CURRICULUM VITAE. Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag. Utbildning. Kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag. Utbildning. Kurser"

Transkript

1 Sida 1 CURRICULUM VITAE Therese Johannesson Biolog och naturinformatör. Fast anställning på Naturcentrum sedan år Arbetar huvudsakligen med framtagning av informationsmaterial, informationsfoldrar, skyltar till naturreservat. Arbetet innefattar fältbesök, textframställning, layout, fotografering, bildrepro samt tryckerikontakter. Är även en skicklig illustratör. Har bland annat ansvarat för ramavtal med flera länsstyrelser. Arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag Naturcentrum AB: Naturinformation, inventeringar Göteborgs Fiskauktion Utbildningscenter: Guidning och utbildning Länsstyrelsen i Västra Götaland: Åtgärdsplanering 2001 Öckerö kommun: Kartering grunda havsvikar 2009 Styrelseledamot Göteborgs biologiska förening Utbildning Göteborgs Universitet, Matematisk-naturvetenskapligt program, 160 p Komvux, Göteborg, Naturvetenskapligt basår 1994 Göteborgs universitet, Litteraturvetenskap, 20 p 1993 Göteborgs universitet, Konstvetenskap, 20 p Lundby gymnasium, Samhällsvetenskaplig linje, 3 år Kurser 2017 Naturvägledning för yrkesverksamma. 3 p. Uppsala universitet, Centrum för naturvägledning Grafisk design och illustration. 2 dagar, skräddarsydda kurser. Arr: Batteri kommunikation Att skriva om natur. 1 dag. Kursledare: Thomas Öberg. Arr: Centrum för naturvägledning. Direkttelefon E-post.

2 Sida 2 Större projekt 2004 Ramavtal Länsstyrelsen Hallands län. Naturcentrum har sedan 2007 haft flera ramavtal med Länsstyrelsen i Hallands län avseende produktion av naturreservatsskyltar. Uppdraget har omfattat arbete med text, layout, illustrationer och kartor. Inom uppdragets ramar har ett trettiotal skyltar producerats Ramavtal Länsstyrelsen Kalmar län. Naturcentrum har sedan 2009 haft tre ramavtal med Länsstyrelsen i Kalmar län avseende produktion av naturreservatsskyltar. Uppdraget har omfattat arbete med text, layout, illustrationer och kartor. Inom uppdragets ramar har över 200 skyltar producerats Ramavtal Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Naturcentrum har sedan 2010 producerat 18 naturreservatsskyltar till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Uppdraget har omfattat arbete med text, layout, illustrationer och kartor. Inom uppdragets ramar har ett tjugotal skyltar producerats Ramavtal Länsstyrelsen Blekinge län. Naturcentrum har sedan 2011 haft två ramavtal med Länsstyrelsen i Kalmar län avseende produktion av naturreservatsskyltar. Uppdraget har omfattat arbete med text, layout, illustrationer och kartor. Inom uppdragets ramar har ett sextiotal skyltar producerats Naturvårdsplan Tanums Uppdraget har omfattat textbearbetning, formgivning och framtagande av digitala kartor. Guiden innehåller foton och illustrationer från Naturcentrums arkiv Naturguide Öckerö Uppdraget har omfattat textbearbetning, formgivning samt administration av tryck. Guiden innehåller foton och illustrationer från Naturcentrums arkiv Guidebok Ronneby. Uppdraget har omfattat produktion av skrift om Ronneby park, Ronneby Brunnsskog samt övrig besöksvärd natur i Ronneby kommun på svenska, engelska och polska. Guiden innehåller bland annat foton och illustrationer från Naturcentrums arkiv samt kartor framtagna av Naturcentrum.

3 Sida 3 Grafisk formgivning, tillgänglighetsanpassning mm Johannesson, T., Elfman, P. m. fl Källstorps våtmark. Folder, 297 x 210 mm, 6 sidor. Falkenbergs Johannesson, T, Bergqvist, S. m fl Utkast Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Hallands län Version 1. Rapport, 32 sidor. Länsstyrelsen i Hallands län. Johannesson, T Grafisk formgivning av häftet Black and grey water av Eriksson, K. & Gombrii, M. Häfte, 220 x 155 mm, 44 sidor. Marinfloc AB. Johannesson, T Anpassning av foldern Naturreservatet Slättbergen. Trollhättans Stad. Johannesson, T Anpassning av rapporten Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland av Andersson, L., Carlsson, R-G., Fasth, T., Johansson, K-A., Stridvall, A. & Persson, O. Länsstyrelsen Kalmar län. Johannesson, T Anpassning av rapporten Fåglar på Stora Alvaret. Resultat från inventering 2012 av Svensk Naturförvaltning AB. Länsstyrelsen Kalmar län. Johannesson, T Anpassning av rapporten Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker. Utvärdering av ett eftersök med predatorkontroll av Ottvall, R. Länsstyrelsen Kalmar län. Johannesson, T Uppdatering av digital Ottenby-karta. Johannesson, T Formgivning av guidehäftet "Ottenby". Trycksaker, rapporter Elf, A & Johannesson, T Naturvägledning Hökhöjden. Hällefors Naturcentrum AB i pdf-rapport till Hällefors kommun sidor samt shapefiler med attributdata. Johannesson, T PM Hävdgynnad flora. Inventering Hökhöjdens naturreservat, Hällefors Naturcentrum AB i PDF-rapport till Hällefors kommun , 16 sidor. Johannesson, T Texter till skyltar om biotopskyddsområdet Norrviken. Värmdö Johannesson, T Texter till skyltar om biotopskyddsområdena Farstaborg, Farstadal och Mölnvik. Värmdö Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar. Folder, 99 x 210 mm, 12 sidor. Växjö Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Johansson, N Naturreservatet Hovshaga. Folder, 297 x 210 mm, 12 sidor. Växjö Johannesson, T., Elf, A. m. fl Guide till Brunnsområdet och Lövskogskusten. Limbunden broschyr,148 x 210 mm, 82 sidor. Skogsstyrelsen. Johannesson, T., Fritz, Ö., Morin, J. & Mossberg, B Naturreservatet Kalvahagen. Folder, 495 x 99 mm, 10 sidor, 200 ex. Åstorps Johannesson, T. m fl Naturreservatet Bokhultet. Folder, 210 x 99 mm, 12 sidor. Växjö Johannesson, T., Morin, J. Dahlin, T. & Elfman, P Helgasjön. Folder (svenska, tyska, engelska) 210 x 99 mm, 6 sidor. Växjö Johannesson, T. & Morin, J Naturreservatet Braås park. Folder 210 x 99 mm, 6 sidor. Växjö Rita B Jönsson (red) & Johannesson. T Miljöövervakning i Kalmar län En kort beskrivning av tillståndet i länet. Rapport, 32 sidor. Länsstyrelsen i Kalmar län. Börjesson, E. & Johannesson, T Komplettering NVI centrala Öckerö, Öckerö Naturcentrum AB i pdfrapport till Tornstaden sidor. Gombrii, M & Johannesson, T Bilge Water. Informationshäfte, 210 x 148 mm, 64 sidor. Marinfloc. Johannesson, T., Hultengren, Sverker & Hultengren, Svante Inventering och miljöövervakning av dagfjärilar 2015, 2016 och 2017 utmed tre artrika vägkanter i Orust, Kungälv och Stenungsund kommuner samt återställningsyta i Ale Trafikverket. Rapport XX. Under tryckning. Johannesson, T PM Artbestämning björnbär Öckerö kretsloppark, Öckerö Öckerö Johannesson, T & Barrett, T Naturguide Öckerö Spiralbundet häfte i A5-format, 68 sidor. Öckerö

4 Sida 4 Johannesson, T Naturvärdesinventering Öckerö och 2-198, Öckerö kommun. Naturcentrum AB i pdfrapport till Bo Aktivt i Sverige AB sidor. Johannesson, T Marinbiologisk utredning Båtellet, Kungälvs Naturvärdesbedömning av marina miljöer i planområde 5:39 Marstrand. Naturcentrum AB i pdf-rapport till Ramböll. 50 sidor. Johannesson, T., Morin, J. & Forshed, N Naturreservatet Prästamarken. Folder, 99 x 210 mm, 6 sidor, 200 ex. Åstorps Hultengren, S., Johannesson, T., Lindkvist, C. & Holmer, M Naturreservatet Slättbergen. Vikfolder 99 x 210 mm, 12 sidor (svenska 200 ex, engelska 500 ex). Trollhättans Stad. Johannesson, T. m fl Naturvårdsområdet Balgö (svenska, engelska tyska). Folder, 210 x 99 mm, 6 sidor. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Kungsbackafjordens öar. (svenska, engelska tyska). Folder, 210 x 99 mm, 6 sidor. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Restaurerade marker i naturvårdsområdet Hållsundsudde-Sönnerbergen (svenska, engelska tyska). Folder, 210 x 99 mm, 6 sidor. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Vendelsöarna. (svenska, engelska tyska). Folder, 210 x 99 mm, 6 sidor. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T Naturvärdesinventering centrala Öckerö, Öckerö kommun Naturcentrum AB i pdf-rapport till Öckerö 17 sidor. Stenström, J., Forshed, N & Johannesson, T (sjätte upplagan; svenska, tyska, engelska). Fjärås Bräcka. Tryckoriginal folder, 210 mm x 99 mm. 12 sidor. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T Naturvärdesinventering Öckerö kretsloppspark, Öckerö kommun Naturcentrum AB i pdfrapport till Öckerö 15 sidor. Johannesson, T. & Holmer, M Naturreservatet Mellanljusnan. Vikfolder (svenska, engelska, tyska), 210 x 99 mm. 10 sidor. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T Utredning småbåtshamnar vid Slussen, Orust Underlag till FÖP. Naturcentrum AB i PDF-rapport till Orust 14 sidor. Johannesson, T & Forshed, N (andra upplagan). Änggårdsbergens naturreservat. Folder, 210 mm x 99 mm. 12 sidor. Göteborgs Botaniska Trädgård. Hultengren, S., Lindkvist, C & Johannesson, T Naturreservatet Älvrummet (svenska, engelska och tyska). Folder, 12 sidor, 210 x 99 mm. Trollhättans Stad. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Risen. Tryckoriginal folder, 12 sidor, 210 x 99 mm. Lunds Johannesson, T & Elf, A Texter till 16 naturreservat. Länsstyrelsen i Jämtland. Hultengren, S., Johannesson, T & Svedholm, S Naturiventering av öar och halvöar i Marstrands skärgård. Naturcentrum AB i PDF-rapport till länsstyrelsen Västra Götaland. 67 sidor. Johannesson, T (andra upplagan). Naturreservatet Gallhålan. Tryckoriginal folder, 12 sidor, 210 x 99 mm, 2:a upplagan. Härryda Johannesson, T. m fl Nationalparken Norra Kvill. Vikfolder, 99 x 210 mm, 16 sidor (svenska, engelska, tyska), 2:a upplagan. Johannesson, T. m fl Uppdatering Nationalparken Blå Jungfrun. Vikfolder, 99 x 210 mm, 16 sidor (svenska, engelska, tyska), 2:a upplagan. Johannesson, T. m fl Naturguide Tanunms Spiralbundet häfte i A5-format, 100 sidor. Tanums Johannesson, T. & Bohman, P Naturvårdsprogram Öckerö Öckerö 65 sidor. Johannesson, T. m fl Maglarps sandtag. Folder, 99 x 210 mm, 6 sidor, 2000 ex. Trelleborgs Johannesson, T. m fl Maglarps sandtag. Häfte, 165 mm x 240 mm, 12 sidor, 750 ex. Trelleborgs Johannesson, T. & Svedholm, J Naturvärdesinventering södra Björkö, Öckerö kommun Naturcentrum AB i pdf-rapport till Öckerö 17 sidor. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Kobbungen. Vikfolder, 99 x 210 mm, 6 sidor, 1000 ex. Strömstad Johannesson, T Naturvärdesinventering Kalven 1:138, gamla skolan Kalvsund, Öckerö kommmun Naturcentrum AB i pdf-rapport till Öckerö 13 sidor.

5 Sida 5 Johannesson, T Bedömning påverkan av småbåtshamnar vid Slussen, Orust Underlag till FÖP. Naturcentrum AB i pdf-rapport till Orust 25 sidor. Johannesson, T. m fl Nationalparken Norra Kvill. Vikfolder, 99 x 210 mm, 16 sidor (svenska, engelska, tyska). Johannesson, T. m fl Uppdatering Nationalparken Blå Jungfrun. Vikfolder, 99 x 210 mm, 16 sidor (svenska, engelska, tyska). Naturcentrum AB 2013: Änggårdsbergen. Göteborgs Botaniska Trädgård. Folder 99x210 mm, 12 sidor. Naturcentrum AB 2013: Å-leden. Tibro Folder 21 x 29 cm, sex sidor. Naturcentrum AB 2013: Hjälstavikens naturreservat. Länsstyrelsen i Uppsala. Folder 99x210 mm, 12 sidor. Naturcentrum AB 2012: Äskhult. Länsstyrelsen Halland och Västkuststiftelsen. Folder 99 x 210 mm, 12 sidor, ex ( svenska, 3000 engelska, 2000 tyska). Naturcentrum AB 2011: Rådasjön. Härryda kommun och Mölndals stad. Folder 99 x 210 mm, 12 sidor, 6000 ex samt skylt 60 x 84 cm, 12 ex. Naturcentrum AB 2011: Stäppartade torrängar i Västergötland. Länsstyrelsen Västra Götaland. Folder 8 sidor, 210 x 240 mm, 1000 ex. Naturcentrum AB 2010: Trollskogen. Länsstyrelsen i Folder 99 x 210 mm, 6 sidor. Naturcentrum AB 2010: Glotternskogen. Norrköpings Folder 99 x 210 mm, 12 sidor, ex. Naturcentrum AB 2008: Rådasjön. Nytryck vikfolder A3. Härryda Naturcentrum AB 2008: Agön-Kråkön. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB 2008: Blacksås. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB 2008: Ensjölokarna. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB 2008: Gysinge. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB 2008: Testeboån. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB 2008: Ålsjön. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Gävelborg. Naturcentrum AB. 2006: Naturreservat i Skåne län Drakamöllan-Kumlan. Folder A3. Naturcentrum AB 2006: Rådasjön. Härryda Folder A ex. Naturcentrum AB & Grahn, J. 2006: Miljöalmanacka Trollhättans Stad ex. Hultengren, S. & Johannesson, T. 2005: Skötsel- och restaureringsplaner för 35 områden i Bohusläns skärgård. Separata minirapporter för varje område. Länsstyrelsen Västra Götaland. Hultengren, S., Weibull, H., Blom, E. & Johannesson, T. 2004: Effekter av sänkt grundvatten på naturlig växtlighet årsrapport 2003/04. Naturcentrum AB & Banverket. Johannesson, T. 2004: Hullsjön. Trollhättans Stad och Vänersborgs Informationsbroschyr A5, 3000 ex. Naturcentrum & Grahn, J. 2003: Miljöalmanacka, Trollhättans ex. Naturcentrum & Grahn, J. 2002: Miljöalmanacka, Trollhättans ex. Skyltar Johannesson, T. & Lindkvist, C Nyckelvikens trädgårdar. Fem skyltar i A4/A3-format. Nacka Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Taberg. 700 x 1000 mm. Jönköpings Johannesson, T., Lindkvist, C., Johansson, N. m fl Naturreservatet Bondberget. 700 x 1000 mm. Jönköpings Johannesson, T., Forshed. m fl Bokedalen naturreservat. 841 x 594 mm. Partille Johannesson, T., Lindvkist, C. & Elfman, P Naturreservatet Ekefors. 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Johannesson, T. & Lindkvist, C Naturreservatet Hackekvarn. 594 x 841 mm. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Johannesson, T. & Elfman, P Naturreservatet Hedasjön. 594 x 841 mm. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

6 Sida 6 Johannesson, T Naturreservatet Kroxnäs. 594 x 841 mm. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Elfman, P Naturreservatet Målaskogsberg. 594 x 841 mm. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Johannesson, T., Andersson, L. & Löwendahl, A Stenrösen. 420 x 594 mm. Växjö Johannesson, T., Andersson, L. & Löwendahl, A Våtmarker. 420 x 594 mm. Växjö Johannesson, T. & Forshed, N Plantering av skog. Skylt, 210 mm x 297 mm. Lidköpings Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Holmer, M., Johansson, N. & Mossberg, B Naturreservatet Häggeberg och Granbäcks lövskogar. 2 skyltar, 700 x 1000 mm. Växjö Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Nyman, L. & Johansson, N Naturreservatet Hovshaga. Skylt, 594 x 841mm. Växjö Johannesson, T. & Elfman, P Helgasjön. Uppdaterad skylt, 594 x 841 mm. Växjö Johannesson, T., Forshed. m fl Halen naturreservat. Uppdatering avi nformationsskylt, 841 x 594 mm. Länsstyrelsen i Blekinge län. Johannesson, T. & Forshed, N Välkommen till Salamanderdammen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Värmdö Johannesson, T., Forshed, N. m fl Upptäck Björkös natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Forshed, N.& S. Hultengren Upptäck Källö-Knipplas natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T. & Mossberg, B Upptäck Hyppelns natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Forshed, N. m fl Upptäck Öckerös natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö 5 (8) Johannesson, T. & Mossberg, B Upptäck Grötös natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Forshed, N. m fl Upptäck Fotös natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Upptäck Hälsös natur. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Forshed, N. m fl Agnesesdammen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Öckerö Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Bankeberg. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Beijershamn. 594 x 841 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Ekhultebergen. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Grönudde. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Hagelstad. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Halltorp. 594 x 841 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Hjälmstad sjömarker. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Karum. 594 x 841 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Karås. 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Knisa mosse. 594 x 841 mm. Johannesson, T. Forshed, N & Holmer, M Skylt naturminnesmärkt ek. Informationsskylt, 420 x 594 mm, 2 ex. Fakenbergs Johannesson, T. & Forshed, N Temaskyltar naturreservatet Kalvahagen (Faunadepåer, Gamla träd, Betade marker, Blommande buskar, Märgelgravar, Lämningar från förr, Bryn). Informationsskyltar, 297 x 420 mm. 1 ex av vardera. Åstorps Johannesson, T., Forshed, N., Lindkvist, C. & Mossberg, B Naturreservatet Kalvahagen. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 3 ex. Åstorps Johannesson, T. & Lindkvist, C Naturreservatet Kalvahagen. Kartskylt, 594 x 841 mm, 3 ex. Åstorps Johannesson, T., Fritz, Ö., Morin, J. & Mossberg, B Naturreservatet Kalvahagen. Folder, 495 x 99 mm, 10 sidor, 200 ex. Åstorps

7 Sida 7 Johannesson, T., Forshed, N & Johansson, N Naturreservatet Anfastebo. 594 x 841 mm. Västkuststiftelsen. Johannesson, T. & Holmer, M Naturens egna hotell. Informationsskylt.105 mm 148 mm. Växjö Johannesson, T. & Holmer, M Bostad och hotell. Informationsskylt.105 mm 148 mm. Växjö Johannesson, T. & Lindkvist, C Skylt Brunnsskogen. Informationsskylt, 297 x 420 mm. Länsstyrelsen i Blekinge. Johannesson, T., Mossberg, B. & Forshed, N Naturreservatet Hågeryd. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Tryck- PDF. Länsstyrelsen i Kronoberg. Johannesson, T., Elfman, P., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Hissö. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Tryck-PDF. Länsstyrelsen i Kronoberg. Johannesson, T., Lindkvist, C. Holmer, M., Forshed, N. & Johansson, N Naturreservatet Lagnäset. 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Västerbotten. Johannesson, T Valborgs ängar. 297 mm 420 mm. Härryda Johannesson, T Skylt Life Coast Benefit. 420 * 594 mm. Tryck-PDF. Länsstyrelsen i Kalmar län. Johannesson, T. & Elfman, P Insektshotell. Informationsskylt. 148 mm 210 mm. Växjö Johannesson, T., Holmer, M. & Forshed, N Naturreservatet Eahagen-Öglunda ängar. Uppdatering informationsskylt, 750 x 1050 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Höjentorp-Drottningkullen. Uppdatering informationsskylt, 750 x 1050 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T., Holmer, M. & Forshed, N Naturreservatet Lycke-Lilla Höjen. Uppdatering informationsskylt, 750 x 1050 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T., Holmer, M. & Forshed, N Naturreservatet Torp. Uppdatering informationsskylt, 750 x 1050 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T., Holmer, M. & Forshed, N Vallebygden. Uppdatering informationsskylt, 750 x 1050 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T., Holmer, M. & Forshed, N Naturreservatet Levene äng. Uppdatering informationsskylt, 841 x 594 mm. Länsstyrelsen Västra Götaland. Johannesson, T., Johansson, N. & Lindkvist, C. m.fl Naturreservatet Skogstorp. Länsstyrelsen Stockholms län. Skylt 841 x 594 mm. Johannesson, T., Johansson, N. & Lindkvist, C. m.fl Naturreservatet Stora Uringe. Länsstyrelsen Stockholms län. Skylt 841 x 594 mm. Elf, A., Forshed, N. & Johannesson, T Naturreservatet Kungsladugården Biskopstorp. Länsstyrelsen Halland. Skylt 841 x 594 mm. Johannesson, T., Elfman, P., Holmer, M. & Forshed, N Naturreservatet Bokhultet. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Växjö Johannesson, T. & Elfman, P Naturreservatet Bokhultet. Informationsskylt, 429 x 594 mm. Växjö Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Ekskogen. Informationsskylt 210 x 297 mm. Växjö Johannesson, T., Elfman, P & Holmer, M Ved full av liv. Informationsskylt 210 x 297 mm. Växjö Johannesson, T., Elfman, P & Forshed, N Strandskogen. Informationsskylt 210 x 297 mm. Växjö Johannesson, T., Elfman, P & Lidman, C. M. A Alsumpkärret. Informationsskylt 210 x 297 mm. Växjö Johannesson, T., M. Persson & Elfman, P Helgasjön. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Växjö Johannesson, T., Forshed, N & Johansson, N Naturreservatet Braås park. Informationsskylt 594 x 841 mm. Växjö Johannesson, T., Forshed, N, Johansson, N., Holmer, M. & Lindkvist, C Naturreservatet Hanö. Informationsskylt 594 x 841 mm. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Halmdal. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Kalvnäset. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län.

8 Sida 8 Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Lerorna. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Lindsjön. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Nåntuna lund. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Slada. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Holmer, M & Lindkvist, C Naturreservatet Sånkkärret. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T. & Forshed, N Rikkärr. Informationsskylt 420 x 594 mm. Länsstyrelsen i Uppsala län. Johannesson, T., Forshed, N & Johansson, N Naturreservatet Ranneberget. Informationsskylt 594 x 841 mm. Västkuststiftelsen. Johannesson, T., Forshed, N & Mossberg, B Naturreservatet Norra Båsane. Informationsskylt 594 x 841 mm. Västkuststiftelsen. Johannesson, T., Lindkvist, C., Mossberg, B & Holmer, M Naturreservatet Orrböle. Informationsskylt, 841 x 1189 mm. Länsstyrelsen Västerbotten. Johannesson, T., Lindkvist, C., Johansson, N. & Holmer, M Naturreservatet Vindelforsarna. Informationsskylt, 841 x 1189 mm. Länsstyrelsen Västerbotten. Johannesson, T. & Elfman, P Källstorps våtmark - paradis för många. Informationsskylt, 841 x mm. Falkenbergs Johannesson, T. & Elfman, P Värdefulla våtmarker. Informationsskylt, 841 x mm. Falkenbergs Johannesson, T. m fl Fågelskyltar. 32 x 32 mm. 12 stycken olika motiv. Falkenbergs Johannesson, T., Forshed, N., Elfman, P. & Mossberg, B Naturreservatet Araby. Informationsskylt 594 x 841 mm. Växjö Johannesson, T., Forshed, N & Johansson, N Naturreservatet Rumpesjön. Informationsskylt 594 x 841 mm. Västkuststiftelsen. Johannesson, T., Forshed, N & Mossberg, B Naturreservatet Håbolsängs lövskog. Informationsskylt 594 x 841 mm. Västkuststiftelsen. Johannesson, T, Blom, E., Forshed, N. m fl Naturreservatet Böda backar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T, Blom, E. m fl Naturreservatet Greda vik. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T, Blom, E. m fl Kartskylt Knisa lövskog. Informationsskylt, 210 x 297 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Holmer, M. m fl Naturreservatet Albrunna lund. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. m fl Naturreservatet Bokenäs. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. m fl Naturreservatet Bokhultet. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Johansson, N. m fl Naturreservatet Bödakusten västra. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Holmer, M. m fl Naturreservatet Bödakusten östra. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. m fl Naturreservatet Djursnäs kase. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Flasgölerum. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Lindkvist, C., Holmer, M. m fl Naturreservatet Getebro. Informationsskylt, 420 x 594 mm.

9 Sida 9 Johannesson, T., Lindkvist, C. m fl Naturreservatet Getterum. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. m fl Naturreservatet Gösslunda. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Johansson, N. m fl Naturreservatet Smedjevik. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Holmer, M. 2012, nytryck Temaskylt Slättberg. Informationsskylt 297 x 420 mm. Trollhättans Stad. Johannesson, T. & Johansson, N. 2012, nytryck Temaskylt Rundhällar. Informationsskylt 297 x 420 mm. Trollhättans Stad. Johannesson, T. & Hultengren, S. 2012, nytryck Temaskylt Vittringsformer. Informationsskylt 297 x 420 mm. Trollhättans Stad. Johannesson, T. & Elfman, P Fåglar vid Lunds reningsverksdammar. Skylt 841 x 1189 mm. Lunds Johannesson, T., Zetterström, D. & och Mullaney, K Fågelbord, 6 st, 800 mm i diameter, 12 mm tjocka. Johannesson, T. & Elfman, P Håll hunden kopplad. Informationsskylt, 420 x 594 mm, 5 ex. Västerviks Johannesson, T., Forshed, N och Olvmo, M Naturreservatet Rinnebäcksravinen. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Lunds Johannesson, T Upptäck Nossebro strandpromenad. Informationsskylt 594 x 420 mm. Essunga Johannesson, T Kvarteret Amiralen. Informationsskylt 210 x 297 mm. Essunga Johannesson, T Stallabäckens broar. Informationsskylt 210 x 297 mm. Essunga Johannesson, T Nossebro bryggeri. Informationsskylt 210 x 297 mm. Essunga Johannesson, T. & Forshed, N Temaskyltar naturreservatet Prästamarken (Faunadepåer, Eken, Slåtterängen, Groddjur, Omtyckt skog, Bryn). Informationsskyltar, 297 x 420 mm, 1 ex vardera. Åstorps Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Prästamarken. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 2 ex. Åstorps Stenström, J., Johannesson, T. & Lindkvist, C Naturreservatet Ljungryda och Östafors Bruk. Informationsskylt 594 x 841 mm, 6 ex. Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Gröngölsmåla och Vantakalleberget. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Pieboda. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Siesjö östra. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Sillnäs. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Prästgårdsängen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Ryd. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Slagdala. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Johansson, N. m fl Naturreservatet Strömby. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. & Elman, P Naturreservatet Talldungen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Vargeslätten. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Västerstads almlund. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Yxnevik. Informationsskylt, 420 x 594 mm.

10 Sida 10 Johannesson, T., Johansson, N. m fl Naturreservatet Ängsmossen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Byrums raukar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Frösslunda sjömarker. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. & Johansson, N Naturreservatet Gullaboås. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Holmetorp. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Hultserum. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. & Johansson, N Naturreservatet Krasögle. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Lilla Vickleby lund. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T Odlingsrösen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T Kvilleken. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Björkö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Björnö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Degerrörsbacken. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Horns kungsgård. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Isgärde. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Isgärde. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Rönnerum-Abbantorp. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Strandtorp. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Ire. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Blekinge. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Listerby skärgård. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Tattamåla. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Sternö-Boön. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T, Forshed, N. & Lindkvist, C Naturreservatet Stiby backe. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Länsmansgårdsängen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Rudalund. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Segersgärde. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Sladö-Äskeskär. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Vårum. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Albrunna alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Åsebo. Informationsskylt, 420 x 594 mm.

11 Sida 11 Johannesson, T., Forshed, N Naturreservatet Stora och Lilla Vickleby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Stormaren. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Toresbo. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Vinäs. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Åby. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Möckelkullen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Möckleby-Gårdstorpa alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N Naturreservatet Parteby och Alvlösas alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Solberga alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Mellstaby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Klinta-Stora Smedby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. & Forshed, N Naturreservatet Kvinnsgröta alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Lilla Dalby-Bjärby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Hammarby-Smedby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Helgerum. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Hulterstads alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Karlevi norra och södra alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Gårdby alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Gynge-Mysinge alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Fröstorp. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Emsfors-Karlshammar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Dröstorps alvar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Dalby lund. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Skedås. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Åby sandbackar. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Misterhult. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Rågö. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Gårdby sandhed. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T Naturreservatet Böda-Karsnabbens FSO. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Karlsson, H. Johansson, N Nationalparken Blå Jungfrun. Informationsskylt, 420 x 594 mm.

12 Sida 12 Johannesson, T Dagvattendammar vid Rådasjön. Informationsskylt, 420 x 594 mm, 2:a upplagan. Härryda Lindkvist, C. & Johannesson, T Råda säteri. Informationsskylt, 1070 x 675 mm, 2:a upplagan. Härryda Johannesson, T. m fl Naturvårdsområdet Balgö. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Kungsbackafjordens öar. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Vendelsöarna. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl Värdefulla kusthedar. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. m fl GRACE i Halland. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Halland. Johannesson, T. & Holmer, M Naturreservatet Mellanljusnan. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T. & Holmer, M Naturreservatet Mellanljusnan. Informationsskylt, 841 x 1189 mm. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T & Forshed, N (andra upplagan). Änggårdsbergens naturreservat. Informationsskylt, 594 mm x 841 mm. Göteborgs Botaniska Trädgård. Johannesson, T & Forshed, N Lerums symbolträd. Informationsskylt, 297 mm x 420 mm 2 ex. Lerums Johannesson, T & Forshed, N Dalslands symbolträd. Informationsskylt, 420 mm x 594 mm, 2 ex. Dalslands miljökontor. Johannesson, T Naturreservatet Gallhålan. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 10 ex, 2:a upplagan. Härryda Johannesson, T. m fl Naturreservatet Ersdalen. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Öckerö Johannesson, T. m fl Mulleskogen. Skylt 40 x 60 cm, 2 ex. Perstorps Johannesson, T., Lindkvist, C & Elfman, P Naturreservatet Maglarps sandtag. Informationsskylt, 400 x 600 mm, 2 ex. Trelleborgs Johannesson, T. & Elfman, P. 2014: Maglarps sandtag-rikt på arter. Informationsskylt, 430 x 600 mm, 1 ex. Trelleborgs Johannesson, T. m fl Naturreservatet Fågelsångsdalen. Informationsskylt, 594 x 841 mm. Lunds Johannesson, T. m fl Vingängen. Skylt 60 x 84 cm, 2 ex. Skara Johannesson, T. m fl Nossan. Informationsskylt, 210 x 290 mm. Essunga Johannesson, T. m fl Nya bostäder - högt och lågt. Informationsskylt, 210 x 290 mm. Essunga Johannesson, T. m fl Kvarnar och broar. Informationsskylt, 210 x 290 mm. Essunga Johannesson, T. m fl Uteklassrum och fjärilsrestaurang. Informationsskylt, 210 x 290 mm. Essunga Johannesson, T. m fl Insekthotell. Informationsskylt, 210 x 290 mm. Essunga Johannesson, T. & Forshed, N Finnsjöns frluftsområde. Informationsskylt, 610 x 440 mm, 7 ex. Härryda Johannesson, T., Lindkvist, C. & Holmer, M Naturreservatet Majorns hage. Informationsskylt, 420 x 592 mm. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Holmer, M Naturreservatet Larzonska. Informationsskylt, 420 x 592 mm. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Holmer, M Naturreservatet Flarksjöberget. Informationsskylt, 592 x 841 mm. Länsstyrelsen Gävleborg. Johannesson, T. m fl Uppdatering av original av 10 skyltar till naturstig. Informationsskyltar, 594 x 420 mm, 4 ex av varje original. Linköpings Johannesson, T. & Forshed, N Symbolträd Trollhättan. Informationsskylt, 600 x 840 mm, 3 ex. Trollhättans Stad. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Kobbungen. Informationsskylt, 600 x 840 mm, 4 ex. Strömstad

13 Sida 13 Johannesson, T Lextorpseken. Informationsskylt, 210 mm x 290 mm, 3 ex. Trollhättans Stad. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Johansson, N. & Mullarney, K Naturreservatet Fölsö. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N & Holmer, M Naturreservatet Ryssberget. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Valje. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Tromtö. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Johansson, N Naturreservatet Tromtö. Informationsskylt, 841 x 1189 mm, 3 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Mossberg, B Naturreservatet Utklippan. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Holmer, M Naturreservatet Skärva. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Björstorps hage. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Mossberg, B Naturreservatet Björkeryd. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Johansson, N. & Mossberg, B Naturreservatet Listershuvud. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Eriksberg. Informationsskylt, 594 x 841 mm, endast tryckoriginal. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Forsby. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Furön. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Hammarsebo brandfält. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Hulöhamn-Vindåsen. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Holmer, M. m fl Naturreservatet Hönstorp. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Knisa mosse. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Kvarntorpet. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Lilla Horns löväng. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Långrälla-Borg. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Holmer, M. m fl Naturreservatet Lämmeldal. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T. m fl Naturreservatet Malghult. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Marsö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Strupö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Länsstyrelsen Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Älö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Forshed, N. m fl Naturreservatet Örö. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T. m fl Naturreservatet Västra äng. Informationsskylt, 420 x 594 mm. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Mullarney, K Naturreservatet Bockön-Mjöön. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex.

14 Sida 14 Johannesson, T., Lindkvist, C., Johansson, N. & Forshed, N Naturreservatet Jordö. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Johansson, N Naturreservatet Kvalmsö. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Mossberg, B Naturreservatet Lillagärde. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Holmer, M Naturreservatet Moabacken. Informationsskylt, 594 x 841 mm5, ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Mossberg, B. & Johansson, N Naturreservatet Mörrumsån. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 10 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N Naturreservatet Prästamarken. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Mossberg, B. & Mullarney, K Naturreservatet Stilleryd. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N., Holmer, M, Johansson, N. & Elfman, P Naturreservatet Tjärö. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex, 2:a upplagan. Johannesson, T., Lindkvist, C., Forshed, N. & Elfman, P Naturreservatet Torhamns udde. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex, 2:a upplagan. Johannesson, T., Lindkvist, C. & Forshed, N Naturreservatet Åmma. Informationsskylt, 594 x 841 mm, 5 ex. Naturcentrum AB Allgunnen. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Gillsättra. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Karås. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Kvill. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Strandhagen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Stilleryd. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Böda Prästgård. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Dyestad. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Grytsjön. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Kalkstad. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Lövö. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Norra Göten. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Rösselkärret. Länsstyrelsen i Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Parnassens historia. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 60 cm. Naturcentrum AB Parnassens naturvärden. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 60 cm. Naturcentrum AB Entréskylt Hjälstaviken. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Fåglar i vassen. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Fåglar i luften och på vattnet. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Naturvärden Hjälstaviken. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Naturvärden fåglar. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Hjälstavikens historia. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Målpunkter vid utsikten. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 120 x 30 cm. Naturcentrum AB Hjälstaviken Översikt. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 84 x 84 cm. Naturcentrum AB Entréskylt Hjälstaviken. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 60 x 80 cm. Naturcentrum AB Gåsskylt. Länsstyrelsen i Uppsala. Skylt 42 x 60 cm.

15 Sida 15 Naturcentrum AB Änggårdsbergen. Göteborgs Botaniska Trädgård. Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Fagereke. Oskarshamns Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Sjöboviken. Oskarshamns Skylt 60 x 84 cm. Naturcentrum AB Entréskylt Å-leden. Tibro Skylt 29 x 42 cm. Naturcentrum AB Åns små invånare. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Tibrobäcken. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Död ved viktig för många. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Fåglar vid vattnet. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Strandskog. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Trollsländor luftens akrobater. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Ädellövträd. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Vanliga växter. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Fjärilar. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Blommande träd och buskar. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Strandäng. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Fågelliv. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Fladdermöss. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Orkidéer. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Grodor och ödlor. Tibro Skylt 21 x 29 cm. Naturcentrum AB Några växter och djur i reservatet. Borås Stad. Skylt 70 x 100 cm. Naturcentrum AB Horstomyren-Storberget. Länsstyrelsen Värmland. Skylt 60 x 84 cm, 8 ex. Naturcentrum AB Bergholmen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Böda Prästgård. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Dyestad. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Grytsjön. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Kalkstad. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Lövö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Norra Göten. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Rösselkärret. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Fågelbord Änder. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Rovfåglar. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Vadare. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Småfåglar. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Måsar och trutar. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Gäss och svanar. 80 cm i diameter. Naturcentrum AB Fågelbord Getterön. Skylt 21 x 30 cm. Naturcentrum AB Skogsbo. Skylt 84 x 60 cm. Länsstyrelsen Halland. Naturcentrum AB Digesgård. Skylt 84 x 60 cm. Länsstyrelsen Halland. Naturcentrum AB Yttra Berg. Skylt 84 x 60 cm. Länsstyrelsen Halland. Naturcentrum AB Tira öar. Skylt 84 x 60 cm. Länsstyrelsen Halland. Naturcentrum AB Bockemålen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Horsö-Värsnäs. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm.

16 Sida 16 Naturcentrum AB Lindreservatet. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Skrikebo. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Stensryd. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Stora Vrången. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Vackerslät. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Vanserum-Bäck. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Vinökalv. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Berga. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Blankaviken. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Blomsfors. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Knästorp. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Krokshult. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Köksmåla. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Mörtfors. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Späckemåla. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Stamsjövägen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Västra Marströmmen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Ölvedal. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Fiskväg vid Apelnäs kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds Naturcentrum AB Fiskväg vid Bosgårdens kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds Naturcentrum AB Fiskväg vid Forsa kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds Naturcentrum AB Grönkullens fors. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds Naturcentrum AB Fårhagsberget. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Grönudde. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Ljungåsen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Ljusterö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Nabben. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Norra Tjust skärgård. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Runnö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Solidö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Trässö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Vickleby ädellövskog. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Åby sandbackar. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Örarevet. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Bergholmen-Stora Kalvö. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Konungsbacken. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Mossberga-Vipetorp. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Skeppersäng. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Strandskogen. Länsstyrelsen i Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Alsjöåsen. Länsstyrelsen i Gävleborg. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Blårönningen. Länsstyrelsen i Gävleborg. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB Brännan. Länsstyrelsen i Gävleborg. Skylt 40 x 60 cm.

CURRICULUM VITAE. Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag. Utbildning. Kurser

CURRICULUM VITAE. Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag. Utbildning. Kurser Sida 1 CURRICULUM VITAE Therese Johannesson Biolog och naturinformatör. Fast anställning på Naturcentrum sedan år 2003. Arbetar huvudsakligen med framtagning av informationsmaterial, informationsfoldrar,

Läs mer

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Sida 1 CURRICULUM VITAE 2018-04-13 Therese Johannesson Biolog och naturinformatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2001. Arbetar med text, formgivning och nyproduktion av illustrationer i samband

Läs mer

Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Therese Johannesson Biolog och informatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2001. Arbetar med text, formgivning och nyproduktion av illustrationer i samband med framtagande av naturinformation samt

Läs mer

2004- Sekreterare Göteborgs biologiska förening (vänförening till Göteborgs Naturhistoriska museum)

2004- Sekreterare Göteborgs biologiska förening (vänförening till Göteborgs Naturhistoriska museum) NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING Therese Johannesson Therese Johannesson har arbetat som biolog och informatör hos Naturcentrum AB sedan 2001. Hon har deltagit vid framställning av ett stort antal skyltar

Läs mer

Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Therese Johannesson. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Therese Johannesson Therese Johannesson har arbetat som biolog och informatör hos Naturcentrum AB sedan 2001. Hon har deltagit vid framställning av ett stort antal skyltar och informationsmaterial till

Läs mer

SE Gillsättra Mörbylånga Gränsjustering 90,8 90,7 NR 90, ,3 80,00 Habitatjustering , ,5 4,10

SE Gillsättra Mörbylånga Gränsjustering 90,8 90,7 NR 90, ,3 80,00 Habitatjustering , ,5 4,10 Regeringens förslag till ändringar i beslutade områden av intresse för Europeiska unionen enligt bestämmelserna i artoch habitatdirektivet (SCI- resp. SAC-områden) Datum: 2012-08-09 (= gällande uppgifter

Läs mer

Komplettering av Natura 2000-nätverket i Kalmar län

Komplettering av Natura 2000-nätverket i Kalmar län Komplettering av Natura 2000-nätverket i Kalmar län Bilaga 1. Befintliga naturreservat som föreslås för Natura 2000-utpekande NAMN BESKRIVNING NR BILDAT MARKAGARE KOMMUN AREAL Mossberga- Busk- och trädbevuxna

Läs mer

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Meritförteckning Anna Elf Biolog och informatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002. Utformar skyltar och informationsmaterial till naturområden. Genomför även naturvårdsinventering, biotopkartering

Läs mer

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Meritförteckning Anna Elf Biogeovetare och naturinformatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002. Utformar skyltar och informationsmaterial till naturområden. Genomför även naturvårdsinventering,

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västra Götalands län

Företagsamheten 2018 Västra Götalands län Företagsamheten 2018 Västra Götalands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Andreas Malmqvist NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING

Andreas Malmqvist NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING Andreas Malmqvist Andreas Malmqvist har arbetat som naturvårdsbiolog hos Naturcentrum AB sedan 2000. Tidigare har han bland annat haft kortare uppdrag inom Lunds och Umeå

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län

Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Företagsamheten 2017 Västra Götalands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 04001 Ås Mörbylånga 04002 Ölands Södra Udde Mörbylånga 04003 Vindskyddet, Ölands Södra Udde Mörbylånga 04004 Sälön, Ö Ölands

BMS Id Lokal Kommun 04001 Ås Mörbylånga 04002 Ölands Södra Udde Mörbylånga 04003 Vindskyddet, Ölands Södra Udde Mörbylånga 04004 Sälön, Ö Ölands BMS Id Lokal Kommun 04001 Ås Mörbylånga 04002 Ölands Södra Udde Mörbylånga 04003 Vindskyddet, Ölands Södra Udde Mörbylånga 04004 Sälön, Ö Ölands Södra Udde Mörbylånga 04005 Pölen, Ö Ölands Södra Udde Mörbylånga

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

276 3 Storstadsområden. SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2003

276 3 Storstadsområden. SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2003 276 3 Storstadsområden Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2002 och 2003 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2002 and 2003 Storstadsområde Folkmängd 31 dec. Folkökning Storstadsområde

Läs mer

Uppdrag och kompetens

Uppdrag och kompetens Inventeringar 2005 Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget,

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

TRANSPORTUNDERSÖKNING UNIVERSEUM MARS 2019

TRANSPORTUNDERSÖKNING UNIVERSEUM MARS 2019 TRANSPORTUNDERSÖKNING UNIVERSEUM MARS 2019 1 OM UNDERSÖKNINGEN BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med undersökningen var att kartlägga hur Universeums besökare transporterar sig till Universeum, samt var de parkerar.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Naturinventering och naturvärdesbedömning av planområdet Eriksbergs verksamhetsområde på Koön, Kungälvs kommun

Naturinventering och naturvärdesbedömning av planområdet Eriksbergs verksamhetsområde på Koön, Kungälvs kommun Naturinventering och naturvärdesbedömning av planområdet Eriksbergs verksamhetsområde på Koön, Kungälvs kommun Datum 12 juli 2012 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Pauline Svensson) Konsult Melica

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Foto från föreningen Haverdalsbyn

Foto från föreningen Haverdalsbyn 2011 06 08 Foto från föreningen Haverdalsbyn Folkmängdsutveckling I Sveriges kommuner 2000-2010 2000-12-31 till 2010-12-31 Procent -10-0 1-2 3-4 5-9 10-21 Utveckling 2000-2010 Mälardalen (AB, C, D, E)

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

GENOMFÖRDA UPPDRAG 1993-2013

GENOMFÖRDA UPPDRAG 1993-2013 GENOMFÖRDA UPPDRAG 1993-2013 NATURCENTRUM AB Verksamhet Bolaget bedriver forsknings- och informationsverksamhet med anknytning till natur och mil- jö. Företaget erbjuder kvalificerad kompetens och helhetslösningar

Läs mer

Ahlén, J. 2013. Bedömning av förutsättningar för fladdermöss. Brännan, Uppvidinge kommun. Underlag inför planerad

Ahlén, J. 2013. Bedömning av förutsättningar för fladdermöss. Brännan, Uppvidinge kommun. Underlag inför planerad Referenslista 2013 Ahlén, J. & Svedholm, J. 2013. Inventering av naturvärden och groddjur vid Skra Bro och Kronängen, Björlanda, Göteborgs stad. Naturcentrum AB, rapport 40 sidor. Ahlén, J. 2013. Bedömning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Trendriktning Distansmöten juni 217-mars 218 5 Trendriktning Hela VGR maj 217 - mars 218 Trend Antal Distansmöten 45 4 Alingsås lasarett 35 3 25 2 15 1 5 Skaraborgs sjukhus NU-Sjukvården Kungälvs sjukhus

Läs mer

Förening Datum För.rapport Datum För.rapport Rösträtt Antal röster Röster/SDF Antal Kommentarer

Förening Datum För.rapport Datum För.rapport Rösträtt Antal röster Röster/SDF Antal Kommentarer Röstlängd 2016-2018 Uppdaterad 2018-09-05/MJ Förening 2016-2017 Datum För.rapport 2017-2018 Datum För.rapport Rösträtt Antal röster Röster/SDF Antal Kommentarer Bohuslän-Dals KF (6) 5/6 Hakefjordens KK

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län Företagsamheten 2019 Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik oktober 2011

Inkvarteringsstatistik oktober 2011 Inkvarteringsstatistik oktober 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg

HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg SOM HKI - Holmbergs kommunindex och KPNI - kommunpolitiskt nöjdhetsindex Sören Holmberg februari 2008 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Nöjd med hur demokratin fungerar i den kommun där

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik kommun

Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik kommun 2018-05-18 Sid 1 (22) Ostkustjakt AB Sjöstadsvägen 26 593 44 Västervik Elektronisk delgivning Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2013-10-30 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om Brottsofferjouren

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige september 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige september 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige september 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Komplettering av Natura 2000-nätverket i Kalmar län

Komplettering av Natura 2000-nätverket i Kalmar län fi t h. en BESLUT We Länsstyrelsen 1 (10) Miljö- och Naturavdelningen Tomas Järnetun Tel. direkt: 010-223 85 28 tomas arnetun @ lansstyrelsen. s e Naturvårdsverket anne-li.maurin@naturvardsverket.se Komplettering

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner)

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner) Länstabeller Stockholms län elevenkäter, åk 5 elevenkäter, åk 8 1. Danderyd (1) 1. Södertälje (70) 1. Norrtälje (91) 2. Täby (2) 2. Danderyd (71) 2. Danderyd (101) 3. Lidingö (4) 3. Nacka (117) 3. Södertälje

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige augusti 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige augusti 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige augusti 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Postadress Kalmar Telefon E-post Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax Hemsida

Postadress Kalmar Telefon E-post Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax Hemsida Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar Naturreservat Beslut Föreskrifter

Läs mer

Student_NatfakGU_2011

Student_NatfakGU_2011 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakultetskansliet Student_NatfakGU_2011 Enkät till nya naturvetarstudenter höstterminen 2011 Resultatrapport 2011-11-28 (kompletterad 2011-12-02) Skrivkraft magnus

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2011

Inkvarteringsstatistik juli 2011 Inkvarteringsstatistik juli 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1986. Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Kulturskoleverksamhet

Kulturskoleverksamhet Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5, 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se kulturradet.se s.1(9) Kulturskoleverksamhet Beslut om bidrag, belopp i kronor Ale kommun, 176 000 Aneby kommun,

Läs mer

Gästnattsrapport November 2014

Gästnattsrapport November 2014 Gästnattsrapport November 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2011

Inkvarteringsstatistik februari 2011 Inkvarteringsstatistik februari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer