Välkommen som associerad förening i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som associerad förening i"

Transkript

1

2 Välkommen som associerad förening i

3 Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation med omkring medlemmar är indelat i 65 sektioner från allergi till urologi,12 associerade föreningar och 9 lokala läkaresällskap. Ordförande är Anna Engström-Laurent, Umeå

4 Svenska Läkaresällskapet främjar vetenskap, utbildning, och kvalitet inom hälso- och sjukvård arrangerar varje år den Medicinska riksstämman i Stockholm eller Göteborg delar årligen ut omkring 25 miljoner kronor till medicinsk forskning stödjer medicinsk-etisk forskning

5 Fullmäktige består av representanter för sektionerna, de associerade föreningarna och lokala läkaresällskapen är Läkaresällskapets högsta beslutande församling som väljer styrelse, nämnden:

6 Lokala läkaresällskap finns i Göteborg Helsingborg Jönköping Karlskrona Linköping Lund Umeå Uppsala Örebro

7 VETENSKAP Läkaresällskapet förvaltar fonder donerade av privatpersoner, företag och organisationer avkastningen, cirka 25 miljoner kronor per år, delas ut i form av projektanslag, stipendier och resebidrag

8 Delegationer Forskning Peter Friberg, Götborg Medicinsk etik Niels Lynöe, Stockholm Riksstämman Gunilla Bolinder, Stockholm Utbildning Pia Forsberg, Linköping

9 Kommittéer Klinisk forskning Karin Prellner, Lund Konst & Läkekonst Stephan Rössner, Stockholm Medicinsk språkvård Göran Petersson, Kalmar

10 Kandidatföreningen Är Läkaresällskapets forum för med stud och läkare före legitimation Lokala kandidatföreningar finns i Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala Ordförande är Karl Sallin, Göteborg Mer info finns på

11 UTBILDNING Medicinska riksstämman vecka 48 Tisdagssammankomster, ca 13 ggr/år Berzeliussymposier, ca 2 ggr/år Läkardagarna i Örebro i mars-april populärvetenskapliga serien Konst & Läkekonst, 4 ggr/år Andra seminarier och konferenser, flera ggr/år

12 Årets Riksstämmesymposier Epidemiologi i barnens tjänst (Sven Bremberg) Var vill vi dö när vi blir gamla? På sjukhus, i särskilt boende eller hemma? (Gösta Eliasson) Partiklar i inomhusmiljön, i yttre miljön och i arbetsmiljön skillnader i hälsoeffekter och synen på riskvärdering? (Per Gustavsson) Varför är det svårt att få sjukdomar i rörelseorganen godkända som arbetsskador (Lena Ekenvall) Yrsel själ och sinne(n) i samverkan (Mikael Karlberg) Var söker doktorn när han/hon är sjuk? (Lars Håkan Nilsson) Svensk Förening för Diabetologi 20 år - Nationella Diabetesregistret 10 år: Vilken betydelse har de för diabetesvården 2006? (Ulf Adamson) Osteoporos! Vem skall behandlas? Och i så fall, med vad? (Östen Ljunggren) D-vitaminbrist: vanligare än vi trott? (Åke Bruce)

13 totalt 56 st Inflammation i mage, tarm och lever som riskfaktor för cancerutveckling: Var står forskningen idag och vad medför detta för pat.? Beta-amyloid biomarkör och mål för nya läkemedel vid Alzheimers sjukdom (Lars Lannfelt) Den moderna korsbandskirurgin, läkning och läkningsproblem. Vad gör vi i Sverige idag? (Karl-Olof Eriksson) Kan vi förebygga skador i fot-, knä- och höftled? (Suzanne Werner) Akillessenan. Biologi och handläggning vid smärttillstånd och rupturer (Tomas Movin) Infektionskomplikationer vid ledproteskirurgi (Bertil Christensson) Modern forskning kring immunbrister (Jan Andersson) Fetma och risk vad händer vid viktnedgång? (Jarl Torgersson/Yvonne Linné) Diagnostik och behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom en evidensbaserad SBU-rapport (Nina Rehnqvist)

14 Senaste nytt Medicinsk och klinisk genetisk forskning: Nu och i framtiden (Thoas Fioretos) TNF-blockad och risk för infektion hos patienter med reumatiska sjukdomar (Anna Rudin) Antisekretorisk faktor mirakelmedel som lindrar diarré, yrsel och mjölkstockning? (Christine Wennerås) Att känna sina rörelseorgan om kroppsmedvetande, kroppskännedom och kroppsempati (Anna-Maria Weingarten) Det mångkulturella Sverige en allt större utmaning för vården (Göran Roth) Hur stimulerar vi läkarstuderande och läkare under utbildning att ägna sig åt forskning? (Per Hultman) Snittar vi för mycket? (Håkan Lilja) Rygg- och bäckenbesvär under graviditet (Henrik Hagberg) Cervixcancerprevention nu och runt hörnet (Bengt Andrae)

15 om Riksstämman Artros medaljens baksida gummornas gissel (Lars Lidgren) Kirurgi vid diskbråck och spinal stenos; att rekommendera eller bara nödvändigt ont? (Tommy Hansson) Fraktur måste alla drabbas? (Kristina Åkesson) Farliga knutor i muskler och ben (Henrik Bauer ) Artros i den unga höften tig och lid eller kirurgisk bot (Richard Wallensten) Ökad tillväxt under barndomen en risk för den vuxnes hälsa? (Erik Bergström) Bulimia Nervosa behandlingsaspekter (Ninni Hjalmers) SLE en av rörelseorganens sjukdomar med svensk medicinsk forskning i spetsen (Lars Rönnblom) Utbredd muskuloskeletal smärta ur reumatologisk synvinkel: diagnostik, prognos, behandling (Ralph Nisell) Långvarig smärta och sexuell dysfunktion (Ylva Sterner)

16 finns på Vilken medicinsk forskning krävs för att skapa en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård? (Margareta Kristenson) Vem sa att det skulle bli lätt? Att arbeta som läkare i tropikerna (Gunnar Holmgren) Medicinhistoriska muséer i nytt perspektiv (Kerstin Hulter Åsberg) Är medicinsk etik en vetenskap bara för läkare? (Niels Lynöe) Miljardrullning till vilken nytta för sjukskrivningsprocessen? (Eva Nilsson Bågenholm) Den (o) jämställda vården (Birgitta Evengård) Läkare chef medarbetare (Ann-Marie Pernulf) God klinisk forskning en förutsättning för evidensbaserad medicin (David Bergqvist) 3xx dagar (antal dagar mellan registrets start och symposiedagen) med ett nytt läkemedelsregister vad har gjorts och vad kan göras? (Måns Rosén) Utmanande läkaretik vid en pandemi (Bo-Eric Malmvall)

17 Jämställt ledarskap (Fatimah Dabo) Alkohol och nikotin hur samverkar de? Nya metoder och nya farmaka hur behandla? (Hans Gilljam) Forskningsfusk skymningslandet mellan påhittade data, selektiva analyser och mänskligt slarv (Josef Milerad) Kronisk daglig huvudvärk (Mattias Linde) Hur kan vi bäst hjälpa riskindivider att öka den fysiska aktiviteten? (Mai-Lis Hellénius) Diagnosmaskin eller renässansmänniska? Finns det ett värde i att schemalägga kultur i läkarutbildningen? (Magnus Bengtsson) Håller läkarutbildningen måttet? Ger dagens läkarutbildning dess studenter en acceptabel nivå? (Daniel Larsson) Tourettes syndrom (Anne-Liis von Knorring) Nationella programmet för självmordsprevention (Danuta Wasserman)

18 Vårens tisdagssammankomster Gallsten Moderna sjukdomar Nervsmärta Psykisk ohälsa Doktorns egen hälsa Robotkirurgi vid prostatacancer Tatueringar

19 Biobankslagen Medicinskt språkbruk Vätska under operation Pacemakerbehandling Funktionell hjärndiagnostik Katastrofmedicin Mejla gärna förslag på tisdagsämnen till

20 Höstens tisdagar finns snart på

21 KVALITET Läkaresällskapet och Läkarförbundet utarbetar och prövar kvalitetskriterier i svensk hälso- och sjukvård Läkaresällskapet belönar svensk medicinsk forskning genom olika priser förslag till pristagare lämnas senast 1/3

22 Prioriteringar & Klinisk forskning Flera av sektionerna har utarbetat prioriteringslistor för öppna prioriteringar Kartläggningar av sjukvårdshuvudmännens resurser för FoU liksom antalet forskarstuderande och forskarstuderande läkare vid landets medicinska fakulteter har gjorts

23 Vårdare av samlingarna Böckerna Holger Pettersson, Lund Medaljerna Thomas Ihre, Stockholm Medicinhistorien Lennart Kaijser, Stockholm Porträtten Anna-Stina Malmborg, Stockholm

24 Välgörenhetsfonderna För läkare med ekonomiska problem, deras änkor och barn Inspektor: Johan Killander, Stockholm

25 Från glesbygd till storstad

26 Samarbete på olika nivåer Läkarförbundet Folkhälsoinstitutet Statens Medicinsk-etiska Råd SBU Socialstyrelsen Vetenskapsrådet Läkemedelsverket Apoteket AB Stiftelsen Svensk Näringsforskning

27 IPULS Institutet för professionell utveckling av läkare i samarbete med Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting Granskar och kvalitetssäkrar vidareutbildningar Mer info på

28 EQUALIS Samägt av Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Biomedicinsk Laboratoriemedicin och SLS Arbetar för att likställa laboratoriernas analysmetoder

29 Internationellt samarbete Nordiska läkarorganisationerna UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) The Royal Society of Medicine i London

30 Läkaresällskapets hus ligger centralt i Stockholm och har möteslokaler från 2 till 200 personer

31 Centralt i Stockholm på Klara Östra Kyrkogata 10 nära Cityterminalen och Centralstationen

32 Snart 200 år Svenska Läkaresällskapet grundades 1808 och är en av Europas äldsta läkarorganisationer Den 25 oktober 2008 firar vi 200-årsjubileum

33 År 1808 Var det förbjudet att importera litteratur till Sverige Gustav IV var orolig att franska revolutionens idéer skulle sprida sig I fortbildande syfte ansökte därför sju läkare i Stockholm, bl a Jöns Jacob Berzelius, om att få bilda ett boksällskap 1809 var medlemsantalet 50 personer, hundra år senare drygt och 2006 ca

34 Välkommen som medlem! Som medlem stödjer du Läkaresällskapets arbete för VETENSKAP, UTBILDNING och KVALITET i svensk hälso- och sjukvård Mer info finns på

35 Som medlem har Du fri entré till Riksstämman, möjlighet att söka bidrag ur forskningsoch välgörenhetsfonderna reducerad deltagaravgift vid Berzeliussymposier, Läkardagarna i Örebro och andra seminarier möjlighet att hyra Läkaresällskapets lokaler till förmånligt pris

36 Material till medlemmarna

37 Välkomna till

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2014 4-5 DECEMBER

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2014 4-5 DECEMBER G L O B A L H Ä L S A MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2014 4-5 DECEMBER INNEHÅLL INTRODUKTION 3 GLOBAL HÄLSA NÄR, VAR, HUR? 4 AGENDA 5 MEDVERKANDE 6 KLIMATET OCH HÄLSAN 8 AGENDA 9 MEDVERKANDE 10 GLOBAL HÄLSA I

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 90 1/2013 Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 Innehåll

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen GLOBAL FRAMTIDENS HÄLSA Välkommen till konferensen Global Health beyond 2015 4 Årets april 2013 tema Stockholm för Medicinska Waterfront Congress riksstämman Centre 28 30 november Anders Nordström: En

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION 1999 Rapport nr 1 DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Nationellt och Stockholms läns landstings centrum

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige 12 14 april 2010 Kungl. Vetenskapsakademien Hälsoutskottet State-of-the-Science Konferensuttalande Om konferensuttalandet Detta uttalande har utarbetats

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer

Cancerbeskedet förde kompisarna Vania och Amanda ännu närmare varann

Cancerbeskedet förde kompisarna Vania och Amanda ännu närmare varann OPINION: SKOLAN SVIKER NÄR BARNEN BEHÖVER STÖD EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN NR 4.13 DÖDSÅNGESTEN VAR STÄNDIGT DÄR Barncancerfondens ambassadör Christine Meltzer berättar om sin bröstcancer bara i Barn&Cancer

Läs mer