Grafisk manual för Karlskoga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Karlskoga kommun"

Transkript

1 Grafisk manual för Karlskoga kommun

2 Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke. Med stöd av vår grafiska profil kan vi på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt kommunicera med vår omgivning. Vår grafiska profil ska hjälpa till att förmedla de värden kommunen står för. Genom att vi är konsekventa ökar kännedomen om och igenkänningen av kommunens budskap. Våra mottagare känner sig också tryggare i kommunikationen då kommunen är en tydlig avsändare. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet. KS Fastställd av: Kommundirektör Fastställd februari 2014 Revideras fortlöpande

3 Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Varianter av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar Vepa / Roll-up 41 Annonsering Annonser 42 Kungörelseannonsering 43 Informations/platsannonsering 44 Presentationer Powerpoint 45 Profilprodukter etc. Namnbrickor 46 Profilkläder 47 Arbets- och varselkläder 48 Bilar 49 Definitioner för våra olika grafiska profiler 50 51

4 Grafisk manual för Karlskoga kommun Värdeord 4 Värdeord i Karlskoga kommun Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld Vårt arbetssätt präglas av enkelhet Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

5 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 5 Vår logotyp Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. Logotypen är en tydlig och effektiv avsändare samt inger förtroende och en känsla av kvalitet. Genom att konsekvent använda logotypen i olika marknadsföringssammanhang stärks Karlskoga kommuns varumärke. Hantering av logotypen Vår logotyp består av två element vapnet, vår symbol, och Karlskoga kommun, vårt namn. Tillsammans utgör de vår logotyp och ska inte delas upp var och en för sig. Vapnet består av två korslagda kanoner som anspelar på kommunens brukshistoria samt tecknet för järn som upprepas fyra gånger, allt i guld. Logotypen är specialskuren och kan ej ersättas med något typsnitt. Rita aldrig om eller ändra proportionerna. Vid reproduktion ska alltid godkända original användas Historien bakom Karlskogas vapen När Karlskoga blev stad 1940 var det i kraft av storindustrin Bofors med rötter i järnbruket som grundats vid 1600-talets mitt. Det av riksheraldikern föreslagna och samma år fastställda vapnet anknyter därför till järnet genom de fyra järnmärkena och en typisk produkt, kanonen. Vapnet övertogs senare av kommunen. Vapnet har varit registrerat hos Patent och registreringsverket sedan Logotypen appliceras som grundregel mot vit bakgrund. Logotypen används helst vänsterställt eftersom dess form är vänsterställd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då detta lätt kan bli för dominerande. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

6 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 6 Vår logotyp tillägg För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. De gemensamma nämnderna är: folkhälsonämnden (ansvarar för folkhälsa och barnkonvention, kostverksamhet samt städverksamhet) och gymnasienämnden (ansvarar för frivilliga skolformer). Karlskoga kommun är värdkommun, vilket innebär att vi följer den grafiska profilen för Karlskoga kommun. Logotypen som tagits fram har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, i liggande version. Vi använder logotypen med de två kommunvapnen för dokumentmallar, trycksaker, annonsering och annan tryckt kommunikation där vi representerar båda kommunerna i de gemensamma frågorna. Placering och hantering följer i övrigt Karlskoga kommuns grafiska profil. Finns tveksamheter hur de ska användas, kontakta berörd informatör. Logotypen finns i en liggande version. Eempel nivå 1 Eempel nivå 2. Nämnder Eempel nivå 3. Förvaltningar

7 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 7 Placering av logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Stor Stor frizon frizon gäller gäller gentemot gentemot andra andra element element på samma på samma yta, till eempel tet och bildelement. yta, till eempel tet och bildelement. Liten frizon används för utfalland tar och dekaler med mer där logo med annan information eller anna 2 2 ent på samma Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler med mer där logotypen inte konkurrerar Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och med dekaler annan med information mer där logotypen eller annat inte grafiskt konkurrerar element. med annan information eller annat grafiskt element.

8 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 8 Placering av gemensam logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Liten frizon används 2 för utfallande Liten ytor, frizon till eempel används skyltar och 2 dekaler med mer där logotypen tar och inte dekaler konkurrerar med mer där logotypen inte konkurrerar för utfallande ytor, till eempel skyl- 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar 2 med och annan dekaler information med mer eller där logotypen annat inte konkurrerar med grafiskt annan element. information eller annat grafiskt element. andra Stor element frizon på gäller samma gentemot andra element med annan på samma information eller annat grafiskt element. element. ndra element på samma yta, till eempel tet och bildelement. Stor frizon gäller gentemot andra element på samma lement. yta, till eempel tet och bildelement. 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler ytor, till med eempel mer skyl- där logotypen inte konkurrerar s för utfallande 2ytor, Liten till frizon eempel används skylmer där logotypen tar inte och konkurrerar dekaler med mer Liten där med logotypen frizon annan används inte information konkurrerar för eller utfallande annat grafiskt ytor, till element. eempel skyltar för utfallande ion ot andra eller annat element grafiskt med på samma annan element. information och eller dekaler annat grafiskt med element. mer där logotypen inte konkurrerar ildelement. med annan information eller annat grafiskt element.

9 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 9 Brott mot frizon Inga element, som till eempel tet, bild eller papperskant, får ligga inom frizonsytan. Logotypen ska ligga på enfärgad, ljus bakgrund, vit är att föredra. Ska aldrig ligga på brokig bakgrund. Katrinedalsgatan 2 4 Att den grafiska formen är konsekvent är viktig för helhetsintrycket. Anders Andersson Vårt kommunvapen kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda vapnets visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vårt kommunvapen, desto starkare är det visuella intrycket.

10 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 10 Placering För att vara enhetliga i vår kommunikation är det viktigt att vi är konsekventa i hur och var vi placerar logotypen på våra produkter. Det finns tre grundpositioner för logotypens placering på tryckt material. Avsikten är att skapa möjligheter till variation med en levande och dynamisk trycksaksproduktion. Försäkra dig alltid om att rätt storlek på logotypen används vid varje tillfälle. Alternativ 1, övre vänster hörn på sidan. Används främst. Denna placering kan ses på kommunala mallar och kuvert men även på omslag och framsidor. Placeras till vänster och med fri yta mot överkant och mot vänsterkant enligt stor frizon. Alternativ 2, övre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot överkant och mot högerkant enligt stor frizon. Alternativ 3, nedre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot nederkant och mot högerkant enligt stor frizon. På baksidan på broschyr/folder placeras logotypen längre ner, centralt, med kontaktuppgifter nedanför. Alternativ 1 Alternativ 2 Tel Dekorlinjen kan placeras längst ner i samtliga alternativ enligt de regler som gäller för dekorlinje. Se regler sid 12. Alternativ 3

11 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 11 Varianter av logotypen Karlskoga kommuns logotyp består av kommunvapnet tillsammans med teten. Logotypen finns i en stående och en liggande version. Färgerna som får användas på vapnet är blått/guld, svart eller vitt. Utföranden av logotypen finns i fyra olika nivåer enligt nedanstående eempel. För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. Den har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, liggande variant. Se nedanstående eempel. Alla versioner av logotypen ska godkännas och produceras av kommunstyrelsens ledningskontor. Gemensam logotyp finns i liggande version. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

12 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 12 Nivå 4 Verksamhet Stil: ITC Franklin Gothic - Demi Punkter: 19, radhöjd 23 Spärra/knip: 0 KARLSKOGA KOMMUN Stil: ITC Franklin Gothic - Book Punkter: 13 radhöjd 23 Logotypens olika nivåer Spärra/knip: - 20 Vanligtvis används logotypen på nivå 1 i material som riktar sig till medborgaren. Kulturskolan KARLSKOGA KOMMUN 1) Kommunnivå Denna version är den som vanligen används på material som riktar sig till medborgaren. Den används även av förvaltningarna för allmän information. 2) Politisk nivå Används endast av politiker vid politisk kommunikation, eempel på användning är visst myndighetsutövande och på delegationsbeslut. 3) Förvaltningsnivå Används endast då det är av särskild vikt Arbetsmarknadsenheten att framhäva förvaltningen som avsändare. Denna nivå KARLSKOGA ska dock KOMMUN inte ersätta nivå 1 på allmän kommunikation. Biblioteket KARLSKOGA KOMMUN 4) Verksamhetsnivå Vissa verksamheter som verkar i publika sammanhang, eempelvis Biblioteket, Strandbadet, kan få särskilt tillstånd av kommunikationschefen att använda nivå 4. Tillstånd ges endast undantagsvis.

13 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 13 Rekommenderade storlekar för liggande logotyp För att skapa en visuell standard rekommenderas följande storlekar på logotypen vid trycksaksproduktion. Avsikten med rekommendationerna är att minimera variationer och koordinera trycksaksprodukter. På andra format än nedan är en tumregel för längden på logotypen 15-20% av ytans bredd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då den kan bli allt för dominerade. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Upplösning Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11,5 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) A6 ( mm) A7 (74105 mm) E65 ( mm) Höjd 14 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 17 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Höjd 22 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

14 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 14 Rekommenderade storlekar för stående logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 15 mm Används för mycket små enheter Höjd 20 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 23 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 35 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 55 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

15 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 15 Rekommenderade storlekar för gemensam logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 12 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 15 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 20 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

16 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 16 Dekorlinjen I Karlskoga kommuns profil ingår en guld-blå dekorlinje som ska användas som ett grafiskt element för att förstärka Karlskoga kommuns logotyp och varumärke. Dekorlinjen får inte ersätta logotypen utan endast användas som ett komplement. Här finns eempel på hur dekorlinjen ska placeras. Dekorlinjen placeras alltid utfallande i trycksaker, både i nederkant samt i vänster/högermarginal. Undantaget i internutskrifter. Blå och guld basfärg används. Den totala höjden på dekorlinjen skall motsvara (minst) höjden på teten KARLSKOGA KOMMUN, men ej högre än symbolen. Varav den gula linjen är 1/5 del av den blå. Undantaget i PowerPoint. För standardformaten A5, A4 och A3 finns mallar med den profilbärande formen och logotypen. Kontakta din förvaltningsinformatör för att få tillgång till dessa mallar.

17 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 17 Guldlinje I Karlskoga kommuns grafiska element ingår en tunn guldlinje som med fördel används som indelning, vid ett större tetstycke, eller som här vid innehållsförteckning. Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Tunn lodrätt guldlinje 0,5-1 punkt bred Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Versioner av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar 39 Vepa / Roll-up 40 Annonsering Annonser 41 Kungörelseannonsering 42 Informations/platsannonsering 43 Presentationer Powerpoint 44 Profilprodukter Profilkläder 45 Bilar 46 Definitioner för våra olika grafiska profiler 47 Webb 48

18 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 18 Tonplatta Tonplattor för till eempel faktarutor sätts i 10% av våra färger eller i vitt mot bild eller annan färgad bakgrund. Tel Kontakt Besöksadress: KS Ledningskontor Telefon: Katrinedalsgatan 2-4 E-post: Hemsida: Karlskoga Besöksadress: Postadress: KS Ledningskontor Karlskoga kommun Katrinedalsgatan Karlskoga Postadress: Karlskoga kommun Karlskoga 2013 Här skriver du en rubrik Här kan du skriva en underrubrik som förklarar rubriken. Plats för rubrik här Tonplatta i 10% av komplementfärg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed massa sapien, congue at placerat dictum, rutrum at nisi. Nullam ut diam in sem porttitor Faktatet werwer werwer werwer interdum non sed mi. Suspendisse nulla justo, placerat ut pharetra vel, congue ac risus. Aenean pretium hendrerit eleifend. Curabitur faucibus dolor ac elit imperdiet sit amet tempus quam feugiat. Class aptent taciti

19 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 19 Illustrationer Det finns ett antal illustrationer vi kan använda för att skapa liv och rörelse eller för att förstärka vårt budskap i informationsoch marknadsföringsmaterialet. Kontakta din förvaltningsinformatör om du vill ha åtkomst av materialet.

20 Grafisk manual för Karlskoga kommun Typografi 20 Typografi Typografi är läran om bokstäverna och är en viktig del i grafisk formgivning. God typografi gör det lättare för våra mottagare att läsa och förstå en tet och signalerar dessutom kvalité. AaBbCcDdEe Arial regular AaBbCcDdEe Arial Italic AaBbCcDdEe Arial Bold AaBbCcDdEe Arial Bold Typsnitt Arial, Times New Roman och Verdana är de typsnitt som ingår i Karlskoga kommuns grafiska profil. Ett typsnitt är en komplett uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med speciell utformning. Typsnittets storlek anges i punkter (p). Rubriktypsnitt Arial är ett linjärt typsnitt som används i rubriker och ingresser. Brödtet Times New Roman är ett seriftypsnitt och används i längre teter, så kallad brödtet. Webb Endast på kommunens webbplats används Verdana. AaBbCcDdEe Times New Roman Regular AaBbCcDdEe Times New Roman Italic AaBbCcDdEe Times New Roman Bold

21 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 21 Färger Våra basfärger är blått och guld (och kommer från vapnet). Använd alltid angivna koder för att få rätt färg. Basfärger Karlskoga kommuns primära profilfärger är logotypens blå och guldfärg. De färgerna kan även användas i färgade plattor och andra tillämpningar. Svart och som tonas ned till grått, finns också som basfärg, och den kan användas som komplement i till eempel tonplattor. Svart Blå Guld C100 M40 Y0 K0 C20 M30 Y70 K0 R:0 G:117 B:191 R:214 G:177 B:96 PMS 300 PMS 873 HTML: #0033CC HTML: #CC % 80% 60% 40% 20% 10%

22 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 22 Komplementfärger Det finns en uppsättning komplementfärger med se varma, klara signalfärger; turkos, grön, gul, orange, rosa och röd. I en produkt använder vi en av komplementfärgerna åt gången, i till eempelvis tonplattor, rubriker etc. De är valda för att fungera bra i tryck och digitala medier samt för att skapa accenter och kontrast. Färgerna i procenttoner För diagram och tetplattor är det tillåtet att återge färgerna i procent av grundfärgen. Riktlinjen är att använda färger i steg om 20 %, men viktigast är att rätt kontrast uppnås. Vi kan även använda någon av de framtagna komplementfärgerna, se eempel: C65 M0 Y30 K40 C65 M0 Y30 K0 80% 60% 40% R: 56 G: 133 B: 133 R: 80 G: 188 B: 189 C50 M0 Y100 K40 C50 M0 Y100 K0 80% 60% 40% R: 104 G: 136 B: 22 R: 149 G: 193 B: 31 C0 M18 Y100 K0 80% 60% 40% R: 255 G: 208 B: 0 C0 M60 Y100 K0 80% 60% 40% R: 239 G: 125: 0 C12 M100 Y0 K40 C12 M100 Y0 K0 80% 60% 40% R: 148 G: 0 B: 88 R: 212 G: 0 B: 127 C20 M100 Y60 K40 C20 M100 Y60 K0 80% 60% 40% R: 139 G: 17 B: 48 R: 199 G: 23 B: 72 C100 M40 Y0 K40 C100 M40 Y0 K0 80% 60% 40% R: 0 G: 82 B: 134 R: 0 G: 117 B: 191

23 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 23 Bilder och bildmanér Frizon bild Vi använder måttförhållande Stor eller Liten frizon = minst höjden på bokstaven K i Karlskoga, logotyp Nivå 1, liggande. En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga och känslan i en bild förmedlar ofta mer än ord kan säga. Därför är det viktigt att göra ett medvetet bildval. Våra bilder ska vara varma och inbjudande och gärna innehålla någon form av aktivitet. Vi använder bilder av människor med olika ålder, kön och etnicitet. Bildutsnitt: Vi jobbar med rena kanter, ibland med cirkelformat. (Ej ovaler)

24 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 24 Upphovsrätt och personuppgiftslag Det är viktigt att vi säkerställer att vi följer lagen om upphovsrätt för bilder och illustrationer. Köper vi in bilder så ska avtal finnas, där det framgår att vi har fullständig och eklusiv rättighet till materialet. Bilder som är tagna av kommunanställd i tjänst äger Karlskoga kommun rättigheten till. något samtycke. Ej heller för bilder tagna i en korridor, eller allmänna ytor på en arbetsplats eller kontor. Om det är i en mer privat situation och om enskilda personer kan urskiljas så bör vi inhämta samtycke. Person från 16 år: muntligt samtycke eller konkludent handlande (det vill säga, person ger sitt godkännande genom passivt eller aktivt agerande/handlande, eempelvis väljer att vara kvar när fotografering pågår). Person under 16 år: Skriftligt samtycke av föräldrar. Omyndig person: Skriftlig samtycke av god man För bilder på barn och unga i förskola och grundskola bör ett samtycke inhämtas som administreras av respektive förskola, skola eller kulturskola för varje läsår. I informationen som lämnas i samband med samtycket framgår att detta samtycke kan återkallas när som helst. I vårt material har vi gärna med bilder på glada och aktiva personer. Vi har valt att kategorisera bilderna enligt följande: Profilbilder Samtycke krävs från berörda att de finns med i olika typer av marknadsförings- och informationsmaterial) Dokumentationsbilder För bilder tagna på personer i offentliga miljöer, som är i neutrala situationer, behövs ej För bilder på personer boende på vårdboende bör samtycke inhämtas av antingen personen själv eller god man vid varje enskilt fototillfälle. Ansvaret för inhämtande av samtycke har producent/fotograf, och bedömning av vem som undertecknar samtycket görs i samråd med verksamheten. Bild på Förtroendevald Samtycke krävs vid publicering av bild. Bild i tjänsten Samtycke krävs vid publicering av bild.

25 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 25 Allmänna skrivregler Brev, protokoll och annat som skrivs på förvaltningarna är en del av kommunens ansikte utåt. En enhetlig och konsekvent utformning av brev, tjänsteskrivelser, protokoll och så vidare gör det lätt att läsa, hitta uppgifter och beslut både för våra politiker, oss själva och inte minst för allmänheten. Genom att använda mallar förenklas dokumentproduktionen inom förvaltningen. För tips om skrivregler och språk har Karlskoga kommun tagit fram Administrativa rutiner. Dessa finns att läsa/ladda ner på kommunens intranät Kikaren. Kontakta din förvaltningssekreterare om osäkerhet uppstår. Handläggare: Namn Namnsson, Förvaltning Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Eempel på brev (1) Rubrik på Tjänstebrev Handläggare: Svea Svensson, 1. Kansliavdelningen Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Detta är ett brev. Teten i huvudet är Arial 10. Rubriken är Arial 14 fet. Underskrift skrivs som nedan. Telefonnumret innefattar både fast och mobil telefon. Kopia skrivs längst ner i dokumentet. Orden Bilagor samt Kopia är inte understrukna eller fetstilade. Rubrik på tjänsteskrivelse (rubrik 1) (här görs två entertryck) Sammanfattning All tet i sidhuvudet är Arial 10. Rubrik på tjänsteskrivelsen är i Arial 14 fet, medan rubrik 2 är i Arial 12 fet. Om man behöver ytterligare en rubriknivå ska Arial 12 användas. Ingen radmatning görs emellan rubrikerna och brödteten. Datum skrivs ut i löpande tet, t e den 8 mars 2012, men inte i sidhuvudet. Kontrollera alltid att datum är riktigt på sidan två om du har fler sidor än en. I adressatfältet anges första instans där tjänsteskrivelsen ska behandlas. Förslagsställare tydliggörs genom att man skriver vilken förvaltning som lämnar förslaget, t e X-förvaltningens förslag till beslut. Dessa rubriker ska alltid finnas i en tjänsteskrivelse: Med vänlig hälsning (här görs tre entertryckningar) Svea Svensson Handläggare Telefon: E-post: (här görs tre entertryckningar) Bilagor 1. Statistik 2. Karta (här görs tre entertryckningar) Kopia Pelle Pettersson Jan Jansson Sammanfattning Beslutsunderlag X-förvaltningens förslag till beslut Inget I tjänsten ska förekomma vid underskrift. Epedieras till skrivs av handläggaren sist i förslaget och är obligatoriskt. Om tjänsteskrivelsen har ett längre innehåll rekommenderas följande rubriker mellan Beslutsunderlag och X-förvaltningens förslag till beslut : Bakgrund Beskrivning av förslag alternativt Beskrivning av ärendet Konsekvenser alternativt Överväganden Alternativt Konsekvensbeskrivning (med sammanfattning av checklista för hållbar utveckling - HUT) POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ Välj alternativ rubrik beroende på ärendets art.

26 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 26 Ton och tilltal Vårt språk och våra teter har stor betydelse för hur vi uppfattas. Vi vill att vårt tonläge upplevs som vänligt, seriöst och trovärdigt. Vi skriver alltid på ett enkelt, tydligt och begripligt språk och utgår alltid från mottagarens perspektiv. Undvik liknelser som eempelvis kastade ett öga, fackspråk och förkortningar. Korrekturläs en etra gång och läs gärna teten högt för dig själv, då brukar otympliga meningar avslöjas. kastade ett öga d.v.s bl.a sommar öppet tittade hastigt det vill säga bland annat sommaröppet

27 Bild: office.microsoft.com Grafisk manual för Karlskoga kommun Samverkan 27 Samverka med andra När Karlskoga kommun eller Karlskoga och Degerfors kommuner samarbetar med andra parter placeras vår logotyp enligt standard överst till vänster. Samverkande partners logotyp placeras i sidbotten, med notering: I samarbete med alt Ett samarrangemang med. Storleken på de samverkandes logotyper avgör placering och format. Hör gärna vidare med din förvaltningsinformatör om du har frågor kring utformningen. När vi vill berätta om orten som eempelvis, Möjligheternas stad, Attraktiva Karlskoga, Trygg stad och så vidare använder vi platsvarumärket Alfred Nobels Karlskoga i syfte att marknadsföra platsen Karlskoga, se definitioner, sid Välkommen till Karlskogagalan Nu är det dags för Karlskogagalan en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Ta med dina anställda, kunder och samarbetspartners - anmäl 10 och betala för 9! Nu är det dags för Karlskogagalan 2012 en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Datum: Torsdagen den 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kuvertavgift: 550 kr, inkluderar välkomstdrink samt öl/vin/alkoholfritt alternativ Vi börjar kvällen med en välkomstdrink och mingel. Sedan dukas en buffémiddag fram med öl eller vin/alkoholfritt alternativ. Kvällens höjdpunkt är självklart prisutdelningen. Det blir också underhållning med liveband. Anmälan Hemrehabilitering kan vara Ta med dina anställda, kunder och affärspartners till ett Karlskogagalan alternativ för 2012! dig Anmäl som: 10 betala för 9. Anmälan via e-post till på /karlskogagalan eller på telefon senast 10 oktober. Biljetterna faktureras i efterskott. Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering inom slutenvården/-dagrehabilitering eller kommunens korttidsvistelse. Välkommen! Årets prisvärdar: Har varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen. Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet att utföra aktiviteter. Vårdas av anhörig. Du och din anhörig kan behöva råd och stöd i träning, arbetssätt eller andra åtgärder för att underlätta i hemmet. Datum: Torsdag 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kontakt Arbetsterapeut - Karlskoga kommun Telefon: vardagar kl 8-10 & Sjukgymnast - Örebro läns lansting Telefon: Egna anteckningar Kuvertavgift: 550 kronor Anmälan: Mer info: karlskoga.se/karlskogagalan 2013 Hemrehabilitering stöd och träning i hemmet Om du är osäker och har frågor kan du alltid ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast i primärvården i din kommun.

28 Grafisk manual för Karlskoga kommun Undantagen 28 Undantag Alla verksamheter inom organisationen Karlskoga kommun är en del av Karlskoga kommuns identitet. Det betyder att verksamheterna också använder Karlskogas logotyp som avsändare och den grafiska manualen som är riktlinjer för utformning av informationsmaterial. Möckelngymnasiet har en egen logotyp och färgskala. Möckelngymnasiet eponeras tillsammans med Karlskoga och Degerfors gemensamma logotyp eftersom gymnasiet verkar inom ramen för den gemensamma nämnden. Vid vissa specifika tillfällen kan det vara motiverat att en verksamhet av någon anledning får använda en kompletterande profilering. Utgångspunkten för undantagen är att det totalt sett skulle medföra betydande mervärden för kommunen att verksamheten kan identifieras med en kompletterande logotyp. Undantagen kan i vissa väldigt speciella fall innebära en rättighet att använda egen logotyp och egen plan för profilering. Det finns ett undantag som är beslutat: Karlskoga kulturskola får använda bilden Karlskoga kulturskola. Bilden ska inte stå själv utan alltid eponeras tillsammans med Karlskoga kommuns logotype för att visa att det är en av kommunens verksamheter.

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2 DESIGN HANDBOKEN 15.09.28, Version 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Organisationsbeskrivning... 4 Färger... 5 Typografi... 6 Vår logotyp... 7 Visitkort... 8-9 Brevmallar... 10-11 Rapportmall... 12

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011

PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011 PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011 1 Innehåll Förord 4 Logotype 6 Dekorfärger 10 Typsnitt 12 Grafisk form i reklam och stationsmaterial 14 Bilder 16 Vårt språk 18 Exempel 20 Profilkampanjer 22 Externa varumärken

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor) Central startsida Lokal startsida Artikelsida / master Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. artiklar hantering

Läs mer

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13 Jag önskar göra det lä0are för användarna genom a0 markera vissa delar med en annan färg? HTML är bra, men det är inte så snyggt? TDDD52 - CSS CSS regler och selectors gör a0 jag kan styla min HTML precis

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2 Grafisk Manual VARUMÄRKET S GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER Ett varumärke bygger på igenkänning och kontinuitet i såväl grafisk inramning och uttryck som budskap. Hur väl ett varumärke, vare sig det är

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text 2011 GRAFISK PROFILMANUAL Kommunikation och tilltal i bild och text INNEHÅLL FÖRORD 5 LOGOTYP 7 FÄRGER 16 TYPOGRAFI 18 MALLAR 21 GRAFIK 31 BO & LEVA 45 3 VÄLKOMMEN! Det här är en guide till- och presentation

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Energimyndighetens grafiska profil

Energimyndighetens grafiska profil Energimyndighetens grafiska profil Innehåll Visuell identitet profi lelement Logotyp 6 Logotypvarianter 7 Logotypens frizon och färg 8 Kompletterande logotyper 9 Energivågen 10 Färger 12 Typsnitt 14 8:12-snittet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Sid. 2: Presentation av butikerna. Sid. 3: Tips till Nyårsfesten. Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept. Sid. 8: Vinn drömresan till Florida!

Sid. 2: Presentation av butikerna. Sid. 3: Tips till Nyårsfesten. Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept. Sid. 8: Vinn drömresan till Florida! KATRINELUND NEWS Sid. 2: Presentation av butikerna Sid. 3: Tips till Nyårsfesten Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept Sid. 8: Vinn drömresan till Florida! Sid. 10: Resereportage om Florida Sid. 12: Träna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Scouternas. varumärke

Scouternas. varumärke Scouternas varumärke Varumärkesplattform Scouternas varumärkesplattform är ett ramverk för Scouternas kommunikation, som ska spegla vad vi är, vart vi vill och vad vi står för. All kommunikation och alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer