plast plåt potential

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "plast plåt potential"

Transkript

1 plast plåt potential

2

3 Välkommen till Söderbergföretagen Söderbergsföretagen är en industrikoncern som förvaltar små och medelstora industriföretag verksamma på den nordiska marknaden. Vi är långsiktiga ägare som tar ansvar för våra förvärv. Alla våra dotterbolag är i grunden gedigna familjeföretag, med decennier av kunskap bakom sig. Det skapar en trygghet både för oss och för de bolag som väljer att ingå i Söderbergföretagen. För oss är affärsdriv och vilja nyckelord för att vi ska lyckas i våra verksamheter. De entreprenörskap som gjort våra dotterbolag framgångsrika ska fortsätta att genomsyra dem. Genom att vara aktiva ägare skapar vi en god avkastning med tillväxt och lönsamhet i fokus. Vi är ett transparent och snabbfotat bolag med korta beslutsvägar. Genom att vara öppna och lyhörda mot varandra inom industrigruppen drivs vi tillsammans mot våra gemensamma mål. Koncernens sammanlagda omsättning 2012 var 460 MSEK och antal anställda 300. Vision Söderbergföretagens vision är att vara ett förstahandsval för den som letar efter en aktiv och långsiktig ägare till sitt industribolag. Strategi Som ägare ställer vi tydliga krav på våra bolag. Genom ett affärsdrivande ledarskap, operationell målstyrning och ett aktivt styrelsearbete tar vi våra dotterbolag till nästa nivå.

4 Söderbergföretagen har antagit en offensiv strategi. Ambitionen är att fördubbla omsättningen inom fem år, till en miljard kronor. VD har ordet Per Gullstrand tillsammans med Jan Söderberg Vad är det som är speciellt med Söderbergföretagen? Söderbergföretagen är en industrigrupp som är byggd på traditionella familjeföretag med spetskompetens i tydliga nischbranscher. Vi är en engagerad och långsiktig ägare som erbjuder finansiell styrka i kombination med industriell erfarenhet. Vi bidrar till att utveckla våra bolag genom tydliga mål och ett aktivt ägande. Kan du kort beskriva Söderbergföretagen? Vi har två industriella grenar plast och plåt. Idag har vi två dotterbolag inom plast och ett inom plåt. De senaste åren har vi utnyttjat interna synergier för att skapa ett modernt plastbolag, NPG, som idag är störst i Norden på mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast. Samtidigt arbetar vi med att utveckla vår plåtverksamhet, genom organisk tillväxt och genom kompletteringsförvärv. Hur ser framtiden ut? Målet är att fördubbla omsättningen inom fem år, till en miljard kronor. Hittills har vi fokuserat på att strukturera befintlig verksamhet men nu är vi redo att ta nästa steg. Vi letar efter kompletteringsförvärv till vår plåtverksamhet samtidigt som vi letar aktivt efter bolag i andra branscher med tillväxtpotential. Kort om Per Gullstrand: Per Gullstrand tillträdde som VD för Söderbergföretagen Han har tidigare varit affärsområdeschef med ansvar för Central- och Östeuropa och medlem i koncernledningen på BE-Group. Dessförinnan har han arbetat på Sandvik Rock Processing, Svedala International och Trellex. Per Gullstrand har studerat vid Lunds universitet och har en internationell Executive MBA-examen från Henley Management College i Storbritannien.

5 Våra affärsområden plast, plåt och potential För närvarande är vi verksamma inom två affärsområden, men vi vill utveckla vår industrigrupp ytterligare. Därför söker vi efter fler bolag att förvärva och är öppna för att bredda verksamheten inom nya branscher. Plast Plastverksamheten är idag det största affärsområdet inom Söderbergföretagen. Dotterbolagen NPG och Elisolation är ledande inom sina nischer. NPG är Nordens största leverantör av bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast. Genom sin storlek och sin lokala närvaro är NPG en väl etablerad partner inom nordisk tillverkningsindustri. Elisolation är ledande inom maskinbearbetade detaljer i härdplaster samt flexibla elektriska isolationsmaterial och har ett stort antal nordiska kunder inom elektro-, process-, och maskinbyggande industri. Plåt I Söderbergföretagen ingår även Henjo Plåtteknik som är specialister på avancerad plåtbearbetning. De senaste åren har stora investeringar gjorts i en modern och flexibel maskinpark med fokus på robotisering och automation. Henjo är en leverantör med hög servicegrad till framförallt nordisk tillverkningsindustri. Potential Vi söker aktivt efter välskötta nordiska industriföretag som är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Det kan handla om familjeföretag som står inför ett generationsskifte, eller som ser fördelar med att ingå i en större industrigrupp. För att kunna vara en engagerad och långsiktig ägare, vill vi äga våra dotterbolag till minst 90 procent. Bolagen ska vara väletablerade med en dokumenterad lönsamhet. Så vill vi växa Söderbergföretagen är en engagerad, långsiktig och aktiv ägare med gedigen branschkunskap inom framför allt plast och plåt. I förvärvssituationer är vi framförallt intresserade av företag som möter följande kriterier: Företag som är välskötta nordiska industriföretag och b2b handelsföretag Företag som står inför ett generationsskifte Företag som ser fördelar med att ingå i en större industrigrupp Företag som har tillväxtpotential Företag som har en dokumenterad lönsamhet Företag som har en omsättning på MSEK

6 Våra Värdeord Entreprenörskap Affärsdriv och vilja är nyckelord för att vi ska lyckas i våra verksamheter. De entreprenörskap som gjort våra dotterbolag framgångsrika ska fortsätta att genomsyra dem. Långsiktighet Vi är långsiktiga ägare som tar ansvar för våra förvärv. Alla våra dotterbolag är i grunden gedigna familjeföretag, med decennier av kunskap bakom sig. Det skapar en trygghet både för oss och för de bolag som väljer att ingå i Söderbergföretagen. Engagemang Vi är aktiva ägare som förvaltar och förädlar våra verksamheter. Dotterbolagens framgångar avgörs genom affärsdrivande ledarskap och lokal marknadsnärvaro. Öppenhet Vi är ett transparent och snabbfotat bolag med korta beslutsvägar. Genom att vara öppna och lyhörda mot varandra inom industrigruppen drivs vi tillsammans mot våra gemensamma mål. Resultat Vi sätter tydliga och konkreta mål för våra verksamheter. Vi uppnår dem genom operationell målstyrning och ett aktivt styrelsearbete. Vi skapar god avkastning genom att vara en aktiv ägare med tillväxt och lönsamhet i fokus.

7 Dotterbolag Dotterbolag: Nordic Plastics Group störst på bearbetade plastkomponenter Nordic Plastics Group Nordic Plastics Group, NPG, bildades våren 2012, och är resultatet av ett samgående mellan tre plastbolag, STI Industriplast, Molybon Industriplast och Andrén & Söner. Tre plastbolag med kompetens, kunskap och anor som sträcker sig tillbaka till 30-talet. möjliga miljöpåverkan. Val av plast som material bidrar till att minska energiförbrukningen då produktionen är resurssnål, och materialet har en lång livslängd och hög slitstyrka. Dessutom är plaster lätta, vilket innebär att energiförbrukningen vid transporter minskar. Nordic Plastics Group är idag Nordens största leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast. Bolaget har cirka 175 anställda och finns i Trelleborg, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. I den moderna maskinparken återfinns högeffektiva maskiner för mekanisk bearbetning av plaster såsom kapning, fräsning, svarvning, flamning, bockning, polering, varmformning, limning och montering. Företaget hjälper sina kunder med allt från idé till färdig montering. NGP har ett stort fokus på skräddarsydda lösningar där målsättningen är att alltid kunna erbjuda lösningar som optimerats för kundens applikationer. Som leverantör till verkstadsindustrin strävar NPG efter att både rekommendera och leverera produkter som tillfredsställer kundens krav och behov med minsta NGP har ett av Skandinaviens största lager av plasthalvfabrikat. Lagret omfattar ett komplett sortiment av plattor, rör, stavar, profiler, folier samt olika tillbehör. Detta gör att företaget kan leverera ett brett plastsortiment, vilket även omfattar de mest ovanliga och högteknologiska materialen. NPG:s konkurrensfördelar Modern och avancerad produktion med drygt 50 CNC-styrda maskiner för bearbetning, montering och prototyptillverkning. Teknikcenter under ledning av polymer- och bearbetningsingenjörer erbjuder CAM-beredning och projektledning, spetskompetens inom härd-, termo- och glasplaster. Marknadens bredaste sortiment av plasthalvfabrikat. Företag Nordic Plastics Group Om oss Skandinaviens största leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i termoplaster. Bolaget är en sammanslagning av tidigare förvärvade Molybon Industriplast, STI Industriplast samt Andrén & Söner. I Söderbergföretagen sedan 2012 Här finns vi Trelleborg, Helsingborg, Stockholm, Göteborg VD Patrick Kaufmann Omsättning 280 MSEK Anställda 170 Kvalitets- och miljöcertifiering ISO 9001, ISO Webbplats

8 Dotterbolag Dotterbolag: Elisolation Ett spetsföretag inom härdplast Elisolation tillverkar skräddarsydda komponenter och är specialister på bearbetning av termoplaster, härdplaster och flexibla isolationsmaterial, det vill säga material som används till maskinelement eller för elektrisk isolering i normala och förhöjda temperaturer. Komponenterna kan också användas till reserv- eller slitdelar i produktionsutrustning. Elisolation har sitt ursprung från 1940-talet och siktar idag på att vara bäst när det gäller omtanke och plast. Elosolation strävar efter att levererar bearbetade plastkomponenter eller plast i halvfabrikat som överträffar kundernas förväntningar, vilket har lett till att företaget idag är en leverantör som kunderna litar på och uppskattar. Kunderna är framförallt nordiska företag verksamma inom elektro-, process- och maskinbyggandeindustri med behov av Elisolations material och detaljer i såväl sina produkter som i sina produktionsutrustningar. Elisolations konkurrenskraft bygger på förmågan att förse sina kunder med högkvalitativa produkter med korta leveranstider. Företaget har en modern och avancerad produktion och lagerhåller också ett brett sortiment av råvaror för att säkerställa snabba och säkra leveranser. Med kompetens, tillgänglighet och servicenivå strävar Elisolation att vara den bästa leverantören marknaden kan erbjuda. Elisolations konkurrensfördelar Specialister inom härdplaster och flexibla isolationsmaterial Högkvalitativa produkter och servicegrad Modern och avancerad produktion ger flexibilitet och snabba leveranser Företag Om oss Elisolation Ledande inom maskinbearbetade detaljer i härdplaster samt flexibla elektriska isolationsmaterial. I Söderbergföretagen sedan 1998 Här finns vi Laxå VD Göran Palmqvist Omsättning 52 MSEK Anställda 32 Kvalitets- och miljöcertifiering ISO 9000:2000, ISO Webbplats

9 Dotterbolag Dotterbolag: Henjo en helhetslösning inom plåtbearbetning Henjo grundades redan 1945 i Ljungby och var en svets- och smidesverkstad. Idag är Henjo ledande inom avancerad plåtbearbetning. Tillverkningsprocessen omfattar laserskärning, stansning, valsning, bockning, robotsvetsning samt pulverlackering och slutmontering. Henjos främsta styrka är prototyp- och nollserier, samt korta serier upp till cirka enheter. Företaget försöker hela tiden att ligga i fas med sina kunders utveckling och förändringstakt, och till och med lite före. Henjo har därför investerat i flexibel och modern produktion med fokus på robotisering och automation. Henjo samarbetar idag med ett stort antal ledande företag som vill ha hjälp med helhetslösningar. Kunderna ställer höga krav gällande både leveranstider och kvalitet, där målet är att varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer. Att aktivt arbeta med kvalitets- och miljöfrågor är idag en självklarhet, men inte bara för att leva upp till de krav som myndigheter och det övriga samhället ställer. Framförallt bottnar arbetet i företagets egna vision om hur ett modernt producerande företag ska driva sin produktion och samtidigt minimera inverkan på miljön. Henjos konkurrensfördelar Fokus på helhetslösningar och processer inom avancerad plåtbearbetning Specialkompetens inom svetsning Kundorienterade med hög servicegrad Företag Henjo Plåtteknik Om oss Ledande inom plåtbearbetning, från robotbearbetning till CAD-teknik, målning och montering. I Söderbergföretagen sedan 2007 Här finns vi Ljungby VD Leif Svensson Omsättning 130 MSEK Anställda 95 Kvalitets- och miljöcertifiering ISO , ISO 9001, ISO Webbplats

10 00

11 Vår historia Söderbergföretagen grundades 1995 av Jan Söderberg, en industriman med lång erfarenhet. Starten var köpet av AB Svenska Industriplast i Malmö. Under åren därefter förvärvades bland andra Andrén & Söner, STI Plast, Molybon, Elisolation, Markjet och Henjo lämnade Jan Söderberg över till Per Gullstrand och därefter renodlades verksamheten genom att tre av dotterbolagen fusionerades till NPG, Nordic Plastics Group. Markjet avyttrades, och Söderbergföretagen är nu verksamt inom affärsområdena plast och plåt. Vi letar aktivt efter fler bolag som skulle kunna ingå i vår industrigrupp. Om grundaren och ägaren Jan Söderberg Grundaren Jan Söderberg är styrelseordförande för Söderbergföretagen. Han har genom åren haft ett antal ledande positioner inom framför allt skånskt näringsliv. Han har tidigare varit VD för bland annat Bröderna Edstrand, numera noterade BE- Group och verksam inom Dahl Invest AB, Fosselius & Alpen och Esselte-koncernen. Förutom sitt engagemang som ägare till Söderbergföretagen är Jan Söderberg även styrelseledamot i börsnoterade Ratos, delägare i webbföretaget Smelink Web och ledamot i Lunds Ekonomihögskolas Advisory Board, samt styrelseordförande i MinStoraDag. Förvärvshistorik 1995 Söderbergföretagen bildas. Förvärv av AB Svenska Industriplast i Malmö Förvärv av Semi Plast i Stockholm Elisolation i Laxå förvärvas. Semi Plast avyttras Meco Pak (inkl Markjet) förvärvas Andren & Söner i Göteborg förvärvas 2007 Förvärv av Henjo Plåtteknik i Ljungby Meco Pak i Alingsås avyttras STI Plast AB och Svenska Industriplast AB går samman. STI Industriplast bildas Förvärv av Molybon i Trelleborg Nordic Plastics Group bildas genom en sammanslagning av STI Industriplast, Molybon och Andrén & Söner. Markjet avyttras.

12 Söderbergföretagen Omvägen Trelleborg Telefon: Web: Per Gullstrand, VD och koncernchef Omvägen Trelleborg Telefon: E-post:

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se på jakt efter bättre lösningar skapar prenörer banbrytande företag. De omar visioner till framgångsrika företag Träffa årets finalister rverkligar sina drömmar. Med stark tsamhet, tro på sig själva och

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Vad tycker våra kunder? Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer