TravelMate 380-serien. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TravelMate 380-serien. Användarhandbok"

Transkript

1 TravelMate 380-serien Användarhandbok

2 Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen. Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated. Bärbar TravelMate 380-dator Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsställe: Acer och Acers logo är registrerade varumärken för Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

3 iii Välkommen! Vi uppskattar att du har valt TravelMate som din bärbara dator. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt val. Dina handböcker Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker: Till att börja med finns instruktionsbladet Bara för nybörjare... som hjälper dig komma igång med installationen av datorn. I den här Användarhandboken presenteras många tips om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv. Handboken innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant. Om du vill skriva ut en kopia av handboken finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här: 1 Klicka på Start, Alla Program, AcerSystem. 2 Klicka på AcerSystem User s guide. Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn Hjälp (Help).

4 iv Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Om du vill sätta igång datorn behöver du bara trycka på av/påknappen, som sitter till vänster om startknapparna som sitter ovanför tangentbordet på din Travelmate. Se Vy rakt framifrån på sidan 3 för av/på-knappens placering. Du stänger av datorn på något av följande sätt: Använd avslutningskommandot i Windows. För Windows XP: Klicka på Start, Turn off Computer och klicka sedan på Turn Off. Använd av/på-knappen Obs! Med av/på-knappen kan du även utföra strömsparfunktioner. Om du vill ha mer hjälp läser du i hjälpen för Windows. Använd de anpassade strömsparfunktionerna Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenten för vänteläge (Fn-F4). Om du vill ha mer hjälp läser du i online-handboken. Datorns skötsel Obs! Om det inte går att stänga av datorn på normalt sätt, håller du av/på-knappen intryckt i över fyra sekunder, så stängs datorn av. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den. Om du tar hand om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid. Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, t.ex. element. Utsätt inte datorn för temperaturer under 0ºC (32ºF) eller över 50ºC (122ºF). Utsätt inte datorn för magnetfält. Utsätt inte datorn för regn eller fukt.

5 v Spill inte vatten eller annan vätska på datorn. Utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Utsätt inte datorn för damm och smuts. Placera aldrig föremål på den eftersom det kan vålla skador. Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt. Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag. Skötsel av nätadaptern Nedan följer några tips för skötsel av nätadaptern: Anslut inte adaptern till någon annan apparat. Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut. Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till. Skötsel av batteriet Nedan följer några tips för batteriets skötsel: Byt bara batteri till ett annat av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet. Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn. Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas.

6 vi Rengöring och service Så här rengör du datorn: Stäng av datorn och ta ut batteriet. Koppla bort nätadaptern. Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Om du vill göra rent skärmen använder du ett LCD-rengöringskit. Om något av följande inträffar: Du har tappat datorn eller skadat höljet. Du har spillt vätska i datorn. Datorn fungerar inte korrekt. Se Felsöka datorn på sidan 49.

7 Välkommen! Dina handböcker Anvisningar för skötsel och användning av datorn 1 Komma igång med TravelMate 1 En snabbtitt på TravelMate 3 Vy rakt framifrån 3 Framsida 5 Vänstersida 6 Högersida 7 Baksida 8 Undersida 9 Funktioner 10 Indikatorer 12 Använda tangentbordet 14 Specialtangenter 14 Starttangenter 21 Pekplatta 22 Grunder för användning av pekplattan 22 Lagring 24 Hårddisk 24 IEEE 1394 optisk enhet 24 Använda programvara 25 Ljud 26 Justera volymen 26 Strömhantering 27 Resa med datorn 28 Koppla bort utrustningen 28 Flytta datorn 28 Ta med datorn hem 29 Resa med datorn 31 Resa utomlands med datorn 31 Säkra datorn 33 Använda ett datorlås 33 Använda lösenord 33 iii iii iv Innehåll 2 Anpassa datorn 35 Expandera med tillval 37 Anslutningsalternativ 37 Uppgraderingsalternativ 43 Använda systemfunktioner 45 Notebook Manager 45

8 Launch Manager 46 BIOS-verktyget 46 Disk to Disk Recovery 47 Installation av flerspråkigt operativsystem 47 Återställa utan en återställnings-cd 47 Ställ in lösenord och avsluta 48 3 Felsöka datorn 49 Vanliga frågor 51 Felsökningstips 54 Felmeddelanden 54 Beställa service 55 Internationell resegaranti (ITW) 55 Innan du ringer 56 Bilaga A Specifikationer 57 Bilaga B Deklarationer 63 Index 77

9 1 Komma igång med TravelMate

10 TravelMate-datorn kombinerar höga prestanda, mångsidighet, strömsparfunktioner och multimediafunktioner med en unik stil och ergonomisk design. Med din nya partner kan du arbeta med oöverträffad produktivitet och tillförlitlighet.

11 3 En snabbtitt på TravelMate När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern Bara för nybörjare vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMatedator. Vy rakt framifrån # Funktion Beskrivning 1 Bildskärm Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden.

12 4 1 Komma igång med TravelMate # Funktion Beskrivning 2 Statusindikatorer Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter. 3 Av/på-knappen Sätter igång datorn. 4 Starttangenter Sex specialtangenter för program som används ofta. Mer information finns på Starttangenter på sidan Handlovsstöd Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn. 6 Klickknappar (vänster, mitten och höger) Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus, knappen i mitten fungerar som en fyrvägs rullknapp. 7 Pekplatta Beröringskänslig pekenhet som fungzerar på samma sätt som en datormus. 8 Tangentbord Med tangentbordet matar du in data. 9 Mono högtalare För utgående ljud.

13 5 Framsida # Funktion Beskrivning 1 USB 2.0-port Kan anslutas till USB-enheter (Universal Serial Bus) (t ex USB-mus, USB-kamera). 2 Hake Hade för att öppna och stänga den bärbara datorn. 3 Utgång för hörlurar/ högtalare(s/pdif) Kopplar till hörlurar eller andra utgående audioenheter (högtalare). 4 Mikrofonuttag/ Ljudingång Accepterar externa mikrofoner eller accepterar ljudingångsenheter (t.ex. cd-spelare, walkman).

14 6 1 Komma igång med TravelMate Vänstersida # Funktion Beskrivning 1 Modemkontakt Ansluts till en telefonlinje. 2 Nätverkskontakt Ansluts till ett Ethernet 10/100-nätverk. 3 EasyPort Kan anslutas till Acer EasyPort eller I/Oportreplikator. 4 Ingångsjack för adapter För anslutning av nätadapter. 5 IEEE 1394-port Ansluts till IEEE 1394-enheter. 6 Plats för PC-kort Här kan du sätta in ett 16-bitars PC-kort av typ II eller ett 32-bitars CardBus PC-kort. 7 Utmatningsknapp PC-kortet matas ut från kortplatsen.

15 7 Högersida # Funktion Beskrivning 1 HDD Här monteras datorns hårddisk. 2 Infraröd port Gränssnitt med infraröda enheter (t ex infraröd skrivare, IR-anpassad dator). 3 USB 2.0-port Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera). 4 Ventilationslucka Håller datorn sval även vid långa användningsperioder. 5 Säkerhetslås Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorsäkerhetslås.

16 8 1 Komma igång med TravelMate Baksida # Funktion Beskrivning 1 Frigörelsespärr för batteri 2 Extern bildskärmsport Frigör batteriet så att du kan ta ut det. Ansluts till en bildskärm (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor) och kan visa upp till 16,7 miljoner färger vid 1024 x 768 bildpunkter.

17 9 Undersida # Funktion Beskrivning 1 Minnesfack I detta fack sitter datorns huvudminne. 2 Batterifack Här monteras batteriet. 3 Ventilationslucka Håller datorn sval även vid långa användningsperioder.

18 10 1 Komma igång med TravelMate Funktioner Nedan sammanfattas datorns många funktioner: Prestanda Intel Pentium M processor, 715~755 och snabbare Intel 855GM-kretskort Minne uppgraderingsbart till 2 GB med 2 kortplatser Högkapacitets EIDE-hårddisk Li-jon-batteri Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface) Bildskärm 12.1 TFT-skärm (Thin-Film Transistor) av LCD-typ (Liquid Crystal Display) som kan visa High Color med 32 bitar upp till 1024 x 768 bildpunkter i XGA-läge (extended Graphics Array) Motor för 3D-grafik Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCDskärmen och en extern bildskärm Stöd för dubbel oberoende skärm Multimedia 16-bitars HiFi AC 97 stereoljud Inbyggda högtalare

19 11 Anslutningar Fax-/datamodemanslutning med hög hastighet Ethernet/Fast Ethernet-port Snabb infraröd trådlös kommunikation Två USB 2.0-portar IEEE 1394-port InviLink b/g trådlöst LAN och Wi-Fi 100-stifts Acer EasyPort eller I/O-portreplikatoranslutning Design och ergonomi med människan i centrum 4-vägs Internet rullningsknapp Smidig, mjuk och smakfull design Ergonomiskt centrerad pekplatta Utbyggnad Fack för ett PC-kort av typ II Uppgraderingsbart minne

20 12 1 Komma igång med TravelMate Indikatorer Datorn har sju lättlästa statusindikatorer på bildskärmen och tre på LCD-panelen. Trådlöst, sleep- och strömindikatorerna samt indikatorn för trådlös uppkoppling syns även om du stänger skärmen. Ikon Funktion Beskrivning InviLink / Bluetooth Lyser oranget när de Trådlöst LAN funktionerna är aktiverade. Blått indikerar att Bluetooth är aktiverat. Ström Lyser grönt när strömmen är på, och blinkar när datorn står i standby-läge. Sleep Mediaaktivitet Lyser när datorn ändras till vänteläge och blinkar när datorn ändras till eller återställs från viloläge. Lyser när diskettenheten, hårddisken eller den optiska enheten är aktiv.

21 13 Ikon Funktion Beskrivning Batteriladdnin g Lyser när batteriet laddas. Caps Lock Num Lock Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras. Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.

22 14 1 Komma igång med TravelMate Använda tangentbordet Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter. Specialtangenter Låstangenter Tangentbordet har tre låstangenter som du kan slå av och på. Låstangent Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivning När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler. När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de matematiska operatorerna +, -, * och /). Du kan använda det läget när du matar in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ är att ansluta en extern knappsats. När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.

23 15 Inbyggt numeriskt tangentbord Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem. Önskad användning Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet Huvudtangenter Numeriskt lås aktiverat Skriv siffror på vanligt sätt. Håll ned Skift när du trycker på markörtangenterna. Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på det numeriska tangentbordet. Numeriskt lås inaktiverat Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna. Skriv bokstäver på vanligt sätt. Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

24 16 1 Komma igång med TravelMate Windows-tangenter På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner. Tangent Windowstangent Beskrivning Start-knapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel: + tabbtangenten (aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet) + E (utforska Den här datorn) + F (sök dokument) + M (minimera allt) Skift + + M (ångra minimera allt) + R (visa dialogrutan Kör) Programtangent Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).

25 17 Snabbtangenter Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOSverktyget. Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned Fn innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen. Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning Fn-F1 Hjälp för snabbtangenter Visa hjälp för snabbtangenter Fn-F2 Installation Visa datorns konfigurationsverktyg. Fn-F3 Växla mellan olika strömsparscheman Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Se Strömhantering på sidan 27. Fn-F4 Sleep Placera datorn i Sleepläge. Se Strömhantering på sidan 27.

26 18 1 Komma igång med TravelMate Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning Fn-F5 Växla bildskärm Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt. Fn-F6 Skärmsläckare Stänga av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent. Fn-F7 Aktivera pekplatta Aktivera/inaktivera den interna pekplattan. Fn-F8 Aktivera högtalare Sätt på/stäng av högtalarna. Fn- Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka. Fn- Minska ljusstyrka Minskar bildskärmens ljusstyrka. Fn- Volym upp Höjer högtalarvolymen. Fn- Volym ned Sänker högtalarvolymen.

27 19 Eurosymbolen Om tangentbordslayouten är inställd på United States-International eller United Kingdom, eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, så kan du skriva eurosymbolen på tangentbordet. Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord: Tangentbordslayouten anges när du installerar Windows. För att kunna skriva eurosymbolen måste du ha valt tangentbordslayouten United States-International. Så här gör du om du vill kontrollera tangentbordstyp i Windows Millennium Edition eller Windows 2000: 1 Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanelen. 2 Dubbelklicka på Tangentbord. 3 Klicka på fliken Språk. 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för En English (United States) är inställd på United States-International. I annat fall väljer du Egenskaper och sedan United States- International och klickar slutligen på OK. 5 Klicka på OK. Så här gör du om du vill kontrollera tangentbordstyp i Windows XP: 1 Välj Start, Kontrollpanelen. 2 Dubbelklicka på Regional and Language Options. 3 Klicka på fliken Language och sedan på Details.

28 20 1 Komma igång med TravelMate 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för En English (United States) är inställd på United States-International. Om den inte är det markerar du och klickar på ADD. Sedan väljer du United States-International och klickar på OK. 5 Klicka på OK. Så här skriver du eurosymbolen: 1 Leta upp eurosymbolen på tangentbordet. 2 Öppna en textredigerare eller ordbehandlare. 3 Håll ned Alt Gr och tryck på Euro-symbolen. Obs! Eurosymbolen kan inte användas i vissa teckensnitt och programvaror. Mer information finns på

29 21 Starttangenter Det finns sex knappar ovanför tangentbordet. Dessa knappar aktiverar specialfunktioner när du trycker på dem en gång. # Starttangent Standardprogram 1 InviLink / Bluetooth Blått indikerar att Bluetooth är aktiverat. 2 P1 Kan programmeras av användaren 3 P2 Kan programmeras av användaren 4 P3 Kan programmeras av användaren 5 Webbläsare Starta Internet Explorer (eller ett annat, av användaren specificerat program) 6 Post Starta Outlook Express (eller ett annat, av användaren specificerat program)

30 22 1 Komma igång med TravelMate Pekplatta Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödets centrala placering ger optimal komfort och stöd. Grunder för användning av pekplattan Nedan beskrivs hur du använder pekplattan: Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan. Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster (1) och höger (3)-knappen vid kanten av pekplattan. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du uppnår liknande effekt genom att trycka med fingret på pekplattan. Använd 4-vägsknappen (2) (uppåt, nedåt, vänster eller höger) till att bläddra en sida uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Den här knappen fungerar på samma sätt som om du hade tryckt på den vertikala respektive horisontella rullningslisten i ett Windowsprogram.

31 23 Funktion Vänster knapp Höger knapp Mitten knapp Tryck Utför Klicka snabbt två gånger Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) Markera Klicka en gång Tryck en gång Dra Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren Visa snabbmeny Klicka en gång Bläddra Klicka på och håll ned knappen i den riktning du vill (uppåt, nedåt, vänster eller höger) Obs! A. Vidrör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Utsätt inte pekplattan för smuts eller fukt. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. B. När du använder en extern USB-mus kan du trycka Fn-F7 för att avaktivera pekplattan.

32 24 1 Komma igång med TravelMate Lagring Du kan lagra data på följande medier: Högkapacitets EIDE-hårddisk IEEE 1394 optisk (dvd, dvd/cd-rw-kombinationsenhet eller dvddual) enhet USB diskettstation Hårddisk Högkapacitetshårddisken är lösningen på dina lagringsbehov. Det är på den dina program och data lagras. IEEE 1394 optisk enhet Datorn levereras med en av följande optiska enheter: dvd-enhet dvd-/cd-rw-enhet dvd-dual-enhet Mata ut det IEEE 1394 optiska enhetsfacket Om du vill mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp. När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Läs avsnittet sidan 49.

33 25 Använda programvara Spela upp dvd-filmer Du kan spela DVD-filmer på din dator när DVD-spelaren är installerad i stationen för optiska enheter. 1 Mata ut dvd-släden, sätt in en dvd-film och stäng sedan dvdsläden. Viktigt: När du startar dvd-spelaren första gången får du ange en regionskod. Dvd-skivor är indelade i sex regioner. När dvdenheten har ställts in på en regionskod kommer den bara att spela dvd-skivor för den regionen. Du kan ändra regionskod högst fem gånger (inklusive den första gången). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken. Mer information om dvd-regioner finns i tabellen nedan. 2 Dvd-filmen spelas upp automatiskt efter några sekunder. Regionskod Land eller region 1 USA, Kanada 2 Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan 3 Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd) 4 Latinamerika, Australien, Nya Zeeland 5 F.d. Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien 6 Folkrepubliken Kina Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en dvd-film för en annan region i dvd-enheten. Onlinehjälpen innehåller mer information.

34 26 1 Komma igång med TravelMate Ljud Datorn är utrustad med 16 bitars hifi AC 97 stereoljud, och en Mono högtalare. Justera volymen Några knapptryckningar är allt som behövs för att ställa in volymen på datorn. Om du vill ha mer information om hur du anger högtalarvolymen läser du i Snabbtangenter på sidan 17.

35 27 Strömhantering Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Datoraktivitet innebär all aktivitet på en eller flera av följande enheter: Tangentbord, mus, diskettstation, hårddisk, kringutrustning ansluten till seriella eller parallella portar, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (tidsgränsen för inaktivitet överskrids) avbryter datorn vissa av eller alla systemaktiviteterna för att spara energi. Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), vilket är den mest effektiva kombinationen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparåtgärder för datorn.

36 28 1 Komma igång med TravelMate Resa med datorn I det här avsnittet får du tips om saker som du bör tänka på när du reser med eller flyttar datorn. Koppla bort utrustningen Så här kopplar du bort externa tillbehör: 1 Spara pågående arbete. 2 Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna. 3 Stäng av datorn. 4 Stäng bildskärmslocket. 5 Koppla bort sladden från nätadaptern. 6 Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter. 7 Om du har låst fast datorn med ett Kensington-lås kopplar du bort det också. Flytta datorn Om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum. Förbereda datorn Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn placeras i Sleep-läge. Nu kan du på ett säkert sätt ta med dig datorn när du rör dig i byggnaden. Om du vill ta datorn ur vänteläge öppnar du bildskärmslocket och tryck därefter in av/på-knappen och släpp upp den. Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn: 1 Klicka på Start, Shut Down... eller Turn off Computer (Windows XP). 2 Välj Shut down och klicka på OK eller välj Turn Off (Windows XP). - eller -

37 29 Du kan försätta datorn i vänteläge genom att trycka på Fn-F4. Fäll sedan ner och lås skärmen. När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och tryck därefter in av/på-knappen och släpp upp den. Obs! Om indikeringslampan för vänteläge inte lyser har datorn försatts i viloläge och därför stängts av. Om strömindikeringslampan inte lyser men indikeringslampan för vänteläge lyser har datorn försatts i vänteläge.i båda fallen startar du upp datorn genom att trycka på och sedan släppa upp av/påknappen. Lägg märke till att datorn kan övergå i Viloläge efter en viss tid i vänteläge. Vad du bör ta med dig till korta möten Datorn kan drivas ca 4,5 h på ett fulladdat batteri eller 4,5 h (6- cellsbatteri). Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn. Vad du bör ta med dig till långa möten Vi rekommenderar att du tar med dig adaptern så att du kan ansluta datorn till nätström, om du behöver använda datorn längre än 4,5 h, eller om batteriet inte är fulladdat. Om det inte finns några eluttag i rummet kan du minska strömförbrukningen genom att placera datorn i vänteläge. Tryck på Fn-F4 eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Återuppta arbetet genom att öppna bildskärmslocket (om det är stängt), tryck därefter in av/på-knappen och släpp upp den. Ta med datorn hem När du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa. Förbereda datorn När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt: Kontrollera att du har tagit bort alla skivor och disketter från enheterna. I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.

38 30 1 Komma igång med TravelMate Packa ned datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den. Varning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen. Vad du bör ta med dig Om du inte redan har följande föremål hemma bör du ta med dem: Nätadapter och nätsladd Den utskrivna användarhandboken Specialanvisningar Skydda datorn genom att följa nedanstående riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet: Minimera effekterna av temperaturskillnader genom att ha datorn hos dig. Om du måste stanna någonstans ett längre tag och inte kan ta datorn med dig bör du lämna den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme. Ändringar i temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondens. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturskillnaden är större än 10 C (18 F) bör du låta datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det är möjligt bör du lämna datorn i 30 minuter i en miljö där temperaturen ligger mellan utomhustemperatur och rumstemperatur. Installera ett hemmakontor Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet. Om du använder datorn hemma under en längre tid kan du även skaffa externt tangentbord, bildskärm eller mus.

39 31 Resa med datorn När du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor. Förbereda datorn Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att sätta på den. Vad du bör ta med dig Ta med dig följande: Nätadapter Fulladdade reservbatterier Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare Specialanvisningar Förutom att följa riktlinjerna för transport av dator till hemmet bör du även tänka på följande: Ta alltid med datorn som handbagage. Om möjligt ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra, men för aldrig datorn genom en metalldetektor. Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer. Resa utomlands med datorn När du tar med datorn till andra länder. Förbereda datorn Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa. Vad du bör ta med dig Ta med dig följande:

40 32 1 Komma igång med TravelMate Nätadapter Nätsladdar för det land du reser till Extra, fulladdade batterier IEEE 1394 optisk(a) enhet(er) Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheterna Internationell resegaranti (ITW) Specialanvisningar Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands: Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadaptrar. Om du ska använda modemet kontrollerar du att modemet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.

41 33 Säkra datorn Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn. Säkerhetsfunktioner inkluderar maskinvaru- och programvarulås en säkerhetsbygel och ett lösenord. Använda ett datorlås Högertill på datorn finns en säkerhetsskåra där du kan ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås. Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Det finns vissa modeller utan nyckel. Använda lösenord Du kan skydda datorn från otillbörlig användning med tre lösenord. Genom att skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer. Supervisor Password förhindrar obehörig användning av BIOSverktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange lösenordet. Mer information finns i BIOSverktyget på sidan 46. User Password säkrar datorn mot obehörig användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

42 34 1 Komma igång med TravelMate Password on Boot säkrar datorn mot obehörig användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet. Ange lösenord Viktigt: Glöm inte lösenorden för Supervisor Password! Om du glömmer bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. När ett lösenord är inställt visas en lösenordsruta i mitten av skärmen. När övervakarlösenordet är inställt visas en lösenordsruta då du trycker F2 för att gå in i BIOS-inställningar vid starten. Ange övervakarlösenord och tryck Enter för att gå in i BIOSinställningarna. Om du skriver in lösenordet felaktigt, kommer kommer ett varningsmeddelande upp. Försök igen och tryck sedan på Enter. När användarlösenordet är inställt och alternativet Lösenord vid start är aktiverad, kommer en lösenordsruta att visas vid start. Ange användarlösenord och tryck Enter för att använda datorn. Om du skriver in lösenordet felaktigt, kommer kommer ett varningsmeddelande upp. Försök igen och tryck sedan på Enter. Viktigt: Du har bara tre försök på dig att ange rätt lösenord. Om du inte har angett rätt lösenord på tre försök stannar datorn. Stäng av datorn genom att trycka ned av/på-knappen i fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du har glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Ställa in lösenord Du kan ange lösenord med hjälp av BIOS:et.

43 2 Anpassa datorn

44 Nu när du lärt dig grunderna kan du gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.

45 37 Expandera med tillval TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning. Anslutningsalternativ Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som på en vanlig stationär dator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i onlinehjälpen. Fax-/datamodem Det finns ett inbyggt fax-/datamodem av typen V.92 56Kbps AC 97 Link i datorn. Varning! Den här modemporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemet till en digital telefonlinje kan du skada modemet. Om du vill använda fax-/datamodemporten ansluter du en telefonkabel från modemporten till ett telefonuttag. Starta kommunikationsprogramvaran.

46 38 2 Anpassa datorn Inbyggda nätverksfunktioner Med de inbyggda nätverksfunktionerna kan du ansluta din dator till ett Ethernet-baserat (10/100 Mbps) nätverk. För att använda nätverksfunktionen skall du koppla en Ethernetkabel i nätverksuttaget till vänster på datorn till ett nätverksuttag eller en hub i ditt nätverk. Snabb IR-port Trådlös dataöverföring till och från andra datorer, tillbehör med IRfunktioner som IR-skrivare, handdatorer och mobiltelefonen är möjligt tack vare datorns snabba IR-port (FIR). IR-porten har en dataöverföringshastighet på upp till 4 megabit per sekund (Mbps) vid avstånd på högst en meter.

47 39 USB (Universal Serial Bus) USB-porten (USB 2.0) är en snabb seriell buss som du kan ansluta USBenheter till utan att belasta systemresurserna. Din dator har två tillgängliga portar, den ena till vänster och den andra till höger.

48 40 2 Anpassa datorn IEEE 1394-port Tack vare datorns IEEE 1394-port kan du ansluta en enhet som stöder IEEE 1394, t.ex. dvd, dvd/cd-rw-kombinationsenhet eller dvd-dual. PC-kortfack PC-kortfacket (type II CardBus) till vänster på datorn fungerar för kort i kreditkortsformat och gör datorn mer användbar och utbyggnadsbar. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen. PC-kort (PC-Card, tidigare PCMCIA) är tillbehörskort för bärbara datorer som ger de utbyggnadsmöjligheter som länge har funnits för stationära datorer. Populära typ III-kort är flashminnen, SRAM, fax-/ datamodem, nätverks- och SCSI-kort. Med sin 32-bitars bandbredd är CardBus en utökning av den äldre generationens 16-bitars kort. Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och dess funktioner.

49 41 Sätta in ett PC-kort Sätt in kortet i det nedre facket och gör eventuella nödvändiga anslutningar (t.ex. anslut en nätverkskabel). Mer information finns i kortets handbok. Mata ut ett PC-kort Innan du matar ut ett PC-kort gör du följande: 1 Avsluta det program som använder kortet. 2 Klicka på PC-kortikonen i systemfältet och avbryt kortets drift. 3 Tryck på fackets utmatningsknapp så hoppar knappen (a) ut. Tryck sedan på den igen så matas kortet ut (b).

50 42 2 Anpassa datorn Port expansionsenheter Två typer av expansionsenheter finns för din dator: I/O replikator lägger till PS/2, serie- och parallellportsanslutningar till din dator. Acer EasyPort lägger till portar på din dator och gör att du kan ansluta och koppla från kringutrustning från din dator i ett snabbt steg. Anmärkning:LAN porten på Acer EasyPort stödjer 10/100Mbps Fast Ethernet. Då du är ansluten, stödjer datorns LAN port också endast10/100mbps. Acer EasyPort kommer att inaktivera datorns ljud och S-Video portar då du är ansluten. Kontakta din återförsäljare för mer information.

51 43 Uppgraderingsalternativ Den här datorn har förstklassiga prestanda. Vissa användare och vissa program kan dock kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna i datorn om du behöver utökade prestanda. Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent. Minnesuppgradering Minnet går att uppgradera till 2GB, med sodimm-minnesmoduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) på 256, 512 eller 1024 MB. Datorn stöder DDR (Double Data Rate) SDRAM. Datorn har två minnesplatser. Uppgradera minnet genom att installera ett DIMM med högre kapacitet på en eller båda av dessa platse Installera minne Så här installerar du minne: 1 Stäng av datorn, ta bort nätadaptern (om den är ansluten) och ta ur batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned. 2 Skruva bort minneslockets (a) skruv och ta sedan bort locket (b) genom att lyfta det uppåt.

52 44 2 Anpassa datorn 3 Sätt in minnesmodulen diagonalt i kortplatsen (1) och tryck den sedan på plats nedåt (2) tills du hör ett klickljud. 4 Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det. 5 Sätt tillbaka batteriet och återanslut växelströmsadaptern. 6 Starta datorn. Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar därefter minneskonfigurationen.

53 45 Använda systemfunktioner Notebook Manager Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Windows-baserade Notebook Manager kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa den aktuella maskinvarukonfigurationen. Du startar Notebook Manager genom att trycka på Fn-F2 eller göra på följande sätt: 1 Välj Start, Alla Program och sedan Notebook Manager. 2 Starta programmet genom att välja Notebook Manager. Om du vill ha mer information klickar du på Help.

54 46 2 Anpassa datorn Launch Manager Med Launch Manager (starthanteraren) kan du ställa in de fyra startknapparna ovanför tangentbordet. Läs Pekplatta på sidan 22 om du vill veta var startknapparna sitter. Du kan starta Launch Manager genom att välja Start, Alla Program och sedan Launch Manager. BIOS-verktyget Det här är ett program som du använder till att konfigurera maskinvaran som är inbyggt i datorns BIOS (Basic Input/Output System). Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad, så i vanliga fall behöver du inte använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem. Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på F2 under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas.

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok Aspire 1410/1680-Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1410/1680-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok TravelMate 5720/5320-serien Användarhandbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med ensamrätt. TravelMate 5720/5320-serien - Användarhandbok Ursprunglig utgåva: 11/2007 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ASUS X32U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

SW7051. Bruksanvisning bärbar dator

SW7051. Bruksanvisning bärbar dator SW7051 Bruksanvisning bärbar dator Februari 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen...

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

SW6947. Bruksanvisning bärbar dator

SW6947. Bruksanvisning bärbar dator SW6947 Bruksanvisning bärbar dator U47A/ U47VC Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen...

Läs mer

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide Aspire 5730Z/5730/5330- serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Aspire 5730Z/5730/5330-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 07/2008 Informationen i den här publikationen

Läs mer