Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015"

Transkript

1 Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassan är på plats i Almedalen för att delta i och arrangera spännande seminarier. I år har myndigheten sex egna seminarier där vi presenterar ny kunskap och bjuder in till diskussion om viktiga frågor som rör funktionsnedsättning, föräldraförsäkring och sjukförsäkring. De äger rum den 1:e och 2:e juli. Dessutom medverkar chefer och medarbetare från Försäkringskassan som sakkunniga i andras arrangemang för att bidra med sin kunskap och expertis inom socialförsäkringsområdet. Måndag den 29 juni Unga som varken arbetar eller studerar från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Hur hittar vi en fungerande balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? Ett möte om unga när psykisk ohälsa, arbetslöshet och andra svårigheter gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning. MEDVERKANDE: Ann-Sofie Fia Björde, Samordnare/Coordinator, Second Chance School. Annika Brännberg, Aktivitetscoach/samordnare, DISA samordnignsförbundet DELTA Göteborg Hisingen. Maja Bremell, personlig handläggare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Samordningsförbundet DELTA, Göteborg-Hisingen, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Nationella Rådet, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS). PLATS: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 1/14

2 Ökade sjukskrivningar hotar reformutrymmet kan ett ökat fokus på arbetsförmåga vända trenden? Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen säger att hälso- och sjukvården behöver fokusera mer på arbetsförmåga för att minska sjukskrivningstalen. Går det och vad innebär det för sjukvården och patienten? MEDVERKANDE: Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Gunnar Axén, ordförande socialförsäkringsutredningen. Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet. ARRANGÖR: Health Navigator PLATS: Wisby Strand, Donnersgatan Hur revolutionerar digitaliseringen mötet med medborgarna? Den digitala utvecklingen sker snabbt och har förändrat förutsättningarna för hur medborgarna kan och vill interagera med kommuner, landsting och myndigheter. Hur bygger vi ett tryggt framtida samhälle som samtidigt möter behoven hos den nya generationens medborgare? MEDVERKANDE: Darja Isaksson, Grundare, Ziggy. Jan Gulliksen, Professor, KTH. Per Fors, vd, CGI. Helena Dyrssen, överdirektör, Skatteverket. Gunilla Dyrhage, chef digitala kanaler, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Dagens industri, CGI PLATS: Donners plats 2, Ingång via Hamngatan och Strandgatan Den oönskade tredje uppgiften; kommer forskningsresultat samhället till godo? Forskning ska komma samhället till godo, men tredje uppgiften är inte alltid populär bland forskare. Är problemet den svaga viljan, dåliga kanaler eller brist på kompetens. Eller finns inte resurser för att tillgängliggöra resultat? Hur ska forskningsresultat komma samhället till godo? MEDVERKANDE: Sverker Sörlin, Professor of Environmental History, KTH. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Sara Karlsson, Riksdagsledamot, (S). politiker. ARRANGÖR: SAMspråk PLATS: Wisby Strand, Donnersgatan Dubbelarbete och välfärdstjänster roten till kvinnors psykiska ohälsa? Vad är orsakerna till kvinnors höga psykiska ohälsa och vilka hållbara lösningar finns? Kvinnor som tar lika stor del i arbetet som män och som dessutom har huvudansvaret för hem och barn har en högre risk att bli sjukskrivna. Män i samma 2/14

3 situation löper samma förhöjda risk. Det är den samlade arbetsbelastningen, inget könet, som medför den ökade risken. (Margaretha Voss) MEDVERKANDE: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet (S). Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Socialförsäkringsutskottet (M). Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR. Ursula Berge, Moderator. ARRANGÖR: Akademikerförbundet SSR PLATS: Kårhuset Rindi, Donnersgatan Skuld och skam om unga skuldsattas etablering på arbetsmarknaden Ungas skuldbörda ökar. Många små skulder kan, när de läggs ihop, hindra steget in på arbetsmarknaden. Hur påverkar ungas skulder deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? Hindrar ungas känslor av skam dem från att tala om och reda ut sina skulder? MEDVERKANDE: Lena Bäcker, Verksamhetschef, Kronofogden. Anna Johansson, Budget- och skuldrådgivare, Region Gotland. Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan. Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund. ARRANGÖR: Temagruppen Unga i arbetslivet PLATS: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan E-förvaltning på mottagarens villkor Hur är svenskarnas attityder till fysisk och digital kommunikation och vad skiljer avsändarnas perspektiv från mottagarna? Ta del av de färska resultaten från rapporten Mottagarmakt Hur kan e-förvaltning implementeras på mottagarens villkor? MEDVERKANDE: Andreas Falkenmark, Affärsområdeschef, PostNord. Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center för esamhället Sveriges Kommuner och Landsting. Peder Sjölander, IT-chef, Pensionsmyndigheten. Gunilla Dyrhage, chef digitala kanaler, Försäkringskassan. Per Ljungberg, Moderator. ARRANGÖR: Offentliga Affärer, PostNord PLATS: Plats: Strandvägen 4, Offentliga Affärers tält Hur uppnår vi jämlik hälsa? Hur kan hälso- & sjukvårdens aktörer bidra tillsammans till en jämlik hälsa bland befolkningen? Finns det organisatoriska faktorer som kan underlätta möte mellan patient och profession och varför införs i så fall inte dessa? Vilka hinder ser vi idag & vilka möjligheter finns som vi ska ta tillvara? MEDVERKANDE: Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds & idrottsminister. Annelie Nordström, Kommunal. Sineva Ribeiro, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren, Läkarförbundet. Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. Emma Spak, SYLF. Anette Nilsson, moderator. Ett 40-tal olika talare medverkar där Ann Persson-Grivas, vik. generaldirektör och Laura Hartman, analyschef, deltar från Försäkringskassan. ARRANGÖR: Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Yngre Läkares Förening SYLF PLATS: Plats: S:t Hansplan 1, lokalen Skafferiet i Hälsodalen 3/14

4 Tisdag den 30 juni Unga som varken arbetar eller studerar vad vet vi och vad gör vi? Flera aktörer uppmärksammar UVAS eller Neets; unga som varken arbetar eller studerar. Vi vet att över unga i Sverige mellan år varken arbetar eller studerar. De viktigaste bakgrundsfaktorerna är mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan och likgiltiga vuxna. MEDVERKANDE: Eva-Lisa Höglund, Direktör för region Mitt, Arbetsförmedlingen. Håkan Forsberg, Tf generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Lil Ljunggren Lönnberg, Ordförande, Delegationen för unga till arbete. Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund. Peter Håkansson, Arbetsmarknadsforskare och doktor, Malmö högskola. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Aida Hadzialic, Gymnasieoch kunskapslyftsminister, Regeringen. ARRANGÖR: Temagruppen Unga i arbetslivet PLATS: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan Ökat fokus på kvalitet leder till bättre offentliga affärer besparingar på 80 miljarder kan uppnås Med fokus på kvalitet i den offentliga affären. Oavsett om du är köpare, säljare eller medborgare är du välkommen att ta del av en spännande paneldiskussion om kvalitet i den offentliga affären och hur vi alla kan få mer pang för pengarna. MEDVERKANDE: Fredrik Tamm, Sakkunnig offentlig marknaden, DoubleCheck AB. Magnus Arnek, offentlig utredare Fi dr i Nationalekonomi, Försäkringskassan. Magnus Kruse, Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen. Per Hammarstedt, Affärsjurist, DoubleCheck AB. ARRANGÖR: DoubleCheck AB PLATS: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Kaptensbaren Innovation i allmänhetens tjänst hur innovativ är offentlig sektor? Ständigt växande förväntningar från medborgarna och tajtare ekonomiska ramar ökar trycket på offentlig förnyelse. Men hur hanterar offentlig sektor innovationsutmaningarna idag, och hur tänker den framåt? I vilken utsträckning engageras t ex medborgare och medarbetare i innovationsarbetet? MEDVERKANDE: Erik Bertman, Affärs- och Marknadsdirektör, Microsoft. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Micco Grönholm, Kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad. Karin Andersson, Partner, Kairos Future. ARRANGÖR: Kairos Future PLATS: Teaterskeppet, Kajplats 10 4/14

5 Öka möjligheten att växla om hela yrkeslivet stärk svensk konkurrenskraft och välfärd Behov av omställning och kompetensutveckling hela livet ökar och effektiv omställning gynnar både svensk konkurrenskraft och välfärd. Hur förbättras möjligheterna till stöd på vägen från ett jobb till ett annat? Bristande utbildningsutbud för yrkesverksamma och stöd vid val av ny karriär försvårar. MEDVERKAND: Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, (S). Elisabeth Svantesson, Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, (M). Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Carina Lindfelt, Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Kerstin Norén, Rektor, Högskolan Väst. Mats Wadman, Analysdirektör, Arbetsförmedlingen. Cecila Garme, fil dr statsvetenskap politisk frilansjournalist, Moderator. ARRANGÖR: TCO PLATS: Länsstyrelsens övre trädgård (TCO-parken), Strandgatan Den goda sjukskrivningen hur förverkligas den? Sjukskrivningen hur kan den användas för att befrämja hälsa? Finns den goda sjukskrivningen? Vilka tidiga tecken kan vara förebud om kroppslig/psykisk eller psykosomatisk ohälsa? Och vilka metoder finns för att arbeta integrerat och med got resultat.? Några frågor som kommer att diskuteras. MEDVERKANDE: Birgitta Berg Wikander, Med dr Psykolog, Svensk förening för psykosomatisk medicin. Bertil Grandin, Psykolog Psykoterapeut, Svensk förening för prykosomatisk medicin. Linda Eklund, Projektledare, Region Gotland. Wisby vårdcentral södra, Vårdteam, Visby. Misa Sjöberg, FildrLeg Psykolog, Visby. Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Arrangör: Svensk förening för psykosomatisk medicin, Region Gotland PLATS: Visby lasarett, S:t Göransgatan Vi har aldrig haft ett bättre tillfälle. Om samverkan kring integration. Kompetens flödar in i landet. Hur kan vi samarbeta för att fånga upp den så snabbt som möjligt? I genomsnitt tar etablering i det svenska samhället sju år, då myndigheterna arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller. Här saknas är ett gemensamt grepp. Vi pratar för mycket och handlar för lite. MEDVERKANDE: Caroline Henjered, nationell samordnare, Migrationsverket. Jenny Lennhammar, integrationssamordnare, Region Gotland. Per Ibertsson, verksamhetsrådgivare, Arbetsförmedlingen. Anna-Lena Rosendahl, nationell samordnare, Försäkringskassan. Kerstin Alnebratt, moderator. ARRANGÖR: Nationella Rådet och Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) PLATS: Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 5/14

6 Riskfaktorer och friskfaktorer om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivningar. Vilka samband finns för kvinnor och män mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning? Vilka är riskfaktorerna och vad säger forskningen om åtgärder för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa? MEDVERKANDE: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet. Eva Vingård, Professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Jan Larsson, verksamhetsområdeschef uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, Försäkringskassan. Ewa Ställdal, Generaldirektör, Forte. Mattias Lundberg, Moderator. ARRANGÖR: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd PLATS: S:t Hans Café (Hälsodalen), S:t Hansplan En feministisk kritik av arbetslinjen Vi efterlyser moderna reformer för ett modernt liv, där arbetet är en viktig del men inte hela livet. Vi presenterar en rapport om arbetstidsförkortning och diskuterar förslag om förändringar av nuvarande socialförsäkringar. Höjda tak, sänkt arbetstid eller basinkomst? MEDVERKANDE: Gudrun Schyman, Samtalsledare, Feministiskt initiativ. Kenneth Hermele, Ekonom, Feministiskt initiativ. Samira Aridad, Författare Journalist. Minna Gillberg, Forskare, Gröna Gruppen EU. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Feministiskt initiativ PLATS: Biograf Roxy, Adelsgatan 39 Onsdag den 1 juli Enklare vardag för personer med funktionsnedsättning vad gör Försäkringskassan? Försäkringskassan lovar att göra vardagen enklare för de som lever med en funktionsnedsättning. Är det mycket snack och lite verkstad? MEDVERKANDE: Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Anna Rudels, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Frukost från /14

7 Rapport om kvalitetsmognad inom offentlig och privat sektor en jämförelse SIQ och SKI presenterar den första nationella mätning som gjorts om svenska organisationers kvalitetsmognad. Resultat från offentlig och privat sektor i en jämförelse kommer att presenteras och resultaten från studien sättas i förhållande till både kund- och medarbetarindex. MEDVERKANDE: Fredrik Lundgren, Advisor och Föredragshållare, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Johan Parmler, VD, SKI - Svenskt Kvalitetsindex. Ann Persson Grivas, vik. generaldirektör, Försäkringskassan. Klara Adolphson, VD Stockholmskontoret, Doberman. Jacob Hallencreutz, VD och Moderator under seminariet, EPSI Research. Bettina Kashefi, Chefekonom, SKL - Sveriges Kommuner och Landsting. ARRANGÖR: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, SKI Svenskt Kvalitetsindex PLATS: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan Som en flipperkula mellan myndigheterna tar det aldrig slut? Hur är det att navigera i myndighetsdjungeln som förälder till barn med en funktionsnedsättning? En väg in är det möjligt? Hur kan Försäkringskassan och andra välfärdsaktörer skapa en enklare och tryggare kontakt. Vad krävs för ett närmare samarbete? MEDVERKANDE: Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef - funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet, Riksdagen. Per-Arne Andersson, chef - avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting. Thomas Jansson, ordförande och föräldraföreträdare, Riksförbundet FUB. Anders Olausson, ordförande, Ågrenska Stiftelsen. Anne Öster, ordförande och föräldraföreträdare, Föräldraföreningen Anonymous. Anna Rudels, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Fika från Spring för livet om sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, och fysisk aktivitet Sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan 2010 och fortsätter att öka. Framförallt är det psykisk ohälsa som stiger. Bland kvinnor startar under ett år nu nya sjukfall med en psykisk diagnos. En allvarlig signal är att är att ökningen också är hög bland unga. Jan Larsson diskuterar utvecklingen och psykisk ohälsa i relation till fysisk aktivitet. MEDVERKANDE: Jan Larsson, verksamhetsområdeschef uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Apoteket AB PLATS: Hamnplan, H201, Apotekets paviljong 7/14

8 Så mycket kostar ohälsan Ohälsa kostar över 120 miljarder kronor per år - och alla betalar. Nu lanseras en hälsokalkylator och unik beräkningsmetod av ohälsans kostnader på sikt. Hur mycket kan arbetsgivare och samhället spara genom att undvika sjukdom? MEDVERKANDE: Anna Sarkadi, docent och specialistläkare i socialmedicin, Uppsala Universitet. Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, Regeringskansliet. Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Dr Robert Kristiansson MBA, chefsläkare Hälsa och Habilitering, Uppsala Universitet. Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia. Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia. ARRANGÖR: Skandia PLATS: Almedalens bed and breakfast (Skandias trädgård), Tage Cervins gata 3B Samhällets och migranternas dubbla möjligheter Kan man stimulera befolkningstillväxt och säkra kommunal service genom att öppna asylboenden? Om migrationens effekt på kommunens attraktionskraft. MEDVERKANDE: Mikael Ribbenvik, Operativ chef, Migrationsverket. Annelie Wirtén, länsråd, Länsstyrelserna. Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningarna gemensamma försäkringsfrågor samt nyanlända eller arbetssökande, Försäkringskassan. Per Ibertsson, Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen. ARRANGÖR: Migrationsverket PLATS: Strandvägen, H524, I hörnet vid slutet av Strandvägen Att lova trygghet och leverera ångest Vi medborgare fattar viktiga ekonomiska beslut på underlag vi knappt förstår. Bristen på begriplighet hos aktörer som banker och försäkringsbolag är ytterst en demokratifråga och är du inte insatt så riskerar du att bli utsatt. Om fikonspråk, förtroende och valfrihetens baksida. MEDVERKANDE: Patrik Hadenius, chefredaktör, Språktidningen. Johan Gunnarson, vice vd, Bliwa Livförsäkring. Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea. Carola Määttä, kommunikationsdirektör, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Finansliv, Bliwa Livförsäkring PLATS: Länsstyrelsens övre trädgård (TCO-parken), Strandgatan Heta stolen Hållbar personlig assistans Försäkringskassan, genom Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, intervjuas om hållbar personlig assistans. MEDVERKANDE: Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. Daniel Lindkvist, marknadschef, Lystra assistans. ARRANGÖR: Lystra assistans PLATS: Hamnplan 213 8/14

9 Big data revolutionerande medborgarservice eller hot mot den personliga integriteten? Digitaliseringen av offentlig sektor skapar stora mängder data som med rätt användning kan effektivisera och förändra arbetssättet i grunden. Hur ser framtidens offentliga sektor ut och vilka trender och möjligheter ser vi i världen när analys blir en integrerad del av kärnverksamheten? MEDVERKANDE: Niklas Huss, rådgivare offentlig sektor, SAS Institute. Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting. ARRANGÖR: Dagens industri, SAS Institute PLATS: Donners plats 2, ingång via Hamngatan och Strandgatan Hur mår du? Om hälsans betydelse för god integration Vad påverkar asylsökande och nyanländas hälsa? Exempel på hur myndigheter kan jobba för att främja individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. MEDVERKANDE: Eva Thyselius, processledare, Migrationsverket. Katarina Carlzén, projektansvarig, LST Skåne. Per Ibertsson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen. Gunni Stranberg, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Migrationsverket PLATS: Strandvägen, H524, I hörnet vid slutet av Strandvägen Heta stolen med Irene Wennemo Flera välfärdsaktörer har gemensamt tagit initiativ till att inrätta formerna för en Välfärdsakademi och Försäkringskassan är en av dem. Under en halvtimme får du lyssna till statssekreterare Irene Wennemo, arbetsmarknadsdepartementet, när hon utfrågas i Heta stolen. Efteråt har du möjlighet att få prata välfärdsfrågor med olika aktörer inom välfärdssektorn under avnjutande av gotländska läckerheter. Föranmälan krävs innan den 25 juni till: MEDVERKANDE: Irene Wennemo, statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet. Kristina Ström Olsson, moderator, Svensk Försäkring. ARRANGÖR: Välfärdsakademin PLATS: Best Western Solhem Hotell Visby, vid ringmuren Söder Port Föräldraförsäkringen inkomst- eller pensionsfälla? Föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån, men är den även en deltids-, kvinno- eller pensionsfälla? Personliga livsval slår olika mot mäns resp. kvinnors privatekonomi. Hur påverkas ekonomin vid ett mer jämställt uttag, inte bara under småbarnsåren utan även senare i livet som pensionär? MEDVERKANDE: Niklas Löfgren, Familjeekonom, Försäkringskassan. Monica Petersson, Pensionsexpert, Pensionsmyndigheten. ARRANGÖR: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas trädgård 9/14

10 Torsdag den 2 juli Friskare förskolebarn, friskare Sverige behov av en nationell handhygienkampanj Ett förskolebarn blir sjuk mellan 6-8 gånger om året. Förutom lydande innebär detta stora samhällskostnader med sjukskrivningar och VAB. Adekvata handhygienrutiner är grundbulten för att minska infektionsspridning och främja en god hälsa. MEDVERKANDE: Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan. Marianne Bengtsson, Hygiensjuksköterska, HYFS-projekt. Åsa Mellhus, Professor, Uppsala Universitet. Christer Plars, Affärutveckling, CCS. ARRANGÖR: CCS Healthcare PLATS: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet Sjukskrivningarna ökar hur bryter vi den negativa trenden? Varför ökar sjukskrivningarna? Hur kan arbetsmarknadens parter och hälso- och sjukvårdens aktörer arbeta förebyggande i sjukskrivningsprocessen? Sjukförsäkringen har varit en del i det svenska trygghetssystemet i 60 år. Kan försäkringen hantera framtidens utmaningar? Vad krävs för att bevara den? MEDVERKANDE: Laura Hartman, försäkringsdirektör analys och prognos, Försäkringskassan. Gunnar Axén, ordförande, Socialförsäkringsutredningen. Tobias Baudin, vice ordförande, LO. Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Pelle Thörnberg, moderator. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Lunch från kl IT i samhällets tjänst: Reda och oreda hur får vi ordning på offentliga sektorns IT-system? Är den offentliga sektorn redo för den digitala revolutionen? Svenska myndigheter, landsting och kommuner har idag föråldrade IT-system som inte ger den effekt som den borde. Det finns också systemlandskap som består av tusentals system som inte kommunicerar med varandra. Hur ser det ut? Vad gör vi? MEDVERKANDE: Maria Erndahl, IT-direktör, Stockholms Läns Landsting. Ewa Carlsson, kanslichef, E-delegationen E-samverkansprogrammet. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Joakim Lindbom, CTO ansvarig teknikutveckling, Capgemini. Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini. Mikael Haglund, CTO ansvarig teknikutveckling, IBM. Anna Bellman, moderator. ARRANGÖR: Capgemini, IBM PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård 10/14

11 LSS hur kan lagens intentioner återupprättas? Under de 20 år som LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, funnits på plats har rättstillämpningen förändrats. För flera av lagens tio insatser har olika domar fått en negativ prejudicerande betydelse. Många upplever att lagens intentioner urholkats. MEDVERKANDE: Per-Anders Sunesson, Departementsråd, Enheten för familj och sociala tjänster Socialdepartementet. Camilla Sköld, Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR. Birgitta Målsäter, chef för avdelningen funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Maria Grimståhl, Styrelseledamot, Autism- och Aspergerförbundet. ARRANGÖR: Handikappförbunden PLATS: Skeppsbron, H115, Handikappförbundens tält Cancersjuka tvingas arbeta, eller? Har du hört att vi tvingar cancersjuka att arbeta? Det gör vi inte. Men vi tror däremot att de som kan och orkar mår bättre av att fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Hur kan vi och resten av samhället underlätta den processen? MEDVERKANDE: Zarah Nettervik, samverkansansvarig och projektledare, Försäkringskassan. Bodil Dower, utvecklingsledare och patientföreträdare, Regionalt cancercenter väst. Agneta Nordin Danfors, onkologläkare, Visby lasarett. Ann Hägglund, onkologsköterska, Visby lasarett. Viktoria Tryggvadottir, pressekreterare, LO-distriktet i Västsverige. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Annika Krook, moderator, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge Vinst eller waste? Om hur myndigheternas kommunikationsuppdrag utvecklas och utmanas Myndigheter och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag att bistå allmänheten med information och att upprätthålla en kontinuerlig medborgardialog. Dessutom finns förväntningar på enkelhet och nya kanaler, men vid upphandling av dessa tjänster uppstår ofta kritik. MEDVERKANDE: Carola Määttä, kommunikationsdirektör, Försäkringskassan. ARRANGÖR: PRECIS (Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige) PLATS: Strandgatan 10 11/14

12 Bryr sig politikerna om arbetsskadeförsäkringen? Arbetsskadeförsäkringen håller på att försvinna. Hur kan vi skapa framtidens arbetsskadeförsäkring? Vad krävs för en ökad tydlighet när det gäller den enskildes och företagens ansvar? Hur resonerar man inom våra två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna? MEDVERKANDE: Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Moderaterna. Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. ARRANGÖR: LO-TCO Rättsskydd PLATS: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5, Ljusgården Har Försäkringskassan rätt kunskaper för att möta och hjälpa personer med ADHD, Asperger och Autism? Frågestund om Försäkringskassan har rätt kunskaper för att möta/hjälpa personer med ADHD, Asperger och Autism till rätt stöd i livet. MEDVERKANDE: Birgitta Målsäter, chef för avdelningen funktionsnedsättning, Försäkringskassan. Weje Sanden, Moderator, Halvarsson & Halvarsson. Nicklas Mårtensson, Förbundsdirektör, Autism och Aspergerförbundet, Lena Fenryr, Ordförande, Kung över livet. Attention. ARRANGÖR: Solhagagruppen, Solhaga Education. PLATS: Hamnplan, H234, Solhaga Educations tält Jämställt föräldraskap sjukare pappor och friskare mammor? När pappor ta mer ansvar för barn och hem blir de sjukare. Är friska mammor och sjuka pappor resultatet av ett jämställt föräldraskap? Vad har samhälle och arbetsliv för ansvar och vad man kan göra för att hitta en väg till jämställdhet utan att sjukfrånvaron ökar hos föräldrarna? MEDVERKANDE: Margaretha Voss, analytiker - avdelningen för analys och prognos, Försäkringskassan. Mikael Nordenmark, professor avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Ulrika Hagström, utredare jämställdhetspolitik och arbetsliv, TCO. Karin Zingmark, marknadschef, Microsoft. Carina Zolland, informationschef, Polarbröd. Ann Persson Grivas, vik generaldirektör, Försäkringskassan. Camilla Wagner, moderator. ARRANGÖR: Försäkringskassan PLATS: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lye & Lounge 12/14

13 Varför ökar sjukskrivningarna? Blir kvinnor sjuka av bristande jämställdhet? Och blir de som arbetar i vården själva sjuka oftare än andra? MEDVERKANDE: Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan. Maria Ottoson, reporter, Dagens Samhälle. ARRANGÖR: Dagens Samhälle PLATS: Cramérgatan, H IT i samhällets tjänst: Digitala innovationer utanförskap och innanförskap Vad innebär den digitala samhällsutvecklingen för den miljon medborgare som inte använder internet? Vad innebär ett digitalt utanförskap? Måste man vara frisk för att vara sjuk? Hur kan politiker och ansvariga tjänstemän minska effekterna av det digitala utanförskapet? MEDVERKANDE: Magnus Entzell, CDO - Chief Digital Officer, Finansdepartementet. Stefan Olowsson, IT-direktör, Försäkringskassan. Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Sjöström, seniorkonsult och arbetsmarknadsspecialist, VIRGO konsult. Annelie Lundqvist, Vice President och CDO, Capgemini. Johan Ekesiöö, styrelseordförande, IBM. Anna Bellman, moderator. ARRANGÖR: Capgemini, IBM PLATS: Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård Kvalitet i personlig assistans för vems skull? Vad innebär egentligen kvalitet i personlig assistans? Vem bedömer vad som är god kvalitet, är det myndigheterna, assistansanordnarna eller de assistansberättigade? Är all kvalitet mätbar? Hur ser det politiska intresset och förutsättningarna för att bedriva personlig assistans med kvalitet ut? MEDVERKANDE: Karin Flyckt, Socialstyrelsen. Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef funktionsnedsättning samt utveckling och stöd, Försäkringskassan. Sophie Karlsson, IfA, Susanne Berg, STIL, Cecilia Blanck, Föreningen JAG. Bengt Eliasson, Socialutskottet (Fp), Mikael Dalqvist, Socialutskottet (S), Sofia Fölster, Socialutskottet (M), ARRANGÖR: Arbetsgivarföreningen KFO PLATS: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen 13/14

14 Ge oss chansen så jobbar vi Unga funktionsnedsattas väg till arbete Vad betyder arbetet för mig? Vad behövs för att jag ska få ett jobb och göra ett bra jobb? Ungdomar med funktionsnedsättning berättar om sina erfarenheter. Varför rekryterar vi de som andra väljer bort, och vad krävs då? Både VD:ar och förstalinjes chefer berättar om sina erfarenheter. MEDVERKANDE: Lasse Bengtsson, Moderator. Jennifer Fernandez, Office Coordinator, Doberman. Richard Helin, Vaktmästare, Postkodlotteriet. Lovisa Olsson, Reception/Admin, Pertios/Aleris. Andreas Olsson, kontorsservice, Försäkringskassan. Yvonne Robertsson, Kontorschef, Postkodlotteriet. Emelie Palmqvist, Konsultchef, Logent. Ulf Wretskog, VD, COOR. Maria-Pia Hope, vd, Vinge Advoktbyrå. Lars Lööw, vd, Peritos. PLATS: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Norra trädgården ARRANGÖR: Peritos Ungdomsrekrytering, Novare Human Capital Fredag den 3 juli Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter. Om socialförsäkringsutredningen och samverkan kring framtidens välfärd. MEDVERKANDE: Ola Andersson, Förbundschef, DELTA samt Nationella Rådet. Tomas Eneroth (S), Ledamot i socialförsäkringsutredningen, Riksdagen. Lotta Finstorp (M), Ledamot i socialförsäkringsutredningen, Riksdagen. Ali Esbati (V), Arbetsmarknadspolitisk talesman, Riksdagen. Annika Krook, moderator områdeschef samverkan och försäkringsmedicin, Försäkringskassan. ARRANGÖR: Nationella Rådet, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) PLATS: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 14/14

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer