Grafisk manual för Karlskoga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Karlskoga kommun"

Transkript

1 Grafisk manual för Karlskoga kommun

2 Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke. Med stöd av vår grafiska profil kan vi på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt kommunicera med vår omgivning. Vår grafiska profil ska hjälpa till att förmedla de värden kommunen står för. Genom att vi är konsekventa ökar kännedomen om och igenkänningen av kommunens budskap. Våra mottagare känner sig också tryggare i kommunikationen då kommunen är en tydlig avsändare. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet. KS Fastställd av: Kommundirektör Fastställd februari 2014 Revideras fortlöpande

3 Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Varianter av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar Vepa / Roll-up 41 Annonsering Annonser 42 Kungörelseannonsering 43 Informations/platsannonsering 44 Presentationer Powerpoint 45 Profilprodukter etc. Namnbrickor 46 Profilkläder 47 Arbets- och varselkläder 48 Bilar 49 Definitioner för våra olika grafiska profiler 50 51

4 Grafisk manual för Karlskoga kommun Värdeord 4 Värdeord i Karlskoga kommun Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld Vårt arbetssätt präglas av enkelhet Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

5 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 5 Vår logotyp Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. Logotypen är en tydlig och effektiv avsändare samt inger förtroende och en känsla av kvalitet. Genom att konsekvent använda logotypen i olika marknadsföringssammanhang stärks Karlskoga kommuns varumärke. Hantering av logotypen Vår logotyp består av två element vapnet, vår symbol, och Karlskoga kommun, vårt namn. Tillsammans utgör de vår logotyp och ska inte delas upp var och en för sig. Vapnet består av två korslagda kanoner som anspelar på kommunens brukshistoria samt tecknet för järn som upprepas fyra gånger, allt i guld. Logotypen är specialskuren och kan ej ersättas med något typsnitt. Rita aldrig om eller ändra proportionerna. Vid reproduktion ska alltid godkända original användas Historien bakom Karlskogas vapen När Karlskoga blev stad 1940 var det i kraft av storindustrin Bofors med rötter i järnbruket som grundats vid 1600-talets mitt. Det av riksheraldikern föreslagna och samma år fastställda vapnet anknyter därför till järnet genom de fyra järnmärkena och en typisk produkt, kanonen. Vapnet övertogs senare av kommunen. Vapnet har varit registrerat hos Patent och registreringsverket sedan Logotypen appliceras som grundregel mot vit bakgrund. Logotypen används helst vänsterställt eftersom dess form är vänsterställd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då detta lätt kan bli för dominerande. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

6 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 6 Vår logotyp tillägg För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. De gemensamma nämnderna är: folkhälsonämnden (ansvarar för folkhälsa och barnkonvention, kostverksamhet samt städverksamhet) och gymnasienämnden (ansvarar för frivilliga skolformer). Karlskoga kommun är värdkommun, vilket innebär att vi följer den grafiska profilen för Karlskoga kommun. Logotypen som tagits fram har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, i liggande version. Vi använder logotypen med de två kommunvapnen för dokumentmallar, trycksaker, annonsering och annan tryckt kommunikation där vi representerar båda kommunerna i de gemensamma frågorna. Placering och hantering följer i övrigt Karlskoga kommuns grafiska profil. Finns tveksamheter hur de ska användas, kontakta berörd informatör. Logotypen finns i en liggande version. Eempel nivå 1 Eempel nivå 2. Nämnder Eempel nivå 3. Förvaltningar

7 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 7 Placering av logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Stor Stor frizon frizon gäller gäller gentemot gentemot andra andra element element på samma på samma yta, till eempel tet och bildelement. yta, till eempel tet och bildelement. Liten frizon används för utfalland tar och dekaler med mer där logo med annan information eller anna 2 2 ent på samma Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler med mer där logotypen inte konkurrerar Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och med dekaler annan med information mer där logotypen eller annat inte grafiskt konkurrerar element. med annan information eller annat grafiskt element.

8 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 8 Placering av gemensam logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Liten frizon används 2 för utfallande Liten ytor, frizon till eempel används skyltar och 2 dekaler med mer där logotypen tar och inte dekaler konkurrerar med mer där logotypen inte konkurrerar för utfallande ytor, till eempel skyl- 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar 2 med och annan dekaler information med mer eller där logotypen annat inte konkurrerar med grafiskt annan element. information eller annat grafiskt element. andra Stor element frizon på gäller samma gentemot andra element med annan på samma information eller annat grafiskt element. element. ndra element på samma yta, till eempel tet och bildelement. Stor frizon gäller gentemot andra element på samma lement. yta, till eempel tet och bildelement. 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler ytor, till med eempel mer skyl- där logotypen inte konkurrerar s för utfallande 2ytor, Liten till frizon eempel används skylmer där logotypen tar inte och konkurrerar dekaler med mer Liten där med logotypen frizon annan används inte information konkurrerar för eller utfallande annat grafiskt ytor, till element. eempel skyltar för utfallande ion ot andra eller annat element grafiskt med på samma annan element. information och eller dekaler annat grafiskt med element. mer där logotypen inte konkurrerar ildelement. med annan information eller annat grafiskt element.

9 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 9 Brott mot frizon Inga element, som till eempel tet, bild eller papperskant, får ligga inom frizonsytan. Logotypen ska ligga på enfärgad, ljus bakgrund, vit är att föredra. Ska aldrig ligga på brokig bakgrund. Katrinedalsgatan 2 4 Att den grafiska formen är konsekvent är viktig för helhetsintrycket. Anders Andersson Vårt kommunvapen kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda vapnets visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vårt kommunvapen, desto starkare är det visuella intrycket.

10 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 10 Placering För att vara enhetliga i vår kommunikation är det viktigt att vi är konsekventa i hur och var vi placerar logotypen på våra produkter. Det finns tre grundpositioner för logotypens placering på tryckt material. Avsikten är att skapa möjligheter till variation med en levande och dynamisk trycksaksproduktion. Försäkra dig alltid om att rätt storlek på logotypen används vid varje tillfälle. Alternativ 1, övre vänster hörn på sidan. Används främst. Denna placering kan ses på kommunala mallar och kuvert men även på omslag och framsidor. Placeras till vänster och med fri yta mot överkant och mot vänsterkant enligt stor frizon. Alternativ 2, övre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot överkant och mot högerkant enligt stor frizon. Alternativ 3, nedre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot nederkant och mot högerkant enligt stor frizon. På baksidan på broschyr/folder placeras logotypen längre ner, centralt, med kontaktuppgifter nedanför. Alternativ 1 Alternativ 2 Tel Dekorlinjen kan placeras längst ner i samtliga alternativ enligt de regler som gäller för dekorlinje. Se regler sid 12. Alternativ 3

11 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 11 Varianter av logotypen Karlskoga kommuns logotyp består av kommunvapnet tillsammans med teten. Logotypen finns i en stående och en liggande version. Färgerna som får användas på vapnet är blått/guld, svart eller vitt. Utföranden av logotypen finns i fyra olika nivåer enligt nedanstående eempel. För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. Den har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, liggande variant. Se nedanstående eempel. Alla versioner av logotypen ska godkännas och produceras av kommunstyrelsens ledningskontor. Gemensam logotyp finns i liggande version. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

12 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 12 Nivå 4 Verksamhet Stil: ITC Franklin Gothic - Demi Punkter: 19, radhöjd 23 Spärra/knip: 0 KARLSKOGA KOMMUN Stil: ITC Franklin Gothic - Book Punkter: 13 radhöjd 23 Logotypens olika nivåer Spärra/knip: - 20 Vanligtvis används logotypen på nivå 1 i material som riktar sig till medborgaren. Kulturskolan KARLSKOGA KOMMUN 1) Kommunnivå Denna version är den som vanligen används på material som riktar sig till medborgaren. Den används även av förvaltningarna för allmän information. 2) Politisk nivå Används endast av politiker vid politisk kommunikation, eempel på användning är visst myndighetsutövande och på delegationsbeslut. 3) Förvaltningsnivå Används endast då det är av särskild vikt Arbetsmarknadsenheten att framhäva förvaltningen som avsändare. Denna nivå KARLSKOGA ska dock KOMMUN inte ersätta nivå 1 på allmän kommunikation. Biblioteket KARLSKOGA KOMMUN 4) Verksamhetsnivå Vissa verksamheter som verkar i publika sammanhang, eempelvis Biblioteket, Strandbadet, kan få särskilt tillstånd av kommunikationschefen att använda nivå 4. Tillstånd ges endast undantagsvis.

13 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 13 Rekommenderade storlekar för liggande logotyp För att skapa en visuell standard rekommenderas följande storlekar på logotypen vid trycksaksproduktion. Avsikten med rekommendationerna är att minimera variationer och koordinera trycksaksprodukter. På andra format än nedan är en tumregel för längden på logotypen 15-20% av ytans bredd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då den kan bli allt för dominerade. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Upplösning Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11,5 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) A6 ( mm) A7 (74105 mm) E65 ( mm) Höjd 14 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 17 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Höjd 22 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

14 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 14 Rekommenderade storlekar för stående logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 15 mm Används för mycket små enheter Höjd 20 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 23 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 35 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 55 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

15 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 15 Rekommenderade storlekar för gemensam logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 12 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 15 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 20 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

16 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 16 Dekorlinjen I Karlskoga kommuns profil ingår en guld-blå dekorlinje som ska användas som ett grafiskt element för att förstärka Karlskoga kommuns logotyp och varumärke. Dekorlinjen får inte ersätta logotypen utan endast användas som ett komplement. Här finns eempel på hur dekorlinjen ska placeras. Dekorlinjen placeras alltid utfallande i trycksaker, både i nederkant samt i vänster/högermarginal. Undantaget i internutskrifter. Blå och guld basfärg används. Den totala höjden på dekorlinjen skall motsvara (minst) höjden på teten KARLSKOGA KOMMUN, men ej högre än symbolen. Varav den gula linjen är 1/5 del av den blå. Undantaget i PowerPoint. För standardformaten A5, A4 och A3 finns mallar med den profilbärande formen och logotypen. Kontakta din förvaltningsinformatör för att få tillgång till dessa mallar.

17 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 17 Guldlinje I Karlskoga kommuns grafiska element ingår en tunn guldlinje som med fördel används som indelning, vid ett större tetstycke, eller som här vid innehållsförteckning. Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Tunn lodrätt guldlinje 0,5-1 punkt bred Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Versioner av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar 39 Vepa / Roll-up 40 Annonsering Annonser 41 Kungörelseannonsering 42 Informations/platsannonsering 43 Presentationer Powerpoint 44 Profilprodukter Profilkläder 45 Bilar 46 Definitioner för våra olika grafiska profiler 47 Webb 48

18 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 18 Tonplatta Tonplattor för till eempel faktarutor sätts i 10% av våra färger eller i vitt mot bild eller annan färgad bakgrund. Tel Kontakt Besöksadress: KS Ledningskontor Telefon: Katrinedalsgatan 2-4 E-post: Hemsida: Karlskoga Besöksadress: Postadress: KS Ledningskontor Karlskoga kommun Katrinedalsgatan Karlskoga Postadress: Karlskoga kommun Karlskoga 2013 Här skriver du en rubrik Här kan du skriva en underrubrik som förklarar rubriken. Plats för rubrik här Tonplatta i 10% av komplementfärg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed massa sapien, congue at placerat dictum, rutrum at nisi. Nullam ut diam in sem porttitor Faktatet werwer werwer werwer interdum non sed mi. Suspendisse nulla justo, placerat ut pharetra vel, congue ac risus. Aenean pretium hendrerit eleifend. Curabitur faucibus dolor ac elit imperdiet sit amet tempus quam feugiat. Class aptent taciti

19 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 19 Illustrationer Det finns ett antal illustrationer vi kan använda för att skapa liv och rörelse eller för att förstärka vårt budskap i informationsoch marknadsföringsmaterialet. Kontakta din förvaltningsinformatör om du vill ha åtkomst av materialet.

20 Grafisk manual för Karlskoga kommun Typografi 20 Typografi Typografi är läran om bokstäverna och är en viktig del i grafisk formgivning. God typografi gör det lättare för våra mottagare att läsa och förstå en tet och signalerar dessutom kvalité. AaBbCcDdEe Arial regular AaBbCcDdEe Arial Italic AaBbCcDdEe Arial Bold AaBbCcDdEe Arial Bold Typsnitt Arial, Times New Roman och Verdana är de typsnitt som ingår i Karlskoga kommuns grafiska profil. Ett typsnitt är en komplett uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med speciell utformning. Typsnittets storlek anges i punkter (p). Rubriktypsnitt Arial är ett linjärt typsnitt som används i rubriker och ingresser. Brödtet Times New Roman är ett seriftypsnitt och används i längre teter, så kallad brödtet. Webb Endast på kommunens webbplats används Verdana. AaBbCcDdEe Times New Roman Regular AaBbCcDdEe Times New Roman Italic AaBbCcDdEe Times New Roman Bold

21 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 21 Färger Våra basfärger är blått och guld (och kommer från vapnet). Använd alltid angivna koder för att få rätt färg. Basfärger Karlskoga kommuns primära profilfärger är logotypens blå och guldfärg. De färgerna kan även användas i färgade plattor och andra tillämpningar. Svart och som tonas ned till grått, finns också som basfärg, och den kan användas som komplement i till eempel tonplattor. Svart Blå Guld C100 M40 Y0 K0 C20 M30 Y70 K0 R:0 G:117 B:191 R:214 G:177 B:96 PMS 300 PMS 873 HTML: #0033CC HTML: #CC % 80% 60% 40% 20% 10%

22 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 22 Komplementfärger Det finns en uppsättning komplementfärger med se varma, klara signalfärger; turkos, grön, gul, orange, rosa och röd. I en produkt använder vi en av komplementfärgerna åt gången, i till eempelvis tonplattor, rubriker etc. De är valda för att fungera bra i tryck och digitala medier samt för att skapa accenter och kontrast. Färgerna i procenttoner För diagram och tetplattor är det tillåtet att återge färgerna i procent av grundfärgen. Riktlinjen är att använda färger i steg om 20 %, men viktigast är att rätt kontrast uppnås. Vi kan även använda någon av de framtagna komplementfärgerna, se eempel: C65 M0 Y30 K40 C65 M0 Y30 K0 80% 60% 40% R: 56 G: 133 B: 133 R: 80 G: 188 B: 189 C50 M0 Y100 K40 C50 M0 Y100 K0 80% 60% 40% R: 104 G: 136 B: 22 R: 149 G: 193 B: 31 C0 M18 Y100 K0 80% 60% 40% R: 255 G: 208 B: 0 C0 M60 Y100 K0 80% 60% 40% R: 239 G: 125: 0 C12 M100 Y0 K40 C12 M100 Y0 K0 80% 60% 40% R: 148 G: 0 B: 88 R: 212 G: 0 B: 127 C20 M100 Y60 K40 C20 M100 Y60 K0 80% 60% 40% R: 139 G: 17 B: 48 R: 199 G: 23 B: 72 C100 M40 Y0 K40 C100 M40 Y0 K0 80% 60% 40% R: 0 G: 82 B: 134 R: 0 G: 117 B: 191

23 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 23 Bilder och bildmanér Frizon bild Vi använder måttförhållande Stor eller Liten frizon = minst höjden på bokstaven K i Karlskoga, logotyp Nivå 1, liggande. En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga och känslan i en bild förmedlar ofta mer än ord kan säga. Därför är det viktigt att göra ett medvetet bildval. Våra bilder ska vara varma och inbjudande och gärna innehålla någon form av aktivitet. Vi använder bilder av människor med olika ålder, kön och etnicitet. Bildutsnitt: Vi jobbar med rena kanter, ibland med cirkelformat. (Ej ovaler)

24 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 24 Upphovsrätt och personuppgiftslag Det är viktigt att vi säkerställer att vi följer lagen om upphovsrätt för bilder och illustrationer. Köper vi in bilder så ska avtal finnas, där det framgår att vi har fullständig och eklusiv rättighet till materialet. Bilder som är tagna av kommunanställd i tjänst äger Karlskoga kommun rättigheten till. något samtycke. Ej heller för bilder tagna i en korridor, eller allmänna ytor på en arbetsplats eller kontor. Om det är i en mer privat situation och om enskilda personer kan urskiljas så bör vi inhämta samtycke. Person från 16 år: muntligt samtycke eller konkludent handlande (det vill säga, person ger sitt godkännande genom passivt eller aktivt agerande/handlande, eempelvis väljer att vara kvar när fotografering pågår). Person under 16 år: Skriftligt samtycke av föräldrar. Omyndig person: Skriftlig samtycke av god man För bilder på barn och unga i förskola och grundskola bör ett samtycke inhämtas som administreras av respektive förskola, skola eller kulturskola för varje läsår. I informationen som lämnas i samband med samtycket framgår att detta samtycke kan återkallas när som helst. I vårt material har vi gärna med bilder på glada och aktiva personer. Vi har valt att kategorisera bilderna enligt följande: Profilbilder Samtycke krävs från berörda att de finns med i olika typer av marknadsförings- och informationsmaterial) Dokumentationsbilder För bilder tagna på personer i offentliga miljöer, som är i neutrala situationer, behövs ej För bilder på personer boende på vårdboende bör samtycke inhämtas av antingen personen själv eller god man vid varje enskilt fototillfälle. Ansvaret för inhämtande av samtycke har producent/fotograf, och bedömning av vem som undertecknar samtycket görs i samråd med verksamheten. Bild på Förtroendevald Samtycke krävs vid publicering av bild. Bild i tjänsten Samtycke krävs vid publicering av bild.

25 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 25 Allmänna skrivregler Brev, protokoll och annat som skrivs på förvaltningarna är en del av kommunens ansikte utåt. En enhetlig och konsekvent utformning av brev, tjänsteskrivelser, protokoll och så vidare gör det lätt att läsa, hitta uppgifter och beslut både för våra politiker, oss själva och inte minst för allmänheten. Genom att använda mallar förenklas dokumentproduktionen inom förvaltningen. För tips om skrivregler och språk har Karlskoga kommun tagit fram Administrativa rutiner. Dessa finns att läsa/ladda ner på kommunens intranät Kikaren. Kontakta din förvaltningssekreterare om osäkerhet uppstår. Handläggare: Namn Namnsson, Förvaltning Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Eempel på brev (1) Rubrik på Tjänstebrev Handläggare: Svea Svensson, 1. Kansliavdelningen Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Detta är ett brev. Teten i huvudet är Arial 10. Rubriken är Arial 14 fet. Underskrift skrivs som nedan. Telefonnumret innefattar både fast och mobil telefon. Kopia skrivs längst ner i dokumentet. Orden Bilagor samt Kopia är inte understrukna eller fetstilade. Rubrik på tjänsteskrivelse (rubrik 1) (här görs två entertryck) Sammanfattning All tet i sidhuvudet är Arial 10. Rubrik på tjänsteskrivelsen är i Arial 14 fet, medan rubrik 2 är i Arial 12 fet. Om man behöver ytterligare en rubriknivå ska Arial 12 användas. Ingen radmatning görs emellan rubrikerna och brödteten. Datum skrivs ut i löpande tet, t e den 8 mars 2012, men inte i sidhuvudet. Kontrollera alltid att datum är riktigt på sidan två om du har fler sidor än en. I adressatfältet anges första instans där tjänsteskrivelsen ska behandlas. Förslagsställare tydliggörs genom att man skriver vilken förvaltning som lämnar förslaget, t e X-förvaltningens förslag till beslut. Dessa rubriker ska alltid finnas i en tjänsteskrivelse: Med vänlig hälsning (här görs tre entertryckningar) Svea Svensson Handläggare Telefon: E-post: (här görs tre entertryckningar) Bilagor 1. Statistik 2. Karta (här görs tre entertryckningar) Kopia Pelle Pettersson Jan Jansson Sammanfattning Beslutsunderlag X-förvaltningens förslag till beslut Inget I tjänsten ska förekomma vid underskrift. Epedieras till skrivs av handläggaren sist i förslaget och är obligatoriskt. Om tjänsteskrivelsen har ett längre innehåll rekommenderas följande rubriker mellan Beslutsunderlag och X-förvaltningens förslag till beslut : Bakgrund Beskrivning av förslag alternativt Beskrivning av ärendet Konsekvenser alternativt Överväganden Alternativt Konsekvensbeskrivning (med sammanfattning av checklista för hållbar utveckling - HUT) POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ Välj alternativ rubrik beroende på ärendets art.

26 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 26 Ton och tilltal Vårt språk och våra teter har stor betydelse för hur vi uppfattas. Vi vill att vårt tonläge upplevs som vänligt, seriöst och trovärdigt. Vi skriver alltid på ett enkelt, tydligt och begripligt språk och utgår alltid från mottagarens perspektiv. Undvik liknelser som eempelvis kastade ett öga, fackspråk och förkortningar. Korrekturläs en etra gång och läs gärna teten högt för dig själv, då brukar otympliga meningar avslöjas. kastade ett öga d.v.s bl.a sommar öppet tittade hastigt det vill säga bland annat sommaröppet

27 Bild: office.microsoft.com Grafisk manual för Karlskoga kommun Samverkan 27 Samverka med andra När Karlskoga kommun eller Karlskoga och Degerfors kommuner samarbetar med andra parter placeras vår logotyp enligt standard överst till vänster. Samverkande partners logotyp placeras i sidbotten, med notering: I samarbete med alt Ett samarrangemang med. Storleken på de samverkandes logotyper avgör placering och format. Hör gärna vidare med din förvaltningsinformatör om du har frågor kring utformningen. När vi vill berätta om orten som eempelvis, Möjligheternas stad, Attraktiva Karlskoga, Trygg stad och så vidare använder vi platsvarumärket Alfred Nobels Karlskoga i syfte att marknadsföra platsen Karlskoga, se definitioner, sid Välkommen till Karlskogagalan Nu är det dags för Karlskogagalan en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Ta med dina anställda, kunder och samarbetspartners - anmäl 10 och betala för 9! Nu är det dags för Karlskogagalan 2012 en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Datum: Torsdagen den 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kuvertavgift: 550 kr, inkluderar välkomstdrink samt öl/vin/alkoholfritt alternativ Vi börjar kvällen med en välkomstdrink och mingel. Sedan dukas en buffémiddag fram med öl eller vin/alkoholfritt alternativ. Kvällens höjdpunkt är självklart prisutdelningen. Det blir också underhållning med liveband. Anmälan Hemrehabilitering kan vara Ta med dina anställda, kunder och affärspartners till ett Karlskogagalan alternativ för 2012! dig Anmäl som: 10 betala för 9. Anmälan via e-post till på /karlskogagalan eller på telefon senast 10 oktober. Biljetterna faktureras i efterskott. Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering inom slutenvården/-dagrehabilitering eller kommunens korttidsvistelse. Välkommen! Årets prisvärdar: Har varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen. Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet att utföra aktiviteter. Vårdas av anhörig. Du och din anhörig kan behöva råd och stöd i träning, arbetssätt eller andra åtgärder för att underlätta i hemmet. Datum: Torsdag 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kontakt Arbetsterapeut - Karlskoga kommun Telefon: vardagar kl 8-10 & Sjukgymnast - Örebro läns lansting Telefon: Egna anteckningar Kuvertavgift: 550 kronor Anmälan: Mer info: karlskoga.se/karlskogagalan 2013 Hemrehabilitering stöd och träning i hemmet Om du är osäker och har frågor kan du alltid ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast i primärvården i din kommun.

28 Grafisk manual för Karlskoga kommun Undantagen 28 Undantag Alla verksamheter inom organisationen Karlskoga kommun är en del av Karlskoga kommuns identitet. Det betyder att verksamheterna också använder Karlskogas logotyp som avsändare och den grafiska manualen som är riktlinjer för utformning av informationsmaterial. Möckelngymnasiet har en egen logotyp och färgskala. Möckelngymnasiet eponeras tillsammans med Karlskoga och Degerfors gemensamma logotyp eftersom gymnasiet verkar inom ramen för den gemensamma nämnden. Vid vissa specifika tillfällen kan det vara motiverat att en verksamhet av någon anledning får använda en kompletterande profilering. Utgångspunkten för undantagen är att det totalt sett skulle medföra betydande mervärden för kommunen att verksamheten kan identifieras med en kompletterande logotyp. Undantagen kan i vissa väldigt speciella fall innebära en rättighet att använda egen logotyp och egen plan för profilering. Det finns ett undantag som är beslutat: Karlskoga kulturskola får använda bilden Karlskoga kulturskola. Bilden ska inte stå själv utan alltid eponeras tillsammans med Karlskoga kommuns logotype för att visa att det är en av kommunens verksamheter.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist G R A L L K Q L Aa Presentationsteknik - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist Kandidatarbete vid institutionen för stad och land 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer