NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Påverka Nyköping"

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 2 2 MEDBORGARFÖRSLAGET SOM GAV RESULTAT SÅ HÄR KAN DU FÖRBÄTTRA CENTRUM MJUKA INVESTERINGAR 2 SÅ KAN NYKÖPING BLI EN BÄTTRE CYKELSTAD MAUDE ÄR GOD MAN Påverka Nyköping Foto Helene Scheibe DET HÄR NUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handlar om hur du kan påverka utvecklingen av Nyköpings kommun. Vi berättar om ett medborgarförslag som gett resultat och hur viktigt det är att våra ungdomar engagerar sig i hur Nyköping ska se ut. En artikel handlar om de kommunala råden för olika intressegrupper som är viktiga kanaler direkt till politikerna. Läs också om förslaget till budget för Nyköpings kommun Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE ÄR NYKÖPINGS OFÖRÄNDRADE KOMMUNALSKATT Det här kan du göra i oktober i Nyköping. UTSTÄLLNINGAR Så här gör vi på NK-villan, till 6 oktober Från slända till smart textil på NK-villan, till 9 oktober Frank Björklund & Micke Johansson. Galleri Sjöhästen, till 6 oktober 29 oktober 2 november Höstlov. Deckartema på Barnkulturcentrum och biblioteket 3 Författarkväll med David Lagercrantz på Culturum kl 19 4 Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Föredrag om De oäkta barnen på Culturum, Olrogsalen kl 19 5 Hemsöborna på Nyköpings Teater kl 19 6 Kalas med Alfons Åberg på Barnkulturcentrum och Biblioteket kl 10 Öppen Skaparverkstad på Barnkulturcentrum, tema Alfons Åberg kl Gripes Modellteatermuseum kl Glindran Open konstutställning, Glindrans Skola, Björkvik kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Filharmoniska Sällskapet Orkesterkonsert på Culturum kl 17 7 Marknad och musik på Fåfängan kl Glindran Open konstutställning och konstrunda i Glindrans Skola, Björkvik kl PRO-dans i Vrena Folkets Hus kl 13 Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Hertig Karls-prisvinnaren föreläser kl 14 9 Kulturcafé på Folkhögskolan, Ronny Ambjörnsson berättar om Ellen Key kl Psykiatrins Dag, Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år på bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Dans på Träffen Donnez kl Bytesmarknad, Friluftsgården, Stigtomta kl 10 Familjeträff på engelska biblioteket kl 11 Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Kartongverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Musikcafé Vrena Folkets Hus kl 14 För Världens Barn Voices of Wind på Culturum kl 16 Kärleksdrycken opera live från the Metropolitan Opera, Nyköpings Teater kl Zumba Zunday på Träffen kl Familjeträff på spanska, biblioteket kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Från dagbok till blogg kl AnAkuten släktforskarhjälp i Släktforskarförenings lokal på Borgareg 15 kl Musikcafé Folkhögskolan Klezmofobia kl Bokfika för barn mellan 9 12 år. Bibl. kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Träverkstad Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl 15 och 18 A tribute to Dire Straits, konsert, Culturum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet i Nyköpingshus har öppet kl Fri entré. Föredrag Umgängeskonst kl 14 Nyckelteatern En palett av färger på Nyköpings Teater kl Ekonomicafé på Folkhögskolan med Andreas Cervenka kl 19 Svansjön balett live från The Royal Opera House, London. Nyköpings Teater kl Slöjdträff i Periodgången 2 kl Sagostund för barn 1 3 år, bibl. kl Titta in Sörmlands Museum visar föremålsarkivet, Blommenhovsv 22, kl Grottmannen på Nyköpings Teater kl 19 Jazzkväll på Pelles Lusthus kl Wille Craaford, Nyköpings Teater kl Dans på Träffen Highlights kl Öppen skaparverkstad på Barnkulturcentrum kl Tema: Tyll & trikå Gripes Modellteatermuseum kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Gladys del Pilar konsert efter dagens workshop på Culturum kl 18 Otello opera live från the Metropolitan Opera på Nyköpings Teater kl Afternoon Tea på Rest Forsen kl Kungstornet Nyköpingshus kl Fri entré. Föredrag om köket kl 14 Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern Culturum kl Höstlovet börjar och Barnkulturcentrum och biblioteket har deckartema hela veckan 31 Magnus Carlsson & the Moon Ray Quintet på Culturum kl 19

2 2 nr 7 oktober 2012 NY. INLEDARE Åldern spelar ingen roll om man inte är en ost. n pings Ungdomsfullmäktige (NU) och vår verksamhet för olika grupper. Jag hittade en lapp med texten i mitt kontor under min första vecka på den lite då och då, ofta resulterar den i skratt och applåder. Men den egentliga poängen är viktigare än så. Den betyder att alla är viktiga, oavsett ålder. Allt påverkansarbete behöver mångfald. Alla kan göra skillnad, oavsett ålder och livserfarenhet. JAG HETER LINN och är en 20-årig människa som är samordnare för Nyköpings Ungdomsfullmäktige inflytande i lokalpolitiken. Oftast n driva sakfrågor av intresse för den unga befolkningen här i Nyköping. Det rör allt från graffiti till kollektivtrafik och ungdomshälsa. n n 1 o n fungerade, eller vad vi kunde åstad- - sett, skapat och varit del av mycket av det påverkansarbete NU gör för att förändra livet för främst unga i Nyköping. Det är ovärderligt och så betydelsefullt. DET HANDLAR OM demokrati, alla är inte lika bortskämda med det som vi. Alla mellan 13 och 25 år som går i skolan eller bor i Nyköping kan vara med och påverka NU som i sin tur kan påverka den lokala politiken. - klarhet att unga i resten av världen får den här chansen eller ansvaret. Därför är det så viktigt: Att alltid värna om alla människors kunskaper, att alltid släppa in nya visioner och åsikter i samtal kring påverkan och att aldrig stirra sig blind på ålder, ursprung därför måste vi vara med och påverka nutiden! Kom alltid ihåg: Åldern spelar ingen roll, om man inte är en ost. Ungdomspåverkan är världsviktigt! LINN LIDBERG, SAMORDNARE NYKÖPINGS UNGDOMSFULLMÄKTIGE NY REDAKTION En stor satsning på skolan är det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. Satsningar i budgeten 2013 Tillväxt och mjuka investeringar Beslutet om att snabbtågsförbindelsen Ostlänken ska börja byggas 2017 kommer att vara positivt för kommunens tillväxt. De närmaste åren satsar kommunen på miljardinvesteringar i en ny högstadieskola, ett nytt äldreboende och en samlad gymnasieskola vid Gripen samtidigt som arbetet inför Ostlänken påbörjas. Vi bygger skolor och förskolor och prioriterar investeringar som sänker kostnaderna på sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Befolkningstillväxten betyder också att planeringen av mark för bostäder och företag är viktig för Nyköpings utveckling. TROTS DE STORA satsningarna innebär budgetförslaget på runt 2,5 miljarder kronor att kommunen räknar med ett överskott på 40 miljoner kronor. Det är en välbehövlig förstärkning av kapitalet när stora investeringar görs och som är en nödvändig buffert om oväntade kostnader uppstår för allt från vattenläckor till mer omsorg. I grunden är förslaget till budget 2013 försiktig och ansvarstagande, fortsätter Urban Granström. Vi säkrar en god service till barn och äldre samtidigt som ekonomin ska vara i balans. BUDGET 2013 innehåller de första etapperna i ett nytt Resecentrum och investeringar i hamnområdet där nya bostäder växer upp. Utbyggnaden av Brandholmens avloppsreningsverk fortsätter liksom upprustningen av vattenledningar för att undvika ytterligare läckor i VA-systemet, berättar kommunalrådet Johannes Krunegård (MP). Utbyggnaden av VA-ledningen utmed kusten till Vålarö är en stor miljöinvestering som fortsätter de närmaste åren. Fler platser i förskolor och pedagogisk omsorg behövs då att antalet barn i åldern 0 5 år ökar. En stor satsning på skolan är också det nya högstadiet som beräknas vara klart inför läsåret Musikskolan får också pengar till oförändrad verksamhet. ETT MINSKANDE ANTAL gymnasieelever betyder att lokaler och personal måste anpassas. En samlad gymnasieskola på Gripen gör utbildningen effektivare samtidigt som satsningen på ökad kvalitet ska locka fler elever. Med fler äldre som behöver hemtjänst och särskilt boende blir det ännu viktigare för kommunen att komma tillrätta med de ökade kostnaderna för hemtjänsten, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V). Ökade kostnader blir det också för fler inom omsorgen om funktionsnedsatta. Av budgetförslaget framgår också att det viktigt att man behåller nöjda kunder inom omsorgerna. I budget 2013 får kommundirektör Erik Carlgren ett antal uppdrag. Han ska bland annat följa kvalitetssäkringen av myndighetshandläggningen inom den nya divisionen social omsorg samt samordningen av socialpsykiatrin och missbruksvården, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Han ska också följa utvecklingen av flyktingmottagningen och då särskilt anhöriginvandringen. KOMMUNDIREKTÖREN ska också successivt införa nödvändiga justeringar i verksamheter och organisation för att nå målet att alla ungdomar under 25 år kan erbjudas arbete, utbildning och praktik. Behovet av att inrätta en barnombudsman i kommunen ska också utredas. Vidare får kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med sociala investeringar som innebär satsningar på barn och unga för att förebygga framtida problem och kostnader. Detta är ett led i att bygga ett hållbart Nyköping. KULTUR- OCH fritidsnämnden ska enligt budgetförslaget fokusera på stödet till föreningslivet och kvaliteten i föreningsdriven kommunal verksamhet. Nämndens uppdrag kommer att påverkas när det nya kommunägda eventbolaget tar över bokning och programverksamhet. Den nya sporthallen på Rosvalla innebär också ett större utbud av föreningsaktiviteter samtidigt som den bidrar till att öka Nyköpings attraktionskraft. Budgetförslaget innebär också att den internationella marknadsföringen mot flygresenärer som reser via Skavsta ska utvecklas. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO FREDRIK LAAKSONEN Några siffror från budget förslaget Nyköpings kommun: o 2 b 1 o 21 (den genomsnittliga skatten i Sveriges kommuner är 21:56) 1 60 öre/kubikmeter Engångsbelopp ger överskott Flera positiva engångshändelser gör att Nyköpings kommun redovisar Prognosen för helåret visar på ett 2 budget. Överskottet gör att Nyköpings kapital förstärks och det är positivt när vi nu står inför stora investeringar de närmaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Engångshändelser i form av återbetalning från AFA-försäkringen på nedskrivningar samt reavinster gör tillsammans med mer skatteintäkter och mindre pensionskostnader än budgeterat att finansförvaltningen redovisar ett överskott på knapp 71 Kostnaderna för verksamheterna 0 högre än budgeterat. De största och skolan. Kolla vattenförbrukningen på Internet Från den 1 oktober kan du läsa av mätarställningen på kommunens webbplats Idag får du som har en vatten- skickat till dig en gång per år för att fylla i och skicka tillbaka. Med den ställningen direkt på webben när det passar dig. inte att tas bort så den som inte har tillgång till en dator kan fortsätta att skicka in kortet via posten. Läs av din vattenmätaren minst en gång om året så att du håller koll på din vattenförbrukning. Fastighetsförsäljning ger fler hyresrätter Som resultat av ett uppdrag från kommunfullmäktige i Nyköping har Nyköpingshem lämnat ett förslag om 900 lägenheter. En affär som ska ge nya hyresrätter och medverka till ökade renoveringar av kvarvarande lägenheter. Nyköpingshem kommer att få in 00 ningen. Efter att ha betalat lån och ner kronor till offensiva satsningar på Nyköpings bostadsmarknad. Målet är att vi årligen ska bygga cirka 70 nya hyresrätter och renovera drygt 170 lägenheter fram till år 2016, berättar Christer Gustavsson, vd Nyköpingshem. Ett 60-tal företag har visat intresse för Nyköpingshems fastigheter. Efter utvärdering föreslås att Rikshem AB får köpa tio fastigheter med runt 750 lägenheter i centralorten Nyköping och Dalhälls fastighetsbolag, Nyköping, elva fastigheter med drygt 149 lägenheter i tätorterna runt Nyköping. Om kommunfullmäktige godkänner förslaget i oktober kan en ny ägare ta över delar av Nyköpingshems lägenhetsbestånd under no sammanträde måndag 1 oktober gehör för detta från övriga partier. ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars Göran Bergman LAYOUT Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 7/2012 Susanne Sawander Annika Hedberg Nyköpings kommun: Maria Säfverblad, Anneli Wirf Johanna Lindquist, Anna Malm TRYCK: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med post! Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den med posten. Nästa nummer av NY utkommer 7 november NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E post: Fax:

3 nr 7 oktober Så kan du engagera dig: Ungdomsfullmäktge består av ca 40 ungdomar. Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) jobbar för att alla ungdomar ska få det bättre i Nyköping. Via NU kan du som går i högstadiet eller gymnasiet engagera dig i de frågor du tycker är viktiga. Ungdomsfullmäktige består av cirka 40 högstadie- och gymnasieungdomar. Vårt uppdrag är att få in ungdomsfrågor i kommunens politik. Vi jobbar ideellt men lär oss mycket under tiden. Ungdomsfullmäktige startades 1995 och består av ungdomar från alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Vi i Ungdomsfullmäktige träffas en gång per månad och har motionsrätt till kommunstyrelsen. JUST NU ARBETAR NU med antirasism, graffiti, marknadsföring och PR, kollektivtrafik exempelvis billigare bussresor för ungdomar och med att sprida kunskaper om EU bland ungdomar i Nyköping Exempel på det som NU fått igenom är belysning på cykelvägen till Sjösa, nattbussar och billigare bussresor för ungdomar samt skatespots vid Nicolaiskolan, Jönåker och Stigtomta Arbetsgrupperna är öppna för alla mellan år och det är här det aktiva arbetet sker. Arbetsgrupperna rapporterar till Ungdomsfullmäktige första torsdagen varje månad och där emellan ses ungdomarna varannan vecka. Det är ungdomsfullmäktige som tillsätter arbetsgrupperna. ARBETSGRUPPERNA har exempelvis anordnat manifestationer mot rasism, konserter, temakvällar och frukostmöten för elevråden. Kontakta den som är representant på din skola Skriv en motion till Ungdomsfullmäktige Engagera dig i en arbetsgrupp Kom in på Stadshuset och prata med vår samordnare Maila ditt förslag eller skriv det på vår Facebooksida. Du kan lämna förslag anonymt, men tänk på att skriva så utförligt som möjligt. Jobbar för alla ungdomar Styrelsen ska arbeta för att underlätta NU:s arbete, med bland annat utvärderingar, undersökningar, ekonomi, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer, planering och personalfrågor. Samordnaren är Ungdomsfullmäktiges egen tjänsteman. Samordnaren hjälper till med att organisera möten, ta kontakt med politiker och samarbetsorganisationer. Samordnaren ska»få kugghjulen att snurra«i det som Ungdomsfullmäktige arbetar med. TEXT ANNA MALM FOTO FREDRIK LAAKSONEN Gångbryggan. Var med och förbättra stadskärnan Tävlingen Årets stadskärna ska avgöras i april och Nyköping lämnar snart in sitt bidrag. Men var och en kan också förbättra centrum. Träet lyser extra ljust i höstsolen på den nya gång bryggan utmed Bryggeriets fasad. Trots att många turister och Nyköpingsbor satt sina fötter här i sommar är spåren av nybygge kvar. Gångbryggan är en av de större nyheter som byggts på önskemål får engagerade invånare. NÄR KOMMUNEN genomförde kampanjen Tyck om Nyköping kom det in en mängd idéer. Många önskade en grönare, barnvänligare och roligare stadskärna. Sedan dess har åpromenaden förutom ny gångbrygga fått mer belysning. Sittplatserna på Stora Torget har blivit fler och Östra Storgatan väntas bli gåfartsgata med färre bilar. Dessutom har handlare, kommun och arrangörer samarbetat kring många evenemang. Ett paket som nu kanske vinner pris. Hur har synpunkterna gjort skillnad? De har genomsyrat allt arbete eftersom vi har fått bekräftat vad folk tycker, säger Lars-Åke Svensson, kommunens projektledare i nätverket NYSAM. Han flikar in med ett leende att visst fanns några av idéerna sedan tidigare vi som samhällsplanerar är ju också folk men han är jättenöjd med engagemanget och kvittot på vad Nyköpingsborna vill ha. JOHANNA LINDQUIST Köp två dubbdäck så bjuder vi på monteringen. Vi levererar BETONGEN Armering Grundbalkar Stödmurar Dräneringsrör Markavloppsrör 3-kammarbrunnar med plastlock Monark Nina Vår egna modell från Monark 3 vxl Damcykel. Korg lås, lyse, självriskförsäkring. Ljusblå Ord.pris 3.999:- Fler erbjudanden i butiken Handla räntefritt Fri parkering på gården Hösterbjudanden! NU!3.499:-.... BJOORNS C Y K E L BLOMMENHOVSVÄGEN 24 NYKÖPING Öppet Vard 9-18 Lörd Lunchstängt Gäller så långt lagret räcker. Stockvägen 6 i Enstaberga Betongstation: Kontor: Din städ- & flyttfirma Flyttstädning 27 kr/kvm med RUT-avdrag Flytterbjudande: Just nu, flyttbil inkl. 2 man. endast 895 kr/h! Miljövänliga städprodukter!

4 4 nr 7 oktober 2012 Fokusgrupp ger synpunkter: Bättre villkor för cyklister engagerar många. Nyligen rådfrågade politikerna medborgarna i frågan. Bra cykelstad kan bli bättre Politikerna bjöd in till fokusgrupp för att höra medborgares synpunkter om hur Nyköping kan bli en bättre cykelstad. Bättre belysning och markeringar som delar gång- och cykelvägar var enstämmiga önskemål. Sju personer som cyklar mycket var med och svarade på politikernas frågor. Fokusgruppen hölls i Rådhuset och är ett led i arbetet med medborgardialog där politikerna lyssnar på allmänheten i olika frågor. I diskussionen om cykling önskade flera av deltagarna bättre belysning, markeringar som delar de gemensamma gång- och Det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. cykelvägarna och jämnare gatubeläggning på olika håll i staden. Den fasta cykelpumpen vid Stora Torget gillades av alla och de önskade att fler pumpar kunde sättas upp. EN AV DELTAGARNA är Claes Becker som flyttade från Stockholm till Nyköping och det nya området Örstig för ett och ett halvt år sedan. Han cyklar via Arnö in till Nyköping flera gånger i veckan. Det tog emot att börja cykla igen efter att ha använt bilen mycket en tid, berättar Claes. Men nu när jag kommit igång med cyklandet igen känner jag hur mycket jag tycker om det. Det är stor skillnad på att cykla i lugna Nyköping jämfört med Stockholm, men det vore bra med bättre belysning och mer markerade cykelvägar. Om jag får önska fritt vill jag också att cykelvägen mellan Örstig och Nyköping ska vara asfalterad och snöröjd hela vintern, säger Claes Becker med ett leende. POLITIKERNA Johannes Krunegård (MP) och Carl-Åke Andersson (S) var med under fokusgruppen och båda var nöjda efteråt. Resultatet är ett stöd för vår prioritering när det gäller förbättringar för cyklisterna. Det kändes bra att markeringar och bättre belysning kom upp eftersom det är på gång. Min uppfattning är att vi på det stora taget har tillräckligt många cykelvägar men att de behöver förbättras och den uppfattningen stärktes av diskussionen i fokusgruppen, säger Johannes Krunegård. DET SENASTE Nyköpings kommun gjort för cyklisterna är belysning på Arnöleden, ny gång- och cykelväg mellan Nyköping och Bergshammar och nya cykelställ på flera platser längs Västra Storgatan. Markeringarna på cykelvägarna planeras att målas under våren Bättre belysning på cykelbanan mot Örstig var ett ärende på kommunstyrelsen den 1 oktober. TEXT ANNA MALM FOTO HUGO LEIJON newmarket.se Bord 120x80 cm med 4 stolar 140x90 cm med 4 stolar Välj bland olika stolar. Nu 3.590:- Nu 4.490:- Metro Bäddsoffa 3-sits med divan H/V L229 D84 Divan 157 Nu: 5.590:- FRI HEMKÖRNING INOM 5 MIL RÄNTEFRITT UPP TILL 24 MÅN Nytt badrum till jul? Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Fruängsgatan 26, Nyköping Mån Fre Lör Tygaffären med det stora sortimentet Färdigsydda gardinlufter 25% rabatt Gäller t o m lördag 6/10 Uteväv, möbeltyger, modetyger, gardintyger, gardinkappor, m m, m m Kom in och låt dig inspireras Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar V:a Trädgårdsg 35, Nyköping En riktig tygaffär! Hemservice & hemtjänst RUT avdrag Företagsvägen 22, Nyköping Tel Din hjälp i hemmet Personligt & flexibelt enligt dina önskemål Välkommen att ringa Auktoriserad hemtjänstutförare i Nyköpings kommun

5 nr 7 oktober Kontakta kommunen på facebook Sociala medier är ytterligare en kanal för dig som medborgare kan använda för att påverka. Via Facebook kan du exempelvis ställa frågor för att snabbt och enkelt få svar. Du kan även lämna synpunkter via Facebook. Lämnas en synpunkt via Facebook skickar vi alltid vidare den till rätt instans. Via Nyköpings kommuns sociala mediekanaler når du tjänstemännen inom kommunen. Vill du istället ha kontakt med en politiker så hittar du deras uppgifter på kommunens webbplats eller via respektive partier. FACEBOOK Facebook är ett socialt nätverk där man kommunicerar med vänner, organisationer, företag eller kommuner. Vem som helst kan följa Nyköpings kommuns sidor på Facebook, men för att skriva frågor eller kommentarer måste du vara medlem. Att vara medlem är gratis och du blir medlem direkt på facebook.com. Nyköpings kommuns officiella facebooksida nykopingskommun Några av kommunens facebooksidor Bo i Nyköping Nyköpings Gymnasium nykopingsgymnasium Nyköpings stadsbibliotek Nyköpingsstadsbibliotek Nyköpings nya högstadieskola nykopingsnyahogstadieskola Säkra livsmedel i Nyköping Säkra-livsmedel-Nyköping Sörmlandskustens räddningstjänst Sormlandskustenraddningstjanst BLOGGAR En blogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen. Nyköpingsbloggen Nyköpings kommun har en blogg, där ett antal privatpersoner bloggar om sina liv i Nyköping. Nyköpingsbloggen hittar du på eller nykopingsbloggen.se/ Politikers bloggar Flera av politikerna i Nyköping bloggar. Kommunstyrelsen ordförande hittar du på Övriga politikers bloggar hittar du på deras respektive partiers webbplatser. Nyköpings Ungdomsfullmäktige bloggar på TWITTER Twitter är en mikroblogg där man lämnar ett mycket kortfattat textmeddelande, en nyhet eller något annat man vill förmedla. Flera politiker och tjänstemän från kommunen twittrar. Kommunstyrelsen ordförande Urban Granström twittrar under urbangranstrom YOUTUBE På Youtube delar man med sig av filmer och filmklipp. Det är fritt att titta och ladda ner material. Man kan även skriva kommentarer till filmerna. Nyköpings kommun använder kanalen till att lägga upp filmer om Nyköping och Nyköpings kommun. nykopingskommun ÅSA REILAND Danslokal, loppis, bytesdagar, stadscamping, aktivitetshus är några förslag om vad som ska hända med Träffen. Fler förslag om Träffen Politikerna fortsätter att samla in idéer och förslag om hur Träffen ska användas. Efter medborgardialogen på Träffen där föreningar och organisationer diskuterade vad de kunde vinna på att samarbeta runt utvecklingen av Träffen och vilka aktiviteter som man vill jobba med här, har politikerna fortsatt att samla in idéer om Träffen. Samtidigt med Lördagsöppet i Stadshuset 29 september samtalade politikerna med invånarna om deras syn på Träffens framtid. Vad vill du se här, var frågan som ställdes. EXEMPEL PÅ FÖRSLAG är danser, konserter, fester, replokaler, föredrag, bingo, loppis, bytesdagar, föreningsdagar och friskvård. Förslag framfördes också om att slå ihop Hjortensbergsbadet och Träffen och satsa på ett gemensamt aktivitetsområde och kanske en stadscamping. En parklek och en fritidsgård som skulle kunna samla ungdomar som annars riskerar att hamna snett diskuterades också. Föreningarna föreslog också mer samverkan runt större arrangemang. Nu sammanställs idéer och förslag innan politikerna tar ställning till hur man går vidare. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO NYKÖPINGS KOMMUN Björnbäcksvägen 6, Jönåker Vi hjälper dig med Säkra ditt hem från inbrott! Vi erbjuder dig trådlös trygghet I erbjudandet ingår Installation, 1 st Centralapparat Magellan 6520, 2 st Rörelsedetektorer, 1 st Magnetkontakt, 1 st inbyggd sirén, 1 st inbyggd uppringare (gsm/gprs/pstn), 1 st fjärrkontroll, 1 st utförlig användarmanual på svenska. Fri installation inom Nyköpings tätort Kontantpris 6.300:- Energi- och vattenborrning Montering av värme- och vattenpumpar samt service J.F. Åkerberg & Son AB VÄRMEPUMPAR Västgötagatan 18 Katrineholm ,

6 6 nr 7 oktober 2012 Intressegrupper lämnar värdefulla synpunkter i kommunens råd Har du frågor om eller synpunkter på hur staden kan bli tryggare? Hur servicen kan förbättras för Nyköpings pensionärer, handikappade eller anhöriga? Då kan ett av kommunens fyra råd vara rätt forum att dryfta saken i. Kommunala Anhörigrådet, Säkerhets- och trygghetsrådet, Pensionärsrådet och Handikapprådet har regelbundet överläggningar för att utveckla servicen och underlätta livet för kommuninvånarna. Alla råd är knutna till kommunstyrelsen. Råden är inte beslutande organ utan arbetar främst för ökad samverkan mellan olika grupper i samhället. Här utbyter politiker och representanter för olika intresseföreningar information. Råden har exempelvis varit referensgrupper i arbetet med Anhörigcentrum och när kommunen bygger nya äldreboenden. Tanken är att de som beslutar genom samtal i råden ska få ett bredare underlag för prioriteringar. Dessutom är organisationerna en bra väg för att få ut information. Den som är intresserad av att påverka beslutsfattandet kan gå via de deltagande organisationerna. Prata med en representant, eller kandidera själv för att bli invald i rådet. ANNIKA HEDBERG Medborgarförslaget gav resultat: Nu kan du släppa Kommunala Pensionärsrådet bevakar bland annat hälsan hos hemtjänstens kunder. Kommunala Pensionärsrådet pensionärsorganisationerna (SPRF, SKPF, PRO, SPF, RPG) k r representanter. e munhälsan på personer med hemtjänst? Landstinget diskuterar att lägga ner kliniken för höftledsoperationer i Nyköping hur påverkar det inflyttningen till kommunen? Kommunala Handikapprådet olika handikapporganisationerna (Diabetesföreningen, FUB, HRF, RTP, IFSAP, DHR, HLF, R, NHR, SRF) k r representanter. e företag i staden ha fått bygglov för entréer där man inte kan ta sig in med rullstol? Hur arbetar Nyköping med finskspråkiga dementa? Kommunala Anhörigrådet lokala frivilligorganisationer (Röda Korset, Väntjänsten, FUB, Demensföreningen, Hjortensbergskyrkan, IFSAP, Nicolai församling, Nätverket Föräldrakraft, Alla Helgona Församling) k r representanter. e givning på Anhörigcentrum? Har färdtjänstchaufförerna kompetens att ta hand om personer med autism? STRÅ/Säkerhets- och trygghetsrådet 2 representanter från olika organisationer (exempelvis Krögarföreningen, Åklagarkammaren, Polisen, Fastighetsägarna, NTF) t k Se kommunens hemsida för komplett lista. e krisinformation i kommunen, Problem med människohandel via Skavsta. Fotnot: Mer information om råden och vilka personer som deltar finns på hunden lös Det tog sin tid men nu verkar det i alla fall bli av en centralt belägen hundrastgård. En av de som tryckt på är Kerstin Jonsson som lämnade in ett medborgarförslag i ämnet. För det mesta hänger hon med sina hundar i Ekensberg. Här har föreningen Hundfolket sin hemvist och stundvis kryllar det av hundar på den stora gräsmattan vi orienteringsstugan. Men vi delar området med motionärer, orienterare, skidåkare och andra som vill ut i naturen och vi försöker så klart vara noga med att inte vara i vägen med våra hundar, säger Kerstin. Länge har hon och hennes hundvänner därför önskat en hundrastgård, gärna lite närmare centrum. Många äldre med hund tycker också att det är lite långt upp till Ekensberg. En rastgård närmare stan skulle uppskattas av många. KERSTIN JONSSON gjorde därför det som cirka hundra personer gör varje år utnyttjar möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen. Det är en rättighet öppen för alla och alla förslag hanteras på samma sätt: De diarieförs, väcks i kommunfullmäktige och besvaras av kommunstyrelsen efter att eventuella berörda nämnder fått möjlighet att yttra sig. Förslagsställaren blir inbjuden till kommunstyrelsen där han eller hon får informera om sitt förslag. Alla förslag besvaras. En omständlig procedur, kan tyckas men i grunden handlar det om demokrati i sin förfining allas röst är lika mycket värd och allas förslag behandlas på samma sätt. En grundbult i vad vi kallar en demokratisk stat. MEDBORGARFÖRSLAG infördes 2007 i Nyköping. Under åren 2007 till 2010 kom det in 320 förslag. Ungefär hälften rörde frågor av hårdare karaktär, som gångbro över E4:an, som det kom in flera förslag på i samband med öppnande av Pål Jungs hage. Under senare tid har idén om en sporthall vid Rosvalla renderat flera medborgarförslag. Renovering av piren vid kanot stadion, farthinder vid övergångs ställen är andra typiska medborgarförslag. Men många förslag rör områden som ligger utanför kommunens ansvar, som exempelvis vägar som Trafikverket ansvarar för. Ett handlade om rökförbud i busskurerna men rökning regleras i tobakslagen och är inget kommunen råder över, förklarar kanslichef Anna-Karin Lindblad. I egenskap av att vara kvinna tillhör Kerstin Jonsson en minoritet av dem som lämnar in medborgarförslag. Bakom två tredjedelar av alla medborgarförslag står en man. FÖRDELNINGEN är bekymmersam, konstaterar Nicklas Franzén (V). En viktig målsättning med medborgarförslag var att stärka rösten för dem som har svårast att göra sig hörda, som barn, unga, invandrare, människor med utländskt medborgarskap men också kvinnor. Det är ingen hemlighet att dessa grupper har en svagare plattform i samhället jämfört med män. Vi ska inte ta bort medborgarförslag men jag är inte säker på att det är rätt verktyg för att ge de här grupperna mer utrymme. Vad som fungerat bättre för att fånga just de här grupperna är de så kallade medborgardialogerna där vi politiker träffar människor direkt på plats, konstaterar Nicklas Franzén. KERSTIN JONSSONS förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Själv drog hon sig inte en sekund för att använda sig av medborgarförslag för att driva sin fråga. Som kursledare i data var det en enkel sak för henne att skicka iväg förslaget digitalt på nätet. Jag hade läst i tidningen om medborgarförslag. Jag sa till mina hundvänner att jag skickar ett förslag, det är i alla fall ett sätt att försöka påverka. Nu verkar det som vi har lyckats. TEXT SUSANNE SAWANDER FOTO HELENE SCHEIBE

7 nr 7 oktober Tekniska divisonen får flest synpunkter För höga hastigheter, fler parkbänkar och fler tillfällen att lämna grovsopor. Det är några av Nyköpingsbornas synpunkter som lett till förändring. Syftet med synpunkten är kommunen ska bli bättre på sitt jobb och ge bättre service till oss som bor här helt enkelt. Att lyssna in och ta del av synpunkter är viktigt också för att utveckla vår verksamhet. Att vi får in synpunkter är nödvändigt för att vi ska lyckas, understryker kvalitetssamordnare Patric Landin. UNDER SYNPUNKTEN kan alla som vill lämna in förslag på förändringar men också beröm eller klagomål. Av alla synpunkter under 2011 dominerar klagomålen med 45 procent, en siffra som ändå sjunkit från 67 procent sedan Det är kanske naturligt att många synpunkter är klagomål, eftersom vi reagerar när något inte fungerar som det ska, menar Patric Landin som framhåller att fem procent av alla synpunkter faktiskt är rent beröm. Tekniska divisionen och Social omsorg får flest synpunkter, ungefär tre hundra per år. Roligast är förstås de konstruktiva synpunkter som med ganska enkla medel kan förbättra världen. Som den från Runtuna där man ville ha ytterligare en tömning av grovsopor under hösten. Önskan har hörsammats och nu blir det grovsoptömning även vecka 47 i Runtuna. I MAJ LÄMNADES en synpunkt om höga hastigheter på Sommarvägen/Östanvägen. Vi har beställt en hastighetsmätning där nu. Under sommaren skrev någon och föreslog fler bänkar utmed kanalen vid Strandvägen och det har vi redan fixat. Förslag som de här är inte så kostsamma. De kräver ingen politisk bedömning och kan därför åtgärdas ganska snabbt, säger Jenny Dahlgren på tekniska divisionen. Vem som helst kan lämna in en synpunkt till kommunen. Det kan göras anonymt, men vill du ha personligt svar måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Svarstiden varierar beroende på synpunktens art och omfång, men kommunen har som ambition att svara inom 14 dagar. Susanne Sawander Fotnot: Läs mer om hur du lämnar synpunkter på kommunens hemsida, klicka dig vidare till kommun och politik, demokrati, påverka och synpunkten. SUSANNE SAWANDER Foto Lasse Skog Så här lämnar du ett medborgarförslag Kerstin Jonssons förslag om hundrastgård bifölls i februari. Hon är glad även om gården ännu inte är verklighet. Medborgarförslaget ska lämnas skriftligt och det ska tydligt framgå vad förslaget handlar om. Du måste ange ditt namn och din adress, gärna också telefonnummer och e-postadress så att vi enkelt kan kontakta dig. Du kan lämna förslag på följande sätt: på webben: husets reception som du postar till: Nyköpings kommun Medborgarförslag Nyköping Blankett finns också att hämta i Stadshuset. Vill du inte använda blanketten kan du skriva ditt förslag på vanligt papper, se bara till att du har med namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Så här kan du göra skillnad Tryggt på kvällen Vid större helger kan du vara med och nattvandra. Som vuxen har du stort inflytande på ungdomar och kan hjälpa till att göra stan tryggare. Nattvandrarna träffas oftast vid Godtemplargården på V Trädgårdsgatan. Samordnare: Anna Hesselgren, Nyköpings kommun. Tel Felanmälan Trasig gatlykta eller söndersparkad papperskorg? Hjälp kommunen att fixa det. Ring Felanmälan på Tekniska divisionen: Liv i butikerna Många bryr sig om vad de handlar, exempelvis ekologiskt. Men också var man handlar gör skillnad. Som konsument kan du påverka utbudet i Nyköping. Önska en bok Visste du att du kan ge förslag på nya bokinköp till biblioteket? Varje år köper biblioteket in omkring nya böcker. En bok som många efterfrågar beställs i flera exemplar. Köp eller sälj på Stora torget Besök Stora Torget någon av marknadsdagarna eller sälj något själv. Här står både privatpersoner och företagare med sina varor och stånd. Torgvakten Sune Groth kan berätta mer, tfn Ung med idéer? Engagera dig i Ungdomsfullmäktige. De använder bland annat sitt inflytande för att få till mer cykelbanor, till exempel på Östra Storgatan som nu planeras bli gåfartsgata.

8 8 nr 7 oktober 2012 Maude Lohart är förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardags ekonomi och en del skinn på näsan. En god man är en kvinna Koll på grejerna och ett odelat intresse för människor. Det här gör man inte för pengarnas skull utan för glädjen att få hjälpa andra, säger Maude Lohart, god man och förvaltare sedan många år. På baksidan av villan i Jönåker döljer sig en trädgårdsoas som för tankarna till en annan värld, eller i alla fall helt andra breddgrader. Här ringlar sig välskötta grusgångar mellan roströd höstsilverax, japansk bambu, doftande rosor med sagonamn och amerikanska jätteblåbär. I VÄXTHUSET dignar plantor med solmogna körsbärstomater. Maude Loharts trädgård är någonting ut över det vanliga och den med minsta erfarenhet av trädgårdsskötsel inser snabbt att bakom detta ligger åtskilliga arbetstimmar. Jovars, säger hon på klingande norrbottniska, det gör sig såklart inte självt. Men jag har en filosofi och den är att lägga mycket krut på en bra grund, i det här fallet täckduk och praktiska odlingslådor för att minimera ogräset. På så vis kan man faktiskt bygga bort en del jobb och få tid till annat. LIKNANDE SYNSÄTT präglar hennes arbete som god man och förvaltare, något hon varit i över åtta år nu. I dagsläget är Maude Lohart förvaltare åt sju personer och god man åt tre. Ett åtagande som kräver tid, utrymme, ordningssinne, hyfsade kunskaper i vardagsekonomi, en del skinn på näsan men framför allt en stor portion empati. Mitt uppdrag är att värna de här människornas rätt, se till att de har en sund ekonomi och lever ett så bra liv som möjligt. Det kan kräva att man får strida för det, inte minst mot myndigheter och då måste man våga ryta i om det behövs. I Nyköping och Oxelösund arbetar runt 300 personer som god man och förvaltare åt 500 personer. Ett uppdrag som på pappret går ut på att bevaka rättigheter, sköta ekonomin och sörja för att de man ska hjälpa får den vård och service de behöver. I PRAKTIKEN kan det innebära att se till att personen kommer till frisören eller att de får rätt antal hemtjänsttimmar egentligen allt som inte sköts genom andra insatser. Som att ta en fika på kondis efter att jag följt med och handlat kläder eller förhandla med inkassobolag och andra fordringsägare för personer som dragit på sig för stora utgifter, fyller Maude Lohart i. Det är med andra ord ett högst varierat uppdrag man åtar sig som god man eller förvaltare. Frågan är vad får hon ut av det? Det känns bra att kunna bidra med de kunskaper jag har till människor som behöver dem. Jag tänker att en dag är det kanske jag som behöver hjälp. Men den största drivkraften är att jag tycker om att jobba med människor och det ska man nog göra om man funderar på att bli god man, säger Maude Lohart med ett leende. TEXT SUSANNE SAWANDER BILD HELENE SCHEIBE FAKTA Namn: Maude Lohart Ålder: Enligt dagsformen Bor: Jönåker Familj: Maken Lennart Intressen: Konst, hantverk, antikviteter, resor samt trädgård och design Oanade talanger: Måleri Drömmer om: Evigt liv. Vill du bli god man eller förvaltare? Läs mer på Öppen spis till jul? newmarket.se HAGA CYKEL DIN KOMPLETTA CYKELBUTIK Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: Efter Företagsvägen 22, Nyköping Tel Ska du flytta? SVENSK KVALITETSCYKEL FRÅN CRESCENT Aluminiumram. Växelsystem Shimano Nexus 3. Belysning med navgenerator och batteri. Finns även i ljusblått...(5.495:-) 4.395:- Priset gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 13/10-12 Expressbyrån har lång erfarenhet av bohags- och företagsflyttningar! Professionella fl yttningar med utbildade exportpackmästare Specialanpassat bohagslager med rätt temperatur och luftfuktighet Lastbilar anpassade efter uppdragets storlek och godkända för miljözonerna, vi får med allt på en gång. Specialkunskap och hjälpmedel för svåra tunga lyft HÖSTFYNDA! CYKLAR, HJÄLMAR & ANDRA TILLBEHÖR TILL EXTRA BRA PRISER. Två års köptrygghet ingår alltid vid köp av en ny cykel från Haga Cykel. Läs mer på vår hemsida hagacykel.nu Brunnsgatan 3, Nyköping Vard Lunchstängt , Lörd

9 nr 7 oktober Bli en vinnare med it. När din omvärld ställer höga krav på dig finns Atea där för dig. Som obunden specialist väljer vi tillsammans med dig it-lösningar som passar just din verksamhet. Svenska landslaget i it-infrastruktur finns nära dig i Nyköping och på ytterligare ett trettiotal platser runt om i Sverige. atea.se Nu r f ttat ll a к r på Väs a K n 14B. Vi s! En annorlunda utflykt längs väg 223! Upplev en annorlunda utflyktsväg november Ljus och mys i upptända gårdar och hus kl Vi vill tacka alla fantastiska kunder för en härlig sommar - följ vad vi gör på hemsidan och planera i god tid in nästa års kickoffer, utflykter och roliga upplevelser! LILLA ÅSA KRUKMAKERI Färgstark keramik Prova-på-kurser Ring om öppettider! 8 km väster om Skeppsta hytta och väg Betonghantverk för Hem & Trädgård Trädgårdskläder från Garden Girl Öppet Året Om BETONG KURSER KLÄDVISNINGAR PLÅTSLAGERI Café Östergården Täcken & Kuddar i Lapptäcksteknik - hantverk i Carl Malmstens fotspår Butiken öppen 10 & 11 november kl Intarsiakurs 21 oktober Vi tackar alla våra kunder/gäster för en trevlig sommar! Caféet och loppisen öppnar åter i maj Uvsta kattpensionat har öppet året runt. Tel: , Karlshäll Iréne Eklund Karlshäll 1, Nyköping Inredning Företagsjulklappar Följ vårt liv och öppettider på tel: Sommar på burk- Naturliga delikatesser Mindfulness Naturupplevelser Gymnastik Annorlunda Safari Cykla, paddla, vandra och besök unika gårdsmiljöer. Tack alla nöjda besökare - boka in för nästa säsong! Mer info Drottning Christina Uggla Tel Clara Grill claragrill.wordpress.com

10 10 nr 7 oktober 2012 Bo-bilder väcker intresse Bilderna som visas i Stocholms tunnelbana för att göra reklam för Nyköping som bostadsort finns nu att se i Nyköpings Stadshus. Du kan också rösta på din favoritbild på webben och vinna samma bild som ett konstfotografi. Höstens Bo i Nyköping-kampanj är fotograferad av Denise Grünstein, som för andra gången bidrar med sitt arbete till kampanjen. Första gången Denise Grünstein tog våra bilder var 2004 och hennes motiv är bland de mest omtyckta och använda. Det är verkligen roligt att Denise ville jobba med oss igen, säger kommunikationschef Palaemona Mörner. TOTALT TRETTON personer och en hund ställde upp som modeller. De flesta är bosatta i Nyköping och alla har en stark anknytning hit. Hunden Abby finns med på alla bilder, hon är en dansk-svensk gårdshund som bor på kennel Marcato s i Nyköping med matte Lillemor Carmonius. Det blev intensiva dagar för Abby som på fotografens instruktion fick klättra på klippor, bära hundkläder och bli buren i flytväst. Lillemor fanns hela tiden med i bakgrunden och hjälpte Abby att klara sina uppgifter som modell. Vi tyckte båda att det var underbart roligt att vara med. Det var inte så glamoröst som vi hade trott att vara fotomodeller med alla moment, omtagningar, regnskurar och väntetider. Vi var rejält trötta efteråt men också glada, säger Lillemor Carmonius. Välkommen in och se säsongens uppsättning av Bo i Nyköping-bilder. De visas i Nyköpings Stadshus 29 september 7 december. Nytt för i år är att du kan tävla på www. boinykoping.nu genom att rösta på din favoritbild från årets och tidigare års Bo i Nyköping-kampanjer. Den som skrivit den bästa motiveringen vinner sin favoritbild som ett konstfotografi. Vi har valt att samarbeta med Sveriges bästa fotografer. Denise Grünstein, Carl Bengtsson och Elisabeth Olsson Wallin är några av dem vi anlitat. Vi har märkt att många pratar om bilderna, både i Stockholm och här i Nyköping. De står för sig själva och det är därför vi tror att det finns ett intresse för att tävla och vinna en bild. Nytt är också att vi kommer att sälja posters med Bo i Nyköping-motiv i turistbyrån, säger Palaemona Mörner. VARJE HÖST och vår annonserar Nyköpings kommun med svartvita bilder i Stockholms tunnelbana, bussar och tåg och på webben. Den här gången visas bilderna i 1 14 oktober. Bilderna ska förmedla en skön känsla för att locka till att ta reda på mer om Nyköping och skapa ett intresse för att flytta hit. Kampanjen finns också på och Facebooksidan boinykoping.nu samt på skyltar vid E4:an och på Skavsta. TEXT ANNA MALM FOTO DENISE GRÜNSTEIN Den Dansk-Svenska gårdshunden Abby var en av modellerna till årets Bo i Nyköping-kampanj. Alla bilder togs i Västra Kovik. Många vill påverka utvecklingen i Nyköping Lördagsöppet i Stadshuset 29 september lockade många besökare som ville vara med och påverka utvecklingen av Nyköping. Lördagsöppet ingick i Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping som blev ett lyft för lördagen runt Stora Torget. En rad politiker fick in synpunkter på allt från Träffens framtid till hur vi ska göra Nyköping till en bättre cykelkommun. Kommunen passade på att visa bilderna som är med i höstens Bo i Nyköping kampanj. Modellerna som alla är från Nyköping tackades av kommunikationschef Palaemona Mörner som kunde intyga att bilderna från Nyköping gör starkt intryck på stockholmarna som färdas i tunnelbanan. Undersökningar visar att kännedomen om Nyköping som en attraktiv plats att flytta till har ökat rejält i samband med kampanjerna. Nyköping är också en av få kommuner Urban Granström tar emot synpunkter om cykling. i sin storleksklass som har en omfattande inflyttning och befolkningsökning. Mötesplats 2012 Nycklar till ett gott liv i Nyköping, innebar en rad möten i Nyköping under lördagen. Läs mer om Mötesplats 2012 på Utställningen Påverka Nyköping visas i Stadshusets entréhall under oktober. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO PETER LUNDSTRÖM Du som cyklar: Du blir snyggare, rikare och smartare I slutet av september invigdes den nya gång- och cykelvägen till Bergshammar. Elever från klass 5 6 i Bergshammar passade på att invigningscykla när kommunalrådet Johannes Krunegård hade klippt det blågula bandet. Man blir snyggare, rikare och smartare av att cykla, sa Johannes Krunegård till barnen när de rastade i Kaffebacken med saft och bullar. Snyggare eftersom man får motion när man cyklar, rikare för att man slipper tanka bensin och smartare för att man bidrar till ett bättre klimat genom att inte släppa ut några avgaser. Därför satsar också Nyköpings kommun på att göra det lättare att cykla. Cykelvägen som invigdes var den»felande länken«mellan Gumsbacken och Bergshammar. Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden som hamnade på 5 miljoner kronor för den 2,5 kilometer långa delen mellan Gumsbacken och Vallsund. Utformningen har anpassats för att minimera intrånget i åkermarken och tomtmarken och för att skydda den känsliga miljön vid Kaffebackens järnåldersgravfält och Kungsladugården. Gång- och cykelvägen till Bergshammar är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan staten och en kommun, säger projektledare Lars Königsson, Trafikverket. Den här cykelvägen är särskilt intressant för att man i dragningen tagit hänsyn till terrängen på ett helt nytt sätt. LARS-GÖRAN BERMGAN Nyköping finns på Hem & Villamässan Hem & Villa-mässan i Älvsjö oktober är Sveriges största mässa för boende med allt från inredning till bygge och renovering. Nyköpings kommun kommer att vara på plats tillsammans med lokala mäklare och byggföretag. Från 1 14 oktober pågår Nyköpings Bo-kampanj med Nyköpings bilder i Stockholms tunnelbana. Deltagandet i Hem & Villamässan i Älvsjö är ytterligare en del i kampanjen för att skapa kontakter med potentiella inflyttare till Nyköping. Besökare kan få svar på frågor om lediga tomter och bostäder, planerade byggprojekt, bostadspriser, barnomsorg, fritidsaktiviteter, med mera. I montern finns dessutom lokala matproducenter på plats för att bjuda på smakprov från Nyköping. Thorsten Flinck, Zumba Zunday och höstlov Oktober bjuder på dans, teater och deckarvecka. Klassiska toner och höstmys inleder oktober månad. Cellisten Hanna Dahlkvist uppträder med Filharmoniska Sällskapet på Culturum den 6 oktober. Den 7 oktober lockar Café Fåfängan med marknad, eldar, musik och höststämning. Marknad med hantverksförsäljning och café pågår hela dagen med inslag av konserter. DEN 11 OCH 18 OKTOBER visar Sörmlands museum föremålsarkivet Raspen utifrån olika teman. Först ut är trasiga saker. Dansprogrammet för hösten på Träffen är även klart och den 12 oktober spelar Donnez och den 26 oktober bandet Highlights. Lördagen den 13 oktober har Sörmlands Musikkår, Musikskolans Blåsorkester, Oxelösound Big Band konsert tillsammans med barn från kommunens skolor för världens barn. Voices of Wind kallas konserten och alla intäkter går till insamlingen Världens barn. NYKÖPINGS FÖRSTA och största Zumba-event äger rum söndagen den 14 oktober på Träffen. Då är det dags att skaka rumpa. Oscar Jöback, en av Sveriges bästa och mest anlitade fitnessinstruktörer är på plats. Ännu mer inspiration och rörelse kan du få på Nyköpings folkhögskola tisdagen den 16 oktober. Då är Klezmofobia temat på musikcaféet. Klezmermusik spelades av judiska folkmusiker i Östeuropa före andra världskriget. Musiken är en blandning av östeuropeisk folkmusik och romsk musik, idag även influerat av modern rock. För den som vill gå på teater spelar Nyckelteatern En palett av färger oktober. Pjäsen är skriven av Nyckelteatern och är en bearbetning av skådespelarnas egna upplevelser och tankar kring känslor. Denna gång samarbetar Nyckelteatern med kören Glädjen. VILL DU GÅ PÅ upptäcktsfärd i skillnaderna mellan kvinnor och män? Då har du chansen den 25 oktober då pjäsen Grottmannen spelas på Nyköpings teater. Thorsten Flinck är tillbaka i Nyköping söndag den 28 oktober då han uppträder på Culturum. På höstlovet blir det Deckarvecka på Barnkulturcentrum och biblioteket! I verkstan kan du bygga burktelefoner och spionspeglar. Höstlovsbion visar deckarfilmer varje dag. Besök nyköpingsguiden.se för att se hela kalendern. Välkommen till öppna nämndsammanträden k kl Stadshuset sal A k 2 kl Stadshuset sal A b kl Stadshuset sal B 2 kl Stadshuset sal B k kl Stadshuset sal B integrationsnämnden tis 13 nov kl Stadshuset sal B

11 nr 7 oktober Visning 21oktober kl Nu är husen på plats i BoKlok Sjöglimten i havsnära Rosenhill! Du har fortfarande chansen göra ditt livs kanske försäljning. Lägenheterna är 53, 70 och 81 kvm stora, det utanför ett lummigt område med gräsmattor, grusgångar och äppelträd. Prisexempel 3 RoK Trea på övre våningen kr Kontantinsats (15%) kr Lån (85%) kr Ränta efter skatteavdrag /månad kr Månadsavgift (värme/vatten) /mån kr 3-månaders ränta 3,55%, 1/3 2-års ränta 3,43%, 1/3 5-års ränta 3,68% I månadsavgiften ingår vatten, värme, hushållsel, p-plats och grundutbud Välkommen till Rosenhillsvägen 1D den 21 oktober, Vill du veta mer? Ring Åsa Eriksson på tel eller Du kan också läsa mer på vår hemsida

12 Våra löv är gulast. Kom och se dem med havet i fonden. Svenskare kan det inte bli. Läs mer om lövräfsning, tomter som är till salu och allt annat matnyttigt på BESTÄLL NU FÖR LEVERANS I OKTOBER OCH NOVEMBER! Ambition SF 76 E Motor: Wolf 90H /OHV/357 cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 118 kg Ord pris :-* KAMPANJPRIS 9 995:-* Höstglädje hos Hyrmaskiner Select SF61 E KAMPANJPRIS :-* Motor: Wolf 70H /OHV/208 cc Arbetsbredd: 61 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation: Manuell/180 grader Belysning Vikt: 79 kg Ord pris :-* 528 SWE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 71 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 106 kg Pris :-* INBYTES KAMPANJ Stort sortiment av lövblåsar i lager! 570BTS Pris från 3.250:- inkl moms 1.500:- inkl moms för din gamla fungerande röjsåg. När du köper en Röjsåg 555 FXT eller Röjsåg 545 FXT. 125B Levereras med 2 st 4,0 A slide batterier. 555 FXT :- inkl moms 9.130:- exkl moms. 545 FXT :- inkl. moms 8.480:- exkl. moms Råstark nyhet! Borrskruvdragare 14,4 V DS 14SDL Råstark borrskruvdragare 13 mm snabbchuck Kapacitet i trä/stål 45/13 mm Varvtal obelastad: 0-350, 1.600/min Moment hård förband: 82 Nm Vikt: 2,0 kg 4.113:- inkl. moms 3.290:- exkl. moms KAMPANJPRIS :-* Ambition SF 66 E Motor: Wolf 80H /OHV/277 cc Arbetsbredd: 66 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Utkastroatation:2-vägs Joystick / 180 grader Belysning Vikt: 92 kg Ord pris :-* 730 TDE Cub Cadet 90/OHV/357cc Arbetsbredd: 76 cm Intagshöjd: 53 cm Start: 230 v + dragstart Växlar: 6 fram / 2 bak Belysning Elvärmda handtag Vikt: 112 kg Pris :-* Motorsåg 450e. Ord pris 6400:-* KAMPANJPRIS 5 200:-* 20% på Gå bakom klippare från * = inkl. moms Blommenhovsvägen 22, Nyköping Öppet må-fr Under april-juni lördagsöppet

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Kommunservice. Ett tips när du kommer fram på 24 80 00 och du vet namnet på den du söker kan du bli kopplad direkt genom vår automatiska telefonist.

Kommunservice. Ett tips när du kommer fram på 24 80 00 och du vet namnet på den du söker kan du bli kopplad direkt genom vår automatiska telefonist. Kommunservice. Kommunservice Stadshuset Kommunservice försöker svara på dina frågor. Får du inte besked direkt kan vi hjälpa dig att hitta rätt i kommunen. Kommunservice i Stadshuset och telefonväxeln

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i Utställarprospekt 16-17 mars 2013 Rosvalla, Nyköping Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i ordningen! Välkommen att ställa ut! Temana är som tidigare är tre till antalet; Boende

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8) 2014-11-17 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:45 Närvarande Ordinarie/Ersättare Margareta Widén-Berggren (S) Mari Anne Eriksson, AA John Arekrantz, SDF Seija Korpi, FUB Rf

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

på Nyköpings Teater kl. 19.30 KörCul4, körsång på Culturum kl. 17 13

på Nyköpings Teater kl. 19.30 KörCul4, körsång på Culturum kl. 17 13 nr 7 oktober 2013 1 Nyköpings tidning. information från NYKÖPINGS KOMMUN. oktober NR 7 2013 Påverka Nyköping Ungdomsfullmäktige får igenom sina ideér Förslag för ett lättare liv på landet Nyköping blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-08-27 27 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Aina Wåhlund Utskottet

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Så kan du påverka. »Ge oss en hundrastgård i Nyköping«

Så kan du påverka. »Ge oss en hundrastgård i Nyköping« Så kan du påverka. K Nyköpings Undomsfullmäktige. Om du är 13 19 år kan du vara med i Nyköpings Ungdomsfullmäktige. K Använd din rösträtt. Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i riksdagsval,

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16

1 (6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16 1 (6) Tid: Kl 12.00 14.30 Plats: Lokal: Visningsmiljöns lokal, Fluxen Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Marita Johansson, SPKF

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 09.00 11.00 Politiker och representanter Johan Schenström, ordf Eva Kerstin Lundborg (mp), ers Annika Karlssn (c), ers Marianne Ramlöv, FUB Margareta Johansson, Hjortensbergskyrkan

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer