SHELL HELIX PRODUKTKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHELL HELIX PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 SHELL HELIX PRODUKTKATALOG PROUD DRIVERS CHOOSE SHELL HELIX 1

2 2

3 VILKA KRAV DINA KUNDER ÄN HAR, SÅ FINNS DET... ALLTID EN LÄMPLIG MOTOROLJA I SHELL HELIX SORTIMENT INNEHÅLL 4 SHELL HELIX - PURE PLUS 5 SHELL HELIX PRODUKTMÄRKNING 6 SHELL HELIX UTBUD AV MOTOROLJOR 7 BEVISAT RENGÖRANDE FÖRMÅGA 8 SKJUVSTABILITET 9 OXIDATIONSSTABILITET 10 HITTA RÄTT OLJA PÅ INTERNET 11 VINNARTEAMET SHELL HELIX PRODUKTSORTIMENT 12 Shell Helix Core 13 Shell Helix SN 14 Shell Helix ECT Emissions Compatible Technology 15 Shell Helix Professional SPECIFIKATIONSTABELLER 17 Shell Helix Core 17 Shell Helix SN 18 Shell Helix ECT Emissions Compatible Technology 18 Shell Helix Professional 3

4 SHELL HELIX FÖRNYADE OCH FÖRBÄTTRADE SYNTETOLJOR Shell Helix Ultra-motoroljorna för personbilar har tagits fram med den unika Shell PurePlus-tekniken, vilket innebär ett betydande antal förbättringar för konsumenten. Jämfört med de traditionella grupp II- och grupp III-basoljorna erbjuder Shell PurePlustekniken förbättrad viskositets-, friktions- och flyktighetsegenskaper. Shell PurePlusteknikens unika egenskaper har gjort det möjligt att utveckla förstklassiga smörjmedel för de mest avancerade motorerna och hålla motorerna rena på ett sätt som inte är möjligt med enklare basoljor, vilket gör Shell Helix Ultra inte bara till Shells nyaste, utan även deras mest avancerade motorolja någonsin. Shell har investerat i en mycket avancerade processteknik som omvandlar naturgas till basolja, vilken används vid framställningen av det nya Helix Ultra-produktutbudet. Den unika Shell PurePlus-tekniken ger produkten betydligt bättre rengörings- och skyddsegenskaper. Shells banbrytande process omvandlar naturgas till en kristallklar basolja som är praktiskt taget fri från de föroreningar som finns i råolja. Till denna rena och klara bas lägger de till sin egen Active Cleansing-teknik för att skapa en motorolja som erbjuder enastående rengöring och skydd till dagens motorer - ett skydd som överträffar branschstandarden och håller viktiga motorkomponenter ännu renare. Med Shell Helix gedigna tradition och en banbrytande Active Cleansing-teknik för motorer är vi övertygade om att detta innebär ett betydande steg mot att hålla motorerna rena, och därmed också utgör grunden för den nya generationens motoroljor som utformas för att skydda motorerna såväl nu som i framtiden. VARFÖR SKA JAG VÄLJA SHELL HELIX? Vi vet att motorerna är i sitt bästa skick direkt när de lämnar produktionslinjen. Det är därför som Shell har utformat Shell Helix Ultras egenskaper så att den mer än någon annan motorolja håller motorn näst intill fabriksren 1. Shell Helix Ultra går längre än vad branschstandarden kräver och ger överlägset slitageskydd 2 och motstånd mot oljenedbrytning 3. Dess låga avdunstning 4 bidrar till att hålla ned oljeförbrukningen och behovet av oljepåfyllning. Shell Helix Ultra erbjuder också enastående prestanda vid låga temperaturer, vilket innebär snabbare oljeflöde och uppvärmning av motorn 5. Det kommer inte som någon överraskning att Shell Helix Ultra har godkänts för användning av flera tillverkare av högprestandafordon och att det är den enda motorolja som Ferrari rekommenderar. SHELL HELIX CORE-SORTIMENTET TYP VISKOSITET FÖRDELAR Shell Helix Ultra 0W-40, 5W-40 Shell Helix Ultra Racing 10W-60 Shells mest avancerade oljesammansättning för högpresterande motorer Shells mest avancerade oljesammansättning för högpresterande racermotorer 4 1 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Jämfört med specifikationen API SN och baserat på motortesterna Sequence IVA och Sequence VII genomförda på fristående laboratorier 3 Jämfört med specifikationen API SN och baserad Sequence IIIG oxidation och slamtest genomförda på fristående laboratorier 4 Baserat på NOACK flyktighetstest och utrustningstillverkares krav 5 Jämfört med oljor med högre viskositet

5 SHELL HELIX PRODUKTMÄRKNING ETIKETTERNA VISAR INFORMATIONEN PÅ ETT KLART OCH TYDLIGT SÄTT. Varumärket Shell med den välkända snäckan syns tydligt Den höga kvaliteten framhävs med varumärket Shell Helix Ultra Bränsleanpassning som en av faktorerna Informationen om viskositet är mycket tydlig Tydlig basoljeindikering Igenkännbar kolv illustrerar varumärkets trovärdighet Teknikplattformen framhäver produktens premiumstatus med Ferrari-logotypen på alla Shell Helix Ultra-produkter* Produktprofilen lyfts fram med branschspecifikationer** *Med undantag för Professional-produkterna **På Professional-produkterna visas istället maskintillverkarnas specifikationer QR-KOD EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ MER INFORMATION OM PRODUKTEN OCH VARUMÄRKET: Stimulerar konsumenterna på lokal och global nivå att ta del av den digitala informationen om Shell Helix och få en bättre uppfattning av varumärket En möjlighet till att få mobil tillgång till regelbundet uppdaterad information En inkörsport till ett nytt sätt att kommunicera med kunderna, och därigenom påverka val och öka användningen 5

6 SHELL HELIX UTBUD AV MOTOROLJOR SHELL HELIX CORE SHELL HELIX CORE - sortimentet erbjuder ett komplett utbud av motoroljor för personbilsmotorer av olika slag - allt från helsyntetiska oljor som har godkänts och rekommenderas av världens ledande biltillverkare till produkter som uppfyller basspecifikationerna för äldre och mindre krävande fordon. SHELL HELIX SN SHELL HELIX SN är ett motoroljesortiment som uppfyller de senaste ILSAC GF-5- och API SNspecifikationerna, vilka innehåller krav på förbättrad bränsleekonomi, bättre skydd för avgassystem och högre motoroljestabilitet för bensinmotorer. SHELL HELIX ECT EMISSIONS COMPATIBLE TECHNOLOGY SHELL HELIX ECT - sortimentet använder sig av Shells avgaskompatibla teknik som stärker skyddet av fordonets avgassystem. Dess låga SAPS-värden bidrar till att hålla dieselpartikelfiltret rent och skyddar det från ansamling av askpartiklar som kan blockera avgassystemet och leda till försämrad motorprestanda. SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL - sortimentet har utvecklats särskilt för att uppfylla kravspecifikationerna från enskilda fordonstillverkare. Så när dina kunder ber om råd om vilken motorolja de ska välja, kan du alltid vara tryggt förvissad om att du har rätt produkt att erbjuda. CORE SN ECT PROFESSIONAL Ultra Helsyntetisk motorolja HX7 Delsyntetisk motorolja HX6 Delsyntetisk motorolja HX5 Mineraloljebaserad motorolja 6

7 BEVISAT RENGÖRANDE FÖRMÅGA Vikten av rengöring Rengöring under arbete: En ledande smörjmedelstillverkare sade nyligen, Har det väl bildats slam är det svårt, eller rentav omöjligt, att få bort. I oberoende tester tar Shell Helix Ultra bort fem gånger så mycket slam som en normal mineralolja från en bensinmotor. Så här genomfördes testet: Motorn kördes med normal motorolja under ett typiskt oljebytesintervall (260 timmar) och slam bildades. Oljan byttes sedan ut mot Shell Helix Ultra, och motorn kördes under ytterligare en period (216 timmar standardtestet Sequence VG). Testresultaten: En omedelbar rengörande verkan kunde ses med Shell Helix Ultra, och oljan fortsatte att göra motorn renare under hela testintervallet. SH ELL H ELIX SLA M R EN SEN DE EG EN SK A BER SHELL HELIX SLAMRENGÖRING Maximal motorprestanda och skydd: Det är mycket viktigt att oljan snabbt ger skydd där det behövs, och särskilt när motorn är kall och extra utsatt för slitage. Shell Helix Ultra ger maximal prestanda och skydd och flödar snabbare vid motorstart (5 C) och arbetstemperaturer (85 C) än andra oljor. Faktum är att Shell Helix Ultra flödar 4,5 gånger snabbare än en normal 20W- 50-olja och ger maximalt motorskydd. FLÖDESHASTIGHET Fördelarna med Shell Helix Ultra 4,5 gånger snabbare än en normal 20W-50-olja vid starttemperatur 5 Shell Helix Ultra 2 Shell Helix HX7 Shell Helix Ultra 5W Shell Helix HX5 Normal 20W-50 olja Indexerad borttagen slamvolym 7

8 SKJUVSTABILITET De nyaste moderna motorerna arbetar under extrema temperaturer och klarar ofta längre serviceintervall. Utan rätt olja skulle belastningen på motordelarna bli hög och leda till reducerad respons och sämre prestanda. Det är därför som Shell Helix Ultra ger utmärkt skjuvstabilitet så att högprestandamotorer kan arbeta längre. Vad är skjuvning? Moderna motorer arbetar under höga temperaturer och hög belastning, något som bokstavligt talat kan förstöra normala oljor. Denna verkan kallas för skjuvning. Om oljan skär sig förlorar den sin viskositet, vilket innebär att motorn utsätts för mer friktion och slitage. L H ELIX FO R S K Y DN IN G S S TA B ILITET SHELL test af forskydningsstabilitet HELIX SKJUVSTABILITET Boschs skjuvstabilitetstest Shell Helix Ultra Oljemolekylerna motstår sönderdelning till följd av skjuvkrafter. Viskositeten och motorskyddet bevaras. Shell Helix Ultra FULDSYN HELSYNTETISK -13 Shell Helix HX7-3.7 DELSYNTETISK SEMISYN Shell Helix HX Ledande Førende konkurrerande konkurrents produkt produkt -7 PREMIUM MINERALOLJA MULTIG RADE- MIN ERALO LIE Bevisad fördel: Shell Helix Ultra drabbas endast hälften så ofta av skjuvning som helsyntetiska motoroljor från andra ledande motoroljetillverkare En normal mineralolja Oljemolekylerna kan sönderdelas av skjuvkrafter. Viskositeten reduceras och friktionen och slitaget ökar. 8

9 OXIDATIONSSTABILITET En annan orsak till motorbelastning är oxidation. Under vissa förhållanden kan oljans livslängd reduceras. Detta kan leda till en lägre motorrespons och till och med korrosion. Vad är oxidation? Olja blir svart av oxidation när fria radikaler i oljan reagerar med oljan och bildar svarta klibbiga sotpartiklar som lägger sig på motordelarna. Oxidationen tilltar med ökad temperatur, vilket leder till: Oönskad förtjockning av oljan med minskad motoreffektivitet och sämre kallstartegenskaper som följd Uppkomst av svart slam som kan sätta igen kanaler som stryper oljeflödet till vitala delar i motorn Uppkomst av syra som kan korrodera metaller i motorn, vilket kan leda till motorfel Shell Helix Ultra Antioxidanter fångar upp och neutraliserar fria radikaler som annars skulle oxidera oljan. SHELL HELIX OXIDATIONSSTABILITET Genomsnittlig konkurrents motorolier oxidation (globalt) hos motoroljor från Shell och en ledande konkurrent FULDSYNTETISK HELSYNTETISK Shell HelixUltra DELSYNTETISK SEMISYNTETISK Shell HelixHX PREMIUM MULTI-GRADE MINERALOLJA MINERALOLIE Shell HelixHX Ledande Førende konkurrerande konkurrents produkt produkt INDUKTIONSPERIODE (timmar) (timer) En normal mineralolja Lägre nivåer av antioxidanter innebär att fria radikaler kan oxidera oljemolekyler, vilket leder till uppkomst av slam. 9

10 Shell LubeMatch HITTA RÄTT OLJA PÅ INTERNET Hitta rätt olja till rätt bil: Det är mycket viktigt att ha rätt olja i sin bil om man vill uppnå optimalt skydd för motorn och maximal motoreffekt. Om du inte vet vilken olja som är rätt till din bil, så hittar du den lätt med hjälp av Shell LubeMatch, en sökmotor online för motoroljor, genom vilken du alltid har tillgång till Shells enorma kunnande och kan få kompetenta rekommendationer. Shell LubeMatch är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Oavsett vilket fordon du söker information om, så kan du med hjälp av Shell LubeMatch snabbt och enkelt hitta rätt Shell-motorolja och information om vilken mängd som krävs. SÅ HÄR FUNGERAR SHELL LUBEMATCH Gå till din lokala Shell LubeMatch-internetsida på När du har gått in på sidan väljer du fordonstyp, fabrikat och modell i tjänstens omfattande databas. Du kan också söka direkt på fordonets registreringsnummer. Du kan spara resultatet som en PDF-fil och: Få det skickat direkt via e-post Få det skickat som SMS Eller skriva ut det direkt på skrivaren HITTA EN REKOMMENDERAD SMÖRJOLJA I BARA TRE STEG Klicka på symbolen för den typ av fordon som din sökning gäller in ditt registrerings- nummer eller fabrikat och modell. Verifiera att det är rätt fordon. Då visas rekommenderad motorolja för ditt fordon samt en översikt över rekommenderade smörjoljor för fordonets andra smörjpunkter. Du kan skriva ut översikten, ladda ner den som PDF eller få den skickad via e-post eller som SMS. 10

11 SHELL OCH FERRARI VINNARTEAMET Det tekniska samarbetet med Ferrari är ett av de mest långvariga och framgångsrika partnerskapen i motorsportens historia: 217 segrar i över 480 Formel 1-lopp (sedan slutet av 2011), 16 konstruktörsmästerskap och 15 förarmästerskap talar sitt tydliga språk. Och alltid närvarande: de över 50 medarbetarna i Shell Racing Team. Eftersom motoroljan är själva livsnerven i Formel 1-bilarna, kan motoroljans sammansättning vara den avgörande skillnaden mellan en seger och en förlust. Shell Racing Team och Scuderia Ferrari har ett mycket nära samarbete för att få fram den perfekta Shell Helix-motoroljan till motorerna. En viktig roll i sammanhanget spelar den direktanalys som görs i Shells tävlingslaboratorium, och med vars hjälp Shell kan bestämma den exakta graden av slitage i motorn. Därför kan man i Ferrari-stallet alltid vara tryggt förvissad om att man har en ren och sval motor, även under de hetaste tätstrider, tack vare Shell Helix fantastiska motorvårdande egenskaper. DRA NYTTA AV VÄRLDSMÄSTARENS KUNSKAPER Forskningsresultaten inom racersporten tas omgående tillvara på inom fordonstillverkningen, och kommer därmed även den vanliga kunden till godo. Utvecklingen av motoroljorna ledde fram till att man började använda friktionsreducerande tillsatser, vilka ökade oljans effektivitet under tävlingar. Dessa tillsatser används även med gott resultat i Shells motoroljor för normal körning i trafik, och bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Mer information om det fascinerande samarbetet mellan Ferrari och Shell hittar du på: Shell Helix 11

12 SHELL HELIX CORE SHELL HELIX CORE -- sortimentet erbjuder ett komplett utbud av motoroljor för olika typer av personbilsmotorer allt från helsyntetiska oljor som har godkänts och rekommenderas av världens ledande biltillverkare till produkter som uppfyller basspecifikationerna för äldre och mindre krävande fordon. SHELL HELIX 0W-40 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Låg viskositet och låg friktion förbättrar bränsleekonomin med upp till 1,9% 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 6 Bättre kallstartsegenskaper 4 För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 226.5, 229.5; VW /505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat Z2 SHELL HELIX 5W-40 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Enastående skydds- och rengöringsegenskaper, även vid de längsta tillverkarrekommenderade oljebytesintervallen Godkänd för användning av flera tillverkare av högpresterande fordon, och det är den enda motorolja som används av Ferrari EMBALLAGE BULK, 1000, 209, 55, 20, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB approval 229.5, 226.5; VW /505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B , Ferrari. Meets the requirements of Fiat Z2 and Chrysler MS SHELL HELIX RACING 10W-60 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande racermotorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Erbjuder exceptionellt lagerskydd under extrema förhållanden som t.ex. racing 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 3 Utvecklad i samarbete med Ferrari för racermotorer och modifierade motorer EMBALLAGE 209, 20, 1L Specifikation:: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari SHELL HELIX A5/B5 0W-30 Helsyntetisk motorolja Shells mest avancerade olja för högpresterande motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Låg viskositet och låg friktion förbättrar bränsleekonomin med upp till 3% 2 Utmärkt slitage- och korrosionsskydd 5 Bättre kallstartsegenskaper 4 För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE BULK, 209, 1L Specifikation: API SL; ACEA A5/B5 1 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Baserat på ACEA M 111-bränsleekonomiresultat jämfört med branschreferensoljan 3 Baserat på data från ett fälttest med en varaktighet på km 4 Jämfört med oljor med högre viskositet 5 Jämfört med specifikationerna ACEA A5/B5 och API SL och baserat på motortesterna OM646LA och Sequence VIII genomförda på fristående laboratorier 6 Jämfört med specifikationen API SN och baserat på motortesterna Sequence IVA och Sequence VIII genomförda på fristående laboratorier 12

13 SHELL HELIX HX7 5W-40 EMBALLAGE Delsyntetisk motorolja Bidrar till att hålla motorn ren och driftseffektiv Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage, även under körning i normala trafikförhållanden För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar BULK, 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW /505.00; GM LL-A/B-025; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat N2 and M2 SHELL HELIX HX7 10W-40 Delsyntetisk motorolja Bidrar till att hålla motorn ren och driftseffektiv Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage, även under körning i normala trafikförhållanden För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE BULK, 1000, 209, 55, 20, 4,1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW /505 00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat G2 SHELL HELIX HX6 10W-40 Delsyntetisk motorolja Bidrar till att skydda mot slam och slitage Innehåller både syntetisk olja och mineralolja för att uppnå högre prestanda än vad man kan få från rena mineraloljor Bidrar till att förlänga motorns livslängd genom att skydda den mot slitage Skyddar motorn under hela oljebytesintervallet För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 229.3; VW /505.00; Renault RN0700 SHELL HELIX HX5 10W-40 Mineraloljebaserad kvalitetsmotorolja Bidrar till att ta bort slam från smutsiga motorer Skyddar mot slitage och neutralisera korrosiva förbränningssyror Hög alkalitet (TBN) bidrar till att motverka korrosion och förhindra skador på motorn, vilket därigenom förlänger motorns livslängd För bensin-, diesel- och gasmotorer; passar även för biodiesel- och bensin/etanol-blandningar EMBALLAGE 209, 4, 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA A3/B3 SHELL HELIX SN SHELL HELIX SN är ett motoroljesortiment som uppfyller de senaste ILSAC GF-5- och API SN-specifikationerna, vilka innehåller krav på förbättrad bränsleekonomi, bättre skydd för avgassystem och högre motoroljestabilitet för bensinmotorer. SHELL HELIX SN 0W-20 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Den nya generationens motorolja för renare motorer Oöverträffat skydd mot smutsansamling Håller kolvarna 50% renare än branschstandardoljan gör 2 Bättre bränsleekonomi med därmed sammanhängande utsläppsreduktion 3 Specifications: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1 1 Baserat på slitagetest Sequence IVA och slamtest Sequence VG med 5W-30 2 Det genomsnittliga procentvärdet genom ILSAC GF-5- och Sequence IIIG-tester av kolvavlagringar med 0W-20 3 Baserat på Sequence VID-bränsleekonomitestresultat jämfört med branschreferensoljan 13

14 SHELL HELIX ECT SHELL HELIX ECT - sortimentet använder sig av Shells avgaskompatibla teknik som stärker skyddet av fordonets avgassystem. Dess låga SAPS-värden bidrar till att hålla dieselpartikelfiltret rent och skyddar det från ansamling av askpartiklar som kan blockera avgassystemet och leda till försämrade motorprestanda. SHELL HELIX ECT 0W-30 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells ultimata skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 1 Upp till 2,1% bättre bränsleekonomi 2 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; BMW LL-04; MB approval (Under 2014 tillkommer specifikationen VW /507.00) SHELL HELIX ECT 5W-30 EMBALLAGE Helsyntetisk motorolja Shells ultimata skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Oöverträffat skydd mot smutsansamling ingen annan motorolja kan på samma sätt hålla din motor nästintill fabriksren 3 Upp till 1,7% bättre bränsleekonomi 2 BULK, 1000, 209, 4, 1L Specifikation: BMW LL-04; MB approval ; VW /507.00; Porsche C30 SHELL HELIX HX7 ECT 5W-40 EMBALLAGE Delsyntetisk motorolja skydd av fordonets avgassystem Skyddar avgassystemet genom att hålla dieselpartikelfiltret rent Utvecklad med speciella antioxidanter som ger utmärkt skydd mot oxidation under hela oljebytesintervallet 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; MB approval ; Chrysler MS Meets the requirements of Fiat S2 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL - sortimentet har utvecklats särskilt för att uppfylla kravspecifikationerna från enskilda fordonstillverkare. Så när dina kunder ber om råd om vilken motorolja de ska välja, kan du alltid vara tryggt förvissad om att du har rätt produkt att erbjuda. SHELL HELIX PROFESSIONAL AB-L 0W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Mercedes-Benz, och sådana som kräver API SL eller ACEA C3 Utvecklad genom Shells mångåriga tekniksamarbete med Mercedes-Benz och som leverantör av fabriksfyllningsmotoroljor till samma företag motoroljespecifikationerna MB och BMW LL L Specifikation: API SL; ACEA C3; MB approval , Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 0W-40 2 Baserat på ACEA M 111-bränsleekonomiresultat jämfört med branschreferensoljan 3 Baserat på resultat av Sequence VG-slamtester med 5W-30 14

15 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL SHELL THE SHELL HELIX HELIX HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL - sortimentet - utvalget har AF er utvecklats 5W-20 utviklet for särskilt å oppfylle för att kravene uppfylla de kravspecifikationerna enkelte bilprodusentene från stiller EMBALLAGE enskilda i sine spesifikasjoner. fordonstillverkare. Så når Så kundene när dina dine kunder spør ber deg om om råd hvilken om vilken olje de motorolja bør bruke, de ska kan välja, du være kan trygg du alltid på at vara du tryggt tilbyr förvissad det riktige om produktet. att Speciellt har rätt utvecklad produkt för att att erbjuda. ge bränslebesparing och lägre friktion i motorn. Används speciellt till mindre motorer med eller utan start-stop teknologi. Godkänd för Fords EcoBoost motorer. 209 motoroljespecifikationen Ford WSS-M2C948-B Specifikation: API SN; ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C948-B SHELL HELIX PROFESSIONAL AF 5W-30 EMBALLAGE Utvecklad för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Ford, och sådana som kräver ACEA A5/B5 Shell och Ford har ett lokalt samarbete i många länder, och Shell är en stor leverantör till Ford i Indien och USA motoroljespecifikationen WSS-M2C913-D BULK, 209, 1L Specifikation: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; Jaguar Land Rover STJLR SHELL HELIX PROFESSIONAL AF-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Ford, Jaguar och Mazda, och sådana som kräver ACEA C1 Shell och Ford har ett lokalt samarbete i många länder, och Shell är en stor leverantör till Ford i Indien och USA motoroljespecifikationen WSSM2C934-B 209, 1L Specifikation: ACEA C1; Ford WSS-M2C934-B. Meets the requirements of Jaguar Land Rover STJLR SHELL HELIX PROFESSIONAL AG 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. General Motors, och sådana som kräver API SN eller ACEA C3 Utvecklad efter många år av tekniksamarbete och smörjmedelsforskning mellan Shell och General Motors motoroljespecifikationen GMW16177 (dexos2 ) BULK, 209, 1L Specifikation: API SN; ACEA C3; GM Dexos2 License, GB2B SHELL HELIX PROFESSIONAL AH-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Hyundai, och sådana som kräver ACEA C2 motoroljespecifikationen från Hyundai. 209, 1L Specifikation: ACEA C2; Recommended by Hyundai 15

16 SHELL HELIX PROFESSIONAL SHELL HELIX PROFESSIONAL AM-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. BMW och Mercedes-Benz, och sådana som kräver API SN/CF eller ACEA C3 Shell har ett nära samarbete med Mercedes-Benz när det gäller smörjmedelsforskning och utvecklingsprojekt motoroljespecifikationen MB , 1L Specifikation: API SN/CF; ACEA C3; BMW LL-04; MB approval SHELL HELIX PROFESSIONAL AP-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Peugeot, Citroen och Fiat, och sådana som kräver ACEA C2 Shell levererar påfyllningsmotoroljor till många PSA-verkstäder runtom i världen, i synnerhet i Europa och Indien motoroljespecifikationerna Fiat S1 och PSA B BULK, 209, 1L Specifikation: ACEA C2; PSA B Meets the requirements of Fiat S1 SHELL HELIX PROFESSIONAL AR-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Renault, och sådana som kräver ACEA C4 Shell är för närvarande den ledande globala leverantören av fabriksfyllningsmotoroljor till Renault-Nissan motoroljespecifikationen Renault RN , 20, 1L Specifikation: ACEA C4; Renault RN0720 SHELL HELIX PROFESSIONAL AV 0W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Audi och Volkswagen, och sådana som kräver ACEA A5/B5 motoroljespecifikationen VW /506.00/ , 1L Specifikation: ACEA A5/B5; VW /506.00/ SHELL HELIX PROFESSIONAL AV-L 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla de stränga kraven hos högpresterande motorer från Audi och Volkswagen motoroljespecifikationen VW / BULK, 209, 20, 1L Specifikation: VW / SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 EMBALLAGE Framtagen för att uppfylla kraven hos vissa mycket högpresterande motorer, från bl.a. Audi och Volkswagen, och sådana som kräver ACEA C3 motoroljespecifikationen VW / , 1L Specifikation: ACEA C3; VW /505.01

17 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX CORE 0W-40 5W-40 RACING 10W-60 A5/B5 0W-30 HX7 5W-40 HX7 10W-40 HX6 10W-40 HX5 10W-40 CF API SL SN A3 A5 ACEA B3 B4 B5 BMW LL-01 Chrysler MS * Ferrari G2 * Fiat N2 * M2 * Z2 * * GM LL-A/B-025 JASO SG+ MB approval Porsche A40 PSA B Renault RN0700 RN0710 VW SHELL HELIX SN SN 0W-20 API SN ACEA A1 A5 B1 B5 ILSAC GF-5 *Uppfyller kraven 17

18 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX ECT ECT 0W-30 ECT 5W-30 HX7 ECT 5W-40 API SN ACEA C3 BMW LL-04 Chrysler MS Fiat S2 * MB approval Porsche C30 VW SHELL HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL AB-L 0W-30 PROFESSIONAL AF 5W-20 PROFESSIONAL AF 5W-30 PROFESSIONAL AF-L 5W-30 API SJ SL SN ACEA A1 A3 A5 B1 B3 B4 B5 C1 C3 ILSAC BMW Ford GF-5 LL-04 WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D WSS-M2C934-B WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR STJLR * MB approval *Uppfyller kraven

19 PRODUKTSPECIFIKATIONER SHELL HELIX PROFESSIONAL PROFESSIONAL AG 5W-30 PROFESSIONAL AH-L 5W-30 PROFESSIONAL AM-L 5W-30 PROFESSIONAL AP-L 5W-30 PROFESSIONAL AR-L 5W-30 API CF SN ACEA C2 C3 C4 ILSAC GF-5 BMW LL-04 Fiat S1 * GM GMW16177 (dexos2) Hyundai MB approval PSA B Renault RN0720 PROFESSIONAL AV 0W-30 PROFESSIONAL AV-L 5W-30 HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 API CF SN ACEA A3 A5 B3 B4 B5 C3 VW *Uppfyller kraven 19

20 Shell Lubricants Distributor

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

Always moving forward

Always moving forward NEWS Always moving forward BÄST I TEST! KEOLIS VÄLJER LUKOIL Lukoil bäst i Keolis test LUKOIL IN I AD BILDELARS SORTIMENT En glädjande nyhet för 2 500 bilverkstäder i Sverige Foto: Keolis RAMONA VS RALLYVÄRLDEN

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

LUKOIL EXPANDERAR MED NY FABRIK JAG BRINNER FÖR SMÖRJMEDEL LANDSLAGETS VALLNINGSBIL MOT VM KUUSAKOSKI RECYCLING BYTER TILL LUKOIL

LUKOIL EXPANDERAR MED NY FABRIK JAG BRINNER FÖR SMÖRJMEDEL LANDSLAGETS VALLNINGSBIL MOT VM KUUSAKOSKI RECYCLING BYTER TILL LUKOIL NEWS Always moving forward LUKOIL EXPANDERAR MED NY FABRIK Foto: Scania JAG BRINNER FÖR SMÖRJMEDEL Möt Lukoils nya Sales Manager Direct. LANDSLAGETS VALLNINGSBIL MOT VM KUUSAKOSKI RECYCLING BYTER TILL

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

SMÖRJMEDELSKATALOG SVERIGE

SMÖRJMEDELSKATALOG SVERIGE SMÖRJMEDELSKATALOG SVERIGE 1 UNIVAR EN LEDANDE LEVERANTÖR Univar Lubricants är en ledande distibutör av smörjmedel som erbjuder den nordiska marknaden kommersiell, teknisk och logistisk expertis samt ett

Läs mer

Always moving forward

Always moving forward NEWSUppdrag: ERÖVRA SVERIGE intervju med Johan Lind Always moving forward KUNGARNA AV VÄRMLAND Lecab går över till Lukoil NYA KUNDER Från norr till söder Photo: Gustav Lindh 2012, Scania Image Bank RACING

Läs mer

Vi har rätt olja till alla motorer.

Vi har rätt olja till alla motorer. Vi har rätt olja till alla motorer. Välj rätt olja! Ingen annan mack har så välfyllda oljehyllor som OKQ8! Här hittar du alltid precis det smörjmedel du behöver. Alltid med bästa kvalitet, naturligtvis.

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Always moving forward

Always moving forward NEWS Always moving forward Reportage: AV HÖGSTA KVALITET Vi besöker laboratoriet i Hamina RÄTT OLJA I RÄTT TID Sanna Nilsson styr över leveranserna i Skandinavien DEL AV OMV FÖRVÄRVAS LUKOILS GLOBALA SATSNING

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

SAMARBETAR MED SHELL INOM RALLY HYUNDAI TILLBAKA I WRC: ORKLA FOODS: HÖGA KRAV PÅ SMÖRJMEDEL I LIVSMEDELSBRANSCHEN

SAMARBETAR MED SHELL INOM RALLY HYUNDAI TILLBAKA I WRC: ORKLA FOODS: HÖGA KRAV PÅ SMÖRJMEDEL I LIVSMEDELSBRANSCHEN PITSTOP 2014 SPECIALTIDSKRIFT FÖR SMÖRJOLJEBRANSCHEN HYUNDAI TILLBAKA I WRC: SAMARBETAR MED SHELL INOM ORKLA FOODS: HÖGA KRAV PÅ SMÖRJMEDEL I LIVSMEDELSBRANSCHEN RALLY DRIVEN TO EXTREMES: DRÖMDAGAR I SYDAFRIKA

Läs mer

Hur kan oljor spara energi?

Hur kan oljor spara energi? Hur kan oljor spara energi? SSG Hydraulikdagar 10-11 april 2013 Max Karlovini 2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved Mobil DTE 10 Excel Varför Mobil DTE 10 Excel? Mobil DTE 10 Excel Profil Egenskaper

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

THE POWER BEHIND. AND BEYOND.

THE POWER BEHIND. AND BEYOND. THE POWER BEHIND. AND BEYOND. Prestanda och tillförlitlighet är avgörande faktorer för batteriers kvalitet och VARTA är ledande på batterikvalitet inom fordonsindustrin. Deras kompromisslösa kvalitetstänkande

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

biltillverkare banar ny väg

biltillverkare banar ny väg HÅLLBAR PRODUKTIVITET Miljö som drivkraft Text mark cardwell Foto Atlas Copco/Istockphoto/Geely biltillverkare banar ny väg I takt med att världens ekonomier återhämtar sig från den senaste konjunkturnedgången

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Mobil bilkemikalier. Där prestanda avgör

Mobil bilkemikalier. Där prestanda avgör Mobil bilkemikalier Där prestanda avgör Inledning Mobil är ett av världens mest välkända och tillförlitliga kvalitetsmärken, i synnerhet när det handlar om att framställa teknologiskt avancerade produkter

Läs mer

Produktfakta. Smörjmedel för fordon Fordonskemikalier

Produktfakta. Smörjmedel för fordon Fordonskemikalier Produktfakta Smörjmedel för fordon Fordonskemikalier 2013 Motoroljor för personbilar (Bensin och Diesel) Motoroljor för tunga fordon (Diesel) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Helsyntetisk. Idealisk för diesel-

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen Skräddarsytt WMS Consulting AB är mån om att produkterna fungerar optimalt hos användaren. Med MYSBY och MEKBY följer därför vanligen vårt egenutvecklade, effektiva administrationsprogram WMS. Programmet

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten De nya transportbilarsmodellerna håller priserna och kostnaderna i styr Volkswagen utvecklar sina transportbilar så att de i allt högre grad ska beakta

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Polestars effektoptimeringar:

Polestars effektoptimeringar: Polestars effektoptimeringar utvecklas tillsammans med Volvo och ger ökad motoreffekt med bibehållna Volvo Originalgarantier. Med Volvos intyg ska kunden registreringsbesiktiga sin bil och därmed höja

Läs mer

DuPont Performance Coatings Refinish Systems

DuPont Performance Coatings Refinish Systems DuPont Performance Coatings Refinish Systems Hänger skolan med Utvecklingen inom Bilindustrin Reparationsteknik Reparationsteknik Vad behöver skolan lära ut Lackeraryrkets förutsättningar. Lackeringssystemens

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk)

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) Atlas Copco Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) AH-serien med direktdrift: små, praktiska och oljefria AH-seriens oljefria kompressorer är konstruerade för en mängd tillämpningar. Utan

Läs mer

Statoil Lubricants Personbilar & Lätta transportfordon

Statoil Lubricants Personbilar & Lätta transportfordon Statoil Lubricants Personbilar & Lätta transportfordon STATOIL WORLD WIDE Statoil är ett internationellt energibolag med verksamhet i 40 länder. Vi har mer än 35 års erfarenhet av oljeoch gasproduktion

Läs mer

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 5 Triboron ger 25 2 4 6 8 1 positiv MILJÖPÅVERKAN Triboron är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad samtidigt som det varken ryker

Läs mer

mobiloil.se Mobil agrismörjmedel

mobiloil.se Mobil agrismörjmedel mobiloil.se Mobil agrismörjmedel Mobil smörjmedel testade i labb och på fält. Innehåll 4 Högpresterande oljor för dieselmotorer 8 Högpresterande UTTO-smörjmedel för växellådor med hydraulsystem, våta bromsar

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik EXAMENSARBETE Analys av inkörd motor Björn Lindbäck Michael Ek Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik EXAMENSARBETE ANALYS AV

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

Under de senaste åren har det varit mycket prat om klimatet. En tuffare lagstiftning införs världen över, CO2

Under de senaste åren har det varit mycket prat om klimatet. En tuffare lagstiftning införs världen över, CO2 Under de senaste åren har det varit mycket prat om klimatet. Global uppvärmning är en realitet. Den amerikanske energiministern Steven Chu har konstaterat att byggnaders ökade förmåga att reflektera solstrålar

Läs mer

STF Ingenjörsutbildning

STF Ingenjörsutbildning STF Ingenjörsutbildning Reservkraft 22-23 maj 2012 0709-387045 Reservkraft : 2012-05-23 Översikt Allmänt om dieselbränsle Begrepp Miljödiesel - vad är det? Alternativa bränslen Allmänt om motoroljor Krav

Läs mer

Provkör och njut vårt sparprogram.

Provkör och njut vårt sparprogram. Vårt sparprogram, innehåll: Modell Effekt Br. förbr. CO 2 /km Pris från Audi A3 1.6 TDIe 105 hk/250 Nm 4,1 l/100 km 109 g 206.800 kr Audi A3 1.6e 102 hk/148 Nm 6,8 l/100 km* 162 g* 187.500 kr Audi A4 2.0

Läs mer

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Bränsle för framtidens fordonsflotta. med NEXBTL förnybar diesel

Bränsle för framtidens fordonsflotta. med NEXBTL förnybar diesel Bränsle för framtidens fordonsflotta med NEXBTL förnybar diesel Höga prestanda med förnybar NEXBTL-diesel NEXBTL förnybar diesel i premiumkvalitet utklassar både konventionell biodiesel och fossil diesel

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com ProdBrochureSwedish_Layout 1 21/08/201 :52 Page 1 Komplett bilvård 201. Alla rättigheter förbehålles Cosan Lubes Investments Ltd eller något av dess dotterbolag, här benämnda Cosan. Mobil, Mobil Car Care

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH Välkommen! Bremer & Leguil GmbH En introduktion till Bremer & Leguil Bremer & Leguil Ett helägt dotterbolag till Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Under varumärket utvecklar, producerar och levererar vi säkerhetsprodukter

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011 Elektroniskt stöldskydd Undersökning av stöldmodus 2011 1 Innehåll Larmtjänst AB 3 Stöldmodus 4 Sammanfattning 5 Statistikuppgifter 6 Rapporteringen 7 Redovisning 8 Sammanställning 12 2 Larmtjänst AB Larmtjänst

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

WORKSHOP DESIGN GROUP

WORKSHOP DESIGN GROUP WORKSHOP DESIGN GROUP WORKSHOP DESIGN GROUP VI PRATAR INTE OM EN LÖSNING VI PRATAR OM DIN LÖSNING OCH DEN GÄLLER I MORGON OCKSÅ. Vi är tre företag inom Motorbranchen som har upplevt att det finns ett problem

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Testprotokoll. Utvärdering av RVS-Technology -Gel. REWITEC GmbH Cranachstraße 7. D-35578 Wetzlar. avseende följande projekt: December 2003

Testprotokoll. Utvärdering av RVS-Technology -Gel. REWITEC GmbH Cranachstraße 7. D-35578 Wetzlar. avseende följande projekt: December 2003 Testprotokoll REWITEC GmbH Cranachstraße 7 D-35578 Wetzlar avseende följande projekt: Utvärdering av RVS-Technology -Gel December 2003 Bearbetat av: Dipl.-Ing. Markus Haid 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

FORSKNING & UTVECKLING

FORSKNING & UTVECKLING FORSKNING & UTVECKLING Forskningscentrum för framtidens miljöbilar REDUKTION Effektiv körning minskar bränsleförbrukning MILJÖKOMPENSATION Kompensation av dina CO2-utsläpp KIA Navigate: Tre vägar till

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

TOTAL OCH PEUGEOT ETT GLOBALT PARTNERSKAP MARKNADSFÖRING 2012 & 2013

TOTAL OCH PEUGEOT ETT GLOBALT PARTNERSKAP MARKNADSFÖRING 2012 & 2013 TOTAL OCH PEUGEOT ETT GLOBALT PARTNERSKAP MARKNADSFÖRING 2012 & 2013 TOTAL GLOBALT TOTAL SA Världens femte största olje- och gas koncern Framstående i de flesta segment: utforskning och produktion av olja

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

PPG. Världsledande inom billackering. Make it happen. With PPG

PPG. Världsledande inom billackering. Make it happen. With PPG PPG Världsledande inom billackering Make it happen. With PPG The PPGDeltron Progress UHS System UHS Leverantör Direct med Gloss världsrenommé / Engine Bay / Envirobase / Clearcoats / Primers Du kan alltid

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel Name: Marika Torbacke Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Statoil Lubricants 400 anställda i 8 länder Marknadsledare i Skandinavien och

Läs mer