Frivilliga motorcykekårernas riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivilliga motorcykekårernas riksförbund"

Transkript

1 Frivilliga motorcykekårernas riksförbund Riksstämma, Höllviken 2012

2 Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson

3 Program fredag 20 april Före Ankomst incheckning Lunch Riksstämmohelgen öppnas Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson Kaffe Riksstyrelsens tid Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

4 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

5 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

6 Riksstyrelsens tid

7 Min tid som rikskårchef instruktör Resor MSB Kontakter Telefon Ericsson

8 Riksstyrelsen 2011 Trafiksäkerhet Jan Fjell Ungdom Per Nilsson Ekonomi Rikard Sjöström (Info / Rekrytering) Tävling Tomas Björk Utbildning Johan Engelbrektsson (Erik Johansson) Stf vakant (Johan Engelbrektsson) Info / Rekrytering Mariette Eriksson Suppleant - Anders Roos Vice Rikskårchef, Avtal, Kent Dahlberg Rikskårchef, Mål/Strategi/Organisation, Jörgen Karlsson

9 AG Framtid Arbetsgrupp framtid Kansliets organisation Organisation Kårer och Råd Organisation Riksstyrelsen Effektivare arbetssätt inom FMCK genom Riksstämma vartannat år Deltagare Ann Persson Agneta Niemi Christer Forsén Stefan Westergren. Plus en yngre intresserad!

10 Tekniska komittén Information Tekniska order från FM etc. Tekniska sidor på fmck.se Teknik undersökning vi olycka eller tillbud Tekniskt regelverk 258, 1251, civila egna Kurser i samverkan med AO3 FMCK tekniker/kårtekniker, MVK. Upprätthålla register över förordnade FMCK tekniker respektive kårtekniker. Förordnande sker av RS. Deltagare: Sven-Erik Asplund Royne Eriksson Lars Gustavsson Dan Nilsson

11 AO 8 Arbetet under innevarande mandatperiod har varit inriktat mot främst. AM utbildning FMCK och Civilt Info materiel från Transportstyrelsen Skyddsutrustning för elever vid UK 1 och UK 2 Utprovning av hjälmar Fokus för framtiden kommer att ha tyngdpunkt på Skyddsutrustning inom FMCK och FM Utbildning R1 och R2 Även utbildning av instruktörer R1 och R2

12 Ao7 Ungdom Per Nilsson

13 Ao7 Ungdom Per Nilsson Hur har det gått 2011? Ungdomskommittén Per, Frida, Joel och David Ny handbok Ungdomsansvarig i kårstyrelse Ungdomsledare Gällande författningar och regelverk Aktiviteter, Tävlingar etc MC Mässan Alla kurser genomförda 2011 med gott resultat! Måste man gå ungdomskurserna i rätt ordning? Nej, men det är meriterande!

14 Ao7 Ungdom Per Nilsson Vad händer 2012? UK1 Anmälda elever: 8 av 16 Anmälda Instruktörer 0 av 3 Hjälpinstruktör 1 Sista anmälan 26 maj UK2 Anmälda elever 1 av 16 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj UK3 Anmälda elever 23 av 12 Anmälda Instruktörer 1 av 6 Sista anmälan 9 maj Ungdomsledarutbildningen Anmälda elever 4 av 20 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj TIPS: Lokala Mopedordonnansutbildning (UK2) Kursplan UK2 ligger för fastställande av HKV PROD FRIV, idag gäller kursplan Ungdomkurs steg I handboken kap 3.

15 Ao 3 Johan Engelbrektsson

16 Vad har hänt efter Karlstad? Erik Kirre Johansson avgick i höstas Utbildningskommittén utökades En tjänst som utbildningsadministratör inrättades

17 Utbildningskommitté Johan Engelbrektsson Christer Wallin Karin Gustafsson Carl-Henrik Hallberg Bengt Fredriksson (Börje Samuelsson) (Jonny Jonsson) Lars Gustafsson gick över till Tekniska kommittén

18 Pågående arbeten Riskanalysmall Bengt Fredriksson Processbeskrivning utbildning Kommittén Utvärderingsverktg C-H Hallberg

19 Kurser och utbildningar Gk Mc- Älvdalen, Kråk, Kalix Uk 3- Skövde Ru Instruktör- Villingsberg Vinter- Älvdalen Ru Instruktör Vinterkurs x 2 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Mc Vinter (FIK inställd pga. för få elever)

20 Instruktörer Examinerade Mc instruktörer Jörgen Karlsson Jan Fjell Crister Wallin Christian Söderberg Tomas Björk

21 Instruktörer Examinerade Snöskoterinstruktörer Tomas Björk Kent Dahlberg

22 Instruktörsplanering Intresseanmälan HEMSIDAN och

23 Det har varit ett väldigt hektiskt och omvälvande år med förändringar på kansliet och inom ansvarsområdet. Utbildnings och kursmässigt har vi alla tillsammans rett ut det, ibland med nöd och näppe, men med bibehållen kvalitet och framåtanda. Detta mycket tack vare de krafter vi har inom FMCK på instruktörs nivå. Johan Engelbrektsson Ao3

24 Ao2 Info & Rekrytering Mariette Ericsson & Rikard Sjöström

25 Uppdraget Skapa förutsättningar för att öka antalet medlemmar och därmed även öka antalet tillsatta avtal. Informera om verksamheten till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Hur? I Journalen och på hemsidan (fmck.se) informera om central, regional och lokal verksamhet. Leda centrala (större) info & rekryterings aktiviteter. Stödja regionala och lokala info & rekryterings aktiviteter.

26 2011 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan Sociala medier (Facebook) Mässor (2 Hjul i Göteborg och Mc-mässa i Västerås) Lokala tillställningar (Regementets dag)???

27 2012 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Mässa (2 Hjul i Stockholm) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

28 Tävling AO 5 Tomas Björk

29 Tävling AO 5 Jocke i diket

30 Tävling AO 5 Frederik Åsåker

31 TÄVLING AO Civil Militär RM-Vinter 2012?

32 Tävling AO 5 SÄKERHET - ANSVAR ANDRAS - EGET

33 Ao1 mål, strategier och organisation Rikskårchef Jörgen Karlsson

34 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är att: Vi utbildar och vidareutbildar ordonnanser och annan personal med moped, motorcykel, snöskoter och/eller fyrhjuling som arbetsredskap samt personal i trafiktjänst med rätt kompetens och hög kvalitet till en för våra uppdragsgivare rimlig kostnad. Vi utbildar och vidareutbildar instruktörer för eget och våra uppdragsgivares behov. Vi har inga döda eller allvarligt skadade vid utbildning, träning, tävling eller tjänstgöring. Vi är en väl ansedd rådgivare och remissinstans som en naturlig del av samhället när det gäller trafiksäkerhet för motorcyklar, snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar. Vi utbildar och avtalsskriver för hela samhällets behov - Försvarsmakten, kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer. Vi har avtal över hela landet och vår avtalsuppfyllnad är hundraprocentig.

35 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är också att: Vi genomför ett flertal insatser årligen, över hela landet. Allt från övningar till skarpa uppdrag vid krissituationer. Vi är ansedda som kompetenta och flexibla. Våra uppdragsgivare ser nyttan och vi är efterfrågade. Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen. Vi har Sveriges bästa mopedutbildning. Vi anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i form av flera årligen återkommande tävlingar, där vi vidmakthåller och utvecklar våra medlemmars förarskicklighet samt rekryterar nya medlemmar och främjar kamratskapet.

36 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är dessutom att: Vi skapar möjligheter för träning, såväl centralt som lokalt, på den för oss upplåtna marken. Vi har en ekonomi som är baserad på flera olika intäkter och anslag vi står på minst tre ben. Vi sprider information genom traditionella och moderna medier. Våra uppdragsgivare, medlemmar och funktionärer har alltid tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Vår påverkan på miljön är reducerad till nivåer som är långsiktigt hållbara. Vi har kul.

37 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision borde dessutom vara att: Det skall vara attraktivt att vara medlem i FMCK

38 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst

39 If it is to Be, It's Up to Me

40 If it s to Be, it s Up to Me Ett viktigt arbete måste utföras, och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vemsomhelst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas arbete. Alla tyckte att Vemsomhelst kunde göra det, men Ingen ansåg att Alla skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vemsomhelst skulle kunna ha gjort. Vem är du? Ingen, Någon, Vemsomhelst eller Alla?

41 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

42 Motioner och propositioner

43 Proposition FMCK Riksstyrelse utsänder härmed proposition om ändring av FMCK grundstadgar samt ärendeförteckning 3.4 enligt förslag. Bakgrund: Enligt tradition väljs den ledamot med längst tjänstgöring till vice rikskårchef. Posten är så viktig att riksstämman bör välja vem av ledamöterna som är bäst lämpad som vice rikskårchef. Nuvarande text: Till vice rikskårschef skall väljas den ledamot som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs vid konstituerande möte. Förslag till ny text: Till vice rikskårchef skall väljas den ur riksstyrelsen som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs av riksstämman på ett år. Ändring av 3.4 Ärenden vid ordinarie riksstämma och valbarhet Stadgeändringen föreslås gälla från riksstämman 2013.

44 Motion FMCK Eksjö Bakgrund Riktlinjer för valberedningens arbete finns idag inte inlagt i FMCK:s stadgar. Detta för att kårerna och riksstyrelsen skall kunna följa valberedningens arbete under året. Förslag FMCK Eksjö föreslår följande riktlinjer för arbetet inom valberedningen: Senast den 1/10 skall valberedningen redovisa valbara ledamöter till kårerna. Senast den 15/1 skall valberedningen redovisa inkomna förslag från kårer och enskilda medlemmar ut till kårerna. Senast den 1/3 skall valberedningen redovisa sina förslag till kommande riksstyrelse.

45 Riksstyrelsens yttrande Riksstyrelsen anser förslaget vara av vikt för att främja demokratin i FMCK. Motionen föreslår inga ändringar av stadgarna. Därför måste texten omarbetas för att bättre stämma med stadgarna, samt datumen eventuellt justeras för att stämma med årsarbetsplanen. Vad gäller punkten 1 framgår valbara ledamöter av stadgarna Separat redovisning av detta kan dock självklart ske trots detta. Vad gäller punkten 2 vill riksstyrelsen poängtera att enligt stadgarna kan förslag på riksstyrelseledamot inkomma så sent som under riksstämman. Dock kan givetvis inkomna förslag vid denna tidpunkt redovisas. Riksstyrelsen föreslår dock att datumet tas bort och ändras till löpande. Vad gäller punkten 3 bör redovisningen ske till kårerna och sittande riksstyrelse. Det bör tilläggas att valberedningens förslag kan komma att ändras och valberedningen redovisar sitt slutförslag vid riksstämman, efter genomgång med delegaterna dagen före riksstämman enligt tradition.

46 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att den huvudsakliga innebörden av motionen inarbetas i handboken kapitel 1 och redovisas senast i samband med stämman 2013.

47 MOTION FRÅN FMCK NORDJÄMTLAND ANG UPPLÖSANDE AV FMCK NORDJÄMTLAND Då verksamheten i FMCK Nordjämtland sedan ett par år tillbaka helt dött ut så önskar vi att ni kan hjälpa oss att fusionera med FMCK Jämtland igen som det en gång var i historien. Vi har bara 2 st ordonnanser som är aktiva ännu och det är jag själv Robban samt min Sambo Ellen. Vi har idag avtal med HVund i Östersund och vår verksamhet utövas därför främst hos FMCK Jämtland. Inget godkänt årsmöte har genomförts förra våren och kommer inte kunna genomföras denna vår heller då 2 st styrelsemedlemmar inte kan genomföra detta själva. Vi har rekommenderat våra tidigare medlemmar att lösa medlemskap hos Jämtland då en avveckling av Nordjämtland varit ett faktum sen ett par år tillbaka. Alla räkenskaper och deklarationer har och kommer tills detta kan träda i kraft skötas av våran kassör Ellen utan problem. FÖRSLAG FMCK Nordjämtland önskar att likvida medel samt inventarier överförs till FMCK Jämtland (Östersund) samt att FMCK Nordjämtland upphör som egen förening. Medlemmar är redan underrättade att så kommer att ske och löser medlemskap i Jämtland istället för 2012.

48 Riksstyrelsens yttrande Enligt Frivilliga motorcykelkårenas riksförbunds grundstadgar, 2.9, kan riksstyrelsen upplösa kår som saknar verksamhet. Beslutet skall ske på ordinarie riksstämma, som också fattar beslut om hur handlingar och tillgångar får användas. Riksstyrelsen har noterat att FMCK Nordjämtland inte hade några betalande medlemmar under 2011 och ej heller i skrivande stund har några medlemmar för 2012.

49 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att stämman beslutar att FMCK Nordjämtland upplöses i enlighet med 2.9 i grundstadgarna. Kåren anses ha yttrat sig då förslaget kommer från kårchefen, Robert Gjersvold. Kårens handlingar skall förvaras av riksstyrelsen och kårchefen får i uppdrag att sända dem till FMCK Kansli omgående efter detta beslut. Bokslut har genomförts i FMCK Nordjämtland och överskjutande balans föreslås tillfalla FMCK Jämtland. Kårens inventarier, inkluderande erhållna gåvor från FM samt FMCK Nordjämtlands motorcyklar (MC258, MC257 och MC256) överförs till FMCK Jämtland. Förteckning över dessa inventarier skall upprättas och tillsändas FMCK Riksstyrelse.

50 Röstlängd

51 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

52 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

53 Kansli Marie Wijkmark Presentation personal Arbetsbelastning Information om information Medlemskort

54 Motor- och transportenhet (MTE)

55 Varför? Civil krisberedskap Stor belastning i samhället Förstärkningsresurser

56 Hur ser en enhet ut? Totalt 96 personer Enhetschef Ställföreträdande enhetschef Bandvagnsförare Bandvagnsförare/mekaniker Bandvagnsförare/bandtraktorförare/lastmaskin /truck Lastbilsförare Bussförare Elverksskötare Förare MC/terränghjuling/snöskoter/mekaniker Förare MC/terränghjuling/snöskoter

57 Var i landet? 10 orter Södra Sverige: Borås, Hässleholm och Eksjö Mellersta Sverige: Karlstad, Enköping och Gävle Norra Sverige: Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund Varför just denna centralort?

58 Vilka fordon? Fordon, dock ej motorcykel, hyrs in via enhetschefen För motorcykel gäller: Mc 258 Placering hemma Vårdas med samma regler som för ordonnans Civil mc-utrustning erhålls

59 Utbildning Grundkurs i krisberedskap Grundutbildning MC Vinterutbildning MC Grundutbildning terränghjuling Grundutbildning snöskoter Mekaniker MC/terränghjuling/snöskoter

60 Hur går det till vid insats? Myndighet t ex Länsstyrelse avropar hjälp till enhetschef Enhetschef kallar sin enhet Enheten utför uppgiften Enheten ska ha en uthållighet på 10 dygn!

61 Bra att veta Skriftlig tillåtelse från arbetsgivaren INNAN utbildning Överenskommelse (avtal) med egna organisationen Ersättning under insats Försäkrad Övning 1 gång/år

62 Frågor?

63 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

64 Nyheter och framtid

65 Kortisar Sisu Kårträffen Wings on Wheels

66 fmck.se Webmaster Antal registrerade: 259st ( ) Webshop Ny webshop under konstruktion Intranet Nytt intranet under konstruktion kårnamn.fmck.se är möjligt söker fler webmaster (PHP, Wordpress, DNS etc.) Frågor, önskemål och synpunkter tas tacksamt emot av (Per Nilsson)

67 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

68

69 Inventering Behovet lokalt hos kårerna (militära och civila avtal)? Ålderstruktur i kårerna? Analysera målgrupper och arenor. Var får vi mest pang för pengarna? Profil och reklam-mtrl. Rätt prylar, igenkänningsfaktorn?! Varumärket FMCK

70 Grupper (kommittéer) Uppvisningsgrupper (lokalt, regionalt eller centralt)? Mässgrupp fortsätta utveckla gemensamt grundkoncept. Kårer och Enskilda Idéer skicka in på enklaste sätt. Allt tittas på! Under helgen: Koppla hemsidan och Journalen (artiklar och fördjupningar) Informationsfoldrar Annonser

71 2012 Journalen (fyra nummer / år) 2 hjul mässan i Göteborg Mc-mässan i Västerås Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

72 FMCK Vårda varumärket! Vi har Sveriges bästa fortbildning av mc-förare. Dessutom är den i princip gratis man får till och med betalt. Var glada, ha roligt ingen vill vara med i en sur förening.

73 Regioner För att kunna utveckla fadderverksamheten delas FMCKs kårer i tre regioner (norr, mitt och syd). Kårer i landet Kiruna, Kalix, Boden, Luleå, Umeå, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Jämtland, Östjemtland, Härjedalen, Falun, Ljusdal-Loos, Hudiksvall, Bollnäs-Voxnadalen, Gävle, Värmland, Örebro, Uppsala, Enköping, Västerås, Stockholm, Södertörn, Bohusdal, Göteborg, Borås, Skövde, Varberg, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Eksjö, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Gotland. 42 stycken kårer med många likheter, men även många olikheter.

74 Region Norr Regionansvarig: Thomas Björk Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

75 Region Mitt Regionansvarig: Anders Roos Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

76 Region Syd Regionansvarig: Rikard Sjöström Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

77 Grundförmågeutbildning Är budgeterad i central GkMc Genomförs lokalt på avsändande kår eller i sammarbete mellan kårer

78 Trafikpostutbildning Enligt befattningsbeskrivning Mc-ordonnans ingår nu även kompetens att agera Trafikpost. Detta innebär: From 2013 ingår det i vårt uppdrag från Prod Friv Dvs GkMc, Vk samt Trfpost (ca 50 tim) skall genomföras för att vara placeringsbar Ordonnanser, redan utbildade och placerade, skall kompletterings utbildas. (Ca50 tim)

79 Trafiktjänstutbildninng Hvtrfplut Ca 60 tim

80 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll 2013 Älvdalen v 8

81 Några kortisar till Inlägg från verksamhetsrevisorn Björn Holgersson Flygdagarna!!!

82 Organisation och ekonomi Jörgen Karlsson

83 Frågestund Moms? Facebook lämplig och olämplig info Kortare instruktörsutbildning Touring i visionen förslag från BL -> RS Direktanslutna medlemmar till RS - synliggör Tas under året av RS: FMCK Ungdomslag 6 days Teknikerkurs samtidigt som GGN Miljöpåverkan MC 258

84 Riksstyrelsen Ekonomi Info & Rekrytering Utbildning & Trafiksäkerhet Regioner Tävling Avtal Ungdom Ledamot Ledamot Nord Ledamot Ledamot Ledamot / Ungdom Ledamot Ledamot Mitt Redaktionskomitté Utbildnings- admin Kanslichef Ungdomskommité Webkomitté Huvudinstriktörer Syd

85 Kansliet Kanslichef Utbildningsadministratör MC-tekniker Ekonomisk handläggare Personal Planering Budgetering och slutrapportering Kursfordon Utbetalningar Information Leda och fördela Kanslifordon Medlemsregister Instruktörer - plan Anmälan Ekonomi Material Material Bokföring

86 Vi söker nu en utbildningsadministratör Som utbildningsadministratör vid FMCK riksförbunds kansli i Skövde består dina arbetsuppgifter bland annat av att: ansvara för planering, budgetering och slutrapportering av utbildningar ansvara för information om kommande utbildningar till FMCKs medlemmar ansvara för planering av instruktörer och kurschefer till utbildningar ansvara för mottagning, kontroll och sammanställning av anmälningar till utbildningar ansvara för beställningar och leverans av fordon, material, lokaler, övningsområde, mat samt logi vid utbildningar stötta kurschefer, instruktörer och elever under utbildningarnas genomförande vara projektledare vid andra arrangemang som beslutats av Riksstyrelsen Vi erbjuder en spännande utmaning i en organisation under utveckling. Vi vill att du är en driven person. Du är självgående och har erfarenhet av att arbeta i projektform. Du är noggrann, har en positiv inställning och förmåga och intresse att kommunicera med olika målgrupper. Mycket god datorvana och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är ett krav. Du har sannolikt någon form av akademisk utbildning. Du är troligen mellan 30 och 50 år. Vi ser engagemang och kunskap om FMCK, eller annan frivillig försvarsorganisation, som mycket meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av planering och ledning av kursverksamhet, samt om du har erfarenhet och kunskap om motorcykelutbildning. Slutligen är det givetvis meriterande om du, som vi, har ett brinnande intresse för motorcyklar. Jobbet är en heltidstjänst med placering vid kansliet i Skövde med tillträde Resor ingår i tjänsten. Arbetstiden kan till viss del komma att förläggas på helg. Frågor om tjänsten besvaras av Kanslichef Marie Wijkmark,

87 Ekonomi Dialog tidigt år 1 (genomförd för 2013, prel 14-15) POK till kansliet utbildningsadministratör före sommaren Grundutbildning FMCK och Utbildningsgrupp Kompletteringsutbildning utbildningsgrupp Exempel: trafikpostutbildning för befintliga ordonnanser Kompletteringsutbildning Dialog med utbildningsgrupp Utbildningsgrupp ger eventuellt uppdraget till FMCK Trafikpostubildning lokalt för nya ordonnaser: Grundutbildning POK till fmck senast sommaren.

88 Funktionärs utbildning MTE Skövde (kansliet)

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar Nr 4, december 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Försvarsministern tar emot Att göra en civil insats På signalskyddsutbildning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

FRO-are firade Hemvärnet 70 år

FRO-are firade Hemvärnet 70 år FRO-are firade Hemvärnet 70 år Nr 2, juni 2010 Riksstämman 2010 sid 3 Ledningsträning sid 12 Nordström ersätter Unger sid 16 Tankar i huvudet på en ny ordförande... Jag har haft förmånen att under många

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2011 Flygvapenfrivilliga har ca 4000 medlemmar varav ca 30 % är kvinnor. Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid Flygvapnets

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer