SHELL HELIX PRODUKTKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHELL HELIX PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 SHELL HELIX PRODUKTKATALOG PROUD DRIVERS CHOOSE SHELL HELIX 1

2 2

3 VILKA KRAV DINA KUNDER ÄN HAR, SÅ FINNS DET... ALLTID EN LÄMPLIG MOTOROLJA I SHELL HELIX SORTIMENT INNEHÅLL 4 SHELL HELIX - PURE PLUS 5 SHELL HELIX PRODUKTMÄRKNING 6 SHELL HELIX UTBUD AV MOTOROLJOR 7 BEVISAT RENGÖRANDE FÖRMÅGA 8 SKJUVSTABILITET 9 OXIDATIONSSTABILITET 10 HITTA RÄTT OLJA PÅ INTERNET 11 VINNARTEAMET SHELL HELIX PRODUKTSORTIMENT 12 Shell Helix Core 13 Shell Helix SN 14 Shell Helix ECT Emissions Compatible Technology 15 Shell Helix Professional SPECIFIKATIONSTABELLER 17 Shell Helix Core 17 Shell Helix SN 18 Shell Helix ECT Emissions Compatible Technology 18 Shell Helix Professional 3

4 SHELL HELIX FÖRNYADE OCH FÖRBÄTTRADE SYNTETOLJOR Shell Helix Ultra-motoroljorna för personbilar har tagits fram med den unika Shell PurePlus-tekniken, vilket innebär ett betydande antal förbättringar för konsumenten. Jämfört med de traditionella grupp II- och grupp III-basoljorna erbjuder Shell PurePlustekniken förbättrad viskositets-, friktions- och flyktighetsegenskaper. Shell PurePlusteknikens unika egenskaper har gjort det möjligt att utveckla förstklassiga smörjmedel för de mest avancerade motorerna och hålla motorerna rena på ett sätt som inte är möjligt med enklare basoljor, vilket gör Shell Helix Ultra inte bara till Shells nyaste, utan även deras mest avancerade motorolja någonsin. Shell har investerat i en mycket avancerade processteknik som omvandlar naturgas till basolja, vilken används vid framställningen av det nya Helix Ultra-produktutbudet. Den unika Shell PurePlus-tekniken ger produkten betydligt bättre rengörings- och skyddsegenskaper. Shells banbrytande process omvandlar naturgas till en kristallklar basolja som är praktiskt taget fri från de föroreningar som finns i råolja. Till denna rena och klara bas lägger de till sin egen Active Cleansing-teknik för att skapa en motorolja som erbjuder enastående rengöring och skydd till dagens motorer - ett skydd som överträffar branschstandarden och håller viktiga motorkomponenter ännu renare. Med Shell Helix gedigna tradition och en banbrytande Active Cleansing-teknik för motorer är vi övertygade om att detta innebär ett betydande steg mot att hålla motorerna rena, och därmed också utgör grunden för den nya generationens motoroljor som utformas för att skydda motorerna såväl nu som i framtiden. VARFÖR SKA JAG VÄLJA SHELL HELIX? Vi vet att motorerna är i sitt bästa skick direkt när de lämnar produktionslinjen. Det är därför som Shell har utformat Shell Helix Ultras egenskaper så att den mer än någon annan motorolja håller motorn näst intill fabriksren 1. Shell Helix Ultra går längre än vad branschstandarden kräver och ger överlägset slitageskydd 2 och motstånd mot oljenedbrytning 3. Dess låga avdunstning 4 bidrar till att hålla ned oljeförbrukningen och behovet av oljepåfyllning. Shell Helix Ultra erbjuder också enastående prestanda vid låga temperaturer, vilket innebär snabbare oljeflöde och uppvärmning av motorn 5. Det kommer inte som någon överraskning att Shell Helix Ultra har godkänts för användning av flera tillverkare av högprestandafordon och att det är den enda motorolja som Ferrari rekommenderar. SHELL HELIX CORE-SORTIMENTET TYP VISKOSITET FÖRDELAR Shell Helix Ultra 0W-40, 5W-40 Shell Helix Ultra Racing 10W-60 Shells mest avancerade oljesammansättning för högpresterande motorer Shells mest avancerade oljesammansättning för högpresterande racermotorer 4 1 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Jämfört med specifikationen API SN och baserat på motortesterna Sequence IVA och Sequence VII genomförda på fristående laboratorier 3 Jämfört med specifikationen API SN och baserad Sequence IIIG oxidation och slamtest genomförda på fristående laboratorier 4 Baserat på NOACK flyktighetstest och utrustningstillverkares krav 5 Jämfört med oljor med högre viskositet

5 SHELL HELIX PRODUKTMÄRKNING ETIKETTERNA VISAR INFORMATIONEN PÅ ETT KLART OCH TYDLIGT SÄTT. Varumärket Shell med den välkända snäckan syns tydligt Den höga kvaliteten framhävs med varumärket Shell Helix Ultra Bränsleanpassning som en av faktorerna Informationen om viskositet är mycket tydlig Tydlig basoljeindikering Igenkännbar kolv illustrerar varumärkets trovärdighet Teknikplattformen framhäver produktens premiumstatus med Ferrari-logotypen på alla Shell Helix Ultra-produkter* Produktprofilen lyfts fram med branschspecifikationer** *Med undantag för Professional-produkterna **På Professional-produkterna visas istället maskintillverkarnas specifikationer QR-KOD EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ MER INFORMATION OM PRODUKTEN OCH VARUMÄRKET: Stimulerar konsumenterna på lokal och global nivå att ta del av den digitala informationen om Shell Helix och få en bättre uppfattning av varumärket En möjlighet till att få mobil tillgång till regelbundet uppdaterad information En inkörsport till ett nytt sätt att kommunicera med kunderna, och därigenom påverka val och öka användningen 5

6 SHELL HELIX UTBUD AV MOTOROLJOR SHELL HELIX CORE SHELL HELIX CORE - sortimentet erbjuder ett komplett utbud av motoroljor för personbilsmotorer av olika slag - allt från helsyntetiska oljor som har godkänts och rekommenderas av världens ledande biltillverkare till produkter som uppfyller basspecifikationerna för äldre och mindre krävande fordon. SHELL HELIX SN SHELL HELIX SN är ett motoroljesortiment som uppfyller de senaste ILSAC GF-5- och API SNspecifikationerna, vilka innehåller krav på förbättrad bränsleekonomi, bättre skydd för avgassystem och högre motoroljestabilitet för bensinmotorer. SHELL HELIX ECT EMISSIONS COMPATIBLE TECHNOLOGY SHELL HELIX ECT - sortimentet använder sig av Shells avgaskompatibla teknik som stärker skyddet av fordonets avgassystem. Dess låga SAPS-värden bidrar till att hålla dieselpartikelfiltret rent och skyddar det från ansamling av askpartiklar som kan blockera avgassystemet och leda till försämrad motorprestanda. SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL - sortimentet har utvecklats särskilt för att uppfylla kravspecifikationerna från enskilda fordonstillverkare. Så när dina kunder ber om råd om vilken motorolja de ska välja, kan du alltid vara tryggt förvissad om att du har rätt produkt att erbjuda. CORE SN ECT PROFESSIONAL Ultra Helsyntetisk motorolja HX7 Delsyntetisk motorolja HX6 Delsyntetisk motorolja HX5 Mineraloljebaserad motorolja 6

7 BEVISAT RENGÖRANDE FÖRMÅGA Vikten av rengöring Rengöring under arbete: En ledande smörjmedelstillverkare sade nyligen, Har det väl bildats slam är det svårt, eller rentav omöjligt, att få bort. I oberoende tester tar Shell Helix Ultra bort fem gånger så mycket slam som en normal mineralolja från en bensinmotor. Så här genomfördes testet: Motorn kördes med normal motorolja under ett typiskt oljebytesintervall (260 timmar) och slam bildades. Oljan byttes sedan ut mot Shell Helix Ultra, och motorn kördes under ytterligare en period (216 timmar standardtestet Sequence VG). Testresultaten: En omedelbar rengörande verkan kunde ses med Shell Helix Ultra, och oljan fortsatte att göra motorn renare under hela testintervallet. SH ELL H ELIX SLA M R EN SEN DE EG EN SK A BER SHELL HELIX SLAMRENGÖRING Maximal motorprestanda och skydd: Det är mycket viktigt att oljan snabbt ger skydd där det behövs, och särskilt när motorn är kall och extra utsatt för slitage. Shell Helix Ultra ger maximal prestanda och skydd och flödar snabbare vid motorstart (5 C) och arbetstemperaturer (85 C) än andra oljor. Faktum är att Shell Helix Ultra flödar 4,5 gånger snabbare än en normal 20W- 50-olja och ger maximalt motorskydd. FLÖDESHASTIGHET Fördelarna med Shell Helix Ultra 4,5 gånger snabbare än en normal 20W-50-olja vid starttemperatur 5 Shell Helix Ultra 2 Shell Helix HX7 Shell Helix Ultra 5W Shell Helix HX5 Normal 20W-50 olja Indexerad borttagen slamvolym 7

8 SKJUVSTABILITET De nyaste moderna motorerna arbetar under extrema temperaturer och klarar ofta längre serviceintervall. Utan rätt olja skulle belastningen på motordelarna bli hög och leda till reducerad respons och sämre prestanda. Det är därför som Shell Helix Ultra ger utmärkt skjuvstabilitet så att högprestandamotorer kan arbeta längre. Vad är skjuvning? Moderna motorer arbetar under höga temperaturer och hög belastning, något som bokstavligt talat kan förstöra normala oljor. Denna verkan kallas för skjuvning. Om oljan skär sig förlorar den sin viskositet, vilket innebär att motorn utsätts för mer friktion och slitage. L H ELIX FO R S K Y DN IN G S S TA B ILITET SHELL test af forskydningsstabilitet HELIX SKJUVSTABILITET Boschs skjuvstabilitetstest Shell Helix Ultra Oljemolekylerna motstår sönderdelning till följd av skjuvkrafter. Viskositeten och motorskyddet bevaras. Shell Helix Ultra FULDSYN HELSYNTETISK -13 Shell Helix HX7-3.7 DELSYNTETISK SEMISYN Shell Helix HX Ledande Førende konkurrerande konkurrents produkt produkt -7 PREMIUM MINERALOLJA MULTIG RADE- MIN ERALO LIE Bevisad fördel: Shell Helix Ultra drabbas endast hälften så ofta av skjuvning som helsyntetiska motoroljor från andra ledande motoroljetillverkare En normal mineralolja Oljemolekylerna kan sönderdelas av skjuvkrafter. Viskositeten reduceras och friktionen och slitaget ökar. 8

9 OXIDATIONSSTABILITET En annan orsak till motorbelastning är oxidation. Under vissa förhållanden kan oljans livslängd reduceras. Detta kan leda till en lägre motorrespons och till och med korrosion. Vad är oxidation? Olja blir svart av oxidation när fria radikaler i oljan reagerar med oljan och bildar svarta klibbiga sotpartiklar som lägger sig på motordelarna. Oxidationen tilltar med ökad temperatur, vilket leder till: Oönskad förtjockning av oljan med minskad motoreffektivitet och sämre kallstartegenskaper som följd Uppkomst av svart slam som kan sätta igen kanaler som stryper oljeflödet till vitala delar i motorn Uppkomst av syra som kan korrodera metaller i motorn, vilket kan leda till motorfel Shell Helix Ultra Antioxidanter fångar upp och neutraliserar fria radikaler som annars skulle oxidera oljan. SHELL HELIX OXIDATIONSSTABILITET Genomsnittlig konkurrents motorolier oxidation (globalt) hos motoroljor från Shell och en ledande konkurrent FULDSYNTETISK HELSYNTETISK Shell HelixUltra DELSYNTETISK SEMISYNTETISK Shell HelixHX PREMIUM MULTI-GRADE MINERALOLJA MINERALOLIE Shell HelixHX Ledande Førende konkurrerande konkurrents produkt produkt INDUKTIONSPERIODE (timmar) (timer) En normal mineralolja Lägre nivåer av antioxidanter innebär att fria radikaler kan oxidera oljemolekyler, vilket leder till uppkomst av slam. 9

10 Shell LubeMatch HITTA RÄTT OLJA PÅ INTERNET Hitta rätt olja till rätt bil: Det är mycket viktigt att ha rätt olja i sin bil om man vill uppnå optimalt skydd för motorn och maximal motoreffekt. Om du inte vet vilken olja som är rätt till din bil, så hittar du den lätt med hjälp av Shell LubeMatch, en sökmotor online för motoroljor, genom vilken du alltid har tillgång till Shells enorma kunnande och kan få kompetenta rekommendationer. Shell LubeMatch är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Oavsett vilket fordon du söker information om, så kan du med hjälp av Shell LubeMatch snabbt och enkelt hitta rätt Shell-motorolja och information om vilken mängd som krävs. SÅ HÄR FUNGERAR SHELL LUBEMATCH Gå till din lokala Shell LubeMatch-internetsida på När du har gått in på sidan väljer du fordonstyp, fabrikat och modell i tjänstens omfattande databas. Du kan också söka direkt på fordonets registreringsnummer. Du kan spara resultatet som en PDF-fil och: Få det skickat direkt via e-post Få det skickat som SMS Eller skriva ut det direkt på skrivaren HITTA EN REKOMMENDERAD SMÖRJOLJA I BARA TRE STEG Klicka på symbolen för den typ av fordon som din sökning gäller in ditt registrerings- nummer eller fabrikat och modell. Verifiera att det är rätt fordon. Då visas rekommenderad motorolja för ditt fordon samt en översikt över rekommenderade smörjoljor för fordonets andra smörjpunkter. Du kan skriva ut översikten, ladda ner den som PDF eller få den skickad via e-post eller som SMS. 10

11 SHELL OCH FERRARI VINNARTEAMET Det tekniska samarbetet med Ferrari är ett av de mest långvariga och framgångsrika partnerskapen i motorsportens historia: 217 segrar i över 480 Formel 1-lopp (sedan slutet av 2011), 16 konstruktörsmästerskap och 15 förarmästerskap talar sitt tydliga språk. Och alltid närvarande: de över 50 medarbetarna i Shell Racing Team. Eftersom motoroljan är själva livsnerven i Formel 1-bilarna, kan motoroljans sammansättning vara den avgörande skillnaden mellan en seger och en förlust. Shell Racing Team och Scuderia Ferrari har ett mycket nära samarbete för att få fram den perfekta Shell Helix-motoroljan till motorerna. En viktig roll i sammanhanget spelar den direktanalys som görs i Shells tävlingslaboratorium, och med vars hjälp Shell kan bestämma den exakta graden av slitage i motorn. Därför kan man i Ferrari-stallet alltid vara tryggt förvissad om att man har en ren och sval motor, även under de hetaste tätstrider, tack vare Shell Helix fantastiska motorvårdande egenskaper. DRA NYTTA AV VÄRLDSMÄSTARENS KUNSKAPER Forskningsresultaten inom racersporten tas omgående tillvara på inom fordonstillverkningen, och kommer därmed även den vanliga kunden till godo. Utvecklingen av motoroljorna ledde fram till att man började använda friktionsreducerande tillsatser, vilka ökade oljans effektivitet under tävlingar. Dessa tillsatser används även med gott resultat i Shells motoroljor för normal körning i trafik, och bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Mer information om det fascinerande samarbetet mellan Ferrari och Shell hittar du på: Shell Helix 11

12 SHELL HELIX CORE SHELL HELIX CORE -- sortimentet erbjuder ett komplett utbud av motoroljor för olika typer av personbilsmotorer allt från helsyntetiska oljor som har godkänts och rekommenderas av världens ledande biltillverkare till produkter som uppfyller basspecifikationerna för äldre och mindre krävande fordon. SHELL HELIX 0W-40 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Låg viskositet och låg friktion förbättrar bränsleekonomin med upp till 1,9% 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 6 Bättre kallstartsegenskaper 4 För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 226.5, 229.5; VW /505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat Z2 SHELL HELIX 5W-40 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Enastående skydds- och rengöringsegenskaper, även vid de längsta tillverkarrekommenderade oljebytesintervallen Godkänd för användning av flera tillverkare av högpresterande fordon, och det är den enda motorolja som används av Ferrari EMBALLAGE BULK, 1000, 209, 55, 20, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB approval 229.5, 226.5; VW /505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B , Ferrari. Meets the requirements of Fiat Z2 and Chrysler MS SHELL HELIX RACING 10W-60 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande racermotorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Erbjuder exceptionellt lagerskydd under extrema förhållanden som t.ex. racing 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 3 Utvecklad i samarbete med Ferrari för racermotorer och modifierade motorer EMBALLAGE 209, 20, 1L Specifikation:: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari SHELL HELIX A5/B5 0W-30 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Låg viskositet och låg friktion förbättrar bränsleekonomin med upp till 3% 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 5 Bättre kallstartsegenskaper 4 För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE BULK, 209, 1L Specifikation: API SL; ACEA A5/B5 1 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Baserat på ACEA M 111-bränsleekonomiresultat jämfört med branschreferensoljan 3 Baserat på data från ett fälttest med en varaktighet på km 4 Jämfört med oljor med högre viskositet 5 Jämfört med specifikationerna ACEA A5/B5 och API SL och baserat på motortesterna OM646LA och Sequence VIII genomförda på fristående laboratorier 6 Jämfört med specifikationen API SN och baserat på motortesterna Sequence IVA och Sequence VIII genomförda på fristående laboratorier 12

13 SHELL HELIX HX7 5W-40 EMBALLAGE Delsyntetisk motorolja Bidrar till att hålla motorn ren och driftseffektiv Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage, även under körning i normala trafikförhållanden För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar BULK, 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW /505.00; GM LL-A/B-025; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat N2 and M2 SHELL HELIX HX7 10W-40 Delsyntetisk motorolja Bidrar till att hålla motorn ren och driftseffektiv Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage, även under körning i normala trafikförhållanden För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE BULK, 1000, 209, 55, 20, 4,1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW /505 00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat G2 SHELL HELIX HX6 10W-40 Delsyntetisk motorolja Bidrar till att skydda mot slam och slitage Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage Skyddar motorn under hela oljebytesintervallet För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 229.3; VW /505.00; Renault RN0700 SHELL HELIX HX5 10W-40 Mineraloljebaserad kvalitetsmotorolja Bidrar till att ta bort slam från smutsiga motorer Skyddar mot slitage och neutralisera korrosiva förbränningssyror Hög alkalitet (TBN) bidrar till att motverka korrosion och förhindra skador på motorn, vilket därigenom förlänger motorns livslängd För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3 SHELL HELIX SN SHELL HELIX SN är ett motoroljesortiment som uppfyller de senaste ILSAC GF-5- och API SN-specifikationerna, vilka innehåller krav på förbättrad bränsleekonomi, bättre skydd för avgassystem och högre motoroljestabilitet för bensinmotorer. SHELL HELIX SN 0W-20 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Den nya generationens motorolja för renare motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling Håller kolvarna 50% renare än branschstandardoljan gör 2 Bättre bränsleekonomi med därmed sammanhängande utsläppsreduktion 3 Specifications: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1 1 Baserat på slitagetest Sequence IVA och slamtest Sequence VG med 5W-30 2 Det genomsnittliga procentvärdet genom ILSAC GF-5- och Sequence IIIG-tester av kolvavlagringar med 0W-20 3 Baserat på Sequence VID-bränsleekonomitestresultat jämfört med branschreferensoljan 13

14 SHELL HELIX ECT SHELL HELIX ECT - sortimentet använder sig av Shells avgaskompatibla teknik som stärker skyddet av fordonets avgassystem. Dess låga SAPS-värden bidrar till att hålla dieselpartikelfiltret rent och skyddar det från ansamling av askpartiklar som kan blockera avgassystemet och leda till försämrade motorprestanda. SHELL HELIX ECT 0W-30 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells ultimata skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Upp till 2,1% bättre bränsleekonomi 2 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; BMW LL-04; MB approval (Under 2014 tillkommer specifikationen VW /507.00) SHELL HELIX ECT 5W-30 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells ultimata skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 3 Upp till 1,7% bättre bränsleekonomi 2 BULK, 1000, 209, 4, 1L Specifikation: BMW LL-04; MB approval ; VW /507.00; Porsche C30 SHELL HELIX HX7 ECT 5W-40 EMBALLAGE Delsyntetisk motorolja skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Utvecklad med speciella antioxidanter som ger utmärkt skydd mot oxidation under hela oljebytesintervallet 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; MB approval ; Chrysler MS Meets the requirements of Fiat S2 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL - sortimentet har utvecklats särskilt för att uppfylla kravspecifikationerna från enskilda fordonstillverkare. Så när dina kunder ber om råd om vilken motorolja de ska välja, kan du alltid vara tryggt förvissad om att du har rätt produkt att erbjuda. SHELL HELIX PROFESSIONAL AB-L 0W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Mercedes-Benz, och sådana som kräver API SL eller ACEA C3 Utvecklad genom Shells mångåriga tekniksamarbete med Mercedes-Benz och som leverantör av fabriksfyllningsmotoroljor till samma företag motoroljespecifikationerna MB och BMW LL L Specifikation: API SL; ACEA C3; MB approval , Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Baserat på ACEA M 111-bränsleekonomiresultat jämfört med branschreferensoljan 3 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 5W-30 14

15 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL SHELL THE SHELL HELIX HELIX HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL - sortimentet - utvalget har AF er utvecklats 5W-20 utviklet for särskilt å oppfylle för att kravene uppfylla de kravspecifikationerna enkelte bilprodusentene från stiller EMBALLAGE enskilda i sine spesifikasjoner. fordonstillverkare. Så når Så kundene när dina dine kunder spør ber deg om om råd hvilken om vilken olje de motorolja bør bruke, de ska kan välja, du være kan trygg du alltid på at vara du tryggt tilbyr förvissad det riktige om produktet. att Speciellt har rätt utvecklad produkt för att att erbjuda. ge bränslebesparing och lägre friktion i motorn. Används speciellt till mindre motorer med eller utan start-stop teknologi. Godkänd för Fords EcoBoost motorer. 209 motoroljespecifikationen Ford WSS-M2C948-B Specifikation: API SN; ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C948-B SHELL HELIX PROFESSIONAL AF 5W-30 EMBALLAGE Utvecklad för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Ford, och sådana som kräver ACEA A5/B5 Shell och Ford har ett lokalt samarbete i många länder, och Shell är en stor leverantör till Ford i Indien och USA motoroljespecifikationen WSS-M2C913-D BULK, 209, 1L Specifikation: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; Jaguar Land Rover STJLR SHELL HELIX PROFESSIONAL AF-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Ford, Jaguar och Mazda, och sådana som kräver ACEA C1 Shell och Ford har ett lokalt samarbete i många länder, och Shell är en stor leverantör till Ford i Indien och USA motoroljespecifikationen WSSM2C934-B 209, 1L Specifikation: ACEA C1; Ford WSS-M2C934-B. Meets the requirements of Jaguar Land Rover STJLR SHELL HELIX PROFESSIONAL AG 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. General Motors, och sådana som kräver API SN eller ACEA C3 Utvecklad efter många år av tekniksamarbete och smörjmedelsforskning mellan Shell och General Motors motoroljespecifikationen GMW16177 (dexos2 ) BULK, 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; GM Dexos2 License, GB2B SHELL HELIX PROFESSIONAL AH-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Hyundai, och sådana som kräver ACEA C2 motoroljespecifikationen från Hyundai. 209, 1L Specifikation: ACEA C2; Recommended by Hyundai 15

16 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL AM-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. BMW och Mercedes-Benz, och sådana som kräver API SN/CF eller ACEA C3 Shell har ett nära samarbete med Mercedes-Benz när det gäller smörjmedelsforskning och utvecklingsprojekt motoroljespecifikationen MB , 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA C3; BMW LL-04; MB approval SHELL HELIX PROFESSIONAL AP-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Peugeot, Citroen och Fiat, och sådana som kräver ACEA C2 Shell levererar påfyllningsmotoroljor till många PSA-verkstäder runtom i världen, i synnerhet i Europa och Indien motoroljespecifikationerna Fiat S1 och PSA B BULK, 209, 1L Specifikation: ACEA C2; PSA B Meets the requirements of Fiat S1 SHELL HELIX PROFESSIONAL AR-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Renault, och sådana som kräver ACEA C4 Shell är för närvarande den ledande globala leverantören av fabriksfyllningsmotoroljor till Renault-Nissan motoroljespecifikationen Renault RN , 20, 1L Specifikation: ACEA C4; Renault RN0720 SHELL HELIX PROFESSIONAL AV 0W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Audi och Volkswagen, och sådana som kräver ACEA A5/B5 motoroljespecifikationen VW /506.00/ , 1L Specifikation: ACEA A5/B5; VW /506.00/ SHELL HELIX PROFESSIONAL AV-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla de stränga kraven hos högpresterande motorer från Audi och Volkswagen motoroljespecifikationen VW / BULK, 209, 20, 1L Specifikation: VW / SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Audi och Volkswagen, och sådana som kräver ACEA C3 motoroljespecifikationen VW / , 1L Specifikation: ACEA C3; VW /505.01

17 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX CORE 0W-40 5W-40 RACING 10W-60 A5/B5 0W-30 HX7 5W-40 HX7 10W-40 HX6 10W-40 HX5 10W-40 CF API SL SN A3 A5 ACEA B3 B4 B5 BMW LL-01 Chrysler MS * Ferrari G2 * Fiat N2 * M2 * Z2 * * GM LL-A/B-025 JASO SG+ MB approval Porsche A40 PSA B Renault RN0700 RN0710 VW SHELL HELIX SN SN 0W-20 API SN ACEA A1 A5 B1 B5 ILSAC GF-5 *Uppfyller kraven 17

18 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX ECT ECT 0W-30 ECT 5W-30 HX7 ECT 5W-40 API SN ACEA C3 BMW LL-04 Chrysler MS Fiat S2 * MB approval Porsche C30 VW SHELL HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL AB-L 0W-30 PROFESSIONAL AF 5W-20 PROFESSIONAL AF 5W-30 PROFESSIONAL AF-L 5W-30 API SJ SL SN ACEA A1 A3 A5 B1 B3 B4 B5 C1 C3 ILSAC BMW Ford GF-5 LL-04 WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D WSS-M2C934-B WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR STJLR * MB approval *Uppfyller kraven

19 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL AG 5W-30 PROFESSIONAL AH-L 5W-30 PROFESSIONAL AM-L 5W-30 PROFESSIONAL AP-L 5W-30 PROFESSIONAL AR-L 5W-30 API CF SN ACEA C2 C3 C4 ILSAC GF-5 BMW LL-04 Fiat S1 * GM GMW16177 (dexos2) Hyundai MB approval PSA B Renault RN0720 PROFESSIONAL AV 0W-30 PROFESSIONAL AV-L 5W-30 HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 API CF SN ACEA A3 A5 B3 B4 B5 C3 VW *Uppfyller kraven 19

20 Shell Lubricants Distributor

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Innehållsförteckning Nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR Innehållsförteckning MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel Sid 4 Q8 Formula Special G Long Life Sid 4 Q8 Formula G Long Life Sid 4 Q8 Formula V Long Life Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007 Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med

Läs mer

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Vårt sortiment för direktmarknaden Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel

Läs mer

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE INNEHÅLL MOTORBYTE. EN god IDÉ? Funderar du på en ny motor till din båt? 3 Vilka är fördelarna med en ny motor? 4 Renovera? 5 PLANERING INFÖR BYTET När är bästa

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT M{zd{ Vintererbjudanden M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT VÄRDECHECK PÅ BAKSIDAN Förbered dig för vintern med m{zd{ original vinterkontroll 10 12 5 6 7 8 9 M{zd{ Vinterkontroll 1. Däcktest (även ev reservhjul):

Läs mer

zoo}-zoo} Sommarerbjudanden från m{zd{ Prisgaranti på originalservice 6 mån räntefritt med m{zd{kortet Nya m{zd{ 6

zoo}-zoo} Sommarerbjudanden från m{zd{ Prisgaranti på originalservice 6 mån räntefritt med m{zd{kortet Nya m{zd{ 6 Sommarerbjudanden från m{zd{ Nya m{zd{ 6 Prisgaranti på originalservice 6 mån räntefritt med m{zd{kortet Förbered dig för sommaren med M{zd{ Original Sommarkontroll Mazda Sommarkontroll 1. Bromstest: visuell

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer