FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan"

Transkript

1 FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan

2 2 Den gamla skolan byggd på 1800-talet befinner sig i Tidaholms stadskärna, nära Tidan. Den vackra tvåvåningsbyggnaden utgör ett viktigt landmärke för staden och speciellt för Tidaholmarna, som känner till dess historia.

3 Innehåll INTRODUKTION 4 VÅR SWOT ANALYS 7 BYGGD MILJÖ & JORDBRUKSBAKGRUND 9 RENOVERINGSREFERENSER 10 REFERENSER FÖR GEMENSAMHETSBOENDE 12 INTERVJU 21 PROJEKTET 29 3 PLATSEN 32 VAD FÖRÄNDRAR VI? 35 VAD BEHÅLLER VI? 35 PLANER 36 SEKTIONER 40 KÄLLOR 44 TACK 46

4 INTRODUKTION Vårt projekt i sju frågor... Varför gemenskap? Varför renovera? 4 Under kursens första del (analys) lärde vi oss att individualisering är ett hot mot hållbarhet. Gemensamt boende är ett bra sätt att svara på det hotet eftersom de boende delar på de gemensamma utrymmena. Det innebär ansvarstagande och att tänka på andra. Tack vare det gemensamma boendet kan människor upptäcka hur mycket de kan lära av varandra och hjälpa varandra. Då de boende delar ett gemensamt kök kan den egna lägenhetens rum vara större. Arkitektur och fysisk planering spelar roll för klimatförändringarna då byggnaders konstruktion, drift och rivning bidrar till miljöförstöring. Vid rivning går energi förlorat både direkt och indirekt i råvaruutvinning, materialproduktion och sammanställandet av de materialen till en byggnad. Rivning innebär också ytterligare energikonsumtion och råmaterial för att konstruera en ny. Resultatet av det är att inte ens en mycket effektiv ny byggnad kan väga upp den sammanlagda energiåtgången på många år från att den byggs. Därför var vi intresserade av att renovera en oanvänd byggnad. Vi ville tillföra ett värde, hitta nya användningar och funktioner, och samtidigt respektera dess identitet. Det är ett hållbart sätt att bo på eftersom de boende delar ett flertal faciliteter (kök, tvätt, verkstad, bibliotek, lekrum, terrass, bastu). Gemensamt boende erbjuder livskvalitet även om lägenheterna är relativt små. Vi vet hursomhelst att det är ett nytt boendesätt och att det kan avskräcka en del människor. Vårt mål är att övertyga människor att kooperativt boende inte är så annorlunda från ett standardboende och att det är enkelt att vänja sig. Tolerans är nyckeln.

5 Hur är det med jämställdhet mellan könen? Vi är övertygade om att ett gemensamhets boende är ett sätt att göra samhället mera jämställt. I de gemensamma köken ordnas listor, så att alla deltar i att både handla och laga mat för medlemmarna på specifika dagar enligt schema. Städning organiseras också av medlemmarna och alla måste delta. Slutligen tillåter också det kooperativa boendet att man lämnar sina barn att leka själva i de gemensamma utrymmena eftersom man känner sina grannar och därför vågar lita på dem. Varför här?? Vi ville inte att vår byggnad skulle vara isolerad utanför staden, med en stark, fristående gemenskap inom den, men frånvänd det övriga samhället. Vi ville utveckla den här nya bostadstypen inuti staden och i en mycket central del för att bjuda in människor att upptäcka den. Det är också anledningen till att vi skapade offentliga utrymmen i bottenvåningen. Där finns en kreativ butik, en verkstad och en bastu för att locka människor att besöka denna nya typ av bostad. Iden är också att den här byggnaden kommer bli välkänd liksom boendesättet. Kanske kommer andra liknande projekt utvecklas på andra platser i Tidaholm. Hur kan vi övertyga Tidaholmare om vårt projekt? Vi vet att Tidaholm behöver nya typer av bostäder för att svara till ett viktigt behov. Under de första mötena fick vi reda på att de flesta äldre som bor i staden vill flytta från sina hus till mindre lägenheter, samtidigt som många familjer letar efter hus, men inte kan hitta några lediga. När vi utforskade Tidaholm under några dagar upptäckte vi också att många byggnader i staden utgör viktiga landmärken och vittnar om ett viktigt kulturarv. Många av dem är dock oanvända. Därför tycks renovering vara den ideala lösningen för Tidaholm eftersom det svarar på två behov på samma gång: det kan erbjuda nya lägenheter för de som behöver det och det kan bevara stadens kulturarv. Att göra om äldre byggnader till bostäder tillåter också att öka boendetätheten och att därför bidra till en mer hållbar miljö. Vilket sorts liv vill vi ha i byggnaden? Vi vill utveckla en fridfull stämning som baseras på tillit och förtroende mellan grannarna. 5

6 Kill your darling? Ett viktigt steg i projektet 6 Väldigt ofta har man en stark ide fån början i sitt projekt och tar med saker för att det är «ens egen idé». Man tror att det är det bästa sättet att svara på ett problem, att nå ett mål eller den bästa riktlinjen att följa under processen. Men vid en tidpunkt kommer man behöva omvärdera den idén objektivt, med hänsyn till alla nya parametrar. Oftast behöver man sedan också «kill your darlings». Det här steget var mycket viktigt för oss i det här projektet. Först av allt ville vi arbeta med det gamla polishuset, genom att renovera och bygga till det. Vi hade planerna och sektionerna. Vi gjorde några förslag och lite historisk efterforskning. Allting började bra. Vi var mycket inspirerade och hade mycket idéer under den första veckan. Allt vi behövde var att besöka byggnaden för att se vad som bevarats och vilket skick det var för att kunna fortsätta vårt arbete. Ägaren lät oss dock inte komma in i byggnaden. Vi kom fram till att det var väldigt problematiskt att föreslå ett renoveringsprojekt för en byggnad som vi aldrig besökt. Därför bestämde vi oss för att kill our darling. Vi beslutade slutligen att arbeta med vår andra möjlighet: den gamla skolan. Det var ett svårt beslut att ta men idag vet vi att vi tog rätt beslut. POLISHUSET : Vår «darling» SKOLAN : Vår plan B

7 VÅR SWOT ANALYS Vårt projekt utvecklar och förstärker följande STYRKOR och MÖJLIGHETER liksom möter SVAGHETERNA och svarar mot följande HOT. -Inspirerat av SWOT för byggd miljö. STYRKOR Korta avstånd > Närhet till service Stark social gemenskap > Kooperativ Jordbrukstradition > Kunskap Befintligt byggnadsbestånd/kulturarv > Använda och bevara tillgångar Låga priser på mark och fastigheter > Billiga lägenheter Grönytor >Gemensamma odlingar SVAGHETER Frusen fastighetsmarknad > Erbjuder nya bostäder Brist på strategier för hållbar utveckling > Minskad energiförbrukning Bilkultur > Lokal service Åldrande befolkning >Erbjuda tillgängliga bostäder Underanvända offentliga platser > Skapa kopplingar Oanvända byggnader >Nya funktioner Segregerad byggd miljö > Blandade generationer och sociala grupper Slutna sociala sammanhang gör det svårt för nyinflyttade > Delade ytor Brist på lokala jobb > Skapa aktivitet genom verkstad/affär 7 MÖJLIGHETER Självförsörjande på energi och mat > Gemensam odling Åldrande befolkning > Kunskapsdelning Nya ekonomiska rörelser >Interaktion mellan offentliga funktioner > Nya sätt att leva och konsumera HOT Ökade priser på fossila bränslen >Bättre isolering och lokala resurser Misslyckad integration > Kooperativt boende Minskad biodiversitet p.g.a. storskaliga monokultur jordbruk > Småskalig och diversifierad odling Global individualistisk trend >Gemensamma ytor

8 8

9 BYGGD MILJÖ OCH JORDBRUKSBAKGRUND Bostadsbrist är en av de centrala problemen i Tidaholms kommun, liksom i många andra svenska kommuner. Kommunen planerar för en befolkningsökning till kommuninvånare till Det innebär en ökning av 300 personer och kommer ha en effekt på bostadsefterfrågan. Tidaholm kommer att behöva nya tillgängliga bostadsalternativ års bostadsprogram beskriver vad som påverkar prioriteringen av bostad mest: - en central plats -tillgänglighet till hiss -storlek på lägenheten Tidaholm har låg täthet och breder ut sig. Samtidigt finns en bostadsbrist och inte tillräckligt med tillgängliga lägenheter. Vi anser att lösningen är att förtäta och att tillföra fler kollektiva boenden. Olika bostadstyper behövs men en stor andel måste antagligen avsättas för äldre Gränsen mellan det urbana och landet är mycket stark idag. Vår idé är att blanda dem, att introducera lantliga områden i staden genom att ta in en del odlingsaktiviteter som samlar människor, i stadens centrum. För nuvarande är det mycket gröna platser i staden men målet är att göra dem vackrare och användbarare istället för att ha dem tomma och oanvända. 9 IDAG Många villor. IMORGON Ett mer varierat byggnadsbestånd & ETT Gemensamhetsboende

10 RENOVERINGSREFERENSER 10 Vi har skapat en värld där det är lättare och billigare att byta ut någonting (även byggnader) än att reprera det. Byggnader måste ses som existerande resurser. Vi kommer inte minska koldioxidutsläppen genom att bygga nya gröna byggnader, utan genom att underhålla de byggnader som redan finns

11 The Clipper Mill - Baltimore USA I Europa idag finns ett stort byggnadsbestånd. En del utan det är ett viktigt kulturarv, men det befintliga byggnadsbeståndet måste alltid ges uppmärksamhet även om det inte är av särskilt intresse från en historisk eller kulturell synpunkt. För den aktuella byggnaden fanns ingen särskild klassificering, men för Julie och Alice var den här grundskolan i tegel från 1895 av särskilt intresse och relativt väl bevarad. Om vi vill gå över till en kultur där vi reparerar och förnyar så måste vi också applicera det på arkitekturen. Renovering kommer att kunna förlänga produkternas liv och hålla nere byggnadsavfall till ett minimum. Clipper Mill är ett bra exempel på hur man kan renovera kulturarv The Clipper Mill Ett exempel som visar på värdet med renovering är The Clipper Mill i Baltimore, Maryland. Det visar på ett långt liv med nya kreativa användningar i ett 150 år gammalt verkstadskomplex. 11 Tornet i Bois le Prêtre - Paris FRANCE Tornet i Bois le Prêtre Att renovera en byggnad är också ett sätt att ge nya värden till den. Ett exempel som är mycket relevant enligt oss och som illustrerar den här idén är tornet i Bois le Prêtre, Paris. Det här projektet relaterar direkt till vår vision om hållbar utveckling eftersom det är ett renoveringsprojekt där många aspekter tagits i beaktande till en helhet. I vårt projekt tillför vi dessa nya värden till byggnaden: -tillgänglighet för rörelsehindrade -bättre isolering (från insidan för att bevara tegelfasaden) -gemensamma trädgårdar -stor terass och stora balkonger (som vinterträdgårdar) -nya fönster med bättre isoleringsförmåga (både akustisk och termisk) Före Efter

12 REFERENSER FÖR GEMENSAMT BOENDE 12 Den här analysen är baserad på konceptet att dela ytor för ett gemensamt boende. Vi föreslår att arkitekturen ska underlätta utbytet och mötet mellan de boende.

13 Hur kan samarbetet mellan arkitekter och boende manifestera sig i ett fysiskt projekt? VAD ÄR GEMENSAMHETSBOENDE? Gemensamhetsboende är något mellan standard huset och den egna lägenheten. Det står idag som ett tredje sätt att bo på. Det här okonventionella sättet att bo på verkar vara ett alternativ idag som kan möta många behov relaterade till hållbar utveckling. Det är en livsstil som positionerar sig i linje med morgondagens krav för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 13 Att bo i ett gemensamt boende för att dela gemensamma ytor är praktiskt för de boende eftersom det kostar mindre och därför är lättare att ha råd med. Idag är det svårt att ha råd med ett hus, därför växer också den här typen av alternativ. Den ekonomiska aspekten är en av huvudanledningarna att investera i något, att människor deltar och engagerar sig i den kollektiva processen. Kostnaden kan bli 20% mindre för de boende än vad den skulle bli för en standardbostad.

14 Det här alternativet låter de boende delta i projektet på plats från början till slut och gör att arbetskostnaden för projektet kan reduceras. Utöver den ekonomiska aspeten så är också gemensamt boende ett socialt projekt som blandar människor och får dem att leva som en grupp. Det som skiljer gemensamhetsboende från privata hyreshus är att de är demokratiska grupper där de boende tillsammans tar beslut om hur de ska bo och samarbeta. 14 Den sociala aspekten av gemensamhetsboendet är ett koncept som främjar gemenskap. Det här nya sättet att bo på tar avstånd från individualism och för människor närmare varandra, baserat på deras kunskap, deras värderingar, solidaritet och gemensamt stöd. Det här konceptet bemöter rådande sociala problem som utanförskap, segregation och kärnfamiljens förändring.

15 Solhusen i Gårdsten - SVERIGE PLATS Gårdsten, norr om Göteborg BYGGHERRE Bostads AB Gårdsten TOTALENTREPRENÖR SKANSKA Sweden AB ARKITEKT CNA - Christer Nordström Arkitektkontor AB PROJEKT MANAGEMENT Rune Lindh Byggadministration AB MÄTNING OCH UTVÄRDERING CIT Energy Management AB VVS-KONSULT Andersson & Hultmark AB KONSTRUKTION LTB Byggkonsult AB EL-KONSULT Partille Elkonsult AB LANDSKAP Taggen Miljö och Landskap AB ÅR 2004 RENOVERINGSKOSTNAD 530 SEK / kvm 15 PROGRAM - Solvärme lägenheter - Renovering: energibesparing ekologisk anpassning förnyelsebar energi - Gemensam trädgård - Växthus - Kompost - Tvättstuga - Återvinningsstation

16 Tomtebo i Umeå- SVERIGE PLATS Nydalasjöns södra spets, TOMTEBO I UMEÅ BYGGHERRE BENNY SELBERG, BUSINESS MANAGER, NCC CONSTRUC- TION PROGRAM - Vanliga lägenheter och student bostäder - Tomtebo är 320 lägenheter på Vittervägen och Älvans väg - Bastu - Socialt rum och övernattningsrum 16 I ett av Umeås nyaste områden, vid Nydalasjöns södra spets, ca 5 km från centrum. Byggnaden består av både flervånings- och markbostäder. Det är ett område som håller på att utvecklas och byggas ut. Det ligger nära naturen, men ändå med en urban karaktär. Området runt Nydalasjön är ett populärt rekreationsområde med vandringsleder, grillplatser, joggingspår och en äventyrslekplats.

17 Urbana villor Malmö - SVERIGE PLATS Brf. Urbana villor, Vimpelgatan 9, Malmö BYGGHERRE Brf. Urbana Villor genom Ordförande Kim Freimann, Christina Freimann, Cord Siegel, Karin Larsson, Pontus Åqvist and Ylva S Åqvist ANSVARIGA ARKITEKTER Pontus Åqvist och Cord Siegel MEDVERKANDE ARKITEKT Ulrika Connheim HUVUDSAKLIG LANDSKAPSARKITEKT Karin Larsson MEDVERKANDE LANDSKAPSARKITEKTER Niels de Bruin, Ola Nielsen, Magnus Svensson VVS VVS gruppen Lund AB, Hans Liljedahl and Sven Johan Åkesson DETALJPLAN Malmö stad, Malena Larsvall KONSTRUKTION Delat mellan 28 företag upphandling och konstruktion: Pontus Åqvist and Cord Siegel BOSTÄDER 2 radhus och 5 lägenheter YTA 1200 kvm 17 PROGRAM Gemensamt boende 7 enheter 7 x 140m ² BOA boende staplat på höjden gemensam takterrass gemensam trädgård socialt kök gemensamt vardagsrum

18 Tietgen Korridorboende - Köpenhamn - DANMARK 18 PLATS Rued Langgårdsvej 10-18, DK-2300 Copenhagen S ÅR 2006 YTA m² ANTAL LÄGENHETER 360 BYGGHERRE Fonden Tietgenkollegiet RÅDGIVARE Niras A/S, Hasløv & Kjærsgaard och Freja Ejendomme INGENJÖR COWI A/S TÄVLING :a pris LANDSKAP Marianne Levinsen A/S + Henrik Jørgensen A/S PROGRAM Studentkorridor, delade ytor -gemensamt kök -TV/bio-rum -Tvättstuga -Cykelrum -Gemensamt rum -Studierum -Delade terrasser -Festlokal

19 La salière - Grenoble - FRANKRIKE PLATS 6 rue du docteur Vaillant, Grenoble (38), Frankrike BYGGHERRE Collectif de la Salière - 5 Familjer HUVUDENTREPRENÖR TEKHNE architectes Christian CHARIGNON och Sarah VIRICEL PROGRAM 1 byggnad med fem lägenheter, och gemensamma ytor i bottenplan YTA 745 m² BOA ÅR 4 års samarbetsprojekt KOSTNAD (1 109 /m2 BOA 19 PROGRAM 1 gemensamt rum 2 Gäststudio 3 Cykelrum 4 Bilparkering 5 Verktygsförråd 6 Gemensam trädgård 7 Gemensam terrass 8 Lägenheter Bottenplan Sektion som visar de gemensamma ytorna

20 RICHMOND EAST HOUSING - Toronto - KANADA ARKITEKTER Teeple Architects PLATS 60 Richmond Toronto, Kanada HUVUDANSVARIG Stephen Teeple BYGGHERRE Chris Radigan PROJEKT ARKITEKTER Richard Lai (OAA), William Elsworthy INGENJÖR CPE Structural Consultants HUVUDKONSULT: Enermodal Engineering Ltd. LANDSKAP NAK Design Group YTA 99,565 kvf KOSTNAD 20.4M $ BYGGÅR PROGRAM Kollektivhus blandning av boende och kommersiell yta 85 lägenheter på de övre planen och ca 3000 kvadratfot kommersiell yta på bottenvåningen -75 sociala boenden som ersättning för Regent park Byggnaden huserar industriarbetare - Boendedriven restaurang - Kök erbjuder en extrainkomst och proffesssionell erfarenhet för de boende. - Gemensamma odlingar på 6:e våningen ger mat - Restaurang - Komposterar köksavfall i egen kompost - Regnvatten används för odlingsbevattning = självförsörjande urban permakultur.

21 INTERVJU Vi ville inte bara skapa ett originellt projekt, utan också svara på människors behov. För att veta vilka behov och önskemål som människor i den här boendeformen har så var vi tvungna att träffa dem. Vi ville veta mer om gemensamma boenden. Hur upplever de boende den här boendeformen? Vad är deras åsikt? Vilka är de och varför valde de att bo så? Vilka är de bra idéerna att inspireras av och vilka problem behöver hanteras? Vi använde oss av intervjumetoden i möte med en boende. Målet var att fråga generella frågor för att ge personen möjligheten att berätta sin historia utan att avbryta. Vi ville prata om deras vardagsliv i bostaden, och deras relation till grannarna i de gemensamma utrymmena. Vi förberedde några huvudfrågor (att använda vid behov): 21 Bor du i ett gemensamhetsboende? Hur länge har du bott så? Var är boendet? Är det en bra plats? Varför? Hur många lägenheter finns där? Är efterfrågan stor? Är det svårt att få en bostad? Vilka kriterium finns för att få en bostad? Är det billigare eller dyrare att bo i ett gemensamt boende än att bo i en vanlig lägenhet? Kan du beskriva vardagslivet i gemensamhetsboendet? Vad är, enligt dig, fördelarna och nackdelarna? Föredrar du den här boendeformen? Varför? Tror du att det passar sig bättre för en vissa typer av människor? Någon särskilld ålder? Vad är gemensamt? Vardagsrummet? Köket? Trädgården? Vem är ansvarig för de gemensamma utrymmena? Vem städar till exempel? Kan du använda dem när du vill? Är det öppet för offentligheten eller bara för de boende?

22 Robins intervju (1 timme) Var var det gemensamma boendet? I vilken stad? Upplands-Väsby, en Stockholmsförort. Jag vet inte om det är viktigt, men så heter orten. När bodde du där? Jag flyttade dit när jag var 9 år Med dina föräldrar? Javisst. Det är ett stort hus med fyra familjer. De andra tre familjeran hade flyttat dit innan. Det byggdes 1985 och dom hade bott där sedan det byggdes. Så ni var den nya familjen? Ja, vi var den nya familjen 22 Har du syskon? Ja, jag har tre bröder. Totalt, med fyra familjer så var vi 20 personer Hade alla valt att bo tillsammans innan? Ja Var det de boende som tagit initiativ till projektet? Nej, staden hade ett byggprojekt. De byggde fyra hus. Det var en bomässa De byggde många nya hus och alla de fyra husen var en del av det. Människor som ville bo i kollektivvillor kunde skriva upp sig och sen gick det ett eller två år. De som flyttade in kände inte varandra sen innan. Vet du varför din familj ville bo i ett sådant här boende? Dom hade gjort det förut, när de var unga. Det är rätt billigt också faktiskt.

23 Varför är det billigare? Du får mycket för pengarna kan man säga. Det är ett kooperativ. Ni äger huset tillsammans. Så ni betalar inte någon annan för att administrera det... Ja precis. Alla tar hand om det, Ni äger det tillsammans. Huset är en organisation kan man säga. Vet du hur föreningen är organiserad? Det är en kooperativ bostadsförening Vet du vad det kan kosta att bo i ett sånt här boende? Jag kommer inte ihåg. Hyran var inte så hög. Det är fyra små lägenheter i ett stort hus. Så vi hade alla en liten privat yta och sen en jättestor yta som var gemensam, som alla delade. Det sora köket var gemensamt. Alla var där. I våra egna lägenheter hade vi bara en kokplatta med basgrejer. Tror du att det var bra att ha den här kokplattan i den egna lägenheten? Ja jag tror det är bra och skönt. Vår lägenhet var inget himmelrike så...vi åt middag tillsammans tre eller fyra kvällar i veckan. Vi hade ett jättestort bord där 20 pers kunde sitta och äta samtidigt. Hade du bra relationer med de andra? Ja, verkligen. Vi var fyra, nej fem barn, i nästan samma ålder. Vi var som en liten terroristgrupp. Och när vi var runt 11 till 13 kom alla våra vänner alltid till vårt hus för det var så mycket bättre. Det fanns så mycket plats. Det var så öppet. Så välkomnande? Ja eftersom ingen riktigt bodde där. Eller alla bodde där. Man kände aldrig att man inte fick göra något på ett visst sätt eller behövde bete sig på något särskilt sätt. Och matlagen? Du sa att ni åt tillsammans ganska ofta. Turades ni om att laga mat? Man skrev upp sig varje vecka på de dagar man ville äta. Vissa dagar var man ju kanske borta av olika anledningar. Sen sa varje familj vilken dag de kunde laga mat. Så nej...man behövde inte laga mat. Det var om man ville. Men om man bor tillsammans så måste alla samarbeta. Jag menar, en familj lagade inte så mycket mat, men det var ok. Ingen var irriterad på det. Handlade ni tillsammans också? Vi la pengar till mat i en låda och när man behövde handla så tog man därifrån. Man var inte tvungen att handla tillsammans med de andra. Om min familj skulle laga mat en viss dag så handlade vi för det. Vilka mer gemensamma ytor fanns det? På bottenplan fanns ett stort rum. Vi kallade det hobbyrummet. Där fanns TV, en stor soffa, ett stort bord med stolar och ett pingisbord. Det var riktigt stort och schysst. Man spelade spel och kollade på film där? Ja Kommer du ihåg ungefär hur många kvadratmeter? Hur stort? 50kvm, det är så stort jag bor nu. Det kanske var mindre, kanske 40. Sen fanns det bastu med dusch. Två duschar, bad och bastu. 23

24 Duscharna var bara till bastun? Ja det var bara för de boende. Alltså det är ju en villa Så det var ett sort kök, en stor matsal med ett stort bord. Och i anslutning till det fanns också ett slags vardagsrum med en öppen spis och några soffor. Det var kanske 60 kvm Med köket? Ja kök, matsal och vardagsrum. Jag kanske kan rita det. Så du tycker att det var kul att bo i den här typen av hus? Ja, det är det bästa man kan göra. Alla la in SEK var. Det är speciellt, en väldigt liten summa att lägga in. Vanligtvis brukar det vara typ en halv miljon eller nåt. Så det är verkligen lite pengar. Den summan tillåter att man får bo där, sen betalar man bara sin hyra, baserad på antal kvadratmeter. Hur är det med trädgården? Var den också gemensam? Ja, vi odlade massa saker. En familj gillade att odla väldigt mycket. Dom var alltid i trädgården under sommaren, och det var helt ok att alla åt vad som odlades. Om man ville kunde de dela med sig av sin kunskap men jag var inte så intresserad. Vi hade massor av grönsaker, frukt och potatis. Hur uppfattade andra er? En de var lite...rädda till en början. De sa «Vi kan inte bo så. Man har inget privatliv» 24 Men du tycker att man har det? Ja självklart! Precis som i en familj, jag menar, du har ditt utrymme när du vill vara för dig själv. Vilken typ av gemensamma aktiviteter hände i de gemensamma utrymmena? Det var verkligen vårt hus. Vi möblerade och så Vi hade olika städområden. Så de fyra familjerna städade sina egna områden. En vecka gjorde man köket, och nästa vecka ett annat område... När jag flyttade in fanns en vävstol. Det rummet blev senare vårt tonårsrum. Det var TV-rum men vi hängde i det rummet. Det var vårt. Hur stor var er lägenhet? Den var liten. Vi var fyra barn. Jag delade rum med en av mina bröder. Vi hade ett pyttelitet kök. Alla andra hade hade ett rum var och så hade vi ett vardagsrum. Alla lägenheterna var olika. De boende deltog en del i utformningen. Dom kunde säga hur de ville ha det. Var det en bra plats? Ja det var strax utanför stan, precis brevid sjön. Väldigt bra. Riktigt nära sjön, nästan som på landet. När folk kom hit sa dom att det var precis som på landet för det var hagar med kor och så. Kände du dig exkluderad från stan? det är mittemellan stan och förorten. Bara 4 mil till Stockholm. Hur stor är staden? invånare.

25 Vi hade också en tvättstuga. Alla gick in samma väg, genom huvudentrén. Så när man gick in i sin egen lägenhet var man alltid tvungen att gå genom de gemensamma ytorna. Det är väldigt bra tycker jag. Då får man den dagliga kontakten, och sen behöver man inte knacka på någons dörr för att fråga om dom vill leka för man bara träffades någonstans. Och vill man så kan man bara gå till sin lägenhet. När man är i de gemensamma utrymmena är det som att säga «hej, ni kan prata med mig, eller umgås med mig eller vad som helst». När man är i sin lägenhet är man inte lika tillgänglig. Fast alltså, vi besökte allas lägenheter också. Om du hade möjlighet att välja en annan gemensam yta, vad skulle du vilja lägga till? Garaget kunde ha mer utrymme eller något. Men jag kan inte säga att jag saknade något. När ni hade gäster, var sov dom? På övervåningen. Vi hade ett särskilt rum, tonårsrummet, där det fanns dubbelsängar så många människor kunde sova där. Vi hade stora fester där. Jag kommer ihåg ett år när vi hade en sommarfest och det var 40 personer i huset, inklusive alla ungdomar som bodde i huset. Föräldrarna var borta. Vi betalade för att de skulle gå på restaurang. Många människor var lite misstänksamma i början. Dom visste inte riktigt hur de skulle bete sig i det här huset och blev förvirrade. Sen efter ett tag tyckte alla om det väldigt mycket och sa att de ville bo där. Och alla vi som växte upp där tyckte väldigt mycket om det, och vi ses fortfarande ofta. Vet du om det var en stor efterfrågan på att få bostad i huset? Nej det var inte så många som ville bo där. Mina föräldrar flyttade ut för två år sedan och det var faktiskt väldigt svårt att hitta någon som ville flytta in. Även om det var väldigt billigt. Människor är lite rädda och vet inte riktigt vad...vad som förväntas av dem. «Åh, måste jag tillbringa massa tid med mina grannar?» Hur lång tid tog det att hitta en annan familj? Två eller tre månader kanske. Det är väldigt konstigt tycker jag. För oss barn tex. så sa vi att föräldrarna kan flytta ut, men vi stannar, eller så flyttar vi tillbaks. Varför bestämde sig dina föräldrar att lämna huset? Föräldrarna är alla i samma ålder. Dom är runt 60, födda på 50-talet. Deras barn är mellan 20 och 35 och har flyttat hemifrån. Huset är stort och de använder inte hela huset. De hänger inte så mycket och kände att de inte hade så mycket social kontakt med de andra längre. Kollektivgrejen, det gemensamma, dog ut lite. När folk är så börjar de ha sina egna vanor. De kanske inte äter så ofta i det gemensamma köket när barnen är utflugna. Dom umgicks inte så mycket. Tror du att de tär viktigt att ha familjer i ett gemensamt boende? För vi vill erbjuda lägenheter för äldre eftersom det finns ett stort behov i Tidaholm, men samtidigt vill vi också blanda med familjer. Jag tror att en sak som gjorde att vårt hus fungerade så bra var att alla var i ungefär samma ålder. Föräldrarna var väldigt nöjda också. Du vet, kom hem på onsdag, mitt i veckan efter jobbet, och någon hade lagat mat åt dem. När vi var barn och gick på fotbollsträning så tog en förälder bilen och körde oss. Vi hade samma vanor. Och den här matlagningsgrejen till exempel, det är inte så mycket mer jobb att laga mat för 20 personer än 6. 25

26 26 Vad tror du om att blanda olika generationer? Det beror på människorna förstås. Om det är människor som vill bo så så tror jag inte att det är något problem. Men jag tror att en familj med barn är mer ok med andra familjer med barn som är högljudda. Äldre är inte riktigt lika ok med sådana saker tex. Jag menar, en familj kunde tex ha födelsedagskalas och vara i de gemensamma utrymmena. Om det var högljutt så var inte det ett problem för vi skulle vara lika högljudda nästa månad. Vad var nackdelarna? Städgrejen. Eftersom vi har olika sätt och olika syn på när det är rent. Några städade mycket, andra mindre. Det är alltid en diskussion där man måste hitta en nivå där alla är ok med hur det fungerar. Vi hade ett husmöte varannan vecka eller nåt, där vi pratade om sånt här. Ibland hade vi förstås några bråk. Det var mest diskussioner om städningen, köket och tvättrummet. Eftersom det var rätt litet, jag menar fyra barnfamiljer som ska tvätta alla kläder. Det var en enda oreda med kläder överallt. Ni vet, man sätter igång en maskin och tar inte ut den i tid. Någon annan vill tvätta... Skulle du vilja bo i...? Ja, det vill jag verkligen verkligen verkligen! Nu till exempel? Ja, defenitivt. Särskilt med min familj. Jag tror den här typen av boende är väldigt bra för familjer med barn och jag tror också det är därför mina föräldrar flyttade ut när de inte hade barn hemma längre. Och om du skulle bo på ett sånt här ställe, tror du att det är bättre att vara en del av projektet från början? Skulle du föredra att välja vilka du ska bo med? Nej, det är inte så viktigt. Jag tror att det är rätt viktigt att du inte tänker att du ska välja vilka du bor med, utan att man mer får några människor som man bor med. Det är inte som att gå ihop med några vänner. Jag tror det är rätt viktigt: att hålla det öppet. För om det är en grupp vänner som flyttar ihop i ett hus så blir det som att man känner varann och har sitt sätt att bete sig på, sina intressen och huset blir trångsynt. Men det måste vara människor som vill bo så. Av föräldrarna som bodde där var 6 lärare. De andra var politiker, vänsterpolitiker. Så de boende var rätt lika ändå. Föräldrarna i de olika familjerna var bra på olika saker. En familj tog hand om trädgården jättemycket, en pappa var duktig på att fixa med bilar. Han var i garaget hela tiden. Så när man hade problem med bilen så fixade han det. Min pappa är konstnär så hans målningar var överallt, skulpturer och grejer. Jag tror att mina föräldrar retar sig mer på varandra nu, sen de flyttade ut. När de bodde gemensamt så kunde de reta sig på de andra istället.

27 Hur är det med dina bröder. Är de redo att bo i ett sånt här hus? Ja! Jag skulle verkligen vilja att mina barn växte upp som i det huset. Man kan umgås med de andra barnen i huset. När jag var barn behövde jag aldrig anstränga mig för att leka med andra eftersom de alltid var runtomkring, så jag känner mig lite socialt...jag tar mycket för givet att det är lätt att vara social. Man blir lite socialt lat. Andra kan ringa varann och fråga om de ska hänga en viss dag. Var det tillåtet att använda de gemensamma utrymmena när som helst? Det var inte så högljutt så det var inte ett problem. Men om man hade något som man ville göra, som en födelsedagsfest eller något sånt, då sa man bara till. Vi hade en stor tavla att skriva sådana saker på. På jul så hade vi en jättestor julgran och vi firade tillsammans med de andra familjerna en vecka innan jul. Sen på julafton så var det bara en familj i huset. En familj ett år, en annan nästa. Varje familj kunde bjuda in sina egna släktingar var fjärde år. Det var ett experimentprojekt. 27

28 28

29 PROJEKTET 29

30 30

31 31

32 Plats T R Ä D G Å & O D L I N G R D Några gemensamma trädgårdar skapas längs med stråket, nära kyrkogården. Dom är tillgängliga för alla som vill men boende i gemensamhetsboendet ges prioritet. Vi tror att göra saker tillsammans är ett bra sätt att lära av varandra och kommer att utveckla gemesamhetsandan. 32 Målet är att gå mot ett självförsörjande system: De boende lagar mat från sådant de själva har odlat, delar med sig om de har för mycket och äter tillsammans. Det finns också en möjlighet att sälja grönsakerna för matlagningskurserna. På så sätt kan trädgårdarna erbjuda arbete och inkomst för de som behöver det. Det är också möjligt att odla andra sorters grönsaker, som behöver varmare temperaturer, i vinterträdgården, längs med fönstren. Ett trädgårdsskjul i glas påminner om vinterträdgården. Alla redskapen inti är gemensamma, man betalar bara hyra för att använda dem. En ny torgyta utvecklas framför byggnaden. Den vistelseytan utrustas med bänkar, blommor och skulpturer gjorda i verkstaden.

33 33 Situationsplan

34 Koppling till Tidan KOMPOSITION AV ZONER - PLANER Renoveringsprojektet var också ett tillfälle att koppla ihop byggnaden med gångstråket längs med Tidan. Gångvägen som kopplar samman Västra Drottningvägen och Radhusgatan är gjord för att vara en trivsam väg. Vi hoppas att det kommer att bidra till att uppmuntra människor att gå och cykla i Tidaholm. 34 Fastigheten Vi ordnade tre olika områden på vår fastighet för tre olika användningar: - En gemensam trädgård uppdelad i små lotter, tillgängliga för alla intresserade, men boende i gemensahetsboendet prioriteras vid fördelning. De olika zonerna - En offentlig yta framför huset med bänkar, blommor och skulpturer. (Utanför förlängningen av vinterträdgården) - En halvoffentlig yta bakom byggnaden, för boende, men öppen. Det här området är både en lekplats, en plats att träffas och grilla på eller att spela fotboll. (Utanför förlängningen av den gemensamma korridoren) TECKENFÖRKLARING PRIVATA OFFENTLIGA ZONER Halvoffentlig gemensam Offentlig Privat

35 VAD FÖRÄNDRAR VI? VAD BEHÅLLER VI? OKLAR KOPPLING TILL TIDAN > Arbete med angöringen till fastigheten Vi lägger till en del urban möblering för att göra platsen till en mötespunkt i stadskärnan. MATERIALTETS KVALITATIVA ASPEKT > Behåll den vackra fasaden, bevara den tillgången. Tegelfasaden vittnar om Tidaholms historia. Den är i ganska bra skick. En riktlinje för vårt projekt var att bevara fasaden och återta den. OANVÄND HALVOFFENTLIG ÖVERGÅNG > Arbete med behandling av stråket Trädgårdarna läggs ut längs med stråket. När barn passerar här, vilket de gör ofta enligt Tidaholmare, så kan de försöka känna igen grönsakerna. Några av lotterna är reserverade för skolorna ÖPPNINGAR OCH UTSMYCKNING > Bara byta ut glasen i fönstren för att förbättra byggnadens energiförbrukning. Vi förändrade bara två fönster till dörrar för att få tillgång till balkongen på andra våningen, och en för handikappentrén på bottenvåningen. 35 TOMMA GRÖNYTOR > Arbete med de halvoffentliga ytorna för bättre anpassning och funktion Olika funktioner ges till de befintliga grönytorna. BETONA BEFINTLIG TRAPPA > Behålla den huvudsakliga kommunikationen runt kärnan i byggnaden Trapporna är i bra skick så vi bestämde oss för att behålla dem och ordnade planerna med deras befintliga läge som utgångspunkt.

36 PLANER DISPOSITION AV UTRYMMEN 36 P R O G R A M 2 T1 28 kvm > ENSAMBOENDE YNGRE PERSON > ENSAMBOENDE ÄLDRE PERSON 2 T2 35 kvm > YNGRE PAR > ÄLDRE PAR 2 T2 40 kvm > YNGRE PAR > ÄLDRE PAR 2 T3 68 kvm > FAMILJ 4 T3 72 kvm > DELAD LÄGENHET 2 T3 82 kvm > FAMILJ TOTALT ANTAL LÄGENHETER 14 T1 T2 T3 BASTU VERKSTAD/ BUTIK GEMENSAMMA UTRYMMEN KOMMUNIKATIONSYTA T1 T2 T3

37 INTERAKTIV VERKSTAD KREATIV BUTIK DELAT UTRYMME DELAD KUNSKAP Bottenplan 37 LOUNGE ENTRÉ AVSLAPPNING- BLANDAD BASTU GEMENSAMT TVÄTTRUM

38 Plan 2 38 MODERNT GEMENSAMT KÖK MYSIGT TV-RUM TONÅRS-HÄNG-RUM

39 Plan 3 39 SAMLANDE BIBLIOTEK MATLAGNINGSKURSER LAGA DET DU ODLAT

40 SEKTIONER Kortsektion BB B A A B 40 Långsektion AA

41 Perspektiv Fasad mot väster 41 Fasad mot söder

42 Disposition av utrymmen Sektionsschema BASTU VERKSTAD/ BUTIK GEMENSAMT UTRYMME KOMMUNIKATIONSYTA T1 T2 T3 42 Vy av volym F Ö R L Ä N G N I N G &MATERIALITET För att tillföra nya kvaliteter hade vi intentionen att skapa en ny sorts utrymme. På den södra fasaden läggs en glasad förlängning till för att dra nytta av solljuset. Utrymmet är en vinterträdgård som samlar alla, Tidaholmare och boende, som en offentlig gemensam mötesplats med en panoramavy över Tidan. Målet med den här utbyggnaden är också att dra till sig folk genom att synas från huvudgatan. Utbyggnaden lägger till ett värde till den existerande byggnaden. Vi bestämde oss för att använda en glas- och stålstruktur eftersom vi ville ha en stark kontrast mellan den existerande delen och den nya. Idén var att passa in det moderna i historien.

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför?

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför? INNEHÅLL 4 INTRODUKTION - sammanfattning Projektmål Lokalt sammanhang Lokala utvecklingsmål 6 VARNHEM Klimatförändringar Ekoby - vad och varför? 12 EKOBYN Funktioner Designkriterier 16 23 27 Illustrationsplan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Uddeholmsgatan 32 C. Persborg

Uddeholmsgatan 32 C. Persborg Uddeholmsgatan 32 C Persborg Snygg och välhållen lägenhet på attraktivt läge, i närheten av city och kommunikationer! Helkaklat badrum, modernt och stilrent kök och bra planlösning med ljusinsläpp från

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

SNILLEN SPEKULERAR. med stadslivet i fokus. av Mikael Propst

SNILLEN SPEKULERAR. med stadslivet i fokus. av Mikael Propst SNILLEN SPEKULERAR med stadslivet i fokus av Mikael Propst 38 Fyra landskapsarkitekter samlas runt ett bord. De diskuterar stadens utveckling, och inte minst sin egen uppgift att som landskapsarkitekt

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Ge dig själv en rad Gyllene år

Ge dig själv en rad Gyllene år Gemenskapsboendet Tersen Ge dig själv en rad Gyllene år Barnen har skaffat eget boende. Jobbet rullar på eller du har gått i pension. Det är nu du kan göra det där som kanske fick vänta medan barnen växte

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

BAKSIDAN AV PROTOTYPHUSET INTERIÖR OCH SJÖN MÖBLER. Helhetstänket: Möblerna är skäddarskydda för Öppet Hus ÖPPET HUS - 2 PERSPEKTIV AV PROTOTYPHUSET

BAKSIDAN AV PROTOTYPHUSET INTERIÖR OCH SJÖN MÖBLER. Helhetstänket: Möblerna är skäddarskydda för Öppet Hus ÖPPET HUS - 2 PERSPEKTIV AV PROTOTYPHUSET KONSTRUKTION 16766 1:3.3 4203 836 4205 28 Leikkaus C-C 28 45M2 24M2 6231 +18.25 35 00 6.5M2 PROTOTYP HUS: SEKTION 1:100 44 15M2 +18.15 200 200 147 22 22 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Byggmaterial 320 000 Fönster

Läs mer

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK havet OHBOY skatepark Malmö C cykelhuset OHBOY! Ohboy! är byggt för en modern, urban livsstil. I detta grönskande hus med vackra betongytor finns smarta lösningar som gör det bilfria livet självklart.

Läs mer

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön.

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön. Mellan sjö och skog Blanka sjöar, täta skogar, djupa dalar och höga höjder. Dalsland- Årjäng har fantastiska förutsättningar att erbjuda ett bra boende. Dalslandsstugan 2.0 byggs inte bara i ett fantastiskt

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över.

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Efter en arkitekttävling där tre kontor ritade varsitt förslag vaskades en byggnad fram som innehöll de värden som både kommunens

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Attraktiva stadsmiljöer Rum i Halland

Attraktiva stadsmiljöer Rum i Halland Attraktiva stadsmiljöer Rum i Halland Insikter från Kairos Future. 23 oktober 2015 Malena Andersson, Johanna Danielsson FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy&

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Boendelista HT 2014. Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se

Boendelista HT 2014. Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se Boendelista HT 2014 Vid frågor, kontakta: Maria Lundbom 0705 455688 Maria.lundbom@lysekil.se Välkomna till Gullmarsgymnasiet. Skolan har inget studentboende utan elever bor på två olika sätt. Skolan förmedlar

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen

Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen Enkätsammanställning angående önskemål för kollektivhuset i Hägerstensåsen Förberett för: Kollektivhusföreningen KOMBO och föreningen Framtiden Skrivet av: Joanna Mellquist Datum: 215-6-16 Resultat av

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C KONTEXT NATUR OCH SPORT EDSBERG Sollentuna och Edsberg växer och kommunen planerar för 3800 nya bostäder fram till år 2040. Lotterna längs Ribbings väg har alla förutsättningar

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson Bilaga #2 Enkätsammanställning Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson 1 Enkäten För att få ett större underlag och kunskap kring ungas prioriteringar och önskemål

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Framtidens boende är här. FlexRum FlexFörvaring FlexEl FlexLjus

Framtidens boende är här. FlexRum FlexFörvaring FlexEl FlexLjus Framtidens boende är här FlexRum FlexFörvaring FlexEl FlexLjus Vi vill förbättra livet hemma Under 2014 drog vi igång BoLabb ett utforskande program om framtidens boende. Bakgrunden till initiativet bottnar

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult Torre de la Horadada ligger på gränsen mellan Costa Blanca och Costa Calida, ca 15 km söder om Torrevieja och endast 2-3 km norr om San Pedro del Pinatar. Här finnes affärer, barer och restauranger. Endast

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Reserapport 2012 University of Saskatchewan (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Företagsekonomi FE-10 2013 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Före resan... 3 2 Ankomst till Kanada... 3 3 University of saskatchewan...

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 1.400.000 Konstruerad (år) 2003 område (län) Lagoa Tomtarea 9360 Stad Konstruktion område 584 sida 3/5 På landsbygden, nära fiskebyn, golfbanor och inom gångavstånd från

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

GRUPPBOSTADEN U T V E C K L I N G, I D E O L O G I O C H T R E N D E R

GRUPPBOSTADEN U T V E C K L I N G, I D E O L O G I O C H T R E N D E R GRUPPBOSTADEN U T V E C K L I N G, I D E O L O G I O C H T R E N D E R FRÅN INSTITUTION TILL EGET HEM Institutionsavvecklingen blev från början av 1960- talet en tydlig trend i hela västvärlden. Institutionerna

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Prag-hjärtat av Europa

Prag-hjärtat av Europa Prag-hjärtat av Europa Att ha fått chansen att tillbringa 3,5 mån Prag har varit härligt. Jag är supernöjd med mitt val av stad och att tog chansen att åka iväg. Prag erbjöd mig ett liv av en blandning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar MANSTORPS ÄNGAR Manstorps ängar 1 Markanvisning Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förutsättningar i området i Linghem... 4 Kvaitéer och siktstråk... 5 Det offentliga och privata rummet... 5 Gårdsgatan,

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

MALAJEN, VISBY REGION GOTLAND

MALAJEN, VISBY REGION GOTLAND MALAJEN, VISBY REGION GOTLAND VY F RÅN GR ETA AR VI D S S O N S G ATA BILAGA TILL ANSÖKAN OM MARKANVISNING KVARTERET MALAJEN tel +46 (0)8 676 96 70 w w w. v i d a s t o c k h o l m. c o m tel. 0708232550

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer