1 Göteborgs Biodlareförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Göteborgs Biodlareförening"

Transkript

1 2006 1

2 2

3 ÅRET SOM GICK 2005 blev ett intressant år med varierande resultat. Den sena hösten med fint väder långt in i september gjorde att många, i alla fall jag, inte invintrade bina förens sent i september. Skörderesultatet blev också anmärkningsvärt splittrat. Vissa fick stora skördar, medan andra fick mycket magrare än normalt. Nu när de flesta har Varroa i samhällena, är det hög tid att blir uppmärksamma på, hur vi kan hjälpa våra bi att hålla kvalstren stången. Under våren kommer vi att hålla praktiska övningar i någon bigård när vädret tillåter. Tänk på att inte flytta bi utanför sockengränsen Om Du ändå måste, så glöm inte att kontakta bitillsynsmannen för besiktning. Han är till för vårt allas bästa, och vi måste samarbeta efter bästa förmåga för att kunna hålla friska bin i våra kupor. Varmt välkomna till medlemsmöteskvällarna under den kommande säsongen. Vi vill till sist framföra styrelsens tack för det gångna året. Styrelsen genom Mikael Lagerman 3

4 Innehåll Funktionärer:... 5 Årsavgifter 2006 till SBR... 6 Äras den som äras bör!... 6 Planerad verksamhet Biodling (ur Husmodern tryckt 1884)... 8 MEDLEMSMATRIKEL TORGET

5 Funktionärer: Ordf. Mikael Lagerman Snäckvägen Göteborg V. Ordf. Jan-Olof Petersson GunnilseGranv Gunnilse Sekr. Marie Thegerström Hjulmakaregat Göteborg Kassör Ingemar Widheden Hjorthagsg. 10 C Göteborg Ledamot Mikael Andersson Grönkullavägen Landvetter Suppl. Bengt-Erik Bengtsson Petters Hage Göteborg Revisor Bo Olofsson Kristinehöjdsg Göteborg Revisor Ove Andersson Röseredsvägen Agnesberg Revisor suppl. Jörgen Persson Häradsgatan Mölndal Honungsbedömningskommitté Studiekommitté Jan-Olof Petersson ( sammank. ) Inge Svensson Ove Andersson Behöver du bättra på dina kunskaper om Arne Husberg biodling? Kontakta studiekomittén. Ombud till Länsförbundsstämman Bisjukdomskommitté Styrelsen utser ombud Styrelsen Valberedning Uno Bermfors Evert Andersson Stig Hagberg Webansvarig Frank Lindström Ärlegatan 8 b Göteborg Bitillsyningsmän -- kontakt Lennart Johansson, Länsstyrelsen Föreningens postgiro

6 Årsavgifter 2006 till SBR Medlemsavgifter för år 2005 är 375 kronor. Till Riksförbundet går 235 kronor. Till Länsförbundet går 45 kronor. Till vår egen förening går 50 kronor Diplom Äras den som äras bör! Att erhålla diplom, som bevis på att man har perfekt honung, har blivit uppskattat. Det gäller ju att uppnå 99 poäng hos honungsbedömningskommittén. De som lyckas få detta höga poängtal, kommer att få sina diplom torsdagen den 9 februari Förra årets diplomater blev nedanstående medlemmar: Evert Andersson Stefan Larsson Janne Pettersson Bengt Eric Bengtsson Frank Lindström Länets honungsetikett Den vackra Bohus-etiketten finns att köpa hos kassören. Många biodlare framhåller att etiketten bidragit till ökad försäljning av honung. Den är tänkt som en tilläggsetikett och kan placeras på burken eller locket. Alla medlemmar i Länsförbundet får köpa etiketten. Pris: 50 öre st. 6

7 Planerad verksamhet 2006 Datum/Tid Möten/Aktiviteter Plats 9/2 Medlemsmöte: Jan-Olof Petersson visar och vi provar hur man gjuter med eget vax i Gunnelse. Max 50 pers. Gunnelse gamla småskola bredvid Angereds kyrka Vägbeskrivning Kör Gråbovägen från Göteborg österut. Passera Gunnelse ICA Efter 300 m vid rödljus, tag höger. Tag till vänster på backens topp. Skolan ligger bredvid kyrkan. 11/2 Distriktsårsmöte I17 Offecersmäss, Uddevalla 25-26/2 Getskärsdagarna Getskär 28/3 Medlemsmöte: Marsträff om insekter hos Torkel Hagström, Naturhistoriska Museet. Är ännu inte klart. April Biets dag Naturhistoriska Museet 20/4 Medlemsmöte: Föredrag/diskussion ledd av Inge S om Binas udda liv 28/4-1/5 Lisebergsdagarna Liseberg 10/6 Preliminärt Lördag Utflykt till Mats Mats Persson, Skene Persson i Skene ( ) 20/8 Söndag. Höstbesök i en bigård? Vilken meddelas senare. 21/9 Medlemsmöte:? Ämne ännu inte bestämt. 16/11 Årsmöte Efter årsmötet bjuder föreningen på fika. Sedvanligt lotteri anordnas. Tag med honungsburk och honungsbedömningskort samt frankerat kuvert. Glöm inte att skicka årsrapporten till sekreteraren Marie Thegerström senast den 31oktober. NBV Marie Thegerström Hjulmakaregat Göteborg NBV s lokaler finns på Fjärde Långgatan 41 i Masthugget, Göteborg.? 7

8 Biodling (ur Husmodern tryckt 1884) Stort tack till Ingemar Widheden för bidraget med artikeln. Bin och blommor höra naturligen samman och åtminstone jag anser att någonting fattas i trädgården, om ej bien surra der och om man icke i ett hörn deraf ser de spetsiga bihattarne sticka upp. De gamla halmkuporna börja dock nu alltmera utträngas af bihus och man talar ej mera om bikupor utan om bisamhällen. Det nyare sättet för biskötsel är utan tvifel så tillvida bättre, som man slipper döda de flitiga små djuren, men fråga är om ej det gamla sättet med svärmning närmare torde anslutit sig till biens naturliga lefnadsordning. Huru som helst är det gifvet att den nyare metoden är fördelaktigare för biegare och vi skola hoppas det, äfven för bien, som iallafall få lefva -tills de dö. Biskötsel är visserligen förenad med åtskilligt besvär, men fördelarne äro rätt många. Honing är mycket användbar, dels vid bakning, istället för socker, dels vid syltning af vissa slags bär, som hallon och slutligen vid brygd, då knappast någon läskedryck kan öfverträffa väl brygdt och skött honingsdricka. Äfven vaxet är till god nytta vid åtskilliga tillfällen. Öfverdrag till sängkläder ingnidas på afvigsidan med vax, dunet fäster då dervid och fjädern kryper ej ut genom tyget, som sålunda blifver mycket tätt. Syltburkar bör öfverbindas med vaxadt papper o.s.v. Biskötsel med svärmning och slagt fodrar egentligen ingen skicklighet, utan blott varsamhet och ordning. Först och främst bör man för bien uppsöka en passande plats, skyddad mot nordliga vindar och dock icke allt för soligt. Bäst är ett skjul med ett lätt sneddadt tak, som skyddar kuporna för hetaste middagssolen, taket bör vara så anordnadt, att några bräder efter behag kunna ditläggas eller borttagas. I detta skjul skall bibänken stå, ett par lätta men stadiga stänger, förenade med träslåar och på fötter, ungefär ¾ meter från marken,,,. Kuporna bör hållas väl täckta och om de stå ute noga aktas för takdropp, som är det värsta de kunna råka ut för. Framför bibänken bör helst vara en fri plats, så att på meters afstånd från kuporna passande enrisruskor kunna vid svärmningstiden nedsättas, bien tycka mycket om enbuskar och slå gerna ned deri. Hafva de satt sig i en sådan drager man med lätthet upp hela kvisten och sticker in den i den för svärmen afsedda kupan. Bien svärma vanligen från början av Juni månad till midsommar. Af starka kupor kan man under varma somrar få ännu en till två svärmar, 14 dagar till tre veckor efter den första, men sådana svärmar kunna sällan öfvervintras. Tecken till svärmning äro när om aftonen bien sitta ute i kupans mynning, ända ut på flustret, när man inne i kupan om qvällarne hör ett brummande läte ungefär som: Ut! Ut! omväxlande med ett finare sådant, hvilket man ofversatt med qvar! qvar! och hvliket skall betyda, att den gamla visen ropar åt den unga att gifa sig ut och ej längre trängas i kupan, medan den unga åter bönfaller att fåvara qvar i hemmet. Kommer så en lugn, solvarm sommardag, ser man redan på morgonen att bein är oroliga, flyga ut och in utan att hemföra något, och surra häftigare än vanligt. Vid elfatiden eller tolftiden på förmiddagen bär det af. Ser man då att de flyga högt, bör man stänka lite vatten på dem. Vanligen gifva de sig då nedåt och slå sig ned i de omförmälda enrisruskorna. Man bör då med lakan och stänger skugga dem för solen och så fort de satt sig riktigt till ro,försigtigt uppdraga enrisqvisten och lägga den inunder den på ett par stenar från botten något upplyfta kupan, som bör vara utmärkt väl rengjord och gnidas väl med elggräs, i de flesta fall stannar bien qvar. Det är ej värdt att låta med sitta ens en timme, sedan de blifvit stilla och lugna, och ännu mindre till aftonen, som somliga bruka. Slå bien ned på annan plats, så att de ej på detta sätt kunna införas i kupan, måste man med en silfversked ösa in dem deri. Stanna svärmen qvar i kupan, bör man ett par dagar, så snart det är soligt, med lakan skydda kupan, så att solen icke sticker på flustret, ty då händer det att svärmen ger sig av igen. 8

9 Skall kupan om hösten slagtas, rökas bien ihjäl me förmedelst svafvlade lappar, som påtändas och istickas under kupan hvilken med inkilade träbitar upplyftes från botten. Den person, som skall företaga detta arbete måste hafa flor för ansigtet, handskar på händerna och ärmarne väl omknutna vid handleden, ty bien sticka ursinnigt vid dessa tillfällen, (Under svärmningen stickas de nästan aldrig) När bien antages vara ihjälrökta upplyftes kupan och honingskakorna urbrytas samt upplägges på såll eller upphängas i påsar av linong att afrinna, denna honing blir den bästa. När ingenting med afrinner, kramas kakorna sönder och få ånyo afrinna. Slutligen slås vatten därpå och omröres väl samt får afvrinna. Detta honingsvatten inkokas sedan tills det blir tjockt och kallas honingssirap, hvarmed lingon med fördel kunna syltas. Ännu en gång slås vatten på kakorna och nu kokas altsammans en stund. Derpå ställes det att kallna, då vaxet ligger som en gulkaka ofanpå i kärlet Slagtas en sommarsvärm erhåller särdeles fin honing, som vanligen kallas jungfruhoning; vaxet blir också mycket vackert af sådana kupor. Har sommaren varit kall och regning måste man följande år, mot våren, mata bien. Detta tillgår så att tappen, hvarmed kupan upptill stänges, urtages och doppas i honing, samt åter isättes. Biskötsel utan svärmning och slagt tillgår på ett helt annat sätt. Bien inrymmas då ej i kupor, utan i små hus af trä; driver man biodling i större skala har man en hel bipaviljong, d.v.s. flra sådana hus uppställda på en åttakantig platform, der bihusen utgöra väggarne med sina fluster utåt och fönster och dörrar inåt det af bihusen bildade rummet, dit en dörr leder och man kan gå in för att efterse och sköta bien. Det hela täckes af ett spetsigt tak och kan i en park eller en trädgård utgöra en prydnad Bäst är, om man endast i smått vill företaga biodling, att skaffa sig en god modell till s.k. ramkupan; emellertid är en sådan icke särdeles svår att förfärdiga, då den, som af nedanstående träsnitt synes, blott består af en fyrkantig låda, som förses med ett åt sidorna sluttande tak eller en lös öferbyggnad, i hvilken man också kan låta bien bygga, om man vill hafa särdeles vacker honing till afsalu. Man kan låta den ena sidoväggen i lådan vara af glas, för att se huru bien bygga och bo, men denna glasruta måste på yttre sidan vara väl öfertäckt, eljest öfverdraga bien den genast med vax. Kupan är, som synes, öppen upptill och ramarne upplyfta samt inhängas åter sedan de blifit tömda, och detta kallas att skatta dem. Man behöfer då ej slagta de små flitiga djuren, utan blott döfa dem med rök, som inblåses i kupan, antingen af en van rökare, som fyller munnen med rök och sedan medelst en pipa utan hufud eller medelst rökapparat genom flyghålet inblåser röken i kupan. 9

10 Ramarna upptages nu, de på kakorna sittande bien sopas med en vinge ned i kupan och ramarne insättas i honingsqvarnen, en liten centrifugalmaskin, som utkastar honingen, men lemnar kakorna oskadda, så att de åter kunna insättas å bien att än en gång fyllas med honing. Men för att denna skattning må kunna företagas måste ramarne så förfärdigas att de utansvårighet kunna upptagas och åter med lagom stora mellanrum insättas. Äfven måste man sörja för att ramarne komma på lagom och regelbundet avstånd från hvarandra de förfärdigas derför med stående öfverkanter, som hvila på kupans väggar, samt med inslagna pinnar på ömse sidor, som reglera mellanrummet. Ramarne göras av 22 millimeter (icke fullt 1 tum) breda och pinnarne skola stå ut därifrån 16 mm. Men ramen bör ej hvila omedelbart på kupans väggar, emedan bien kan kitta alla små öppningar utan på en liten zink eller bleckremsa, som står halffingerbredt öfer fram-och bakväggarne, der ramarne stödjas, hvilka väggar då natrurligtvis göras så mycket längre än sidoväggarne, så att när blecket är påslaget alla fyra väggarne stå jemnt och öfersatsen eller loftet kan påläggas. Mellan ramarne och kupans botten och sidor måste lämnas ett mellanrum, icke mindre än 6 och icke större än 9 mm, så att bien kunna komma fram hvar de vilja i kupan. Är mellanrummet större bygga bien genast deri och kitta igen det om det är mindre d.v.s. för litet. Flyghålet bör vara minst 6 mm högt och 15 cmt /nära 5 tum) långt, men försedt med något slags skjutlucka, så att det vid behof kan minskas, såsom för att om vintern utestänga köld eller skadedjur, såsom råttor. Öppningen bör ej gå rakt in utan på snedden t.ex. år venster, till halfva sin längd, hvarefter den i skarp vinkel vänder åt höger. Härigenom vinnes att om vintern solstrålarne icke tränga in i kupan och locka ut bien, äfvensom dessa med större lätthet försvara sig mot angripare och tjuvbin. För vintern måste man för öfrigt göra åtskilliga förberedelser, men det bästa af allt är att göra kupan med dubbla väggar hvilkas mellanrum fyllas med sågspån, eller hackelse och agnar. Äfven bör man vid kupans ena sida hafva inhängd en lösvägg af samma storlek som ramarne, för att, ifall man vill göra någon undersökning dertill ega nödigt utrymme. Lösväggen upptages nämligen då och ramarne skjutas försigtigt efetr varandra åt denna sida. Tillräckligt mellanrum uppstår då och den lösa väggen inhänges, efter avslutad undersökning eller omflyttning, vid kupans andra sida. Står kupan ute bör den göras vattentät eller på annat sätt, öfverstrykas med någon färg, för att stå emot röta, samt förses med loft eller sluttande tak. Vattentät får man den (enligt en engelsk uppgift), med lätthet om man bestryker alla springor eller helst hela kupan utanpå med beck, som belägges med papper. Med ett varmt strykjärn 10

11 öfverfar man pappret och pressar det, hvarvid becket smälter, och uppsuges av pappret och rinner tillika ned i springorna. Sådana kupor påstås hålla sig vattentäta i flera år. Vidare bör mot vintern utrymmet i kuporna minskas efter behof. Alla ramar, som ej väl på ömse sidor tackas af bien bör borttagas och mellanbräden eller skjutluckor insättas, så att bien ej får för stort utrymme, då de naturligtvis frysa. Rummet mellan kupans sidoväggar och skjutluckorna fylles med agnar, blånor eller hvad man kan afva för hand. I den engelska bok, hvarur vi hemtat några mått samt en och annan uppgift, påstås sex ramar vara mer än nog för det största bisamhälle samt till och med tre kunna räcka. Det är dock en betydlig skillnad på vintern i England och här, i det att bien der betydligt tidigare på året börja draga. Sex ramar torde här vara det minsta antal hvarmed öfvervintring kan företagas och torde ändock fodring behöfvas om våren. Dertill användes en s.k. fodertallrik, helst en med fina hålgenomborrad kautschukplåt, infattad i en liten träram, som ställes ofvanpå ett över ramerne utbredt kläde. En flaska eller en burk fylles med en lösning av ½ kg sockerr i ¼ liter vatten. Ett papper lägges öfver dess hals, fodertallriken der ofvanpå, alltsammans omstjälpes och ställes ofvan på kupan, hvarefter pappret borttages och innehållet i flaskan rinner genom tallriken och klädet samt uppslickas av bien. Har man honing kan man kan den strykas direkte på tallriken, som då ställes under klädet. Man måste nemligen akta sig att förkyla bien, derför lägges detta kläde mellan kupan och loftet. För att med framgång kunna sköta bin i ramkupor bör amn dock gerna hos någon annan biskötare inhemta det hufvudsakligaste vid metoden. Det finnes emellertid flera goda handböcker i biskötseln och om man förut har någon erfarenhet af biskötsel med halmkupor, torde man med sådana handböckers tillhjälp kunna utan svårighet sköta ett par ramkupor. 11

12 MEDLEMSMATRIKEL 2006 Andersson Björn Lövhagavägen Olofstorp Andersson Evert Verle Östergård Hålanda Andersson Mikael Grönkullavägen Landvetter Andersson, Ove Röseredsvägen Agnesberg Andersson, Owe N Fiskebäcksv V Frölunda Ansebo, Sven Rydholmsgatan Göteborg Ansgariusson, Jonne Asplyckev 54 A Göteborg Antonsson Marie Göketorpsgatan Göteborg Aronsson, Henrik Vattentornsg Angered Arvidsson, Kjell Birkagatan 59 C Göteborg Baric, Franc PL 6362 Ekeredsv Angered Bengtsson Anita Petters Hage Göteborg Bengtsson Bengt Eric Petters Hage Göteborg Berg, Roy Klosteräng Lödöse Bermfors, Uno Träringen Göteborg Björkander Ami Rödvägen Hönö Bolling Hans Ingelbäckgläntan Hissings Kärra Bredberg Gösta Fornminnesvägen Göteborg Brohammer, Sten Geteryggsgatan Göteborg Carlsson Bosse Virvelvindsgatan Göteborg Carlsson, Lars Kvisljungeby Torslanda Carlström, Gunnel Ormebäcksgatan 11 C Göteborg Christensson Uno Vänortsgatan 12 A Mölndal Enlund, Hans Föreningsgatan Göteborg Ericsson Anna Lena c/o Kullander Olivedalsgatan Göteborg Eriksson Jessica Svalebogatan 41 A Göteborg Eriksson Sven-Göran Brodalen Göteborg Enggren Maria Ekehöjdsgatan V Frölunda Gubanska Anna Liljeforsgatan Göteborg Hagberg, Stig Malörtsgatan Angered Hermansson, Artur Mossbacken Göteborg Hermansson Torsten Slupen Stenungsund Holm, Lennart Kroksjövägen Gunnilse Holm, Ulla-Stina Kroksjövägen Gunnilse Husberg, Arne Prästgårdsängen Göteborg Isberg, Vesela Träringen Göteborg Jablanovec, Feliks Rundbollsvägen Angered Jakic Enes Eriksbo PL Angered

13 Jonsson Ingemar Träringen 34 H Göteborg Johansson, Sigvard Seglaregatan Göteborg Johansson, Tore PL 3305 Hovgården Torslanda Karlsson Ingemar Skogsliden Olofstorp Karlsson, Ingvar Welandergatan Göteborg Karlsson Lars Landshövdingegatan Mölndal Klingensparre, Olov Bovallstrandsg Göteborg Kullberg Lena Pl Brännö Lagerman Mikael Snäckvägen Göteborg Larsen Jens Broslättsgatan Mölndal Larsson Eva Vitögatan Göteborg Larsson, Herbert Östernäs PL Mölndal Larsson, Stefan N:a Källåsv Kållered Lindgren, Jan-Olof PL 1110 Elieberg Angered Lindström Frank Ärlegatan 8 B Göteborg Lundqvist, Ebbe Fregattvägen Lysekil Malm, Reiny Svarte Filips Gata Angered Möllerstrand Göran Krokslättsstorgata Mölndal Nilsson Arne Halleröd 101 Enebacken Uddevalla Nilsson, Lars Föraregatan V Frölunda Olofsson, Bo Kristinehöjdsg Göteborg Persson, Jörgen Häradsgatan Mölndal Petersson, Jan-Olof Gunnnilse Granväg Gunnilse Reinhold, Lars-Bertil Toleredgatan 9 C Göteborg Sköld Björn 4:e Långgatan Göteborg Sobis Katarina Julianas Gård Göteborg Svanberg, Ingemar Krokelyckan V Frölunda Svensson, Inge Alevägen Göteborg Syvänen, Seppo Helgdagsg Göteborg Thegerström Marie Hjulmakaregatan Göteborg Vulin Djuro Klövåsvägen Torslanda Wester Anneli Havsörnsgatan 6 B Göteborg Widell Leif Dukared kolarebacken Hyssna Widheden, Ingemar Hjorthagsgatan 10 C Göteborg Wikenfors Kia N.Kyrkvägen Kållered Wåhlander, Lena Åkanten Angered

14 TORGET Du som har kupmateriel eller annan utrustning som du vill avyttra, kontakta Bosse O eller ännu bättre på Likadant för dig som önskar köpa något, kontakta ovanstående så kanske vi kan förmedla ett köp. Lennart Holms Bigårdar HJÄLPER DINA SMÅ BIN, ATT GÖRA BOSTADEN FIN, DU OSS NÅR NÄR DU FRÅN GRÅBOVÄGEN AVTAGER, VANLIGA TILLBEHÖR FINNS ALLTID PÅ LAGER,. DE PASSAR LIKA BRA I BARNKAMMAREN SOM I SKAFFERIET, OCH BÅDE GÖR GULA, MÖRKA, KRAINER OCH BUCKFASTBIET, Vl SÄLJER MATERIAL FÖR SVEA, NORSK OCH LN, VARE SIG DET ÄR PÅ MORGONEN ELLER KVÄLLEN, ÖPPET ÄR DET NÄR VI ÄR HEMMA, RING SÅ ATT VI KAN FÅ TIDERNA ATT STÄMMA. KROKSJÖVÄGEN GUNNILSE TEL

15 15

16 Föreningsbrev B c/o Mikael Lagerman Snäckvägen Göteborg TILL: Baggåkersgatan MÖLNDAL Snickeriet som förverkligar Dina idéer 16

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

ÅRSPROGRAM. Årets färg är gul

ÅRSPROGRAM. Årets färg är gul ÅRSPROGRAM Årets färg är gul 2012 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet gav oss att leda föreningen det kommande året. Det verksamhetsår som gått var

Läs mer

Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se

Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se Den senaste informationen finns på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se Stenungsunds Biodlareförenings styrelse 2007: Ordförande: Gösta Hjelm 0303-77 90 97, 0705-77 90 96 Vise ordf.: Bengt Gustavsson 031-12

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16. Innehåll: Förslag till dagordning.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16. Innehåll: Förslag till dagordning. ÅRSMÖTESHANDLINGAR Inför årsmötet i Kungsör Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16 Innehåll: Förslag till dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Förslag till ersättningar

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Årsmöte 2011 2011-11-14. HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Drönaren. I detta nummer: Ordföranden har ordet En bra manick? Kåseri Varroakontroll. Våren 2013

Drönaren. I detta nummer: Ordföranden har ordet En bra manick? Kåseri Varroakontroll. Våren 2013 Drönaren I detta nummer: Ordföranden har ordet En bra manick? Kåseri Varroakontroll Våren 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 2013... 3 Slungrummets födelse... 3 Vinterförluster... 3 Vi tittar

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet bn 20 07 Töllsjö, Hindås, Bollebygd, Rävlanda, Hällingsjö och Sätila. Välkommen till årets Biblad. Ordföranden har ordet En glädjande nyhet är att vi har några stycken nya förväntansfulla biodlare som

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu Avläggarproduktion - för utökning och avsalu Inledning Det finns många anledningar till att vilja förmera sina bisamhällen, som kompensation för vinterförluster, för att öka antalet bisamhällen för egen

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G GÖTEBORG den HEJ! Vi tar en tur med hamnens båt och äter och dricker ombord. Vi träffas fredagen den 10 december vid fackföreningsexpeditionen i sannegården

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Ovansjö Bygdeförening

Ovansjö Bygdeförening Verksamhetsberättelse Ovansjö Bygdeförening 2009 Utsikt från vårt kontorsfönster nyårshelgen 2009/2010. Foto: Jan-Erik Jansson Regnbåge mitt i smällkalla vintern? Ja, det var vad många upplevde under nyårshelgen.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv.

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. 6 7 Siri tycker att grävlingen blir fin. Lova är inte nöjd med räven. Hon letar efter sitt sudd, men kan inte hitta

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Jordbruksinformation 3 2013. Starta eko Biodling

Jordbruksinformation 3 2013. Starta eko Biodling Jordbruksinformation 3 2013 Starta eko Biodling 2 Börja med ekologisk biodling Text: Thomas Rafstedt Foto: Johann Lang När jag står på marknad och säljer min ekologiska honung får jag ofta frågan All honung

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer