Vansbro kommun. Kommunala pensionärsrådet Protokoll ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vansbro kommun. Kommunala pensionärsrådet Protokoll 201 3-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Vansbro 1 Protokoll Tid och plats Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vansbrorummet, Medborgarhuset, Vansbro, Måndagen den 10juni 2013 kl 13:00 14:30 Per-Anders Westhed, C, ordförande Nall Lasse Andersson, S Lars Eliasson, PRO Ingrid Hedman, PRO Hans Björn, PRO Sven-Erik Allerhed, PRO Mona-Lisa Sjöberg, SPF Charlotta Alfredsson, SPF Bodil Skifs, SPF Arne Pettersson, ers. SPF Anders Edlund, repr. landstinget Elisabeth Rooth-Eriksson, chef Veronica Jansson, enhetschef, 10 Marianne Pollack, sekreterare Lars Eliasson Kommunkontoret, Medborgarhuset, Sekreterare: Marianne Pollack Ordförande: Per-Anders Westhed Justerande: Lars Eliasson ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner Förvaringspiats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro Underskrift /

2 Vansbro 2 Protokoll Innehållsförteckning Aktuell information från Vansbro 3 Hemsjukvården, erfarenheter 4 Aktuell information från respektive organisation 5 Aktuella frågor från Pensionärsorganisationerna 6 Nästa möte 9

3 Vansbro 3 Protokoll KPR 7/2013 Aktuell information från Vansbro Ärendet Kommunalrådet informerar om: Ekonomin Arsbokslutet visar plus 11.8 miljoner. Glädjande med plusresultat för tredje året i rad. Bara 25 miljoner i lån. År 2013 blir svårare. Den första prognosen till och med mars visar minus 4.6 miljoner. Det nya avtalet med Rindi ger plus 2,6 miljoner per år jämfört med de gamla avtalen. Räddningsstation Upphandling har genomförts. Inkomna anbud ska analyseras. Byggstart efter sommaren. Myrbacka skola Projektering pågår. Ambitionen är att skolan ska vara klar hösten Lokala servicepunkterna Lokala servicepunkterna är nu öppnade i Nås, Dala-Järna, Vansbro (biblioteket) och Appelbo. Förvaltningen har varit på plats i Nås, Åppelbo och Dala-Järna. Hängbron Invigning av den renoverade bron sker den 27 juni. Kollektivtrafik Den kommande trafikbeställningen ger möjlighet till flexiblare lösningar både vad gäller busstorlek och tider. Det finns möjlighet för en förbindelse till Mora över Kättbo. Träffa Vansbro Den 6-8 september genomförs Träffa DalarnalVansbro med ett stort antal aktiviteter. Bland annat kommer samtliga fritidshusägare som inte bor i en att bjudas in. Järnvägsstation Onsdagen den 12 juni genomförs ett offentligt möte på Lokstallet för att få in idéer om vad järnvägsstationen ska användas till. Nall Lasse Andersson informerar om: Kommundelsträffar är inpianerade till 3 oktober i Dala-Järna kl 19:00. 9 oktober i Appelbo kl 19: Finnmarken kl 7 november i Vansbro

4 Vansbro 4 Protokoll KPR 8/2013 Hemsjukvården, erfarenheter Ärendet Antalet patienter ökade under de första månaderna för att sedan plana ut. Fortsatta veckovisa möten med vårdcentralen för att stämma av bedömningar utifrån tröskeiprincipen och egenvårdsbedömningar. Vissa problem med vårdplanering inför hemgång från lasarett. Arbete pågår för att förbättra planering och informationsöverföring. Hemtjänstens personal tycker att det är lättare att få kontakt och stöd från sjuksköterska kring dem som har hemsjukvård, vilket är positivt.

5 kriterier Vansbro Protokoll KPR 9/2013 Aktuell information från respektive organisation Ärendet SPF Besök på Skinnaråsens fäbod. Att må bra- kurs i samarbete med Källartorpskyrkan Sillfest Alderism och Våld Konferens för att vara ombud för organisationen. Boule pågår inom SPF. PRO Nås/Dala-Järna: Boulen har inletts. Bussutflykt till Torsby, Sommaruppehåll (Dala-Järna) Möte i Närsen där ca 60 deltog. Vansbro: Verksamheten planar ut emot sommaren. Senaste utflykten var till Eldforsens kraftverk. Studiecirklar om bl a Uppland var tänkt att utmynna i en studieresa men blir troligtvis inte av. Utfärd på Siljan med Gustaf Wasa. Äppelbo: Sill och tunnbröd vid Gruckå kvarn Anders Edlund: Budget inom Landstinget kommer att beslutas inom de närmaste dagarna.

6 Vansbro 6 Protokoll KPR 10/2013 Aktuella frågor från Pensionärsorganisationerna Ärendet Från pensionärsföreningarna har inlämnats ett antal frågor inför sammanträdet. PRO: Efterlyser svar och åtgärder från tidigare framförda ärenden avseende: 1. Övergångsstället Allégatan vid Konsum. Ingen märkbar förändring har skett. En förstärkning av färg på övergångsstället är en idé. Svar: Översyn pågår av alla vägar för att se vad som behöver åtgärdas och prioriteras. Det är konstaterat att de ala vägarna är i ganska bra skick jmf. med övriga er. Det pågår även en översyn av gatubelysningar i en. 2. Folktandvården: Föreslår att ny tid noteras på kallelselistan av folktandvården. Svar: Problemet är att om man inte kan komma till en bokad tid, så stryks man från kallelselistan. Det finns för få tandläkare för att systemet ska fungera med kallelser. 3. Föreningsbidrag: Malung föreslås som jämförbar samt att frågan om medlemsbidrag till pensionärsföreningarna omprövas. Svar: En översyn av föreningsbidrag ska göras. Översynen kommer att påbörjas under hösten. 4. Hjärtstartare: Placering på Servicepunkterna, ett bra förslag. Placeringen skulle få en bättre möjlighet att komma fortare fram till behovsplatsen. Svar: Hjärtstartare bör finnas på platser med större foiksamlingar. De finns i IVPA-bilarna (1 Väntan På Ambulans), som åker ut vid larm. Frågor som uppkommer vid sammanträdet: 1. PRO Dala-Järna-Nås efterlyser ny lokal. Den nuvarande är placerad i källarpian och är därmed svårtillgänglig för handikappade därtill är man trångbodd. Har en något förslag till ny lokal? Svar: Föreslås att PRO tar kontakt med Stiftelsen Vansbrohem, då en inte äger några lämpliga lokaler. 2. Varför finns ingen bussförbindelse från busstation i Vansbro till vårdcentralen? Busstationen, Vansbro saknar bänkar, vem är ansvarig? Svar: Ingen bussförbindelse är aktuell. Bänkar är beställda och kommer att placeras ut inom kort. 1 samband med den nya trafikupphandlingen får en förbindelse övervägas. 3. Zonindelningen: Vad har hänt? Svar: En begäran finns från Vansbro om att införa en enda zon.

7 ett Vansbro 7 Protokoll KPR 10/2013, forts. SPF: Bristande vägunderhåll i en! SPF uppmanas att ta kontakt med gatuingenjören för att få information för aktuell väg. 1. Vad får hemtjänstens personal göra för jobb i hemmet? Svar: Veronica Jansson informerar om vad som ingår i hemtjänstens uppgifter. Allmän omvårdnad, matdistribution, tillsyn, promenader, inköp, serviceinsatser, städning var tredje vecka (2 rum och kök), tvättning, avlösning i hemmet med upp till 10 tim för avlösning vid omvårdnad av nära anhörig, är några av de insatser som hemtjänsten kan hjälpa till med. 2. När öppnar servicekontoret i Vansbro? Svar: Den är öppen med samma tider som bibliotekets öppettider. 3. Kommer servicekontoret att hjälpa till att söka bostadsbidrag? Svar: Nej. Hjälp kan fås med att ta fram blanketter. 4. Lasaretten bör ta hänsyn till patientens resväg när tidbokning sker. Svar: Direktkontakt med lasarettet är att rekommendera. 5. Varför fri parkering vid lasarettet i Mora, men inte i Falun? Svar: 1 Mora äger lasarettet parkeringen, men i Falun äger ett annat bolag den. 6. Vilka regler bestämmer om man får hiss installerad? Reglerna för bidrag delades ut vid sammanträdet. Samarbete sker med Leksand. Bedömning görs individuellt utifrån ansökan. Övriga frågor: KPR nödvändigt ont? Möten och sammanträden tycks falla i glömska eni. KPR. Protokollen behandlas inte heller med den tyngd som vore önskvärt. Svar: Synpunkter från KPR är värdefulla för en i arbetet med olika frågor. KPR uppmanas att fundera över en alternativ arbetsform till mötet med KPR i höst. Matlagningskonst PRO Dala-JärnafNås har anordnat ett 10-tal matlagningsträffar, där 10 herrar deltagit. Ambitionen är att fortsätta i höst. Kommunen har sagt nej till det enligt vad KPR har fått höra. Svar: Vid senaste inspektionen på Källartorpskyrkan beslutades att de företag/föreningar som hyr lokalerna ska vara registrerade för livsmedelsverksamhet för att säkerställa att de är medvetna om rutiner för livsmedelshantering. Om någon förening har fler frågor ska Källartorpskyrkan hänvisa till miljöinspektör vid Vansbro. (2 /

8 Svar: Frågan tas till förvaltningen av ordföranden och svar kommer att ges till Hans Björn. KPR 10/2013, forts. gång- och cykelbanan, da r det borde finnas en zon emellan Spånhögar Spånhögarna verkade försvinna för en tid sedan. Nu har de fyllts på igen och alldeles emot Protokoll Svar: Det är skärpta regler som gjort att de tagits bort. Lekutrustning har tagits bort från lekplatsen i Grönalid, vilket inte gillas av befolkningen som använder platsen. Fotbollsplanen i Grönalid har fått skador efter parkering vid förra årets Vansbrosimning. Dessa bör åtgärdas snarast. IVansbro 8

9 Vansbro 9 Protokoll KPR 11/2013 Nästa möte Kommande möten med Kommunala Pensionärsrådet hålls den 14 oktober 2013 kl och den 9 december 2013 kl 13:00.

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 14.00 16.20 ande Claes Hallberg (S), ordförande LarsGöran Svensson (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karen Andersson, PRO Teckomatorp IngaLill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer