DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN"

Transkript

1 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutsjukvårdens internmediärvård per timme SV Verksamheten kan beröra kliniker och enheter inom hela sjukhuset Akutmottagning,sjukv. Beh. OV ANESTESI ANESTESI, NIVÅ 1 SV ) ANESTESI, NIVÅ 2 SV ) ANESTESI, NIVÅ 3 SV ) ANESTESI, NIVÅ 4 SV ) ANESTESI, NIVÅ 5 SV ) ANESTESI, NIVÅ 90 SV ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. Centrala intensivvårdsavdelningen 70G Vårdkostnad per timme (IVA) SV *) Läkemedel Material Vårdkostnad per timme BIVA SV *) ANMÄRKNINGAR *) Pris inkl. lab kostnader och läkemedel. VENPORT MOTTAGNING Inläggning av venport OV Uttag/justering av venport OV Piccline OV

2 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KIRURGDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KIRGURGKLINIKEN Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut SLUTEN VÅRD Vårddag utan pris SV ) Inskrivningsdag SV ) Vårdtyngd 2 SV ) Vårdtyngd 3 SV ) Vårdtyngd 4 SV ) Transpl övriga vårddagar SV ) Njurtransplantation SV ) Trombolysbehandling SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation.vävnadstypning, organ samt ö-celler och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Kirurg läkarbesök nivå 1 OV Kirurg läkarbesök nivå 2 OV Kirurg läkarbesök nivå 3 OV Kirurg läkarbesök nivå 4 OV Kirurg telefonbesök nivå 1 OV Kirurg telefonbesök nivå 2 OV Kirurg telefonbesök nivå 3 OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 3 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Sterilisering OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling 0:- OV Injektion och omläggning OV Sjuksköterskebesök/läkarbedömn OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Hembesök Hembesök en passant HS Hembesök vanligt HS Hembesök avancerat HS

3 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ORTOPEDKLINIKEN SLUTEN VÅRD Normalvård, ortopedi SV ) Vårdkrävande, ortopedi SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Ortopedi läkarbesök nivå 1 OV Ortopedi läkarbesök nivå 2 OV Ortopedi läkarbesök nivå 3 OV Ortopedi läkarbesök nivå 4 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 1 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 2 OV Poloperation OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Sjukvårdande behandling Sjukgymnastik enkel OV Sjukgymnastik komplicerad OV Enklare sjukvårdande behandling. Ex blodprovstagning OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV UROLOGKLINKEN SLUTEN VÅRD Vårddagar, urologi SV ) Inskrivningsdag.urologi SV ) Vårddagar utan pris SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Urolog, läkarbesök nivå 1 OV Urolog, läkarbesök nivå 2 OV Urolog, läkarbesök nivå 3 OV Urolog, läkarbesök nivå 4 OV Urologi, läkarbesök nivå 5 OV Sterilisering OV Urologi, telefonbesök nivå 1 OV Urologi, telefonbesök nivå 2 OV Urologi, telefonbesök nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Uroteurapeutbesök/SSK OV Sjuksköterskebesök/behandling OV

4 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HANDKIRURGISK VÅRD SLUTEN VÅRD Vårddagar nivå 1 SV ) Vårddagar nivå 2 SV ) Vårddagar nivå 3 SV ) Vårddagar nivå 4 SV ) Botulinumtoxin behandling SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Besök e multidiciplinär rond OV Poloperation OV Hand telefonbesök nivå 1 OV Hand telefonbesök nivå 2 OV Hand telefonbesök nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 4 OV Sjukvårdande behandling Enklare sjukvårdande behandling ex blodprovstagning. OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV Sjukvårdande behandl inkl dyrare arb.terapimtrl OV Sjukvårdande behandling, dagkir OV Generella prisnivåer kirurgdivisionen Extradeb Extradeb extravak/dag SV Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 1 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 2 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 3 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 4 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 5 SV ) Operation INTERVENTION IV ) Operation INTERVENTION AVANCERAD IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. MED KOMPL IV ) Intensivvård Postop per minut SV Intermediär vård Postop; per minut SV Uppvakningsavdelning Postop; per minut SV Dagkirurgi Dagkir omv nivå 1 OV ) Dagkirurgi Dagkir omv nivå 2 OV ) ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4

5 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag, Elektiv standard SV ) Inskrivningsdag, Akut standard/komplikationer SV ) Inskrivningsdag, Elektiv intensivkemoterapi SV ) Inskrivningsdag, Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Elektiv standard SV ) Akut standard/komplikationer SV ) Elektiv intensivkemoterapi SV ) Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Hospice SV ANMÄRKNINGAR 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Onkologmottagning, Onkologisk dagvårdsavdelning, Strålbehandlingsavdelning, Psykosocial mottagning Återbesök 20 min utan röntgen OV Återbes 40 min utan rtg/återbes 20 min m gyn undersökn OV Återbes 20 min med rtg/cytologi. Nybesök utan röntgen OV Återbes 40 min med rtg/cyt. Återbesök 60 min utan rtg OV Återbes 60 min m rtg/cyt. Nybes m rtg/cyt. Nybes 60 min u rtg OV Nybesök föregånget av multidiciplinär rond. Second opinion. OV Vaginal brachyterapi; standard OV Vaginal brachyterapi; komplicerad OV Brachyterapi av prostatacancer 1 behandling OV Brachyterapi av prostatacancer 2 behandlingar OV Brachyterapi 3 behandlingar OV Telefonbesök Onkolog, nivå 1 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 2 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 3 OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Elektorporering OV Brachy Esophagus OV Brachy bronker 1 OV Brachy bronker 2 OV Brachy rectal OV Brachy intrauterin OV Markörinläggning OV

6 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Observation/övervakning OV Behandling < 1 timme OV Behandling 1-3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV Uppföljning mammografi OV Sjukvårdande behandling minuter OV Gruppbesök psykosocial mottagning OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner, 2 target OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner, 2 target OV Mamiller OV TBI engångsfraktion OV TBI fraktionerad OV Fotonstav OV Kraniospinal strålbehandling OV Förberedelse inför strålbehandling OV Extra CT-undersökning OV PET-CT OV fraktioner, fixation/ct-besök OV fraktioner, fixation/ct-besök OV < 20 fraktioner m dosplan OV fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT < 25 fraktioner OV >30 fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT > 26 fraktioner OV Protonstrålebehandling prostata inkl. Förberedelser OV Protonstrålebehandling upp till 4 fraktioner OV Protonstrålebehandling 5-9 fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling 25 fraktioner eller fler OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Operation SV

7 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KVINNO- OCH BARNDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KVINNOSJUKVÅRD Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök SLUTEN VÅRD Gynekologi Vårddagar gyn nivå 1 SV ) Vårddagar gyn nivå 2 SV )6) Vårddagar gyn nivå 3 SV )6) Inskrivningsdag SV )6) Obstetrik Förlossning, komplicerad SV ) Normalförlossning SV ) Kejsarsnitt akut/planerat SV ) Vårddagar, komplicerade SV ) Vårddagar, enkla SV ) Nyfödda SV ) Vårddagar, nyfödda SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård. ÖPPENVÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Läkarbesök nivå 6 OV Läkarbesök nivå 11 OV Läkarbesök nivå 12 OV Läkarbesök nivå 25 OV Ingrepp på foster OV Specialist konsultation + provtagning OV Specialistkonsultationer vid immunisering OV IVF-besök, ICSI-besök OV Donator insemination/recipient under behandling OV Privata IVF OV Fryst ET, R/R OV IVF/ICSI, C-län OV Donatorsinsemination=D1 (inseminationsdagen) OV IVF/ICSI, R/R OV Testisbiopsi (MESA/TESE) OV Turner dag OV Testisbiopsi+kortfrys av spermier OV Hysterosalpingosonografi (HSSG) OV Mottagare vid äggdonation OV Läkarbesök nivå 30 OV IVF/ICSI utomlänspatienter stim AS OV IVF med donators sperm stim på hemort OV IVF med donators sperm stim AS OV Ej ET vid IVF, R/R OV Ej ET vid IVF, C-län OV Oplanerad vård nivå 1 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 2 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 3 jourtid natt/helg OV Oplanerad vård nivå 4 jourtid natt/helg OV Sterilisering. (Patientavgift tillkommer med 2000:-) OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 2 OV Äggdonation ej ET OV Infrysning av ovarialvävnad (op) OV Infrysning av oocyter OV Kvinnosjukvård telefonbesök 1 OV Kvinnosjukvård telefonbesök 2 OV

8 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling nivå 7 OV Sjukvårdande behandling nivå 8 OV Privata IVF OV Spermaanalys OV Spermafrys, långtidsförvaring OV Spermafrys, korttidsförvaring OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 2 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 3 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 4 OV OPERATION OPNIVÅ 1 SV OPNIVÅ 2 SV OPNIVÅ 3 SV OPNIVÅ 4 SV ANMÄRKNINGAR Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger är uppräknade med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. BARNSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Barnonkologi Strålbehandling med mindre omvårdnadsbehov SV Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Utredning akut leukemi (nyupptäckt) SV Barnkirurgi inkl allmänkirurgi, ortopedi, urologi och neurologi 1 Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Pediatrik 1 Sluten vård 1 SV ) 2 Sluten vård 2 SV ) 3 Sluten vård 3 SV ) 4 Sluten vård 4 SV ) 5 Sluten vård 5 SV ) Sluten vård 1 SV00142AV ) Sluten vård 2 SV00142AV ) Sluten vård 3 SV00142AV ) Sluten vård 4 SV00142AV ) Sluten vård 5 SV00142AV ) 8

9 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Neonatalogi Särskilt vårdkrävande patient och omfattande 4 provtagning/undersökning SV ) 81 Medicin/kirurg, nivå 0 SV ) 93 Medicin/kirurg, nivå 1 SV ) 82 Medicin, nivå 2 SV ) 83 Medicin, nivå 3 SV ) 84 Medicin, nivå 4 SV ) 130 Medicin, nivå 5 SV ) 86 Kirurg, nivå 2 SV ) 87 Kirurg, nivå 3 SV ) 88 Kirurg, nivå 4 SV ) 89 Postoperativ vård SV ) 5 Kirurg, nivå 5 SV ) 6 Kirurg nivå 6 SV ) Folke Bernadotte regionhabilitering ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4)Vid vårdperiod över 20% av paketprisets vårddagar debiteras ytterligare vårddagar enl vårddagspris ÖPPEN VÅRD Läkarbesök 1 Läkarbesök 1 OV Läkarbesök 2 OV Läkarbesök 3 OV Läkarbesök 4 OV Läkarbesök 5 OV Läkarbesök 56 OV Läkarbesök 6 OV Läkarbesök 7 OV Läkarbesök 8 OV Läkarbesök 9 samt onko-gen utredning OV Barnsjukvård telefonbesök 1 OV Barnsjukvård telefonbesök 2 OV Barnsjukvård telefonbesök 3 OV Dagvård nivå 1 OV Dagvård nivå 2 OV Dagvård nivå 3 OV Dagvård nivå 4 OV Dagvård nivå 5 OV Dagvård nivå 6 OV Dagvård nivå 7 OV Dagvård nivå 8 OV Donatorsutredning (95A) OV Hypospadi,kort OV Hypospadi,mellan OV Basutredning med mutationstest OV Sjukvårdande behandling 41 Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Tidskrävande sjukvård.beh. OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 2 OV Genetisk vägledning nivå 3 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 2 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 3 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 1 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 2 OV

10 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HEMSJUKVÅRD Läkarbesök 1 Hemsjukvård nivå 1 HS Hemsjukvård nivå 2 HS Hemsjukvård nivå 3 HS Hemsjukvård nivå 4 HS Hemsjukvård nivå 5 HS Hemsjukvård nivå 6 HS Hemsjukvård veckovård nivå 5 HS Hemsjukvård veckovård nivå 6 HS Sjukvårdande behandling 10 Hemsjukvård nivå 10 HS Hemsjukvård nivå 11 HS Hemsjukvård nivå 12 HS Hemsjukvård nivå 13 HS Hemsjukvård nivå 14 HS Hemsjukvård nivå 15 HS Hemsjukvård veckovård nivå 14 HS Hemsjukvård veckovård nivå 15 HS OPERATION 1 Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 1 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 3 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 5 SV ANMÄRKNINGAR 1)Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger kommer att räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. EXTRADEBITERINGAR BARNGEM Konsultresa halv dag ( resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag (resekostnad tillkommer) Konsultresa halv dag >1 person (resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag > 1 person (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. KLINISK GENETIK Brevkonsult läkare. Variabelt pris efter överenskommelse. OV Brevkonsult läkare. Timpris. OV BARNONKOLOGI BMT prover extradebiteras PEDIATRIK Lägervecka för diabetesbarn SSK- och paramed konsultationer Teambesök 1-2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Teambesök > 2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. 10

11 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök MEDICIN- OCH THORAXDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut HEMATOLOGI SLUTEN VÅRD Hematologi, nivå 2 SV ) Hematologi, nivå 3 SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) barn < 14 år SV ####### 2) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) SV ) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) barn < 14 år SV ) Pretransplantationsutredning SV ) Stamcellsskörd SV ) Postransplant, Tobiasregistret SV ) Auto-SCT tom dag efter stamcellsfusion SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök 1 OV Nb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 1 + Blod och trctransf OV Nybesök 2 OV Nb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 1 OV Åb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 1 + Blod och trctransf OV Återbesök 2 OV Åb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 3 OV Åb 3 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 3 + Blod och trctransf OV Småkontroller OV Storkontroller OV Pretransplant allogen OV Pretransplant autolog OV Stamcellsskörd autolog m femoraliskateter OV Stamcellsskörd autolog OV BMT-lägenhet OV Lymfocytdonation OV Pretransp utredn donator (släkting el Tobias) OV Stamcellsskörd donator (släkting el Tobias) OV Telefonbesök Hematolog, nivå 1 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 2 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 3 OV

12 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, enkel OV Provtagning OV Provtagning, blod eller trombocyter OV Provtagning, blod och trombocyter OV HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR SLUTEN VÅRD Vårddagar SV ) Vårddagar, specialistkonsult, utredning SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Hudmottagning Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Läkarbesök, nivå 5 OV Läkarbesök, nivå 6; Spec.utr/gendermetos OV Läkarbesök, nivå 7; Vitiligooperation/furunbulosop CO2 OV Läkarbesök, nivå 8; Laserbehandling < 50 pulser OV Läkarbesök, nivå 9; Laserbehandling > 50 pulser OV Telefonbesök Hud, nivå 1 OV Telefonbesök Hud, nivå 2 OV Telefonbesök Hud, nivå 3 OV Venerologmott Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Yrkesdermatolog Läkarbesök, nivå 2; Återbesök OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök 60 min utan åtgärd OV Läkarbesök, nivå 4; Nybesök 60 min OV Läkarbesök, nivå 5; Tidskrävande inkl testning, provtagn, arbets platsbesök OV Dagsjukvård Dagsjukvård 1 OV Dagsjukvård 2 OV Dagsjukvård 3 OV Sjukvårdande behandling Hudmottagning, behandlingsavdelning, venereologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling, nivå 2; Provtagning, vaccination OV Sjukvårdande behandling, nivå 3; Sjv.behandling OV Sjukvårdande behandling, nivå 4; Avancerad provtagning OV Lokalbehandling, enkelt bensår, Buchybehandl OV UVB VV UVA VV PUVA VV BUCKY VV

13 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Dagsjukvård 30B Dagsjukvård nivå 1 OV Dagsjukvård nivå 2 OV Dagsjukvård nivå 4 OV Yrkesdermatologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Enklare Ep o ljustester, behandlingar OV Tidskrävande ljustester OV Ep-test eget material OV INFEKTIONSSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Allm infektionsmedicin SV ) Avancerad pneumoni, endocardit, neurokir. Inf, avancerad sårvård SV ) Infektionsmedicin, ej avancerad SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Läkarbesök, planerad OV Läkarbesök/Oplanerad vård OV Sjukvårdande behandling Enkel provtagning OV011140S2 977 Utvidgad provtagning OV011140S Avancerad provtagning OV011140S Utvidgad provtagning, hepatit OV Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Immunglobulinbeh.sc. OV Immunglobulinbeh.iv. OV Fibroscan OV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar 13

14 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök INTERNMEDICIN SLUTEN VÅRD Allmän internmedicin SV Halvskötning SV Helskötning SV Intagningsavdelningen SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgen undersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutmottagningen nivå 3 OV Återbesök nivå 1 OV Återbesök nivå 2 OV Återbesök nivå 3 OV Nybesök nivå 1 OV Nybesök nivå 2 OV Kougalationsutredning 1 OV Kougalationsutredning 2 OV Läkarbesök med enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling Pk pat mfl OV Sjuksköt. Besök OV Kougalationsutredning utan läkarbesök OV Sjuksköt besök, hjärtsvikt, diabeteskontroll OV Dietistbesök OV PK nybesök inkl malignitetsutr, pulm+prover OV tim blodtrycksmätning OV Enkel kontroll, sjukg OV Ny- eller återbesök, sg OV Behandlingsbesök sjukgymnast OV KARDIOLOGI SLUTEN VÅRD Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 Arytmi SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 Arytmi SV Kardiologi, intensivvård SV Vårddagar utan pris SV Vårddagar utan pris SV Coronarutredning, planerad SV ) Coronarutredning, akut dagtid (<24 tim) SV01166A ) Coronarutredning, akut jourtid SV01166A ) Kateteriseringsutredning SV ) Hjärtmuskelbiopsi SV ) PCI, planerad SV ) PCI, akut dagtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) PCI, akut jourtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) Transvenös ICD-op SV ) Pacemakerop SV ) Dos- el elektrodbyte el explantation ICD el PM SV ) Pacemaker (biventrikulär) op (exkl implantat) SV ) 14

15 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Ryggmärgsstimulator op (SCS) SV ) Coronarangio m PCI i en senas SV ) Pulmonalisangiografi/MR-undersökning SV ) HIS-ablation (inkl ekokardiografi före us) SV ) Transvenös biventrikulär ICD-op SV ) Intern DC-konvertering exkl. kateterkostnad SV ) NIE Elfys/gångmattetest/Tilttest SV ) Medelv.bildatEKG/pat.aktiverad EKG-registrering SV ) Implanterbar bandspel.(op utan narkos) Exkl. implantat SV ) Förmaksflimmer ablatio (PV) SV ) Explant, av Impl.bar EKG reg SV ) El.fys/PES SV A ) Elfys/diagnostik SV B ) SVT ablatio (inkl ekokardiografi) SV A ) EAT ablatio (inkl ekokardiografi) SV B ) VT ablatio(inkl ekokardiografi) el transseptal teknik SV C ) Elfys eller ablatio på barn (inkl narkos) SV D ) Noninvasiv ICD-kontroll (inkl narkos) SV A ) ANMÄRKNINGAR 5) Tillkommer kostnader för vårddagar, stent och ReoPro, samt ev extra behandlingar 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Dagvård Dagvård 1 OV Dagvård 2 OV Läkarbesök Arytmimottagning ICD-besök OV NIE Elfys OV Gångmattetest OV Tilttest OV Implanterbar bandspel. (op utan narkos) Exkl. implantat OV Expl av implanterbar EKG-reg OV Poliklinisk angiografi OV Dagvård OV min gångtest OV Hjärtmuskelbiopsi OV Akut hjärtmuskelbiopsi OV Kateterisering+hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Akut kateterisering+ hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Farmakautprovning vid hjärtkat. OV Simdaxbehandling OV Poliklinisk utredn/behandl. OV Hjärtmottagning Kardiologi, nivå 1 OV Kardiologi, nivå 2 OV Kardiologi, nivå 3 OV Kardiologi, nivå 4 OV Kardiologi, nivå 5 OV Kardiologi, nivå 6 OV Pacemakerkontroll OV ICD-besök OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 1 OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 1 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 3 OV

16 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering av enkla system OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering kvalificerad OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV KLINISK NUTRITION Sjukvårdande behandling Dietistbesök OV LUNGMEDICIN SLUTEN VÅRD Medeltung vårdtyngd SV Tung vårdtyngd, inkl cytostatika och KS-lab SV Tung vårdtyngd med extra personal/cytostatika SV Tung vårdtyngd m repirator el medeltung m bronchoscopi/fibrosutr SV Brachyterapi lungcancer; En behandling SV Vårddagar utan pris SV EBUS, inklusive ett vårddygn SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Lungmedicin, nivå 2 med högst tre rutinprover OV Lungmedicin, nivå 3 med fyra rutinpr och/ell högst två specpr OV Lungmedicin, nivå 4 med tre eller flera specialprover OV Lungmedicin, nivå 5 inklusive cytostatika OV Lungmedicin, nivå 6 där remiss skrivs för mer än en avancerad us OV Bronkoskopi OV EBUS, poliklinisk OV Telefonbesök Lung, nivå 1 OV Telefonbesök Lung, nivå 2 OV Telefonbesök Lung, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Hyposens, pågående OV Hyposens, upptrappning OV Cytostatiskabehandling OV Sjukvårdande behandling 0 kronor OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV Heldagsvård eller dag-/nattutr (sömn) OV Polysomnografi o nattpol utr e dag+nattutr OV Xolairinjektion nivå 1 OV Xolairinjektion nivå 2 OV

17 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGISK ENDOKRINOLOGI SLUTEN VÅRD Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 1 SV Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 2 SV Utredning, endokrina tumörer SV a) Kontroll, endokrina tumörer SV b) Kontroll och uppföljning SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök OV Återbesök OV Provtagning, prövningspatient OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Årskontroll von Hippel-Lindau OV Second opinion rtg OV Second opinion rtg och PAD OV Telefonbesök Onk endo, nivå 1 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 2 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 3 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 4 OV Telemedicin OV Sjukvårdande behandling Behandling < 3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV ANMÄRKNINGAR a) Vid vårdtid överstigande 4 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 b) Vid vårdtid överstigande 3 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 REUMATOLOGI SLUTEN VÅRD Reumatologi SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök OV Teambesök med läkare OV Dagsjukvård OV Individuell period OV Ny diagnos mottagning med läkare OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 1 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 2 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 3 OV

18 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning. Ssk-besök, injektioner OV Ssk-besök injektionsundervisning OV Ssk-besök, avancerat OV Dagvård/teammöte/reumaskola OV Rehabgrupp OV Bedömning sjukgymnast och arbetsterapeut OV Sjukvårdande behandling, dagsjukvård OV Sjukvårdande behandling 2, dagsjukvård inkl patienthotell OV Teambedömning OV Intensivperiod OV Rehabgrupp OV Individuell period OV Ny diagnos, mottagning utan läkare OV SPECIALMEDICIN NJURMEDICIN SLUTEN VÅRD Njurmedicin SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Njurmedicin, läkarbesök nivå 1 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 2 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök med dyrare undersökningar OV Läkarbesök med dyra infusioner OV Pretranspl. Utredningar OV Donatorsutredning OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 1 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 2 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 3 OV Diagnostik, provtagning OV Förberedelse inför undersökning OV Femoralis katetersättning, spolning av shunt OV Rutindialys nivå 1 OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Hemdialys OV Hemdialys, månatlig konsultation OV Hemdialys träningsperiod (c län) OV Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning, ssk-besök OV Injektioner OV Dietist OV Njurskola OV Dagvård: PD-träning OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Rutindialys nivå 1 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Förberedelse inför undersökning OV Hemdialys OV Hemdialys, träningsperiod (C-län) OV Hemdialys, månatlig konsultation OV

19 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ENDOKRINOLOGI OCH DIABETES SLUTEN VÅRD Diabetes SV Allmän endokrinologi SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Återbesök överviktsenheten OV Nybesök överviktsenheten OV PKU-besök, helår OV Mellanbesök PKU OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 1 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 2 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, nivå 1 OV Sjukvårdande behandling, nivå 2 OV Sjukvårdande behandling, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling, nivå 4 OV Sjukvårdande behandling, nivå 5 OV Återbesök psykolog, överviktsenheten OV Nybesök psykolog, överviktsenheten OV Hälmätning, dikterat svar (osteoporos) OV Dexa spine+bilat femur m dikterat svar (osteoporos) OV Sköterskebesök överviktsenheten OV Gruppteam överviktsenheten OV GASTROENTEROLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag; lever SV Vårddagar, lever och mag/tarm SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 4, dyra inf.lösn. OV Mag- tarm nivå 1 OV Mag- tarm nivå 2 OV Mag- tarm nivå 3 OV Mag- tarm nivå 4 OV Telefonbesök Gastro, nivå 1 OV Telefonbesök Gastro, nivå 2 OV Telefonbesök Gastro, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Enkel sjbeh OV Mag- tarm < 30 min OV Mag- tarm > 30 min OV Mag- tarm > 60 min OV

20 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök THORAXKIRURGI SLUTEN VÅRD Våravdelningsdygn, lättvård SV ) Vårdavdelning, vårdtyngd 1-3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 1 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 2 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 4 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 5 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 6, ECMO SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar Operation Thoraxkir op, nivå 1 SV Thoraxkir op, nivå 2 SV Thoraxkir op, nivå 3 SV Thoraxkir op, nivå 4 SV Thoraxkir op, nivå 5 SV ) Thoraxanestesi, nivå 1 SV Thoraxanestesi, nivå 2 SV Thoraxanestesi, nivå 3 SV ANMÄRKNINGAR 1) Dubbla operationslag TT Maze och långtids-asist A) Vissa implantat särdebiteras. B) Priserna för operationer och anestesier på jourtid räknas upp med 70 %. (Med jourtid avses kl måndag- torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Thoraxkirurgi, nivå 2 OV Thoraxkirurgi, nivå 4 OV NEURODIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Max Produktkod Pris ant Vårddag/ Anm vdg/ Besök paket NEUROLOGI SLUTEN VÅRD Vårddagar 1 Neurologisk vård, nivå 1 SV ) 2 Neurologisk vård, nivå 2 SV ) 3 Neurologisk vård, nivå 3 SV ) Utredning, behandling neurologi 138 Torticollis, Botulinumtoxin-behandling SV ) Dystoni, flerkanals-emg SV ) Genetisk utredning SV ) T-port vid Parkinson SV ) Utredning/bedömning SV ) Utredning/bedömning med neurofys eller röntgen SV ) Utredning/bedömning med neurofys & röntgen SV ) Preoperativ hydrocephalusutredning SV ) 190 Multidiciplinär neurogenetisk utredning SV ) 4 20

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV00113051 2 601 Akutmottagningen nivå 2 OV00113052 5 853 Akutsjukvårdens internmediärvård

Läs mer

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3 Prislista 2015 för vård av utomlänspatienter samt utlandspatienter inom EU. Listan avser priser för åtgärder/behandlingar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Priserna är satta utifrån den beräknade resursåtgången

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

AKUT OCH REHAB DIVISIONEN

AKUT OCH REHAB DIVISIONEN 1 AKUT OCH REHAB DIVISIONEN AKUTSJUKVÅRD PRISLISTA VÅRD 2010 2010 Dyrare röntgenundersökningar, implantat, PET-undersökningar, viss dialysbehandling, vissa genetiska utredningar och dyrare blodprodukter

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2017 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län 1 PRODUKTKATALOG 2017 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET 2 1. INLEDNINGSTEXT

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2017 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Komplettering regional prislista 2017

Komplettering regional prislista 2017 Tjänsteskrivelse 1 (3) Komplettering regional prislista 2017 Avtalsgruppen har fått in önskemål om kompletteringar av den regionala prislistan för 2017. Efter analys har gruppen kommit fram till att rekommendera

Läs mer

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare Versionsdatum 2015-11-01 Frågor

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra!

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra! Rolf Solli Född 1953 I Brantevik (Österlen) Gift med Eva och har två svärdöttrar (en vakans), fyra barnbarn, en hund Styrning i kommuner (Eller varför de är svåra att styra) Generalkonsul för republiken

Läs mer

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Lars Jangland Gäller för: Region Uppsala Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Innehåll Personal placerade i kategori A...2 Personal placerade

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan HSN 1409-1176 Utomlänsprislistor, exklusive moms, för privat driven psykiatri inom SLL Gäller fr o m 20170401 Psykiatrisk vård för vuxna (1) Vårdgivare Prima vuxenpsykiatri Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14 Onkologiska kliniken, bilaga Strålbehandlingar: Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Planerade behandlingar

Läs mer

Klinisk handledning. Totalpoäng. En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010

Klinisk handledning. Totalpoäng. En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010 Totalpoängen är

Läs mer

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND Temadag forskning 26-9-29 Forskarutbildning S Bertil Olsson Bitr prefekt, FU-ansvar Det material som är underlag till denna bildserie har inhämtats från fakultetens

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Resultat forskarutbildningsenkät

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Resultat forskarutbildningsenkät INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND Resultat forskarutbildningsenkät Disputerade 1991-25 25 2 175 195 222 15 1 5 1991-1995 1996-2 21-25 Ålder vid disputation 12 1 8 1991-1995 1996-2 21-25 6 4 2 24 26 28

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 september 2013 652/2013 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik

Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning BESLUT Datum 2016-11-28 Dnr: 1600109 Version Ärende Beslut fastställda somatiska vårdplatser 2017 Ersätter tidigare beslut Fastställda somatiska vårdplatser

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kliniker i Oskarshamn

Kliniker i Oskarshamn Kliniker i Oskarshamn Som AT-läkare tjänstgör du 5,5 månader på medicinkliniken och 5,5 månader på kirurgkliniken, vilket inkluderar tjänstgöring på ortopeden samt anestesi. Viss placering kan också erbjudas

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma Vid op ev inl på avd* Ort mottagning efter 1 vecka Uppföljning ort mottagning Gipsad cirka 4 veckor efter skada Annars beroende av fraktur och fixation Ev

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Frågeblankett Patientförsäkring

Frågeblankett Patientförsäkring Sida /0 Om det finns otillräckligt med skrivutrymme fortsätt beskrivningen på egen bilaga. Sektion A Allmän information Företagets namn (där huvudverksamheten bedrivs) MF/007/ver Besöksadress Postnr Ort

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Motiv, drivkrafter. Åtgärder är angelägna och möjliga, bör ske i landstingens egenintresse oavsett en eventuell nationell vårdgaranti

Motiv, drivkrafter. Åtgärder är angelägna och möjliga, bör ske i landstingens egenintresse oavsett en eventuell nationell vårdgaranti Bakgrund Utvidgad vårdgaranti - inklusive behandlingsgaranti 3 mån - föreslagen från 1 november 2005 gäller ALL behandling Resurser för förberedelsearbete avsatt i Dagmar Politisk signal - tillgängligheten

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2014 I enlighet med

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Johan Aronson, neuropediatriker Ulrika Krig, barnsjuksköterska Lena Pettersson, barnsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning 2013-2016 Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus Angående IMA så kan vi inte bedriva avancerad vård mellan klockan 8-16 och därefter förlita oss till sömniga

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer