MATS REHNSTRÖM. katalog 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATS REHNSTRÖM. katalog 77"

Transkript

1 MATS REHNSTRÖM katalog 77 MODERNiteteR

2 1. BARTHEL, SVEN. Cykloncentrum. Teckningar av Roland Svensson. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (3) s. Ljusblått linnebd med vinröd titeletikett i skinn (Leonard Gustafssons bokbinderi). Omslaget medbundet. Dedikation till Erik Asklund från vännen Sven Barthel och en egenhändigt tecknad vinjett av Roland Svensson signerad och vännen Roland. Med Stefan Anderssons exlibris. * DIKTONIUS, (ELMER). Min dikt. Stockholm, Svenska bok- och tidningstryckeriet, s. Hklbd med titeletikett i skinn. Omslaget medbundet. Dedikation: Till J. Sundberg kamratligt från författaren *9000 Författarens sällsynta debut, utgiven av Bokförlaget Lyrik i Stockholm. Dedikationens mottagare är sannolikt Julius Sundberg ( ) som var ansvarig redaktör för Arbetarbladet i Helsingfors där Diktionius medarbetade. 3. DIKTONIUS, ELMER. Jordisk ömhet. Helsingfors, Centraltryckeriet, s. Prydligt pappbd med brun titeletikett i skinn. Omslaget medbundet, det bakre med blyertsanteckningar. Dedikation till Skalden Bo Bergman vars lyrik gett mig mycket. Förf. * GJELLERUP, KARL. Richard Wagner i sin trilogi Nibelungens ring. Auktoriserad öfversättning af Fr. Vult von Steijern. Stockholm, Kôersners boktryckeri-aktiebolag, (2), iv, 254 s. Praktfullt grönt marokängbd i jugendstil med upphöjda bind, rik gulddekor på rygg och pärmar, inlagda detaljer i röd marokäng och helt marmorerat guldsnitt (Hedberg). Pärmarnas insidor och för- och eftersättsbladen klädda med sidentyg. I lätt nött filtfodrad och skinnskodd pappkassett. Ryggen obetydligt blekt och med några smärre nötningsmärken. Med Fredrik Vult von Steijerns förgyllda pärmexlibris samt längre tillskrift från denne till Halvar Lagerqvist daterad *6000 Vult von Steijern var en stor Wagnerbeundrare och ägde en ansenlig samling Wagneriana, av vilken merparten donerades till Kungliga biblioteket.

3 5. LAGERLÖF, SELMA. Ur Gösta Berlings saga. Berättelse från det gamla Värmland. Belönad med högsta priset vid Iduns större pristäfling år Presentupplaga. Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag, s. Häftad i mörkgrönt omslag med guldtryck. Ryggen med prydlig lagning överst. *4000 När Selma Lagerlöfs syster Gerda på våren 1890 föreslog att hon skulle sända in något till Iduns novellpristävling hade hon ingenting klart av romanen som hon redan arbetat på under lång tid. In i det sista filade Lagerlöf på de fem kapitel hon till slut skickade in. Bidraget belönades med högsta pris, 500 kronor, och trycktes i tidningen Idun samt i denna särskilda bokupplaga om endast ett par hundra exemplar, afsedd att utdelas till hrr tidningsutgifvare och litteraturgranskare. Prispengarna användes genast till att betala av på ett lån och Selma Lagerlöf gladdes över att, som Elin Wägner påpekar, en uteslutande manlig prisnämnd uttalat sig om tävlingsskriftens ovanliga förtjänster som ställde den långt framför det mesta av vad inhemsk litteratur på länge haft att bjuda. 4.

4 6.

5 6. LAGERLÖF, SELMA. Gösta Berlings saga. I II. Stockholm, Gernandts boktryckeri, (4), 287, (1) + (4), 296 s. Två blåsvarta marokängbd med upphöjda bind, hela marmorerade guldsnitt, gulddekorerade pärmkanter och inre denteller. Pärmarnas insidor med infällda speglar av vinröd marokäng, vilka är försedda med rik dekor i form av blommor och blad i guld (Hedberg, 1912). Försättsbladen klädda med siden. De svarta omslagen medbundna, inklusive ryggar. Oerhört elegant exemplar i skinnskodd och filtfodrad kassett. Med ägarstämpel: S. Fredr. Ofson Dir. General adjoint e.o. på titelbladens baksidor. Med Thore Virgins guldpressade pärmexlibris. *20000 I Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga, J. Viktor Johanssons beskrivning av Thore Virgins omfattande boksamling, apostroferas detta praktexemplar med bevarade omslag [ ] i svarta marokängband dubblerade med röd marokäng.. Mannen bakom den kryptiska ägarstämpeln hette egentligen Sven Olsson ( ), men använde sig av en oöverskådlig uppsjö alias. 7. LAGERLÖF, SELMA. Herr Arnes penningar. Berättelse. Illustrerad af Alb. Edelfelt. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, :o. 150, (1) s. Mörkbrunt skinnbd med rik dekor på främre pärmen i läderplastik bestående av titel och därunder blomster inramade av knivar och törnen, som växer upp ur en dödskalle som vilar på en förgylld penninghög (Eva Mannerheim-Sparre, pärmdekoren signerad S.L. ). Helt guldsnitt. Rygg och frampärm något blekta. Liten reva i s Med Thore Virgins namnteckning daterad 1910 och hans exlibris. *15000 Sjätte tusendet. Utställd dels på konstindustriutställningen i Stockholm 1909, dels på svenska konstnärinnors utställning i Kungliga akademien för de fria konsterna 1911 där den hade nummer 489 och kostade 150 kronor. Sannolikt har Thore Virgin skrivit fel årtal. Enligt Marketta Tamminens katalog till Eva Mannerheim-Sparre-utställningen på Borgå museum 1997 är bandet gjort Eva Mannerheim-Sparre ( ) med sina praktfulla jugendband räknas som en viktig pionjär för det konstnärliga bokbinderiet i Finland, och var tillsammans med sin make konstnären Louis Sparre betydelsefull för det finska konstindustrihantverkets utveckling.

6 8. MARTINSON, HARRY. Aniara. En revy om människan i tid och rum. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (5, 3 blanka,1) s. Bunden i svart etiopisk oasis med blått papper på pärmarna, gulddekor i form av stjärnbilden Karlavagnen på främre pärmen och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet. Ryggen med liten repa liksom främre pärmen. Dedikation till Björn von Rosen från Harry Martinson God Helg MCMLVI och en tecknad blomma. Några marginalmarkeringar i blyerts. Med Björn von Rosens exlibris. *9000 Av en bibliofilupplaga på bättre papper omfattande 125 exemplar numrerade I XXV respektive är detta nummer IXX! Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium Brita von Rosen har berättat att den magre och okokligt sege hanen som omnämns i Aniaras 40:e sång, ursprungligen var en höna, som avåts i ett kök i Gnesta. Om tillkomsten av Aniara har hon berättat: Harry arbetade hårt, ibland ångestfullt, långt in på nätterna. Ingrid och jag brukade sitta i ett rum intill och sticka och prata lite lågmält. Ibland blev Harry hungrig, ibland sugen på kaffe och vi såg till att han fick dessa mycket rimliga önskningar uppfyllda. Det hände då och då att han läste ett nyskrivet stycke och vi lyssnade noga, men sade ingenting. Harriet Löwenhjelm har sagt en gång att en författare alltid måste tänka sig en publik om den så bara fanns på månen. Jag tror att Ingrid och jag var just en sådan månpublik. Våra röster störde inte; vi hade övergivit stickningen och övergått till att spela canasta och vi smågrälade på ett lågmält, knappt hörbart vis, som Harry fann avkopplande. Det hände någon gång när han läste upp något nyskrivet, att han frågade: Du gillar inte det här, eller hur? Och då gällde det att ge ett ärligt svar. Det fanns nämligen flera tänkta slut på den stolta goldonderns färd mot undergången. Han ville så gärna att de människor som var utan skuld eller nästan helt fria från den skulle skonas, att de skulle finnas en plats utan atombomber och biologiska stridsmedel.

7 9. MARTINSON, HARRY. Gräsen i Thule. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (6) s. Hfrbd av etiopiskt kobraskinn (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Med Björn von Rosens exlibris. *8000 Nummer 7 av den numrerade bibliofilupplagan på bättre papper som trycktes i femton exemplar. Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium MARTINSON, HARRY. Vagnen. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (11) s. Hfrbd av etiopiskt kobraskinn (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Med dedikation till Björn von Rosen med vänskapsblomster från förf. och en tecknad blomma. Med Björn von Rosens exlibris. *9000 Bibliofilupplaga på bättre papper försedd med en tryckt teckning av författaren samt en dikt i manuskriptfaksimil, tryckt i 120 exemplar numrerade I XX respektive Detta är nummer XIV. Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium MARTINSON, HARRY. Dikter om ljus och mörker. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (1) s. Häftad och ouppskuren. Med dedikation till Herbert Lindgren med stor beundran och ett varmt tack för ett i allo enastående omslag, tillgivnast Harry Martinson. *7000 Bibliofilupplaga på bättre papper i 25 numrerade exemplar varav detta är nummer 8. Som framgår av dedikationen var det bokbindaren och formgivaren Herbert Lindgren som utformade bokens omslag. 12. MUSSET, ALFRED de. Premières poésies Paris, Imprimeries réunies, (4), 394 s. & 2 planscher. Gulbrunt skinnbd med blindpressad rygg, pärmarna med mittovaler och vertikalt linje- och blommönster som målats ljusrött samt inre förgyllda denteller (Eva Mannerheim-Sparre). Främre pärmens oval med silhuettporträtt och bakre med blomsterkorg. För- och eftersättspapper akvarellerat med strödda rosor och mittbukett. Helt guldsnitt. Ryggen obetydligt solkig. Med Thore Virgins exlibris, dennes anteckning på försättsbladet och sista bladet samt stämpel från Bibliotheca Qvarnforsiana. *10000 Nummer 490 på svenska konstnärinnors utställning i Kungliga akademien för de fria konsterna 1911 och kostade där 125 kronor. Bifogat är ett följebrev till Thore Virgin av Eva Mannerheim-Sparre daterat den 4 april 1910 (feldaterat ska vara 1911, vilket även framgår av poststämpeln) till leveransen av denna bok och Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf, vilka Virgin köpt på ovan nämnda utställning. Mannerheim- Sparre passar där på att nämna att det till denna bok finnes en aldeles liknande parbok nämligen Poésies nouvelles af samma författare. I

8 12.

9 Marketta Tamminens katalog till Eva Mannerheim-Sparre-utställningen på Borgå museum 1997 upptas systerboken i verkförteckningen, men ej denna. Eva Mannerheim-Sparre ( ) med sina praktfulla jugendband räknas som en viktig pionjär för det konstnärliga bokbinderiet i Finland, och var tillsammans med sin make konstnären Louis Sparre betydelsefull för det finska konstindustrihantverkets utveckling. 13. NILSSON PIRATEN, FRITIOF. Bombi Bitt och jag. Barndomsminnen. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, s. Sandgult klbd med tegelfärgad titeletikett i skinn (Nordiska bokhandeln). Omslaget medbundet. Titeletiketten med obetydlig fläck. Liten limfläck på titelbladet samt enstaka småfläckar. Dedikation till Carl Martin Öhman från hans vän författaren. Gbg den 25/ *5000 Författarens debut. (Carl) Martin Öhman ( ) var operasångare och god vän med Fritiof Nilsson Piraten under dennes tid som advokat i Tranås. 14. OVIDIUS. Elskovskunsten af Publius Ovidius Naso. Indledet og oversat af Walt Rosenberg. Med originallitografier, udfördt paa Japanpapir samt vignetter af Axel Salto. (Köpenhamn), Chr. Christensen, (1917) , (1) s. Illustrerad med inklistrade litografier i texten. Utsökt gult marokängbd med stilfull ryggoch pärmdekor i guld och blindtryck samt gulddekorerade pärmkanter och övre guldsnitt (Henrik Park, Esselte, 1954). Omslaget medbundet. I papplåda med grön klotrygg och initialerna EW blindpressade i fylld guldcirkel på locket. Lådans rygg med trasiga falsar och dess lock lite solkigt och med en liten fuktfläck. Ur Erik Wettergrens och senare Nils Bonniers bibliotek. *20000 Tryckt i 350 numrerade och av konstnären signerade exemplar, varav detta är nummer 157. Bandet är komponerat av Henrik Park, bundet av W. Kimström och förgyllningsarbetena är utförda av K. Svensson. Det ställdes ut på 10:e triennalen i Milano 1954, där det tilldelades diplome d honneur, och senare på Nationalmuseum 1956 och är avbildat i deras utställningskatalog Puss. Nr Solna, Williamssons offset, respektive Sala, Ågren & Holmbergs boktr. AB, Puss. [Prenumerationserbjudande]. (Solna?, ca 1969?). (4) s. + Puss international. U.o., u.å. (16) s. Klammerhäftade. De tre avslutande numren tryckta på tidningspapper i tabloidformat och vikta. Nr 12 med adressetikett, nr 13 och 14 med adresstämpel. Mycket fin och överkomplett svit! *12000 Allt som utkom av denna mytomspunna publikation. Den drivande kraften och en av de flitigare bidragsgivarna var Lars Hillersberg. Bland övriga medarbetare kan nämnas bl.a. Lena Svedberg, Ulf Rahmberg, Carl-Johan De Geer, Öyvind Fahlström, Lars Norén och en blott 13- årig Gunnar Lundkvist som bidrar med en serie i nummer 20.

10 14.

11 16. SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. Nött rött marokängband med upphöjda bind, guldornerad rygg och helt guldsnitt. Något bågnade pärmar. Främre omslag medbundet. Dedikation till John Gustaf [Christensén] från Fridas orolige författare med varmaste tacksamhet. Päta. Trevligt associationsexemplar! *12500 Författarens debut. Journalisten John Gustaf Christensén ( ) hade 1906 skaffat Birger Sjöberg plats på Stockholms dagblad, där Birgers bror Gösta redan arbetade. När Christensén senare flyttade till Helsingborg för att ta över som redaktör för Helsingborgs-posten lockade han med sig Birger Sjöberg. De två utvecklade en livslång nära vänskap och företog bl.a. ett par längre resor i Europa tillsammans. Päta var Birger Sjöbergs smeknamn. 17. SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. Häftad och obetydligt nött. Minimal pappersförlust nederst på ryggen. Dedikation till Vännen Henry Nilsson med hjärtlig tillägnan från Birger Sjöberg. *7500 Författarens debut. Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgspostens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. + SJÖBERG, BIRGER. Fridas andra bok. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (1) s. Häftade och obetydligt nötta. I elegant box med guldornerad ljusbrun marokängrygg, i marokängkantad pappkassett (Knut Hässlers bokbinderi). Första arbetet med dedikation till löjtnant Thore Virgin med vänliga hälsningar från Frida och Lilla Paris genom Birger Sjöberg. Boxen med Thore Virgins förgyllda pärmexlibris. Mycket bra exemplar! *10000 Det första arbetet är författarens debut. Den andra boken utkom postumt. Tre recensioner och en minnesartikel är bilagda i urklipp.

12 18.

13 18.

14 19.

15 19. SJÖBERG, BIRGER. Kvartetten, som sprängdes. Förstakorrektur. Daterat oktober (Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1924). (2) s., 492 spalter. Pergamentbd med sparsamt guldornerad rygg, upphöjda bind och övre guldsnitt (Lundins). Gulddekor i form av cello på främre pärmen. Korrekturarken monterade i tvåspalt. Korrekturmarkeringar i blyerts och med gul- och blåkrita, signerade H E. *90000 Försedd med ett särskilt titelblad med den upplysande texten: Denna bok innehåller första korrekturavdrag efter manuskriptet till romanen, innan densamma av författaren omarbetades och förkortades. Det är sålunda det enda exemplaret av arbetet i dess ursprungliga form. Avdraget har sammanförts i bokform som en minnesgåva till civilingenjör Ivar Kreuger. I ett ofta citerat brev berättar Gösta Sjöberg för sin bror om mötet då han lämnade in dennes mycket omfattande manuskript till romanen Kvartetten som sprängdes, eller Den sprängda kvartetten som den kallades i det skedet: Besökte Bonnier. Åke: Hur är den? Jag: (Beskrifver den). Åke: Hur lång? Jag: 1000 sidor. Åke svimmar. Åke kallar in pappa. Pappa: Hur är den? Jag: etc. som ofvan. Pappa svimmar. Pappa kallar in Tor. Tor som ofvan. Tor svimmar. Gem. yttrande: Farligt med så lång bok. Efter samtal upptäckes att ohyggligt tråkiga långa böcker gjort succes. Nytt gemensamt yttrande: Är boken bra så är det bra att den är lång. Men den kommer att kosta 20 kronor. I en oerhörd spekulationsupphetsning och med lysande ögon mottaga alla 3 manuskriptet. De läsa det varsin dag. Måndag ha de läst det. Uppenbarligen tyckte herrarna Bonnier att boken var tillräckligt bra, och skickade den till sättning trots att alla inblandade var medvetna om att en hel del finputsning återstod. Tiden var knapp om boken skulle hinna komma ut före jul. Innan romanen nådde bokhandelsdiskarna genomförde Birger Sjöberg, med hjälp av Gösta, en hel del ändringar, bland annat ströks ett helt kapitel Vårbäckens maning och vårfågelns rop (här kapitel 10). Den slutgiltiga texten skiljer sig avsevärt jämfört med föreliggande förstakorrektur. Det är kanske inte en tillfällighet att Kreuger, den främsta av aktiespekulanter, fick denna volym, med tanke på romanens framträdande aktiespekulationstema.

16 20. SJÖBERG, BIRGER. Kvartetten, som sprängdes. I II. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (2) + (4), , (2) s. Två häftade volymer. Lätt snedlästa och med svaga läsveck längs ryggarna. Dedikation till Henry Nilsson. *8000 Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgs-postens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från SJÖBERG, BIRGER. Kriser och kransar. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, s. Häftad. Lätt snedläst och med minimal reva överst i ryggen. Dedikation till Henry Nilsson från Päta *6500 Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgs-postens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från Päta var Birger Sjöbergs smeknamn. 22. (STRINDBERG, AUGUST) Hermione. Sorgspel. Af författaren till I Rom och Den fredlöse. Stockholm, I. Marcus, , (1) s. Något nött och solkigt rött hklbd. Främre omslag medbundet. Omslaget och titelbladet med fläckar. Svaga fläckar på s. 55. Med skådespelaren och teaterdirektören Fredrik W. Hedlunds exlibris med teatermotiv och Björn Mattséns stämpel. Dedikation till August Dörum från August Strindberg, den tacksamme författaren. *25000 Zetterlund I:3. Omslagsvarianten utan författarangivelse. Strindberg sände i januari 1870 ett drama i antik grekisk miljö, med titeln Det sjunkande Hellas till Dramatiska teatern. Detta drama refuserades och återsändes, varpå författaren genomförde en betydande omarbetning resulterande i föreliggande pjäs som utgavs på Adolf Bonniers förlag, men som aldrig blev uppförd. Tragediens huvudperson, Hermione får uppdraget att mörda Filip II, vars arméer hotar Aten, men förälskar sig istället i honom, misslyckas med sitt uppdrag och orsakar atenarnas egen härs undergång. Skådespelaren August Dörum ( ) var anställd på Dramaten och spelade Orms roll i Den fredlöse I ett brev där han instruerar Dörum inför det uppförandet visar Strindberg att han redan tidigt hade ett utvecklat sinne för hur man tillfredställer en publik: men bli inte arg om jag säger så här: spela inte för mycket! Förstå mig åskådaren är en lathund som vill ha allt klart för sig med ens han ids inte tänka långt för sig behöfver han det så gäspar han och det är tråkigt! Men han är road af antydningar ty så här går det till gör du en liten gest en obetydlig nuance i minspelet så förstår han det godt bara han behöfver tänka litet då blir han förtjust öfver sin egen qvickhet i uppfattningen och det är då han vänder sig till sin granne med en knuff i sidan (om du har observerat din publik) hvilken knuff skall betyda förstod du det der och så smickras hans fåfänga och så får han roligt. 23. [Strindberg] (LEIXNER, OTTO von) Anvisning att på 60 minuter blifva konstkännare. Öfversättning. Stockholm, J. W. Holm, s. Häftad med laxrosa omslag. Lätt nött. Bakre omslaget med fläckar och med bläckkorrigering av den tryckta prisangivelsen. Lagd i en låda med marokängrygg med upp

17 höjda bind och rik guldornering. Med Svante Svedlins guldpräglade pärmexlibris på främre pärm. *14000 Ej i Zetterlund. Enligt Arvid Vikströms anteckning på sitt exemplar är den lilla skriften översatt av August Strindberg. Det har till och från hävdats att Strindberg i själva verket skulle vara dess författare, något som Teddy Brunius kunnat vederlägga genom att leta upp det tyska originalet som utkom i Berlin I texten driver författaren med konstkännarnas pretentiösa manér: Besynnerligt, sällsamt uttalas mycket långsamt med armarne i kors och ögonbrynen sammandragna. Strindberg verkade själv vid den här tiden bland annat som konstkritiker. 24. STRINDBERG, AUGUST. I vårbrytningen. Ungdomsarbeten. I II. Stockholm, I. Marcus boktryckeri-aktiebolag, (2), (2), 32, 1 94, 1 52, 1 174, 1 74, (1) s. Något nött enkelt grönt hklbd. Häftesomslagen medbundna, dock med smärre skavanker och lagningar. Stycket Hermione med fint lagad reva i marginalen på s. 13, och s ersatta från ett annat exemplar. Namnteckning Wrangel på ett av omslagen och signatur i samma handstil på ett annat. Olof Lagercrantz namnteckning på försättsbladet. *7500

18 Zetterlund III:1. Innehåller bl.a. första trycken av Anno fyrtiåtta och prosaversionen av Mäster Olof samt första utgåvan i bokform av Den fredlöse. De två titelbladen med titlarna I vårbrytningen. Ungdomsarbeten. I. Skizzer och uppsatser och II. Dramatiska arbeten. Omslagen med motiv av Carl Larsson, föreställande ett porträtt av Strindberg bland tussilago och vårblommande trädgrenar kommer liksom titelbladen från den ursprungliga häftesupplagan. Titelbladet och innehållsförteckningen, vilka är bundna sist i föreliggande exemplar, var tänkta att kombineras med en dekorerad klotpärm som fanns att beställa från förlaget. Ett par år senare försågs upplagan med nya omslag och titelblad, stuvades om lite grann och utgavs som separata böcker med I vårbrytningen degraderat till serietitel. Den Wrangel som skrivit sitt namn på ett par av omslagen är förmodligen Olof Lagercrantz farmors bror Herman Wrangel, denne kom senare i kontakt med Strindberg i samband med en av de insamlingar som 1895 genomfördes efter att ryktet om Strindbergs fattigdom och miserabla situation i Paris nått hem till Norden. Ett upprop av Knut Hamsun uppfattades av en ursinnig Strindberg som moralisk misshandel och ledde till en brytning mellan honom och den norska författarkollegan. En andra insamling, igångsatt av bl.a. Birger Mörner, Jonas Lie, Pehr Staaff och F. U. Wrangel, anslog en försiktigare ton och smög sig under Strindbergs stolthetsradar. F. U. Wrangels bror Herman som var legationssekreterare i Paris fick uppdraget att sköta överlämnandet av de ihopsamlade pengarna. 25. STRINDBERG, AUGUST. Gillets hemlighet. Comedi i fyra akter. Stockholm, Central-tryckeriet, (4), 132 s. Häftad. Lätt snedläst och obetydligt nött. I fodrad pappkassett med guldornerad marokängrygg och upphöjda bind. Titelbladet med E. Hillbergs stpl, omslaget med Eric Zachrisons stpl och kassetten med Svante Svedlins guldpräglade pärmexlibris. Dedikation till Broder Emil Hillberg vänskapsfullt fr. förf. *25000 Zetterlund I:15. Detta Strindbergs 1400-talsdrama om konkurrerande byggmästare och färdigbyggandet av Uppsala domkyrka har lästs som en allegori över Strindbergs position i den nordiska litteraturvärlden. Dramat blev ingen publiksuccé trots en del gillande recensioner, och Strindberg hävdade senare att han skrivit dramat mest för att skapa en roll åt sin hustru. Siri spelade mycket riktigt den kvinnliga huvudrollen. I Tjänstekvinnans son skriver Strindberg: Som man icke går på teatern

19 för att höra filosofi, så föll stycket, tyst och stilla som det kommit, men begrovs under lovsång av en del gamle, som i detsamma sett något mycket skönt, och ett löfte om bättring från den ryslige författaren till Röda rummet. Skådespelaren Emil Hillberg ( ) spelade rollen som Jacques vid uruppförandet av Gillets hemlighet på Dramaten När pjäsen sattes upp på Svenska teatern 26 år senare spelade han rollen som dennes åldrade fader. Strindberg verkar inte ha varit helt nöjd med Hillbergs insats. I ett brev till teaterns direktör Erik af Edholm i samband med ett tänkt återupptagande av pjäsen i november 1880 föreslår han att Hillberg ska bytas ut och styckets öfverflödiga tyngd aflägsnas derigenom. När det 1884 åter var tal om att sätta upp pjäsen var Strindberg mycket tveksam: ty jag är numera öfvertygad om att stycket är omöjligt för teatern!. Till den tilltänkta regissören August Lindberg skriver han: Vill du emellertid hjelpa saken, som ändå är ohjelplig, så stryk, stryk utaf helvete, långa kakor! [ ] Och en hufvudsak, som du bestämdt kan arrangera! Låt hela stycket gå i ett raskt tempo. Inga Hillbergska gäspningar! Hillberg fick emellertid sin revansch genom att göra stor succé som Gert Bokpräntare i Mäster Olof året därpå. 26. [Strindberg] Klubbens handlingar. Första kapitlet. 23 november Stockholm, Central-tryckeriet, (12) s. + (STAAFF, ERIK) Strindberg och Klubben. Ur Pehr Staaffs efterlämnade papper. Tidningsurklipp ur Dagens nyheter den 25 augusti (3) s. Lätt nött rött halvmarokängband med upphöjda bind och övre guldsnitt (Knut Hässlers bokbinderi). Främre omslag medbundet. Tidningsurklippet, monterat i tvåspalt på tre sidor efter huvudarbetet, har orsakat viss missfärgning av sista sidan av trycket. Med Lars A. Lindgrens exlibris och Svante Svedlins förgyllda pärmexlibris. *15000 Ej i Zetterlund. Det eviga och glänsande sällskapet Klubben, vars synliga ändamål enligt stadgarna var nöjet, stiftades hösten 1880 av Strindberg. Det bestod ursprungligen av 17 medlemmar. August och Siri Strindberg delade på sekreterarsysslan och deras skämtsamma halfårsberättelse återfinns på s. (9). I Erik Staaffs artikel avslöjas bland annat det alkoholbemängda Ceremoniel vid receptionerna som i boken representeras av en tom sida med noten: Får icke tryckas. Den likaledes med en tom sida markerade Klubbens hemlighet förblir dock förborgad. 27. STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Med illustrationer af Carl Larsson m.fl. I II. Stockholm, Central-tryckeriet, (4), 500, (2) + (4), 480 s. 14 häften. Det första häftets främre omslag med riss och en reva i nederkanten samt nött rygg. Näst sista häftet med liten reva i ryggen. Sista häftet med skadad rygg. I sober svart klotkassett med marmorerade pärmpapper (Beck & son). Mycket ovanligt skick. *15000

20 Zetterlund I:19. En artikel om verket av Knut Lundmark När Strindberg skrev svensk kulturhistoria från Göteborgs handelstidning 1931 är bifogad i monterade urklipp. Strindberg lovades rikligt betalt av Fritzes bokhandel för detta påkostade verk, ett rikt illustrerat panorama över Sveriges kulturhistoria, ett slags dåtidens coffee-table book. I en anmälan på det bakre omslaget till det första utgivna häftet gick Strindberg till angrepp mot Geijers historieskrivning, vilket uppfattades som ett helgerån och skapade upprörda reaktioner. Jag har slagit omkull en gammal afgud (Geijer) och nu vill folket stena mig skrev Strindberg i ett brev till Alexander Kielland. På de andra och tredje häftenas omslag går Strindberg till frejdigt motangrepp. Ett axplock: Herr Montelius tar sina små åsigter såsom fakta, och han har åsigter, med hvilka han ännu står alldeles ensam, Att bli klandrad af tidningen Lunds veckoblad har alltid ansetts som en heder. Denna heder har vederfarits mig i stor måtta. Denna underhållande, på häftesomslagen förda, polemik är mycket sällan bevarad i exemplar av boken och tillhör de svåraste Strindbergstexterna att få i originaltrycket.

21 28. [Strindberg] Förteckning öfver en boksamling som tillhört litteratören August Strindberg och hvilken säljes å Stockholms bokauktionskammare (Riddarholmen n:o 12) lördagen den 13 mars, f.m. från kl. 11. [= rubrik]. Stockholm, I. Marcus boktryckeri-aktiebolag, s. Något nött hfrbd med rikt guldornerad rygg, dubbla svarta titeletiketter och marmorerade snitt (Östermalms bokbinderi). *3500 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Större delen av det bibliotek som Strindberg lämnade i Sverige när han flyttade utomlands 1883 såldes på den här auktionen. Boksamlingen bestod av 718 volymer och försäljningen inbringade 743 kr. 29. STRINDBERG, AUGUST. Qvinnosaken enligt evolutionsteorin. Særtryk af Ny jord. Maj hefte I. Köpenhamn, Hoffensberg & Trapp s etablissement, s. Enkelt rött mönstrat pappbd med titeletikett i skinn. Omslaget medbundet. Titeletiketten obetydligt nött. Med Stellan Lindskogs exlibris och Svante Svedlins pärmexlibris. *5000 Zetterlund VI:354. Ett för författaren föga smickrande inlägg i kvinnosaksdebatten. Artikeln innehåller en rad slående exempel på Strindbergs förmåga att dra bergsäkra slutsatser av vetenskapliga rön som han själv har en i bästa fall mycket liten kunskap om. Slagkraftiga formuleringar ur innehållet är till exempel: Huru skulle nu enligt evolutionsteorin tidens sträfvan att göra könen jemlika, då de äro så olika, bli dömd? Som ett försök att höja negrerna till européens höga ståndpunkt. Detta kan icke ske, eller: att vara qvinna, är att vara ett sjukt barn hela lifvet. 30. STRINDBERG, AUGUST. Antibarbarus I oder die Welt für sich und die Welt für mich. Berlin, Lewent sche Buchdruckerei, (2), 78 s. Samtida gult hklbd med lätt nött grön titeletikett. Marmorerade snitt. Tyvärr bunden utan omslag. Med Thore Virgins namnteckning daterad 1949 på främre pärmens insida och dedikation från författaren till G. Mittag-Leffler på titelbladet. Dedikationen skuren överst med obetydliga textförluster. *15000 Zetterlund I:59. Allt som utkom. Utgavs av Bibliographisches Bureau som även publicerade översättningar av bl.a. En dåres försvarstal och Tjänstekvinnans son vid samma tid. Första svenska utgåvan kom I början av 1890-talet intresserade sig Strindberg mer och mer för naturvetenskapliga frågor. Under sin Paristid kom han i kontakt med några av de främsta företrädarna för den moderna alkemin. Han genomförde en lång rad experiment bl.a. efter hypoteserna att antalet grundämnen var betydligt färre än den etablerade vetenskapen hävdade och att man i laboratoriet kunde förvandla ett grundämne till ett annat och t.ex. skapa guld. Strindberg var mån om att sprida sina alkemiska spekulationer i vetenskapliga kretsar. Gösta Mittag-Leffler var framstående teoretisk matematiker och verkade mycket för internationellt samarbete inom sin disciplin, bl.a. genom grundandet och utgivandet av tidskriften Acta matematica. Han umgicks även tillsammans med sin sys

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad.

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. 1. Inom Baggemosa ägogränser. Bygdehistorier av Ville i Momåla. Växjö, 1923. Originalupplaga. Samtida halvklotband med marmorerade

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

MATS REHNSTRÖM. katalog 80 MODERNITETER 24.

MATS REHNSTRÖM. katalog 80 MODERNITETER 24. MATS REHNSTRÖM katalog 80 MODERNITETER 24. 2. 1. BERGMAN, INGMAR. Trämålning. Moralitet. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1956. 10 häften à 18, (2 blanka) s. & 1 häfte à (36) s. parallellpaginerat 1

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 264 litteratur- & lärdomshistoria 24 augusti 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 259 litteratur- & lärdomshistoria 21 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne.

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne. Gjord av Axel Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Alex. Jag är 9 år och gillar fotboll och judo. Jag går i Laxskolan som ligger i Göteborg Mitt hår har jag färgat grönt. Jag gillar färgen grön och har ett grönt

Läs mer

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning.

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. Veritas 27(2011) s. 57-64 Rydbergsbilder Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. 57 Tore Lund Originalet var just det fotografi

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger.

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger. SCENEr Från andra sidan De kammar löshår, syr kläder, meckar med motorer, bygger, arkiverar pressklipp och tränar repliker. Det samlade resultatet av deras arbete kommer att mynna ut i ännu en pjäs på

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 255 bokväsen 24 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist 1 Vero hit & dit Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist Vero kommer ny en dag till Markus klass. Hon verkar så säker på sig själv och kan en massa saker som han inte har en aning om. Hur kan

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Pass på! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1.

Pass på! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? För första gången i sitt liv får Robin följa med på älgjakt. Hans farbror Sven och han ska sitta på pass tillsammans.

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 270 moderniteter 5 oktober 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Vårens programtips följer här under

Vårens programtips följer här under Hej! Hoppas det finns möjlighet att sprida info kring dessa många spännande, roliga och intressanta programtips för våren 2014 med bland annat Skådespelarna Albin Flinkas och Fredrik Meyer från Soppteatern

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas Läsnyckel Mingla och Errol av Åsa Storck Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk.

Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk. 1 Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk. Carolina Rediviva, 24 maj 2012 Böcker är ens vänner! Det säger alltid min mamma.

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det« >>VERKLIGHETENS FOLK >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«på en teater har man på uppdrag av regeringen dragit igång ett

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION

TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION JURIDISK PUBLIKATION 2/2009 TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION Av Johan Munck 1 Tal, den 26 maj 2009 på advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30, med anledning av första numret av

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Vi är inne i en av de mörkaste tiderna på året. Kanske är det därför som böckerna jag tipsar om rymmer allvar och som får oss att fundera och

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

SID/BLA DANTAL ANMÄRKNINGAR

SID/BLA DANTAL ANMÄRKNINGAR 55a:1-27 Anteckningsbok nr. 1-27 5 kps Totalt omfång ca 0,035 hm 55a:1 Anteckningsbok nr. 1 12,5x8 144 s. Blyerts 55a:2 Anteckningsbok nr. 2 21x17,5 134 s. Blyerts : "Åh att se dem då de kommo myllrande...",

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer