Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015"

Transkript

1 Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassan är på plats i Almedalen för att delta i och arrangera spännande seminarier. I år har myndigheten sex egna seminarier där vi presenterar ny kunskap och bjuder in till diskussion om viktiga frågor som rör funktionsnedsättning, föräldraförsäkring och sjukförsäkring. De äger rum den 1:e och 2:e juli. Dessutom medverkar chefer och medarbetare från Försäkringskassan som sakkunniga i andras arrangemang för att bidra med sin kunskap och expertis inom socialförsäkringsområdet. Måndag den 29 juni Unga som varken arbetar eller studerar från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Hur hittar vi en fungerande balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? Ett möte om unga när psykisk ohälsa, arbetslöshet och andra svårigheter gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning. MEDVERKANDE: Ann-Sofie Fia Björde, Samordnare/Coordinator, Second Chance School. Annika Brännberg, Aktivitetscoach/samordnare, DISA samordnignsförbundet DELTA Göteborg Hisingen. Maja Bremell, personlig handläggare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Samordningsförbundet DELTA, Göteborg-Hisingen, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Nationella Rådet, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS). PLATS: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 1/14

2 Ökade sjukskrivningar hotar reformutrymmet kan ett ökat fokus på arbetsförmåga vända trenden? Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen säger att hälso- och sjukvården behöver fokusera mer på arbetsförmåga för att minska sjukskrivningstalen. Går det och vad innebär det för sjukvården och patienten? MEDVERKANDE: Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Gunnar Axén, ordförande socialförsäkringsutredningen. Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet. ARRANGÖR: Health Navigator PLATS: Wisby Strand, Donnersgatan Hur revolutionerar digitaliseringen mötet med medborgarna? Den digitala utvecklingen sker snabbt och har förändrat förutsättningarna för hur medborgarna kan och vill interagera med kommuner, landsting och myndigheter. Hur bygger vi ett tryggt framtida samhälle som samtidigt möter behoven hos den nya generationens medborgare? MEDVERKANDE: Darja Isaksson, Grundare, Ziggy. Jan Gulliksen, Professor, KTH. Per Fors, vd, CGI. Helena Dyrssen, överdirektör, Skatteverket. Gunilla Dyrhage, chef digitala kanaler, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Dagens industri, CGI PLATS: Donners plats 2, Ingång via Hamngatan och Strandgatan Den oönskade tredje uppgiften; kommer forskningsresultat samhället till godo? Forskning ska komma samhället till godo, men tredje uppgiften är inte alltid populär bland forskare. Är problemet den svaga viljan, dåliga kanaler eller brist på kompetens. Eller finns inte resurser för att tillgängliggöra resultat? Hur ska forskningsresultat komma samhället till godo? MEDVERKANDE: Sverker Sörlin, Professor of Environmental History, KTH. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Sara Karlsson, Riksdagsledamot, (S). politiker. ARRANGÖR: SAMspråk PLATS: Wisby Strand, Donnersgatan Dubbelarbete och välfärdstjänster roten till kvinnors psykiska ohälsa? Vad är orsakerna till kvinnors höga psykiska ohälsa och vilka hållbara lösningar finns? Kvinnor som tar lika stor del i arbetet som män och som dessutom har huvudansvaret för hem och barn har en högre risk att bli sjukskrivna. Män i samma 2/14

3 situation löper samma förhöjda risk. Det är den samlade arbetsbelastningen, inget könet, som medför den ökade risken. (Margaretha Voss) MEDVERKANDE: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet (S). Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Socialförsäkringsutskottet (M). Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR. Ursula Berge, Moderator. ARRANGÖR: Akademikerförbundet SSR PLATS: Kårhuset Rindi, Donnersgatan Skuld och skam om unga skuldsattas etablering på arbetsmarknaden Ungas skuldbörda ökar. Många små skulder kan, när de läggs ihop, hindra steget in på arbetsmarknaden. Hur påverkar ungas skulder deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? Hindrar ungas känslor av skam dem från att tala om och reda ut sina skulder? MEDVERKANDE: Lena Bäcker, Verksamhetschef, Kronofogden. Anna Johansson, Budget- och skuldrådgivare, Region Gotland. Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan. Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund. ARRANGÖR: Temagruppen Unga i arbetslivet PLATS: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan E-förvaltning på mottagarens villkor Hur är svenskarnas attityder till fysisk och digital kommunikation och vad skiljer avsändarnas perspektiv från mottagarna? Ta del av de färska resultaten från rapporten Mottagarmakt Hur kan e-förvaltning implementeras på mottagarens villkor? MEDVERKANDE: Andreas Falkenmark, Affärsområdeschef, PostNord. Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center för esamhället Sveriges Kommuner och Landsting. Peder Sjölander, IT-chef, Pensionsmyndigheten. Gunilla Dyrhage, chef digitala kanaler, Försäkringskassan. Per Ljungberg, Moderator. ARRANGÖR: Offentliga Affärer, PostNord PLATS: Plats: Strandvägen 4, Offentliga Affärers tält Hur uppnår vi jämlik hälsa? Hur kan hälso- & sjukvårdens aktörer bidra tillsammans till en jämlik hälsa bland befolkningen? Finns det organisatoriska faktorer som kan underlätta möte mellan patient och profession och varför införs i så fall inte dessa? Vilka hinder ser vi idag & vilka möjligheter finns som vi ska ta tillvara? MEDVERKANDE: Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds & idrottsminister. Annelie Nordström, Kommunal. Sineva Ribeiro, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren, Läkarförbundet. Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. Emma Spak, SYLF. Anette Nilsson, moderator. Ett 40-tal olika talare medverkar där Ann Persson-Grivas, vik. generaldirektör och Laura Hartman, analyschef, deltar från Försäkringskassan. ARRANGÖR: Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Yngre Läkares Förening SYLF PLATS: Plats: S:t Hansplan 1, lokalen Skafferiet i Hälsodalen 3/14

4 Tisdag den 30 juni Unga som varken arbetar eller studerar vad vet vi och vad gör vi? Flera aktörer uppmärksammar UVAS eller Neets; unga som varken arbetar eller studerar. Vi vet att över unga i Sverige mellan år varken arbetar eller studerar. De viktigaste bakgrundsfaktorerna är mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan och likgiltiga vuxna. MEDVERKANDE: Eva-Lisa Höglund, Direktör för region Mitt, Arbetsförmedlingen. Håkan Forsberg, Tf generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Lil Ljunggren Lönnberg, Ordförande, Delegationen för unga till arbete. Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund. Peter Håkansson, Arbetsmarknadsforskare och doktor, Malmö högskola. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Aida Hadzialic, Gymnasieoch kunskapslyftsminister, Regeringen. ARRANGÖR: Temagruppen Unga i arbetslivet PLATS: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan Ökat fokus på kvalitet leder till bättre offentliga affärer besparingar på 80 miljarder kan uppnås Med fokus på kvalitet i den offentliga affären. Oavsett om du är köpare, säljare eller medborgare är du välkommen att ta del av en spännande paneldiskussion om kvalitet i den offentliga affären och hur vi alla kan få mer pang för pengarna. MEDVERKANDE: Fredrik Tamm, Sakkunnig offentlig marknaden, DoubleCheck AB. Magnus Arnek, offentlig utredare Fi dr i Nationalekonomi, Försäkringskassan. Magnus Kruse, Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen. Per Hammarstedt, Affärsjurist, DoubleCheck AB. ARRANGÖR: DoubleCheck AB PLATS: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Kaptensbaren Innovation i allmänhetens tjänst hur innovativ är offentlig sektor? Ständigt växande förväntningar från medborgarna och tajtare ekonomiska ramar ökar trycket på offentlig förnyelse. Men hur hanterar offentlig sektor innovationsutmaningarna idag, och hur tänker den framåt? I vilken utsträckning engageras t ex medborgare och medarbetare i innovationsarbetet? MEDVERKANDE: Erik Bertman, Affärs- och Marknadsdirektör, Microsoft. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Micco Grönholm, Kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad. Karin Andersson, Partner, Kairos Future. ARRANGÖR: Kairos Future PLATS: Teaterskeppet, Kajplats 10 4/14

5 Öka möjligheten att växla om hela yrkeslivet stärk svensk konkurrenskraft och välfärd Behov av omställning och kompetensutveckling hela livet ökar och effektiv omställning gynnar både svensk konkurrenskraft och välfärd. Hur förbättras möjligheterna till stöd på vägen från ett jobb till ett annat? Bristande utbildningsutbud för yrkesverksamma och stöd vid val av ny karriär försvårar. MEDVERKAND: Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, (S). Elisabeth Svantesson, Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, (M). Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Carina Lindfelt, Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Kerstin Norén, Rektor, Högskolan Väst. Mats Wadman, Analysdirektör, Arbetsförmedlingen. Cecila Garme, fil dr statsvetenskap politisk frilansjournalist, Moderator. ARRANGÖR: TCO PLATS: Länsstyrelsens övre trädgård (TCO-parken), Strandgatan Den goda sjukskrivningen hur förverkligas den? Sjukskrivningen hur kan den användas för att befrämja hälsa? Finns den goda sjukskrivningen? Vilka tidiga tecken kan vara förebud om kroppslig/psykisk eller psykosomatisk ohälsa? Och vilka metoder finns för att arbeta integrerat och med got resultat.? Några frågor som kommer att diskuteras. MEDVERKANDE: Birgitta Berg Wikander, Med dr Psykolog, Svensk förening för psykosomatisk medicin. Bertil Grandin, Psykolog Psykoterapeut, Svensk förening för prykosomatisk medicin. Linda Eklund, Projektledare, Region Gotland. Wisby vårdcentral södra, Vårdteam, Visby. Misa Sjöberg, FildrLeg Psykolog, Visby. Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Arrangör: Svensk förening för psykosomatisk medicin, Region Gotland PLATS: Visby lasarett, S:t Göransgatan Vi har aldrig haft ett bättre tillfälle. Om samverkan kring integration. Kompetens flödar in i landet. Hur kan vi samarbeta för att fånga upp den så snabbt som möjligt? I genomsnitt tar etablering i det svenska samhället sju år, då myndigheterna arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller. Här saknas är ett gemensamt grepp. Vi pratar för mycket och handlar för lite. MEDVERKANDE: Caroline Henjered, nationell samordnare, Migrationsverket. Jenny Lennhammar, integrationssamordnare, Region Gotland. Per Ibertsson, verksamhetsrådgivare, Arbetsförmedlingen. Anna-Lena Rosendahl, nationell samordnare, Försäkringskassan. Kerstin Alnebratt, moderator. ARRANGÖR: Nationella Rådet och Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) PLATS: Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 5/14

6 Riskfaktorer och friskfaktorer om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivningar. Vilka samband finns för kvinnor och män mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning? Vilka är riskfaktorerna och vad säger forskningen om åtgärder för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa? MEDVERKANDE: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet. Eva Vingård, Professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Jan Larsson, verksamhetsområdeschef uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, Försäkringskassan. Ewa Ställdal, Generaldirektör, Forte. Mattias Lundberg, Moderator. ARRANGÖR: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd PLATS: S:t Hans Café (Hälsodalen), S:t Hansplan En feministisk kritik av arbetslinjen Vi efterlyser moderna reformer för ett modernt liv, där arbetet är en viktig del men inte hela livet. Vi presenterar en rapport om arbetstidsförkortning och diskuterar förslag om förändringar av nuvarande socialförsäkringar. Höjda tak, sänkt arbetstid eller basinkomst? MEDVERKANDE: Gudrun Schyman, Samtalsledare, Feministiskt initiativ. Kenneth Hermele, Ekonom, Feministiskt initiativ. Samira Aridad, Författare Journalist. Minna Gillberg, Forskare, Gröna Gruppen EU. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Feministiskt initiativ PLATS: Biograf Roxy, Adelsgatan 39 Onsdag den 1 juli Enklare vardag för personer med funktionsnedsättning vad gör Försäkringskassan? Försäkringskassan lovar att göra vardagen enklare för de som lever med en funktionsnedsättning. Är det mycket snack och lite verkstad? MEDVERKANDE: Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Anna Rudels, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Frukost från /14

7 Rapport om kvalitetsmognad inom offentlig och privat sektor en jämförelse SIQ och SKI presenterar den första nationella mätning som gjorts om svenska organisationers kvalitetsmognad. Resultat från offentlig och privat sektor i en jämförelse kommer att presenteras och resultaten från studien sättas i förhållande till både kund- och medarbetarindex. MEDVERKANDE: Fredrik Lundgren, Advisor och Föredragshållare, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Johan Parmler, VD, SKI - Svenskt Kvalitetsindex. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Klara Adolphson, VD Stockholmskontoret, Doberman. Jacob Hallencreutz, VD och Moderator under seminariet, EPSI Research. Bettina Kashefi, Chefekonom, SKL - Sveriges Kommuner och Landsting. ARRANGÖR: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, SKI Svenskt Kvalitetsindex PLATS: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan Som en flipperkula mellan myndigheterna tar det aldrig slut? Hur är det att navigera i myndighetsdjungeln som förälder till barn med en funktionsnedsättning? En väg in är det möjligt? Hur kan Försäkringskassan och andra välfärdsaktörer skapa en enklare och tryggare kontakt. Vad krävs för ett närmare samarbete? MEDVERKANDE: Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef - funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet, Riksdagen. Per-Arne Andersson, chef - avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting. Thomas Jansson, ordförande och föräldraföreträdare, Riksförbundet FUB. Anders Olausson, ordförande, Ågrenska Stiftelsen. Anne Öster, ordförande och föräldraföreträdare, Föräldraföreningen Anonymous. Anna Rudels, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Fika från Spring för livet om sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, och fysisk aktivitet Sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan 2010 och fortsätter att öka. Framförallt är det psykisk ohälsa som stiger. Bland kvinnor startar under ett år nu nya sjukfall med en psykisk diagnos. En allvarlig signal är att är att ökningen också är hög bland unga. Jan Larsson diskuterar utvecklingen och psykisk ohälsa i relation till fysisk aktivitet. MEDVERKANDE: Jan Larsson, verksamhetsområdeschef uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Apoteket AB PLATS: Hamnplan, H201, Apotekets paviljong 7/14

8 Så mycket kostar ohälsan Ohälsa kostar över 120 miljarder kronor per år - och alla betalar. Nu lanseras en hälsokalkylator och unik beräkningsmetod av ohälsans kostnader på sikt. Hur mycket kan arbetsgivare och samhället spara genom att undvika sjukdom? MEDVERKANDE: Anna Sarkadi, docent och specialistläkare i socialmedicin, Uppsala Universitet. Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, Regeringskansliet. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Dr Robert Kristiansson MBA, chefsläkare Hälsa och Habilitering, Uppsala Universitet. Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia. Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia. ARRANGÖR: Skandia PLATS: Almedalens bed and breakfast (Skandias trädgård), Tage Cervins gata 3B Samhällets och migranternas dubbla möjligheter Kan man stimulera befolkningstillväxt och säkra kommunal service genom att öppna asylboenden? Om migrationens effekt på kommunens attraktionskraft. MEDVERKANDE: Mikael Ribbenvik, Operativ chef, Migrationsverket. Annelie Wirtén, länsråd, Länsstyrelserna. Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningarna gemensamma försäkringsfrågor samt nyanlända eller arbetssökande, Försäkringskassan. Per Ibertsson, Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen. ARRANGÖR: Migrationsverket PLATS: Strandvägen, H524, I hörnet vid slutet av Strandvägen Att lova trygghet och leverera ångest Vi medborgare fattar viktiga ekonomiska beslut på underlag vi knappt förstår. Bristen på begriplighet hos aktörer som banker och försäkringsbolag är ytterst en demokratifråga och är du inte insatt så riskerar du att bli utsatt. Om fikonspråk, förtroende och valfrihetens baksida. MEDVERKANDE: Patrik Hadenius, chefredaktör, Språktidningen. Johan Gunnarson, vice vd, Bliwa Livförsäkring. Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea. Carola Määttä, kommunikationsdirektör, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Finansliv, Bliwa Livförsäkring PLATS: Länsstyrelsens övre trädgård (TCO-parken), Strandgatan Heta stolen Hållbar personlig assistans Försäkringskassan, genom Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, intervjuas om hållbar personlig assistans. MEDVERKANDE: Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. Daniel Lindkvist, marknadschef, Lystra assistans. ARRANGÖR: Lystra assistans PLATS: Hamnplan 213 8/14

9 Big data revolutionerande medborgarservice eller hot mot den personliga integriteten? Digitaliseringen av offentlig sektor skapar stora mängder data som med rätt användning kan effektivisera och förändra arbetssättet i grunden. Hur ser framtidens offentliga sektor ut och vilka trender och möjligheter ser vi i världen när analys blir en integrerad del av kärnverksamheten? MEDVERKANDE: Niklas Huss, rådgivare offentlig sektor, SAS Institute. Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting. ARRANGÖR: Dagens industri, SAS Institute PLATS: Donners plats 2, ingång via Hamngatan och Strandgatan Hur mår du? Om hälsans betydelse för god integration Vad påverkar asylsökande och nyanländas hälsa? Exempel på hur myndigheter kan jobba för att främja individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. MEDVERKANDE: Eva Thyselius, processledare, Migrationsverket. Katarina Carlzén, projektansvarig, LST Skåne. Per Ibertsson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen. Gunni Stranberg, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Migrationsverket PLATS: Strandvägen, H524, I hörnet vid slutet av Strandvägen Heta stolen med Irene Wennemo Flera välfärdsaktörer har gemensamt tagit initiativ till att inrätta formerna för en Välfärdsakademi och Försäkringskassan är en av dem. Under en halvtimme får du lyssna till statssekreterare Irene Wennemo, arbetsmarknadsdepartementet, när hon utfrågas i Heta stolen. Efteråt har du möjlighet att få prata välfärdsfrågor med olika aktörer inom välfärdssektorn under avnjutande av gotländska läckerheter. Föranmälan krävs innan den 25 juni till: MEDVERKANDE: Irene Wennemo, statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet. Kristina Ström Olsson, moderator, Svensk Försäkring. ARRANGÖR: Välfärdsakademin PLATS: Best Western Solhem Hotell Visby, vid ringmuren Söder Port Föräldraförsäkringen inkomst- eller pensionsfälla? Föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån, men är den även en deltids-, kvinno- eller pensionsfälla? Personliga livsval slår olika mot mäns resp. kvinnors privatekonomi. Hur påverkas ekonomin vid ett mer jämställt uttag, inte bara under småbarnsåren utan även senare i livet som pensionär? MEDVERKANDE: Niklas Löfgren, Familjeekonom, Försäkringskassan. Monica Petersson, Pensionsexpert, Pensionsmyndigheten. ARRANGÖR: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas trädgård 9/14

10 Torsdag den 2 juli Friskare förskolebarn, friskare Sverige behov av en nationell handhygienkampanj Ett förskolebarn blir sjuk mellan 6-8 gånger om året. Förutom lydande innebär detta stora samhällskostnader med sjukskrivningar och VAB. Adekvata handhygienrutiner är grundbulten för att minska infektionsspridning och främja en god hälsa. MEDVERKANDE: Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan. Marianne Bengtsson, Hygiensjuksköterska, HYFS-projekt. Åsa Mellhus, Professor, Uppsala Universitet. Christer Plars, Affärutveckling, CCS. ARRANGÖR: CCS Healthcare PLATS: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet Sjukskrivningarna ökar hur bryter vi den negativa trenden? Varför ökar sjukskrivningarna? Hur kan arbetsmarknadens parter och hälso- och sjukvårdens aktörer arbeta förebyggande i sjukskrivningsprocessen? Sjukförsäkringen har varit en del i det svenska trygghetssystemet i 60 år. Kan försäkringen hantera framtidens utmaningar? Vad krävs för att bevara den? MEDVERKANDE: Laura Hartman, försäkringsdirektör analys och prognos, Försäkringskassan. Gunnar Axén, ordförande, Socialförsäkringsutredningen. Tobias Baudin, vice ordförande, LO. Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Pelle Thörnberg, moderator. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Lunch från kl IT i samhällets tjänst: Reda och oreda hur får vi ordning på offentliga sektorns IT-system? Är den offentliga sektorn redo för den digitala revolutionen? Svenska myndigheter, landsting och kommuner har idag föråldrade IT-system som inte ger den effekt som den borde. Det finns också systemlandskap som består av tusentals system som inte kommunicerar med varandra. Hur ser det ut? Vad gör vi? MEDVERKANDE: Maria Erndahl, IT-direktör, Stockholms Läns Landsting. Ewa Carlsson, kanslichef, E-delegationen E-samverkansprogrammet. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Joakim Lindbom, CTO ansvarig teknikutveckling, Capgemini. Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini. Mikael Haglund, CTO ansvarig teknikutveckling, IBM. Anna Bellman, moderator. ARRANGÖR: Capgemini, IBM PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård 10/14

11 LSS hur kan lagens intentioner återupprättas? Under de 20 år som LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, funnits på plats har rättstillämpningen förändrats. För flera av lagens tio insatser har olika domar fått en negativ prejudicerande betydelse. Många upplever att lagens intentioner urholkats. MEDVERKANDE: Per-Anders Sunesson, Departementsråd, Enheten för familj och sociala tjänster Socialdepartementet. Camilla Sköld, Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR. Birgitta Målsäter, chef för avdelningen funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Maria Grimståhl, Styrelseledamot, Autism- och Aspergerförbundet. ARRANGÖR: Handikappförbunden PLATS: Skeppsbron, H115, Handikappförbundens tält Cancersjuka tvingas arbeta, eller? Har du hört att vi tvingar cancersjuka att arbeta? Det gör vi inte. Men vi tror däremot att de som kan och orkar mår bättre av att fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Hur kan vi och resten av samhället underlätta den processen? MEDVERKANDE: Zarah Nettervik, samverkansansvarig och projektledare, Försäkringskassan. Bodil Dower, utvecklingsledare och patientföreträdare, Regionalt cancercenter väst. Agneta Nordin Danfors, onkologläkare, Visby lasarett. Ann Hägglund, onkologsköterska, Visby lasarett. Viktoria Tryggvadottir, pressekreterare, LO-distriktet i Västsverige. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Annika Krook, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Vinst eller waste? Om hur myndigheternas kommunikationsuppdrag utvecklas och utmanas Myndigheter och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag att bistå allmänheten med information och att upprätthålla en kontinuerlig medborgardialog. Dessutom finns förväntningar på enkelhet och nya kanaler, men vid upphandling av dessa tjänster uppstår ofta kritik. MEDVERKANDE: Carola Määttä, kommunikationsdirektör, Försäkringskassan. ARRANGÖR: PRECIS (Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige) PLATS: Strandgatan 10 11/14

12 Bryr sig politikerna om arbetsskadeförsäkringen? Arbetsskadeförsäkringen håller på att försvinna. Hur kan vi skapa framtidens arbetsskadeförsäkring? Vad krävs för en ökad tydlighet när det gäller den enskildes och företagens ansvar? Hur resonerar man inom våra två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna? MEDVERKANDE: Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Moderaterna. Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. ARRANGÖR: LO-TCO Rättsskydd PLATS: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5, Ljusgården Har Försäkringskassan rätt kunskaper för att möta och hjälpa personer med ADHD, Asperger och Autism? Frågestund om Försäkringskassan har rätt kunskaper för att möta/hjälpa personer med ADHD, Asperger och Autism till rätt stöd i livet. MEDVERKANDE: Birgitta Målsäter, chef för avdelningen funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Weje Sanden, Moderator, Halvarsson & Halvarsson. Nicklas Mårtensson, Förbundsdirektör, Autism och Aspergerförbundet, Lena Fenryr, Ordförande, Kung över livet. Attention. ARRANGÖR: Solhagagruppen, Solhaga Education. PLATS: Hamnplan, H234, Solhaga Educations tält Jämställt föräldraskap sjukare pappor och friskare mammor? När pappor ta mer ansvar för barn och hem blir de sjukare. Är friska mammor och sjuka pappor resultatet av ett jämställt föräldraskap? Vad har samhälle och arbetsliv för ansvar och vad man kan göra för att hitta en väg till jämställdhet utan att sjukfrånvaron ökar hos föräldrarna? MEDVERKANDE: Margaretha Voss, analytiker - avdelningen för analys och prognos, Försäkringskassan. Mikael Nordenmark, professor avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Ulrika Hagström, utredare jämställdhetspolitik och arbetsliv, TCO. Karin Zingmark, marknadschef, Microsoft. Carina Zolland, informationschef, Polarbröd. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Camilla Wagner, moderator. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge 12/14

13 Varför ökar sjukskrivningarna? Blir kvinnor sjuka av bristande jämställdhet? Och blir de som arbetar i vården själva sjuka oftare än andra? MEDVERKANDE: Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Maria Ottoson, reporter, Dagens Samhälle. ARRANGÖR: Dagens Samhälle PLATS: Cramérgatan, H IT i samhällets tjänst: Digitala innovationer utanförskap och innanförskap Vad innebär den digitala samhällsutvecklingen för den miljon medborgare som inte använder internet? Vad innebär ett digitalt utanförskap? Måste man vara frisk för att vara sjuk? Hur kan politiker och ansvariga tjänstemän minska effekterna av det digitala utanförskapet? MEDVERKANDE: Magnus Entzell, CDO - Chief Digital Officer, Finansdepartementet. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Sjöström, seniorkonsult och arbetsmarknadsspecialist, VIRGO konsult. Annelie Lundqvist, Vice President och CDO, Capgemini. Johan Ekesiöö, styrelseordförande, IBM. Anna Bellman, moderator. ARRANGÖR: Capgemini, IBM PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård Kvalitet i personlig assistans för vems skull? Vad innebär egentligen kvalitet i personlig assistans? Vem bedömer vad som är god kvalitet, är det myndigheterna, assistansanordnarna eller de assistansberättigade? Är all kvalitet mätbar? Hur ser det politiska intresset och förutsättningarna för att bedriva personlig assistans med kvalitet ut? MEDVERKANDE: Karin Flyckt, Socialstyrelsen. Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. Sophie Karlsson, IfA, Susanne Berg, STIL, Cecilia Blanck, Föreningen JAG. Bengt Eliasson, Socialutskottet (Fp), Mikael Dalqvist, Socialutskottet (S), Sofia Fölster, Socialutskottet (M), ARRANGÖR: Arbetsgivarföreningen KFO PLATS: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen 13/14

14 Ge oss chansen så jobbar vi Unga funktionsnedsattas väg till arbete Vad betyder arbetet för mig? Vad behövs för att jag ska få ett jobb och göra ett bra jobb? Ungdomar med funktionsnedsättning berättar om sina erfarenheter. Varför rekryterar vi de som andra väljer bort, och vad krävs då? Både VD:ar och förstalinjes chefer berättar om sina erfarenheter. MEDVERKANDE: Lasse Bengtsson, Moderator. Jennifer Fernandez, Office Coordinator, Doberman. Richard Helin, Vaktmästare, Postkodlotteriet. Lovisa Olsson, Reception/Admin, Pertios/Aleris. Andreas Olsson, kontorsservice, Försäkringskassan. Yvonne Robertsson, Kontorschef, Postkodlotteriet. Emelie Palmqvist, Konsultchef, Logent. Ulf Wretskog, VD, COOR. Maria-Pia Hope, vd, Vinge Advoktbyrå. Lars Lööw, vd, Peritos. PLATS: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Norra trädgården ARRANGÖR: Peritos Ungdomsrekrytering, Novare Human Capital Fredag den 3 juli Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter. Om socialförsäkringsutredningen och samverkan kring framtidens välfärd. MEDVERKANDE: Ola Andersson, Förbundschef, DELTA samt Nationella Rådet. Tomas Eneroth (S), Ledamot i socialförsäkringsutredningen, Riksdagen. Lotta Finstorp (M), Ledamot i socialförsäkringsutredningen, Riksdagen. Ali Esbati (V), Arbetsmarknadspolitisk talesman, Riksdagen. Annika Krook, moderator områdeschef samverkan och försäkringsmedicin, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Nationella Rådet, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) PLATS: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 14/14

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Almedalen 2015. www.halsodalen.se

Almedalen 2015. www.halsodalen.se Almedalen 2015 www.halsodalen.se Översiktskarta Hälsodalen S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Ingång alla lokaler Om Hälsodalen Hälsodalen är en naturlig mötesplats för hälsa under Almedalsveckan med en mix

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid KONFERENSINBJUDAN Ett år med etableringsreformen Tid och plats Den 8 9 december 2011 i Stockholm, Folkets Hus (City Conference Center), Barnhusgatan 12 14 Konferensen börjar kl. 10.00 (registrering och

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa Nyhetsbrev Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Det gemensamma projektet mellan Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och samordningsförbunden

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 Hej. Här kommer BOSSEs cirkel- och temakatalog. Vi ser fram emot en spännande höst! Vi har fått mycket positiv respons på den nya katalogen så vi fortsätter i samma

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Ordförande Bo Silverbern

Ordförande Bo Silverbern Kommunala Rådet för 2011-02-03 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 15.30 Hörsalen, Naturum Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) Barbro Kärrstrand (fp) KS Henry Larsson

Läs mer

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än 600 000 medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet en mässa anordnad av socialförvaltningen Hur vill du att socialförvaltningen ska arbeta i framtiden? Det är viktigt för oss att

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Yttrande över Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Yttrande över Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Sundbyberg 2012-03-06 Dnr.nr: S2012/1822/SF Vår referens: Mikael Klein mikael.klein@hso.se Till: Socialdepartementet Yttrande över Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Handikappförbunden

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Organisation. Styrgrupp:

Organisation. Styrgrupp: Organisation Styrgrupp: Styrgruppens främsta uppgift är att följa projektet och ansvara för att målen uppnås. De som sitter i styrgruppen har befogenhet att fatta beslut i sin egen organisation. Styrgruppen

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Värdeskapande HR. 26 27 maj Helsingborg Arena PROGRAM

Värdeskapande HR. 26 27 maj Helsingborg Arena PROGRAM E HR VÄRDESKAPANDE HR VÄRDESKAPANDE HR VÄRDESKAPANDE HR VÄRDESKAPANDE HR VÄRDESKAPANDE HR Värdeskapande HR 26 27 maj Helsingborg Arena PROGRAM TISDAG 26 maj PROGRAM Johanna Koljonen. Författaren, programledaren

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07 Sammanträdesdatum: 2007-10-25 2007-10-26 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) REMISSYTTRANDE 1 (7) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) Sammanfattning Att skapa bättre förutsättningar

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer