MEMORANDUM. januari Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se"

Transkript

1 MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. Innehav 17. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 18. Aktien, aktiekapital och ägarförhållande 18. Styrelsens försäkran 19. Finansiell information i sammandrag 20. Riskfaktorer 21. Bolagsordning Med Bolaget avses Kopparberg Invest AB (publ) med organisationsnummer och med säte i Ljusnarsbergs Kommun, Örebro län, Sverige. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

3 VD HAR ORDET Under 2014 utvecklades Kopparberg Invest alltmer mot ett fokus på investeringar i bolag med global potential. Kopparberg Invest valde att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis och by Crowd. Såväl Sensavis som by Crowd är bolag som framledes har möjlighet att nå värderingar i miljardklass. Från styrelsens sida ser vi idag att satsningen på dessa bolag har varit helt riktig och att Kopparberg Invest nu genom förvärv av by Crowd får en bra plattform för sitt framtida finanshus. by Crowd AB Extra bolagsstämman den 9 februari avser att fatta beslut om ett förvärv av by Crowd AB. Framtidens ekosystem för riskfri tillväxt genom att använda nätverk och CSR (Corporate Social Responsibility) som drivkrafter. Crowdsourcing är ett fenomen som under de senaste åren visat stor potential både i Sverige och globalt. Tack vare ett brett utbud av tjänster har by Crowd stora förutsättningar att nå global framgång. Styrelsens bedömning är att 2015 kommer vara det år då verksamheten får genomslag eftersom man idag kan se ett allt större gensvar från aktörer på marknaden. by Crowd är inte bara en intressant investering utan också ett verktyg för fortsatt tillväxt för Kopparberg Invest. Kopparberg Invest är i slutfasen kring ett avtal med Laika Consulting om såväl ett strategiskt samarbete som ett delägarskap i by Crowd. Laika Consulting är ett bolag som tillhandahåller expertis inom finansiell kommunikation och som även har byggt upp ett omfattande nätverk med privata och institutionella investerare. Att förena en marknadsledare inom finansiell kommunikation med by Crowds växande nätverkskanaler är mycket spännande. Laikas kompetens och by Crowds nätverk kommer i en framtid att ge Kopparberg Invest både kommunikativa muskler och stor räckvidd. Detta kommer gynna samtliga nysatsningar inom ramen för Kopparberg Invests framtida verksamhetsinriktning. Sensavis AB Under 2014 har Sensavis produkt The 3D Classroom utvecklats och i den version som släpps i januari 2015 är mängden innehåll imponerande. Detta med bland annat nya moduler som DNA på mikronivå och möjligheten att resa igenom jorden till dess mittpunkt. Totalt sett har produkten sex stycken olika ämnesområden; Biologi, Matematik, Kemi, Fysik, Teknik och Geografi. Betydande för framtiden är att produktplattformen också genomgått en väsentlig förbättring där de under året har flyttat hela produkten från Linux till den mer användarvänliga och av skolor mer accepterade Windows-plattformen. Idag är The 3D Classroom en ren mjukvara som kunder, vid köp, kan ladda ner och installera. Detta har i sin tur lett till att Microsoft fått upp ögonen för Sensavis och det finns långt gångna diskussioner om hur ett samarbete ska se ut 2015 och framåt. I februari 2015 är Sensavis inbjudna till ett stort partnerevent på Microsoft HQ i Redmond, Seattle, där Sensavis kommer att få möjlighet att presentera sin produkt och diskutera vidare med Microsoft och deras övriga utbildningspartners. Nordic Touch Inc. Intressebolaget Nordic Touch Inc, med säte i Nevada, USA, har tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Nordic Touch har sitt huvudkontor i Las Vegas men kommer även att verka genom filialkontor i Los Angeles och Boston genom Mjardsjo & Associates, M&A. I Norden kommer Kopparberg Invest med sina partners att fungera som en inkubator och accelerator för unga företag med intressanta affärsidéer. De som bedöms ha en internationell potential kommer att erhålla rätt support från Nordic Touch för fortsatt utveckling och internationell expansion. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

4 Sammantaget får Kopparberg Invest en attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. För att kunna tillhandahålla de resurser som behövs för den fortsatta utvecklingen av by Crowd och deras förestående internationalisering samt för ett ökat ägande i Sensavis avser Kopparberg Invest att under 2015 genomföra kapitalanskaffning. Under Q1 är fokus att fortsätta finansiera Kopparberg Invest via aktieemissioner. Det kan inte uteslutas att Kopparberg Invest/by Crowd får samarbetspartners som kan tillhandahålla andra finansieringsalternativ. Tidigare huvudägare i by Crowd samt största ägaren i Kopparberg Invest kommer att sammantaget teckna aktier i nyemission. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla framtidens Kopparberg Invest med oss! Anna-May Wester VD, Kopparberg Invest AB Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

5 BAKGRUND Kopparberg Invest har valt att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB, Sensavis, och by Crowd AB, by Crowd. Såväl Sensavis som by Crowd är båda bolag som framledes har möjlighet att få värderingar i miljardklassen. Positiv utveckling under 2014 Efter sommaren 2014 har by Crowd och Sensavis utvecklats på ett positivt sätt och båda bolagen går nu in i expansiva faser. Från styrelsens sida ser vi idag att satsningen på dessa bolag har varit riktig. Inriktningen innebär även att Bolagets innehav i bolag som inte passar in i den nya strategin har avyttrats under I slutet av 2014 påbörjades diskussioner med företrädare för by Crowd om ett samgående mellan Kopparberg Invest och by Crowd. by Crowd erbjuder sina kunder e-handels tjänster för att ta in investeringskapital, rekrytera och sälja varor och/eller tjänster via bolagets crowdsourcing- baserade nätverksmodell. Det finns en stark potential inom crowdsourcing och by Crowd har stora förutsättningar att nå global framgång, bland annat tack vare ett brett tjänsteutbud. På extra stämma den 9 februari 2015 avser Kopparberg Invest besluta om en apportemission av by Crowd. En majoritet av ägare, såväl i Kopparberg Invest som by Crowd, har ställt sig bakom förslaget. På extra stämman kommer även bemyndigande att utökas men även bolagsordningens gränser för aktiekapital och aktieantal skall ändras. Förvärv av MaxEquity AB (publ) I slutet av 2014 förvärvades majoriteten, cirka 78 %, i MaxEquity AB (publ) och därmed tillfördes cirka 700 nya aktieägare samt ett 20 % innehav i WizzCom 3D Productions AB, WizzCom, som är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D utan glasögon. Även WizzCom är ett bolag med internationell potential. För närvarande innehar Kopparberg Invest cirka aktieägare, en bra spridning inför kommande listning. Global språngbräda Intressebolaget Nordic Touch Inc. med säte i Nevada, USA har tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Sammantaget har Kopparberg Invest en attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Styrelsen i Kopparberg Invest AB ( publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 juni 2014 genomföra en emission om maximalt aktier. I och med detta är befintligt bemyndigande därmed i sin helhet utnyttjat. Villkor Teckningstid Teckning kan ske under perioden 27 januari - 9 februari Anmälan Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Ifylld anmälan kan postas eller mailas (inskannad) till: Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Tilldelning samt betalning Tilldelning kommer att ske löpande i den ordning som anmälningssedlarna inkommer till Bolaget. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Erhållandet av värdepapper Sedan betalning har erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket, skickas en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Det beräknas ske under februari/mars Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden ABs kontobaserade värdepapperssystem. Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga affärsmöjligheter så tillåter. VERKSAMHETEN AFFÄRSIDE I SAMMANFATTNING Units kan tecknas i en eller flera poster. En Unitpost motsvarar B-aktier à 5,00 kr/aktie i Kopparberg Invest AB, samt 500 st. TO2 (teckningsoption 2). Teckningsoptionen ger rätt att teckna ytterligare aktier till kurs 5,00/aktie per Aktierna berättigar till utdelning under räkenskapsåret Units kan tecknas i en eller flera poster om kronor. Courtage utgår ej. Kopparberg Invest AB, Box 34, Kopparberg E-post: Att långsiktigt skapa god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential, primärt i nordiska bolag med internationell potential. Årligen investera i ett till två nya företag. Kontinuerligt arbeta med kortfristiga placeringar, t.ex. brygglån och garantåtaganden vid emissioner. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

7 Som ett listat bolag ha många ägare vilket underlättar handel med aktien. Kopparberg Invest skall vara det naturliga valet för bolag med internationell potential i tidiga skeden av sina livscykler. Kopparberg Invest 2015 Fokus är att förse by Crowd med de resurser som behövs för fortsatt utveckling av by Crowd samt förestående internationalisering. Initialt kommer by Crowd att tillsammans med Laika Consulting bygga en (med befintlig plattform som grund) tjänsteplattform som erbjuder en bredare och långt mycket smartare tjänst än vad traditionella crowdfundingbolag hittills visat upp. Investor by Crowds ambition är att bli den naturliga samlingspunkten för kapitalanskaffning och finansiering, med den svenska marknaden som startpunkt. Laikas styrka som finansiell kommunikatör kommer även gynna by Crowds övriga tjänsteplattformar. Under 2015 planeras en utökning av Kopparberg Invests organisation med bl.a. en ny VD. Dennes uppgift är att med by Crowd som redskap bygga ett finanshus för små och medelstora bolag. VD skall vara högpresterande och pragmatisk visionär, dvs. kunna tänka stort och ha en vilja att förändra dagens affärsklimat samt kunna tänka i innovativa banor. För att säkerställa att Kopparberg Invest får rätt VD representerar Serendipity Professionals Kopparberg Invest i rekryteringsprocessen av ny VD. Vi är glada över att få vara del i att bygga morgondagens Kopparberg Invest. Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas och vi ser fram emot att hjälpa Kopparberg Invest med att hitta en VD som skall axla en viktig roll och leda bolaget i det fortsatta arbetet Kamjar Hajabdolahi, Managing Director på Serendipity Professionals Göra följdinvesteringar i Sensavis. Utveckla verksamheten inom Nordic Touch och inom ramen för detta hitta ytterligare bolag med internationell potential. Ambitionen är att redan under Q kunna presentera ett bolag med internationell potential som planerar för exit inom 2-3 år. Lista Kopparberg Invest på lämplig handelsplats. Anskaffa erforderligt kapital för att kunna fullfölja som ovan presenterats. Med detta som bas har vi tagit nästa steg i att bygga ett bolag med potentiell framtida hög lönsamhet och starka kassaflöden. För att lägga grunden till ett lönsamt by Crowd bedömer styrelsen att ett kapitalbehov under kan komma att uppgå till cirka 30 MSEK. Kapitalanskaffning kan komma att ske dels via nyemissioner men även annan finansieringslösning kan komma att vara aktuell. Kopparberg Invest 2016 Fortsätter att tillsammans med Laika utveckla by Crowd enligt plan. Kopparberg Invests framtida finanshus börjar utvecklas i den riktning som styrelse/vd har utarbetat i sin affärsplan. Kopparberg Invest 2017/2018 Kopparberg Invests finanshus träder in i en mer expansiv fas. Sensavis är förmodligen listat på en handelsplats, och vid behov kan Kopparberg Invest frigöra kapital från denna investering. Portföljen innehåller 5-8 bolag med internationell potential. Kopparberg Invest 2018/2019 Med de kassaflöden som kan komma att bli aktuella från innehaven kan det from 2018/2019 finnas utrymme för årliga utdelningar. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

8 by Crowd AB, by Crowd by Crowd hjälper små till medelstora företag att hitta kapital, kompetens och affärer vid tillväxt. Detta genom att, med hjälp av internet och sociala medier, aktivera nätverk för att nå rätt kontakter i flera led. by Crowd har skapat ett digitalt, skalbart nätverk där man samlar alla företag som söker tillväxt. Beroende på om ett företag söker någon att anställa, nya affärer i form av återförsäljare och kunder eller smart kapital så skapar man en annons på någon av by Crowds tre plattformar. Till den annons man skapar adderas en så kallad success fee på minst SEK. En success fee är den summa som en annonsör är beredd att betala för att få hjälp. Företagen sprider annonserna i sitt eget nätverk och en person som förmedlar (tipsar om) en kontakt som leder till avslut får 70 % av den s.k. success fee:n. Trettio procent av summan går till by Crowd. En hittelön skapar incitament för personer i olika nätverk att hjälpa till. Att samla många förfrågningar på en och samma plats knyter ihop många små nätverk till ett stort och det underlättar för ett företag att nå ut i alla led av sina kontakter. Själva lösningen ligger alltså inte bara i att man som annonsör når ut i sitt eget nätverk fullt ut. Den hittelön man kopplar till sin förfrågan lockar även till sig publik från andra annonsörers nätverk. När ett företags egna nätverk kollar på en annons är chansen stor att de även kikar på andra förfrågningar och det här ökar möjligheten att hitta kompetensen, kapitalet eller affären via andra aktörer på by Crowd. Nätverket växer ständigt då varje ny medlem tar med sina egna unika kontakter. Det är en skalbaraffärsmodell som bara i Sverige adresserar en marknad på flera miljarder kronor. Världen krymper i snabb takt med hjälp av sociala media. Betänk att var och en av oss med spridning av ett budskap i 3,7 led når ut i hela Sverige. Eller varför inte 5,8 led som ger dig tillgång till världen! Har du drygt 1000 direktkontakter på LinkedIn kan du konstatera att ditt nätverk omfattar ca 10 miljoner kontakter. by Crowd får självklart en enorm räckvidd om du, jag och tusentals andra sprider by Crowd annonser och budskap via sociala media. Det är en urkraft som kommer släppas lös och hjälpa massor av företag att växa. by Crowd AB har utvecklat tre separata plattformar; Jobs by Crowd, Investor by Crowd och Sales by Crowd som alla bygger på konceptet ovan. Kort om by Crowds tre affärssiter: Jobs by Crowd, JbC om företaget söker kompetens: Hittelönsbaserade ersättning är en redan etablerad modell inom rekryteringsindustrin och JbC särskiljer sig på marknaden då det inte är en direkt konkurrent till andra alternativ (direktrekryterande företag, rekryterings- och bemanningsföretag) utan snarare ett komplement. Ett strategiskt partnerskap för Jobs by Crowd kan även innebära ett ökat intresse för by Crowds övriga plattformar. Se även, Investor by Crowd, IbC om företaget vill hitta kapital: IbC är idag en finansieringsplattform, som primärt hjälper publika företag få rätt spridning av sina emissionserbjudanden. Webbplatsen hjälper också mindre företag att hitta rätt affärsängel/investerare (1-5 stycken) som kan göra stor skillnad för företaget. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

9 Med Laika Consultings över aktiva investerare, och by Crowds allt större skara följare (sociala medier och registrerade användare) är chanserna goda att få hjälp att växa. Sverige är testmarknad för att sedan bredda plattformen på fler relevanta EU-geografier. Tillsammans med Laika Consulting kommer by Crowd utveckla en helt ny modell för kapitalanskaffning som kommer att fylla ett hålrum bland traditionella crowdfundingaktörer som digital handelsplats för smarta pengar. Rätt finansiering genom Crowd Networking. Se även, Sales by Crowd, SbC om företaget söker nya affärer: På SbC annonserar företag efter exempelvis nya kunder, partnerskap vid internationalisering, nya återförsäljare eller sponsring. Se även, CSR (Corporate Social Responsibility) by Crowds starka koppling till CSR (Corporate Social Responsibility) ökar möjligheterna att bygga och positionera ett starkt varumärke, såväl på den svenska som internationella marknaden. by Crowd har i sina stadgar inskrivet att 20 % av bolagets vinst skall avsättas till välgörenhet, och har idag samarbetsavtal med Hand in Hand, SOS Barnbyar och Plan Sverige. Noteras kan även att by Crowd utmanar sina tipslämnare att via sin hittelön bidra till välgörenhet. Trenden visar att tipslämnare gärna är med och bidrar med i snitt 20-25% av hittelön, vilket är väldigt positivt. Vision by Crowd 2020 Målet är att by Crowd om fem år ska vara en digital plattform/mötesplats som är ett naturligt förstahandsval hos små- till medelstora företag som önskar växa lokalt och/eller globalt. Vi vill nu påvisa urkraften i nätverkande för affärsvärlden, med by Crowds CSR-kod (Corporate Social Responsibility) som tydlig accelerator. 2015, Organisera och Kommunicera Startpunkten för fas 2 i by Crowd bygget. Förutsatt planerad finansiering för , kommer by Crowd anställa 8-10 personer, samt påbörja en kraftfull kommunikations- och marknadsföringsplan. Sverige och två till tre städer i USA är målmarknader. 2016, Exekvera och bygga värde Detta år handlar om kontinuitet och exekverande på intäktssidan i Sverige och USA. I USA kommer troligen större städer stå i fokus för kommunikation och marknadsföringsinsatser. Kanada kommer troligtvis vara nästa naturliga målmarknad med tanke på närhet till USA spridning budskap och affärsmodell. 2017, Tillväxt och fortsatta marknadsetableringar by Crowd börjar se riktigt intressanta siffror, och räknar med att under året ha ett positivt kassaflöde från verksamheten. Under året tas beslut om en prioritetslista för fortsatta etableringar i Europa, Asien och Mellanöstern. Mycket pekar på att etableringar i Indien, Saudiarabien, Tyskland samt UK och Irland kommer att genomföras under året. by Crowd kan redan under 2017 beräknas nå en vinst på cirka 4,2 MSEK. 2018, Multimarknadsetablering 2018 blir troligtvis det år då by Crowd har eget kapital och erfarenheter för fortsatt etablering i Asien och Mellanöstern. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

10 Med hjälp av trafik och intresse från olika länder/regioner finns goda förutsättningar att avgöra var nästa satsning bör riktas. by Crowd har redan efter tre år blivit en etablerad aktör och kan kanske även förvänta sig ögon från stora globala aktörer som Google, Amazon eller Facebook. Det är inte uteslutet att Kopparberg Invest, som huvudägare, redan under får ta ställning till lönsamma uppköpsförslag. 2019, Hockey-klubbe effekten by Crowd, med betydande intäkter och vinster, kommer kunna fortsätta sin internationalisering på nya marknader med eget kapital. Förutom aktieutdelningar förväntas by Crowd kunna skänka stora summor till hjälporganisationer. Redan idag finns inskrivet i bolagets stadgar att 20 % av framtida vinster skall gå till välgörande ändamål och man arbetar aktivt med nära samarbeten med ett antal hjälporganisationer. by Crowd budgeterar en vinst som kraftigt överstiger den under Baserat på denna vinstnivå bedöms framtida vinster ha förutsättning att öka betydligt. From 2019 beräknas ökningstakten för såväl omsättning som resultat få en högre ökningstakt. Om utvecklingen sker enligt by Crowds planer skulle vinsten kunna att uppgå till mycket stora belopp. 2020, Global explosion Möjligheter att utveckla nya koncept inom ramen för by Crowd kommer att utvärderas löpande. Med redan varumärkesskyddade varumärken och +50 domänrättigheter finns alla möjligheter att etablera minst två till tre nya tjänster/plattformar baserat på by Crowds affärsmodell. by Crowd är och förblir varumärket som är förknippat med ärliga affärer och e-handelns tvetydigt starkaste ekosystem runt välgörenhet. by Crowds huvudfokus fram till sommaren 2015 Laika Consulting kommer som partner bidra med ett av Sveriges starkaste investerarregister, kommunikation och marknadsföring. Detta gäller i första hand Investor by Crowd, men även Jobs by Crowd och Sales by Crowd beräknas kunna dra nytta av detta. Initialt planerar by Crowd att, tillsammans med Laika Consulting, bygga en (med befintlig plattform som grund) tjänst som skulle kunna sägas ha en inriktning mot Crowd Networking snarare än traditionell Crowdfunding. Enkelhet, kvalitet och resultat är viktiga ledord. by Crowd och Laika är överens om att skapa en komplett investeringsplattform som definitivt kommer att sticka ut bland övriga aktörer i samma bransch. Investor by Crowds ambition är att i framtiden bli den naturliga samlingspunkten och ett självklart val för svensk kapitalanskaffning och finansiering, främst för små och medelstora bolag. Under Q lanseras NYA Investor by Crowd där VD i by Crowd och VD i Laika gemensamt ska ansvara för den initiala satsningen och fokusera på en bra start för nya plattformen på den svenska marknaden. Internationalisering av Sales by Crowd Sales by Crowd Inc. är i skrivande stund i startgroparna för sin USA lansering. by Crowd stationerar, med början i februari, sin marknadschef Jenny Boberg i USA i tre månader. Detta för att hon ska finnas på plats i Las Vegas och bistå under lanseringsfasen. Press- och kommunikationssatsningar är redo att initieras med full kraft under första kvartalet Beträffande Jobs by Crowd pågår två intressanta dialoger om strategiska partnerskap för att öka volymer av medlemmar och annonsörer. Under 2014 kunde konstateras att man nått en kritisk massa av anhängare för att generera kvalitativa tips på publicerade jobbannonser. Det är därför väsentligt att annonsvolymerna ökar ordentligt under Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

11 Sensavis AB (publ), Sensavis Sensavis tillhandahåller verkligt visuell lärande där eleven befinner sig i en virtuell värld och själv kan erfara olika samband. I 3D-världen kan eleven visualisera olika skeenden och därigenom ökar förståelsen för även komplicerade samband. Produkten, som är en svensk innovation, är unik på många sätt och fungerar för elever i alla åldrar från förskola till högskola/universitet. Genom att den förstärker lärarens pedagogiska budskap ökar intresset, motivation och i slutändan även inlärningen i klassrummet. Bl.a. bedöms det finnas grund - och gymnasieskolor i världen. Inom högre utbildning bedöms det finnas mer än Universitet och Högskolor. Till detta tillkommer professionella utbildningsföretag samt sjukhus och läkemedelsföretag som framtida kundmarknader för Sensavis. Ytterligare unikt med Sensavis plattform är att den per definition är global. Således krävs inga eller marginella anpassningar för en ny marknad. Sensavis och produkten The 3D Classroom står inför en mycket spännande framtid. Intresset och uppmärksamheten runt Sensavis produkt ökar kontinuerligt. Samhällsdebatten runt fallande skolresultat och den minskade motivationen i klassrummen har sällan varit så intensiv, inte bara i Sverige utan också internationellt, vilket i sin tur påverkar genomslaget för The 3D Classroom. Det är precis här de gör skillnad; The 3D Classroom gör det abstrakta lätt att förstå och ökar motivation och inlärning för alla i klassrummet. Sensavis vision 2018 Om 4 år ska Sensavis vara en naturlig del av alla skolor som jobbar för att öka intresse och inlärning i klassrummet. Sensavis marknad innefattar i första hand den globala grund- och gymnasieskolan men även förskola och utbildning på universitetsnivå. Detta skall ske genom att hela tiden ligga i framkant vad det gäller kvalitét, användarupplevelse och nära samarbeten med skolor över hela världen. Sensavis 2014 Sammanfattningsvis har 2014 varit ett bra år för Sensavis Sensavis produkter introducerades i USA under slutet av maj 2014 till en utvald församling i Las Vegas och resulterade genast i en order på fyra 3D-Classroom från Nevada State College, NSC, till ett ordervärde om cirka kronor. Dessutom tecknades avtal med NSC om att gemensamt vidareutveckla Sensavis produkter inom området matematik. När jag träffade Sensavis och för första gången såg 3D-Classroom kunde jag inte tro det jag såg. Jag har sökt efter den här typen av högkvalitativ programvara under många år utan framgång. Och Sensavis har lyckats göra vad jag sökt efter! Det här är utan minsta tvekan framtidens system för bättre lärande Andy Kuniyuki, rektor för NSC Ur ett produktperspektiv har The 3D Classroom utvecklats på ett imponerande sätt under I den version som släpps nu i januari 2015 har mängden innehåll ökat med bland annat nya moduler som DNA på micronivå och möjligheten att resa igenom jorden till dess mittpunkt. Totalt sett har produkten 6 st. ämnesområden. Produktplattformen har också genomgått en väsentlig förbättring under 2014 och har flyttat hela produkten från Linux till den mer användarvänliga och av skolor mer accepterade Windows-plattformen. Idag är The 3D Classroom en ren mjukvara som kunder, vid köp, kan ladda ner och installera. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

12 Försäljningsmässigt har Sensavis under 2014 inte uppnått de förväntningar de själva satte inför året. Generellt sett har skolor relativt långa beslutprocesser och i kombination med en ny och relativt okänd produkt som The 3D Classroom på marknaden så har försäljningen skett långsammare än förväntat. Den återkoppling man får från de kunder som köper borgar för ett betydligt bättre 2015 Sensavis har många mycket nöjda skolor. Effekten av att använda The 3D Classroom i klassrummet är den förväntade; ökad motivation och intresse och fler till ämnet relevanta frågor från eleverna. Totalt finns idag 112 skolor som använder produkten. 94 av dessa i Sverige, 13 st. i UK, 2 st. i USA och 3 st. i Finland. Höjdpunkter 2014 ur ett marknadsperspektiv: ATEA i Sverige har tagit in The 3D Classroom som en del i deras standarderbjudande inom ATEA Skola. Sensavis signerade ett nordamerikanskt distributionsavtal med BCT (www.bctnv.com). Inledningsvis har BCT exklusivitet i 4 delstater (Arizona, Nevada, Washington och Kalifornien) mot att de garanterar en försäljningsvolym om ca 16 M SEK under BCT har i sin tur signerat Synnex (www.synnex.com) som återförsäljare. Synnex har totalt ca medarbetare och ett sedan tidigare stort fokus på skola och utbildning. Mot slutet av 2014 märktes ett tydligt ökat intresse från kommuner och skoldistrikt att ta dialoger runt centrala inköp av The 3D Classroom. Detta är något Sensavis tror kommer att accelerera under Sensavis och The 3D Classroom blev antagna som partner av EU s Schoolnet organisation; Future Classroom Lab i Bryssel. Detta är ett initiativ från EU ländernas utbildningsorganisationer. Ex så är svenska Skolverket medlem i detta. Sensavis implementerar sin produkt i Bryssel nu i januari och sedan kommer den, av EU-personal, förevisas för besökare under Övergången till windowsplattformen har genererat intresse och underlättat testinstallationer hos skolor och återförsäljare i länder som Kina, Indien och Turkiet. Sensavis 2015 Som en effekt av produktutveckling har Microsoft fått upp ögonen för Sensavis och det finns långt gångna diskussioner om hur ett samarbete ska se ut 2015 och framåt. I februari 2015 är Sensavis inbjudna till ett stort partnerevent på Microsoft HQ i Redmond, Seattle, där Sensavis kommer att få möjlighet att presentera sin produkt och diskutera vidare med Microsoft och deras övriga utbildningspartners. Samtidigt som Sensavis är försiktiga på kostnadssidan så genomförs ett antal intensiva försäljningsinsatser, inte minst tillsammans med deras svenska partners och BCT i USA. Bara i USA har BCT redan planerat in 25 st. mässor och events som de kommer ansvara för under Sensavis kommer att under våren att tillsammans med BCT utbilda Synnex utbildningssäljare på ett flertal orter över Nordamerika. Sensavis har i januari 2015 tillsammans med en partner bildat ett gemensamt bolag i Singapore. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt inleda ett säljarbete mot Asien som marknad. På produktsidan genomförs just nu ett mycket intressant projekt som syftar till att ytterligare vässa Sensavis plattform ur ett prestanda och tillgänglighetsperspektiv. Sensavis kommer att informera mer om detta längre fram. Med kunder i Sverige, Finland, UK och USA står Sensavis väl rustade för att ytterligare öka försäljningen på existerande marknader såväl som att bredda försäljningen mot nya marknader. Under året planerar Sensavis en tillväxtsatsning med etablering av försäljningskontor i bl a New York/Boston och Singapore. Vidare utvärderas möjligheterna att i samarbete med lokala partners öppna utvecklingskontor i Indien. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

13 Sensavis 2016 Fortsatta expansionsplaner på existerande marknader såväl som att bredda försäljningen mot nya marknader. I planerna för 2016 ingår en etablering i Mellanöstern, ytterligare kontor i USA samt Asien. Sensavis 2017/2018 Vidare expansion genom etablering av samarbeten och kontor i syfte att även täcka in Afrika och Sydamerika som expansionsmarknader. Skulle inte Sensavis redan under 2015/16 ha genomfört en börsintroduktion på lämplig handelsplats så kommer detta det ske senast Plattformsstrategi Det blir allt mer tydligt att Sensavis plattform ligger i framkant och att med den som bas kan Sensavis utveckla en kunddriven innehållsutveckling och kundriven försäljning. Sensavis nuvarande innehåll på plattformen väcker intresse i alla utbildningskretsar, och genom att involvera kunderna att ta kostnaderna för framtida innehållsutveckling finns det mycket goda möjligheter att utveckla Sensavis till ett högmarginalföretag. Inte minst genom att förhandla fram en royalty i respektive avtal. Förtydligande exempel: Ett universitet/utbildningsföretag vill utveckla högkvalitativ interaktiv utbildning på Sensavis plattform. Sensavis tillhandahåller plattformen gratis mot att kunden betalar Sensavis för att utveckla innehåll som de kompetensbeskriver. Universitetet äger slutprodukten, men kan via Sensavis plattform sälja sitt utbildningsinnehåll till andra Universitet. Denna försäljning ger en royalty till Sensavis eftersom Sensavis plattform krävs för att kunna använda utbildningsinnehållet. För att tydliggöra den potential som Sensavis har lyfter vi fram ett konkret exempel på hur ett samarbetsavtal kan se ut. I nedanstående exempel är det ett utbildningsföretag som för närvarande utbildar cirka elever/år. 1) Sensavis erhåller 2,3-2,7 Miljoner USD som ett engångsbelopp för att genomföra den innehållsutveckling som kunden vill ha. 2) Förutom engångsbeloppet kommer samarbetsavtalet att generera en royalty som beräknas kunna ge Sensavis ytterligare 3-6 MUSD årligen, baserat på utbildningsföretagets nuvarande kundbas. OBS att ovanstående exempel endast avser intäkter från en (1) kund. Sensavis söker nu efter ett expansionskapital om totalt 70 MSEK, primärt för sin internationella expansion. Det kan inte uteslutas att detta medför att Sensavis listas på internationell börs. Med ett expansionskapital om cirka 70 MSEK förväntar Sensavis att bolaget from 2017 kommer att redovisa vinst. Sensavis räknar med att 2018 uppnå en vinst om cirka 200 MSEK. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

14 Nordic Touch Inc., Nordic Touch Framgången i USA med portföljbolaget Sensavis och dess utbildningsprodukt The 3D Classroom ger mersmak för fortsatt satsning på den internationella marknaden. by Crowd AB har inlett en produktanpassning till USA-marknaden med sin internetportal Sales by Crowd med nära förestående lansering. Med detta som utgångspunkt har Kopparberg Invest beslutat ta nästa steg i planen för sin internationella expansion. Ett samarbetsavtal har tecknats med Mjardsjo & Associates, M&A, i Las Vegas som idag ansvarar för både Sensavis och Sales by Crowds marknadsintroduktioner i USA. I samband med detta bildades Nordic Touch, Inc. ett Nevadabaserat bolag med målsättning att utveckla och förvalta Kopparberg Invests portföljbolag vars sikten är inställda på en internationell expansion med fokus på USA-marknaden. Förutom utveckling och förvaltning av befintliga bolag kommer Nordic Touch, Inc. att i samarbete med Kopparberg Invests svenska verksamhet söka efter Nordiska potentiellt intressanta affärsidéer och start up-bolag som kan erbjudas både finansiell och hands on-hjälp för en internationell expansion. Till VD (CEO) för Nordic Touch har utsetts Anders Mjärdsjö, grundare och nuvarande VD för Mjardsjo & Associates. I Norden kommer Kopparberg Invest med sina partner att kunna fungera som en inkubator och accelerator för unga företag med intressanta affärsidéer. De som bedöms ha en internationell potential kommer att erhålla rätt support från Nordic Touch för fortsatt utveckling och internationell expansion. Genom åren har jag haft möjlighet att följa och leda flera Europeiska företag in på USAmarknaden och bland dessa ser jag både Sensavis och Sales by Crowd som mycket intressanta projekt med en fantastisk potential på både den amerikanska marknaden såväl som på övriga internationella marknader. Med Nordic Touch skapas en helt ny och unik resurs för innovativa affärsidéer och företag som behöver professionell support för sin internationella expansion Anders Mjärdsjö, VD för Nordic Touch, Inc. Genom samarbetet med Mjardsjo & Associates kommer Nordic Touch att ha tillgång till ett nätverk av professionella konsulter och övriga resurser för att förvalta, leda och utveckla företag på den amerikanska marknaden. Nordic Touch har sitt huvudkontor i Las Vegas men kommer även att verka genom M&As filialkontor i Los Angeles och Boston. Las Vegas är för de flesta känt som ett av världens största spel- och nöjescentra, men att Las Vegas och Nevada också erbjuder ett av USAs mest affärsvänliga klimat med säte för flera av USAs stora bolag är mindre känt. Ännu ett svenskt företag har hittat till Nevada och jag kommer med stort intresse följa och stödja Nordic Touchs utveckling säger Lena Walther, svensk honorärkonsul i Nevada. Med Nordic Touch Inc. får Kopparberg Invest en välutvecklad och attraktiv affärsstruktur som gör Bolaget unikt i sitt slag. Kopparberg Invests ägarandel i Nordic Touch uppgår till 40 %. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

15 WizzCom 3D Productions AB (publ), WizzCom WizzCom är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D men utan glasögon. WizzCom vänder sig primärt till Digital Signage - marknaden, dvs. reklam och information på digitala skärmar i publika miljöer såsom i bl.a. köpcentra, resecenter, mässor, butiker mm. WizzCom är dessutom exklusiv distributör av franska Alioscopys (www.aliascpoy.com) unika 3D skärmar till vilka WizzCom har utvecklat en avancerad plattform för produktion av 3D innehåll, speciellt lämpad för Alioscopys skärmar. WizzCom är ensam distributör av Alioscopys skärmar i Norden, Baltikum och USA, men får sälja även på andra marknader. Det är kombinationen av att kunna erbjuda både avancerad hårdvara och programvara som gör WizzCom till ett av de tekniskt ledande och därmed mest intressanta företagen inom Digital Signage. Nya kunder under 2014 är bl.a. Disney, Telenor, Vattenfall, McDonalds och Fritidsresor, dvs. större företag som också har resurser och intresse av att satsa på kommande teknologier/medier. Under våren 2015, kommer WizzCom och Eventbyrån tillsammans med en ännu inte namngiven festivalsponsor, att för första gången i Melodifestivalens historia använda 3D skärmar som inte kräver några speciella 3D glasögon i sponsoraktiviteterna kring evenemanget runt om i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm men WizzCom bedriver även verksamhet i USA via helägt dotterbolag som är etablerat i Las Vegas, Nevada. Idag ägs WizzCom av ett antal intressenter och med två dominerande aktieägare. Sensavis är idag största ägare i WizzCom. Styrelsen i WizzCom har beslutat att så snart man finner det lämpligt lista bolaget. Verksamheten WizzComs verksamhet är indelad i två olika verksamhetsplattformar som kompletterar varandra, 3D Signage Solutions och WizzCom 3D Productions. 3D Signage Solutions by WizzCom Digital Signage (DS) marknaden i 2D ökar med cirka 7 procent per år och man räknar med att den globalt kommer att omsätta omkring 17 miljarder US dollar 2017 (cirka 120 miljarder SEK). WizzCom har idag ett mycket fördelaktigt utgångsläge för att kunna etablera sig som en stor aktör på den internationella marknaden genom sin världsledande teknik inom 3D utan behov av glasögon. Tekniken erbjuder helt nya möjligheter för presentation av reklam, information och budskap inom Digital Signage. Det finns flera orsaker till att WizzCom är unik på marknaden: Exklusiva försäljningsrättigheter i Norden, Baltikum och USA på de bästa skärmarna för 3D utan glasögon. Med rättighet att även sälja skärmarna även på övriga världsmarknaden. WIZZCOM 3D Media Player, en egenutvecklad mjukvara som komprimerar 3D-filmer i ett betydligt mindre bandbreddskrävande format än tidigare. Detta möjliggör bl.a. en central hantering av filmer i Digital Signage nätverk. Detta har inte varit möjligt tidigare på grund av storleken på autostereoskopiska filmer (de är cirka 8 gånger större än motsvarade 2D film av HD-kvalitet). Detta är en unik produkt. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

16 WIZZCOM 3D Media Manager, CMS (Content Management System) för administration och hantering av såväl 3D som 2D innehåll i DS nätverk. Denna egenutvecklade produkt är ett hanteringsverktyg för att kunna administrera en kombination av 2D och 3D-skärmar inom ett nätverk. Utvecklingen har slutförts under 2014 och har skapat ett större intresse för framtida kundprojekt. Programvaran möjliggör nu central och flexibel hantering av filmer i Digital Signage nätverk vilket tidigare varit omöjligt på grund av storleken på filmerna (jfr ovan). Under hösten 2014 lanseras även en version 2 med möjligheter att skapa 3D i realtid och med interaktiva funktioner. Pilotprojekt har nyligen inletts med ex McDonalds, Telenor och The Phonehouse. Marknadsledande filmproduktions studio för såväl datoranimation som "live" film i 3D och 2D. 3D Production Services by WizzCom WizzCom 3D Productions är ett "best in class" full-service produktionsenhet med tjänster från manus till färdiga filmer. Tjänster som erbjuds är: Produktion av livefilm i 3D och 2D. Produktion av datoranimerad film i 3D och 2D Konvertering av 3D film med glasögon till 3D film utan glasögon. För mer information om WizzCom se Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

17 STYRELSEN, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR Styrelseordförande: Anders Bodin, född 1962, invald Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot: Christer Lundh, född 1957, invald Har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Grundare av två fastighetsbolag som han i dag bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och investerar i tidiga skeden i mindre bolag. Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot samt VD: Anna-May Wester, född 1958, invald Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag från ax till limpa. Anna-May är grundare av Kopparberg Invest AB. Aktieinnehav: aktier serie A samt aktier serie B Revisor Anders Löthgren, PwC, Örebro. Vald Anställda För närvarande har Bolaget tre anställda: Anna-May Wester, Verkställande Direktör. Jan Nilstadius, har mångårig erfarenhet från bolag i tillväxt. Kommer senast från en tjänst som CFO på Mekonomen. Lovisa Lundmark, Creative Director. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns. Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. Företaget i sammandrag Antal registrerade aktier: Firmanamn: Kopparberg Invest AB (publ) Säte: Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: 2002 Land för bolagsbildning: Sverige Hemvist: Ljusnarsbergs kommun Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

18 Kontaktuppgifter Kopparberg Invest AB Box Kopparberg Telefon: E-post: Hemsida: AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Aktien Bolagets registrerade aktiekapital är ,60 SEK fördelade på aktier varav aktier av serie A samt aktier av serie B. Ägare till A-aktier i Kopparberg Invest avser att inför listning av Bolaget omvandla dessa till B-aktier. Ägarförhållanden *) Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital % Anna-May Wester, via bolag ,2 23,7 Åke Zetterberg ,1 1,4 Christer Lundh, privat samt via bolag ,7 3,2 Övriga (ca 1000 st.) ,0 71,7 Övriga Totalt ,0 100,0 *) Ägarstruktur efter registrerad apportemission MaxEquity avs aktier serie B. Apportemissionen beräknas vara registrerad på Bolagsverket under januari/februari STYRELSENS FÖRSÄKRAN Detta memorandum har upprättats av styrelsen för Kopparberg Invest AB (publ) med anledning av en beslutad aktieemission. Styrelsen för Kopparberg Invest är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka bedömningen av bolaget. Kopparberg Anders Bodin Christer Lundh Anna-May Wester Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

19 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning (tkr) Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Årets/periodens resultat Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet (%) 42,8 neg 4,8 Eget kapital (tkr) Kommentarer till finansiell information: Utöver de finansiella investeringarna investerar Bolaget även mycket tid för att biträda bolagen i dess utveckling. Även under 2014 har fokus varit att anskaffa det kapital som krävts för att kunna erhålla ett substantiellt ägande främst i by Crowd och Sensavis. Båda bolagen bedöms ha global potential. Under december 2014 har KIAB även förvärvat majoriteten i MaxEquity, och genom detta finns även innehavet WizzCom inom koncernen. Under året har innehav som inte längre passar in i verksamhetsinriktningen avyttrats. Bolagen G&W Kapital, För Närvarande Reklam samt Biometron International har alla under året avyttrats. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

20 Viktiga händelser: Biometron International: Verksamheten har i oktober avyttrats och bolaget har namnändrats till Kopparberg International. Tilläggsköpeskilling utgår med 25% av ordervärde 2014 och 10% av ordervärde under perioden För 2014 har fakturering skett med 356 tkr. Det kan inte uteslutas att gjorda nedskrivningar i innehavet framledes kan återtas vilket kommer att innebära positiv resultatpåverkan samt ökad likviditet. Sensavis: Kopparberg Invest har under året investerat cirka 5,3 MSEK. Sensavis produkt har genomgått en stor utveckling under året och får ett allt större intresse från större aktörer. Sensavis för nu samtal om större kapitalanskaffning, främst för den internationella expansionen vilket kan resultera i en listning på internationell börs. En listning redan under 2015 kan innebära att Kopparberg Invest vid behov kan frigöra bundet kapital. Det kan inte uteslutas att innehavet under 2015 kan medföra ett övervärde överstigande 10 MSEK. by Crowd: Kopparberg Invest har under året investerat cirka 2,3 MSEK. Under året har by Crowd utvecklat ytterligare plattform, förberett för USA-lansering samt byggt upp bra varumärkeskännedom på den svenska marknaden. WizzCom: Genom förvärvet av MaxEquity har innehavet WizzCom tillförts sfären. Planen är att lista WizzCom under 2015 vilket innebär att sfären kan frigöra kapital. Under året har eget kapital via nyemission, omvandling av skulder till eget kapital samt förvärv av MaxEquity. ökat med 17,2 MSEK. Under 2015 finns konvertibla skuldebrev motsvarande 5 MSEK som kan komma att omvandlas till aktier. Även lån motsvarande 3-4 MSEK kan vara föremål för omvandling till aktier. Eget kapital efter genomfört förvärv av by Crowd kommer att uppgå till cirka 43 MSEK och en soliditet om 75 %. RISKFAKTORER En investering i Kopparberg Invest såväl som i alla andra företag utgör en affärsmöjlighet men är även förknippad med risker. Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. För att minimera risker som kan förekomma bör investeraren noggrant beakta all information i detta memorandum. Kopparberg Invest AB (publ) Box Kopparberg

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Om Capillum Holding AB (publ) 6 Inbjudan 7 Villkor

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3)

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028, ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer