Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 1(5) Sammanträde Plats och tid Restaurangen på plan 0 i Stadshuset, kl onsdagen den 20 maj 2020 Ordförande Sekreterare Mikael Staxäng Lotta Wall 1. Upprop och val av justerare Dnr SBN 2020/ Godkännande av dagordning Dnr SBN Redovisning av delegationsbeslut 2020 Dnr SBN 2020/ Ulvesund 1:38. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/00235 Malin Sjöstedt 5. Ulvesund 1:235. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Ulveviken 1:30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Skaveröd 1:120. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Ljungs-Gunneröd 2:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Högås-Kärr 1:30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG Dnr SBN 2020/00307

2 2(5) 10. Skredsviks-Anneröd 1:4. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Orrevik 1:4. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Ulvesund 1:116. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Forshälla-Berg 7:12. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Västerby 1:107. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG Dnr SBN 2020/00310 Malin Sjöstedt Micaela Hansson Micaela Hansson 15. Västerby 1:102. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carportförråd. BYGG Dnr SBN 2020/ Västerby 1:104. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG Dnr SBN 2020/ Björbäck 1:45. Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader. BYGG Dnr SBN 2020/ Herrestads-Svenseröd 1:17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. BYGG Dnr SBN 2020/ Tjöstelsröd 1:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbstuga, ändring av tidigare lov. BYGG Dnr SBN 2020/ Tjöstelsröd 4:4. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av handel- och flerbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/00303 Cecilia Segerstedt Cecilia Segerstedt 21. Ris 1:6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/00240

3 3(5) 22. Hogstorp 1:24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG Dnr SBN 2020/ Stale 1:32. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/ Stadsfjället 1:76. Ansökan om bygglov för uppförande av upplag/uppställning av sorteringsverk och maskiner. BYGG Dnr SBN 2020/ Lekstale 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. BYGG Dnr SBN 2020/00233 Lisa Cronholm 26. Resteröds-Strand 3:34. Anmälan om olovlig byggnation, veranda. TILLSYN Dnr SBN 2020/ Ryttarvallen 1 Förorenad mark - föreläggande om att genomföra en åtgärdsutredning för område B, Stena Recycling AB MIL Dnr SBN 2020/00151 Anna Karlsson 28. Ryttarvallen 1 Förorenad mark - föreläggande om undersökning och riskbedömning av område A samt undersökning av diffus spridning till närliggande fastigheter, Stena Recycling AB MIL Dnr SBN 2020/ Medborgarförslag från Mats Bohlin om gångväg till Skarsjöområdet Dnr SBN 2018/ Medborgarförslag från Kristina Kallmen om parkeringsskiva Dnr SBN 2020/ Remiss om medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning Dnr SBN 2020/ Medborgarförslag från Karin Thörn om plakett med information under träd och buskar om vilken sort det är Dnr SBN 2019/ Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från kommunen Dnr SBN 2020/00211 Aya Norvell

4 4(5) 34. Busshållplats Dalaberg Dnr SBN 2020/ Remiss från kommunstyrelsen angående betänkande om hållbar slamhantering, SOU 2020:3. Dnr SBN 2020/ Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun Dnr SBN 2020/ Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun Dnr SBN 2020/ Revidering av Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla kommun Dnr SBN 2020/ Revidering av s delegationsordning Dnr SBN 2019/ Åtgärder med anledning av Covid-19 Dnr SBN 2020/ Unda Camping Dnr SBN 2020/ Förstudie gällande ställplats avseende Gustavsberg 1:6 Dnr SBN 2020/00177 Anna Sällström Anna Sällström Emma Schewenius Emma Schewenius Charlotte Larsson Christer Bergsten 43. Violinen 1 m.fl. Beslut att avsluta planarbete Dnr SBN 2020/ Överbyhöjd 1:31, ändring av detaljplan avseende markbestämmelser, beslut om samråd Dnr SBN 2020/ Detaljplan för Restenäs 2 m fl, förslag för beslut om granskning Dnr SBN 2020/ Detaljplan för Resteröds-Strand 3:1, m fl Strandskogen, förslag för beslut om granskning Dnr SBN 2020/ Hävning av markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB avseende fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 Dnr SBN 2020/00322 Karl Samuelsson Adam Gistedt

5 5(5) 48. Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 Dnr SBN 2020/ Information om kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla Dnr SBN 2020/ Avtal om arrende på del av fastigheten Helenedal 1:4 och 1:6 Dnr SBN 2020/ Delårsrapport april 2020 Dnr SBN 2020/ Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2020/00003 Christine Gunnarsson Jonas Sand Ulrika Windh Malin Witt Lars-Göran Johansson 53. Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade lantmäterisammanträden 2020 Dnr SBN 2020/ Information från ordförande och förvaltningschef Dnr SBN 2020/00005 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Information med anledning av Covid -19 På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. För ledamöter som deltar på plats genomförs sammanträdet i en lokal där deltagare kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 22 augusti 2019 Ordförande Sekreterare Mikael Staxäng Ola Löfgren 1. Upprop och val av justerare Dnr SBN 2019/00023 2. Redovisning av delegationsbeslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 onsdagen den 12 juni 2019 Ordförande Sekreterare Mikael Staxäng Ola Löfgren 1. Upprop och val av justerare Dnr SBN 2019/00023 2. Tvåöringen 10. Sanktionsavgift

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 14 december 2017 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson. Notera att Sammanträdet äger rum i Sammanträdesrum Varvet, 5:e våningen i Stadshuset.

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson. Notera att Sammanträdet äger rum i Sammanträdesrum Varvet, 5:e våningen i Stadshuset. 1(5) Sammanträde Plats och tid Varvet kl. 08:00 torsdagen den 22 november 2018 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson Notera att Sammanträdet äger rum i Sammanträdesrum Varvet, 5:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 16 mars 2017 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden. Kenneth Engelbrektsson

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden. Kenneth Engelbrektsson 1(5) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bäve torsdagen den 17 september 2015, kl. 08.00 Ordförande Sekreterare Kenneth Engelbrektsson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop och val av justerande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson 1(6) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bäve, kl. 08.00 torsdagen den 09 juni 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop och val av justerande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bäve, kl. 08.00 torsdagen den 12 maj 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop av val av justerande samt bestämmande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 20 april 2017 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson 1(6) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 25 augusti 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bäve, kl. 08.00 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop av val av justerande samt bestämmande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden. Sebastian Johansson 1(5) Sammanträde Plats och tid Bäve kl. 08:00 torsdagen den 08 december 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Sebastian Johansson 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Hedegärde torsdagen den 11 juni 2015, kl. 08.30 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Eva Thol-Nordfeldt 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande

Läs mer

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN UDDEVALLA KOMMUN Miljö och stadsbyggnadsnämnden KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 16 juni 2011 Plats: Sammanträdesrum, Hedegärde kl. 10.00 Vid frånvaro meddela

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning. Sebastian Johansson

Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning. Sebastian Johansson Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning 1(1) 2019-04-04 Sammanträde Demokratiberedning Plats och tid Kompassen, stadshuset kl. 09:00 torsdagen den 11 april 2019 Ordförande Sekreterare Elving Andersson

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (6) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Onsdag den 21 juni 2017, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet Allmänhetens frågestund Ärenden Upprop Diarienummer 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, plan 2 lokal Carlstensrummet Tid Torsdagen den 19 april klockan 08:30-15:00 Ledamöter Claes Andersson (L) Ordförande Kenneth Frii (C) Vice ordförande Lottie Lord (MP) Maria Steen (S)

Läs mer

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-09-26 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägder rum torsdagen den 26 september 2013 kl 14.00-20.05 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (6) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 16 oktober 2017, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet Ärenden Offentlig del Diarienummer Upprop 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Förmöte för samarbetspartierna 19 juni 18:00 i Kärleksstigen, plan 2 Förmöte för oppositionen 20 juni 07:30 i Carlstensrummet, plan 2

Förmöte för samarbetspartierna 19 juni 18:00 i Kärleksstigen, plan 2 Förmöte för oppositionen 20 juni 07:30 i Carlstensrummet, plan 2 Plats Stadshuset plan 2, Carlstensrummet Tid Tisdagen den 20 juni kl 08:20-15:30 Ledamöter Claes Andersson (L) Ordförande Kenneth Frii (C) Vice ordförande Lottie Lord (MP) Maria Steen (S) Kjell Svanström

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (5) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 1 februari 2016, klockan 14:00 Plats Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset Ärenden Diarienummer Öppna dörrar allmän del av sammanträdet 1

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Hamnen, Stadshuset Tid Torsdagen den 25 februari kl. 08:30-13:40 Ledamöter Joa Ivarsson (MP) Ordförande Kenneth Frii (C) Vice ordförande Claes Andersson (L) Maria Steen (S) Kjell Svanström (S) Ersättare

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 juni 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 juni 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 juni 2017, kl. 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare som

Läs mer

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden 1(24) Bygg- och miljönämnden Plats och tid Naverlönnsalen torsdagen den 25 januari 2018 kl. 17:00 Ordförande Sekreterare Utses att justera Sverker Nordgren Gabriella Göland Valentin Jovanovic Justeringsdatum

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (7) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 13 mars 2017, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet Allmänhetens frågestund Ärenden Upprop Diarienummer 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Utbildning i upphandling!

Utbildning i upphandling! 1 (7) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-02-08 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 21 februari 2017, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1(16) Sammanträdesdatum: 2019-09- 26 Plats och tid Torup, torsdagen den 26 september 2019 kl 17:00-18.20 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BORÅS STAD b. Val av justerare Malin Wickberg, med Maria Oscarson som ersättare

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BORÅS STAD b. Val av justerare Malin Wickberg, med Maria Oscarson som ersättare SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE BORÅS STAD 2016-05-19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 19 maj 2016 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. Kjell

Läs mer

Justering Förslag: Camilla Lundgren, Thomas Karlsson. Eventuella förändringar i dagordningen -nytillkomna/utgående ärenden

Justering Förslag: Camilla Lundgren, Thomas Karlsson. Eventuella förändringar i dagordningen -nytillkomna/utgående ärenden Sida 1 (5) /UNDERRÄTTELSE DAG OCH TID PLATS Onsdagen den 11 december 2013 13:00 Stadshuset, Lidköping, Wennerbergsrummet, nb Poul Rask, ordf/ Birgitta Olsson, sekr Ledamöter Poul Rask (S), ordf Camilla

Läs mer

3. Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti Dnr: SBN

3. Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti Dnr: SBN 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-09-16 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 29 september 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2010-04-15 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2011-10-17 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 26 oktober 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset Tid Kl. 13.00 Gruppmöte

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset plan 2, Carlstensrummet Tid Torsdagen den 24 januari klockan 09:00-12:30 Ledamöter Kenneth Frii (C) Ordförande Charlotta Windeman (M) 1:e vice ordförande Claes Andersson (L) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-04-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Kjell

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden 2014-12-04 1 (5) KALLELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde Dag 10 december 2014 Tid Kl. 15.00 Plats Orminge Ordförande Cathrin Bergenstråhle Nämndsekreterare Magnus Blomdahl Föredragningslista

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 7 december kl. 15:00 i Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 7 december kl. 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (10) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 14 december 2017, kl. 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-10-17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder torsdag den 11 maj i Dalkarlen kl. 16:00

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder torsdag den 11 maj i Dalkarlen kl. 16:00 KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 18 maj 2017, kl. 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet

Läs mer

Underlaget skickas senare med e-post och post.

Underlaget skickas senare med e-post och post. 1 (7) 2013-05-30 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Stadsbyggnadsnämnden Sekreterare Sara Högne 08-523 067 39 sara.hogne@sodertalje.se Tid och plats: Onsdag den 12 juni 2013, kl 15.00 i sammanträdeslokal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (12) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2015-05-13 Plats Stadshuset, s 4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel Wolski

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (5) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 20 november 2017, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet Allmänhetens frågestund Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-08-21 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl 14.30 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 5 december 2018, kl. 15.00 15.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER ÖVRIGA EJ TJG ERSÄTTARE Björn Tolen (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Sid 1 (8) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Åbo i Förvaltningshuset Gruppmöte S, MP, V 21 april, kl.17.30,

Läs mer

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning. Ärenden öppna för allmänheten

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning. Ärenden öppna för allmänheten 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-09-15 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 27 september 2016, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Symfonin, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-5 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

4. Information om yttrande angående rekommendationer för byggande vid Mälaren (Remiss från länsstyrelsen)

4. Information om yttrande angående rekommendationer för byggande vid Mälaren (Remiss från länsstyrelsen) 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-14 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 16.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Sara Högne, telefon

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Trossen i Färjestaden, klockan 9.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks (MP) Per-Olof Johansson (S) Bertil Johansson (S) Henriette

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1 (12) Paragrafer 61-70 Plats och tid ande Brandstationen, Lektionssal Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Rune Samuelsson, tjänstegörande ersättare Malin Hammarstrand, tjänstegörande

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 25 januari 2012 version 2

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 25 januari 2012 version 2 sid 1 (7) Sekreterare Lisa Högkvist, 054-540 45 49 lisa.hogkvist@karlstad.se Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 25 januari 2012 version 2 Norssalen, kl 08.30 Tid och plats för gruppmöten Majoriteten:

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning. Ärenden öppna för allmänheten

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning. Ärenden öppna för allmänheten 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2018-08-14 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 28 augusti 2018, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-12-12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl 14.15 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-22 Ärendelista 6 Dnr 2019-000003 Internbudget 2019 7 Dnr 2019-000001 Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 8 Dnr 2018-000340 Detaljplan för Skummeslöv

Läs mer

KALLELSE Datum OBS fredag

KALLELSE Datum OBS fredag KALLELSE Datum 2013-04-19 OBS fredag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Jenny Lundström (MP) ordförande Jonas Nyberg (S) vice ordförande Anna Ahlin (C) Gunnar Jansson (S)

Jenny Lundström (MP) ordförande Jonas Nyberg (S) vice ordförande Anna Ahlin (C) Gunnar Jansson (S) Tid och plats 5 mars 2019, kl. 13:00 15:15 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 18-33 Utses att justera Jonas Nyberg ande Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande Jonas Nyberg (S) vice ordförande

Läs mer

Hämtningsställen för nödvatten i Uddevalla

Hämtningsställen för nödvatten i Uddevalla Hämtningsställen för nödvatten i Uddevalla Centrum Sörvik Vid Friskis och svettis Kasenabbevägen 20 Västra Gröngatan Underås Parkeringsplats 26 Sjukhuset och runt om Parkeringsplats vid sjukhuset Fjällvägen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2016-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (9) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Göran Sundberg, tel 046-35 59 49, e-post: goran.sundberg@lund.se

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (7) Datum: 2010-06-16 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 23 juni 2010 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset Tid 13:00 Gruppmöte s, v, mp

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Miljö- och byggnadsnämnden 2016 2016-03-09 1 Föregående protokoll 2 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 3 Bokslut 2015-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden 4 Behovsbeskrivning inför

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Tid: Tisdag , klockan Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede

Tid: Tisdag , klockan Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede ÄRENDEFÖRTEKNING: Tid: Tisdag 2017-03-21, klockan 08.30 Plats: ammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2017/0001-339 44 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Sida 1 av 5. Samhällsbyggnadsnämnden Tid: kl. 14:00 Plats: Tingshuset

Sida 1 av 5. Samhällsbyggnadsnämnden Tid: kl. 14:00 Plats: Tingshuset Sida 1 av 5 Tid: kl. 14:00 Plats: Tingshuset Ordförande Lars-Erik Olsson (S) Ledamöter Jakob Engelbrektsson (S) Otto Andreasson (S) Bengt Classon (M), vice ordförande Stefan Waldeholt (M) Sandra Eliasson

Läs mer

Plats och tid Mikaelstugan, torsdagen den 13 september 2018 kl 14:00-15:05 Beslutande

Plats och tid Mikaelstugan, torsdagen den 13 september 2018 kl 14:00-15:05 Beslutande 1 (14) Plats och tid Mikaelstugan, torsdagen den 13 september 2018 kl 14:00-15:05 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Kai Christiansen (S) Alf Persson (S)

Läs mer

%ffi: 4. Anmölon qv beslul fottode enligl sociolnömndens delegeringsordning 20r8 Dnr SN 2018/ lnformolion från ordföronden

%ffi: 4. Anmölon qv beslul fottode enligl sociolnömndens delegeringsordning 20r8 Dnr SN 2018/ lnformolion från ordföronden o a %ffi: Kollelse Föredrogningslislo Sociolnömnden 2018-07-1 1 r(2) Sommontröde Plots och tid Ordföronde Sekrelerore Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve kl. 08:30 onsdagen den 18 juli 2018 Stefan Skoglund

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

4. Yttrande över revisionsrapport nr 7/2014 angående uppföljning av granskning av bygglov Dnr: SBN 2015-00554

4. Yttrande över revisionsrapport nr 7/2014 angående uppföljning av granskning av bygglov Dnr: SBN 2015-00554 1 (5) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-03-12 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 mars 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara Högne

Läs mer

"sam.byggnadskontoret@kalmar.se" Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Stävlö 1:7 - SBN 2015-1684 resp. KS 2015/0263 Datum: den 1 april 2015 13:40:59 Projekt och exploateringsenheten har i egenskap av markägare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den10 augusti kl. 15:00 i Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den10 augusti kl. 15:00 i Dalkarlen KALLELSE 1 (10) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 17 augusti 2017, kl. 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Fästningsholmen, plan 4 Tid Torsdagen den 17 maj klockan 08.30 13.30 Ledamöter Claes Andersson (L) Ordförande Kenneth Frii (C) Vice ordförande Lottie Lord (MP) Maria Steen (S) Kjell Svanström (S)

Läs mer

onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Göran Sundberg, tel 046-35 59 49, e-post:

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-18 TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet 4:e vån. onsdagen den 18

Läs mer

torsdagen den 2 april 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 2 april 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 2 april 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Miljö- och byggnämndens beredning

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Miljö- och byggnämndens beredning Tid: kl. 11:00-14:15 Plats: Stadshuset, Åsikten Övrigt: Ordförande Camilla Lundgren (S) Ledamöter Ulla Andersson (S), vice ordförande Thomas Karlsson (C), 2:e vice ordförande Ersättare Övriga Måns Werner,

Läs mer

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-11 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (13) Paragrafer 41-51 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15:00 16.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE. Ärenden 1. Val av justeringsperson 2. Information Bl.a. skriftlig information ang Karstorpskolan

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE. Ärenden 1. Val av justeringsperson 2. Information Bl.a. skriftlig information ang Karstorpskolan 1(2) KALLELSE / UNDERRÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Plats: Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid: Tisdagen den 26 november 2013 klockan 18.30 OBS VANLIG TID Ärenden 1. Val av justeringsperson 2. Information

Läs mer

2. Budget- och verksamhetsuppföljning Godkännes, till Ks januari april 2012. 2012/SBF0011

2. Budget- och verksamhetsuppföljning Godkännes, till Ks januari april 2012. 2012/SBF0011 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2012-05-24 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 24 maj 2012 kl 14.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Studiebesök

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2016-05-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 77 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2012-03-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas.

Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas. 1(11) Tid Torsdagen den 21 februari 2019 kl. 9:00 Plats Sammanträdesrummet Magistern, Storgatan 35A Enligt uppdrag Monica Helgesson Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Protokoll. Jävsutskott stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15. Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP)

Protokoll. Jävsutskott stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15. Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP) Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15 Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP) Cecilia Segerstedt, arkitekt, samhällsbyggnad

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (9) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 18 augusti 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl.6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen sammanträder torsdagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Miljö- och byggnadsnämnden 2016 2016-03-09 1 Föregående protokoll 2 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 3 Bokslut 2015-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden 4 Behovsbeskrivning inför

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer