Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand"

Transkript

1 Globala och Regionala Rapporter 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

2 Innehåll Inledning Politiska förändringar och den ekonomiska krisen 3 Utvecklingstrender och förändringar inom byggnadsindustrin 5 Utveckling och förändringar i skogs- och träbranscherna 6 Nya frågor: otrygga jobb, migration, klimatförändringen 8 Utmaningar och möjligheter för BTI 10 Tio Prioriteringar: Handlingsplanen Organisering, förhandlingar och politisk påverkan Organisering i offentligt finansierade infrastrukturprojekt Global kampanj för migrerande arbetares rättigheter Att genomföra ett hållbart skogsbruk Kampanj för schyssta villkor i idrottsevenemang: rent spel i idrotten Lobbying för gröna, stabila och säkra arbetstillfällen HIV/AIDS, jämställdhet, arbetstillfällen för unga arbetstagare och undervisning för barn Ny kommunikationsstrategi Bygga global och regional kapacitet Global och regional finansiell hållbarhet 75 Regionala rapporter Europe 77 Afrika och Mellanöstern 91 Asien och Stillahavsområdet 102 Latinamerika och Karibien 112 2

3 Inledning Politiska förändringar och den ekonomiska krisen Den globala arbetslösheten kommer att stiga till över 200 miljoner under 2013, vilket enligt ILO innebär att den globala jobbklyftan ökat med 67 miljoner sedan tiden före den finansiella och ekonomiska krisen Nya nedåtjusteringar enligt Internationella valutafondens ekonomiska prognoser visar att situationen är särskilt akut i Europa, där några länder har gått in i sitt sjätte år i rad med recession. Denna långdragna lågkonjunktur som har lett till att arbetslösheten ökat till över 25 procent i några länder, är till stor del orsakad av de neddragningar som länderna genomför för att försök leva upp till målen att minska underskottet, vilket är ett villkor för att de ska få stödlån. Situationen är också akut i vissa länder i Mellanöstern Nordafrika (MENA), där arbetslösheten växer, den sociala tryggheten försämras och det har uppstått finansiella problem efter revolutionen i regionen som inleddes i Tunisien den 19 december Världen har kunnat åse hur arbetare i Medelhavsområdet och Gulfregionen har gått ut och krävt demokrati, ekonomisk stabilitet och en fördelning av välstånd och resurser och hur de därigenom brutit den tystnad som rått på grund av mångåriga förtryckardiktaturer; i Syrien pågår ett inbördeskrig och de råder fortsatta spänningar i Palestina, Bahrain, Tunisien och Egypten. Under de 18 månader som gått efter revolutionen har det förekommit mängder av protester i Egypten, de häftigaste i den nationella arbetarrörelsens historia. Bahrain, Libyen och Jemen står också inför stora utmaningar. Under den här perioden har vi tvingats se en upptrappning av konflikter och krig, och en växande muslimsk fundamentalism i länder som Nigeria, Mali, Mauretanien, Kenya och Somalia. Den auktoritära monarkin i Swaziland och den sköra samarbetet i Zimbabwes regering utgör också utmaningar. Som positiva händelser kan man notera ett nytt land kallat Sydsudan och en fredlig övergång till demokrati i Elfenbenskusten, att FN beviljade Palestina observatörsstatus i november och därmed erkände den palestinska statens existens på det palestinska territoriet som är ockuperat sedan Kvinnor har tagit över höga positioner i södra Afrika, som i Malawi, där en kvinna valts till president. För första gången i Afrikanska Unionens historia har en kvinna valts till utskottsordförande i SADC. Men regionen tyngs också av hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar och kvinnor, enligt ILO:s rapport Dessutom har priserna blivit abnormt höga på vardagsvaror, speciellt livsmedel, elektricitet, olja och transporter. Det är helt klart att regionen inte kommer att uppnå FN:s millenniemål till år I regionen lever en majoritet av människorna fortfarande på mindre än 2 dollar om dagen och klyftan mellan rika och fattiga växer, vilket innebär stora svårigheter för människor som lever i fattigdom och drabbas av ett antal sjukdomar, bl.a. HIV/AIDS. Visserligen har några delar av regionen återhämtat sig från finanskrisen, men den ojämlika fördelningen av välstånd förhindrar en hållbar tillväxt. På arbetsmarknaden har sysselsättningsmönstren förändrats. Det finns nu färre heltidsjobb och fler arbetare i otrygga jobb, såsom deltidsarbete, privata arbetsförmedlare, kontrakts-, visstids-, tillfälliga och informella arbeten. I många länder har det ägt rum en avsevärd ökning i antalet migrerande arbetare. Dessutom investerar nu multinationella bolag inklusive kinesiska i regionen som ett led i den nya kapplöpningen efter resurser. 3

4 Asien-Stillahavsområdet har gått igenom enorma förändringar, som en följd av de ekonomiska och sociala villkor som är speciella för regionen, och tillväxten och utvecklingen har fortsatt i många av regionens länder. Men en växande arbetslöshet och sårbar sysselsättningssituation i regionen dämpar den starka ekonomiska tillväxten. I slutet av 2009 fanns det enligt ILO totalt 100 miljoner arbetslösa människor i regionen. De migrerande arbetarna fick omedelbart känna av konsekvenserna av krisen. Regionen har åter drabbats av inflation i livsmedels- och oljepriserna, vilket omedelbart ger ogynnsamma återverkningar för regionens fattiga. Ovanpå alla dessa problem råder politisk instabilitet i Fiji, Burma, Pakistan och Thailand. I Sri Lanka stabiliseras ekonomin gradvis efter mer än två decenniers inbördeskrig. Nepal står fortfarande inför politiska utmaningar. I regionen har det också förekommit kränkningar av de fackliga och mänskliga rättigheterna i Sydkorea, Filippinerna och Kambodja. Det faktum att Asien-Stillahavsområdet fortsätter att vara tillväxtmotorn i världsekonomin visar på två viktiga utvecklingslinjer som hänger samman med varandra: den fördjupade regionala ekonomiska integrationen och främjandet av handel och affärsrelationer bidrar tillsammans till att bygga ett sammanhängande ekonomiskt område i regionen. Genom att samarbeta kan länderna i Asien-Stillahavsområdet staka ut den nuvarande ekonomiska återhämtningen genom att investera i sina befolkningar och genom att införa social trygghet som ett viktigt inslag i den nationella utvecklingen. Det står klart att Asien-Stillahavsregionen numera är en etablerad ledare i den globala ekonomin och att man måste ta tillfället i akt att värna och driva denna utveckling vidare till gagn för sina befolkningar. Som övriga regioner har också Latinamerika och Karibien hämtat sig från följderna av finanskrisen 2009, vilken ledde till en enorm arbetslöshet. Idag befinner sig regionen i ett bättre läge, rustad för att möta nya utmaningar. De multilaterala bankerna och specialiserade organisationer som ECLAC (FN) rekommenderar att man ska utveckla och förbättra den ekonomiska och sociala politiken och rikta in sig på att utveckla tre nyckelområden där man måste investera mer resurser: utbildning, infrastruktur och innovativ och produktiv utveckling. I alla ekonomiska scenarier framstår investeringar i infrastrukturen som ett medel att övervinna krisen och stimulera tillväxten. Regionen har den största potentialen inför de närmaste 15 till 20 åren, och offentliga investeringar i infrastruktur i Latinamerika kommer att uppgå till 100 miljarder USD per år under de närmaste fem åren. Politiskt har de demokratiska institutionerna i regionen drabbats av två bakslag: en statskupp i Honduras 2009 och en parlamentskupp i Paraguay Övriga nationer har lyckats förnya sina representativa demokratier genom ordinarie val. Transnationellt bildas nya institutioner mellan de latinamerikanska staterna, som UNASUR och CELAC, liksom en utökad MERCOSUR, där Venezuela kom med 2012 och Ecuador och Bolivia blev associerade stater. I Europa fortsätter eurokrisen. Varken med Pakten för Europa eller Skattepakten har man ännu så länge lyckats komma till rätta med osäkerheten kring den gemensamma valutan. Det tragiska fallet med Grekland, som står på randen till bankrutt, visar att de drakoniska neddragningsplanerna inte är rätt hjälpmedel tvärtom. Som de fackliga organisationerna i Europa framhållit, kommer det bara vara möjligt att lyfta euron ur krisen genom en kombination av åtgärder i syfte att få igång en ekonomisk tillväxt och en stegvis sänkning av de offentliga underskotten, skuldnivåerna och de makroekonomiska obalanserna. Trots att den ekonomiska situationen i BTI:s branscher är långt ifrån densamma överallt, så har neddragningsplanerna negativa konsekvenser i en majoritet av länderna både för antalet jobb och kvaliteten på jobben. Detta försvagar facket både i medlemsantal och mobiliseringskapacitet. Tillbakagången återspeglas också i tendenserna till en nationell isolationism bland förbunden, som går parallellt med utvecklingen på det politiska området. Den fackliga styrkan hotas ytterligare i branscher som är drabbade av en strukturell kris, som skogsindustrin, och i länder där extremhöger- och populiststyrda regeringar brutalt attackerar fackliga rättigheter och sociala partnerskap. Detta är särskilt fallet i några av länderna i Central- och Östeuropa. 4

5 Utvecklingstrender och förändringar inom byggnadsindustrin Framtiden Byggnadsindustrin är stadd i förändring. Kommersiella, bostads- och industribyggnadsprojekt intar nu andraplatsen efter energi, naturresurser, transporter, kommunikationer och teknologi och andra vitala infrastrukturprojekt. Nya infrastrukturprojekt är ofta jämförelsevis enormt omfattande. Denna tillväxt kommer att drivas på av tillväxtekonomierna BRIC (Brasilien, Ryssland Indien, Kina). Man räknar med att de marknaderna kommer att växa med 110 % till 7 biljoner US$ år Byggverksamheten i de utvecklade länderna förväntas öka till 5,7 biljoner US$ (upp med 35 %) till slutet av det här årtiondet. Marknaderna i utvecklingsländerna kommer att ge många organiseringstillfällen. CHINCA, Association of Chinese International Contractors, har nu infört frivilliga standarder för socialt ansvar, som omfattar sociala- och arbetarskyddsrättigheter. Detta dokument kan vara en inkörsport för facket. I Afrika har man förhandlat fram flera bra kollektivavtal med kinesiska multinationella företag. Kina förväntas gå förbi USA som världens största byggmarknad framemot Tillväxt inom infrastrukturen Den globala omsättningen i byggnads- och entreprenadindustrin 2012: 7,2 biljoner US$; antal sysselsatta närmare 150 miljoner. 2020: 12.7 biljoner US$ år Antal sysselsatta: prognosticerad tillväxt: 70 % inom en tioårsperiod Tillväxten i infrastrukturen drivs på av de växande städerna. Infrastrukturen är så avgörande för denna tillväxt att till och med de ekonomiskt hårdast pressade regeringarna kommer att prioritera den eller möta en drastisk förändring i sina befolkningars livsstil. Denna exploderande infrastruktur innebär en hittills aldrig skådad konkurrens om energi, mineraler, skogsprodukter och vattenresurser. Hållbarheten i denna byggboom börjar och slutar med byggandet det material som används, det avfall det producerar och den färdigbyggda miljön. Detta skapar nya möjligheter, såsom utveckling av infrastrukturen mot förnyelsebar energi, grönt byggande och upprustning av befintliga byggnader för att effektivisera energianvändningen. Byggföretagen och de fackliga organisationerna bör spela en aktiv roll i utvecklingen av den framväxande regelmiljön, eftersom kunderna framför allt i de industrialiserade länderna i allt större utsträckning kräver reviderade data i fråga om hållbar utveckling. Stora byggföretag, som kommer att bli mer globala och mer diversifierade, kommer att kunna erbjuda att ta hand om en fast egendom över hela dess livscykel, där de sköter både byggandet, underhållet och fastighetsadministrationen. Denna totala upphandling kommer att leda till ett ökat behov av direktanställd arbetskraft med behov av utbildning och ledningsutveckling då man behöver bygga upp en extremt mobil, global arbetsstyrka. Industrin kommer att behöva samarbeta närmare med den offentliga sektorn inom infrastrukturen via offentligt-privata partnerskap (PPP) och det kommer att innebära att man lägger större vikt vid hållbarhet och åtaganden att implementera internationella arbets- och sociala normer. Gränsöverskridande fackliga nätverk är av central betydelse för vår fackliga organiserings- och förhandlingsstrategi. De bör fungera som resurscentrum för information och främja aktiv facklig rekrytering, stödja organisering och representation, kollektiva avtalsförhandlingar och arbetarskydd. 5

6 Multinationella bolag, speciellt de som är engagerade i det växande antalet stora infrastrukturprojekt, blir allt viktigare aktörer. Fackets svar på detta måste vara att bygga internationella nätverk som stärker den fackliga närvaron på arbetsplatserna och befäster relationerna mellan facken i det multinationella bolagets hemland och i projektlandet. Lokala hem, lokala jobb Uppskattningar inom branschen räknar med att bostadsmarknaden kommer att stå för 40 % av den globala omsättningen inom byggbranschen år 2020 och vara värd 5,1 biljoner USD. Bostadsbyggandet är bra för att skapa nya lokala jobb och lokala ekonomiska aktiviteter, då över 90 % av byggkostnaderna stannar kvar lokalt och det mesta materialet kommer från den närmaste omgivningen. Lokala upphandlingssystem och offentliga kontrakt kan utnyttjas för att stärka den lokala sysselsättningen, öka den sociala tryggheten och utbildningsmöjligheterna samt för att uppnå andra sociala mål. En målinriktad upphandling kan vara ett sysselsättningspolitiskt redskap i kampen mot långtidsarbetslösheten, ungdomsarbetslösheten och för att främja lärlingsutbildning och lika möjligheter. Upphandlingspolitiken bör stödja dessa sociala mål genom att gynna entreprenörer som visar upp goda arbetsrelationer och lever upp till de sociala standarderna på arbetsmarknaden. Hållbart byggande De fackliga organisationerna måste engagera sig i de uppenbara utmaningarna som klimatförändringarna innebär. Nationell klimatförändringspolitik med nationella program kan bara lyckas om de utformas och genomförs med aktiv medverkan av de vilkas liv den påverkar: arbetsgivare, arbetstagare och konsumenter. En social dialog mellan byggfacken, branschens arbetsgivarorganisationer och staterna är av avgörande betydelse. Facket måsta ha en stark röst när man beslutar om nya standarder för grönt byggande och hållbar infrastruktur. Vi måste samarbeta med industrin i utformningen av säkra, hälsosamma byggnader med låga koldioxidutsläpp och verka för användning av arbetskraftsvänliga metoder i byggandet. Sysselsättningen måste alltid stå i fokus för de fackliga initiativen. Det finns mängder av möjligheter renoverings- och ombyggnadsprogram i fastigheter, uppgradering av energieffektiviteten, väderbeständighetsprogram för energisparande, samt återvinnings- och återanvändningsprogram för byggmaterial. Det är viktigt att det finns yrkesutbildnings- och sysselsättningsprogram för att ta vara på dessa hållbara jobb. Utveckling och förändringar i skogs- och träbranscherna Skogen bidrar till försörjningen av mer än 1,6 miljarder människor. Värdet av skogsprodukter som handlas internationellt har nått 270 miljarder US$, av vilka utvecklingsländerna står för mer än 20%. I hela världen ger skogsindustrin arbetstillfällen (både formella och informella) för närmare 50 miljoner människor. Skogarna täcker 26 % av jordens landyta och spelar en väsentlig roll när det gäller att förverkliga millennie-utvecklingsmålen att till 2015 halvera antalet människor som lever i absolut fattigdom. Tyvärr så bortser man ofta från skogarna i utvecklingsstrategierna för landsbygden, därför att de felaktigt har ansetts befinna sig vid sidan om den allmänna jordbruksutvecklingen. Dessutom utgör timmer- och träprodukter, skörd och marknadsföring av hundratals skogsprodukter, såsom skogsbär, ved och medicinska produkter en ekonomisk aktivitet av enorma format. I takt med att befolkningen växer och länderna i världen blir rikare kommer också efterfrågan på skogsprodukter, både timmer samt massaprodukter och papper, att växa. 6

7 2011 värderas avverkningen av timmer till omkring 123 miljarder US$, en ökning med 31 % sedan För sågat virke är siffrorna 120 miljarder US$, en ökning med 71 % sedan Värdet på försäjningen av träbaserade skivor har haft en osannolik tillväxt med 334 % sedan 1980, särskilt uppseendeväckande eftersom volymen ökade med bara 184 %. Skogarna är hela världens egendom, som måste skyddas och skötas på ett hållbart sätt. Men för närvarande sköts mindre än 8 % av de tropiska skogarna på ett hållbart sätt. Det är en ynklig förbättring jämfört med 5 % som certifierades för 4 år sedan. Trots de stora ekonomiska värdena är skogarna en av de mest misskötta resurserna i utvecklingsländerna. Många länder med stora skogsresurser har varit utsatta för korruption och allvarliga brister vid skogstilldelning, administration och kontroll. Olaglig avverkning och därmed sammanhängande korruption på hög nivå blomstrar därför att avverkningsrättigheter kan vara extremt värdefulla. Utöver att kanalisera potentiella avverkningsvinster bort från nationella utvecklingsansträngningar framför allt genom att ta ifrån människor i och i närheten av skogarna deras levebröd uppmuntrar de ofta låga priserna som tas ut för koncessioner till slöseri, ohållbar skogsskötsel, plundring för kortsiktiga vinster och ersättning med mindre värdefulla eller mindre hållbara aktiviteter. Ansträngningar för att stärka förvaltningen stöter vanligtvis på känsliga lokala och nationella intressen, vilket främjar ett status quo. Vidare gör den växande befolkningen att omvandlingen av skogsmark till annan markanvändning, som avverkning av skog till förmån för jordbruk, ökar. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO uppskattar att 13 miljoner hektar skogsmark permanent omvandlas till jordbruksmark varje år, i huvudsak i tropikerna. Spridningseffekter av dålig policy i andra sektorer kan också bidra till en snabb avskogning. Detta har visat sig särskilt tydligt under de senaste årtiondena där skogsområden omvandlats till palmoljeplantager, som i Indonesien. En del skogsprodukter, framför allt timmer och ved, levereras visserligen via marknader, men det ekonomiska värdet av många andra skogsprodukter och tjänster (till exempel miljötjänster, biologisk mångfald och kolupptagning) passerar obemärkt av marknaden. Att värna om samhällets resurser är inte alltid en nationell prioritet i länder som kämpar med problem som fattigdomsbekämpning. Resultatet blir att skogarnas potential utnyttjas mindre i utvecklingsländer därför att skogssektorn måste konkurrera med utvecklingsinvesteringar. Dessutom har regeringarna begränsat intresse av investera i sektorn via lån när vinsterna ofta är globala snarare än nationella och lokala. Dessa investeringar måste konkurrera om resurser med högprioriterade sektorer som hälsa, utbildning och infrastruktur. Krisen påverkar världens skogar och den skogsbaserade industrin på olika sätt. När arbetslösheten ökar i städerna och de arbetslösa återvänder från städerna till landsbygden växer arbetslösheten i skogsområdena. Sysselsättningen och inkomsterna inom skogssektorn har minskat och även inom tillverkningsindustrin baserad på trä- och andra produkter från skogen, som pappersmassa och papper, på grund av sjunkande inhemsk och utländsk efterfrågan. Den nuvarande krisen är mycket värre än den asiatiska finanskrisen 1997 och tidigare erfarenheter visar att påverkan på de markbaserade sektorerna som skogs- och jordbruk troligen blir dramatiska. Efter 1997 har stora skogsområden avverkats, bränts och konverterats till andra användningsområden av fattigdomsdrabbade människor. Den vikande efterfrågan på jordbruksråvaror har medfört en omvänd effekt på produktion, inkomster och sysselsättning inom jordbruket i landsbygdsområden, där en majoritet av de fattiga människorna bor, och det leder till en enorm press på skogsmarken för att ge människor mat och tak över huvudet. 7

8 Nya frågor: otrygga jobb, migration, klimatförändringen Otrygga jobb: Under denna kongressperiod har BTI riktat in sig på nya frågor: otrygga jobb, migration och klimatförändringar. Årtiondena innan hade de flesta arbetare inom BTI:s branscher heltidsanställningar. Numera ökar de otrygga jobben inom alla BTI:s branscher i hela världen. Det är skadligt för arbetarna eftersom det innebär låga löner, dåliga arbetsvillkor, inga förmåner eller rätt till förhandlingar. Faktum är att det är först på sista tiden som Europa har konfronterats med tilltagande former av otrygga jobb, den bittra frukten av globaliseringen. Fackförbunden har bedrivit kampanjer och mobiliserat för en harmonisering uppåt av löner och arbetsvillkor så att medlemmarna skall kunna få bättre villkor och ett bättre skydd i alla europeiska länder. Strejker och massmobiliseringar i många länder i Europa och de stora Europeiska aktionsdagarna har visat vägen framåt för att driva igenom den nödvändiga kursändringen. BTI har noga följt utvecklingen på europeisk nivå, via ETUC och EBTF, vad gäller diverse aspekter på otrygga jobb, särskilt när det gäller utvecklingen av den europeiska lagstiftningen om visstidsanställningar, underentreprenörer, deltidsarbete, säsongs-/korttidsanställningar, illegalt arbete och falskt egenföretagande. BTI har tagit fram en broschyr där man redogör för hur fackförbunden i regionen har tagit sig an dessa utmaningar. Med BTI:s Europakonferens i Belgrad i september 2010 inleddes en diskussion och ett tankeutbyte om otrygga jobb utanför EU:s gränser. På nationell nivå har flera medlemsförbund utvecklat sina egna strategier och samlat erfarenheter. Mötet gav tillfälle att lära av varandra och klargjorde de fackliga ståndpunkterna och strategierna för hur man skall bekämpa otrygga anställningar. Otrygga jobb är också vanligt förekommande i andra utvecklade länder på andra kontinenter som i USA, Japan, Korea och Taiwan. I själva verket är otrygga jobb normen i många utvecklingsländer. Där det finns få fasta anställningar finns det ett stort antal arbetare i informella jobb, falska egenföretagare, arbetare från bemanningsföretag samt långa kedjor av underentreprenörer. Detta scenario har förändrat relationerna på arbetsmarknaden inom sektorn och samtidigt minskat huvudentreprenörens direkta sociala ansvar, då arbetskraften har externaliserats genom att man använder sig av underentreprenörer och bemanningsföretag. Det finns många former av otrygga anställningar och det varierar från en region till en annan. Otrygga jobb är inte längre begränsade till utvecklingsländerna, utan har även penetrerat de länder som en gång i tiden höll i plånboken. De marknadsförs med en ny kraft som kapitalets svar på krisen. Anställningskontrakten individualiseras och de kollektiva rättigheterna överges i ett enda penndrag och bonuspoängen går till de länder som går längst med att generalisera otryggheten. Denna storoffensiv mot anställningsrättigheterna backas upp av de internationella finansinstituten. Å andra sida håller permanenta, fasta anställningar på att försvinna. De ersätts alltmer av visstidsanställningar, som i själva verket kan gälla i årtionden eller hela livet; eller med outsourcade bemanningskontrakt, som döljer det faktiska anställningsförhållandet och därmed förändrar maktbalansen på arbetsplatsen och i samhället; eller återigen säsongsanställningar, som i själva verket gäller året runt; eller falska egenföretagare, som förvandlar löntagare till entreprenörer ; eller stand-by- eller jourarbete; eller med skumma lärlingsjobb som ofta piffas upp språkligt och kallas för livslångt lärande. I rika som fattiga länder, på ett växande antal bygg-, trä- och skogsarbetsplatser sjunker antalet arbetare som kan förhandla med sina arbetsgivare genom sina fackföreningar, och antalet arbetare som förvägras denna rättighet växer. Antalet företag som inte har några anställda stiger, därför att de som utför arbetet som genererar deras vinster är outsourcade till bemanningsföretag. De massiva kränkningarna av rättigheter beskrivs ibland som flexibilitetsutmaningen eller med liknande formuleringar som bara är avsedda att dölja sanningen. Förnekandet av rättigheter och nedgraderingen av arbetet åtföljs av en för syftet anpassad språklig degradering. Otrygga jobb är ingen utmaning; det är 8

9 bara ett klart konstruerat angrepp. Arbetare, särskilt kvinnor, ungdomar och migranter, betalar ett mycket högt pris genom att de förlorar jobben, genom otrygga jobb och lönedumpning. Migrerande arbetare: I denna globala ekonomiska kontext har migrerande arbetare i otaliga fall varit offer för trakasserier och våld, utsatta för stigande arbetslöshet och pressade löner. Dessutom har typen av migration förändrats från traditionell permanent till temporär migration. Sedan 2007 har många länder som Frankrike, Ungern, Rumänien, UK, Kanada, Finland, Japan, Norge, Polen och Portugal infört antingen omfattande förändringar eller nya initiativ i sin migrationspolitik. Inom BTI:s sektorer har temporär migration blivit dominerande och till och med norm, och det bekräftas av det faktum att 40 % av de migrerande arbetarna i de industrialiserade länderna återfinns i tillverknings- eller byggindustrin. Eftersom migrerande arbetare, inklusive temporära och utstationerade arbetare, har en inverkan på BTIförbundens arbete för att upprätthålla nationella standarder och stoppa social dumpning, har BTI bedömt det som angeläget att bedriva en global migrationskampanj som riktar in sig på temporära migrerande arbetare. BTI startade ett globalt migrationsprojekt 2009 till stöd för sin globala kampanj för migrerande arbetare, känd som BTI Connect. Det är oerhört viktigt för BTI att organisera migrerande arbetare med utgångspunkt i lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. Alla arbetare, oberoende av deras rättsliga status, har rätt till en stabil anställning och anständiga arbetsvillkor. Migrerande och utstationerade anställda måste åtnjuta samma arbetsvillkor och lika lön för lika arbete som den nationella arbetskraften. Arbetare ska inte tvingas betala deposition, visum eller andra invandringsavgifter, transportkostnader och rekryterings- eller anställningsavgifter. Bemanningsbolag som skickar arbetare till andra länder skall vara skyldiga att ombesörja deras hemresa i händelse av att anställningen upphör eller användarföretaget försvinner. Arbetare får inte tvingas lämna ifrån sig sina pass eller rese- eller identitetsdokument. Migrerande arbetare med begränsade anställnignar skall ha fulla rättigheter till rättshjälp i det land där de arbetar och de skall ha rätt att organisera sig och gå med i facket. Migrerande arbetare skall informeras om sina boende- och arbetsförhållanden på ett språk som de förstår innan de lämnar hemlandet. BTI Connect satser framför allt på länder i Medelhavsområdet och de Öst- och centraleuropeiska länderna, Ryssland-Centralasien, Gulfregionen och Sydasien, Mexiko och Centralamerika, Syd- och Sydostasien. BTI-projektet innehåller tre komponenter: organisering och service; nationellt och globalt policyarbete; samt offentliga informationskampanjer som riktar in sig på migrerande arbetare på nationell nivå. Kampanjen Without Us startades av fackförbundet Unia och Global Unions. Kampanjen i Qatar riktar in sig på de allvarliga restriktionerna för arbetarna, speciellt migrerande arbetare, som vill ansluta sig till facket. Qatars arbetsrätt tillåter fackföreningar, men bara medborgare i Qatar får gå med i facket. Men majoriteten av arbetskraften består av migrerande arbetare och 99 % av alla byggnadsarbetare i Qatar är migranter. BTI har också organiserat migrerande arbetare genom att se till att migrerande arbetare får kontakt med facket både i hemlandet och arbetslandet och genom att förmedla kontakter mellan fackföreningar och regeringar, arbetsgivare, grupper i det civila samhället och frivilligorganisationer, NGOer, och allmänheten. BTI samarbetar också med Global Unions i samband med Global Forum on Migration and Development (GFMD), ILO och FN:s High-Level Dialogue on Migration (UNHLD). Klimatförändringarna: I dessa kristider har BTI och dess medlemsförbund engagerat sig tillsammans med sina sociala partners i sina respektive länder för att lobba för gröna, stabila och säkra jobb och verka för nödvändig kompetensutveckling. När allt kommer omkring påverkar klimatförändringarna människor i hela världen på olika sätt, både som konsumenter och som arbetstagare, och det har blivit en nödvändighet att ta ansvar för frågan och ansluta sig till de världsomfattande ansträngningarna. Klimatförändringarna erkänns numera i hög grad som en av de största utmaningarna de närmaste årtiondena. Övergången till en grön ekonomi är en vital angelägenhet. Även om förändringarna blir kännbara i hela ekonomin, så blir de extra kännbara inom skogsbruket och byggbranschen. BTI:s branscher har en enorm potential att lindra effekterna av klimatförändringarna genom hållbart skogsbruk och industriell utveckling. Enbart avskogningen är den näst största källan till koldioxidutsläpp i atmosfären. Byggnader ansvarar för omkring 8 % av de globala CO2-utsläppen och 9

10 användningen av dem bidrar till att öka utsläppen med 40 %. Största delen av energikonsumtionen i byggnader orsakas av värme, kyla, ventilation och belysning. Men även bygg- och rivningsprocessern bidrar med betydande CO2-utsläpp. För BTI är byggnads-, trä- och skogssektorerna, som sysselsätter omkring 200 miljoner arbetare globalt, en viktig del av lösningen på koldioxidutsläppen. Det är nu dags att agera och röra sig framåt mot hållbara bygg- och skogslösningar. BTI har deltagit aktivt i debatten om klimatförändringarna. De relativt låga kostnaderna för att göra byggbranschen grönare genom ROT-arbeten eller användning av nya teknologier och grön energi innebär stora möjligheter. Tack vara låga kostnader kan arbetare i den informella ekonomin också engageras, vilket innebär en inkörsport till förbättrade arbetsvillkor inom hela industrin. Det är viktigt att länka samman en hållbar utveckling, naturresurser, klimatförändringar och arbetarnas- samt andra mänskliga rättigheter. Tillsammans spelar Global Union Federations en aktiv roll för att lindra och anpassa sig till klimatförändringarna och betona vikten av respekt för arbetstagarnas rättigheter. Utmaningar och möjligheter för BTI BTI har konfronterats med många utmaningar och möjligheter under den här kongressperioden. Den ekonomiska och finansiella krisen har varit mycket hård för alla arbetare runtom i världen. I denna svåra situation har BTI tvingats reagera på förändringarna inom byggnads-, trä- och skogsindustrierna. Många multinationella byggföretag har omstrukturerats till globala konglomerat och expanderat med fastighetsadministration, koncessioner och fastighetsinvesteringar. Byggmaterial- och cementföretag har också blivit hårt koncentrerade och dominerar marknaderna i hela världen. Fler och fler bolag har outsourcat och fler och fler aktörer är involverade i underentreprenörskedjan som leder till allt fler otrygga jobb i byggnads- och träindustrin. Dessutom har kinesiska multinationella företag har blivit nyckelaktörer i infrastrukturprojekten. Dessa projekt ökar i omfattning i hela världen och här har BTI fortsatt att organisera och förhandla kollektivt. Inom trä- och skogsbranscherna har det ägt rum stora strukturella förändringar som påverkar arbetstagarna och de fackliga organisationerna. Den växande privatiseringstrenden inom skogsbruket har också lett till ökad användning av underleverantörer och outsourcing, på liknande sätt som inom byggsektorn. BTI har fokuserat på den växande betydelsen av sårbara arbetare under den ekonomiska krisen: migranter, kvinnliga arbetare och unga arbetare, som ofta råkar ut för arbetslöshet. Frågan om utrotning av barnarbete i Asien har också förblivit högaktuell. BTI har tagit sig an den ofrånkomliga utmaning som klimatförändringen innebär. Att göra byggandet och entreprenadarbetena och skogsindustrin grönare ger verkligen en möjlighet att generera nya arbeten med anständiga villkor, engagera den informella ekonomin och förbättra arbetsvillkoren inom branschen. De viktigaste satsningarna är att genomföra nya kompetensutvecklingsprogram och förbättra inspektionsmetoderna. 10

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

Rapport om den globala detaljhandeln

Rapport om den globala detaljhandeln Rapport om den globala detaljhandeln Stephanie Luce Oktober 2013 En rapport av UNI Global Union Innehållsförteckning Inledning... 3 Vikten av detaljhandeln i världsekonomin... 3 Effekterna av den globala

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014 Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR Stärkande av den sociala integrationen av gästarbetare inom de europeiska bygg- och träbranscherna TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR EFBWW European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer