Bevent Rasch - Air diffusers -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevent Rasch - Air diffusers -"

Transkript

1 event Rasch - ir diffusers - Eco-serien ECO SERIE Rumspecifik luftuppvärmning den bästa lösningen för lågenergi- och passivhus.. Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax

2 ECO e tysta luftvärmarna i ECO-serien förvärmer tilluften till ca 5-7 C och justerar sedan värmen enligt behov, varje rum för sig. Uppvärmningen regleras en proportionell reglering med vilken man säkerställer en hög termisk komfort. et intelligenta systemet reagerar snabbt på temperaturförändringar och håller rumstemperaturen exakt på den önskade nivån. ECO-serien har en noggrann reglering med vilken man justerar temperaturen rum för rum. Eftersom uppvärmningen sker separat i varje rum blir det små värmeförluster i luftkanalerna med ECO-seriens produkter. ECO-serien är det perfekta valet när du vill få optimal energieffektivitet, enkel uppvärmning och en behaglig temperatur i varje rum. Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax ORÅS Tel STOCKHOLM Tel

3 Passivhus kräver rätt typ av uppvärmning Planeringen av byggteknik för passivhus börjar med att minimera behovet av uppvärmning och kylning. I bästa fall är energibehovet för uppvärmning av ett passivhus högst - kwh per bruttokvadratmeter och - W per kvadratmeter för rummen. Siffrorna motsvarar VTT:s definition av ett passivhus. en låga totala värmeeffektkonsumtionen kräver att värmesystemet även fungerar vid låg effekt och framför allt reagerar snabbt på förändringar. Rumstemperaturer måste kunna regleras individuellt för att uppnå hög energieffektivitet och termisk komfort. et bästa valet, en rumspecifik luftuppvärmning en bästa uppvärmningsmetoden för ett passivhus är ventilationsuppvärmning. När man värmer upp rum var för sig behöver luftflöden inte ändras när uppvärmningsbehoven varierar eftersom tilluftstemperaturen automatiskt regleras enligt varje rums uppvärmningsbehov. C Värmebelastning Tilluftstemperatur Tid (h) Rummets temperatur Uppvärmningseffekten sjunker Uppvärmningen av Uppvärmning återupptas iagrammet visar hur tilluftstemperaturen sjunker med en ytterligare värmebelastning i rummet. Värmebelastningen kan bero på värme från solen, öppen spis eller människor. Tilluftstemperaturen kan även sjunka under rumstemperatur för att kompensera för den ytterligare värmebelastningen och upprätthålla en konstant rumstemperatur. Flödeshastighet Flödeshastighet [m] Eftersom ECO-luftvärmare har ett mycket högt blandningsförhållande får man en smidig och dragfri luftfördelning i hela rummet. Temperatur Temperatur C Med ECO-luftvärmare blir temperaturfördelningen när man värmer upp rum i passivhus mycket jämn. ildens svalare område framför fönstret uppstod på grund av den kallare luftmassan från fönstret. När passivhusens konstruktion har planerats och byggts omsorgsfullt, fördelar sig den varma luften ovanifrån jämnt i hela rummet. ORÅS Tel STOCKHOLM Tel Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax

4 Tyst och energieffektiv värme e tysta luftvärmarna i ECO-serien förvärmer tilluften till ca 5-7 C och justerar sedan värmen enligt behov, varje rum för sig. Föruppvärmd tilluft ~ 5 7 C Regulator som styr uppvärmning Uppvärmd tilluft enligt varje rums behov Noggrann reglering, bästa komforten Uppvärmningen regleras av en proportionell jreglering med vilken man säkerställer en hög termisk komfort. Ju större avvikelse från den förinställda temperaturen, desto högre värmeeffekt. När rumstemperaturen ligger nära det inställda värdet används mindre effekt. Styrenheten, där rumstemperaturgivaren finns, har inga värmealstrande komponenter. etta åstadkommer en mycket noggrann mätning av rumstemperatur. et intelligenta systemet reagerar snabbt på temperaturförändringar och håller rumstemperaturen exakt på den önskade nivån. ehaglig värme med låg energiförbrukning ECO-systemet slås på för extremt korta och exakt definierade cykler vilket håller yttemperaturen på värmeelementet så låg som möjligt. Tack vare den stora ytan bränner värmeelementet inte damm. Exempel på två identiska passivhus (båda 86 m ) i Helsingforsområdet och deras uppvärmningsenergiförbrukning med ECO-luftvärmare och (* kwh 700 kwh Januari Februari Mars pril Maj Juni Hus : ECO-luftvärmarna och eldstaden var husets enda huvudsakliga värmekällor. Notera! År lyckades man justera luftflödet och uppvärmningen som man ville varefter även behovet av värmeenergi minskade. *) förbrukningsuppgifter gäller för dessa exempelhus. Juli ugusti September Oktober November ecember 0 Januari Februari Mars pril Maj Juni Juli ugusti September Oktober November ecember Hus : Uppvärmningen sker genom en kombination av luftvärmepump och ECO-luftvärmare. Under vintern fanns en period när ingen bodde i lägenheten och bland annat golvvärmen hölls på ett minimum. etta återspeglades som en topp i ECO:s energiförbrukning. Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax ORÅS Tel STOCKHOLM Tel

5 ECO, väggmontering Totalt Totalt tryck, tryck, Pa Pa 80 Reglageläge, horisontell linje öppen 80 Reglageläge, horisontell linje öppen Luftflöde, dm Luftflöde, dm nläggningen helt öppen, övre kanten mm från taket 4 6 nläggningen helt öppen, övre kanten mm från taket 4 6 4,0 4,0 5 5 Spridningslängd L 0. L, 0. m, m,0,0,5,5,0, Luftflöde, dm Luftflöde, dm Förändring i tilluftstemperatur påverkar inte spridningslängden. Fördelningsmönstrets bredd ökar. Se sida 6. ECO, väggmontering ECO, takmontering ECO 4, wall mounting Totalt Totalt tryck, tryck, Pa Pa Totalt Totalt tryck, tryck, Pa Pa Totalt tryck, Pa 80 Reglageläge, horisontell linje öppen 80 Reglageläge, horisontell linje öppen Luftflöde, dm Luftflöde, dm Reglageläge, vertikal 80 linje öppen Reglageläge, vertikal 80 linje öppen Luftflöde, dm Luftflöde, dm 80 Reglageläge, horisontell linje öppen Luftflöde, dm nläggningen helt öppen, övre kanten mm från taket nläggningen helt öppen, övre kanten mm ECO från taket 6 ECO Spridningslängd L 0. L, 0. m, m Luftflöde, 80 dm Luftflöde, dm nläggningen helt öppen nläggningen helt öppen Spridningslängd L 0. L, 0. m, m ECO ECO Luftflöde, dm 80 Luftflöde, dm nläggningen helt öppen, övre kanten mm från taket ECO4 4,0 Spridningslängd L 0., m Förändring i tilluftstemperatur påverkar inte spridningslängden. Fördelningsmönstrets bredd ökar. Se sida 6. Förändring i tilluftstemperatur påverkar inte spridningslängden.,0,5,0 6 8 Luftflöde, dm Förändring i tilluftstemperatur påverkar inte spridningslängden. ECO-regulator Stigning av ljudnivå Ljudnivån stiger om skyddsavståndet är under xød: - efter krök +4 d () - efter t-stycke +8 d () Oktaveffektnivå L wokt = L p +K Storlek f, Hz k k 4k 8k K, d ECO K, d ECO K, d ECO4 K, d Terminaldämpning Storlek f, Hz k k 4k 8k L, d ECO L, d ECO L, d ECO4 L, d Lämmittäjänkatu ORÅS 4, FI Tel 0 HELSINGFORS, STOCKHOLM Finland Telefon , 70 fax

6 Spridningsmönster ECO, ECO, ECO 4 ECO Uppvärmning Uppvärmning på: på: L Uppvärmning på: b = 0,5 x L = 0,5 = 0, x b = 0,7 x L = 0,7 x ECO = 0,4 ECO x L0,5 L x = 0, b = 0,4 0, ECO Uppvärmning x b = 0,6 ECO på: x Lpå: L0,7 b = x 0,6 x 0, ECO4 LECO b L= b L= b 0,4 = 0,5 ECO4 x = Lx 0, 0,4 b = x 0,4 ECO4 x L b LECO = b = 0,7 0,6 0,7 ECO4 x x = 0, L 0,6 b = 0,6 x L x L 0, 0, ECO ECO4 L= b = 0,4 = x 0,4 x ECO LECO4 = b = 0,6 0,6 x x 0, = 0,6 x ECO4 L= b = 0,4 x ECO4 L= b = 0,6 0,6 x Lx 0, imensioner nslutning ECO,, H H d dh H d d C C C C ECO- ECO- C egulatoregulator ECO- egulator Exempel på anslutningskablar 0 0 ECO H 8, nim. 5 5, 49, 5, 5, 49, 49, 5, H H 8, 8, H nim. 5 nim. 5 8, H nim. 5 8, nim. 5 Ø d ØH C min 48 5, ECO ECO 5 5 Ø ECO4 5 ()94x(H)6 0 96,5 49, 48 49, 48 Teknisk information Teknisk information för luftvärmare 48 Spänning V / Hz Effekt ex 0 0 W (8 5 dm ) Ledningsskydd för en terminal 48 6 för två ledningsskydd Kanalstorlek Ø5 mm Teknisk information för styrenhet Spänning 4 Vac ( 6 Vac) Noggrannhet ± 0,5 C nslutningsdon.5 mm Kapsling IP, ytmontering Fabriksinställning Justeringsområdets medelpunkte C, justeringsområde 8 4 C ECO produktalternativ Code ECOxT ECOx ECOT escription Forced-air heater + control unit Forced-air heater Control unit Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax ORÅS Tel STOCKHOLM Tel

7 ra uppvärmning även vid små luftflöden Luftläckagetalet för en byggnads klimatskal måste i passivhus vara mindre än 0,6 /h. På så sätt undviker man problem med drag och stora temperaturskikt vilket är vanligt hos gamla hus. För en fungerande luftuppvärmning i passivhus räcker det med luftflöden enligt byggbestämmelsesamlingen, dvs. 6 dm/person och som bostadens totala uteluftflöde 0,5 dm/m. Med ECO-luftvärmare uppnår man också en bra inomhusluft i enlighet med inomhusluftklassificeringen (Sisäilmaluokitus), där luftmängden är 8 dm/person när bostadens totala uteluftflöde är minst 0,5 dm/m. Under varma sommardagar används vid behov ett ökat uteluftflöde för kylning. en optimala uppvärmningsmetoden för våta rum med kaklade ytor i passivhus är golvvärme med låg effekt, vilket också kommer att påskynda torkningen av golvytor. Golvets temperatur bör endast vara ca 4 C grader varmare än rumsluften. Endast rätt typ av produkt garanterar en problemfri drift Terminalerna för luftuppvärmning måste vara avsedda för ändamålet. Tryckskillnaden måste vara tillräcklig, inte mindre än Pa, för att uppnå det bästa blandningsförhållandet och termisk komfort. Eftersom den uppvärmda tilluften blåser från den övre delen av väggen eller från taket mot fönstren, uppstår inga temperaturskikt eller drag. Fönsterkonstruktionen måste vara planerad för passivhus. Rumspecifik uppvärmning ger många fördelar + Temperaturen justeras individuellt i varje rum + Värmeförluster i luftkanaler minimeras + Tillförlitligheten hos ett distributions system Enkelt underhåll - endast rengöring krävs itt värmesystem bör vara lätt att underhålla och rengöra. ECO-seriens produkter är lätta att öppna för rengöring av både själva enheten och luftkanalerna. et är allt underhåll som systemet behöver. En till tre enheter per rum För mindre rum, som sovrum, räcker det oftast med en ECO-luftvärmare. För större rum, som vardagsrum, installeras oftast två eller tre luftvärmare. Även om rummet har två eller tre terminalenheter styrs de fortfarande med endast en styrenhet i ECO-serien. I en normal uppvärmningsmiljö, är kraften hos en ECOluftvärmare -0 W, beroende på dina uppvärmningsbehov. Man bör beakta startströmtoppen i det självbegränsande keramiska värmeelementet vid dimensionering. ECO-seriens enastående luft- och ljudteknik, liksom dess avancerade relativa styrmetod och högkvalitativa komponenter, ger ett energieffektivt, tyst, bekvämt och säkert inomhusklimat i ett passivhus. + Snabb respons på värmebelastningsförändringar essa fördelar påverkar direkt ditt hus energiförbrukning och temperaturkontroll. u kommer att få en god termisk komfort och bra och tryggt inomhusklimat. Frånvarobrytaren förbättrar energieffektiviteten ytterligare u kan optimera din energiförbrukning ytterligare genom att använda den steglösa temperatursänkningsfunktonen med ECO-värmesystemet. När du lämnar huset, kan du sänka rumstemperaturen med - C från det inställda värdet. Finländska Climecons ECO-produkter har testats hos VTT). *). Elektrisk säkerhet garanteras av SGS Fimkos godkännande och FImerkki Funktionen kan aktiveras genom potentialfri kontaktinformation från ditt hemmastyrsystem, eller helt enkelt genom en manuell brytare som installerats bredvid ytterdörren. ORÅS Tel STOCKHOLM Tel Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax

8 Exempel på installation av ECO-luftvärmare Exempel på installation av ECOluftvärmare. I större lokaler installerar man ECO-luftvärmare som styrs av en ECOT styrenhet. I mindre rum räcker det med en ECO-luftvärmare. -09 / -04- eyeform.se Lämmittäjänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Telefon , fax ORÅS Tel STOCKHOLM Tel

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa 2 Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 AA Naturlig energi minskar dina uppvärmningskostnader Vill du uppleva fördelarna med förnyelsebar

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A.

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A. Värmepump / Luftkonditionering Värme och kyla Väggmodell» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Inverterteknik» Optimal design för smidig placering» Åh, så tyst: Garanterar en god nattsömn» Rätt

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer