Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild"

Transkript

1 Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013

2

3 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla organisationer, så även för Försvarsmakten. Ett av de främsta skälen är att mottagaren måste förstå att det är Försvarsmakten som är avsändare. Utgångspunkten för vår grafiska profil är en Försvarsmakt med respekt och tilltro till organisationens mångfald, historia och traditioner. Varje logotyp har sitt bestämda användningsområde och tillfälle. Vi måste redan i fred skapa förtroende kring vår förmåga till väpnad insats. En enhetlig grafisk profil som visar på fasthet och konsekvens bidrar på ett naturligt sätt till att betona detta. Därför ska den grafiska profilen tillämpas av alla i Försvarsmakten. Profilen kan naturligtvis inte vara heltäckande. Men den pekar ut en riktning och idé som ska efterlevas. Detta direktiv kompletteras en gång om året. InfoS tar gärna emot synpunkter och önskemål om kompletteringar av beskrivningar och mallar. Försvarsmaktens gemensamma identitet beslutas av informationsdirektören. Kontrollera att du använder aktuell version via vårt intranät. Grafisk profil 2013 HKV Version 1.3 Bilaga :53923

4 innehåll Försvarsmaktens heraldiska vapen... 7 Heraldiskt vapen... 8 logotyp och symbolik Klass 1: Försvarsmaktens logotyp för användning externt och internt...12 Klass 2: Organisationsenheternas logotyper för användning externt och internt...13 Klass 3: Organisationsenhets logotyp för användning internt...14 Klass 4: Trycksaker för försvarsmaktsenheter, skolor med flera som har egna heraldiska vapen som inte utgör logotyper...14 Exempel på hur flera logotyper nyttjas tillsammans...15 friyta...16 storlekar...17 att inte göra...18 bakgrunder...19 Aktivitetssymbolik...20 identitetsmarkörer...20 Tjänstetecken...20 Märkning av materiel...21 Avsändarsignatur i e-post...21 typografi och färg Försvarsmaktens typsnitt för trycksaker...24 Försvarsmaktens typsnitt för digitala produkter...25 färganvändning...26 bilder bildpolicy och fotografier...30 mallar och exempel platsannonser...34 annonser...35 STABSPublikationer...37 MINNESBÖCKER...37 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 4

5 powerpoint...38 KONTORSMATERIEL...44 CD och omslag...45 Roll-ups och affischer...46 program, inbjudningar och glaskort vid officiella besök...48 diplom...49 NAMNBRICKA...50 UTOMHUSskyltar...51 BILAR...52 profilprodukter ProfilKläder...56 Tävlings- och träningskläder...57 Marknadsföringsprodukter (give-aways)...58 gåvor...60 Vapensköldar, bordstandar och jetonger Bilagor Fastställda förbandsnamn...64 Fastställda översättningar för grader...65 Översättning till engelska för HKV staber och avdelningar...67 Fastställd Heraldik...69 ÖRLOGSFartyg...83 kontaktinformation...86 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 5

6 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 6

7 Försvarsmaktens heraldiska vapen HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 7

8 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 försvarsmaktens vapen Heraldiskt vapen Försvarsmakten får enligt lag använda stora riksvapnet. Högkvarteret fattar beslut i varje enskilt fall baserat på att myndigheten i sådant fall representerar Konungariket Sverige. För närvarande används endast stora riksvapnet på viss ceremoniell utrustning samt på de diplom som medföljer Försvarsmaktens förtjänstmedalj och Försvarsmaktens medalj för sårade i strid. Försvarsmaktens heraldiska vapen, detaljerat. Försvarsmaktens heraldiska vapen Försvarsmaktens heraldiska vapen består av lilla riksvapnet (med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor ordnade två över en), allt lagt på ett stolpvis ställt svärd. Försvarsmaktens heraldiska vapen utgörs alltid av vapenbilden krönt med en detaljerad krona och används normalt utan Försvarsmaktens ordbild: främst på gåvor, prydnadsföremål och diplom, d.v.s. i ceremoniella sammanhang. Användande av Sveriges riksvapen, statssymboler (kunglig krona och tre kronor) m.m. är reglerat i: Lag ( ) om Sveriges riksvapen, Lag ( ) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar samt i Förordning ( ) om vissa officiella beteckningar. Försvarsmaktens logotyp Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona används tillsammans med Försvarsmaktens ordbild. Tillsammans skapar de igenkänning och identifikation och utgör Försvarsmaktens logotyp. För att kunna placeras på olika färgbakgrunder och kunna återges bra i små format och i digital miljö, finns det förenklade vapnet och ordbilden även i en svart/vit- och i en negativ version. Logotypen används i all intern och extern kommunikation som myndigheten gör. Till Försvarsmaktens exempel på trycksaker och enklare profilprodukter. heraldiska vapen, förenklat. Ordbilden har en central uppgift i alla fall där Försvarsmakten kommunicerar. Den består av myndighetens namn Försvarsmakten skrivet med versaler (stora bokstäver) i typsnittet Palatino med ett unikt och särskiljande mellanrum mellan bokstäverna. Försvarsmaktens logotyp är varumärkesskyddad och unik. Den får inte finnas i någon annan form med liknande symbol och bokstäver. I syfte att känna igen den som avsändare för Försvarsmakten får den heller inte förändras till färg och form. Organisationsenheternas heraldiska vapen Försvarsmakten har en lång tradition att koppla unik heraldik till organisationsenheter, enheter och örlogsfartyg. Försvarsmaktens olika heraldiska vapen tas fram av Riksarkivet/statsheraldikern och fastställs av Högkvarteret. Organisationsenheternas heraldiska vapen Livgardets heraldiska vapen. används för samma ändamål som Försvarsmaktens heraldiska vapen. Krigsförband representeras av den organisationsenhet vari förbandet produceras vid. I de fall ett krigsförband produceras vid flera organisationsenheter ska kopplingen ske mot respektive organisationsenhet. Gemensam identitet för sådant krigsförband regleras genom andra traditionsbevarande åtgärder. Hemvärnsförband har i stor utsträckning egna heraldiska vapen utifrån de förband som de för traditionerna vidare ifrån. Livgardets heraldiska vapen, förenklat. Organisationsenheternas logotyper Utgörs av organisationsenheternas heraldiska vapen med förenklad krona i kombination med Försvarsmaktens ordbild och en ordbild med enhetens namn. se sidan 13. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 8

9 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 Försvarsmaktens namn med särskiljande anpassning i typsnittet Palatino. Försvarsmaktens logotyp: Heraldiskt vapen med förenklad krona och ordbild. Avsändarplacering på trycksak Detaljinformation om placering av Försvarsmaktens logotyp för övriga publikationer samt avsändarplacering på trycksakens baksida. Storlek och placering av logotyper i klass 1 och klass 2 anpassas efter formatet och det visuella intrycket på trycksaken. Logotypen kan placeras nederst eller överst, i det vänstra hörnet eller centrerat på omslagets första sida. Avsändaren på trycksakens baksida placeras i det nedre vänstra hörnet eller centrerat. Adressraden sätts med Myriad Pro 8p. En 0,5p tjock linje ska skilja avsändarlogotypen från adressraden Stockholm, tel Stockholm, tel Exempel på avsändarplacering med adressrad. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 9

10 Foto: Jimmy Croona/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 10

11 logotyp och symbolik HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 11

12 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Klass 1: Försvarsmaktens logotyp för användning externt och internt Försvarsmaktens logotyp består av Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona och ordbilden Försvarsmakten. Logotypen ska användas när myndigheten i sin helhet är avsändare. Det kan gälla i formell myndighetsutövning, trycksaker, digital produktion, samlad marknadsföring och så vidare. Logotypen ska också användas i publika sammanhang när det är Försvarsmakten som ska profileras, när det inte ingår identifierbara enskilda förband eller när det inte önskvärt med enskild profilering. Försvarsmaktens heraldiska vapen med förenklad krona och utan ordbild används när användande av logotyp inte är möjlig av praktiska eller estetiska skäl. Försvarsmaktens logotyp i färg. Försvarsmaktens logotyp centrerad i färg. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt. Försvarsmaktens logotyp centrerad i svartvitt. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt. Försvarsmaktens logotyp centrerad i svartvitt negativt. Försvarsmaktens internationella logotyp i färg. Försvarsmaktens internationella logotyp centrerad i färg. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 12

13 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Klass 2: Organisationsenheternas logotyper för användning externt och internt Organisationsenhet och i vissa fall även försvarsmaktsenhet kommunicerar sitt heraldiska vapen med förenklad krona och sitt namn tillsammans med Försvarsmaktens ordbild. Denna kombination formar organisationsenheternas logotyper. Klass 2 logotyp används när ett enskilt förband ska profileras eller när det finns praktiska skäl för att tydliggöra vilken förbandsenhet som är representerad. Det kan till exempel gälla skrivelser, brevpapper, visitkort, skyltar, idrottskläder, enklare profilprodukter och organisationsenhets trycksaker. Logotyperna är konstruerade efter huvudprincipen att enhetens ordbild läggs centrerat direkt under ordbilden Försvarsmakten. Enhetsnamnet kan också vänsterställas i förhållande till ordbilden Försvarsmakten beroende på layoutens utformning till exempel skrivelser. I de fall enhetsnamnet är längre än myndighetens ordbild anpassas teckengraden (storleken) på bokstäverna eller så delas texten på två rader. För Högkvarteret gäller särskilda regler eftersom Högkvarteret både representerar myndigheten Försvarsmakten och organisationsenheten Högkvarteret. Vid all extern kommunikation från Högkvarteret används Försvarsmaktens logotyp (klass 1). Vid intern kommunikation som innebär att det är myndigheten som fattar beslut, till exempel: inriktande, planerande och redovisande dokument använder Högkvarteret enbart Försvarsmaktens logotyp klass 1. På arbetshandlingar, PM med mera för intern kommunikation används Högkvarterets logotyp klass 2. Hemvärnet med de nationella insatsstyrkorna kommunicerar med klass 2 logotyp när hemvärnet kommunicerar som organisation. Emblem Emblem för de tidigare försvarsgrenarna används när det finns behov av att profilera en viss förmåga eller stridskraft. Lämpliga sammanhang är förmågebeskrivning, rekrytering eller i visst sammanhang redovisa flera förband eller förmåga. Det får aldrig användas som en organisatorisk förklaring. Användningen av dessa emblem ska alltid ske på ett sådant sätt att Försvarsmaktens ordbild återfinns i sammanhanget och de utgör klass 2 logotyper. Armén Marinen Flygvapnet Underrättelse- och säkerhetstjänst Ledning Logistik Sjukvård (enbart rekrytering) Försvarsmaktens logotyp (klass 1). Högkvarteret externt/beslut. Högkvarterets logotyp (klass 2). Högkvarteret internt. Försvarsmaktens ordbild kombinerat med emblem. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Avdelningen för STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 13

14 Försvarsmaktens vapen och logotyp Logotyp Klass 1 Logotyp Klass 2 Logotyp Klass 3 & 4 försvarsmaktens logotyp Undantag När generalläkaren utövar sin tillsyns eller kontrollfunktion är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. För att synliggöra generalläkaren oberoende ställning i förhållande till Försvarsmakten har Generalläkaren därför en klass 2 logotyp utan att ordbilden Försvarsmakten finns med. För övrigt följer general läkaren Försvarsmaktens grafiska profil. Generalläkarens logotyp. försvarsmaktens logotyp Klass 3: Organisationsenhets logotyp för användning internt Internt i Försvarsmakten kan den egna enhetens ordbild och vapen användas utan myndighetens ordbild och utgör därmed en unik logotyp. Med internt menas information eller produkter riktad till den egna personalen. Hemvärnsförband med egna heraldiska vapen använder klass 3 logotyp med hemvärnets ordbild på första raden och hemvärnsförbandets officiella namn (litterering och ordet hemvärnsbataljonen) till exempel 13. hemvärnsbataljonen på raden under. I tveksamma fall och produktionen är kostsam eller att brukande av produkten/trycksaken ska ske under lång tid, ska samråd med HKV INFOS tas före produktion. 13. hemvärnsbataljonen försvarsmaktens logotyp Klass 4: Trycksaker för försvarsmaktsenheter, skolor med flera som har egna heraldiska vapen som inte utgör logotyper Försvarsmaktsenheter som har egna heraldiska vapen får använda dessa i kombination med namnet (inte fastställda ordbilder) för enheten i likhet med en organisationsenhets användande av klass 3 logotyper för intern kommunikation, gåvor och profilering av enheten. Användandet får aldrig innebära att Försvarsmakten eller den organisationsenhet som enheten lyder under får en underordnad roll i grafiskt hänseende. Vinterenheten tolkskolan Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 14

15 försvarsmaktens logotyp Exempel på hur flera logotyper nyttjas tillsammans När flera förband ska vara representerade samtidigt, till exempel vid kampanjer. Exempel på skylt när flera förband ska vara representerade på en skylt. Centrerat under Försvarsmaktens logotyp. Det längsta förbandsnamnet centrerar gruppen. Korsen på kronorna ska linjera med varandra. Exempel på skylt när flera förband ska vara representerade på en skylt. Vänsterställt under Försvarsmaktens logotyp. Korsen på kronorna ska linjera med varandra. Exempel på uppställning när flera förband ska vara representerade på en trycksak. Centrerat under Försvarsmaktens logotyp. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 15

16 försvarsmaktens Logotyp friyta Logotyperna förekommer ofta i samband med annan information, bilder, grafik och andra logotyper. För tydlighetens skull och i alla situationer har logotypen en given och bestämd friyta runtom. Inom denna friyta får inga andra grafiska element förekomma. Friytan utgår från höjden av bokstaven F i logotypen. Gränsen för friytan Feumsan ver at amcommy nostrud ex eum diamcon henim veliquis dolorper augiat la feu facipissi. Duis aliquat dolorting eugue delit do eugiat. Et, velisit at. Iriusci psuscinis dolore ting et am nos acilit atumsandio odit eummy nulluptatue core commy nulpute dolorer ipis at. Essi te endre dolore coreetum iusci blandreet wisl ut vulla facil et, volore euis adigna consed min utet venismodit, quisit la feum num zzrit lorting eui blam acincilis alismodigna ad magnim dolore tat iureet lan eugait praessim iriure mod tat praessecte eugue del ea alit adipit iliquat at dolorti onsenim dipit niatum ad tie dignibh ercil eu faccum zzriuscilit, voloborem aliquatem vero od dit ilisl ut wisi. Lam el dolortio odio od del utem vel elenim adionsectet alit aci tio del ut ut adio et, core dolor il ulput volore dolore core conulla feu feummod eum quipit vel ut atum amet, velissim vent iusci blan henim nis augait velit atis nim dignim zzriusto doloreet nim volesed exer se tatet amcon verciduis num vullan venis nisi. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 16

17 försvarsmaktens Logotyp storlekar Logotyperna finns i flera olika storlekar som är anpassade till specifika användningsområden. Dessa gäller även för den svartvita och den negativa logotypen. Logotyp får endast i undantagsfall vara mindre än bredden 30 mm. Gällande logotyper i klass 2 (logotyp för användning externt där enhetsnamnet ska vara med) samt klass 3 (logotyp för användning internt) får endast i undantagsfall vara mindre än bredden 50 mm med en rekommendation att i första hand använda svart/vitt eller negativ. Krävs mindre storlek på logotyper, rådfråga alltid INFOS. 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Storlek klass 2: Logotyp för användning externt där enhetsnamnet ska vara med. 50 mm Storlek klass 3: Logotyp för användning internt. 50 mm 50 mm HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 17

18 försvarsmaktens Logotyp att inte göra Försvarsmaktens logotyper är varumärkesskyddade och unika. De får inte förekomma i någon annan form med liknande symboler och bokstäver. Det är därför inte tillåtet att manipulera eller producera egna versioner av Försvarsmaktens logotyper. Syftet är att Försvarsmakten ska igenkännas genom en konsekvent grafisk profil. Förändra inte storleksförhållandena eller placeringen mellan de olika delarna i logotypen. Tryck ihop eller dra inte i logotypen så att proportionerna förändras. Förändra aldrig färgen på logotypen. Applicera aldrig en effekt på logotypen som exempelvis en skugga. Nya logotyper av logotypen får inte skapas. Skapa aldrig en ny form som förändrar logotypen och gör den otydlig. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 18

19 försvarsmaktens Logotyp bakgrunder Logotyp kan med fördel läggas på färgad, ljus eller mörk bakgrund. Ibland kan logotypen läggas på en bild placerad på ett lugnt område. Undvik att använda versionen i färg mot alltför mörk bakgrund. Fördelaktigt förfarande. Inte så fördelaktigt förfarande. HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 19

20 Aktivitetssymbolik Viss aktivitetssymbolik kan efter godkännande från INFOS användas, dessa beaktas aldrig som heraldiska vapen eller logotyper utan som illustrationer. Exempel på användning kan vara tidsbegränsade aktiviteter eller symbolik som hänvisar till en speciell funktion. Aktivitetssymbolik får aldrig ta en övergripande roll i kommunikation. De ska aldrig förekomma i kombination med Försvarsmaktens ordbild. Användandet av aktivitetssymbolik regleras i varje särskilt fall av INFOS. Exempel på aktivitets/funktionssymbolik. Exempel på aktivitets/funktionssymbolik. försvarsmaktens symbolik identitetsmarkörer Vissa godkända identitetsmarkörer kan användas på en del profilprodukter så som gåvor och presentartiklar (massproducerade produkter i marknadsföringssammanhang). Dessa har primärt till uppgift att marknadsföra/rekrytera och tydliggöra verksamheten inom ett förband. Identitetsmarkören ska ses som ett komplement och kan aldrig ersätta förbandets logotyp. Den hierarkiska ordningen på Försvarsmaktens ordbild kontra förbandslogotyp/identitetsmarkören ska alltid efterlevas (se användande av logotyp klass 2). Identitetsmarkören ska aldrig förekomma i trycksaker. Användandet av identitetsmarkörer regleras i varje särskilt fall av INFOS. Exempel på identitetsmarkörer. försvarsmaktens symbolik Tjänstetecken Används endast på uniform. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 20

21 Märkning av materiel Försvarsmakten använder flera olika versioner av lilla riksvapnet i förenklad form tre kronor för märkning av materiel. Stämplar med lilla riksvapnet i förenklad form inräknas inte i Försvarsmaktens gemensamma identitet. Exempel på märkning av materiel. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för staben xxx Avsändarsignatur i e-post I och med att Försvarsmakten under 2013 byter e-postprogram kommer avsändarsignaturer att ha ett för Försvarsmakten typografiskt riktigt utseende. Det är inte tillåtet att göra egna avsändarsignaturer eller att komplettera signaturen med andra symboler, bilder, aktivitetssymbolik eller identitetsmarkörer. FÖRSVARSMAKTEN Staben xxx avdelningen för xxx STOCKHOLM Det kommer Besöksadress: även att Lidingövägen finnas en 24 signatur för varje organisationsenhet och Telefon: signaturer på xx engelska xx för internationell kommunikation. Mobil: 070-xxx xx e-post: Fax: xx xx Högkvarteret använder klass 1 logotyp. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för staben xxx FÖRSVARSMAKTEN Staben xxx avdelningen för xxx STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för XXXX FÖRSVARSMAKTEN Avdelningen för XXX STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Exempel på e-postsignatur. Johan Johansson Överstelöjtnant Chef för XXXX FÖRSVARSMAKTEN Avdelningen för XXX STOCKHOLM Besöksadress: Lidingövägen 24 Telefon: xx xx Fax: xx xx Mobil: 070-xxx xx e-post: Johan Johansson Lieutenant Colonel Head of XXX SWEDISH ARMED FORCES Department of XXX SE STOCKHOLM Visiting address: Lidingövägen 24 Telephone: +46 (8) 788 xx xx Fax: +46 (8) 788 xx xx Mobile: +46 (70) xxx xx HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 21

22 Foto: Kim Svensson/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 22

23 typografi och färg HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 23

24 typografi Försvarsmaktens typsnitt för trycksaker Försvarsmakten arbetar konsekvent med några utvalda typsnitt i all kommunikation av trycksaker. Det gör oss tydliga som avsändare och bidrar till att särskilja oss mot andra. Myriad Pro Regular i brödtext. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Myriad Pro Bold i rubriker, underrubriker och mellanrubriker. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Minion Pro Regular brödtext. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Gunplay - används för kampanj- och rekryteringskommunikation (endast i versaler = stora bokstäver). ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ % &!? - :. Ersättningstypsnitt Arial och Times Dessa typsnitt använder du om du inte har tillgång till de ovanstående typsnitten. Arial i rubriker, underrubriker, mellanrubriker samt bildtexter. Arial används i Power-point presentationer. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Times i skrivelser, brev, pm och dylikt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö % &!? - :. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 24

25 typografi Försvarsmaktens typsnitt för digitala produkter I Försvarsmaktens digitala produkter används typsnitten gunplay, Cantarell och Calibri. Det är viktigt att endast använda dessa typsnitt eftersom det bidrar till att stärka Försvarsmaktens identitet online och särskilja Försvarsmakten från andra användare. På blogg.forsvarsmakten.se används även Georgia som rubriktypsnitt. För bästa läsbarhet på skärm bör texter aldrig skrivas under 9 punkter. Ersättningstypsnitt för Cantarell är Myriad för rubriker och Arial för brödtext, citat och länkar. För mer information om hur typsnitten används på de olika webbplatserna samt på intranätet (Försvarsmaktens samarbetsplattform, FMSP) hänvisas till HKV Beslut rörande grafiska manualer för digitala medier och intranät. I beslutet finns två bilagor: bilaga 1: Designmanual för digitala medier samt bilaga 2 Designmanual för intranät. Cantarell.. Gunplay (endast i versaler = stora bokstäver), används sparsamt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ % &!? - :. Calibri. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 25

26 färger färganvändning Försvarsmakten arbetar konsekvent med ett antal utvalda färger för tryck och annan produktion. De heraldiska färgerna återfinns på Riksarkivets hemsida Försvarsmaktens färger. Guld och silverfärger. CMYK: c0 m10 y100 k0 PANTONE: 109 CMYK: c36 m35 y62 k2 PANTONE: 871 CMYK: c100 m50 y0 k0 PANTONE: 301 CMYK: c36 m27 y24 k0 PANTONE: 877 CMYK: c0 m100 y100 k0 PANTONE: 185 Tjänstetecken. CMYK: c20 m0 y61 k85 PANTONE: 5743 CMYK: c65 m0 y60 k95 PANTONE: 5605 Kampanjfärger. CMYK: c0 m70 y100 k0 CMYK: c8 m11 y18 k6 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 26

27 färger färganvändning Försvarsmakten arbetar konsekvent med ett antal utvalda färger för tryck och annan produktion. c=77, m=70, y=71, k=84 c=72, m=60, y=68, k=61 c=66, m=53, y=58, k=34 PMS 416 c=28, m=18, y=28, k=53 c=0, m=0, y=11, k=35 c=0, m=0, y=8, k=25 c=0, m=0, y=5, k=15 c=90, m=70, y=54, k=65 c=85, m=56, y=39, k=19 c=73, m=42, y=32, k=4 PMS 5425 c=45, m=16, y=9, k=26 c=21, m=3, y=0, k=22 c=15, m=2, y=0, k=15 c=9, m=1, y=0, k=9 c=60, m=51, y=90, k=41 c=52, m=42, y=71, k=16 c=40, m=30, y=56, k=1 PMS 453 c=12, m=7, y=33, k=17 c=10, m=7, y=19, k=0 c=7, m=5, y=13, k=0 c=4, m=3, y=8, k=0 c=87, m=63, y=63, k=69 c=82, m=49, y=54, k=29 c=71, m=39, y=45, k=9 PMS 5497 c=40, m=9, y=21, k=32 c=12, m=0, y=6, k=25 c=8, m=0, y=4, k=18 c=5, m=0, y=3, k=11 c=50, m=73, y=99, k=71 c=42, m=50, y=82, k=19 c=25, m=35, y=64, k=1 PMS 467 c=6, m=15, y=41, k=11 c=6, m=10, y=24, k=0 c=4, m=8, y=17, k=0 c=3, m=5, y=10, k=0 c=64, m=62, y=99, k=70 c=57, m=54, y=100, k=44 c=48, m=45, y=100, k=20 PMS 619 c=17, m=14, y=93, k=41 c=0, m=3, y=70, k=30 c=0, m=2, y=50, k=21 c=0, m=1, y=30, k=13 c=83, m=80, y=75, k=95 c=44, m=34, y=22, k=78 PMS Cool Grey 10 c=40, m=31, y=20, k=70 c=54, m=45, y=41, k=6 c=17, m=13, y=12, k=0 c=6, m=4, y=4, k=0 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 27

28 Foto: Johan Lundahl/Combat Camera Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 28

29 bilder HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 29

30 bilder bildpolicy och fotografier Försvarsmaktens visuella kommunikation är aktualitets- och samhällsinriktad i ord och bild. Målsättningen är att ta ögonblicksbilder där människan sätts i fokus. Målmedvetna och aktiva personer som speglar en hög insatsberedskap, både nationellt och internationellt, med moderna och högteknologiska system. Det gäller såväl militära-, som civila arbetstagare som ska skildras i sin mångfald och i samarbete. Denna bildpolicy har vi för att befästa bilden av Försvarsmakten som trovärdig, effektiv, interoperativ och som utvecklas i enlighet med framtida krav. Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 30

31 HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 31

32 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 32

33 mallar och exempel Foto: Försvarsmakten HKV Version 1.3 Bilaga :53923 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild S - 33

34 mallar och exempel platsannonser Allmän annons för tjänst på en plats, klass 1, i färg. Huvudrubrik med anpassad formulering Förkortat till exempel för beskrivning av tjänst jobba för första ubåtsflottiljen Första ubåtsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. 365 dagar om året står ubåtar i ständig beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över samt under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare. I krig kan även ubåtarna genomföra anfallsföretag och mineringsföretag. En svensk ubåt står dessutom i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen Bakgrundsfärg c100 m80 y0 k20 Profiltext (kort text) Adress till hemsida Det finns mycket värt att slåss för. Försvarsmakten används för att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är en av Sveriges största myndigheter med mer än medarbetare och frivilliga. Med väpnad strid som unik kompetens står Försvarsmakten ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt, klass 1 Informativ annons för specifik tjänst, klass 2, i färg. Rubrik, syfte eller formulering Reg./Plats Komp./Område Tjänst just nu söker vi: A9 i Boden Sensorkompani Eldledningsbiträde/FAC Assistent Om A 9 Artilleriregementet, A 9, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens långräckviddiga precisionsammunition. Vid regementet finns en stab, artilleriets stridsskola och två artilleribataljoner. A 9 har funktionsansvaret för CAS (Close Air Support) inom Försvarsmakten. Det är Natos benämning på att leda flyg mot markmål. Text för beskrivning av regemente Text för beskrivning av tjänst Som eldledningsbiträde kommer du att bli placerad i en av de tre eldledningsgrupper som ingår i en eldledningspluton. Din uppgift kommer vara att biträda eldledaren i hans sysslor att leda bekämpning med artilleri och flyg. Lätta eldledningsgrupper framrycker antingen till fots/skidor eller med Personterrängbil 6 Galt /GW. Grupperna består av fem till sex soldater. Utbildningen genomförs till stor del utomhus. Du får lära dig att med din grupp verka självständigt långt in på av motståndaren kontrollerade områden i upp till fem dygn. Ni får lära er lokalisera motståndarens förband, och leda in granater mot dem från egna granatkastare och haubitsar. Dessutom får du och övriga i gruppen utbildning i Close Air Support. Efter genomförd utbildning kan ni verka som assistenter åt en Forward Air Controller när denne leder in flygunderstöd. Bakgrundsfärg c8 m11 y18 k6 Textfärg c0 m7 y100 K0 Kontaktinformation Adress till hemsida Kontaktpersoner för rekrytering Daniel Hellberg, , , Anders Bergstrand, , , Försvarsmaktens logotyp i svartvitt negativt med enhetsnamn, klass 2 Grafisk profil 2013 Direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild HKV Version 1.3 Bilaga :53923 S - 34

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer