Frivilliga motorcykekårernas riksförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivilliga motorcykekårernas riksförbund"

Transkript

1 Frivilliga motorcykekårernas riksförbund Riksstämma, Höllviken 2012

2 Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson

3 Program fredag 20 april Före Ankomst incheckning Lunch Riksstämmohelgen öppnas Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson Kaffe Riksstyrelsens tid Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

4 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

5 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

6 Riksstyrelsens tid

7 Min tid som rikskårchef instruktör Resor MSB Kontakter Telefon Ericsson

8 Riksstyrelsen 2011 Trafiksäkerhet Jan Fjell Ungdom Per Nilsson Ekonomi Rikard Sjöström (Info / Rekrytering) Tävling Tomas Björk Utbildning Johan Engelbrektsson (Erik Johansson) Stf vakant (Johan Engelbrektsson) Info / Rekrytering Mariette Eriksson Suppleant - Anders Roos Vice Rikskårchef, Avtal, Kent Dahlberg Rikskårchef, Mål/Strategi/Organisation, Jörgen Karlsson

9 AG Framtid Arbetsgrupp framtid Kansliets organisation Organisation Kårer och Råd Organisation Riksstyrelsen Effektivare arbetssätt inom FMCK genom Riksstämma vartannat år Deltagare Ann Persson Agneta Niemi Christer Forsén Stefan Westergren. Plus en yngre intresserad!

10 Tekniska komittén Information Tekniska order från FM etc. Tekniska sidor på fmck.se Teknik undersökning vi olycka eller tillbud Tekniskt regelverk 258, 1251, civila egna Kurser i samverkan med AO3 FMCK tekniker/kårtekniker, MVK. Upprätthålla register över förordnade FMCK tekniker respektive kårtekniker. Förordnande sker av RS. Deltagare: Sven-Erik Asplund Royne Eriksson Lars Gustavsson Dan Nilsson

11 AO 8 Arbetet under innevarande mandatperiod har varit inriktat mot främst. AM utbildning FMCK och Civilt Info materiel från Transportstyrelsen Skyddsutrustning för elever vid UK 1 och UK 2 Utprovning av hjälmar Fokus för framtiden kommer att ha tyngdpunkt på Skyddsutrustning inom FMCK och FM Utbildning R1 och R2 Även utbildning av instruktörer R1 och R2

12 Ao7 Ungdom Per Nilsson

13 Ao7 Ungdom Per Nilsson Hur har det gått 2011? Ungdomskommittén Per, Frida, Joel och David Ny handbok Ungdomsansvarig i kårstyrelse Ungdomsledare Gällande författningar och regelverk Aktiviteter, Tävlingar etc MC Mässan Alla kurser genomförda 2011 med gott resultat! Måste man gå ungdomskurserna i rätt ordning? Nej, men det är meriterande!

14 Ao7 Ungdom Per Nilsson Vad händer 2012? UK1 Anmälda elever: 8 av 16 Anmälda Instruktörer 0 av 3 Hjälpinstruktör 1 Sista anmälan 26 maj UK2 Anmälda elever 1 av 16 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj UK3 Anmälda elever 23 av 12 Anmälda Instruktörer 1 av 6 Sista anmälan 9 maj Ungdomsledarutbildningen Anmälda elever 4 av 20 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj TIPS: Lokala Mopedordonnansutbildning (UK2) Kursplan UK2 ligger för fastställande av HKV PROD FRIV, idag gäller kursplan Ungdomkurs steg I handboken kap 3.

15 Ao 3 Johan Engelbrektsson

16 Vad har hänt efter Karlstad? Erik Kirre Johansson avgick i höstas Utbildningskommittén utökades En tjänst som utbildningsadministratör inrättades

17 Utbildningskommitté Johan Engelbrektsson Christer Wallin Karin Gustafsson Carl-Henrik Hallberg Bengt Fredriksson (Börje Samuelsson) (Jonny Jonsson) Lars Gustafsson gick över till Tekniska kommittén

18 Pågående arbeten Riskanalysmall Bengt Fredriksson Processbeskrivning utbildning Kommittén Utvärderingsverktg C-H Hallberg

19 Kurser och utbildningar Gk Mc- Älvdalen, Kråk, Kalix Uk 3- Skövde Ru Instruktör- Villingsberg Vinter- Älvdalen Ru Instruktör Vinterkurs x 2 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Mc Vinter (FIK inställd pga. för få elever)

20 Instruktörer Examinerade Mc instruktörer Jörgen Karlsson Jan Fjell Crister Wallin Christian Söderberg Tomas Björk

21 Instruktörer Examinerade Snöskoterinstruktörer Tomas Björk Kent Dahlberg

22 Instruktörsplanering Intresseanmälan HEMSIDAN och

23 Det har varit ett väldigt hektiskt och omvälvande år med förändringar på kansliet och inom ansvarsområdet. Utbildnings och kursmässigt har vi alla tillsammans rett ut det, ibland med nöd och näppe, men med bibehållen kvalitet och framåtanda. Detta mycket tack vare de krafter vi har inom FMCK på instruktörs nivå. Johan Engelbrektsson Ao3

24 Ao2 Info & Rekrytering Mariette Ericsson & Rikard Sjöström

25 Uppdraget Skapa förutsättningar för att öka antalet medlemmar och därmed även öka antalet tillsatta avtal. Informera om verksamheten till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Hur? I Journalen och på hemsidan (fmck.se) informera om central, regional och lokal verksamhet. Leda centrala (större) info & rekryterings aktiviteter. Stödja regionala och lokala info & rekryterings aktiviteter.

26 2011 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan Sociala medier (Facebook) Mässor (2 Hjul i Göteborg och Mc-mässa i Västerås) Lokala tillställningar (Regementets dag)???

27 2012 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Mässa (2 Hjul i Stockholm) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

28 Tävling AO 5 Tomas Björk

29 Tävling AO 5 Jocke i diket

30 Tävling AO 5 Frederik Åsåker

31 TÄVLING AO Civil Militär RM-Vinter 2012?

32 Tävling AO 5 SÄKERHET - ANSVAR ANDRAS - EGET

33 Ao1 mål, strategier och organisation Rikskårchef Jörgen Karlsson

34 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är att: Vi utbildar och vidareutbildar ordonnanser och annan personal med moped, motorcykel, snöskoter och/eller fyrhjuling som arbetsredskap samt personal i trafiktjänst med rätt kompetens och hög kvalitet till en för våra uppdragsgivare rimlig kostnad. Vi utbildar och vidareutbildar instruktörer för eget och våra uppdragsgivares behov. Vi har inga döda eller allvarligt skadade vid utbildning, träning, tävling eller tjänstgöring. Vi är en väl ansedd rådgivare och remissinstans som en naturlig del av samhället när det gäller trafiksäkerhet för motorcyklar, snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar. Vi utbildar och avtalsskriver för hela samhällets behov - Försvarsmakten, kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer. Vi har avtal över hela landet och vår avtalsuppfyllnad är hundraprocentig.

35 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är också att: Vi genomför ett flertal insatser årligen, över hela landet. Allt från övningar till skarpa uppdrag vid krissituationer. Vi är ansedda som kompetenta och flexibla. Våra uppdragsgivare ser nyttan och vi är efterfrågade. Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen. Vi har Sveriges bästa mopedutbildning. Vi anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i form av flera årligen återkommande tävlingar, där vi vidmakthåller och utvecklar våra medlemmars förarskicklighet samt rekryterar nya medlemmar och främjar kamratskapet.

36 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är dessutom att: Vi skapar möjligheter för träning, såväl centralt som lokalt, på den för oss upplåtna marken. Vi har en ekonomi som är baserad på flera olika intäkter och anslag vi står på minst tre ben. Vi sprider information genom traditionella och moderna medier. Våra uppdragsgivare, medlemmar och funktionärer har alltid tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Vår påverkan på miljön är reducerad till nivåer som är långsiktigt hållbara. Vi har kul.

37 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision borde dessutom vara att: Det skall vara attraktivt att vara medlem i FMCK

38 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst

39 If it is to Be, It's Up to Me

40 If it s to Be, it s Up to Me Ett viktigt arbete måste utföras, och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vemsomhelst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas arbete. Alla tyckte att Vemsomhelst kunde göra det, men Ingen ansåg att Alla skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vemsomhelst skulle kunna ha gjort. Vem är du? Ingen, Någon, Vemsomhelst eller Alla?

41 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

42 Motioner och propositioner

43 Proposition FMCK Riksstyrelse utsänder härmed proposition om ändring av FMCK grundstadgar samt ärendeförteckning 3.4 enligt förslag. Bakgrund: Enligt tradition väljs den ledamot med längst tjänstgöring till vice rikskårchef. Posten är så viktig att riksstämman bör välja vem av ledamöterna som är bäst lämpad som vice rikskårchef. Nuvarande text: Till vice rikskårschef skall väljas den ledamot som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs vid konstituerande möte. Förslag till ny text: Till vice rikskårchef skall väljas den ur riksstyrelsen som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs av riksstämman på ett år. Ändring av 3.4 Ärenden vid ordinarie riksstämma och valbarhet Stadgeändringen föreslås gälla från riksstämman 2013.

44 Motion FMCK Eksjö Bakgrund Riktlinjer för valberedningens arbete finns idag inte inlagt i FMCK:s stadgar. Detta för att kårerna och riksstyrelsen skall kunna följa valberedningens arbete under året. Förslag FMCK Eksjö föreslår följande riktlinjer för arbetet inom valberedningen: Senast den 1/10 skall valberedningen redovisa valbara ledamöter till kårerna. Senast den 15/1 skall valberedningen redovisa inkomna förslag från kårer och enskilda medlemmar ut till kårerna. Senast den 1/3 skall valberedningen redovisa sina förslag till kommande riksstyrelse.

45 Riksstyrelsens yttrande Riksstyrelsen anser förslaget vara av vikt för att främja demokratin i FMCK. Motionen föreslår inga ändringar av stadgarna. Därför måste texten omarbetas för att bättre stämma med stadgarna, samt datumen eventuellt justeras för att stämma med årsarbetsplanen. Vad gäller punkten 1 framgår valbara ledamöter av stadgarna Separat redovisning av detta kan dock självklart ske trots detta. Vad gäller punkten 2 vill riksstyrelsen poängtera att enligt stadgarna kan förslag på riksstyrelseledamot inkomma så sent som under riksstämman. Dock kan givetvis inkomna förslag vid denna tidpunkt redovisas. Riksstyrelsen föreslår dock att datumet tas bort och ändras till löpande. Vad gäller punkten 3 bör redovisningen ske till kårerna och sittande riksstyrelse. Det bör tilläggas att valberedningens förslag kan komma att ändras och valberedningen redovisar sitt slutförslag vid riksstämman, efter genomgång med delegaterna dagen före riksstämman enligt tradition.

46 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att den huvudsakliga innebörden av motionen inarbetas i handboken kapitel 1 och redovisas senast i samband med stämman 2013.

47 MOTION FRÅN FMCK NORDJÄMTLAND ANG UPPLÖSANDE AV FMCK NORDJÄMTLAND Då verksamheten i FMCK Nordjämtland sedan ett par år tillbaka helt dött ut så önskar vi att ni kan hjälpa oss att fusionera med FMCK Jämtland igen som det en gång var i historien. Vi har bara 2 st ordonnanser som är aktiva ännu och det är jag själv Robban samt min Sambo Ellen. Vi har idag avtal med HVund i Östersund och vår verksamhet utövas därför främst hos FMCK Jämtland. Inget godkänt årsmöte har genomförts förra våren och kommer inte kunna genomföras denna vår heller då 2 st styrelsemedlemmar inte kan genomföra detta själva. Vi har rekommenderat våra tidigare medlemmar att lösa medlemskap hos Jämtland då en avveckling av Nordjämtland varit ett faktum sen ett par år tillbaka. Alla räkenskaper och deklarationer har och kommer tills detta kan träda i kraft skötas av våran kassör Ellen utan problem. FÖRSLAG FMCK Nordjämtland önskar att likvida medel samt inventarier överförs till FMCK Jämtland (Östersund) samt att FMCK Nordjämtland upphör som egen förening. Medlemmar är redan underrättade att så kommer att ske och löser medlemskap i Jämtland istället för 2012.

48 Riksstyrelsens yttrande Enligt Frivilliga motorcykelkårenas riksförbunds grundstadgar, 2.9, kan riksstyrelsen upplösa kår som saknar verksamhet. Beslutet skall ske på ordinarie riksstämma, som också fattar beslut om hur handlingar och tillgångar får användas. Riksstyrelsen har noterat att FMCK Nordjämtland inte hade några betalande medlemmar under 2011 och ej heller i skrivande stund har några medlemmar för 2012.

49 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att stämman beslutar att FMCK Nordjämtland upplöses i enlighet med 2.9 i grundstadgarna. Kåren anses ha yttrat sig då förslaget kommer från kårchefen, Robert Gjersvold. Kårens handlingar skall förvaras av riksstyrelsen och kårchefen får i uppdrag att sända dem till FMCK Kansli omgående efter detta beslut. Bokslut har genomförts i FMCK Nordjämtland och överskjutande balans föreslås tillfalla FMCK Jämtland. Kårens inventarier, inkluderande erhållna gåvor från FM samt FMCK Nordjämtlands motorcyklar (MC258, MC257 och MC256) överförs till FMCK Jämtland. Förteckning över dessa inventarier skall upprättas och tillsändas FMCK Riksstyrelse.

50 Röstlängd

51 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

52 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

53 Kansli Marie Wijkmark Presentation personal Arbetsbelastning Information om information Medlemskort

54 Motor- och transportenhet (MTE)

55 Varför? Civil krisberedskap Stor belastning i samhället Förstärkningsresurser

56 Hur ser en enhet ut? Totalt 96 personer Enhetschef Ställföreträdande enhetschef Bandvagnsförare Bandvagnsförare/mekaniker Bandvagnsförare/bandtraktorförare/lastmaskin /truck Lastbilsförare Bussförare Elverksskötare Förare MC/terränghjuling/snöskoter/mekaniker Förare MC/terränghjuling/snöskoter

57 Var i landet? 10 orter Södra Sverige: Borås, Hässleholm och Eksjö Mellersta Sverige: Karlstad, Enköping och Gävle Norra Sverige: Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund Varför just denna centralort?

58 Vilka fordon? Fordon, dock ej motorcykel, hyrs in via enhetschefen För motorcykel gäller: Mc 258 Placering hemma Vårdas med samma regler som för ordonnans Civil mc-utrustning erhålls

59 Utbildning Grundkurs i krisberedskap Grundutbildning MC Vinterutbildning MC Grundutbildning terränghjuling Grundutbildning snöskoter Mekaniker MC/terränghjuling/snöskoter

60 Hur går det till vid insats? Myndighet t ex Länsstyrelse avropar hjälp till enhetschef Enhetschef kallar sin enhet Enheten utför uppgiften Enheten ska ha en uthållighet på 10 dygn!

61 Bra att veta Skriftlig tillåtelse från arbetsgivaren INNAN utbildning Överenskommelse (avtal) med egna organisationen Ersättning under insats Försäkrad Övning 1 gång/år

62 Frågor?

63 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

64 Nyheter och framtid

65 Kortisar Sisu Kårträffen Wings on Wheels

66 fmck.se Webmaster Antal registrerade: 259st ( ) Webshop Ny webshop under konstruktion Intranet Nytt intranet under konstruktion kårnamn.fmck.se är möjligt söker fler webmaster (PHP, Wordpress, DNS etc.) Frågor, önskemål och synpunkter tas tacksamt emot av (Per Nilsson)

67 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

68

69 Inventering Behovet lokalt hos kårerna (militära och civila avtal)? Ålderstruktur i kårerna? Analysera målgrupper och arenor. Var får vi mest pang för pengarna? Profil och reklam-mtrl. Rätt prylar, igenkänningsfaktorn?! Varumärket FMCK

70 Grupper (kommittéer) Uppvisningsgrupper (lokalt, regionalt eller centralt)? Mässgrupp fortsätta utveckla gemensamt grundkoncept. Kårer och Enskilda Idéer skicka in på enklaste sätt. Allt tittas på! Under helgen: Koppla hemsidan och Journalen (artiklar och fördjupningar) Informationsfoldrar Annonser

71 2012 Journalen (fyra nummer / år) 2 hjul mässan i Göteborg Mc-mässan i Västerås Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

72 FMCK Vårda varumärket! Vi har Sveriges bästa fortbildning av mc-förare. Dessutom är den i princip gratis man får till och med betalt. Var glada, ha roligt ingen vill vara med i en sur förening.

73 Regioner För att kunna utveckla fadderverksamheten delas FMCKs kårer i tre regioner (norr, mitt och syd). Kårer i landet Kiruna, Kalix, Boden, Luleå, Umeå, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Jämtland, Östjemtland, Härjedalen, Falun, Ljusdal-Loos, Hudiksvall, Bollnäs-Voxnadalen, Gävle, Värmland, Örebro, Uppsala, Enköping, Västerås, Stockholm, Södertörn, Bohusdal, Göteborg, Borås, Skövde, Varberg, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Eksjö, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Gotland. 42 stycken kårer med många likheter, men även många olikheter.

74 Region Norr Regionansvarig: Thomas Björk Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

75 Region Mitt Regionansvarig: Anders Roos Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

76 Region Syd Regionansvarig: Rikard Sjöström Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

77 Grundförmågeutbildning Är budgeterad i central GkMc Genomförs lokalt på avsändande kår eller i sammarbete mellan kårer

78 Trafikpostutbildning Enligt befattningsbeskrivning Mc-ordonnans ingår nu även kompetens att agera Trafikpost. Detta innebär: From 2013 ingår det i vårt uppdrag från Prod Friv Dvs GkMc, Vk samt Trfpost (ca 50 tim) skall genomföras för att vara placeringsbar Ordonnanser, redan utbildade och placerade, skall kompletterings utbildas. (Ca50 tim)

79 Trafiktjänstutbildninng Hvtrfplut Ca 60 tim

80 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll 2013 Älvdalen v 8

81 Några kortisar till Inlägg från verksamhetsrevisorn Björn Holgersson Flygdagarna!!!

82 Organisation och ekonomi Jörgen Karlsson

83 Frågestund Moms? Facebook lämplig och olämplig info Kortare instruktörsutbildning Touring i visionen förslag från BL -> RS Direktanslutna medlemmar till RS - synliggör Tas under året av RS: FMCK Ungdomslag 6 days Teknikerkurs samtidigt som GGN Miljöpåverkan MC 258

84 Riksstyrelsen Ekonomi Info & Rekrytering Utbildning & Trafiksäkerhet Regioner Tävling Avtal Ungdom Ledamot Ledamot Nord Ledamot Ledamot Ledamot / Ungdom Ledamot Ledamot Mitt Redaktionskomitté Utbildnings- admin Kanslichef Ungdomskommité Webkomitté Huvudinstriktörer Syd

85 Kansliet Kanslichef Utbildningsadministratör MC-tekniker Ekonomisk handläggare Personal Planering Budgetering och slutrapportering Kursfordon Utbetalningar Information Leda och fördela Kanslifordon Medlemsregister Instruktörer - plan Anmälan Ekonomi Material Material Bokföring

86 Vi söker nu en utbildningsadministratör Som utbildningsadministratör vid FMCK riksförbunds kansli i Skövde består dina arbetsuppgifter bland annat av att: ansvara för planering, budgetering och slutrapportering av utbildningar ansvara för information om kommande utbildningar till FMCKs medlemmar ansvara för planering av instruktörer och kurschefer till utbildningar ansvara för mottagning, kontroll och sammanställning av anmälningar till utbildningar ansvara för beställningar och leverans av fordon, material, lokaler, övningsområde, mat samt logi vid utbildningar stötta kurschefer, instruktörer och elever under utbildningarnas genomförande vara projektledare vid andra arrangemang som beslutats av Riksstyrelsen Vi erbjuder en spännande utmaning i en organisation under utveckling. Vi vill att du är en driven person. Du är självgående och har erfarenhet av att arbeta i projektform. Du är noggrann, har en positiv inställning och förmåga och intresse att kommunicera med olika målgrupper. Mycket god datorvana och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är ett krav. Du har sannolikt någon form av akademisk utbildning. Du är troligen mellan 30 och 50 år. Vi ser engagemang och kunskap om FMCK, eller annan frivillig försvarsorganisation, som mycket meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av planering och ledning av kursverksamhet, samt om du har erfarenhet och kunskap om motorcykelutbildning. Slutligen är det givetvis meriterande om du, som vi, har ett brinnande intresse för motorcyklar. Jobbet är en heltidstjänst med placering vid kansliet i Skövde med tillträde Resor ingår i tjänsten. Arbetstiden kan till viss del komma att förläggas på helg. Frågor om tjänsten besvaras av Kanslichef Marie Wijkmark,

87 Ekonomi Dialog tidigt år 1 (genomförd för 2013, prel 14-15) POK till kansliet utbildningsadministratör före sommaren Grundutbildning FMCK och Utbildningsgrupp Kompletteringsutbildning utbildningsgrupp Exempel: trafikpostutbildning för befintliga ordonnanser Kompletteringsutbildning Dialog med utbildningsgrupp Utbildningsgrupp ger eventuellt uppdraget till FMCK Trafikpostubildning lokalt för nya ordonnaser: Grundutbildning POK till fmck senast sommaren.

88 Funktionärs utbildning MTE Skövde (kansliet)

VISION MISSION VÄRDEGRUND

VISION MISSION VÄRDEGRUND VISION MISSION VÄRDEGRUND FMCK Konferens 2010 FMCK 2010 Strategi Beskriver vägen till målet För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet vår vision Vi måste också veta: var vi är Nuläge Vår

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation

FMCK Ungdomsverksamhet. Mål och Organisation Mål och Mål Vision: Mål Vision: Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad FMCK RIKSSTÄMMA 2011 Karlstad 2011 Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FÖREDRAGNINGSLISTA...2 RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN...3 RIKSFÖRBUNDETS HEDERSLEDAMÖTER

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping. RKC, Curt-Ove Jakobsson, hälsade alla hjärtligt välkomna till Kårchefsrådet.

Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping. RKC, Curt-Ove Jakobsson, hälsade alla hjärtligt välkomna till Kårchefsrådet. Östersund 2016-02-29 Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund Anteckningar fört vid Kårchefsrådet 2016-02-20 Plats: Transport Tekniskt Centrum, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Inledning RKC, Curt-Ove Jakobsson,

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND. FMCK Riksstämma. FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND. FMCK Riksstämma. FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND FMCK Riksstämma FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg INNEHÅLL Föredragningslista... 4 Riksförbundets hedersledamöter samt styrelse 2012... 6 Hedersledamöter...

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Välkommen till FMCK SKÖVDE

Välkommen till FMCK SKÖVDE Utgiven våren 2012 Välkommen till FMCK SKÖVDE Information Regler & Policy www.skovde.fmck.se Välkommen FMCK, eller som det egentligen heter, Frivilliga Motorcykelkåren, hälsar dig varmt välkommen. Vi här

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I 2010 Projektnummer 1519154 Ulf Haraldsson

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Protokoll för vid Ungdomskommittémöte måndagen den 14 maj vid Försvarsungdom Kristianstad

Protokoll för vid Ungdomskommittémöte måndagen den 14 maj vid Försvarsungdom Kristianstad Protokoll för vid Ungdomskommittémöte måndagen den 14 maj vid Försvarsungdom Kristianstad Närvarande: Tommy Sitsas Jörgen Persson Jörgen Nilsson Björn Svensson Desirée Basterius Ej närvarande Jan Nygren

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer