NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping"

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 2 2 MEDBORGARFÖRSLAGET SOM GAV RESULTAT SÅ HÄR KAN DU FÖRBÄTTRA CENTRUM MJUKA INVESTERINGAR 2 SÅ KAN NYKÖPING BLI EN BÄTTRE CYKELSTAD MAUDE ÄR GOD MAN Påverka Nyköping Foto Helene Scheibe DET HÄR NUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handlar om hur du kan påverka utvecklingen av Nyköpings kommun. Vi berättar om ett medborgarförslag som gett resultat och hur viktigt det är att våra ungdomar engagerar sig i hur Nyköping ska se ut. En artikel handlar om de kommunala råden för olika intressegrupper som är viktiga kanaler direkt till politikerna. Läs också om förslaget till budget för Nyköpings kommun Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE ÄR NYKÖPINGS OFÖRÄNDRADE KOMMUNALSKATT Det här kan du göra i oktober i Nyköping. UTSTÄLLNINGAR Så här gör vi på NK-villan, till 6 oktober Från slända till smart textil på NK-villan, till 9 oktober Frank Björklund & Micke Johansson. Galleri Sjöhästen, till 6 oktober 29 oktober 2 november Höstlov. Deckartema på Barnkulturcentrum och biblioteket 3 Författarkväll med David Lagercrantz på Culturum kl 19 4 Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Föredrag om De oäkta barnen på Culturum, Olrogsalen kl 19 5 Hemsöborna på Nyköpings Teater kl 19 6 Kalas med Alfons Åberg på Barnkulturcentrum och Biblioteket kl 10 Öppen Skaparverkstad på Barnkulturcentrum, tema Alfons Åberg kl Gripes Modellteatermuseum kl Glindran Open konstutställning, Glindrans Skola, Björkvik kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Filharmoniska Sällskapet Orkesterkonsert på Culturum kl 17 7 Marknad och musik på Fåfängan kl Glindran Open konstutställning och konstrunda i Glindrans Skola, Björkvik kl PRO-dans i Vrena Folkets Hus kl 13 Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Hertig Karls-prisvinnaren föreläser kl 14 9 Kulturcafé på Folkhögskolan, Ronny Ambjörnsson berättar om Ellen Key kl Psykiatrins Dag, Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Dans på Träffen Donnez kl Bytesmarknad, Friluftsgården, Stigtomta kl 10 Familjeträff på engelska biblioteket kl 11 Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Kartongverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Musikcafé Vrena Folkets Hus kl 14 För Världens Barn Voices of Wind på Culturum kl 16 Kärleksdrycken opera live från the Metropolitan Opera, Nyköpings Teater kl Zumba Zunday på Träffen kl Familjeträff på spanska, biblioteket kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Från dagbok till blogg kl AnAkuten släktforskarhjälp i Släktforskarförenings lokal på Borgareg 15 kl Musikcafé Folkhögskolan Klezmofobia kl Bokfika för barn mellan 9 12 år. Bibl. kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Träverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl 15 och 18 A tribute to Dire Straits, konsert, Culturum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet i Nyköpingshus har öppet kl Fri entré. Föredrag Umgängeskonst kl 14 Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl Ekonomicafé på Folkhögskolan med Andreas Cervenka kl 19 Svansjön balett live från The Royal Opera House, London. Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Grottmannen på Nyköpings Teater kl 19 Jazzkväll på Pelles Lusthus kl Wille Craaford, Nyköpings Teater kl Dans på Träffen Highlights kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Tyll & trikå Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Gladys del Pilar konsert efter dagens workshop på Culturum kl 18 Otello opera live från the Metropolitan Opera på Nyköpings Teater kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Föredrag om köket kl 14 Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern Culturum kl Höstlovet börjar och Barnkulturcentrum och biblioteket har deckartema hela veckan 31 Magnus Carlsson & the Moon Ray Quintet på Culturum kl 19

2 2 nr 7 oktober 2012 NY. INLEDARE Åldern spelar ingen roll om man inte är en ost. n pings Ungdomsfullmäktige (NU) och vår verksamhet för olika grupper. Jag hittade en lapp med texten i mitt kontor under min första vecka på den lite då och då, ofta resulterar den i skratt och applåder. Men den egentliga poängen är viktigare än så. Den betyder att alla är viktiga, oavsett ålder. Allt påverkansarbete behöver mångfald. Alla kan göra skillnad, oavsett ålder och livserfarenhet. JAG HETER LINN och är en 20-årig människa som är samordnare för Nyköpings Ungdomsfullmäktige inflytande i lokalpolitiken. Oftast n driva sakfrågor av intresse för den unga befolkningen här i Nyköping. Det rör allt från graffiti till kollektivtrafik och ungdomshälsa. n n 1 o n fungerade, eller vad vi kunde åstad- - sett, skapat och varit del av mycket av det påverkansarbete NU gör för att förändra livet för främst unga i Nyköping. Det är ovärderligt och så betydelsefullt. DET HANDLAR OM demokrati, alla är inte lika bortskämda med det som vi. Alla mellan 13 och 25 år som går i skolan eller bor i Nyköping kan vara med och påverka NU som i sin tur kan påverka den lokala politiken. - klarhet att unga i resten av världen får den här chansen eller ansvaret. Därför är det så viktigt: Att alltid värna om alla människors kunskaper, att alltid släppa in nya visioner och åsikter i samtal kring påverkan och att aldrig stirra sig blind på ålder, ursprung därför måste vi vara med och påverka nutiden! Kom alltid ihåg: Åldern spelar ingen roll, om man inte är en ost. Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE NY REDAKTION En stor satsning på skolan är det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. Satsningar i budgeten 2013 Tillväxt och mjuka investeringar Beslutet om att snabbtågsförbindelsen Ostlänken ska börja byggas 2017 kommer att vara positivt för kommunens tillväxt. De närmaste åren satsar kommunen på miljardinvesteringar i en ny högstadieskola, ett nytt äldreboende och en samlad gymnasieskola vid Gripen samtidigt som arbetet inför Ostlänken påbörjas. Vi bygger skolor och förskolor och prioriterar investeringar som sänker kostnaderna på sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Befolkningstillväxten betyder också att planeringen av mark för bostäder och företag är viktig för Nyköpings utveckling. TROTS DE STORA satsningarna innebär budgetförslaget på runt 2,5 miljarder kronor att kommunen räknar med ett överskott på 40 miljoner kronor. Det är en välbehövlig förstärkning av kapitalet när stora investeringar görs och som är en nödvändig buffert om oväntade kostnader uppstår för allt från vattenläckor till mer omsorg. I grunden är förslaget till budget 2013 försiktig och ansvarstagande, fortsätter Urban Granström. Vi säkrar en god service till barn och äldre samtidigt som ekonomin ska vara i balans. BUDGET 2013 innehåller de första etapperna i ett nytt Resecentrum och investeringar i hamnområdet där nya bostäder växer upp. Utbyggnaden av Brandholmens avloppsreningsverk fortsätter liksom upprustningen av vattenledningar för att undvika ytterligare läckor i VA-systemet, berättar kommunalrådet Johannes Krunegård (MP). Utbyggnaden av VA-ledningen utmed kusten till Vålarö är en stor miljöinvestering som fortsätter de närmaste åren. Fler platser i förskolor och pedagogisk omsorg behövs då att antalet barn i åldern 0 5 år ökar. En stor satsning på skolan är också det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. ETT MINSKANDE ANTAL gymnasieelever betyder att lokaler och personal måste anpassas. En samlad gymnasieskola på Gripen gör utbildningen effektivare samtidigt som satsningen på ökad kvalitet ska locka fler elever. Med fler äldre som behöver hemtjänst och särskilt boende blir det ännu viktigare för kommunen att komma tillrätta med de ökade kostnaderna för hemtjänsten, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V). Ökade kostnader blir det också för fler inom omsorgen om funktionsnedsatta. Av budgetförslaget framgår också att det viktigt att man behåller nöjda kunder inom omsorgerna. I budget 2013 får kommundirektör Erik Carlgren ett antal uppdrag. Han ska bland annat följa kvalitetssäkringen av myndighetshandläggningen inom den nya divisionen social omsorg samt samordningen av socialpsykiatrin och missbruksvården, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Han ska också följa utvecklingen av flyktingmottagningen och då särskilt anhöriginvandringen. KOMMUNDIREKTÖREN ska också successivt införa nödvändiga justeringar i verksamheter och organisation för att nå målet att alla ungdomar under 25 år kan erbjudas arbete, utbildning och praktik. Behovet av att inrätta en barnombudsman i kommunen ska också utredas. Vidare får kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med sociala investeringar som innebär satsningar på barn och unga för att förebygga framtida problem och kostnader. Detta är ett led i att bygga ett hållbart Nyköping. KULTUR- OCH fritidsnämnden ska enligt budgetförslaget fokusera på stödet till föreningslivet och kvaliteten i föreningsdriven kommunal verksamhet. Nämndens uppdrag kommer att påverkas när det nya kommunägda eventbolaget tar över bokning och programverksamhet. Den nya sporthallen på Rosvalla innebär också ett större utbud av föreningsaktiviteter samtidigt som den bidrar till att öka Nyköpings attraktionskraft. Budgetförslaget innebär också att den internationella marknadsföringen mot flygresenärer som reser via Skavsta ska utvecklas. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO FREDRIK LAAKSONEN Några siffror från budget förslaget Nyköpings kommun: o 2 b 1 o 21 (den genomsnittliga skatten i Sveriges kommuner är 21:56) 1 60 öre/kubikmeter Engångsbelopp ger överskott Flera positiva engångshändelser gör att Nyköpings kommun redovisar Prognosen för helåret visar på ett 2 budget. Överskottet gör att Nyköpings kapital förstärks och det är positivt när vi nu står inför stora investeringar de närmaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Engångshändelser i form av återbetalning från AFA-försäkringen på nedskrivningar samt reavinster gör tillsammans med mer skatteintäkter och mindre pensionskostnader än budgeterat att finansförvaltningen redovisar ett överskott på knapp 71 Kostnaderna för verksamheterna 0 högre än budgeterat. De största och skolan. Kolla vattenförbrukningen på Internet Från den 1 oktober kan du läsa av mätarställningen på kommunens webbplats Idag får du som har en vatten- skickat till dig en gång per år för att fylla i och skicka tillbaka. Med den ställningen direkt på webben när det passar dig. inte att tas bort så den som inte har tillgång till en dator kan fortsätta att skicka in kortet via posten. Läs av din vattenmätaren minst en gång om året så att du håller koll på din vattenförbrukning. Fastighetsförsäljning ger fler hyresrätter Som resultat av ett uppdrag från kommunfullmäktige i Nyköping har Nyköpingshem lämnat ett förslag om 900 lägenheter. En affär som ska ge nya hyresrätter och medverka till ökade renoveringar av kvarvarande lägenheter. Nyköpingshem kommer att få in 00 ningen. Efter att ha betalat lån och ner kronor till offensiva satsningar på Nyköpings bostadsmarknad. Målet är att vi årligen ska bygga cirka 70 nya hyresrätter och renovera drygt 170 lägenheter fram till år 2016, berättar Christer Gustavsson, vd Nyköpingshem. Ett 60-tal företag har visat intresse för Nyköpingshems fastigheter. Efter utvärdering föreslås att Rikshem AB får köpa tio fastigheter med runt 750 lägenheter i centralorten Nyköping och Dalhälls fastighetsbolag, Nyköping, elva fastigheter med drygt 149 lägenheter i tätorterna runt Nyköping. Om kommunfullmäktige godkänner förslaget i oktober kan en ny ägare ta över delar av Nyköpingshems lägenhetsbestånd under no sammanträde måndag 1 oktober gehör för detta från övriga partier. ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars Göran Bergman LAYOUT Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 7/2012 Susanne Sawander Annika Hedberg Nyköpings kommun: Maria Säfverblad, Anneli Wirf Johanna Lindquist, Anna Malm TRYCK: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med post! Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den med posten. Nästa nummer av NY utkommer 7 november NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E post: Fax:

3 nr 7 oktober Så kan du engagera dig: Ungdomsfullmäktge består av ca 40 ungdomar. Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) jobbar för att alla ungdomar ska få det bättre i Nyköping. Via NU kan du som går i högstadiet eller gymnasiet engagera dig i de frågor du tycker är viktiga. Ungdomsfullmäktige består av cirka 40 högstadie- och gymnasieungdomar. Vårt uppdrag är att få in ungdomsfrågor i kommunens politik. Vi jobbar ideellt men lär oss mycket under tiden. Ungdomsfullmäktige startades 1995 och består av ungdomar från alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Vi i Ungdomsfullmäktige träffas en gång per månad och har motionsrätt till kommunstyrelsen. JUST NU ARBETAR NU med antirasism, graffiti, marknadsföring och PR, kollektivtrafik exempelvis billigare bussresor för ungdomar och med att sprida kunskaper om EU bland ungdomar i Nyköping Exempel på det som NU fått igenom är belysning på cykelvägen till Sjösa, nattbussar och billigare bussresor för ungdomar samt skatespots vid Nicolaiskolan, Jönåker och Stigtomta Arbetsgrupperna är öppna för alla mellan år och det är här det aktiva arbetet sker. Arbetsgrupperna rapporterar till Ungdomsfullmäktige första torsdagen varje månad och där emellan ses ungdomarna varannan vecka. Det är ungdomsfullmäktige som tillsätter arbetsgrupperna. ARBETSGRUPPERNA har exempelvis anordnat manifestationer mot rasism, konserter, temakvällar och frukostmöten för elevråden. Kontakta den som är representant på din skola Skriv en motion till Ungdomsfullmäktige Engagera dig i en arbetsgrupp Kom in på Stadshuset och prata med vår samordnare Maila ditt förslag eller skriv det på vår Facebooksida. Du kan lämna förslag anonymt, men tänk på att skriva så utförligt som möjligt. Jobbar för alla ungdomar Styrelsen ska arbeta för att underlätta NU:s arbete, med bland annat utvärderingar, undersökningar, ekonomi, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer, planering och personalfrågor. Samordnaren är Ungdomsfullmäktiges egen tjänsteman. Samordnaren hjälper till med att organisera möten, ta kontakt med politiker och samarbetsorganisationer. Samordnaren ska»få kugghjulen att snurra«i det som Ungdomsfullmäktige arbetar med. TEXT ANNA MALM FOTO FREDRIK LAAKSONEN Gångbryggan. Var med och förbättra stadskärnan Tävlingen Årets stadskärna ska avgöras i april och Nyköping lämnar snart in sitt bidrag. Men var och en kan också förbättra centrum. Träet lyser extra ljust i höstsolen på den nya gång bryggan utmed Bryggeriets fasad. Trots att många turister och Nyköpingsbor satt sina fötter här i sommar är spåren av nybygge kvar. Gångbryggan är en av de större nyheter som byggts på önskemål får engagerade invånare. NÄR KOMMUNEN genomförde kampanjen Tyck om Nyköping kom det in en mängd idéer. Många önskade en grönare, barnvänligare och roligare stadskärna. Sedan dess har åpromenaden förutom ny gångbrygga fått mer belysning. Sittplatserna på Stora Torget har blivit fler och Östra Storgatan väntas bli gåfartsgata med färre bilar. Dessutom har handlare, kommun och arrangörer samarbetat kring många evenemang. Ett paket som nu kanske vinner pris. Hur har synpunkterna gjort skillnad? De har genomsyrat allt arbete eftersom vi har fått bekräftat vad folk tycker, säger Lars-Åke Svensson, kommunens projektledare i nätverket NYSAM. Han flikar in med ett leende att visst fanns några av idéerna sedan tidigare vi som samhällsplanerar är ju också folk men han är jättenöjd med engagemanget och kvittot på vad Nyköpingsborna vill ha. JOHANNA LINDQUIST Köp två dubbdäck så bjuder vi på monteringen. Vi levererar BETONGEN Armering Grundbalkar Stödmurar Dräneringsrör Markavloppsrör 3-kammarbrunnar med plastlock Monark Nina Vår egna modell från Monark 3 vxl Damcykel. Korg lås, lyse, självriskförsäkring. Ljusblå Ord.pris 3.999:- Fler erbjudanden i butiken Handla räntefritt Fri parkering på gården Hösterbjudanden! NU!3.499:-.... BJOORNS C Y K E L BLOMMENHOVSVÄGEN 24 NYKÖPING Öppet Vard 9-18 Lörd Lunchstängt Gäller så långt lagret räcker. Stockvägen 6 i Enstaberga Betongstation: Kontor: Din städ- & flyttfirma Flyttstädning 27 kr/kvm med RUT-avdrag Flytterbjudande: Just nu, flyttbil inkl. 2 man. endast 895 kr/h! Miljövänliga städprodukter!

4 4 nr 7 oktober 2012 Fokusgrupp ger synpunkter: Bättre villkor för cyklister engagerar många. Nyligen rådfrågade politikerna medborgarna i frågan. Bra cykelstad kan bli bättre Politikerna bjöd in till fokusgrupp för att höra medborgares synpunkter om hur Nyköping kan bli en bättre cykelstad. Bättre belysning och markeringar som delar gång- och cykelvägar var enstämmiga önskemål. Sju personer som cyklar mycket var med och svarade på politikernas frågor. Fokusgruppen hölls i Rådhuset och är ett led i arbetet med medborgardialog där politikerna lyssnar på allmänheten i olika frågor. I diskussionen om cykling önskade flera av deltagarna bättre belysning, markeringar som delar de gemensamma gång- och Det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. cykelvägarna och jämnare gatubeläggning på olika håll i staden. Den fasta cykelpumpen vid Stora Torget gillades av alla och de önskade att fler pumpar kunde sättas upp. EN AV DELTAGARNA är Claes Becker som flyttade från Stockholm till Nyköping och det nya området Örstig för ett och ett halvt år sedan. Han cyklar via Arnö in till Nyköping flera gånger i veckan. Det tog emot att börja cykla igen efter att ha använt bilen mycket en tid, berättar Claes. Men nu när jag kommit igång med cyklandet igen känner jag hur mycket jag tycker om det. Det är stor skillnad på att cykla i lugna Nyköping jämfört med Stockholm, men det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. Om jag får önska fritt vill jag också att cykelvägen mellan Örstig och Nyköping ska vara asfalterad och snöröjd hela vintern, säger Claes Becker med ett leende. POLITIKERNA Johannes Krunegård (MP) och Carl-Åke Andersson (S) var med under fokusgruppen och båda var nöjda efteråt. Resultatet är ett stöd för vår prioritering när det gäller förbättringar för cyklisterna. Det kändes bra att markeringar och bättre belysning kom upp eftersom det är på gång. Min uppfattning är att vi på det stora taget har tillräckligt många cykelvägar men att de behöver förbättras och den uppfattningen stärktes av diskussionen i fokusgruppen, säger Johannes Krunegård. DET SENASTE Nyköpings kommun gjort för cyklisterna är belysning på Arnöleden, ny gång- och cykelväg mellan Nyköping och Bergshammar och nya cykelställ på flera platser längs Västra Storgatan. Markeringarna på cykelvägarna planeras att målas under våren Bättre belysning på cykelbanan mot Örstig var ett ärende på kommunstyrelsen den 1 oktober. TEXT ANNA MALM FOTO HUGO LEIJON newmarket.se Bord 120x80 cm med 4 stolar 140x90 cm med 4 stolar Välj bland olika stolar. Nu 3.590:- Nu 4.490:- Metro Bäddsoffa 3-sits med divan H/V L229 D84 Divan 157 Nu: 5.590:- FRI HEMKÖRNING INOM 5 MIL RÄNTEFRITT UPP TILL 24 MÅN Nytt badrum till jul? Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Fruängsgatan 26, Nyköping Mån Fre Lör Tygaffären med det stora sortimentet Färdigsydda gardinlufter 25% rabatt Gäller t o m lördag 6/10 Uteväv, möbeltyger, modetyger, gardintyger, gardinkappor, m m, m m Kom in och låt dig inspireras Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar V:a Trädgårdsg 35, Nyköping En riktig tygaffär! Hemservice & hemtjänst RUT avdrag Företagsvägen 22, Nyköping Tel Din hjälp i hemmet Personligt & flexibelt enligt dina önskemål Välkommen att ringa Auktoriserad hemtjänstutförare i Nyköpings kommun

5 nr 7 oktober Kontakta kommunen på facebook Sociala medier är ytterligare en kanal för dig som medborgare kan använda för att påverka. Via Facebook kan du exempelvis ställa frågor för att snabbt och enkelt få svar. Du kan även lämna synpunkter via Facebook. Lämnas en synpunkt via Facebook skickar vi alltid vidare den till rätt instans. Via Nyköpings kommuns sociala mediekanaler når du tjänstemännen inom kommunen. Vill du istället ha kontakt med en politiker så hittar du deras uppgifter på kommunens webbplats eller via respektive partier. FACEBOOK Facebook är ett socialt nätverk där man kommunicerar med vänner, organisationer, företag eller kommuner. Vem som helst kan följa Nyköpings kommuns sidor på Facebook, men för att skriva frågor eller kommentarer måste du vara medlem. Att vara medlem är gratis och du blir medlem direkt på facebook.com. Nyköpings kommuns officiella facebooksida nykopingskommun Några av kommunens facebooksidor Bo i Nyköping Nyköpings Gymnasium nykopingsgymnasium Nyköpings stadsbibliotek Nyköpingsstadsbibliotek Nyköpings nya högstadieskola nykopingsnyahogstadieskola Säkra livsmedel i Nyköping Säkra-livsmedel-Nyköping Sörmlandskustens räddningstjänst Sormlandskustenraddningstjanst BLOGGAR En blogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen. Nyköpingsbloggen Nyköpings kommun har en blogg, där ett antal privatpersoner bloggar om sina liv i Nyköping. Nyköpingsbloggen hittar du på eller nykopingsbloggen.se/ Politikers bloggar Flera av politikerna i Nyköping bloggar. Kommunstyrelsen ordförande hittar du på Övriga politikers bloggar hittar du på deras respektive partiers webbplatser. Nyköpings Ungdomsfullmäktige bloggar på TWITTER Twitter är en mikroblogg där man lämnar ett mycket kortfattat textmeddelande, en nyhet eller något annat man vill förmedla. Flera politiker och tjänstemän från kommunen twittrar. Kommunstyrelsen ordförande Urban Granström twittrar under urbangranstrom YOUTUBE På Youtube delar man med sig av filmer och filmklipp. Det är fritt att titta och ladda ner material. Man kan även skriva kommentarer till filmerna. Nyköpings kommun använder kanalen till att lägga upp filmer om Nyköping och Nyköpings kommun. nykopingskommun ÅSA REILAND Danslokal, loppis, bytesdagar, stadscamping, aktivitetshus är några förslag om vad som ska hända med Träffen. Fler förslag om Träffen Politikerna fortsätter att samla in idéer och förslag om hur Träffen ska användas. Efter medborgardialogen på Träffen där föreningar och organisationer diskuterade vad de kunde vinna på att samarbeta runt utvecklingen av Träffen och vilka aktiviteter som man vill jobba med här, har politikerna fortsatt att samla in idéer om Träffen. Samtidigt med Lördagsöppet i Stadshuset 29 september samtalade politikerna med invånarna om deras syn på Träffens framtid. Vad vill du se här, var frågan som ställdes. EXEMPEL PÅ FÖRSLAG är danser, konserter, fester, replokaler, föredrag, bingo, loppis, bytesdagar, föreningsdagar och friskvård. Förslag framfördes också om att slå ihop Hjortensbergsbadet och Träffen och satsa på ett gemensamt aktivitetsområde och kanske en stadscamping. En parklek och en fritidsgård som skulle kunna samla ungdomar som annars riskerar att hamna snett diskuterades också. Föreningarna föreslog också mer samverkan runt större arrangemang. Nu sammanställs idéer och förslag innan politikerna tar ställning till hur man går vidare. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO NYKÖPINGS KOMMUN Björnbäcksvägen 6, Jönåker Vi hjälper dig med Säkra ditt hem från inbrott! Vi erbjuder dig trådlös trygghet I erbjudandet ingår Installation, 1 st Centralapparat Magellan 6520, 2 st Rörelsedetektorer, 1 st Magnetkontakt, 1 st inbyggd sirén, 1 st inbyggd uppringare (gsm/gprs/pstn), 1 st fjärrkontroll, 1 st utförlig användarmanual på svenska. Fri installation inom Nyköpings tätort Kontantpris 6.300:- Energi- och vattenborrning Montering av värme- och vattenpumpar samt service J.F. Åkerberg & Son AB VÄRMEPUMPAR Västgötagatan 18 Katrineholm ,

6 6 nr 7 oktober 2012 Intressegrupper lämnar värdefulla synpunkter i kommunens råd Har du frågor om eller synpunkter på hur staden kan bli tryggare? Hur servicen kan förbättras för Nyköpings pensionärer, handikappade eller anhöriga? Då kan ett av kommunens fyra råd vara rätt forum att dryfta saken i. Kommunala Anhörigrådet, Säkerhets- och trygghetsrådet, Pensionärsrådet och Handikapprådet har regelbundet överläggningar för att utveckla servicen och underlätta livet för kommuninvånarna. Alla råd är knutna till kommunstyrelsen. Råden är inte beslutande organ utan arbetar främst för ökad samverkan mellan olika grupper i samhället. Här utbyter politiker och representanter för olika intresseföreningar information. Råden har exempelvis varit referensgrupper i arbetet med Anhörigcentrum och när kommunen bygger nya äldreboenden. Tanken är att de som beslutar genom samtal i råden ska få ett bredare underlag för prioriteringar. Dessutom är organisationerna en bra väg för att få ut information. Den som är intresserad av att påverka beslutsfattandet kan gå via de deltagande organisationerna. Prata med en representant, eller kandidera själv för att bli invald i rådet. ANNIKA HEDBERG Medborgarförslaget gav resultat: Nu kan du släppa Kommunala Pensionärsrådet bevakar bland annat hälsan hos hemtjänstens kunder. Kommunala Pensionärsrådet pensionärsorganisationerna (SPRF, SKPF, PRO, SPF, RPG) k r representanter. e munhälsan på personer med hemtjänst? Landstinget diskuterar att lägga ner kliniken för höftledsoperationer i Nyköping hur påverkar det inflyttningen till kommunen? Kommunala Handikapprådet olika handikapporganisationerna (Diabetesföreningen, FUB, HRF, RTP, IFSAP, DHR, HLF, R, NHR, SRF) k r representanter. e företag i staden ha fått bygglov för entréer där man inte kan ta sig in med rullstol? Hur arbetar Nyköping med finskspråkiga dementa? Kommunala Anhörigrådet lokala frivilligorganisationer (Röda Korset, Väntjänsten, FUB, Demensföreningen, Hjortensbergskyrkan, IFSAP, Nicolai församling, Nätverket Föräldrakraft, Alla Helgona Församling) k r representanter. e givning på Anhörigcentrum? Har färdtjänstchaufförerna kompetens att ta hand om personer med autism? STRÅ/Säkerhets- och trygghetsrådet 2 representanter från olika organisationer (exempelvis Krögarföreningen, Åklagarkammaren, Polisen, Fastighetsägarna, NTF) t k Se kommunens hemsida för komplett lista. e krisinformation i kommunen, Problem med människohandel via Skavsta. Fotnot: Mer information om råden och vilka personer som deltar finns på hunden lös Det tog sin tid men nu verkar det i alla fall bli av en centralt belägen hundrastgård. En av de som tryckt på är Kerstin Jonsson som lämnade in ett medborgarförslag i ämnet. För det mesta hänger hon med sina hundar i Ekensberg. Här har föreningen Hundfolket sin hemvist och stundvis kryllar det av hundar på den stora gräsmattan vi orienteringsstugan. Men vi delar området med motionärer, orienterare, skidåkare och andra som vill ut i naturen och vi försöker så klart vara noga med att inte vara i vägen med våra hundar, säger Kerstin. Länge har hon och hennes hundvänner därför önskat en hundrastgård, gärna lite närmare centrum. Många äldre med hund tycker också att det är lite långt upp till Ekensberg. En rastgård närmare stan skulle uppskattas av många. KERSTIN JONSSON gjorde därför det som cirka hundra personer gör varje år utnyttjar möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen. Det är en rättighet öppen för alla och alla förslag hanteras på samma sätt: De diarieförs, väcks i kommunfullmäktige och besvaras av kommunstyrelsen efter att eventuella berörda nämnder fått möjlighet att yttra sig. Förslagsställaren blir inbjuden till kommunstyrelsen där han eller hon får informera om sitt förslag. Alla förslag besvaras. En omständlig procedur, kan tyckas men i grunden handlar det om demokrati i sin förfining allas röst är lika mycket värd och allas förslag behandlas på samma sätt. En grundbult i vad vi kallar en demokratisk stat. MEDBORGARFÖRSLAG infördes 2007 i Nyköping. Under åren 2007 till 2010 kom det in 320 förslag. Ungefär hälften rörde frågor av hårdare karaktär, som gångbro över E4:an, som det kom in flera förslag på i samband med öppnande av Pål Jungs hage. Under senare tid har idén om en sporthall vid Rosvalla renderat flera medborgarförslag. Renovering av piren vid kanot stadion, farthinder vid övergångs ställen är andra typiska medborgarförslag. Men många förslag rör områden som ligger utanför kommunens ansvar, som exempelvis vägar som Trafikverket ansvarar för. Ett handlade om rökförbud i busskurerna men rökning regleras i tobakslagen och är inget kommunen råder över, förklarar kanslichef Anna-Karin Lindblad. I egenskap av att vara kvinna tillhör Kerstin Jonsson en minoritet av dem som lämnar in medborgarförslag. Bakom två tredjedelar av alla medborgarförslag står en man. FÖRDELNINGEN är bekymmersam, konstaterar Nicklas Franzén (V). En viktig målsättning med medborgarförslag var att stärka rösten för dem som har svårast att göra sig hörda, som barn, unga, invandrare, människor med utländskt medborgarskap men också kvinnor. Det är ingen hemlighet att dessa grupper har en svagare plattform i samhället jämfört med män. Vi ska inte ta bort medborgarförslag men jag är inte säker på att det är rätt verktyg för att ge de här grupperna mer utrymme. Vad som fungerat bättre för att fånga just de här grupperna är de så kallade medborgardialogerna där vi politiker träffar människor direkt på plats, konstaterar Nicklas Franzén. KERSTIN JONSSONS förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Själv drog hon sig inte en sekund för att använda sig av medborgarförslag för att driva sin fråga. Som kursledare i data var det en enkel sak för henne att skicka iväg förslaget digitalt på nätet. Jag hade läst i tidningen om medborgarförslag. Jag sa till mina hundvänner att jag skickar ett förslag, det är i alla fall ett sätt att försöka påverka. Nu verkar det som vi har lyckats. TEXT SUSANNE SAWANDER FOTO HELENE SCHEIBE

7 nr 7 oktober Tekniska divisonen får flest synpunkter För höga hastigheter, fler parkbänkar och fler tillfällen att lämna grovsopor. Det är några av Nyköpingsbornas synpunkter som lett till förändring. Syftet med synpunkten är kommunen ska bli bättre på sitt jobb och ge bättre service till oss som bor här helt enkelt. Att lyssna in och ta del av synpunkter är viktigt också för att utveckla vår verksamhet. Att vi får in synpunkter är nödvändigt för att vi ska lyckas, understryker kvalitetssamordnare Patric Landin. UNDER SYNPUNKTEN kan alla som vill lämna in förslag på förändringar men också beröm eller klagomål. Av alla synpunkter under 2011 dominerar klagomålen med 45 procent, en siffra som ändå sjunkit från 67 procent sedan Det är kanske naturligt att många synpunkter är klagomål, eftersom vi reagerar när något inte fungerar som det ska, menar Patric Landin som framhåller att fem procent av alla synpunkter faktiskt är rent beröm. Tekniska divisionen och Social omsorg får flest synpunkter, ungefär tre hundra per år. Roligast är förstås de konstruktiva synpunkter som med ganska enkla medel kan förbättra världen. Som den från Runtuna där man ville ha ytterligare en tömning av grovsopor under hösten. Önskan har hörsammats och nu blir det grovsoptömning även vecka 47 i Runtuna. I MAJ LÄMNADES en synpunkt om höga hastigheter på Sommarvägen/Östanvägen. Vi har beställt en hastighetsmätning där nu. Under sommaren skrev någon och föreslog fler bänkar utmed kanalen vid Strandvägen och det har vi redan fixat. Förslag som de här är inte så kostsamma. De kräver ingen politisk bedömning och kan därför åtgärdas ganska snabbt, säger Jenny Dahlgren på tekniska divisionen. Vem som helst kan lämna in en synpunkt till kommunen. Det kan göras anonymt, men vill du ha personligt svar måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Svarstiden varierar beroende på synpunktens art och omfång, men kommunen har som ambition att svara inom 14 dagar. Susanne Sawander Fotnot: Läs mer om hur du lämnar synpunkter på kommunens hemsida, klicka dig vidare till kommun och politik, demokrati, påverka och synpunkten. SUSANNE SAWANDER Foto Lasse Skog Så här lämnar du ett medborgarförslag Kerstin Jonssons förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Medborgarförslaget ska lämnas skriftligt och det ska tydligt framgå vad förslaget handlar om. Du måste ange ditt namn och din adress, gärna också telefonnummer och e-postadress så att vi enkelt kan kontakta dig. Du kan lämna förslag på följande sätt: på webben: husets reception som du postar till: Nyköpings kommun Medborgarförslag Nyköping Blankett finns också att hämta i Stadshuset. Vill du inte använda blanketten kan du skriva ditt förslag på vanligt papper, se bara till att du har med namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Så här kan du göra skillnad Tryggt på kvällen Vid större helger kan du vara med och nattvandra. Som vuxen har du stort inflytande på ungdomar och kan hjälpa till att göra stan tryggare. Nattvandrarna träffas oftast vid Godtemplargården på V Trädgårdsgatan. Samordnare: Anna Hesselgren, Nyköpings kommun. Tel Felanmälan Trasig gatlykta eller söndersparkad papperskorg? Hjälp kommunen att fixa det. Ring Felanmälan på Tekniska divisionen: Liv i butikerna Många bryr sig om vad de handlar, exempelvis ekologiskt. Men också var man handlar gör skillnad. Som konsument kan du påverka utbudet i Nyköping. Önska en bok Visste du att du kan ge förslag på nya bokinköp till biblioteket? Varje år köper biblioteket in omkring nya böcker. En bok som många efterfrågar beställs i flera exemplar. Köp eller sälj på Stora torget Besök Stora Torget någon av marknadsdagarna eller sälj något själv. Här står både privatpersoner och företagare med sina varor och stånd. Torgvakten Sune Groth kan berätta mer, tfn Ung med idéer? Engagera dig i Ungdomsfullmäktige. De använder bland annat sitt inflytande för att få till mer cykelbanor, till exempel på Östra Storgatan som nu planeras bli gåfartsgata.

8 8 nr 7 oktober 2012 Maude Lohart är förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardags ekonomi och en del skinn på näsan. En god man är en kvinna Koll på grejerna och ett odelat intresse för människor. Det här gör man inte för pengarnas skull utan för glädjen att få hjälpa andra, säger Maude Lohart, god man och förvaltare sedan många år. På baksidan av villan i Jönåker döljer sig en trädgårdsoas som för tankarna till en annan värld, eller i alla fall helt andra breddgrader. Här ringlar sig välskötta grusgångar mellan roströd höstsilverax, japansk bambu, doftande rosor med sagonamn och amerikanska jätteblåbär. I VÄXTHUSET dignar plantor med solmogna körsbärstomater. Maude Loharts trädgård är någonting ut över det vanliga och den med minsta erfarenhet av trädgårdsskötsel inser snabbt att bakom detta ligger åtskilliga arbetstimmar. Jovars, säger hon på klingande norrbottniska, det gör sig såklart inte självt. Men jag har en filosofi och den är att lägga mycket krut på en bra grund, i det här fallet täckduk och praktiska odlingslådor för att minimera ogräset. På så vis kan man faktiskt bygga bort en del jobb och få tid till annat. LIKNANDE SYNSÄTT präglar hennes arbete som god man och förvaltare, något hon varit i över åtta år nu. I dagsläget är Maude Lohart förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardagsekonomi, en del skinn på näsan men framför allt en stor portion empati. Mitt uppdrag är att värna de här människornas rätt, se till att de har en sund ekonomi och lever ett så bra liv som möjligt. Det kan kräva att man får strida för det, inte minst mot myndigheter och då måste man våga ryta i om det behövs. I Nyköping och Oxelösund arbetar runt 300 personer som god man och förvaltare åt 500 personer. Ett uppdrag som på pappret går ut på att bevaka rättigheter, sköta ekonomin och sörja för att de man ska hjälpa får den vård och service de behöver. I PRAKTIKEN kan det innebära att se till att personen kommer till frisören eller att de får rätt antal hemtjänsttimmar egentligen allt som inte sköts genom andra insatser. Som att ta en fika på kondis efter att jag följt med och handlat kläder eller förhandla med inkassobolag och andra fordringsägare för personer som dragit på sig för stora utgifter, fyller Maude Lohart i. Det är med andra ord ett högst varierat uppdrag man åtar sig som god man eller förvaltare. Frågan är vad får hon ut av det? Det känns bra att kunna bidra med de kunskaper jag har till människor som behöver dem. Jag tänker att en dag är det kanske jag som behöver hjälp. Men den största drivkraften är att jag tycker om att jobba med människor och det ska man nog göra om man funderar på att bli god man, säger Maude Lohart med ett leende. TEXT SUSANNE SAWANDER BILD HELENE SCHEIBE FAKTA Namn: Maude Lohart Ålder: Enligt dagsformen Bor: Jönåker Familj: Maken Lennart Intressen: Konst, hantverk, antikviteter, resor samt trädgård och design Oanade talanger: Måleri Drömmer om: Evigt liv. Vill du bli god man eller förvaltare? Läs mer på Öppen spis till jul? newmarket.se HAGA CYKEL DIN KOMPLETTA CYKELBUTIK Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Företagsvägen 22, Nyköping Tel Ska du flytta? SVENSK KVALITETSCYKEL FRÅN CRESCENT Aluminiumram. Växelsystem Shimano Nexus 3. Belysning med navgenerator och batteri. Finns även i ljusblått...(5.495:-) 4.395:- Priset gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 13/10-12 Expressbyrån har lång erfarenhet av bohags- och företagsflyttningar! Professionella fl yttningar med utbildade exportpackmästare Specialanpassat bohagslager med rätt temperatur och luftfuktighet Lastbilar anpassade efter uppdragets storlek och godkända för miljözonerna, vi får med allt på en gång. Specialkunskap och hjälpmedel för svåra tunga lyft HÖSTFYNDA! CYKLAR, HJÄLMAR & ANDRA TILLBEHÖR TILL EXTRA BRA PRISER. Två års köptrygghet ingår alltid vid köp av en ny cykel från Haga Cykel. Läs mer på vår hemsida hagacykel.nu Brunnsgatan 3, Nyköping Vard Lunchstängt , Lörd

9 nr 7 oktober Bli en vinnare med it. När din omvärld ställer höga krav på dig finns Atea där för dig. Som obunden specialist väljer vi tillsammans med dig it-lösningar som passar just din verksamhet. Svenska landslaget i it-infrastruktur finns nära dig i Nyköping och på ytterligare ett trettiotal platser runt om i Sverige. atea.se Nu r f ttat ll a к r på Väs a K n 14B. Vi s! En annorlunda utflykt längs väg 223! Upplev en annorlunda utflyktsväg november Ljus och mys i upptända gårdar och hus kl Vi vill tacka alla fantastiska kunder för en härlig sommar - följ vad vi gör på hemsidan och planera i god tid in nästa års kickoffer, utflykter och roliga upplevelser! LILLA ÅSA KRUKMAKERI Färgstark keramik Prova-på-kurser Ring om öppettider! 8 km väster om Skeppsta hytta och väg Betonghantverk för Hem & Trädgård Trädgårdskläder från Garden Girl Öppet Året Om BETONG KURSER KLÄDVISNINGAR PLÅTSLAGERI Café Östergården Täcken & Kuddar i Lapptäcksteknik - hantverk i Carl Malmstens fotspår Butiken öppen 10 & 11 november kl Intarsiakurs 21 oktober Vi tackar alla våra kunder/gäster för en trevlig sommar! Caféet och loppisen öppnar åter i maj Uvsta kattpensionat har öppet året runt. Tel: , Karlshäll Iréne Eklund Karlshäll 1, Nyköping Inredning Företagsjulklappar Följ vårt liv och öppettider på tel: Sommar på burk- Naturliga delikatesser Mindfulness Naturupplevelser Gymnastik Annorlunda Safari Cykla, paddla, vandra och besök unika gårdsmiljöer. Tack alla nöjda besökare - boka in för nästa säsong! Mer info Drottning Christina Uggla Tel Clara Grill claragrill.wordpress.com

10 10 nr 7 oktober 2012 Bo-bilder väcker intresse Bilderna som visas i Stocholms tunnelbana för att göra reklam för Nyköping som bostadsort finns nu att se i Nyköpings Stadshus. Du kan också rösta på din favoritbild på webben och vinna samma bild som ett konstfotografi. Höstens Bo i Nyköping-kampanj är fotograferad av Denise Grünstein, som för andra gången bidrar med sitt arbete till kampanjen. Första gången Denise Grünstein tog våra bilder var 2004 och hennes motiv är bland de mest omtyckta och använda. Det är verkligen roligt att Denise ville jobba med oss igen, säger kommunikationschef Palaemona Mörner. TOTALT TRETTON personer och en hund ställde upp som modeller. De flesta är bosatta i Nyköping och alla har en stark anknytning hit. Hunden Abby finns med på alla bilder, hon är en dansk-svensk gårdshund som bor på kennel Marcato s i Nyköping med matte Lillemor Carmonius. Det blev intensiva dagar för Abby som på fotografens instruktion fick klättra på klippor, bära hundkläder och bli buren i flytväst. Lillemor fanns hela tiden med i bakgrunden och hjälpte Abby att klara sina uppgifter som modell. Vi tyckte båda att det var underbart roligt att vara med. Det var inte så glamoröst som vi hade trott att vara fotomodeller med alla moment, omtagningar, regnskurar och väntetider. Vi var rejält trötta efteråt men också glada, säger Lillemor Carmonius. Välkommen in och se säsongens uppsättning av Bo i Nyköping-bilder. De visas i Nyköpings Stadshus 29 september 7 december. Nytt för i år är att du kan tävla på www. boinykoping.nu genom att rösta på din favoritbild från årets och tidigare års Bo i Nyköping-kampanjer. Den som skrivit den bästa motiveringen vinner sin favoritbild som ett konstfotografi. Vi har valt att samarbeta med Sveriges bästa fotografer. Denise Grünstein, Carl Bengtsson och Elisabeth Olsson Wallin är några av dem vi anlitat. Vi har märkt att många pratar om bilderna, både i Stockholm och här i Nyköping. De står för sig själva och det är därför vi tror att det finns ett intresse för att tävla och vinna en bild. Nytt är också att vi kommer att sälja posters med Bo i Nyköping-motiv i turistbyrån, säger Palaemona Mörner. VARJE HÖST och vår annonserar Nyköpings kommun med svartvita bilder i Stockholms tunnelbana, bussar och tåg och på webben. Den här gången visas bilderna i 1 14 oktober. Bilderna ska förmedla en skön känsla för att locka till att ta reda på mer om Nyköping och skapa ett intresse för att flytta hit. Kampanjen finns också på och Facebooksidan boinykoping.nu samt på skyltar vid E4:an och på Skavsta. TEXT ANNA MALM FOTO DENISE GRÜNSTEIN Den Dansk-Svenska gårdshunden Abby var en av modellerna till årets Bo i Nyköping-kampanj. Alla bilder togs i Västra Kovik. Många vill påverka utvecklingen i Nyköping Lördagsöppet i Stadshuset 29 september lockade många besökare som ville vara med och påverka utvecklingen av Nyköping. Lördagsöppet ingick i Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping som blev ett lyft för lördagen runt Stora Torget. En rad politiker fick in synpunkter på allt från Träffens framtid till hur vi ska göra Nyköping till en bättre cykelkommun. Kommunen passade på att visa bilderna som är med i höstens Bo i Nyköping kampanj. Modellerna som alla är från Nyköping tackades av kommunikationschef Palaemona Mörner som kunde intyga att bilderna från Nyköping gör starkt intryck på stockholmarna som färdas i tunnelbanan. Undersökningar visar att kännedomen om Nyköping som en attraktiv plats att flytta till har ökat rejält i samband med kampanjerna. Nyköping är också en av få kommuner Urban Granström tar emot synpunkter om cykling. i sin storleksklass som har en omfattande inflyttning och befolkningsökning. Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping, innebar en rad möten i Nyköping under lördagen. Läs mer om Mötesplats 2012 på Utställningen Påverka Nyköping visas i Stadshusets entréhall under oktober. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO PETER LUNDSTRÖM Du som cyklar: Du blir snyggare, rikare och smartare I slutet av september invigdes den nya gång- och cykelvägen till Bergshammar. Elever från klass 5 6 i Bergshammar passade på att invigningscykla när kommunalrådet Johannes Krunegård hade klippt det blågula bandet. Man blir snyggare, rikare och smartare av att cykla, sa Johannes Krunegård till barnen när de rastade i Kaffebacken med saft och bullar. Snyggare eftersom man får motion när man cyklar, rikare för att man slipper tanka bensin och smartare för att man bidrar till ett bättre klimat genom att inte släppa ut några avgaser. Därför satsar också Nyköpings kommun på att göra det lättare att cykla. Cykelvägen som invigdes var den»felande länken«mellan Gumsbacken och Bergshammar. Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden som hamnade på 5 miljoner kronor för den 2,5 kilometer långa delen mellan Gumsbacken och Vallsund. Utformningen har anpassats för att minimera intrånget i åkermarken och tomtmarken och för att skydda den känsliga miljön vid Kaffebackens järnåldersgravfält och Kungsladugården. Gång- och cykelvägen till Bergshammar är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan staten och en kommun, säger projektledare Lars Königsson, Trafikverket. Den här cykelvägen är särskilt intressant för att man i dragningen tagit hänsyn till terrängen på ett helt nytt sätt. LARS-GÖRAN BERMGAN Nyköping finns på Hem & Villamässan Hem & Villa-mässan i Älvsjö oktober är Sveriges största mässa för boende med allt från inredning till bygge och renovering. Nyköpings kommun kommer att vara på plats tillsammans med lokala mäklare och byggföretag. Från 1 14 oktober pågår Nyköpings Bo-kampanj med Nyköpings bilder i Stockholms tunnelbana. Deltagandet i Hem & Villamässan i Älvsjö är ytterligare en del i kampanjen för att skapa kontakter med potentiella inflyttare till Nyköping. Besökare kan få svar på frågor om lediga tomter och bostäder, planerade byggprojekt, bostadspriser, barnomsorg, fritidsaktiviteter, med mera. I montern finns dessutom lokala matproducenter på plats för att bjuda på smakprov från Nyköping. Thorsten Flinck, Zumba Zunday och höstlov Oktober bjuder på dans, teater och deckarvecka. Klassiska toner och höstmys inleder oktober månad. Cellisten Hanna Dahlkvist uppträder med Filharmoniska Sällskapet på Culturum den 6 oktober. Den 7 oktober lockar Café Fåfängan med marknad, eldar, musik och höststämning. Marknad med hantverksförsäljning och café pågår hela dagen med inslag av konserter. DEN 11 OCH 18 OKTOBER visar Sörmlands museum föremålsarkivet Raspen utifrån olika teman. Först ut är trasiga saker. Dansprogrammet för hösten på Träffen är även klart och den 12 oktober spelar Donnez och den 26 oktober bandet Highlights. Lördagen den 13 oktober har Sörmlands Musikkår, Musikskolans Blåsorkester, Oxelösound Big Band konsert tillsammans med barn från kommunens skolor för världens barn. Voices of Wind kallas konserten och alla intäkter går till insamlingen Världens barn. NYKÖPINGS FÖRSTA och största Zumba-event äger rum söndagen den 14 oktober på Träffen. Då är det dags att skaka rumpa. Oscar Jöback, en av Sveriges bästa och mest anlitade fitnessinstruktörer är på plats. Ännu mer inspiration och rörelse kan du få på Nyköpings folkhögskola tisdagen den 16 oktober. Då är Klezmofobia temat på musikcaféet. Klezmermusik spelades av judiska folkmusiker i Östeuropa före andra världskriget. Musiken är en blandning av östeuropeisk folkmusik och romsk musik, idag även influerat av modern rock. För den som vill gå på teater spelar Nyckelteatern En palett av färger oktober. Pjäsen är skriven av Nyckelteatern och är en bearbetning av skådespelarnas egna upplevelser och tankar kring känslor. Denna gång samarbetar Nyckelteatern med kören Glädjen. VILL DU GÅ PÅ upptäcktsfärd i skillnaderna mellan kvinnor och män? Då har du chansen den 25 oktober då pjäsen Grottmannen spelas på Nyköpings teater. Thorsten Flinck är tillbaka i Nyköping söndag den 28 oktober då han uppträder på Culturum. På höstlovet blir det Deckarvecka på Barnkulturcentrum och biblioteket! I verkstan kan du bygga burktelefoner och spionspeglar. Höstlovsbion visar deckarfilmer varje dag. Besök nyköpingsguiden.se för att se hela kalendern. Välkommen till öppna nämndsammanträden k kl Stadshuset sal A k 2 kl Stadshuset sal A b kl Stadshuset sal B 2 kl Stadshuset sal B k kl Stadshuset sal B integrationsnämnden tis 13 nov kl Stadshuset sal B

11 nr 7 oktober Visning 21oktober kl Nu är husen på plats i BoKlok Sjöglimten i havsnära Rosenhill! Du har fortfarande chansen göra ditt livs kanske försäljning. Lägenheterna är 53, 70 och 81 kvm stora, det utanför ett lummigt område med gräsmattor, grusgångar och äppelträd. Prisexempel 3 RoK Trea på övre våningen kr Kontantinsats (15%) kr Lån (85%) kr Ränta efter skatteavdrag /månad kr Månadsavgift (värme/vatten) /mån kr 3-månaders ränta 3,55%, 1/3 2-års ränta 3,43%, 1/3 5-års ränta 3,68% I månadsavgiften ingår vatten, värme, hushållsel, p-plats och grundutbud Välkommen till Rosenhillsvägen 1D den 21 oktober, Vill du veta mer? Ring Åsa Eriksson på tel eller Du kan också läsa mer på vår hemsida

12 Våra löv är gulast. Kom och se dem med havet i fonden. Svenskare kan det inte bli. Läs mer om lövräfsning, tomter som är till salu och allt annat matnyttigt på BESTÄLL NU FÖR LEVERANS I OKTOBER OCH NOVEMBER! Ambition SF 76 E Motor: Wolf 90H /OHV/357 cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 118 kg Ord pris :-* KAMPANJPRIS 9 995:-* Höstglädje hos Hyrmaskiner Select SF61 E KAMPANJPRIS :-* Motor: Wolf 70H /OHV/208 cc Arbetsbredd: 61 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation: Manuell/180 grader Belysning Vikt: 79 kg Ord pris :-* 528 SWE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 71 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 106 kg Pris :-* INBYTES KAMPANJ Stort sortiment av lövblåsar i lager! 570BTS Pris från 3.250:- inkl moms 1.500:- inkl moms för din gamla fungerande röjsåg. När du köper en Röjsåg 555 FXT eller Röjsåg 545 FXT. 125B Levereras med 2 st 4,0 A slide batterier. 555 FXT :- inkl moms 9.130:- exkl moms. 545 FXT :- inkl. moms 8.480:- exkl. moms Råstark nyhet! Borrskruvdragare 14,4 V DS 14SDL Råstark borrskruvdragare 13 mm snabbchuck Kapacitet i trä/stål 45/13 mm Varvtal obelastad: 0-350, 1.600/min Moment hård förband: 82 Nm Vikt: 2,0 kg 4.113:- inkl. moms 3.290:- exkl. moms KAMPANJPRIS :-* Ambition SF 66 E Motor: Wolf 80H /OHV/277 cc Arbetsbredd: 66 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 92 kg Ord pris :-* 730 TDE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 112 kg Pris :-* Motorsåg 450e. Ord pris 6400:-* KAMPANJPRIS 5 200:-* 20% på Gå bakom klippare från * = inkl. moms Blommenhovsvägen 22, Nyköping Öppet må-fr Under april-juni lördagsöppet

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Så växer platsvarumärket Nyköping. Räddningstjänsten 19 juni 2012 Palaemona Mörner, Kommunikationschef

Så växer platsvarumärket Nyköping. Räddningstjänsten 19 juni 2012 Palaemona Mörner, Kommunikationschef Så växer platsvarumärket Nyköping Räddningstjänsten 19 juni 2012 Palaemona Mörner, Kommunikationschef Innehåll Strategi så tänker vi Forskning varför vi tänker så Praktik så gör vi Resultat Vision 2020

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Stadskärnan utvecklas.

Stadskärnan utvecklas. Stadskärnan utvecklas. Utvecklingsarbetet går vidare. Exempel på vad som hänt: K Gångbryggan vid Gamla Bryggeriet K Belysningen utmed åpromenaden K Utvecklingen av Nyköpings hamn K Stensättning av Storgatans

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vad gillar du att göra?

Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidgård Fixa nä rept sta id ana Utm attle b l l i t Ön film ska er in r lla Ko itete v i t ak Spr id o Vis du a va gjo d rt rde t Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidsgård har aktiviteter

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 2012-05-11 1 (5) Kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 11 maj 2012 Sammanfattning Under perioden

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-21 Tid Kl 09.00 11.40 Plats Stadshuset, Kalmar Omfattning 27-35 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunservice. Ett tips när du kommer fram på 24 80 00 och du vet namnet på den du söker kan du bli kopplad direkt genom vår automatiska telefonist.

Kommunservice. Ett tips när du kommer fram på 24 80 00 och du vet namnet på den du söker kan du bli kopplad direkt genom vår automatiska telefonist. Kommunservice. Kommunservice Stadshuset Kommunservice försöker svara på dina frågor. Får du inte besked direkt kan vi hjälpa dig att hitta rätt i kommunen. Kommunservice i Stadshuset och telefonväxeln

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn,

Läs mer

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Föreläsning av Petra Trobäck Fokus, Jönköpings stadsbibliotek, 2014-03-14 Allmänt Alla är välkomna, men jag kan inte kommunicera med alla för då skulle ingen lyssna.

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Nyköpings kommun 2013

Nyköpings kommun 2013 Nyköpings kommun 2013 1 Vision 2020 Nyköping är en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har unika möjligheter. Verksamhetsidé Genom att erbjuda god service vill kommunen tillsammans med

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 48 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 49 Höstschema Förra veckan

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Samla ihop vännerna och provkör! Eloped. 16 900:Delbetalning 595:- /mån. Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad.

Samla ihop vännerna och provkör! Eloped. 16 900:Delbetalning 595:- /mån. Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad. Samla ihop vännerna och provkör! Eloped Scooty R 16 900:Delbetalning 595:- /mån Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad. Joy 19 500:- Eloped AB, Box 6198, 200 11 Malmö.

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den.

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. 26 sept 4 okt Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. EKOPASSET Erbjudande under Ekomarknaden; Ta med Ekopasset till någon av alla butiker

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan till Earth Hour Kära trossamfund, Årets Earth Hour blev en enorm framgång. Den

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Den här marknadsundersökningen handlar om vad de personer som uppehåller sig i Nyköping tycker om staden. Jessie Fuhr 2009-11-30 Innehållsförteckning Vad är det första

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Monica Wessman, Div. Vård och omsorg Eila Ulf, Anhörigstrateg. Paragrafer 40-53. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Monica Wessman, Div. Vård och omsorg Eila Ulf, Anhörigstrateg. Paragrafer 40-53. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Sal B Politiker och representanter Jacob Larsson (s), ordf Johan Schenström (m), v ordf Eva Kerstin Lundborg (mp), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening Marianne Ramlöv,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer