Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (12) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Stadshuset, s 4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel Wolski (S) Solange El-Haj (S) Mikael Andersson (V) Anders Lunderquist (M) Simon Chrisander (FP) Anders Ohlin (SD) Ersättare Övriga deltagare Freddie Åkerblom (S) Christel Ragger (S) José Munoz (S) Tobias Gustavson (MP) Boel Petterson (V) Evelina Mattsson (M) Darko Simic (M) Lars Hellström (FP) Tonni Andersson (SD) Christer Larsson Josephine Nellerup Ingemar Gråhamn Ewa Rannestig Göran Blomé Steffanie Esse Krister Hjelm Johan Emanuelson Lisa Holmdahl Pedersen Facklig företrädare SACO Facklig företrädare Vision Eventuellt förhinder anmäls snarast till Lisa Holmdahl tel: , e-post 1. Genomgång och föredragning av aktuella ärenden 2. Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2015 SBN

2 2 (12) Beslutsunderlag Protokoll Val av justerare (justering ) 4. Anmälan om delegationsbeslut till Stadsbyggnadsnämnden SBN Beslutsunderlag Delegation Bostadsanpassning Delegation Övriga Delegation Bygglov 5. Anmälan om beslut, domar, laga kraft SBN Beslutsunderlag Beslut 6. Uppdrag åt nämndens presidium att fatta beslut om delårsrapport SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Beslutanderätt för presidium avseende DR Information - Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU, medel för verksamheten SBN _Tj_skrivelse#3 Årsrapport 2014 ISU#2 ISU_VP_2015_final ISU 2016

3 3 (12) 8 Remiss från kommunfullmäktige med anledning av motion av Stefan Lindhe (M) angående utveckling av Boplats Syd SBN G-Tjänsteskrivelse SBN angående uppdrag att utreda organisatorisk for för Boplats Syds verksamhet Offertförfrågan Boplats Syd Foyen slutrapport angående lämplig organisationsform för Boplats Syd 30 mars 2015 PwC slutrapport 30 mars 2015 Kommunfullmäktige Taxa sotning och brandskyddskontroll 2015 SBN Taxa Sotning och Brandskyddskontroll underlag Taxa Sotning och Brandskyddskontroll Taxa Sotning och Brandskyddskontroll G-Tjänsteskrivelse SBN Taxejustering för sotning och brandskyddskontroll 10. Detaljplan för fastigheten Hällkistan 1 i Fosie i Malmö (ÄDp 5411) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5411 Antagande ÄDp 5411 Planbeskrivning antagande ÄDp 5411 Samrådredogörelse antagande ÄDp 5411 Utlåtande efter granskning ÄDp 5411 Plankarta antagande 11. Ändring av detaljplan för fastigheterna Torna 4 och 5 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5419) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5419 Antagande ÄDp 5419 Planbeskrivning antagande ÄDp 5419 Samrådredogörelse antagande ÄDp 5419 Utlåtande efter granskning ÄDp 5419 Plankarta antagande

4 4 (12) 12. Ändring av detaljplan på fastigheten Almgården 1, 3 och 4 i Rosengård i Malmö (ÄDp 5420) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5420 Antagande ÄDp 5420 Planbeskrivning antagande ÄDp 5420 Samrådredogörelse antagande ÄDp 5420 Utlåtande efter granskning ÄDp 5420 Plankarta antagande 13. Ändring av detaljplan för fastigheten Sågfisken 19 i Limhamn i Malmö (ÄDp 5421) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5421 Antagande ÄDp 5421 Planbeskrivning antagande ÄDp 5421 Samrådredogörelse antagande ÄDp 5421 Utlåtande efter granskning ÄDp 5421 Plankarta antagande 14. Detaljplan för fastigheten Kullen 1 i Hamnen i Malmö (Dp 5377) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5377 Antagande Dp 5377 Planbeskrivning antagande Dp 5377 Samrådredogörelse antagande Dp 5377 Utlåtande efter granskning Dp 5377 Plankarta antagande

5 5 (12) 15. Detaljplan för del av kv Spårvägen i Innerstaden i Malmö (Dp 5379) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5379 Antagande Dp 5379 Planbeskrivning antagande Dp 5379 Samrådredogörelse antagande Dp 5379 Utlåtande efter granskning Dp 5379 Plankarta antagande 16. Detaljplan för område söder om Kasernallén i Husie i Malmö (Dp 5288) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5288 Antagande Dp 5288 Planbeskrivning antagande Dp 5288 Samrådredogörelse antagande Dp 5288 Utlåtande efter granskning Dp 5288 Plankarta antagande 17. Detaljplan för fastigheten Nora 11 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5409) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5409 Antagande ÄDp 5409 Planbeskrivning antagande ÄDp 5409 Samrådredogörelse Antagande ÄDp 5409 Utlåtande efter granskning ÄDp 5409 Plankarta antagande

6 6 (12) 18. Ändring av detaljplan för del av fastigheten Vintrie 17:2 mfl i Vintrie i Malmö (ÄDp 5418) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5418 Antagande ÄDp 5418 Planbeskrivning antagande ÄDp 5418 Samrådredogörelse Antagande ÄDp 5418 Utlåtande antagande ÄDp 5418 Plankarta antagande 19. Ändring av detaljplan för del av fastigheten Grensaxen 2 i Hyllie i Malmö (ÄDp 5405) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5405 Antagande ÄDp 5405 Planbeskrivning antagande ÄDp 5405 Samrådredogörelse Antagande ÄDp 5405 Utlåtande efter granskning ÄDp 5405 Plankarta antagande 20. Ändring av detaljplan för fastigheten Rönnskär 5 i Östra Hamnen i Malmö (ÄDp5376) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5376 Antagande ÄDp 5376 Planbeskrivning antagande ÄDp 5376 Samrådredogörelse Antagande ÄDp 5376 Utlåtande efter granskning ÄDp 5376 Plankarta antagande

7 7 (12) 21. Detaljplan för del av fastigheten Hävringe 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5396) - antagande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5396 Antagande Dp 5396 Planbeskrivning antagande Dp 5396 Samrådredogörelse Antagande Dp 5396 Utlåtande efter granskning Dp 5396 Plankarta antagande 23. Detaljplan för fastigheten Kranen 2 m.fl. i Hamnen i Malmö (Dp 5297) - granskning SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Ädp 5297 Granskning Dp 5297 Planbeskrivning granskning Dp 5297 Samrådredogörelse Granskning Dp 5297 Sammanställningsblad granskning Dp 5297 Plankarta granskning 24. Detaljplan för fastigheterna Bunkeflostrand 1:97, 1:92 och 1:67 i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5398) - granskning SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5398 Granskning Dp 5398 Planbeskrivning granskning Dp 4951 utlåtande efter granskning 1 Dp 5398 Utlåtande efter granskning 2 Dp 5398 Plankarta granskning Dp 4951 Samrådredogörelse granskning Särskilt yttrande från Miljöpartiet de Gröna 24a Detaljplan för del av fastigheten Kranen 5 i Hamnen i Malmö (Dp 5429)- anmälan SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5429 planuppdrag Dp 5429 Begäran om planuppdrag

8 8 (12) 25. Detaljplan för fastigheten Aktern 3 i Hamnen i Malmö (Dp 5432) - anmälan SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5432 planuppdrag Dp 5432 Underlag till begäran om planuppdrag 26. Ändring av detaljplan för fastigheten Kajan 24 i Limhamn i Malmö (ÄDp 5431) - anmälan SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5431 planuppdrag ÄDp 5431 Underlag till begäran om planuppdrag 27. Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (Lindängelunds rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i Malmö (Dp 5430) - anmälan SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5430 planuppdrag Dp 5430 Begäran om planuppdrag

9 9 (12) 28. Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (Lindängelunds rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i Malmö (Dp 5207) - återkallande SBN G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5207 Återkallande Dp 5207 Anmälan 29. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, källargarage och två sophus på fastigheten Limhamn 155:504 SBN Tjänsteskrivelse SBN på fastigheten Limhamn 155_ Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, idrottshall, idrottsanläggning samt parkeringsplats på fastigheten Stämpen 1 SBN Tjänsteskrivelse SBN Stämpen Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder), 3 förrådsbyggnader, teknikhus, tvättstuga samt upplag för sopkärl på fastigheten Träpanelen 8 SBN Tjänsteskrivelse SBN Träpanelen 8 31 Tjänsteskrivelse SBN Träpanelen 8, ritningar 32. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, garageramp, lokaler samt förskola på fastigheten Vårsången 8 SBN Tjänsteskrivelse SBN Vårsången 8

10 10 (12) 33. Ansökan om bygglov för nybyggnation av 13 radhus. förråd samt sophus på fastigheten Skrållan 30 SBN Tjänsteskrivelse SBN Skrållan Tjänsteskrivelse SBN Skrållan 30, ritningar

11 11 (12) 34. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage, öppen spis samt murar på fastigenheten Parkmätaren 3 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Parkmätaren Ansökan om bygglov för uppförande av mur på fastigheten Fridhem 8 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Fridhem Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m avseende skolpaviljong på fastigheten Parisfal 5 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Parisfal Ansökan om bygglov för fasadändring (dörrparti byts till fönster, nya jalusier) på fastigheten Dimman 12 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Dimman Påföljder för olovligt uppfört plank vidtaget utan erforderligt bygglov inom fastigheten Bäcksländan 6 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Bäckslädan 6

12 12 (12) 39. Påföljder för vidatagen rivning av skolpaviljonger utan erforderligt startbesked inom fastigheten Kuratorn 3 i Malmö SBN Tjänsteskrivelse SBN Kuratorn 3

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2013-12-12 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

KALLELSE Datum OBS fredag

KALLELSE Datum OBS fredag KALLELSE Datum 2013-04-19 OBS fredag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2012-03-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2013-06-13 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

KALLELSE Datum 2013-08-22

KALLELSE Datum 2013-08-22 KALLELSE Datum 2013-08-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (15) Sammanträdestid 2014-08-21 Klockan 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan

Läs mer

KALLELSE Datum Obs onsdag

KALLELSE Datum Obs onsdag KALLELSE Datum 2011-04-13 Obs onsdag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2010-12-02 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 29 mars 2016 13:00 Plats Stadshuset, S:4033 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Karolina Skog (MP), Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid torsdag 11 juni 2015 09:00 Plats S:4033 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Karolina Skog (MP), Ordförande Sofia Hedén

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2009-01-22 Tid 09.00 Föredragning av ärenden 13.00 Beslutsmöte Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2011-08-25 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

PROTOKOLL 3/2013 Sammanträdesdatum 2013-03-20. Närvarande:

PROTOKOLL 3/2013 Sammanträdesdatum 2013-03-20. Närvarande: PROTOKOLL 3/2013 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Sara Björk (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Mårten Espmarker (MP) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Sammanträdestid

Protokoll. Mårten Espmarker (MP) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Sammanträdestid Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-22 Plats Stadshuset i Malmö stad, s 4033, kl. 8.00-14.50 Paragrafer 1-36 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Karolina

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (16) Sammanträdestid 2015-03-19 kl 9.00 Plats Sektionssal S:4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel Wolski (S) Solange El-Haj (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (20) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2015-04-16 Kl 09:00 Plats Sessionssal S:4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel

Läs mer

Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange El-Haj (S) kl. 9.40 13.00 Jan Tornheim (S) Lucas Carlsson (MP) Anders Ohlin (SD)

Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange El-Haj (S) kl. 9.40 13.00 Jan Tornheim (S) Lucas Carlsson (MP) Anders Ohlin (SD) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (23) Protokoll Sammanträdestid 2014-10-16, kl. 09.00-13.45 Plats S 4033 Paragrafer 355-389 Ledamöter Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange

Läs mer

PROTOKOLL 10/2010 Sammanträdesdatum Närvarande:

PROTOKOLL 10/2010 Sammanträdesdatum Närvarande: PROTOKOLL 10/2010 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Lars Hedåker (m) Mikael Andersson (v) Jan Tornheim (s) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Marianne Norman (m) Ersättare Tommy Gustlin (s) Sara

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-11-13

KALLELSE Datum 2008-11-13 KALLELSE Datum 2008-11-13 Tid 14.00-16.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 03/2014 Sammanträdesdatum 2014-03-19. Närvarande:

PROTOKOLL 03/2014 Sammanträdesdatum 2014-03-19. Närvarande: PROTOKOLL 03/2014 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Stefan Lindhe (m) Solange El-Haj (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande ersättare Kami

Läs mer

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-02-25 13.00 Abboten lokal Framtiden, Rådmansgatan 9, vån. 4 (f.d. Magistratsskolan) Gruppmöte (M+FP) 2015-02-23 15.30 Rum 4436, August

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund

Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser februari Kulturmiljösektionen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (22) Sammanträdestid 2014-06-11 klockan 9.00 OBS Onsdag Plats Sessionssal S:4033 Ledamöter Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Solange El-Haj (s)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

PROTOKOLL 10/2013 Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 10/2013 Sammanträdesdatum PROTOKOLL 10/2013 Ledamöter Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Sara Bengtsson (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid 2014-05-16, kl. 9.00 14.05 Plats 4033 Paragrafer 173-218 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth

Läs mer

4. Yttrande över förslag till Vatten-och avloppsplan (VA-plan) Dnr: SBN

4. Yttrande över förslag till Vatten-och avloppsplan (VA-plan) Dnr: SBN 1 (9) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-05-11 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 maj 2016, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Symfonin, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara Högne

Läs mer

Tjänstemän: Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé, Göran Rosberg samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.

Tjänstemän: Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé, Göran Rosberg samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena. PROTOKOLL 1/2011 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Birgitte Clausen (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Ersättare Freddie

Läs mer

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-09-26 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägder rum torsdagen den 26 september 2013 kl 14.00-20.05 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Protokoll. Simon Chrisander. Sekreterare... Pernilla Mesch. Ordförande... Märta Stenevi. Justerande... Simon Chrisander.

Protokoll. Simon Chrisander. Sekreterare... Pernilla Mesch. Ordförande... Märta Stenevi. Justerande... Simon Chrisander. Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2016-08-25 kl. 09:00 Sluttid: 14:00 Plats Stadshuset, S:4033 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Märta Stenevi (MP), Ordförande Sofia Hedén

Läs mer

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

Ärenden. Sara Högne Håkan Buller (S) Muntlig information. Muntlig information. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-11-09 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 22 november 2016, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

4. Information om yttrande angående rekommendationer för byggande vid Mälaren (Remiss från länsstyrelsen)

4. Information om yttrande angående rekommendationer för byggande vid Mälaren (Remiss från länsstyrelsen) 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-14 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 16.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Sara Högne, telefon

Läs mer

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-11 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

1 (7) Kallelse/Föredragningslista. Ärenden ej öppna för allmänheten. Planärenden 3. Detaljplan för förskolor på Bårstafältet

1 (7) Kallelse/Föredragningslista. Ärenden ej öppna för allmänheten. Planärenden 3. Detaljplan för förskolor på Bårstafältet 1 (7) 2014-11-05 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Stadsbyggnadsnämnden Sekreterare Sara Högne 08-523 067 39 sara.hogne@sodertalje.se Tid och plats: Tisdag den 18 november 2014, kl 16.00 i sammanträdeslokal

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN UDDEVALLA KOMMUN Miljö och stadsbyggnadsnämnden KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 16 juni 2011 Plats: Sammanträdesrum, Hedegärde kl. 10.00 Vid frånvaro meddela

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Sid 1 (8) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 23 april 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Åbo i Förvaltningshuset Gruppmöte S, MP, V 21 april, kl.17.30,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Protokoll. Stadsjuristen Göran Sundberg. Ordförande... Märta Stenevi. Justerande... Simon Chrisander. Underskrifter Sekreterare...

Protokoll. Stadsjuristen Göran Sundberg. Ordförande... Märta Stenevi. Justerande... Simon Chrisander. Underskrifter Sekreterare... Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2017-04-26 kl. 09:00 Sluttid: 13:55 Plats S:4033 kl 9:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Märta Stenevi (MP), Ordförande Sofia Hedén

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2014-04-01 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-18 TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet 4:e vån. onsdagen den 18

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Underlaget skickas senare med e-post och post.

Underlaget skickas senare med e-post och post. 1 (7) 2013-05-30 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Stadsbyggnadsnämnden Sekreterare Sara Högne 08-523 067 39 sara.hogne@sodertalje.se Tid och plats: Onsdag den 12 juni 2013, kl 15.00 i sammanträdeslokal

Läs mer

Utbildning i upphandling!

Utbildning i upphandling! 1 (7) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-02-08 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 21 februari 2017, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-02-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen 16 februari 2012, kl 09:00, lunch 11.30-12.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

PROTOKOLL 11/2010 Sammanträdesdatum Närvarande:

PROTOKOLL 11/2010 Sammanträdesdatum Närvarande: PROTOKOLL 11/2010 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Lars Hedåker (m) Mikael Andersson (v) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Krister Holst (m) Marianne Norman (m) Björn Lagerbäck (fp) Ersättare

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2013-05-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 maj 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Miljönämnden 10 maj 2017

Miljönämnden 10 maj 2017 Miljönämnden Miljönämnden 10 maj 2017 Sid Justering... 3 25 Yttrande angående slutliga villkor, Kubikenborg Aluminium (Kubal), Skönsmon 2:98... 4 26 Remissyttrande motion (MP) angående kommunal strategi

Läs mer

Datum Nämndens sammanträde inleds med träff med kommunens revisorer klockan dagordning publiceras separat

Datum Nämndens sammanträde inleds med träff med kommunens revisorer klockan dagordning publiceras separat PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-05-11 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21 maj 2015, klockan 13:00 OBS tiden Sammanträdeslokal: Bergius, Stationsgatan 12 Ordförande:

Läs mer

PROTOKOLL 7/2012 Sammanträdesdatum 2012-08-23. Närvarande:

PROTOKOLL 7/2012 Sammanträdesdatum 2012-08-23. Närvarande: PROTOKOLL 7/2012 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Sara Björk (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Tonni

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid fredag 24 mars 2017 09:00 Plats S:4033 kl 9:00 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Märta Stenevi (MP), Ordförande Sofia

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Tjänstemän: Christer Larsson, Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.

Tjänstemän: Christer Larsson, Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena. PROTOKOLL 2/2009 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Mikael Andersson (v) Jan Tornheim (s) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Marianne Norman (m) Björn Lagerbäck (fp) Ersättare Kristina Lindström

Läs mer

Freddie Åkerblom (s) Anders Lunderquist (m) Karin Olsson (m), nr 357

Freddie Åkerblom (s) Anders Lunderquist (m) Karin Olsson (m), nr 357 PROTOKOLL 8/2011 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp),

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Torsdagen den 6 februari 2014, kl , i Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Stadsbyggnadsnämnden Torsdagen den 6 februari 2014, kl , i Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 2014-01-22 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDEN Stadsbyggnadsnämnden Torsdagen den 6 februari 2014, kl. 16.00, i Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Byggnadsdelegerade Tisdagen den 4 februari

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (10) Sammanträdestid 2014-08-27 klockan 17.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Södra Bulltoftavägen 16, lokal Galaxen Petra

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-12-12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl 14.15 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Malmö stad. Sammanträdestid. Ledamöter. Vice ordförande. Ersättare. Övriga deltagare.

Malmö stad. Sammanträdestid. Ledamöter. Vice ordförande. Ersättare. Övriga deltagare. Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare torsdag 244 augusti 2017 09:00 S:4033 kl. 9:00 Märta Stenevi (MP), Ordförande Sofia Hedén (S),

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2014-02-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 februari 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-01-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 januari 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-12-02 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 11 december 2014 klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 17 april 2013

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 17 april 2013 sid 1 (7) Sekreterare Madeleine Nyvall, 054-540 45 49 madeleine.nyvall@karlstad.se Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 17 april 2013 Norssalen, 08.30 Tid och plats för gruppmöten Majoriteten:

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Sid 1 (7) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Tid och plats Kl. 13.00 Ordinarie nämndsammanträde, Amsterdam Gruppmöte S, MP, V måndag 27 oktober, kl.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 (6) Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum och tid: 2017-08-23, klockan 13:30 Plats: Christian Nilsson Förhinder anmäls till Christina Nilsson, 0413-621 24 christina.nilsson3@eslov.se

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

4. Yttrande över revisionsrapport nr 7/2014 angående uppföljning av granskning av bygglov Dnr: SBN 2015-00554

4. Yttrande över revisionsrapport nr 7/2014 angående uppföljning av granskning av bygglov Dnr: SBN 2015-00554 1 (5) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-03-12 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 mars 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara Högne

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-06-11 kl. 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-06-11 kl. 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 09:00 Ärende Nr 2 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden 2014-12-04 1 (5) KALLELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde Dag 10 december 2014 Tid Kl. 15.00 Plats Orminge Ordförande Cathrin Bergenstråhle Nämndsekreterare Magnus Blomdahl Föredragningslista

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-5 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2016-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-10-17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Närvarande tjänsteman: Isac Ericsson, plan- och bygglovenheten 6. Detaljplan för Överenhörna-Ekensberg 1:47 m.fl. Lundhagen

Närvarande tjänsteman: Isac Ericsson, plan- och bygglovenheten 6. Detaljplan för Överenhörna-Ekensberg 1:47 m.fl. Lundhagen 1 (6) 2014-06-11 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Enhörna kommundelsnämnd Handläggare Sara Högne 08-523 067 39 sara.hogne@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 23 juni 2014 klockan 17.00

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (5) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 4 april 2016, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset Ärenden Diarienummer Öppna dörrar 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut mars Servicenämnden föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut mars Servicenämnden föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-18 Vår referens Lena K Nilsson Sekreterare lena.k.nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapportering av delegerade beslut mars 2015 SN-2015-305 Enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer