FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FROnytt. Kronprinsessan. Blekinge. FRO:s kunskaper. på övning i Norbotten. Föryngring i. Politikern som gillar"

Transkript

1 Nr 4, december 2011 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Kronprinsessan på övning i Norbotten Föryngring i Blekinge Politikern som gillar FRO:s kunskaper

2 Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Ansvarig utgivare Kent Ahlqvist Chefredaktör Daisy Balkin Rung Bild & layout Stephanie Rung Redaktionen Redaktörer Lillemor Bohlin Marie Nedinge Sara Nilsson Ordförande Georg Guldstrand Generalsekreterare Sven-Erik Söderin Kansli Tryck V-tab, Vimmerby, 2011 ISSN Chefredaktören förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Nästa nummer utkommer 16 mars 2012 Manusstopp 24 februari Omslagsbild Ema Tasic - kurs i Härnösand Bild: Lennart Benson Innehåll 3 Ledare 4 FRO på Barents Rescue 6 Försvarspolitiker intervjuas 8 Övning i Uppsala 10 Besök på Försvarsmedicinskt Centrum 12 Mekanikerkurs 13 Sambands- och IT konferens 14 Är RAKEL något för FRO 16 Skredsvikskurs 17 Tidningen hälsar på i Blekinge 18 Ett första steg 20 Revingehed 200 år 23 Möt Pernilla Efsing 24 Spräng boxen Kansliet flyttat Den 1 december flyttade kansliet till Lilla Nygatan 14. Postadressen: FRO Box Stockholm Telefon GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

3 Det händer mycket i FRO Jag var på ett möte med en av våra uppdragsgivare nyligen. Under en rast fick jag höra kommentaren det händer så mycket i FRO nu. Står man mitt i smeten blir man ofta fartblind. Påståendet fick mig att reflektera över vad som hänt och/ eller är på gång centralt. En reflektion som kan passa bra i årets sista ledarspalt. Avvecklingen av förrådet i Härnösand fortlöper. Vi har påbörjat samarbetet avseende vår ekonomifunktion med Sveriges Lottakår och vårt kansli har samlokaliserats med dem. Vi har inom ramen lyckats genomföra en ordförandekonferens, en Sambands- och ITkonferens och en central ungdomsledarträff. Under hösten genomförde vi ett rekryteringsprojekt i FRO Elfsborg med gott reslutat. Vi har genomfört en regional funktionärsutbildning och påbörjat en ungdomssatsning som handlar om att satsa på några förbund där vi tror vi kan få igång ungdomsverksamhet. Rekryteringstävlingen vi startade med förra året körde vi även i år. På detta har vi genomfört mycket utbildningsuppdrag regionalt och centralt med gott reslutat! Inte att förglömma, vi har tillsammans med MSB varit med i arbetet med att sätta de nya nationella sambandsenheterna (NSE) på kartan! Inför 2012 har vi påbörjat ett nytt sätt att arbeta med budget. Vi tar tillsammans med central handläggare fram vad vi vill göra kommande år, inriktning för central verksamhet 2012 som centralstyrelsen fastställer. Vi sätter pengar på detta och har en preliminär budget klar innan det nya året startar. Under mellandagarna får vi veta vad vi blir tilldelade och vi justerar då ambitionsnivån efter medel vi får och i mars kan vi fastställa årets budget. Tack vare att budgetprocessen pågått under hösten vinner vi mycket tid. Under året har också arbetet med vår nya hemsida fortlöpt. Vi har också fortsatt vår ambition att verkställande utskottet leder FRO operativt. På allt detta ska vi ha i åtanke allt som sker i förbund och avdelning i alla fall på vissa håll. Nytt år vad händer då? Ett oskrivet blad med tanke på att vi väljer en ny centralstyrelse på riksstämman i maj och nya inriktningar kan komma tas beslut om. Ett nytt förråd kommer öppnas och viss materiel flyttas dit. Vi kommer rita om kartan avseende regional utbildning, rekryteringsprojektet i år ska utvärderas och nya genomföras för minst två prioriterade förbund. Planer kommer att tas fram för att fortsätta med regionala funktionärsutbildningar. På detta ska vi fortsätta levererar det vi lovar till våra uppdragsgivare! Det krävs dock att vi tillsammans ställer upp! Av tomten önskar jag mig några saker; mer engagerade förbund i alla frågor, ökad rekrytering och få igång ungdomsverksamhet i minst tio förbund. Vill tacka alla som på olika sätt bidrar till att FRO är en uppskattad organisation och önska alla en riktigt god jul och gott nytt år! Georg Guldstrand Ordförande

4 Barents Rescue - FRO var med! Kronprinsessan på väg i en bandvagn Enligt ett avtal mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland skall gränsöverskridande samarbete vara möjligt vid allvarliga olyckor och katastrofer. Regelbundna övningar äger rum vartannat år sedan starten I år var det Sveriges tur att genomföra övningen. Förutsättningen för årets övning var att Norrbotten drabbats av höga vattenflöden och hjälp har anlänt från övriga Sverige och från Norge, Finland och Ryssland. Vattenflödet har underminerat järnvägen Söder Jokkmokk och ett tåg spårar ur och kraschar i 70 km/h fart. 70 personer finns ombord. Trafikverkets krisberedskaps bandvagnsstyrka har sedan en vecka hjälpt kommunerna i Norrbotten. De befann sig i Jokkmokk för återhämtning och reorganisation när larmet om tågolyckan kom. I bandvagnsstyrkan finns FRO sambandstekniker för att understödja räddningsledaren på olycksplatsen. Även en bandvagn för att transportera räddningspersonal till olycksplatsen och därefter skadade tillbaka till samlingsplatsen för vidare transport till sjukhus i närheten. Av de sambandstekniker inom FRO som har avtal med Trafikverket, var det sex som deltog i övningen. Inför övningen transporterades en radiobandvagn, en servicebandvagn och fem övriga bandvagnar till Jokkmokk från Borlänge. Personal från Trafikverket, bandvagnsförare från FAK och FRO anlände under tisdagen och förberedde sig för övningen.

5 Olyckan ägde rum på onsdag förmiddag och order till oss kom efter cirka en timme. Då började övningen för bandvagnsstyrkan. Vi åkte från vår reorganisationsplats vid SVEVIA s vägstation i Jokkmokk till olycksplatsen. Dit hade då även de andra deltagarna anlänt. Räddningsfordon, ambulanser, poliser och hemvärn. Efter samverkan upprättade vi vår ledningsplats i anslutning till räddningsledaren och kunde på så sätt stödja honom med sambandsresurser och transporter vid olycksplatsen. Transporterna som vi kunde bidra med var mycket nödvändiga i den här besvärliga terrängen. De skadade skulle transporteras från olycksplatsen ut till uppsamlingsplatsen dirigerade av våra trafikvakter. Detta var tvunget då stigen till olycksplatsen var så smal att bandvagnarna inte kunde mötas i skogen. Valberedningen Nästa riksstämma hålls den maj 2012 och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Vi behöver förslag från medlemmar, avdelningar och förbund, på lämpliga och intresserade personer till den nya styrelsen. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 4 mars Sänd frågor, meddelanden och nomineringar till valberedningen på adressen Tänk på att den du nominerar måste vara villig att ta på sig uppgiften. FRO Valberedning 2012 Göran Spetz sammankallande När en sådan här stor olycka inträffar blir vi en stor resurs för alla parter. Vi kan bidra med personal för samband och transporter. Vi ska anse oss som en kompetent resurs som samhället kan ha stor nytta av. Alla deltagare från Trafikverkets krisberedskap utförde sina uppdrag utomordentligt bra. Text: Ulf Malmgren och Christer Ekberg Bild: Göran Wiberg

6 Era kunskaper ligger mig varmt om hjärtat Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet för Moderaterna. Hon valdes in vid valet 2006 och har själv en bakgrund i försvaret. FROnytt träffade henne i Riksdagshuset för en lunch på tu man hand. Text och bild: Daisy Balkin Rung Det är fullbokat i finmatsalen i Riksdagshuset. Men Annicka fick tag på sista bordet: -Klart vi ska äta här när FROnytt kommer på besök, säger hon på sitt inbjudande sätt. Med sin bakgrund som gnist, radioplutonbefäl, samt arbete på FRA(Försvarets radioanstalt) känner hon väldigt speciellt för FRO:s verksamhet:- Jag arbetade med inhämtning av information på FRA, och vet betydelsen av detta. FRO är en frivilligorganisation som vet vikten av ett fungerande samband och betydelsen av att hålla dessa kunskaper vid liv. - Den digitala världen är känslig för telekrigföring och därför betyder FRO:s kunskaper väldigt mycket. Stor roll i framtiden Nu är det inte enbart kunskaperna FRO har inom kommunikation som imponerar på Annicka Engblom. Hon vet också hur betydelsefulla de frivilliga försvarsorganisationerna är ur ett annat perspektiv. - De kommer spela en större roll i framtiden. Både för folkförankringen och rekryteringen. Jag kan inte annat än gratulera till att slanten trillade ner när ÖB uttalade sig på Folk och Försvarskonferensen i Sälen i januari om vikten av just de frivilliga försvarsorganisationerna. Hon menar att det gäller att tillvarata frivilligorganisationernas kompetens: - Jag ger fullt stöd åt det ekonomiska beslut som nu sätter organisationernas verksamhet i första rummet istället för enbart medlemsantal, säger Annicka Engblom. Vi har ätit färdigt den goda öringen och tar oss genom Riksdagens många

7 korridorer och gångar. På Annickas tjänsterum fortsätter vi intervjun. Förbanden jobbar framåt Du som nu varit med i dryga fem år i försvarsutskottet och har mycken kunskap om försvarsmakten vad är det viktigaste som de står inför? - Att försvarsmaktsledningen och organisationen jobbar ihop sig i samma takt så att man infriar målen för IO14 (Insatsorganisation 2014). Förbanden och ledningen jobbar framåt, men inom vissa väggar i Högkvarteret är det kvar för mycket invasionsförsvarstänk, säger Annicka Engblom fullt medveten om hur hennes kritik kan uppfattas. - Det ser jag som problematiskt. För det arbetas samtidigt för fullt med omställningen av Försvaret ute i verksamheterna och hänger det hela inte ihop tappar vi framför allt i effekt. Jag är övertygad om att försvaret kommer att lyckas med att berätta vilken otroligt attraktiv arbetsplats man är. Hur är er kommunikation försvarsutskottet och Försvarsmakten? - Den är mycket bra och rak. Vi i försvarsutskottet är aktiva och besöker förband och övningar så ofta vi kan. Och vi har även regelbundna möten med högkvarteret. Personalförsörjningen är något som ständigt diskuteras tror du att man kommer klara av att lösa detta? Ja, det kommer man, men Försvarsmakten måste också i större utsträckning inse att man nu är en del av en stor arbetsmarknad. Då måste det knytas kontakter och man måste finnas med i många sammanhang för att synas och höras. Jag själv tror mycket på rekrytering regionalt och lokalt. Och jag är övertygad om att försvaret kommer att lyckas med att berätta vilken otroligt attraktiv arbetsplats man är. Stilbildande hemvärn Hon anser att hemvärnet klarat omställningen till insatsförsvaret på ett mycket bra sätt. - De har klarat uppgiften både rekryterings- och övningsmässigt Kanske beror det på att hemvärnet är en mindre organisation med kortare beslutsvägar. De är verkligen stilbildande. Så följer Annicka Engblom mig ut till porten säger adjö och skyndar iväg till nästa möte. Denna gång till försvarsdepartementet. Att försvarsmakten står inför en enorm utmaning inför IO14 och att det krävs ödmjukhet inför det poängterar Annicka Engblom flera gånger under samtalet. Men det är min mening att även ledningen måste se över sin organisation om målen ska infrias.

8 Bandvagnar, flygplan och radiostationer På väg mot repmånadsstaden och lärosätet med devisen Tänka fritt är stort men tänka rätt är större som nu också kan lägga till Regional Samövning, RSÖ 11 på meritlistan. Det skall föresten bli spännande att se hur övningsledningen förhåller sig till de tänkvärda orden, för det kommer att bli tufft för oss alla. Övningscenariot ger knappast utrymme för rast och vila: Ett mycket kraftigt oväder med vindstyrkor på upptill orkan och kraftigt regn som drabbat Uppland och södra Gästrikland. Stora skador har uppstått på vägar, järnvägar, tele- och kraftledningar, människor har blivit instängda i skadade hus och fritidsbåtar har rapporterats saknade. Spelet kan börja och till vårt förfogande står MOLOS 8 och väntar på att bli aktiverad. Efter att besättningen skummat övningsordern konstaterade vi att här krävs fulla segel, allt i antennväg som fanns med monterade vi i de två högmasterna. Vi fick till och med hjälp att resa sista masten av specialistofficeren Tudor som nyfiket beskådade den nyanlända vita fågeln. Fordonen grupperades med tanke på bästa skydd för mastgården och tillgänglighet till sambandshytten för personal och besökare, även miljöaspekten beaktades så att ljud- och avgasstörningarna från elverket kunde minimeras. Det blev den numera klassiska L-grupperingen som valdes. Att få ordning på allt och provköra systemen tar sin tid, därför passerade vi midnatt innan det blev tid för nattvila. Det började bra torsdag morgon briefing och kontroll av sambandet allt såg ljust ut, flygplanen kunde Hemvärnet kunde leda sina flygstyrkor mot terrorister på land och misstänkta fartyg till havs. starta och vi hade goda förbindelser med såväl flygplan som Vattenfall. Flyg-VHF mellan plan och MOLOS, RAKEL-repeater och DECT-telefon till Vattenfalls driftledning som representerades av P-G Eriksson. Kraftledningsslingan låg i norra Uppland och behovet av räckvidd till flygplanet var cirka 50 km. Staben fanns i närområdet inne på Uppsala Garnison, och det täckte vi väl med tilldelade sambandsmedel, repeatern nådde ungefär fem km runt vagnen. Även hemvärnet ville vara med på ett hörn och önskade hjälp med att få tillgång till en VHF-antenn för flygbandet. Gemensamt rullades koaxialkablar ut och de kunde ansluta egen station till vår antenn i en av högmasterna. Men säg den glädje som varar, det tog inte lång tid innan de återkom och sade att antennen inte fungerar. Hemvärnsstaben fick ingen förbindelse med flygplanen. Felsökning en masse En febril aktivitet utbryter och antennsystemet kontrolleras bit för bit, men tyvärr så visade det sig senare att vi även flyttade med felet bit för bit. Den enda testutrustning som fanns till hands var vår handstation för Flyg-VHF och för att kunna ansluta den krävdes en övergång mellan N och BNC. En sådan ingår inte i MO- LOS och därför tvingades vi använda oss av lokalbefolkningen egentillverkade övergångar. När vi hade bytt allt som bytas kunde, fick vi fart på antennsystemet igen och Hemvärnet kunde leda sina flygstyrkor mot terrorister på land och misstänkta fartyg till havs. Svart torsdag för FRO Varför får vi inte kontakt med kraftledningsflyget längre? I vår iver att tillfredställa hemvärnet hade vi bytt koaxialövergången, så att vi satt med Svarte Petter, men det hade vi ingen aning om då. Flyguppdrag 2 genomfördes helt utan samband, vi saknade möjligheter till alternativt samband med flygplanen eftersom vi inte förfogar över RAKEL-terminaler som kan anslutas till flygarnas headset och vi hade heller inte de talgrupper som användes på övningen. Vi nyttjade alla på platsen tillgängliga resurser ur MOLOS och Trafikverkets ledningsbandvagn, som faktiskt också hade problem med koaxialövergångar och inte kunde få med positioneringen, för att upprätta samband. Men inte ett knyst i högtalaren, förbindelsen var definitivt bruten. Den här kvällen stapplade den djupt tyngda MOLOSpersonalen mot logementet och sin välbehövliga vila bedrövad över sin otillräcklighet och sina tillkortakommanden. Morgonstund har guld i mun Upp tidigt, ingen tid att förspilla, här stod hela vår heder på spel. Nu började jakten med stort J, full spaning över garnisonsområdet efter instrument. Och där plötsligt på kaserngårdens asfalterade yta fick vi syn på Sören Eriksson. Vi kan inte med ord

9 beskriva den eufori som drabbade oss när han uttalade orden Är det en Bird ni behöver? Basteleavdelningen hade resurser: Bird med rätt probar, friska övergångar och testkablar, stort tack till SA5AIO! Försvarsmakten är helt klart en myndighet som vet vad som krävs för att vinna även de svåraste strider. Med instrumentet kunde vi sedan lätt och snabbt fastställa var problemet fanns, och när vi ändå hade landat Birden i vagnen gjorde vi också mätningar på resterande utrustning med godkänt resultat. Vännerna i ledningsbandvagnen fick sedan ta över instrument och även de kunde fastställa var felen fanns. Tillsammans konstaterade vi efteråt All systems run och vi kunde genomföra fredagens övningar med bravur, eller nästan i alla fall. En stabsplats och fem tilldelade frekvenser inom en halv MHz för samtidig användning, tror ni att det blev överhörning? Tack för den frekvensplaneringen. Uppvisning Lördagen var vikt åt Frivilliga Flygkårens uppvisningar och jubileum. Den var också en stor uppvisning i god samverkan mellan de olika falangerna inom FRO, MOLOS och Trafikverksuppdraget. Vi tog det mesta och bästa ur våra gemensamma system för att stötta FFK med samband under flyguppvisningarna och solen sken över Uppsalaslätten från en klarblå himmel, kan det vara bättre på RSÖ? En övning som verkligen ger utmaningar för besättningarna och det är synd att inte fler hade tillfälle att delta även om vi tillsammans nog bara klarade den första delen i devisen, Det är stort att tänka fritt. Text och bild: Lennart Benson Båda antennmasterna grupperade sida vid sida med dipoler för 80, 125, 160 och 380 MHz Hoppet i nöden. Försvarsmaktens Bird, om än åldrig, tog oss ur vår svåra situation och vi kunde med göra en metodisk felsökning av antennsystemet

10 Ett besök när Afghanistanstyrkan övar Text: Sara Nilsson Bild: Fredrik Ekskog Där ute har en av ambulanserna nått fram till skadeplats och rapporterar in att de behöver förstärkning. Emeli skickar iväg den ambulans som står i beredskap och ytterligare en sjukvårdsvagn lämnar campen. Det är sjukvårdspersonal ur den styrka som står i tur att åka till Afghanistan som är på FömedC, Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg, och övar. Det handlar om läkare, sjuksköterskor, vagnchefer, förare och närskyddssoldater. Den här personalen ska under sin mission bemanna bland annat ambulanser och förbandsplatser och även ingå i operationsteam. Dagarna innehåller ämnen som preventivmedicin, daglig sjukvård och folkrätt. Grupperna övar också olika scenarier där en avancerad simulator används - dockan Gunnar kan bland annat kräkas, svettas, prata, blöda och skaka. Den sista delen av utbildningen utgörs av en längre övning där sjukvårdspersonalen larmas till olika platser för att ta hand om brännskador, skottskador, sprängskador, benbrott och kraftiga blödningar - skador som de kan komma att möta ute på sina missioner. På de här övningsplatserna finns skademarkörer (personer som spelar skadade) med noggrant sminkade skador och förberedda symptom. Varje vår och höst kommer nya enheter in för att öva. Under de senaste åren har FRO Elfsborg fått förtroendet att stå för sambandet samt agera ett kombinerat Signal Center (Sambandscentral) och TOC (Tactical Operations Center) under övningarna. Jesper, som är en av FRO:arna som har varit med från början, berättar att konceptet i stort sett har varit detsamma hela tiden FRO har tillhandahållit viss sambandsmateriel, samt upprättat och bemannat ett antal radionät. Den här veckan är det FRO:arna Fredrik och Emeli som åtgärdar brister i fordonsinstallationerna, passar radionäten, tar emot rapporter, ger dem som är ovana vid signalering en del tips, håller koll på var vagnarna befinner sig, tar fram kartunderlag samt stöttar övningsledningen med en del inspel. Tillsammans med en officer från FömedC är de lite av spindeln i nätet det är mycket som ska klaffa om alla ska få en bra övning. - Det är inte minst viktigt att vagnchefen får rätt svar när han anropar, berättar Emeli. Som signalist måste man ha en god uppfattning om vad övningsledaren vill uppnå och när det är lagom att avbryta övningen, till exempel genom att spela in att en helikoptertransport är på väg för att ta den skadade till sjukhus. Uppdraget ger FRO:arna en bra chans att få använda sina kunskaper under skarpa förhållanden sambandet är viktigt för att övningen ska flyta på enligt plan. Emeli konstaterar att hon definitivt blivit en bättre signalist under veckan och att hon dessutom fått en bättre inblick i hur sjukvårdskedjan är tänkt att fungera. Under det här året har FRO Elfsborg

11 även hjälpt till vid en av slutövningarna på Livgardet. Där övade inte bara sjukvårdspersonal, utan hela den styrka som då stod i begrepp att åka till Afghanistan. På Livgardet fick FRO Elfsborg förstärkning av Jonas från FRO Uppsala. Jonas är ganska ny som signalist och hade han hade aldrig signalerat i sådana här sammanhang tidigare: Att vara med i en sådan här internationell kontext skiljer sig på väsentliga punkter från vad man är van vid som signalist i en hemvärnsbataljonsstab, säger Jonas. All kommunikation inte bara procedurorden ska till exempel ske på engelska. Det är många NATOtermer och förkortningar att lära sig. En övning av det här slaget är erfarenhetsberikande och kan varmt rekommenderas om tillfälle ges! På Livgardet fick signalisterna även stifta bekantskap med materiel som de inte är vana vid från sina hemvärnsbefattningar, bland annat ny HF-utrustning, satellittelefoner och filkryptering. Men det finns saker som inte är så annorlunda, berättar Jonas. Laddade radiobatterier är hårdvara även här, och det är viktigt att komma ihåg att mycket går att laga med eltejp! Emeli från FRO Elfsborg Radiokommunikation i Borås Tvinnargatan Brämhult Tfn: Fax: Rakom erbjuder följande produkter: Komradio, handapparater och mobilstationer Antenner och koaxkabel Kontakter och adaptrar Strömförsörjning och laddare Peltor hörselkåpor Kantronic packetmodem Uthyrning av komradio För tekniska data se rakom.se FRO medlemmar har 20 % rabatt på priserna på hemsidan (12 % för Peltor) Prisvärd komradio Wouxun KG-869 Wouxun KG-UV6D Wouxun KG-869 Ny robust radio 4/5 W, 199 kanaler IP-klass 55. Wouxun KG-UV6D Ny version av dubbelbandare VHF och UHF, 4/5 W 199 kanaler. Skillnaderna mot KG-UVD1P är huvudsakligen följande: 199 minneskanaler TDR knappen är programmerbar RPT knappen är ny och programmerbar SOS-funktion IP klass 55 Större knappar 1 st mah och ett mah batteri Priser för FRO medlemmar inkl moms Ange medlemsnummer vid beställning KG-869 KG-UV6D 1 st 1 276,- kr 1 596,- kr 2 st 1 140,- kr/st 1 444,- kr/st 5 st 1 037,- kr/st 1 325,- kr/st 10 st 965,- kr/st 1 237,- kr/st

12 Mekanikerkurs i Härnösand Även i år bjöd Torbjörn Toreson in till kursen för sambands/datatekniker i hemvärnet. Som vanligt var det ett väldukat program med olika nyttigheter för den som innehar stabens kanske viktigaste funktion. Utan samband ingen ledning brukar det ju heta, men utan signalmekaniker blir det oftast inget samband. Text och bild: Lennart Benson Den magiska väskan För att komma in i verksamheten på ett bra sätt fick vi börja med att utforska varje vrå och skrymsle i det mest heliga vi har inom FRO, nämligen signalmekanikerväskan. Alla dessa underbara verktyg som säkerligen kan ge till och med den mest ointresserade en outhärdlig klåda om man inte får börja skruva i någon av de fantastiska apparater som vi har i organisationen. Och mycket skruvande blev det under veckan, från små pilliga kontakter till rejäla bultar och förband. Väskan innehöll även något som inte var helt enkelt att bli vän med, lödkolven. Att löda är helt klart en konst för sig, och där fick vi alla kämpa för att trådarna skulle fästa på rätt sätt utan att omgivningen försvann i ett rökmoln. Men träning ger resultat och skam den som ger sig, till slut hade alla lyckats löda en kabel för PC-Dart och en reläkabel till Ra 145. Dessutom kunde vi senare konstatera att samtliga kablar fungerade utan anmärkning. Men ögonstenen i lådan är ändå instrumentet, den digitala multimetern som kom väl till pass för att ringa de nylödda kablarna eller mäta batterispänningar. lära känna och kanske också förstå en del av de möjligheter som materielen erbjuder. Relätrafik, fjärrbetjäning och mycket annat hann vi med. Antenner Teori varvades med äkta praktik, NVIS och markvåg, koaxialkablar och effektinstrument mycket att hålla koll på och förstå. När Torbjörn är i närheten brukar det vara oundvikligt att inte drabbas av antennbyggen. Uppdrag: bygg en provisorisk antenn för kortvåg som skall fungera på tilldelad frekvens. En utmaning som kanske inte landade helt inom frekvensområdet för alla, men kul hade vi när vi testade alstren i det fina höstvädret. Putsa, putsa. Det är viktigt att hålla kontakterna rena från fett och oxid för att förbindelsen skall säkras Mängder med materiel I hemvärnsbataljonen ingår det en stor mängd sambandsmateriel, vi fick i uppgift att bekanta oss med det mesta genom att upprätta, prova och sedan packa ner igen. Radio- och telefonsystem, intressant och lärorikt att

13 Sambands- och ITkonferens Vi måste även finna former för att kunna genomföra intressanta kurser för de medlemmar som inte har något avtal. Efter några års uppehåll kunde FRO i år genomföra en Sambands- och IT-konferens med deltagare från hela landet. Intressanta föredrag blandades med gruppdiskussioner och förevisning av ny materiel. 50 deltagare från 17 förbund hade kommit till konferensen som hölls på hotell Stinsen i Hallsberg. Bland föredragen kan nämnas Ola Siljedal från polisen som höll ett intressant föredrag om hur Rakel används av olika aktörer i samhället. Rakel ger nya möjligheter till samband och samverkan och kommer att bli en naturlig del av våra uppdrag. Dock är det inte troligt att FRO kommer att bli en egen användarorganisation i RAKEL-nätet. I samband med föredraget visade Mats Nordström ett axplock av den materiel som kommer att användas inom de nya Nationella Sambandsenheterma (NSE). Lennart Jansson pratade om HF (kortvåg) inom Försvarsmakten. Det är ett spännande område där utvecklingen går fort. HF kommer att användas i större utsträckning i framtiden, både inom hemvärnet och andra delar av Försvarsmakten. Här finns en öppning för FRO att utbilda instruktörer för HF2000-systemet. Framtiden för FRONET diskuterades livligt. Många av konferensens deltagare efterlyste en fortsatt utveckling och nya funktioner i FRONET. En arbetsgrupp tillsattes för att under våren titta på möjligheterna till fortsatt utveckling, både för användning i våra uppdrag och i föreningsverksamheten. Har du förslag och idéer? Maila till En nationell sambandsplan för FRO ska tas fram. Många förbund har lämnat underlag genom att svara på utsänd enkät.. På konferensen diskuterades hur man kan lägga upp en sambandsplan och hur arbetet ska gå vidare. Målet är att ha en första release kring årsskiftet. I en diskussion om föreningsverksamheten framfördes förslag och synpunkter på vad man kan göra i förbund och avdelningar. Idéerna var många även om man måste tillstå att de flesta av dem har varit med i diskussionen sedan tidigare. Kanske är det så att vi saknar funktionärer som kan och vill ta tag i frågan och genomföra aktiviteter på hemmaplan. Vi måste även finna former för att kunna genomföra intressanta kurser för de medlemmar som inte har något avtal. Även dessa medlemmar har stort intresse för att lära känna ny materiel. Konferensen genomfördes med delad finansiering på så sätt att förbunden betalade en del av kostnaderna för sina deltagare. Det är ett sätt att skapa bra verksamhet även om de centrala pengarna inte räcker till. Deltagarna på konferensen ansåg att detta var en framkomlig väg och såg fram mot en ny konferens nästa år. Text och bild: Kent Ahlqvist

14 RAKEL är det något för FRO? Text: Mats Nordström Bild: Lennart Benson RAKEL är ett nytt radiosystem för blåljusmyndigheter under uppbyggnad i vårt land. FRO har redan påbörjat utbildning inom ramen för några av våra uppdrag och det kommer att bli fler. Med ett stort intresse för samband och teknik vill naturligtvis varje FRO:are veta hur vi kommer att använda den nya tekniken. Mats Nordström, samordnare för uppdrag inom samhällets krisberedskap ger här sin syn på frågan. Det nya gemensamma radiosystemet för blåljusmyndigheterna här i landet är uppbyggt med en teknik som kallas TETRA (Terrestrial Trunked Radio), och är en utveckling av en standard som tidigare använts i lokala digitala radionät över hela världen. Många länder har vid förnyandet av sina myndighetsnät valt TETRAstandarden. Det var naturligt att välja en ny standard eftersom det tidigare varit en uppsjö av olika system bland alla myndigheter. Samordning vid insatser har därmed varit extremt svårt att uppnå. I Sverige har vi i alla fall haft ett radionät, S70, som var en del av det gamla civilförsvarsnätet, där förutom brand- och polismyndigheterna, många andra myndigheter haft gemensamma frekvenser för samverkan. Nya krav på sambandet och även på att obehöriga skall kunna utestängas, har efter flera utredningar nu resulterat i att vi här i landet också fått ett TETRA-nät. I Sverige kallas nätet RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning), och huvudman för nätet är MSB. Som abonnenter i nätet är alla statliga myndigheter och kommunerna godkända. Nätet fungerar

15 tekniskt som ett mobiltelefonnät, och kostnaderna för abonnemangen debiteras användarna. Lokalisering av sändarplatser och annan nätinformation omges av stor sekretess. Som extremt sambandsintresserade är vi FRO:are givetvis mycket nyfikna på denna teknik, och det är en naturlig fråga om vi kommer att använda RAKEL inom FRO. På denna fråga är svaret egentligen både ja och nej. Det är knappast troligt att FRO någonsin kommer att bli en egen användarorganisation i RAKEL-nätet. I våra uppdrag kommer vi dock att bli användare av systemet. Låt mig förklara det så här: I uppdraget för Svenska Kraftnät, MOLOS, finns RAKEL som en naturlig del av sambandssystemen, Svenska Kraftnät har köpt in åtskilliga terminaler för insatser och utbildning. Personal inom uppdraget som har jour, har dessutom tilldelats personliga RAKELterminaler för detta ändamål. Samtliga terminaler ägs av Svenska Kraftnät som givetvis även betalar abonnemangskostnaderna. Motsvarande gäller även för uppdraget för Trafikverket. Polis och tull har kommit längst, brand och ambulans är långt komna, medan övriga myndigheter är mera tveksamma. Inom vårt nya uppdrag för MSB, att utbilda Nationella Sambandsenheter (NSE), kommer RAKEL att användas på så sätt att en av uppgifterna för enheterna är att kunna upprätta gateway-repeatrar i RAKEL-nätet. När en enhet förstärker en lokal resurs, och RAKEL skall nyttjas, är tanken att den lokala avnämaren skall tillhandahålla terminaler. Om jourpersonalen kommer att förses med personlig terminal för jouruppgiften, är inte bestämt av MSB ännu. För de förbund som har lokala engagemang med kommunsignalister gäller samma sak, kommunen ställer terminaler till förfogande om RAKEL skall användas. Försvarsmakten kommer främst att använda RAKEL som ett system för samverkan med civila aktörer. Ett undantag är militärpolisen där RAKEL kommer vara huvudsambandsmedel. Inom hemvärnet kommer vi att använda RAKEL flitigt vid stöd till samhället, till exempel vid eftersök, skogsbränder och andra svåra påfrestningar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Tilldelningen av terminaler inom en hemvärnsbataljon kommer att vara ganska riklig, ner till gruppnivå kommer man att kunna ha tillgång till sin RAKELterminal. Dessutom pågår försök för att utröna om RAKEL kan användas som ledningssystem inom hemvärnsförbanden. I vårt uppdrag för Försvarsmakten (hemvärnet) kommer på sikt RAKEL att ingå som en lika naturlig del i grundutbildningen som den gör i våra uppdrag inom samhällets krisberedskap. Av många upplevs systemet tungrott och superbyråkratiskt med svårigheter att teckna abonnemang, och dyra kostnader, så dyra att många myndigheter av budgetskäl inte kunnat införa RAKEL i den takt som vore önskvärt för att vi skulle kunna utnyttja systemets fulla samverkanspotential, men om några år bör spridningen vara god. Polis och tull har kommit längst, brand och ambulans är långt komna, medan övriga myndigheter är mera tveksamma. Det finns kommuner som genomfört införandet enda ned till hemsamaritnivå, samtidigt som vissa helt avstått. Det är min personliga uppfattning att inom några år kommer vi FRO:are att använda RAKEL inom alla våra uppdrag. Det kommer att ingå i våra grundutbildningar för uppdragen, men RAKEL kommer inte att bli ett radiosystem för våra föreningsaktiviteter och sambandsservice, utan där kommer vi även framgent att nyttja våra förmågor inom konventionell radio.

16 Tobbe, Henrik och Tommy studerar Ra763 En grundkurs på Skredsvik Under sista helgen i oktober ordnade FRO en grundkurs i High Frequency - HF på Skredsvik i Bohuslän. 10 deltagare lärde sig under ledning av Benny Nord mesta möjliga om HF. På schemat fanns HF-teori, frekvensplanering, programmering, verktyg för radiotrafikprognoser och säkerhetsutbildning kring HEMS, högfrekvent elektromagnetisk strålning. Kursen riktade sig till hemvärnets avtalspersonal och information om hemvärnets nya organisation, nätbildningar och materiellistor stod också på agendan. Kursdeltagarna kom från olika förband och hade olika befattningar. Här fanns signalister, stabsassistenter, sambandsgruppchefer och ledningsplutonchefer från tre olika utbildningsgrupper. Lördagen ägnades till stor del åt ett teoripass om elektromagnetisk strålning och antenner, men under söndagen fick deltagarna praktisera sina nya kunskaper under en längre trafikövning. Stabsplatser upprättades på området och det fanns också möjlighet att ropa upp stationer runt om i Sverige. Deltagarna var efter kursen mycket tacksamma för att personer bland annat i Älvdalen, på Gotland, i Varberg och Göteborg ställde upp som motstationer under trafikövningen. Det var fina HF-förhållanden hela helgen och förbindelserna var bra. Det är sanslöst tyst och fint här, sa Lennart, som kunde se ut över Gullmarsfjorden från sin tilldelade stabsplats. Han jämförde med förhållandena i Göteborg: -Här i Skredsvik finns till exempel ingen järnväg och inga halogenlampor och bruset är minimalt. Kursdeltagarna märkte snart, att HF kan vara otroligt komplicerat. Det gäller att hålla ordning och koll på sådant som polarisation, rymdvåg, NVIS, markvåg, antenners strålningsdiagram, fasförskjutningar, solfläckstalet, markens inverkan, skikt i jonosfären, MUF, FOT och LUF. Benny Nord betonade att man aldrig bör rota i ett fungerande samband och att man inte ska låta sig skrämmas av snårig antennteori. Benny rådde kursdeltagarna att pröva sig fram: - Om man inte berättar för antennen att den inte borde fungera, så kanske den fungerar ändå! Kursen hade fokus på den HF-utrustning som man kan möta i hemvärnet: Ra 763, som finns på bataljons- och kompanistaber, samt Ra 195, som framför allt finns hos insatsplutonerna. Radioapparaterna var nya bekantskaper för flera av deltagarna, som var överens om att HF används för sällan. Deltagarna från Bohusdalgruppen konstaterade att övningstillfällena är alldeles för få. De tog därför initiativet till en HF-kväll under våren för att kunna upprätthålla de kunskaper man tillägnade sig under kursen. Deltagarna från Elfsborgsgruppen hakade på. Ett datum spikades, och då kommer man att försöka hämta ut utrustningen från förråden, upprätta och testköra sina HF-stationer. Text och bild: Sara Nilsson

17 Tjugo nya medlemmar över en natt I varje nummer av FROnytt ska vi fortsättningsvis presentera ett förbund eller en avdelning. Som kanske genom sin verksamhet fått fler medlemmar eller lyckats med något annorlunda! Först ut är FRO Blekinge. Text & bild: Daisy Balkin Rung En mörk novemberkväll träffar jag Jonas Petersson och Ulrick Rodin från FRO Blekinge. FROnytt blir hämtad vid hotellet och vi tar oss ut till deras lokal i Frivillighuset på Rosenholmen utanför Karlskrona. Denna torsdag är det fullt i lokalerna för amatörradioföreningen har samlats. - Vi började samarbeta med dem för ungefär ett och ett halv år sedan. De behövde en lokal och vi insåg likheten mellan våra intressen. På så sätt fick vi i FRO Blekinge 20 nya medlemmar och de en lokal att vara i, säger Jonas Petersson, ordförande. Det finns också andra fördelar. Som att det är aktiviteter varje vecka. - De är här varannan torsdag och vi varannan tisdag. Så lamporna lyser fint härifrån, säger sekreteraren Ulrick Rodin. Föryngring För några år sedan påbörjade de också processen med att föryngra styrelsen. - Vi båda är yngst med våra 30 respektive 35 år, säger Jonas. - Det har smittat av sig och vi har en relativt ung medelålder i styrelsen. Han får medhåll av Ulrick, som berättar att när de har sina tisdagskvällar så är det fria aktiviteter. - Vi måste tänka på våra medlemmar. Att fixa med radioapparaterna är ju våra intressen det är det de flesta vill. Här finns allt serverat och bara att sätta sig ner och fixa med antenner och hålla på med datasupport. Vi kan väl kalla det för öppet hus. Inga avdelningar kvar De har också lagt ner avdelningarna i förbundet. - Det gjorde vi mest av praktiska skäl. På så vis fick vi loss folk till förbundets styrelse. Det är ju inte det lättaste att få ihop styrelser och då till både avdelningar och förbund, det säger sig självt hur svårt det var. Att lägga ner avdelningarna har för vår del bara varit positivt, säger Jonas Petersson. När förbundsstämman hålls i mars brukar den förläggas till vänstra Blekinge. - Då samlas vi under trevliga förhållanden. Förbundsstämma först och sedan god mat och dryck och mycket mycket prat, säger Ulrick Rodin. Jonas Petersson och Ulrick Rodin Mycket bra samarbete Under vårt möte berättar de om förhållandet med Blekingegruppen. - Vi har ett bra samarbete med dem och då speciellt med vår kontaktperson kapten Per Magnusson. Sådant underlättar arbetet, säger Ulrick Rodin. Jonas nickar instämmande. - Det gör vårt arbete enklare. I förbundet ligger F17 flygförbandet Kallinge och Marinbasen i Karlskrona. Vad betyder det för er som frivillig försvarsorganisation? - Företrädare för både marinbasen och F17 har besökt hemvärnets krigsförbandsövningar. Och talat om vad de önskar att hemvärnet gör. Och visat sitt intresse för verksamheten, säger Jonas Petersson. Flera av deras cirka 120 medlemmar har hemvärnsavtal. Både Jonas och Ulrick har frivilligavtal med hemvärnet. Intervjun är slut och Ulrick Rodin skjutsar tillbaka en något mer insatt redaktör till hotellet.

18 Ett första steg Som ett första steg i bildandet av våra nya NSE (Nationella Sambandsenheter) var de medlemmar som varit engagerade i RSG-verksamheten inbjudna till en konferens. RSG (Regionala Sambandsgrupper) var en del av det arbete som CIVSAM-projektet inom FRO bedrivit. När MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) fick delvis nya, och mer tydliga uppgifter ville de förbättra och utveckla konceptet, och även införa liknande verksamhet för andra frivilligorganisationer. Anledningen till konferensen var att ta tillvara den personal och kompetens som fanns och förhoppningsvis få dessa intresserade av att ingå i det nya uppdraget. Trots att Allhelgonahelgen är en familjehelg kunde ett tjugotal (knappt hälften) av RSGsignalisterna deltaga. Vi samlades på fredagskvällen på hotell Stinsen med en god middag, och därefter berättade Jassin Nasr från MSB om hur konceptet med kompetenspooler för de olika frivilligorganisationerna var tänkt att fungera allmänt och hur MSB resonerat för att komma fram till konceptet. Det gemensamma temat för verksamheten är Tillgänglighet, Tydlighet och Utveckling. Van att ställa upp Under lördagen presenterade undertecknad uppdraget NSE för församlingen, med betoning på kraven som ställs på personalen och enheterna. Det märks att MSB är en myndighet som är van att ställa upp krav. Våra enheter skall kvalitetssäkras och uppfylla FURA-krav i uppgiften. FURA står för Förmåga, Uthållighet, Rörlighet och Anspänningstid. Förmågan specificeras av de uppgifter enheten skall kunna utföra, vilka bygger på MSB förfrågan om hjälpbehov hos länsstyrelser, landsting, kommuner och myndigheter. Uthålligheten för enheten är planerad vara 10 dygn med skiftgång och avlösningar. Rörligheten är bestämd till mil för första insatsen, och anspänningstiden 8 timmar tills första skift inklusive materiel ger sig iväg. Debatt om orterna De församlade visade stort intresse och frågor och synpunkter saknades inte. Det som utlöste de största debatterna var MSB val av utgångsorter. Indelningen av landet i 10 NSE, baserat på aktions-cirklarna för mil gillades kanske inte alltid av deltagarna, eftersom RSG-verksamheten grundades på ett regionalt koncept, medan MSB betonat att NSE inte gör det. Orterna som diskuterades är inte beroende av personalens bostadsorter, utan är endast utgångsorter för materielresursen. Flera deltagare uttryckte att de gärna vill ingå i någon NSE. Kenneth Wassberg demonstrerade kortvågs- och satellit-utrustningarna som NSE förses med, eftersom detta inte ingått i RSG materiel. Materiel till de fem första NSE-enheterna skall utlokaliseras under 2012 och vi hoppas att vi även kommer att ha en grundstomme av personal till dessa under året. Beslut taget I veckan efter konferensen hade vi Översta bilden: Jassin Nasr, MSB Undre bilden: Kenneth Wassberg förklarar ett nytt möte med MSB, där en del av frågetecknen från konferensen blev dryftade och MSB beslutade dessutom om utgångsorterna. Våra 10 NSE kommer således att vara Hässleholm, Borås, Västervik, Karlstad, Enköping, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Umeå och Boden. Det som nu kommer att hända är att MSB och FRO undertecknar ett samverkansavtal, ett slags åsiktsförklaring, varefter nya avtal för personalen kan tecknas. Mats Nordström Samordnare Civila Uppdrag

19 Välkomna till utbildning 2012 Nu finns nästa års utbildningar och kurser i utbildningskatalogen på FRO webbplats. Viss uppdatering sker löpande efterhand som underlag blir klart. Titta in där för att se om det är någon kurs som passar för dig. Vi söker särskilt dig som vill vidareutveckla dig till en högre befattning i hemvärnet eller till instruktör. Det finns många kurser att välja på. Många av sommarkurserna har sista anmälningsdag i januari. Det är för att vi ska hinna skicka ut antagningsbesked innan det blir dags för semesterplanering. Årets nyhet för FRO Signalungdomar är en vinterkurs som går i Ånn under tiden februari Passa på att prova signalering i vintermiljö. Det kan vara en större utmaning än du tror. Sista dag för ansökan är 9 januari Mer information om kurstider, innehåll och krav för antagning finns i utbildningskatalogen fro.se/utbildning. Söktips välj sök bland FRO:s utbildningar och visa kurser där antagningstiden inte gått ut. Har du frågor kan du ställa dem till Välkommen till utbildning med FRO! Chefredaktören spekulerar I snart 25 år har jag arbetat med frivilligförsvaret. Först som anställd och sedan 1995 som inhyrd konsult. Under dessa år har jag alltid varit enormt imponerad över det kolossala engagemang och vilja som finns runt om i Sverige. Ett engagemang för Sverige, för att bevara vår frihet och de demokratiska värdena som dessvärre många tar för givet. För viljan att aktivera andra människor in i verksamheten, för att ställa upp för ungdomar, arrangera aktiviteter och lägga ett oändligt antal timmar på ideellt arbete. Allt utan ett endaste tack! Jag har rest från Luleå i norr till Ystad i söder och gjort intervjuer med funktionärer i såväl Sjövärnskåren som Bilkåren. Även under min tid som informatör på Lottorna, träffade jag engagerade kvinnor som vigde sina liv åt frivilligtanken. Som redaktör för Blå Stjärnans tidning mötte jag funktionärer runt om i Sverige som alla hade ett brinnande intresse för våra djur och för försvaret. Alla har de svarat likadant på min fråga om varför de engagerar sig. För Sverige och vår frihet. Och det är samma svar jag får av de jag träffar inom FRO! Alla förmedlar glädje, optimism, inspiration och en framtidstro som smittat av sig på mig. Och jag är tacksam över att ha fått och får privilegiet att arbeta med alla engagerade människor. Det händer dock att jag tänker. Hur orkar de? Det är inte enbart Försvarsmakten som haft några tuffa år. Så även de frivilliga försvarsorganisationerna. Motgångar efter motgångar. Besparingar efter besparingar. Indragningar efter indragningar. Och man har anpassat sig mer och mer. Funnit nya vägar. Skurit ner på verksamheten, dragit ner på personal, anpassat och anpassat. Det är beundransvärt att engagemanget fortfarande finns kvar och att lågan ständigt brinner. Med det vill jag passa på att önska er ALLA en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Fortsätt med ert otroliga engagemang. Ni är beundransvärda!

20 Ungdomar tar över i Malmö Lillemor passade på att prata med ungdomarna på plats Text: Lillemor Bohlin På några platser i Sverige finns det fungerande ungdomsverksamhet, en av dem är FRO Malmöhus. Jag träffade gänget på Revinge under 200 årsfirandet. Alla ungdomsorganisationer hade en egen camp där de var samlade. I FRO:s tält fanns en stor skulptur gjord av armeringsjärn, Det var format med bokstäverna FRO. Det är Johannes Arendt som tillverkat skylten. Detta användes som aktivitet för intresserade. Man följer banan med en ring utan att nudda järnet, då låter det. Pris till dem som klarar det, givetvis profilprylar från FRO. En gemensam tipsrunda fanns också att sysselsätta sig med för de intresserade, en fråga från varje organisation. Kunde man inte svaret fanns en bra anledning till att besöka tältet och fråga mer om verksamheten. Jag passade på att prata lite med Johanna Jönsson om deras verksamhet på avdelningen. De befinner sig i en ny fas då de gamla ledarna ska ta ett steg tillbaka och ungdomarna själva tar ansvar för verksamheten. Många av ungdomarna har varit med i många år och gått flera av de centrala kurserna och har nu kompetens och förmåga för att driva detta på egen hand. Givetvis finns de vuxna där som stöd och kunskapsbank. Det finns mellan aktiva ungdomar att sysselsätta varje vecka i lokalerna i Husie. De har radioorienteringar där de får ledtrådar via radio. Elektronik är något de pyssla en del med samt trafikövningar med all utrustning som finns. I samma lokaler bor även Försvarsutbildarna som kan bli en bra samarbetspartner. Även FMCK har visat intresse för samarbete så de har att göra.

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

Årgång 17 FRO Stockholm Nr 3 2015

Årgång 17 FRO Stockholm Nr 3 2015 Årgång 17 FRO Stockholm Nr 3 2015 Medlemstidning för FRO Stockholm - Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län o a ps m o ss Foto: www.fotoakuten.se 1 Ti h y n! r e et Trafikredaktionen på Radio

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Årgång 16 FRO Stockholm Nr 2 2013. Mastklätterkurs. Inget för höjdrädda!

Årgång 16 FRO Stockholm Nr 2 2013. Mastklätterkurs. Inget för höjdrädda! Årgång 16 FRO Stockholm Nr 2 2013 Medlemstidning för FRO Stockholm - Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län Mastklätterkurs Inget för höjdrädda! 1 FRO Stockholm kommer att medverka tillsammans

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531>

[ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] <20110531> ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 6 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Rekrytera mera.. Bilder från en rekryteringsdag på en skola - samarbete

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer rakom.se Radiokommunikation i Borås Tvinnargatan 25, SE-507 30 Brämhult Tfn:033-723 22 10, Fax:033-13 88 71 info@rakom.se. www.rakom.se Komradio Vår affärsidé är att genom direktimport kunna erbjuda våra

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 4 april/maj 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 4 Nöjda studenter vid Polishögskolan. Administrationen av Frontex kurser. PHS-studenter jobbar på Polismuseet. Studenterna redovisar examensarbeten.

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha.

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 2 2011 Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. Hasse, vår lärare på kursen i Ra 180 har bägge dessa egenskaper, det vågar vi påstå. I helgen har vi

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN 02-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN I väntan på solen Hej alla kårer! Enligt kalendern har vi redan haft sommar en månad nu, men både värme och sol har hittills

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 30 april 2010 NORRBOTTEN Nytt kärnkraftverk nära Haparanda Det finska företaget Fennovoima vill bygga ett kärnkraftverk i Simo i Finland. Simo ligger bara fem mil från Haparanda.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer