DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN"

Transkript

1 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutsjukvårdens internmediärvård per timme SV Verksamheten kan beröra kliniker och enheter inom hela sjukhuset Akutmottagning,sjukv. Beh. OV ANESTESI ANESTESI, NIVÅ 1 SV ) ANESTESI, NIVÅ 2 SV ) ANESTESI, NIVÅ 3 SV ) ANESTESI, NIVÅ 4 SV ) ANESTESI, NIVÅ 5 SV ) ANESTESI, NIVÅ 90 SV ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. Centrala intensivvårdsavdelningen 70G Vårdkostnad per timme (IVA) SV *) Läkemedel Material Vårdkostnad per timme BIVA SV *) ANMÄRKNINGAR *) Pris inkl. lab kostnader och läkemedel. VENPORT MOTTAGNING Inläggning av venport OV Uttag/justering av venport OV Piccline OV

2 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KIRURGDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KIRGURGKLINIKEN Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut SLUTEN VÅRD Vårddag utan pris SV ) Inskrivningsdag SV ) Vårdtyngd 2 SV ) Vårdtyngd 3 SV ) Vårdtyngd 4 SV ) Transpl övriga vårddagar SV ) Njurtransplantation SV ) Trombolysbehandling SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation.vävnadstypning, organ samt ö-celler och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Kirurg läkarbesök nivå 1 OV Kirurg läkarbesök nivå 2 OV Kirurg läkarbesök nivå 3 OV Kirurg läkarbesök nivå 4 OV Kirurg telefonbesök nivå 1 OV Kirurg telefonbesök nivå 2 OV Kirurg telefonbesök nivå 3 OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 3 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Sterilisering OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling 0:- OV Injektion och omläggning OV Sjuksköterskebesök/läkarbedömn OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Hembesök Hembesök en passant HS Hembesök vanligt HS Hembesök avancerat HS

3 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ORTOPEDKLINIKEN SLUTEN VÅRD Normalvård, ortopedi SV ) Vårdkrävande, ortopedi SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Ortopedi läkarbesök nivå 1 OV Ortopedi läkarbesök nivå 2 OV Ortopedi läkarbesök nivå 3 OV Ortopedi läkarbesök nivå 4 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 1 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 2 OV Poloperation OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Sjukvårdande behandling Sjukgymnastik enkel OV Sjukgymnastik komplicerad OV Enklare sjukvårdande behandling. Ex blodprovstagning OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV UROLOGKLINKEN SLUTEN VÅRD Vårddagar, urologi SV ) Inskrivningsdag.urologi SV ) Vårddagar utan pris SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Urolog, läkarbesök nivå 1 OV Urolog, läkarbesök nivå 2 OV Urolog, läkarbesök nivå 3 OV Urolog, läkarbesök nivå 4 OV Urologi, läkarbesök nivå 5 OV Sterilisering OV Urologi, telefonbesök nivå 1 OV Urologi, telefonbesök nivå 2 OV Urologi, telefonbesök nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Uroteurapeutbesök/SSK OV Sjuksköterskebesök/behandling OV

4 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HANDKIRURGISK VÅRD SLUTEN VÅRD Vårddagar nivå 1 SV ) Vårddagar nivå 2 SV ) Vårddagar nivå 3 SV ) Vårddagar nivå 4 SV ) Botulinumtoxin behandling SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Besök e multidiciplinär rond OV Poloperation OV Hand telefonbesök nivå 1 OV Hand telefonbesök nivå 2 OV Hand telefonbesök nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 4 OV Sjukvårdande behandling Enklare sjukvårdande behandling ex blodprovstagning. OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV Sjukvårdande behandl inkl dyrare arb.terapimtrl OV Sjukvårdande behandling, dagkir OV Generella prisnivåer kirurgdivisionen Extradeb Extradeb extravak/dag SV Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 1 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 2 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 3 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 4 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 5 SV ) Operation INTERVENTION IV ) Operation INTERVENTION AVANCERAD IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. MED KOMPL IV ) Intensivvård Postop per minut SV Intermediär vård Postop; per minut SV Uppvakningsavdelning Postop; per minut SV Dagkirurgi Dagkir omv nivå 1 OV ) Dagkirurgi Dagkir omv nivå 2 OV ) ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4

5 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag, Elektiv standard SV ) Inskrivningsdag, Akut standard/komplikationer SV ) Inskrivningsdag, Elektiv intensivkemoterapi SV ) Inskrivningsdag, Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Elektiv standard SV ) Akut standard/komplikationer SV ) Elektiv intensivkemoterapi SV ) Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Hospice SV ANMÄRKNINGAR 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Onkologmottagning, Onkologisk dagvårdsavdelning, Strålbehandlingsavdelning, Psykosocial mottagning Återbesök 20 min utan röntgen OV Återbes 40 min utan rtg/återbes 20 min m gyn undersökn OV Återbes 20 min med rtg/cytologi. Nybesök utan röntgen OV Återbes 40 min med rtg/cyt. Återbesök 60 min utan rtg OV Återbes 60 min m rtg/cyt. Nybes m rtg/cyt. Nybes 60 min u rtg OV Nybesök föregånget av multidiciplinär rond. Second opinion. OV Vaginal brachyterapi; standard OV Vaginal brachyterapi; komplicerad OV Brachyterapi av prostatacancer 1 behandling OV Brachyterapi av prostatacancer 2 behandlingar OV Brachyterapi 3 behandlingar OV Telefonbesök Onkolog, nivå 1 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 2 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 3 OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Elektorporering OV Brachy Esophagus OV Brachy bronker 1 OV Brachy bronker 2 OV Brachy rectal OV Brachy intrauterin OV Markörinläggning OV

6 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Observation/övervakning OV Behandling < 1 timme OV Behandling 1-3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV Uppföljning mammografi OV Sjukvårdande behandling minuter OV Gruppbesök psykosocial mottagning OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner, 2 target OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner, 2 target OV Mamiller OV TBI engångsfraktion OV TBI fraktionerad OV Fotonstav OV Kraniospinal strålbehandling OV Förberedelse inför strålbehandling OV Extra CT-undersökning OV PET-CT OV fraktioner, fixation/ct-besök OV fraktioner, fixation/ct-besök OV < 20 fraktioner m dosplan OV fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT < 25 fraktioner OV >30 fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT > 26 fraktioner OV Protonstrålebehandling prostata inkl. Förberedelser OV Protonstrålebehandling upp till 4 fraktioner OV Protonstrålebehandling 5-9 fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling 25 fraktioner eller fler OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Operation SV

7 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KVINNO- OCH BARNDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KVINNOSJUKVÅRD Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök SLUTEN VÅRD Gynekologi Vårddagar gyn nivå 1 SV ) Vårddagar gyn nivå 2 SV )6) Vårddagar gyn nivå 3 SV )6) Inskrivningsdag SV )6) Obstetrik Förlossning, komplicerad SV ) Normalförlossning SV ) Kejsarsnitt akut/planerat SV ) Vårddagar, komplicerade SV ) Vårddagar, enkla SV ) Nyfödda SV ) Vårddagar, nyfödda SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård. ÖPPENVÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Läkarbesök nivå 6 OV Läkarbesök nivå 11 OV Läkarbesök nivå 12 OV Läkarbesök nivå 25 OV Ingrepp på foster OV Specialist konsultation + provtagning OV Specialistkonsultationer vid immunisering OV IVF-besök, ICSI-besök OV Donator insemination/recipient under behandling OV Privata IVF OV Fryst ET, R/R OV IVF/ICSI, C-län OV Donatorsinsemination=D1 (inseminationsdagen) OV IVF/ICSI, R/R OV Testisbiopsi (MESA/TESE) OV Turner dag OV Testisbiopsi+kortfrys av spermier OV Hysterosalpingosonografi (HSSG) OV Mottagare vid äggdonation OV Läkarbesök nivå 30 OV IVF/ICSI utomlänspatienter stim AS OV IVF med donators sperm stim på hemort OV IVF med donators sperm stim AS OV Ej ET vid IVF, R/R OV Ej ET vid IVF, C-län OV Oplanerad vård nivå 1 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 2 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 3 jourtid natt/helg OV Oplanerad vård nivå 4 jourtid natt/helg OV Sterilisering. (Patientavgift tillkommer med 2000:-) OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 2 OV Äggdonation ej ET OV Infrysning av ovarialvävnad (op) OV Infrysning av oocyter OV Kvinnosjukvård telefonbesök 1 OV Kvinnosjukvård telefonbesök 2 OV

8 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling nivå 7 OV Sjukvårdande behandling nivå 8 OV Privata IVF OV Spermaanalys OV Spermafrys, långtidsförvaring OV Spermafrys, korttidsförvaring OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 2 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 3 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 4 OV OPERATION OPNIVÅ 1 SV OPNIVÅ 2 SV OPNIVÅ 3 SV OPNIVÅ 4 SV ANMÄRKNINGAR Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger är uppräknade med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. BARNSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Barnonkologi Strålbehandling med mindre omvårdnadsbehov SV Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Utredning akut leukemi (nyupptäckt) SV Barnkirurgi inkl allmänkirurgi, ortopedi, urologi och neurologi 1 Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Pediatrik 1 Sluten vård 1 SV ) 2 Sluten vård 2 SV ) 3 Sluten vård 3 SV ) 4 Sluten vård 4 SV ) 5 Sluten vård 5 SV ) Sluten vård 1 SV00142AV ) Sluten vård 2 SV00142AV ) Sluten vård 3 SV00142AV ) Sluten vård 4 SV00142AV ) Sluten vård 5 SV00142AV ) 8

9 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Neonatalogi Särskilt vårdkrävande patient och omfattande 4 provtagning/undersökning SV ) 81 Medicin/kirurg, nivå 0 SV ) 93 Medicin/kirurg, nivå 1 SV ) 82 Medicin, nivå 2 SV ) 83 Medicin, nivå 3 SV ) 84 Medicin, nivå 4 SV ) 130 Medicin, nivå 5 SV ) 86 Kirurg, nivå 2 SV ) 87 Kirurg, nivå 3 SV ) 88 Kirurg, nivå 4 SV ) 89 Postoperativ vård SV ) 5 Kirurg, nivå 5 SV ) 6 Kirurg nivå 6 SV ) Folke Bernadotte regionhabilitering ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4)Vid vårdperiod över 20% av paketprisets vårddagar debiteras ytterligare vårddagar enl vårddagspris ÖPPEN VÅRD Läkarbesök 1 Läkarbesök 1 OV Läkarbesök 2 OV Läkarbesök 3 OV Läkarbesök 4 OV Läkarbesök 5 OV Läkarbesök 56 OV Läkarbesök 6 OV Läkarbesök 7 OV Läkarbesök 8 OV Läkarbesök 9 samt onko-gen utredning OV Barnsjukvård telefonbesök 1 OV Barnsjukvård telefonbesök 2 OV Barnsjukvård telefonbesök 3 OV Dagvård nivå 1 OV Dagvård nivå 2 OV Dagvård nivå 3 OV Dagvård nivå 4 OV Dagvård nivå 5 OV Dagvård nivå 6 OV Dagvård nivå 7 OV Dagvård nivå 8 OV Donatorsutredning (95A) OV Hypospadi,kort OV Hypospadi,mellan OV Basutredning med mutationstest OV Sjukvårdande behandling 41 Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Tidskrävande sjukvård.beh. OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 2 OV Genetisk vägledning nivå 3 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 2 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 3 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 1 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 2 OV

10 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HEMSJUKVÅRD Läkarbesök 1 Hemsjukvård nivå 1 HS Hemsjukvård nivå 2 HS Hemsjukvård nivå 3 HS Hemsjukvård nivå 4 HS Hemsjukvård nivå 5 HS Hemsjukvård nivå 6 HS Hemsjukvård veckovård nivå 5 HS Hemsjukvård veckovård nivå 6 HS Sjukvårdande behandling 10 Hemsjukvård nivå 10 HS Hemsjukvård nivå 11 HS Hemsjukvård nivå 12 HS Hemsjukvård nivå 13 HS Hemsjukvård nivå 14 HS Hemsjukvård nivå 15 HS Hemsjukvård veckovård nivå 14 HS Hemsjukvård veckovård nivå 15 HS OPERATION 1 Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 1 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 3 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 5 SV ANMÄRKNINGAR 1)Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger kommer att räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. EXTRADEBITERINGAR BARNGEM Konsultresa halv dag ( resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag (resekostnad tillkommer) Konsultresa halv dag >1 person (resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag > 1 person (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. KLINISK GENETIK Brevkonsult läkare. Variabelt pris efter överenskommelse. OV Brevkonsult läkare. Timpris. OV BARNONKOLOGI BMT prover extradebiteras PEDIATRIK Lägervecka för diabetesbarn SSK- och paramed konsultationer Teambesök 1-2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Teambesök > 2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. 10

11 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök MEDICIN- OCH THORAXDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut HEMATOLOGI SLUTEN VÅRD Hematologi, nivå 2 SV ) Hematologi, nivå 3 SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) barn < 14 år SV ####### 2) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) SV ) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) barn < 14 år SV ) Pretransplantationsutredning SV ) Stamcellsskörd SV ) Postransplant, Tobiasregistret SV ) Auto-SCT tom dag efter stamcellsfusion SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök 1 OV Nb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 1 + Blod och trctransf OV Nybesök 2 OV Nb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 1 OV Åb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 1 + Blod och trctransf OV Återbesök 2 OV Åb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 3 OV Åb 3 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 3 + Blod och trctransf OV Småkontroller OV Storkontroller OV Pretransplant allogen OV Pretransplant autolog OV Stamcellsskörd autolog m femoraliskateter OV Stamcellsskörd autolog OV BMT-lägenhet OV Lymfocytdonation OV Pretransp utredn donator (släkting el Tobias) OV Stamcellsskörd donator (släkting el Tobias) OV Telefonbesök Hematolog, nivå 1 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 2 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 3 OV

12 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, enkel OV Provtagning OV Provtagning, blod eller trombocyter OV Provtagning, blod och trombocyter OV HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR SLUTEN VÅRD Vårddagar SV ) Vårddagar, specialistkonsult, utredning SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Hudmottagning Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Läkarbesök, nivå 5 OV Läkarbesök, nivå 6; Spec.utr/gendermetos OV Läkarbesök, nivå 7; Vitiligooperation/furunbulosop CO2 OV Läkarbesök, nivå 8; Laserbehandling < 50 pulser OV Läkarbesök, nivå 9; Laserbehandling > 50 pulser OV Telefonbesök Hud, nivå 1 OV Telefonbesök Hud, nivå 2 OV Telefonbesök Hud, nivå 3 OV Venerologmott Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Yrkesdermatolog Läkarbesök, nivå 2; Återbesök OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök 60 min utan åtgärd OV Läkarbesök, nivå 4; Nybesök 60 min OV Läkarbesök, nivå 5; Tidskrävande inkl testning, provtagn, arbets platsbesök OV Dagsjukvård Dagsjukvård 1 OV Dagsjukvård 2 OV Dagsjukvård 3 OV Sjukvårdande behandling Hudmottagning, behandlingsavdelning, venereologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling, nivå 2; Provtagning, vaccination OV Sjukvårdande behandling, nivå 3; Sjv.behandling OV Sjukvårdande behandling, nivå 4; Avancerad provtagning OV Lokalbehandling, enkelt bensår, Buchybehandl OV UVB VV UVA VV PUVA VV BUCKY VV

13 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Dagsjukvård 30B Dagsjukvård nivå 1 OV Dagsjukvård nivå 2 OV Dagsjukvård nivå 4 OV Yrkesdermatologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Enklare Ep o ljustester, behandlingar OV Tidskrävande ljustester OV Ep-test eget material OV INFEKTIONSSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Allm infektionsmedicin SV ) Avancerad pneumoni, endocardit, neurokir. Inf, avancerad sårvård SV ) Infektionsmedicin, ej avancerad SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Läkarbesök, planerad OV Läkarbesök/Oplanerad vård OV Sjukvårdande behandling Enkel provtagning OV011140S2 977 Utvidgad provtagning OV011140S Avancerad provtagning OV011140S Utvidgad provtagning, hepatit OV Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Immunglobulinbeh.sc. OV Immunglobulinbeh.iv. OV Fibroscan OV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar 13

14 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök INTERNMEDICIN SLUTEN VÅRD Allmän internmedicin SV Halvskötning SV Helskötning SV Intagningsavdelningen SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgen undersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutmottagningen nivå 3 OV Återbesök nivå 1 OV Återbesök nivå 2 OV Återbesök nivå 3 OV Nybesök nivå 1 OV Nybesök nivå 2 OV Kougalationsutredning 1 OV Kougalationsutredning 2 OV Läkarbesök med enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling Pk pat mfl OV Sjuksköt. Besök OV Kougalationsutredning utan läkarbesök OV Sjuksköt besök, hjärtsvikt, diabeteskontroll OV Dietistbesök OV PK nybesök inkl malignitetsutr, pulm+prover OV tim blodtrycksmätning OV Enkel kontroll, sjukg OV Ny- eller återbesök, sg OV Behandlingsbesök sjukgymnast OV KARDIOLOGI SLUTEN VÅRD Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 Arytmi SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 Arytmi SV Kardiologi, intensivvård SV Vårddagar utan pris SV Vårddagar utan pris SV Coronarutredning, planerad SV ) Coronarutredning, akut dagtid (<24 tim) SV01166A ) Coronarutredning, akut jourtid SV01166A ) Kateteriseringsutredning SV ) Hjärtmuskelbiopsi SV ) PCI, planerad SV ) PCI, akut dagtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) PCI, akut jourtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) Transvenös ICD-op SV ) Pacemakerop SV ) Dos- el elektrodbyte el explantation ICD el PM SV ) Pacemaker (biventrikulär) op (exkl implantat) SV ) 14

15 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Ryggmärgsstimulator op (SCS) SV ) Coronarangio m PCI i en senas SV ) Pulmonalisangiografi/MR-undersökning SV ) HIS-ablation (inkl ekokardiografi före us) SV ) Transvenös biventrikulär ICD-op SV ) Intern DC-konvertering exkl. kateterkostnad SV ) NIE Elfys/gångmattetest/Tilttest SV ) Medelv.bildatEKG/pat.aktiverad EKG-registrering SV ) Implanterbar bandspel.(op utan narkos) Exkl. implantat SV ) Förmaksflimmer ablatio (PV) SV ) Explant, av Impl.bar EKG reg SV ) El.fys/PES SV A ) Elfys/diagnostik SV B ) SVT ablatio (inkl ekokardiografi) SV A ) EAT ablatio (inkl ekokardiografi) SV B ) VT ablatio(inkl ekokardiografi) el transseptal teknik SV C ) Elfys eller ablatio på barn (inkl narkos) SV D ) Noninvasiv ICD-kontroll (inkl narkos) SV A ) ANMÄRKNINGAR 5) Tillkommer kostnader för vårddagar, stent och ReoPro, samt ev extra behandlingar 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Dagvård Dagvård 1 OV Dagvård 2 OV Läkarbesök Arytmimottagning ICD-besök OV NIE Elfys OV Gångmattetest OV Tilttest OV Implanterbar bandspel. (op utan narkos) Exkl. implantat OV Expl av implanterbar EKG-reg OV Poliklinisk angiografi OV Dagvård OV min gångtest OV Hjärtmuskelbiopsi OV Akut hjärtmuskelbiopsi OV Kateterisering+hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Akut kateterisering+ hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Farmakautprovning vid hjärtkat. OV Simdaxbehandling OV Poliklinisk utredn/behandl. OV Hjärtmottagning Kardiologi, nivå 1 OV Kardiologi, nivå 2 OV Kardiologi, nivå 3 OV Kardiologi, nivå 4 OV Kardiologi, nivå 5 OV Kardiologi, nivå 6 OV Pacemakerkontroll OV ICD-besök OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 1 OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 1 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 3 OV

16 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering av enkla system OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering kvalificerad OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV KLINISK NUTRITION Sjukvårdande behandling Dietistbesök OV LUNGMEDICIN SLUTEN VÅRD Medeltung vårdtyngd SV Tung vårdtyngd, inkl cytostatika och KS-lab SV Tung vårdtyngd med extra personal/cytostatika SV Tung vårdtyngd m repirator el medeltung m bronchoscopi/fibrosutr SV Brachyterapi lungcancer; En behandling SV Vårddagar utan pris SV EBUS, inklusive ett vårddygn SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Lungmedicin, nivå 2 med högst tre rutinprover OV Lungmedicin, nivå 3 med fyra rutinpr och/ell högst två specpr OV Lungmedicin, nivå 4 med tre eller flera specialprover OV Lungmedicin, nivå 5 inklusive cytostatika OV Lungmedicin, nivå 6 där remiss skrivs för mer än en avancerad us OV Bronkoskopi OV EBUS, poliklinisk OV Telefonbesök Lung, nivå 1 OV Telefonbesök Lung, nivå 2 OV Telefonbesök Lung, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Hyposens, pågående OV Hyposens, upptrappning OV Cytostatiskabehandling OV Sjukvårdande behandling 0 kronor OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV Heldagsvård eller dag-/nattutr (sömn) OV Polysomnografi o nattpol utr e dag+nattutr OV Xolairinjektion nivå 1 OV Xolairinjektion nivå 2 OV

17 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGISK ENDOKRINOLOGI SLUTEN VÅRD Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 1 SV Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 2 SV Utredning, endokrina tumörer SV a) Kontroll, endokrina tumörer SV b) Kontroll och uppföljning SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök OV Återbesök OV Provtagning, prövningspatient OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Årskontroll von Hippel-Lindau OV Second opinion rtg OV Second opinion rtg och PAD OV Telefonbesök Onk endo, nivå 1 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 2 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 3 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 4 OV Telemedicin OV Sjukvårdande behandling Behandling < 3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV ANMÄRKNINGAR a) Vid vårdtid överstigande 4 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 b) Vid vårdtid överstigande 3 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 REUMATOLOGI SLUTEN VÅRD Reumatologi SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök OV Teambesök med läkare OV Dagsjukvård OV Individuell period OV Ny diagnos mottagning med läkare OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 1 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 2 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 3 OV

18 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning. Ssk-besök, injektioner OV Ssk-besök injektionsundervisning OV Ssk-besök, avancerat OV Dagvård/teammöte/reumaskola OV Rehabgrupp OV Bedömning sjukgymnast och arbetsterapeut OV Sjukvårdande behandling, dagsjukvård OV Sjukvårdande behandling 2, dagsjukvård inkl patienthotell OV Teambedömning OV Intensivperiod OV Rehabgrupp OV Individuell period OV Ny diagnos, mottagning utan läkare OV SPECIALMEDICIN NJURMEDICIN SLUTEN VÅRD Njurmedicin SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Njurmedicin, läkarbesök nivå 1 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 2 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök med dyrare undersökningar OV Läkarbesök med dyra infusioner OV Pretranspl. Utredningar OV Donatorsutredning OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 1 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 2 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 3 OV Diagnostik, provtagning OV Förberedelse inför undersökning OV Femoralis katetersättning, spolning av shunt OV Rutindialys nivå 1 OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Hemdialys OV Hemdialys, månatlig konsultation OV Hemdialys träningsperiod (c län) OV Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning, ssk-besök OV Injektioner OV Dietist OV Njurskola OV Dagvård: PD-träning OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Rutindialys nivå 1 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Förberedelse inför undersökning OV Hemdialys OV Hemdialys, träningsperiod (C-län) OV Hemdialys, månatlig konsultation OV

19 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ENDOKRINOLOGI OCH DIABETES SLUTEN VÅRD Diabetes SV Allmän endokrinologi SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Återbesök överviktsenheten OV Nybesök överviktsenheten OV PKU-besök, helår OV Mellanbesök PKU OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 1 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 2 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, nivå 1 OV Sjukvårdande behandling, nivå 2 OV Sjukvårdande behandling, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling, nivå 4 OV Sjukvårdande behandling, nivå 5 OV Återbesök psykolog, överviktsenheten OV Nybesök psykolog, överviktsenheten OV Hälmätning, dikterat svar (osteoporos) OV Dexa spine+bilat femur m dikterat svar (osteoporos) OV Sköterskebesök överviktsenheten OV Gruppteam överviktsenheten OV GASTROENTEROLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag; lever SV Vårddagar, lever och mag/tarm SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 4, dyra inf.lösn. OV Mag- tarm nivå 1 OV Mag- tarm nivå 2 OV Mag- tarm nivå 3 OV Mag- tarm nivå 4 OV Telefonbesök Gastro, nivå 1 OV Telefonbesök Gastro, nivå 2 OV Telefonbesök Gastro, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Enkel sjbeh OV Mag- tarm < 30 min OV Mag- tarm > 30 min OV Mag- tarm > 60 min OV

20 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök THORAXKIRURGI SLUTEN VÅRD Våravdelningsdygn, lättvård SV ) Vårdavdelning, vårdtyngd 1-3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 1 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 2 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 4 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 5 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 6, ECMO SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar Operation Thoraxkir op, nivå 1 SV Thoraxkir op, nivå 2 SV Thoraxkir op, nivå 3 SV Thoraxkir op, nivå 4 SV Thoraxkir op, nivå 5 SV ) Thoraxanestesi, nivå 1 SV Thoraxanestesi, nivå 2 SV Thoraxanestesi, nivå 3 SV ANMÄRKNINGAR 1) Dubbla operationslag TT Maze och långtids-asist A) Vissa implantat särdebiteras. B) Priserna för operationer och anestesier på jourtid räknas upp med 70 %. (Med jourtid avses kl måndag- torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Thoraxkirurgi, nivå 2 OV Thoraxkirurgi, nivå 4 OV NEURODIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Max Produktkod Pris ant Vårddag/ Anm vdg/ Besök paket NEUROLOGI SLUTEN VÅRD Vårddagar 1 Neurologisk vård, nivå 1 SV ) 2 Neurologisk vård, nivå 2 SV ) 3 Neurologisk vård, nivå 3 SV ) Utredning, behandling neurologi 138 Torticollis, Botulinumtoxin-behandling SV ) Dystoni, flerkanals-emg SV ) Genetisk utredning SV ) T-port vid Parkinson SV ) Utredning/bedömning SV ) Utredning/bedömning med neurofys eller röntgen SV ) Utredning/bedömning med neurofys & röntgen SV ) Preoperativ hydrocephalusutredning SV ) 190 Multidiciplinär neurogenetisk utredning SV ) 4 20

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3 Prislista 2015 för vård av utomlänspatienter samt utlandspatienter inom EU. Listan avser priser för åtgärder/behandlingar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Priserna är satta utifrån den beräknade resursåtgången

Läs mer

AKUT OCH REHAB DIVISIONEN

AKUT OCH REHAB DIVISIONEN 1 AKUT OCH REHAB DIVISIONEN AKUTSJUKVÅRD PRISLISTA VÅRD 2010 2010 Dyrare röntgenundersökningar, implantat, PET-undersökningar, viss dialysbehandling, vissa genetiska utredningar och dyrare blodprodukter

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12 Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 klockan 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb 8.00-9.00 Introduktion/EPA Ssk venflonrond, alla K Rtg rond Läkarmöte Rtg rond 13.00-14.00 Klinik

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Datakvalitet Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala syndrom Kraniofacialt centrum Akademiska sjukhuset i uppsala Denna broschyr har utformats för dig som har ett barn med skallmissbildning. Vi vet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen 1 Patientklassifikation på SU Klassifikationsgrupp inom Sahlgrenska

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum 2013-10-28 I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala Syfte Förbättra och konkretisera utbildningsplanen för nya ST läkare inom barn- och ungdomskardiologi, samt att förtydliga

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen

Rapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen Bilaga PS 2013-04-26, 30. 2013-04-11 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Rapport från dialog med förvaltningarna

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Katarina Andersson Strategisk Verksamhetsutveckling (SVU) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vad vill vi åstadkomma på Karolinska?

Läs mer

Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken

Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken 2007-04-19 D nr NU-sjukvården Sjukhusdirektör Sten Axelsson Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken Inledning Utredningen grundar sig på enkäten avseende kvantitativa och kvalitativa

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer