Grafisk manual för Karlskoga kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Karlskoga kommun"

Transkript

1 Grafisk manual för Karlskoga kommun

2 Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke. Med stöd av vår grafiska profil kan vi på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt kommunicera med vår omgivning. Vår grafiska profil ska hjälpa till att förmedla de värden kommunen står för. Genom att vi är konsekventa ökar kännedomen om och igenkänningen av kommunens budskap. Våra mottagare känner sig också tryggare i kommunikationen då kommunen är en tydlig avsändare. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet. KS Fastställd av: Kommundirektör Fastställd februari 2014 Revideras fortlöpande

3 Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Varianter av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar Vepa / Roll-up 41 Annonsering Annonser 42 Kungörelseannonsering 43 Informations/platsannonsering 44 Presentationer Powerpoint 45 Profilprodukter etc. Namnbrickor 46 Profilkläder 47 Arbets- och varselkläder 48 Bilar 49 Definitioner för våra olika grafiska profiler 50 51

4 Grafisk manual för Karlskoga kommun Värdeord 4 Värdeord i Karlskoga kommun Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld Vårt arbetssätt präglas av enkelhet Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

5 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 5 Vår logotyp Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. Logotypen är en tydlig och effektiv avsändare samt inger förtroende och en känsla av kvalitet. Genom att konsekvent använda logotypen i olika marknadsföringssammanhang stärks Karlskoga kommuns varumärke. Hantering av logotypen Vår logotyp består av två element vapnet, vår symbol, och Karlskoga kommun, vårt namn. Tillsammans utgör de vår logotyp och ska inte delas upp var och en för sig. Vapnet består av två korslagda kanoner som anspelar på kommunens brukshistoria samt tecknet för järn som upprepas fyra gånger, allt i guld. Logotypen är specialskuren och kan ej ersättas med något typsnitt. Rita aldrig om eller ändra proportionerna. Vid reproduktion ska alltid godkända original användas Historien bakom Karlskogas vapen När Karlskoga blev stad 1940 var det i kraft av storindustrin Bofors med rötter i järnbruket som grundats vid 1600-talets mitt. Det av riksheraldikern föreslagna och samma år fastställda vapnet anknyter därför till järnet genom de fyra järnmärkena och en typisk produkt, kanonen. Vapnet övertogs senare av kommunen. Vapnet har varit registrerat hos Patent och registreringsverket sedan Logotypen appliceras som grundregel mot vit bakgrund. Logotypen används helst vänsterställt eftersom dess form är vänsterställd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då detta lätt kan bli för dominerande. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

6 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 6 Vår logotyp tillägg För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. De gemensamma nämnderna är: folkhälsonämnden (ansvarar för folkhälsa och barnkonvention, kostverksamhet samt städverksamhet) och gymnasienämnden (ansvarar för frivilliga skolformer). Karlskoga kommun är värdkommun, vilket innebär att vi följer den grafiska profilen för Karlskoga kommun. Logotypen som tagits fram har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, i liggande version. Vi använder logotypen med de två kommunvapnen för dokumentmallar, trycksaker, annonsering och annan tryckt kommunikation där vi representerar båda kommunerna i de gemensamma frågorna. Placering och hantering följer i övrigt Karlskoga kommuns grafiska profil. Finns tveksamheter hur de ska användas, kontakta berörd informatör. Logotypen finns i en liggande version. Eempel nivå 1 Eempel nivå 2. Nämnder Eempel nivå 3. Förvaltningar

7 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 7 Placering av logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Stor Stor frizon frizon gäller gäller gentemot gentemot andra andra element element på samma på samma yta, till eempel tet och bildelement. yta, till eempel tet och bildelement. Liten frizon används för utfalland tar och dekaler med mer där logo med annan information eller anna 2 2 ent på samma Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler med mer där logotypen inte konkurrerar Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och med dekaler annan med information mer där logotypen eller annat inte grafiskt konkurrerar element. med annan information eller annat grafiskt element.

8 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 8 Placering av gemensam logotyp Vår logotyp kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda logotypens visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vår logotyp, desto starkare är det visuella intrycket. Frizon Frizonsregeln finns i två versioner; Stor frizon och Liten frizon. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen ska alltid minst motsvara höjden på bokstaven K i Karlskoga. 2 2 Liten frizon används 2 för utfallande Liten ytor, frizon till eempel används skyltar och 2 dekaler med mer där logotypen tar och inte dekaler konkurrerar med mer där logotypen inte konkurrerar för utfallande ytor, till eempel skyl- 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar 2 med och annan dekaler information med mer eller där logotypen annat inte konkurrerar med grafiskt annan element. information eller annat grafiskt element. andra Stor element frizon på gäller samma gentemot andra element med annan på samma information eller annat grafiskt element. element. ndra element på samma yta, till eempel tet och bildelement. Stor frizon gäller gentemot andra element på samma lement. yta, till eempel tet och bildelement. 2 Liten frizon används för utfallande ytor, till eempel skyltar och dekaler ytor, till med eempel mer skyl- där logotypen inte konkurrerar s för utfallande 2ytor, Liten till frizon eempel används skylmer där logotypen tar inte och konkurrerar dekaler med mer Liten där med logotypen frizon annan används inte information konkurrerar för eller utfallande annat grafiskt ytor, till element. eempel skyltar för utfallande ion ot andra eller annat element grafiskt med på samma annan element. information och eller dekaler annat grafiskt med element. mer där logotypen inte konkurrerar ildelement. med annan information eller annat grafiskt element.

9 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 9 Brott mot frizon Inga element, som till eempel tet, bild eller papperskant, får ligga inom frizonsytan. Logotypen ska ligga på enfärgad, ljus bakgrund, vit är att föredra. Ska aldrig ligga på brokig bakgrund. Katrinedalsgatan 2 4 Att den grafiska formen är konsekvent är viktig för helhetsintrycket. Anders Andersson Vårt kommunvapen kommer bäst till sin rätt när det appliceras mot en ren, vit yta. För att skydda vapnets visuella integritet ska det alltid särskiljas från övriga grafiska element genom en frizon. Ju större de fria ytorna är runt vårt kommunvapen, desto starkare är det visuella intrycket.

10 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 10 Placering För att vara enhetliga i vår kommunikation är det viktigt att vi är konsekventa i hur och var vi placerar logotypen på våra produkter. Det finns tre grundpositioner för logotypens placering på tryckt material. Avsikten är att skapa möjligheter till variation med en levande och dynamisk trycksaksproduktion. Försäkra dig alltid om att rätt storlek på logotypen används vid varje tillfälle. Alternativ 1, övre vänster hörn på sidan. Används främst. Denna placering kan ses på kommunala mallar och kuvert men även på omslag och framsidor. Placeras till vänster och med fri yta mot överkant och mot vänsterkant enligt stor frizon. Alternativ 2, övre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot överkant och mot högerkant enligt stor frizon. Alternativ 3, nedre höger hörn på sidan. Används på omslag och framsidor. Placeras till höger och med fri yta mot nederkant och mot högerkant enligt stor frizon. På baksidan på broschyr/folder placeras logotypen längre ner, centralt, med kontaktuppgifter nedanför. Alternativ 1 Alternativ 2 Tel Dekorlinjen kan placeras längst ner i samtliga alternativ enligt de regler som gäller för dekorlinje. Se regler sid 12. Alternativ 3

11 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 11 Varianter av logotypen Karlskoga kommuns logotyp består av kommunvapnet tillsammans med teten. Logotypen finns i en stående och en liggande version. Färgerna som får användas på vapnet är blått/guld, svart eller vitt. Utföranden av logotypen finns i fyra olika nivåer enligt nedanstående eempel. För de gemensamma nämnder/förvaltningar som Karlskoga kommun och Degerfors kommun har finns en egen logotyp. Den har de båda kommunernas vapen med och finns för nivå 1-3, liggande variant. Se nedanstående eempel. Alla versioner av logotypen ska godkännas och produceras av kommunstyrelsens ledningskontor. Gemensam logotyp finns i liggande version. Logotypen finns i en liggande och en stående version.

12 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 12 Nivå 4 Verksamhet Stil: ITC Franklin Gothic - Demi Punkter: 19, radhöjd 23 Spärra/knip: 0 KARLSKOGA KOMMUN Stil: ITC Franklin Gothic - Book Punkter: 13 radhöjd 23 Logotypens olika nivåer Spärra/knip: - 20 Vanligtvis används logotypen på nivå 1 i material som riktar sig till medborgaren. Kulturskolan KARLSKOGA KOMMUN 1) Kommunnivå Denna version är den som vanligen används på material som riktar sig till medborgaren. Den används även av förvaltningarna för allmän information. 2) Politisk nivå Används endast av politiker vid politisk kommunikation, eempel på användning är visst myndighetsutövande och på delegationsbeslut. 3) Förvaltningsnivå Används endast då det är av särskild vikt Arbetsmarknadsenheten att framhäva förvaltningen som avsändare. Denna nivå KARLSKOGA ska dock KOMMUN inte ersätta nivå 1 på allmän kommunikation. Biblioteket KARLSKOGA KOMMUN 4) Verksamhetsnivå Vissa verksamheter som verkar i publika sammanhang, eempelvis Biblioteket, Strandbadet, kan få särskilt tillstånd av kommunikationschefen att använda nivå 4. Tillstånd ges endast undantagsvis.

13 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 13 Rekommenderade storlekar för liggande logotyp För att skapa en visuell standard rekommenderas följande storlekar på logotypen vid trycksaksproduktion. Avsikten med rekommendationerna är att minimera variationer och koordinera trycksaksprodukter. På andra format än nedan är en tumregel för längden på logotypen 15-20% av ytans bredd. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då den kan bli allt för dominerade. God kontrast är oftast viktigare än storlek. Upplösning Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11,5 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) A6 ( mm) A7 (74105 mm) E65 ( mm) Höjd 14 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 17 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Höjd 22 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

14 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 14 Rekommenderade storlekar för stående logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 15 mm Används för mycket små enheter Höjd 20 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 23 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 35 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 55 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

15 Grafisk manual för Karlskoga kommun Logotype 15 Rekommenderade storlekar för gemensam logotyp Använd alltid en högupplöst version av logotypen om den ska tryckas. Högupplösta versioner finns att ladda ned från kommunens intranät Kikaren. Kontakta kommunens kommunikationschef om osäkerhet uppstår. Höjd 8 mm Används för mycket små enheter Höjd 11 mm Rekommenderas för format: A5 ( mm) Höjd 12 mm Rekommenderas för format: A4 ( mm) Höjd 15 mm Rekommenderas för format: A3 ( mm) Högd 20 mm Rekommenderas för format: A2 ( mm)

16 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 16 Dekorlinjen I Karlskoga kommuns profil ingår en guld-blå dekorlinje som ska användas som ett grafiskt element för att förstärka Karlskoga kommuns logotyp och varumärke. Dekorlinjen får inte ersätta logotypen utan endast användas som ett komplement. Här finns eempel på hur dekorlinjen ska placeras. Dekorlinjen placeras alltid utfallande i trycksaker, både i nederkant samt i vänster/högermarginal. Undantaget i internutskrifter. Blå och guld basfärg används. Den totala höjden på dekorlinjen skall motsvara (minst) höjden på teten KARLSKOGA KOMMUN, men ej högre än symbolen. Varav den gula linjen är 1/5 del av den blå. Undantaget i PowerPoint. För standardformaten A5, A4 och A3 finns mallar med den profilbärande formen och logotypen. Kontakta din förvaltningsinformatör för att få tillgång till dessa mallar.

17 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 17 Guldlinje I Karlskoga kommuns grafiska element ingår en tunn guldlinje som med fördel används som indelning, vid ett större tetstycke, eller som här vid innehållsförteckning. Grafisk manual för Karlskoga kommun Innehåll 3 Innehållsförteckning Tunn lodrätt guldlinje 0,5-1 punkt bred Därför har vi en grafisk profil 2 Värdeord 4 Logotyp Vår logotyp tillägg 5-6 Placering av logotyp / frizon 7-8 Brott mot frizon 9 Placering 10 Versioner av vår logotyp 11 Logotypens olika nivåer 12 Rekommenderade storlekar Grafiska element Dekorlinjen 16 Guldlinje 17 Tonplatta 18 Illustrationer 19 Typografi Typsnitt 20 Färger Basfärger 21 Komplementfärger / procenttoner 22 Bilder Bilder och bildmanér 23 Upphovsrätt och personuppgiftslag 24 Språk Allmänna skrivregler 25 Ton och tilltal 26 Samverka med andra Samverkan med Alfred Nobels Karlskoga 27 Gemensamma projekt 27 Undantagen Möckelngymnasiet, Kulturskolan, Visit Karlskoga Degerfors 28 Dokumentmallar Eterna utskick / Pressmeddelanden 29 Eterna utskick / Pressinbjudan 30 Försättsblad till rapporter 31 E-postsignatur 32 Trycksaker Visitkort 33 Korrespondensmaterial 34 Affischer 35 Broschyr / Foldrar Kvalitetsåtagande 38 Skyltar 39 Vepa / Roll-up 40 Annonsering Annonser 41 Kungörelseannonsering 42 Informations/platsannonsering 43 Presentationer Powerpoint 44 Profilprodukter Profilkläder 45 Bilar 46 Definitioner för våra olika grafiska profiler 47 Webb 48

18 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 18 Tonplatta Tonplattor för till eempel faktarutor sätts i 10% av våra färger eller i vitt mot bild eller annan färgad bakgrund. Tel Kontakt Besöksadress: KS Ledningskontor Telefon: Katrinedalsgatan 2-4 E-post: Hemsida: Karlskoga Besöksadress: Postadress: KS Ledningskontor Karlskoga kommun Katrinedalsgatan Karlskoga Postadress: Karlskoga kommun Karlskoga 2013 Här skriver du en rubrik Här kan du skriva en underrubrik som förklarar rubriken. Plats för rubrik här Tonplatta i 10% av komplementfärg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed massa sapien, congue at placerat dictum, rutrum at nisi. Nullam ut diam in sem porttitor Faktatet werwer werwer werwer interdum non sed mi. Suspendisse nulla justo, placerat ut pharetra vel, congue ac risus. Aenean pretium hendrerit eleifend. Curabitur faucibus dolor ac elit imperdiet sit amet tempus quam feugiat. Class aptent taciti

19 Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafiska element 19 Illustrationer Det finns ett antal illustrationer vi kan använda för att skapa liv och rörelse eller för att förstärka vårt budskap i informationsoch marknadsföringsmaterialet. Kontakta din förvaltningsinformatör om du vill ha åtkomst av materialet.

20 Grafisk manual för Karlskoga kommun Typografi 20 Typografi Typografi är läran om bokstäverna och är en viktig del i grafisk formgivning. God typografi gör det lättare för våra mottagare att läsa och förstå en tet och signalerar dessutom kvalité. AaBbCcDdEe Arial regular AaBbCcDdEe Arial Italic AaBbCcDdEe Arial Bold AaBbCcDdEe Arial Bold Typsnitt Arial, Times New Roman och Verdana är de typsnitt som ingår i Karlskoga kommuns grafiska profil. Ett typsnitt är en komplett uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med speciell utformning. Typsnittets storlek anges i punkter (p). Rubriktypsnitt Arial är ett linjärt typsnitt som används i rubriker och ingresser. Brödtet Times New Roman är ett seriftypsnitt och används i längre teter, så kallad brödtet. Webb Endast på kommunens webbplats används Verdana. AaBbCcDdEe Times New Roman Regular AaBbCcDdEe Times New Roman Italic AaBbCcDdEe Times New Roman Bold

21 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 21 Färger Våra basfärger är blått och guld (och kommer från vapnet). Använd alltid angivna koder för att få rätt färg. Basfärger Karlskoga kommuns primära profilfärger är logotypens blå och guldfärg. De färgerna kan även användas i färgade plattor och andra tillämpningar. Svart och som tonas ned till grått, finns också som basfärg, och den kan användas som komplement i till eempel tonplattor. Svart Blå Guld C100 M40 Y0 K0 C20 M30 Y70 K0 R:0 G:117 B:191 R:214 G:177 B:96 PMS 300 PMS 873 HTML: #0033CC HTML: #CC % 80% 60% 40% 20% 10%

22 Grafisk manual för Karlskoga kommun Färger 22 Komplementfärger Det finns en uppsättning komplementfärger med se varma, klara signalfärger; turkos, grön, gul, orange, rosa och röd. I en produkt använder vi en av komplementfärgerna åt gången, i till eempelvis tonplattor, rubriker etc. De är valda för att fungera bra i tryck och digitala medier samt för att skapa accenter och kontrast. Färgerna i procenttoner För diagram och tetplattor är det tillåtet att återge färgerna i procent av grundfärgen. Riktlinjen är att använda färger i steg om 20 %, men viktigast är att rätt kontrast uppnås. Vi kan även använda någon av de framtagna komplementfärgerna, se eempel: C65 M0 Y30 K40 C65 M0 Y30 K0 80% 60% 40% R: 56 G: 133 B: 133 R: 80 G: 188 B: 189 C50 M0 Y100 K40 C50 M0 Y100 K0 80% 60% 40% R: 104 G: 136 B: 22 R: 149 G: 193 B: 31 C0 M18 Y100 K0 80% 60% 40% R: 255 G: 208 B: 0 C0 M60 Y100 K0 80% 60% 40% R: 239 G: 125: 0 C12 M100 Y0 K40 C12 M100 Y0 K0 80% 60% 40% R: 148 G: 0 B: 88 R: 212 G: 0 B: 127 C20 M100 Y60 K40 C20 M100 Y60 K0 80% 60% 40% R: 139 G: 17 B: 48 R: 199 G: 23 B: 72 C100 M40 Y0 K40 C100 M40 Y0 K0 80% 60% 40% R: 0 G: 82 B: 134 R: 0 G: 117 B: 191

23 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 23 Bilder och bildmanér Frizon bild Vi använder måttförhållande Stor eller Liten frizon = minst höjden på bokstaven K i Karlskoga, logotyp Nivå 1, liggande. En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga och känslan i en bild förmedlar ofta mer än ord kan säga. Därför är det viktigt att göra ett medvetet bildval. Våra bilder ska vara varma och inbjudande och gärna innehålla någon form av aktivitet. Vi använder bilder av människor med olika ålder, kön och etnicitet. Bildutsnitt: Vi jobbar med rena kanter, ibland med cirkelformat. (Ej ovaler)

24 Grafisk manual för Karlskoga kommun Bilder 24 Upphovsrätt och personuppgiftslag Det är viktigt att vi säkerställer att vi följer lagen om upphovsrätt för bilder och illustrationer. Köper vi in bilder så ska avtal finnas, där det framgår att vi har fullständig och eklusiv rättighet till materialet. Bilder som är tagna av kommunanställd i tjänst äger Karlskoga kommun rättigheten till. något samtycke. Ej heller för bilder tagna i en korridor, eller allmänna ytor på en arbetsplats eller kontor. Om det är i en mer privat situation och om enskilda personer kan urskiljas så bör vi inhämta samtycke. Person från 16 år: muntligt samtycke eller konkludent handlande (det vill säga, person ger sitt godkännande genom passivt eller aktivt agerande/handlande, eempelvis väljer att vara kvar när fotografering pågår). Person under 16 år: Skriftligt samtycke av föräldrar. Omyndig person: Skriftlig samtycke av god man För bilder på barn och unga i förskola och grundskola bör ett samtycke inhämtas som administreras av respektive förskola, skola eller kulturskola för varje läsår. I informationen som lämnas i samband med samtycket framgår att detta samtycke kan återkallas när som helst. I vårt material har vi gärna med bilder på glada och aktiva personer. Vi har valt att kategorisera bilderna enligt följande: Profilbilder Samtycke krävs från berörda att de finns med i olika typer av marknadsförings- och informationsmaterial) Dokumentationsbilder För bilder tagna på personer i offentliga miljöer, som är i neutrala situationer, behövs ej För bilder på personer boende på vårdboende bör samtycke inhämtas av antingen personen själv eller god man vid varje enskilt fototillfälle. Ansvaret för inhämtande av samtycke har producent/fotograf, och bedömning av vem som undertecknar samtycket görs i samråd med verksamheten. Bild på Förtroendevald Samtycke krävs vid publicering av bild. Bild i tjänsten Samtycke krävs vid publicering av bild.

25 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 25 Allmänna skrivregler Brev, protokoll och annat som skrivs på förvaltningarna är en del av kommunens ansikte utåt. En enhetlig och konsekvent utformning av brev, tjänsteskrivelser, protokoll och så vidare gör det lätt att läsa, hitta uppgifter och beslut både för våra politiker, oss själva och inte minst för allmänheten. Genom att använda mallar förenklas dokumentproduktionen inom förvaltningen. För tips om skrivregler och språk har Karlskoga kommun tagit fram Administrativa rutiner. Dessa finns att läsa/ladda ner på kommunens intranät Kikaren. Kontakta din förvaltningssekreterare om osäkerhet uppstår. Handläggare: Namn Namnsson, Förvaltning Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Eempel på brev (1) Rubrik på Tjänstebrev Handläggare: Svea Svensson, 1. Kansliavdelningen Tjänsteställe Mottagare Utdelningsadress Ortsadress Land Detta är ett brev. Teten i huvudet är Arial 10. Rubriken är Arial 14 fet. Underskrift skrivs som nedan. Telefonnumret innefattar både fast och mobil telefon. Kopia skrivs längst ner i dokumentet. Orden Bilagor samt Kopia är inte understrukna eller fetstilade. Rubrik på tjänsteskrivelse (rubrik 1) (här görs två entertryck) Sammanfattning All tet i sidhuvudet är Arial 10. Rubrik på tjänsteskrivelsen är i Arial 14 fet, medan rubrik 2 är i Arial 12 fet. Om man behöver ytterligare en rubriknivå ska Arial 12 användas. Ingen radmatning görs emellan rubrikerna och brödteten. Datum skrivs ut i löpande tet, t e den 8 mars 2012, men inte i sidhuvudet. Kontrollera alltid att datum är riktigt på sidan två om du har fler sidor än en. I adressatfältet anges första instans där tjänsteskrivelsen ska behandlas. Förslagsställare tydliggörs genom att man skriver vilken förvaltning som lämnar förslaget, t e X-förvaltningens förslag till beslut. Dessa rubriker ska alltid finnas i en tjänsteskrivelse: Med vänlig hälsning (här görs tre entertryckningar) Svea Svensson Handläggare Telefon: E-post: (här görs tre entertryckningar) Bilagor 1. Statistik 2. Karta (här görs tre entertryckningar) Kopia Pelle Pettersson Jan Jansson Sammanfattning Beslutsunderlag X-förvaltningens förslag till beslut Inget I tjänsten ska förekomma vid underskrift. Epedieras till skrivs av handläggaren sist i förslaget och är obligatoriskt. Om tjänsteskrivelsen har ett längre innehåll rekommenderas följande rubriker mellan Beslutsunderlag och X-förvaltningens förslag till beslut : Bakgrund Beskrivning av förslag alternativt Beskrivning av ärendet Konsekvenser alternativt Överväganden Alternativt Konsekvensbeskrivning (med sammanfattning av checklista för hållbar utveckling - HUT) POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ Välj alternativ rubrik beroende på ärendets art.

26 Grafisk manual för Karlskoga kommun Språk 26 Ton och tilltal Vårt språk och våra teter har stor betydelse för hur vi uppfattas. Vi vill att vårt tonläge upplevs som vänligt, seriöst och trovärdigt. Vi skriver alltid på ett enkelt, tydligt och begripligt språk och utgår alltid från mottagarens perspektiv. Undvik liknelser som eempelvis kastade ett öga, fackspråk och förkortningar. Korrekturläs en etra gång och läs gärna teten högt för dig själv, då brukar otympliga meningar avslöjas. kastade ett öga d.v.s bl.a sommar öppet tittade hastigt det vill säga bland annat sommaröppet

27 Bild: office.microsoft.com Grafisk manual för Karlskoga kommun Samverkan 27 Samverka med andra När Karlskoga kommun eller Karlskoga och Degerfors kommuner samarbetar med andra parter placeras vår logotyp enligt standard överst till vänster. Samverkande partners logotyp placeras i sidbotten, med notering: I samarbete med alt Ett samarrangemang med. Storleken på de samverkandes logotyper avgör placering och format. Hör gärna vidare med din förvaltningsinformatör om du har frågor kring utformningen. När vi vill berätta om orten som eempelvis, Möjligheternas stad, Attraktiva Karlskoga, Trygg stad och så vidare använder vi platsvarumärket Alfred Nobels Karlskoga i syfte att marknadsföra platsen Karlskoga, se definitioner, sid Välkommen till Karlskogagalan Nu är det dags för Karlskogagalan en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Ta med dina anställda, kunder och samarbetspartners - anmäl 10 och betala för 9! Nu är det dags för Karlskogagalan 2012 en bubblande, glittrande kväll där vi hyllar Karlskogas eldsjälar och lyfter fram goda insatser och framgångar i vår stad. Datum: Torsdagen den 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kuvertavgift: 550 kr, inkluderar välkomstdrink samt öl/vin/alkoholfritt alternativ Vi börjar kvällen med en välkomstdrink och mingel. Sedan dukas en buffémiddag fram med öl eller vin/alkoholfritt alternativ. Kvällens höjdpunkt är självklart prisutdelningen. Det blir också underhållning med liveband. Anmälan Hemrehabilitering kan vara Ta med dina anställda, kunder och affärspartners till ett Karlskogagalan alternativ för 2012! dig Anmäl som: 10 betala för 9. Anmälan via e-post till på /karlskogagalan eller på telefon senast 10 oktober. Biljetterna faktureras i efterskott. Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering inom slutenvården/-dagrehabilitering eller kommunens korttidsvistelse. Välkommen! Årets prisvärdar: Har varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen. Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet att utföra aktiviteter. Vårdas av anhörig. Du och din anhörig kan behöva råd och stöd i träning, arbetssätt eller andra åtgärder för att underlätta i hemmet. Datum: Torsdag 18 oktober Tid: Plats: Nya Kupolen Klädsel: Fest Kontakt Arbetsterapeut - Karlskoga kommun Telefon: vardagar kl 8-10 & Sjukgymnast - Örebro läns lansting Telefon: Egna anteckningar Kuvertavgift: 550 kronor Anmälan: Mer info: karlskoga.se/karlskogagalan 2013 Hemrehabilitering stöd och träning i hemmet Om du är osäker och har frågor kan du alltid ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast i primärvården i din kommun.

28 Grafisk manual för Karlskoga kommun Undantagen 28 Undantag Alla verksamheter inom organisationen Karlskoga kommun är en del av Karlskoga kommuns identitet. Det betyder att verksamheterna också använder Karlskogas logotyp som avsändare och den grafiska manualen som är riktlinjer för utformning av informationsmaterial. Möckelngymnasiet har en egen logotyp och färgskala. Möckelngymnasiet eponeras tillsammans med Karlskoga och Degerfors gemensamma logotyp eftersom gymnasiet verkar inom ramen för den gemensamma nämnden. Vid vissa specifika tillfällen kan det vara motiverat att en verksamhet av någon anledning får använda en kompletterande profilering. Utgångspunkten för undantagen är att det totalt sett skulle medföra betydande mervärden för kommunen att verksamheten kan identifieras med en kompletterande logotyp. Undantagen kan i vissa väldigt speciella fall innebära en rättighet att använda egen logotyp och egen plan för profilering. Det finns ett undantag som är beslutat: Karlskoga kulturskola får använda bilden Karlskoga kulturskola. Bilden ska inte stå själv utan alltid eponeras tillsammans med Karlskoga kommuns logotype för att visa att det är en av kommunens verksamheter.

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun Vårt varumärke Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Allt arbete som utförs i Gislaveds kommuns namn har i grunden ett och samma syfte att göra livet lättare för alla som bor och verkar i vår kommun. Med detta i

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Planera smidiga utskick Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Väl planerat är hälften skickat Kom ihåg att beakta Postis krav på maskinell hantering när du planerar en försändelse, till

Läs mer

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual Grafisk manual Innehållsförteckning Visuell identitet... 3 Logotyp... 4 Typografi... 7 Färger... 8 Ikoner... 9 Bildmanér... 11 Mönster... 12 Digitala presentationer...13 Kuvert...14 Brevmall...15 Signatur

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4 5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonser... 9 10

Läs mer

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter För förtroendevalda Grafisk manual, för förtroendevalda, december 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Schildts & Söderströms LOGOTYP

Schildts & Söderströms LOGOTYP Brand manual Schildts & Söderströms LOGOTYP SAFE AREA 8x x x LOGOTYPENS FÄRG VARIATIONER Logotypen används främst i en av dessa fyra varianter. Logotypens namndel är alltid svart eller negativ. Märket

Läs mer

guide till centerpartiets nya profilering

guide till centerpartiets nya profilering guide till centerpartiets nya profilering ett hållbart val Varför finns Centerpartiet? För oss som är aktiva inom partiet är svaret förstås självklart. Men för många väljare är det tyvärr inte det. Inte

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

F10 Mer CSS Dagens agenda

F10 Mer CSS Dagens agenda F10 Mer CSS Dagens agenda Stila formulär CSS-genererat innehåll Mediatyper Utskrift Negativa marginaler Sprites Gridbaserade layouter Ramverk Formulär Prydliga formulär #cform { width: 500px;} #cform

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health Grafisk Manual JoyEvent - Hunt and Health Innehåll Logotyp 01 Färger och färgkoder 02 Grafiska element 03 Typsnitt 04 Annonsmall för print, text och bild 05 Annonsmall för print, endast text 06 Wordmall

Läs mer

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 Utgivare: Krabban Krönikör: Åsa-Micaela SALTSTÄNK Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 PINGSLÄGER 2011 Såhär glad är man när man seglar till Nya Elfsborg

Läs mer

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt Student: André Falk Lärosäte: hdk, Göteborgs universitet Utgivningsort: Göteborg Utgivningsdatum: Vårterminen 2008 Kurs och utbildningsprogram: Examensprojekt

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya kursplaner Ämnesforum Samråd Samråd Samråd Samråd Samordnings grupp Ämnesarbets grupper Referensgrupper Kursplan Kursplan utkast Referensgrupper Remiss W E B B Kursplane -förslag

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se Portfolio Utställnings affisch Sara Berlekom Målningar, teckningar och foton Hantverksboden

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer