FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar"

Transkript

1 Nr 4, december 2011 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Kronprinsessan på övning i Norbotten Föryngring i Blekinge Politikern som gillar FRO:s kunskaper

2 Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Ansvarig utgivare Kent Ahlqvist Chefredaktör Daisy Balkin Rung Bild & layout Stephanie Rung Redaktionen Redaktörer Lillemor Bohlin Marie Nedinge Sara Nilsson Ordförande Georg Guldstrand Generalsekreterare Sven-Erik Söderin Kansli Tryck V-tab, Vimmerby, 2011 ISSN Chefredaktören förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Nästa nummer utkommer 16 mars 2012 Manusstopp 24 februari Omslagsbild Ema Tasic - kurs i Härnösand Bild: Lennart Benson Innehåll 3 Ledare 4 FRO på Barents Rescue 6 Försvarspolitiker intervjuas 8 Övning i Uppsala 10 Besök på Försvarsmedicinskt Centrum 12 Mekanikerkurs 13 Sambands- och IT konferens 14 Är RAKEL något för FRO 16 Skredsvikskurs 17 Tidningen hälsar på i Blekinge 18 Ett första steg 20 Revingehed 200 år 23 Möt Pernilla Efsing 24 Spräng boxen Kansliet flyttat Den 1 december flyttade kansliet till Lilla Nygatan 14. Postadressen: FRO Box Stockholm Telefon GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

3 Det händer mycket i FRO Jag var på ett möte med en av våra uppdragsgivare nyligen. Under en rast fick jag höra kommentaren det händer så mycket i FRO nu. Står man mitt i smeten blir man ofta fartblind. Påståendet fick mig att reflektera över vad som hänt och/ eller är på gång centralt. En reflektion som kan passa bra i årets sista ledarspalt. Avvecklingen av förrådet i Härnösand fortlöper. Vi har påbörjat samarbetet avseende vår ekonomifunktion med Sveriges Lottakår och vårt kansli har samlokaliserats med dem. Vi har inom ramen lyckats genomföra en ordförandekonferens, en Sambands- och ITkonferens och en central ungdomsledarträff. Under hösten genomförde vi ett rekryteringsprojekt i FRO Elfsborg med gott reslutat. Vi har genomfört en regional funktionärsutbildning och påbörjat en ungdomssatsning som handlar om att satsa på några förbund där vi tror vi kan få igång ungdomsverksamhet. Rekryteringstävlingen vi startade med förra året körde vi även i år. På detta har vi genomfört mycket utbildningsuppdrag regionalt och centralt med gott reslutat! Inte att förglömma, vi har tillsammans med MSB varit med i arbetet med att sätta de nya nationella sambandsenheterna (NSE) på kartan! Inför 2012 har vi påbörjat ett nytt sätt att arbeta med budget. Vi tar tillsammans med central handläggare fram vad vi vill göra kommande år, inriktning för central verksamhet 2012 som centralstyrelsen fastställer. Vi sätter pengar på detta och har en preliminär budget klar innan det nya året startar. Under mellandagarna får vi veta vad vi blir tilldelade och vi justerar då ambitionsnivån efter medel vi får och i mars kan vi fastställa årets budget. Tack vare att budgetprocessen pågått under hösten vinner vi mycket tid. Under året har också arbetet med vår nya hemsida fortlöpt. Vi har också fortsatt vår ambition att verkställande utskottet leder FRO operativt. På allt detta ska vi ha i åtanke allt som sker i förbund och avdelning i alla fall på vissa håll. Nytt år vad händer då? Ett oskrivet blad med tanke på att vi väljer en ny centralstyrelse på riksstämman i maj och nya inriktningar kan komma tas beslut om. Ett nytt förråd kommer öppnas och viss materiel flyttas dit. Vi kommer rita om kartan avseende regional utbildning, rekryteringsprojektet i år ska utvärderas och nya genomföras för minst två prioriterade förbund. Planer kommer att tas fram för att fortsätta med regionala funktionärsutbildningar. På detta ska vi fortsätta levererar det vi lovar till våra uppdragsgivare! Det krävs dock att vi tillsammans ställer upp! Av tomten önskar jag mig några saker; mer engagerade förbund i alla frågor, ökad rekrytering och få igång ungdomsverksamhet i minst tio förbund. Vill tacka alla som på olika sätt bidrar till att FRO är en uppskattad organisation och önska alla en riktigt god jul och gott nytt år! Georg Guldstrand Ordförande

4 Barents Rescue - FRO var med! Kronprinsessan på väg i en bandvagn Enligt ett avtal mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland skall gränsöverskridande samarbete vara möjligt vid allvarliga olyckor och katastrofer. Regelbundna övningar äger rum vartannat år sedan starten I år var det Sveriges tur att genomföra övningen. Förutsättningen för årets övning var att Norrbotten drabbats av höga vattenflöden och hjälp har anlänt från övriga Sverige och från Norge, Finland och Ryssland. Vattenflödet har underminerat järnvägen Söder Jokkmokk och ett tåg spårar ur och kraschar i 70 km/h fart. 70 personer finns ombord. Trafikverkets krisberedskaps bandvagnsstyrka har sedan en vecka hjälpt kommunerna i Norrbotten. De befann sig i Jokkmokk för återhämtning och reorganisation när larmet om tågolyckan kom. I bandvagnsstyrkan finns FRO sambandstekniker för att understödja räddningsledaren på olycksplatsen. Även en bandvagn för att transportera räddningspersonal till olycksplatsen och därefter skadade tillbaka till samlingsplatsen för vidare transport till sjukhus i närheten. Av de sambandstekniker inom FRO som har avtal med Trafikverket, var det sex som deltog i övningen. Inför övningen transporterades en radiobandvagn, en servicebandvagn och fem övriga bandvagnar till Jokkmokk från Borlänge. Personal från Trafikverket, bandvagnsförare från FAK och FRO anlände under tisdagen och förberedde sig för övningen.

5 Olyckan ägde rum på onsdag förmiddag och order till oss kom efter cirka en timme. Då började övningen för bandvagnsstyrkan. Vi åkte från vår reorganisationsplats vid SVEVIA s vägstation i Jokkmokk till olycksplatsen. Dit hade då även de andra deltagarna anlänt. Räddningsfordon, ambulanser, poliser och hemvärn. Efter samverkan upprättade vi vår ledningsplats i anslutning till räddningsledaren och kunde på så sätt stödja honom med sambandsresurser och transporter vid olycksplatsen. Transporterna som vi kunde bidra med var mycket nödvändiga i den här besvärliga terrängen. De skadade skulle transporteras från olycksplatsen ut till uppsamlingsplatsen dirigerade av våra trafikvakter. Detta var tvunget då stigen till olycksplatsen var så smal att bandvagnarna inte kunde mötas i skogen. Valberedningen Nästa riksstämma hålls den maj 2012 och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Vi behöver förslag från medlemmar, avdelningar och förbund, på lämpliga och intresserade personer till den nya styrelsen. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 4 mars Sänd frågor, meddelanden och nomineringar till valberedningen på adressen Tänk på att den du nominerar måste vara villig att ta på sig uppgiften. FRO Valberedning 2012 Göran Spetz sammankallande När en sådan här stor olycka inträffar blir vi en stor resurs för alla parter. Vi kan bidra med personal för samband och transporter. Vi ska anse oss som en kompetent resurs som samhället kan ha stor nytta av. Alla deltagare från Trafikverkets krisberedskap utförde sina uppdrag utomordentligt bra. Text: Ulf Malmgren och Christer Ekberg Bild: Göran Wiberg

6 Era kunskaper ligger mig varmt om hjärtat Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet för Moderaterna. Hon valdes in vid valet 2006 och har själv en bakgrund i försvaret. FROnytt träffade henne i Riksdagshuset för en lunch på tu man hand. Text och bild: Daisy Balkin Rung Det är fullbokat i finmatsalen i Riksdagshuset. Men Annicka fick tag på sista bordet: -Klart vi ska äta här när FROnytt kommer på besök, säger hon på sitt inbjudande sätt. Med sin bakgrund som gnist, radioplutonbefäl, samt arbete på FRA(Försvarets radioanstalt) känner hon väldigt speciellt för FRO:s verksamhet:- Jag arbetade med inhämtning av information på FRA, och vet betydelsen av detta. FRO är en frivilligorganisation som vet vikten av ett fungerande samband och betydelsen av att hålla dessa kunskaper vid liv. - Den digitala världen är känslig för telekrigföring och därför betyder FRO:s kunskaper väldigt mycket. Stor roll i framtiden Nu är det inte enbart kunskaperna FRO har inom kommunikation som imponerar på Annicka Engblom. Hon vet också hur betydelsefulla de frivilliga försvarsorganisationerna är ur ett annat perspektiv. - De kommer spela en större roll i framtiden. Både för folkförankringen och rekryteringen. Jag kan inte annat än gratulera till att slanten trillade ner när ÖB uttalade sig på Folk och Försvarskonferensen i Sälen i januari om vikten av just de frivilliga försvarsorganisationerna. Hon menar att det gäller att tillvarata frivilligorganisationernas kompetens: - Jag ger fullt stöd åt det ekonomiska beslut som nu sätter organisationernas verksamhet i första rummet istället för enbart medlemsantal, säger Annicka Engblom. Vi har ätit färdigt den goda öringen och tar oss genom Riksdagens många

7 korridorer och gångar. På Annickas tjänsterum fortsätter vi intervjun. Förbanden jobbar framåt Du som nu varit med i dryga fem år i försvarsutskottet och har mycken kunskap om försvarsmakten vad är det viktigaste som de står inför? - Att försvarsmaktsledningen och organisationen jobbar ihop sig i samma takt så att man infriar målen för IO14 (Insatsorganisation 2014). Förbanden och ledningen jobbar framåt, men inom vissa väggar i Högkvarteret är det kvar för mycket invasionsförsvarstänk, säger Annicka Engblom fullt medveten om hur hennes kritik kan uppfattas. - Det ser jag som problematiskt. För det arbetas samtidigt för fullt med omställningen av Försvaret ute i verksamheterna och hänger det hela inte ihop tappar vi framför allt i effekt. Jag är övertygad om att försvaret kommer att lyckas med att berätta vilken otroligt attraktiv arbetsplats man är. Hur är er kommunikation försvarsutskottet och Försvarsmakten? - Den är mycket bra och rak. Vi i försvarsutskottet är aktiva och besöker förband och övningar så ofta vi kan. Och vi har även regelbundna möten med högkvarteret. Personalförsörjningen är något som ständigt diskuteras tror du att man kommer klara av att lösa detta? Ja, det kommer man, men Försvarsmakten måste också i större utsträckning inse att man nu är en del av en stor arbetsmarknad. Då måste det knytas kontakter och man måste finnas med i många sammanhang för att synas och höras. Jag själv tror mycket på rekrytering regionalt och lokalt. Och jag är övertygad om att försvaret kommer att lyckas med att berätta vilken otroligt attraktiv arbetsplats man är. Stilbildande hemvärn Hon anser att hemvärnet klarat omställningen till insatsförsvaret på ett mycket bra sätt. - De har klarat uppgiften både rekryterings- och övningsmässigt Kanske beror det på att hemvärnet är en mindre organisation med kortare beslutsvägar. De är verkligen stilbildande. Så följer Annicka Engblom mig ut till porten säger adjö och skyndar iväg till nästa möte. Denna gång till försvarsdepartementet. Att försvarsmakten står inför en enorm utmaning inför IO14 och att det krävs ödmjukhet inför det poängterar Annicka Engblom flera gånger under samtalet. Men det är min mening att även ledningen måste se över sin organisation om målen ska infrias.

8 Bandvagnar, flygplan och radiostationer På väg mot repmånadsstaden och lärosätet med devisen Tänka fritt är stort men tänka rätt är större som nu också kan lägga till Regional Samövning, RSÖ 11 på meritlistan. Det skall föresten bli spännande att se hur övningsledningen förhåller sig till de tänkvärda orden, för det kommer att bli tufft för oss alla. Övningscenariot ger knappast utrymme för rast och vila: Ett mycket kraftigt oväder med vindstyrkor på upptill orkan och kraftigt regn som drabbat Uppland och södra Gästrikland. Stora skador har uppstått på vägar, järnvägar, tele- och kraftledningar, människor har blivit instängda i skadade hus och fritidsbåtar har rapporterats saknade. Spelet kan börja och till vårt förfogande står MOLOS 8 och väntar på att bli aktiverad. Efter att besättningen skummat övningsordern konstaterade vi att här krävs fulla segel, allt i antennväg som fanns med monterade vi i de två högmasterna. Vi fick till och med hjälp att resa sista masten av specialistofficeren Tudor som nyfiket beskådade den nyanlända vita fågeln. Fordonen grupperades med tanke på bästa skydd för mastgården och tillgänglighet till sambandshytten för personal och besökare, även miljöaspekten beaktades så att ljud- och avgasstörningarna från elverket kunde minimeras. Det blev den numera klassiska L-grupperingen som valdes. Att få ordning på allt och provköra systemen tar sin tid, därför passerade vi midnatt innan det blev tid för nattvila. Det började bra torsdag morgon briefing och kontroll av sambandet allt såg ljust ut, flygplanen kunde Hemvärnet kunde leda sina flygstyrkor mot terrorister på land och misstänkta fartyg till havs. starta och vi hade goda förbindelser med såväl flygplan som Vattenfall. Flyg-VHF mellan plan och MOLOS, RAKEL-repeater och DECT-telefon till Vattenfalls driftledning som representerades av P-G Eriksson. Kraftledningsslingan låg i norra Uppland och behovet av räckvidd till flygplanet var cirka 50 km. Staben fanns i närområdet inne på Uppsala Garnison, och det täckte vi väl med tilldelade sambandsmedel, repeatern nådde ungefär fem km runt vagnen. Även hemvärnet ville vara med på ett hörn och önskade hjälp med att få tillgång till en VHF-antenn för flygbandet. Gemensamt rullades koaxialkablar ut och de kunde ansluta egen station till vår antenn i en av högmasterna. Men säg den glädje som varar, det tog inte lång tid innan de återkom och sade att antennen inte fungerar. Hemvärnsstaben fick ingen förbindelse med flygplanen. Felsökning en masse En febril aktivitet utbryter och antennsystemet kontrolleras bit för bit, men tyvärr så visade det sig senare att vi även flyttade med felet bit för bit. Den enda testutrustning som fanns till hands var vår handstation för Flyg-VHF och för att kunna ansluta den krävdes en övergång mellan N och BNC. En sådan ingår inte i MO- LOS och därför tvingades vi använda oss av lokalbefolkningen egentillverkade övergångar. När vi hade bytt allt som bytas kunde, fick vi fart på antennsystemet igen och Hemvärnet kunde leda sina flygstyrkor mot terrorister på land och misstänkta fartyg till havs. Svart torsdag för FRO Varför får vi inte kontakt med kraftledningsflyget längre? I vår iver att tillfredställa hemvärnet hade vi bytt koaxialövergången, så att vi satt med Svarte Petter, men det hade vi ingen aning om då. Flyguppdrag 2 genomfördes helt utan samband, vi saknade möjligheter till alternativt samband med flygplanen eftersom vi inte förfogar över RAKEL-terminaler som kan anslutas till flygarnas headset och vi hade heller inte de talgrupper som användes på övningen. Vi nyttjade alla på platsen tillgängliga resurser ur MOLOS och Trafikverkets ledningsbandvagn, som faktiskt också hade problem med koaxialövergångar och inte kunde få med positioneringen, för att upprätta samband. Men inte ett knyst i högtalaren, förbindelsen var definitivt bruten. Den här kvällen stapplade den djupt tyngda MOLOSpersonalen mot logementet och sin välbehövliga vila bedrövad över sin otillräcklighet och sina tillkortakommanden. Morgonstund har guld i mun Upp tidigt, ingen tid att förspilla, här stod hela vår heder på spel. Nu började jakten med stort J, full spaning över garnisonsområdet efter instrument. Och där plötsligt på kaserngårdens asfalterade yta fick vi syn på Sören Eriksson. Vi kan inte med ord

9 beskriva den eufori som drabbade oss när han uttalade orden Är det en Bird ni behöver? Basteleavdelningen hade resurser: Bird med rätt probar, friska övergångar och testkablar, stort tack till SA5AIO! Försvarsmakten är helt klart en myndighet som vet vad som krävs för att vinna även de svåraste strider. Med instrumentet kunde vi sedan lätt och snabbt fastställa var problemet fanns, och när vi ändå hade landat Birden i vagnen gjorde vi också mätningar på resterande utrustning med godkänt resultat. Vännerna i ledningsbandvagnen fick sedan ta över instrument och även de kunde fastställa var felen fanns. Tillsammans konstaterade vi efteråt All systems run och vi kunde genomföra fredagens övningar med bravur, eller nästan i alla fall. En stabsplats och fem tilldelade frekvenser inom en halv MHz för samtidig användning, tror ni att det blev överhörning? Tack för den frekvensplaneringen. Uppvisning Lördagen var vikt åt Frivilliga Flygkårens uppvisningar och jubileum. Den var också en stor uppvisning i god samverkan mellan de olika falangerna inom FRO, MOLOS och Trafikverksuppdraget. Vi tog det mesta och bästa ur våra gemensamma system för att stötta FFK med samband under flyguppvisningarna och solen sken över Uppsalaslätten från en klarblå himmel, kan det vara bättre på RSÖ? En övning som verkligen ger utmaningar för besättningarna och det är synd att inte fler hade tillfälle att delta även om vi tillsammans nog bara klarade den första delen i devisen, Det är stort att tänka fritt. Text och bild: Lennart Benson Båda antennmasterna grupperade sida vid sida med dipoler för 80, 125, 160 och 380 MHz Hoppet i nöden. Försvarsmaktens Bird, om än åldrig, tog oss ur vår svåra situation och vi kunde med göra en metodisk felsökning av antennsystemet

10 Ett besök när Afghanistanstyrkan övar Text: Sara Nilsson Bild: Fredrik Ekskog Där ute har en av ambulanserna nått fram till skadeplats och rapporterar in att de behöver förstärkning. Emeli skickar iväg den ambulans som står i beredskap och ytterligare en sjukvårdsvagn lämnar campen. Det är sjukvårdspersonal ur den styrka som står i tur att åka till Afghanistan som är på FömedC, Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg, och övar. Det handlar om läkare, sjuksköterskor, vagnchefer, förare och närskyddssoldater. Den här personalen ska under sin mission bemanna bland annat ambulanser och förbandsplatser och även ingå i operationsteam. Dagarna innehåller ämnen som preventivmedicin, daglig sjukvård och folkrätt. Grupperna övar också olika scenarier där en avancerad simulator används - dockan Gunnar kan bland annat kräkas, svettas, prata, blöda och skaka. Den sista delen av utbildningen utgörs av en längre övning där sjukvårdspersonalen larmas till olika platser för att ta hand om brännskador, skottskador, sprängskador, benbrott och kraftiga blödningar - skador som de kan komma att möta ute på sina missioner. På de här övningsplatserna finns skademarkörer (personer som spelar skadade) med noggrant sminkade skador och förberedda symptom. Varje vår och höst kommer nya enheter in för att öva. Under de senaste åren har FRO Elfsborg fått förtroendet att stå för sambandet samt agera ett kombinerat Signal Center (Sambandscentral) och TOC (Tactical Operations Center) under övningarna. Jesper, som är en av FRO:arna som har varit med från början, berättar att konceptet i stort sett har varit detsamma hela tiden FRO har tillhandahållit viss sambandsmateriel, samt upprättat och bemannat ett antal radionät. Den här veckan är det FRO:arna Fredrik och Emeli som åtgärdar brister i fordonsinstallationerna, passar radionäten, tar emot rapporter, ger dem som är ovana vid signalering en del tips, håller koll på var vagnarna befinner sig, tar fram kartunderlag samt stöttar övningsledningen med en del inspel. Tillsammans med en officer från FömedC är de lite av spindeln i nätet det är mycket som ska klaffa om alla ska få en bra övning. - Det är inte minst viktigt att vagnchefen får rätt svar när han anropar, berättar Emeli. Som signalist måste man ha en god uppfattning om vad övningsledaren vill uppnå och när det är lagom att avbryta övningen, till exempel genom att spela in att en helikoptertransport är på väg för att ta den skadade till sjukhus. Uppdraget ger FRO:arna en bra chans att få använda sina kunskaper under skarpa förhållanden sambandet är viktigt för att övningen ska flyta på enligt plan. Emeli konstaterar att hon definitivt blivit en bättre signalist under veckan och att hon dessutom fått en bättre inblick i hur sjukvårdskedjan är tänkt att fungera. Under det här året har FRO Elfsborg

11 även hjälpt till vid en av slutövningarna på Livgardet. Där övade inte bara sjukvårdspersonal, utan hela den styrka som då stod i begrepp att åka till Afghanistan. På Livgardet fick FRO Elfsborg förstärkning av Jonas från FRO Uppsala. Jonas är ganska ny som signalist och hade han hade aldrig signalerat i sådana här sammanhang tidigare: Att vara med i en sådan här internationell kontext skiljer sig på väsentliga punkter från vad man är van vid som signalist i en hemvärnsbataljonsstab, säger Jonas. All kommunikation inte bara procedurorden ska till exempel ske på engelska. Det är många NATOtermer och förkortningar att lära sig. En övning av det här slaget är erfarenhetsberikande och kan varmt rekommenderas om tillfälle ges! På Livgardet fick signalisterna även stifta bekantskap med materiel som de inte är vana vid från sina hemvärnsbefattningar, bland annat ny HF-utrustning, satellittelefoner och filkryptering. Men det finns saker som inte är så annorlunda, berättar Jonas. Laddade radiobatterier är hårdvara även här, och det är viktigt att komma ihåg att mycket går att laga med eltejp! Emeli från FRO Elfsborg Radiokommunikation i Borås Tvinnargatan Brämhult Tfn: Fax: Rakom erbjuder följande produkter: Komradio, handapparater och mobilstationer Antenner och koaxkabel Kontakter och adaptrar Strömförsörjning och laddare Peltor hörselkåpor Kantronic packetmodem Uthyrning av komradio För tekniska data se rakom.se FRO medlemmar har 20 % rabatt på priserna på hemsidan (12 % för Peltor) Prisvärd komradio Wouxun KG-869 Wouxun KG-UV6D Wouxun KG-869 Ny robust radio 4/5 W, 199 kanaler IP-klass 55. Wouxun KG-UV6D Ny version av dubbelbandare VHF och UHF, 4/5 W 199 kanaler. Skillnaderna mot KG-UVD1P är huvudsakligen följande: 199 minneskanaler TDR knappen är programmerbar RPT knappen är ny och programmerbar SOS-funktion IP klass 55 Större knappar 1 st mah och ett mah batteri Priser för FRO medlemmar inkl moms Ange medlemsnummer vid beställning KG-869 KG-UV6D 1 st 1 276,- kr 1 596,- kr 2 st 1 140,- kr/st 1 444,- kr/st 5 st 1 037,- kr/st 1 325,- kr/st 10 st 965,- kr/st 1 237,- kr/st

12 Mekanikerkurs i Härnösand Även i år bjöd Torbjörn Toreson in till kursen för sambands/datatekniker i hemvärnet. Som vanligt var det ett väldukat program med olika nyttigheter för den som innehar stabens kanske viktigaste funktion. Utan samband ingen ledning brukar det ju heta, men utan signalmekaniker blir det oftast inget samband. Text och bild: Lennart Benson Den magiska väskan För att komma in i verksamheten på ett bra sätt fick vi börja med att utforska varje vrå och skrymsle i det mest heliga vi har inom FRO, nämligen signalmekanikerväskan. Alla dessa underbara verktyg som säkerligen kan ge till och med den mest ointresserade en outhärdlig klåda om man inte får börja skruva i någon av de fantastiska apparater som vi har i organisationen. Och mycket skruvande blev det under veckan, från små pilliga kontakter till rejäla bultar och förband. Väskan innehöll även något som inte var helt enkelt att bli vän med, lödkolven. Att löda är helt klart en konst för sig, och där fick vi alla kämpa för att trådarna skulle fästa på rätt sätt utan att omgivningen försvann i ett rökmoln. Men träning ger resultat och skam den som ger sig, till slut hade alla lyckats löda en kabel för PC-Dart och en reläkabel till Ra 145. Dessutom kunde vi senare konstatera att samtliga kablar fungerade utan anmärkning. Men ögonstenen i lådan är ändå instrumentet, den digitala multimetern som kom väl till pass för att ringa de nylödda kablarna eller mäta batterispänningar. lära känna och kanske också förstå en del av de möjligheter som materielen erbjuder. Relätrafik, fjärrbetjäning och mycket annat hann vi med. Antenner Teori varvades med äkta praktik, NVIS och markvåg, koaxialkablar och effektinstrument mycket att hålla koll på och förstå. När Torbjörn är i närheten brukar det vara oundvikligt att inte drabbas av antennbyggen. Uppdrag: bygg en provisorisk antenn för kortvåg som skall fungera på tilldelad frekvens. En utmaning som kanske inte landade helt inom frekvensområdet för alla, men kul hade vi när vi testade alstren i det fina höstvädret. Putsa, putsa. Det är viktigt att hålla kontakterna rena från fett och oxid för att förbindelsen skall säkras Mängder med materiel I hemvärnsbataljonen ingår det en stor mängd sambandsmateriel, vi fick i uppgift att bekanta oss med det mesta genom att upprätta, prova och sedan packa ner igen. Radio- och telefonsystem, intressant och lärorikt att

13 Sambands- och ITkonferens Vi måste även finna former för att kunna genomföra intressanta kurser för de medlemmar som inte har något avtal. Efter några års uppehåll kunde FRO i år genomföra en Sambands- och IT-konferens med deltagare från hela landet. Intressanta föredrag blandades med gruppdiskussioner och förevisning av ny materiel. 50 deltagare från 17 förbund hade kommit till konferensen som hölls på hotell Stinsen i Hallsberg. Bland föredragen kan nämnas Ola Siljedal från polisen som höll ett intressant föredrag om hur Rakel används av olika aktörer i samhället. Rakel ger nya möjligheter till samband och samverkan och kommer att bli en naturlig del av våra uppdrag. Dock är det inte troligt att FRO kommer att bli en egen användarorganisation i RAKEL-nätet. I samband med föredraget visade Mats Nordström ett axplock av den materiel som kommer att användas inom de nya Nationella Sambandsenheterma (NSE). Lennart Jansson pratade om HF (kortvåg) inom Försvarsmakten. Det är ett spännande område där utvecklingen går fort. HF kommer att användas i större utsträckning i framtiden, både inom hemvärnet och andra delar av Försvarsmakten. Här finns en öppning för FRO att utbilda instruktörer för HF2000-systemet. Framtiden för FRONET diskuterades livligt. Många av konferensens deltagare efterlyste en fortsatt utveckling och nya funktioner i FRONET. En arbetsgrupp tillsattes för att under våren titta på möjligheterna till fortsatt utveckling, både för användning i våra uppdrag och i föreningsverksamheten. Har du förslag och idéer? Maila till En nationell sambandsplan för FRO ska tas fram. Många förbund har lämnat underlag genom att svara på utsänd enkät.. På konferensen diskuterades hur man kan lägga upp en sambandsplan och hur arbetet ska gå vidare. Målet är att ha en första release kring årsskiftet. I en diskussion om föreningsverksamheten framfördes förslag och synpunkter på vad man kan göra i förbund och avdelningar. Idéerna var många även om man måste tillstå att de flesta av dem har varit med i diskussionen sedan tidigare. Kanske är det så att vi saknar funktionärer som kan och vill ta tag i frågan och genomföra aktiviteter på hemmaplan. Vi måste även finna former för att kunna genomföra intressanta kurser för de medlemmar som inte har något avtal. Även dessa medlemmar har stort intresse för att lära känna ny materiel. Konferensen genomfördes med delad finansiering på så sätt att förbunden betalade en del av kostnaderna för sina deltagare. Det är ett sätt att skapa bra verksamhet även om de centrala pengarna inte räcker till. Deltagarna på konferensen ansåg att detta var en framkomlig väg och såg fram mot en ny konferens nästa år. Text och bild: Kent Ahlqvist

14 RAKEL är det något för FRO? Text: Mats Nordström Bild: Lennart Benson RAKEL är ett nytt radiosystem för blåljusmyndigheter under uppbyggnad i vårt land. FRO har redan påbörjat utbildning inom ramen för några av våra uppdrag och det kommer att bli fler. Med ett stort intresse för samband och teknik vill naturligtvis varje FRO:are veta hur vi kommer att använda den nya tekniken. Mats Nordström, samordnare för uppdrag inom samhällets krisberedskap ger här sin syn på frågan. Det nya gemensamma radiosystemet för blåljusmyndigheterna här i landet är uppbyggt med en teknik som kallas TETRA (Terrestrial Trunked Radio), och är en utveckling av en standard som tidigare använts i lokala digitala radionät över hela världen. Många länder har vid förnyandet av sina myndighetsnät valt TETRAstandarden. Det var naturligt att välja en ny standard eftersom det tidigare varit en uppsjö av olika system bland alla myndigheter. Samordning vid insatser har därmed varit extremt svårt att uppnå. I Sverige har vi i alla fall haft ett radionät, S70, som var en del av det gamla civilförsvarsnätet, där förutom brand- och polismyndigheterna, många andra myndigheter haft gemensamma frekvenser för samverkan. Nya krav på sambandet och även på att obehöriga skall kunna utestängas, har efter flera utredningar nu resulterat i att vi här i landet också fått ett TETRA-nät. I Sverige kallas nätet RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning), och huvudman för nätet är MSB. Som abonnenter i nätet är alla statliga myndigheter och kommunerna godkända. Nätet fungerar

15 tekniskt som ett mobiltelefonnät, och kostnaderna för abonnemangen debiteras användarna. Lokalisering av sändarplatser och annan nätinformation omges av stor sekretess. Som extremt sambandsintresserade är vi FRO:are givetvis mycket nyfikna på denna teknik, och det är en naturlig fråga om vi kommer att använda RAKEL inom FRO. På denna fråga är svaret egentligen både ja och nej. Det är knappast troligt att FRO någonsin kommer att bli en egen användarorganisation i RAKEL-nätet. I våra uppdrag kommer vi dock att bli användare av systemet. Låt mig förklara det så här: I uppdraget för Svenska Kraftnät, MOLOS, finns RAKEL som en naturlig del av sambandssystemen, Svenska Kraftnät har köpt in åtskilliga terminaler för insatser och utbildning. Personal inom uppdraget som har jour, har dessutom tilldelats personliga RAKELterminaler för detta ändamål. Samtliga terminaler ägs av Svenska Kraftnät som givetvis även betalar abonnemangskostnaderna. Motsvarande gäller även för uppdraget för Trafikverket. Polis och tull har kommit längst, brand och ambulans är långt komna, medan övriga myndigheter är mera tveksamma. Inom vårt nya uppdrag för MSB, att utbilda Nationella Sambandsenheter (NSE), kommer RAKEL att användas på så sätt att en av uppgifterna för enheterna är att kunna upprätta gateway-repeatrar i RAKEL-nätet. När en enhet förstärker en lokal resurs, och RAKEL skall nyttjas, är tanken att den lokala avnämaren skall tillhandahålla terminaler. Om jourpersonalen kommer att förses med personlig terminal för jouruppgiften, är inte bestämt av MSB ännu. För de förbund som har lokala engagemang med kommunsignalister gäller samma sak, kommunen ställer terminaler till förfogande om RAKEL skall användas. Försvarsmakten kommer främst att använda RAKEL som ett system för samverkan med civila aktörer. Ett undantag är militärpolisen där RAKEL kommer vara huvudsambandsmedel. Inom hemvärnet kommer vi att använda RAKEL flitigt vid stöd till samhället, till exempel vid eftersök, skogsbränder och andra svåra påfrestningar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Tilldelningen av terminaler inom en hemvärnsbataljon kommer att vara ganska riklig, ner till gruppnivå kommer man att kunna ha tillgång till sin RAKELterminal. Dessutom pågår försök för att utröna om RAKEL kan användas som ledningssystem inom hemvärnsförbanden. I vårt uppdrag för Försvarsmakten (hemvärnet) kommer på sikt RAKEL att ingå som en lika naturlig del i grundutbildningen som den gör i våra uppdrag inom samhällets krisberedskap. Av många upplevs systemet tungrott och superbyråkratiskt med svårigheter att teckna abonnemang, och dyra kostnader, så dyra att många myndigheter av budgetskäl inte kunnat införa RAKEL i den takt som vore önskvärt för att vi skulle kunna utnyttja systemets fulla samverkanspotential, men om några år bör spridningen vara god. Polis och tull har kommit längst, brand och ambulans är långt komna, medan övriga myndigheter är mera tveksamma. Det finns kommuner som genomfört införandet enda ned till hemsamaritnivå, samtidigt som vissa helt avstått. Det är min personliga uppfattning att inom några år kommer vi FRO:are att använda RAKEL inom alla våra uppdrag. Det kommer att ingå i våra grundutbildningar för uppdragen, men RAKEL kommer inte att bli ett radiosystem för våra föreningsaktiviteter och sambandsservice, utan där kommer vi även framgent att nyttja våra förmågor inom konventionell radio.

16 Tobbe, Henrik och Tommy studerar Ra763 En grundkurs på Skredsvik Under sista helgen i oktober ordnade FRO en grundkurs i High Frequency - HF på Skredsvik i Bohuslän. 10 deltagare lärde sig under ledning av Benny Nord mesta möjliga om HF. På schemat fanns HF-teori, frekvensplanering, programmering, verktyg för radiotrafikprognoser och säkerhetsutbildning kring HEMS, högfrekvent elektromagnetisk strålning. Kursen riktade sig till hemvärnets avtalspersonal och information om hemvärnets nya organisation, nätbildningar och materiellistor stod också på agendan. Kursdeltagarna kom från olika förband och hade olika befattningar. Här fanns signalister, stabsassistenter, sambandsgruppchefer och ledningsplutonchefer från tre olika utbildningsgrupper. Lördagen ägnades till stor del åt ett teoripass om elektromagnetisk strålning och antenner, men under söndagen fick deltagarna praktisera sina nya kunskaper under en längre trafikövning. Stabsplatser upprättades på området och det fanns också möjlighet att ropa upp stationer runt om i Sverige. Deltagarna var efter kursen mycket tacksamma för att personer bland annat i Älvdalen, på Gotland, i Varberg och Göteborg ställde upp som motstationer under trafikövningen. Det var fina HF-förhållanden hela helgen och förbindelserna var bra. Det är sanslöst tyst och fint här, sa Lennart, som kunde se ut över Gullmarsfjorden från sin tilldelade stabsplats. Han jämförde med förhållandena i Göteborg: -Här i Skredsvik finns till exempel ingen järnväg och inga halogenlampor och bruset är minimalt. Kursdeltagarna märkte snart, att HF kan vara otroligt komplicerat. Det gäller att hålla ordning och koll på sådant som polarisation, rymdvåg, NVIS, markvåg, antenners strålningsdiagram, fasförskjutningar, solfläckstalet, markens inverkan, skikt i jonosfären, MUF, FOT och LUF. Benny Nord betonade att man aldrig bör rota i ett fungerande samband och att man inte ska låta sig skrämmas av snårig antennteori. Benny rådde kursdeltagarna att pröva sig fram: - Om man inte berättar för antennen att den inte borde fungera, så kanske den fungerar ändå! Kursen hade fokus på den HF-utrustning som man kan möta i hemvärnet: Ra 763, som finns på bataljons- och kompanistaber, samt Ra 195, som framför allt finns hos insatsplutonerna. Radioapparaterna var nya bekantskaper för flera av deltagarna, som var överens om att HF används för sällan. Deltagarna från Bohusdalgruppen konstaterade att övningstillfällena är alldeles för få. De tog därför initiativet till en HF-kväll under våren för att kunna upprätthålla de kunskaper man tillägnade sig under kursen. Deltagarna från Elfsborgsgruppen hakade på. Ett datum spikades, och då kommer man att försöka hämta ut utrustningen från förråden, upprätta och testköra sina HF-stationer. Text och bild: Sara Nilsson

17 Tjugo nya medlemmar över en natt I varje nummer av FROnytt ska vi fortsättningsvis presentera ett förbund eller en avdelning. Som kanske genom sin verksamhet fått fler medlemmar eller lyckats med något annorlunda! Först ut är FRO Blekinge. Text & bild: Daisy Balkin Rung En mörk novemberkväll träffar jag Jonas Petersson och Ulrick Rodin från FRO Blekinge. FROnytt blir hämtad vid hotellet och vi tar oss ut till deras lokal i Frivillighuset på Rosenholmen utanför Karlskrona. Denna torsdag är det fullt i lokalerna för amatörradioföreningen har samlats. - Vi började samarbeta med dem för ungefär ett och ett halv år sedan. De behövde en lokal och vi insåg likheten mellan våra intressen. På så sätt fick vi i FRO Blekinge 20 nya medlemmar och de en lokal att vara i, säger Jonas Petersson, ordförande. Det finns också andra fördelar. Som att det är aktiviteter varje vecka. - De är här varannan torsdag och vi varannan tisdag. Så lamporna lyser fint härifrån, säger sekreteraren Ulrick Rodin. Föryngring För några år sedan påbörjade de också processen med att föryngra styrelsen. - Vi båda är yngst med våra 30 respektive 35 år, säger Jonas. - Det har smittat av sig och vi har en relativt ung medelålder i styrelsen. Han får medhåll av Ulrick, som berättar att när de har sina tisdagskvällar så är det fria aktiviteter. - Vi måste tänka på våra medlemmar. Att fixa med radioapparaterna är ju våra intressen det är det de flesta vill. Här finns allt serverat och bara att sätta sig ner och fixa med antenner och hålla på med datasupport. Vi kan väl kalla det för öppet hus. Inga avdelningar kvar De har också lagt ner avdelningarna i förbundet. - Det gjorde vi mest av praktiska skäl. På så vis fick vi loss folk till förbundets styrelse. Det är ju inte det lättaste att få ihop styrelser och då till både avdelningar och förbund, det säger sig självt hur svårt det var. Att lägga ner avdelningarna har för vår del bara varit positivt, säger Jonas Petersson. När förbundsstämman hålls i mars brukar den förläggas till vänstra Blekinge. - Då samlas vi under trevliga förhållanden. Förbundsstämma först och sedan god mat och dryck och mycket mycket prat, säger Ulrick Rodin. Jonas Petersson och Ulrick Rodin Mycket bra samarbete Under vårt möte berättar de om förhållandet med Blekingegruppen. - Vi har ett bra samarbete med dem och då speciellt med vår kontaktperson kapten Per Magnusson. Sådant underlättar arbetet, säger Ulrick Rodin. Jonas nickar instämmande. - Det gör vårt arbete enklare. I förbundet ligger F17 flygförbandet Kallinge och Marinbasen i Karlskrona. Vad betyder det för er som frivillig försvarsorganisation? - Företrädare för både marinbasen och F17 har besökt hemvärnets krigsförbandsövningar. Och talat om vad de önskar att hemvärnet gör. Och visat sitt intresse för verksamheten, säger Jonas Petersson. Flera av deras cirka 120 medlemmar har hemvärnsavtal. Både Jonas och Ulrick har frivilligavtal med hemvärnet. Intervjun är slut och Ulrick Rodin skjutsar tillbaka en något mer insatt redaktör till hotellet.

18 Ett första steg Som ett första steg i bildandet av våra nya NSE (Nationella Sambandsenheter) var de medlemmar som varit engagerade i RSG-verksamheten inbjudna till en konferens. RSG (Regionala Sambandsgrupper) var en del av det arbete som CIVSAM-projektet inom FRO bedrivit. När MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) fick delvis nya, och mer tydliga uppgifter ville de förbättra och utveckla konceptet, och även införa liknande verksamhet för andra frivilligorganisationer. Anledningen till konferensen var att ta tillvara den personal och kompetens som fanns och förhoppningsvis få dessa intresserade av att ingå i det nya uppdraget. Trots att Allhelgonahelgen är en familjehelg kunde ett tjugotal (knappt hälften) av RSGsignalisterna deltaga. Vi samlades på fredagskvällen på hotell Stinsen med en god middag, och därefter berättade Jassin Nasr från MSB om hur konceptet med kompetenspooler för de olika frivilligorganisationerna var tänkt att fungera allmänt och hur MSB resonerat för att komma fram till konceptet. Det gemensamma temat för verksamheten är Tillgänglighet, Tydlighet och Utveckling. Van att ställa upp Under lördagen presenterade undertecknad uppdraget NSE för församlingen, med betoning på kraven som ställs på personalen och enheterna. Det märks att MSB är en myndighet som är van att ställa upp krav. Våra enheter skall kvalitetssäkras och uppfylla FURA-krav i uppgiften. FURA står för Förmåga, Uthållighet, Rörlighet och Anspänningstid. Förmågan specificeras av de uppgifter enheten skall kunna utföra, vilka bygger på MSB förfrågan om hjälpbehov hos länsstyrelser, landsting, kommuner och myndigheter. Uthålligheten för enheten är planerad vara 10 dygn med skiftgång och avlösningar. Rörligheten är bestämd till mil för första insatsen, och anspänningstiden 8 timmar tills första skift inklusive materiel ger sig iväg. Debatt om orterna De församlade visade stort intresse och frågor och synpunkter saknades inte. Det som utlöste de största debatterna var MSB val av utgångsorter. Indelningen av landet i 10 NSE, baserat på aktions-cirklarna för mil gillades kanske inte alltid av deltagarna, eftersom RSG-verksamheten grundades på ett regionalt koncept, medan MSB betonat att NSE inte gör det. Orterna som diskuterades är inte beroende av personalens bostadsorter, utan är endast utgångsorter för materielresursen. Flera deltagare uttryckte att de gärna vill ingå i någon NSE. Kenneth Wassberg demonstrerade kortvågs- och satellit-utrustningarna som NSE förses med, eftersom detta inte ingått i RSG materiel. Materiel till de fem första NSE-enheterna skall utlokaliseras under 2012 och vi hoppas att vi även kommer att ha en grundstomme av personal till dessa under året. Beslut taget I veckan efter konferensen hade vi Översta bilden: Jassin Nasr, MSB Undre bilden: Kenneth Wassberg förklarar ett nytt möte med MSB, där en del av frågetecknen från konferensen blev dryftade och MSB beslutade dessutom om utgångsorterna. Våra 10 NSE kommer således att vara Hässleholm, Borås, Västervik, Karlstad, Enköping, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Umeå och Boden. Det som nu kommer att hända är att MSB och FRO undertecknar ett samverkansavtal, ett slags åsiktsförklaring, varefter nya avtal för personalen kan tecknas. Mats Nordström Samordnare Civila Uppdrag

19 Välkomna till utbildning 2012 Nu finns nästa års utbildningar och kurser i utbildningskatalogen på FRO webbplats. Viss uppdatering sker löpande efterhand som underlag blir klart. Titta in där för att se om det är någon kurs som passar för dig. Vi söker särskilt dig som vill vidareutveckla dig till en högre befattning i hemvärnet eller till instruktör. Det finns många kurser att välja på. Många av sommarkurserna har sista anmälningsdag i januari. Det är för att vi ska hinna skicka ut antagningsbesked innan det blir dags för semesterplanering. Årets nyhet för FRO Signalungdomar är en vinterkurs som går i Ånn under tiden februari Passa på att prova signalering i vintermiljö. Det kan vara en större utmaning än du tror. Sista dag för ansökan är 9 januari Mer information om kurstider, innehåll och krav för antagning finns i utbildningskatalogen fro.se/utbildning. Söktips välj sök bland FRO:s utbildningar och visa kurser där antagningstiden inte gått ut. Har du frågor kan du ställa dem till Välkommen till utbildning med FRO! Chefredaktören spekulerar I snart 25 år har jag arbetat med frivilligförsvaret. Först som anställd och sedan 1995 som inhyrd konsult. Under dessa år har jag alltid varit enormt imponerad över det kolossala engagemang och vilja som finns runt om i Sverige. Ett engagemang för Sverige, för att bevara vår frihet och de demokratiska värdena som dessvärre många tar för givet. För viljan att aktivera andra människor in i verksamheten, för att ställa upp för ungdomar, arrangera aktiviteter och lägga ett oändligt antal timmar på ideellt arbete. Allt utan ett endaste tack! Jag har rest från Luleå i norr till Ystad i söder och gjort intervjuer med funktionärer i såväl Sjövärnskåren som Bilkåren. Även under min tid som informatör på Lottorna, träffade jag engagerade kvinnor som vigde sina liv åt frivilligtanken. Som redaktör för Blå Stjärnans tidning mötte jag funktionärer runt om i Sverige som alla hade ett brinnande intresse för våra djur och för försvaret. Alla har de svarat likadant på min fråga om varför de engagerar sig. För Sverige och vår frihet. Och det är samma svar jag får av de jag träffar inom FRO! Alla förmedlar glädje, optimism, inspiration och en framtidstro som smittat av sig på mig. Och jag är tacksam över att ha fått och får privilegiet att arbeta med alla engagerade människor. Det händer dock att jag tänker. Hur orkar de? Det är inte enbart Försvarsmakten som haft några tuffa år. Så även de frivilliga försvarsorganisationerna. Motgångar efter motgångar. Besparingar efter besparingar. Indragningar efter indragningar. Och man har anpassat sig mer och mer. Funnit nya vägar. Skurit ner på verksamheten, dragit ner på personal, anpassat och anpassat. Det är beundransvärt att engagemanget fortfarande finns kvar och att lågan ständigt brinner. Med det vill jag passa på att önska er ALLA en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Fortsätt med ert otroliga engagemang. Ni är beundransvärda!

20 Ungdomar tar över i Malmö Lillemor passade på att prata med ungdomarna på plats Text: Lillemor Bohlin På några platser i Sverige finns det fungerande ungdomsverksamhet, en av dem är FRO Malmöhus. Jag träffade gänget på Revinge under 200 årsfirandet. Alla ungdomsorganisationer hade en egen camp där de var samlade. I FRO:s tält fanns en stor skulptur gjord av armeringsjärn, Det var format med bokstäverna FRO. Det är Johannes Arendt som tillverkat skylten. Detta användes som aktivitet för intresserade. Man följer banan med en ring utan att nudda järnet, då låter det. Pris till dem som klarar det, givetvis profilprylar från FRO. En gemensam tipsrunda fanns också att sysselsätta sig med för de intresserade, en fråga från varje organisation. Kunde man inte svaret fanns en bra anledning till att besöka tältet och fråga mer om verksamheten. Jag passade på att prata lite med Johanna Jönsson om deras verksamhet på avdelningen. De befinner sig i en ny fas då de gamla ledarna ska ta ett steg tillbaka och ungdomarna själva tar ansvar för verksamheten. Många av ungdomarna har varit med i många år och gått flera av de centrala kurserna och har nu kompetens och förmåga för att driva detta på egen hand. Givetvis finns de vuxna där som stöd och kunskapsbank. Det finns mellan aktiva ungdomar att sysselsätta varje vecka i lokalerna i Husie. De har radioorienteringar där de får ledtrådar via radio. Elektronik är något de pyssla en del med samt trafikövningar med all utrustning som finns. I samma lokaler bor även Försvarsutbildarna som kan bli en bra samarbetspartner. Även FMCK har visat intresse för samarbete så de har att göra.

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531>

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531> ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 6 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Rekrytera mera.. Bilder från en rekryteringsdag på en skola - samarbete

Läs mer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer rakom.se Radiokommunikation i Borås Tvinnargatan 25, SE-507 30 Brämhult Tfn:033-723 22 10, Fax:033-13 88 71 info@rakom.se. www.rakom.se Komradio Vår affärsidé är att genom direktimport kunna erbjuda våra

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha.

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 2 2011 Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. Hasse, vår lärare på kursen i Ra 180 har bägge dessa egenskaper, det vågar vi påstå. I helgen har vi

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

FROnytt. Arbetet efter stormen Hilde. på Frösön. Boden. Den årliga. Molos-träffen. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. på civila insatser

FROnytt. Arbetet efter stormen Hilde. på Frösön. Boden. Den årliga. Molos-träffen. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. på civila insatser Nr 2, juni 2015 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister Radioaktivitet i på Frösön Den årliga Boden Molos-träffen

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi Nr 4, december 2012 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Fingerad konflikt i Enköping Ungdomssatsning i Mälardalen Vår försvarsminister tar emot Första övningen i egen regi 2 FROnytt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström Intervju med Thomas Engström, Stockholm 2012 01 23 Engström är ordförande för Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG. Plats: Klubb Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG,

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

FROnytt. Han är en riktig fixare. Vad tycker ungdomarna. Nr 2, juni 2011. Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen

FROnytt. Han är en riktig fixare. Vad tycker ungdomarna. Nr 2, juni 2011. Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Nr 2, juni 2011 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Han är en riktig fixare Vad tycker ungdomarna Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Ansvarig utgivare Kent Ahlqvist

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Kommunikationslösning Banracing

Kommunikationslösning Banracing Banracing Icom kommunikationsradio är perfekt vid alla typer av motorsportaktiviteter där man behöver kommunicera över större områden. ICOM IC-F4002 är en licensfri radio på 444 MHz och 1 W uteffekt. Den

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet.

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. Nr 1, mars 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Signalister på Frösön Försvarsberedningen Ungdomsledarträff

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Sommarens alla utbildningar. Ungdomsledarträff. FRO på flera uppdrag runt om i Sverige

FROnytt. FRO i hetluften. Sommarens alla utbildningar. Ungdomsledarträff. FRO på flera uppdrag runt om i Sverige Nr 3, september 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Sommarens alla utbildningar FRO i hetluften Första internationella kursen för ungdomar Ungdomsledarträff FRO på flera uppdrag

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 Tiden går fort, alldeles för fort! Vi tycker det var igår vi skickade vårt förra brev, men igår var det hela sex veckor sedan. Och visst har

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

Porträttpaketet Pris: 4.000:-

Porträttpaketet Pris: 4.000:- Fotografering Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Som jag har skrivit om tidigare i nyhetsbreven så har vi på RA Kommunikationsteknik AB en tjänst inom vårt

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

I detta nummer: Linjetjänstutbildning Pridefestivalen Solar storm

I detta nummer: Linjetjänstutbildning Pridefestivalen Solar storm Årgång 16 FRO Stockholm Nr 3 2014 Medlemstidning för FRO Stockholm - Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län I detta nummer: Linjetjänstutbildning Pridefestivalen Solar storm www.fotoakuten.se

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer