Bygdegården HERRAR, DET ÄR SERVERAT. Ny hemsida lanseras Sidan 9. Värmekamera inköpt Sidan 18. Plats för unga i Korsberga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdegården HERRAR, DET ÄR SERVERAT. Ny hemsida lanseras Sidan 9. Värmekamera inköpt Sidan 18. Plats för unga i Korsberga"

Transkript

1 Bygdegården Nr Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr HERRAR, DET ÄR SERVERAT Sidan 4 Plats för unga i Korsberga Sidan 4 Ny hemsida lanseras Sidan 9 Värmekamera inköpt Sidan 18

2 L E D A R E Varje satsad krona ger återbäring Moderna, tillgängliga och ändamålsenliga mötesplatser kräver nyinvesteringar och underhåll för att de även i framtiden ska vara attraktiva. Kommunerna saknar ofta beredskap för att stödja bygdegårdar när dessa söker stöd från Boverket. Många är inte medvetna om vår existens och vår betydelse för lokalsamhället. Bygdegårdsrörelsen behöver bli bättre på att beskriva den nytta vi ger. Våra far- och morföräldrar skapade bygdegårdarna för snart sjuttio år sedan. Man imponeras över vad de åstadkom med små medel, utan tillgång till vare sig kommunala investeringsbudgetar eller riskkapital. Förekom sponsring var den nog av det blygsammare slaget i form av sågat virke, välfyllda kaffekorgar och insamlade pengar från allmogen. Då som nu gällde det att skapa mötesplatser för folkbildning, kultur, fest och samtal. Behovet av detta har väl knappast minskat med åren. Däremot har vi sett en utveckling där idealismen får mindre utrymme och förväntan på att någon annan ska betala har blivit en realitet. Att samlingslokalerna har en uppgift att fylla är vi själva mycket övertygade om. Jag vågar påstå att bygdegården idag är ett av Sveriges starkaste varumärken. Många ser den som en självklar del av en levande landsbygd. Få vet om att den också kan vara en mötesplats för ett modernare Sverige, där konst och kultur, fest och folkbildning öppnar dörrarna för världen. Vi måste bli bättre på att klä detta i sådana ord som sätter värde på den samhällsnytta som sitter i väggarna. Tillgängliga allmänna samlingslokaler i hela landet är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati i det öppna samhället de tillhör den sociala infrastrukturen. I en tid när Sveriges kommuner har svårt att få ekonomin att räcka till söker de stöd i det civila samhället. Nu gäller det för oss att slipa argumenten och övertyga politiker och tjänstemän om att varje satsad krona i samlingslokaler ger god återbäring i form av delaktighet och ansvar hos alla medborgare. Ola Johansson Kungsbacka Förbundsordförande Tidningen Bygdegården utges av Bygdegårdarnas Riksförbund Box 26017, Stockholm Tel: Fax: E-post: Besöksadress: Eriksbergsgatan 8A, Stockholm Internet: Chefredaktör och ansvarig utgivare: Monica Eriksson Redaktion: Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli Annonser, 4-färg: Helsida kr Halvsida kr Kvartsida kr Kulturplugg, 53,5 x 64 mm (helst) kr Prenumeration: 4 nummer kostar 120 kronor Pg Manusstopp för nr 2/2012: 10 april Grafisk form, redaktionellt arbete & produktion: NYMEDIA, tel Nina Soneson & Stig Lindberg Tryck: AB Danagård LiTHO, Ödeshög, 2012 Tryckt på miljövänligt papper Upplaga: ex ISSN Stora omslagsbilden: Per och Roine på matlagning för herrar i Basteruds bygdegård, Värmland. 2 BYGDEGÅRDEN Foto: Eide Wåhlén. Omslaget: Förväntansfulla barn. Foto: Lina Johansson. Hemsidan. Foto: Redaktionen. Värmekamera. Foto: Carolina Svensson.

3 F Ö R B U N D S A K T U E L L T Distriktsstämmor 2012 Välkomna till årets distriktsstämmor som för de flesta distrikt hålls i april. Varje förening representeras av två ombud som väljs vid föreningens årsmöte. Vid distriktsstämman fattas beslut om kommande års verksamhet, man väljer distriktsstyrelse och föreningarna får del av aktuell information inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Ta chansen att påverka! Kallelse med exakt tid och plats kommer till föreningen. Stockholm Mörkö 15 april kl Uppsala Altuna 14 april kl Södermanland Barva 24 mars kl Östergötland Folkungagillet i Landeryd 15 april kl Jönköping Kulltorp 15 april kl Kronoberg * 25 april kl N:a Kalmar Ytterbo 2 april kl S:a Kalmar Bjursnäs 9 april kl Gotland Etelhem 22 april kl Blekinge * 22 april kl Skåne Rönnehäll Tågarp 6 maj kl Halland. Köinge 19 april kl Västra Åttersrud 15 april kl Sjuhärad Ambjörnarp 29 april kl Skaraborg Lavads bygdegård 14 april kl Värmland Elofsrud 22 april kl Örebro Löa 15 april kl Västmanland Åvestbo 15 april kl Dalarna Solvarbo 21 april kl Gävleborg. Klippan 14 april * Västernorrland Västansjölokalen 21 april kl Jämtland Tångeråsen 14 april kl Västerbotten Åsele värdshus 1 april kl Norrbotten Säivis 31 mars kl * Uppgift ej klar vid pressläggning. Idé för nya styrelser Boken Ideell förening bilda, styra och utveckla ger praktiska råd i styrelsearbetet. Arbeta gärna med boken i en studiecirkel. Ny chef på studieförbundet Niklas Lundgren. Foto: Mats Nilsson. Niklas Lundgren heter den nya chefen för Studieförbundet Vuxenskolan. I en presentation i tidningen Impuls säger han att vi tillsammans måste bygga en organisation som är lyhörd och prestigelös, viljestark och resultatinriktad. Det kan bygdegårdsrörelsen instämma i och hälsar honom välkommen till ett gott samarbete. K U R S R U T A N Studieresa i söder Bygdegården navet för mat, fest och kultur mars. Start i Värnamo och går via Alvesta. Besök i ett antal bygdegårdar i Kronoberg, Halland och Skåne som har renoverat sina kök eller är på gång att rusta. Avgift: 800 kronor inklusive resa, mat och logi. Anmälan senast 24 februari till Bygdegården 2.2 Värdskap och marknadsföring. Kurserna startar kl och avslutas Avgift: 200 kronor. Anmälan senast 14 dagar före respektive kurs till Följande kurser återstår i vår: Örebro 10 mars Hammarby bygdegård, Nora Dalarna 17 mars Nybo bygdegård, Säter Västmanland 17 mars Sevalla bygdegård, Västerås Västra 25 mars Erikstad bygdegård, Mellerud Norrbotten 31 mars Säivis bygdegård, Haparanda Kulturkonferens 4 5 maj. Stockholm. För distriktens kulturansvariga. Bygdegårdarnas Riksförbund arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och LRF, med deltagare från samtliga organisationer. Innehåll: Vad händer inom kulturpolitiken? Hur kan vi utveckla kulturen, tillsammans med andra regionala resurser? Hur kan kulturen påverka? Avgift: kronor inklusive resa, mat och logi. Information Stefan Löfgren, kulturkonsulent, Kallelse till FÖRBUNDSSTÄMMA 2012 Härmed kallas valda ombud och intresserade till förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund den 1 2 juni i Säffle, Värmland. Välkomna till inspirerande dagar! BYGDEGÅRDEN 3

4 Boverksstöd ger plats för unga Text: REDAKTIONEN Foto: LINA JOHANSSON (NEDAN)& MONICA ERIKSSON (ÖVRIGA) Fyra nya verksamheter på tre år. Korsberga bygdegård i Jönköpings län har blivit en naturlig mötesplats för ungdomar. På sommaren kan vi sitta utanför kiosken, men på vintern blir det kallt. Det var på ett möte om kommunens översiktsplan hösten 2007 som då 15- årige Oliver Kahn satte ord på Korsberga bygdegårdsförenings stora framtidsutmaning. I alla fall var det så bygdegårdsföreningens ordförande Anders Karlsson upplevde saken. Det blev tydligt att många ungdomar saknade en mötesplats samtidigt som bygdegården ofta stod tom på vardagskvällar. Nu, några år senare, ser det annorlunda ut. Hösten 2011 fylldes bygdegården av teaterträning på måndagskvällar, fritidsgård på onsdagskvällar, regelbundna filmvisningar och lan-verksamhet. Det är härligt att titta upp mot bygdegården, se hur det lyser från fönstren och veta att bygdegården fyller en viktig funktion, säger Anders Karlsson. Med hjälp av en check på kronor från Leader Mitt i Småland, ett bidrag på kronor från Boverket och en mängd ideellt arbete har bygdegårdsföreningen på tre år, , uppfyllt målet att göra Korsberga bygdegård till en naturlig mötesplats för ungdomar. Pengarna från Boverket har använts till att bygga en loge bakom scenen, utrusta stora salen med ny teknik och fräscha upp lilla salen. Den 21 januari var det dags för invigning av ungdomssatsningen och då spelade också den nybildade teatergruppen sin revy. Vi pratade om olika förslag och sedan bestämde vi oss för vilka sketcher vi skulle spela, berättar 13-åriga Moa Eckerström, en av aktörerna. Moa är också en flitig deltagare i fritidsgårdens verksamhet. Jag går dit för att det är kul att träffa kompisar. Jag gillar att sitta och snacka och att spela pingis, berättar Moa. En annan ung Korsbergabo som trivs i bygdegården är 11-årige Martin Arthursson, som är ordförande i Korsberga Vi Unga-förening. Han är bland annat nöjd med investeringen i en ny ljudanläggning som möjliggör Vi Unga-föreningens filmverksamhet. Filmbesökare i stor förväntan. 4 BYGDEGÅRDEN

5 Ljudet är lagom högt. De som sitter långt bak hör också mycket, säger han. Ungdomsverksamheterna i Korsberga bygdegård Fritidsgård. Håller öppet femton onsdagskvällar per termin. Målgruppen är ungdomar från och med läsåret då de börjar sexan. Ledare från fem olika föreningar/församlingar i samhället turas om att finnas på plats under kvällarna. Film. Korsberga Vi Unga-förening köper visningsrättigheterna via Swedish Film och visar film fyra kvällar per termin. Målgruppen är barn och ungdomar i förskoleklass till och med sexan. Under 2011 hade föreningen 57 medlemmar. Lan. Korsberga lan-klubb, också ansluten till Vi Unga, består av ett gäng tonårskillar som spelar lan i bygdegården cirka femton gånger per år. Under 2011 hade klubben åtta medlemmar. Teatergruppen har premiär vid invigningen. Teater. En teatergrupp med ungdomar, år gamla, bildades i september 2011 och gruppen har sedan träffats på måndagskvällar för att förbereda den revy som spelades den 21 januari Verksamheten bedrivs som studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan. Den rullande bygdegården besöker Korsberga efter invigningen. Ett minibordtennisbord ingår. Martin Arthursson är ordförande i Korsberga Vi Unga med ett certifikat från Swedish Film. Boverkets utvecklingsbidrag: För 2012 har Boverket avsatt nästan fem miljoner kronor för utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bygdegårdsföreningar kan få bidrag för att anpassa eller utrusta bygdegården på ett sätt som särskilt främjar ungdomars kultur- och fritidsverksamhet. Ansökningsblankett finns på sökord allmänna samlingslokaler. Bidraget söks senast den 31 augusti Rosa Jonsson, ungdomsprojektledare på Bygdegårdarnas Riksförbund, kan hjälpa till med stöd och råd kring ansökan, , BYGDEGÅRDEN 5

6 Bättre än jag trodde Text & foto: CARINA G HÖRDEGÅRD Kunde nog inte tro att det skulle bli så roligt som det blev. Så sammanfattar Monika Ahlberg sin medverkan vid fem kick-offer i matprojektet i Bygdegårdarnas Riksförbund. Tänk att få träffa 280 personer och få berätta och inspirera till att laga mat och att få visa nya recept och nya sorters råvaror. Och vi fick skapa tillsammans. Det känns som om dessa möten i bygdegårdarna har gjort avtryck. Och att de som var med fortsätter att laga mat tillsammans, säger Monika Ahlberg. Idén med dessa kick-offer var att inspirera till att laga bra och god mat av riktiga råvaror från trakten. Vad skulle vi kunna tillaga på nästa fest? Något nytt och gott och ändå enkelt. Det är sådana frågor som matprojektet ska väcka. Fantasin ska göra oss orädda för förändringar och nyheter. En annan fråga i matsammanhang är verktyg och köksutensilier. Finns det nog av den varan? Finns de i rätt storlek? Ligger de på rätt ställe? Är skåpen märkta med etiketter? Fjärilspasta med sparris och ricotta. 6 BYGDEGÅRDEN Som en resumé kan man tänka på de goda råvarorna, som gjorde det lättare att laga nyttiga, vackra och smakrika maträtter. Att man ska ta vara på det fina i trakten som lingon, ren, älg, svamp och fisk. Det kommer att bli än viktigare i framtiden. Ja, det är fest när man äter det som producerats i närheten. Och att maten ska exponeras och ligga på de stora härliga faten. Att man ska känna glädje i nya saker och mat kanske man inte får på en gång men jag hoppas att jag inspirerat många till att pröva. Jag vill helt enkelt inspirera andra till att göra nåt, att gå vidare. Det skulle inte bara vara trevligt och roligt på våra kick-offer, utan också ge en chans till förändring. Så tänkte jag, avslutar Monika med sin stora entusiasm kring mat. På träffarna deltog Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. Monika fascinerades av vad man kan göra och skapa i studiecirklar. Det var en positiv ahaupplevelse för henne. Hon tyckte också att det var roligt att LRF var med. En devis från Monika Ahlberg: Allt går, om man bara vågar kasta sig ut. Monika Ahlberg deltog vid fem kick-offer i matprojektet. Ett recept Fjärilspasta med sparris och ricotta Pastarätter är tacksamma vardagsrätter! Inte minst för att de oftast är både lättlagade och snabblagade samt enkla att variera. Den här sparris- och ricottapastan är vårlik och skön! 500 g fjärilspasta 250 g ricottaost 2 krukor basilika, spara några blad till garnering! 25 g parmesanost 1 bunt sparris, cirka 200 g flingsalt och nymalen svartpeppar Till servering: 50 g parmesanost i bit 1 ask rucolasallad 6 8 körsbärstomater på kvist Koka pastan enligt anvisning. Mixa ricottaosten med basilikabladen och 25 g riven parmesanost till en slät sås. Smaka av med rikligt av flingsalt och nymalen svartpeppar. Skär eller bryt av nedersta delen på sparrisarna och dela dem sedan på mitten. Koka sparrisbitarna i 1 2 minuter och häll av. Blanda pastan med sparrisarna på ett vackert fat och vänd ner ricottasåsen. Hyvla över flisor av parmesanost med hjälp av en osthyvel och garnera med basilikabladen. Skölj och arrangera rucolasalladen på ett fat tillsammans med halverade körsbärstomater. Häll på en vinägrett och servera salladen till den rykande heta pastan.

7 Lära mer om kök Text: REDAKTIONEN Foto: CARINA G HÖRDEGÅRD Det finns ett stort intresse hos landets bygdegårdsföreningar att rusta sina kök. I en nyligen genomförd enkät svarar 131 av 424 föreningar (31 procent) att de har funderingar på upprustning. Redan i december förra året kunde vi erbjuda en utbildning för dem som går i upprustningstankar. Hur ska vi rusta våra kök? Vilka krav ställer myndigheter som vi måste förhålla oss till? Det var några av de frågor som togs upp under kursdagen. Detta var en av flera kurser som kommer under matprojektet 2012 och 2013, som ska inspirera till bra kök i bygdegårdarna. Många räds de krav som ställs på livsmedelshållningen. Det behöver man inte göra enligt livsmedelskonsulent Gunnel Berdén. Lagar och regler är till för att underlätta men givetvis behöver föreningar stöd och information. Gunnel föreläste under köksdagen och visade att det alls inte är så krångligt att följa de lagar som finns som många tror. Hon gav goda råd och visade enkla checklistor för hur man kan arbeta med hanteringen av livsmedel i en bygdegård. Lars Erik Larsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om det nya studiematerialet Kök i bygdegården uppgradera ditt kök. Ett utmärkt hjälpmedel för dem som ska rusta sina kök. Materialet kan användas när man står i begrepp att renovera bygdegårdsköket. Det är tänkt att vara en färdplan och ett stöd i processen. Att bygga om kräver mycket arbete och stora investeringar. Det är många frågor som ska besvaras och det krävs en grundlig planering i form av projektplan, budget och ritningar. Även kunskap om livsmedelslagen och livsmedelshanteringen är tillgodosett. Materialet finns att ladda ner som pdf-fil i materialbanken under verksamhet. Studieförbundet Vuxenskolan hjälper till med planeringen av studiecirkeln och kompletterande litteratur. Henrik Öhlin, byggkonsulent på förbundskansliet, visade några konkreta exempel på köksrenoveringar som nu pågår i Bygdegårdarnas Riksförbund. Flera föreningar har fått stöd från Boverket och står i begrepp att rusta. Branschriktlinjer för livsmedelshantering Vårt arbete kring kök och livsmedelsfrågor har lett fram till att vi nu påbörjat ett arbete i samarbete med Gunnel Berdén för att ta fram branschriktlinjer för livsmedelshantering i samlingslokaler, berättar Monica Eriksson, förbundssekreterare. Bland annat kommer det att finnas bra och enkla checklistor men givetvis också en del fakta. Arbetet genomförs i samverkan med Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Hembygdsförbundet. Vårt arbete räknar vi med ska vara klart till sommaren. Vi hoppas sedan få detta godkänt som branschriktlinjer hos Livsmedelsverket. Detta kan dock ta lite längre tid. Men arbetet har startat. Gunnel Berdén, livsmedelskonsulent från Karlstad, föreläste på kökskursen. Lars Erik Larsson, verksamhetsutvecklare folkhälsa på Studieförbundet Vuxenskolan, inspirerade till att arbeta med köksutformning i cirkel. BYGDEGÅRDEN 7

8 Mat på gång Text: REDAKTIONEN Foto: CARINA GHÖRDEGÅRD Hur kommer mat-året att se ut i det stora matprojektet? Tidningen Bygdegården har ställt frågan till de två projektledarna Carina G Hördegård och Catrin Wolgner, som svarar med entusiasm. I vår och i höst inbjuder vi till studieresor för att bli inspirerade av kök i olika bygdegårdar. Vårens resa går söderut. De som önskar åka med på denna utflykt kan titta på sidan för förbundsaktuellt i kursrutan för att få information om tid och plats. Att få sig berättat om hur man tänkt när man byggt om sitt kök kan vara riktigt lärorikt. Kommer det att bli några kurser? Ja, utbildningar i livsmedelshantering kommer vi att genomföra tillsammans med distrikten under projektåren. Först ut i år är Gävleborg, som håller en kurs i Dönjegården, Röste den 7 mars. Då kommer livsmedelskonsulent Gunnel Berdén att berätta om livsmedelslagen och livsmedelshanteringen i bygdegården. Detta är ett samarrangemang mellan Leaderprojektet i Gävleborg och matprojektet. Vi kommer att ha en köksdag liknande den vi hade 2 december, där vi bjuder in dem som står i begrepp att rusta och renovera sina kök. Denna kommer att förläggas till Västsverige. Ska förbundet producera något material, utöver cirkelmaterialet, som kan användas direkt i föreningarna? Just det, en idéskrift som ska inspirera till aktiviteter och arrangemang kring temat mat är på gång. Och har ni någon bra mataktivitet ni vill berätta om för andra så hör av er till förbundet. Skriften ska produceras under våren. vet Att få med ungdomar i matprojektet har hög prioritet. Är det något sådant på gång? De som vill starta matlagningscirklar för ungdomar kan få ett ekonomiskt bidrag för cirkelledaren. I anslutning till förbundsstämmorna brukar det vara olika seminarier och utflykter som inspirerar. Blir det något om kök och mat i juni i Säffle? Ja, en bussresa i samband med stämman som handlar om projektet Bygdegården navet för mat, fest och kultur. Vi hoppas också att i någon form kunna presentera utkastet till branschriktlinjer om livsmedelshantering för samlingslokaler. Kanske i ett seminarium. Något annat landsomfattande? Bygdegårdarnas kulturvecka vecka 43 har i år temat mat. Då kommer det att bli aktiviteter anordnade av Bygdegårdarnas Riksförbund. Naturligtvis hoppas vi på många matarrangemang i landets bygdegårdar. Bygdegården är ju naför mat, fest och kultur. Skördefest på förbundskansliet. 8 BYGDEGÅRDEN

9 Nya hemsidor för bygdegårdsrörelsen Text & bild: REDAKTIONEN När du får tidningen Bygdegården kan den nya hemsidan ha släppts. Eller så kommer den inom kort. Under ett helt år har arbetet pågått för att ta fram en ny hemsida. Ja, inte det operativa arbetet men väl planläggning, offertskrivning, upphandling ja, allt som hör arbetet till. Det operativa arbetet pågår för fullt när detta skrivs. Bygdegårdarnas Riksförbund kan nu erbjuda en modern och lättarbetad hemsida för såväl förbund, distrikt som föreningar. För distrikt och föreningar som vill ha en egen sida inom det nya hemsidessystemet krävs att vi på förbundet skapar sidan, sedan lägger ni till information genom ett enkelt administrationsverktyg. Tillsammans med distrikten kommer förbundet att erbjuda utbildningar i detta. nuvarande sidor kommer ändå att få tillgång till en hemsida från förbundet för att just kunna uppdatera evenemang. Föreningar kommer också att kunna lägga in en kalender som visar när lokalen är ledig, och en bokningsförfrågan ska kunna ske via e-post. Föreningarna väljer dock själva vilken nivå man vill lägga sig på. Med en karta ska man också kunna se var bygdegården ligger. Lättare att hitta material Även medlemssidorna har byggts om. Förhoppningsvis ska det nu bli lättare för föreningarna att hitta information och stödmaterial för sin verksamhet. En stor del av medlemsinformationen ligger på en öppen undersida. Inloggning krävs dock för att hämta vissa material och för att kunna årsrapportera. När sidan släpps, kommer troligen inte all information att ligga inne. Men den kommer snabbt att fyllas på under våren. Hitta bygdegård En ambition i hemsidesbygget har varit att man lätt ska kunna hitta en bygdegård nära där man bor. Likaså få en bild av den offentliga verksamheten inom bygdegårdsrörelsen. En nyhet är därför att lokala offentliga evenemang nu kommer att speglas på såväl distriktets som förbundets hemsida förutsatt att man har en sida genom förbundet. De som väljer att ha kvar sina Den nya hemsidan ska stärka föreningarna och öka medlemsnyttan. BYGDEGÅRDEN 9

10 Det aviga och räta fortsätter Text & foto: REDAKTIONEN Tid för reflektion, gemenskap och stickning. Så kan vi sammanfatta det projekt som bedrivits i Kalmardistriktet. Tidningen Bygdegården berättade i nr om Livets aviga och räta, som samlat ett stort antal kvinnor i fem bygdegårdar över hantverket stickning. Många kvinnor har träffats och pratat. Utan tvång och med öppna sinnen har nya och nygamla vänner fått något att samlas kring. Projektledaren Ingegerd Petersson tycker att det har varit spännande att få vara med om alla diskussioner och infall som kommit i dagen under de många kvällarna. Hon berättar: Det är härligt att dela glädjen i skapandet med andra. Det är egentligen en sorts meditation i stickningen. Det handlar om livet: vem har lärt dig sticka, hur ser du på stickningen, var visar du det du gjort, hur hanterar du det som blir fel? För att kunna ge kvinnor denna möjlighet måste det finnas en lokal som är neutral och som alla känner sig välkomna i. Man bara kommer dit utan prestationskrav. Några bestämmer sig för att bilda en grupp som är öppen för alla. De tar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för att kunna starta aktiviteten som cirkel. Fortsättning följer, hoppas jag, i många delar av Sverige, avslutar Ingegerd med emfas. Livets aviga och räta har finansierats av Leader Småland sydost, Studieförbundet Vuxenskolan Nybro, bygdegårdsföreningar, bygdegårdsdistriktet och Bygdegårdarnas Riksförbund. Stickgänget i Bromboda bygdegård som bland annat stickar grafitti. Andra raden längst till vänster projektledare Ingegerd Petersson. Kulturträffar samlar bygden Text: REDAKTIONEN Foto: LARS-ERIC SJÖBERG Kultur för bygdens folk och en gemenskap för alla. Det handlar om bygdegården Rydsgårdshus i Skurup i Skåne som har kommit att spela en allt större roll som samlingspunkt i trakten. En av de mest populära aktiviteterna är nostalgiträffen i oktober varje år, berättar Lars-Eric Sjöberg i bygdegårdsföreningen. Nostalgiträffen 2011 var den femte i ordningen och intresset tycks inte avmattas, snarare öka. Omkring 140 personer kommer varje gång för att inta en läcker måltid och sedan dansa enligt 50- talets seder och bruk. För musiken svarar Raidlers kometer, välkända i hela Skåne på talen. Nestor och trumpetare i bandet är ingen mindre än bygdegårdsföreningens ordförande Leif Olsson. De duktiga krögarna och tillika mor och dotter Marianne och Bonny ser till att gästerna får både god lekamlig spis och trivsel i de moderna lokalerna. Varje år ordnar bygdegårdsföreningen också träffar med kultur. Det har varit skådespelaren Bror Byahuset i S:t Sigfrid har fått liv varje torsdagskväll av det här glada gänget. 10 BYGDEGÅRDEN BYGDEGARDEN

11 Ett sätt att finansiera Text: MARIA FLOCK ÅHLANDER Foto: EKOBANKEN Under nostalgiträffarna tråder man dansen som på talen, och vakten ser till att ingen smyger in utan dansbiljett. Tommy Borgström från Marsvinsholmsteatern med enmansföreställningen Grävskopan, som handlar om en grävmaskinist som äger 49 procent av en grävmaskin tillsammans med Lindgren, som i sin tur inte tycks ha något intresse utöver pengar och whisky. Det har varit musikern och estradören Jacques Werup och artisten Nick Borgen. Vid flera tillfällen har skådespelaren och Sveriges bäste berättare Anders Granström gästat bygdegården, en gång tillsammans med Roland Gotte Gottlow. En annan som drog storpublik var Adde Malmberg med en underfundig stå upp-komik. Samtliga har framträtt inför fullsatta salonger, berättar Lars-Eric Sjöberg. Rydsgårdshus ägs av Skurups kommun och förvaltas av en stiftelse. För verksamheten svarar bygdegårdsföreningen. Ekobanken är specialiserad på att finansiera initiativ som ger ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Ett exempel från en ideell förening som Ekobanken har finansierat är Vänga kvarns investering i turbiner för att producera småskalig vattenkraft. Förhoppningen är att Vänga Hembygdsförening på detta sätt ska bli självförsörjande på el. Vänga kvarn, som i dag är ett arbetslivsmuseum, ligger vid Säveån en mil norr om Borås och uppfördes Den gamla kvarnen som också inrymmer ett kafé och en bredvidliggande potatismjölsfabrik är idag en attraktion och drar till sig massor av besökare varje år. Vänga Hembygdsförening som äger kvarnen vill att inkomsterna från verksamheten stannar och kan generera arbetstillfällen och inkomster åt folket i bygden. Genom att investera i en renovering av småskalig vattenkraft (turbiner) och nätanslutning hoppas de att bli självförsörjande på el. Det eventuella överskottet av elproduktionen kommer att säljas på elnätet. För att finansiera investeringen behövde föreningen låna och vände sig då till Ekobanken. Banken värderade föreningens byggnader och kunde använda dem som säkerhet för lånet. Föreningens inkomster av el och minskade elkostnader kommer att bekosta ränta och amortering på lånet. Ekobanken är den enda bank i Sverige som talar om vilka projekt som banken finansierar och därmed har Vänga kvarn fått publicitet via bankens hemsida och kundtidningen Goda Affärer. I dansens virvlar i Rydsgårdshus. I det här vackra huset i Järna ligger Ekobankens kontor. BYGDEGÅRDEN BYGDEGARDEN 11

12 Ny bok: Metodmaterial för normkritisk isk gestaltning Distriktsstämma med försmak av kulturturné Text: STEFAN LÖFGREN I Hälsingland är Hans Hermansson anställd som projektledare för ett projekt som ska utveckla föreningarna till sociala centra. Hälsingeföreningarna är 47 till antalet och är därmed merparten av de 57 föreningar som finns i bygdegårdsdistriktet i Gävleborg. Scenus. En introduktionn till normkritisk gestaltning av Lotta Björkman & Frida Sandegård Pris 150 kr + frakt. Beställ från ATRs förlag, tfn , butik.atr.nu, Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Sveriges största pjäsbibliotek, teatersmink, teaterböcker, kurser och festivaler. Jag kommer precis från ett möte med föreningar från Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Det märks att det är viktigt att träffas på riktigt och utbyte tankar och idéer, berättar Hans. Hans har själv drivit frågan om deltagande på nätet väldigt hårt, med hemsidor och aktivitet på facebook: På mötet räckte alla upp handen på att få den nya hemsidan som förbundet kommer att erbjuda, det är kul. I projektet ryms också en kulturturné och i början av februari åker Hans och några till från distriktet till Västerås för att vara med på en utbudsdag. Där ska vi leta efter en föreställning som sedan ska gå på turné i några av föreningarna. Men först tänker vi visa den på distriktets årsstämma den 14 april i Klippan. Det känns som ett ypperligt tillfälle att visa vad som finns och att kunna erbjuda en bra föreställning, berättar Hans. 12 BYGDEGÅRDEN BYGDEGARDEN

13 Konst åt alla i Jämtland april Text: STEFAN LÖFGREN Årets första Konst åt alla-utställning blir i Hoverbergs bygdegård i Jämtland. Dit kommer ett tjugotal yrkesverksamma konstnärer från regionen att bjudas till en inköpsutställning. Före vernissagen den 17 april gör Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar sina inköp. Det är dessa tre organisationer som samarbetar inom Konst åt alla. De inköpta konstverken deponeras sedan i bygdegårdar, där konstverken blir ytterligare en dimension för besökaren och kan skapa en attraktiv samlingsplats. Mer information om hur man kan få konstverk till sin bygdegård finns på hemsidan (www.bygdegardarna.se), och på finns information om konstutställningar och projekt. Utställningen pågår till och med den 22 april. Dagen som försvann från 6 år Ingen vanlig saga... friteatern Info: Boka humorunderhållning till din bygdegård på Bortom om allt lt förnuft ft DIREKTSÄNT T Vi sänder, ni sitter i publiken Info: Inte så lite tokig föreställning lning för vuxna, på fullt allvar ar friteaterntern DIREKTSÄNT Vi sänder, ni sitter i publiken friteatern Info: Är bion nedlagd? Vad sa du att du sa, sa du? Det är när orden och kroppen säger olika saker som det blir brus på linjen. Boka en underhållande och matnyttig föreläsning med regissören Dan Swärdh. eller Dags för en filmklubb? Kontakta oss så berättar vi mer. Swedish Film AB Tel: , BYGDEGÅRDEN 13

14 L A N D E T R U N T En magisk föreställning av Friteatern Friteatern i aktion.foto: Kenneth Normén. Jag har varit på teater. För första gången på Tynningö! utropar Anna-Lena Nilsson. I Tynningö-Ramsö bygdegård i Vaxholm gav Friteatern På finska heter det Kaipaus och på svenska heter det Längtan en föreställning som handlade om livet, där några av dess viktigaste frågor blev uppenbara för alla närvarande. På ett underbart sätt spelade skådespelarna teater ur ett register som gav så många skratt, samt några tårar, att jag kände mig högst levande, berättar Anna-Lena. När skymningen föll utanför, steg stämningen i bygdegårdens stora sal och allt kändes som på riktigt. Det var som att befinna sig i en riktig teatersalong. Scenen, läktaren, ljuset, ja allt var precis som på riktigt, fast bättre. Att få vara så nära skådespelarna gav en känsla av total närvaro. Teater när den är som allra bäst. Detta borde alla få uppleva. Så har ni möjligheten att få Friteatern till er bygdegård, ta den! (Stockholm) Vi lär känna föreningarna Det är viktigt för distriktets styrelse att hälsa på i bygdegårdarna. Vi lär känna föreningarna och de lär känna oss, berättar Bertil Berntsson i Västras distriktsstyrelse. Det sista besöket för 2011 gjordes i Västerlanda bygdegård i samband med distriktsstyrelsens möte. Traditionsenligt intogs kulinariska läckerheter i kombination med en begivenhet utöver det vanliga. Allt arbete sker ideellt och det är viktigt att man har roligt tillsammans. Västras arbete är ett bra exempel på detta. Begivenheten bestod i att distriktsstyrelsen fick baka bröd i Ursula och Hellmut Bätjers egentillverkade stenugn. (Västra) Hellmut Bätjer, ordförande i Västerlanda och miljöansvarig i Västra distriktet, visar sina färdigheter. Foto: Bertil Berntsson. 14 BYGDEGÅRDEN BYGDEGARDEN

15 STÅ UPP FÖR DET UDDA Att få sina åsikter och sanningar ifrågasatta kan vara nyttigt, men också jobbigt. Kanske var det så publiken upplevde pjäsen Svensksåld i Aspö bygdegård? Svensksåld är en samtidssatir med historiska förtecken. Den ifrågasätter rådande sanningar, och våra egna självbilder får sig en rejäl omgång, berättar Sonia Karlsson. Pjäsen visar hur världen krymper och avstånden minskar. Det är inte enkelt att vi numera blir mer och mer olika etniskt, kulturellt och religiöst. Intoleransen får nya ansikten, klär sig så att vi inte ska känna igen den. Ett gott samhälle handlar om att stå upp för det udda och skeva, backa upp minoriteterna och tro på att utvecklingen kan ha något gott med sig. Nyskriven musik framfördes på dragspel av Isak Bergström och på fiol av riksspelman Sheshti Johansson. Arrangör var Strängnäs Riksteaterförening i samarbete med Aspö bygdegårdsförening. (Södermanland) Ett svärmeri i Fjärås Fjärås bygdegård i Kungsbacka har varit scen för farsen Hönor och svärmeri, skriven av Håkan Klamas. Pjäsen spelades hela november och första helgen i december. Den hade scenpremiär redan för sex år sedan även då i regi av Hå- kan Klamas. Victoria Olsson, Roland Eneroth, Helena Azpeflo, Kjell-Åke Rinnarv, Andreas Scheffel, Jessica Gustavsson och Håkan Klamas spelade. (Halland) Isak Bergström, dragspel, och Sheshti Johansson, fiol (längst fram). Skådespelarna Jakob Höglund, Jakobstad Finland, Kjartan Hansen, Färöarna, och Ingrid Meling Enoksen, Asker utanför Oslo (i bakgrunden). Foto: Annki Karlsson. Valberedningskväll med fläkt Crescent City Jazz bjuder på musik vid valberedningskurs. Foto: Lars Ling. Uppsala bygdegårdsdistrikts årligen återkommande valberedningsutbildning samlade 45 deltagare. Att så många hörsammat är glädjande och att vi fick umgås och avnjuta tomtens lilla julbord. Det är viktigt att föreningarna får utbyta erfarenheter, säger distriktets ordförande Leif Andersson. Gabriel Ehrling från Studieförbundet Vuxenskolan var den som höll i kvällens övningar i valberedningsarbete. Genom att erbjuda en bra utbildning kan vi växa och få nya idéer. Vi ser fram emot kommande år och är rustade. Det blir ett spännande 2012, avslutar distriktsordföranden. Kursdeltagarna fick också avnjuta sång och musik av Crescent City Jazz från Uppsala. (Uppsala) Ung ordförande vald i Skålbo I Ljusdals-Posten står att läsa att Skålbo bygdegårdsförening valt en ny ordförande en 21- årig tjej, som tycker att bygdegården ska bli ett alternativ till krogen för dagens ungdomar. Ordföranden heter My Fransson och studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall. (Gävleborg) BYGDEGÅRDEN BYGDEGARDEN 15

16 Minijoggarna i väntan på starten vid Rådoms familjehelg. Vinden har vänt Text: REDAKTIONEN Foto: RÅDOMS BYGDEGÅRDSFÖRENING Landets bygdegårdsföreningar drivs ideellt. Ett stort arbete läggs ner för att hålla bygdegårdarna i gott skick och för att utveckla verksamheten. Alla som jobbar ideellt vet att det är uppgångar och nedgångar. För många bygdegårdar handlar det också om ekonomin. Neddragna driftsbidrag och ökade kostnader gör att det kan vara tungt att driva verksamheten vidare. Att man då och då kan hamna i en svacka är inte ovanligt. Men allt går att ändra på. Följ här två föreningar som vänt utvecklingen. 16 BYGDEGÅRDEN Firat 50 år med flaggan i topp! Förra året kunde Jörlandagården fira 50 år med flaggan i topp! Men det har inte alltid varit så. Verksamheten har gått upp och ner genom åren. För cirka fyra år sedan var det riktigt krisartat för föreningen. Det var höga värmekostnader och det var nedgång i antalet uthyrningar. Styrelsen var helt klar över att man måste sänka kostnaderna för värmen och började därför undersöka möjligheterna att sätta in bergvärme. I samma veva inbjöds bygdens folk till en sponsormiddag. Det skänktes en del gåvor till festen, bland annat till lotterier, och deltagarna fick betala sin middag. Förutom klirr i kassan så uppbådades en positiv stämning och en beslutsamhet: Nu skulle det hända något. Extra roligt, som också gav föreningen råg i ryggen, var att entreprenörer i byn sponsrade borrning och insättning av bergvärme. Nu kunde allt bara bli bättre. Jörlandagården, som ligger en mil från Stenungssund i Västra distriktet, är en stor gård. Här drivs mycket dansverksamhet. Flera entreprenörer driver dansutbildning i både bugg, hambo och foxtrot. Själv ordnar föreningen motionsdans varannan onsdag. Dans till en riktig orkester. Det är en mycket uppskattad verksamhet som inte bara ger klirr i kassan och motion utan också gör att man får träffas. Det är kanske det allra viktigaste: att få träffas, prata och umgås. Efter att fått en ny värmeanläggning och en uppfräschning av lokalen har kurvorna vänt, berättar Ulla-Britt Gunnarsson, som är ordförande i föreningen i Jörlanda. Vi har nu uthyrt flera gånger i veckan och de flesta helger! Ny styrelse med ny energi En ny styrelse tillsattes förra året och ny energi flög in genom luften! Det berättar Suzanne Walfridsson, 29 år, som är nyvald ordförande i Rådoms bygdegård i Värmland. Suzanne Walfridsson är ordförande i Rådom, där man hjälps åt med att göra bygdegården till en viktig mötesplats.

17 Två unga ledamöter kom in samtidigt med Suzanne. Styrelsen har nu en bra spridning i åldrar från 21 till 65 år. Den nya styrelsen började planera efter årsmötet och funderade på inkomstbringande aktiviteter samtidigt som den satte sig ner och skrev ansökningar. Vi ville ha aktiviteter för bygden som samtidigt gav en slant. I maj ordnade vi en familjedag utomhus samtidigt som vi hyrde ut loppisbord inne i bygdegården. Vi bjöd bland annat på många roliga barnaktiviteter som ansiktsmålning, ponnyridning och minijogg. På onsdagskvällarna har vi ungdomsverksamhet. En liten inkomst genom medlemskort och kioskförsäljning är viktigt men det viktigaste med den här aktiviteten är nog att barnen och ungdomarna hittar till bygdegården, berättar Suzanne. Jag minns själv onsdagskvällarna på bygdegården. De var det roligaste på hela veckan! Under sommaren fick alla i bygden ett flygblad i sina brevlådor. Vi uppmanade alla att skänka en gåva till bygdegårdens överlevnad och hoppades också på att många skulle delta i aktiviteterna. Vilken respons! Förvånansvärt storhjärtade gåvor kom in och vi tog oss på fötter igen. Totalt fick vi in kronor, berättar Suzanne. Fler uthyrningar börjar komma Vi blev beviljade ett stöd via länsstyrelsen i slutet av året för en mer ekonomisk värmekälla. Vi behöver också nytt golv och lite annan uppfräschning, säger en nöjd ordförande. Allt känns riktigt bra nu och dessutom är det ju nytt år med nya möjligheter, avslutar en sprudlande glad ordförande i Rådom. Rådom ligger i Torsby kommun i Värmland. Rådoms bygdegård hittar du på facebook. Bygdegårdarnas Riksförbund har olika material till stöd för föreningsarbetet, bland annat Tips om finansiering och Öka inkomsterna minska utgifterna. Finns på under Medlemssidan/materialbanken. Trådar en mobil syjunta på Nordiska museet Vårt projekt Trådar en mobil syjunta finns nu presenterat i Stockholm på Nordiska museets utställningsdel om folkkonst. Även i Kulturrådets rapport om samarbeten mellan kulturinstitutioner och civilsamhället finns projektet med. Turnén, som sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, Riksutställningar och Malmö högskola, fortsätter under 2012 med besök i flera bygdegårdar, säger Stefan Löfgren, kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund. Det känns kul att Trådar får vara med i ett sånt här sammanhang, säger Lisa Lundström, Riksutställningar, på Nordiska museets hemsida. Det bevarar och utvecklar miljön och naturen Verkar för mänskliga behov Det ger en rimlig avkastning Studiehandledning Kök i bygdegården Uppgradera ditt kök Sparande i Ekobanken gör nytta på tre sätt Ekobanken finansierar bland annat Energilösningar i samlingslokaler Bredband och fibernät på landsbygden Byarörelsens utvecklingsprojekt Ett väl fungerande kök, godkänt för livsmedelshantering är en otrolig tillgång för bygdegårdens medlemmar. Att renovera och att bygga om, innebär ofta mycket arbete och stora investeringar. Den här studiehandledningen är tänkt att vara en färdplan och stöd i just den processen. Välkommen in i köket! ekologiskt - socialt - kulturellt Kontakta oss på I Kontakta din lokala SV-avdelning för mer information om gratis studieplan BYGDEGÅRDEN 17

18 B Y G D E G Å R D S F Ö R S Ä K R I N G E N Text & foto: CAROLINA SVENSSON & ANNA WERNERSSON Nytt skadeförebyggande projekt Helgen januari sparkades ett nytt skadeförebyggande projekt igång. Under 2010 påbörjades pilotprojektet som redovisades vid förbundsstämman i Västerås Detta visade klart att en ökad arbetsinsats genom personliga besök uppmuntrade föreningarna att vidta skadeförebyggande åtgärder. Dessa lärdomar kommer nu att komma sex nya distrikt till godo. Uppsala, Jönköping, Norra Kalmar, Gotland, Blekinge och Jämtland har anmält sig och kommer att delta i projektet. Det är sex distrikt med aktiva försäkringsansvariga, som tillsammans med en annan person från distriktet, har både tid och lust att lägga ned ett stort arbete på att hjälpa sina föreningar med det skadeförebyggande arbetet. Förbundets vision är ambitiös: antalet skador och skadekostnaderna ska minska trots att antalet föreningar ökar och byggnaderna åldras. Projektet går ut på att med en intensiv informationsinsats med träffar nära föreningarna, tillsammans med praktisk hjälp och ekonomiskt stöd, ge ökade möjligheter att arbeta mer skadeförebyggande och därigenom minska skadeutfallet. Målet är att minst 20 procent av projektdistriktens föreningar vidtar en eller flera åtgärder. På kick-offen för projektet drillades de projektansvariga i kunskap om Bygdegårdsförsäkringen och olika skadeförebyggande åtgärder för att bli kunniga i att ge råd till föreningarna. Bland annat blev det utbildningspass om systematiskt brandskydd, inbrottslarm och vattenlås med rörelsevakt. En nyhet är att distrikten tidvis kommer att ha tillgång till en värmekamera som kommer att kunna hjälpa föreningarna att upptäcka energiförluster på grund av dålig isolering, vattenläckage och överhettade el-ledningar i bygdegårdarna. Alla föreningar i projektdistrikten kan kontakta den projektansvariga eller försäkringsansvariga för att få mer information om vilka aktiviteter som planeras i distriktet. Projektledarna Kenneth Pettersson, Uppsala, Torsten Olausson, Blekinge, Robert Pettersson, Norra Kalmar, K-G Svensson, Jönköping, Olof Johansson, Norra Kalmar, Ingemar Lundqvist och Åke Ekström, Gotland, Stefan Lundin, Blekinge, samt Nils Öhrberg och Jan Hammarlund, Jämtland. Bygdegårds försäkringen Skadeanmälan Märkpaket Inventarielistor Försäkringsfrågor Anmälan till utställningsförsäkring Ansökan om investeringsbidrag Bygdegårdsförsäkringen Östra Långgatan 30A, Varberg Tel säkrast E-post: Värmekameran är mycket intressant. 18 BYGDEGÅRDEN

19 Du kanske inte ser dig själv som bonde Men du bor på landsbygden och är engagerad i din skog, ditt företagande och bygdens frågor. Du tycker det är viktigt med en levande och dynamisk landsbygd och tycker att förutsättningarna för att bruka din skog och driva ditt företag behöver bli bättre. Frågor som äganderätt, svensk livsmedelsproduktion och möjligheten att leva ett gott liv på landet ligger dig varmt om hjärtat. Du kanske inte ser dig själv som bonde. Men du skulle kunna se dig som medlem i LRF. Så blir vi fler som gör mer för ett grönare Sverige. Varmt välkommen! Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm, , Medlemsservice når du på och

20 Herrar, det är serverat Text: REDAKTIONEN Foto: EIDE WÅHLÉN När är det dags för matlagningen? När ska vi börja? De matintresserade herrarna hade blivit lovade att få vara med i en matlagningscirkel i Basteruds bygdegård. Och i höstas var det dags för en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkelledaren Eide Wåhlén, som under många år arbetat som lärare på kockgymnasiet, var den som hade utställt det seriösa löftet till åtta herrar från byn Våle. Det skulle bli sex träffar med mycket matlagning: husmanskost, förrätter, desserter och lite finare matlagning. På första träffen hade vi temat ägg: Inte stekta och kokta, men omelett på spisen och i ugnen, äggröra, creme caramel, äppelkaka samt gazpacho och grekisk sallad. Alla var entusiastiska och seriösa, kanske beroende på att ledaren var så seriös. Vid första genomgången och fördelningen var alla förskräckta över att vi skulle laga så mycket mat; det hinner vi inte med. Men allt ordnade sig och vi fick en timmes måltid, berättar Eide. Eftersom köket i bygdegården har två spisar och en stor arbetsyta en så kallad köksö kan man laga många olika rätter varje gång. Man utgick från ett råvarutema och lagade flera rätter av samma råvara. En soppa och en dessert var obligatoriskt varje gång. Eftersom många av deltagarna är jägare avslutade man hela cirkeln med en viltmeny som inleddes med trattkantarellsoppa. Som varmrätt serverades flamberad älgbiff med pepparsås, älgwallenbergare och en gryta gjord på björnkött, som en av deltagarna bidrog med. Jo, man jagar björn i Klarälvdalen några dagar på hösten. Som dessert hade man en hjortronparfait där hjortronen (möltan) plockats på en myr i närheten. Studieförbundet Vuxenskolan i Ekshärad hade hyrt bygdegården för sex träffar. På frågan om det blir någon fortsättning svarade verksamhetsutvecklaren Annika Erneström: Studieförbundet är mycket nöjd med cirkeln och deltagarna är nöjda. Cirkelledaren har naturligtvis tillfört både entusiasm, tilltro och kunskap. Vi hoppas att det blir en fortsättning i höst. Tur att bygdegårdarna finns och hålls i Per och Roine lägger upp kyckling. Matgänget portionerar rödbetssoppa. 20 BYGDEGÅRDEN

Bygdegården NYTT BYGDECENTER! Amatörteater i dagarna tre Sidan 10. Ungdomens hus! Mat, fest och kultur Sidan 6

Bygdegården NYTT BYGDECENTER! Amatörteater i dagarna tre Sidan 10. Ungdomens hus! Mat, fest och kultur Sidan 6 Bygdegården Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr 4 2011 NYTT BYGDECENTER! Sidan 4 Ungdomens hus! Sidan 7 Mat, fest och kultur Sidan 6 Amatörteater i dagarna tre Sidan 10 L E D A R E Trägen vinner

Läs mer

Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10

Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10 Bygdegården Nr 1 2000 Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr2 2009 Torsö Årets bygdegårdsförening Sidan4 Ny replokal i Bolmsö Sidan10 Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17 Kadir Meral på turné Sidan16

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby Nr 5 September 2013 Årg 46 30 kr kg hammar Han är årets Sokrates Studieförbundet Vuxenskolans tidning SVs framtid hett på stämman och så Sverige Runt, kryss och 13 sidor litteraturtips stjärnspäckad musikal

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer