NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping"

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 2 2 MEDBORGARFÖRSLAGET SOM GAV RESULTAT SÅ HÄR KAN DU FÖRBÄTTRA CENTRUM MJUKA INVESTERINGAR 2 SÅ KAN NYKÖPING BLI EN BÄTTRE CYKELSTAD MAUDE ÄR GOD MAN Påverka Nyköping Foto Helene Scheibe DET HÄR NUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handlar om hur du kan påverka utvecklingen av Nyköpings kommun. Vi berättar om ett medborgarförslag som gett resultat och hur viktigt det är att våra ungdomar engagerar sig i hur Nyköping ska se ut. En artikel handlar om de kommunala råden för olika intressegrupper som är viktiga kanaler direkt till politikerna. Läs också om förslaget till budget för Nyköpings kommun Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE ÄR NYKÖPINGS OFÖRÄNDRADE KOMMUNALSKATT Det här kan du göra i oktober i Nyköping. UTSTÄLLNINGAR Så här gör vi på NK-villan, till 6 oktober Från slända till smart textil på NK-villan, till 9 oktober Frank Björklund & Micke Johansson. Galleri Sjöhästen, till 6 oktober 29 oktober 2 november Höstlov. Deckartema på Barnkulturcentrum och biblioteket 3 Författarkväll med David Lagercrantz på Culturum kl 19 4 Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Föredrag om De oäkta barnen på Culturum, Olrogsalen kl 19 5 Hemsöborna på Nyköpings Teater kl 19 6 Kalas med Alfons Åberg på Barnkulturcentrum och Biblioteket kl 10 Öppen Skaparverkstad på Barnkulturcentrum, tema Alfons Åberg kl Gripes Modellteatermuseum kl Glindran Open konstutställning, Glindrans Skola, Björkvik kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Filharmoniska Sällskapet Orkesterkonsert på Culturum kl 17 7 Marknad och musik på Fåfängan kl Glindran Open konstutställning och konstrunda i Glindrans Skola, Björkvik kl PRO-dans i Vrena Folkets Hus kl 13 Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Hertig Karls-prisvinnaren föreläser kl 14 9 Kulturcafé på Folkhögskolan, Ronny Ambjörnsson berättar om Ellen Key kl Psykiatrins Dag, Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Dans på Träffen Donnez kl Bytesmarknad, Friluftsgården, Stigtomta kl 10 Familjeträff på engelska biblioteket kl 11 Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Kartongverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Musikcafé Vrena Folkets Hus kl 14 För Världens Barn Voices of Wind på Culturum kl 16 Kärleksdrycken opera live från the Metropolitan Opera, Nyköpings Teater kl Zumba Zunday på Träffen kl Familjeträff på spanska, biblioteket kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Från dagbok till blogg kl AnAkuten släktforskarhjälp i Släktforskarförenings lokal på Borgareg 15 kl Musikcafé Folkhögskolan Klezmofobia kl Bokfika för barn mellan 9 12 år. Bibl. kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Träverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl 15 och 18 A tribute to Dire Straits, konsert, Culturum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet i Nyköpingshus har öppet kl Fri entré. Föredrag Umgängeskonst kl 14 Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl Ekonomicafé på Folkhögskolan med Andreas Cervenka kl 19 Svansjön balett live från The Royal Opera House, London. Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Grottmannen på Nyköpings Teater kl 19 Jazzkväll på Pelles Lusthus kl Wille Craaford, Nyköpings Teater kl Dans på Träffen Highlights kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Tyll & trikå Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Gladys del Pilar konsert efter dagens workshop på Culturum kl 18 Otello opera live från the Metropolitan Opera på Nyköpings Teater kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Föredrag om köket kl 14 Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern Culturum kl Höstlovet börjar och Barnkulturcentrum och biblioteket har deckartema hela veckan 31 Magnus Carlsson & the Moon Ray Quintet på Culturum kl 19

2 2 nr 7 oktober 2012 NY. INLEDARE Åldern spelar ingen roll om man inte är en ost. n pings Ungdomsfullmäktige (NU) och vår verksamhet för olika grupper. Jag hittade en lapp med texten i mitt kontor under min första vecka på den lite då och då, ofta resulterar den i skratt och applåder. Men den egentliga poängen är viktigare än så. Den betyder att alla är viktiga, oavsett ålder. Allt påverkansarbete behöver mångfald. Alla kan göra skillnad, oavsett ålder och livserfarenhet. JAG HETER LINN och är en 20-årig människa som är samordnare för Nyköpings Ungdomsfullmäktige inflytande i lokalpolitiken. Oftast n driva sakfrågor av intresse för den unga befolkningen här i Nyköping. Det rör allt från graffiti till kollektivtrafik och ungdomshälsa. n n 1 o n fungerade, eller vad vi kunde åstad- - sett, skapat och varit del av mycket av det påverkansarbete NU gör för att förändra livet för främst unga i Nyköping. Det är ovärderligt och så betydelsefullt. DET HANDLAR OM demokrati, alla är inte lika bortskämda med det som vi. Alla mellan 13 och 25 år som går i skolan eller bor i Nyköping kan vara med och påverka NU som i sin tur kan påverka den lokala politiken. - klarhet att unga i resten av världen får den här chansen eller ansvaret. Därför är det så viktigt: Att alltid värna om alla människors kunskaper, att alltid släppa in nya visioner och åsikter i samtal kring påverkan och att aldrig stirra sig blind på ålder, ursprung därför måste vi vara med och påverka nutiden! Kom alltid ihåg: Åldern spelar ingen roll, om man inte är en ost. Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE NY REDAKTION En stor satsning på skolan är det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. Satsningar i budgeten 2013 Tillväxt och mjuka investeringar Beslutet om att snabbtågsförbindelsen Ostlänken ska börja byggas 2017 kommer att vara positivt för kommunens tillväxt. De närmaste åren satsar kommunen på miljardinvesteringar i en ny högstadieskola, ett nytt äldreboende och en samlad gymnasieskola vid Gripen samtidigt som arbetet inför Ostlänken påbörjas. Vi bygger skolor och förskolor och prioriterar investeringar som sänker kostnaderna på sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Befolkningstillväxten betyder också att planeringen av mark för bostäder och företag är viktig för Nyköpings utveckling. TROTS DE STORA satsningarna innebär budgetförslaget på runt 2,5 miljarder kronor att kommunen räknar med ett överskott på 40 miljoner kronor. Det är en välbehövlig förstärkning av kapitalet när stora investeringar görs och som är en nödvändig buffert om oväntade kostnader uppstår för allt från vattenläckor till mer omsorg. I grunden är förslaget till budget 2013 försiktig och ansvarstagande, fortsätter Urban Granström. Vi säkrar en god service till barn och äldre samtidigt som ekonomin ska vara i balans. BUDGET 2013 innehåller de första etapperna i ett nytt Resecentrum och investeringar i hamnområdet där nya bostäder växer upp. Utbyggnaden av Brandholmens avloppsreningsverk fortsätter liksom upprustningen av vattenledningar för att undvika ytterligare läckor i VA-systemet, berättar kommunalrådet Johannes Krunegård (MP). Utbyggnaden av VA-ledningen utmed kusten till Vålarö är en stor miljöinvestering som fortsätter de närmaste åren. Fler platser i förskolor och pedagogisk omsorg behövs då att antalet barn i åldern 0 5 år ökar. En stor satsning på skolan är också det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. ETT MINSKANDE ANTAL gymnasieelever betyder att lokaler och personal måste anpassas. En samlad gymnasieskola på Gripen gör utbildningen effektivare samtidigt som satsningen på ökad kvalitet ska locka fler elever. Med fler äldre som behöver hemtjänst och särskilt boende blir det ännu viktigare för kommunen att komma tillrätta med de ökade kostnaderna för hemtjänsten, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V). Ökade kostnader blir det också för fler inom omsorgen om funktionsnedsatta. Av budgetförslaget framgår också att det viktigt att man behåller nöjda kunder inom omsorgerna. I budget 2013 får kommundirektör Erik Carlgren ett antal uppdrag. Han ska bland annat följa kvalitetssäkringen av myndighetshandläggningen inom den nya divisionen social omsorg samt samordningen av socialpsykiatrin och missbruksvården, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Han ska också följa utvecklingen av flyktingmottagningen och då särskilt anhöriginvandringen. KOMMUNDIREKTÖREN ska också successivt införa nödvändiga justeringar i verksamheter och organisation för att nå målet att alla ungdomar under 25 år kan erbjudas arbete, utbildning och praktik. Behovet av att inrätta en barnombudsman i kommunen ska också utredas. Vidare får kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med sociala investeringar som innebär satsningar på barn och unga för att förebygga framtida problem och kostnader. Detta är ett led i att bygga ett hållbart Nyköping. KULTUR- OCH fritidsnämnden ska enligt budgetförslaget fokusera på stödet till föreningslivet och kvaliteten i föreningsdriven kommunal verksamhet. Nämndens uppdrag kommer att påverkas när det nya kommunägda eventbolaget tar över bokning och programverksamhet. Den nya sporthallen på Rosvalla innebär också ett större utbud av föreningsaktiviteter samtidigt som den bidrar till att öka Nyköpings attraktionskraft. Budgetförslaget innebär också att den internationella marknadsföringen mot flygresenärer som reser via Skavsta ska utvecklas. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO FREDRIK LAAKSONEN Några siffror från budget förslaget Nyköpings kommun: o 2 b 1 o 21 (den genomsnittliga skatten i Sveriges kommuner är 21:56) 1 60 öre/kubikmeter Engångsbelopp ger överskott Flera positiva engångshändelser gör att Nyköpings kommun redovisar Prognosen för helåret visar på ett 2 budget. Överskottet gör att Nyköpings kapital förstärks och det är positivt när vi nu står inför stora investeringar de närmaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Engångshändelser i form av återbetalning från AFA-försäkringen på nedskrivningar samt reavinster gör tillsammans med mer skatteintäkter och mindre pensionskostnader än budgeterat att finansförvaltningen redovisar ett överskott på knapp 71 Kostnaderna för verksamheterna 0 högre än budgeterat. De största och skolan. Kolla vattenförbrukningen på Internet Från den 1 oktober kan du läsa av mätarställningen på kommunens webbplats Idag får du som har en vatten- skickat till dig en gång per år för att fylla i och skicka tillbaka. Med den ställningen direkt på webben när det passar dig. inte att tas bort så den som inte har tillgång till en dator kan fortsätta att skicka in kortet via posten. Läs av din vattenmätaren minst en gång om året så att du håller koll på din vattenförbrukning. Fastighetsförsäljning ger fler hyresrätter Som resultat av ett uppdrag från kommunfullmäktige i Nyköping har Nyköpingshem lämnat ett förslag om 900 lägenheter. En affär som ska ge nya hyresrätter och medverka till ökade renoveringar av kvarvarande lägenheter. Nyköpingshem kommer att få in 00 ningen. Efter att ha betalat lån och ner kronor till offensiva satsningar på Nyköpings bostadsmarknad. Målet är att vi årligen ska bygga cirka 70 nya hyresrätter och renovera drygt 170 lägenheter fram till år 2016, berättar Christer Gustavsson, vd Nyköpingshem. Ett 60-tal företag har visat intresse för Nyköpingshems fastigheter. Efter utvärdering föreslås att Rikshem AB får köpa tio fastigheter med runt 750 lägenheter i centralorten Nyköping och Dalhälls fastighetsbolag, Nyköping, elva fastigheter med drygt 149 lägenheter i tätorterna runt Nyköping. Om kommunfullmäktige godkänner förslaget i oktober kan en ny ägare ta över delar av Nyköpingshems lägenhetsbestånd under no sammanträde måndag 1 oktober gehör för detta från övriga partier. ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars Göran Bergman LAYOUT Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 7/2012 Susanne Sawander Annika Hedberg Nyköpings kommun: Maria Säfverblad, Anneli Wirf Johanna Lindquist, Anna Malm TRYCK: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med post! Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den med posten. Nästa nummer av NY utkommer 7 november NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E post: Fax:

3 nr 7 oktober Så kan du engagera dig: Ungdomsfullmäktge består av ca 40 ungdomar. Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) jobbar för att alla ungdomar ska få det bättre i Nyköping. Via NU kan du som går i högstadiet eller gymnasiet engagera dig i de frågor du tycker är viktiga. Ungdomsfullmäktige består av cirka 40 högstadie- och gymnasieungdomar. Vårt uppdrag är att få in ungdomsfrågor i kommunens politik. Vi jobbar ideellt men lär oss mycket under tiden. Ungdomsfullmäktige startades 1995 och består av ungdomar från alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Vi i Ungdomsfullmäktige träffas en gång per månad och har motionsrätt till kommunstyrelsen. JUST NU ARBETAR NU med antirasism, graffiti, marknadsföring och PR, kollektivtrafik exempelvis billigare bussresor för ungdomar och med att sprida kunskaper om EU bland ungdomar i Nyköping Exempel på det som NU fått igenom är belysning på cykelvägen till Sjösa, nattbussar och billigare bussresor för ungdomar samt skatespots vid Nicolaiskolan, Jönåker och Stigtomta Arbetsgrupperna är öppna för alla mellan år och det är här det aktiva arbetet sker. Arbetsgrupperna rapporterar till Ungdomsfullmäktige första torsdagen varje månad och där emellan ses ungdomarna varannan vecka. Det är ungdomsfullmäktige som tillsätter arbetsgrupperna. ARBETSGRUPPERNA har exempelvis anordnat manifestationer mot rasism, konserter, temakvällar och frukostmöten för elevråden. Kontakta den som är representant på din skola Skriv en motion till Ungdomsfullmäktige Engagera dig i en arbetsgrupp Kom in på Stadshuset och prata med vår samordnare Maila ditt förslag eller skriv det på vår Facebooksida. Du kan lämna förslag anonymt, men tänk på att skriva så utförligt som möjligt. Jobbar för alla ungdomar Styrelsen ska arbeta för att underlätta NU:s arbete, med bland annat utvärderingar, undersökningar, ekonomi, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer, planering och personalfrågor. Samordnaren är Ungdomsfullmäktiges egen tjänsteman. Samordnaren hjälper till med att organisera möten, ta kontakt med politiker och samarbetsorganisationer. Samordnaren ska»få kugghjulen att snurra«i det som Ungdomsfullmäktige arbetar med. TEXT ANNA MALM FOTO FREDRIK LAAKSONEN Gångbryggan. Var med och förbättra stadskärnan Tävlingen Årets stadskärna ska avgöras i april och Nyköping lämnar snart in sitt bidrag. Men var och en kan också förbättra centrum. Träet lyser extra ljust i höstsolen på den nya gång bryggan utmed Bryggeriets fasad. Trots att många turister och Nyköpingsbor satt sina fötter här i sommar är spåren av nybygge kvar. Gångbryggan är en av de större nyheter som byggts på önskemål får engagerade invånare. NÄR KOMMUNEN genomförde kampanjen Tyck om Nyköping kom det in en mängd idéer. Många önskade en grönare, barnvänligare och roligare stadskärna. Sedan dess har åpromenaden förutom ny gångbrygga fått mer belysning. Sittplatserna på Stora Torget har blivit fler och Östra Storgatan väntas bli gåfartsgata med färre bilar. Dessutom har handlare, kommun och arrangörer samarbetat kring många evenemang. Ett paket som nu kanske vinner pris. Hur har synpunkterna gjort skillnad? De har genomsyrat allt arbete eftersom vi har fått bekräftat vad folk tycker, säger Lars-Åke Svensson, kommunens projektledare i nätverket NYSAM. Han flikar in med ett leende att visst fanns några av idéerna sedan tidigare vi som samhällsplanerar är ju också folk men han är jättenöjd med engagemanget och kvittot på vad Nyköpingsborna vill ha. JOHANNA LINDQUIST Köp två dubbdäck så bjuder vi på monteringen. Vi levererar BETONGEN Armering Grundbalkar Stödmurar Dräneringsrör Markavloppsrör 3-kammarbrunnar med plastlock Monark Nina Vår egna modell från Monark 3 vxl Damcykel. Korg lås, lyse, självriskförsäkring. Ljusblå Ord.pris 3.999:- Fler erbjudanden i butiken Handla räntefritt Fri parkering på gården Hösterbjudanden! NU!3.499:-.... BJOORNS C Y K E L BLOMMENHOVSVÄGEN 24 NYKÖPING Öppet Vard 9-18 Lörd Lunchstängt Gäller så långt lagret räcker. Stockvägen 6 i Enstaberga Betongstation: Kontor: Din städ- & flyttfirma Flyttstädning 27 kr/kvm med RUT-avdrag Flytterbjudande: Just nu, flyttbil inkl. 2 man. endast 895 kr/h! Miljövänliga städprodukter!

4 4 nr 7 oktober 2012 Fokusgrupp ger synpunkter: Bättre villkor för cyklister engagerar många. Nyligen rådfrågade politikerna medborgarna i frågan. Bra cykelstad kan bli bättre Politikerna bjöd in till fokusgrupp för att höra medborgares synpunkter om hur Nyköping kan bli en bättre cykelstad. Bättre belysning och markeringar som delar gång- och cykelvägar var enstämmiga önskemål. Sju personer som cyklar mycket var med och svarade på politikernas frågor. Fokusgruppen hölls i Rådhuset och är ett led i arbetet med medborgardialog där politikerna lyssnar på allmänheten i olika frågor. I diskussionen om cykling önskade flera av deltagarna bättre belysning, markeringar som delar de gemensamma gång- och Det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. cykelvägarna och jämnare gatubeläggning på olika håll i staden. Den fasta cykelpumpen vid Stora Torget gillades av alla och de önskade att fler pumpar kunde sättas upp. EN AV DELTAGARNA är Claes Becker som flyttade från Stockholm till Nyköping och det nya området Örstig för ett och ett halvt år sedan. Han cyklar via Arnö in till Nyköping flera gånger i veckan. Det tog emot att börja cykla igen efter att ha använt bilen mycket en tid, berättar Claes. Men nu när jag kommit igång med cyklandet igen känner jag hur mycket jag tycker om det. Det är stor skillnad på att cykla i lugna Nyköping jämfört med Stockholm, men det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. Om jag får önska fritt vill jag också att cykelvägen mellan Örstig och Nyköping ska vara asfalterad och snöröjd hela vintern, säger Claes Becker med ett leende. POLITIKERNA Johannes Krunegård (MP) och Carl-Åke Andersson (S) var med under fokusgruppen och båda var nöjda efteråt. Resultatet är ett stöd för vår prioritering när det gäller förbättringar för cyklisterna. Det kändes bra att markeringar och bättre belysning kom upp eftersom det är på gång. Min uppfattning är att vi på det stora taget har tillräckligt många cykelvägar men att de behöver förbättras och den uppfattningen stärktes av diskussionen i fokusgruppen, säger Johannes Krunegård. DET SENASTE Nyköpings kommun gjort för cyklisterna är belysning på Arnöleden, ny gång- och cykelväg mellan Nyköping och Bergshammar och nya cykelställ på flera platser längs Västra Storgatan. Markeringarna på cykelvägarna planeras att målas under våren Bättre belysning på cykelbanan mot Örstig var ett ärende på kommunstyrelsen den 1 oktober. TEXT ANNA MALM FOTO HUGO LEIJON newmarket.se Bord 120x80 cm med 4 stolar 140x90 cm med 4 stolar Välj bland olika stolar. Nu 3.590:- Nu 4.490:- Metro Bäddsoffa 3-sits med divan H/V L229 D84 Divan 157 Nu: 5.590:- FRI HEMKÖRNING INOM 5 MIL RÄNTEFRITT UPP TILL 24 MÅN Nytt badrum till jul? Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Fruängsgatan 26, Nyköping Mån Fre Lör Tygaffären med det stora sortimentet Färdigsydda gardinlufter 25% rabatt Gäller t o m lördag 6/10 Uteväv, möbeltyger, modetyger, gardintyger, gardinkappor, m m, m m Kom in och låt dig inspireras Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar V:a Trädgårdsg 35, Nyköping En riktig tygaffär! Hemservice & hemtjänst RUT avdrag Företagsvägen 22, Nyköping Tel Din hjälp i hemmet Personligt & flexibelt enligt dina önskemål Välkommen att ringa Auktoriserad hemtjänstutförare i Nyköpings kommun

5 nr 7 oktober Kontakta kommunen på facebook Sociala medier är ytterligare en kanal för dig som medborgare kan använda för att påverka. Via Facebook kan du exempelvis ställa frågor för att snabbt och enkelt få svar. Du kan även lämna synpunkter via Facebook. Lämnas en synpunkt via Facebook skickar vi alltid vidare den till rätt instans. Via Nyköpings kommuns sociala mediekanaler når du tjänstemännen inom kommunen. Vill du istället ha kontakt med en politiker så hittar du deras uppgifter på kommunens webbplats eller via respektive partier. FACEBOOK Facebook är ett socialt nätverk där man kommunicerar med vänner, organisationer, företag eller kommuner. Vem som helst kan följa Nyköpings kommuns sidor på Facebook, men för att skriva frågor eller kommentarer måste du vara medlem. Att vara medlem är gratis och du blir medlem direkt på facebook.com. Nyköpings kommuns officiella facebooksida nykopingskommun Några av kommunens facebooksidor Bo i Nyköping Nyköpings Gymnasium nykopingsgymnasium Nyköpings stadsbibliotek Nyköpingsstadsbibliotek Nyköpings nya högstadieskola nykopingsnyahogstadieskola Säkra livsmedel i Nyköping Säkra-livsmedel-Nyköping Sörmlandskustens räddningstjänst Sormlandskustenraddningstjanst BLOGGAR En blogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen. Nyköpingsbloggen Nyköpings kommun har en blogg, där ett antal privatpersoner bloggar om sina liv i Nyköping. Nyköpingsbloggen hittar du på eller nykopingsbloggen.se/ Politikers bloggar Flera av politikerna i Nyköping bloggar. Kommunstyrelsen ordförande hittar du på Övriga politikers bloggar hittar du på deras respektive partiers webbplatser. Nyköpings Ungdomsfullmäktige bloggar på TWITTER Twitter är en mikroblogg där man lämnar ett mycket kortfattat textmeddelande, en nyhet eller något annat man vill förmedla. Flera politiker och tjänstemän från kommunen twittrar. Kommunstyrelsen ordförande Urban Granström twittrar under urbangranstrom YOUTUBE På Youtube delar man med sig av filmer och filmklipp. Det är fritt att titta och ladda ner material. Man kan även skriva kommentarer till filmerna. Nyköpings kommun använder kanalen till att lägga upp filmer om Nyköping och Nyköpings kommun. nykopingskommun ÅSA REILAND Danslokal, loppis, bytesdagar, stadscamping, aktivitetshus är några förslag om vad som ska hända med Träffen. Fler förslag om Träffen Politikerna fortsätter att samla in idéer och förslag om hur Träffen ska användas. Efter medborgardialogen på Träffen där föreningar och organisationer diskuterade vad de kunde vinna på att samarbeta runt utvecklingen av Träffen och vilka aktiviteter som man vill jobba med här, har politikerna fortsatt att samla in idéer om Träffen. Samtidigt med Lördagsöppet i Stadshuset 29 september samtalade politikerna med invånarna om deras syn på Träffens framtid. Vad vill du se här, var frågan som ställdes. EXEMPEL PÅ FÖRSLAG är danser, konserter, fester, replokaler, föredrag, bingo, loppis, bytesdagar, föreningsdagar och friskvård. Förslag framfördes också om att slå ihop Hjortensbergsbadet och Träffen och satsa på ett gemensamt aktivitetsområde och kanske en stadscamping. En parklek och en fritidsgård som skulle kunna samla ungdomar som annars riskerar att hamna snett diskuterades också. Föreningarna föreslog också mer samverkan runt större arrangemang. Nu sammanställs idéer och förslag innan politikerna tar ställning till hur man går vidare. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO NYKÖPINGS KOMMUN Björnbäcksvägen 6, Jönåker Vi hjälper dig med Säkra ditt hem från inbrott! Vi erbjuder dig trådlös trygghet I erbjudandet ingår Installation, 1 st Centralapparat Magellan 6520, 2 st Rörelsedetektorer, 1 st Magnetkontakt, 1 st inbyggd sirén, 1 st inbyggd uppringare (gsm/gprs/pstn), 1 st fjärrkontroll, 1 st utförlig användarmanual på svenska. Fri installation inom Nyköpings tätort Kontantpris 6.300:- Energi- och vattenborrning Montering av värme- och vattenpumpar samt service J.F. Åkerberg & Son AB VÄRMEPUMPAR Västgötagatan 18 Katrineholm ,

6 6 nr 7 oktober 2012 Intressegrupper lämnar värdefulla synpunkter i kommunens råd Har du frågor om eller synpunkter på hur staden kan bli tryggare? Hur servicen kan förbättras för Nyköpings pensionärer, handikappade eller anhöriga? Då kan ett av kommunens fyra råd vara rätt forum att dryfta saken i. Kommunala Anhörigrådet, Säkerhets- och trygghetsrådet, Pensionärsrådet och Handikapprådet har regelbundet överläggningar för att utveckla servicen och underlätta livet för kommuninvånarna. Alla råd är knutna till kommunstyrelsen. Råden är inte beslutande organ utan arbetar främst för ökad samverkan mellan olika grupper i samhället. Här utbyter politiker och representanter för olika intresseföreningar information. Råden har exempelvis varit referensgrupper i arbetet med Anhörigcentrum och när kommunen bygger nya äldreboenden. Tanken är att de som beslutar genom samtal i råden ska få ett bredare underlag för prioriteringar. Dessutom är organisationerna en bra väg för att få ut information. Den som är intresserad av att påverka beslutsfattandet kan gå via de deltagande organisationerna. Prata med en representant, eller kandidera själv för att bli invald i rådet. ANNIKA HEDBERG Medborgarförslaget gav resultat: Nu kan du släppa Kommunala Pensionärsrådet bevakar bland annat hälsan hos hemtjänstens kunder. Kommunala Pensionärsrådet pensionärsorganisationerna (SPRF, SKPF, PRO, SPF, RPG) k r representanter. e munhälsan på personer med hemtjänst? Landstinget diskuterar att lägga ner kliniken för höftledsoperationer i Nyköping hur påverkar det inflyttningen till kommunen? Kommunala Handikapprådet olika handikapporganisationerna (Diabetesföreningen, FUB, HRF, RTP, IFSAP, DHR, HLF, R, NHR, SRF) k r representanter. e företag i staden ha fått bygglov för entréer där man inte kan ta sig in med rullstol? Hur arbetar Nyköping med finskspråkiga dementa? Kommunala Anhörigrådet lokala frivilligorganisationer (Röda Korset, Väntjänsten, FUB, Demensföreningen, Hjortensbergskyrkan, IFSAP, Nicolai församling, Nätverket Föräldrakraft, Alla Helgona Församling) k r representanter. e givning på Anhörigcentrum? Har färdtjänstchaufförerna kompetens att ta hand om personer med autism? STRÅ/Säkerhets- och trygghetsrådet 2 representanter från olika organisationer (exempelvis Krögarföreningen, Åklagarkammaren, Polisen, Fastighetsägarna, NTF) t k Se kommunens hemsida för komplett lista. e krisinformation i kommunen, Problem med människohandel via Skavsta. Fotnot: Mer information om råden och vilka personer som deltar finns på hunden lös Det tog sin tid men nu verkar det i alla fall bli av en centralt belägen hundrastgård. En av de som tryckt på är Kerstin Jonsson som lämnade in ett medborgarförslag i ämnet. För det mesta hänger hon med sina hundar i Ekensberg. Här har föreningen Hundfolket sin hemvist och stundvis kryllar det av hundar på den stora gräsmattan vi orienteringsstugan. Men vi delar området med motionärer, orienterare, skidåkare och andra som vill ut i naturen och vi försöker så klart vara noga med att inte vara i vägen med våra hundar, säger Kerstin. Länge har hon och hennes hundvänner därför önskat en hundrastgård, gärna lite närmare centrum. Många äldre med hund tycker också att det är lite långt upp till Ekensberg. En rastgård närmare stan skulle uppskattas av många. KERSTIN JONSSON gjorde därför det som cirka hundra personer gör varje år utnyttjar möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen. Det är en rättighet öppen för alla och alla förslag hanteras på samma sätt: De diarieförs, väcks i kommunfullmäktige och besvaras av kommunstyrelsen efter att eventuella berörda nämnder fått möjlighet att yttra sig. Förslagsställaren blir inbjuden till kommunstyrelsen där han eller hon får informera om sitt förslag. Alla förslag besvaras. En omständlig procedur, kan tyckas men i grunden handlar det om demokrati i sin förfining allas röst är lika mycket värd och allas förslag behandlas på samma sätt. En grundbult i vad vi kallar en demokratisk stat. MEDBORGARFÖRSLAG infördes 2007 i Nyköping. Under åren 2007 till 2010 kom det in 320 förslag. Ungefär hälften rörde frågor av hårdare karaktär, som gångbro över E4:an, som det kom in flera förslag på i samband med öppnande av Pål Jungs hage. Under senare tid har idén om en sporthall vid Rosvalla renderat flera medborgarförslag. Renovering av piren vid kanot stadion, farthinder vid övergångs ställen är andra typiska medborgarförslag. Men många förslag rör områden som ligger utanför kommunens ansvar, som exempelvis vägar som Trafikverket ansvarar för. Ett handlade om rökförbud i busskurerna men rökning regleras i tobakslagen och är inget kommunen råder över, förklarar kanslichef Anna-Karin Lindblad. I egenskap av att vara kvinna tillhör Kerstin Jonsson en minoritet av dem som lämnar in medborgarförslag. Bakom två tredjedelar av alla medborgarförslag står en man. FÖRDELNINGEN är bekymmersam, konstaterar Nicklas Franzén (V). En viktig målsättning med medborgarförslag var att stärka rösten för dem som har svårast att göra sig hörda, som barn, unga, invandrare, människor med utländskt medborgarskap men också kvinnor. Det är ingen hemlighet att dessa grupper har en svagare plattform i samhället jämfört med män. Vi ska inte ta bort medborgarförslag men jag är inte säker på att det är rätt verktyg för att ge de här grupperna mer utrymme. Vad som fungerat bättre för att fånga just de här grupperna är de så kallade medborgardialogerna där vi politiker träffar människor direkt på plats, konstaterar Nicklas Franzén. KERSTIN JONSSONS förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Själv drog hon sig inte en sekund för att använda sig av medborgarförslag för att driva sin fråga. Som kursledare i data var det en enkel sak för henne att skicka iväg förslaget digitalt på nätet. Jag hade läst i tidningen om medborgarförslag. Jag sa till mina hundvänner att jag skickar ett förslag, det är i alla fall ett sätt att försöka påverka. Nu verkar det som vi har lyckats. TEXT SUSANNE SAWANDER FOTO HELENE SCHEIBE

7 nr 7 oktober Tekniska divisonen får flest synpunkter För höga hastigheter, fler parkbänkar och fler tillfällen att lämna grovsopor. Det är några av Nyköpingsbornas synpunkter som lett till förändring. Syftet med synpunkten är kommunen ska bli bättre på sitt jobb och ge bättre service till oss som bor här helt enkelt. Att lyssna in och ta del av synpunkter är viktigt också för att utveckla vår verksamhet. Att vi får in synpunkter är nödvändigt för att vi ska lyckas, understryker kvalitetssamordnare Patric Landin. UNDER SYNPUNKTEN kan alla som vill lämna in förslag på förändringar men också beröm eller klagomål. Av alla synpunkter under 2011 dominerar klagomålen med 45 procent, en siffra som ändå sjunkit från 67 procent sedan Det är kanske naturligt att många synpunkter är klagomål, eftersom vi reagerar när något inte fungerar som det ska, menar Patric Landin som framhåller att fem procent av alla synpunkter faktiskt är rent beröm. Tekniska divisionen och Social omsorg får flest synpunkter, ungefär tre hundra per år. Roligast är förstås de konstruktiva synpunkter som med ganska enkla medel kan förbättra världen. Som den från Runtuna där man ville ha ytterligare en tömning av grovsopor under hösten. Önskan har hörsammats och nu blir det grovsoptömning även vecka 47 i Runtuna. I MAJ LÄMNADES en synpunkt om höga hastigheter på Sommarvägen/Östanvägen. Vi har beställt en hastighetsmätning där nu. Under sommaren skrev någon och föreslog fler bänkar utmed kanalen vid Strandvägen och det har vi redan fixat. Förslag som de här är inte så kostsamma. De kräver ingen politisk bedömning och kan därför åtgärdas ganska snabbt, säger Jenny Dahlgren på tekniska divisionen. Vem som helst kan lämna in en synpunkt till kommunen. Det kan göras anonymt, men vill du ha personligt svar måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Svarstiden varierar beroende på synpunktens art och omfång, men kommunen har som ambition att svara inom 14 dagar. Susanne Sawander Fotnot: Läs mer om hur du lämnar synpunkter på kommunens hemsida, klicka dig vidare till kommun och politik, demokrati, påverka och synpunkten. SUSANNE SAWANDER Foto Lasse Skog Så här lämnar du ett medborgarförslag Kerstin Jonssons förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Medborgarförslaget ska lämnas skriftligt och det ska tydligt framgå vad förslaget handlar om. Du måste ange ditt namn och din adress, gärna också telefonnummer och e-postadress så att vi enkelt kan kontakta dig. Du kan lämna förslag på följande sätt: på webben: husets reception som du postar till: Nyköpings kommun Medborgarförslag Nyköping Blankett finns också att hämta i Stadshuset. Vill du inte använda blanketten kan du skriva ditt förslag på vanligt papper, se bara till att du har med namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Så här kan du göra skillnad Tryggt på kvällen Vid större helger kan du vara med och nattvandra. Som vuxen har du stort inflytande på ungdomar och kan hjälpa till att göra stan tryggare. Nattvandrarna träffas oftast vid Godtemplargården på V Trädgårdsgatan. Samordnare: Anna Hesselgren, Nyköpings kommun. Tel Felanmälan Trasig gatlykta eller söndersparkad papperskorg? Hjälp kommunen att fixa det. Ring Felanmälan på Tekniska divisionen: Liv i butikerna Många bryr sig om vad de handlar, exempelvis ekologiskt. Men också var man handlar gör skillnad. Som konsument kan du påverka utbudet i Nyköping. Önska en bok Visste du att du kan ge förslag på nya bokinköp till biblioteket? Varje år köper biblioteket in omkring nya böcker. En bok som många efterfrågar beställs i flera exemplar. Köp eller sälj på Stora torget Besök Stora Torget någon av marknadsdagarna eller sälj något själv. Här står både privatpersoner och företagare med sina varor och stånd. Torgvakten Sune Groth kan berätta mer, tfn Ung med idéer? Engagera dig i Ungdomsfullmäktige. De använder bland annat sitt inflytande för att få till mer cykelbanor, till exempel på Östra Storgatan som nu planeras bli gåfartsgata.

8 8 nr 7 oktober 2012 Maude Lohart är förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardags ekonomi och en del skinn på näsan. En god man är en kvinna Koll på grejerna och ett odelat intresse för människor. Det här gör man inte för pengarnas skull utan för glädjen att få hjälpa andra, säger Maude Lohart, god man och förvaltare sedan många år. På baksidan av villan i Jönåker döljer sig en trädgårdsoas som för tankarna till en annan värld, eller i alla fall helt andra breddgrader. Här ringlar sig välskötta grusgångar mellan roströd höstsilverax, japansk bambu, doftande rosor med sagonamn och amerikanska jätteblåbär. I VÄXTHUSET dignar plantor med solmogna körsbärstomater. Maude Loharts trädgård är någonting ut över det vanliga och den med minsta erfarenhet av trädgårdsskötsel inser snabbt att bakom detta ligger åtskilliga arbetstimmar. Jovars, säger hon på klingande norrbottniska, det gör sig såklart inte självt. Men jag har en filosofi och den är att lägga mycket krut på en bra grund, i det här fallet täckduk och praktiska odlingslådor för att minimera ogräset. På så vis kan man faktiskt bygga bort en del jobb och få tid till annat. LIKNANDE SYNSÄTT präglar hennes arbete som god man och förvaltare, något hon varit i över åtta år nu. I dagsläget är Maude Lohart förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardagsekonomi, en del skinn på näsan men framför allt en stor portion empati. Mitt uppdrag är att värna de här människornas rätt, se till att de har en sund ekonomi och lever ett så bra liv som möjligt. Det kan kräva att man får strida för det, inte minst mot myndigheter och då måste man våga ryta i om det behövs. I Nyköping och Oxelösund arbetar runt 300 personer som god man och förvaltare åt 500 personer. Ett uppdrag som på pappret går ut på att bevaka rättigheter, sköta ekonomin och sörja för att de man ska hjälpa får den vård och service de behöver. I PRAKTIKEN kan det innebära att se till att personen kommer till frisören eller att de får rätt antal hemtjänsttimmar egentligen allt som inte sköts genom andra insatser. Som att ta en fika på kondis efter att jag följt med och handlat kläder eller förhandla med inkassobolag och andra fordringsägare för personer som dragit på sig för stora utgifter, fyller Maude Lohart i. Det är med andra ord ett högst varierat uppdrag man åtar sig som god man eller förvaltare. Frågan är vad får hon ut av det? Det känns bra att kunna bidra med de kunskaper jag har till människor som behöver dem. Jag tänker att en dag är det kanske jag som behöver hjälp. Men den största drivkraften är att jag tycker om att jobba med människor och det ska man nog göra om man funderar på att bli god man, säger Maude Lohart med ett leende. TEXT SUSANNE SAWANDER BILD HELENE SCHEIBE FAKTA Namn: Maude Lohart Ålder: Enligt dagsformen Bor: Jönåker Familj: Maken Lennart Intressen: Konst, hantverk, antikviteter, resor samt trädgård och design Oanade talanger: Måleri Drömmer om: Evigt liv. Vill du bli god man eller förvaltare? Läs mer på Öppen spis till jul? newmarket.se HAGA CYKEL DIN KOMPLETTA CYKELBUTIK Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Företagsvägen 22, Nyköping Tel Ska du flytta? SVENSK KVALITETSCYKEL FRÅN CRESCENT Aluminiumram. Växelsystem Shimano Nexus 3. Belysning med navgenerator och batteri. Finns även i ljusblått...(5.495:-) 4.395:- Priset gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 13/10-12 Expressbyrån har lång erfarenhet av bohags- och företagsflyttningar! Professionella fl yttningar med utbildade exportpackmästare Specialanpassat bohagslager med rätt temperatur och luftfuktighet Lastbilar anpassade efter uppdragets storlek och godkända för miljözonerna, vi får med allt på en gång. Specialkunskap och hjälpmedel för svåra tunga lyft HÖSTFYNDA! CYKLAR, HJÄLMAR & ANDRA TILLBEHÖR TILL EXTRA BRA PRISER. Två års köptrygghet ingår alltid vid köp av en ny cykel från Haga Cykel. Läs mer på vår hemsida hagacykel.nu Brunnsgatan 3, Nyköping Vard Lunchstängt , Lörd

9 nr 7 oktober Bli en vinnare med it. När din omvärld ställer höga krav på dig finns Atea där för dig. Som obunden specialist väljer vi tillsammans med dig it-lösningar som passar just din verksamhet. Svenska landslaget i it-infrastruktur finns nära dig i Nyköping och på ytterligare ett trettiotal platser runt om i Sverige. atea.se Nu r f ttat ll a к r på Väs a K n 14B. Vi s! En annorlunda utflykt längs väg 223! Upplev en annorlunda utflyktsväg november Ljus och mys i upptända gårdar och hus kl Vi vill tacka alla fantastiska kunder för en härlig sommar - följ vad vi gör på hemsidan och planera i god tid in nästa års kickoffer, utflykter och roliga upplevelser! LILLA ÅSA KRUKMAKERI Färgstark keramik Prova-på-kurser Ring om öppettider! 8 km väster om Skeppsta hytta och väg Betonghantverk för Hem & Trädgård Trädgårdskläder från Garden Girl Öppet Året Om BETONG KURSER KLÄDVISNINGAR PLÅTSLAGERI Café Östergården Täcken & Kuddar i Lapptäcksteknik - hantverk i Carl Malmstens fotspår Butiken öppen 10 & 11 november kl Intarsiakurs 21 oktober Vi tackar alla våra kunder/gäster för en trevlig sommar! Caféet och loppisen öppnar åter i maj Uvsta kattpensionat har öppet året runt. Tel: , Karlshäll Iréne Eklund Karlshäll 1, Nyköping Inredning Företagsjulklappar Följ vårt liv och öppettider på tel: Sommar på burk- Naturliga delikatesser Mindfulness Naturupplevelser Gymnastik Annorlunda Safari Cykla, paddla, vandra och besök unika gårdsmiljöer. Tack alla nöjda besökare - boka in för nästa säsong! Mer info Drottning Christina Uggla Tel Clara Grill claragrill.wordpress.com

10 10 nr 7 oktober 2012 Bo-bilder väcker intresse Bilderna som visas i Stocholms tunnelbana för att göra reklam för Nyköping som bostadsort finns nu att se i Nyköpings Stadshus. Du kan också rösta på din favoritbild på webben och vinna samma bild som ett konstfotografi. Höstens Bo i Nyköping-kampanj är fotograferad av Denise Grünstein, som för andra gången bidrar med sitt arbete till kampanjen. Första gången Denise Grünstein tog våra bilder var 2004 och hennes motiv är bland de mest omtyckta och använda. Det är verkligen roligt att Denise ville jobba med oss igen, säger kommunikationschef Palaemona Mörner. TOTALT TRETTON personer och en hund ställde upp som modeller. De flesta är bosatta i Nyköping och alla har en stark anknytning hit. Hunden Abby finns med på alla bilder, hon är en dansk-svensk gårdshund som bor på kennel Marcato s i Nyköping med matte Lillemor Carmonius. Det blev intensiva dagar för Abby som på fotografens instruktion fick klättra på klippor, bära hundkläder och bli buren i flytväst. Lillemor fanns hela tiden med i bakgrunden och hjälpte Abby att klara sina uppgifter som modell. Vi tyckte båda att det var underbart roligt att vara med. Det var inte så glamoröst som vi hade trott att vara fotomodeller med alla moment, omtagningar, regnskurar och väntetider. Vi var rejält trötta efteråt men också glada, säger Lillemor Carmonius. Välkommen in och se säsongens uppsättning av Bo i Nyköping-bilder. De visas i Nyköpings Stadshus 29 september 7 december. Nytt för i år är att du kan tävla på www. boinykoping.nu genom att rösta på din favoritbild från årets och tidigare års Bo i Nyköping-kampanjer. Den som skrivit den bästa motiveringen vinner sin favoritbild som ett konstfotografi. Vi har valt att samarbeta med Sveriges bästa fotografer. Denise Grünstein, Carl Bengtsson och Elisabeth Olsson Wallin är några av dem vi anlitat. Vi har märkt att många pratar om bilderna, både i Stockholm och här i Nyköping. De står för sig själva och det är därför vi tror att det finns ett intresse för att tävla och vinna en bild. Nytt är också att vi kommer att sälja posters med Bo i Nyköping-motiv i turistbyrån, säger Palaemona Mörner. VARJE HÖST och vår annonserar Nyköpings kommun med svartvita bilder i Stockholms tunnelbana, bussar och tåg och på webben. Den här gången visas bilderna i 1 14 oktober. Bilderna ska förmedla en skön känsla för att locka till att ta reda på mer om Nyköping och skapa ett intresse för att flytta hit. Kampanjen finns också på och Facebooksidan boinykoping.nu samt på skyltar vid E4:an och på Skavsta. TEXT ANNA MALM FOTO DENISE GRÜNSTEIN Den Dansk-Svenska gårdshunden Abby var en av modellerna till årets Bo i Nyköping-kampanj. Alla bilder togs i Västra Kovik. Många vill påverka utvecklingen i Nyköping Lördagsöppet i Stadshuset 29 september lockade många besökare som ville vara med och påverka utvecklingen av Nyköping. Lördagsöppet ingick i Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping som blev ett lyft för lördagen runt Stora Torget. En rad politiker fick in synpunkter på allt från Träffens framtid till hur vi ska göra Nyköping till en bättre cykelkommun. Kommunen passade på att visa bilderna som är med i höstens Bo i Nyköping kampanj. Modellerna som alla är från Nyköping tackades av kommunikationschef Palaemona Mörner som kunde intyga att bilderna från Nyköping gör starkt intryck på stockholmarna som färdas i tunnelbanan. Undersökningar visar att kännedomen om Nyköping som en attraktiv plats att flytta till har ökat rejält i samband med kampanjerna. Nyköping är också en av få kommuner Urban Granström tar emot synpunkter om cykling. i sin storleksklass som har en omfattande inflyttning och befolkningsökning. Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping, innebar en rad möten i Nyköping under lördagen. Läs mer om Mötesplats 2012 på Utställningen Påverka Nyköping visas i Stadshusets entréhall under oktober. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO PETER LUNDSTRÖM Du som cyklar: Du blir snyggare, rikare och smartare I slutet av september invigdes den nya gång- och cykelvägen till Bergshammar. Elever från klass 5 6 i Bergshammar passade på att invigningscykla när kommunalrådet Johannes Krunegård hade klippt det blågula bandet. Man blir snyggare, rikare och smartare av att cykla, sa Johannes Krunegård till barnen när de rastade i Kaffebacken med saft och bullar. Snyggare eftersom man får motion när man cyklar, rikare för att man slipper tanka bensin och smartare för att man bidrar till ett bättre klimat genom att inte släppa ut några avgaser. Därför satsar också Nyköpings kommun på att göra det lättare att cykla. Cykelvägen som invigdes var den»felande länken«mellan Gumsbacken och Bergshammar. Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden som hamnade på 5 miljoner kronor för den 2,5 kilometer långa delen mellan Gumsbacken och Vallsund. Utformningen har anpassats för att minimera intrånget i åkermarken och tomtmarken och för att skydda den känsliga miljön vid Kaffebackens järnåldersgravfält och Kungsladugården. Gång- och cykelvägen till Bergshammar är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan staten och en kommun, säger projektledare Lars Königsson, Trafikverket. Den här cykelvägen är särskilt intressant för att man i dragningen tagit hänsyn till terrängen på ett helt nytt sätt. LARS-GÖRAN BERMGAN Nyköping finns på Hem & Villamässan Hem & Villa-mässan i Älvsjö oktober är Sveriges största mässa för boende med allt från inredning till bygge och renovering. Nyköpings kommun kommer att vara på plats tillsammans med lokala mäklare och byggföretag. Från 1 14 oktober pågår Nyköpings Bo-kampanj med Nyköpings bilder i Stockholms tunnelbana. Deltagandet i Hem & Villamässan i Älvsjö är ytterligare en del i kampanjen för att skapa kontakter med potentiella inflyttare till Nyköping. Besökare kan få svar på frågor om lediga tomter och bostäder, planerade byggprojekt, bostadspriser, barnomsorg, fritidsaktiviteter, med mera. I montern finns dessutom lokala matproducenter på plats för att bjuda på smakprov från Nyköping. Thorsten Flinck, Zumba Zunday och höstlov Oktober bjuder på dans, teater och deckarvecka. Klassiska toner och höstmys inleder oktober månad. Cellisten Hanna Dahlkvist uppträder med Filharmoniska Sällskapet på Culturum den 6 oktober. Den 7 oktober lockar Café Fåfängan med marknad, eldar, musik och höststämning. Marknad med hantverksförsäljning och café pågår hela dagen med inslag av konserter. DEN 11 OCH 18 OKTOBER visar Sörmlands museum föremålsarkivet Raspen utifrån olika teman. Först ut är trasiga saker. Dansprogrammet för hösten på Träffen är även klart och den 12 oktober spelar Donnez och den 26 oktober bandet Highlights. Lördagen den 13 oktober har Sörmlands Musikkår, Musikskolans Blåsorkester, Oxelösound Big Band konsert tillsammans med barn från kommunens skolor för världens barn. Voices of Wind kallas konserten och alla intäkter går till insamlingen Världens barn. NYKÖPINGS FÖRSTA och största Zumba-event äger rum söndagen den 14 oktober på Träffen. Då är det dags att skaka rumpa. Oscar Jöback, en av Sveriges bästa och mest anlitade fitnessinstruktörer är på plats. Ännu mer inspiration och rörelse kan du få på Nyköpings folkhögskola tisdagen den 16 oktober. Då är Klezmofobia temat på musikcaféet. Klezmermusik spelades av judiska folkmusiker i Östeuropa före andra världskriget. Musiken är en blandning av östeuropeisk folkmusik och romsk musik, idag även influerat av modern rock. För den som vill gå på teater spelar Nyckelteatern En palett av färger oktober. Pjäsen är skriven av Nyckelteatern och är en bearbetning av skådespelarnas egna upplevelser och tankar kring känslor. Denna gång samarbetar Nyckelteatern med kören Glädjen. VILL DU GÅ PÅ upptäcktsfärd i skillnaderna mellan kvinnor och män? Då har du chansen den 25 oktober då pjäsen Grottmannen spelas på Nyköpings teater. Thorsten Flinck är tillbaka i Nyköping söndag den 28 oktober då han uppträder på Culturum. På höstlovet blir det Deckarvecka på Barnkulturcentrum och biblioteket! I verkstan kan du bygga burktelefoner och spionspeglar. Höstlovsbion visar deckarfilmer varje dag. Besök nyköpingsguiden.se för att se hela kalendern. Välkommen till öppna nämndsammanträden k kl Stadshuset sal A k 2 kl Stadshuset sal A b kl Stadshuset sal B 2 kl Stadshuset sal B k kl Stadshuset sal B integrationsnämnden tis 13 nov kl Stadshuset sal B

11 nr 7 oktober Visning 21oktober kl Nu är husen på plats i BoKlok Sjöglimten i havsnära Rosenhill! Du har fortfarande chansen göra ditt livs kanske försäljning. Lägenheterna är 53, 70 och 81 kvm stora, det utanför ett lummigt område med gräsmattor, grusgångar och äppelträd. Prisexempel 3 RoK Trea på övre våningen kr Kontantinsats (15%) kr Lån (85%) kr Ränta efter skatteavdrag /månad kr Månadsavgift (värme/vatten) /mån kr 3-månaders ränta 3,55%, 1/3 2-års ränta 3,43%, 1/3 5-års ränta 3,68% I månadsavgiften ingår vatten, värme, hushållsel, p-plats och grundutbud Välkommen till Rosenhillsvägen 1D den 21 oktober, Vill du veta mer? Ring Åsa Eriksson på tel eller Du kan också läsa mer på vår hemsida

12 Våra löv är gulast. Kom och se dem med havet i fonden. Svenskare kan det inte bli. Läs mer om lövräfsning, tomter som är till salu och allt annat matnyttigt på BESTÄLL NU FÖR LEVERANS I OKTOBER OCH NOVEMBER! Ambition SF 76 E Motor: Wolf 90H /OHV/357 cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 118 kg Ord pris :-* KAMPANJPRIS 9 995:-* Höstglädje hos Hyrmaskiner Select SF61 E KAMPANJPRIS :-* Motor: Wolf 70H /OHV/208 cc Arbetsbredd: 61 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation: Manuell/180 grader Belysning Vikt: 79 kg Ord pris :-* 528 SWE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 71 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 106 kg Pris :-* INBYTES KAMPANJ Stort sortiment av lövblåsar i lager! 570BTS Pris från 3.250:- inkl moms 1.500:- inkl moms för din gamla fungerande röjsåg. När du köper en Röjsåg 555 FXT eller Röjsåg 545 FXT. 125B Levereras med 2 st 4,0 A slide batterier. 555 FXT :- inkl moms 9.130:- exkl moms. 545 FXT :- inkl. moms 8.480:- exkl. moms Råstark nyhet! Borrskruvdragare 14,4 V DS 14SDL Råstark borrskruvdragare 13 mm snabbchuck Kapacitet i trä/stål 45/13 mm Varvtal obelastad: 0-350, 1.600/min Moment hård förband: 82 Nm Vikt: 2,0 kg 4.113:- inkl. moms 3.290:- exkl. moms KAMPANJPRIS :-* Ambition SF 66 E Motor: Wolf 80H /OHV/277 cc Arbetsbredd: 66 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 92 kg Ord pris :-* 730 TDE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 112 kg Pris :-* Motorsåg 450e. Ord pris 6400:-* KAMPANJPRIS 5 200:-* 20% på Gå bakom klippare från * = inkl. moms Blommenhovsvägen 22, Nyköping Öppet må-fr Under april-juni lördagsöppet

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 13 Nyköping sopar banan Lasse ser till att planen kan landa Ostlänken förändrar Nyköping Resecentrum för snabba byten Platser och tider för nya återvinningscentralen

Läs mer

Tryggt och säkert Grannarna tar makten

Tryggt och säkert Grannarna tar makten NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. december Nr 9 2013 Sov gott och vakna fort av brandvarnaren Anhörigcenter ger stöd Goda råd i julhandeln! Tryggt och säkert Grannarna tar makten Gulli

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 4 2012

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 4 2012 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 4 2012 Nyköping växer HITTA DIN BOSTAD BYGGLÄGET MAJ 2012 55+ BOVIERAN ÄR KLAR FRAMTID SÅ KAN NYKÖPING SE UT 2020 Foto Helene Hugo Leijon Scheibe

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2013

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2013 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2013 Vardagsjobb för framtidens Nyköping Barnen lär sig att äta upp bättre Nya ledningar ska ge färre vattenläckor Hållbara Nyköping Christel

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. nr 4 maj 2013 1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. N 201 Nyköping storsatsar på skolor, fritid och kultur Ostlänken påverkar redan nu Så ska trafiken flyta bättre Nyköping växer Stora

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 8 2012 Välj rätt gymnasieprogram Utbildning utomlands på nyköpings gymnasium Youtube och bloggar i undervisningen Det bästa med mitt gymnasieprogram

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 3 2015

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 3 2015 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 3 2015 Läs om Nyköpings framtida stadsutveckling Nu bygger vi hyresrätter i centrum Så här parkerar du i Nyköping Nyköping växer En rad nya

Läs mer

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen.

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. NYKÖPINGS TIDNING. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. Sommar i Nyköping Integrationspris ska få oss att tänka till. 300 UNGDOMAR

Läs mer

NY. Kommunservice gav Seger för Viktor. Vi bor farligt nära polishuset. Räcker inte pengarna?

NY. Kommunservice gav Seger för Viktor. Vi bor farligt nära polishuset. Räcker inte pengarna? NYKÖPINGS TIDNING. SEPTEMBER NR 6 2005. NY ÄR EN TIDNING FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NY. Snabba på. Snart är de slut. Vi bor farligt nära polishuset Räcker inte pengarna? sidan 2 Tar lönen slut för fort? Ökar

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Välkommen till Nyköping!

Välkommen till Nyköping! 2015 NYinflyttad Välkommen till Nyköping! Urban Granström. Foto: Fredrik E Laaksonen Som kommunstyrelsens ordförande hälsar jag dig hjärtligt välkommen till Nyköping. Nyköping är en bra plats att leva

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR 9 2009. Säkrare och tryggare GUNBORG 95: Jag förstod direkt att jag skulle trivas

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR 9 2009. Säkrare och tryggare GUNBORG 95: Jag förstod direkt att jag skulle trivas NUMMER 9 DECEMBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR 9 2009 Råd för julefrid Bättre fest +Fritidsgårdarna samarbetar Klottret minskar i Nyköping Säkrare och tryggare

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen N Y KÖ P I N G S T I D N I N G. M A R S N U M M E R 2 2 0 0 5. N Y Ä R E N T I D N I N G F R Å N N Y KÖ P I N G S KO M M U N. NY. Kvällsåkning i Ryssbergsbacken. Tji fi ck ni, västkustpendlare! På spaning

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NOVEMBER NR 8 2008. Gymnasiespecial. NY guidar dig till rätt program

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NOVEMBER NR 8 2008. Gymnasiespecial. NY guidar dig till rätt program NUMMER 8 NOV 2008 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. NOVEMBER NR 8 2008 Jag vill ha ett högavlönat jobb Läs mer om vad eleverna vill göra efter studenten Företagare är med och styr gymnasieskolan

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ekonomisk summering av 2011 Uppdrag: bekämpa myggen i Deje UKM 10-årsjubilerande Värdskap - att välkomna synpunkter &

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2008

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2008 NUMMER 7 OKT 2008 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2008 SANNA NIELSEN PÅ CULTURUM. FOTO FREJA HEDVALL Bättre företagsklimat Upphandlar för halv miljard SIDAN 6-7 Budget

Läs mer