GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet"

Transkript

1 GÅSHAGA PIRAR 4 Kallelse till årsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4 Kl onsdagen den 21 maj 2014 Foto: Staffan Wennberg Innehåll * Kallelse * Dagordning * Valberedningens förslag bakgrund styrelseledamöter & suppleanter/revisorer förslag till valberedning arvode för styrelse och revisor * Motioner motioner och styrelsens kommentarer Bilagor bilaga 1 Anmälan bilaga 2 Fullmakt s.2 s.3 s.4 s.4 s.5 s.5 s.6 s.8 s.9 1/11

2 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4, Lidingö kl Lokal: Pier 16, Värdhusvägen 14-16, Lidingö Styrelsen för Brf Gåshaga Pirar 4 hälsar alla medlemmar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman Möjlighet att besöka Käppalaverket kl Samling kl på övervåningen i nya restauranten Pier 16, gamla Gåshaga Värdshus, som de första gästerna hos den nya regimen. Det blir mingel och lättare förtäring fram till stämman. Kl Årsstämma, Brf. Gåshaga Pirar 4. Anmälan både till besöket på Käppalaverket, mingeln och årsstämman på bifogade blankett eller med e-post till Föranmälan är viktig för förberedelse av förtäringen och lokalen vid vårt mingel och vårt möte och för Käppalaverket att ordna med guider. Välkomna! Styrelsen i Brf Gåshaga Pirar 4 2/11

3 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 4. Val av ordförande vid stämman 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisionsberättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 13. Fråga om arvoden (se sid 5) 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se sid 4) 15. Val av revisor och revisorssuppleant (se sid 4) 16. Val av valberedning (se sid 5) 17. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna (se sid 5) 18. Motioner (se sid 6) 19. Skanskas rapportör 20. Stämmans avslutande Möjlighet till diskussion med styrelsen samt till allmänna frågor finns efter stämman. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse kommer att distribueras senast veckan före årsstämman. Denna kallelse finns att ladda ner på den lösenords skyddade delen av hemsidan Den distribueras även i respektive brevlådor. På hemsidan finns även styrelseprotokollen upplagda. 3/11

4 Valberedningens förslag till Ledamöter & Suppleanter, Revisorer samt Valberedning Valberedningen har träffats regelbundet sedan i januari Valberedningen har även träffat styrelsen för att samtala om Brf GP4 s framtid. Vi har diskuterat utifrån frågor som: Vilka behov av kompetens finns idag? Vilka behov kan komma att behövas framöver för att få vår ekonomiska förening att förbli framgångsrik? Antalet ledamöter i styrelsen har under det gångna året varit nio personer varav två varit suppleanter. Två ledamöter lämnar styrelsen efter förtjänstfullt arbete och valberedningen gör, efter diskussion med styrelsen, bedömningen att föreslå samma antal ledamöter. Två nya ledamöter föreslås att ersätta de som lämnar. Valberedningen har enhälligt enats om att följande förslag till styrelsemedlemmar, att väljas vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 21 maj, Till ordinarie ledamöter föreslås: Håkan Hammarström Bo Lindahl Jan Uhler Hans Persson Jan Ahlström Måns Ericson Staffan Wennberg (omval) (omval) (omval) (omval) (omval) (nyval) (nyval) Till suppleanter föreslås: Owe Danemar Hans Halldén (nyval) (nyval) Valberedningen har enhälligt enats om att som tidigare år föreslå revisor samt suppleant från KPMG, att väljas vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 21 maj, Till revisorer föreslås: Ordinarie: KPMG, auktoriserad revisor Jan-Ove Brandt (omval) Suppleant: KPMG, auktoriserad revisor Per Engzell (omval) 4/11

5 Valberedningens förslag till Valberedning Skepparkroken 14 Gunilla Laius (omval) Skepparkroken 14 Filomena von Zeipel (omval) Skepparkroken 16 Lisa Rejler (omval) Skepparkroken 18 Gösta Norén (omval) Skepparkroken 3 Caroline Halldén (omval) Skepparkroken 5 Gunilla Kihlbom (omval) Skepparkroken 7 Sverker Backlund (omval) Valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor Valberedningen har enhälligt enats om följande förslag till arvode för kommande styrelse, perioden : kr, exkl. lagstadgade arbetsgivaravgifter, att fördelas av styrelsen inom sig. De auktoriserade revisorerna föreslås ersättas enligt godkända räkningar. Styrelsens förslag till stadgeändring Avgift vid andrahandsuthyrning Vid en andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter uppstår kostnader för föreningen. Rent administrativt betyder en ansökan om uthyrning extra arbete. Styrelsen måste pröva frågan och sköta noteringar. In- och utflyttning innebär ofta ökat slitage i trapphus, hiss etc. Samtidigt försvinner en medlem under en period och kan därmed inte dra sitt strå till stacken i föreningsarbetet. Nu föreligger ett förslag från regeringen till riksdagen att en bostadsrättsförening från 1 juli i år ska kunna kompensera detta via en extra avgift från bostadsrättshavaren som hyr ut lägenheten. Den förening som väljer att ta ut avgiften kan maximalt debitera tio procent av ett basbelopp under ett år. För närvarande innebär det kronor. Summan minskar om uthyrningen är del av året till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår. Bostadsrättslagen specificerar vilka avgifter en förening får ta ut och kräver att det också är reglerat i föreningens stadgar. Styrelsen föreslår därför nu en stadgeändring som möjliggör att en avgift tas ut vid andrahandsuthyrning. Som en del av 8 i våra stadgar framgår följande: Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. 5/11

6 Denna lydelse föreslås nu ändras till: Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Detta beslut villkoras av att riksdagen fattar det beslut som ovan angivits. Vidare krävs att stadgeändringar beslutas av två stämmor. Under förutsättning att stämman godkänner styrelsens förslag kommer sålunda styrelsen att återkomma med förslaget till nästa stämma. Med dessa förbehåll föreslår styrelsen stämman - att ändra angivet stycke i 8 i föreningens stadgar ändras enligt ovan. Motioner Två motioner har inkommit till styrelsen. Senaste datum för inlämnande av motioner var den 7 april. Information om inlämnande av motioner fanns i e-post brev från styrelsen den 21 mars och samtidigt inlagt på hemsidan. Motion 1 Fråga om hissarnas vänteläge MOTION 1 Jag föreslår att hissarna står med öppna dörrar och släckt ljus när dom är i "vänteläge" i bottenvåningen. Man skulle då kunna gå raka vägen in i hissen med alla ICA, COOP, SABIS och andra kassar med godsaker och drycker inför helgen, slalomskidor, flyttkartonger etc. När man sedan trycker på våningsknappen tänds ljuset och dörrarna stängs. Jag har också ringt och stämt av med KOBE som bekräftat att detta är enkelt att programmera och att det också skulle minska slitaget på hissdörrarna. Sven Lidbeck Styrelsens kommentar: Fördelarna med förslaget anser styrelsen inte uppvägs av de negativa aspekterna och ökade driftskostnader, särskilt om hissen automatiskt ska ner till bottenplanet efter användandet. Dessutom är det inte tillåtet att låta hissarna ha öppna dörrar och samtidigt ha belysningen släckt. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Motion 2 Komplettering av hemsidan Jag föreslår att vår hemsida kompletteras med framför allt de båda anslagstavlorna enligt nedan - men gärna resten också? Hemsidan Skall givetvis gå hand i hand med Styrelsens vision att "Gåshaga Pirar 4 skall ha en ledande marknadsprisutveckling på sina bostadsrätter". Ett sätt att bidraga till detta, är att via hemsidan förse nuvarande och blivande köpare, mäklare, opinionsförmedlare och andra intressenter med maximal positiv information relativt de övriga föreningarna i Gåshaga. Detta kan vara rena fakta avseende föreningens 6/11

7 ekonomi och verksamhet, men även mjuka, känslomässiga värden Men...Hemsidan skall också möjliggöra och underlätta för Medlemmarna att kunna kommunicera med varandra - och även med Styrelsen - i en mängd olika avseenden. Dialog och inte monolog...!!! Man talar om att vi lever i ett mer segregerat samhälle i olika avseenden, vilket vi som bor här på Skepparkroken nog inte tänker så mycket på. Däremot vet jag att det bor en del äldre och även ensamma personer här varav vissa säkert skulle uppskatta mer gemenskap - det är alltid svårare att ta ett eget initiativ än att tacka ja till en inbjudan. Även om Catti och jag inte tillhör den gruppen, så tycker vi att det är svårt att veta vilka alla ni är som vinkar och hejar så vänligt på oss. Vad heter ni? - var bor ni? - vem är gift med vem? - hur kan vi kontakta varandra? A name behind the face vore inte heller så dumt och därför föreslår jag nedanstående tillägg till Hemsidan som också delvis finns i många andra föreningar SMART MEDLEMSREGISTER. Basinformationen läggs upp av Föreningen för som sedan lätt kan kompletteras, uppdateras och redigeras av medlemmarna själva enligt nedan. Foto och mailadresser läggs upp av medlemmarna. Person 1 - Förnamn, Efternamn, Telefonnummer / Mobilnummer, Mailadress, Foto Person 2 - Förnamn, Efternamn, Telefonnummer / Mobilnummer, Mailadress, Foto Gatunummer, Lägenhetsnummer för BRF och Skatteverket Alla uppgifter ovan är offentliga och sökbara, förutom mailadresser, vissa mobilnummer och egna foton - och jag kan åtaga mig att lägga in alla uppgifter ANSLAGSTAVLA FÖR STYRELSEN Info från Styrelsen och kommitteerna om kommande aktiviteter och med foton efteråt - grattis på födelsedagen (jämna årtal) med en flaska skumpa i Kajutan, städdagar - boulen - nyårsskumpan - hälsa nya medlemmar välkomna i Kajutan - kalender - etc ANSLAGSTAVLA FÖR MEDLEMMARNA Tips om hantverkare - inredning - mat och dryck - köpa, sälja, skänka - bästa väderlänken- bastuflotten - spela bridge - släktforska - förslag till olika aktiviteter etc MÄKLARSIDA Sedvanlig information ä ANNONSER Annonser med länkar från lokala leverantörer som vill nå vår målgrupp och som kan förstärka festkassan något - borde koordineras med övriga föreningar så att kontaktkostnaden blir rimlig för annonsörerna AUTOMATISKT MAIL Skall skickas till alla så fort någon ny info har kommit upp på hemsidan och med en 7/11

8 klickbar länk till denna sida - viktigt - annars vet man inte att ny info finns där LÄNKREGISTER Aktuellt för Lidingö och även med adresser och telefonnummer FACEBOKSIDA Hoppsan - där var det någon som reagerade kanske? "Våga Vägra - FB äger våra bilder - FB farligt..." Absolut - man kan ha vilken uppfattning man vill - men Catti och jag är med sedan några år. Framför allt för att kunna följa våra barn och barnbarn och deras vänner och familjer - men även våra egna vänner i när och fjärran land. Sociala medier är här för att stanna och kommer att utvecklas ännu mer - men som i de flesta sammanhang gäller det att tänka efter före. Förslaget är alltså en helt sluten "hemlig" FB-sida för GP4 som bara vi som bor här kan se och dom i våra familjer som vi "bjuder in". Ingen annan ser någonting. Är också en utmärkt plats för våra duktiga fotografer i föreningen att levandegöra det som sker i vår lilla värld Ett SPAMFILTER för hemsidan bör också finnas - jag har fått några sådana mail efter utskick av gruppmail till medlemmarna "Mycket snack och lite verkstad" brukar man säga ibland - men jag är givetvis beredd att även medverka i utförandet. Staffan är redan ansvarig för Information och Kommunikation i föreningen så en Webbmaster som kan biträda honom vore en naturlig utveckling. Sven Lidbeck Styrelsens kommentar: Föreningens nya hemsida lanserade i mars. Inför omgörningen diskuterade styrelsen policyn för hemsidan och omfattningen av informationen. Bland annat beslöt styrelsen som policy att inte ha ett öppet medlemsregister och ej heller en aktiv s k chatt sida eller anslagstavla. Mot denna bakgrund framför styrelsen följande synpunkter på motionen: Aktivt medlemsregister: Intresseorganisationen för Sveriges bostadsrättsföreningar, Bostadsrätterna avråder från ett omfattande medlemsregister utifrån vad som regleras i PUL. Det är sammanställningen av registret som är känsligt, även om man på olika håll kan finna den individuella informationen. Vi har enkla möjligheter att skicka grupp mejl till alla i samma hus, till styrelsen, valberedningen etc. Styrelsen avstyrker därför förslaget om ett medlemsregister på hemsidan. Anslagstavla: Hela hemsidan kan sägas vara en anslagstavla. Viktig information skickas ut per e- post och läggs samtidigt ut på hemsidan. Att tillhandahålla ett internt Blocket eller att leverera tips om hantverkare etc anser styrelsen inte vara lämpligt. Detta förhindrar givetvis inte att medlemmen kan kontakta och samråda med styrelsen i 8/11

9 praktiska frågor. Välkomstpärmen, som nu också finns på hemsidan, ger information och skötselråd. Owe Hedberg har ett avtal med föreningen och kan bistå i smärre frågor och också ge praktiska råd. Länkar och annonser Vår förening är inte momspliktig och kan inte riskera denna status genom annonsförsäljning. Däremot finns ett antal länkar på hemsidan med Lidingö information, och dessa kan lätt utökas vid intresse och behov. Mäklarinformation Det finns direktlänk till den information mäklarna behöver på hemsidan under rubriken Föreningen. Den officiella informationen och uppdateringen av denna görs av föreningens förvaltare Österåkers Bostadsrättförvaltning. Automatiska mejl Det sker löpande småändringar på hemsidan, nya bilder mm, och det skulle inte fungera om alla dessa skulle skapa automatiska e-post meddelanden. Informationen via e-post redigeras också annorlunda än på hemsidan och nyheter läggs ut på första sidan. Länkregister Finns och kan kompletteras efter hand Spamfilter Föreningens webbhotell har ett stort antal kunder och har avancerade spam filter. Vi kan dock inte själva blockera för företag som aktivt letar adresser eller kopierar adresser på olika hemsidor. Det visar sig i att vi ibland får ett flertal mejl från företag som säljer allt från snöskottning till bokföringstjänster. Facebook sida Styrelsen anser det inte lämpligt att driva en Facebook sida i föreningens regi. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. Slutligen. Styrelsen vill passa på att tacka alla de medlemmar som arbetat i kommittéer och grupper, i valberedningen och inte minst de många som till vardags, på städdagar mm vinnlagt sig om att bidra till en fräsch, god och glad Skepparkrok! På den vägen vill vi fortsätta! Välkommen till Årsstämman Lidingö den 24 april 2014 Styrelsen 9/11

10 Bilaga 1 Det är viktigt att du kommer på stämman! Anmäl dig! Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som får i uppdrag att leda arbetet med Brf Gåshaga Pirar 4. Det är styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomiska, tekniska och administrativa förvaltning. Det är på stämman som du som medlem utövar ditt demokratiska inflytande. Det gör du bl.a. genom att lämna in skriftlig motion till styrelsen i god tid innan stämman. Inkomna motioner måste nämligen finnas redovisade i Kallelsen för att kunna behandlas på stämman. Efter stämmans avslutande har vi även en unik möjlighet att fritt kunna diskutera vår bostadsrättsförenings framtid eftersom vi alla är samlade! Ja, vi/jag kommer på stämman den 23 maj, Vi är antal personer som kommer. Nej, vi/jag kommer inte på stämman. Jag/vi vill gå på Käppalaverkets visning kl Namn: Lägenhetsnummer: Adress: Skepparkroken Tfn: Lämnas snarast möjligt till: Brf Gåshaga Pirar 4, brevlåda Skepparkroken 3, portkod 5487, alt. skicka ett till 10/11

11 Fullmakt för ombud Bilaga 2 På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina plikter mot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (föräldrar, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig i original, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet. ************************************************************************************************* Fullmakt för ombud att föra min talan och utöva min rösträtt vid ordinarie föreningsstämma för Brf Gåshaga Pirar 4, orgnr , som hålls Onsdagen den 21 maj Jag kan inte gå på stämman: Namn: Lägenhetsnummer: Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig: Namn: kryss) Adress: Tel.nr: Fullmakten är giltig t.o.m. Annan medlem (sätt Maka/Make Sambo Reg. Partner Förälder Syskon Barn (ej obligatorisk uppgift) Övrig information (ej obligatorisk uppgift): Datum och underskrift (vittne behövs ej) Datum Utfärdare av fullmakt 11/11

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Innehåll: Medlemskap - rättigheter och skyldigheter, ansökan, utträde, uteslutning 5-8

Innehåll: Medlemskap - rättigheter och skyldigheter, ansökan, utträde, uteslutning 5-8 Innehåll: Ändamål, värdegrund och verksamhet 1-4 Medlemskap - rättigheter och skyldigheter, ansökan, utträde, uteslutning 5-8 Medlemsdemokrati och organisation 9-17 Hyresavtal, kontrakt, samboende/medboende

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer