MATS REHNSTRÖM. katalog 77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATS REHNSTRÖM. katalog 77"

Transkript

1 MATS REHNSTRÖM katalog 77 MODERNiteteR

2 1. BARTHEL, SVEN. Cykloncentrum. Teckningar av Roland Svensson. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (3) s. Ljusblått linnebd med vinröd titeletikett i skinn (Leonard Gustafssons bokbinderi). Omslaget medbundet. Dedikation till Erik Asklund från vännen Sven Barthel och en egenhändigt tecknad vinjett av Roland Svensson signerad och vännen Roland. Med Stefan Anderssons exlibris. * DIKTONIUS, (ELMER). Min dikt. Stockholm, Svenska bok- och tidningstryckeriet, s. Hklbd med titeletikett i skinn. Omslaget medbundet. Dedikation: Till J. Sundberg kamratligt från författaren *9000 Författarens sällsynta debut, utgiven av Bokförlaget Lyrik i Stockholm. Dedikationens mottagare är sannolikt Julius Sundberg ( ) som var ansvarig redaktör för Arbetarbladet i Helsingfors där Diktionius medarbetade. 3. DIKTONIUS, ELMER. Jordisk ömhet. Helsingfors, Centraltryckeriet, s. Prydligt pappbd med brun titeletikett i skinn. Omslaget medbundet, det bakre med blyertsanteckningar. Dedikation till Skalden Bo Bergman vars lyrik gett mig mycket. Förf. * GJELLERUP, KARL. Richard Wagner i sin trilogi Nibelungens ring. Auktoriserad öfversättning af Fr. Vult von Steijern. Stockholm, Kôersners boktryckeri-aktiebolag, (2), iv, 254 s. Praktfullt grönt marokängbd i jugendstil med upphöjda bind, rik gulddekor på rygg och pärmar, inlagda detaljer i röd marokäng och helt marmorerat guldsnitt (Hedberg). Pärmarnas insidor och för- och eftersättsbladen klädda med sidentyg. I lätt nött filtfodrad och skinnskodd pappkassett. Ryggen obetydligt blekt och med några smärre nötningsmärken. Med Fredrik Vult von Steijerns förgyllda pärmexlibris samt längre tillskrift från denne till Halvar Lagerqvist daterad *6000 Vult von Steijern var en stor Wagnerbeundrare och ägde en ansenlig samling Wagneriana, av vilken merparten donerades till Kungliga biblioteket.

3 5. LAGERLÖF, SELMA. Ur Gösta Berlings saga. Berättelse från det gamla Värmland. Belönad med högsta priset vid Iduns större pristäfling år Presentupplaga. Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag, s. Häftad i mörkgrönt omslag med guldtryck. Ryggen med prydlig lagning överst. *4000 När Selma Lagerlöfs syster Gerda på våren 1890 föreslog att hon skulle sända in något till Iduns novellpristävling hade hon ingenting klart av romanen som hon redan arbetat på under lång tid. In i det sista filade Lagerlöf på de fem kapitel hon till slut skickade in. Bidraget belönades med högsta pris, 500 kronor, och trycktes i tidningen Idun samt i denna särskilda bokupplaga om endast ett par hundra exemplar, afsedd att utdelas till hrr tidningsutgifvare och litteraturgranskare. Prispengarna användes genast till att betala av på ett lån och Selma Lagerlöf gladdes över att, som Elin Wägner påpekar, en uteslutande manlig prisnämnd uttalat sig om tävlingsskriftens ovanliga förtjänster som ställde den långt framför det mesta av vad inhemsk litteratur på länge haft att bjuda. 4.

4 6.

5 6. LAGERLÖF, SELMA. Gösta Berlings saga. I II. Stockholm, Gernandts boktryckeri, (4), 287, (1) + (4), 296 s. Två blåsvarta marokängbd med upphöjda bind, hela marmorerade guldsnitt, gulddekorerade pärmkanter och inre denteller. Pärmarnas insidor med infällda speglar av vinröd marokäng, vilka är försedda med rik dekor i form av blommor och blad i guld (Hedberg, 1912). Försättsbladen klädda med siden. De svarta omslagen medbundna, inklusive ryggar. Oerhört elegant exemplar i skinnskodd och filtfodrad kassett. Med ägarstämpel: S. Fredr. Ofson Dir. General adjoint e.o. på titelbladens baksidor. Med Thore Virgins guldpressade pärmexlibris. *20000 I Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga, J. Viktor Johanssons beskrivning av Thore Virgins omfattande boksamling, apostroferas detta praktexemplar med bevarade omslag [ ] i svarta marokängband dubblerade med röd marokäng.. Mannen bakom den kryptiska ägarstämpeln hette egentligen Sven Olsson ( ), men använde sig av en oöverskådlig uppsjö alias. 7. LAGERLÖF, SELMA. Herr Arnes penningar. Berättelse. Illustrerad af Alb. Edelfelt. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, :o. 150, (1) s. Mörkbrunt skinnbd med rik dekor på främre pärmen i läderplastik bestående av titel och därunder blomster inramade av knivar och törnen, som växer upp ur en dödskalle som vilar på en förgylld penninghög (Eva Mannerheim-Sparre, pärmdekoren signerad S.L. ). Helt guldsnitt. Rygg och frampärm något blekta. Liten reva i s Med Thore Virgins namnteckning daterad 1910 och hans exlibris. *15000 Sjätte tusendet. Utställd dels på konstindustriutställningen i Stockholm 1909, dels på svenska konstnärinnors utställning i Kungliga akademien för de fria konsterna 1911 där den hade nummer 489 och kostade 150 kronor. Sannolikt har Thore Virgin skrivit fel årtal. Enligt Marketta Tamminens katalog till Eva Mannerheim-Sparre-utställningen på Borgå museum 1997 är bandet gjort Eva Mannerheim-Sparre ( ) med sina praktfulla jugendband räknas som en viktig pionjär för det konstnärliga bokbinderiet i Finland, och var tillsammans med sin make konstnären Louis Sparre betydelsefull för det finska konstindustrihantverkets utveckling.

6 8. MARTINSON, HARRY. Aniara. En revy om människan i tid och rum. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (5, 3 blanka,1) s. Bunden i svart etiopisk oasis med blått papper på pärmarna, gulddekor i form av stjärnbilden Karlavagnen på främre pärmen och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet. Ryggen med liten repa liksom främre pärmen. Dedikation till Björn von Rosen från Harry Martinson God Helg MCMLVI och en tecknad blomma. Några marginalmarkeringar i blyerts. Med Björn von Rosens exlibris. *9000 Av en bibliofilupplaga på bättre papper omfattande 125 exemplar numrerade I XXV respektive är detta nummer IXX! Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium Brita von Rosen har berättat att den magre och okokligt sege hanen som omnämns i Aniaras 40:e sång, ursprungligen var en höna, som avåts i ett kök i Gnesta. Om tillkomsten av Aniara har hon berättat: Harry arbetade hårt, ibland ångestfullt, långt in på nätterna. Ingrid och jag brukade sitta i ett rum intill och sticka och prata lite lågmält. Ibland blev Harry hungrig, ibland sugen på kaffe och vi såg till att han fick dessa mycket rimliga önskningar uppfyllda. Det hände då och då att han läste ett nyskrivet stycke och vi lyssnade noga, men sade ingenting. Harriet Löwenhjelm har sagt en gång att en författare alltid måste tänka sig en publik om den så bara fanns på månen. Jag tror att Ingrid och jag var just en sådan månpublik. Våra röster störde inte; vi hade övergivit stickningen och övergått till att spela canasta och vi smågrälade på ett lågmält, knappt hörbart vis, som Harry fann avkopplande. Det hände någon gång när han läste upp något nyskrivet, att han frågade: Du gillar inte det här, eller hur? Och då gällde det att ge ett ärligt svar. Det fanns nämligen flera tänkta slut på den stolta goldonderns färd mot undergången. Han ville så gärna att de människor som var utan skuld eller nästan helt fria från den skulle skonas, att de skulle finnas en plats utan atombomber och biologiska stridsmedel.

7 9. MARTINSON, HARRY. Gräsen i Thule. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (6) s. Hfrbd av etiopiskt kobraskinn (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Med Björn von Rosens exlibris. *8000 Nummer 7 av den numrerade bibliofilupplagan på bättre papper som trycktes i femton exemplar. Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium MARTINSON, HARRY. Vagnen. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (11) s. Hfrbd av etiopiskt kobraskinn (Erik Heijer, Bonniers bokbinderi). Övre guldsnitt. Omslaget medbundet. Med dedikation till Björn von Rosen med vänskapsblomster från förf. och en tecknad blomma. Med Björn von Rosens exlibris. *9000 Bibliofilupplaga på bättre papper försedd med en tryckt teckning av författaren samt en dikt i manuskriptfaksimil, tryckt i 120 exemplar numrerade I XX respektive Detta är nummer XIV. Harry Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn bodde från 1950-talet granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i Södermanland och Björn von Rosen och Harry Martinson gav tillsammans ut Bestiarium MARTINSON, HARRY. Dikter om ljus och mörker. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (1) s. Häftad och ouppskuren. Med dedikation till Herbert Lindgren med stor beundran och ett varmt tack för ett i allo enastående omslag, tillgivnast Harry Martinson. *7000 Bibliofilupplaga på bättre papper i 25 numrerade exemplar varav detta är nummer 8. Som framgår av dedikationen var det bokbindaren och formgivaren Herbert Lindgren som utformade bokens omslag. 12. MUSSET, ALFRED de. Premières poésies Paris, Imprimeries réunies, (4), 394 s. & 2 planscher. Gulbrunt skinnbd med blindpressad rygg, pärmarna med mittovaler och vertikalt linje- och blommönster som målats ljusrött samt inre förgyllda denteller (Eva Mannerheim-Sparre). Främre pärmens oval med silhuettporträtt och bakre med blomsterkorg. För- och eftersättspapper akvarellerat med strödda rosor och mittbukett. Helt guldsnitt. Ryggen obetydligt solkig. Med Thore Virgins exlibris, dennes anteckning på försättsbladet och sista bladet samt stämpel från Bibliotheca Qvarnforsiana. *10000 Nummer 490 på svenska konstnärinnors utställning i Kungliga akademien för de fria konsterna 1911 och kostade där 125 kronor. Bifogat är ett följebrev till Thore Virgin av Eva Mannerheim-Sparre daterat den 4 april 1910 (feldaterat ska vara 1911, vilket även framgår av poststämpeln) till leveransen av denna bok och Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf, vilka Virgin köpt på ovan nämnda utställning. Mannerheim- Sparre passar där på att nämna att det till denna bok finnes en aldeles liknande parbok nämligen Poésies nouvelles af samma författare. I

8 12.

9 Marketta Tamminens katalog till Eva Mannerheim-Sparre-utställningen på Borgå museum 1997 upptas systerboken i verkförteckningen, men ej denna. Eva Mannerheim-Sparre ( ) med sina praktfulla jugendband räknas som en viktig pionjär för det konstnärliga bokbinderiet i Finland, och var tillsammans med sin make konstnären Louis Sparre betydelsefull för det finska konstindustrihantverkets utveckling. 13. NILSSON PIRATEN, FRITIOF. Bombi Bitt och jag. Barndomsminnen. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, s. Sandgult klbd med tegelfärgad titeletikett i skinn (Nordiska bokhandeln). Omslaget medbundet. Titeletiketten med obetydlig fläck. Liten limfläck på titelbladet samt enstaka småfläckar. Dedikation till Carl Martin Öhman från hans vän författaren. Gbg den 25/ *5000 Författarens debut. (Carl) Martin Öhman ( ) var operasångare och god vän med Fritiof Nilsson Piraten under dennes tid som advokat i Tranås. 14. OVIDIUS. Elskovskunsten af Publius Ovidius Naso. Indledet og oversat af Walt Rosenberg. Med originallitografier, udfördt paa Japanpapir samt vignetter af Axel Salto. (Köpenhamn), Chr. Christensen, (1917) , (1) s. Illustrerad med inklistrade litografier i texten. Utsökt gult marokängbd med stilfull ryggoch pärmdekor i guld och blindtryck samt gulddekorerade pärmkanter och övre guldsnitt (Henrik Park, Esselte, 1954). Omslaget medbundet. I papplåda med grön klotrygg och initialerna EW blindpressade i fylld guldcirkel på locket. Lådans rygg med trasiga falsar och dess lock lite solkigt och med en liten fuktfläck. Ur Erik Wettergrens och senare Nils Bonniers bibliotek. *20000 Tryckt i 350 numrerade och av konstnären signerade exemplar, varav detta är nummer 157. Bandet är komponerat av Henrik Park, bundet av W. Kimström och förgyllningsarbetena är utförda av K. Svensson. Det ställdes ut på 10:e triennalen i Milano 1954, där det tilldelades diplome d honneur, och senare på Nationalmuseum 1956 och är avbildat i deras utställningskatalog Puss. Nr Solna, Williamssons offset, respektive Sala, Ågren & Holmbergs boktr. AB, Puss. [Prenumerationserbjudande]. (Solna?, ca 1969?). (4) s. + Puss international. U.o., u.å. (16) s. Klammerhäftade. De tre avslutande numren tryckta på tidningspapper i tabloidformat och vikta. Nr 12 med adressetikett, nr 13 och 14 med adresstämpel. Mycket fin och överkomplett svit! *12000 Allt som utkom av denna mytomspunna publikation. Den drivande kraften och en av de flitigare bidragsgivarna var Lars Hillersberg. Bland övriga medarbetare kan nämnas bl.a. Lena Svedberg, Ulf Rahmberg, Carl-Johan De Geer, Öyvind Fahlström, Lars Norén och en blott 13- årig Gunnar Lundkvist som bidrar med en serie i nummer 20.

10 14.

11 16. SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. Nött rött marokängband med upphöjda bind, guldornerad rygg och helt guldsnitt. Något bågnade pärmar. Främre omslag medbundet. Dedikation till John Gustaf [Christensén] från Fridas orolige författare med varmaste tacksamhet. Päta. Trevligt associationsexemplar! *12500 Författarens debut. Journalisten John Gustaf Christensén ( ) hade 1906 skaffat Birger Sjöberg plats på Stockholms dagblad, där Birgers bror Gösta redan arbetade. När Christensén senare flyttade till Helsingborg för att ta över som redaktör för Helsingborgs-posten lockade han med sig Birger Sjöberg. De två utvecklade en livslång nära vänskap och företog bl.a. ett par längre resor i Europa tillsammans. Päta var Birger Sjöbergs smeknamn. 17. SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. Häftad och obetydligt nött. Minimal pappersförlust nederst på ryggen. Dedikation till Vännen Henry Nilsson med hjärtlig tillägnan från Birger Sjöberg. *7500 Författarens debut. Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgspostens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från SJÖBERG, BIRGER. Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Ord och toner. Stockholm, Centraltryckeriet, xii, 100 s. + SJÖBERG, BIRGER. Fridas andra bok. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (1) s. Häftade och obetydligt nötta. I elegant box med guldornerad ljusbrun marokängrygg, i marokängkantad pappkassett (Knut Hässlers bokbinderi). Första arbetet med dedikation till löjtnant Thore Virgin med vänliga hälsningar från Frida och Lilla Paris genom Birger Sjöberg. Boxen med Thore Virgins förgyllda pärmexlibris. Mycket bra exemplar! *10000 Det första arbetet är författarens debut. Den andra boken utkom postumt. Tre recensioner och en minnesartikel är bilagda i urklipp.

12 18.

13 18.

14 19.

15 19. SJÖBERG, BIRGER. Kvartetten, som sprängdes. Förstakorrektur. Daterat oktober (Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1924). (2) s., 492 spalter. Pergamentbd med sparsamt guldornerad rygg, upphöjda bind och övre guldsnitt (Lundins). Gulddekor i form av cello på främre pärmen. Korrekturarken monterade i tvåspalt. Korrekturmarkeringar i blyerts och med gul- och blåkrita, signerade H E. *90000 Försedd med ett särskilt titelblad med den upplysande texten: Denna bok innehåller första korrekturavdrag efter manuskriptet till romanen, innan densamma av författaren omarbetades och förkortades. Det är sålunda det enda exemplaret av arbetet i dess ursprungliga form. Avdraget har sammanförts i bokform som en minnesgåva till civilingenjör Ivar Kreuger. I ett ofta citerat brev berättar Gösta Sjöberg för sin bror om mötet då han lämnade in dennes mycket omfattande manuskript till romanen Kvartetten som sprängdes, eller Den sprängda kvartetten som den kallades i det skedet: Besökte Bonnier. Åke: Hur är den? Jag: (Beskrifver den). Åke: Hur lång? Jag: 1000 sidor. Åke svimmar. Åke kallar in pappa. Pappa: Hur är den? Jag: etc. som ofvan. Pappa svimmar. Pappa kallar in Tor. Tor som ofvan. Tor svimmar. Gem. yttrande: Farligt med så lång bok. Efter samtal upptäckes att ohyggligt tråkiga långa böcker gjort succes. Nytt gemensamt yttrande: Är boken bra så är det bra att den är lång. Men den kommer att kosta 20 kronor. I en oerhörd spekulationsupphetsning och med lysande ögon mottaga alla 3 manuskriptet. De läsa det varsin dag. Måndag ha de läst det. Uppenbarligen tyckte herrarna Bonnier att boken var tillräckligt bra, och skickade den till sättning trots att alla inblandade var medvetna om att en hel del finputsning återstod. Tiden var knapp om boken skulle hinna komma ut före jul. Innan romanen nådde bokhandelsdiskarna genomförde Birger Sjöberg, med hjälp av Gösta, en hel del ändringar, bland annat ströks ett helt kapitel Vårbäckens maning och vårfågelns rop (här kapitel 10). Den slutgiltiga texten skiljer sig avsevärt jämfört med föreliggande förstakorrektur. Det är kanske inte en tillfällighet att Kreuger, den främsta av aktiespekulanter, fick denna volym, med tanke på romanens framträdande aktiespekulationstema.

16 20. SJÖBERG, BIRGER. Kvartetten, som sprängdes. I II. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, , (2) + (4), , (2) s. Två häftade volymer. Lätt snedlästa och med svaga läsveck längs ryggarna. Dedikation till Henry Nilsson. *8000 Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgs-postens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från SJÖBERG, BIRGER. Kriser och kransar. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, s. Häftad. Lätt snedläst och med minimal reva överst i ryggen. Dedikation till Henry Nilsson från Päta *6500 Henry Nilsson var medarbetare på Helsingborgs-postens redaktion där Birger Sjöberg arbetade från Päta var Birger Sjöbergs smeknamn. 22. (STRINDBERG, AUGUST) Hermione. Sorgspel. Af författaren till I Rom och Den fredlöse. Stockholm, I. Marcus, , (1) s. Något nött och solkigt rött hklbd. Främre omslag medbundet. Omslaget och titelbladet med fläckar. Svaga fläckar på s. 55. Med skådespelaren och teaterdirektören Fredrik W. Hedlunds exlibris med teatermotiv och Björn Mattséns stämpel. Dedikation till August Dörum från August Strindberg, den tacksamme författaren. *25000 Zetterlund I:3. Omslagsvarianten utan författarangivelse. Strindberg sände i januari 1870 ett drama i antik grekisk miljö, med titeln Det sjunkande Hellas till Dramatiska teatern. Detta drama refuserades och återsändes, varpå författaren genomförde en betydande omarbetning resulterande i föreliggande pjäs som utgavs på Adolf Bonniers förlag, men som aldrig blev uppförd. Tragediens huvudperson, Hermione får uppdraget att mörda Filip II, vars arméer hotar Aten, men förälskar sig istället i honom, misslyckas med sitt uppdrag och orsakar atenarnas egen härs undergång. Skådespelaren August Dörum ( ) var anställd på Dramaten och spelade Orms roll i Den fredlöse I ett brev där han instruerar Dörum inför det uppförandet visar Strindberg att han redan tidigt hade ett utvecklat sinne för hur man tillfredställer en publik: men bli inte arg om jag säger så här: spela inte för mycket! Förstå mig åskådaren är en lathund som vill ha allt klart för sig med ens han ids inte tänka långt för sig behöfver han det så gäspar han och det är tråkigt! Men han är road af antydningar ty så här går det till gör du en liten gest en obetydlig nuance i minspelet så förstår han det godt bara han behöfver tänka litet då blir han förtjust öfver sin egen qvickhet i uppfattningen och det är då han vänder sig till sin granne med en knuff i sidan (om du har observerat din publik) hvilken knuff skall betyda förstod du det der och så smickras hans fåfänga och så får han roligt. 23. [Strindberg] (LEIXNER, OTTO von) Anvisning att på 60 minuter blifva konstkännare. Öfversättning. Stockholm, J. W. Holm, s. Häftad med laxrosa omslag. Lätt nött. Bakre omslaget med fläckar och med bläckkorrigering av den tryckta prisangivelsen. Lagd i en låda med marokängrygg med upp

17 höjda bind och rik guldornering. Med Svante Svedlins guldpräglade pärmexlibris på främre pärm. *14000 Ej i Zetterlund. Enligt Arvid Vikströms anteckning på sitt exemplar är den lilla skriften översatt av August Strindberg. Det har till och från hävdats att Strindberg i själva verket skulle vara dess författare, något som Teddy Brunius kunnat vederlägga genom att leta upp det tyska originalet som utkom i Berlin I texten driver författaren med konstkännarnas pretentiösa manér: Besynnerligt, sällsamt uttalas mycket långsamt med armarne i kors och ögonbrynen sammandragna. Strindberg verkade själv vid den här tiden bland annat som konstkritiker. 24. STRINDBERG, AUGUST. I vårbrytningen. Ungdomsarbeten. I II. Stockholm, I. Marcus boktryckeri-aktiebolag, (2), (2), 32, 1 94, 1 52, 1 174, 1 74, (1) s. Något nött enkelt grönt hklbd. Häftesomslagen medbundna, dock med smärre skavanker och lagningar. Stycket Hermione med fint lagad reva i marginalen på s. 13, och s ersatta från ett annat exemplar. Namnteckning Wrangel på ett av omslagen och signatur i samma handstil på ett annat. Olof Lagercrantz namnteckning på försättsbladet. *7500

18 Zetterlund III:1. Innehåller bl.a. första trycken av Anno fyrtiåtta och prosaversionen av Mäster Olof samt första utgåvan i bokform av Den fredlöse. De två titelbladen med titlarna I vårbrytningen. Ungdomsarbeten. I. Skizzer och uppsatser och II. Dramatiska arbeten. Omslagen med motiv av Carl Larsson, föreställande ett porträtt av Strindberg bland tussilago och vårblommande trädgrenar kommer liksom titelbladen från den ursprungliga häftesupplagan. Titelbladet och innehållsförteckningen, vilka är bundna sist i föreliggande exemplar, var tänkta att kombineras med en dekorerad klotpärm som fanns att beställa från förlaget. Ett par år senare försågs upplagan med nya omslag och titelblad, stuvades om lite grann och utgavs som separata böcker med I vårbrytningen degraderat till serietitel. Den Wrangel som skrivit sitt namn på ett par av omslagen är förmodligen Olof Lagercrantz farmors bror Herman Wrangel, denne kom senare i kontakt med Strindberg i samband med en av de insamlingar som 1895 genomfördes efter att ryktet om Strindbergs fattigdom och miserabla situation i Paris nått hem till Norden. Ett upprop av Knut Hamsun uppfattades av en ursinnig Strindberg som moralisk misshandel och ledde till en brytning mellan honom och den norska författarkollegan. En andra insamling, igångsatt av bl.a. Birger Mörner, Jonas Lie, Pehr Staaff och F. U. Wrangel, anslog en försiktigare ton och smög sig under Strindbergs stolthetsradar. F. U. Wrangels bror Herman som var legationssekreterare i Paris fick uppdraget att sköta överlämnandet av de ihopsamlade pengarna. 25. STRINDBERG, AUGUST. Gillets hemlighet. Comedi i fyra akter. Stockholm, Central-tryckeriet, (4), 132 s. Häftad. Lätt snedläst och obetydligt nött. I fodrad pappkassett med guldornerad marokängrygg och upphöjda bind. Titelbladet med E. Hillbergs stpl, omslaget med Eric Zachrisons stpl och kassetten med Svante Svedlins guldpräglade pärmexlibris. Dedikation till Broder Emil Hillberg vänskapsfullt fr. förf. *25000 Zetterlund I:15. Detta Strindbergs 1400-talsdrama om konkurrerande byggmästare och färdigbyggandet av Uppsala domkyrka har lästs som en allegori över Strindbergs position i den nordiska litteraturvärlden. Dramat blev ingen publiksuccé trots en del gillande recensioner, och Strindberg hävdade senare att han skrivit dramat mest för att skapa en roll åt sin hustru. Siri spelade mycket riktigt den kvinnliga huvudrollen. I Tjänstekvinnans son skriver Strindberg: Som man icke går på teatern

19 för att höra filosofi, så föll stycket, tyst och stilla som det kommit, men begrovs under lovsång av en del gamle, som i detsamma sett något mycket skönt, och ett löfte om bättring från den ryslige författaren till Röda rummet. Skådespelaren Emil Hillberg ( ) spelade rollen som Jacques vid uruppförandet av Gillets hemlighet på Dramaten När pjäsen sattes upp på Svenska teatern 26 år senare spelade han rollen som dennes åldrade fader. Strindberg verkar inte ha varit helt nöjd med Hillbergs insats. I ett brev till teaterns direktör Erik af Edholm i samband med ett tänkt återupptagande av pjäsen i november 1880 föreslår han att Hillberg ska bytas ut och styckets öfverflödiga tyngd aflägsnas derigenom. När det 1884 åter var tal om att sätta upp pjäsen var Strindberg mycket tveksam: ty jag är numera öfvertygad om att stycket är omöjligt för teatern!. Till den tilltänkta regissören August Lindberg skriver han: Vill du emellertid hjelpa saken, som ändå är ohjelplig, så stryk, stryk utaf helvete, långa kakor! [ ] Och en hufvudsak, som du bestämdt kan arrangera! Låt hela stycket gå i ett raskt tempo. Inga Hillbergska gäspningar! Hillberg fick emellertid sin revansch genom att göra stor succé som Gert Bokpräntare i Mäster Olof året därpå. 26. [Strindberg] Klubbens handlingar. Första kapitlet. 23 november Stockholm, Central-tryckeriet, (12) s. + (STAAFF, ERIK) Strindberg och Klubben. Ur Pehr Staaffs efterlämnade papper. Tidningsurklipp ur Dagens nyheter den 25 augusti (3) s. Lätt nött rött halvmarokängband med upphöjda bind och övre guldsnitt (Knut Hässlers bokbinderi). Främre omslag medbundet. Tidningsurklippet, monterat i tvåspalt på tre sidor efter huvudarbetet, har orsakat viss missfärgning av sista sidan av trycket. Med Lars A. Lindgrens exlibris och Svante Svedlins förgyllda pärmexlibris. *15000 Ej i Zetterlund. Det eviga och glänsande sällskapet Klubben, vars synliga ändamål enligt stadgarna var nöjet, stiftades hösten 1880 av Strindberg. Det bestod ursprungligen av 17 medlemmar. August och Siri Strindberg delade på sekreterarsysslan och deras skämtsamma halfårsberättelse återfinns på s. (9). I Erik Staaffs artikel avslöjas bland annat det alkoholbemängda Ceremoniel vid receptionerna som i boken representeras av en tom sida med noten: Får icke tryckas. Den likaledes med en tom sida markerade Klubbens hemlighet förblir dock förborgad. 27. STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Med illustrationer af Carl Larsson m.fl. I II. Stockholm, Central-tryckeriet, (4), 500, (2) + (4), 480 s. 14 häften. Det första häftets främre omslag med riss och en reva i nederkanten samt nött rygg. Näst sista häftet med liten reva i ryggen. Sista häftet med skadad rygg. I sober svart klotkassett med marmorerade pärmpapper (Beck & son). Mycket ovanligt skick. *15000

20 Zetterlund I:19. En artikel om verket av Knut Lundmark När Strindberg skrev svensk kulturhistoria från Göteborgs handelstidning 1931 är bifogad i monterade urklipp. Strindberg lovades rikligt betalt av Fritzes bokhandel för detta påkostade verk, ett rikt illustrerat panorama över Sveriges kulturhistoria, ett slags dåtidens coffee-table book. I en anmälan på det bakre omslaget till det första utgivna häftet gick Strindberg till angrepp mot Geijers historieskrivning, vilket uppfattades som ett helgerån och skapade upprörda reaktioner. Jag har slagit omkull en gammal afgud (Geijer) och nu vill folket stena mig skrev Strindberg i ett brev till Alexander Kielland. På de andra och tredje häftenas omslag går Strindberg till frejdigt motangrepp. Ett axplock: Herr Montelius tar sina små åsigter såsom fakta, och han har åsigter, med hvilka han ännu står alldeles ensam, Att bli klandrad af tidningen Lunds veckoblad har alltid ansetts som en heder. Denna heder har vederfarits mig i stor måtta. Denna underhållande, på häftesomslagen förda, polemik är mycket sällan bevarad i exemplar av boken och tillhör de svåraste Strindbergstexterna att få i originaltrycket.

21 28. [Strindberg] Förteckning öfver en boksamling som tillhört litteratören August Strindberg och hvilken säljes å Stockholms bokauktionskammare (Riddarholmen n:o 12) lördagen den 13 mars, f.m. från kl. 11. [= rubrik]. Stockholm, I. Marcus boktryckeri-aktiebolag, s. Något nött hfrbd med rikt guldornerad rygg, dubbla svarta titeletiketter och marmorerade snitt (Östermalms bokbinderi). *3500 Almquist Sveriges bibliografiska litteratur Större delen av det bibliotek som Strindberg lämnade i Sverige när han flyttade utomlands 1883 såldes på den här auktionen. Boksamlingen bestod av 718 volymer och försäljningen inbringade 743 kr. 29. STRINDBERG, AUGUST. Qvinnosaken enligt evolutionsteorin. Særtryk af Ny jord. Maj hefte I. Köpenhamn, Hoffensberg & Trapp s etablissement, s. Enkelt rött mönstrat pappbd med titeletikett i skinn. Omslaget medbundet. Titeletiketten obetydligt nött. Med Stellan Lindskogs exlibris och Svante Svedlins pärmexlibris. *5000 Zetterlund VI:354. Ett för författaren föga smickrande inlägg i kvinnosaksdebatten. Artikeln innehåller en rad slående exempel på Strindbergs förmåga att dra bergsäkra slutsatser av vetenskapliga rön som han själv har en i bästa fall mycket liten kunskap om. Slagkraftiga formuleringar ur innehållet är till exempel: Huru skulle nu enligt evolutionsteorin tidens sträfvan att göra könen jemlika, då de äro så olika, bli dömd? Som ett försök att höja negrerna till européens höga ståndpunkt. Detta kan icke ske, eller: att vara qvinna, är att vara ett sjukt barn hela lifvet. 30. STRINDBERG, AUGUST. Antibarbarus I oder die Welt für sich und die Welt für mich. Berlin, Lewent sche Buchdruckerei, (2), 78 s. Samtida gult hklbd med lätt nött grön titeletikett. Marmorerade snitt. Tyvärr bunden utan omslag. Med Thore Virgins namnteckning daterad 1949 på främre pärmens insida och dedikation från författaren till G. Mittag-Leffler på titelbladet. Dedikationen skuren överst med obetydliga textförluster. *15000 Zetterlund I:59. Allt som utkom. Utgavs av Bibliographisches Bureau som även publicerade översättningar av bl.a. En dåres försvarstal och Tjänstekvinnans son vid samma tid. Första svenska utgåvan kom I början av 1890-talet intresserade sig Strindberg mer och mer för naturvetenskapliga frågor. Under sin Paristid kom han i kontakt med några av de främsta företrädarna för den moderna alkemin. Han genomförde en lång rad experiment bl.a. efter hypoteserna att antalet grundämnen var betydligt färre än den etablerade vetenskapen hävdade och att man i laboratoriet kunde förvandla ett grundämne till ett annat och t.ex. skapa guld. Strindberg var mån om att sprida sina alkemiska spekulationer i vetenskapliga kretsar. Gösta Mittag-Leffler var framstående teoretisk matematiker och verkade mycket för internationellt samarbete inom sin disciplin, bl.a. genom grundandet och utgivandet av tidskriften Acta matematica. Han umgicks även tillsammans med sin sys