Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB"

Transkript

1 Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB

2 Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda senast den sista i månaden före den månad hyran avser. Inbetalningsfakturor skickas kvartalsvis. Du får tre inbetalningsfakturor, ett för var och en av de närmaste månaderna. Var noga med att betala hyran i tid. Sena betalningar medför merkostnad för dig som hyresgäst. Det kan, vi d upprepade försummelser leda till att du förlorar din bostad. Kontakta oss omedelbart om du har problem med hyresbetalningen. Det finns enkla, bekväma och trygga sätt att betala hyran på. Tryggheten är viktig för både dig som kund och för oss. Därför tar vi av säkerhetsskäl inte emot kontanter. Läs här nedanför om hur du kan betala hyran. Betalning via Internet Om du betalar hyran via internet så är det viktigt att du anger vårt bankgironummer och lägenhetsnumret som finns på inbetalningsblanketten. Detta är viktigt för att vi ska kunna identifiera att betalningen kommer ifrån dig. Betala via post & bank Om du betalar via post eller bank, så använder du ett inbetalningskort som du kan finna på banken eller posten. Det viktigt att du skriver ditt namn, din adress och lägenhetsnummer. Du måste också skriva att mottagaren är MS Fastighetsbolag AB, samt ange vårt bankgironummer

3 Kontrakt Hyreskontraktet är en viktig handling Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt boende. Därför upprättas ett hyreskontrakt mellan dig och MS Fastighetsbolag AB. Detta kontrakt bestämmer vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden, när du ska flytta in, med mera. Anmäl alltid fel och skador i din lägenhet Kontakta ägaren snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten, så att skadan inte förvärras. I värsta fall kan du annars bli skadeståndsskyldig. Vissa saker ansvarar du själv för, exempelvis att byta glödlampor, göra rent i golvbrunnen i badrummet eller byta säkringar. Kontrollera detta noggrant innan du kontaktar ägaren. Om ägaren måste rycka ut på dessa fel kan du bli ersättningsskyldig för eventuell jourtid, som läggs på din hyra. Vissa andra tjänster ingår i hyran, exempelvis: Reparation av vitvaror Rensning av stopp i avloppet, som inte beror på att brunnen är igensatt. Tätning av fönster och dörrar Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

4 Fel som rapporteras och är av ringa art och som hyresgästen själv borde lösa t.ex. byte säkring Hyresgästens rättigheter - Snabb och professionell service - Trygghet och kvalitet i boendet - Bra miljö inomhus och utomhus Hyresgästens skyldigheter - Betalar hyran i tid - Tar väl hand om din lägenhet - Inte stör dina grannar - Inte skräpa ned på gemensamma och allmänna ytor i och kring fastigheten - Vara rätt försäkrad - Omedelbart anmäler fel till oss

5 När du flyttar in När du flyttar in När du bestämt dig för att bli hyresgäst hos oss har du säkert varit och tittat på din blivande bostad minst en gång. Då har du också sett i vilket skick den är, och om det är något du vill förändra. Du hyr lägenheten i befintligt skick. Normalt slitage åtgärdas inte. Personlig prägel Om du vill fräscha upp lägenheten eller förändra den helt i din egen smak kan du beställa arbetet via oss. Det beställda arbetet betalas genom en tilläggskostnad, på din månadshyra. Hur stort tillägget blir avgörs av omfattningen på renoveringen. Om du känner dig osäker på vad som gäller ska du prata med oss innan du skriver kontrakt. Adressändring För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring, antingen via telefon eller på deras hemsida Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar osv. Du kan även mot en avgift beställa eftersändning av din post från den gamla adressen till den nya. Mer information om detta kan du få via Adressändring. Flytt av el och telefon När du flyttar måste du teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, och avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Du måste också anmäla flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av el, telefon och Internet för mer information. Hemförsäkring När du flyttar måste du teckna en hemförsäkring hos ett försäkringsbolag. Hemförsäkringen ersätter skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcks kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig.

6 Kontroll av lägenhetens skick Avflyttningsbesiktning: Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med din kvartersvärd direkt, så att problemet kan lösas snabbt och effektivt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss. Städbesiktning: Vi rekommenderar att nycklarna hanteras med oss som mellanhand, just för att vi ska kunna genomföra och godkänna en städbesiktning när utflytten har skett. Om du får nycklar direkt från föregående hyresgäst på grund av tidigare inflytt genomför vi ingen städbesiktning, utan du tar då själv över ansvaret för att godkänna städningen. Du kan då heller inte få ersättning om du är missnöjd med den förre hyresgästens städning. Lås och nycklar Vid inflyttningen får du tre originalnycklar till lägenheten, och ibland även extra nycklar till port, tvättstuga etc. Lägenhetsnycklarna är alltid stämplade med samma nummer. Kontrollera att du fått samma nummer på alla nycklar och att antalet stämmer. Om du tar över nycklar direkt från den förre hyresgästen, kontrollera att alla tre nycklar du fått är originalnycklar och inte kopior. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du skulle bli utelåst, så hör du på dagtid av dig till din fastighetsägare annars kontakta en låssmed. Brandsäkerhet Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. Två livsviktiga saker att tänka på vid brand är att du stänger lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet, att du inte använder hissen och att du aldrig springer ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner hos grannen. En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas i din bostad, kontakta ägaren så blir det snabbt fixat. Våra brandvarnare har ett batteri med en mycket lång livslängd, men du svarar själv för byte av batteri och kontroll att det fungerar. Testa brandvarnaren då och då.

7 När du flyttar ut När du flyttar ut När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg. Nycklar Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar, varav minst tre ska vara originalnycklar. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort. Nycklarna lämnas in till ägarna. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Flytt av el, telefon och Internet När du flyttar bör du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Du anmäler också flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att göra detta. Adressändring För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: tel eller via hemsidan Besiktning När lägenheten är uppsagd ska den besiktigas, och det är bra om du kan vara med då. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

8 Checklista för städning I slutet finns en checklista för städningen när det är dags att städa inför utflytten. För att du ska få en godkänd städbesiktning, bör du göra allt som står i listan. Se längst bak. Skador Om det finns någon skada, exempelvis om din katt har rivit sönder en tapet eller barnkammarväggen har klotter som inte kan tvättas bort så får du åtgärda felet eller betala den kostnad som uppstår vid reparation. Det här gäller inte normalt slitage. Eftersom avvikelser finns protokollförda drabbas du aldrig av kostnader för någon skada som en tidigare hyresgäst har orsakat. Målning och tapetsering Under förutsättning att arbetet utförs fackmässigt får du måla och tapetsera väggarna i lägenheten själv. Tänk på att välja neutrala, ljusa färger och tapeter. Du blir ersättningsskyldig för återställning av lägenheten om arbetet inte är fullgott genomfört eller att färgvalet är starkt avvikande från vad som anses normalt. Kontakta oss gärna för råd innan du sätter igång. Visning av lägenheten Som avflyttande hyresgäst bör du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar vi kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid. Installation av större hushållsmaskiner Kontakta alltid oss om du har planer på att installera exempelvis disk- eller tvättmaskin. Kabel- och digital-tv Våra lägenheter i Eskilstuna är anslutna till Comhem och Tele 2, som erbjuder internet och digital-tv med ett varierat utbud. Förutom ett antal kanaler som ingår i grundutbudet har du tillgång till ca 60 digitala tvkanaler som du kan välja mellan. Du kontaktar själv Comhem eller Tele 2 om du vill utöka ditt kanalutbud eller om du har problem med TV-sändningen eller internet. Våra lägenheter i Sala är anslutna till Boxer, som erbjuder digital-tv med ett varierat utbud. Förutom ett antal kanaler som ingår i grundutbudet har du tillgång till ca 50 digitala tv-kanaler som du kan välja mellan. Du kontaktar själv Boxer om du vill utöka ditt kanalutbud eller om du har problem med TVsändningen. Internet kan fås vis ADSL och leveras av flertal leverantörer. Exempelvis Telia, Tele 2, Universal Telecom etc, Parabol Parabolantenn i anslutning till din bostad är inte tillåten. Kontakta ägarna om du har frågor kring paraboluppsättning.

9 Hänsyn och omtanke En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Du har rätt till lugn och ro Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta din kvartersvärd. Exempel på störningar kan vara: Någon spelar musik på mycket hög volym En hund skäller högt och länge Någon duschar eller tappar vatten mitt i natten. Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen Någon använder tvättmaskin nattetid Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Nattetid bör du ta extra hänsyn så att grannarna inte blir störda. Ring ägaren - om inget annat hjälper Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid, så kan ju ringa ägarna. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

10 Gemensamma utrymmen - delat ansvar Det finns en hel del gemensamma lokaler i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler: Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. Rökar man från balkongen eller i anslutning till fastigheten tar man hand om sina fimpar. Har man lokal där gästerna röker är det lokalansvariges ansvar att ta upp fimparna efter gästerna. Grovsopor ska tas hand av hyresgästen och får inte läggas i gemensamma ytor Rökning Undanbedes Röknings undanbedes i lägenheter för allas trivsel. Ventilationen är ihopkopplad mellan lägenheterna vilket medför att röken sprids mellan dem. Vissa personer är allergiska och tål inte rök. Grovsopor ska tas hand av hyresgästen och får inte läggas i gemensamma ytor Allmänna utrymmen Räddningspersonal och städpersonal ska enkelt kunna ta sig fram. Trappor, entréer, källargångar eller vindsutrymmen får därför under inga omständigheter blockeras! Det är inte tillåtet att förvara exempelvis cyklar, barnvagnar, pulkor eller dörrmattor i trappen, entrén, källargångar eller vindsutrymmet Tvättstugan Alla behöver tvätta då och då, därför är tvättstugan en viktig plats i huset. Försök därför att hålla rent och snyggt där. Anmäl omgående till kvartersvärden om något inte fungerar. Och förstås - respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna. OBS! Tänk på att om du inte börjar tvätta inom 30 min på uppbokad tid i de tvättstugor som har elektroniskt bokningsbara tvättpass så visas tiden som ledig och någon annan kan gå in och boka upp tiden. Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar. Följ de skötselanvisningar (finns i tvättstugan) som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning. Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

11 Några regler för dig med husdjur Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Men en del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till. Släpp inte ut djur utan tillsyn Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet. Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser

12 Ett välskött hem Skötsel Golv Ett bra sätt att skydda golvet är att sätta på tassar på möblerna. Parkettgolv rengör du med en lättfuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Väggar Målade ytor rengörs med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Tapeter bör endast dammtorkas. Tak De flesta tak är svåra att rengöra. Rådgör därför alltid med ägaren innan du tvättar taket. Rengöring i köket Rengör spisen - rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa. Skruva beslag fixar du på ett litet kick! Skruva beslag - då och då händer det att beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa. Det ordnar du enkelt själv genom att med en skruvmejsel dra åt skruvarna på insidan. Kylskåp och frys - var rädd om bruksanvisningen för vitvarorna. De innehåller bra råd om skötsel och felsökning. Läs bruksanvisningarna när du flyttar in och lämna dem kvar när du flyttar så att nästa hyresgäst får dem. Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt all is tina av sig själv - använd inga vassa föremål för att ta bort den. Samla upp smältvatten i en balja. Rengöring av köksfläkten - rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden. Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen. Om du har kolfilterfläkt bör du byta kolfilter en gång per år. Kolfilter finns att köpa i större varuhus eller vitvaruaffärer. Är du osäker på vilken sorts fläkt du har ska du fråga ägaren eller kontroller i brukshänvisningen. Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum så fungerar ventilationen bättre. Rengöring av filtret i köksfläkten

13 Övriga lägenheten. Kontrollera och gör rent ventilerna - det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta av damm. Håll ett tunt papper över frånluftsventilen. Om papperet sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen. Om inte, ta kontakt med ägaren. Ventilerna måste hållas rena. Använd en vanlig smal målarpensel eller elementpensel vid rengöring. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilerna är placerade bakom elementen. Tilluftsventiler är fast inställda och får inte ändras, för då kommer ventilationssystemet inte att fungera som det ska. Du kan lossa ventilerna på två sätt: Kontrollera lägenhetens ventiler. genom att vrida dem motsols och dra ut dem genom att dra dem rakt ut Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går. Byta lampor och lysrör - lampor och lysrör är förbrukningsvaror som du själv ska byta. Trasiga lysrör byter du genom att vrida lysröret ett kvarts varv. Kom ihåg att även byta glimtändare när du byter lysrör. Ta med lysröret och glimtändaren till affären, så du är säker på att få nya som passar. Dessutom tar affären hand om de uttjänta sakerna. Byta lysrör fixar du enkelt själv Byta proppar och andra elinstallationer - du byter själv stickproppar och säkringar. På bilden ser du hur du först letar rätt på den trasiga säkringen. Därefter ser du hur du ska skruva ur den felaktiga proppen och ersätta den med en ny. Du ser att en propp gått sönder när den lilla, runda färgmarkeringen lossnat. Sätt alltid tillbaka en ny propp med samma färgmarkering som den trasiga. I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge. Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare. Byta proppar

14 Rensa diskbänk och vattenlås - på de flesta diskbänkar finns en skruv på silen. Genom att skruva bort silen kan man komma åt att rensa bort föremål som hamnat där. Passa även på att skrubba rent med en borste. Om ett vattenlås har plockats isär för rengöring, var mycket noga med att kontrollera tätheten när det monterats ihop. Spola rikligt med vatten och kontrollera att det är helt tätt i samtliga gängor. Det är mycket viktigt att det är tätt på undersidan av diskbänken! Rensa i avloppet - om du får stopp i avloppet, försök att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast anmäla felet till din kvartersvärd. Ta, med jämna mellanrum, bort hår och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho för att undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat som till exempel lut för att rengöra avloppet! Skruva upp skruven och rengör därunder med diskborste. Rengör golvbrunnen - i badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp och dålig lukt. Rengör golvbrunnen på följande sätt Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd. Spola brunnen med handduschen och torka av. Sätt fast gallret igen. Om toaletten rinner - om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du anmäla felet till ägaren, för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan. Det är absolut förbjudet för hyresgästen att borra i kaklet. Om du behöver göra det, kontakta oss för hjälp

15 Parkeringsplatser/Garage MS Fastighetsbolag AB disponerar över parkeringsplatser, carportar samt garage. De finns på innegården och parkering på dem är endast tillåten för de som har förhyrd-bilplats eller ett nummer. Deras bred kan du se av de vita linjerna, om du inte kan se dem på grund av t.ex. snö så kan du se den ungefärliga bredden med hjälp av stängselstolparna. Markeringarna ligger nästan i höjd med dem. Du som hyr lägenhet kan själv göra en intresseanmälan till ägarna. Parkera och garagetrivsel Framför garagen för då blockerar man för dem samt försvårar för de som ska backa ut från sina parkeringar. Du får inte parkera ditt fordon så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg Alla hjul måste vara innanför parkeringsrutans markering Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller på ett sådant sätt att in- och utfart till fastigheten försvåras Du är ansvarig för att hålla rent i ditt garage. Om motorn läcker olja måste du ha en spillplåt under den. Det är inte heller tillåtet att använda garaget för större reparationer. Det är inte tillåtet att köra fortare än 10 km/timme på innegården.

16

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Bostadsinformation Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Först av allt, välkommen till din nya bostad! Att bo i hyreslägenhet har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd och tips MB BYGG Välkommen till din lägenhet Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du ska trivas i Din nya miljö. Vi försöker göra huset och

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation!

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation! Om din bostad Om din bostad I den här broschyren har vi samlat fakta som kan vara bra att ha för dig som är hyresgäst hos John Mattson. Finner du inte svaret på din fråga i denna broschyr eller har åsikter

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. Trivsel HANDBOK Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. 2015-2016 1 Längta hem Trivselhandboken ger svar på de vanligaste frågorna för dig som bor hos Partillebo. Vi vill att du ska trivas hos

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer