antikvariat mats rehnström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antikvariat mats rehnström"

Transkript

1 antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 242 bokväsen 2 september 2014 Jakobsgatan 27 nb Box Stockholm tel fax e-post: öppet torsdagar Tack för den fina responsen på de inledande utskicken för hösten. Vi har hittills avverkat ett nyhetsbrev med litteratur- & lärdomshistoria och ett med blandat äldre material. Detta nyhetsbrev består av bokväsen, eller om man så vill böcker om böcker. Här hittar ni en hel del bibliografier och bibliotekshistoria, ett trevligt linneband som innehåller j. viktor johanssons Bokvandringar och mycket annat. Störst till omfånget är tveklöst Meddelanden från svenska Riks-archivet bestående av 16 halvmarokängband och än fler häften. Som alltid hoppas vi att ni hittar något av intresse. Med bästa hälsningar magnus wallin

2 1. ABERSTÉN, S. & TISELIUS, C. A. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år Bibliografisk översikt. Göteborg, viii,215 s. + Tillägg och rättelser intill utgången av år Göteborg, vi,44 s. Enkelt svart klbd. De främre omslagen medbundna. Något blekt rygg och delvis blekt främre pärm. *300 Bihang till Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. Bd 2 respektive ABERSTÉN, S. Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år Jämte alfabetiskt register. (Göteborg, 1922). Front,xii,397 s. + Tillägg och rättelser. Göteborg, s. Enkelt svart klbd. * [Abramson] (BROBERG, C.) Axel Abramsons samling af svensk dramatik. Sthlm, (2),iv,247,(1) s. Något nött blått opappbd med ljusbrun titeletikett och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Ryggen lite nött, mer upp- och nedtill, samt något blekt och med en mindre fläck. Pärmhörnen lite stötta. *1350 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Specialupplaga på stort papper av auktionskatalogen i 20 numrerade exemplar, varav detta är nr 19. Katalogens senare del (sidorna ) utgörs av en kronologisk uppställning över svenska dramatiska arbeten utgivna Genom sin relativa fullständighet är dessa sidor ett bra supplement till Klemmings Sveriges dramatiska litteratur. 4. AMBROSIANI, S. Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Sthlm, 1919-(23) v,(1), ,(1) s. Fyra något nötta häften. Aningen fläckade ryggar och lite revade och veckade omslag. Volym iv med löst omslag och reva upptill vid yttre falsen. Med Södermanlands-Nerikes nations biblioteks- och utgallringsstplr. *400 Föreningen för svensk kulturhistoria. Böcker. N:o 1:1-5. Intressant och innehållsrik urkundssamling ordnad alfabetiskt från Arboga till Östanå. Avslutas med en förteckning över termer från tillverkningen vid handpappersbruken på s ANDERSSON, H. Livrustkammarens falkjaktsbibliotek. Bibliografisk förteckning över Thorvald Lindquists samling och övrig falkjaktslitteratur i Livrustkammarens bibliotek. [=omslagstitel]. Katrineholm, s. Häftad. *150 Samlingen förvärvades av museet 1944 och omfattar 114 verk bundna i 94 volymer. Thorvald Lindquist ( ) började snart bygga upp en andra samling som han sålde Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare under redaktion av J. Viktor Johansson. Sthlm, s. Snyggt linnebd med dubbla titeletiketter i marokäng (Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet. Ryggen obetydligt gulnad. Med Lars A. Lindgrens exlibris. *900

3 Innehåller Bokvandringar av Eric Österlund, Det var en gång... Ur barn- och ungdomsläsningenshistoria av Erik A. Ohlson, Carl Michael Bellman, bibliofil och samlare av Nils Afzelius, Lars Månsson i Tranemåla och hans boksamling av S. Hallberg och Snoilsky som bibliofil av J. Viktor Johansson. Med illustrationsförteckning och personregister. 7. COLLIJN, I. Katalog der Ornamentstichsammlung des Magnus Gabriel De la Gardie in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm. Mit 86 Abbildungen im Text. Uppsala, xiv,102,(1) s. Häftad och ouppskuren. I gott skick! *450 Katalog i stor folio med utmärkta reproduktioner ur de förtecknade verken. 8. [Collijn] Universitati Lipsiensi saecularia quinta diebus xxviii-xxx mensis iulii a.d. mcmix celebranti gratulantur universitatis Upsaliensis rector et senatus. Insunt Isaci Collijni i. Libri Thomae Werneri Lipsiensis quondam professoris, qui nunc Upsaliae in bibliotheca universitatis adservantur. ii. Programma promotionis in facultate iuridica studii Lipsiensis anno mdix impressum. Uppsala, s. & plr. Häftad och till större delen ouppskuren. Omslaget något solkigt och nött samt med revor och mindre pappersförluster i ryggen upp- och nedtill. *200 Uppsatserna av Isak Collijn är författade på tyska och har titlarna: Die in der Universitätsbibliothek zu Uppsala aufbewahrten Bücher aus dem Besitze des Leipziger Professors und Ermländer Domherrn Thomas Werner och Eine gedruckte Promotionsanzeige der Juristischen Fakultät zu Leipzig aus dem Jahre Av Werners bibliotek förtecknas 114 olika handskrifter och tryck i 56 volymer, varav den yngsta är tryckt De kom till Sverige som krigsbyte. 9. [Eriksson] Löysin jotakin hauskaa. Jag hittade något trevligt. Andrew Erikssonin juhlakirja hänen täyttäessään 50 vuotta maaliskuun 20. päivänä. Festskrift till Andrew Eriksson på hans 50-årsdag den 20 mars mmviii. Jyväskylä, ,(3) s. Opappbd med skyddsomslag. *350 Redigerad av Anna Perälä och formgiven av Lars Paulsrud och Anders Carpelan. Tryckt i 400 ex. Med uppsatser omväxlande på svenska och finska, bl.a. Ung i Helsingfors med Andrew och Björling av Michel Ekman, Erasmus och sentenserna av Tage Jarolf, Alandica av Jan Kåhre, Matts Pavola harras lukija av Anna Perälä, I vetenskapsmannens studerkammare Carl Fredrik Nordenskiöld på Eriksnäs av Bo Lönnqvist, Fredenheim och hans böcker av Mats Petersson, Herzog August bibliothek världens

4 åttonde underverk av Folke Nyberg, Utmärkta svenska personligheter och deras dokument av Pertti Hakala, Johan Leche kasvitieteilijänä av Henry Väre, Johan Kraftman av Matti Klinge, Vadstena klosters boktryckeri anno 1495 av Fredrik Vahlquist, Hyperrariteter och annan fennica i Per Hiertas bibliotek av Harald Hultqvist och Mats Rehnström och Kirjaston kokoamisesta av Heikki A. Reenpää. 10. Festskrift med anledning af Svenska bokförläggareföreningens femtiårs-jubileum den 4 december Sthlm, (6),291 s. Lätt nött brunt hfrbd med upphöjda bind och övre grått snitt. Ryggtiteln ger Schück äran till hela boken. Med Arne Jonzons namnteckning i blyerts. *200 Innehåller uppsatserna Om den äldsta bokhandeln i Sverige av H. Schück och Några drag ur den Svenska bokförläggareföreningens värksamhet av J. Seligmann samt två förteckningar över ledamöter och kommissionärer i svenska bokförläggareföreningen åren [Finspong] (LUNDSTEDT, B.) Katalog öfver Finspongs bibliotek. Sthlm, (2),xxvii,(1),736,(2) s. Lätt nött hklbd med svart titeletikett i skinn och stänkta snitt (John Johnson, Göteborg). Omslaget medbundet. Med Severin Hallbergs namnteckning. *1000 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4181: Samlingen såldes 1904 till Norrköpings stadsbibliotek för 30,000 kr. Med en historisk inledning av katalogisatören. Biblioteket byggdes upp av familjen De Geer och tillhörde vid denna tid familjen Ekman. 12. GYBERG, E. Spanien i svensk litteratur. En bibliografi. Kungsbacka, xvi,355 s. Häftad och ouppskuren. Något nött. Omslaget med lite lagerfläckar och solk. *140 Acta bibliothecae universitatis Gothoburgensis vol. xiv. Ämnesvis ordnad med allt från bibliografi till tjurfäktning. 13. JOHANSSON, J. V. Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker. Sthlm, s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Ljusgrönt linnebd med brun något nött och blekt titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Det främre med en minimal fläck upptill. Eftersättsbladet med en svag fläck. Ur Bror Olssons bibliotek. *200 En ny upplaga utkom Innehåller uppsatserna Försvar för boksamlaren, Om oskurna originalupplagor med omslag, Svensk litteratur genom fem sekler. Randanteckningar till en antikvariatkatalog och En biblioteksman bland sina egna böcker. 14. KURRAS, LOTTE & DILLMAN, EVA. Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm. Handschriftenkatalog. Memmingen, xxvii,(3),227 s. & plr. Häftad. Omslaget lite nött och ganska solkigt. Med dedikation till Sten [G. Lindberg]. *400 Acta bibliothecæ regiæ Stockholmiensis lx. Sten G. Lindberg är avtackad i förordet. 15. LANDAHL, S. Förteckning över Göteborgs kungl. vetenskapsoch vitterhets-samhälles arkiv Göteborg, s. Häftad. Något gulnat omslag med små lagerfläckar. Ryggen med revor nedtill och smärre nötningar. Omslaget loss från inlagan. Med en dedikation till Erland Långström. *375 Bihang till Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar 50:de årgången. Bilaga ii. Erland Långström ( ) var tullinspektör och genealog gav han ut Göteborgs stads borgarelängd Han forskade även kring byggnaders och tomters historia i staden. Sten Landahl ( ) var arkivarie och urkundsutgivare verksam vid Riksarkivet. 16. LUNDGREN, H. Ur stadsbibliotekets och museets samlingar. i-ii. Norrköping, s. Två häftade volymer. *450 Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar i-ii. Tryckta i 200 exemplar. Den första delen innehåller bland annat uppsatserna Ett vackert 1600-talsband, Brev och

5 handskrifter, Wadströmska samlingarna, Gamla Norrköpingstryck, Forna bibliotek och boksamlare i Norrköping och Boktryckare och bokbindare. Den andra delen innehåller Inkunabelsamlingen i Norrköpings stadsbibliotek av Isak Collijn och Förteckning över enskilda svenska porträtt i den Wadströmska samlingen. 17. Meddelanden från svenska Riks-archivet. i-xxv Sthlm, (6), (4), ,(1) + (4), (2),102,(1) + (2), ,(4) + (2), iv,(2), ,(2 blanka) ,(1 blank) iv,77,(3 blanka) ,(1,1 blank) ,(1),i-ii s. & 1 rättelselapp + (2), (4),88 s. & 1 rättelselapp s. & 1 rättelselapp s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny följd. Ser. 1, i-vii. Sthlm, v,(1 blank,2), ,(2 blanka) ,(1 blank) v,(1 blank),83,(1 blank) ,(2 blanka) v,(1 blank),150,(2 blanka) s. & 2 utvikbara kartor (2),ii, s. & 5 plr + (2),ii,(2),161,(1 blank) s. & 6 plr (2), (2),ii,(2),186 + (2), ,(1 blank) + (2), iv,(2),132,(2 blanka) + (2), (2), ,(1 blank) s. + Meddelanden från svenska Riksarkivet för åren Sthlm, (8),164 + (4),263 s. & 1 rättelselapp + (4),159 s. & 1 utvikbar tabell + (10),178 + (4),221,(3 blanka) + (4),157 + (5,3 blanka,4),129,(1) + (4),151,(2) + (4),139,(1) + (4),139,(1) + (8),143,(1) + (4),152,(2) + (4),180,(1) + (8),158,(4) + (4),81,(10,1 blank,3) + (4),66,(1) + (4),48,(1) + (4),91,(1) + (4),64,(1) + (4),94,(1) + (4),166,(1) + (4),102,(2) + (4),157,(1 blank,4) + (4),222,(6) + (4),103,(1 blank,2) + (4),95 + (4),91,(1) + (4),113 + (4),187 + (2),116 + (4),60,1-67,(1 blank),1-68, (4),73,(3 blanka),1-71,(1 blank),1-80,1-84,1-94,(2 blanka),1-122,(1) + 86,(2 blanka) + 141,(3 blanka) + 118,(2 blanka) + 142,(2 blanka) + 134,(2 blanka) + 219,(5 blanka) s. 16 rödbruna halvmarokängbd med upphöjda bind och svagt stänkta snitt, de två sista volymerna lite avvikande i färgnyansen på skinnet. Ryggarna ngt blekta och med lite nötningsmärken, huvudsakligen vid ytterfalsarna. Från årgång 1939 häftade i ngt nötta, lätt solkade och delvis gulnade omslag. Med Sten Landahls exlibris i den bundna delen av sviten och hans svärson Axel Norbergs namnteckning i en av de häftade volymerna. *7500 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Utgivare av verkets första följd var i nämnd ordning: R. M. Bowallius, C. G. Malmström och C. T. Odhner. E. Hildebrand och S. Clason påbörjade den nya följden. På slutet var bland andra Kari Tarkiainen redaktör. Verket innehåller förutom Riksarkivets årsberättelser, även många viktiga arkivhistoriska uppsatser, arkivförteckningar och -översikter, t.ex. rörande diplomatarkiv, delningen av Kristian ii:s arkiv, Magnus Gabriel De la Gardies brevväxling, brev ställda till Karl x Gustav, de Vellingkska samlingarna, Hartmansdorffska samlingen, om Dalarnas administrativa indelning , Johan Adler Salvius papper, Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier , förteckningar över Stegeborgssamlingen, Livonicaarkiv,

6 Erik Dahlbergs arkiv, Hammersamlingen, Älvsborgs lösen, Reuterholmska manuskriptsamlingarna, mantalsskrivningslagstiftningens historia, privata affärsarkiv, kanslistilar, von Nolckenska samlingen, Camerariussamlingen i München, Cecilia Stenbocks arkiv, konservering av medeltida sigill, arkivtermer, Kommerskollegii arbetsformer under frihetstiden, Kammararkivets baltiska samlingar och Arkivband i Riksarkivet. Något om bokbindarna, materialen och stilsträvandena under äldre tid. Sten Landahl var verksam vid Riksarkivet och har själv bidragit med uppsatser i sviten, bland andra Bidrag till ståndsriksdagarnas arkivhistoria i årgång 1937 och August Theodor Låstboms samling i årgång Verket fortsattes till och med [Ossbahr] Förteckning öfver C. A. Ossbahrs boksamling i svensk topografi, historia och biografi. Samlingen försäljes genom auktion å H. Bukowskis lokal [...]. Sthlm, (4),175 s. Amatörmässigt brunt klbd. Aningen snedläst. Titelbladet något solkat. Med prydligt inskrivna priser i bläck. Med Nils Sandbergs exlibris. *400 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Bukowskikatalog nr 164. Carl Anton Ossbahr ( ) hade en utomordentligt fin samling svensk historia och topografi. Han hade varit chef för Livrustkammaren men flyttade 1903 till Rom där han utnämndes till kammarherre åt drottning Viktoria. 19. RIEDEL, W. Katalog över Kungl. bibliotekets orientaliska handskrifter. Uppsala, xi,(1),68 s. Häftad, oskuren och ouppskuren. Omslaget med några små revor. Med en liten fläck på s. 6 och ett antal diskreta blyertsmarkeringar. *150 Kataloger över Kungl. bibliotekets i Stockholm handskrifter 1. Kungl. bibliotekets handlingar. Bilagor. Ny följd 3. Förordet av Isak Collijn. Många av handskrifterna härrör från Hedenborg. 20. RUDIN, B. Making paper. A look into the history of an ancient craft. Sthlm, s. Oklbd med skyddsomslag. *350 Ett mycket initierat arbete om papprets och papperstillverkningens historia. 21. SETTERVALL, K. Förteckning öfver acta svecica i Calendars of state papers. Sthlm, s. + SETTERVALL, K. Förteckning öfver acta svecica i A collection of the state papers of John Thurloe. Sthlm, s. Två lätt nötta vinröda hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och övre guldsnitt (Hedberg). Aningen blekta ryggar och ytterfalsarna med nötningar och småsprickor. Lia Settervalls namnteckning daterad *900 Register till intressanta handlingar rörande Storbritanniens kontakter med och information om Sverige. Första arbetet med uppgifter för perioden Andra arbetet med uppgifter för perioden Av allt att döma Kristian Setterwalls ( ) egna exemplar.

7 SJÖGREN, A. Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken, inklusive dedikations- och donationsexlibris. Med över 900 avbildningar samlade och beskrivna. Med ett förord av Johannes Rudbeck. Sthlm, (2 blanka,2),clii,352,(7) s. & plr. Lätt nött rött hklbd med mörkblå titeletikett i skinn och endast putsade snitt (Arne Nilsson). Det gulnade omslaget medbundet. *1250 Tryckt i 550 numrerade exemplar på glättat lumppapper, varav detta är nummer 321. Rikligt illustrerat och mycket fint utformat och användbart standardverk om de kungliga proveniensmarkeringarna från Gustav Vasa till Gustav v och hans familj. 23. Svenska bibliotek. Under redaktion av J. Viktor Johansson. Sthlm, ,(2) s. Ljusgrönt linnebd med brun något nött och ojämnt blekt titeletikett samt stänkta snitt. Omslaget medbundet. Ur Bror Olssons bibliotek. *200 Innehåller uppsatserna Mitt bibliotek av Carl Björkman, Åke Eliæsons Goethe- och Tegnér-samlingar av Per A. Sjögren, Advokat Ivar Morssings bibliotek av Axel Friberg, Erik Wallers bibliotek av Sten Lindroth, Civilingenjör Sten Westerbergs bibliotek av Nils Afzelius och Professor Olof Östergrens bibliotek av Bengt Åhlén. 24. TEIJLER, B. Bibliographia upsaliensis. i-ii. Stenciltryck. U.o., (2), s. Två olinneryggbd med tryckta ryggtitlar och brandgula pärmar. Märke efter borttagen prislapp på bakre pärmar. *500 Första delen är en bibliografi över alla skrifter om Uppsala som tryckts till och med år Andra delen ett supplement för åren och tillägg och rättelser till del i. 25. [Virgin] JOHANSSON, J. V. Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. Göteborg, ,(2) s. Med inklistrade färgillustrationer i texten. Ljusgrönt linnebd med svart lätt blekt titeletikett i skinn och stänkta snitt. Främre omslag medbundet. Med dedikation till Bror Olsson. *600 Intressant redogörelse för Thore Virgins stora samling. Med kapitlen: Boktryckarkonstens uppfinning och första utbredning, Inkunabeltiden i Norden, Nordiskt femtonhundratal, Svenskt 1600-tal, Sjuttonhundra- och adertonhundratalen. Autografer, Bokband och En boksamlares verktyg och arbete. Bror Olsson ( ) var bibliotekarie och forskare med en rik produktion, bland annat ett herdaminne för Kalmar stift.

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 255 bokväsen 24 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 261 bokväsen 5 maj 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 264 litteratur- & lärdomshistoria 24 augusti 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 251 litteratur- & lärdomshistoria 27 januari 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

g u n nar b ru s ew itz

g u n nar b ru s ew itz M at s R e h n s t r ö m K ata l o g 73 litteratur- & lärdomshistoria ur g u n nar b ru s ew itz b i b liote k Från Adam av Bremen till Samuel Ödmann stockholm 2010 Gunnar Brusewitz stora bibliotek var

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 258 moderniteter 14 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 260 äldre varia 28 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

MATS REHNSTRÖM. katalog 80 MODERNITETER 24.

MATS REHNSTRÖM. katalog 80 MODERNITETER 24. MATS REHNSTRÖM katalog 80 MODERNITETER 24. 2. 1. BERGMAN, INGMAR. Trämålning. Moralitet. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1956. 10 häften à 18, (2 blanka) s. & 1 häfte à (36) s. parallellpaginerat 1

Läs mer

MATS REHNSTRÖM. katalog 77

MATS REHNSTRÖM. katalog 77 MATS REHNSTRÖM katalog 77 MODERNiteteR 1. BARTHEL, SVEN. Cykloncentrum. Teckningar av Roland Svensson. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1940. 188, (3) s. Ljusblått linnebd med vinröd titeletikett i

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 257 äldre varia 8 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 253 äldre varia 10 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

CENTRALANTIKVARIATET

CENTRALANTIKVARIATET CENTRALANTIKVARIATET Centralantikvariatet Österlånggatan 53 SE-111 31 Stockholm +46-8 411 91 36 info@centralant.se www.centralant.se Nyhetslista 4 1 AHNLUND, Nils. Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Katalogens äldsta verk är ett extrakt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555), följt av en sällsynt jaktförordning utfärdad av Johan

Katalogens äldsta verk är ett extrakt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555), följt av en sällsynt jaktförordning utfärdad av Johan INLEDNING Det är med stolthet som jag kan presentera Gunnar Brusewitz fina boksamling, av vilken en första del återfinns i föreliggande katalog. Biblioteket är ihopsamlat bok för bok under mer än femtio

Läs mer

K A T A L O G 75 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T

K A T A L O G 75 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T K A T A L O G 75 Historia & Varia All prices in this catalogue are without deductable VAT. Postage is extra. Please make checks payable without charges on Svenska

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet C. Organisation och Historia 93 porträtt Anders Hallberg. Professor i läkemedelskemi. Uppsala universitets rektor 2006 2011. Rektorsporträttet

Läs mer

mats rehnström k a t a l o g 75 119 böcker ur Ericsbergs bibliotek

mats rehnström k a t a l o g 75 119 böcker ur Ericsbergs bibliotek antikvariat mats rehnström k a t a l o g 75 119 böcker ur Ericsbergs bibliotek 2010 87. 97. 96. 25. 2. 1. acharius, e. Lichenographiae Svecicae prodromus. Linköping, D. G. Björn, 1798. 8: o. Grav. titelblad,

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 6

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 6 antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 6 I denna cyberkatalog presenteras 150 böcker och småskrifter från en herrgårdsvind. Det rör sig om skrifter som successivt köpts in av fyra generationer ägare och

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

CENTRALANTIKVARIATET

CENTRALANTIKVARIATET CENTRALANTIKVARIATET Centralantikvariatet Österlånggatan 53 SE-111 31 Stockholm +46-8 411 91 36 info@centralant.se www.centralant.se Nyhetslista 3 1 ABUKHANFUSA, Kerstin. Stympade böcker. Märkvärdiga blad

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Ett urval böcker av Harry Martinson, utgivna under hans livstid

Ett urval böcker av Harry Martinson, utgivna under hans livstid 1 författarens namnteckning i guld på frampärmen, tryckta omslagen och ryggremsan medbundna, övre grönfärgat snitt, övriga endast putsade (Bonniers bokbinderi). Obetydlig nötning överst och nederst på

Läs mer

Kunskap är makt, hur använder du din?

Kunskap är makt, hur använder du din? Kunskap är makt, hur använder du din? Ladda samlingarna med samtid en workshop på Skoklosters Slott den 17 april 2015 Ladda samlingarna med samtid! Samtidens blick laddar det förflutna med ny betydelse.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

HENNING HANSEN ANTIKVARIAT KATALOG NR.1: TOVE JANSSON

HENNING HANSEN ANTIKVARIAT KATALOG NR.1: TOVE JANSSON HENNING HANSEN ANTIKVARIAT KATALOG NR.1: TOVE JANSSON Henning Hansen Antikvariat Box 4158, 227 22 Lund Tel. 046-15 86 00 E-post: info@henninghansen.se www.henninghansen.se Moms reg. nr. SE881104049501

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

KTHs EMBLEM VETENSKAP OCH KONST

KTHs EMBLEM VETENSKAP OCH KONST KTHs EMBLEM VETENSKAP OCH KONST KTH:s emblem fastställdes av den organisationskommitté som föregick Teknologiska institutets styrelse. 1 Det beställdes ursprungligen som sigillstämpel för bibliotekets

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Denna katalog förtecknar 150 nykatalogiserade

Denna katalog förtecknar 150 nykatalogiserade antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 16 Särtryck Denna katalog förtecknar 150 nykatalogiserade särtryck rörande litteratur-, lärdoms-, konst-, arkitektur-, person-, kyrko-, rätts- och medicinhistoria,

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod HJÄLPGUIDE till e-bok- och bokprojekt via mybod Välkommen till mybod! Med din registrering har du fått tillgång till alla viktiga funktioner och verktyg som du kan använda för att ge ut tryckta böcker

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter I denna cyberkatalog fortsätter vi att presentera arbeten ur vårt småskriftslager, denna gång med 100 stycken nykatalogiserade tryck - från

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Manuskriptbeskrivningar

Manuskriptbeskrivningar Manuskriptbeskrivningar Två manuskript finns i Svenska litteratursällskapets arkiv, de övriga i Nationalbibliotekets Topeliussamling. Därtill finns ett manuskript i Thesleffs samling på NB (privat ägo).

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Söderköpings tryckeri

Söderköpings tryckeri Ola Lönnqvist Söderköpings tryckeri I turistbroschyrer, i böcker, i tryckta skrifter anges det relativt ofta att biskop Brask drev ett tryckeri i Söderköping. Hur förhåller det sig egentligen med detta?

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

CENTRALANTIKVARIATET

CENTRALANTIKVARIATET CENTRALANTIKVARIATET Centralantikvariatet Österlånggatan 53 SE-111 31 Stockholm +46-8 411 91 36 info@centralant.se www.centralant.se Nyhetslista 2 1 (ADLERSPARRE, Georg.) Handlingar rörande Sveriges äldre,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207 Auktion 135 Medaljauktion med material ur Thomas Hernqvists samlingar samt några dussin mynt Numismatiska klubben i Uppsala Se även klubbens hemsida www.nku.nu Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner

Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner Göran Anderberg Frimuraren Gustaf III Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner WARNE FÖRLAG Bildkällor Omslagsbild: Gustaf III, olja på duk 1777 av Lorens Pasch d. y.nationalmuseum, fototeket s.

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Katalogisering av handpresstryck

Katalogisering av handpresstryck Katalogisering av handpresstryck Börja med att fundera ett ögonblick på vad man egentligen gör när man katalogiserar en bok: Man beskriver ett fysiskt föremål som utgör en manifestation av ett verk, normalt

Läs mer

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig TRYCKHISTORIA Tryckteknik Redan före vår tideräkning tryckte man från infärgade plattor i Ostasien. Redan på 700-talet trycktes religiösa texter i Kina och Japan. På 1000-talet började man framställa lösa

Läs mer

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Bokhandelns Vårprogram 2015 Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Onsdag 25 februari Bokrea! Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för att kunna

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer