g u n nar b ru s ew itz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "g u n nar b ru s ew itz"

Transkript

1 M at s R e h n s t r ö m K ata l o g 73 litteratur- & lärdomshistoria ur g u n nar b ru s ew itz b i b liote k Från Adam av Bremen till Samuel Ödmann stockholm 2010

2 Gunnar Brusewitz stora bibliotek var ett arbetsredskap i hans verksamhet som illustratör och författare. I två kataloger har antikvariatet presenterat äldre böcker och småskrifter ur biblioteket och dessa ska framöver kompletteras med en tredje. Utöver det äldre materialet innehöll Brusewitz bokhyllor nyare litteratur inom många olika specialområden. I denna katalog presenteras ett urval böcker och småskrifter rörande svensk litteratur- och lärdomshistoria samt närliggande ämnen. Ofta är det samma fokus som i samlingen av äldre litteratur Linné och hans lärjungar får t.ex. mycket utrymme även i denna katalog. Många arbeten är trevligt inbundna för Brusewitz i klot- eller halvklotband. De är ofta utförda hos Beck & son, även om det i många fall inte är angivet i banden. De många dedikationerna till Brusewitz visar på hans breda kontaktnät med andra forskare och författare. Böckerna innehåller inte sällan prydliga anteckningar och ibland understrykningar, företrädesvis i blyerts. Detta är i möjligaste mån angivet i katalogen. I kommentarerna har vi emellanåt nämnt i vilka sammanhang Brusewitz använt föreliggande böcker, men många fler exempel skulle kunna ges, då Brusewitz hade en rastlös penna som resulterade i ett stort och i bästa mening populärvetenskapligt författarskap. Tillsammans med denna katalog skickas dels ett litet supplement till de två första Brusewitzkatalogerna, dels katalog 72, som innehåller böcker av Brusewitz vilka tillhört Åke och Stefan Andersson. Med vänliga hälsningar! Mats Rehnström

3 1. [Adam av Bremen] lönborg, sven. Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk. A.a. Uppsala, v, (1), 181, (1) s. Bra brunt hklbd. Några blyertsmarkeringar. Med Otto Janses namnteckning och Gunnar Brusewitz exlibris. * [Almquist] hemming-sjöberg, a. Rättegången mot C. J. L. Almqvist. Sthlm, Porträtt, 457, (2) s. & plr. Lätt nött och ngt snedläst grönt hklbd med tudelad titeletikett i svart och rött (Beck & son). Det lätt nötta och aningen solkiga omslaget medbundet. Ryggen ngt blekt och med några små fläckar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *200 Gunnar Brusewitz ägnade Almquist ett kapitel i sin Från Olof Rudbeck till Olof Thunman och illustrerade en nyutgåva av Det går an. 3. [Almquist] olsson, henry. C. J. L. Almquist före Törnrosens bok. Sthlm, (4), viii, 461 s. Bra och gediget rött hklbd med tudelad titeletikett i svart och rött. Det aningen nötta omslaget medbundet, det bakre med en svag fläck. Ryggen med ett par små fläckar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Almquist] olsson, henry. Carl Jonas Love Almquist till Uppsala, Porträtt, 371, (1) s. & plr. Ngt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg och övre infärgat snitt (Sven Berggren, Göteborg). Främre omslag medbundet och med raderad namnteckning. Ryggen blekt. Med T. Buhrmans, Per A. Sjögrens respektive Gunnar Brusewitz exlibris. Med anteckningar och anteckningslappar av den sistnämnde. * [Andersson] johanson, sture. En förbisedd Afrikaupptäckare. Charles John Andersson ett 100- årsminne. Särtryck ur Vänersborgs söners gilles årsskrift Vänersborg, s. Klammerhäftad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * backman, e. louis. Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu. Disputationer, insignier och privilegier Sthlm, s. Bra blått klbd med svart och röd titeletikett (Beck & son). Det ngt solkiga och lagade omslaget medbundet. Titelbladet med fuktrand överst. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Beaumarchais] hirn, yrjö. Beaumarchais i Finland. Övertryck ur Hufvudstadsbladet, 24 jan (Helsingfors, 1932). 8 s. Oskuren och ouppskuren. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Om uppsättningar i Finland av Beaumarchais dramatik. 8. [Bellman] afzelius, nils. Myt och bild. Studier i Bellmans dikt. Sthlm, , (1), iv s. & plr & 1 utvikbar diktbilaga. Bra blått hklbd med röd och grön titeletikett (Beck & son). Det lite solkiga omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Bellman] afzelius, nils. Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt. Sthlm, , (1) s. & plr. Bra blått hklbd med röd och grön titeletikett (Beck & son). Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *400 Innehåller Stadens kända poet, Bellman, Slagsmålet vid Dantobommen, Sjömanskrogen Lokatten, Fröjas tempel och spinnhuset, Bellmans familjebibel, Bellman som bokägare och bibliofil och Två stilar, två temperament Bellmans Gellertöversättning. 10. berg, lasse. När Sverige upptäckte Afrika. Värnamo, s. Opappbd med skyddsomslag. Med dedikation till Gunnar Brusewitz och dennes exlibris. * [Bergius] holmberg, arne. P. J. Bergius trädgårdsjournal (Avec un résumé français). [=omslagstitel]. Uppsala, s. Häftad. Omslaget aningen nött och delvis lätt blekt samt med en liten fläck. Inlagan med några korrigeringar i blyerts. Dedikation till Johan Nordström och med Gunnar Brusewitz exlibris. *250 Acta horti Bergiani. Band 20. N:o 1.

4 12. bergström, r. Litteratur och natur. Sju skizzer. Sthlm, (8), 326, (1) s. Stiligt men ngt nött marmorerat ljusbrunt hfrbd med mörkbruna upphöjda bind, guldornerad rygg och infärgade titelfält samt övre guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Smutstitelbladet och det avslutande rättelsebladet uppfodrade. Titelbladet med lagad reva. Några blyertsanteckningar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 Innehåller uppsatserna Ossian, En Elzevier-samling, Spring, min snälla ren!, Ornitologi och vitterhet, En liten visa, Skalden i bondbyn och En ny vetenskap. Richard Bergström var bibliotekarie på Kungliga biblioteket och vän till Strindberg. Han skrev om framförallt folklore, litteraturhistoria, naturalhistoria och jakt. 13. bergström, r. Svenska bilder. 1. Stycken ur vår odlingshistoria. 2. Småhistorier. Sthlm, (4), 229, (3), 1 56 s. Halvmarokängbd med guldornerad rygg och röda snitt. Ngt snedläst och ryggen blekt samt med liten fläck. Några blyertsanteckningar. Med Gunnar Brusewitz namnteckning och exlibris. *500 Schreber Svenska jaktens litteratur 23. Innehåller bl.a. uppsatser om utlänningars resor i Sverige, universitetet i Dorpat, Nya Sverige och kompositören J. G. Naumann samt en del jakthistorier. 14. bernström, john. Svensk fågelkunskap i äldre tid. [Författarens extrakt ur Svenska djur. Fåglarna. Sthlm, 1950]. s Klammerhäftad och försedd med ryggremsa. Nött och med enstaka smårevor. En del blyertsnoteringar. Dedikation till Gustaf Näsström och med dennes tillskrift till Gunnar Brusewitz: Överlåtes vördsamligen på fågelskådare Brus *200 Gunnar Brusewitz skrev John Bernström en minneteckning. (om en multilärd herr konstkännare, språkgeni, och naturvetenskaplig forskare.) som trycktes i Fauna och flora berzelius, jac. Biografiska anteckningar. Faksimile efter H. G. Söderbaums utgåva Falköping, (4), 155 s. Oklbd med skyddsomslag. Uppslaget s delvis lite gulnat efter tidningsurklipp. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *100 Skyddsomslaget med titeln Själfbiografiska anteckningar. Detta nytryck är förkortat och kapitlet Verksamhet inom Vetenskapsakademien samt personregistret har utelämnats. Med nytt förord av Sten Lindroth. 16. [Berzelius] Brevväxlingen mellan herr professoren Jac. Berzelius och hans excellens H. G. Trolle Wachtmeister. Utgiven av Berzelius-sällskapet genom Jan Trofast. I III. Lund, s. & 1 stencilerad rättelselapp till del I. Tre oklbd med skyddsomslag. Del I och III ngt snedlästa och skyddsomslaget till del III lätt nött. Med Gunnar Brusewitz exlibris och ett par av honom inklistrade post-it-lappar i den avslutande delen. *500 Brevväxlingen sträcker sig mellan åren 1817 och [Bjugg] järbe, bengt. Mathias Jacob Bjugg. Den rimsmidande tullskrivaren i Enköping. [I:] Berättelse över 1953 års verksamhet vid Enköpings stadsbibliotek. (Enköping), (5) s. Klammerhäftad. Bitvis med blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *250 Brusewitz hade flera av pekoralisten Bjuggs arbeten i sitt bibliotek. 18. [Björnståhl] österling, anders. Jacob Jonas Björnståhl. Minnesteckning. Sthlm, Porträtt, (2), 186, (1) s. & plr. Fint mintgrönt klbd med titeletikett i svart och rött. Omslaget medbundet. Inlagan delvis med anteckningar i blyerts. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 Svenska akademiens minnesteckningar. 19. blanche, august. Samlade arbeten. Minnesbilder. Med författarens lefnadsteckning af Ad. Hedin. Sthlm, Porträtt, (4), 236 s. Ngt snedläst rött hklbd med mörkröd titeletikett. Det sköra, lite nötta och solkiga omslaget medbundet, det främre med en lite tråkig lagning i övre marginalen. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *175 Hedins minnesteckning upptar s Behandlar bland många andra: Carl August Adlersparre, Carl Henrik Anckarsvärd, Vilhelm von Braun, Louis De Geer, Lars Johan Hierta, Abraham Mankell, Gabriel Marklin, Gustaf Henrik Mellin och A. O. Wallenberg.

5 20. brinck, per. Valrossen i zoologiens historia. Särtryck ur Festskrift tillägnad professor Nils von Hofsten. Zoologiska bidrag från Uppsala. Band 25. Uppsala, s Klammerhäftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * broberg, gunnar. Järven filfrassen frossaren. En studie i zoologisk exotism. Särtryck ur Lychnos. (Uppsala, 1972). s Häftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Broman] pettersson, börge. Prosten Broman som zoolog en bortglömd förlinnean. Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift Uppsala, s Klammerhäftad. Omslaget med några smärre smutsfläckar. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * bryk, felix. Vandringar i naturens och kulturens riken. Sthlm, s. Aningen nött grönt marmorerat pappbd med svart titeletikett. Det obetydligt solkiga omslaget medbundet, det främre med veck. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *400 Med uppsatser i så vitt skilda ämnen som t.ex. Spindeln är bättre än sitt rykte, Tatuering, uttrycket för ett primitivt skönhetsbehov, Urmänniskans jaktmetoder och Den förste svenske flygteknikern (om Tollin). Självfallet innehåller boken även uppsatser om och kring Linné. 24. bureus, johannes. Nymäre wijsor. Sthlm, (62), v, (2) s. Bra brunt halvmarokängbd (Beck & son). Gunnar Brusewitz exlibris. *900 Faksimiltryck efter originalet som utkom Utgiven av SGL-klubben med anledning av Sten G. Lindbergs 60-årsdag. Tryckt i 50 exemplar varav detta är nummer 11. Med en kortfattad biografisk efterskrift av Per S. Ridderstad. Gunnar Brusewitz tillhörde klubbens medlemmar. 25. böök, fredrik. Den romantiska tidsåldern i svensk litteratur. Sthlm, (8), 339 s. Bra brunt hklbd med mörkblå och röd titeletikett (Beck & son). Det solkiga omslaget medbundet. Främre omslaget med förlagsstpl. Liten pappersförlust i inre marginalen på sista bladet. Diskreta blyertsmarkeringar. Gunnar Brusewitz exlibris. *200 Publicerades även i del II av Svenska litteraturens historia. Nya upplagor utkom 1919 och [Cederborgh] böök, fredrik. Fredrik Cederborgh. Minnesteckning. Sthlm, s. Linneklbd med brun, lite fläckig, titeletikett och övre infärgat snitt (Herzog s). Främre omslag medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * clemedson, carl-johan. Charles De Geer och Carl von Linné. Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift Uppsala, s Häftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * clemedson, carl-johan. Södermanlands botaniska utforskande. Särtryck ur Södermanlands hembygdsförbunds årsbok U.o., (1954). s Häftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Creutz] castrén, gunnar. Gustav Philip Creutz. Helsingfors, Porträtt, (8), 443 s. & plr. Oklotryggbd med lite solkig rygg och nött titeletikett. Med Anders Hernmarcks respektive Gunnar Brusewitz exlibris. * [Cronstedt] odelberg, wilhelm. Viceamiral Carl Olof Cronstedt. Levnadsteckning och tidsskildring. A.a. Södertälje, xi, (1), 582 s. & 1 utvikbar karta. Mörkblått halvmarokängbd med upphöjda bind och guldornerad rygg samt övre guldsnitt. Främre omslag medbundet. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med hans exlibris. *750 Wilhelm Odelberg har fäst in sitt och sin frus gemensamma exlibris i boken, vilket är gjort efter en förlaga av Gunnar Brusewitz.

6 31. de geer, louis. Minnen. I II. Sthlm, (6), 281, (2) + (2), 300, (1) s. Rött ngt nött halvsaffianbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, gröna titeletiketter och marmorerade snitt (Hedberg). Ryggen ngt torr och med liten spricka överst i främre ytterfalsen. Delvis med svag fuktrand i övre marginalen. Några bläck- och blyertsmarkeringar. Med Sten och Brita Westerbergs respektive Gunnar Brusewitz exlibris. * [De la Gardie] ellenius, allan. Bild och bildspråk på Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn. Särtryck ur Lychnos (Uppsala, 1975). s Häftad. Några minimala fläckar på främre omslag. Dedikation till Gunnar och Ingrid Brusewitz och med den förres exlibris. *200 Bl.a. om de emblematiska förebilderna i samtidens religiösa litteratur. 33. dixelius, olof. Carl Gustaf Tessin, Linné och naturen. Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift årgång Uppsala, s Klammerhäftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * ehrensvärd, c. a. Brev. Utgivna av Gunhild Bergh. I II. Sthlm, Porträtt, xxiv, 284 s. + porträtt, (8), 459 s. & 2 plr & 1 utvikbar tabell. Två nötta röda klbd med nötta brunröda titeletiketter och stänkta snitt (Östermalms bokbinderi). De främre omslagen medbundna. Inlagan med några blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *900 Med en mängd avbildade teckningar av författaren och konstnären. Bland brevmottagarna märks J. G. von Carlson, P. N. von Gedda, Gustav III, L. Masreliez, J. G. Oxenstierna, A. J. Retzius, J. T. Sergel, J. C. Toll och J. von Törne. 35. [Ehrensvärd] josephson, ragnar. Carl August Ehrensvärd. Sthlm, (2), 391, (1) s. & plr. Ngt nött oklotryggbd. Främre omslag medbundet. Med blyertsanteckningar, mest på bakre pärmens insida. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *225 Svenska akademiens minnesteckningar. Gunnar Brusewitz hänvisar till denna biografi i Sveriges natur en resa i tid och rum. 36. eichhorn, c. Svenska studier. Strödda bidrag till fäderneslandets odlings-, litteratur- och konsthistoria. (I II). Sthlm, (4), (8), 290, (1) s. + eichhorn, c. Nya svenska studier. Strödda bidrag till fäderneslandets litteratur-, konst- och odlings-historia. Sthlm, (4), 270, (2) s. Ngt nött hfrbd med guldornerad rygg och infärgat titelfält. Pärmarna ngt bågnade och med lite småskador på pärmpappret. Främre snittet med några bläckfläckar. Någon bläckmarkering i texten. Med Hugo Frödings stpl och Gunnar Brusewitz exlibris. *650 Författaren har här gjort ett urval av alla de artiklar som han skrev inom konst-, kultur- och litteraturhistoria. Bland uppsatserna kan nämnas: Gustaf III:s nationella klädedrägt, Vår prosadikt under frihetstiden, Drottningholm, Skriften Les anecdotes de Suède och dess verklige författare, Karl XII som konstvän, Borgerlig handel och vandel under drottning Kristinas tid, Haga, Den skandinaviska konstutställningen i Göteborg 1869, skildrad i bref, Sällskapspoesien under Karlarnes tidehvarf, Svenska folket i sina ordspråk, Våra äldre litografer, Det publicistiska lifvet under vår första tryckfrihetstid, Bellmans skaldefränder. I. Tilas. II. Hallman: nybörjaren, parodisten, dramaturgen, Tessin om Swedenborg, Wallin som humorist, Två tidsbilder: Almqvist, Palmær, Ett par ord om kärleken till böcker, Om Upsala domkyrkas restauration, Ett medeltidskloster i det moderna Stockholm, Målare och målningar från Sveriges renässans och Konstslöjdsutställningen Innehåller även biografiska skisser över t. ex. Christopher Jacob Boström, Fredrika Bremer, Knut Almlöf, Franz Berwald och Egron Lundgren. 37. ellenius, allan. Den atlantiska anatomin. Ur bildkonstens idéhistoria. Malmö, s. Häftad. Ngt nött och blekt rygg. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. *200 Innehåller bl.a. följande uppsatser: Olof Rudbecks atlantiska anatomi, Rättvians bild under stormaktstiden, Bild och bildspråk på Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn och Sinnebildernas kris. En gustaviansk debatt om medaljkonstens villkor.

7 38. ellenius, allan. Naturalhistoriens bilder. Kring en handskrift i Uppsala universitetsbibliotek. Särtryck ur Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok U.o., (1997?). s Klammerhäftad. Främre omslag ngt solkigt. Dedikation till Gunnar Brusewitz. *150 Med några färgillustrationer. Rör en handskrift med zoologiska avbildningar som ingick i den Westinska donationen till Uppsala universitetsbibliotek. 39. ellenius, allan. Om bilden och den vetenskapliga illusionen. Särtryck ur kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok U.o., (1983). s Klammerhäftad. Omslaget med några pyttesmå fläckar. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. *150 Illustrerad med ett flertal ornitologiska motiv i svartvitt. 40. ellenius, allan. Ornithological imagery as a source of scientific information. Estratto dal volume: Non-verbal communication in science prior to 1900 edited by Renato G. Mazzolini. Florens, s Klammerhäftad. Omslaget obetydligt nött. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * eriksson, gunnar. Botanikens historia i Sverige intill år Uppsala, s. Aningen snedläst oklbd med skyddsomslag. Omslaget medbundet. Skyddsomslaget med lite smårevor och lätt blekt rygg. Med Gunnar Brusewitz exlibris och dennes blyertsanteckningar. *800 Lychnos-bibliotek 17:3. Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år Del [Fallén] dal, björn & sörensson, mikael. Entomologporträtt C. F. Fallén. I: FaZett 1990 vol. 3:4. Lund, s Klammerhäftad. Lite stött i främre yttre hörnet. Dedikation till Gunnar Brusewitz från Björn Dal. * fischerström, johan. En gustaviansk dagbok. Anteckningar för året Utgivna och kommenterade av Gustaf Näsström. Sthlm, , (2) s. & 1 plansch. Häftad. Ngt nött omslag. Ryggen och bakre omslag med några småfläckar. Med Gunnar Brusewitz exlibris och dedikation från utgivaren: Tavaritj Brusewhisky på tal om vackra böcker. *200 Näsström och Brusewitz samarbetade mycket och nära under lång tid i böcker, press och tidskrifter. 44. [Fischerström] rothlieb, curt. Johan Fischerström. En studie i upplysningstidens tankeliv. Malmö, s. Rött klbd med röd titeletikett. Omslaget medbundet. Inlagan delvis med marginalanteckningar och understrykningar i blyerts. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen VII. 45. [Forsskål] christensen, carl. Naturforskeren Pehr Forsskål. Hans rejse til Ægypten og Arabien og hans botaniske arbejder og samlinger. Med 40 hidtil utrykte breve og dokumenter og et portræt. Köpenhamn, Porträtt, (8), 172 s. Grönt lätt nött hklbd med enkel svart titeletikett där texten är felstavad. Omslaget medbundet, det bakre med liten pappersförlust. Pärmarna aningen bågnade. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Forsskål] schück, henrik. Från Linnés tid. Petter Forsskål. Sthlm, s. Fint benvitt klbd med titeletikett i mörkgrönt och gult (Beck & son). Det aningen solkiga omslaget medbundet och bakre omslag med en marginell reva. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * fries, rob. e. A short history of botany in Sweden. Reprinted from A short history of botany in Sweden. Uppsala, s. & 2 utvikbara kartor. Häftad. Tillskrift från Magnus Fries till Gunnar Brusewitz och med den senares exlibris. *150 Detta är ett särtryck av den del av arbetet som författades av Robert Fries själv. På den första kartan är de viktigaste Linnélärjungarnas resor markerade, på den andra är de svenska botaniska insatserna i Sydamerika och Västindien inritade.

8 48. fries, th. m. Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet. Inbjudningsskrift till den fest hvarmed trehundraårsminnet af Gustaf II Adolfs födelse kommer att firas i Upsala universitets aula den 9 december Uppsala, (2), 78 s. Bra halvpergamentbd med orange titeletikett i skinn på ryggen respektive främre pärm. Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * fries, th. m. Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet. Inbjudningsskrift till den fest hvarmed trehundraårsminnet af Gustaf II Adolfs födelse kommer att firas i Upsala universitets aula den 9 december Uppsala, (2), 78 s. Bra grått klbd med mörkgrön titeletikett (Beck & son). Det ngt gulnade omslaget medbundet. En del anteckningar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Fries] eriksson, gunnar. Elias Fries och den romantiska biologien. A.a. Uppsala, ix, (1), 487 s. Oklbd. Omslaget medbundet. Enstaka blyertsmarkeringar. Gunnar Brusewitz exlibris. *450 Lychnos-biblioteket [Fries] rydeman, lamech. Om Elias Fries. Släkttraditioner och personliga minnen. Lund, (6), 101, (1) s. Hklbd med rödbrun titeletikett. Det lite gulnade omslaget medbundet. Några blyertsmarkeringar. Gunnar Brusewitz exlibris. *500 Med ett förord av Evert Wrangel. 52. [Fries] sager, ida. Bengt Fredric Fries. Sthlm, Porträtt, xii, 295 s. Bra grönt hklbd med röd titeletikett och övre stänkt snitt. Det ngt solkiga omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *800 Tryckt i en numrerad upplaga om 400 ex. varav detta är nr 223. Fries är mest känd som ichtyolog och var jämte S. Lovén Sveriges första marinbiolog. Boken består till stor del av brevutdrag. 53. frängsmyr, tore. Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. I II. Finland, s. Två ngt snedlästa opappbd med lätt nötta skyddsomslag. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * frängsmyr, tore. Vetenskapsmannen som hjälte. Aspekter på vetenskapshistorien. Malmö, s. Häftad. Aningen nött. Dedikation till Gunnar Brusewitz och dennes exlibris. *175 Innehåller: Vetenskapshistoriens framväxt, Vetenskap och idéer ett ämne och dess förgreningar, Naturvetenskapen och framstegstron, Den svenska lärdomshistorien, Vetenskapsmannen och samhället, Kvinnan och naturens död, Berzelius som filosof, Geologen och tidens tand, Pascals huvud och har vetenskapsmän humor? och Vetenskapsmannen som hjälte. Den sistnämnda behandlar 1800-talets polarforskning. 55. [Gjörwell] näsström, gustaf. Med gubben Gjörwell i det gustavianska Stockholm. Särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok 1972/73. Sthlm, s Klammerhäftad. Delvis lätt blekt och med några småfläckar. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * hagberg, knut. Hammarby och Oxford. Linneanska och engelska essayer. Sthlm, , (1) s. & plr. Bra grönt klbd med röd och brun titeletikett. Omslaget medbundet. Med löst bilagd tidningsartikel ur Svenska dagbladet från 1957 med rubriken Linnaeus i London författad av Hagberg. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *400 Innehåller bl.a. uppsatserna Ordnaren Linnaeus, Människan Linnaeus, Linnaeus i London, Linnaeus i St. John s, Linnaeus i Finland, Linnaeus apostlar, Från king James s bible till djungelboken, Domprosten Swift, Doktor Johnsons konservatism och Boswells himmelsfärd. 57. hagberg, knut. Linneansk linje. Lund, s. Ljusbrunt klbd med titeletikett i svart och brunt. Omslaget medbundet. Inlagan med ett par blyertsmarkeringar i marginalen. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *450

9 Innehåller uppsatserna Vergilius Georgica, Shakespeare och växtvärlden, Till frågan om Skogekär Bergbo, Willughby och Ray, Swedenborg i England, Linnæus, Swedenborg och barocken, Swedenborgs skapelsedikt, Linnæus och Ovidius, Linnæus och Buffon, Vivat Linnæus, Linnæus om sig själv, Naturalisten Linnæus, I Linnæus spår, Stagnelius och Gärdslösa, Gilbert White från Selborne, Arternas uppkomst, Människan och Darwin, Djur och människa, Karlfeldts Flora, I Fridolins lustgård och Hälsoregler i gamla tider. 58. hallberg, peter. Natursymboler i svensk lyrik. Från nyromantiken till Karlfeldt. I III. Göteborg, (8), (4), (4), , (2) s. & plr. Tre ngt nötta och snedlästa häftade volymer med ngt solkiga omslag. Med några löst bilagda anteckningslappar. Med Gunnar Brusewitz exlibris och anteckningar av denne. * hallman, mila. Danviksfolk, präster och vinskänkar. Historier från gamla Stockholm. Sthlm, s. Ngt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och marmorerade snitt (Hedberg). Med Sten och Brita Westerbergs respektive Gunnar Brusewitz exlibris, det förra blindpressat i försättsbladet. *350 Innehåller uppsatserna: Politiekollegium, Danviken och S: t Johannes hospital, Vinskänkar och gatulif och Två Ladugårdslandspräster: Johan Gustaf Hallman Anders Carl Rutström. 60. hallman, mila. Målare och urmakare, flickor och lösdrifvare. Historier från gamla Stockholm. Sthlm, s. Lätt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och marmorerade snitt (Hedberg). Med Sten och Brita Westerbergs respektive Gunnar Brusewitz exlibris, det förra blindpressat i försättsbladet. *350 Innehåller uppsatserna: Om lösdrifvare och»lösa konor», Trofémålaren Hoffman och änkan i Ormsaltargränd, Hofurmakaren Jean Fredman och hans familj, Platskan och hennes»jungfrur», Något om tapetmålare och Ett par historier från Norrtelje: Om sparsamhetsföreningen Om kyrkobyggnaden. 61. (hanselli, p.) Ur en samlares papper. I II. Uppsala, P. Hanselli, iv, iv, 152 s. Marmorerat och lackat hfrbd med upphöjda bind och guldornerad rygg samt titeletikett (Hedberg). Marmorerade snitt. Ryggen torr, nött och ytligt sprucken. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *750 Tryckt i 100 exemplar. En slags tredje del med titeln Blandsäd utkom 1879 i 21 ex. Innehåller avtryckta verser av kända och okända författare från och 1800-talen. Bland författarna märks Adlersparre, Bellman, Bergklint, Kellgren, Leopold, Lidner, Oxenstierna, Paykull, Tegnér, Thorild, Tilas, Wallin och Wellander. Andra delen innehåller mestadels anonyma politiska verser. Gunnar Brusewitz har ägnat Hanselli ett kapitel i Från Olof Rudbeck till Olof Thunman. 62. [Hanselli] Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare. Från Stjernhjelm till Dalin. Efter originalupplagor och handskrifter utgifna af P. Hanselli. I XXII. Uppsala, Stockholm & Lund, iii xx, 408, (3) + (2), 299, (1) + 236, (2) + (2), viii, iii xxviii, iii xi, (1), xvi, 324 s. + front, (4), 396 s. + front, (2), xviii, (4), xi, (1), 70, (2), i viii, 1 125, (1 blank, 4), (4), iii xv, (1), (4), 429, (1) + iii viii, 559 s. & 1 plansch + xii, viii, (2), x, (2), xii, viii, (2), vi, 387 s. & 3 inklistrade autografer. 21 bruna ngt nötta hfrbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar och marmorerade snitt (Hedberg). Del IX med en bläckanteckning från äldre tid på försättsbladet och försättsbladet till del XIX defekt. Några av smutstitelbladen saknas. Inlagorna delvis ngt lager- och småfläckiga och vissa sidor ngt bruntonade. De sista sidorna i del XII XIII med större fula fläckar. Del XII med några understrykningar i blyerts. Med C. M. Carlanders, Skottorps och Gunnar Brusewitz exlibris. *15000 Del III i andra upplagan. Del II VI utgivna tillsammans med C. Eichhorn, del XI med bidrag av M. Weibull och F. Braune. Trycktes i 200 och de sista delarna bara i 150 exemplar. Verket utkom inte i kronologisk ordning, del I t.ex. utkom först Del I avslutas med ett opaginerat Kronologiskt register öfver vittra författare under perioden från

10 Stjernhjelm till Dalin som sannolikt fungerat som ett slags prospekt för verket och utkommit , då det anger vilka författare som redan var utgivna i delarna II VIII av verket. En ny sådan kronologisk förteckning återfinns på de avslutande sidorna i del XV. Totalt presenterade arbetet 96 olika författares verk från svensk stormaktstid och är trots sina brister ett värdefullt referensverk för svensk litteraturhistoria. De inklistrade autograferna är av Peter Lagerlöf (spannmålskvittens 1693) i del IV, Israël Kolmodin (lönekvittens 1693) i del VII och Jesper Swedberg (maltkvittens från Uppsala, odaterad) i del XV. Exemplaret kostade 57 kronor på Carlanders bokauktion Brusewitz skriver om Hanselli och hans Samlade vitterhetsarbeten i Från Olof Rudbeck till Olof Thunman. 63. hildén, henrik. Studier af naturen i stormaktstidens verklighet och dikt. A.a. Helsingfors, , (1) s. Ngt nött ljusbrunt marmorerat hfrbd med mörkbruna upphöjda bind och infärgat titelfält samt övre guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Främre omslag medbundet. En del blyertsnoteringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 En fristående Studier av naturen i Linnéseklets svenska diktning utkom Gunnar Brusewitz hänvisar till detta arbete i Sveriges natur en resa i tid och rum. 64. hildén, henrik. Studier av naturen i Linnéseklets svenska diktning. Helsingfors, s. Bra men ngt nött klbd med blå rygg och bruna pärmar samt orange och brun titeletikett. Omslaget medbundet. Snedläst. En del blyertsanteckningar. Med O. H. Granfelts respektive Gunnar Brusewitz exlibris. *675 En fristående Studier af naturen i stormaktstidens verklighet och dikt utkom [Hirn] Festskrift tillägnad Yrjö Hirn, den 7 december Helsingfors, Porträtt, (4), 467 s. Linneklbd med röd titeletikett. Omslaget medbundet, det främre med raderad namnteckning eller dylikt och det bakre med en liten fläck. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *200 Tryckt i 300 numrerade exemplar varav detta är nummer 231. Innehåller bland annat uppsatserna Descartes analys av»skadeglädjen» av Bertel Appelberg, Helgonen i svensk romantisk dikt av Sixten Belfrage, Sagan om hästen och finska kriget av Anton Blanck, Viktor Rydberg og Björnstjerne Björnson av Francis Bull,»Molnets broder» och de serbiska folksångerna av Gunnar Castrén, Ett brev från Herman Kellgren till J. V. Snellman av I. Havu, Beröringspunkter mellan Runeberg och Rydberg av Ruth Hedvall, Kommissarien Sten Halm och Selma Lagerlöf av Henrik Hildén, Zadig och Candide av Olle Holmberg, Om Correspondence littéraire secrète av J. Viktor Johansson, Bortglömda engelska Kalevala-studier av Arne Jörgensen, Ibsen och det franska dramat av Erik Kihlman,»Grafven i Perrho» och Svenska akademien av Martin Lamm, Emil von Qvantens lyrik av Arvid Mörne, Vapenbytesmotivet i Runebergs Kungarne på Salamis av Albert Nilsson, Några anteckningar kring den s.k. Pälkäne-abcboken av 1719 av Holger Nohrström, Ett brev av Aleksis Kivi till Oskar Toppelius av Paul Nyberg, 1790-talets visa av Otto Sylwan, Spår av Atlantissägnen hos Eino Leino och i den senare finska lyriken av V. Tarkiainen och Antikt och kristet hos Tegnér, Runeberg och Rydberg av Algot Werin. 66. [Hiärne] strandberg, olof. Urban Hiärnes ungdom och diktning. Uppsala, , (2) s. & 2 plr. Häftad. Omslaget lätt nött och med några småfläckar. Ryggen ngt gulnad och snedläst. Gunnar Brusewitz namnteckning och exlibris. * [Julinus] tilander, gunnar. Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs. Skara, s. Häftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. *200 Gamla dagböcker II. 68. jägerskiöld, l. a. The Gothenburg natural history museum Göteborg, s. & 4 plr på 2 blad. Klammerhäftad. Nött omslag med revor och smärre pappersförluster. Genomgående reva i yttre marginalen. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *225 Bihang till Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar 51:a årgången. Bilaga. 69. kalm, pehr. Brev till friherre Sten Carl Bielke. Utgivna av Carl Skottsberg. Åbo, s. & 1 plansch. Trevligt, men aningen snedläst, grönt klbd med svart titeletikett. Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris och anteckning av

11 densamme vilken klargör att boken är en gåva från G. Näsström samt att anteckningarna i inlagan härrör från denne. *600 Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Nr 382. Pehr Kalms brev till samtida II. Under åren bodde Kalm hos Sten Carl Bielke på Löfstads herrgård. Samtidigt som han studerade för Linné hjälpte han Bielke med skötseln av omfattande försöksodlingar som denne anlagt i syfte att finna nya nyttoväxter. Gunnar Brusewitz illustrerade Wahlström & Widstrands nyutgåva av Kalms Wästgötha och bahusländska resa som utkom [Kalm] (leikola, anto). Pehr Kalm and his voyage to North America [=omslagstitel]. Helsingfors, (16) s. Klammerhäftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. *250 Utställningskatalog från Helsingfors universitetsbibliotek. 71. [Kalm] skottsberg, carl. Pehr Kalm. Minnesteckning föredragen på kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars [=rubrik]. [Särtryck ur] k. svenska Vetenskapsakademiens årsbok för år Uppsala, s Marmorerat pappbd med mörkgrön titeletikett (Beck & son). Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *200 En mer fyllig levnadsteckning utgavs av Skottsberg Konservointitaidon mestareita. Magnus v. Wrightistä Eirik Granqvistiin. Konservatorskonstens mästare från Magnus v. Wright till Eirik Granqvist Eläinmuseo, Helsingin yliopisto. Zoologiska museet, Helsingfors universitet. [=omslagstitel]. Helsingfors, s. Klammerhäftad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *250 Tvåspråkig utställningskatalog med texter av Torsten Stjernberg och Olof Biström. Magnus von Wright var museets konservator leikola, anto. Learned men of Finland in the 17th and 18th centuries. [=rubrik]. [Extrakt ur] Books from Finland XXII:1, (Helsingfors), s Vikt. Dedikation till Gunnar Brusewitz. *100 Utgiven av Helsingfors universitetsbibliotek. Behandlar främst Pehr Kalm, Pehr Forsskål, Anders Johan Lexell och Johan Gadolin. 74. lindroth, per gustaf. Resejournal från Utgiven och kommenterad av Gösta Sundqvist. Falköping, s. & 4 plr. Häftad. Omslaget med en liten fläck. Enstaka blyertsanteckningar. Med en tillskrift daterad 1994 till Gunnar Brusewitz och dennes exlibris. *150 Bidrag till kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia; lindroth, sten. Fru Lusta och fru Dygd. Studier och porträtt. Sthlm, , (1) s. & plr. Rött ohklbd. Omslaget medbundet. Enstaka bläck- och blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Innehåller uppsatser om bl.a. Bruno, renässansmedicin, Bureus, Stiernhielm, Block och Linnékulten samt prästen G. F. Hjortberg. 76. lindroth, sten. Kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia Uppsala, I:1 2 II. xviii, (6), xi, (1), 615 s. Tre ngt nötta oklbd med lite solkiga ryggar. Med några blyertsnoteringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *1500 Deltitlarna lyder I:1 2. Tiden intill Wargentins död (1783) och II. Tiden Ett lärdomshistoriskt standardverk! 77. lindroth, sten. Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. Sthlm, s. Oklbd. Försättsbladet gulnat efter tidningsurklipp. Enstaka blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Innehåller bl.a. Linné legend och verklighet, Folkungatidens lärda kultur, Svensk och europeisk lärdom under 1600-talet, Naturvetenskaperna och kulturkampen under frihetstiden, Svensk-ryska vetenskapliga förbindelser under 1700-talet, Äreminne över Bergman och Berzelius och hans tid.

12 78. lindroth, sten. Paracelsismen i Sverige till 1600-talets mitt. A.a. Uppsala, s. Lätt nött oklotryggbd. Omslaget medbundet. Med svag spricka i den inre främre falsen. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *900 Lychnos-bibliotek 7. Avhandlingen tar upp Paracelsismen ur filosofisk, religiös och medicinsk synvinkel. Stort intresse ägnas bl.a. Johannes Bureus och S. A. Forsius. Ett av de klassiska och mest eftersökta svenska lärdomshistoriska verken. 79. lindroth, sten. Svensk lärdomshistoria. I IV. Sthlm, s. Fyra ngt nötta och lite snedlästa oklbd utan skyddsomslag. Ryggarna ngt blekta. Några tidningsurklipp löst bilagda. Med Gunnar Brusewitz exlibris och några anteckningar i blyerts av densamme. *1250 I Medeltiden. Reformationstiden. II Stormaktstiden. III Frihetstiden. IV Gustavianska tiden. Den fjärde ofullbordade delen utgiven av Gunnar Eriksson efter författarens död. 80. lindroth, sten. Uppsala universitet Uppsala, s. Oklbd med skyddsomslag. Med en inklistrad tillskrift och Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Behandlar universitets historia, organisation och studentliv genom tiderna. 81. linné, (carl von). Minnesbok. Utgiven av Felix Bryk. [=omslagstitel]. Sthlm, (4), 20, (3) s. & faksimil. Fint marmorerat klbd med ljusbrun titeletikett i skinn och rödstänkta snitt (Hedberg, osignerat, 1936). Omslaget medbundet. Ryggen aningen mörknad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *1000 Soulsby Tryckt i 250 exemplar varav detta är nr 205. Gunnar Brusewitz intresse för Linné var stort och han återkom ofta till honom i sina texter samt illustrerade flera av Linnés reseberättelser. 82. (linné, carl von) Linnæus im Auslande. Linnés gesammelte Jugendschriften autobiographischen Inhaltes aus den Jahren Herausgegeben von Felix Bryk. Sthlm, , (3) s. & plr. Ngt nött marmorerat pappbd med rödbrun titeletikett och blåstänkta snitt (Hedberg, 1935). Omslaget medbundet och med blekt rand överst. Ryggen ngt mörknad. Dedikation från utgivaren och med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 Soulsby 6. Tryckt i 250 numrerade ex. varav detta är nr [Linné]»I skogar, på berg och i dalar». Linné i dikten. Utgiven av Gunnar Broberg och Ulf Marken. Uppsala, s. Häftad. Tillskrift från Ulf Marken till Gunnar Brusewitz och med den senares exlibris. * [Linné] A Linnaean keepsake, issued to commemorate the opening of the Strandell collection of Linnaeana at the Hunt botanical library, Carnegie- Mellon university. Pittsburgh, (6), 70, (1) s. & faksimilbilaga om 16 s. & lös rättelselapp. Lätt nött oklotryggbd. Med två små rättelser i bläck på s. 29. Dedikation från Birger Strandell till Gunnar Brusewitz och med den senares exlibris. *350 Innehåller två uppsatser av Birger Strandell och både en översättning och en faksimil av Linnés Orbis euriditi judicium med en introduktion av Telemak Fredbärj. 85. [Linné] broberg, gunnar. Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära. (Motala), xv, (1), 319 s. Lätt nött och snedläst oklbd med några småfläckar. Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *400 Lychnos-bibliotek [Linné] bryk, felix. Linné als praktischer entomologe. Sthlm, s. Trevligt grönt klbd med titeletikett i svart och rödbrunt. Omslaget medbundet och lätt solkigt. Dedikation till Sven Lovén. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Linné] Carl Linnaeus and enlightened science in Spain. Madrid, , (1) s. Häftad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *350 Spain and Sweden: encounters throughout history. Utgiven av Fundacion Berndt Wistedt. Innehåller uppsatserna The spanish 18th century: distinctive features of a historical pe-

13 riod av Enrique Martínez Ruiz, Scientific advances in spanish enlightenment av Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, The unfinished journey of Carl Linnaeus av Paul Alan Cox, Linnaeus and the linnean project av Gunnar Broberg, The relations between Linnaeus and Mutis. The problem of the determination of the cinchona trees av Joaqín Fernández Peréz, Pehr Löfling Linnaeus dearest disciple and his life in Spain av Tomas Anfält, «Reducing varieties to their species», the linnaean research program and its significance for modern biology av Staffan Müller-Wille, From the century of enlightenment to the Rio summit: The Real jardín botaníco of Madrid as a microcosm av Teresa Tellería och From Linnaeus to our days; the biological heritage av Francisco Díaz Pineda. 88. [Linné] Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Uppsala, (6), (2), 80 + (2), (2), 80, (4) + (2), 38 s. & plr. Bra rött lätt nött hklbd med svart titeletikett (Nordiska bokhandeln). Med ett fåtal blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *900 Soulsby Innehåller uppsatserna Carl von Linné såsom läkare och medicinsk författare av Otto E. A. Hjelt, Carl von Linné såsom zoolog av Einar Lönnberg och Chr. Aurivillius, Carl von Linné såsom botanist av C. A. M. Lindman, Carl von Linné såsom geolog av A. G. Nathorst och Carl von Linné såsom mineralog av Hj. Sjögren. 89. [Linné] clemedson, carl-johan. Några axplock ur Linnés Materia medica. [Särtryck ur Utur stubbotan rot. Essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död utgivna av Kungl. Vetenskapsakademien]. (Sthlm, 1978). s Klammerhäftad. Med handskriven särtryckshänvisning i bläck av författaren på främre omslags insida. Dedikation till Gunnar Brusewitz. * [Linné] clemedson, carl-johan. Semiotik und Krankheitsdiagnostik in den Vorlesungen Carl von Linnés über sein Systema morborum. Sonderabdruck [aus] Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. München, s & plr. Häftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Linné] clemedson, carl-johan. Studier i Linnés Materia medica. Särtryck ur Nordisk medicinhistorisk årsbok U.o., s Klammerhäftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Linné] ellenius, allan. Linné i medaljkonsten. Särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift Uppsala, s Klammerhäftad. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Linné] forsstrand, carl. Linné i Stockholm. Sthlm, Porträtt, (12), 210, (1) s. & plr. Grönt klbd med titeletikett i rött och svart (Beck & son). Omslaget medbundet och lätt solkigt. Med Ture Gundersens och Gunnar Brusewitz exlibris. *250 Soulsby [Linné] fries, th. m. Linné. Lefnadsteckning. I II. Sthlm, (4), 364, (iv), 444, 1 46, (1) s. + fries, th. m. Linné. Lefnadsteckning. Personregister utarbetat av Hans Krook. Uppsala, s. Två nötta röda lackade halvsaffianbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och gröna titel- och deltiteletiketter samt marmorerade snitt (Hedberg). Ryggen till del I med några små svarta fläckar och titeletiketterna med lite repor. Personregistret häftat och med lätt nött rygg. Med Gunnar Brusewitz exlibris och med anteckningar av densamme i inlagorna samt på inklistrade post-it-lappar. *1800 Soulsby Fortfarande standardverket rörande Linné. 95. [Linné] fåhræus, olof immanuel. Utredning af frågan om national-belöning åt Carl von Linné vid årens riksdag. [Särtryck ur kongl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar. Del ]. (Sthlm, 1867). s. (2), Häftad. Bakre omslag med ett par små pappersförluster. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *500 Soulsby 2736.

14 96. [Linné] hagberg, knut. Carl Linnæus. Den linneanska traditionen. Sthlm, Porträtt, 147, (1) s. & plr & utvikbar karta. Aningen snedläst klbd med titeletikett i svart och brunt. Det lätt solkiga omslaget medbundet. Inlagan med några understrykningar i blyerts. Smutstitelbladet lite bruntonat efter tidningsurklipp. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *300 Innehåller: Den linneanska traditionen, Linneansk prästgårdstradition, Linnæus och Agardh, Linné och Strindberg, Linné och Levertin, Albert Engström och den linneanska traditionen, Linnæus i England, Linnæus och Goethe, Den andre Adam och Linnæus på Öland. Kartan utvisar Linnélärjungarnas resor. 97. [Linné] hagberg, knut. Carl Linnæus. Sthlm, Porträtt, 324 s. & plr. Ngt nött blått oklbd. Ryggen ngt mörknad. Falsarna lite svaga och den bakre med en spricka överst. Lite lös i häftningen. Med en löst bilagd tidningsartikel. Med Gunnar Brusewitz exlibris och namnteckning samt blyertsanteckningar och inklistrade post-it-lappar av densamme. *150 Tidningsurklippet är Hagbergs understreckare Linnæus och Ovidius. 98. [Linné] hallenborg, carl. Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa. [I:] Historisk tidskrift för Skåneland utgiven av Lauritz Weibull. Lund, s Lätt nött marmorerat pappbd med brun titeletikett (Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet. Pärmarna ngt bågnade. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *450 Lagmannen i Skåne och Blekinge Carl Hallenborg ( ) förde in sina anmärkningar i ett interfolierat exemplar av Linnés resa. Brusewitz illustrerade nyutgåvan av Linnés Skånska resa [Linné] krook, hans. Angår oss Linné? Halmstad, s. & plr. Bra ljusbrunt klbd med titeletikett i svart och brunt. Omslaget medbundet. Dedikation till Ingrid och Gunnar Brusewitz samt med den senares exlibris. *400 Innehåller bl.a. uppsatserna: Angår oss botanikens historia?, Linnébilden genom tiderna, Sexualsystemet och dess samtid, En vetenskapens viking [om Forsskål], Carl Peter Thunbergs två liv, En flora på svenska, Vetenskap och romantik, Stenriket och skapelsetron, Carl von Linné den yngre, arvtagare, Den siste linneanen [om Wahlenberg] och Angår oss Linné [Linné] krook, hans. Carl von Linné. Uppsala, , (4) s. Bra ljusbrunt klbd med titeletikett i svart och brunt. Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *200 Med illustrationer av Yngve Svalander [Linné] landell, nils-erik. Läkaren Linné. Medicinens dubbla nyckel. Kristianstad, s. Opappbd med skyddsomslag. Skyddsomslaget med några småfläckar. Dedikation till Gunnar Brusewitz och med dennes exlibris. * [Linné] landell, nils-erik. Trädgårdsmästaren Linné. Oskarshamn, , ( 2) s. Lätt nött opappbd med skyddsomslag. Främre pärmen en aning bågnad. Dedikation till Gunnar och Ingrid Brusewitz samt med den förres exlibris. * [Linné] levertin, oscar. Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Sthlm, (4), 111, (2) s. Ngt nött blått halvmarokängbd med upphöjda bind och brun titeletikett samt övre guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Det ngt nötta och solkiga omslaget medbundet, främre omslag med förlagsstpl. Inlagan med ett fåtal marginalmarkeringar i blyerts. Med Gunnar Brusewitz exlibris och namnteckning. * [Linné] Linnaeus in medal art. Sundbyberg, (1978). 42, (2) s. Häftad. Dedikation från Allan Ellenius till Gunnar Brusewitz och med den senares exlibris. *100 Published for the bicentenary of the death of the scientist by the Society of friends of the Royal coin cabinet, Stockholm. Innehåller bidrag av E. Reutersvärd, A. Ellenius och H. Klackenberg.

15

16

17

18 151

19 105. [Linné] malmeström, elis. Carl von Linné. Geniets kamp för klarhet. Sthlm, s. Grönt oklbd. Främre omslag medbundet. En del blyertsanteckningar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Linné] malmeström, elis. Linnæi väg till vetenskaplig klarhet. En studie. Malmö , (1) s. & plr. Häftad. Omslaget ngt nött, blekt och gulnat. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Sidorna är en utvikbar tabell med Clavis systematis sexualis faksimilerad ur Systema naturæ [Linné] malmeström, elis. Linné som kulturpersonlighet. Några Linné-studier. Sthlm, s. Rött lätt nött hklbd med mörkröd lite slarvigt guldtryckt titeletikett och marmorerade snitt. Främre omslag medbundet och med gammal namnteckning i blyerts. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Soulsby Boken är uppdelad i två huvudavdelningar: Linnés humor och Linné som kulturpersonlighet [Linné] nielsen, kjeld & sandermann olsen, sven-erik. En linneansk fabel. [Särtryck ur] Svenska Linnésällskapets årsskrift s U.o.,u.å. s Häftad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Rör fabeln Reisen til maanen som publicerades i den svenska journalisten Pehr Rudins danska tidskrift Den danske Proteus 1766 under Linnés namn. Författarna visar att det rör sig om en bearbetning av ett avsnitt ur Linnés Cui bono, som redan publicerats på franska i Journal encyclopédique [Linné] ramsbottom, john. Caroli Linnaei Pan suecicus. Reprinted from Trans. Bot. soc. Edinb., (1959) volume 38. U.o., (1959). s & plr. Klammerhäftad. Lätt blekt rygg. En plansch lös. Dedikation till L. G. Romell [?]. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Linné] strandell, birger. Patriotiska sällskapet och Linné. Särtryck ur Svenska Linné-sällskapets årsskrift årgång xxxix, Uppsala, s Häftad. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Linné] uggla, arvid. Den sjuhövdade hydran i Hamburg. En episod ur Linnés liv. Särtryck ur»harald Nordenson 60 år». Sthlm, s Häftad. Främre omslag obetydligt solkigt och med dedikation till vännen Dag från vännen Strix. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *250 Rör den sjuhövdade hydra som den stora naturaliesamlaren Albert Seba hade i sitt kabinett i Amsterdam [Linné] Utur stubbotan rot. Essäer till 200- årsminnet av Carl von Linnés död utgivna av kungl. Vetenskapsakademien under redaktion av Ragnar Granit. Sthlm, s. Oklbd. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *150 Innehåller: Åminnelsetal över herr Carl von Linné av Abraham Bäck, Linné, Thunberg och Elias Fries av Gunnar Eriksson, Banks och Solander två vänner i 1700-talets London av Ragnar Granit, Linnés ryska förbindelser av Bengt Jonsell, Linné och de lyckliga lapparna av Carl- Otto von Sydow, Linnés Peloria: ett monstrums historia av Åke Gustafsson, Kant och Linnés Systema naturae av James L. Larson, Systematik och etologi av Eric Fabricius, Några axplock ur Linnés Materia medica av Carl-Johan Clemedson, Linné och willa biörngossen av Gunnar Broberg, Den medicinska och biologiska bakgrunden till Linnés syn på nervsystemet och dess sjukdomar av Patrick Sourander och Läkaren och medicine professorn Carl von Linné av Birger Strandell [Linné] Vita Caroli Linnæi. Carl von Linnés självbiografier. På uppdrag av Uppsala universitet utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla. Uppsala, s. & plr. Lätt nött ohklbd. Med svag fläck överst på främre pärmen. Löst bilagd tidningsartikel från Svenska dagbladet författad av Knut Hagberg med rubriken Ordnaren Linnaeus. Med Gunnar Brusewitz exlibris. * [Linnerhielm] schiller, harald. Jonas Carl Linnerhielm. A.a. Sthlm, (2), 271 s. & plr. Bra gråbrunt klbd med brun titeletikett i marokäng och rödstänkta snitt (Beck & son). Omslaget medbundet och lätt solkigt, bakre omslag dessutom med en marginell skada. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600

20 115. [Livijn] mortensen, johan. Clas Livijn. Ett nyromantiskt diktarefragment. Sthlm, Porträtt, (8), 391 s. Häftad. Omslaget ngt nött och med små pappersförluster. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *200 Gunnar Brusewitz illustrerade en nyutgåva 1953 av Livijns Spader dame [Lloyd] (garnert, jan) Lloyd, Llewellyn. [Extrakt ur Svenskt biografiskt lexikon, 1982]. U.o., (1982). s Klammerhäftad i övre inre hörnet. Med ett löst bilagt svartvitt fotografi avbildande Fritz von Dardels litografiska porträtt av Lloyd. Dedikation till Gunnar Brusewitz. *150 Gunnar Brusewitz har skrivit om Lloyd i bl.a. Björnjägare och fjärilsmålare [Lloyd] källvik, conny. I björnjägare Lloyds fotspår. Sanning och sägen. Uddevalla, s. Häftad. Lite snedläst. Med en del blyertsanteckningar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *350 På s avtrycks auktionskatalogen över Lloyds efterlämnade bibliotek samt delar av appendixet som bl.a. innehöll äggsamling, vapen och ett par boxningshandskar. För biblioteket är uppgifter rörande priser och köpare hämtade ur auktionsprotokollet [Löfling] rydén, stig. Pehr Löfling. En Linnélärjunge i Spanien och Venezuela Uppsala, s. Fint men ngt snedläst grönt hklbd med titeletikett i svart och mörkgrönt. Omslaget medbundet. Inlagan med några blyertsmarkeringar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *600 Bidrag till kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia VI löwegren, yngve. Balsameringsbruket genom tiderna. Sthlm, s. Bra hklbd med brun titeletikett. Omslaget medbundet. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *375 Svenska humanistiska förbundet 71. Behandlar även balsameringskonsten i Sverige, inte minst av svenska regenter löwegren, yngve. Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet. Ett bidrag till zoologiens historia. Lund, s. Bra hklbd med röd titeletikett och stänkta snitt. Främre omslag medbundet. Med fläck på ryggen. En del blyertsanteckningar. Med Gunnar Brusewitz exlibris. *750 Lychnos-bibliotek löwegren, yngve. Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken. Malmö, s. Bra hklbd med röd titeletikett. Omslaget medbundet. Gunnar Brusewitz exlibris. *1350 Årsböcker i svensk undervisningshistoria 132. De viktigaste naturaliesamlingarna i de svenska skolorna presenteras med uppgift om historisk bakgrund och den aktuella situationen, som tyvärr ofta var alarmerande dålig [Magnus] grape, hjalmar. Studier i Olai Magni författarskap. Ett bidrag till den götiska rörelsens historia. A.a. Uppsala, x, 427 s. Häftad. Lätt nött och småsolkigt omslag. Med Gunnar Brusewitz exlibris och en kort blyertsanteckning av honom på den sista blanka sidan. *200 Avhandlingen blev ej ventilerad [Magnuson] Docto peregrino. Roman studies in honour of Torgil Magnuson. Uddevalla, (4), 298 s. & löst bilagd rättelselapp. Opappbd. Med Gunnar Brusewitz exlibris och tillskrift till denne från Allan [Ellenius]. *200 Suecoromana I. Innehåller bland annat uppsatserna Queen Christina and contemporary art av Per Bjurström, Among the shining antique marbles. Viktor Rydberg s essay on Antinous av Hans Henrik Brummer, Simon Felice Delinos Macchina funerale für Königin Christina av Gerhard Eimer, Villeggiatura in seventeenth-century Sweden: poetic vision and reality av Allan Ellenius, David Klöcker in Rom av Lars Olof Larsson, Giovanni Maggi Romano on architecture: a treatise of 1614 av Börje Magnusson, The people at the pyramid. Notes on the protestant cemetery in Rome av Carl Nylander, Peruzzi s Bacchides reconstruction of a stage performance in Rome av Götz Pochat och Wer waren die Bauherren der Zentralkirchen der Renaissance av Rudolf Zeitler.

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 259 litteratur- & lärdomshistoria 21 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 277 litteratur- & lärdomshistoria 18 januari 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 267 litteratur- & lärdomshistoria 15 september 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 281 litteratur- & lärdomshistoria 5 april 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 264 litteratur- & lärdomshistoria 24 augusti 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad.

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. 1. Inom Baggemosa ägogränser. Bygdehistorier av Ville i Momåla. Växjö, 1923. Originalupplaga. Samtida halvklotband med marmorerade

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 272 litteratur- & lärdomshistoria 19 oktober 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 249 litteratur- & lärdomshistoria 11 november 2014 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 254 litteratur- & lärdomshistoria 17 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 255 bokväsen 24 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 285 litteratur- & lärdomshistoria 31 maj 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 251 litteratur- & lärdomshistoria 27 januari 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 274 litteratur- & lärdomshistoria 17 november 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 265 bokväsen 31 augusti 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 261 bokväsen 5 maj 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

Handskrift 92 Magnus von Platens arkiv

Handskrift 92 Magnus von Platens arkiv Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002) Magnus von Platen föddes i Malmö 1920. Han blev fil dr 1954 på en avhandling

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 273 bokväsen 2 november 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 270 moderniteter 5 oktober 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 242 bokväsen 2 september 2014 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014 Werners Mynt & Tryck Nätkatalog Februari 2014 Årets första katalog är även Werners Mynt & Trycks första nätkatalog. Formatet är samma som den tryckta versionen. Materialet fokuserar på modernare litteratur

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 252 bokväsen 3 februari 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Efter några veckors uppehåll kommer här årets sista nyhetsbrev. Nästa vecka

Efter några veckors uppehåll kommer här årets sista nyhetsbrev. Nästa vecka antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 275 äldre varia 8 december 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 262 äldre varia 12 maj 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA.

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. GRUNDDRAGEN AF SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. AKADEMISKA FÖRELÄSNINGAR AF BERNHARD ELIS MALMSTRÖM. TREDJE DELEN. LEOPOLD. UOSENSTEIN, ADLERBETH OCH EHRKNSVAPJ). ÖllEBRO, N. il. LIXDH, 18U7 INNEHÅLL. I.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms NR Titel/författare Antal sidor 160 Svensk Bokkonst 2013 112 s., färg -

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning.

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. Veritas 27(2011) s. 57-64 Rydbergsbilder Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. 57 Tore Lund Originalet var just det fotografi

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 278 bokväsen 8 mars 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 284 litteratur- & lärdomshistoria 17 maj 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 1. Mellan åren 1719-1866 skedde stora förändringar i människornas liv. De olika bilderna nedanför visar olika personer eller händelser som har betytt mycket för

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Luckor bland svenska historiker henrik ågren* Högskolan i Gävle Den nyutkomna antologin Svenska historiker: från medeltid till våra dagar är ett imponerande verk.

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 258 moderniteter 14 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 292 bokväsen 27 september 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 286 äldre varia 21 juni 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Zacharias Topelius Skrifter Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Lars Levi Laestadius Making Cultural Heritage Online 30 oktober 2015 Tromsø Märtha Norrback Redaktionschef

Läs mer

Denna cyberkatalog har jul-, nyårs- och fyrverkeritema

Denna cyberkatalog har jul-, nyårs- och fyrverkeritema antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 21 Jul-, nyårs-, och fyrverkerilitteratur. Denna cyberkatalog har jul-, nyårs- och fyrverkeritema och innehåller både nykatalogiserade skrifter och titlar ur vårt

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Katalog över Alménska släktarkivet. i Uppsala universitetsbibliotek

Katalog över Alménska släktarkivet. i Uppsala universitetsbibliotek Katalog över Alménska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Förord - Material efter Tore Almén.. - Material efter Gunhild Almén - Material efter Ina Almén Almén

Läs mer

Katalogens äldsta verk är ett extrakt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555), följt av en sällsynt jaktförordning utfärdad av Johan

Katalogens äldsta verk är ett extrakt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555), följt av en sällsynt jaktförordning utfärdad av Johan INLEDNING Det är med stolthet som jag kan presentera Gunnar Brusewitz fina boksamling, av vilken en första del återfinns i föreliggande katalog. Biblioteket är ihopsamlat bok för bok under mer än femtio

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 291 litteratur- & lärdomshistoria 20 september 2016 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: info@rehnstroem.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat 1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

Läs mer

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Z A C H A R I A S T O P E L I U S S K R I F T E R I Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors Bokförlaget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

A-final B-final Semi Kvart Uppsamling Heat1 Heat2 Heat3 Heat4 Finalpoäng Heatpoäng Totalpoäng

A-final B-final Semi Kvart Uppsamling Heat1 Heat2 Heat3 Heat4 Finalpoäng Heatpoäng Totalpoäng Klass Cruiser 30-39 1 Niclas Johansson Engelholm 1 0 1 1 1 22 8 30 2 Felix Gällnäs Engelholm 2 0 1 1 1 18 8 26 3 Andreas Nilsson Kungsbacka 3 0 2 2 2 15 7 22 4 Ola Wahlström Malmö 4 0 4 4 4 13 5 18 5 Dinny

Läs mer

Dedikationsexemplar har alltid haft en viktig

Dedikationsexemplar har alltid haft en viktig antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 22 Dedikationer Dedikationsexemplar har alltid haft en viktig position i boksamlarvärlden. Författarens egenhändiga notering på smutstitelbladet skapar en kontakt

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 250 äldre varia 7 januari 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson

illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson 1 Illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson Omslag: Fredrik Brånstad, CLANDESTINE PUBLIC. Olja på duk, 195x300 cm, 2008.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margareta Björkman. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Avdelningen

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek

KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek Acc. nr 1998/27 BAKGRUND: Samlingen mottogs av Uppsala universitetsbiblioteks handskrifts- och musikenhet 1998. Den överlämnades

Läs mer