antikvariat mats rehnström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antikvariat mats rehnström"

Transkript

1 antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 242 bokväsen 2 september 2014 Jakobsgatan 27 nb Box Stockholm tel fax e-post: öppet torsdagar Tack för den fina responsen på de inledande utskicken för hösten. Vi har hittills avverkat ett nyhetsbrev med litteratur- & lärdomshistoria och ett med blandat äldre material. Detta nyhetsbrev består av bokväsen, eller om man så vill böcker om böcker. Här hittar ni en hel del bibliografier och bibliotekshistoria, ett trevligt linneband som innehåller j. viktor johanssons Bokvandringar och mycket annat. Störst till omfånget är tveklöst Meddelanden från svenska Riks-archivet bestående av 16 halvmarokängband och än fler häften. Som alltid hoppas vi att ni hittar något av intresse. Med bästa hälsningar magnus wallin

2 1. ABERSTÉN, S. & TISELIUS, C. A. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år Bibliografisk översikt. Göteborg, viii,215 s. + Tillägg och rättelser intill utgången av år Göteborg, vi,44 s. Enkelt svart klbd. De främre omslagen medbundna. Något blekt rygg och delvis blekt främre pärm. *300 Bihang till Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. Bd 2 respektive ABERSTÉN, S. Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år Jämte alfabetiskt register. (Göteborg, 1922). Front,xii,397 s. + Tillägg och rättelser. Göteborg, s. Enkelt svart klbd. * [Abramson] (BROBERG, C.) Axel Abramsons samling af svensk dramatik. Sthlm, (2),iv,247,(1) s. Något nött blått opappbd med ljusbrun titeletikett och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Ryggen lite nött, mer upp- och nedtill, samt något blekt och med en mindre fläck. Pärmhörnen lite stötta. *1350 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Specialupplaga på stort papper av auktionskatalogen i 20 numrerade exemplar, varav detta är nr 19. Katalogens senare del (sidorna ) utgörs av en kronologisk uppställning över svenska dramatiska arbeten utgivna Genom sin relativa fullständighet är dessa sidor ett bra supplement till Klemmings Sveriges dramatiska litteratur. 4. AMBROSIANI, S. Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Sthlm, 1919-(23) v,(1), ,(1) s. Fyra något nötta häften. Aningen fläckade ryggar och lite revade och veckade omslag. Volym iv med löst omslag och reva upptill vid yttre falsen. Med Södermanlands-Nerikes nations biblioteks- och utgallringsstplr. *400 Föreningen för svensk kulturhistoria. Böcker. N:o 1:1-5. Intressant och innehållsrik urkundssamling ordnad alfabetiskt från Arboga till Östanå. Avslutas med en förteckning över termer från tillverkningen vid handpappersbruken på s ANDERSSON, H. Livrustkammarens falkjaktsbibliotek. Bibliografisk förteckning över Thorvald Lindquists samling och övrig falkjaktslitteratur i Livrustkammarens bibliotek. [=omslagstitel]. Katrineholm, s. Häftad. *150 Samlingen förvärvades av museet 1944 och omfattar 114 verk bundna i 94 volymer. Thorvald Lindquist ( ) började snart bygga upp en andra samling som han sålde Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare under redaktion av J. Viktor Johansson. Sthlm, s. Snyggt linnebd med dubbla titeletiketter i marokäng (Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet. Ryggen obetydligt gulnad. Med Lars A. Lindgrens exlibris. *900

3 Innehåller Bokvandringar av Eric Österlund, Det var en gång... Ur barn- och ungdomsläsningenshistoria av Erik A. Ohlson, Carl Michael Bellman, bibliofil och samlare av Nils Afzelius, Lars Månsson i Tranemåla och hans boksamling av S. Hallberg och Snoilsky som bibliofil av J. Viktor Johansson. Med illustrationsförteckning och personregister. 7. COLLIJN, I. Katalog der Ornamentstichsammlung des Magnus Gabriel De la Gardie in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm. Mit 86 Abbildungen im Text. Uppsala, xiv,102,(1) s. Häftad och ouppskuren. I gott skick! *450 Katalog i stor folio med utmärkta reproduktioner ur de förtecknade verken. 8. [Collijn] Universitati Lipsiensi saecularia quinta diebus xxviii-xxx mensis iulii a.d. mcmix celebranti gratulantur universitatis Upsaliensis rector et senatus. Insunt Isaci Collijni i. Libri Thomae Werneri Lipsiensis quondam professoris, qui nunc Upsaliae in bibliotheca universitatis adservantur. ii. Programma promotionis in facultate iuridica studii Lipsiensis anno mdix impressum. Uppsala, s. & plr. Häftad och till större delen ouppskuren. Omslaget något solkigt och nött samt med revor och mindre pappersförluster i ryggen upp- och nedtill. *200 Uppsatserna av Isak Collijn är författade på tyska och har titlarna: Die in der Universitätsbibliothek zu Uppsala aufbewahrten Bücher aus dem Besitze des Leipziger Professors und Ermländer Domherrn Thomas Werner och Eine gedruckte Promotionsanzeige der Juristischen Fakultät zu Leipzig aus dem Jahre Av Werners bibliotek förtecknas 114 olika handskrifter och tryck i 56 volymer, varav den yngsta är tryckt De kom till Sverige som krigsbyte. 9. [Eriksson] Löysin jotakin hauskaa. Jag hittade något trevligt. Andrew Erikssonin juhlakirja hänen täyttäessään 50 vuotta maaliskuun 20. päivänä. Festskrift till Andrew Eriksson på hans 50-årsdag den 20 mars mmviii. Jyväskylä, ,(3) s. Opappbd med skyddsomslag. *350 Redigerad av Anna Perälä och formgiven av Lars Paulsrud och Anders Carpelan. Tryckt i 400 ex. Med uppsatser omväxlande på svenska och finska, bl.a. Ung i Helsingfors med Andrew och Björling av Michel Ekman, Erasmus och sentenserna av Tage Jarolf, Alandica av Jan Kåhre, Matts Pavola harras lukija av Anna Perälä, I vetenskapsmannens studerkammare Carl Fredrik Nordenskiöld på Eriksnäs av Bo Lönnqvist, Fredenheim och hans böcker av Mats Petersson, Herzog August bibliothek världens

4 åttonde underverk av Folke Nyberg, Utmärkta svenska personligheter och deras dokument av Pertti Hakala, Johan Leche kasvitieteilijänä av Henry Väre, Johan Kraftman av Matti Klinge, Vadstena klosters boktryckeri anno 1495 av Fredrik Vahlquist, Hyperrariteter och annan fennica i Per Hiertas bibliotek av Harald Hultqvist och Mats Rehnström och Kirjaston kokoamisesta av Heikki A. Reenpää. 10. Festskrift med anledning af Svenska bokförläggareföreningens femtiårs-jubileum den 4 december Sthlm, (6),291 s. Lätt nött brunt hfrbd med upphöjda bind och övre grått snitt. Ryggtiteln ger Schück äran till hela boken. Med Arne Jonzons namnteckning i blyerts. *200 Innehåller uppsatserna Om den äldsta bokhandeln i Sverige av H. Schück och Några drag ur den Svenska bokförläggareföreningens värksamhet av J. Seligmann samt två förteckningar över ledamöter och kommissionärer i svenska bokförläggareföreningen åren [Finspong] (LUNDSTEDT, B.) Katalog öfver Finspongs bibliotek. Sthlm, (2),xxvii,(1),736,(2) s. Lätt nött hklbd med svart titeletikett i skinn och stänkta snitt (John Johnson, Göteborg). Omslaget medbundet. Med Severin Hallbergs namnteckning. *1000 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4181: Samlingen såldes 1904 till Norrköpings stadsbibliotek för 30,000 kr. Med en historisk inledning av katalogisatören. Biblioteket byggdes upp av familjen De Geer och tillhörde vid denna tid familjen Ekman. 12. GYBERG, E. Spanien i svensk litteratur. En bibliografi. Kungsbacka, xvi,355 s. Häftad och ouppskuren. Något nött. Omslaget med lite lagerfläckar och solk. *140 Acta bibliothecae universitatis Gothoburgensis vol. xiv. Ämnesvis ordnad med allt från bibliografi till tjurfäktning. 13. JOHANSSON, J. V. Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker. Sthlm, s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Ljusgrönt linnebd med brun något nött och blekt titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Det främre med en minimal fläck upptill. Eftersättsbladet med en svag fläck. Ur Bror Olssons bibliotek. *200 En ny upplaga utkom Innehåller uppsatserna Försvar för boksamlaren, Om oskurna originalupplagor med omslag, Svensk litteratur genom fem sekler. Randanteckningar till en antikvariatkatalog och En biblioteksman bland sina egna böcker. 14. KURRAS, LOTTE & DILLMAN, EVA. Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm. Handschriftenkatalog. Memmingen, xxvii,(3),227 s. & plr. Häftad. Omslaget lite nött och ganska solkigt. Med dedikation till Sten [G. Lindberg]. *400 Acta bibliothecæ regiæ Stockholmiensis lx. Sten G. Lindberg är avtackad i förordet. 15. LANDAHL, S. Förteckning över Göteborgs kungl. vetenskapsoch vitterhets-samhälles arkiv Göteborg, s. Häftad. Något gulnat omslag med små lagerfläckar. Ryggen med revor nedtill och smärre nötningar. Omslaget loss från inlagan. Med en dedikation till Erland Långström. *375 Bihang till Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar 50:de årgången. Bilaga ii. Erland Långström ( ) var tullinspektör och genealog gav han ut Göteborgs stads borgarelängd Han forskade även kring byggnaders och tomters historia i staden. Sten Landahl ( ) var arkivarie och urkundsutgivare verksam vid Riksarkivet. 16. LUNDGREN, H. Ur stadsbibliotekets och museets samlingar. i-ii. Norrköping, s. Två häftade volymer. *450 Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar i-ii. Tryckta i 200 exemplar. Den första delen innehåller bland annat uppsatserna Ett vackert 1600-talsband, Brev och

5 handskrifter, Wadströmska samlingarna, Gamla Norrköpingstryck, Forna bibliotek och boksamlare i Norrköping och Boktryckare och bokbindare. Den andra delen innehåller Inkunabelsamlingen i Norrköpings stadsbibliotek av Isak Collijn och Förteckning över enskilda svenska porträtt i den Wadströmska samlingen. 17. Meddelanden från svenska Riks-archivet. i-xxv Sthlm, (6), (4), ,(1) + (4), (2),102,(1) + (2), ,(4) + (2), iv,(2), ,(2 blanka) ,(1 blank) iv,77,(3 blanka) ,(1,1 blank) ,(1),i-ii s. & 1 rättelselapp + (2), (4),88 s. & 1 rättelselapp s. & 1 rättelselapp s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny följd. Ser. 1, i-vii. Sthlm, v,(1 blank,2), ,(2 blanka) ,(1 blank) v,(1 blank),83,(1 blank) ,(2 blanka) v,(1 blank),150,(2 blanka) s. & 2 utvikbara kartor (2),ii, s. & 5 plr + (2),ii,(2),161,(1 blank) s. & 6 plr (2), (2),ii,(2),186 + (2), ,(1 blank) + (2), iv,(2),132,(2 blanka) + (2), (2), ,(1 blank) s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet för åren Sthlm, (8),164 + (4),263 s. & 1 rättelselapp + (4),159 s. & 1 utvikbar tabell + (10),178 + (4),221,(3 blanka) + (4),157 + (5,3 blanka,4),129,(1) + (4),151,(2) + (4),139,(1) + (4),139,(1) + (8),143,(1) + (4),152,(2) + (4),180,(1) + (8),158,(4) + (4),81,(10,1 blank,3) + (4),66,(1) + (4),48,(1) + (4),91,(1) + (4),64,(1) + (4),94,(1) + (4),166,(1) + (4),102,(2) + (4),157,(1 blank,4) + (4),222,(6) + (4),103,(1 blank,2) + (4),95 + (4),91,(1) + (4),113 + (4),187 + (2),116 + (4),60,1-67,(1 blank),1-68, (4),73,(3 blanka),1-71,(1 blank),1-80,1-84,1-94,(2 blanka),1-122,(1) + 86,(2 blanka) + 141,(3 blanka) + 118,(2 blanka) + 142,(2 blanka) + 134,(2 blanka) + 219,(5 blanka) s. 16 rödbruna halvmarokängbd med upphöjda bind och svagt stänkta snitt, de två sista volymerna lite avvikande i färgnyansen på skinnet. Ryggarna ngt blekta och med lite nötningsmärken, huvudsakligen vid ytterfalsarna. Från årgång 1939 häftade i ngt nötta, lätt solkade och delvis gulnade omslag. Med Sten Landahls exlibris i den bundna delen av sviten och hans svärson Axel Norbergs namnteckning i en av de häftade volymerna. *7500 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Utgivare av verkets första följd var i nämnd ordning: R. M. Bowallius, C. G. Malmström och C. T. Odhner. E. Hildebrand och S. Clason påbörjade den nya följden. På slutet var bland andra Kari Tarkiainen redaktör. Verket innehåller förutom Riksarkivets årsberättelser, även många viktiga arkivhistoriska uppsatser, arkivförteckningar och -översikter, t.ex. rörande diplomatarkiv, delningen av Kristian ii:s arkiv, Magnus Gabriel De la Gardies brevväxling, brev ställda till Karl x Gustav, de Vellingkska samlingarna, Hartmansdorffska samlingen, om Dalarnas administrativa indelning , Johan Adler Salvius papper, Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier , förteckningar över Stegeborgssamlingen, Livonicaarkiv,

6 Erik Dahlbergs arkiv, Hammersamlingen, Älvsborgs lösen, Reuterholmska manuskriptsamlingarna, mantalsskrivningslagstiftningens historia, privata affärsarkiv, kanslistilar, von Nolckenska samlingen, Camerariussamlingen i München, Cecilia Stenbocks arkiv, konservering av medeltida sigill, arkivtermer, Kommerskollegii arbetsformer under frihetstiden, Kammararkivets baltiska samlingar och Arkivband i Riksarkivet. Något om bokbindarna, materialen och stilsträvandena under äldre tid. Sten Landahl var verksam vid Riksarkivet och har själv bidragit med uppsatser i sviten, bland andra Bidrag till ståndsriksdagarnas arkivhistoria i årgång 1937 och August Theodor Låstboms samling i årgång Verket fortsattes till och med [Ossbahr] Förteckning öfver C. A. Ossbahrs boksamling i svensk topografi, historia och biografi. Samlingen försäljes genom auktion å H. Bukowskis lokal [...]. Sthlm, (4),175 s. Amatörmässigt brunt klbd. Aningen snedläst. Titelbladet något solkat. Med prydligt inskrivna priser i bläck. Med Nils Sandbergs exlibris. *400 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Bukowskikatalog nr 164. Carl Anton Ossbahr ( ) hade en utomordentligt fin samling svensk historia och topografi. Han hade varit chef för Livrustkammaren men flyttade 1903 till Rom där han utnämndes till kammarherre åt drottning Viktoria. 19. RIEDEL, W. Katalog över Kungl. bibliotekets orientaliska handskrifter. Uppsala, xi,(1),68 s. Häftad, oskuren och ouppskuren. Omslaget med några små revor. Med en liten fläck på s. 6 och ett antal diskreta blyertsmarkeringar. *150 Kataloger över Kungl. bibliotekets i Stockholm handskrifter 1. Kungl. bibliotekets handlingar. Bilagor. Ny följd 3. Förordet av Isak Collijn. Många av handskrifterna härrör från Hedenborg. 20. RUDIN, B. Making paper. A look into the history of an ancient craft. Sthlm, s. Oklbd med skyddsomslag. *350 Ett mycket initierat arbete om papprets och papperstillverkningens historia. 21. SETTERVALL, K. Förteckning öfver acta svecica i Calendars of state papers. Sthlm, s. + SETTERVALL, K. Förteckning öfver acta svecica i A collection of the state papers of John Thurloe. Sthlm, s. Två lätt nötta vinröda hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och övre guldsnitt (Hedberg). Aningen blekta ryggar och ytterfalsarna med nötningar och småsprickor. Lia Settervalls namnteckning daterad *900 Register till intressanta handlingar rörande Storbritanniens kontakter med och information om Sverige. Första arbetet med uppgifter för perioden Andra arbetet med uppgifter för perioden Av allt att döma Kristian Setterwalls ( ) egna exemplar.

7 SJÖGREN, A. Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken, inklusive dedikations- och donationsexlibris. Med över 900 avbildningar samlade och beskrivna. Med ett förord av Johannes Rudbeck. Sthlm, (2 blanka,2),clii,352,(7) s. & plr. Lätt nött rött hklbd med mörkblå titeletikett i skinn och endast putsade snitt (Arne Nilsson). Det gulnade omslaget medbundet. *1250 Tryckt i 550 numrerade exemplar på glättat lumppapper, varav detta är nummer 321. Rikligt illustrerat och mycket fint utformat och användbart standardverk om de kungliga proveniensmarkeringarna från Gustav Vasa till Gustav v och hans familj. 23. Svenska bibliotek. Under redaktion av J. Viktor Johansson. Sthlm, ,(2) s. Ljusgrönt linnebd med brun något nött och ojämnt blekt titeletikett samt stänkta snitt. Omslaget medbundet. Ur Bror Olssons bibliotek. *200 Innehåller uppsatserna Mitt bibliotek av Carl Björkman, Åke Eliæsons Goethe- och Tegnér-samlingar av Per A. Sjögren, Advokat Ivar Morssings bibliotek av Axel Friberg, Erik Wallers bibliotek av Sten Lindroth, Civilingenjör Sten Westerbergs bibliotek av Nils Afzelius och Professor Olof Östergrens bibliotek av Bengt Åhlén. 24. TEIJLER, B. Bibliographia upsaliensis. i-ii. Stenciltryck. U.o., (2), s. Två olinneryggbd med tryckta ryggtitlar och brandgula pärmar. Märke efter borttagen prislapp på bakre pärmar. *500 Första delen är en bibliografi över alla skrifter om Uppsala som tryckts till och med år Andra delen ett supplement för åren och tillägg och rättelser till del i. 25. [Virgin] JOHANSSON, J. V. Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. Göteborg, ,(2) s. Med inklistrade färgillustrationer i texten. Ljusgrönt linnebd med svart lätt blekt titeletikett i skinn och stänkta snitt. Främre omslag medbundet. Med dedikation till Bror Olsson. *600 Intressant redogörelse för Thore Virgins stora samling. Med kapitlen: Boktryckarkonstens uppfinning och första utbredning, Inkunabeltiden i Norden, Nordiskt femtonhundratal, Svenskt 1600-tal, Sjuttonhundra- och adertonhundratalen. Autografer, Bokband och En boksamlares verktyg och arbete. Bror Olsson ( ) var bibliotekarie och forskare med en rik produktion, bland annat ett herdaminne för Kalmar stift.

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

MATS REHNSTRÖM. katalog 77

MATS REHNSTRÖM. katalog 77 MATS REHNSTRÖM katalog 77 MODERNiteteR 1. BARTHEL, SVEN. Cykloncentrum. Teckningar av Roland Svensson. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1940. 188, (3) s. Ljusblått linnebd med vinröd titeletikett i

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T K A T A L O G 77 Varia All prices in this catalogue are without deductable VAT. Postage is extra. Please make checks payable without charges on Svenska Handelsbanken,

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning INLEDNING...3 Syfte...4 Material och avgränsningar...4 Tidigare forskning...7 Disposition...8 Frihetstidens och 1800-talets bokhandel...8 Antikvariatsbokhandeln...10 Bibliografier

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013 NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA Auktion 132 Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 13 NKU auktion 128 13 maj 12 Visning från kl 9:30 Första utrop kl 11:00 Auktionen

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor En hittills okänd variant av minnesmyntet D: 9. IULI 1794 MYNTETS DAG Kommande konferens

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT DECEMBER 8 2014 Sparbössor i ekonomi, som tradition och kulturbärare En fascinerande myntgrupp kastmynt vid Gustav II Adolfs begravning 1634 Johannes Loccenius en av 1600-talets lärda män och numismatiker

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT SEPTEMBER 5 2014 "En konstnär som ger kunglig glans" Ernst Nordin har fått konungens medalj Gustav II Adolfs dukat från Strassburg (Strasbourg) Karl XII:s mynt på porslin från Kina Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK

Läs mer

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr DECEMBER 8 2012 Tidiga tolvhundratalsmynt med IOHANNES, KANVTVS och VLF Vacker, i guld och ädla stenar infattad klenod "lejonet från Norden" Växelpengarna höll på att ta slut i december 1943 Medalj till

Läs mer

Nils Gustaf Palin: ett svenskt samlaröde i Södern Schwabacher, Willy Fornvännen 1948:1, s. 19-33

Nils Gustaf Palin: ett svenskt samlaröde i Södern Schwabacher, Willy Fornvännen 1948:1, s. 19-33 Nils Gustaf Palin: ett svenskt samlaröde i Södern Schwabacher, Willy Fornvännen 1948:1, s. 19-33 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1948_019 Ingår i: samla.raa.se NILS GUSTAF PALIN ETT SVENSKT

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Nu över 2000 titlar!

Nu över 2000 titlar! b i l d t e x t f o r m. c o m BILD,TEXT&FORM Tel. 054 568050 070 67990 Skagersviksgatan 23 653 42 Karlstad anita@bildtextform.com Plusgiro 9 74 98-3 A N T I K VA R I AT p å n ä t e t A Nu över 2000 titlar!

Läs mer

nr.4 2011 25:- BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter

nr.4 2011 25:- BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter musik BIBLIOTEKSNYTT Musik- och teaterbiblioteket 240 år! Den bästa dagen är en dag i Växjö? Deweyrummet för musik Ugglas noter Nina Hagen symbol för Bokmässan 2011 Årets nätverksträff för musikarkiv Zorn,

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr OKTOBER 6 2003 Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte Pris 20 kr HB MYNT & MEDALJER Sveavägen 96 Box 19507 S-104 32 Stockholm 19 T - Rådmansgatan (uppgång

Läs mer

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 1 OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 Att det på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns ett fullkomligt unikt material för den som vill studera den svenska och delvis också den utländska

Läs mer

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Årsmötet 2009 Sidan 4 En karolins flykt del 15 Sidan 10 20 år med Wåra Rötter Lars Oswald tackar för sig Sidan 7 Wåra Rötter 1/2009 1 föreningsnytt

Läs mer