Frivilliga motorcykekårernas riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivilliga motorcykekårernas riksförbund"

Transkript

1 Frivilliga motorcykekårernas riksförbund Riksstämma, Höllviken 2012

2 Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson

3 Program fredag 20 april Före Ankomst incheckning Lunch Riksstämmohelgen öppnas Invigning Chefen för P7, Mikael Nilsson inviger riksstämmohelgen Beredskapsdirektör Johan Ekerman Försvarsdepartementet, Peter Jeppson Kaffe Riksstyrelsens tid Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

4 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

5 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

6 Riksstyrelsens tid

7 Min tid som rikskårchef instruktör Resor MSB Kontakter Telefon Ericsson

8 Riksstyrelsen 2011 Trafiksäkerhet Jan Fjell Ungdom Per Nilsson Ekonomi Rikard Sjöström (Info / Rekrytering) Tävling Tomas Björk Utbildning Johan Engelbrektsson (Erik Johansson) Stf vakant (Johan Engelbrektsson) Info / Rekrytering Mariette Eriksson Suppleant - Anders Roos Vice Rikskårchef, Avtal, Kent Dahlberg Rikskårchef, Mål/Strategi/Organisation, Jörgen Karlsson

9 AG Framtid Arbetsgrupp framtid Kansliets organisation Organisation Kårer och Råd Organisation Riksstyrelsen Effektivare arbetssätt inom FMCK genom Riksstämma vartannat år Deltagare Ann Persson Agneta Niemi Christer Forsén Stefan Westergren. Plus en yngre intresserad!

10 Tekniska komittén Information Tekniska order från FM etc. Tekniska sidor på fmck.se Teknik undersökning vi olycka eller tillbud Tekniskt regelverk 258, 1251, civila egna Kurser i samverkan med AO3 FMCK tekniker/kårtekniker, MVK. Upprätthålla register över förordnade FMCK tekniker respektive kårtekniker. Förordnande sker av RS. Deltagare: Sven-Erik Asplund Royne Eriksson Lars Gustavsson Dan Nilsson

11 AO 8 Arbetet under innevarande mandatperiod har varit inriktat mot främst. AM utbildning FMCK och Civilt Info materiel från Transportstyrelsen Skyddsutrustning för elever vid UK 1 och UK 2 Utprovning av hjälmar Fokus för framtiden kommer att ha tyngdpunkt på Skyddsutrustning inom FMCK och FM Utbildning R1 och R2 Även utbildning av instruktörer R1 och R2

12 Ao7 Ungdom Per Nilsson

13 Ao7 Ungdom Per Nilsson Hur har det gått 2011? Ungdomskommittén Per, Frida, Joel och David Ny handbok Ungdomsansvarig i kårstyrelse Ungdomsledare Gällande författningar och regelverk Aktiviteter, Tävlingar etc MC Mässan Alla kurser genomförda 2011 med gott resultat! Måste man gå ungdomskurserna i rätt ordning? Nej, men det är meriterande!

14 Ao7 Ungdom Per Nilsson Vad händer 2012? UK1 Anmälda elever: 8 av 16 Anmälda Instruktörer 0 av 3 Hjälpinstruktör 1 Sista anmälan 26 maj UK2 Anmälda elever 1 av 16 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj UK3 Anmälda elever 23 av 12 Anmälda Instruktörer 1 av 6 Sista anmälan 9 maj Ungdomsledarutbildningen Anmälda elever 4 av 20 Anmälda Instruktörer 1 av 3 Sista anmälan 26 maj TIPS: Lokala Mopedordonnansutbildning (UK2) Kursplan UK2 ligger för fastställande av HKV PROD FRIV, idag gäller kursplan Ungdomkurs steg I handboken kap 3.

15 Ao 3 Johan Engelbrektsson

16 Vad har hänt efter Karlstad? Erik Kirre Johansson avgick i höstas Utbildningskommittén utökades En tjänst som utbildningsadministratör inrättades

17 Utbildningskommitté Johan Engelbrektsson Christer Wallin Karin Gustafsson Carl-Henrik Hallberg Bengt Fredriksson (Börje Samuelsson) (Jonny Jonsson) Lars Gustafsson gick över till Tekniska kommittén

18 Pågående arbeten Riskanalysmall Bengt Fredriksson Processbeskrivning utbildning Kommittén Utvärderingsverktg C-H Hallberg

19 Kurser och utbildningar Gk Mc- Älvdalen, Kråk, Kalix Uk 3- Skövde Ru Instruktör- Villingsberg Vinter- Älvdalen Ru Instruktör Vinterkurs x 2 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Mc Vinter (FIK inställd pga. för få elever)

20 Instruktörer Examinerade Mc instruktörer Jörgen Karlsson Jan Fjell Crister Wallin Christian Söderberg Tomas Björk

21 Instruktörer Examinerade Snöskoterinstruktörer Tomas Björk Kent Dahlberg

22 Instruktörsplanering Intresseanmälan HEMSIDAN och

23 Det har varit ett väldigt hektiskt och omvälvande år med förändringar på kansliet och inom ansvarsområdet. Utbildnings och kursmässigt har vi alla tillsammans rett ut det, ibland med nöd och näppe, men med bibehållen kvalitet och framåtanda. Detta mycket tack vare de krafter vi har inom FMCK på instruktörs nivå. Johan Engelbrektsson Ao3

24 Ao2 Info & Rekrytering Mariette Ericsson & Rikard Sjöström

25 Uppdraget Skapa förutsättningar för att öka antalet medlemmar och därmed även öka antalet tillsatta avtal. Informera om verksamheten till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Hur? I Journalen och på hemsidan (fmck.se) informera om central, regional och lokal verksamhet. Leda centrala (större) info & rekryterings aktiviteter. Stödja regionala och lokala info & rekryterings aktiviteter.

26 2011 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan Sociala medier (Facebook) Mässor (2 Hjul i Göteborg och Mc-mässa i Västerås) Lokala tillställningar (Regementets dag)???

27 2012 Journalen (fyra nummer / år) Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Mässa (2 Hjul i Stockholm) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

28 Tävling AO 5 Tomas Björk

29 Tävling AO 5 Jocke i diket

30 Tävling AO 5 Frederik Åsåker

31 TÄVLING AO Civil Militär RM-Vinter 2012?

32 Tävling AO 5 SÄKERHET - ANSVAR ANDRAS - EGET

33 Ao1 mål, strategier och organisation Rikskårchef Jörgen Karlsson

34 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är att: Vi utbildar och vidareutbildar ordonnanser och annan personal med moped, motorcykel, snöskoter och/eller fyrhjuling som arbetsredskap samt personal i trafiktjänst med rätt kompetens och hög kvalitet till en för våra uppdragsgivare rimlig kostnad. Vi utbildar och vidareutbildar instruktörer för eget och våra uppdragsgivares behov. Vi har inga döda eller allvarligt skadade vid utbildning, träning, tävling eller tjänstgöring. Vi är en väl ansedd rådgivare och remissinstans som en naturlig del av samhället när det gäller trafiksäkerhet för motorcyklar, snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar. Vi utbildar och avtalsskriver för hela samhällets behov - Försvarsmakten, kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer. Vi har avtal över hela landet och vår avtalsuppfyllnad är hundraprocentig.

35 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är också att: Vi genomför ett flertal insatser årligen, över hela landet. Allt från övningar till skarpa uppdrag vid krissituationer. Vi är ansedda som kompetenta och flexibla. Våra uppdragsgivare ser nyttan och vi är efterfrågade. Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen. Vi har Sveriges bästa mopedutbildning. Vi anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i form av flera årligen återkommande tävlingar, där vi vidmakthåller och utvecklar våra medlemmars förarskicklighet samt rekryterar nya medlemmar och främjar kamratskapet.

36 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision är dessutom att: Vi skapar möjligheter för träning, såväl centralt som lokalt, på den för oss upplåtna marken. Vi har en ekonomi som är baserad på flera olika intäkter och anslag vi står på minst tre ben. Vi sprider information genom traditionella och moderna medier. Våra uppdragsgivare, medlemmar och funktionärer har alltid tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Vår påverkan på miljön är reducerad till nivåer som är långsiktigt hållbara. Vi har kul.

37 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst Vår vision borde dessutom vara att: Det skall vara attraktivt att vara medlem i FMCK

38 FMCK en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst

39 If it is to Be, It's Up to Me

40 If it s to Be, it s Up to Me Ett viktigt arbete måste utföras, och Alla var övertygad om att Någon skulle göra det. Vemsomhelst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas arbete. Alla tyckte att Vemsomhelst kunde göra det, men Ingen ansåg att Alla skulle göra det. Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad Vemsomhelst skulle kunna ha gjort. Vem är du? Ingen, Någon, Vemsomhelst eller Alla?

41 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

42 Motioner och propositioner

43 Proposition FMCK Riksstyrelse utsänder härmed proposition om ändring av FMCK grundstadgar samt ärendeförteckning 3.4 enligt förslag. Bakgrund: Enligt tradition väljs den ledamot med längst tjänstgöring till vice rikskårchef. Posten är så viktig att riksstämman bör välja vem av ledamöterna som är bäst lämpad som vice rikskårchef. Nuvarande text: Till vice rikskårschef skall väljas den ledamot som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs vid konstituerande möte. Förslag till ny text: Till vice rikskårchef skall väljas den ur riksstyrelsen som är bäst lämpad för uppgiften. Vice rikskårchefen väljs av riksstämman på ett år. Ändring av 3.4 Ärenden vid ordinarie riksstämma och valbarhet Stadgeändringen föreslås gälla från riksstämman 2013.

44 Motion FMCK Eksjö Bakgrund Riktlinjer för valberedningens arbete finns idag inte inlagt i FMCK:s stadgar. Detta för att kårerna och riksstyrelsen skall kunna följa valberedningens arbete under året. Förslag FMCK Eksjö föreslår följande riktlinjer för arbetet inom valberedningen: Senast den 1/10 skall valberedningen redovisa valbara ledamöter till kårerna. Senast den 15/1 skall valberedningen redovisa inkomna förslag från kårer och enskilda medlemmar ut till kårerna. Senast den 1/3 skall valberedningen redovisa sina förslag till kommande riksstyrelse.

45 Riksstyrelsens yttrande Riksstyrelsen anser förslaget vara av vikt för att främja demokratin i FMCK. Motionen föreslår inga ändringar av stadgarna. Därför måste texten omarbetas för att bättre stämma med stadgarna, samt datumen eventuellt justeras för att stämma med årsarbetsplanen. Vad gäller punkten 1 framgår valbara ledamöter av stadgarna Separat redovisning av detta kan dock självklart ske trots detta. Vad gäller punkten 2 vill riksstyrelsen poängtera att enligt stadgarna kan förslag på riksstyrelseledamot inkomma så sent som under riksstämman. Dock kan givetvis inkomna förslag vid denna tidpunkt redovisas. Riksstyrelsen föreslår dock att datumet tas bort och ändras till löpande. Vad gäller punkten 3 bör redovisningen ske till kårerna och sittande riksstyrelse. Det bör tilläggas att valberedningens förslag kan komma att ändras och valberedningen redovisar sitt slutförslag vid riksstämman, efter genomgång med delegaterna dagen före riksstämman enligt tradition.

46 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att den huvudsakliga innebörden av motionen inarbetas i handboken kapitel 1 och redovisas senast i samband med stämman 2013.

47 MOTION FRÅN FMCK NORDJÄMTLAND ANG UPPLÖSANDE AV FMCK NORDJÄMTLAND Då verksamheten i FMCK Nordjämtland sedan ett par år tillbaka helt dött ut så önskar vi att ni kan hjälpa oss att fusionera med FMCK Jämtland igen som det en gång var i historien. Vi har bara 2 st ordonnanser som är aktiva ännu och det är jag själv Robban samt min Sambo Ellen. Vi har idag avtal med HVund i Östersund och vår verksamhet utövas därför främst hos FMCK Jämtland. Inget godkänt årsmöte har genomförts förra våren och kommer inte kunna genomföras denna vår heller då 2 st styrelsemedlemmar inte kan genomföra detta själva. Vi har rekommenderat våra tidigare medlemmar att lösa medlemskap hos Jämtland då en avveckling av Nordjämtland varit ett faktum sen ett par år tillbaka. Alla räkenskaper och deklarationer har och kommer tills detta kan träda i kraft skötas av våran kassör Ellen utan problem. FÖRSLAG FMCK Nordjämtland önskar att likvida medel samt inventarier överförs till FMCK Jämtland (Östersund) samt att FMCK Nordjämtland upphör som egen förening. Medlemmar är redan underrättade att så kommer att ske och löser medlemskap i Jämtland istället för 2012.

48 Riksstyrelsens yttrande Enligt Frivilliga motorcykelkårenas riksförbunds grundstadgar, 2.9, kan riksstyrelsen upplösa kår som saknar verksamhet. Beslutet skall ske på ordinarie riksstämma, som också fattar beslut om hur handlingar och tillgångar får användas. Riksstyrelsen har noterat att FMCK Nordjämtland inte hade några betalande medlemmar under 2011 och ej heller i skrivande stund har några medlemmar för 2012.

49 Riksstyrelsens förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår att stämman beslutar att FMCK Nordjämtland upplöses i enlighet med 2.9 i grundstadgarna. Kåren anses ha yttrat sig då förslaget kommer från kårchefen, Robert Gjersvold. Kårens handlingar skall förvaras av riksstyrelsen och kårchefen får i uppdrag att sända dem till FMCK Kansli omgående efter detta beslut. Bokslut har genomförts i FMCK Nordjämtland och överskjutande balans föreslås tillfalla FMCK Jämtland. Kårens inventarier, inkluderande erhållna gåvor från FM samt FMCK Nordjämtlands motorcyklar (MC258, MC257 och MC256) överförs till FMCK Jämtland. Förteckning över dessa inventarier skall upprättas och tillsändas FMCK Riksstyrelse.

50 Röstlängd

51 Kvällen Rast Motioner och propositioner Valberedningens tid Middag Ca Trivselkväll med 60-tals tema Klädsel: tidsenligt 60-tal

52 Program lördag 21 April Frukost Information av kansli Kaffe Hämta ev varma kläder som behövs på resan till Malmö Motor- och Transport Enheten (MTE) Per Wallin Malmökårens tid Bussen avgår från parkeringen (lunch i Malmö) Återkomst till Falsterbo Egen tid Samling till riksstämma Stämmoförhandlingar Medaljutdelning Avtackning av avgående styrelseledamöter Stämmomiddag Samkväm

53 Kansli Marie Wijkmark Presentation personal Arbetsbelastning Information om information Medlemskort

54 Motor- och transportenhet (MTE)

55 Varför? Civil krisberedskap Stor belastning i samhället Förstärkningsresurser

56 Hur ser en enhet ut? Totalt 96 personer Enhetschef Ställföreträdande enhetschef Bandvagnsförare Bandvagnsförare/mekaniker Bandvagnsförare/bandtraktorförare/lastmaskin /truck Lastbilsförare Bussförare Elverksskötare Förare MC/terränghjuling/snöskoter/mekaniker Förare MC/terränghjuling/snöskoter

57 Var i landet? 10 orter Södra Sverige: Borås, Hässleholm och Eksjö Mellersta Sverige: Karlstad, Enköping och Gävle Norra Sverige: Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund Varför just denna centralort?

58 Vilka fordon? Fordon, dock ej motorcykel, hyrs in via enhetschefen För motorcykel gäller: Mc 258 Placering hemma Vårdas med samma regler som för ordonnans Civil mc-utrustning erhålls

59 Utbildning Grundkurs i krisberedskap Grundutbildning MC Vinterutbildning MC Grundutbildning terränghjuling Grundutbildning snöskoter Mekaniker MC/terränghjuling/snöskoter

60 Hur går det till vid insats? Myndighet t ex Länsstyrelse avropar hjälp till enhetschef Enhetschef kallar sin enhet Enheten utför uppgiften Enheten ska ha en uthållighet på 10 dygn!

61 Bra att veta Skriftlig tillåtelse från arbetsgivaren INNAN utbildning Överenskommelse (avtal) med egna organisationen Ersättning under insats Försäkrad Övning 1 gång/år

62 Frågor?

63 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

64 Nyheter och framtid

65 Kortisar Sisu Kårträffen Wings on Wheels

66 fmck.se Webmaster Antal registrerade: 259st ( ) Webshop Ny webshop under konstruktion Intranet Nytt intranet under konstruktion kårnamn.fmck.se är möjligt söker fler webmaster (PHP, Wordpress, DNS etc.) Frågor, önskemål och synpunkter tas tacksamt emot av (Per Nilsson)

67 Program söndag 22 April Frukost Info FMCK framtid och nyheter Ag framtid Flygdagarna (Christian Söderberg) Hemsidan (Per Nilsson) Trafiktjänst/trafikdirigering (Johan Engelbrektsson) Regioner (Rikard) 10:00 Fika regionsvis 10:30 Info FMCK framtid och nyheter forts. Rekrytering (Rikard Sjöström) Organisation och ekonomi (Jörgen Karlsson) Frågestund, avslutning Lunch Hemfärd Konstituerande möte med nya Riksstyrelsen

68

69 Inventering Behovet lokalt hos kårerna (militära och civila avtal)? Ålderstruktur i kårerna? Analysera målgrupper och arenor. Var får vi mest pang för pengarna? Profil och reklam-mtrl. Rätt prylar, igenkänningsfaktorn?! Varumärket FMCK

70 Grupper (kommittéer) Uppvisningsgrupper (lokalt, regionalt eller centralt)? Mässgrupp fortsätta utveckla gemensamt grundkoncept. Kårer och Enskilda Idéer skicka in på enklaste sätt. Allt tittas på! Under helgen: Koppla hemsidan och Journalen (artiklar och fördjupningar) Informationsfoldrar Annonser

71 2012 Journalen (fyra nummer / år) 2 hjul mässan i Göteborg Mc-mässan i Västerås Hemsidan fortsätter att utvecklas Sociala medier (Facebook, finnas där - självklart men ) Flygdagarna Lokala och regionala tillställningar??? (kårerna!!!) Regementets dag Motormässor Tävlingar???

72 FMCK Vårda varumärket! Vi har Sveriges bästa fortbildning av mc-förare. Dessutom är den i princip gratis man får till och med betalt. Var glada, ha roligt ingen vill vara med i en sur förening.

73 Regioner För att kunna utveckla fadderverksamheten delas FMCKs kårer i tre regioner (norr, mitt och syd). Kårer i landet Kiruna, Kalix, Boden, Luleå, Umeå, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Jämtland, Östjemtland, Härjedalen, Falun, Ljusdal-Loos, Hudiksvall, Bollnäs-Voxnadalen, Gävle, Värmland, Örebro, Uppsala, Enköping, Västerås, Stockholm, Södertörn, Bohusdal, Göteborg, Borås, Skövde, Varberg, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Eksjö, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Helsingborg, Hässleholm, Malmö, Gotland. 42 stycken kårer med många likheter, men även många olikheter.

74 Region Norr Regionansvarig: Thomas Björk Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

75 Region Mitt Regionansvarig: Anders Roos Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

76 Region Syd Regionansvarig: Rikard Sjöström Västerbotten Norrbotten FMCK Kiruna, FMCK Kalix, FMCK Boden, FMCK Luleå, FMCK Umeå. Västernorrland FMCK Sollefteå, FMCK Örnsköldsvik, FMCK Kramfors, FMCK Härnösand, FMCK Sundsvall. Jämtland Härjedalen FMCK Jämtland, FMCK Östjemtland, FMCK Härjedalen. Gävle Dala FMCK Falun, FMCK Ljusdal-Loos, FMCK Hudiksvall, FMCK Bollnäs-Voxnadalen, FMCK Gävle. Närke Värmland FMCK Värmland, FMCK Örebro, Uppsala Västmanland FMCK Uppsala, FMCK Enköping, FMCK Västerås. Stockholm FMCK Stockholm, FMCK Södertörn. Östergötland Sörmland FMCK Linköping, FMCK Norrköping, FMCK Strängnäs. Västra Götaland Halland FMCK Bohusdal, FMCK Göteborg, FMCK Borås, FMCK Skövde, FMCK Varberg, Småland Blekinge FMCK Eksjö, FMCK Kronoberg, FMCK Kalmar, FMCK Blekinge. Skåne FMCK Helsingborg, FMCK Hässleholm, FMCK Malmö. Gotland FMCK Gotland

77 Grundförmågeutbildning Är budgeterad i central GkMc Genomförs lokalt på avsändande kår eller i sammarbete mellan kårer

78 Trafikpostutbildning Enligt befattningsbeskrivning Mc-ordonnans ingår nu även kompetens att agera Trafikpost. Detta innebär: From 2013 ingår det i vårt uppdrag från Prod Friv Dvs GkMc, Vk samt Trfpost (ca 50 tim) skall genomföras för att vara placeringsbar Ordonnanser, redan utbildade och placerade, skall kompletterings utbildas. (Ca50 tim)

79 Trafiktjänstutbildninng Hvtrfplut Ca 60 tim

80 Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll 2013 Älvdalen v 8

81 Några kortisar till Inlägg från verksamhetsrevisorn Björn Holgersson Flygdagarna!!!

82 Organisation och ekonomi Jörgen Karlsson

83 Frågestund Moms? Facebook lämplig och olämplig info Kortare instruktörsutbildning Touring i visionen förslag från BL -> RS Direktanslutna medlemmar till RS - synliggör Tas under året av RS: FMCK Ungdomslag 6 days Teknikerkurs samtidigt som GGN Miljöpåverkan MC 258

84 Riksstyrelsen Ekonomi Info & Rekrytering Utbildning & Trafiksäkerhet Regioner Tävling Avtal Ungdom Ledamot Ledamot Nord Ledamot Ledamot Ledamot / Ungdom Ledamot Ledamot Mitt Redaktionskomitté Utbildnings- admin Kanslichef Ungdomskommité Webkomitté Huvudinstriktörer Syd

85 Kansliet Kanslichef Utbildningsadministratör MC-tekniker Ekonomisk handläggare Personal Planering Budgetering och slutrapportering Kursfordon Utbetalningar Information Leda och fördela Kanslifordon Medlemsregister Instruktörer - plan Anmälan Ekonomi Material Material Bokföring

86 Vi söker nu en utbildningsadministratör Som utbildningsadministratör vid FMCK riksförbunds kansli i Skövde består dina arbetsuppgifter bland annat av att: ansvara för planering, budgetering och slutrapportering av utbildningar ansvara för information om kommande utbildningar till FMCKs medlemmar ansvara för planering av instruktörer och kurschefer till utbildningar ansvara för mottagning, kontroll och sammanställning av anmälningar till utbildningar ansvara för beställningar och leverans av fordon, material, lokaler, övningsområde, mat samt logi vid utbildningar stötta kurschefer, instruktörer och elever under utbildningarnas genomförande vara projektledare vid andra arrangemang som beslutats av Riksstyrelsen Vi erbjuder en spännande utmaning i en organisation under utveckling. Vi vill att du är en driven person. Du är självgående och har erfarenhet av att arbeta i projektform. Du är noggrann, har en positiv inställning och förmåga och intresse att kommunicera med olika målgrupper. Mycket god datorvana och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är ett krav. Du har sannolikt någon form av akademisk utbildning. Du är troligen mellan 30 och 50 år. Vi ser engagemang och kunskap om FMCK, eller annan frivillig försvarsorganisation, som mycket meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av planering och ledning av kursverksamhet, samt om du har erfarenhet och kunskap om motorcykelutbildning. Slutligen är det givetvis meriterande om du, som vi, har ett brinnande intresse för motorcyklar. Jobbet är en heltidstjänst med placering vid kansliet i Skövde med tillträde Resor ingår i tjänsten. Arbetstiden kan till viss del komma att förläggas på helg. Frågor om tjänsten besvaras av Kanslichef Marie Wijkmark,

87 Ekonomi Dialog tidigt år 1 (genomförd för 2013, prel 14-15) POK till kansliet utbildningsadministratör före sommaren Grundutbildning FMCK och Utbildningsgrupp Kompletteringsutbildning utbildningsgrupp Exempel: trafikpostutbildning för befintliga ordonnanser Kompletteringsutbildning Dialog med utbildningsgrupp Utbildningsgrupp ger eventuellt uppdraget till FMCK Trafikpostubildning lokalt för nya ordonnaser: Grundutbildning POK till fmck senast sommaren.

88 Funktionärs utbildning MTE Skövde (kansliet)

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad

FMCK RIKSSTÄMMA. Karlstad 2011. Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad FMCK RIKSSTÄMMA 2011 Karlstad 2011 Handlingar till FMCK RIKSSTÄMMA 2011 i Karlstad INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FÖREDRAGNINGSLISTA...2 RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN...3 RIKSFÖRBUNDETS HEDERSLEDAMÖTER

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND. FMCK Riksstämma. FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND. FMCK Riksstämma. FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND FMCK Riksstämma FMCK Riksstämma 2013, Quality Hotel, Vänersborg INNEHÅLL Föredragningslista... 4 Riksförbundets hedersledamöter samt styrelse 2012... 6 Hedersledamöter...

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer