TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok"

Transkript

1 TravelMate 4400-Serien Användarhandbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen. Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated. TravelMate 4400 Serien - notebookdator Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsställe: Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

3 iii Välkommen! Tack för att du valde TravelMate som din bärbara dator. Dina handböcker Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker: Till att börja med finns postern Bara till en början... som hjälper dig komma igång med installationen av datorn. I den tryckta Användarhandboken presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i AcerSystem User s Guide. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemfunktioner, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den: 1 Välj Start, Alla program, AcerStystem. 2 Dubbelklicka på AcerSystem User s Guide. Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på AcerSystem User s Guide. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn Hjälp och Support. Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Om du vill stänga av datorn trycker du på Av/på-knapp under LCD-bildskärmen bredvid startknapparn. Se "Vy rakt framifrån" på sidan 1 om du vill se var Av/ på-knapp är placerad. Du stänger av datorn på något av följande sätt: Använd avslutningskommandot i Windows Klicka på Start, Stäng av datorn och klicka sedan på Stäng av. Använd av/på-knappen

4 iv Obs! Med Av/på-knapp kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Flytta datorn" på sidan 25 i AcerSystem User s Guide. Använd de anpassade strömsparfunktionerna Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenten för vänteläge <Fn> + <F4>. Läs avsnittet "Flytta datorn" på sidan 25 i AcerSystem User s Guide. Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla Av/på-knapp intryckt i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den. Datorns skötsel Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid. Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element. Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller över 50 ºC (122 ºF). Utsätt inte datorn för magnetfält. Utsätt inte datorn för regn eller fukt. Spill inte vatten eller annan vätska på datorn. Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer. Utsätt inte datorn för damm och smuts. Placera aldrig föremål på datorn. Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt. Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag. Skötsel av nätadaptern Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern: Anslut inte adaptern till någon annan apparat. Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut. Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till.

5 v Skötsel av batteriet Nedan följer några tips gällande skötseln av batteriet: Byt bara batteri till ett av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet. Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn. Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas. Rengöring och service Så här rengör du datorn: 1 Stäng av datorn och ta bort batteripacken. 2 Koppla bort nätadaptern. 3 Använd en mjuk, fuktad duk. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Om något av följande inträffar: du har tappat datorn eller skadat höljet. datorn fungerar inte korrekt. Se "Vanliga frågor" på sidan 21. Varning Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission. Driftförhållanden Denna enhet tillmötesgår del 15 i FCC:s regler. Drift skall uppfylla följande två krav: (1) denna enhet får inte skapa skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift. Användare uppmanas att följa de säkerhetsföreskrifter för trådlösa enheter som finns i användarhandboken för varje trådlös enhet. En olämplig eller otillåten användning kan orsaka störningar på radiotrafik. Ändringar av den interna antennen gör FCC-certifieringen och din garanti ogiltiga. Denna enhet skall användas inomhust för att förhindra radiostörningar på licensierad trafik. Användning utomhus måste licensieras. För mer information om våra produkter, tjänster, och support, besök vår hemsida,

6 Innehåll Välkommen! iii Dina handböcker iii Anvisningar för skötsel och användning av datorn iii Starta och stänga av datorn iii Datorns skötsel iv Skötsel av nätadaptern iv Skötsel av batteriet v Rengöring och service v En snabbtitt på TravelMate 1 Vy rakt framifrån 1 Framsida 2 Vänster 3 Höger 3 Baksida 4 Undersida 5 Specifikationer 5 Indikatorer 8 Starttangenter 9 Pekplatta 10 Grunder för användning av pekplattan 10 Använda tangentbordet 12 Låstangenter och inbyggd, numerisk knappsats 12 Windows-tangenter 13 Snabbtangenter 13 Specialtangent 15 Mata ut det optiska enhetsfacket (cd eller dvd) 16 Använda ett datorlås 16 Ljud 17 Justering av volym 17 Användning av systemets tillbehör 18 Acer emanager 18 Acer GridVista (kompatibel med dubbla displayer) 19 Launch Manager 20 Vanliga frågor 21 Beställa service 24 Internationell resegaranti (International Travelers Warranty; ITW) 24 Innan du ringer 24

7 Ta med din bärbara PC 25 Koppla bort utrustningen 25 Flytta datorn 25 Förbereda datorn 25 Vad du bör ta med dig till korta möten 26 Vad du bör ta med dig till långa möten 26 Ta med datorn hem 26 Förbereda datorn 26 Vad du bör ta med dig 26 Att särskilt tänka på 26 Installera ett hemmakontor 27 Resa med datorn 27 Förbereda datorn 27 Vad du bör ta med dig 27 Specialanvisningar 27 Resa utomlands med datorn 28 Förbereda datorn 28 Vad du bör ta med dig 28 Specialanvisningar 28 Säkra datorn 29 Använda ett datorlås 29 Använda lösenord 29 Ange lösenord 30 Ställa in lösenord 30 Expandera med tillval 31 Anslutningsalternativ 31 Fax/Data Modem 31 Inbyggda nätverksfunktioner 32 Snabb infraröd 32 Universal Serial Bus (USB) 33 IEEE 1394 port 33 PC-kortfack 34 BIOS-verktyget 36 Bootsekvens 36 Aktivera disk-to-disk recovery 36 Lösenord 36 Använda programvara 37 Spela upp DVD-filmer 37 Strömhantering 38 Acer erecovery 39 Skapa säkerhetskopia 39 Återställa från säkerhetskopia 40 Skapa CD med fabriksinställningarna 40 Ominstallera medföljande program utan CD 41

8 Ändra lösenordet för Acer erecovery 41 Felsöka datorn 42 Felsökningstips 42 Felmeddelanden 42 Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk 44 ENERGY STAR Guidelines-efterlevnad 44 Meddelande från FCC 44 Modemanmärkningar 45 Viktiga säkerhetsinstruktioner 46

9 1 En snabbtitt på TravelMate När du installerat datorn enligt beskrivningarna i Bara till en början... vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate -dator. Vy rakt framifrån # Objekt Beskrivning 1 Display skärm Kallas även (Liquid-Crystal Display; LCD), här visas skärmbilden. 2 Strömbrytare Slår på och av datorn. 3 Mikrofon Intern mikrofon för ljudinspelning 4 Tangentbord Matar in data i din dator. 5 Pekdyna Anslagskänslig pekenhet med samma funktion som en datormus. 6 Klickknappar (Vänster, mitten och höger) De vänstra och högra knapparna fungerar som vänster och höger musknapp, den mellersta knappen fungerar som en 4-vägs scrollknapp. 7 Starttangenter Buttons for launching frequently used programs. Se "Starttangenter" på sidan 9 för mer information.

10 2 # Objekt Beskrivning 8 Statusindikatorer Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs) som slås på och av för att visa status för datorns funktioner och komponsnter. 9 Handledsstöd Bekvämt stödområde för dina händer då du använder datorn. Framsida # Ikon Objekt Beskrivning 1 Högtalare Vänster och höger högtalare för stereoljud. 2 Enheter för Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen. Lyser för Bluetooth kommunikation Knapp/Indikator 3 Trådlösa anslutningar Knapp/Indikator 4 Mikrofon/Linje inuttag 5 Utgång för Högtalare/linje ut/ hörlurar att ange status för enheter för Bluetooth kommunikation. (valfritt alternativ) Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera funktionen trådlös LAN. Lyser för att ange status för enheter för trådlösa LAN anslutningar(valfritt alternativ). För anslutning av externa mikrofoner. Ansluts till enheter för utgående ljud (t.ex. högtalare, hörlurar). 6 Batteriindikator Lyser då batteriet laddas. 7 Strömindikator Lyser då datorn är på. 8 Lås Låser och frigör locket.

11 3 Vänster # Ikon Objekt Beskrivning 1 Ventilationshål Gör att datorn förblir sval 2 S-video/TV-out port Ansluts till en TV eller en visningsenhet med S-video inmatning (valfritt alternativ). 3 IEEE 1394 port För anslutnings till IEEE 1394 enheter (valfritt alternativ). 4 USB 2.0-portar (3) Ansluts till Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (t.ex., USB mus, USB kamera). 5 Infraföd port Gränsytor med infraröda enheter (t.ex. infraröd skrivare och IRaktiverad dator) (valfritt alternativ). 6 Springa för PC kort För anslutning till ett Typ II CardBus PC kort. 7 6-in-1-kortsläsare Accepterar MS, MS PRO, MMC, SD, SM, och xd-picture kort (valfritt alternativ). Anmärkning: Endast ett kort kan användas åt gången. 8 Utmatningsknapp för PC kort Matar ut PC kortet från springan. Höger # Objekt Beskrivning 1 Optisk drivrutin Intern optisk drivrutin; accepterar CD eller DVD beroende på typ av optisk drivrutin. 2 Utmatningsknapp för optisk drivenhet Matar ut den optiska drivenhetsmodulen från drivenheten.

12 4 Baksida # Ikon Objekt Beskrivning 1 Säkerhetslås Ansluts till ett Kensingtonkompatibelt datasäkerhetslås. 2 Eluttag Ansluts till en Nätadapter. 3 Modemuttag (RJ-11) Ansluts till en telefonlinje. 4 Nätverksuttag Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000- baserat nätverk. 5 USB 2.0-portar Ansluts till Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (t.ex., USB mus, USB kamera) polig Acer Ansluter till Acer ezdock. ezdock-kontakt (för vissa modeller) 7 Extern visningsport Ansluts till en visningsenhet (t.ex., extern skärm, LCD projektor). 8 Ventilationshål Gör att datorn förblir sval

13 5 Undersida # Objekt Beskrivning 1 Plats för trådlöst LAN Innehåller datorns trådlösa LAN. 2 Upplåsningsmekanism Låser upp batteriet för avlägsnande av batteri. för batteri 3 Batterienhet Innehåller datorns batteri. 4 Batterilås Låser batteriet på plats. 5 Kylfläkt Hjälper till att hålla datorn sval. Anmärkning: Se till att inte täcka över eller täppa till fläktens öppning. 6 Minnes- och hårddiskplats Specifikationer Operativsystem Plattform Innehåller datorns huvudminne och hårddisk (hålls på plats med en skruv). Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Windows XP Home Edition N Microsoft Windows XP Professional Edition N AMD Turion 64 ML-28/ML-32-processor med 1,6/1,8 GHz eller högre med 128 KB L1-cache och 512 KB L2-cache eller AMD Turion 64 ML-30/ML-34/ML-37ML-40-processor med 1,6/1,8/2,0/2,2 GHz eller högre med 128 KB L1-cache och 512 KB L2-cache eller Mobile AMD Sempron -processor 2600+/3000+ eller högre med 128 KB L2-cache eller Mobile AMD Sempron -processor 2800+/3100+ eller högre med 256 KB L2-cache ATI RS480M och SB400-chipuppsättning

14 6 Minne Display och grafik Subsystem för lagring Mått och vikt 256/512 MB DDR333-minne, uppgraderbart till 2 GB med två sodimm-moduler Thin-Film Transistor (TFT) visning med: 15.0" XGA (1024 x 768) 15.0" SXGA+ (1400 x1050) 15.4" WXGA (1280 x 800) 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050) 16,7 miljoner färger ATI MOBILITY RADEON X600 (for selected models) eller ATI MOBILITY RADEON X700 (for selected models) Samtidig visning på LCD- och CRT-display Stöder DualView MPEG-2/DVD-funktion med hårdvarustöd En hårddiskenhet med 40 GB eller högre Alternativ för optisk enhet: DVD-Super Multi DVD-Dual DVD/CD-RW combo 6-in-1-kortsläsare (MS/MS PRO/MMC/SD/SM/xD-Picture kort) 363 (W) x 278 (D) x 24.0/32.9 (H) mm (14.3 x 10.9 x 0.9/1.3 fot) 3.07 Kg (6.77 lbs.) för 15,4" LCD-modell Subsystem för ACPI 1.0b-standard för strömhantering: stöd för ström energisparlägena vänte- och viloläge 60 W litium-jonbatteripack Batterilivslängd 3,5 timmar Snabbladdning på 2,5 timmar, laddning på 3,5 timmar vid användning 90 W AC-adapter Inmatningsenheter Acer FineTouch -tangentbord med 5 graders böjning 88-/89-tangenter Pekplatta med inbyggd fyrvägs rullningsknapp Sex snabbknappar Ljud Ljudsystem med två inbyggda högtalare Kompatibel MS-Sound Kommunikation Modem Modem: 56 K ITU V.90/V.92-modem med PTT-godkännande; klart för Wake-on-Ring LAN: 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet (för vissa modeller); klart för Wake-on-LAN Trådlöst LAN (valfritt alternativ): integrerad b/g dubbelband (för vissa modeller) eller a/b/g treläges Wi-Fi CERTIFIED -lösning för trådlöst LAN (för vissa modeller); Stöd för den trådlösa tekniken Acer SignalUp Trådlöst PAN (valfritt alternativ): integrerad Bluetooth

15 7 I/O-gränssnitt Säkerhet Programvara Alternativ och tillbehör Miljö Systemöverensstä mmelse Garanti Fyra USB 2.0-portar IEEE 1394 port Ethernetanslutning (RJ-45) Modemanslutning (RJ-11) Anslutning för extern skärm (VGA) S-video/TV-out port Mikrofon/line-in Hörlurs-/högtalar-/line-out-kontakt infraröd (FIR) port PC Card fack Typ II 6-in-1-kortsläsare Anslutning för nätadapter 124-polig Acer ezdock-kontakt (för vissa modeller) Kensington-låsuttag Lösenord för BIOS-användare och administratör Acer Launch Manager Acer emanager (esettings/epresentation/erecovery) Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker 256/512 MB och 1 GB sodimm-minne Litium-jonbatteripack 90 W AC-adapter Acer ezdock (för vissa modeller) Temperatur: Drift: 5 C till 35 C Ej drift: -20 C till 65 C Fuktighet (ej kondenserande) Drift: 20% till 80% RH Ej drift: 20% till 80% RH Mobile PC 2001 ACPI 1.0b DMI 2.0 Wi-Fi Ett års International Travelers Warranty (ITW) Anmärkning: Ovanstående specifikationer utgör endast en allmän beskrivning. Datorns exakta konfiguration beror på vilken modell du har köpt.

16 8 Indikatorer Datorn har fyra statusindikatorer som går lätt att läsa av på tangentbordets vänstra sida och fyra som är placerade på datorns framsida. Statusindikatorerna för strömförsörjning, batteri och trådlös kommunikation syns även när LCD-skärmen är nedfälld.d Ikon Funktion Beskrivning Caps Lock Lyser när skiftlåset (Caps Lock) aktiveras. Num Lock Mediaktivitet Bluetooth kommunikation Trådlös kommunikation Spänningsindikator Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras. Tänds när hårddisken eller den optiska läsenheten arbetar. Tänds för att indikera status hos Bluetooth. Tänds för att indikera status hos trådlöst LAN. Lyser när datorn är påslagen. Batteriladdning Lyser när batteriet att laddas. 1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddar. 2. Fulladdad: Lyser grönt då datorn är ansluten till nätström.

17 9 Starttangenter Längst upp till höger ovanför tangentbordet hittar du fyra knappar. Dessa knappar kallas snabbstartknappar. De första tre är tänkta som snabbtangenter för e-post, webbläsare och Acer Empowering Key " ". Den fjärde knappen är en programmerbar tangent. Tryck på " " för att köra Acer emanager. Se vidare avsnittet "Acer emanager" på sidan 18. Knapparna för e-post och webbläsare är fördefinierade för de valda standardprogrammen för dessa applikationer, men dessa kan omdefinieras av användaren. För att definiera om knapparna för e-post, webbläsare samt den programmerbara knappen använder du Acerprogrammet Launch Manager. Se avsnittet "Launch Manager" på sidan 20. Starttangent E-post Webbläsare P Standardprogram E-postprogram (kan programmeras om av användaren) Webbläsarapplikation (kan programmeras om av användaren) Acer emanager (kan programmeras om av användaren) Kan programmeras om av användaren

18 10 Pekplatta Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödets centrala placering ger optimal komfort och stöd. Grunder för användning av pekplattan Nedan beskrivs hur du använder pekplattan: Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan (2). Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster (1) och högerknappen (4) vid kanten av pekplattan. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du uppnår liknande effekt genom att trycka med fingret på pekplattan.att knacka på pekplattan har samma effekt som att klicka på vänster musknapp.

19 11 Använd fyrvägs-skrollknappen (3) i mitten för att rulla uppåt eller nedåt och åt vänster och höger på sidan. Knappen simulerar markören när du klickar på rullisten till höger i Windows-program. Funktion Utför Vänster knapp (1) Klicka snabbt två gånger. Höger knapp Pekplatta (2) (4) Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp). Markera Klicka en gång. Tryck en gång. Dra Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan. Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren. Visa snabbmeny Rulla Klicka en gång. Mittenknapp (3) Klicka och håll ned upp/ned/ vänster/höger. Obs! Vidrör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Utsätt inte pekplattan för smuts eller fukt. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

20 12 Använda tangentbordet Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter. Låstangenter och inbyggd, numerisk knappsats Tangentbordet har Tre låstangenter som du kan slå av och på. Låstangent Caps Lock Num Lock <Fn> + <F11> Scroll Lock <Fn> + <F12> Beskrivning När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler. När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de matematiska operatorerna +, -, * och /). Du kan använda det läget när du matar in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ är att ansluta en extern knappsats. När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program. Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem. Önskad användning Numeriskt lås aktiverat Numeriskt lås inaktiverat Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet Huvudtangenter Skriv siffror på vanligt sätt. Håll ned <Shift> när du trycker på markörtangenterna. Håll ned tangenten <Fn> när du skriver bokstäver på det numeriska tangentbordet. Håll ned tangenten <Fn> när du trycker på markörtangenterna. Skriv bokstäver på vanligt sätt.

21 13 Windows-tangenter På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner. Tangent Beskrivning Windows-tangent Start-knapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel: < > + <Tabbtangenten>: aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet < > + <E>: utforska Den här datorn < > + <F1>: Öppnar Hjälp och Support < > + <F>: sök dokument < > + <R>: visa dialogrutan Kör < > + <M>: minimera allt Programtangent <Skift> + < > + <M>: ångra minimera allt. Den här tangenten gör samma sak som ett klick på höger musknapp, nämligen öppnar programmets snabbmeny. Snabbtangenter Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget. Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

22 14 Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning <Fn> + <F1> Hjälp för Visa hjälp för snabbtangenter. snabbtangenter <Fn> + <F2> Acer esettings Startar Acer esettings i Acer emanager. Läs "Acer emanager" på sidan 18 <Fn> + <F3> Strömhantering Öppnar fönstret Power Scheme. <Fn> + <F4> Sleep Placera datorn i Sleep-läge. <Fn> + <F5> Växla bildskärm Växlar uteffekt mellan displayen, den externa monitorn (om ansluten) och båda. <Fn> + <F6> Skärmsläckare Stänga av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent. <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Aktivera pekplatta Aktivera högtalare Aktivera/inaktivera den interna pekplattan. Sätt på/stäng av högtalarna. <Fn> + < > Volym upp Höjer högtalarvolymen. <Fn> + < > Volym ned Sänker högtalarvolymen. <Fn> + < > Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka. <Fn> + < > Minska ljusstyrka Minskar bildskärmens ljusstyrka.

23 15 Specialtangent Du kan lokalisera Euro symbolen och tecknet för US dollar överst i mitten och/ eller längst ner till höger på ditt tangentbord. För att skriva: Eurosymbolen 1 Öppna en textredigerare eller ett ordbehandlingsprogram. 2 Tryck antingen direkt på tangenten <Euro> längst ner till höger på tangentbordet eller håll nere <Alt Gr> och tryck sedan på tangenten <5> längst upp i mitten på tangentbordet. Obs! Eurosymbolen kan inte användas i vissa teckensnitt och programvaror. Mer information finns på US dollar tecken 1 Öppna ett program för textredigering eller ordbehandling. 2 Tryck antingen direkt på tangenten <Dollar> längst ner till höger på tangentbordet eller håll nere <Shift> och tryck sedan på tangenten <4> längst upp i mitten på tangentbordet. Obs! Denna funktion varierar enligt språkinställningarna.

24 16 Mata ut det optiska enhetsfacket (cd eller dvd) Om du vill mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp. När strömmen är frånslagen kan du mata ut enhetsfacket genom att använda nödutmatningshålet. Använda ett datorlås Till baktill på datorn finns en säkerhetsskåra där du kan ansluta ett Kensingtonkompatibelt säkerhetslås för datorer. Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Det finns vissa modeller utan nyckel.

25 17 Ljud Datorn levereras med 16-bitars HiFi AC'97-stereoljud. De inbyggda dubbla stereohögtalarna är enkla att använda. Justering av volym Datorns volymjusteras enkelt med några få knapptryck. Se "Snabbtangenter" på sidan 13 för mer information om justering av högtalarvolym.

26 18 Användning av systemets tillbehör Acer emanager Acer emanager är en innovativ programvara utformad för vanligen använda funktioner. Tryck på " " för att starta Acer emanagers användargränssnitt som har tre huvudinställningar: Acer epresentation, Acer erecovery och Acer esettings. För inställning av, se "Starttangenter" på sidan 9. Acer epresentation Förenklar upplösningsinställningar vid anslutning till en projektor. Acer erecovery Skapar säkerhetskopior och återhämtar systemkonfigurationer på ett tillförlitligt sätt. Acer esettings Gör det enkelt att hantera systeminställningar och säkerhet. Om du vill ha mer information öppnar du Acer emanager, klickar på önskad tillämpning och väljer funktionen Hjälp.

27 Acer GridVista (kompatibel med dubbla displayer) 19 Obs! Denna funktion finns endast på vissa modeller Så här aktiverar du den bärbara datorns funktion för två bildskärmar. Först ser du till att den andra bildskärmen är ansluten. Sedan väljer du Start - Kontrollpanelen - Bildskärm och klickar på Inställningar. Välj ikonen för den andra bildskärmen (2) och klicka sedan i kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. Slutligen klickar du på Verkställ för att de nya inställningarna skall börja gälla och sedan på OK för att slutföra processen. Acer GridVista är en lämplig funktion med fyra fördefinierade visningsinställningar där användaren kan visa flera fönster på samma skärm. För att starta funktionen går du till Start - Alla program och klickar på Acer GridVista. Du kan välja någon av de fyra visningsinställningarna nedan: Dubbel (vertikal), Trippel (Huvudfönster till vänster), Trippel (Huvudfönster till höger) eller Kvad. Acer GridVista är kompatibel med dubbla displayer, vilket ger möjlighet att partitionera två displayer oberoende av varandra.) Acer GridVista är lätt att installera: 1 Kör Acer GridVista och välj önskad skärmkonfiguration för varje display i aktivitetsfältet. 2 Dra och släpp varje fönster till önskad fyrkant. 3 Njut av att ha ett smart och välorganiserat skrivbord.

28 20 Obs! Se till att upplösningen för den andra bildskärmen är inställd enligt tillverkarens rekommenderade värde. Launch Manager Med Launch Manager kan du ställa in de Fyra startknapparna ovanför tangentbordet. Läs "Starttangenter" på sidan 9 för mer information. Då får åtkomst till Starthanteraren genom att klicka på Start, Alla Program, och sedan Launch Manager för att starta programmet.

29 21 Vanliga frågor Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar. Jag tryckte på av/på-knappen och öppnade bildskärmslocket men datorn startar inte. Titta på strömindikatorn: Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande: - Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet. - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget. Om den är tänd kontrollerar du följande: - Finns det en icke-systemdiskett i den externa USB-diskettenheten? Ta ut den eller byt ut den mot en systemdiskett och starta om datorn genom att trycka på <Ctrl> + <Alt> + <Del>. Varför visas ingenting på bildskärmen? När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt. Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker: Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Tryck på <Fn> + < > för att öka ljusstyrkan. Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte <Fn> + <F5>. Om indikatorn för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner sig i vänteläge. Tryck in och släpp av/på-knappen för att återgå. Varför fyller inte bilden hela skärmen. Olika datordisplayer har olika ursprungliga upplösningar beroende på skärmstorlek. Om du ställer in en lägre upplösning än den ursprungliga utvidgas skärmen för att fylla datordisplayen. Dialogrutan Egenskaper för bildskärm visas. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är den du vill använda. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.

30 22 Inget ljud hörs från datorn. Kontrollera följande: Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och avmarkera alternativet Ljud av. Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också justera volymen med volymknapparna. Mer detaljer finns på "Snabbtangenter" på sidan 13. Om hörlurar, öronsnäckor eller externa högtalare ansluts till utgångsporten på datorns främre panel, stängs de interna högtalarna av automatiskt. Jag vill mata ut den optiska enhetens släde utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut den optiska enhetens släde. Det finns ett mekaniskt utmatningshål på den optiska enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut. Tangentbordet reagerar inte. Försök att ansluta ett externt tangentbord till USB 2.0-porten på datorns höger eller vänstra sida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat. Infraröd port fungerar inte. Kontrollera följande: Kontrollera att de infraröda portarna på de två enheterna ligger mot varandra (+/- 15 grader) med max 1 meter emellan. Kontrollera att vägen mellan de två infraröda portarna är fri från hinder. Inget får blockera portarna. Kontrollera att du har korrekt programvara på båda enheter (för filöverföringar) eller korrekt drivrutiner (för utskrift till en infraröd skrivare). Under POST, tryck <F2> för åtkomst till BIOS programmet och kontrollera att infraröd port är aktiverad. Kontrollera att båda enheter är IrDA-kompatibla. Varför fungerar inte skrivaren. Kontrollera följande: Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats. Se till att skrivarkabeln sitter ordentligt på plats i datorns parallell- eller en USB-port och i motsvarande ingång på skrivaren.

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok Aspire 1410/1680-Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1410/1680-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok TravelMate 5720/5320-serien Användarhandbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med ensamrätt. TravelMate 5720/5320-serien - Användarhandbok Ursprunglig utgåva: 11/2007 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide Aspire 5730Z/5730/5330- serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Aspire 5730Z/5730/5330-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 07/2008 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ASUS X32U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

SW6947. Bruksanvisning bärbar dator

SW6947. Bruksanvisning bärbar dator SW6947 Bruksanvisning bärbar dator U47A/ U47VC Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen...

Läs mer

SW7051. Bruksanvisning bärbar dator

SW7051. Bruksanvisning bärbar dator SW7051 Bruksanvisning bärbar dator Februari 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen...

Läs mer