Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen"

Transkript

1 Svensk Bilsport 2020 Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen

2 Vi ska... Förankra den nya visionen Svensk Bilsport 2020 i syfte att alla ska känna till den och att försöka se vad som måste göras för att den ska bli verklighet. och göra detta genom att - del för del samtala om visionen Svensk Bilsport fundera på Hur vi ska förverkliga den? - och Vem som ska göra vad? Arbetet bygger på... - självstyrande gruppsamtal efter upplägget i arbetshäftet - att noteringar görs i arbetshäftet (använd baksidorna om ni skulle behöva mer utrymme för någon fråga) Börja med att utse - en samtalsledare som fördelar ordet - en antecknare som gör noteringar i häftet - en tidhållare som ser till att ni går vidare i häftet 5 min

3 Presentation Presentera er kort laget runt för varandra genom att berätta: - Vad du heter och var du kommer från - Din roll i föreningen/förbundet 5 min Svensk Bilsport en idrott för alla, en värld av känslor Ambitionen är att visionen ska uttrycka ett önskvärt tillstånd som vi ska sträva efter Fråga: Vad betyder visionen för dig och vilka känslor väcks hos dig när du tänker på bilsport? o Gå laget runt och notera ner lite stödord från samtalet Noteringar: Vision Mål att sträva efter. Framtid Uppfyllande. Respekt mot alla. Alla kan vara med. Lägga Ribban högt. Nya infallsvinklar. Vi måste ta plats! Rekrytering. Samhörighet (Integration). Engagemang Överallt Roligt för alla Funktionär, Tävlande & Publik. Vi känsla. Adrenalin & Spänning. Glädje. Livslångt intresse för Bilsport. Upplevelse Billjudet ska låta! 10 min Förmåner och utveckling. Visionen pekar framåt och vi har realistiska mål som är möjliga

4 Svensk Bilsport ska präglas av: Action o Glädje o Säkerhet o Det innebär att deltagare, publik, ledare och övriga intressenter ska bjudas på spänning och underhållning med fart och fläkt för alla sinnen. Det innebär att vår verksamhet ska präglas av gemenskap och samarbetsvilja mellan såväl disciplinerna som föreningar och förbund. Det innebär också att vi har en positiv inställning och att vi ser möjligheter och utmaningar istället för hinder och problem. Innebär att vi alltid och i alla sammanhang ska vidta nödvändiga åtgärder för att alla som är inblandade i vår verksamhet ska känna sig trygga och inte utsättas för onödiga risker. Säkerheten går alltid före. Fråga: Vad betyder orden för dig? o Vad innebär orden konkret i handling och beteende för att vi leva som vi lär? o Gå laget runt och notera ner lite stödord från samtalet Action Glädje Säkerhet Ljud. Fart & Fläkt. Bra arrangemang. Upplevelse. Action och glädje går hand i hand. Förmedla adrenalin känslan. Mer tilltalande bilar genom ökad frihet. Lättförståeliga regler. Action = Färre varv. Skippa träning. Bra speaker som förenklar & högt tempo. Korta tävlingar. Intensivt. Värdegrund Mottagandet vid klubben och vid tävlingar. Ta hand om intresserade. Gör det enklare att arrangera tävlingar. Samverkan mellan förtroendevalda. Respekt. Del av en gemenskap Mentorskap. Ideellt arbete. Pausunderhållning. Barnhörna. Ge beröm. Ökat samarbete mellan klubbarna. Tro det bästa om varandra. Viktigt! På rätt nivå. Bättre utbildningar. Unga använder skydd i större utsträckning än äldre. Bra stabil tävlingsledning. Statistik. Utveckling av funktionärssäkerhet eftersatt. Framförhållning. Utbildning. Kommunicera.

5 Svensk Bilsport vill växa, såväl i antal medlemmar som i antal aktiviteter. Det är nämligen vår övertygelse att många fler vill uppleva den glädje och action som präglar vår idrott. Att bli fler handlar också om att vi ska ha möjlighet att öka våra resurser och därmed skapa ett bättre mervärde för alla medlemmar. Fram till år 2020 vill vi därför öka antalet: o Medlemmar med 15 % o Licensierade förare med 10 % o Ledare / Funktionärer med 10 % o Öka antal deltagare i arrangemang och tävlingar med 15 % o Alla föreningar ska ha tillgång till tillfälliga eller permanenta banor. Fråga: Hur ska vi bli fler? - Vad kan vi göra och vem ska göra det? Notera i respektive kolumn åtgärder som de olika organisatoriska delarna inom Svensk bilsport ska bidra med. Tänk på att åtgärder kan handla om något ni ska fortsätta med, börja med eller sluta med. Föreningen Gren Distrikt Förbund Pressreleaser. Mentorskap för nya. Respektera unga och gamla. Öka intresset för att engagera i föreningslivet. Sociala medier. Öka status på tävlingar. Mekarkurs för tjejer. Enkla tävlingsformer. Rekryterare på tävlingar och events. Idébank. Funktionärsbank. Invandrare. Ökat kommun samarbete. Mål Svensk Bilsport ska bli Fler Prova På. Regelverk. Förenkla. Samma utbildningar för funkt. i ex. RC/FR/CK. Sociala medier. On Tour. Mailgrupper till SGA:er i hela landet = Ökad dialog och förankring. Prova På. Stötta föreningarna. Centralisera distrikten. Verktyg. Sociala medier. Mentorprojekt. Samordna tävlingskalendern. Profilera sporten som enkel, billig och rolig. SGA Större utrymme. Youtube. SBF Play. Skapa förväntningar. Förmedla känslan. Transparens/Öppenhet. Enklare utbildning för att bli funktionär. Sociala medier. Elit ger bredd Och bredd ger Elit. Motivera. Ta fram idéer. Samverka med andra förbund. Arbeta med Myndigheter för att skapa förutsättningar.

6 Svensk Bilsport vill vara på topp. Det handlar om att skapa förebilder som kan stärka känslan av stolthet bland medlemmarna, men även locka fler att ansluta till vår idrott. Fram till år 2020 vill därför Svensk Bilsport ha: o Förar i världsklass - Topp 5 i respektive disciplins VM eller EM. o Landslaget är etablerat i de discipliner där det är relevant. Fråga: Hur ska vi bli framgångsrikare? - Vad kan vi göra och vem ska göra det? Notera i respektive kolumn åtgärder som de olika organisatoriska delarna inom Svensk bilsport ska bidra med. Tänk på att åtgärder kan handla om något ni ska fortsätta med, börja med eller sluta med. Föreningen Gren Distrikt Förbund Fånga upp och lyft fram talanger. Samarbetspartners. Tjata till media utrymmet. Skapa kontakter med media. Förutsättning för träning. Gemenskap. Jobba som team. Mål Framgångrikare Marknadsföring. Media utbildning. Etablerade förare ska vara beredda att ge tillbaks (Mentor). Breddklasser. Lyhörda på förarna. Marknadsföring. Mentorskap för talanger. Distriktsteam/lag. Höj status på DM ger kval till SM. Profilering. Bjud in stjärnor till träffar. Framföra SBF:s material till klubbarna. Lyfta regionala talanger. Skapa Regionala talangprogram (ex, Sthlms Distriktslag Rally). Landslag. Media. Attityd arbete. Marknadsföring. Ett trappsteg innan landslaget för att skaka fram talanger. Sponsorer. Fortsätta elitsatsa. Bygga förebilder.

7 Svensk Bilsport ska uppfattas som en positivt och stark rörelse, både för de egna medlemmarna och för omgivningen. Genom att skapa en attraktiv verksamhet vill vi både locka fler utövare och fler samarbetspartners, men också ge dem vi redan har motiv att stanna kvar. Att vara en del av Svensk Bilsport ska göra dig stolt och skapa ett mervärde för var och en. Fram till år 2020 ska Svensk Bilsport därför stärka: o Sitt varumärke genom att Svensk Bilsport ska upplevas som positivt med minst 4 av 5 vid en extern mätning. o Öka exponeringen i media (synlighet). Mäts via Retriever med 2014 som ingångsvärde. o Allmänhetens kännedom i SVT:s tittarsiffror o Medlemmarnas stolthet i nöjdhetsindexmätning bland medlemmarna, Nöjdhetsindex skall vara minst 4 av 5. Fråga: Hur ska vi bli mer attraktivt? - Vad kan vi göra och vem ska göra det? Notera i respektive kolumn åtgärder som de olika organisatoriska delarna inom Svensk bilsport ska bidra med. Tänk på att åtgärder kan handla om något ni ska fortsätta med, börja med eller sluta med. Föreningen Gren Distrikt Förbund Boka lokal media. Lokala profiler. Höj statusen genomprofilmärken m.m. Attraktiva arrangemang. Samarbeta med kommersiella aktörer. Info. möte förare och funktionärer. Attraktiva och funktionella hemsidor. Mål Mer attraktivt På SM nivå TV/Media bevakning. Resultatlistor. Hemsidor. Uppdaterad info. Landskamper. Se över tävlingsformatet. Läger. SISU Stöd. Utbildning. Bidrag. Viktigt! Enhetlig profilering av nya profilen. Paketera. Stötta och informera föreningarna. Kontakt med lokalpolitiker och myndigheter & DF. Lobby mot Länsstyrelserna. Media & Marknadsansvarig. Förtydliga för aktiva om påverkan. Nationell Media. Mallar för PR. Sociala medier. Varumärke. Paketera. Ökad tillgänglighet på kansliet. Förenklade blanketter. Lobbying.

8 Svensk Bilsport ska alltid förknippas med säkerhet och ansvarstagande. Det innebär att vi ska skapa förutsättningar som gör att deltagare, funktionärer och publik känner sig trygga, både på träning och tävling. Men vi tar inte bara ansvar för våra medlemmar, vi ska också ta ansvar för den miljö vi vistas i och som är en förutsättning för både vår verksamhet och andras välbefinnande. Fram till år 2020 ska Svensk Bilsport därför: o Säkerhet Minska de allvarliga olyckorna med 50 % o Miljö Miljöplanen skall vara uppfylld är Bilsportförbundet det förbund inom Riksidrottsförbundet som får mest positiv medial uppmärksamhet för sitt miljöarbete. Alla föreningar skall leva upp till miljöplanen. Fråga: Hur ska vi bli mer ansvarstagande? - Vad kan vi göra och vem ska göra det? Notera i respektive kolumn åtgärder som de olika organisatoriska delarna inom Svensk bilsport ska bidra med. Tänk på att åtgärder kan handla om något ni ska fortsätta med, börja med eller sluta med. Föreningen Gren Distrikt Förbund Utbildning. Information. Följa de regler som finns. Publikvärdar. Publik säkerhet. Våga säga nej. Utföra åtgärder efter banbes. Påverka och informera publik. Mål Mer ansvarstagande Utbilda i gren reglemente. Hur använda utrustningen. Reducerad start avgift om man har HANS i Rally. Våga säga nej. Utbildning. Information. Positivt tänk om miljö. Säkerhetskontroll. Miljöutbildning. Våga säga nej. Säkerställ Incidentrapporter. Utbildning & filmer. SäkerhetsKommittén. Förhindra tolkningsmöjligheter på regler. Raka besked. Krav på miljöcert för tillstånd. Våga säga nej. Driva säkerhetsprojekt, däck, farter, m.m. Presentera säkerhetsarbetet offentligt.

9 Strategiska aktiviteter Fokusområden För att nå vår vision och våra mål behöver vi fokusera på att göra rätt saker i rätt ordning. Det handlar om att fortsätta med det som är bra, göra nytt som är bättre och även sluta med det som inte bidrar till vägen framåt. Fokusområdena blir vår vägkarta och de strategiska aktiviteterna blir vägvalet till framgången. Tillsammans har förtroendevalda på alla nivåer involverats i att ta fram sex områden som är särskilt angelägna att arbeta med för att nå målen. De är: Organisation, Marknadsföring och kommunikation, Miljö, Tävling, Elit, Bredd (se förklaringen till varje område på följande sidor) Inom varje område finns det säkert massor att göra men det gäller att prioritera: Rangordna områdena i fallande skala från 1-6 utifrån i vilken ordning de är viktigast att jobba med/prioritera för att nå målen Skriv eventuellt någon kommentar eller förslag på vad som är viktigast att göra Fokusområden Rangordna 1-6 Organisation Marknad/ Kommunikation Totalt: Totalt: 46 Miljö Totalt: 79 Tävling Totalt: 56 Elit Totalt: 90 Bredd Kommentar/förslag/medskick Siffror anger hur respektive arbetsgrupp röstat och adderas till totalsumma. Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Totalt: 59

10 Organisation Utan starka organisationer såväl på förenings- som förbundsnivå kommer vi aldrig att lyckas. Men organisationen är inte bara struktur och rutiner, det är självklart också människorna som finns i den. Att stärka organisationen handlar därför om att både skapa en effektiv organisation och kompetenta och engagerade människor i den. Därför ska vi satsa på: Utbildning Organisationsöversyn Arbetsbeskrivningar och befogenheter Marknad och kommunikation Ska Svensk Bilsport stärka sin attraktionskraft är vi övertygade om att arbetet med marknad och kommunikation såväl inåt rörelsen som utåt till vår omgivning är helt avgörande. Svensk Bilsports budskap måste fram och det måste tolkas på önskvärt sätt. Därför ska vi: Stärka våra relationer med media Utbilda våra medarbetare, ledare och aktiva i kommunikation och mediakontakter Utarbeta en struktur för hur vi använder våra profiler och våra landslag på bättre sätt Miljö Svensk Bilsport är miljövänlig. Men för att fortsätta vara det även i framtiden gäller det att ständigt hänga med på omgivningens och samhällets förändrade krav och förväntningar. Vi ska vara offensiva i det arbetet för att aldrig hamna på den anklagades bänk utan vara ett föredöme som visar på vårt goda bidrag mot en miljövänligare framtid. FIA Certifierade Certifierade klubbar Teknikutveckling Informationsarbete Tävling Det är aktiviteter och tävlingar som står i centrum för både våra utövare och vår publik. Det är genom tävlingar på alla nivåer man får uppleva glädjen och den actionfyllda bilsporten. Därför är det helt avgörande att den upplevelsen både är tillgänglig och av hög kvalitet. Svensk Bilsport ska både öka antalet tävlingar på alla nivåer och göra dem bättre. Tävlingssystem Öka tillgängligheten Öka kvaliteten och upplevelsen Se över prisbilden Se över formatet (öka attraktiviteten) Elit Ingen elit utan bredd, men heller ingen bredd utan elit. För att bli många och skapa förebilder att vara stolta över, är en framgångsrik elit en viktig förutsättning för att skapa attraktionskraft till Svensk Bilsport. Men för att hålla sig på toppen måste vi hela tiden utveckla oss och våga ta egna vägar. Svensk Bilsport vill därför: Höja kvaliteten Se över våra tjänster Bli proffsigare Jobba med sponsorer Mentorskap Bredd Delad glädje är dubbel. Så för att skapa glädje och gemenskap måste vi vara många. Men vi måste också vara många för att vi ska bli några som når framgång på yttersta nivå, även om det inte behöver vara målet för alla som är med. Bredd och mångfald gör också att vi har bättre förutsättningar att utvecklas och skapa framgång på lång sikt. Bredden utgör en stabil grund varpå vi kan vila alla våra ambitioner. Därför kommer Svensk Bilsport att: Göra deltagandet enklare Billigare Synligare Genomföra rekryteringsaktiviter Effektivare organisation

11 Förankring För att en vision som Svensk Bilsport 2020 ska bli verklighet måste alla hjälpas åt, såväl medlemmar, föreningar som förbund. En viktig förutsättning för det är att alla både känner till och förstår visionen. Fråga: Hur gör vi för att hela bilsportsverige ska känna till och vilja bidra till att nå målen i visionen Svensk Bilsport 2020? o Skriv ner några medskick GAS - Glädje, Action, Säkerhet. Anordna tävlingar för bra Visionsarbete. Denna arbetsbok ska användas i föreningarna. 10 min Övriga saker som dyker upp i samtalet och som är värt att notera på Parkeringsplatsen, så att det inte glöms bort Stort tack för ert engagemang och bidrag!

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer