1 Göteborgs Biodlareförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Göteborgs Biodlareförening"

Transkript

1 2006 1

2 2

3 ÅRET SOM GICK 2005 blev ett intressant år med varierande resultat. Den sena hösten med fint väder långt in i september gjorde att många, i alla fall jag, inte invintrade bina förens sent i september. Skörderesultatet blev också anmärkningsvärt splittrat. Vissa fick stora skördar, medan andra fick mycket magrare än normalt. Nu när de flesta har Varroa i samhällena, är det hög tid att blir uppmärksamma på, hur vi kan hjälpa våra bi att hålla kvalstren stången. Under våren kommer vi att hålla praktiska övningar i någon bigård när vädret tillåter. Tänk på att inte flytta bi utanför sockengränsen Om Du ändå måste, så glöm inte att kontakta bitillsynsmannen för besiktning. Han är till för vårt allas bästa, och vi måste samarbeta efter bästa förmåga för att kunna hålla friska bin i våra kupor. Varmt välkomna till medlemsmöteskvällarna under den kommande säsongen. Vi vill till sist framföra styrelsens tack för det gångna året. Styrelsen genom Mikael Lagerman 3

4 Innehåll Funktionärer:... 5 Årsavgifter 2006 till SBR... 6 Äras den som äras bör!... 6 Planerad verksamhet Biodling (ur Husmodern tryckt 1884)... 8 MEDLEMSMATRIKEL TORGET

5 Funktionärer: Ordf. Mikael Lagerman Snäckvägen Göteborg V. Ordf. Jan-Olof Petersson GunnilseGranv Gunnilse Sekr. Marie Thegerström Hjulmakaregat Göteborg Kassör Ingemar Widheden Hjorthagsg. 10 C Göteborg Ledamot Mikael Andersson Grönkullavägen Landvetter Suppl. Bengt-Erik Bengtsson Petters Hage Göteborg Revisor Bo Olofsson Kristinehöjdsg Göteborg Revisor Ove Andersson Röseredsvägen Agnesberg Revisor suppl. Jörgen Persson Häradsgatan Mölndal Honungsbedömningskommitté Studiekommitté Jan-Olof Petersson ( sammank. ) Inge Svensson Ove Andersson Behöver du bättra på dina kunskaper om Arne Husberg biodling? Kontakta studiekomittén. Ombud till Länsförbundsstämman Bisjukdomskommitté Styrelsen utser ombud Styrelsen Valberedning Uno Bermfors Evert Andersson Stig Hagberg Webansvarig Frank Lindström Ärlegatan 8 b Göteborg Bitillsyningsmän -- kontakt Lennart Johansson, Länsstyrelsen Föreningens postgiro

6 Årsavgifter 2006 till SBR Medlemsavgifter för år 2005 är 375 kronor. Till Riksförbundet går 235 kronor. Till Länsförbundet går 45 kronor. Till vår egen förening går 50 kronor Diplom Äras den som äras bör! Att erhålla diplom, som bevis på att man har perfekt honung, har blivit uppskattat. Det gäller ju att uppnå 99 poäng hos honungsbedömningskommittén. De som lyckas få detta höga poängtal, kommer att få sina diplom torsdagen den 9 februari Förra årets diplomater blev nedanstående medlemmar: Evert Andersson Stefan Larsson Janne Pettersson Bengt Eric Bengtsson Frank Lindström Länets honungsetikett Den vackra Bohus-etiketten finns att köpa hos kassören. Många biodlare framhåller att etiketten bidragit till ökad försäljning av honung. Den är tänkt som en tilläggsetikett och kan placeras på burken eller locket. Alla medlemmar i Länsförbundet får köpa etiketten. Pris: 50 öre st. 6

7 Planerad verksamhet 2006 Datum/Tid Möten/Aktiviteter Plats 9/2 Medlemsmöte: Jan-Olof Petersson visar och vi provar hur man gjuter med eget vax i Gunnelse. Max 50 pers. Gunnelse gamla småskola bredvid Angereds kyrka Vägbeskrivning Kör Gråbovägen från Göteborg österut. Passera Gunnelse ICA Efter 300 m vid rödljus, tag höger. Tag till vänster på backens topp. Skolan ligger bredvid kyrkan. 11/2 Distriktsårsmöte I17 Offecersmäss, Uddevalla 25-26/2 Getskärsdagarna Getskär 28/3 Medlemsmöte: Marsträff om insekter hos Torkel Hagström, Naturhistoriska Museet. Är ännu inte klart. April Biets dag Naturhistoriska Museet 20/4 Medlemsmöte: Föredrag/diskussion ledd av Inge S om Binas udda liv 28/4-1/5 Lisebergsdagarna Liseberg 10/6 Preliminärt Lördag Utflykt till Mats Mats Persson, Skene Persson i Skene ( ) 20/8 Söndag. Höstbesök i en bigård? Vilken meddelas senare. 21/9 Medlemsmöte:? Ämne ännu inte bestämt. 16/11 Årsmöte Efter årsmötet bjuder föreningen på fika. Sedvanligt lotteri anordnas. Tag med honungsburk och honungsbedömningskort samt frankerat kuvert. Glöm inte att skicka årsrapporten till sekreteraren Marie Thegerström senast den 31oktober. NBV Marie Thegerström Hjulmakaregat Göteborg NBV s lokaler finns på Fjärde Långgatan 41 i Masthugget, Göteborg.? 7

8 Biodling (ur Husmodern tryckt 1884) Stort tack till Ingemar Widheden för bidraget med artikeln. Bin och blommor höra naturligen samman och åtminstone jag anser att någonting fattas i trädgården, om ej bien surra der och om man icke i ett hörn deraf ser de spetsiga bihattarne sticka upp. De gamla halmkuporna börja dock nu alltmera utträngas af bihus och man talar ej mera om bikupor utan om bisamhällen. Det nyare sättet för biskötsel är utan tvifel så tillvida bättre, som man slipper döda de flitiga små djuren, men fråga är om ej det gamla sättet med svärmning närmare torde anslutit sig till biens naturliga lefnadsordning. Huru som helst är det gifvet att den nyare metoden är fördelaktigare för biegare och vi skola hoppas det, äfven för bien, som iallafall få lefva -tills de dö. Biskötsel är visserligen förenad med åtskilligt besvär, men fördelarne äro rätt många. Honing är mycket användbar, dels vid bakning, istället för socker, dels vid syltning af vissa slags bär, som hallon och slutligen vid brygd, då knappast någon läskedryck kan öfverträffa väl brygdt och skött honingsdricka. Äfven vaxet är till god nytta vid åtskilliga tillfällen. Öfverdrag till sängkläder ingnidas på afvigsidan med vax, dunet fäster då dervid och fjädern kryper ej ut genom tyget, som sålunda blifver mycket tätt. Syltburkar bör öfverbindas med vaxadt papper o.s.v. Biskötsel med svärmning och slagt fodrar egentligen ingen skicklighet, utan blott varsamhet och ordning. Först och främst bör man för bien uppsöka en passande plats, skyddad mot nordliga vindar och dock icke allt för soligt. Bäst är ett skjul med ett lätt sneddadt tak, som skyddar kuporna för hetaste middagssolen, taket bör vara så anordnadt, att några bräder efter behag kunna ditläggas eller borttagas. I detta skjul skall bibänken stå, ett par lätta men stadiga stänger, förenade med träslåar och på fötter, ungefär ¾ meter från marken,,,. Kuporna bör hållas väl täckta och om de stå ute noga aktas för takdropp, som är det värsta de kunna råka ut för. Framför bibänken bör helst vara en fri plats, så att på meters afstånd från kuporna passande enrisruskor kunna vid svärmningstiden nedsättas, bien tycka mycket om enbuskar och slå gerna ned deri. Hafva de satt sig i en sådan drager man med lätthet upp hela kvisten och sticker in den i den för svärmen afsedda kupan. Bien svärma vanligen från början av Juni månad till midsommar. Af starka kupor kan man under varma somrar få ännu en till två svärmar, 14 dagar till tre veckor efter den första, men sådana svärmar kunna sällan öfvervintras. Tecken till svärmning äro när om aftonen bien sitta ute i kupans mynning, ända ut på flustret, när man inne i kupan om qvällarne hör ett brummande läte ungefär som: Ut! Ut! omväxlande med ett finare sådant, hvilket man ofversatt med qvar! qvar! och hvliket skall betyda, att den gamla visen ropar åt den unga att gifa sig ut och ej längre trängas i kupan, medan den unga åter bönfaller att fåvara qvar i hemmet. Kommer så en lugn, solvarm sommardag, ser man redan på morgonen att bein är oroliga, flyga ut och in utan att hemföra något, och surra häftigare än vanligt. Vid elfatiden eller tolftiden på förmiddagen bär det af. Ser man då att de flyga högt, bör man stänka lite vatten på dem. Vanligen gifva de sig då nedåt och slå sig ned i de omförmälda enrisruskorna. Man bör då med lakan och stänger skugga dem för solen och så fort de satt sig riktigt till ro,försigtigt uppdraga enrisqvisten och lägga den inunder den på ett par stenar från botten något upplyfta kupan, som bör vara utmärkt väl rengjord och gnidas väl med elggräs, i de flesta fall stannar bien qvar. Det är ej värdt att låta med sitta ens en timme, sedan de blifvit stilla och lugna, och ännu mindre till aftonen, som somliga bruka. Slå bien ned på annan plats, så att de ej på detta sätt kunna införas i kupan, måste man med en silfversked ösa in dem deri. Stanna svärmen qvar i kupan, bör man ett par dagar, så snart det är soligt, med lakan skydda kupan, så att solen icke sticker på flustret, ty då händer det att svärmen ger sig av igen. 8

9 Skall kupan om hösten slagtas, rökas bien ihjäl me förmedelst svafvlade lappar, som påtändas och istickas under kupan hvilken med inkilade träbitar upplyftes från botten. Den person, som skall företaga detta arbete måste hafa flor för ansigtet, handskar på händerna och ärmarne väl omknutna vid handleden, ty bien sticka ursinnigt vid dessa tillfällen, (Under svärmningen stickas de nästan aldrig) När bien antages vara ihjälrökta upplyftes kupan och honingskakorna urbrytas samt upplägges på såll eller upphängas i påsar av linong att afrinna, denna honing blir den bästa. När ingenting med afrinner, kramas kakorna sönder och få ånyo afrinna. Slutligen slås vatten därpå och omröres väl samt får afvrinna. Detta honingsvatten inkokas sedan tills det blir tjockt och kallas honingssirap, hvarmed lingon med fördel kunna syltas. Ännu en gång slås vatten på kakorna och nu kokas altsammans en stund. Derpå ställes det att kallna, då vaxet ligger som en gulkaka ofanpå i kärlet Slagtas en sommarsvärm erhåller särdeles fin honing, som vanligen kallas jungfruhoning; vaxet blir också mycket vackert af sådana kupor. Har sommaren varit kall och regning måste man följande år, mot våren, mata bien. Detta tillgår så att tappen, hvarmed kupan upptill stänges, urtages och doppas i honing, samt åter isättes. Biskötsel utan svärmning och slagt tillgår på ett helt annat sätt. Bien inrymmas då ej i kupor, utan i små hus af trä; driver man biodling i större skala har man en hel bipaviljong, d.v.s. flra sådana hus uppställda på en åttakantig platform, der bihusen utgöra väggarne med sina fluster utåt och fönster och dörrar inåt det af bihusen bildade rummet, dit en dörr leder och man kan gå in för att efterse och sköta bien. Det hela täckes af ett spetsigt tak och kan i en park eller en trädgård utgöra en prydnad Bäst är, om man endast i smått vill företaga biodling, att skaffa sig en god modell till s.k. ramkupan; emellertid är en sådan icke särdeles svår att förfärdiga, då den, som af nedanstående träsnitt synes, blott består af en fyrkantig låda, som förses med ett åt sidorna sluttande tak eller en lös öferbyggnad, i hvilken man också kan låta bien bygga, om man vill hafa särdeles vacker honing till afsalu. Man kan låta den ena sidoväggen i lådan vara af glas, för att se huru bien bygga och bo, men denna glasruta måste på yttre sidan vara väl öfertäckt, eljest öfverdraga bien den genast med vax. Kupan är, som synes, öppen upptill och ramarne upplyfta samt inhängas åter sedan de blifit tömda, och detta kallas att skatta dem. Man behöfer då ej slagta de små flitiga djuren, utan blott döfa dem med rök, som inblåses i kupan, antingen af en van rökare, som fyller munnen med rök och sedan medelst en pipa utan hufud eller medelst rökapparat genom flyghålet inblåser röken i kupan. 9

10 Ramarna upptages nu, de på kakorna sittande bien sopas med en vinge ned i kupan och ramarne insättas i honingsqvarnen, en liten centrifugalmaskin, som utkastar honingen, men lemnar kakorna oskadda, så att de åter kunna insättas å bien att än en gång fyllas med honing. Men för att denna skattning må kunna företagas måste ramarne så förfärdigas att de utansvårighet kunna upptagas och åter med lagom stora mellanrum insättas. Äfven måste man sörja för att ramarne komma på lagom och regelbundet avstånd från hvarandra de förfärdigas derför med stående öfverkanter, som hvila på kupans väggar, samt med inslagna pinnar på ömse sidor, som reglera mellanrummet. Ramarne göras av 22 millimeter (icke fullt 1 tum) breda och pinnarne skola stå ut därifrån 16 mm. Men ramen bör ej hvila omedelbart på kupans väggar, emedan bien kan kitta alla små öppningar utan på en liten zink eller bleckremsa, som står halffingerbredt öfer fram-och bakväggarne, der ramarne stödjas, hvilka väggar då natrurligtvis göras så mycket längre än sidoväggarne, så att när blecket är påslaget alla fyra väggarne stå jemnt och öfersatsen eller loftet kan påläggas. Mellan ramarne och kupans botten och sidor måste lämnas ett mellanrum, icke mindre än 6 och icke större än 9 mm, så att bien kunna komma fram hvar de vilja i kupan. Är mellanrummet större bygga bien genast deri och kitta igen det om det är mindre d.v.s. för litet. Flyghålet bör vara minst 6 mm högt och 15 cmt /nära 5 tum) långt, men försedt med något slags skjutlucka, så att det vid behof kan minskas, såsom för att om vintern utestänga köld eller skadedjur, såsom råttor. Öppningen bör ej gå rakt in utan på snedden t.ex. år venster, till halfva sin längd, hvarefter den i skarp vinkel vänder åt höger. Härigenom vinnes att om vintern solstrålarne icke tränga in i kupan och locka ut bien, äfvensom dessa med större lätthet försvara sig mot angripare och tjuvbin. För vintern måste man för öfrigt göra åtskilliga förberedelser, men det bästa af allt är att göra kupan med dubbla väggar hvilkas mellanrum fyllas med sågspån, eller hackelse och agnar. Äfven bör man vid kupans ena sida hafva inhängd en lösvägg af samma storlek som ramarne, för att, ifall man vill göra någon undersökning dertill ega nödigt utrymme. Lösväggen upptages nämligen då och ramarne skjutas försigtigt efetr varandra åt denna sida. Tillräckligt mellanrum uppstår då och den lösa väggen inhänges, efter avslutad undersökning eller omflyttning, vid kupans andra sida. Står kupan ute bör den göras vattentät eller på annat sätt, öfverstrykas med någon färg, för att stå emot röta, samt förses med loft eller sluttande tak. Vattentät får man den (enligt en engelsk uppgift), med lätthet om man bestryker alla springor eller helst hela kupan utanpå med beck, som belägges med papper. Med ett varmt strykjärn 10

11 öfverfar man pappret och pressar det, hvarvid becket smälter, och uppsuges av pappret och rinner tillika ned i springorna. Sådana kupor påstås hålla sig vattentäta i flera år. Vidare bör mot vintern utrymmet i kuporna minskas efter behof. Alla ramar, som ej väl på ömse sidor tackas af bien bör borttagas och mellanbräden eller skjutluckor insättas, så att bien ej får för stort utrymme, då de naturligtvis frysa. Rummet mellan kupans sidoväggar och skjutluckorna fylles med agnar, blånor eller hvad man kan afva för hand. I den engelska bok, hvarur vi hemtat några mått samt en och annan uppgift, påstås sex ramar vara mer än nog för det största bisamhälle samt till och med tre kunna räcka. Det är dock en betydlig skillnad på vintern i England och här, i det att bien der betydligt tidigare på året börja draga. Sex ramar torde här vara det minsta antal hvarmed öfvervintring kan företagas och torde ändock fodring behöfvas om våren. Dertill användes en s.k. fodertallrik, helst en med fina hålgenomborrad kautschukplåt, infattad i en liten träram, som ställes ofvanpå ett över ramerne utbredt kläde. En flaska eller en burk fylles med en lösning av ½ kg sockerr i ¼ liter vatten. Ett papper lägges öfver dess hals, fodertallriken der ofvanpå, alltsammans omstjälpes och ställes ofvan på kupan, hvarefter pappret borttages och innehållet i flaskan rinner genom tallriken och klädet samt uppslickas av bien. Har man honing kan man kan den strykas direkte på tallriken, som då ställes under klädet. Man måste nemligen akta sig att förkyla bien, derför lägges detta kläde mellan kupan och loftet. För att med framgång kunna sköta bin i ramkupor bör amn dock gerna hos någon annan biskötare inhemta det hufvudsakligaste vid metoden. Det finnes emellertid flera goda handböcker i biskötseln och om man förut har någon erfarenhet af biskötsel med halmkupor, torde man med sådana handböckers tillhjälp kunna utan svårighet sköta ett par ramkupor. 11

12 MEDLEMSMATRIKEL 2006 Andersson Björn Lövhagavägen Olofstorp Andersson Evert Verle Östergård Hålanda Andersson Mikael Grönkullavägen Landvetter Andersson, Ove Röseredsvägen Agnesberg Andersson, Owe N Fiskebäcksv V Frölunda Ansebo, Sven Rydholmsgatan Göteborg Ansgariusson, Jonne Asplyckev 54 A Göteborg Antonsson Marie Göketorpsgatan Göteborg Aronsson, Henrik Vattentornsg Angered Arvidsson, Kjell Birkagatan 59 C Göteborg Baric, Franc PL 6362 Ekeredsv Angered Bengtsson Anita Petters Hage Göteborg Bengtsson Bengt Eric Petters Hage Göteborg Berg, Roy Klosteräng Lödöse Bermfors, Uno Träringen Göteborg Björkander Ami Rödvägen Hönö Bolling Hans Ingelbäckgläntan Hissings Kärra Bredberg Gösta Fornminnesvägen Göteborg Brohammer, Sten Geteryggsgatan Göteborg Carlsson Bosse Virvelvindsgatan Göteborg Carlsson, Lars Kvisljungeby Torslanda Carlström, Gunnel Ormebäcksgatan 11 C Göteborg Christensson Uno Vänortsgatan 12 A Mölndal Enlund, Hans Föreningsgatan Göteborg Ericsson Anna Lena c/o Kullander Olivedalsgatan Göteborg Eriksson Jessica Svalebogatan 41 A Göteborg Eriksson Sven-Göran Brodalen Göteborg Enggren Maria Ekehöjdsgatan V Frölunda Gubanska Anna Liljeforsgatan Göteborg Hagberg, Stig Malörtsgatan Angered Hermansson, Artur Mossbacken Göteborg Hermansson Torsten Slupen Stenungsund Holm, Lennart Kroksjövägen Gunnilse Holm, Ulla-Stina Kroksjövägen Gunnilse Husberg, Arne Prästgårdsängen Göteborg Isberg, Vesela Träringen Göteborg Jablanovec, Feliks Rundbollsvägen Angered Jakic Enes Eriksbo PL Angered

13 Jonsson Ingemar Träringen 34 H Göteborg Johansson, Sigvard Seglaregatan Göteborg Johansson, Tore PL 3305 Hovgården Torslanda Karlsson Ingemar Skogsliden Olofstorp Karlsson, Ingvar Welandergatan Göteborg Karlsson Lars Landshövdingegatan Mölndal Klingensparre, Olov Bovallstrandsg Göteborg Kullberg Lena Pl Brännö Lagerman Mikael Snäckvägen Göteborg Larsen Jens Broslättsgatan Mölndal Larsson Eva Vitögatan Göteborg Larsson, Herbert Östernäs PL Mölndal Larsson, Stefan N:a Källåsv Kållered Lindgren, Jan-Olof PL 1110 Elieberg Angered Lindström Frank Ärlegatan 8 B Göteborg Lundqvist, Ebbe Fregattvägen Lysekil Malm, Reiny Svarte Filips Gata Angered Möllerstrand Göran Krokslättsstorgata Mölndal Nilsson Arne Halleröd 101 Enebacken Uddevalla Nilsson, Lars Föraregatan V Frölunda Olofsson, Bo Kristinehöjdsg Göteborg Persson, Jörgen Häradsgatan Mölndal Petersson, Jan-Olof Gunnnilse Granväg Gunnilse Reinhold, Lars-Bertil Toleredgatan 9 C Göteborg Sköld Björn 4:e Långgatan Göteborg Sobis Katarina Julianas Gård Göteborg Svanberg, Ingemar Krokelyckan V Frölunda Svensson, Inge Alevägen Göteborg Syvänen, Seppo Helgdagsg Göteborg Thegerström Marie Hjulmakaregatan Göteborg Vulin Djuro Klövåsvägen Torslanda Wester Anneli Havsörnsgatan 6 B Göteborg Widell Leif Dukared kolarebacken Hyssna Widheden, Ingemar Hjorthagsgatan 10 C Göteborg Wikenfors Kia N.Kyrkvägen Kållered Wåhlander, Lena Åkanten Angered

14 TORGET Du som har kupmateriel eller annan utrustning som du vill avyttra, kontakta Bosse O eller ännu bättre på Likadant för dig som önskar köpa något, kontakta ovanstående så kanske vi kan förmedla ett köp. Lennart Holms Bigårdar HJÄLPER DINA SMÅ BIN, ATT GÖRA BOSTADEN FIN, DU OSS NÅR NÄR DU FRÅN GRÅBOVÄGEN AVTAGER, VANLIGA TILLBEHÖR FINNS ALLTID PÅ LAGER,. DE PASSAR LIKA BRA I BARNKAMMAREN SOM I SKAFFERIET, OCH BÅDE GÖR GULA, MÖRKA, KRAINER OCH BUCKFASTBIET, Vl SÄLJER MATERIAL FÖR SVEA, NORSK OCH LN, VARE SIG DET ÄR PÅ MORGONEN ELLER KVÄLLEN, ÖPPET ÄR DET NÄR VI ÄR HEMMA, RING SÅ ATT VI KAN FÅ TIDERNA ATT STÄMMA. KROKSJÖVÄGEN GUNNILSE TEL

15 15

16 Föreningsbrev B c/o Mikael Lagerman Snäckvägen Göteborg TILL: Baggåkersgatan MÖLNDAL Snickeriet som förverkligar Dina idéer 16

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Text: Lotta Fabricius Kristiansen Foto: Preben Kristiansen och Lotta Fabricius Kristiansen

Text: Lotta Fabricius Kristiansen Foto: Preben Kristiansen och Lotta Fabricius Kristiansen Text: Lotta Fabricius Kristiansen Foto: Preben Kristiansen och Lotta Fabricius Kristiansen 2 Foto: Från Boken om Biodling Min familj är som ett samhälle. Mamma är drottningen. Vi har ingen kung, det behövs

Läs mer

ÅRSPROGRAM. Årets färg är gul

ÅRSPROGRAM. Årets färg är gul ÅRSPROGRAM Årets färg är gul 2012 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet gav oss att leda föreningen det kommande året. Det verksamhetsår som gått var

Läs mer

Hur får man friska bin i ekologisk biodling?

Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Hur får man friska bin i ekologisk biodling? Vad är friska bin? Fria från sjukdom! Vitala! Produktiva Temadag om ekologisk biodling Östersund 2011-03-23 Preben Kristiansen Reducera mängden av smittämnen

Läs mer

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen 1 Honungsbin bor här i Sverige oftast i bikupor, som är deras hus. Husen kan se lite olika ut. Bina vet precis i vilket hus de bor. Hur kan de hitta rätt? 2 Hur många bin kan det bo i en bikupa under sommaren?

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se

Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se Stenungsunds Biodlareförenings styrelse 2007: Ordförande: Gösta Hjelm 0303-77 90 97, 0705-77 90 96 Vise ordf.: Bengt Gustavsson 031-12

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 2 2015. Äntligen vår!

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 2 2015. Äntligen vår! Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 2 2015 Äntligen vår! I din hand håller du nu Nr 2 av Huddingeortens Biodlareförenings medlemsblad. Nytt för denna utgåva är att det är två nya redaktörer

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Bisamhället Januari Juni

Bisamhället Januari Juni Bisamhället Januari Juni Bisamhället kan manipuleras av en mänsklig hand för att styra bina till att göra det som önskas av biodlaren. Här nedan följer ett tillvägagångsätt om hur man rent schematiskt

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

ÅRSPROGRAM. Årets färg är grön

ÅRSPROGRAM. Årets färg är grön ÅRSPROGRAM Årets färg är grön 2014 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Copyright: Eyvind Johansson, Se

Copyright: Eyvind Johansson, Se Copyright: Eyvind Johansson, 59553 Se Hej, hej du cirkelledare, säger Hej själv, säger cirkelledaren. Deltagare Eyvind frågar: Är det säkert att låda E är klar att skatta bort från dragbiavläggaren i andra

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Hur får vi en bättre övervintring? Hur får vi friskare bin? - Varför dör bina?

Hur får vi en bättre övervintring? Hur får vi friskare bin? - Varför dör bina? - Hur får vi en bättre övervintring? - Hur får vi friskare bin? - Varför dör bina? Hur får en bättre övervintring? Starka samhällen Friska vinterbin Tillräckligt med foder Preben Kristiansen Vinterförluster

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Tejpa fast nålen över hålet på undersidan av locket. Ställ fram muggen, lägg ett sugrör bredvid Sätt på locket.

Tejpa fast nålen över hålet på undersidan av locket. Ställ fram muggen, lägg ett sugrör bredvid Sätt på locket. Klipp hål i botten på muggen. Tejpa fast nålen över hålet på undersidan av locket. Lägg vattenballongen i muggen. Ställ fram muggen, lägg ett sugrör bredvid Sätt på locket. NÄR OFFRET TRYCKER NER SUGRÖRET

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Teckensaga Max och Mia bygger en lådbil

Teckensaga Max och Mia bygger en lådbil Teckensaga Max och Mia bygger en lådbil Madeleine Andersson Ann Carlsson Användning av materialet Denna teckensaga är främst avsedd att berättas tillsammans med TSS, Tecken Som Stöd. Med tecknen förstärker

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Bitillsynsmän Göteborg och Bohuslän

Bitillsynsmän Göteborg och Bohuslän 31A Göteborg Fd Gtbg stad (öster Göta älv, Jens Larsen norr om Säveån) Koopmansgatan 11 A 031-27 79 00 414 65 GÖTEBORG 0734-45 19 30 031-24 42 15 070-319 55 27 Jan-Olof Pettersson 31B Göteborg Fd Gtbg

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Klubb Namn Adress Postnr Albatross Joachim Sjögren Lundgrensg. 10 412 56 Albatross GK Ulrika Johansson Sägengatan 67 422 58 Albatross GK Fidde Friberg

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde.

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Viksnäsudde 2015 Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Den f.d. fyren används i dag som ett sjömärke vid farleden väster om Mariestad. Det unika sjömärket riskerades

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13.

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13. Välkommen till Kristinehamn! Vi har nöjet att hälsa alla skyttar och familjer varmt välkomna till Veteran SM i sportskytte i Kristinehamn. Tävlingarna äger rum på en av Sveriges finaste skyttebanor, Kristinehamns

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde.

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Våta konstfibcrtyger rivas lätt, var därför aktgam vid tvättning av sådana. Använd icke borste. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Ett

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

L. M. Ericsson & C:o

L. M. Ericsson & C:o De i denna förteckning upptagna föremål tillhöra vår specialtillverkning, men utföra vi derjemte på beställning alla slag af finare mekaniska arbeten. Stockholm i Juni 1886. L. M. Ericsson & C:o 5 Thulegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Slow Food Västerås Convivium Vasteras lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2014. Styrelsens sammansättning under året Inga-Lena

Läs mer

Sundsvalls Biodlareförening SVÄRMBLADET SOMMARMÖTE. 16 juni kl.14: hos Allstahonung. Studiebesök Medlemsmöte Fika Bi-surr

Sundsvalls Biodlareförening SVÄRMBLADET SOMMARMÖTE. 16 juni kl.14: hos Allstahonung. Studiebesök Medlemsmöte Fika Bi-surr Sundsvalls Biodlareförening SVÄRMBLADET Föreningens medlemmar och övriga intresserade inbjuds till SOMMARMÖTE 16 juni kl.14:00-17.00 hos Allstahonung Studiebesök Medlemsmöte Fika Bi-surr Ta med egen fikakorg

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad 1977-03-06 Senior 1 Brita Raning Årstad 378 2 Arne Johansson Varberg 378 3 Anders Andersson Morup 377 4 Tore Bengtsson Tvååker 376 5 Bengt A Bengtsson Morup 375 6 Carl-Göran

Läs mer

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 K O R V E N 1 Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 Plac. Namn Erh.slag Resultat Sponsor / Pris Poäng 1 Ågren, Stefan 8 S 40 BE Chark - Medvurst 25 2 Nilsson, Mauritz 12

Läs mer

Resultat ÖSM Precision

Resultat ÖSM Precision Resultat ÖSM Precision Uppsala 2008-08-30--31 Östsvenska mästare C 1 Joakim Andersson Sala Pk 24293 C3 337 142 479 2 Patrik Larsson Östhammars Pk 22760 C3 334 143 477 49 3 Per-Erik Claesson Bollnäs Pk

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 1-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Svärmhämtning 2011-06-11

Svärmhämtning 2011-06-11 Svärmhämtning 2011-06-11 Det började på ett styrelsemöte i Södra Björke, Conny Persson hade fått ett telefonsamtal från en privatperson. De hade fått en svärm som satt sig emellan en ytter och innerdörr

Läs mer

BASINSAMLING 2013-14, Växjö. Grundinfo (NA=info saknas) Kön (M=tjur F=ko/kviga) Ålder enl M1 (orange=svår läst) Födelse år Taggantal Slaktvikt (kg)

BASINSAMLING 2013-14, Växjö. Grundinfo (NA=info saknas) Kön (M=tjur F=ko/kviga) Ålder enl M1 (orange=svår läst) Födelse år Taggantal Slaktvikt (kg) BASINSAMLING 2013-14, Växjö Grundinfo (NA=info saknas) Kön (M=tjur F=ko/kviga) Ålder enl M1 (orange=svår läst) Födelse år Taggantal Slaktvikt (kg) Skott/döds datum ID (Blå=studieälgar) Information (jaktlag,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Spelade med 10 man sista delen av matchen

Spelade med 10 man sista delen av matchen Mot: KUNGSLADUGÅRD i/på DALENS PLAN LÖR dagen den 13/2 1982 kl. 13.30 Resultat 2-1 (halvtid) 1-1 vänskaps match 1 Jan-Åke Zackrisson Ont i ett knä, utgick i 2:a halvlek 6 Claes Pettersson 7 Royne Jansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G GÖTEBORG den HEJ! Vi tar en tur med hamnens båt och äter och dricker ombord. Vi träffas fredagen den 10 december vid fackföreningsexpeditionen i sannegården

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr Biåret 2016

Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr Biåret 2016 Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2016 Biåret 2016 I din hand håller du nu Nr 1 av Huddingeortens Biodlareförenings medlemsblad. I år har bladet kommit ut minst sagt sporadiskt. Det

Läs mer

Lyckorna GK 1. Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244. Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2. Conny Wahlskog. Peter Andorf 43 37 80. Div.

Lyckorna GK 1. Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244. Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2. Conny Wahlskog. Peter Andorf 43 37 80. Div. Lyckorna GK 1 1 Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244 Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2 Conny Wahlskog Peter Andorf 43 37 80 Stenungsund GK 1 1 Janne Obert Kent Leitzén 39 48 87 260 Christer

Läs mer

Tillbaka till övningen

Tillbaka till övningen Övning Tillbaka till övningen Elise Lindeblad Långt bort bland pyramiderna i Egypten är det dammigt, torrt, öde och stenigt. Det finns många ingångar till olika gravar i pyramiderna. De är mörka och det

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer