DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN"

Transkript

1 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutsjukvårdens internmediärvård per timme SV Verksamheten kan beröra kliniker och enheter inom hela sjukhuset Akutmottagning,sjukv. Beh. OV ANESTESI ANESTESI, NIVÅ 1 SV ) ANESTESI, NIVÅ 2 SV ) ANESTESI, NIVÅ 3 SV ) ANESTESI, NIVÅ 4 SV ) ANESTESI, NIVÅ 5 SV ) ANESTESI, NIVÅ 90 SV ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. Centrala intensivvårdsavdelningen 70G Vårdkostnad per timme (IVA) SV *) Läkemedel Material Vårdkostnad per timme BIVA SV *) ANMÄRKNINGAR *) Pris inkl. lab kostnader och läkemedel. VENPORT MOTTAGNING Inläggning av venport OV Uttag/justering av venport OV Piccline OV

2 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KIRURGDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KIRGURGKLINIKEN Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut SLUTEN VÅRD Vårddag utan pris SV ) Inskrivningsdag SV ) Vårdtyngd 2 SV ) Vårdtyngd 3 SV ) Vårdtyngd 4 SV ) Transpl övriga vårddagar SV ) Njurtransplantation SV ) Trombolysbehandling SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation.vävnadstypning, organ samt ö-celler och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Kirurg läkarbesök nivå 1 OV Kirurg läkarbesök nivå 2 OV Kirurg läkarbesök nivå 3 OV Kirurg läkarbesök nivå 4 OV Kirurg telefonbesök nivå 1 OV Kirurg telefonbesök nivå 2 OV Kirurg telefonbesök nivå 3 OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 2 OV Transplantationsenh läkarbes nivå 3 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Sterilisering OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling 0:- OV Injektion och omläggning OV Sjuksköterskebesök/läkarbedömn OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Duplex DVT nivå 1 OV Duplex DVT nivå 2 OV Hembesök Hembesök en passant HS Hembesök vanligt HS Hembesök avancerat HS

3 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ORTOPEDKLINIKEN SLUTEN VÅRD Normalvård, ortopedi SV ) Vårdkrävande, ortopedi SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Ortopedi läkarbesök nivå 1 OV Ortopedi läkarbesök nivå 2 OV Ortopedi läkarbesök nivå 3 OV Ortopedi läkarbesök nivå 4 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 1 OV Ortopedi telefonbesök, nivå 2 OV Poloperation OV Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Sjukvårdande behandling Sjukgymnastik enkel OV Sjukgymnastik komplicerad OV Enklare sjukvårdande behandling. Ex blodprovstagning OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV UROLOGKLINKEN SLUTEN VÅRD Vårddagar, urologi SV ) Inskrivningsdag.urologi SV ) Vårddagar utan pris SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Urolog, läkarbesök nivå 1 OV Urolog, läkarbesök nivå 2 OV Urolog, läkarbesök nivå 3 OV Urolog, läkarbesök nivå 4 OV Urologi, läkarbesök nivå 5 OV Sterilisering OV Urologi, telefonbesök nivå 1 OV Urologi, telefonbesök nivå 2 OV Urologi, telefonbesök nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Uroteurapeutbesök/SSK OV Sjuksköterskebesök/behandling OV

4 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HANDKIRURGISK VÅRD SLUTEN VÅRD Vårddagar nivå 1 SV ) Vårddagar nivå 2 SV ) Vårddagar nivå 3 SV ) Vårddagar nivå 4 SV ) Botulinumtoxin behandling SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Besök e multidiciplinär rond OV Poloperation OV Hand telefonbesök nivå 1 OV Hand telefonbesök nivå 2 OV Hand telefonbesök nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 3 OV Dagkirurgi, handkir nivå 4 OV Sjukvårdande behandling Enklare sjukvårdande behandling ex blodprovstagning. OV Sjukvårdande behandl max 30 min OV Sjukvårdande behandl max 60 min OV Sjukvårdande behandl max 2 tim OV Sjukvårdande behandl inkl dyrare arb.terapimtrl OV Sjukvårdande behandling, dagkir OV Generella prisnivåer kirurgdivisionen Extradeb Extradeb extravak/dag SV Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 1 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 2 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 3 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 4 SV ) Operation KIRURGDIVISIONEN OP-NIVÅ 5 SV ) Operation INTERVENTION IV ) Operation INTERVENTION AVANCERAD IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. IV ) Operation INTERVENTION OCH OPERATION AVANC. MED KOMPL IV ) Intensivvård Postop per minut SV Intermediär vård Postop; per minut SV Uppvakningsavdelning Postop; per minut SV Dagkirurgi Dagkir omv nivå 1 OV ) Dagkirurgi Dagkir omv nivå 2 OV ) ANMÄRKNINGAR 1) Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer och anestesier på jourtid; kvällar, nätter och helger räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4

5 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag, Elektiv standard SV ) Inskrivningsdag, Akut standard/komplikationer SV ) Inskrivningsdag, Elektiv intensivkemoterapi SV ) Inskrivningsdag, Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Elektiv standard SV ) Akut standard/komplikationer SV ) Elektiv intensivkemoterapi SV ) Akut intensivkemoterapi/komplikationer SV ) Hospice SV ANMÄRKNINGAR 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Onkologmottagning, Onkologisk dagvårdsavdelning, Strålbehandlingsavdelning, Psykosocial mottagning Återbesök 20 min utan röntgen OV Återbes 40 min utan rtg/återbes 20 min m gyn undersökn OV Återbes 20 min med rtg/cytologi. Nybesök utan röntgen OV Återbes 40 min med rtg/cyt. Återbesök 60 min utan rtg OV Återbes 60 min m rtg/cyt. Nybes m rtg/cyt. Nybes 60 min u rtg OV Nybesök föregånget av multidiciplinär rond. Second opinion. OV Vaginal brachyterapi; standard OV Vaginal brachyterapi; komplicerad OV Brachyterapi av prostatacancer 1 behandling OV Brachyterapi av prostatacancer 2 behandlingar OV Brachyterapi 3 behandlingar OV Telefonbesök Onkolog, nivå 1 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 2 OV Telefonbesök Onkolog, nivå 3 OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Elektorporering OV Brachy Esophagus OV Brachy bronker 1 OV Brachy bronker 2 OV Brachy rectal OV Brachy intrauterin OV Markörinläggning OV

6 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Observation/övervakning OV Behandling < 1 timme OV Behandling 1-3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV Uppföljning mammografi OV Sjukvårdande behandling minuter OV Gruppbesök psykosocial mottagning OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner OV Stereotaktisk behandling, < 5 fraktioner, 2 target OV Stereotaktisk behandling, > 6 fraktioner, 2 target OV Mamiller OV TBI engångsfraktion OV TBI fraktionerad OV Fotonstav OV Kraniospinal strålbehandling OV Förberedelse inför strålbehandling OV Extra CT-undersökning OV PET-CT OV fraktioner, fixation/ct-besök OV fraktioner, fixation/ct-besök OV < 20 fraktioner m dosplan OV fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT < 25 fraktioner OV >30 fraktioner m dosplan OV IMRT/VMAT > 26 fraktioner OV Protonstrålebehandling prostata inkl. Förberedelser OV Protonstrålebehandling upp till 4 fraktioner OV Protonstrålebehandling 5-9 fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling fraktioner OV Protonstrålebehandling 25 fraktioner eller fler OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Enklare sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling < 30 minuter OV Sjukvårdande behandling minuter OV Sjukvårdande behandling > 60 minuter OV Operation SV

7 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök KVINNO- OCH BARNDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 KVINNOSJUKVÅRD Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök SLUTEN VÅRD Gynekologi Vårddagar gyn nivå 1 SV ) Vårddagar gyn nivå 2 SV )6) Vårddagar gyn nivå 3 SV )6) Inskrivningsdag SV )6) Obstetrik Förlossning, komplicerad SV ) Normalförlossning SV ) Kejsarsnitt akut/planerat SV ) Vårddagar, komplicerade SV ) Vårddagar, enkla SV ) Nyfödda SV ) Vårddagar, nyfödda SV ) ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 6) Tillkommer kostnad för ev strålbehandling, nuklearmedicin och IVA-vård. ÖPPENVÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Läkarbesök nivå 6 OV Läkarbesök nivå 11 OV Läkarbesök nivå 12 OV Läkarbesök nivå 25 OV Ingrepp på foster OV Specialist konsultation + provtagning OV Specialistkonsultationer vid immunisering OV IVF-besök, ICSI-besök OV Donator insemination/recipient under behandling OV Privata IVF OV Fryst ET, R/R OV IVF/ICSI, C-län OV Donatorsinsemination=D1 (inseminationsdagen) OV IVF/ICSI, R/R OV Testisbiopsi (MESA/TESE) OV Turner dag OV Testisbiopsi+kortfrys av spermier OV Hysterosalpingosonografi (HSSG) OV Mottagare vid äggdonation OV Läkarbesök nivå 30 OV IVF/ICSI utomlänspatienter stim AS OV IVF med donators sperm stim på hemort OV IVF med donators sperm stim AS OV Ej ET vid IVF, R/R OV Ej ET vid IVF, C-län OV Oplanerad vård nivå 1 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 2 jourtid dag OV Oplanerad vård nivå 3 jourtid natt/helg OV Oplanerad vård nivå 4 jourtid natt/helg OV Sterilisering. (Patientavgift tillkommer med 2000:-) OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök 2 OV Äggdonation ej ET OV Infrysning av ovarialvävnad (op) OV Infrysning av oocyter OV Kvinnosjukvård telefonbesök 1 OV Kvinnosjukvård telefonbesök 2 OV

8 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling nivå 1 OV Sjukvårdande behandling nivå 2 OV Sjukvårdande behandling nivå 3 OV Sjukvårdande behandling nivå 4 OV Sjukvårdande behandling nivå 5 OV Sjukvårdande behandling nivå 6 OV Sjukvårdande behandling nivå 7 OV Sjukvårdande behandling nivå 8 OV Privata IVF OV Spermaanalys OV Spermafrys, långtidsförvaring OV Spermafrys, korttidsförvaring OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 1 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 2 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 3 OV Gynekologi- och obstetrik telefonbesök sjv beh 4 OV OPERATION OPNIVÅ 1 SV OPNIVÅ 2 SV OPNIVÅ 3 SV OPNIVÅ 4 SV ANMÄRKNINGAR Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger är uppräknade med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. BARNSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Barnonkologi Strålbehandling med mindre omvårdnadsbehov SV Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Utredning akut leukemi (nyupptäckt) SV Barnkirurgi inkl allmänkirurgi, ortopedi, urologi och neurologi 1 Sluten vård 1 SV Sluten vård 2 SV Sluten vård 3 SV Sluten vård 4 SV Sluten vård 5 SV Pediatrik 1 Sluten vård 1 SV ) 2 Sluten vård 2 SV ) 3 Sluten vård 3 SV ) 4 Sluten vård 4 SV ) 5 Sluten vård 5 SV ) Sluten vård 1 SV00142AV ) Sluten vård 2 SV00142AV ) Sluten vård 3 SV00142AV ) Sluten vård 4 SV00142AV ) Sluten vård 5 SV00142AV ) 8

9 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Neonatalogi Särskilt vårdkrävande patient och omfattande 4 provtagning/undersökning SV ) 81 Medicin/kirurg, nivå 0 SV ) 93 Medicin/kirurg, nivå 1 SV ) 82 Medicin, nivå 2 SV ) 83 Medicin, nivå 3 SV ) 84 Medicin, nivå 4 SV ) 130 Medicin, nivå 5 SV ) 86 Kirurg, nivå 2 SV ) 87 Kirurg, nivå 3 SV ) 88 Kirurg, nivå 4 SV ) 89 Postoperativ vård SV ) 5 Kirurg, nivå 5 SV ) 6 Kirurg nivå 6 SV ) Folke Bernadotte regionhabilitering ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar. 4)Vid vårdperiod över 20% av paketprisets vårddagar debiteras ytterligare vårddagar enl vårddagspris ÖPPEN VÅRD Läkarbesök 1 Läkarbesök 1 OV Läkarbesök 2 OV Läkarbesök 3 OV Läkarbesök 4 OV Läkarbesök 5 OV Läkarbesök 56 OV Läkarbesök 6 OV Läkarbesök 7 OV Läkarbesök 8 OV Läkarbesök 9 samt onko-gen utredning OV Barnsjukvård telefonbesök 1 OV Barnsjukvård telefonbesök 2 OV Barnsjukvård telefonbesök 3 OV Dagvård nivå 1 OV Dagvård nivå 2 OV Dagvård nivå 3 OV Dagvård nivå 4 OV Dagvård nivå 5 OV Dagvård nivå 6 OV Dagvård nivå 7 OV Dagvård nivå 8 OV Donatorsutredning (95A) OV Hypospadi,kort OV Hypospadi,mellan OV Basutredning med mutationstest OV Sjukvårdande behandling 41 Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Sjukvårdande behandling OV Tidskrävande sjukvård.beh. OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 1 OV Genetisk vägledning nivå 2 OV Genetisk vägledning nivå 3 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 2 OV Avancerad sjukv.beh. Nivå 3 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 1 OV Barnsjukvård telefonbesök sjv beh 2 OV

10 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök HEMSJUKVÅRD Läkarbesök 1 Hemsjukvård nivå 1 HS Hemsjukvård nivå 2 HS Hemsjukvård nivå 3 HS Hemsjukvård nivå 4 HS Hemsjukvård nivå 5 HS Hemsjukvård nivå 6 HS Hemsjukvård veckovård nivå 5 HS Hemsjukvård veckovård nivå 6 HS Sjukvårdande behandling 10 Hemsjukvård nivå 10 HS Hemsjukvård nivå 11 HS Hemsjukvård nivå 12 HS Hemsjukvård nivå 13 HS Hemsjukvård nivå 14 HS Hemsjukvård nivå 15 HS Hemsjukvård veckovård nivå 14 HS Hemsjukvård veckovård nivå 15 HS OPERATION 1 Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 1 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 3 SV Barn Op BARNSJUKHUSET, OP-NIVÅ 5 SV ANMÄRKNINGAR 1)Vissa implantat särdebiteras. Priserna för operationer på jourtid; kvällar, nätter och helger kommer att räknas upp med 70%. Med jourtid avses tiden: måndag-torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. EXTRADEBITERINGAR BARNGEM Konsultresa halv dag ( resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag (resekostnad tillkommer) Konsultresa halv dag >1 person (resekostnad tillkommer) Konsultresa hel dag > 1 person (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. KLINISK GENETIK Brevkonsult läkare. Variabelt pris efter överenskommelse. OV Brevkonsult läkare. Timpris. OV BARNONKOLOGI BMT prover extradebiteras PEDIATRIK Lägervecka för diabetesbarn SSK- och paramed konsultationer Teambesök 1-2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Teambesök > 2 personer hel dag (resekostnad tillkommer) Anm. Priser enligt ovan eller enligt överenskommelse. 10

11 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök MEDICIN- OCH THORAXDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Op-minut HEMATOLOGI SLUTEN VÅRD Hematologi, nivå 2 SV ) Hematologi, nivå 3 SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) SV ) Allo-SCT (Allogen/MUD-BMT) barn < 14 år SV ####### 2) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) SV ) Auto-SCT (b) (A-BMT/PBSCT) barn < 14 år SV ) Pretransplantationsutredning SV ) Stamcellsskörd SV ) Postransplant, Tobiasregistret SV ) Auto-SCT tom dag efter stamcellsfusion SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök 1 OV Nb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 1 + Blod och trctransf OV Nybesök 2 OV Nb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Nb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 1 OV Åb 1 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 1 + Blod och trctransf OV Återbesök 2 OV Åb 2 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 2 + Blod och trctransf OV Återbesök 3 OV Åb 3 + blod el trctransf el tappn el Arediainfus OV Åb 3 + Blod och trctransf OV Småkontroller OV Storkontroller OV Pretransplant allogen OV Pretransplant autolog OV Stamcellsskörd autolog m femoraliskateter OV Stamcellsskörd autolog OV BMT-lägenhet OV Lymfocytdonation OV Pretransp utredn donator (släkting el Tobias) OV Stamcellsskörd donator (släkting el Tobias) OV Telefonbesök Hematolog, nivå 1 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 2 OV Telefonbesök Hematolog, nivå 3 OV

12 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, enkel OV Provtagning OV Provtagning, blod eller trombocyter OV Provtagning, blod och trombocyter OV HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR SLUTEN VÅRD Vårddagar SV ) Vårddagar, specialistkonsult, utredning SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Hudmottagning Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Läkarbesök, nivå 5 OV Läkarbesök, nivå 6; Spec.utr/gendermetos OV Läkarbesök, nivå 7; Vitiligooperation/furunbulosop CO2 OV Läkarbesök, nivå 8; Laserbehandling < 50 pulser OV Läkarbesök, nivå 9; Laserbehandling > 50 pulser OV Telefonbesök Hud, nivå 1 OV Telefonbesök Hud, nivå 2 OV Telefonbesök Hud, nivå 3 OV Venerologmott Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Yrkesdermatolog Läkarbesök, nivå 2; Återbesök OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök 60 min utan åtgärd OV Läkarbesök, nivå 4; Nybesök 60 min OV Läkarbesök, nivå 5; Tidskrävande inkl testning, provtagn, arbets platsbesök OV Dagsjukvård Dagsjukvård 1 OV Dagsjukvård 2 OV Dagsjukvård 3 OV Sjukvårdande behandling Hudmottagning, behandlingsavdelning, venereologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling, nivå 2; Provtagning, vaccination OV Sjukvårdande behandling, nivå 3; Sjv.behandling OV Sjukvårdande behandling, nivå 4; Avancerad provtagning OV Lokalbehandling, enkelt bensår, Buchybehandl OV UVB VV UVA VV PUVA VV BUCKY VV

13 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Dagsjukvård 30B Dagsjukvård nivå 1 OV Dagsjukvård nivå 2 OV Dagsjukvård nivå 4 OV Yrkesdermatologmottagning Sjukvårdande behandling, nivå 1; Enstaka provtagning OV Enklare Ep o ljustester, behandlingar OV Tidskrävande ljustester OV Ep-test eget material OV INFEKTIONSSJUKVÅRD SLUTEN VÅRD Allm infektionsmedicin SV ) Avancerad pneumoni, endocardit, neurokir. Inf, avancerad sårvård SV ) Infektionsmedicin, ej avancerad SV ) ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Läkarbesök, planerad OV Läkarbesök/Oplanerad vård OV Sjukvårdande behandling Enkel provtagning OV011140S2 977 Utvidgad provtagning OV011140S Avancerad provtagning OV011140S Utvidgad provtagning, hepatit OV Dagsjukvård, enkel OV Dagsjukvård, avancerad OV Immunglobulinbeh.sc. OV Immunglobulinbeh.iv. OV Fibroscan OV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar 13

14 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök INTERNMEDICIN SLUTEN VÅRD Allmän internmedicin SV Halvskötning SV Helskötning SV Intagningsavdelningen SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgen undersökningar,vissa implantat, dyrare läkemdel, blodprodukter och PET-undersökningar ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Akutmottagningen nivå 1 OV Akutmottagningen nivå 2 OV Akutmottagningen nivå 3 OV Återbesök nivå 1 OV Återbesök nivå 2 OV Återbesök nivå 3 OV Nybesök nivå 1 OV Nybesök nivå 2 OV Kougalationsutredning 1 OV Kougalationsutredning 2 OV Läkarbesök med enstaka provtagning OV Sjukvårdande behandling Pk pat mfl OV Sjuksköt. Besök OV Kougalationsutredning utan läkarbesök OV Sjuksköt besök, hjärtsvikt, diabeteskontroll OV Dietistbesök OV PK nybesök inkl malignitetsutr, pulm+prover OV tim blodtrycksmätning OV Enkel kontroll, sjukg OV Ny- eller återbesök, sg OV Behandlingsbesök sjukgymnast OV KARDIOLOGI SLUTEN VÅRD Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 1 Arytmi SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 SV Kardiologi, vårdavdelning nivå 2 Arytmi SV Kardiologi, intensivvård SV Vårddagar utan pris SV Vårddagar utan pris SV Coronarutredning, planerad SV ) Coronarutredning, akut dagtid (<24 tim) SV01166A ) Coronarutredning, akut jourtid SV01166A ) Kateteriseringsutredning SV ) Hjärtmuskelbiopsi SV ) PCI, planerad SV ) PCI, akut dagtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) PCI, akut jourtid (<24 tim, inkl coronarangio) SV01166A ) Transvenös ICD-op SV ) Pacemakerop SV ) Dos- el elektrodbyte el explantation ICD el PM SV ) Pacemaker (biventrikulär) op (exkl implantat) SV ) 14

15 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Ryggmärgsstimulator op (SCS) SV ) Coronarangio m PCI i en senas SV ) Pulmonalisangiografi/MR-undersökning SV ) HIS-ablation (inkl ekokardiografi före us) SV ) Transvenös biventrikulär ICD-op SV ) Intern DC-konvertering exkl. kateterkostnad SV ) NIE Elfys/gångmattetest/Tilttest SV ) Medelv.bildatEKG/pat.aktiverad EKG-registrering SV ) Implanterbar bandspel.(op utan narkos) Exkl. implantat SV ) Förmaksflimmer ablatio (PV) SV ) Explant, av Impl.bar EKG reg SV ) El.fys/PES SV A ) Elfys/diagnostik SV B ) SVT ablatio (inkl ekokardiografi) SV A ) EAT ablatio (inkl ekokardiografi) SV B ) VT ablatio(inkl ekokardiografi) el transseptal teknik SV C ) Elfys eller ablatio på barn (inkl narkos) SV D ) Noninvasiv ICD-kontroll (inkl narkos) SV A ) ANMÄRKNINGAR 5) Tillkommer kostnader för vårddagar, stent och ReoPro, samt ev extra behandlingar 10) Tillkommer kostnader för vårddagar och ev extra behandlingar. ÖPPEN VÅRD Dagvård Dagvård 1 OV Dagvård 2 OV Läkarbesök Arytmimottagning ICD-besök OV NIE Elfys OV Gångmattetest OV Tilttest OV Implanterbar bandspel. (op utan narkos) Exkl. implantat OV Expl av implanterbar EKG-reg OV Poliklinisk angiografi OV Dagvård OV min gångtest OV Hjärtmuskelbiopsi OV Akut hjärtmuskelbiopsi OV Kateterisering+hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Akut kateterisering+ hjärtmuskelbiopsi (inkl sängcykel.) OV Farmakautprovning vid hjärtkat. OV Simdaxbehandling OV Poliklinisk utredn/behandl. OV Hjärtmottagning Kardiologi, nivå 1 OV Kardiologi, nivå 2 OV Kardiologi, nivå 3 OV Kardiologi, nivå 4 OV Kardiologi, nivå 5 OV Kardiologi, nivå 6 OV Pacemakerkontroll OV ICD-besök OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 1 OV Akutmottagningen, hjärt-/lung nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 1 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 2 OV Telefonbesök Kardiolog,nivå 3 OV

16 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering av enkla system OV Pacemaker-kontroll + omprogrammering kvalificerad OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV KLINISK NUTRITION Sjukvårdande behandling Dietistbesök OV LUNGMEDICIN SLUTEN VÅRD Medeltung vårdtyngd SV Tung vårdtyngd, inkl cytostatika och KS-lab SV Tung vårdtyngd med extra personal/cytostatika SV Tung vårdtyngd m repirator el medeltung m bronchoscopi/fibrosutr SV Brachyterapi lungcancer; En behandling SV Vårddagar utan pris SV EBUS, inklusive ett vårddygn SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Lungmedicin, nivå 2 med högst tre rutinprover OV Lungmedicin, nivå 3 med fyra rutinpr och/ell högst två specpr OV Lungmedicin, nivå 4 med tre eller flera specialprover OV Lungmedicin, nivå 5 inklusive cytostatika OV Lungmedicin, nivå 6 där remiss skrivs för mer än en avancerad us OV Bronkoskopi OV EBUS, poliklinisk OV Telefonbesök Lung, nivå 1 OV Telefonbesök Lung, nivå 2 OV Telefonbesök Lung, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Samtal, information, konroll div prover, en timmes besök OV Test och prov med övervakning OV Hyposens, pågående OV Hyposens, upptrappning OV Cytostatiskabehandling OV Sjukvårdande behandling 0 kronor OV Ssk/usk-besök OV PK-prov OV Heldagsvård eller dag-/nattutr (sömn) OV Polysomnografi o nattpol utr e dag+nattutr OV Xolairinjektion nivå 1 OV Xolairinjektion nivå 2 OV

17 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ONKOLOGISK ENDOKRINOLOGI SLUTEN VÅRD Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 1 SV Endokrina tumörer, dygnsvård nivå 2 SV Utredning, endokrina tumörer SV a) Kontroll, endokrina tumörer SV b) Kontroll och uppföljning SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Nybesök OV Återbesök OV Provtagning, prövningspatient OV Läkarbesök nivå 1 OV Läkarbesök nivå 2 OV Läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök nivå 4 OV Läkarbesök nivå 5 OV Årskontroll von Hippel-Lindau OV Second opinion rtg OV Second opinion rtg och PAD OV Telefonbesök Onk endo, nivå 1 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 2 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 3 OV Telefonbesök Onk endo, nivå 4 OV Telemedicin OV Sjukvårdande behandling Behandling < 3 timmar OV Behandling 3-5 timmar OV Behandling > 5 timmar OV ANMÄRKNINGAR a) Vid vårdtid överstigande 4 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 b) Vid vårdtid överstigande 3 debiteringsbara dagar faktureras vårddagspris från dag 1 REUMATOLOGI SLUTEN VÅRD Reumatologi SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3; Nybesök OV Teambesök med läkare OV Dagsjukvård OV Individuell period OV Ny diagnos mottagning med läkare OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 1 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 2 OV Telefonbesök Reumatolog, nivå 3 OV

18 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning. Ssk-besök, injektioner OV Ssk-besök injektionsundervisning OV Ssk-besök, avancerat OV Dagvård/teammöte/reumaskola OV Rehabgrupp OV Bedömning sjukgymnast och arbetsterapeut OV Sjukvårdande behandling, dagsjukvård OV Sjukvårdande behandling 2, dagsjukvård inkl patienthotell OV Teambedömning OV Intensivperiod OV Rehabgrupp OV Individuell period OV Ny diagnos, mottagning utan läkare OV SPECIALMEDICIN NJURMEDICIN SLUTEN VÅRD Njurmedicin SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Njurmedicin, läkarbesök nivå 1 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 2 OV Njurmedicin, läkarbesök nivå 3 OV Läkarbesök med dyrare undersökningar OV Läkarbesök med dyra infusioner OV Pretranspl. Utredningar OV Donatorsutredning OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 1 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 2 OV Telefonbesök Njurmedicin, nivå 3 OV Diagnostik, provtagning OV Förberedelse inför undersökning OV Femoralis katetersättning, spolning av shunt OV Rutindialys nivå 1 OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Hemdialys OV Hemdialys, månatlig konsultation OV Hemdialys träningsperiod (c län) OV Sjukvårdande behandling Kontrollprovtagning, ssk-besök OV Injektioner OV Dietist OV Njurskola OV Dagvård: PD-träning OV Rutindialys nivå 2 OV Rutindialys nivå 3 OV Rutindialys nivå 1 OV Enkel plasmaferes OV Dubbel plasmaferes OV Förberedelse inför undersökning OV Hemdialys OV Hemdialys, träningsperiod (C-län) OV Hemdialys, månatlig konsultation OV

19 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök ENDOKRINOLOGI OCH DIABETES SLUTEN VÅRD Diabetes SV Allmän endokrinologi SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök, nivå 1 OV Läkarbesök, nivå 2 OV Läkarbesök, nivå 3 OV Läkarbesök, nivå 4 OV Återbesök överviktsenheten OV Nybesök överviktsenheten OV PKU-besök, helår OV Mellanbesök PKU OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 1 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 2 OV Telefonbesök Endo/Diabetes, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Sjukvårdande behandling, nivå 1 OV Sjukvårdande behandling, nivå 2 OV Sjukvårdande behandling, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling, nivå 4 OV Sjukvårdande behandling, nivå 5 OV Återbesök psykolog, överviktsenheten OV Nybesök psykolog, överviktsenheten OV Hälmätning, dikterat svar (osteoporos) OV Dexa spine+bilat femur m dikterat svar (osteoporos) OV Sköterskebesök överviktsenheten OV Gruppteam överviktsenheten OV GASTROENTEROLOGI SLUTEN VÅRD Inskrivningsdag; lever SV Vårddagar, lever och mag/tarm SV Vårddagar utan pris SV ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Läkarbesök nivå 4, dyra inf.lösn. OV Mag- tarm nivå 1 OV Mag- tarm nivå 2 OV Mag- tarm nivå 3 OV Mag- tarm nivå 4 OV Telefonbesök Gastro, nivå 1 OV Telefonbesök Gastro, nivå 2 OV Telefonbesök Gastro, nivå 3 OV Sjukvårdande behandling Enkel sjbeh OV Mag- tarm < 30 min OV Mag- tarm > 30 min OV Mag- tarm > 60 min OV

20 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök THORAXKIRURGI SLUTEN VÅRD Våravdelningsdygn, lättvård SV ) Vårdavdelning, vårdtyngd 1-3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 1 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 2 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 3 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 4 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 5 SV ) Intensivvårdsdygn, vårdtyngd 6, ECMO SV ) Vårddagar utan pris SV ANMÄRKNINGAR 2) Tillkommer patientrelaterad debitering av anestesi, operation och ev IVA-dagar, samt dyrare röntgenundersökningar, vissa implantat, dyrare läkemedel, blodprodukter och PET-undersökningar Operation Thoraxkir op, nivå 1 SV Thoraxkir op, nivå 2 SV Thoraxkir op, nivå 3 SV Thoraxkir op, nivå 4 SV Thoraxkir op, nivå 5 SV ) Thoraxanestesi, nivå 1 SV Thoraxanestesi, nivå 2 SV Thoraxanestesi, nivå 3 SV ANMÄRKNINGAR 1) Dubbla operationslag TT Maze och långtids-asist A) Vissa implantat särdebiteras. B) Priserna för operationer och anestesier på jourtid räknas upp med 70 %. (Med jourtid avses kl måndag- torsdag + tiden från kl 17 fredag till 07 måndag. ÖPPEN VÅRD Läkarbesök Thoraxkirurgi, nivå 2 OV Thoraxkirurgi, nivå 4 OV NEURODIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Max Produktkod Pris ant Vårddag/ Anm vdg/ Besök paket NEUROLOGI SLUTEN VÅRD Vårddagar 1 Neurologisk vård, nivå 1 SV ) 2 Neurologisk vård, nivå 2 SV ) 3 Neurologisk vård, nivå 3 SV ) Utredning, behandling neurologi 138 Torticollis, Botulinumtoxin-behandling SV ) Dystoni, flerkanals-emg SV ) Genetisk utredning SV ) T-port vid Parkinson SV ) Utredning/bedömning SV ) Utredning/bedömning med neurofys eller röntgen SV ) Utredning/bedömning med neurofys & röntgen SV ) Preoperativ hydrocephalusutredning SV ) 190 Multidiciplinär neurogenetisk utredning SV ) 4 20

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Prislista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015

Prislista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 lista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 Foto: Medicinsk Bild Foto: Medicinsk Bild lista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU 2015 Gäller från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Riv ur och spara! 2015 4

Riv ur och spara! 2015 4 Riv ur och spara! Vårdguide 2015 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge Smärtmottagningar Sektionen för akut smärtvård, APS, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Framtida kapacitet och utformning av. operationssalar vid akutsjukhusen. Bo Brismar slutrapport 2006-05-31

Framtida kapacitet och utformning av. operationssalar vid akutsjukhusen. Bo Brismar slutrapport 2006-05-31 Framtida kapacitet och utformning av operationssalar vid akutsjukhusen Bo Brismar slutrapport 2006-05-31 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Uppdrag Direktiv Inventering befintlig operationskapacitet

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Vi har inte tid - ring akuten!

Vi har inte tid - ring akuten! Vi har inte tid ring akuten! 2 fallstudier av multisjuka 75+ i Sigtuna behov och konsumtion av sluten och öppenvård, kommunal äldreomsorg samt av anhöriginsatser Ulla Gurner Johan Fastbom Jenny Österman

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Vårdeffektiva lokaler

Vårdeffektiva lokaler Vårdeffektiva lokaler EN PILOTSTUDIE I VÅRDRELATERADE LOKALNYCKELTAL Vårdeffektiva lokaler 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Dessa nyckeltal

Läs mer

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer