Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild"

Transkript

1 Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013

2

3 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla organisationer, så även för Försvarsmakten. Ett av de främsta skälen är att mottagaren måste förstå att det är Försvarsmakten som är avsändare. Utgångspunkten för vår grafiska profil är en Försvarsmakt med respekt och tilltro till organisationens mångfald, historia och traditioner. Varje logotyp har sitt bestämda användningsområde och tillfälle. Vi måste redan i fred skapa förtroende kring vår förmåga till väpnad insats. En enhetlig grafisk profil som visar på fasthet och konsekvens bidrar på ett naturligt sätt till att betona detta. Därför ska den grafiska profilen tillämpas av alla i Försvarsmakten. Profilen kan naturligtvis inte vara heltäckande. Men den pekar ut en riktning och idé som ska efterlevas. Detta direktiv kompletteras en gång om året. InfoS tar gärna emot synpunkter och önskemål om kompletteringar av beskrivningar och mallar. Försvarsmaktens gemensamma identitet beslutas av informationsdirektören. Kontrollera att du använder aktuell version via vårt intranät. Grafisk profil 2013 HKV Version 1.3 Bilaga :53923

4 innehåll Försvarsmaktens heraldiska vapen... 7 Heraldiskt vapen... 8 logotyp och symbolik Klass 1: Försvarsmaktens logotyp för användning externt och internt...12 Klass 2: Organisationsenheternas logotyper för användning externt och internt...13 Klass 3: Organisationsenhets logotyp för användning internt...14 Klass 4: Trycksaker för försvarsmaktsenheter, skolor med flera som har egna heraldiska vapen som inte utgör logotyper...14 Exempel på hur flera logotyper nyttjas tillsammans...15 friyta...16 storlekar...17 att inte göra...18 bakgrunder...19 Aktivitetssymbolik...20 identitetsmarkörer...20 Tjänstetecken...20 Märkning av materiel...21 Avsändarsignatur i e-post...21 typografi och färg Försvarsmaktens typsnitt för trycksaker...24 Försvarsmaktens typsnitt för digitala produkter...25 färganvändning...26 bilder bildpolicy och fotografier...30 mallar och exempel platsannonser...34 annonser...35 STABSPublikationer...37 MINNESBÖCKER...37 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 4

5 powerpoint...38 KONTORSMATERIEL...44 CD och omslag...45 Roll-ups och affischer...46 program, inbjudningar och glaskort vid officiella besök...48 diplom...49 NAMNBRICKA...50 UTOMHUSskyltar...51 BILAR...52 profilprodukter ProfilKläder...56 Tävlings- och träningskläder...57 Marknadsföringsprodukter (give-aways)...58 gåvor...60 Vapensköldar, bordstandar och jetonger Bilagor Fastställda förbandsnamn...64 Fastställda översättningar för grader...65 Översättning till engelska för HKV staber och avdelningar...67 Fastställd Heraldik...69 ÖRLOGSFartyg...83 kontaktinformation...86 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 5

6 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 6

7 Försvarsmaktens heraldiska vapen HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 7

8 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 försvarsmaktens vapen Heraldiskt vapen Försvarsmakten får enligt lag använda stora riksvapnet. Högkvarteret fattar beslut i varje enskilt fall baserat på att myndigheten i sådant fall representerar Konungariket Sverige. För närvarande används endast stora riksvapnet på viss ceremoniell utrustning samt på de diplom som medföljer Försvarsmaktens förtjänstmedalj och Försvarsmaktens medalj för sårade i strid. Försvarsmaktens heraldiska vapen, detaljerat. Försvarsmaktens heraldiska vapen Försvarsmaktens heraldiska vapen består av lilla riksvapnet (med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor ordnade två över en), allt lagt på ett stolpvis ställt svärd. Försvarsmaktens heraldiska vapen utgörs alltid av vapenbilden krönt med en detaljerad krona och används normalt utan Försvarsmaktens ordbild: främst på gåvor, prydnadsföremål och diplom, d.v.s. i ceremoniella sammanhang. Användande av Sveriges riksvapen, statssymboler (kunglig krona och tre kronor) m.m. är reglerat i: Lag ( ) om Sveriges riksvapen, Lag ( ) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar samt i Förordning ( ) om vissa officiella beteckningar. Försvarsmaktens logotyp Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona används tillsammans med Försvarsmaktens ordbild. Tillsammans skapar de igenkänning och identifikation och utgör Försvarsmaktens logotyp. För att kunna placeras på olika färgbakgrunder och kunna återges bra i små format och i digital miljö, finns det förenklade vapnet och ordbilden även i en svart/vit- och i en negativ version. Logotypen används i all intern och extern kommunikation som myndigheten gör. Till Försvarsmaktens exempel på trycksaker och enklare profilprodukter. heraldiska vapen, förenklat. Ordbilden har en central uppgift i alla fall där Försvarsmakten kommunicerar. Den består av myndighetens namn Försvarsmakten skrivet med versaler (stora bokstäver) i typsnittet Palatino med ett unikt och särskiljande mellanrum mellan bokstäverna. Försvarsmaktens logotyp är varumärkesskyddad och unik. Den får inte finnas i någon annan form med liknande symbol och bokstäver. I syfte att känna igen den som avsändare för Försvarsmakten får den heller inte förändras till färg och form. Organisationsenheternas heraldiska vapen Försvarsmakten har en lång tradition att koppla unik heraldik till organisationsenheter, enheter och örlogsfartyg. Försvarsmaktens olika heraldiska vapen tas fram av Riksarkivet/statsheraldikern och fastställs av Högkvarteret. Organisationsenheternas heraldiska vapen Livgardets heraldiska vapen. används för samma ändamål som Försvarsmaktens heraldiska vapen. Krigsförband representeras av den organisationsenhet vari förbandet produceras vid. I de fall ett krigsförband produceras vid flera organisationsenheter ska kopplingen ske mot respektive organisationsenhet. Gemensam identitet för sådant krigsförband regleras genom andra traditionsbevarande åtgärder. Hemvärnsförband har i stor utsträckning egna heraldiska vapen utifrån de förband som de för traditionerna vidare ifrån. Livgardets heraldiska vapen, förenklat. Organisationsenheternas logotyper Utgörs av organisationsenheternas heraldiska vapen med förenklad krona i kombination med Försvarsmaktens ordbild och en ordbild med enhetens namn. se sidan 13. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 8

9 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 Försvarsmaktens namn med särskiljande anpassning i typsnittet Palatino. Försvarsmaktens logotyp: Heraldiskt vapen med förenklad krona och ordbild. Avsändarplacering på trycksak Detaljinformation om placering av Försvarsmaktens logotyp för övriga publikationer samt avsändarplacering på trycksakens baksida. Storlek och placering av logotyper i klass 1 och klass 2 anpassas efter formatet och det visuella intrycket på trycksaken. Logotypen kan placeras nederst eller överst, i det vänstra hörnet eller centrerat på omslagets första sida. Avsändaren på trycksakens baksida placeras i det nedre vänstra hörnet eller centrerat. Adressraden sätts med Myriad Pro 8p. En 0,5p tjock linje ska skilja avsändarlogotypen från adressraden Stockholm, tel Stockholm, tel Exempel på avsändarplacering med adressrad. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 9

10 Foto: Jimmy Croona/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 10

11 logotyp och symbolik HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 11

12 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Klass 1: Försvarsmaktens logotyp för användning externt och internt Försvarsmaktens logotyp består av Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona och ordbilden Försvarsmakten. Logotypen ska användas när myndigheten i sin helhet är avsändare. Det kan gälla i formell myndighetsutövning, trycksaker, digital produktion, samlad marknadsföring och så vidare. Logotypen ska också användas i publika sammanhang när det är Försvarsmakten som ska profileras, när det inte ingår identifierbara enskilda förband eller när det inte önskvärt med enskild profilering. Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona och utan ordbild används när användande av logotyp inte är möjlig av praktiska eller estetiska skäl. Försvarsmaktens logotyp i färg. Försvarsmaktens logotyp centrerad i färg. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt. Försvarsmaktens logotyp centrerad i svartvitt. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt. Försvarsmaktens logotyp centrerad i svartvitt negativt. Försvarsmaktens internationella logotyp i färg. Försvarsmaktens internationella logotyp centrerad i färg. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 12

13 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Klass 2: Organisationsenheternas logotyper för användning externt och internt Organisationsenhet och i vissa fall även försvarsmaktsenhet kommunicerar sitt heraldiska vapen med förenklad krona och sitt namn tillsammans med Försvarsmaktens ordbild. Denna kombination formar organisationsenheternas logotyper. Klass 2 logotyp används när ett enskilt förband ska profileras eller när det finns praktiska skäl för att tydliggöra vilken förbandsenhet som är representerad. Det kan till exempel gälla skrivelser, brevpapper, visitkort, skyltar, idrottskläder, enklare profilprodukter och organisationsenhets trycksaker. Logotyperna är konstruerade efter huvudprincipen att enhetens ordbild läggs centrerat direkt under ordbilden Försvarsmakten. Enhetsnamnet kan också vänsterställas i förhållande till ordbilden Försvarsmakten beroende på layoutens utformning till exempel skrivelser. I de fall enhetsnamnet är längre än myndighetens ordbild anpassas teckengraden (storleken) på bokstäverna eller så delas texten på två rader. För Högkvarteret gäller särskilda regler eftersom Högkvarteret både representerar myndigheten Försvarsmakten och organisationsenheten Högkvarteret. Vid all extern kommunikation från Högkvarteret används Försvarsmaktens logotyp (klass 1). Vid intern kommunikation som innebär att det är myndigheten som fattar beslut, till exempel: inriktande, planerande och redovisande dokument använder Högkvarteret enbart Försvarsmaktens logotyp klass 1. På arbetshandlingar, PM med mera för intern kommunikation används Högkvarterets logotyp klass 2. Hemvärnet med de nationella insatsstyrkorna kommunicerar med klass 2 logotyp när hemvärnet kommunicerar som organisation. Emblem Emblem för de tidigare försvarsgrenarna används när det finns behov av att profilera en viss förmåga eller stridskraft. Lämpliga sammanhang är förmågebeskrivning, rekrytering eller i visst sammanhang redovisa flera förband eller förmåga. Det får aldrig användas som en organisatorisk förklaring. Användningen av dessa emblem ska alltid ske på ett sådant sätt att Försvarsmaktens ordbild återfinns i sammanhanget och de utgör klass 2 logotyper. Armén Marinen Flygvapnet Underrättelse- och säkerhetstjänst Ledning Logistik Sjukvård (enbart rekrytering) Försvarsmaktens logotyp (klass 1). Högkvarteret externt/beslut. Högkvarterets logotyp (klass 2). Högkvarteret internt. Försvarsmaktens ordbild kombinerat med emblem. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Avdelningen för STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 13

14 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Undantag När generalläkaren utövar sin tillsyns eller kontrollfunktion är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. För att synliggöra generalläkaren oberoende ställning i förhållande till Försvarsmakten har Generalläkaren därför en klass 2 logotyp utan att ordbilden Försvarsmakten finns med. För övrigt följer general läkaren Försvarsmaktens grafiska profil. Generalläkarens logotyp. försvarsmaktens logotyp Klass 3: Organisationsenhets logotyp för användning internt Internt i Försvarsmakten kan den egna enhetens ordbild och vapen användas utan myndighetens ordbild och utgör därmed en unik logotyp. Med internt menas information eller produkter riktad till den egna personalen. Hemvärnsförband med egna heraldiska vapen använder klass 3 logotyp med hemvärnets ordbild på första raden och hemvärnsförbandets officiella namn (litterering och ordet hemvärnsbataljonen) till exempel 13. hemvärnsbataljonen på raden under. I tveksamma fall och produktionen är kostsam eller att brukande av produkten/trycksaken ska ske under lång tid, ska samråd med HKV INFOS tas före produktion. 13. hemvärnsbataljonen försvarsmaktens logotyp Klass 4: Trycksaker för försvarsmaktsenheter, skolor med flera som har egna heraldiska vapen som inte utgör logotyper Försvarsmaktsenheter som har egna heraldiska vapen får använda dessa i kombination med namnet (inte fastställda ordbilder) för enheten i likhet med en organisationsenhets användande av klass 3 logotyper för intern kommunikation, gåvor och profilering av enheten. Användandet får aldrig innebära att Försvarsmakten eller den organisationsenhet som enheten lyder under får en underordnad roll i grafiskt hänseende. Vinterenheten tolkskolan Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 14

15 försvarsmaktens logotyp Exempel på hur flera logotyper nyttjas tillsammans När flera förband ska vara representerade samtidigt, till exempel vid kampanjer. Exempel på skylt när flera förband ska vara representerade på en skylt. Centrerat under Försvarsmaktens logotyp. Det längsta förbandsnamnet centrerar gruppen. Korsen på kronorna ska linjera med varandra. Exempel på skylt när flera förband ska vara representerade på en skylt. Vänsterställt under Försvarsmaktens logotyp. Korsen på kronorna ska linjera med varandra. Exempel på uppställning när flera förband ska vara representerade på en trycksak. Centrerat under Försvarsmaktens logotyp. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 15

16 försvarsmaktens Logotyp friyta Logotyperna förekommer ofta i samband med annan information, bilder, grafik och andra logotyper. För tydlighetens skull och i alla situationer har logotypen en given och bestämd friyta runtom. Inom denna friyta får inga andra grafiska element förekomma. Friytan utgår från höjden av bokstaven F i logotypen. Gränsen för friytan Feumsan ver at amcommy nostrud ex eum diamcon henim veliquis dolorper augiat la feu facipissi. Duis aliquat dolorting eugue delit do eugiat. Et, velisit at. Iriusci psuscinis dolore ting et am nos acilit atumsandio odit eummy nulluptatue core commy nulpute dolorer ipis at. Essi te endre dolore coreetum iusci blandreet wisl ut vulla facil et, volore euis adigna consed min utet venismodit, quisit la feum num zzrit lorting eui blam acincilis alismodigna ad magnim dolore tat iureet lan eugait praessim iriure mod tat praessecte eugue del ea alit adipit iliquat at dolorti onsenim dipit niatum ad tie dignibh ercil eu faccum zzriuscilit, voloborem aliquatem vero od dit ilisl ut wisi. Lam el dolortio odio od del utem vel elenim adionsectet alit aci tio del ut ut adio et, core dolor il ulput volore dolore core conulla feu feummod eum quipit vel ut atum amet, velissim vent iusci blan henim nis augait velit atis nim dignim zzriusto doloreet nim volesed exer se tatet amcon verciduis num vullan venis nisi. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 16

17 försvarsmaktens Logotyp storlekar Logotyperna finns i flera olika storlekar som är anpassade till specifika användningsområden. Dessa gäller även för den svartvita och den negativa logotypen. Logotyp får endast i undantagsfall vara mindre än bredden 30 mm. Gällande logotyper i klass 2 (logotyp för användning externt där enhetsnamnet ska vara med) samt klass 3 (logotyp för användning internt) får endast i undantagsfall vara mindre än bredden 50 mm med en rekommendation att i första hand använda svart/vitt eller negativ. Krävs mindre storlek på logotyper, rådfråga alltid INFOS. 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Storlek klass 2: Logotyp för användning externt där enhetsnamnet ska vara med. 50 mm Storlek klass 3: Logotyp för användning internt. 50 mm 50 mm HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 17

18 försvarsmaktens Logotyp att inte göra Försvarsmaktens logotyper är varumärkesskyddade och unika. De får inte förekomma i någon annan form med liknande symboler och bokstäver. Det är därför inte tillåtet att manipulera eller producera egna versioner av Försvarsmaktens logotyper. Syftet är att Försvarsmakten ska igenkännas genom en konsekvent grafisk profil. Förändra inte storleksförhållandena eller placeringen mellan de olika delarna i logotypen. Tryck ihop eller dra inte i logotypen så att proportionerna förändras. Förändra aldrig färgen på logotypen. Applicera aldrig en effekt på logotypen som exempelvis en skugga. Nya logotyper av logotypen får inte skapas. Skapa aldrig en ny form som förändrar logotypen och gör den otydlig. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 18

19 försvarsmaktens Logotyp bakgrunder Logotyp kan med fördel läggas på färgad, ljus eller mörk bakgrund. Ibland kan logotypen läggas på en bild placerad på ett lugnt område. Undvik att använda versionen i färg mot alltför mörk bakgrund. Fördelaktigt förfarande. Inte så fördelaktigt förfarande. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 19

20 Aktivitetssymbolik Viss aktivitetssymbolik kan efter godkännande från INFOS användas, dessa beaktas aldrig som heraldiska vapen eller logotyper utan som illustrationer. Exempel på användning kan vara tidsbegränsade aktiviteter eller symbolik som hänvisar till en speciell funktion. Aktivitetssymbolik får aldrig ta en övergripande roll i kommunikation. De ska aldrig förekomma i kombination med Försvarsmaktens ordbild. Användandet av aktivitetssymbolik regleras i varje särskilt fall av INFOS. Exempel på aktivitets/funktionssymbolik. Exempel på aktivitets/funktionssymbolik. försvarsmaktens symbolik identitetsmarkörer Vissa godkända identitetsmarkörer kan användas på en del profilprodukter så som gåvor och presentartiklar (massproducerade produkter i marknadsföringssammanhang). Dessa har primärt till uppgift att marknadsföra/rekrytera och tydliggöra verksamheten inom ett förband. Identitetsmarkören ska ses som ett komplement och kan aldrig ersätta förbandets logotyp. Den hierarkiska ordningen på Försvarsmaktens ordbild kontra förbandslogotyp/identitetsmarkören ska alltid efterlevas (se användande av logotyp klass 2). Identitetsmarkören ska aldrig förekomma i trycksaker. Användandet av identitetsmarkörer regleras i varje särskilt fall av INFOS. Exempel på identitetsmarkörer. försvarsmaktens symbolik Tjänstetecken Används endast på uniform. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 20

21 Märkning av materiel Försvarsmakten använder flera olika versioner av lilla riksvapnet i förenklad form tre kronor för märkning av materiel. Stämplar med lilla riksvapnet i förenklad form inräknas inte i Försvarsmaktens gemensamma identitet. Exempel på märkning av materiel. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för staben xxx Avsändarsignatur i e-post I och med att Försvarsmakten under 2013 byter e-postprogram kommer avsändarsignaturer att ha ett för Försvarsmakten typografiskt riktigt utseende. Det är inte tillåtet att göra egna avsändarsignaturer eller att komplettera signaturen med andra symboler, bilder, aktivitetssymbolik eller identitetsmarkörer. FÖRSVARSMAKTEN Staben xxx avdelningen för xxx STOCKHOLM Det kommer Besöksadress: även att Lidingövägen finnas en 24 signatur för varje organisationsenhet och Telefon: signaturer på xx engelska xx för internationell kommunikation. Mobil: 070-xxx xx e-post: Fax: xx xx Högkvarteret använder klass 1 logotyp. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för staben xxx FÖRSVARSMAKTEN Staben xxx avdelningen för xxx STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för XXXX FÖRSVARSMAKTEN Avdelningen för XXX STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Exempel på e-postsignatur. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för XXXX FÖRSVARSMAKTEN Avdelningen för XXX STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Johan Johansson Lieutenant Colonel Head of XXX SWEDISH ARMED FORCES Department of XXX SE STOCKHOLM Visiting address: Lidingövägen 24 Telephone: +46 (8) 788 xx xx Fax: +46 (8) 788 xx xx Mobile: +46 (70) xxx xx HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 21

22 Foto: Kim Svensson/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 22

23 typografi och färg HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 23

24 typografi Försvarsmaktens typsnitt för trycksaker Försvarsmakten arbetar konsekvent med några utvalda typsnitt i all kommunikation av trycksaker. Det gör oss tydliga som avsändare och bidrar till att särskilja oss mot andra. Myriad Pro Regular i brödtext. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Myriad Pro Bold i rubriker, underrubriker och mellanrubriker. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Minion Pro Regular brödtext. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Gunplay - används för kampanj- och rekryteringskommunikation (endast i versaler = stora bokstäver). ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ % &!? - :. Ersättningstypsnitt Arial och Times Dessa typsnitt använder du om du inte har tillgång till de ovanstående typsnitten. Arial i rubriker, underrubriker, mellanrubriker samt bildtexter. Arial används i Power-point presentationer. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Times i skrivelser, brev, pm och dylikt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 24

25 typografi Försvarsmaktens typsnitt för digitala produkter I Försvarsmaktens digitala produkter används typsnitten gunplay, Cantarell och Calibri. Det är viktigt att endast använda dessa typsnitt eftersom det bidrar till att stärka Försvarsmaktens identitet online och särskilja Försvarsmakten från andra användare. På blogg.forsvarsmakten.se används även Georgia som rubriktypsnitt. För bästa läsbarhet på skärm bör texter aldrig skrivas under 9 punkter. Ersättningstypsnitt för Cantarell är Myriad för rubriker och Arial för brödtext, citat och länkar. För mer information om hur typsnitten används på de olika webbplatserna samt på intranätet (Försvarsmaktens samarbetsplattform, FMSP) hänvisas till HKV Beslut rörande grafiska manualer för digitala medier och intranät. I beslutet finns två bilagor: bilaga 1: Designmanual för digitala medier samt bilaga 2 Designmanual för intranät. Cantarell.. Gunplay (endast i versaler = stora bokstäver), används sparsamt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ % &!? - :. Calibri. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 25

26 färger färganvändning Försvarsmakten arbetar konsekvent med ett antal utvalda färger för tryck och annan produktion. De heraldiska färgerna återfinns på Riksarkivets hemsida Försvarsmaktens färger. Guld och silverfärger. CMYK: c0 m10 y100 k0 PANTONE: 109 CMYK: c36 m35 y62 k2 PANTONE: 871 CMYK: c100 m50 y0 k0 PANTONE: 301 CMYK: c36 m27 y24 k0 PANTONE: 877 CMYK: c0 m100 y100 k0 PANTONE: 185 Tjänstetecken. CMYK: c20 m0 y61 k85 PANTONE: 5743 CMYK: c65 m0 y60 k95 PANTONE: 5605 Kampanjfärger. CMYK: c0 m70 y100 k0 CMYK: c8 m11 y18 k6 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 26

27 färger färganvändning Försvarsmakten arbetar konsekvent med ett antal utvalda färger för tryck och annan produktion. c=77, m=70, y=71, k=84 c=72, m=60, y=68, k=61 c=66, m=53, y=58, k=34 PMS 416 c=28, m=18, y=28, k=53 c=0, m=0, y=11, k=35 c=0, m=0, y=8, k=25 c=0, m=0, y=5, k=15 c=90, m=70, y=54, k=65 c=85, m=56, y=39, k=19 c=73, m=42, y=32, k=4 PMS 5425 c=45, m=16, y=9, k=26 c=21, m=3, y=0, k=22 c=15, m=2, y=0, k=15 c=9, m=1, y=0, k=9 c=60, m=51, y=90, k=41 c=52, m=42, y=71, k=16 c=40, m=30, y=56, k=1 PMS 453 c=12, m=7, y=33, k=17 c=10, m=7, y=19, k=0 c=7, m=5, y=13, k=0 c=4, m=3, y=8, k=0 c=87, m=63, y=63, k=69 c=82, m=49, y=54, k=29 c=71, m=39, y=45, k=9 PMS 5497 c=40, m=9, y=21, k=32 c=12, m=0, y=6, k=25 c=8, m=0, y=4, k=18 c=5, m=0, y=3, k=11 c=50, m=73, y=99, k=71 c=42, m=50, y=82, k=19 c=25, m=35, y=64, k=1 PMS 467 c=6, m=15, y=41, k=11 c=6, m=10, y=24, k=0 c=4, m=8, y=17, k=0 c=3, m=5, y=10, k=0 c=64, m=62, y=99, k=70 c=57, m=54, y=100, k=44 c=48, m=45, y=100, k=20 PMS 619 c=17, m=14, y=93, k=41 c=0, m=3, y=70, k=30 c=0, m=2, y=50, k=21 c=0, m=1, y=30, k=13 c=83, m=80, y=75, k=95 c=44, m=34, y=22, k=78 PMS Cool Grey 10 c=40, m=31, y=20, k=70 c=54, m=45, y=41, k=6 c=17, m=13, y=12, k=0 c=6, m=4, y=4, k=0 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 27

28 Foto: Johan Lundahl/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 28

29 bilder HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 29

30 bilder bildpolicy och fotografier Försvarsmaktens visuella kommunikation är aktualitets- och samhällsinriktad i ord och bild. Målsättningen är att ta ögonblicksbilder där människan sätts i fokus. Målmedvetna och aktiva personer som speglar en hög insatsberedskap, både nationellt och internationellt, med moderna och högteknologiska system. Det gäller såväl militära-, som civila arbetstagare som ska skildras i sin mångfald och i samarbete. Denna bildpolicy har vi för att befästa bilden av Försvarsmakten som trovärdig, effektiv, interoperativ och som utvecklas i enlighet med framtida krav. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 30

31 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 31

32 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 32

33 mallar och exempel Foto: Försvarsmakten HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 33

34 mallar och exempel platsannonser Allmän annons för tjänst på en plats, klass 1, i färg. Huvudrubrik med anpassad formulering Förkortat till exempel för beskrivning av tjänst jobba för första ubåtsflottiljen Första ubåtsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. 365 dagar om året står ubåtar i ständig beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över samt under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare. I krig kan även ubåtarna genomföra anfallsföretag och mineringsföretag. En svensk ubåt står dessutom i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen Bakgrundsfärg c100 m80 y0 k20 Profiltext (kort text) Adress till hemsida Det finns mycket värt att slåss för. Försvarsmakten används för att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är en av Sveriges största myndigheter med mer än medarbetare och frivilliga. Med väpnad strid som unik kompetens står Försvarsmakten ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt, klass 1 Informativ annons för specifik tjänst, klass 2, i färg. Rubrik, syfte eller formulering Reg./Plats Komp./Område Tjänst just nu söker vi: A9 i Boden Sensorkompani Eldledningsbiträde/FAC Assistent Om A 9 Artilleriregementet, A 9, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens långräckviddiga precisionsammunition. Vid regementet finns en stab, artilleriets stridsskola och två artilleribataljoner. A 9 har funktionsansvaret för CAS (Close Air Support) inom Försvarsmakten. Det är Natos benämning på att leda flyg mot markmål. Text för beskrivning av regemente Text för beskrivning av tjänst Som eldledningsbiträde kommer du att bli placerad i en av de tre eldledningsgrupper som ingår i en eldledningspluton. Din uppgift kommer vara att biträda eldledaren i hans sysslor att leda bekämpning med artilleri och flyg. Lätta eldledningsgrupper framrycker antingen till fots/skidor eller med Personterrängbil 6 Galt /GW. Grupperna består av fem till sex soldater. Utbildningen genomförs till stor del utomhus. Du får lära dig att med din grupp verka självständigt långt in på av motståndaren kontrollerade områden i upp till fem dygn. Ni får lära er lokalisera motståndarens förband, och leda in granater mot dem från egna granatkastare och haubitsar. Dessutom får du och övriga i gruppen utbildning i Close Air Support. Efter genomförd utbildning kan ni verka som assistenter åt en Forward Air Controller när denne leder in flygunderstöd. Bakgrundsfärg c8 m11 y18 k6 Textfärg c0 m7 y100 K0 Kontaktinformation Adress till hemsida Kontaktpersoner för rekrytering Daniel Hellberg, , , Anders Bergstrand, , , Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt med enhetsnamn, klass 2 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 34

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK Innehåll 1 Inledning 3 2 Namn och undertecknare 3 3 Färgskala 3 4 Typografi 4 4.1 Brödtext 4 4.2 Rubriker 5 5 Logo 5 5.1 Logo med text 5 5.2 Logo utan text 6 5.3

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning...

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil Vägledning till ett korrekt användande av Bälinge IF:s grafiska profil Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil 2006 Sid. 1 (5) 2006-12-05 Innehåll:

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 Introduktion En grafisk guide är till för att underlätta och hjälpa företaget att hålla ihop sin visuella identitet. Korrekt användning av typsnitt, logotyper och bildmanér

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer