Företagsamheten Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsamheten Västra Götalands län"

Transkript

1 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län

2 Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Västra Götalands län Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten per kommun Företagsamhetens tillväxt... 9 Företagsamma unga... 9 Kvinnors företagsamhet Långsiktig tillväxt Tillväxten per kommun Nyföretagsamheten Kvinnors nyföretagsamhet Historisk utveckling Nyföretagsamheten per kommun Avslutning av företagsamheten... 18

3 Västra Götalands län 3 1. Inledning s mätning av den svenska företagsamheten utförs en gång om året och använder sig av statistik som inhämtats vid årsskiftet av det aktuella året. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling ökar eller minskar och i vilken takt förändringen sker. Uppgifterna hämtas från UC AB och sammanställs av Kreicbergs Utredning & Opinion AB. Att mäta graden av företagande och nyföretagande på regional och lokal nivå är ofta problematiskt. Vid mätningar av antal registrerade och nyregistrerade företag kan en företagare räknas flera gånger om han eller hon står som ägare till fler än ett företag. Detta förfarande gör att graden av företagande överskattas. När det gäller nyföretagande finns även problem med ombildningar. Om en enskild firma ombildas till ett aktiebolag kan det noteras som ett nytt företag även fast det är samma person som driver företaget. I det fallet har det ju inte tillkommit någon ny företagare. Andra undersökningar använder sig av samkörning av olika register för att identifiera företagare. De undersökningarna har nackdelen att de tar lång tid att sammanställa och aktualiteten i statistiken blir lidande. s företagsamhetsundersökning mäter företagsamma människor och inte registrerade företag och därmed kan vi nu presentera om det tillkommit fler företagsamma människor under Förfarandesättet gör att vi undviker dubbelräkningar men ändå bibehåller en färsk och aktuell statistik. Som företagsam räknas individer som har en f-skattesedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Alla individer som uppfyller något av dessa kriterier räknas som företagsamma i denna mätning 1. Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Av denna anledning finns det alltså fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamhetsmätningen är en totalundersökning och kan därför användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner över tiden. Utifrån de inhämtade data kan även nyföretagsamheten och avslutning av företagsamhet redovisas på läns- och kommunal nivå. De data som använts för denna rapport inhämtades under januari 2013 och avser företagsamheten för år På s webbplats finns rapporter för Sveriges samtliga 21 län att ladda ned. I rapporten anges förändringen av företagsamheten på två olika sätt. Dels den procentuella förändringen av antalet företagsamma, dels hur andelen företagsamma av befolkningen har utvecklats. Dessa förändringar kan gå åt olika håll. Även om antalet företagsamma ökar kan företagsamheten som andel av befolkningen minska. Det inträffar då befolkningen ökar i snabbare takt än företagsamheten. Vidare kan utvecklingen variera mellan olika län och olika kommuner. Ett exempel i år är Blekinge läns utveckling av kvinnors företagsamhet. I Blekinge har andelen företagsamma kvinnor ökat under året medan andelen legat stilla i riket. Samtidigt har antalet företagsamma kvinnor ökat i betydligt lägre takt än i riket som helhet. Förklaringen är att antalet kvinnor i den arbetsföra befolkningen ökat i betydligt lägre takt i Blekinge jämfört med riksgenomsnittet. 1 På finns en utförlig beskrivning.

4 Västra Götalands län 4 2. Sammanfattning Västra Götalands län Totalt finns nu företagsamma personer i länet. Av befolkningen i yrkesverksam ålder är 11,4 procent företagsamma i Västra Götaland, vilket är en marginell minskning jämfört med förra året. Kvinnors företagsamhet växer däremot i takt med den kvinnliga befolkningen. Andelen kvinnor som är företagsamma uppgår således fortsatt till 6,5 procent. Under året ökade antalet företagsamma personer med 205 personer, viket motsvarar en tillväxt på 0,2 procent. Det är en betydande nedväxling jämfört med föregående år då tillväxten skrevs till 2,2 procent. Majoriteten av länen i Sverige har registrerat en stor nedgång i tillväxten av företagsamma personer jämfört med förra mätningen. Den unga företagsamheten i länet uppvisar för första gången sedan år 2002 en negativ tillväxt. Antalet yngre företagsamma människor har under året minskat med 219 personer, vilket ger en negativ tillväxttakt på 1,0 procent. Även i riket som helhet har antalet unga företagsamma personer minskat under året med en negativ tillväxt på 0,8 procent. Tanum kommun har länets mest företagsamma befolkning där 18,7 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Grästorps kommun uppvisar den starkaste tillväxttakten under det senaste året. Företagsamheten har ökat med 26 individer under mätperioden, vilket motsvarar en tillväxttakt på 4,2 procent. I Hjo kommun har antalet företagsamma personer minskat med 3,3 procent, vilket är svagast i länet. Ytterligare 19 kommuner i Västra Götaland visar en tillbakagång av företagsamheten under året. Antalet företagsamma kvinnor i Västra Götaland har ökat snabbast i Grästorp där tillväxttakten uppmättes till 11,7 procent under mätperioden. Sammantaget växte kvinnors företagsamhet i hela länet med 0,7 procent, vilket är klart svagare än riksgenomsnittet på 1,4 procent. Under år 2012 valde nya individer att bli företagsamma i Västra Götalands län. Det är klart färre än under förra året då nyföretagsamheten uppgick till personer. Nyföretagsamheten i länet minskar alltså i relation till befolkningen i arbetsför ålder. Sammantaget valde 10,3 personer i länet att bli företagsamma per 1000 invånare. I Västra Götalands län valde kvinnor att bli företagsamma under det senaste året. I förhållande till den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder betyder det 7,4 nyföretagsamma per 1000 invånare. Även kvinnors nyföretagsamhet går tillbaka en del jämfört med förra året då antalet uppgick till 8,3 per 1000 invånare. Att tillväxten av företagsamheten mattats av under året beror dels på att nyföretagsamheten minskat, men även på att avsluten ökat. I Västra Götaland ökade antalet avslutare kraftigt, från till under det senaste året.

5 Gotland Stockholm Jämtland Halland Kronoberg Riket Uppsala Skåne Västra Götaland Kalmar Dalarna Jönköping Västernorrland Västerbotten Södermanland Värmland Östergötland Norrbotten Gävleborg Blekinge Örebro Västmanland Västra Götalands län 5 3. Företagsamheten Vid årsskiftet fanns aktivt företagsamma människor i Västra Götaland, vilket motsvarar 11,4 procent av den arbetsföra befolkningen (16-74 år). Antalet företagsamma personer har under året vuxit långsammare än befolkningen. Andelen företagsamma personer har därför backat marginellt jämfört med förra mätningen. Västra Götalands företagsamhet ligger därmed fortsatt något lägre än riksgenomsnittet. I riket som helhet finns det personer som är aktivt företagsamma. Sammantaget ansvarar således 12 procent av svenskarna i arbetsför ålder för någon typ av företag, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående mätning. Diagram 1. Andel företagsamma människor av den arbetsföra befolkningen (16-74 år) ,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 12,0% 11,4% Företagsamma unga Yngre individer ansvarar för företag i en klart lägre utsträckning av förklarliga skäl. Men ett tidigt inträde i företagandet ger värdefull erfarenhet för individerna som kan användas för framtida företagssatsningar. Vid årsskiftet fanns unga företagsamma personer i Västra Götaland och sammantaget ansvarar 5,4 procent av länets ungdomar för någon typ av företag. Det är en marginell minskning med 0,1 procentenheter sedan förra mätningen. Västra Götalands unga företagsamhet ligger något lägre än riksgenomsnittet (5,6 procent). Kvinnors företagsamhet Att kvinnor deltar i företagandet i en högre utsträckning är en nödvändighet för att Sveriges företagande ska nå en europeisk nivå. Av Västra Götalands företagsamma människor är cirka kvinnor. I likhet med samtliga Sveriges län är kvinnornas företagsamhet klart lägre än männens. Men storleken på skillnaden mellan könen varierar betydligt mellan länen. Av Västra Götalands kvinnor i arbetsför ålder ansvarar 6,5 procent för ett företag, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående mätning. Kvinnornas företagsamhet växer således i takt med länets kvinnliga befolkning. Det är däremot fortfarande något lägre än riket som helhet där 7,2 procent av den kvinnliga befolkningen är företagsamma. Skulle Västra Götaland nå upp till riksgenomsnittet skulle det betyda ett tillskott på cirka företagsamma kvinnor.

6 Stockholm Gotland Jämtland Halland Skåne Riket Uppsala Västra Götaland Kronoberg Dalarna Södermanland Kalmar Värmland Västernorrland Gävleborg Norrbotten Jönköping Östergötland Västerbotten Örebro Västmanland Blekinge Västra Götalands län 6 Diagram 2. Kvinnors företagsamhet i andel av kvinnor i arbetsför ålder (16-74 år) ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 7,2% 6,5% 0,0% Historisk utveckling Under den senaste tioårsperioden har företagsamheten i Västra Götaland stadigt ökat i relation till befolkningen i arbetsför ålder. ets notering är ett trendbrott, för första gången sedan företagsamhetsmätningen startade har befolkningen vuxit snabbare än vad företagsamheten gjort. Under samma period har andelen företagsamma kvinnor stigit från 5,2 till 6,5 procent. ets notering är en tangering av toppnoteringen som uppmättes förra året. Ökningen av den unga företagsamheten har varit blygsammare under de senaste tio åren. Andelen unga som ansvarar för ett företag har stigit från 4,7 procent till 5,4 procent på 10 år. Diagram 3. Utveckling av andel företagsamma personer i andel av befolkningen ,0% 12,0% 10,0% 10,3% 11,4% 8,0% 6,0% 4,0% 5,2% 4,7% 6,5% 5,4% Total Kvinnor Unga 2,0% 0,0%

7 Västra Götalands län 7 Företagsamheten per kommun Det finns stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller deras respektive grad av företagsamhet. Skillnaderna beror många gånger på olika näringslivsstrukturer och dessa förändras i de flesta fall i en långsam takt. Det är alltså inte troligt att andelen företagsamma i en kommun förändras kraftigt från år till år. Tanums kommun har Västra Götalands mest företagsamma befolkning. Av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar 18,7 procent för ett företag. Lägst andel uppvisar industriorten Trollhättan där endast 7,2 procent räknas som företagsamma. Sammantaget är företagsamheten högre än riksgenomsnittet i 32 av 49 kommuner i Västra Götaland. Essunga har länets största andel av unga företagsamma personer. Av de som ännu inte fyllt 35 år ansvarar 10 procent för ett företag. När det gäller kvinnors företagsamhet uppvisar Tjörns kommun länets högsta deltagande. Av kvinnorna i arbetsför ålder är 9,9 procent företagsamma. Sammantaget når 19 av länets 49 kommuner upp till riksgenomsnittet för kvinnors företagsamhet. I länets största kommun, Göteborg, är 10,7 procent av den arbetsföra befolkningen företagsam, vilket är en oförändrad andel jämfört med förra mätningen. Även kvinnors företagsamhet är oförändrad i relation till befolkningen och dessutom på en klart lägre nivå (6,8 procent).

8 Västra Götalands län 8 Tabell 1. Företagsamhet i andel av befolkning Kommun Antal företagsamma Andel företagsamma Andel kvinnor Andel unga Tanum ,7% 8,4% 6,6% Orust ,2% 9,6% 7,7% Essunga ,2% 7,4% 10,0% Tjörn ,9% 9,9% 6,4% Vara ,6% 8,1% 8,0% Sotenäs ,2% 9,8% 6,3% Grästorp ,8% 7,7% 8,0% Dals-Ed ,1% 6,9% 6,8% Herrljunga ,1% 7,0% 6,0% Vårgårda ,0% 8,2% 6,4% Öckerö ,0% 8,8% 6,6% Mellerud ,8% 7,9% 6,7% Färgelanda ,4% 7,1% 6,3% Ulricehamn ,1% 7,4% 6,3% Svenljunga ,0% 6,5% 6,3% Bollebygd ,0% 8,2% 5,4% Götene ,0% 8,0% 5,4% Hjo ,8% 7,3% 5,5% Lerum ,8% 8,2% 5,5% Strömstad ,6% 7,1% 5,2% Munkedal ,6% 6,3% 6,5% Kungälv ,2% 7,3% 5,7% Härryda ,1% 7,7% 5,1% Töreboda ,9% 6,7% 5,4% Mark ,8% 6,9% 5,1% Falköping ,8% 6,5% 5,2% Stenungsund ,7% 7,6% 4,7% Skara ,5% 7,5% 4,9% Tranemo ,5% 6,0% 5,6% Bengtsfors ,3% 6,8% 4,9% Alingsås ,3% 6,6% 4,9% Gullspång ,1% 5,6% 5,2% Lidköping ,9% 6,1% 4,7% Tidaholm ,6% 6,3% 4,8% Lysekil ,5% 6,3% 4,0% Karlsborg ,4% 6,6% 5,3% Partille ,2% 6,4% 4,6% Lilla Edet ,0% 5,6% 5,8% Mölndal ,8% 6,4% 4,8% Åmål ,7% 6,7% 3,9% Göteborg ,7% 6,8% 6,0% Uddevalla ,5% 5,7% 4,7% Tibro ,4% 5,1% 4,0% Ale ,0% 5,5% 4,0% Borås ,8% 5,2% 4,6% Mariestad ,5% 4,9% 3,8% Vänersborg ,0% 4,3% 3,8% Skövde ,9% 4,7% 4,3% Trollhättan ,2% 3,9% 3,4%

9 Kronoberg Västerbotten Norrbotten Södermanland Stockholm Värmland Halland Gotland Örebro Riket Västernorrland Skåne Jönköping Västmanland Dalarna Västra Götaland Östergötland Kalmar Blekinge Uppsala Gävleborg Jämtland Västra Götalands län 9 4. Företagsamhetens tillväxt Under år 2012 ökade företagsamheten i Västra Götalands län med 205 individer, vilket motsvarar en tillväxttakt på 0,2 procent. I likhet med de flesta regionerna är det en kraftig nedväxling jämfört med föregående år. Förra året växte Västra Götalands företagsamhet med 2,2 procent. Toppnoteringen i länet uppmättes år 2007 då den lokala företagsamheten växte med 3,4 procent. Rikets tillväxt av företagsamheten har under det senaste året saktat ned till 0,6 procent från förra årets notering på 2,7 procent. Trots nedväxlingen föreligger fortsatt en stor dynamik inom den regionala företagsamheten. Under det senaste året har nya individer tillkommit som företagsamma medan har lämnat företagsamheten. Västra Götalands län uppvisar däremot ett relativt stort flyttunderskott av företagsamma människor. Diagram 4. Tillväxt av antal företagsamma människor ,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% 0,6% 0,2% Företagsamma unga Den unga företagsamheten i länet uppvisar för första gången sedan år 2002 en negativ tillväxt. Antalet yngre företagsamma människor har under året minskat med 219 personer, vilket ger en negativ tillväxttakt på 1,0 procent. Även i riket som helhet har den unga företagsamheten minskat under året med en negativ tillväxt på 0,8 procent.

10 Kronoberg Jönköping Västerbotten Värmland Västmanland Stockholm Skåne Södermanland Riket Gävleborg Örebro Halland Östergötland Västernorrland Dalarna Gotland Kalmar Norrbotten Blekinge Västra Götaland Uppsala Jämtland Kronoberg Norrbotten Västernorrland Örebro Östergötland Jönköping Kalmar Värmland Uppsala Västerbotten Stockholm Riket Halland Västra Götaland Södermanland Dalarna Jämtland Västmanland Skåne Gävleborg Gotland Blekinge Västra Götalands län 10 Diagram 5. Tillväxt av företagsamma unga ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -0,8% -1,0% Kvinnors företagsamhet I majoriteten av Sveriges län har kvinnornas företagsamhet vuxit betydligt snabbare under det senaste året än vad den generella företagsamheten gjort. Västra Götaland är inget undantag. Sammantaget har kvinnornas företagsamhet vuxit med 254 personer, vilket motsvarar en tillväxttakt på 0,7 procent. Den kvinnliga företagsamheten i länet har alltså vuxit 0,5 procentenheter snabbare än den totala företagsamheten. I riket som helhet har det tillkommit cirka kvinnor i företagsamheten under det senaste året, vilket motsvarar en tillväxttakt på 1,4 procent. Diagram 6. Tillväxt av kvinnors företagsamhet ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% 1,4% 0,7%

11 Västra Götalands län 11 Långsiktig tillväxt Två grupper är särskilt viktiga för att Sveriges företagsamhet ska utvecklas i en positiv riktning: ungdomar och kvinnor. För ungdomar är ett tidigt inträde i företagandet en viktig erfarenhet. Ungdomar går ut och in i företagandet i en snabbare takt, men erfarenheten av företagandet i yngre år är viktig för en framtida, mer långvarig satsning på företagandet. Den andra gruppen är kvinnorna vars delaktighet i företagandet är klart lägre i Sverige än i stora delar av övriga Europa. För att företagandet i Sverige någon gång ska nå europeiska nivåer är det helt nödvändigt att kvinnorna blir mer involverade i företagsamheten. s företagsamhetsundersökning har tillgång till lokala och regionala data som sträcker sig till 2000-talets början. Det gör att vi kan utläsa hur dessa bägge gruppers långsiktiga tillväxt har utvecklats. Vi kan dessutom sätta den i relation till riksgenomsnittet samt den totala företagsamheten. Den totala företagsamheten i Västra Götaland har ökat med 22 procent under den senaste tioårsperioden, vilket är en bit svagare än rikets tillväxttakt på 24 procent. Kvinnors företagsamhet har vuxit betydligt snabbare än den generella företagsamheten under motsvarande tidsperiod i såväl Västra Götaland som riket. Men länets tillväxttakt är även här något lägre än i landet som helhet. Sedan år 2002 har kvinnors företagsamhet vuxit med 36 procent i Västra Götaland, jämfört med 39 procent i riket. Västra Götaland tillhör ett av de fåtal regioner där den unga företagsamheten ökat mer än vad den generella företagsamheten gjort. I Västra Götaland har antalet unga företagsamma personer ökat med 24 procent under den senaste tioårsperioden, två procentenheter högre än noteringen för den totala företagsamheten. Motsvarande tillväxt för landet som helhet när det gäller den unga företagsamheten ligger på 22 procent. Diagram 7. Tillväxt per grupp % 40% 35% 39% 36% 30% 25% 20% 15% 24% 22% 24% 22% Riket Västra Götaland 10% 5% 0% Totalt Kvinnor Ungdomar

12 Västra Götalands län 12 Tillväxten per kommun Förutom att personer blir företagsamma och avslutar sitt företagande påverkas nettoförändringarna av in- och utflyttningar av företagsamma personer. För en del kommuner utgör denna inflyttning en ansenlig del av företagsamhetens tillväxt. Grästorps kommun uppvisar den starkaste tillväxttakten under det senaste året. Företagsamheten har ökat med 26 individer under mätperioden, vilket motsvarar en tillväxttakt på 4,2 procent. Trots den starka tillväxten har Grästorp haft ett marginellt flyttunderskott under det senaste året. Den mest företagsamma kommunen, Tanum, uppvisar en relativt svag tillväxt av företagsamma personer jämfört med övriga länet. Antalet företagsamma personer i kommunen har under det senaste året minskat med 0,4 procent. Den svagaste utvecklingen av företagsamheten i länet har uppmätts i Hjo kommun. Här har antalet företagsamma personer minskat med mer än 3 procent under det senaste året. Ytterligare 20 kommuner i Västra Götaland har haft en negativ tillväxt av företagsamheten. Antalet företagsamma kvinnor har också ökat snabbast i Grästorp där tillväxttakten uppmättes till hela 11,7 procent under mätperioden. Det är den starkaste tillväxten som uppmätts under året bland Sveriges samtliga kommuner. Även i Töreboda och Bollebygd uppgår tillväxten till mer än 8 procent. Samtidigt uppvisar Herrljunga kommun länets svagaste tillväxt av företagsamma kvinnor och kommunen redovisar en negativ tillväxt på 7 procent under det senaste året. Sammantaget når 22 av 49 kommuner i Västra Götaland upp till rikets tillväxttakt för kvinnornas företagsamhet. När det gäller företagsamheten för personer yngre än 35 år är det Töreboda kommun som uppvisar länets snabbaste utveckling. Jämfört med förra året har antalet unga företagsamma i kommunen ökat med nästan 30 procent. Även Grästorp redovisar en stark tillväxt av antalet unga företagsamma personer. Svagast tillväxt av den unga företagsamheten hittas i Strömstad och Bengtsfors där den backat med nästan 12 procent. Det är värt att poängtera att i små kommuner är den unga företagsamheten liten, vilket gör att en upp- eller nedgång med ett fåtal individer kan ge stora förändringar i procentuella tal.

13 Västra Götalands län 13 Tabell 2. Tillväxt av antal företagsamma människor per kommun Kommun Företagsamma 2012 Företagsamma 2011 Tillväxt Tillväxt kvinnor Tillväxt unga Grästorp ,2% 11,7% 25,0% Dals-Ed ,6% -1,8% 15,3% Tibro ,8% 7,3% 3,4% Töreboda ,7% 8,5% 29,9% Bollebygd ,1% 8,9% -11,0% Sotenäs ,0% 2,6% 0,0% Essunga ,6% 3,6% 0,0% Tjörn ,4% 1,9% 1,6% Tranemo ,4% 0,4% 0,8% Skövde ,3% 1,3% 6,7% Vara ,1% 4,1% 6,5% Härryda ,1% 1,2% -3,7% Trollhättan ,1% 1,7% 0,6% Uddevalla ,0% 1,9% 0,9% Lidköping ,9% 3,8% -0,2% Öckerö ,9% 4,0% -7,8% Färgelanda ,9% 6,0% 10,8% Gullspång ,9% 0,0% 9,1% Skara ,8% 2,7% -1,9% Vårgårda ,6% 2,9% -6,5% Göteborg ,3% 0,6% -1,5% Mark ,3% 1,2% -5,5% Strömstad ,2% 1,3% -11,9% Borås ,1% 0,5% -0,3% Ale ,1% 0,0% -4,4% Ulricehamn ,0% 0,7% -2,6% Falköping ,0% 0,0% -2,8% Lysekil ,0% 0,6% -7,0% Partille ,0% 0,2% 4,8% Svenljunga ,1% -1,3% 5,1% Munkedal ,1% 1,8% 0,7% Mellerud ,1% 2,9% 5,5% Alingsås ,2% -2,1% -5,6% Stenungsund ,2% 1,4% 0,4% Tanum ,4% 1,6% -1,8% Lilla Edet ,5% -3,8% 5,3% Lerum ,6% -1,5% 2,7% Orust ,7% 0,8% 4,0% Götene ,7% 2,2% -3,4% Karlsborg ,9% 6,0% -6,7% Herrljunga ,2% -7,0% -7,0% Kungälv ,2% -1,8% -2,5% Mölndal ,2% -1,3% -2,8% Vänersborg ,4% -1,4% -4,5% Åmål ,9% -2,7% -3,1% Mariestad ,9% 4,0% -7,9% Tidaholm ,5% -2,4% -5,1% Bengtsfors ,1% -6,6% -11,9% Hjo ,3% -5,7% 3,1%

14 Stockholm Skåne Halland Riket Uppsala Gotland Jämtland Västra Götaland Kronoberg Dalarna Örebro Södermanland Västerbotten Västmanland Norrbotten Västernorrland Jönköping Värmland Östergötland Kalmar Gävleborg Blekinge Västra Götalands län Nyföretagsamheten Med nyföretagsamma avses de personer som blivit företagsamma under det senaste året i en region. Vi skiljer här på genuint nyföretagsamma personer och inflyttade företagsamma människor. Genuint nyföretagsamma personer är sådana som inte ansvarade för någon typ av företag under förra året, men som någon gång under innevarande år blev det. Inflyttade företagsamma människor är personer som var ansvariga för ett företag under förra året, men som under innevarande år flyttat till en annan kommun. På länsnivå redovisas enbart de genuint nyföretagsamma. 2 Under år 2012 valde nya individer att börja ansvara för ett företag i Västra Götalands län. Det är klart färre än under förra året då nyföretagsamheten uppgick till personer. Nyföretagsamheten i länet minskar alltså i relation till befolkningen i arbetsför ålder. Sammantaget valde 10,3 personer i länet att bli företagsamma per 1000 invånare. Motsvarande notering vid den förra företagsamhetsundersökningen uppgick till 11,3 per 1000 invånare. Den svagare nyföretagsamheten under året går igen i majoriteten av Sveriges län. Diagram 8. Antal nyföretagsamma per 1000 invånare i arbetsför ålder ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,1 10,3 Kvinnors nyföretagsamhet Som vi tidigare nämnde är det låga företagandet i Sverige en funktion av framförallt kvinnornas låga deltagande i företagsamheten. En nödvändig förutsättning för ett högre deltagande i företagandet är nyföretagsamheten. En högre nyföretagsamhet ger givetvis större möjligheter till en långsiktig högre tillväxt av kvinnors företagsamhet. I Västra Götalands län valde kvinnor att bli ansvariga för ett företag under det senaste året. I förhållande till den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder betyder det 7,4 nyföretagsamma kvinnor per 1000 invånare. Även kvinnors nyföretagsamhet går alltså tillbaka en del jämfört med förra året då antalet uppgick till 8,3 per 1000 invånare. Nedgången för den kvinnliga nyföretagsamheten är också gemensamt för de flesta av Sveriges regioner. 2 Orsaken är att om det sker flyttningar mellan kommuner i samma län skulle länets nyföretagsamhet kraftigt överskattas om dessa personer inkluderades.

15 Stockholm Skåne Riket Halland Uppsala Gotland Jämtland Kronoberg Västra Götaland Dalarna Södermanland Örebro Västmanland Jönköping Västerbotten Värmland Gävleborg Kalmar Västernorrland Norrbotten Östergötland Blekinge Västra Götalands län 15 Diagram 9. Kvinnors nyföretagsamhet per 1000 invånare ,0 12,0 10,0 8,5 7,4 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Historisk utveckling Nyföretagsamheten i Västra Götaland har under de senaste tio åren ökat snabbare än befolkningen. Frekvensen på nyföretagsamheten år 2002 låg på 8,8 personer per 1000 invånare i arbetsför ålder. Men årets notering på 10,3 ligger klart lägre än toppnoteringen på 11,4 som sattes år I relation till befolkningen uppvisar personer under 35 år genomgående en klart högre frekvens i nyföretagsamheten än vad som uppmäts för såväl kvinnor som den totala nyföretagsamheten. För tio år sedan låg frekvensen på den unga nyföretagsamheten på 10,2 per 1000 invånare. Toppnoteringen nåddes år 2007 då 13,2 ungdomar per 1000 invånare blev företagsamma. ets nedgång uppgick till 0,8 punkter och är den näst största nedgång som uppmätts i länet. Kvinnors nyföretagsamhet i länet har ökat relativt snabbare än den generella nyföretagsamheten under det senaste decenniet låg frekvensen på 5,6 nyföretagsamma kvinnor per 1000 invånare. Toppnoteringen nåddes förra året då 8,3 kvinnor per 1000 invånare blev företagsam i Gävleborg. ets nedgång på 0,9 punkter är den kraftigaste minskningen som uppmätts i länet.

16 Västra Götalands län 16 Diagram 10. Utveckling av antal nyföretagsamma per 1000 invånare ,0 12,0 12,2 10,0 10,2 10,3 8,0 8,8 7,4 Total 6,0 4,0 5,6 Kvinnor Unga 2,0 0, Nyföretagsamheten per kommun På kommunal nivå inkluderas även inflyttade företagsamma personer i nyföretagsamheten. Detta gör att nivån på nyföretagsamheten blir betydligt högre för kommuner än för länen och riket (där det endast tas hänsyn till de genuint nyföretagsamma). Värt att nämna är att nyföretagsamheten (och avslutande av företagsamhet) är starkt korrelerad med företagsamheten överlag. I kommuner med många småföretag är det vanligare att personer väljer att involvera sig i företagande. Länets fjärde mest företagsamma kommun, Tjörn, uppvisar länets högsta nyföretagsamhet. Under år 2012 har 201 nya individer blivit ansvariga för ett företag. Ställt i relation till den arbetsföra befolkningen i kommunen motsvarar det 18,0 nya företagsamma människor per 1000 invånare. Av dessa är en tredjedel inflyttade från andra kommuner. Karlsborgs kommun har länets lägsta nyföretagsamhet där 7,8 personer per 1000 invånare blev ansvariga för ett företag under året som gick. I länets största kommun, Göteborg, uppgår nyföretagsamheten till 14,6 personer per 1000 invånare. Av dessa har 18 procent flyttat sitt företagande från en annan kommun under året. Grästorp uppvisar länets högsta nyföretagsamhet hos den yngre populationen. Hela 26,8 personer yngre än 35 år per 1000 invånare blev företagsamma i kommunen under det gångna året. Kvinnors nyföretagsamhet är mest frekvent i Bollebygds kommun. Av 1000 kvinnor i arbetsför ålder i kommunen blev 13,7 individer företagsamma under det gångna året.

17 Västra Götalands län 17 Tabell 3. Antal nyföretagsamma människor per 1000 personer Kommun Genuint nya Inflyttade Totalt nya Per 1000 inv Kvinnor Unga Tjörn ,0 11,7 16,0 Sotenäs ,2 12,2 12,7 Härryda ,3 11,7 17,3 Dals-Ed ,0 8,0 25,1 Orust ,9 11,4 18,0 Grästorp ,9 11,5 26,8 Bollebygd ,6 13,7 11,5 Öckerö ,3 13,2 12,8 Partille ,1 10,4 17,4 Tanum ,8 9,4 17,6 Mölndal ,8 9,6 17,7 Göteborg ,6 10,4 17,2 Lerum ,5 10,3 18,2 Stenungsund ,4 11,1 15,1 Vara ,9 10,0 20,4 Strömstad ,6 10,2 11,4 Kungälv ,5 10,4 17,3 Essunga ,5 10,4 22,1 Alingsås ,0 8,8 14,6 Ulricehamn ,8 10,0 16,1 Mark ,7 9,5 14,0 Svenljunga ,3 7,2 20,9 Ale ,2 8,4 12,8 Skara ,1 8,6 12,9 Vårgårda ,0 9,9 13,9 Töreboda ,9 10,5 19,3 Munkedal ,8 8,6 16,7 Uddevalla ,7 7,3 12,8 Mellerud ,6 8,4 16,8 Lysekil ,6 7,6 10,6 Götene ,4 10,0 8,9 Borås ,4 7,8 14,3 Lilla Edet ,0 4,7 18,2 Lidköping ,0 8,1 11,4 Färgelanda ,8 10,2 17,0 Bengtsfors ,4 6,6 15,3 Skövde ,3 6,4 14,7 Trollhättan ,2 6,4 11,8 Tibro ,1 6,4 11,4 Tranemo ,0 6,7 13,9 Falköping ,9 7,0 13,0 Hjo ,9 6,3 14,4 Herrljunga ,7 5,2 11,6 Åmål ,5 6,9 11,7 Vänersborg ,8 5,5 9,0 Gullspång ,8 5,9 9,8 Mariestad ,4 7,6 9,7 Tidaholm ,2 7,4 9,8 Karlsborg ,8 7,5 11,4

18 Västra Götalands län Avslutning av företagsamheten Samtidigt som personer blev företagsamma i länet under det senaste året försvann samtidigt andra personer bort från företagandet. I likhet med nyföretagsamheten korrelerar avslutandet med den relativa storleken på den totala företagsamheten. Ju större andel av befolkningen som ansvarar för ett företag desto högre noteringar för avslutningar av densamma. Att tillväxten av företagsamheten mattats av under året beror dels på att nyföretagsamheten minskat, dels på att avsluten ökat. I Västra Götaland ökade antalet avslutare kraftigt, från till under det senaste året. När det gäller avslutningsstatistik på kommunnivå tittar vi också på två olika typer av avslutare. Dels de personer som inte längre uppfyller de krav som ställs för att räknas som företagsamma (genuina avslutare) och dels de personer som visserligen fortfarande är företagsamma men som under mätperioden flyttat till annan ort. I länets näst mest företagsamma kommun, Orust, försvann 191 personer från företagandet under året. I relation till befolkningen betyder det 17,1 avslutare per 1000 invånare, vilket är den högsta avslutsfrekvensen i länet. Av dessa personer var det 32 procent som flyttade ut från kommunen och fortsatte sin företagsamhet på annan ort. I länets största kommun, Göteborg, uppgår avslutningarna till 14,3 personer per 1000 invånare. Av dessa beslöt 24 procent att fortsätta sitt företagarengagemang i en annan kommun.

19 Västra Götalands län 19 Tabell 4. Antal avslutare per 1000 invånare Kommun Genuina avslutare Utflyttade Totalt avslut Per 1000 inv Kvinnor Unga Orust ,1 10,7 9,0 Mölndal ,1 10,4 13,2 Tjörn ,7 9,8 11,9 Tanum ,5 8,1 11,9 Lerum ,4 11,5 9,7 Partille ,2 10,2 11,7 Kungälv ,1 11,7 10,7 Härryda ,8 10,8 10,3 Stenungsund ,7 10,1 10,5 Hjo ,5 10,8 6,6 Bengtsfors ,4 11,4 15,8 Göteborg ,3 10,0 13,3 Sotenäs ,1 9,7 7,6 Öckerö ,0 9,8 9,8 Strömstad ,3 9,3 10,7 Alingsås ,2 10,2 11,3 Ulricehamn ,8 9,5 10,1 Bollebygd ,7 7,0 10,9 Götene ,5 8,2 7,3 Svenljunga ,4 8,0 10,2 Mark ,3 8,6 10,8 Ale ,1 8,4 9,4 Vara ,0 6,9 8,5 Munkedal ,9 7,5 8,1 Mellerud ,8 6,1 8,7 Lysekil ,6 7,2 7,9 Lilla Edet ,6 6,9 10,6 Åmål ,5 8,8 8,8 Herrljunga ,5 10,5 12,1 Borås ,3 7,5 9,7 Skara ,2 6,7 9,6 Vårgårda ,2 7,6 10,2 Tidaholm ,1 9,0 8,7 Dals-Ed ,7 9,2 9,0 Essunga ,7 7,8 10,6 Uddevalla ,7 6,2 8,1 Mariestad ,2 5,7 9,5 Vänersborg ,1 6,1 6,9 Lidköping ,9 5,8 7,3 Falköping ,8 7,0 8,6 Färgelanda ,6 6,2 3,1 Grästorp ,5 3,5 3,6 Trollhättan ,4 5,8 8,2 Skövde ,2 5,8 9,0 Karlsborg ,8 3,7 8,4 Töreboda ,5 5,3 2,1 Tranemo ,3 6,5 6,3 Gullspång ,7 5,9 4,4 Tibro ,3 2,9 5,3

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Hallands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län Företagsamheten 2012 VÄSTMANLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västmanlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län Företagsamheten 2012 gävleborgs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gävleborgs län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län Företagsamheten 2012 NORRBOTTENS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Norrbottens län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län Företagsamheten 2012 JÖNKÖPINGS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jönköpings län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten 2011 Jämtlands län

Företagsamheten 2011 Jämtlands län Företagsamheten 2011 Jämtlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Jämtland. Under året ökade antalet företagsamma personer med drygt 300 personer, det vill säga

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

Företagsamheten 2011 Västernorrlands län

Företagsamheten 2011 Västernorrlands län Företagsamheten 2011 Västernorrlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Västernorrland. Under året ökade antalet företagsamma personer med 300 personer, det vill

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västernorrlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kalmar län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Hallands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Blekinge län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gotlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

FÖRETAGSAMHETEN 2016 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Innehåll

FÖRETAGSAMHETEN 2016 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Innehåll MARS 2016 Företagsamheten 2016 Minna Engström Heino, Nordiska Designkontoret Vinnare i tävlingen Sjuhärads mest företagsamma människa 2015 Foto: MakeMyDay. Västra Götalands län Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

MARS Företagsamheten Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen Hallands mest företagsamma människa 2014.

MARS Företagsamheten Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen Hallands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2014. Västernorrlands län

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2014. Västernorrlands län MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009 Företagsamhetsmätning - Västernorrlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Västernorrland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen Blekinges mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen Blekinges mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Hallands län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2012

Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2012 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Jämtlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Jämtlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Jämtlands län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer