CAD. all ceramic all you need

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD. all ceramic all you need"

Transkript

1 CAD all ceramic all you need B R U K S A N V I S N I N G L A B S I D E

2 Innehåll INFORMATION CAD 3 IPS e.max System ett system för alla indikationer 4 Produktinformation Material Användning Sammansättning Vetenskaplig data Blockkoncept CAD/CAM-partner 9 Kliniska steg, förberedelse av modell, CAD/CAM-process Översikt på de kliniska arbetsstegen, framställningsprocess Färgval tandfärg, färg på preparation Preparationsriktlinjer Förberedelse av modell och stans Skikttjocklek Framställningsriktlinjer för restaurationen CAD/CAM-framställning PRACTICAL NOTES ON PROCESSING 18 Målningsteknik (staining) Bearbetning Kristallisering och målningsfärger-/glaze-bränning Variant A: Kristallisering och stain-/glaze-bränning i ett steg med glaze-pasta Variant B: Kristallisering och stain-/glaze-bränning i ett steg med glaze-spray Variant C: Kristallisering och separat stain-/glaze-bränning 35 Cut-Back teknik Bearbetning och förberedelse för kristallisering Kristallisering Fasadframställning med IPS e.max Ceram 45 Skiktningsteknik Bearbetning och förberedelse för kristallisering Kristallisering Fasadframställning med IPS e.max Ceram 53 Inpassning och efterkontroll Cementeringsmöjligheter Förberedelse för cementering Hygieninstruktioner PRODUKT- INFOR- MATION CAD 56 Generell information Frågor och svar Tabell över blocksortiment Kristallisering/brännparametrar 2

3 e.max System all you need IPS IPS e.max är ett innovativt helkeramiskt system, som ger dig möjlighet att arbeta med alla indikationer - från tunna fasader till 10-ledsbroar IPS e.max består av högestetiska material med hög hållfasthet både till press- och CAD/CAM-tekniken. Till systemet hör den innovativa litium-disilikat-glaskeramen som är särskilt lämplig att använda till enstaka restaurationer, samt zirkoniumoxiden med hög hållfasthet, som passar till större brokonstruktioner. Varje patientfall har sina egna anspråk och mål att uppfylla. Med IPS e.max tar man hand om detta. Tack vare komponenterna i IPS e.max systemet får du nämligen precis det du behöver: Till ditt förfogande finns presstekniken med IPS e.max Press och den högestetiska litium-disilikatkeramen samt IPS e.max ZirPress med fluorapatit glaskerampuckar för snabb och effektiv pressteknik på zirkonium Med CAD/CAM-tekniken använder du, beroende på patientfallet, det innovativa litiumdisilikat blocket IPS e.max CAD eller den höghållfasta zirkoniumoxiden IPS e.max ZirCAD Nanofluorapatit skiktkeram IPS e.max Ceram som sammanhållande länk för karaktärisering av alla IPS e.max komponenter oavsett om det är glas- eller oxidkeram- gör hela IPS e.max systemet fullständigt IPS e.max CAD Infärgning och translucensen på IPS e.max CAD blocken baseras på det övergripande IPS e.max färgsystemet. Systemet är flexibelt och kan användas tillsammans med A-D, Chromascop samt även Bleach BL-färgskalorna. Färgerna på Press-puckarna och CAD/CAM-blocken som finns i IPS e.max systemet är samtliga koordinerade med varandra. De erbjuds i olika grader av opacitet och/eller translucens. Val av translucens är beroende de kliniska kraven (färg på den preparerade tanden, önskad tandfärg) som patienten uppger samt önskad framställningsteknik (skiktning-, cut-back-, staining-teknik). De opakare HO-blocken (endast tillgänglig för IPS e.max Press) och MO-blocken är särskilt lämpliga att använda till skiktningsteknik, medan de translucentare LT- och HT-blocken används för cut-back och målningsteknik. 3

4 e.max CAD Produktinformation IPS Material IPS e.max CAD är ett litiumdisilkat glaskeram-block för CAD/CAMteknik. Det framställs i en innovativ process, som resulterar i ett exceptionellt homogent material. I den kristallina mellanfasen (blå), kan blocken lätt fräsas med CAD/CAM-utrustning. IPS e.max CAD har en ovanlig färgning, som omfattar vitt, blått och blågrått. Färgen fås genom sammansättningen och mikrostrukturen på glaskeramen. Styrkan på materialet vid den maskinbearbetningsbara mellanfasen ligger på MPa och är jämförbar med andra glaskeramiska block på marknaden. Efter att IPS e.max CAD-blocken har blivit frästa, kristalliseras materialet i någon av Ivoclar Vivadents keram-ugnar (t.ex. Programat P300, P500, P700). Kristalliseringen är enkel att utföra och tar c:a 2031 minuter. Till skillnad mot andra CAD/CAM-keramer, krymper dessa block inte särskilt mycket och behöver inte genomgå någon infiltrationsprocess. Kristalliseringen vid C gör att mikrostrukturen ändras genom kontrollerad växt av litium-disilikat-kristaller. Mjukvaran för fräsningen tar hänsyn till förtätningen på 0,2 % under fräsningen. Förändringen av mikrostrukturen ger de slutliga fysikaliska egenskaperna som 360 MPa böjhållfasthet, och de lämpliga optiska karaktäristika som färg, translucens och klarhet. CTE ( C) [10-6 /K] 10.2 CTE ( C) [10-6 /K] 10.5 Böjhållfasthet (biaxial) [MPa]* 360 Brottstyrka [MPa m 0.5 ] 2.25 Elasticitetsmodul [GPa] 95 Vickers hårdhet [MPa] 5800 Kemisk löslighet [µg/cm 2 ]* 40 Kristalliseringstemperatur [ C/ F] *enligt ISO

5 Användning Sammansättning Indikationer Fasader Inlägg Onlay Delkronor Anteriora och posteriora kronor Implantat suprakonstruktioner för single-tandsimplantat (framoch sidotänder) Primärteleskopkronor IPS e.max CAD-block Innehåll: SiO2 Dessutom ingår: Li2O, K2O, MgO, Al2O3, P2O5, andra oxider IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades och Stains Innehåll: oxider, glykol IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray Innehåll: oxider, propanol; drivmedel; isobutan Kontraindikationer Hela fasader på molarkronor Mycket djupa subgingivala preparationer Patienter med omfattande tandförlust Patienter med bruxism All övrig användning som inte görs inom indikationerna Viktiga restriktioner vid framställningen Om följande punkter inte följs, kan komplikationsfritt arbete med IPS e.max CAD inte garanteras: Skeletten får inte vara tunnare än minimitjockleken Blocken får inte fräsas i okompatibla CAD/CAM-system Kristalliseringen får inte göras i keramiska ugnar som inte har godkänts och/eller rekommenderats Kristalliseringen får inte göras i keramiska ugnar som saknar vakuumfunktion Kristalliseringen får inte göras i keramiska ugnar som inte har kalibrerats Kristalliseringen får inte göras i hög-temperatur ugnar (t.ex. Sintramat) Blanda inte IPS e.max CAD Crystall./ Glaze, Shades och Stains med andra dentala keramer (t.ex. IPS e.max Ceram Glaze Stains och Essence) Andra fasadkeramer än IPS e.max Ceram får inte användas Sidoeffekter Om patienten har känd allergi mot någon av komponenterna i IPS e.max CAD, får materialet inte användas. IPS e.max CAD Crystall./Glaze vätska Innehåll: butandiol IPS e.max CAD Crystall./Add-On Innehåll: oxider IPS e.max CAD Crystall./Add-On vätska Innehåll: vatten, propylenglykol, butandiol och klorid IPS Object Fix Putty / Flow Innehåll: oxider, vatten, förtjockningsmedel IPS Contrast Spray Labside Innehåll: pigment löst i etanol; drivgas är fluorerad propan/butan-blandning IPS Natural Die Material Innehåll: polyesteruretandimetakrylat, paraffinolja, SiO 2 och kopolymer IPS Natural Die Material Separator Innehåll: vax löst i hexan IPS Ceramic Etching Gel Innehåll: fluorvätesyra (ca. 5%) Varning Hexan är mycket brandfarligt och skadligt för hälsan. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in ånga. Håll materialet åtskilt från antändningskällor Andas inte in keramiskt slipdamm- använd sug och ansiktsmask under arbetet Etsgelen innehåller fluorvätesyra. Undvik kontakt med hud och ögon samt kläder. Materialet är mycket frätande och korrosivt. Etsgelen ska enbart användas vid tandtekniskt arbete och får ej användas intraoralt (i munhålan) IPS Contrast Spray Labside får inte appliceras intraoralt 5

6 Vetenskaplig data Utförlig vetenskaplig data (t.ex. hållfasthet, abrasion, biokompatibilitet) finns i Scientific Documentation IPS e.max CAD. Här finns sammanställningar på studier som visar hur IPS e.max CAD fungerar kliniskt. Den vetenskapliga dokumentationen kan beställas från Ivoclar Vivadent. Information om temat helkeramik och IPS e.max, hittar man i Ivoclar Vivadent Report nr 16 och Report nr 17. Scientific Documentation 6

7 Blockkoncept IPS e.max CAD erbjuds i tre translucenser (HT, LT, MO) samt i två storlekar (I12, C14). Rent framställningstekniskt kan man tillverka alla restaurationer med samtliga block. Av estetiska skäl bör dock följande framställningsteknik samt indikationer för varje block (nivåer på translucensen) följas: Framställningsteknik Indikationer Translucensnivå Inlägg Onlays Fasader Del kronor Målningsteknik Cutbackteknik Skiktningsteknik Framtandskronor Sidotandsområdet High Translucency Low Translucency Medium Opacity * CR % * till andra premolaren IPS e.max CAD HT (High Translucency) Dessa block finns tillgängliga i 16 AD, 4 Bleach BL färger samt i 2 olika storlekar (I12, C14). Tack vare den höga translucensen passar de utmärkt till framställning av mindre restaurationer (t.ex. inlay och onlay) med målningsteknik eller cut-back-teknik. Restaurationer framställda ur HT-block får en övertygande kameleonteffekt och en utmärkt adaptering till restbettet. Staining- och karaktäriseringsbränningen samt glaze-bränningen görs valfritt med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains, Glaze eller IPS e.max Ceram Shades, Essence och Glaze. IPS e.max CAD LT (Low Translucency) Dessa block finns tillgängliga i 16 AD, 4 Bleach BL färger samt i 2 olika storlekar (I12, C14). Tack vare det höga ljushetsvärdet passar de utmärkt till framställning av större restaurationer (t.ex. framtand och sidotandsområdet) med både cut-back- och målningsteknik. Restaurationer framställda ur LT-block får en övertygande ljushet och chroma. Detta motverkar en gråaktig färgton när restaurationen sätts in. Cut-back utförs med IPS e.max Ceram Incisal och/eller Impulse och karaktäriseringen med IPS e.max Ceram Essence och Shades. IPS e.max CAD MO (Medium Opacity) Dessa block finns tillgängliga i 5 gruppfärger (MO 0- MO 4 och 1 storlek (C14). Tack vare sin opacitet är de ideala till framställningen av skelett på vitala eller lätt missfärgade pelare. Den anatomiska formen skiktas individuellt med IPS e.max Ceram. Staining- och glaze-bränning sker med IPS e.max Ceram. Hela IPS e.max system hittar du på 7

8 CAD/CAM -partner IPS e.max CAD framställs med ett system från någon av våra CAD/CAM-partners. Vid frågor om dessa system var vänlig och vänd dig direkt till motsvarande samarbetspartner. För mer information var vänlig och kontakta: Sirona Dental Systems GmbH Fabrikstrasse Bensheim Germany För mer information var vänlig och kontakta: KaVo Dental GmbH Bismarckring Biberach Germany För mer information var vänlig och kontakta: Institut Straumann AG Peter Merian-Weg Basel Switzerland 8

9 e.max CAD Kliniska arbetssteg, framställningsprocess IPS Praktik Arbetssteg Tandtekniskt labb Preparation, färgval, avtryckstagning Ivoclar Vivadent produkt OptraGate, IPS Natural Die Material Kliniska arbetssteg, framställningsprocess Framställning av modell CAD/CAM-process IPS Contrast Spray Labside IPS e.max CAD Bearbetning, kontroll på modell Målningsteknik Cut-Backteknik Skiktingsteknik IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains IPS e.max CAD Crystall./Glaze IPS CAD Crystallization Tray och Pins IPS e.max Ceram skiktningsmassor IPS e.max Ceram Shades, Essences, Glaze Förberedelse inför cementering IPS Ceramic Etching Gel Monobond Plus Cementering OptraGate OptraDam Variolink II, Variolink Veneer Multilink Automix SpeedCEM Vivaglass CEM bluephase Artikulations- och ocklusionskontroll OptraFine Efterkontroller Proxyt Produktsortimentet kan variera i olika länder 9

10 Färgval tandfärg, stansfärg Förutsättningen för att få en naturlig helkeramisk restauration är att den integreras perfekt i patientens mun. För att uppnå detta, ska följande riktlinjer följas av både tandläkaren samt det tandtekniska laboratoriet. Estetiken påverkas av: pelarens färg (naturlig pelare, pelaruppbyggnad, abutment, implantat) restaurationens färg (skelettets färg, fasaden, karaktäriseringar) cementets färg Vid framställningen av högkvalitativa restaurationer ska man inte underskatta pelarfärgens optiska påverkan på slutresultatet. Därför ska man inte bara bestämma den önskade tandfärgen, utan även färgen på pelarpreparationen. Speciellt på starkt missfärgade pelare eller icke tandfärgade uppbyggnader, är detta mycket viktigt. Endast genom att man förmedlar pelarfärgen kan den önskade estetiken uppnås. Pelarfärg Naturligt preparerad tand Uppbyggnad Implantat, abutment Restaurationens färg Skelett Fasad Karaktärisering Önskad tandfärg Cementeringsmaterial Ansvar: tandläkaren Ansvar: tandteknikern 10

11 Färgval på den naturliga tanden Efter tandrengöring bestäms färgen med hjälp av en färgskala på den opreparerade tanden samt granntänderna. Vid färgvalet ska man ta hänsyn till individuella karaktäristika. T.ex. om man har planerat en kronpreparation, ska även cervikalfärgen bestämmas. Val av färg ska ske i dagsljus för att få komma så exakt som möjligt. Dessutom ska patienten inte bära för färgglada kläder eller läppstift. Färgval på pelaren För att underlätta reproduktionen av tandfärgen, kan den preparerade tandens färg bestämmas med hjälp av IPS Natural Die Material färgskala. Denna färgskala gör det möjligt för tandläkaren att välja rätt IPS e.max CAD block när det gäller färg och translucens i förhållande till indikationen. Kliniska arbetssteg, framställningsprocess Exempel på pelarens inverkan Krona av IPS e.max CAD HT B1 på olika pelarfärger Vilket block ska jag använda? Val av block är beroende av följande kriterier: 1. Önskad tandfärg 2. Färg på pelare eller abutment 3. Typ av restauration 4. Restaurationens styrka 5. Framställningsteknik (målnings-, cut-back- teknik) 6. Cementeringsmaterial För val av block var vänlig läs tabellen på sidan 62 11

12 Preparationsriktlinjer Lyckat arbete med IPS e.max CAD kan endast garanteras om följande riktlinjer och minimitjockleker följs. Grundregler för preparationer till helkeramiska restaurationer Inga hörn eller kanter Skulderpreparation med avrundade innerkanter alternativt djup chamfer preparation Den angivna dimensionen speglar minimistyrkan på IPS e.max CAD restaurationen Skuldrans radie på den preparerade tandens kant ska vara minst 1,0 mm (särskilt viktigt på framtänder), för att CAD/CAM-apparaten ska kunna arbeta optimalt (geometri på fräskroppen) Fasader Framtandskronor Preparationen bör om möjligt helt läggas i emalj Den incisala preparationsgränsen ska inte ligga i abrasionsområden eller i dynamiska ocklusionsområden Preparationsdjupet i cervikala och labiala områden ska vara minst 0,6 mm och incisalkanten måste reduceras med 0,7mm Anatomisk form prepareras samtidigt som minimitjockleken kontrolleras. Cirkulär skulderpreparation eller djup chamfer preparation ska ha rundade kanter med en vinkel på Bredden på skuldran ska vara minst 1, 0 mm. Reduktion av incisalkanten till kronans tredjedel minst 1,5 mm. Reduktion i vestibulärt- samt oralt område minst 1,2 mm För konventionell respektive självadhesiv cementering måste preparationen ha retentionsmönster 12

13 Inlägg Inga statiska och dynamiska antagonistkontakter Preparartionskanter får ej ligga i centrisk antagonistkontakt I fissurområdet ska preparationsdjupet vara minst 1,0 mm och isthmusbredden måste vara 1,0 mm Approximala lådor ska vara lätt divergerande. Vinkeln ska ligga runt mellan den approximala kavitetskanten och området där inlägget ska sitta. Om approximalområdet har utpräglat konvext utseende, utan tillräckligt understöd av den approximala kanten får ingen kantkontakt utformas på inlägget Inre kanter och övergångar ska avrundas, för att undvika spänningskoncentration i keramen Preparera inte slice eller fjädertunna kanter Onlay Inga statiska och dynamiska antagonistkontakter Preparartionskanter får ej ligga i centrisk antagonistkontakt I fissurområdet ska preparationsdjupet vara minst 1,0 mm och isthmusbredden måste vara 1,0 mm Approximala lådor ska vara lätt divergerande. Vinkeln ska ligga runt mellan den approximala kavitetskanten och området där inlägget ska sitta. Om approximalområdet har utpräglat konvext utseende, utan tillräckligt understöd av den approximala kanten får ingen kantkontakt utformas på inlägget Inre kanter och övergångar ska avrundas, för att undvika spänningskoncentration i keramen Preparera inte slice eller fjädertunna kanter I områden med hörnövertäckning, måste minst 1,0 mm utrymme finnas Kliniska arbetssteg, framställningsprocess Delkronor Sidotandskronor Inga statiska och dynamiska antagonistkontakter Preparartionskanter får ej ligga i centrisk antagonistkontakt I områden med hörnövertäckning, måste minst 1,0 mm utrymme finnas Cirkulär skulderpreparation med avrundade inre kanter t.ex. konisk m vinkel på Bredden på skuldran ska vara minst 1, 0 mm Anatomisk form prepareras samtidigt som minimitjockleken kontrolleras. Cirkulära skuldror ska ha rundade kanter med en vinkel på Bredden på skuldran ska vara minst 1, 0 mm. Reduktion av incisalkanten till kronans tredjedel minst 1,5 mm. Reduktion i vestibulärt- samt oralt område minst 1,5 mm För konventionell respektive självadhesiv cementering måste preparationen ha retentionsmönster 13

14 Modell- och stanspreparation Framställ en modell med avtagbara segment. Arbetsbeskrivningar för de olika CAD/CAM systemen angående gipset som används, måste följas. OBS följande punkter under framställning av stansen: Kontrollera incisalkantens kurvatur på de preparerade anteriora tänderna (maxilla och mandibel) Den preparerade incisala kanten ska vara minst lika tjock som diametern på det borr som används Om incisalkanten på den preparerade stansen är tunnare än diametern på borret, måste incisalkanten blockeras För stansens geometri läs även bruksanvisningen för det CAD/CAM-system som används Inlay och onlay Fasad och framtandskrona Sidotandskrona Framtandskrona i ZrO 2 -abutment (Straumann Anatomic IPS e.max Abutment) 14

15 Skikttjocklekar Restaurationens design är nyckeln till framgång för hållbara helkeramiska restaurationer. Ju mer arbete man lägger på utformningen av skelettet, desto bättre blir slutresultatet och den kliniska framgången. Följande grundregler ska följas: IPS e.max CAD är den starka komponenten i din restauration och måste därför alltid vara minst 50 % av den totala skikttjockleken för restaurationen På stora preparationer, måste överskottet av tillgängligt utrymme kompenseras med utformningen på skelettet och inte skiktningsmaterialet Utformningen på restaurationen som skapas av mjukvaran är ett förslag som måste justeras individuellt med designverktygen för att passa till den kliniska situationen Områden som stöder och förstärker form och kuspar på restaurationen skapas med desginverktyg som varierar beroende på vilken mjukvara som används På delvis fasadbeklädda restaurationer får övergången mellan skiktningsmaterial och IPS e.max CAD inte ligga i områden med funktionella kontaktpunkter Kliniska arbetssteg, framställningsprocess Följande minimtjocklekar måste kontrolleras för att färgen ska överensstämma med färgskalan och för att kunna uppfylla de krav från preparationsriktlinjerna som ställs: Fasad Inlägg Onlay Delkronor Kronor Anterior Premolar Molar Materialtjocklek IPS e.max CAD Målningsteknik cirkulär incisal/ocklusal isthmusbredd 1.0 isthmusbredd Materialtjocklek IPS e.max CAD Cut-back (efter reduktion) cirkulär labial/ocklusal cirkulär Materialtjocklek IPS e.max CAD Skiktningsteknik incisal/ocklusal Designtyp stöder tandens form dimension i mm När man arbetar med Cut-Back eller skiktningsteknik, måste man ta hänsyn till ytterligare förhållanden på skikttjockleken mellan IPS e.max CAD (skelett) och IPS e.max Ceram (fasadmaterial) Maximal skikttjocklek på fasadkeram i mm Minimi skikttjocklek på restaurationen i mm Total skikttjocklek på restaurationen i mm Om man inte tar hänsyn till ovanstående skelettdesign och minimitjocklekar, är det risk för kliniska misslyckanden, som sprickbildning, lossnade fasader samt frakturer. 15

16 Kriterier på restaurationernas design IPS e.max CAD Fasad med IPS e.max Ceram Målningsteknik helanatomisk framställning Anterior Premolar Molar Cut-back teknik delreducerad, kupsunderstödd framställning Anterior Premolar Molar Skiktningsteknik kuspunderstödd framställning Anterior Premolar 16

17 CAD/CAM framställning En förtätning på c:a 0,2 % äger rum under kristalliseringsprocessen av IPS e.max CAD-restaurationen. Denna faktor har man tagit hänsyn till i mjukvaran. Resultatet är att den frästa IPS e.max CAD restaurationen uppvisar en perfekt passform efter kristalliseringen. Framställningen beskrivs i instruktionerna och användarmanualerna till de olika CAD/CAM-systemen. Det är viktigt att instruktionerna från tillverkaren följs. Kliniska arbetssteg, framställningsprocess För mer information var vänlig och kontakta: Sirona Dental Systems GmbH Fabrikstrasse Bensheim Germany För mer information var vänlig och kontakta: KaVo Dental GmbH Bismarckring Biberach Germany För mer information var vänlig och kontakta: Institut Straumann AG Peter Merian-Weg Basel Switzerland

18 e.max CAD Målningsteknik (staining) IPS Vid målningstekniken kommer den helanatomiskt frästa restaurationen att göras färdig genom att stain- och glaze-massa appliceras. Individuella karaktäriseringar och applicering av glaze kan göras valfritt före eller efter att kristalliseringsbränningen har genomförts. För de olika arbetssätten står lämpliga material till förfogande. Genom att använda translucent IPS e.max CAD-block, kan enkelt mycket estetiska resultat uppnås på pelare som uppvisar ringa eller ingen missfärgning. Finishering Det är mycket viktigt att rätt typ av slipinstrument används för finishering och justering av IPS e.max CAD. Om olämpliga slipinstrument används, kan kanterna flisas sönder och överhettning kan äga rum (var vänlig och läs Flow Chart från Ivoclar Vivadent). Följande tillvägagångssätt rekommenderas för finishering av IPS e.max CAD-restaurationer: Slipningsjusteringar av frästa IPS e.max CAD-skelett ska ske i den förkristallina (blå) fasen, när det är möjligt Använd lämpliga slipinstrument, lågt varvtal och lätt tryck för att motverka att fasaderna släpper, samt att speciellt kanterna inte går sönder Undvik överhettning av glaskeramen Restaurationerna ska provas in på stansen och finisheras försiktigt Kontrollera approximala och ocklusala kontaktpunkter Gå över ocklusalytan med lätt tryck och en fin diamant, så att CAD/CAM-reliefen jämnas ut Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Skapa ytstrukturer Skeletten måste alltid rengöras med ånga eller i vattenbad med ultraljud före kristalliseringen Se till att restaurationerna är ordentligt rengjorda innan arbetet fortsätter. Se till att rester och tillsatser från CAD/CAM apparaten har avlägsnats. Rester från fräsningen som sitter kvar på restaurationen kommer att orsaka bondingproblem samt missfärgning under kristallisationen/glaze-bränningen Skeletten får inte blästras med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Finishera restaurationens yta med passande slipinstrument Finishera kanterna med lämpliga polerare Skapa ytstrukturer, speciellt i det funktionella området med fin diamant så att CAD/CAMreliefen tas bort på ytan 18

19 Målningsteknik Inprovad IPS e.max CAD LT krona... och IPS e.max CAD HT inlägg, onlay på modell Kristallisering och stain-/glaze-bränning Helanatomiska frästa restaurationer gjorda av IPS e.max CAD LT kan färdigställas på tre olika sätt: Variant A: Kristallisering och stain-/glaze-bränning i ett steg med IPS e.max CAD Crystall./Glaze pasta Variant B: Kristallisering och stain-/glaze-bränning i ett steg med IPS e.max CAD Crystall./Glaze spray Variant C: Kristallisering och separat stain-/glazebränning med IPS e.max Ceram Shades, Essence och Glaze Karaktärisering på den icke kristalliserade, blå restaurationen gör det möjligt att snabbt färdigställa restaurationen med kombinationsbränning (kristallisering/glaze HT/LT) Karaktärisering på den icke kristalliserade, blå restaurationen gör det möjligt att snabbt färdigställa restaurationen med kombinationsbränning (kristallisering/glaze HT/LT) Karaktärisering efter kristallisering på den tandfärgade restaurationen 19

20 Variant A: Kristallisering och stain-/glaze-bränning i ett steg med IPS e.max CAD Crystall./Glaze pasta Med denna teknik, görs kristallisering och glaze-bränning i ett steg. Karaktärisering görs med IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains. Förberedelse för kristallisering och glaze-bränning Beroende på typ av restauration, ska man innan man applicerar stain och glaze, placera den på ett IPS e.max CAD Crystallization Pin. Mindre restaurationer (fasader, inlägg, onlays) behöver inte fixeras helt. För att placera restaurationen på stiftet, används antingen IPS Object Fix Putty eller Flow. Puttyn har fastare konsisten och därför också högre stabilitet. Flow har lägre viskositet och passar därför bättre till mindre restaurationer. med IPS e.max CAD Crystallization Pin utan IPS e.max CAD Crystallization Pin Delkronor, anteriora och posteriora kronor Fasader, Inlägg, onlays För att placera restaurationerna på stiftet, används IPS Object Putty eller Flow För applicering av Glaze, Shades och Stains hålls restaurationen med ett OptraStick med en diamantbelagd pincett eller fixerad direkt på stansen OBS: restaurationen ska placeras på en Crystalllization pin med IPS Object Fix Puty eller Flow innan den bränns. För att förbereda för kombinationsbränningen var vänlig och följ dessa steg för delkronor och kronor: Välj största möjliga IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) som bäst fyller insidan på restaurationen, men inte kommer i kontakt med kronans väggar Fyll insidan på kronorna med IPS Object Fix Putty/Flow upp till restaurationens kant. Förslut omedelbart sprutan med IPS Object Fix Putty/Flow efter att materialet har tryckts ut! Efter att sprutor har tagits ur aluminiumpåsen ska de förvaras i fuktig atmosfär i en plastbehållare. Tryck vald IPS e.max CAD Crystallization Pin djupt in i Putty/Flow materialet, så att det sitter ordentligt fast Jämna ut Putty/Flow material som hamnat fel, med en plastspatel så att metallstiftet sitter stadigt och restaurationens kanter har ordentligt med stöd Undvik kontaminering på utsidan av restaurationen. Ta bort allt överskott som sitter fast på restaurationens utsida med en pensel fuktad i vatten och torka 20

21 Målningsteknik IPS Object Fix Putty och IPS Object Fix Flow Välj största möjliga IPS e.max CAD Crystallization Pin Fyll insidan av kronan med IPS Object Fix Putty eller Flow Tryck IPS e.max CAD Crystallization Pin djupt in i IPS Object Fix Putty eller Flow Jämna ut Putty/Flow material som hamnat fel, med en plastspatel så att metallstiftet sitter stadigt och restaurationens kanter har ordentligt med stöd Ta bort överskott som sitter fast på restaurationens utsida med en pensel fuktad i vatten och torka 21

22 Kombinationsbränning (kristallisering och stain-bränning i ett steg) Innan kristalliseringen appliceras IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades och Stains. IPS e.max CAD Crystal./Shades i sprutor är målningsfärger för dentin, färdiga att använda IPS e.max CAD Crystal./Stains i sprutor är intensivfärger, färdiga att använda IPS e.max CAD Crystal./Glaze pastor i sprutor är glazepastor färdiga att använda Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade 0 Shade 1 Shade 2 Shade 3 Shade 4 white cream sunset copper olive khaki mahogany IPS e.max CAD Crystall./Shades IPS e.max CAD Crystall./Stains Gör enligt följande: Håll restaurationen med hjälp av brännstiftet och applicera IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pasta i ett jämnt skikt på hela restaurationen Fasader, inlägg och onlays kan hållas med ett OptraStick, en diamantbelagd pincett eller direkt på stansen när IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pasta appliceras Glaze-materialet kan tunnas ut något med IPS e.max Crystall./Glaze vätska Undvik för tjocka skikt. Undvik pölar av material, speciellt på ocklusalytan För tunt skikt kan leda till otillfredsställande glans Om karaktärisering önskas, kan restaurationen individualiseras med IPS e.max CAD Crystall./Shades och/eller IPS e.max CAD Crystall./Stains innan kristalliseringsbränningen äger rum Tryck ut Shades och Stains från sprutan och blanda ordentligt Shades och Stains kan tunnas ut något med IPS e.max Crystall./Glaze vätska. OBS dock att materialet ska bibehålla sin pastaform Applicera blandad Shades och Stains direkt på obränt glaze-skikt med en tunn pensel För delkronor, anteriora kronor, posteriora kronor För fasader, inlägg, onlays Placera kronan på brännstiftet och applicera IPS e.max CAD Crystall./Glazepasta i ett jämnt skikt på den blå restaurationen Inlägg, onlays fixeras på ett OptraStick och IPS e.max CAD Crystall./ Glaze-pasta, Shades och Stains appliceras Blandat IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains appliceras direkt på den obrända IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pastan 22

23 Exempel: Karaktärisering och individuell framställning med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains på den blå restaurationen; färg A2 Målningsteknik Buckalt Ocklusalt Lätt karaktärisering på den buckala ytan med IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal och Stains Ocklusal karaktärisering med IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains Kuspinklinationer: Shade Incisal I1 Fissurer: Stains mahogany Kuspar: randvulter: Stains white/cream Förstärkt chroma: Stains sunset/copper Exempel på för tjockt skikt av IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains 23 För tjockt skikt av IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains För tjockt skikt av IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains Placera restaurationen i mitten på IPS e-max CAD Crystallization bricka och kristallisera enligt de angivna brännparametrarna 23

24 Efter glazing och staining, genomförs kombinationsbränning i en kompatibel ugn (t.ex. Programat P700). När objekten placeras i ugnen och brännparametrarna ställs in, var vänlig och kontrollera följande: Placera restaurationen i mitten på IPS e.max CAD Crystallization bricka Fasader, inlägg, onlays placeras med en liten mängd IPS Object Fix Flow direkt på IPS e.max CAD Crystallization Pin Maximalt 6 restaurationer kan kristalliseras med IPS e.max CAD Crystall./Glaze pasta samtidigt på brännbrickan Genomför kombinationsbränningen (kristallisering/glaze HT,LT) med de angivna brännparametrarna Brännparametrar för kristallisering/glaze HT/LT Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 7:00 550/ / / / / OBS Kristallisering/Glaze HT/LT kan endast användas tillsammans med IPS e.max CAD HT och LT IPS e.max Ceram massor (Essence, Shades etc.) får inte användas med IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades och Stains eller Glaze Råd inför avkylningen Efter att bränningen är klar (vänta på brännugnens signal) tas IPS e.max CAD objektet ur brännugnen Placera objektet på en skyddad plats borta från luftdrag och låt det svalna till rumstemperatur Rör inte varma objekt med metalltång Objekten får inte kylas av med luft eller vatten Om ytterligare karaktäriseringar eller justeringar behövs efter kristalliseringen, kan korrektionsbränning genomföras med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains och Glaze. För mindre justeringar (t.ex. approximala kontaktpunkter) finns IPS e.max CAD Crystall./Add-on tillgängligt. Justeringarna kan utföras vid kristallisering/glaze samt vid korrektionsbränningen. En detaljerad arbetsgång finns på sidan 30. Korrektionsbränning Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 3:00 550/ / / / /

25 Variant B: Kristallisering och glazebränning med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray Istället för IPS e.max CAD Crystall./Glaze pasta kan även IPS e.max CAD Crystall./glaze spray används. Sprayen ska endast användas när brännhjälppastan IPS Object Fix kan adapteras exakt till restaurationens kant. Målningsteknik Förberedelse för kristallisering och glaze-bränning: När IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray används måste alla restaurationer placeras med IPS Object Fix Putty eller Flow på ett IPS e.max CAD Crystallization Pin. med IPS e.max CAD Crystallization Pin utan IPS e.max CAD Crystallization Pin Fasader, inlägg, onlay, delkronor, anterior kronor, posteriora kronor IPS Object Fix Putty eller Flow adapteras exakt till restaurationens kant, så att glaze-spray inte hamnar på restaurationens insida Följ arbetsgången nedan: Sätt fast restaurationen på ett lämplig IPS e.max CAD Crystallization Pin enligt vad som beskrivs ovan Se till att brännpastan (IPS e.max CAD Object Fix Putty eller Flow) ligger i kant med kronans kant Kombinationsbränning (kristallisering och staining i ett steg) Innan karaktärisering och glazing utförs, måste den yttre ytan på restaurationen vara torr och fri från brännpasta Om karaktäriseringar önskas, kan dessa göras på restaurationen med IPS e.max CAD Crystall./Shades och IPS e.max Crystall./Stains innan kristalliseringsbränningen görs Shades och Stains tas ur sprutan och blandas Shades och Stains kan tunnas ut något med IPS e.max CAD Crystall./Glaze vätska. Obs dock att materialet fortfarande ska vara i pastaform Applicera det blandade Shades och Stains direkt på den blå restaurationen med en pensel Tryck ut IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains från sprutan och blanda noggrant. Vid behov kan materialet tunnas ut med IPS e.max Crystall./Glaze vätska Applicera det blandade Shades och Stains direkt på den blå restaurationen 25

26 Var vänlig och följ följande arbetsgång för applicering av IPS e.max CAD Crystall./Glaze spray: Håll restaurationen med hjälp av IPS e.max CAD Crystallization Pin. Ställ inte restaurationen på IPS e.max CAD Crystallization bricka, eftersom den annars täcks med glazespray Omedelbart innan sprejen används, skaka flaskan tills blandningsbollen rör sig fritt (c:a 20 sekunder). Om sprejen inte är tillräckligt skakad, kommer framför allt drivmedel att sprejas ut. Detta leder i sin tur till att glaseringspulvret i sprejen inte kommer att användas helt utan kvarstår i behållaren Se till att avståndet är 10 cm mellan spetsen på behållaren och ytan som ska sprejas Håll sprejflaskan så rak som möjligt under sprayningen Spreja alla ytor på restaurationen med korta sprejningar samtidigt som restaurationen roteras så ett jämnt täckande skikt skapas. Skaka flaskan mellan varje enstaka sprejning Spreja restaurationen en andra gång samtidigt som den roteras så ett jämnt täckande skikt skapas. Skaka flaskan mellan varje enstaka sprejning Vänta tills glaze-skiktet är torrt och har antagit en vitaktig färg Områden som inte uppvisar ett jämnt skikt ska sprejas igen Placera restaurationen i mitten på IPS e.max CAD Crystallization brickan Genomför kombinationsbränningen med de förutbestämda brännparametrarna (Crystallization/Glaze HT, LT) Håll restaurationen med IPS e.max CAD Crystallization Pin Spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray direkt på det obrända IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains. Spreja restaurationens samtliga sidor samtidigt som restaurationen roteras Skaka sprejen ordentligt mellan varje sprejning Spreja ett jämnt skikt på restaurationen 26

27 Målningsteknik Låt IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray torka tills ett vitaktigt skikt syns. Vid behov kan restaurationen sprejas ännu en gång för att ett jämnt skikt med Glaze spray ske erhållas Placera restaurationen på IPS e.max CAD Crystallization brickan i ugnen och bränn enligt de angivna parametrarna Brännparametrar kristallisering/glaze HT/LT Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 7:00 550/ / / / / OBS: Kristallisering/Glaze HT/LT kan endast användas tillsammans med IPS e.max CAD HT och LT Om max. två restaurationer kristalliseras samtidigt, kan stängningstiden S reduceras till 1:30 min. Den reducerade tiden gäller endast för Glaze Spray. Glaze Pasta får inte användas. IPS e.max Ceram massor (Essence, Shades etc.) får inte användas med IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades och Stains eller Glaze Råd inför avkylningen Efter att bränningen är klar (vänta på brännugnens signal) tas IPS e.max CAD objektet ur brännugnen Placera objektet på en skyddad plats borta från luftdrag och låt det svalna till rumstemperatur Rör inte varma objekt med metalltång Objekten får inte kylas av med luft eller vatten Om ytterligare karaktäriseringar eller justeringar behöver göras efter kristalliseringen, kan IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains och Glaze användas för korrektionsbränning. Korrektionsbränningen görs på IPS e.max CAD Crystallization brickan. För mindre formjusteringar (t.ex. approximala kontaktpunkter) finns IPS e.max CAD Crystall./Add-On till förfogande. Till justeringarna kan både Speed-kristallisering och Kristallisering/Glaze användas för att sedan korrektionsbrännas. Detaljerad arbetsgång finns på sidan 30. Justeringsbränning Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 3:00 550/ / / / /

28 Exempel på felaktig applicering av Glaze spray Problem/anledning Före bränning Applicering av Glaze Spray Efter bränning Detaljerad bild på ytan Problem: För lite Glaze Spray på restaurationen Möjlig anledning:: Avstånd mellan sprayflaskan och restauration är för stort För kort sprayning Sprayen har inte skakats tillräckligt Sprayen har inte hållits upprätt under sprayningen Otillräcklig applicering av IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray Otillräcklig glans eller ofullständig glans Problem: För mycket Glaze Spray på restaurationen Möjlig anledning:: Avstånd mellan sprayflaskan och restauration är för kort För mycket spray har applicerats För mycket IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray applicerat Förlust av ytstruktur och för glansig yta 28

29 När IPS e.max CAD-restaurationen har svalnat till rumstemperatur, fortsätter man enligt följande: Avlägsna restaurationen från IPS Object Fix Putty eller Flow Avlägsna allt överskott med ultraljud i vattenbad och/eller ånga Använd inte Al2O3 eller glaspolerpärlor Placera restaurationen på modellen, kontrollera passform och justera vid behov Om man justerar med slipinstrument, måste man noga se till att keramen inte överhettas Efter slipjustering måste de justerade områdena poleras till högglans Målningsteknik Avlägsna den svala restaurationen från det hårda IPS Object Fix Putty eller Flow Ta bort överskott med ultraljud i vattenbad eller ånga Blästra inte med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor IPS e.max CAD LT krona efter kombinationsbränning på modell Onlay och inlägg i IPS e.max CAD HT efter kombinationsbränning 29

30 Valfritt Justeringar med IPS e.max CAD Crystall./Add-On För mindre justeringar (t.ex. kontaktpunkterna) finns IPS e.max CAD Crystall./Add-On tillgängligt. Justeringarna kan göras både i kombinationsbränningen eller som en separat korrektionsbränning. Tillvägagångssätt: Blanda IPS e.max CAD Crystall./Add-On till en krämig konsistens Se till att add-on materialet och vätskan blandas jämnt så att optimalt brännresultat erhålls Applicera det blandade add-on materialet på de områden som ska justeras på obränd Glaze-pasta och/eller Shades och Stains med en pensel och bränn Om Glaze Spray används appliceras Shades och Stains först. Sedan appliceras Add-On på ytor där material saknas. Applicera Glaze Spray omedelbart efter applicering av Add-On och bränn Efter applicering av Add-On på den blåa okristalliserade restaurationen genomförs kombinationsbränningen (kristallisering/glaze HT/LT) Efter applicering av Add-On på en redan kristalliserad restauration, genomförs korrektionsbränning Blanda IPS e.max CAD Crystall./Add-On med IPS e.max Crystall./Add-On vätska till en krämig konsistens Applicera blandat Add-On material på den blå restaurationen innan kristalliseringen äger rum Applicera det blandade Add-On materialet på den kristalliserade restaurationen Brännparametrar för kristallisering/glaze HT/LT Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet tl [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 7:00 550/ / / / / Brännparametrar för korrektionsbränning Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C] Hålltid H2 [min] Vacuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vacuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet tl [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 3:00 550/ / / / /

31 Variant C: Kristallisering och separat Stain- och Glazebränning Med denna framställningsteknik kristalliseras IPS e.max CAD restaurationer i ett första steg utan applicering av stains- eller glazematerial. Sedan genomförs en Stain- och Glazebränning. Målningsteknik För denna teknik används IPS e.max Ceram Shades, Essence och Glaze-material. IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains, Glaze och IPS e.max Ceram Shades, Essence, Glaze får inte blandas med varandra! Kristallisering Nedanstående punkter måste följas vid kristallisering av IPS e.max CAD: Rengör alltid restaurationen med ultraljud i vattenbad och/eller ånga innan den kristalliseras Blästra inte med Al2O3 eller glaspolerpärlor Använd endast IPS Object Fix Putty eller Flow som hjälpmedelsbrännpasta för att ställa restaurationen på brännbrickan Överfyll restaurationen lite med brännpastan så att en liten reserv finns tillgänglig Ställ restaurationen i mitten av IPS e.max CAD Crystallization brickan och bränn enligt de förbestämda parametrarna Använd endast IPS e.max CAD Crystallization bricka från Ivoclar Vivadent, eftersom den lagrar den värme som krävs för en långsam och framför allt spänningsfri avkylning av restaurationen Fyll hela kaviteten med IPS Object Fix Putty eller Flow och ställ restaurationen på IPS e.max CAD Crystallization bricka Efter avslutat kristalliseringsprogram, avlägsnas brännbrickan ur ugnen och restaurationen får svalna Brännparametrar kristallisering/glaze HT/LT Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 7:00 550/ / / / / OBS: Kristallisering/Glaze/HT/LT kan endast utföras för IPS e.max CAD HT och LT Om max 2 restaurationer kristalliseras samtidigt, kan Stängningstiden S förkortas med 1:30 min 31

32 När IPS e.max CAD restaurationen har svalnat till rumstemperatur, fortsätter man enligt följande: Avlägsna restaurationen från den hårda IPS Object Fix Putty eller Flow Avlägsna allt överskott med ultraljud i vattenbad och/eller med ånga Avlägsna inte överskott med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Ställ restaurationen på modellen och kontrollera passformen och vid behov justera lätt Om slipande justering av restaurationen krävs, se då till att keramen inte överhettas Avlägsna överskott med ultraljud i vattenbad eller med ånga Avlägsna inte överskott med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor 32

33 Stansframställning med IPS Natural Die Material Det ljushärdande IPS Natural Die materialet simulerar färgen på den preparerade tanden. En kontrollstans framställs med den färginformation som givits av tandläkaren (färgbestämning). Denna kontrollstans är den optimala basen för en naturtrogen färgreproduktion av den givna orala situationen. Gör enligt följande: Målningsteknik Täck den inre ytan på den keramiska restaurationen med IPS Natural Die Material Separator och låt det reagera under en kort stund Applicera IPS Natural Die Material i motsvarande färg på de inre ytorna på restaurationen med hjälp av IPS Condenser och arbeta fram en helt täckt och fylld inre yta Fyll restaurationens kavitet och sätt i en IPS Die Holder i materialet och adaptera överskottsmaterial runt hållaren. Se till att stansmaterialet adapterar ordentligt till restaurationens kanter och att inga spaltor uppstår Polymerisera IPS Natural Die Material med konventionellt polymerisationsljus under 60 sekunder Efter polymerisering kan stansen vid behov finisheras och jämnas till Täck de inre ytorna av den keramiska restaurationen med IPS Die Natural Material Separator och låt det reagera en kort stund Fyll restaurationen och sätt in en IPS Die Holder i materialet Ljushärda med vanligt polymerisationsapparat 33

34 Stain- och Glaze-bränning Efter att restaurationen har rengjorts, utförs stain- och glaze-bränningen. Bränningen görs med IPS e.max Ceram Shades, Essence och Glaze. IPS e.max Ceram Shades stainingfärger i spruta färdiga att använda IPS e.max Ceram Essence är intensivfärger i pulverform, som blandas med IPS e.max Ceram Glaze och Stain-vätskor IPS e.max Ceram Glaze Paste är glaze-pasta i spruta färdig att använda IPS e.max Ceram Glaze Spray är en glaze-spray färdig att använda Gör enligt följande: Beroende på situationen kan staining- och glaze-material blandas med varandra eller användas separat efter varandra. En separat stain-bränning möjliggör en exakt färganpassning till den kliniska situationen Om kraftigare karaktärisering är nödvändig, rekommenderar vi att genomföra en separat stain- och karaktäriseringsbränning istället för tjockare skikt. Som andra bränning görs då en glaze-bränning Applicering av IPS e.max Ceram Essence och Shades innan stain- och karaktäriseringsbränning Applicering av IPS e.max Ceram Glaze innan glaze-bränning Brännparametrar för Stain- och karaktäriseringsbränning, Glazebränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Målningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Stain- och karaktäriseringsbränning 403/757 6:00 60/ /1418 1:00-2:00 450/ /1416 Glazebränning 403/757 6:00 60/ /1418 1:00-2:00 450/ /1416 Färdig IPS e.max CAD LT krona efter glaze-bränning 34

35 e.max CAD Cut-Back Teknik IPS För Cut-Back-tekniken appliceras IPS e.max Impulse och Emalj-material i incisal- och ocklusalområdet på den reducerade IPS e.max CAD-restaurationen. Sedan följer stain- och glazebränning. Då skiktningsmassorna inte appliceras i så många skikt, erhålls med ett fåtal arbetssteg högestetiska restaurationer. Cut-Back Teknik Finishering och förberedelse för kristallisering Det är mycket viktigt att rätt typ av slipinstrument används för finishering och justering av glaskeramer. Om olämpliga slipinstrument används, kan kanterna flisas sönder och överhettning kan äga rum (var vänlig och läs Flow Chart från Ivoclar Vivadent). Följande tillvägagångssätt rekommenderas för finishering av IPS e.max CAD restaurationer: Slipningsjusteringar av frästa IPS e.max CAD-skelett måste ske i den förkristallina (blå) fasen, när det är möjligt Använd lämpliga slipinstrument, lågt varvtal och lätt tryck för att motverka att fasaderna släpper, samt att speciellt kanterna går sönder Undvik överhettning av glaskeramen Skeletten ska provas in på stansen och finisheras försiktigt Beroende på hur restaurationen har utformats, kontrollera kontaktpunkterna samt ocklusionen och justera vid behov Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Undvik att framställa extrema konturer i mamelons Skeletten måste alltid rengöras med ånga eller i vattenbad med ultraljud före kristalliseringen Skeletten får inte blästras med Al2O3 eller glaspolerpärlor Placera den frästa restaurationen på modellen Tand 11: anterior krona med cut-back Tand 12: helanatomisk fasad Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Finishera skelettets yta med lämpligt slipinstrument Undvik att skapa för extrema konturer i mamelons 35

36 Fasad och anterior krona på stans Anterior krona av ZrO 2 abutment (Straumann Anatomic IPS e.max Abutment) Kristallisering För kristallisering görs följande: Kristallisering ska göras i en Ivoclar Vivadent ugn (t.ex. Programat P300, P500 eller P700) Använd endast IPS Object Fix Putty eller Flow som hjälpbrännpasta för att placera restaurationerna på brännbrickan Överfyll restaurationen med hjälpbrännpastan så att en reserv med material finns tillgänglig Använd endast IPS e.max CAD Crystallization bricka från Ivoclar Vivadent, då den bibehåller värmen så att en spänningsfri avkylning av glaskeramen erhålls Ställ inte IPS e.max CAD restaurationen på brännstift och använd inte honey comb brickor Fyll kaviteten helt med IPS Object Fix Putty eller Flow Ställ restaurationen på IPS e.max CAD Crystallization brickan Ställ brännbrickan i ugnen och sätt i gång kristalliseringen med respektive parametrar 36

37 Brännparametrar för Crystallization/Glaze HT/LT Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] Cut-Back Teknik P300 P500 P /757 6:00 90/162 0:10 30/54 840/1544 7:00 550/ / / / / OBS: Kristallisering/Glaze/HT/LT kan endast utföras för IPS e.max CAD HT och LT Om max 2 restaurationer kristalliseras samtidigt, kan Stängningstiden S förkortas med 1:30 min Råd inför avkylningen Efter att bränningen är klar (vänta på brännugnens signal) kan IPS e.max CAD objektet tas ur brännugnen Placera objektet på en skyddad plats borta från luftdrag och låt det svalna till rumstemperatur Rör inte varma objekt med metalltång Objekten får inte kylas av med luft eller vatten 37

38 Förberedelse inför fasadframställning När IPS e.max CAD-restaurationen har svalnat till rumstemperatur, fortsätter man enligt följande: Avlägsna restaurationen från det hårda IPS Object Fix Putty/Flow Avlägsna allt överskott med ultraljud i vattenbad och/eller ånga Använd inte Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Ställ restaurationen på modellen och kontrollera passformen och justera vid behov Kontrollera kanterna och gör vid behov mindre justeringar med lämpligt gummihjul Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Innan fasaden framställs, rengörs restaurationen under rinnande vatten eller med ånga Använd inte Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor När kristalliseringsprogrammet är klart, tas brännbrickan ur ugnen och IPS e.max CAD restaurationen får svalna till rumstemperatur Avlägsna restaurationen från den hårda hjälpbrännpastan Ta inte bort överskott med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Ta bort överskott med ultraljud i vattenbad eller med ånga Reducerad IPS e.max CAD-skelett förberett för fasadframställning 38

39 Stansframställning med IPS Natural Die Material Det ljushärdande IPS Natural Die materialet simulerar färgen på den preparerade tanden. En kontrollstans framställs med den färginformation som givits av tandläkaren (färgbestämning). Denna kontrollstans är den optimala basen för en naturtrogen färgreproduktion av den givna orala situationen. Gör enligt följande: Cut-Back Teknik Täck den inre ytan på den keramiska restaurationen med IPS Natural Die Material Separator och låt det reagera under en kort stund Applicera IPS Natural Die Material i motsvarande färg på de inre ytorna på restaurationen med hjälp av IPS Condenser och arbeta fram en helt täckt och fylld inre yta Fyll restaurationens kavitet och sätt i en IPS Die Holder i materialet och adaptera överskottsmaterial runt hållaren. Se till att stansmaterialet adapterar ordentligt till restaurationens kanter och att inga spaltor uppstår Polymerisera IPS Natural Die Material med kommersiellt polymerisationsapparat, under 60 sekunder Efter polymerisering kan stansen vid behov finisheras och jämnas till Täck de inre ytorna av den keramiska restaurationen med IPS Die Natural Material Separator och låt det reagera en kort stund Fyll restaurationens kavitet helt och sätt in en IPS Die Holder i materialet och adaptera överskottsmaterialet runt hållaren. Polymerisera sedan med en kommersiell polymerisationsapparat En stans gjord av IPS Natural Die Material är den optimala basen för naturtrogna helkeramiska restaurationer 39

40 Innan skelettet fasadförses, rengörs det under rinnande vatten eller ånga Blästra inte med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Fasader med IPS e.max Ceram Den följande texten kommer att förklara de viktigaste stegen vid fasadframställning. Detaljerad information om nano-fluorapatit-keramen och dess framställning finns i bruksanvisningen för IPS e.max Ceram. Brännbricka och stöd Använd IPS UniTray och motsvarande stöd för att bränna restaurationen (använd inte IPS e.max CAD Crystallization Tray eller IPS e.max CAD Crystallization Pins). Avrunda spetsarna på stödet så att objektet inte fastnar på det. En annan metod för att minimera denna risk, är att täcka stöden med platinafolie eller en liten mängd IPS Object Fix Putty eller Flow. Rengör stöden regelbundet. Använd inte smutsiga stöd. 40

41 Washbränning (grundbränning) Skelettet måste vara rent från smuts och fett innan washbränning genomförs. Kontaminering av skelettet efter rengöring måste förhindras. Washbränning (grund) genomförs med IPS e.max Ceram Incisal och Impulse eller Shades och Essence material. Cut-Back Teknik Variant A: Pulver Genomför washbränning (grund) med IPS e.max Ceram Incisal och/eller Impulse material. Använd IPS e.max Ceram Build-Up-vätskor (allround eller soft) till att blanda materialen. Om en mer plastisk konsistens önskas, kan IPS e.max Ceram Glaze and Stain-vätskor (allround och longlife) användas. Applicera wash i ett tunt skikt på hela skelettets yta. Variant B: Glaze, Shades och Essence För att öka djupverkan på chroma, kan washbränningen genomföras med Glaze, Shades och Essence. Blanda pastorna eller pulver med IPS e.max Ceram Glaze och Stain-vätskor (allround eller longlife) till önskad konsistens. Applicera wash i ett tunt skikt på hela skelettets yta. Applicera wash med Incisal och/eller Impulse material Applicera wash med Glaze, Shades och Essence material och bränn enligt de givna brännparametrarna... och bränn enligt de givna brännparametrarna Brännparametrar för wash-bränning (grundbränning) IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Cut-back teknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Wash-bränning (grundbränning) 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /1380 Skiktningsmaterial får inte appliceras på obränt wash-skikt (pulver och pasta) eftersom detta kommer leda till att skiktningskeramen släpper från skelettet. Wash (grund) måste brännas innan det egentliga skiktningsarbetet startar. 41

42 Incisalbränning IPS e.max Ceram skiktningsmaterial (Transpa, Impulse) används för att färdigställa den anatomiska formen och för att uppnå det individuella estetiska utseendet. Materialen blandas med IPS e.max Ceram Build-Up vätskor allround och soft. Om en annan konsistens önskas, kan vätskorna blandas i valfritt blandningsförhållande. Utforma incisala kanter med Impulse och Transpa material Färdigställ restaurationen, t.ex. med Incisal och Transpa material Bränn med brännparametrarna för Incisalbränning Brännparametrar för incisalbränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Cut-back teknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Incisal-bränning 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /1380 Eftersom materialets tunna skikttjocklek ger liten förändring på formen under bränningen, gör cut-back tekniken det möjligt att färdigställa restaurationen med en bränncykel. Om en andra incisalbränning krävs, kan denna genomföras med samma brännparametrar. Finishering och förberedelse för Stain- och Glazebränning Innan Stain- och Glazebränningen genomförs, måste restaurationen finisheras enligt följande: Finishera restaurationen med diamanter och skapa en naturtrogen form och ytstruktur, som tillväxtlinjer och konvexa/konkava områden Om guld och/eller silverspån har använts till att göra ytstrukturen synlig, måste restaurationen göras grundligt ren med ånga. För att undvika missfärgning måste allt guld eller silverspån avlägsnas 42 Finishera restaurationen med diamant och skapa en naturtrogen form och ytstruktur

43 Stain- och Glazebränning Stain-bränning utförs med IPS e.max Ceram Essence och Shades, medan glaze-bränning utförs med IPS e.max Ceram Glaze (pulver eller pasta). Beroende på situationen, kan bränningarna göras tillsammans eller separat. Brännparametrarna är de samma. För att uppnå en jämn glans under glazebränning av cut-back restaurationer försedda med IPS e.max Ceram, är två olika arbetssätt möjliga: Cut-Back Teknik Standard (högglans) Option (naturtroget utseende) Förpolera oskiktade områden (IPS e.max CAD) med gummidiskar Gnugga ytan med fuktigt kerampulver för att öka vätegenskaperna på ytan Torka restaurationen Applicera IPS e.max Ceram Glaze på hela restaurationen Förpolera oskiktade områden (IPS e.max CAD) med gummidiskar Gnugga ytan med fuktigt kerampulver för att öka vätegenskaperna på ytan Torka restaurationen Applicera Self-Glaze på fasadtäckta områden Applicera IPS e.max Ceram Glaze endast på icke skiktade områden Slutligen poleras vid behov glansen manuellt Applicera IPS e.max Ceram Glaze på hela restaurationen Applicera IPS e.max Ceram Glaze endast på icke skiktade områden Brännparametrar för Stain- och Glazebränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Cut-back teknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Stain-bränning 403/757 6:00 60/ /1337 1:00 450/ /1335 Glaze-bränning 403/757 6:00 60/ /1337 1:00 450/ /

44 IPS e.max CAD LT fasad och anterior krona efter glaze-bränning IPS e.max CAD LT anterior krona på ett Straumann Anatomic IPS e.max Abutment efter glaze-bränning 44

45 e.max CAD Skiktningsteknik IPS När man arbetar med skiktningsteknik bränner man IPS e.max Ceram skiktningsmassor på IPS e.max CAD MO-skelett. Detta ger mycket individuellt anpassade framställningsmöjligheter. Opaciteten på IPS e.max CAD MO gör det möjligt att framställa högestetiska restaurationer även på missfärgade pelare, samt på metalluppbyggnader eller Ti-implantat. Skiktningsteknik Finishering och förberedelse för kristallisering Det är mycket viktigt att rätt typ av slipinstrument används för finishering och justering av glaskeramer. Om olämpliga slipinstrument används, kan kanterna flisas sönder och överhettning kan äga rum (var vänlig och läs Flow Chart från Ivoclar Vivadent). Följande tillvägagångssätt rekommenderas för finishering av IPS e.max CAD-skelett: Slipningsjusteringar av frästa IPS e.max CAD-skelett måste ske i den förkristallina (blå) fasen, när det är möjligt Använd lämpliga slipinstrument, lågt varvtal och lätt tryck för att motverka att fasaderna släpper, samt att kanterna inte går sönder Undvik överhettning av glaskeramen Skeletten provas in på stansen och finisheras försiktigt Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Skeletten måste alltid rengöras med ånga eller i vattenbad med ultraljud före kristalliseringen Skeletten får inte blästras med Al2O3 eller glaspolerpärlor Prova in det frästa skelettet på modellen och kontrollera passformen Finishera skelettytan med passande slipinstrument Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Finishera kanterna med lämpliga polerare 45

46 Kristallisering Kristalliseringen görs enligt följande: Kristalliseringen ska göras i en Ivoclar Vivadent-ugn (t.ex. P300, P500 eller P700) Använd endast IPS Object Fix Putty eller Flow som hjälpmedelsbrännpasta för att ställa restaurationen på brännbrickan Överfyll restaurationen med brännpastan så att en liten reserv finns tillgänglig IPS e.max CAD restaurationer får inte ställas på metallstift eller på honey-comb brickor för kristalliseringen Använd endast IPS e.max CAD Crystallization bricka från Ivoclar Vivadent, eftersom den lagrar den värme som krävs för en långsam och framför allt spänningsfri avkylning av restaurationen Låt alltid restaurationen svalna till rumstemperatur efter kristalliseringen och före den finisheras Placera inte IPS e.max CAD-restaurationen på brännstift använd inte heller honey-comb - brickan Fyll kaviteten helt med IPS Object Fix och sätt fast en bas Ställ restaurationen med ett stöd av IPS Object Fix Putty/Flow på IPS e.max CAD Crystallization-brännbrickan Placera brännbrickan i ugnen och sätt i gång kristalliseringen Kristallisering MO Ugn Stand-by temperatur B [ C/ F] Stängningstid S [min] Värmestegringshastighet t1 [ C/ F/min] Bränntemperatur T1 [ C/ F] Hålltid H1 [min] Värmestegringshastighet t2 [ C/ F/min] Bränntemperatur T2 [ C/ F] Hålltid H2 [min] Vakuum 1 11 [ C/ F] 12 [ C/ F] Vakuum 2 21 [ C/ F] 22 [ C/ F] Långtidsavkylning L [ C/ F] Avkylningshastighet t [ C/ F/min] P300 P500 P /757 6:00 60/ /1418 0:10 30/54 850/ :00 550/ / / / / OBS: IPS e.max CAD HT och LT kan också kristalliseras med detta program Om max 2 restaurationer kristalliseras samtidigt, kan Stängningstiden S förkortas med 1:30 min 46

47 Förberedelse inför fasadframställning När IPS e.max CAD-restaurationen har svalnat till rumstemperatur, fortsätter man enligt följande: Avlägsna restaurationen från det hårda IPS Object Fix Putty/Flow Avlägsna allt överskott med ultraljud i vattenbad och/eller ånga Använd inte Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Ställ restaurationen på modellen och kontrollera passformen och justera vid behov Kontrollera kanterna och justera vid behov med gummipolerare Se till att minimitjockleken på restaurationen bibehålls under finisheringen Innan fasaden framställs, rengörs restaurationen under rinnande vatten eller med ånga Använd inte Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Skiktningsteknik Efter avslutat kristalliseringsprogram, avlägsnas brännbrickan från ugnen och IPS e.max CAD-restaurationen får svalna till rumstemperatur Avlägsna restaurationen från det hårda IPS Object Fix Putty eller Flow Ta inte bort överskott med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor Avlägsna överskott med ultraljud i vattenbad eller med ånga 47

48 Kontrollera kantanslutning och justera vid behov Färdigställt IPS e.max CAD MO-skelett Fasader med IPS e.max Ceram Den följande texten kommer att förklara de viktigaste stegen vid fasadframställning. Detaljerad information om nano-fluorapatit-keramen och dess framställning finns i bruksanvisningen för IPS e.max Ceram. Brännbricka och stöd Använd IPS UniTray och motsvarande stöd för att bränna restaurationen (använd inte IPS e.max CAD Crystallization Tray eller IPS e.max CAD Crystallization Pins). Avrunda spetsarna på stödet så att objektet inte fastnar på det. En annan metod för att minimera denna risk, är att täcka stöden med platinafolie eller en liten mängd IPS Object Fix Putty eller Flow. Rengör stöden regelbundet. Använd inte smutsiga stöd. 48

49 Washbränning (grundbränning) Skelettet måste vara rent från smuts och fett före washbränning genomförs. Kontaminering av skelettet efter rengöring måste förhindras. Skiktningsteknik Washbränning görs enligt följande: Rengör skelettet (smuts- och fettfri) Washbränningen genomförs med Deep Dentin eller Dentin-material För att blanda materialen används IPS e.max Ceram Build-Up vätska allround eller soft Önskas en mer plastisk konsistens, kan man blanda in IPS e.max Ceram Glaze och Stain vätska allround eller longlife Wash-materialet appliceras tunt och heltäckande på skelettet Wash-bränning görs på en brännbricka och med de angivna parametrarna Applicering av wash görs med Deep Dentin eller Dentin-material i enlighet med de angivna parametrarna Brännparametrar för wash-bränning (grundbränning) IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Skiktningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Wash-bränning (grundbränning) 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /

50 Valfritt Wash-bränning (grundbränning) karaktärisering Individuellt karaktäriserade områden kan framställas med IPS e.max Ceram Essence. Dessa material är ideala till att applicera karaktäriseringar med. När utrymmet är begränsat, kan helanatomiska områden på skelettet ges en naturtrogen design vid början av fasadframställningen. Essence blandas med IPS e.max Ceram Glaze och Stain vätska allround eller longlife. Applicera individuella karaktäriseringar med Essence Brännparametrar för wash-bränning (grundbränning) karaktärisering IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Skiktningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Wash-bränning (grundbränning) karaktärisering 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /1380 Skiktningsmaterial får inte appliceras på obrända wash-skikt (pulver och pasta) eftersom detta kommer att resultera i att skiktningskeramen släpper. Wash (grunden) måste brännas innan det egentliga skiktningsarbetet påbörjas. 50

51 1:a Dentin och incisal-bränning Genomför skiktningen enligt skiktningsdiagrammet. IPS e.max Ceram Build-Up-vätskor allround eller soft, kan användas för att ge önskad konsistens på det keramiska materialet. Om annan konsistens önskas, kan vätskorna även blandas med varandra i alla blandningsförhållanden. Skiktningsteknik Bygg upp tandformen med Dentin-material Cut-back och uppbyggnad av incisalområdet samt incisala utsträckningen Skapa den incsiala tredjedelen med Impulse-matetrial Färdigställ skiktningen med Incisal och Transparent-material Bränn med parametrarna för 1:a Dentin- och Incisalbränning Brännparametrar för 1:a dentin- och incisalbränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Skiktningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] 1:a Dentin/Incisal-bränning 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /

52 2:a Dentin- och incisalbränning (korrektionsbränning) Komplettera i områden där material saknas samt för krympningen Komplettera för krympningen med Dentin, Transparent och Incisal-material Bränn enligt brännparametrarna för 2:a dentin- och incisalbränning Brännparametrar för 2:a dentin- och incisalbränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Skiktningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] 2:a Dentin/Iincisalbränning 403/757 4:00 50/90 750/1382 1:00 450/ /1380 Stain- och Glazebränning Stain-bränning görs med IPS e.max Ceram Essence och Shade-material, medan Glaze-bränning görs med IPS e.max Ceram Glaze (pulver, pasta eller spray). Beroende på situationen, kan bränningarna göras tillsammans eller var för sig. Brännparametrarna är identiska. Stain och Glaze-bränd IPS e.max CAD MO-restauration Brännparametrar för Stain- och Glazebränning IPS e.max Ceram på IPS e.max CAD B S t T H V1 V2 Skiktningsteknik [ C/ F] [min] [ C/ F/min] [ C/ F] [min] [ C/ F] [ C/ F] Stain-bränning 403/757 6:00 60/ /1337 1:00 450/ /1335 Glaze-bränning 403/757 6:00 60/ /1337 1:00 450/ /

53 e.max CAD Inpassning och efterkontroller IPS Cementeringsmöjligheter Estetiska cementeringsmöjligheter är avgörande för en harmonisk färgverkan på den helkeramiska restaurationen. Beroende på indikation, kan IPS e.max CAD restaurationer cementeras adhesivt, självadhesivt eller konventionellt. För adhesiv cementering av IPS e.max CAD restaurationer, kan du välja mellan välbeprövade Variolink II, Variolink Veneer eller Multilink Automix. För själv-adhesiv cementering av IPS e.max CAD restaurationer finns SpeedCEM tillgängligt För konventionell cementering av IPS e.max CAD rekommenderar vi glasjonomercementet Vivaglass CEM Inpassning och efterkontroller Definition Adhesiv cementering Vid adhesiv cementering uppnås vidhäftningen dels genom friktion men framför allt genom kemisk respektive mikromekanisk bindning mellan cementeringsmaterialet och restaurationen samt cementeringsmaterialet och preparationen. Tack vare den mikromekaniska bindningen behöver man inte preparera med retention. På preparationen appliceras särskilda adhesiva material, beroende på vilket cement som används. Dessa adhesiva system skapar en mikromekanisk bidning till dentin och emalj. Den adhesiva cementeringen ger en ännu högre sluthållfasthet på den helkeramiska restaurationen. Självadhesiv cementering Detta cement uppvisar självetsande egenskaper även på tanden och inte bara på restaurationen. Därför behövs ingen ytterligare speciell förbehandling på tandytan. Vidhäftningen till restaurationen uppnås till viss del av mikromekanisk respektive kemisk bindning. För att erhålla tillräcklig vidhäftning rekommenderar vi att man preparerar med retention. Konventionell cementering Vid konventionell cementering uppkommer vidhäftningen i princip uteslutande genom friktion mellan cementeringsmaterialet och restaurationen, samt cementeringsmaterialet och preparationen. För att få tillräcklig friktion/retention måste man preparera med retention och en preparationsvinkel på c:a 4-6. Konventionell cementering ger ingen ökad "(total) styrka" på den helkeramiska restaurationen. Cementeringsmöjligheter efter indikation Adhesiv cementering Självadhesiv cementering Konventionell cementering Fasader IPS e.max CAD Inlägg, onlay, delkronor Anteriora kronor Posteriora kronor 53

54 Förberedelse för fastsättning Hur restaurationen konditioneras samt är preparerad påverkar vilken cementeringsmetod samt vilket cement man väljer. Följande lista visar de grundläggande arbetsstegen för fastsättningen. a. Konditionering av restaurationen Konditioneringen av den keramiska ytan förbereder för en bindning mellan cementet och den helkeramiska restaurationen. Konditioneringen är en förutsättning för att skapa en stark bindning och vilket material du använder är beroende på vilket cement du väljer. Gör enligt följande: IPS e.max CAD restaurationer får inte blästras med Al 2 O 3 eller polerpärlor Helst ska den kliniska inprovningen ske innan ytan etsas, så att ytorna är rena Spola noggrant med vatten och blås torrt Konditionera restaurationen: IPS Ceramic Etch Gel (5 % fluorvätesyra) penslas på restaurationen Om restaurationen ska cementeras adhesivt eller självadhesivt, ska ytorna silaniseras med Monobond Plus. IPS e.max CAD restaurationen får ej blästras Etsa med IPS Ceramic Etch Gel i 20 s Låt Monobond Plus verka i 60 s och blås sedan torrt IPS e.max CAD Material Litium-disilikat glaskeram Indikation Fasader, inlägg, onlays, delkronor Anteriora och posteriora kronor Cementeringsmetod adhesiv adhesiv själv-adhesiv / konventionell * Blästring Etsning 20 sekunder med IPS Ceramic Etching Gel Konditionering/silanisering 60 s med Monobond Plus Cementeringssystem Variolink Veneer, Variolink II, Multilink Automix Variolink II, Multilink Automix SpeedCEM Vivaglass CEM * Konventionell cementering görs utan konditionering Produktsortimentet kan variera i de olika länderna Var vänlig och läs bruksanvisningen till de material som används. 54

55 b. Konditionering av preparationen och fastsättning Rengör preparationen noggrant efter att provisoriet är borttaget. Innan restaurationen konditioneras, ska den provas in. Då kontrolleras även ocklusion och artikulation. Om justeringar krävs, kan restaurationen poleras extraoralt. Konditioneringen av preparationen är beroende på vilket cement som används och ska utföras i enlighet med bruksanvisningarna för respektive cementeringsmaterial. Inpassning och efterkontroller Hygieninstruktioner Liksom naturliga tänder, kräver även högkvalitativa IPS e.max CAD restaurationer regelbunden professionell vård. Detta är inte bara bra för tandköttets och tändernas hälsa, utan även för det estetiska utseendet. Med Proxyt pink, som är en polerpasta fri från pimpsten, tar man hand om de värdefulla tandytorna. Tack vare det låga RDA- värdet = 7 (Relativ Dentin Abrasion) får man en låg-abrasiv polerpasta, som gör rent utan att repa. Vetenskapliga undersökningar och många års praktisk erfarenhet bekräftar den milda effekten jämfört med andra pastor. Applicering av Proxyt 55

56 e.max CAD Frågor och svar IPS Varför är det nödvändigt att pelarfärgen förmedlas? Därför att på helkeramiska restaurationer, som beroende på vilket block som används, uppvisar olika translucens, kommer pelarens färg påverka den cementerade restaurationen. Med hjälp av IPS Natural Die Material kommer en tandfärgad stans att framställas. På den kommer sedan restaurationens färg optimalt anpassas så att den stämmer till den kliniska situationen. När ska IPS e.max CAD HT block användas? Tack vare den höga translucensen är HT block ideala att använda till framställningen av mindre restaurationer (t.ex. inlägg, onlays). Restaurationer av HT block får en övertygande kameleonteffekt och en utmärkt adaptering till restbettet. På stora restaurationer kan ljusheten försämras. För dessa restaurationer rekommenderas block med lägre translucens (IPS e.max CAD LT). När ska IPS e.max CAD LT block användas? Tack vare det höga ljushetsvärdet är LT block ideala att använda till framställningen av större restaurationer (t.ex. anteriora och posteriora kronor). Restaurationer av LT block får en övertygande ljushet och chroma. Detta förhindrar att restaurationen blir för grå vid cementeringen. Kan även skelett tillverkas med IPS e.max CAD LT block? Infärgningen och translucensen av IPS e.max CAD LT material är framtagna för restaurationer som framställs enligt Stain- eller Cut-Back-teknik. Om skelett tillverkas med IPS e.max CAD LF och fasadförses med IPS e.max Ceram (dentin och emaljmaterial), kommer färg och ljushetsförskjutningar och tandfärgen kommer sannolikt avvika från färgskalan. Vilken typ av gips ska användas för framställning av modeller? Följ tillverkarens instruktioner för CAD/CAMsystemet som används när det gäller framställningen av modellerna. Följande grundregler gäller: Beroende på CAD/CAM-systemet och utrustningen, kan det behövas specialgips för framställning av modeller. Detta för att kvaliteten vid scanning av preparationen ska bli bra. Om specialgips inte finns tillgängligt, kan modeller och stansar tillverkas av hög-styrke gips, vilka sprayas med IPS Contrast Spray Chairside omedelbart innan scanning-arbetet startar. Vilka preparationsriktlinjer måste pelarpreparationen ha för att en restauration med god passform ska kunna tillverkas? De vanliga preparationsriktlinjerna för helkeramiska restaurationer gäller för IPS e.max CAD. Tjockleken på den incisala kanten på anteriora tänder (överkäke och underkäke) kräver speciell hänsyn. Den preparerade incisala kanten ska vara minst lika tjock som diametern på det borr, som används till kaviteten. Motsvarande instruktioner från tillverkaren angående de roterande instrumenten måste följas under preparationen.. Kan en incisal kant som har blivit för tunn under preparationen justeras innan scanning för att undvika att inprovningen kompliceras efter fräsningen? I fall som dessa, rekommenderar vi att den incisala kanten blockeras på den preparerade stansen tills tjockleken stämmer överens med borrets. Dessa områden kommer fyllas ut med cement. Hur kan passformen på IPS e.max CAD restaurationen anpassas? Ska restaurationens passform ändras på pelaren/stansen, ska ändringarna av parametrarna i aktuell CAD-mjukvara följas. Det finns även möjlighet att ändra styrkan på ocklusal- och approximalkontakterna. 56

57 När ska manuella justeringar med slipinstrument göras? Alla slipjusteringar av frästa IPS e.max CADrestaurationer ska göras i den förkristallina (blå) fasen. Det är mycket viktigt att känna till att skelettet i dess förkristallina fas endast ska slipas med slipinstrument vid lågt varvtal och lätt tryck, annars flisas lätt kanterna sönder. Måste IPS e.max CAD restaurationer bearbetas ocklusalt efter CAD/CAMprocessen? Ja. För att avlägsna CAD/CAMreliefen på ocklusalytan måste ytan finisheras med en fin diamant. Särskilt viktigt är att funktionella områden, där antagonistkontakter finns, jämnas ut. Kan frästa IPS e.max CAD-restaurationer i sina förkristallina faser (blåa) finisheras helt och efter detta genomgå kristallisering och förses med fasadmaterial? Frästa IPS e.max CAD-restaurationer kan provas in på stansen och alla ytor kan finisheras helt i den förkristallina fasen (blå). Var särskilt noggrann vid preparationens kanter. Kanterna måste framställas i relation till preparationen och restaurationens tjocklek. Krymper IPS e.max CAD-restaurationer under kristalliseringen? Under kristalliseringen ändras mikrostrukturen och en förtätning på 0,2 % äger rum. Mjukvaran för fräsningen tar hänsyn till denna faktor. Tack vare detta uppvisar IPS e.max CAD-restaurationer exakt passform efter kristallisering. Varför måste hjälpbrännpastan IPS Object Fix Putty eller Flow användas under kristalliseringen? För att motverka distortion av IPS e.max CAD restaurationen under kristalliseringen, används IPS Object Fix Putty eller Flow. De stöder restaurationen på ett optimalt sätt och på så sätt säkerställs exakt passform efter kristalliseringen. Små restaurationer kan ställas direkt på IPS e.max Crystallization Pin med en liten mängd IPS Object Fix Flow. Kan andra brännpastor än IPS Object Fix Putty eller Flow användas för kristalliseringen? IPS Object Fix Putty eller Flow har tagits fram särskilt för kristalliseringen av IPS e.max CADrestaurationer. Expansionen har koordinerats optimalt med IPS e.max CAD. Konsistensen före och efter kristalliseringen gör det lätt att applicera och rengöra materialet. Andra pastor ska inte användas, eftersom de inte är tillräckligt lätta att ta bort. Dessutom kan dessa pastor skada den glaskeramiska ytan p.g.a. deras innehåll och sammansättning. Hur avlägsnar man på bästa sätt överskott av IPS Object Fix Putty eller Flow från restaurationernas yttre ytor? En pensel med korta strån eller en bomullstrasa fuktad i vatten kan användas till rengöringen. Man måste vara säker på att allt överskott är borta innan Shades, Stains eller Glaze appliceras, så att de inte bränns in i ytan. 57

58 Hur kan man förhindra att sprutan med IPS Object Fix Putty eller Flow torkar ut? För att undvika en för tidig fuktighetsförlust av brännpastan, ska sprutan tas ut ur aluminiumpåsen först strax innan den ska användas för första gången. Efter att man har använt materialet, måste sprutan förseglas omedelbart. Om sprutan inte ska användas under en tid, kan den läggas i en plastbehållare tillsammans med en fuktig cellulosa duk. Vad ska man tänka på efter en bränning med en IPS e.max CAD-restauration? För att undvika spänningsuppbyggnad i restaurationen, ska den tas ur brännugnen först efter avslutat brännprogram (vänta tills signalen hörs). Objekten måste få svalna till rumstemperatur och under tiden skyddas från luftströmmar. Under tiden får de inte beröras med metalltång. Objekten får inte avblåsas eller avspolas. Kan andra brännbrickor t.ex. honey-comb - brickor användas för kristalliseringen av IPS e.max CAD? Inga andra brännbrickor ska användas. IPS e.max CAD Crystallization bricka som finns i sortimentet, lagrar värmen, vilket krävs för att glaskeramen ska svalna långsamt utan att spänningar byggs upp. Andra brännbrickor, som t.ex. honey-comb -brickan kan inte samla upp värmen och därför svalnar dessa för fort och spänning byggs upp i keramen. Kan andra ugnar än de från Ivoclar Vivadent användas för att kristallisera IPS e.max CADrestaurationer? Kristalliseringsprocessen för IPS e.max CAD är koordinerad med Ivoclar Vivadent ugnarna (t.ex. Programat P300, P500, P700). Om du vill använda andra, otestade ugnar, var vänlig och kontrollera med Ivoclar Vivadent huruvida de är lämpliga för IPS e.max CAD. Det är viktigt att veta att inte alla ugnar kan användas till kristalliseringen. Keramiska ugnar som inte uppvisar en kontrollerad lång-tids avkylning eller vakuum kan inte användas till kristallisering. Vilka material ska man använda om man behöver göra ytterligare färgjusteringar efter en kombinationsbränning (kristallisering och glaze-bränning i ett steg)? Då karaktäriseringen vid en kombinationsbränning har gjorts med IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains, måste även korrektionsbränningen utföras med IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains. Kan IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains, Glaze och IPS e.max Ceram Stains och Essence användas tillsammans? Nej. Då IPS e.max CAD Crystall. och IPS e.max Ceram massor bränns olika, kan dessa inte blandas eller användas tillsammans. Kan IPS Empress Universal Shades, Stains och Glaze användas på IPS e.max CAD? IPS Empress Universal Shades, Stains och Glaze har utvecklats särskilt för IPS Empress systemet. De kan inte användas till IPS e.max produkter. Kan kristalliseringskvaliteten kontrolleras på IPS e.max CAD-restaurationer? Optisk kontroll kan göras med hjälp av materialfärgskalan som finns i förpackningen. Om färgen och opaciteten är jämförbara med materialfärgskalan, har kristalliseringen genomförts utan problem. Färgerna måste alltid jämföras mot en neutral bakgrund i infallande ljus. Om färgen och opaciteten inte är samma som på färgskalan, t.ex. för translucent, måste en ny restauration fräsas. Kristalliseringen kan inte upprepas. 58

59 Kan IPS e.max Ceram Margin användas med IPS e.max CAD? IPS e.max Ceram Margin-material får inte användas på glaskeramer (IPS e.max Press och CAD), eftersom reduktionen för skuldran skulle försvaga restaurationen. Kan IPS e.max CAD-skelett blästras med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor innan de fasadförses eller efter att de är färdiga (på kavitetssidan)? IPS e.max CAD-restaurationer får inte blästras med Al 2 O 3 eller glaspolerpärlor innan de fasadförses och cementeras, eftersom detta kommer att skada den keramiska ytan och försämra de utmärkta fysikaliska egenskaperna. Hur ska den inre ytan (bonding) på IPS e.max CAD-restaurationer konditioneras innan de cementeras? De inre ytorna (bonding) på IPS e.max CADrestaurationer måste alltid etsas med fluorvätesyre-gel (IPS Ceramic Etching Gel) i 20 sekunder, oberoende om de cementeras med adhesivt, självadhesivt eller konventionellt. Retentionsmönstret som skapas under etsningen ger en bindning till adhesiva bondingmedel, självadhesiva bondingmedel samt även konventionella bondingmedel. Efter etsning, ska glaskeramen silaniseras med Monobond Plus när adhesiv och själv-adhesiv cementering används. Vid konventionell cementering behövs inte silanisering Kan IPS e.max CAD-restaurationer cementeras konventionellt? IPS e.max CAD-restaurationer kan cementeras adhesivt, själv-adhesivt och konventionellt. Om restaurationen ska cementeras konventionellt, ska man preparera med retention (preparationsvinkeln ska vara 4-6 ). Om detta inte är möjligt, föredras adhesiv cementering med t.ex. Variolink II och Multilink Automix. Vi rekommenderar inte att man använder klassiska fosfatcement, eftersom de påverkar ljustransmissionen för de helkeramiska restaurationerna negativt och det estetiska resultatet försämras. 59

60 e.max CAD Tabell för val av block IPS Val av block baseras på den önskade tandfärgen (Bleach BL eller A-D), den valda pelarfärgen (ND 1- ND 9), färg på abutment och den önskade bearbetningstekniken. Så här väljer man block med hjälp av tabellen: 1. Välj kolumn med tandfärg 2. Välj rad med pelarfärg 3. I skärningsfältet väljs lämpligt block efter önskad framställningsteknik (skiktnings- och Cut-back-teknik) 4. Om en kombination inte är möjlig (t.ex. HT block på mörk pelare) väljer du ett block med lägre translucens Rekommendationerna för val av block överensstämmer med indikationer och preparationsriktlinjer samt minimitjocklek Färgavvikelse från önskad färg på restaurationen justeras med Shades, Stains eller Essence När (hög) translucenta block används måste man villkorslöst kontrollera pelar/stansfärg och skikttjockleken Vid större skikttjocklekar ska man välja ett block med lägre translucens, för att förhindra att ljusheten försämras (gråaktig restauration)

The Zirconia System. Bruksanvisning. Zenostar MT / T / MO. Ein Unternehmen der Ivoclar Vivadent Gruppe

The Zirconia System. Bruksanvisning. Zenostar MT / T / MO. Ein Unternehmen der Ivoclar Vivadent Gruppe The Zirconia System Bruksanvisning Zenostar MT / T / MO Ein Unternehmen der Ivoclar Vivadent Gruppe Status Oktober 2015 zenostar.de Innehåll ZENOSTAR SYSTEMET... 4 PRODUKTINFORMATIONEN... 5 Material...

Läs mer

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix Variolink Esthetics din Cementguide Multilink Automix CEMENTVAL Vad cementeras oftast? När du som tandläkare ska välja cement kan utbudet av alla olika cement upplevas förvirrande - vad ska jag välja?

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Metall bundet porslin

Metall bundet porslin Vintage MP Metall bundet porslin BRUKSANVISNING VINTAGE MP är en ultrafin mikro keramik utvecklad efter de senaste rönen inom porslins teknologin. Inom det rekommenderade CTE 13.6 x 10-6 K -1-15.2 x10-6

Läs mer

G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar.

G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar. G-ænial från GC Det universala fyllningsmaterialet för enkla osynliga fyllningar. Nu presenterar vi systemet för åldersspecifikt färgval. Få känslan med G-ænial från GC Sökandet är över. Nu är nämligen

Läs mer

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR STYRKA SOM ETT HYBRID KOMPOSITMATERIAL De mest utmärkande egenskaperna hos systemet för kompositrestaurationer är dess förmåga

Läs mer

CAD-On. all ceramic all you need. bruksanvisning

CAD-On. all ceramic all you need. bruksanvisning CAD-On all ceramic all you need bruksanvisning Innehåll 3 IPS e.max system ett system för varje indikation produkt- information CAD-On 4 Produktinformation Beskrivning av IPS e.max CAD-on teknik Material

Läs mer

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM DENTISTRY Frågor &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM Egenskaper DIRECT VENEARs Definition DIRECT VENEARs är polymeriserade, laserbehandlade, prefabricerade, röntgenopaka emaljskal av nano-hybrid komposit,

Läs mer

(>!?(>@A%*-B..#$#5"*'CD'6&$#$6%#''.$&&EB5"5D#5--B..'1;<'%*3"*%#<%.'

(>!?(>@A%*-B..#$#5*'CD'6&$#$6%#''.$&&EB55D#5--B..'1;<'%*3*%#<%.' !"#%&(%)%*+,-./01#.,-21-%3--1# 4)1#.1&15-6"7#-..,.1#%# 8"*1&#-6"7#-..,.%. 9,))#5%/:.1;6!?(>@A%*-B..##5"*CD6&#6%#.&&EB5"5D#5--B..1;

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen

itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen Straumann CARES Digital Solutions Stig in i den digitala eran med Straumann CARES Digital Solutions, sömlös

Läs mer

Vintage Art Fluorescerande porslinsfärger för tilläggs infärgning

Vintage Art Fluorescerande porslinsfärger för tilläggs infärgning Vintage Art Fluorescerande porslinsfärger för tilläggs infärgning Inledning Användning 1-1 Att observera 1-2 Viktigt Egenskaper 2-1 Kompatibel med diverse keramiska tandmaterial 2-2 Lättanvända pastafärger

Läs mer

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS EFFECT COLORS Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Användningsanvisningar EFFECT COLORS EFFECT COLORS Användningsanvisningar

Läs mer

Snabbare fyllningar med Sonic Energy. SonicFill det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar.

Snabbare fyllningar med Sonic Energy. SonicFill det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar. Snabbare fyllningar med Sonic Energy. det snabba och enkla systemet för posteriora kompositfyllningar. NYHET Kerr SonicFill komposit KaVo SONICfill handstycke Teknisk bakgrund. System från KaVo och Kerr.

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Ljuspolymeriserande infärgningspastor

Ljuspolymeriserande infärgningspastor Ljuspolymeriserande infärgningspastor Bruksanvisning Introduktion Tack för valet av LITE ART system av infärgningspastor. Var vänlig och läs dessa instruktioner för användning noggrant för korrekt användning.

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Componeer. Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader.

Componeer. Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader. Componeer Direct Composite Veneers Innovativt och enkelt att göra restaurationer av framtänder med prefabricerade komposit fasader. COMPONEER Det nya Direct Composite Veneering System. För innovativ och

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION. Tel. +46 (0)8-618 74 50 Fax. +46 (0)8-640 83 17 www.thuasne.se. Garanti

ANVÄNDARINSTRUKTION. Tel. +46 (0)8-618 74 50 Fax. +46 (0)8-640 83 17 www.thuasne.se. Garanti ANVÄNDARINSTRUKTION Garanti Vid användning av COOL LINER för protesbruk lämnas 6 månaders garanti. Om anvisningarna i denna handbok inte följs gäller inte garantin. COOL LINER rekommenderas INTE för aktiva

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se VÅR KUNSKAP TÄNDER LEENDEN. DÄRFÖR SATSAR VI PÅ UNIQUE DENTAL PÅ ATT STÄNDIGT HÅLLA OSS UPPDATERADE FÖR ATT ALLTID LIGGA I FRAMKANT. VÅRA KUNDER SKA ALLTID KÄNNA SIG TRYGGA MED ATT VI LEVERERAR TANDTEKNIK

Läs mer

ImpressA. A-silikon för perfekt passform

ImpressA. A-silikon för perfekt passform ImpressA A-silikon för perfekt passform Top Dent ImpressA Avtryckstagning är en viktig del av dagligt arbete på en tandläkarpraktik och avtrycksmaterial är därmed en produktkategori för vilken hög kvalité

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

MARGIN PORCELAIN. Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvising

MARGIN PORCELAIN. Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvising MARGIN PORCELAIN Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvising Margin 1 4 2 5 3 6 7 10 8 11 9 12 13 16 14 17 15 18 Firing

Läs mer

TUNING. Skydd, dekoration och design. Liquid Gum. Sprayfolie

TUNING. Skydd, dekoration och design. Liquid Gum. Sprayfolie TUNING Skydd, dekoration och design Liquid Gum Sprayfolie Nyhet! Tuning & Design med Liquid Gum Den avdragbara sprayfolien med Grepp-effekt* Liquid Gum hjälper dig att skapa en högkvalitativ beläggning

Läs mer

Temporära fyllningar Puts av fyllning

Temporära fyllningar Puts av fyllning Temporära fyllningar Puts av fyllning 2014-05-13 Sebastian Malmqvist Universitetsadjunkt 1 Temporära fyllningar Tillfällig igenfyllning av ickekarierad kavitet: Fraktur av fyllning eller tand Förhindra

Läs mer

BSK 07. Monteringsanvisning

BSK 07. Monteringsanvisning BSK 07 Monteringsanvisning INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Allmänt... 2 Allmän information... 3 Måttblad...5 Toleranser av värmebetong formdelarna... 9 Byggnadskomponenter av BSK 07...11 Orndningsföljd för

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

avtryck under varje gång. EXA lence från GC Nästa generations För precision och överlägsna resultat. För perfekta alla kliniska villkor

avtryck under varje gång. EXA lence från GC Nästa generations För precision och överlägsna resultat. För perfekta alla kliniska villkor EXA lence från GC Nästa generations avtrycksmaterial För precision och överlägsna resultat. För perfekta avtryck under alla kliniska villkor varje gång. Nästa generations Avtrycksmaterial Med sin omfattande

Läs mer

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917 Hans.Sandberg@ki.se Några ord om kvalitet Enligt ISO standard: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att

Läs mer

Maximal slipeffekt Minimal dammutveckling

Maximal slipeffekt Minimal dammutveckling Maximal slipeffekt Minimal dammutveckling Det kompletta sortimentet! DET RENASTE SLIPSYSTEMET HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE: BÄTTRE ARBETSMILJÖ, HÖGRE PRESTANDA OCH MER KOSTNADSEFFEKTIVT För att ge användarna

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya. Vilken ugn ska jag välja?

Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya. Vilken ugn ska jag välja? Vilken ugn ska jag välja? Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor och hur kommer framtidens tandteknik egentligen att se ut? Tidningen Tandteknikern kan

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

TRIOS Din lösning för digitala avtryck

TRIOS Din lösning för digitala avtryck TRIOS Din lösning för digitala avtryck Fem skäl att välja TRIOS TRIOS ger mer än ett avtryck Överlägsen skanningsteknik Flexibla hårdvarulösningar Flest behandlingsalternativ Öppen och flexibel för användning

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Perfekt passform. för den ultimata komforten.

Perfekt passform. för den ultimata komforten. Perfekt passform för den ultimata komforten. De högkvalitativa rebaseringsprodukterna från GC: För skräddarsydda lösningar till både implantat och löstagbar protetik. Välkommen till GC s produktlinje för

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE PRODUKTER Envirobase Vattenspädbar baslackkulör T4xx Envirobase förtunning T494 Envirobase långsom förtunning T495 High

Läs mer

En översikt av olika CAD/CAM-system inom fast protetik, 2012.

En översikt av olika CAD/CAM-system inom fast protetik, 2012. 1 En översikt av olika CAD/CAM-system inom fast protetik, 2012. Emelie Eliasson Jenny Andersson Handledare Madeleine Jansson Pamenius 2 Sammanfattning Denna litteraturstudie och inventering av marknaden

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya. Vilken ugn ska jag välja?

Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya. Vilken ugn ska jag välja? Vilken ugn ska jag välja? Behöver du en sintringsugn? Hur ska du välja? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor och hur kommer framtidens tandteknik egentligen att se ut? Tidningen Tandteknikern kan

Läs mer

Oljegrundering. www.zinkvit.se

Oljegrundering. www.zinkvit.se Oljegrundering När vi använder oss av en oljebaserad grund måste vi först isolera den obehandlade duken, så den inte suger ur all bindeolja ur färgen. Gör man inte det, skulle det resultera i en matt färg

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar Informationen nedan är tillägg till informationen i EQUITONE planerings- och användningsanvisningar. 1.0 Allmänt EQUITONE [materia] är ett unikt fibercementmaterial,

Läs mer

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik C.F.P. Höft Protessystem Operationsteknik Presented by: Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 22339 Hamburg, Germany P.O. Box 63 05 52 22315 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 53995-0 Fax: +49 40 5386929

Läs mer

Helkeramiska broar. per vult von steyern

Helkeramiska broar. per vult von steyern Helkeramiska broar per vult von steyern Önskan att kunna framställa tandersättningar helt utan metallunderstöd har länge drivit utvecklingen av helkeramiska broar. Redan 1965 presenterades en metod för

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik VETENSKAP & KLINIK Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik Ali Salehi I DDS, MSc,ST-tdl Oral protetik, Folktandvården S:t Eriks Sjukhus Oral Protetik, Stockholm E-post: ali.salehi@ki.se FALLBESKRIVNINGAR

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

PROFYLAX OCH TANDSANERING

PROFYLAX OCH TANDSANERING Pulverbläster Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och 360 roterbar spets för

Läs mer

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Verarbeitungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Instruciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Build-up System Opal Incisal Body Opaque Dentin Opaque Metal Color-Chart

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. KEMIKALIER: Förvara och använd

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring... 4. Allmänna säkerhetsanvisningar... 5. Lämplig personal... 6. Egenskaper... 6

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring... 4. Allmänna säkerhetsanvisningar... 5. Lämplig personal... 6. Egenskaper... 6 Bruksanvisning 3-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översättning av originalmanual weiß nichtsv Innehållsförteckning Symbolförklaring...................................... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar..........................

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Produkterbjudanden Gäller till 31 mars 2014. 36 år. ALLT FÖR TANDTEKNIKERN Legeringar Gips/Inbäddning Vaxning-Bearbetning Porslin Protes Utrustning

Produkterbjudanden Gäller till 31 mars 2014. 36 år. ALLT FÖR TANDTEKNIKERN Legeringar Gips/Inbäddning Vaxning-Bearbetning Porslin Protes Utrustning Produkterbjudanden Gäller till 31 mars 2014. 1978 36 år 2014 ALLT FÖR TANDTEKNIKERN Legeringar Gips/Inbäddning Vaxning-Bearbetning Porslin Protes Utrustning Matticraft-V för MK Matticraft-V är en palladium-silverlegering

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Tips Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Vad är det för typ av färg på ytan? Alkyd(Latex-gummi, PVC-bas) Tvätta rent med en

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR LIMET Unitec PVC lim är framställd på en bas av lösningsmedlet NMP (N-Methyl-Pyrrolidon) som

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Hällen för kockar utan gränser!

Hällen för kockar utan gränser! Hällen för kockar utan gränser! Siemens freeinduction med en enda heltäckande kokzon. siemens-home.se Siemens. Framtiden flyttar in. En häll. Fullständig frihet. Nya Siemens freeinduction är en helt gränslös

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 860 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

innehåll Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar

innehåll Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar produktguide Produkt Sidan Hudskydd, ringar och plattor Pasta 2 Vikbar avtappning med 3 ficka Kateterkoppling med 4 inbyggd propp Lucka 4 Barnpåsar Gelbildande Superabsorbent Häftborttagning med 6 mynta

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1.

Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. Inför ommålning Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. 10 års garanti! Rengöringsgrad 1 ger Premiumtak med ES 1. Och med rätt ytskydd förväntas betydligt längre livslängd på skyddet än så. Minimerad

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour

Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour GLOBAL REFINISH SYSTEM Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour Deltron Progress UHS DG Mixfärger D60xx Deltron UHS härdare D8216, D8217, D8218, D8219 Deltron förtunning

Läs mer

Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK

Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sidan Avsnitt 1. INLEDNING...1-1 1-1. Heated Merchandiser...1-1 1-2. Funktioner...1-1

Läs mer

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Behandling Vårt pris Referenspris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer