Innehåll. Vår logotyp. Våra färger. Våra typsnitt. Grafiskt element. Bilder och illustrationer. Tonalitet i text. Pappersval. Korrespondensmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår logotyp. Våra färger. Våra typsnitt. Grafiskt element. Bilder och illustrationer. Tonalitet i text. Pappersval. Korrespondensmaterial"

Transkript

1

2 Vår logotyp Våra färger Våra typsnitt Grafiskt element Bilder och illustrationer Tonalitet i text Pappersval Innehåll Korrespondensmaterial Trycksaker och annonser Dokumentmallar PowerPoint Diagram och tabeller Skyltar, utomhus och inomhus Utställningar och mässor Andra identitetsbärare Samarbete med andra varumärken Januari 2010 Yra AB Webbplatsen Våra lokaler

3 Vår grafiska manual

4 Arbetsförmedlingens grafiska profil innehåller regler och riktlinjer för vårt visuella uttryck. Profilen har skapats för att formmässigt uttrycka vår kommunikativa vision möjligheternas mötesplats och värdeorden engagerad, professionell och mänsklig. Var vi än syns ska vi kommunicera med samma visuella språk. Oavsett om människor ser vårt informationsmaterial, besöker vår hemsida eller kommer till våra lokaler ska upplevelsen vara densamma. Den grafiska profilen är vårt gemensamma ansikte utåt. Tillsammans med våra bilder och vårt språk är det en viktig budbärare av vilka vi ska vara. Det handlar om att skapa tydlighet och enhetlighet, och att genom konsekvent och ihärdig användning uppnå igenkänning och en stark känsla av de värden vi står för. I denna manual får du veta allt om hur du ska använda våra färger, vilken typografi som gäller, vilket papper du ska välja, vad du ska tänka på i fråga om bilder och mycket annat. Du ska alltid följa riktlinjerna och inte göra modifieringar. I förlängningen bidrar du till att vår organisation blir tydligare och därmed kan sköta sin uppgift bättre. Ju mer enhetliga vi är, desto starkare blir signalerna mot omvärlden.

5 1Vår logotyp

6 1.1 Vår logotyp 1.2 Logotypens färger 1.3 Logotypens minsta storlek 1.4 Logotypens frizoner 1.5 Logotyp i engelsk version 1.6 Symbolen

7 1. vår logotyp 1.1 Vår logotyp Det här är Arbetsförmedlingens logotyp. Den fungerar som avsändare och ska användas till trycksaker, annonser, affischer och liknande. Den ska också användas på skyltarna på våra kontor och i våra lokaler. Logotypen är Arbetsförmedlingens främsta kännetecken. Genom att konsekvent följa riktlinjerna förstärker vi bilden av vår organisation. Utformning och färgangivelser är direktiv och får därför inte modifieras i något avseende. Vår logotyp finns i två versioner; den primära (horisontella) som ska användas i första hand, och den sekundära (vertikala) som används i andra hand. Välj alltid den version som ger största möjliga tydlighet utifrån den yta som finns tillgänglig. Båda versionerna består av två element, en symbol och en ordbild. Elementen är sammansatta till en enhet. Logotyperna ska användas på ett konsekvent sätt vad gäller utformning och färger, så att de alltid ger samma signal till mottagaren. Logotypen får inte användas i löpande text.

8 1. vår logotyp Primär logotyp Sekundär logotyp

9 1. vår logotyp 1.2 Logotypens färger Logotypens färger är Arbetsförmedlingens blå profilfärg tillsammans med svart. Profilfärgen ska finnas med i alla sammanhang där färgtryck är tillgängligt. Använd i första hand den positiva logotypen och i andra hand den negativa. Den positiva ska användas på vit botten och den negativa på profilblå botten. Färgerna finns angivna i fem system. CMYK och PMS för tryck, RGB och Hexadecimalt (HEX) för visning på bildskärm och NCS för målade ytor och liknande. Se även kapitel 2 Våra färger. Färgkoder för Arbetsförmedlingens blå profilfärg: CMYK PMS 3015 RGB HEX NCS S 3060B

10 1. vår logotyp Positiv logotyp Negativ logotyp Positiv logotyp Negativ logotyp

11 1. vår logotyp Enfärgad logotyp Om färgtryck inte är möjligt ska den helsvarta versionen av logotypen användas på vit botten, alternativt den negativa logotypen på svart botten. Använd i första hand den positiva logotypen och i andra hand den negativa.

12 1. vår logotyp Positiv logotyp Negativ logotyp Positiv logotyp Negativ logotyp

13 1. vår logotyp Logotypens färger undantag Undantag från reglerna om logotypens färger får göras när logotypen placeras på en bild (foto eller illustration) eller på ett material där bakgrundsfärgen inte kan påverkas (till exempel ballonger, muggar, kläder, väskor). Om bilden eller bakgrundsfärgen är ljus ska den positiva logotypen användas. Om bilden eller bakgrundsfärgen är mörk ska den negativa logotypen användas, som i exemplet här intill.

14 1. vår logotyp

15 1. vår logotyp Andra produktionstekniker Vid speciella tillfällen, till exempel i inredning eller på exklusiva presentartiklar, kan logotypen produceras genom andra tekniker än med tryckt färg. Prägling Tekniken innebär att logotypen framträder i relief mot materialet. Metoden kan kombineras med färg eller lack. Om färg används ska reglerna för logo typens färger följas. Lackning Logotypen framställs genom applicerad lack på en enfärgad yta. Lacken kan vara blank eller matt. Lack kan också läggas över en tryckt logotyp för att ge ett exklusivare intryck. Frostning Denna teknik kan användas på transparenta material. Logotypen framträder då genom skillnader i opacitet (genomskinlighet) likt frost på en fönsterruta.

16 1. vår logotyp Präglad logotyp Lackad logotyp Frostad logotyp

17 1. vår logotyp 1.3 Logotypens minsta storlek För att logotypen ska framträda tillräckligt tydligt är minsta tillåtna bredd 30 mm för den horisontella och 25 mm för den vertikala versionen. Logotypens bredd- och höjdförhållande får aldrig förändras.

18 1. vår logotyp Minsta tillåtna bredd 30 mm Minsta tillåtna bredd 25 mm

19 1. vår logotyp 1.4 Logotypens frizoner Frizonen är det minimiavstånd som logotypen har till en text, bild eller annan grafik. Syftet är att andra element inte ska kunna uppfattas som en del av logotypen. Minimiavståndet gäller även till ytterkant på de material som logotypen appliceras, exempelvis papperskanten på en broschyr. Frizonen är ett minimum. Ju större fri yta som finns omkring logotypen, desto tydligare framträder den. När flera objekt med frizoner placeras bredvid varandra, till exempel en rad med logotyper, kan frizonerna överlappa varandra. Frizonen gäller då till nästa logotyp, inte till dess frizon. Här visas hur du får fram frizonernas mått. Observera att frizonen över den horisontella logotypen är något mindre än övriga frizoner Om tydlighet Det är viktigt att logotypen används och placeras på ett så tydligt sätt som möjligt. Det är inte alltid storleken på logotypen som är avgörande för hur väl den syns. Också storleken på ytan runt logotypen samt hur logotypen är placerad påverkar hur den uppfattas.

20 1. vår logotyp A A 0,8 A A A B B B B B

21 1. vår logotyp 1.5 Logotyp i engelsk version Arbetsförmedlingens logotyp förekommer inte i någon engelsk översättning och en sådan får heller inte skapas. I internationella sammanhang använder vi istället en variant av logotypen som innehåller översättningen Swedish Public Employment Service som ett komplement under den vanliga logotypen. Den engelska texten är specialanpassad och får inte skapas i egna varianter. Observera att frizonerna gäller även här.

22 1. vår logotyp Positiv logotyp Negativ logotyp A A 0,8 A A A A

23 1. vår logotyp 1.6 Symbolen I undantagsfall kan enbart logotypens symbol användas som avsändare. Det är framförallt vid två tillfällen: Dels som avsändare på ytor som är så små att våra logotyper inte får plats (se regler för logotypernas minsta storlek). Till exempel på pennor, slips nålar och manschettknappar. Dels på föremål som enbart förekommer i miljöer där det på annat sätt tydligt framgår att Arbetsförmedlingen är avsändare, som i de egna lokalerna. Tänkbara placeringar är skyltar, muggar och liknande. I övrigt gäller samma regler för färger och färganvändning som för logotypen. Symbolen får inte användas för att skapa mönster eller användas som annat dekorelement. Symbolen är att betrakta som avsändare.

24 1. vår logotyp Positiv symbol Negativ symbol

25 1. vår logotyp Symbolens frizoner Frizonen är det minimiavstånd som symbolen har till text, bild eller annan grafik. Syftet är att andra element inte ska kunna uppfattas som en del av symbolen. Minimiavståndet gäller även till ytterkant på de material som logotypen app liceras, exempelvis papperskanten på en broschyr. Frizonen är ett minimum. Ju större fri yta som finns omkring symbolen, desto tydligare framträder den. Här visas hur du får fram frizonernas mått. Observera att frizonen över symbolen är något mindre än övriga frizoner.

26 1. vår logotyp A A 0,8 A 2 A A

27 2Våra färger

28 2.1 Vår färgkarta 2.2 Våra färgkoder 2.3 Att kombinera färger

29 2. våra färger 2.1 Vår färgkarta Arbetsförmedlingens färger ska användas för att skapa samstämmighet i vår kommunikation. Genom att använda våra färger tydliggör vi att det är Arbetsförmedlingen som är avsändare. Vår färgkarta delas in i tre grupper. Profilfärg Vår profilfärg är blå och bildar tillsammans med vår logotyp och vårt profiltypsnitt Neue Sans tre hörnstenar i Arbetsförmedlingens grafiska identitet. Profilfärgen måste finnas med i alla sammanhang där Arbetsförmedlingen uppträder och då färg kan användas. Hänvisningsfärger Våra hänvisningsfärger ska i första hand användas då vi kommunicerar till våra två huvudmålgrupper, arbetssökande (orange) och arbetsgivare (lila). Komplementfärger Våra komplementfärger får användas fritt som dekorelement. Inget verksamhetsområde eller projekt får dock göra någon av färgerna till sin. På sidan till höger visas färgerna på obestruket papper (Scandia 2000). Längre bak i kapitlet visas färgerna på bestruket papper (Galerie Art Silk).

30 2. våra färger Profilfärg Färger på obestruket papper (Scandia 2000) Hänvisningsfärg Arbetsgivare Hänvisningsfärg Arbetssökande Komplementfärg Gul Komplementfärg Grön Komplementfärg Röd Komplementfärg Varmgrå 2 Sekundär logotyp Komplementfärg Varmgrå 6 Komplementfärg Varmgrå 10

31 2. våra färger 2.2 Våra färgkoder Här finns koder för alla färgsystem som kan bli aktuella. Det är mycket viktigt att våra färger återges på ett riktigt sätt. Eftersom tryckresultatet påverkas av underlaget (olika papper, plast, tyg och liknande) måste du alltid vara tydlig med vilken färg som önskas vid tryckbeställningen. Våra färger är angivna i fem färgsystem; PMS, CMYK, RGB, HEX och NCS. Samtliga färger får tonas men i övrigt får de inte förändras på något sätt. PMS CMYK RGB HEX NCS står för Pantone Matching System och används vid dekorfärgstryck, exempelvis tryck av visitkort, korrespondenskort etc. står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och Key (svart). Dessa färger används vid fyrfärgstryck som till exempel annonser, broschyrer, affischer med mera. CMYK-färgen anges som procentangivelse för varje färg. står för Röd, Grön och Blå. Detta är de färger som återges på en dataskärm. RGB anges med ett värde mellan 0 och 255 för respektive färg. Ett alternativt sätt att ange RGB-färger. # motsvarar svart och #FFFFFF motsvarar vitt. står för Natural Color System. En färgblandning som används på målade ytor, dekor på fordon, tryck på kläder etc.

32 2. våra färger PMS: 3015 CMYK: RGB: HEX: NCS: S 3060B PMS: 1665 CMYK: RGB: HEX: F05414 NCS: S 1080-Y70R PMS: 2612 CMYK: RGB: HEX: 96328C NCS: S 4050-R50B PMS: 109 CMYK: RGB: HEX: FFCD00 NCS: S 0580-Y PMS: 376 CMYK: RGB: HEX: 84C300 NCS: S 0580-G30Y PMS: 206 CMYK: RGB: HEX: C8004D NCS: S 1080-R Sekundär logotyp PMS: Warm Gray 2 CMYK: RGB: HEX: D7D2C8 NCS: S 1502R-Y50R PMS: Warm Gray 6 CMYK: RGB: HEX: B4AA9B NCS: S 3005-Y50R PMS: Warm Gray 10 CMYK: RGB: HEX: 70675C NCS: S 6005-Y50R

33 2. våra färger 2.3 Att kombinera färger Alla våra färger kan kombineras med varandra. Att använda många färger samtidigt i samma enheter eller på samma yta har dock sina risker. Färgerna kan då ta överhanden så att budskapet försvinner. Använd istället få färger men med olika toningar (procent av grundfärgen). På sidan till höger visas färgtoningarna på bestruket papper (Galerie Art Silk). På bladet därefter visas de på obestruket papper (Scandia 2000).

34 2. våra färger 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Bestruket papper 100 % 100 % 100 % 100 % Färgtoningar på bestruket papper (Galerie Art Silk)

35 2. våra färger Bestruket papper Profilfärg Hänvisningsfärg Arbetsgivare Hänvisningsfärg Arbetssökande Färger på bestruket papper (Galerie Art Silk) Komplementfärg Gul Komplementfärg Grön Komplementfärg Röd Komplementfärg Varmgrå 2 Sekundär logotyp Komplementfärg Varmgrå 6 Komplementfärg Varmgrå 10

36 2. våra färger 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Färgtoningar på obestruket papper (Scandia 2000)

37 2. våra färger Kontrast Alla våra färger kan användas som dekorfärger. Det kan till exempel handla om färgplattor med texter, färgade rubriker, diagram och andra illustrationer. För att få tillräcklig kontrast bör du välja tyngre färger för rubriker, mindre ytor i diagram och liknande. Den lättare färgskalan passar bra att användas till bakgrundsfärg och plattor. Var noga med att anpassa typografins vikt till färgernas tyngd. Ljusa färger kräver en fetare typografi, medan starka färger klarar magrare typografi. Se exemplet här intill.

38 2. våra färger Tänk på att behandla text så att den kan läsas! Tänk på att behandla text så att den kan läsas! Tänk på att behandla text så att den kan läsas! Tänk på att behandla text så att den kan läsas!

39 3 Våra typsnitt

40 3.1 Våra olika typsnitt 3.2 Vårt profiltypsnitt Neue Sans 3.3 Ersättningstypsnitt Arial 3.4 Vårt texttypsnitt Georgia 3.5 Typsnitt för webbläsare 3.6 Exempel, råd och tips

41 3. våra typsnitt 3.1 Våra olika typsnitt Våra typsnitt har stor betydelse för vår grafiska identitet. Speciellt gäller det rubriktypsnittet som kommer att synas i de flesta sammanhang. Därför kallar vi det vårt profiltypsnitt. Vi har fyra olika typsnitt som ska användas i all skriven text. Alla är anpassade för sin uppgift och har god typografisk kvalitet, det vill säga är både lätta att använda och lätta att läsa. Neue Sans Neue Sans används till rubriker och kortare texter som ingresser och bildtexter. Det ska också användas för texter till faktarutor och diagram. I de fall Neue Sans inte finns tillgängligt kan du använda ersättningstypsnittet Arial. Georgia Georgia är vårt texttypsnitt för längre texter. Arial och Verdana För webbläsaranpassad text använder vi Arial som rubriktypsnitt och Verdana i text.

42 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis libero justo. Phasellus id libero a sem rhoncus vehicula. Suspendisse ac nunc turpis. Donec eu laoreet dui. Morbi ultrices tincidunt velit, nec pretium elit volutpat in. Donec turpis eros, porta eu laoreet a, iaculis sit amet orci. Sed augue metus, condimentum sed euismod tristique, molestie vel sem. Pellentesque nisi mauris, porttitor vitae porttitor et, aliquam et velit. Fusce egestas condimentum tempus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin at sagittis massa. Mauris vel tincidunt elit. Nullam posuere turpis eget eros malesuada at pretium neque vehicula. Proin sem est, fringilla vel egestas nec, dignissim ut nunc. Vestibulum rutrum malesuada tincidunt. Duis erat libero, dapibus sit amet porta in, mollis convallis lectus. Nulla at est id lacus consectetur convallis. Sed mattis justo non ligula fermentum vestibulum. Praesent id lorem non orci accumsan pulvinar a eu quam. Vivamus iaculis feugiat leo eget tempus. Suspendisse potenti. Aliquam eu mauris at mauris pharetra consectetur a sed elit. Phasellus vitae justo lorem, nec condimentum risus. Curabitur at tellus id massa placerat cursus. Integer luctus rutrum tortor, vitae tempus eros ornare eu. Proin vehicula tellus dapibus nunc sagittis ultricies. Nunc auctor faucibus tincidunt. Sed sollicitudin convallis molestie. Proin lorem neque, sodales non ullamcorper id, rhoncus ut metus. Proin malesuada mi ac ante lacinia ac iaculis odio laoreet. Curabitur convallis feugiat nisi vitae ultrices. Nulla ultrices, nunc vel fermentum eleifend, urna eros tempor turpis, vitae pulvinar velit. 3. våra typsnitt

43 3. våra typsnitt 3.2 Vårt profiltypsnitt Neue Sans Neue Sans är vårt profiltypsnitt. Det ska användas i all vår tryckta kommunikation internt och externt. Eftersom Neue Sans är det typsnitt som syns mest i Arbetsförmedlingens kommunikation är det en viktig del av vår grafiska profil. Neue Sans ska användas i rubriker, mellanrubriker, kortare texter, ingresser, bildtexter samt i faktarutor, diagram och liknande. Användarlicenser för Neue Sans finns endast på vår centrala informationsavdelning. Neue Sans finns i rak och kursiv version i fem olika vikter. Neue Sans är ritat av den tyske designern André Leonardt år Som namnet antyder är detta ett modernt linjärt typsnitt (sans serif). Bokstavsformerna utgår från antikvatypsnitt snarare än den mer geometriska uppbyggnad man ser hos traditionella linjärer som exempelvis Helvetica eller Futura. Bokstäverna har dessutom bättre inbördes relationer än hos linjärerna. Neue Sans har en ovanligt omfattande teckenuppsättning. Exempelvis återfinns kapitäler (små versaler), både versala och gemena siffror samt en mängd tecken från utländska språk.

44 3. våra typsnitt ABCabc123 Neue Sans Light/Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Neue Sans Normal/Normal Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Neue Sans Semibold/Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Neue Sans Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Neue Sans Black/Black Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

45 3. våra typsnitt 3.3 Ersättningstypsnitt Arial I de fall Neue Sans inte är tillgängligt ska vi använda Arial. Det används då efter samma riktlinjer som gäller för Neue Sans. Arial använder vi också som rubriktypsnitt på internet och för PowerPoint. Arial är ett linjärt typsnitt som ingår i flera Microsoftprogram, som i operativsystemet Windows och Officepaketet. Det skapades 1982 av Robin Nicholas och Patricia Saunders för Monotype. Typsnittet är lättläst och tydligt på datorskärmar och vid olika upplösningar. Eftersom Arial ger en ren och klar ordbild och är installerat på de flesta datorer, används det flitigt på internet.

46 3. våra typsnitt ABCabc123 Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

47 3. våra typsnitt 3.4 Vårt texttypsnitt Georgia Georgia är vårt typsnitt för brödtexter och ska användas i all vår tryckta kommunikation internt och externt. Det innebär att det ska användas i information, reklam, information, brev, rapporter, dokument och liknande kom den första versionen av Georgia, ett antikvatypsnitt som skapats för att passa både skärm och skrivare. Då det kom betraktades det som det mest avancerade och moderna typsnittet. Georgia ritades av Matthew Carter på uppdrag av Microsoft. Typsnittet är döpt efter en tidningsartikel som löd Alien heads found in Georgia. Georgia är ett öppet typsnitt med robusta detaljer. Serifferna är kraftiga och horisontella till skillnad mot till exempel hos Times. De kraftiga serifferna gör att ordbilden blir tydlig och texten lättläst. Typsnittet har en förhållandevis hög x-höjd (höjd på gemena bokstäver utan staplar, exempelvis x ) vilket ger ett ljust och öppet intryck. En annan skillnad mot Times är att Georgia har gemena siffror vilka passar in bättre i löpande text. Denna text är satt med Georgia 11 punkters storlek, eller grad, med 15 punkters radavstånd (skrivs 11/15 eller 11/15 pt).

48 3. våra typsnitt ABCabc123 Georgia Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Georgia Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Georgia 9/12 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit. Georgia 10/13,5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo.

49 3. våra typsnitt 3.5 Typsnitt för webbläsare För texter som ska visas i webbläsare, som på internet eller vårt intranät, gäller särskilda regler. Då använder vi Arial som rubriktypsnitt och Verdana som texttypsnitt. Båda dessa är anpassade för att vara lättlästa på en datorskärm. Typsnitten finns installerade i datorernas operativsystem och är därmed tillgängliga för alla. Verdana Verdana är ett linjärt typsnitt som, liksom Georgia, är designat av Matthew Carter för Microsoft. Typsnittet ger en klar och ren ordbild på datorskärmar, även i mindre storlekar. Verdana ingår, sedan det släpptes 1996, i alla Windowsversioner samt i Officepaketet. Verdana ger en tydlig ordbild även i mindre storlekar eftersom det har vida bokstäver med hög x-höjd (höjd på gemena bokstäver utan staplar, till exempel x ). Typsnittet har också tydliga skillnader mellan bokstäver som annars kan vara svåra att skilja åt, exempelvis versala I, gemena l och siffran 1. Tack vare dess klara ordbild används typsnittet flitigt på webbsidor.

50 3. våra typsnitt ABCabc123 Verdana Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Rubrik: Arial, brödtext: Verdana Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

51 3. våra typsnitt 3.6 Exempel, råd och tips När det gäller text är stort inte alltid lika med tydligt. Väl avvägda proportioner mellan storlek och radavstånd ger den bästa läsbarheten. Använd aldrig understruken text. Om något ska markeras, använd kursiv eller fet stil. Vårt profiltypsnitt Neue Sans innehåller både versala och gemena siffror. Använd gärna gemena siffror i löpande text och versala i tabeller och diagram. Samtliga våra typsnitt har relativt stor x-höjd. Detta gör att de kräver större radavstånd än vanligt för att texten inte ska kännas för tät. Långa rader kräver också större radavstånd, för att läsaren lättare ska hitta början av nästa rad. Undvik dock rader längre än 60 tecken, mellanslag inräknade. Använd en fetare variant av texten när den läggs negativt på mörk eller färgad bakgrund. Det ökar tydligheten.

52 3. våra typsnitt Versaler, gemener och versala siffror i Neue Sans Normal ABC abc Versaler, gemener och gemena siffror i Neue Sans Normal ABC abc

53 13 Skyltar, utomhus och inomhus

54 13.1 Skyltar utomhus; fasad- och flaggskyltar 13.2 Skyltar inomhus; hänvisningsskyltar 13.3 Skyltar med öppettider 13.4 Service- och samverkanskontorens skyltar; fasadskyltar

55 13. skyltar, utomhus och inomhus 13.1 Skyltar utomhus; fasad och flaggskyltar Här beskrivs hur Arbetsförmedlingens logotyper används till fasad- och flaggskyltar för våra förmedlingskontor och andra lokaler. Skyltarna finns i två versioner, med horisontell eller vertikal logotyp. Den horisontella ska användas för fasadskyltar och den vertikala för flaggskyltar. Logotypernas frizoner som beskrivs i avsnitt 1.4 beskriver också format och proportion på fasad- och flaggskylten. Likaså logotypens placering på skyltytan. Skyltens storlek anpassas till den plats den ska finnas på. På skylten får inte annan text som adressrad eller liknande förekomma. Skylten ska tillverkas i plåt som vitlackeras. Logotypen appliceras som folie på den vita ytan. Skylten belyses ovanifrån med två till tre spotlights.

56 13. skyltar, utomhus och inomhus A A 0,8 A A A B B B B B

57 13. skyltar, utomhus och inomhus 13.2 Skyltar inomhus; hänvisningsskyltar På hänvisningsskyltar används typsnittet Calibri, ett neutralt typsnitt som ingår i Office-paketet och därmed finns i de flesta datorer. Färgen på skylten är varmt mörkgrå. Färgkoder för hänvisningsskyltar: CMYK PMS Warm Gray 10 NCS S 6005-Y50R

58 13. skyltar, utomhus och inomhus

59 13. skyltar, utomhus och inomhus Hänvisningsskyltar; format och proportioner Eftersom våra förmedlingskontor och andra lokaler över landet är olika stora måste våra inomhusskyltar anpassas till lokalernas storlek. Därför anges här inte några mått utan endast proportioner. Pilen är en liksidig triangel vars sidor är 1,2 gånger höjden av en versal i texten. Observera att pilen centreras i höjdled på skylten medan texten sitter något högre.

60 13. skyltar, utomhus och inomhus A A 0,8 A A A A 1,2 A 0,5 A 0,8 A

61 13. skyltar, utomhus och inomhus Hänvisningsskyltar; minsta storlek Minsta proportion på våra inomhusskyltar är 1:2,5.

62 13. skyltar, utomhus och inomhus X 2,5 X

63 13. skyltar, utomhus och inomhus 13.3 Skyltar med öppettider Skyltar med våra öppettider utförs med negativ vertikal logotyp och vit text på profilblå bakgrund.

64 13. skyltar, utomhus och inomhus öppet vardagar Självservice 7 18 Kundtjänst: öppet vardagar lördag och söndag 10 16

65 13. skyltar, utomhus och inomhus Skyltar med öppettider för service- och sam verkanskontor Skyltar med våra öppettider utförs med negativ vertikal logotyp och vit text på varmt mörkgrå bakgrund. Texten sätts med typsnittet Calibri, som finns i alla datorer med Office-paketet installerat. Färgkoder för öppetskyltar för serviceoch samverkanskontor: CMYK PMS Warm Gray 10 NCS S 6005-Y50R

66 13. skyltar, utomhus och inomhus

67 13. skyltar, utomhus och inomhus 13.4 Service- och samverkanskontorens skyltar; fasadskyltar På samverkanskontoren ska endast fasad- eller flaggskyltar med Arbetsförmedlingens horisontella logotyp användas. Det är den enda logotyp som får användas vid skyltning tillsammans med Försäkringskassans och Skatteverkets logotyper. De tre skyltarna bör ha samma format och tillverkas i samma material. Skyltarna ska tillverkas i plåt som vitlackeras. Logotypen appliceras som folie på den vita ytan. Skylten belyses ovanifrån med två till tre spotlights. För Försäkringskassans och Skatteverkets logotyper se respektive myndighets grafiska manual. Färgkoder för den blå färgen i Arbetsförmedlingens logotyp: CMYK PMS 3015 NCS S 3060B

68 13. skyltar, utomhus och inomhus

69 13. skyltar, utomhus och inomhus Logotypernas inbördes storlek Arbetsförmedlingens logotyp med frizoner styr de övriga logotypernas storlek (se avsnitt 12.1 om frizoner, format och proportioner). Alla tre logotyper ska ha samma höjd på de gemena bokstäverna.

70 13. skyltar, utomhus och inomhus a a a

71 13. skyltar, utomhus och inomhus Logotypernas frizoner och placering på ytan Frizonen till vänster om logotypen ska vara densamma för alla tre logo typerna. Det är Arbetsförmedlingens logotyp som styr enligt reglerna för frizoner (se avsnitt 12.1). Följdaktligen är alla tre logotyperna vänsterställda och ska så vara i alla sammanhang. Frizonen under logotyperna är densamma för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans logotyp. Även här är det Arbetsförmedlingens logotyp som styr enligt regler för frizoner (avsnitt 12.1). Skatteverkets logotyp kräver en annan placering i höjdled vilket visas här intill. Baslinjen för ordbilden i de övriga två logotyperna går här istället i underkant av den liggande stapeln i bokstaven e.

72 13. skyltar, utomhus och inomhus A 0,8 A A A A A

73 13. skyltar, utomhus och inomhus Skyltarnas inbördes placering När de tre skyltarna placeras vertikalt ska avståndet mellan skyltarna vara lika med de gemena bokstävernas x-höjd. Samma avstånd gäller när de placeras horisontellt.

74 13. skyltar, utomhus och inomhus a a a a a

75 13. skyltar, utomhus och inomhus Skyltarnas frizoner Skyltarnas frizoner är det minimiavstånd som måste finnas mellan skylt och annat material, som till exempel fönster, väggavslut eller liknande. Frizonen för de tre skyltarna är dubbelt så stort som de gemena bokstävernas x-höjd. Samma frizoner gäller om skyltarna placeras horisontellt.

76 13. skyltar, utomhus och inomhus a 2 a 2 a 2 a

77

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual Grafisk manual Innehållsförteckning Visuell identitet... 3 Logotyp... 4 Typografi... 7 Färger... 8 Ikoner... 9 Bildmanér... 11 Mönster... 12 Digitala presentationer...13 Kuvert...14 Brevmall...15 Signatur

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

guide till centerpartiets nya profilering

guide till centerpartiets nya profilering guide till centerpartiets nya profilering ett hållbart val Varför finns Centerpartiet? För oss som är aktiva inom partiet är svaret förstås självklart. Men för många väljare är det tyvärr inte det. Inte

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt Student: André Falk Lärosäte: hdk, Göteborgs universitet Utgivningsort: Göteborg Utgivningsdatum: Vårterminen 2008 Kurs och utbildningsprogram: Examensprojekt

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter För förtroendevalda Grafisk manual, för förtroendevalda, december 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4 5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonser... 9 10

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Inledning 3 Bakgrund 4 Inspiration 5 Idé 6 Lokalavdelning och distrikt 7 Större idé 8 Samtliga logotyper 9 Grafiskt material

Läs mer

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2 DESIGN HANDBOKEN 15.09.28, Version 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Organisationsbeskrivning... 4 Färger... 5 Typografi... 6 Vår logotyp... 7 Visitkort... 8-9 Brevmallar... 10-11 Rapportmall... 12

Läs mer

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Planera smidiga utskick Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Väl planerat är hälften skickat Kom ihåg att beakta Postis krav på maskinell hantering när du planerar en försändelse, till

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige ANNONSBILAGA I DAGENS INDUSTRI FRÅN SCANDIREC Sid. 29 Rekrytering inom Chefspositioner, Ledare & Specialister - Sverige se - Skandinavisk Rekrytering Sverige Issu e I Ve r.ta b l oi d Sv e ri ge Rekrytering

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se Portfolio Utställnings affisch Sara Berlekom Målningar, teckningar och foton Hantverksboden

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Bikupa Varför finns svenska och svenska som andraspråk som skolämnen? Utgångspunkter Samma språk Olika förutsättningar Rätten

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 Utgivare: Krabban Krönikör: Åsa-Micaela SALTSTÄNK Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 PINGSLÄGER 2011 Såhär glad är man när man seglar till Nya Elfsborg

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13 Jag önskar göra det lä0are för användarna genom a0 markera vissa delar med en annan färg? HTML är bra, men det är inte så snyggt? TDDD52 - CSS CSS regler och selectors gör a0 jag kan styla min HTML precis

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Grafiskt profilprogram 1. Grafiskt profilprogram

Grafiskt profilprogram 1. Grafiskt profilprogram Grafiskt profilprogram 1 Grafiskt profilprogram 2015 2 Grafiskt profilprogram Grafiskt profilprogram 3 Innehållsförteckning 4. Logotyp - De olika varianterna av logotypen och hur den används. 6. Typografi

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil [Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil CMYK 0 / 0 / 0 / 20 RGB 209 / 211 / 212 HEX D1D3D4 CMYK 0 / 58 / 100 / 0 RGB 246 / 133 / 31 HEX F6851F Logotypen är nutida; enkel och ren och kommunicerar

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 5. 7. 10. Syfte Fokusområden Här beskrivs vilka områden som lorem isum dolor sit. In sed dolor viverra enim

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter (version 2013) Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla

Läs mer

En grafisk guide till vår identitet

En grafisk guide till vår identitet En grafisk guide till vår identitet Välkommen till vår grafiska manual Ett grafiskt profilprogram har ingenting att göra med vad du eller jag tycker är snyggt. Ett tydligt grafiskt program är en konkurrensfaktor.

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Designprocessen Användarcentrerad design

Designprocessen Användarcentrerad design Syfte Förstå syftet och nyttan med användarcentrerad design Förstå processen Veta vilka metoder som används för att uppnå hög användbarhet Designprocessen Användarcentrerad design Rósa Guðjónsdóttir Vem

Läs mer

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Logotype Kulturcentrum Logotypen är ett återbruk. Min första tanke och det jag kommer ihåg från föregångaren Äntligen! är utropstecknet.

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer