Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013"

Transkript

1 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht

2 3 For information in English, please visit: Välkommen till Lunds universitet 5 Att läsa på universitetet 6 Information til danske studerende 8 Två vägar till en examen 9 Stöd, hjälp & karriärrådgivning 12 Hitta bostad 14 Studera utomlands 16 Studentlivet 18 Utbildningar vid Lunds universitet 20 Program 23 Nybörjarprogram 24 Övriga program 48 Kurser 51 Naturvetenskap 52 Tvärvetenskap 73 Ekonomi 75 Juridik 84 Samhällsvetenskap 85 Medicin & vård 101 Musik 104 Humaniora & Teologi 108 Teknik (LTH ) 139 Kurser i Helsingborg 141 Nätbaserade kurser 143 Information 145 Nya regler 146 Bra att veta 147 Nätbaserad utbildning 148 Förklaringar och förkortningar 148 Behörighet 149 Meritvärdering och urval 150 Anmälan 152 Din anmälan steg för steg 154 Examen 157 Sökregister 158 Beställningsmaterial 168 Viktiga kontaktuppgifter och adresser 169 Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse där du växer som människa och får vänner, kunskaper och kontakter för hela livet. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världsarbetsmarknaden öppen!

3 4 5 Välkommen! Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och män niskors villkor. Universitetet rankas som ett av värl dens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa prob lem och globala utmaningar och verkar för att kunskaper och innovationer kommer samhället tillgodo. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Vi har studenter och anställda från hela världen och Sveriges bredaste utbildningsutbud. Därför toppar Lunds universitet år efter år undersökningarna om vilket som är Sveriges bästa universitet. Vid Lunds universitet kan du välja mellan ca 280 utbildningsprogram och fristående kurser på olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Det breda utbildningsutbudet ger dig stora möjligheter att kombinera ämnen till en examen med personlig profil. Universitetet har dessutom ett stort antal nätbaserade distanskurser samt bedriver fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning för personer som är verksamma ute i arbetslivet. Vi är ett internationellt universitet och rekryterar från hela världen. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder och ingår som enda svenska univer sitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21. Varje år reser ca lundastudenter ut i världen för att studera genom olika utbytesprogram. Lunds universitet erbjuder studenterna hjälp och stöd genom studietiden. Studievägledningen, studenthälsan, studieverkstaden, pedagogiskt stöd och karriär vägledningen är några av de stödresurser som finns. Dessutom finns ett fantastiskt nätverk av bibliotek, Lunds universitets bibliotek (LUB), som omfattar ett trettiotal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Just nu byggs två stora anläggningar för materialforskning i Lund: MAX IV-laboratoriet som blir ett världsledande synkrotronljuslaboratorium och europeiska ESS som får världens mest kraftfulla neutronkälla. De kommer att få avgörande betydelse för materialoch livsvetenskaperna och för industrins utveckling. I Lund finns också nystartade Medicon Village som ska erbjuda en unik miljö inom Life Science. Genom att integrera forskning, innovation och företagande skapas förutsättningar för bättre hälsa och liv. Liksom i de flesta andra universitetsstäder råder det brist på bostäder i centrala Lund, men avstånden är korta och kommunikationen väl uppbyggd till närliggande byar, kommuner och städer. Bostadsfrågan brukar därför ordna sig en bit in på terminen. Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse som gör att du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världens arbetsmarknad öppen. Varmt välkommen! Mer om universitets utbildningar se: Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier:

4 6 7 Att läsa på universitet Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre. När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet. Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet. En annan skillnad är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne. En tredje skillnad är att kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och att en stor del av den är på engelska. Därför är det vik tigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper dig som ny student med tips och strategier. Kurser eller program Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fristående kurser. Gemensamt för programmen är att de består av en längre sammanhållen studietid som leder fram till en examen, medan en kurs i ett ämne (t.ex. franska eller biologi) är mindre tidsmässigt omfattande. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskole poäng (hp). Det går 30 hp på en termin och 60 hp på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka. Lunds universitet erbjuder ca kurser. En del av dessa riktar sig till nyantagna, medan andra är fortsättnings- och fördjupningskurser, eller fortbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser ges på grundnivå och. På båda nivåerna kan man ta ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du profilera din utbildning. Hur fritt kan man då välja? Går det att blanda kurser och ämnen hur som helst? Svaret är i princip ja. Det som styr är vad du är intresserad av och vilken typ av yrke som du siktar på. Om du är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företagsekonomi och nationalekonomi kombinerat med språkstudier som ger dig en internationell kompetens. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. På grundnivå kan du fördjupa dig i något av ämnena som blir s.k. huvudområde. Du läser minst 90 hp inom huvudområdet och ytterligare 90 hp i andra ämnen för att ta ut en kandidatexamen om sammanlagt 180 hp. Om du därefter vill fortsätta till läser du kurser mot svarande 60 hp för en magisterexamen eller 120 hp för en masterexamen. Valmöjligheterna är stora. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad struktur för hela utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Fördelen med kurser är flexibilitet. Du väljer själv vilka kurser som skall ingå och du kan bestämma dig under utbildningens gång. Kursstudier är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill vidga eller fördjupa din kompetens men kanske inte har behov av en helt ny utbildning eller examen. Ta gärna kontakt med en studievägledare både före och under studierna för att diskutera just dina förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Läs mer på sidan 9-11! Utbud I den här katalogen hittar du alla program och kurser du kan söka inför hösten Kursförteckningen är uppbyggd så att du under varje fakultet eller område (t.ex. naturvetenskap, vård eller humaniora) hittar tillhörande ämnen. Under dessa hittar du alla de kurser som ingår i respektive ämne. I katalogen hittar du också de utbildningar som Lunds universitet arrangerar på andra orter. På sidan finns även en förteckning över utbildningsutbudet för hela året. Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

5 8 9 Information til danske studerende Två olika vägar till en examen Er du dansk studerende som vil læse din uddannelse i Lund? I det svenske uddannelsessystem findes der hele uddannelsesprogrammer, men også et stort antal af såkaldte fristående kurser. Du kan opnå din drømmeuddannelse ved selv at vælge, hvilke fristående kurser du vil sammensætte til en akademisk grad. Du kan også læse fristående kurser som et led i din danske uddannelse. Dette giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det område, du synes er interessant, men kurserne kan også kombineres, så du får en unik profil. Kursernes omfang opgives i högskolepoäng. 30 högskolepoäng modsvarer et semesters studier på 30 ECTS. Undervisningen foregår på svensk eller engelsk, men du har ret til at skrive din eksamen på dansk. Studerende med dansk adgangsgivende eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende er kvalificerede til studier på universitet i Sverige. Karakterer og eventuelle andre meritter konverteres i overensstemmelse med særskilte tabeller. Optagelsen sker med udgangspunkt i forkellige kvotegrupper, blandt andet en for gymnasiekarakterer og en for tidligere studier på universitetet. Du kan henvende dig til en studievejleder for mere information. Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af relevante eksamensbeviser eller lignende. Det skal du også, hvis du søger om optagelse til en uddannelse på grundniveau (markeret med i kataloget) med specifikke adgangskrav i et eller flere gymnasiefag. Hvis du vil søge ind på en uddannelse eller et kursus på avanceret niveau eller på et niveau, der kræver faglige forkundskaber, skal du i god tid kontakte studievejlederen på det institut, hvor du vil læse. Du har også gode muligheder for at tage på et udvekslingsophold eller komme i praktik. Når du studerer på Lunds universitet, kan du ligeledes tage din danske SU med. ansøgningen er digital via: eller Ansøg senest: 15. april 2014 til alle bachelorprogrammer og kurser samt visse master- og magisterprogrammer med start i efteråret oktober 2014 til alle bachelorprogrammer og kurser samt visse master- og magisterprogrammer med start i foråret januar 2015 til master- og magisterprogrammer med start efteråret Yderligere information: Her kan du læse mere om at studere på Lunds universitet, finde guider og se inspirerende interviews med danske studerende. For generelle spørgsmål: På Lunds universitet läser du På Lunds universitet läser du anting en ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål: en universi tetsexamen. De flesta utbildningar går att läsa på båda sätten. Men det finns undantag vill du till exempel bli civilingenjör, läkare eller psykolog så måste du gå ett program. Hur ska man tänka när man väljer? Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det är en trygghet att veta att man har platsgaranti till alla kurser som är obligatoriska i programmet. Du lär också känna din klass bättre, eftersom ni följs åt under studietiden. Även om du läser ett program så ingår det ofta valbara terminer, där du själv väljer en fristående kurs. Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibilitet. Du måste inte ha bestämt vad du ska läsa varje termin på universitetet när du börjar. Du har möjlighet att skapa en unik utbildning och att profilera den med väl valda kurser. Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och intressen. Om du till exempel är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företags ekonomi och nationalekonomi kombinerat med språk studier. Är du istället intresserad av att jobba med bistånd i utvecklingsländer kan du till exempel läsa statsvetenskap, mänskliga rättighetsstudier och freds- och konfliktkunskap. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som vill vidga eller fördjupa din kompetens. Det är också lättare att byta studieort än om du läser på ett program. Examen Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grundnivå, en kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp ska vara i det valda fördjupningsämnet (120 hp för vissa ämnen), varav 15 hp består av ett självständigt arbete. Du kan också välja att läsa vidare på, ytterligare ett eller två år, och ta en master. Möjligheterna är oändliga! Vänd dig gärna till universitetets studievägledare med dina frågor och funderingar: Vänd och läs om Kim och Jens, som valde olika utbildningsvägar. Øresund Universitetsnätverk OBS! Du skal være opmærksom på, at en Øresund dansk Universitetsnätverk 3-årig bachelorgrad på svensk i Øresundsregionen. hedder Øresund Universi er et samarbejde mellem 8 universiteter tetsnätverk kandidat. arbejder Den 2-årige for, at det samlede kursus udbud, biblioteker, overbygning, laboratorier som på og andre faciliteter skal være dansk lettilgængelige hedder kandidat, for alle studerende og forskere i regionen. hedder Således på svensk at forskning master. og uddannelse på begge sider af Øresund komplementerer hinanden. Helsingør Helsingborg Øresund Universitetsnätverk sekretariat Tel eller København E-post Lund Malmö

6 10 11 För Kim Hof var valet lätt. Efter att ha läst samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet ville hon lära sig mer om samhälle, politik och ekonomi och sökte Politices kandidatprogrammet. Folk är mycket öppnare och mer avslappnade här. Det är skönt att allt är så nära, säger Kim Hof, 22 år, och jämför Lund med Järfälla utanför Stockholm, där hon är uppvuxen. När Kim skulle studera vid universitetet ville hon gärna byta miljö. När hon besökte Lund för första gången, promenerade genom ett lummigt Lundagård och tittade in i den pampiga universitetsaulan blev hon förtjust. Nu har hon precis avslutat fjärde terminen på Politices kandidatprogrammet med inriktning mot statsvetenskap. Jag visste vad jag ville läsa och för mig kändes det bra att börja på ett program. Det finns ramar det första året är obligatoriskt men också en stor frihet att välja inom programmet. Det är en bred utbildning som ger en bra grund som man sedan kan bygga vidare på, säger Kim och berättar att hon planerar att förlägga en termins praktik till Vietnam. Jag är adopterad därifrån, har bott och jobbat där lite och talar lite vietnamesiska så det ska bli mycket spännande. Att läsa på Politices kandidatprogrammet innebär mycket självstudier. Kim brukar ha ungefär tre föreläsningar i veckan, varannan vecka är det något seminarium. Vi har mycket bra föreläsare professorer och lektorer som har skrivit våra kursböcker. Det är intressant och givande. Men visst, man måste tycka om att läsa och plöja sidor, gå upp i tid de dagar man inte har föreläsningar och jobba som en vanlig dag. Ett brett program ger både ramar och valfrihet Det blir mycket pluggande hemma i studentlägenheten på Sparta för Kim, men hon hinner också med att arbeta vid sidan av studierna. Hon jobbar både som student ambassadör för den Samhällsvetenskapliga fakulteten och på AF Bostäders kundcenter. Det är nog rätt unikt att ha två jobb vi är ju studenter som konkurrerar om jobben. Men jag gillar att jobba och har varit mycket fokuserad på att hitta arbete och då går det. Efter praktikterminen i Vietnam planerar Kim att bygga på sin utbildning med en master, gärna i ett fransktalande land. När hon avslutat utbildningen är ett av målen att arbeta för en internationell biståndsorganisation. Drömmen är att jobba med utvecklingsfrågor i mindre utvecklade länder, att kunna påverka och förändra. Vad är det bästa med Lund, Kim? Lund är en pittoresk och lummig stad. Här ligger allt så nära och hela staden är gjord för studenter. Det är också bra att det är nära till Malmö och Köpenhamn. Att välja fritt passade mig Matematik var huvudämnet när Jens Sundberg plockade ihop sin examen med fristående kurser. En termin studerade han fysik i Kairo. Nu arbetar han på MAX IV-laboratoriet och fördjupar sig i acceleratorfysik. Jag hade en bra lärare i matematik på gymnasiet och har alltid tyckt att det varit roligt. När jag bestämde mig för att läsa vid universitet kändes det naturligt att välja matte, berättar Jens Sundberg när vi ses på Max IV-laboratoriet i Lund, där han idag arbetar. Jens kände att han hittade rätt från början. Det var roligt att läsa matematik och det gick bra. Efter att han läst A-kursen tog han en paus, arbetade, reste med Transibiriska järnvägen till Peking och fortsatte vidare runt i Asien. Tillbaka i Sverige fortsatte han med B- och C-kursen. För mig fungerade det utmärkt att läsa fristående kurser, att välja fritt och läsa det som kändes rätt för mig och på så vis plocka ihop en bra kombination. Även om man inte läser ett program lär man känna mycket folk. Idag har jag många vänner som jag kursade ihop med. Jens valde att kombinera matematiken med fristående kurser i fysik. Ett stipendium tog honom till The American University i Kairo där han läste fysik och även tog en kurs i arabiska. Det var häftigt med studenter från hela världen och många egyptier. På ett sätt var det samma sak som i Sverige, men samtidigt helt annorlunda kulturen, språket, miljön. När han tagit sin examen såg han att forskningsanläggningen Max IV-laboratoriet i Lund sökte folk. Max IV-laboratoriet har cirka 140 anställda och tar varje år emot cirka 800 forskare inom skilda fält som fysik, kemi, biologi, material vetenskap, geologi, teknik och medicin. Jens fick jobbet som operatör. Det handlar bland annat om att injicera elektroner i de så kallade lagringsringarna. Men han arbetar även med loggning, felsökning och intrimning av injektorn. Just nu arbetar han deltid för att kunna vidareutbilda sig i accelatorfysik. Max IV-laboratoriet är en spännande arbetsplats. Området är komplext och det finns så stora möjligheter att utvecklas. Man blir aldrig fullärd. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Vad är det bästa med Lunds universitet, Jens? Friheten och valmöjligheterna och att man träffar mycket folk. Att man hela tiden lär sig saker, får stimulans och utvecklas.

7 12 13 Stöd och hjälp Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta din situation som student. 9 Biblioteks- och informationsservice Nätverket Lunds universitets bibliotek består av ett 30-tal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser såsom bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Varje student tillhör ett hemmabibliotek, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. Lånekort får man på sitt hemmabibliotek och det är giltigt på alla biblioteken i nätverket. De olika biblioteken ger regelbundet kurser i informationssökning. Det finns även kurser, tester och övningar på webbplatsen. Biblioteken ger också service till studenter med lässvårigheter. Hemsida: Kontaktuppgifter/öppettider: 9 Studentreceptionen I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina frågor, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt person. Du får bland annat veta mer om ansökan och studentlivet, samt information om utbildningar och kurser. Studentreceptionen kan skriva ut studieintyg, byta lösenord till ditt studentkonto och hjälpa dig hitta rätt bland universitetets byggnader. E-post: International Desk samordnar mottagandet av de internationella studenterna, samt anordnar aktiviteter och fadderprogram för att ge de internationella 9 Studievägledning Vi finns för dig som behöver vägledning och information inför och under din studietid. Det kan exempelvis gälla om du är osäker på ditt val av studier, har frågor om vad som krävs för att söka en viss utbildning, olika examina, utbildningars innehåll och inriktning samt vilka yrkesområden olika utbildningar leder till. Du kan också få vägledning i att sätta ihop kurser till en gångbar examen som svarar mot dina intressen. Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in-vägledning, distansvägledning via Skype och telefonvägledning. Via e-post och vår chatt kan du få svar på kortare frågor av informativ karaktär. Besök: Sölvegatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset E-post: mer info: studenterna en trevlig tid vid Lunds universitet. Även svenska studenter är varmt välkomna att ansöka om att bli internationell fadder, samt att delta i vissa aktiviteter. Mer information om de aktiviteter som anordnas hittar du via: E-post: StiL Studentkontosupport hjälper dig med frågor som gäller ditt StiL-datorkonto och trådlösa nätverk. E-post: Samtliga delar av Studentreceptionen hittar du på: Stora Algatan 4, Lund, Tel: För besökstider: 9 Pedagogiskt stöd Du som har en funktionsnedsättning och vill ha stödåtgärder under studierna är välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd. Du erbjuds ett personligt samtal för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder. Det finns möjlighet att under studierna få anteckningsstöd, stöd av mentor, teckenspråkstolk och individuell handledning. Vissa stödåtgärder kräver planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolkar eller anpassning av lokaler. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid. Sölvegatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset Tel: (vx) Mer info: 9 Studieverkstaden Behöver du förbättra din studieteknik? Har du svårt att komma igång med uppsatsen? Är du osäker på språket? Studieverkstaden är öppen för alla studenter vid universitetet. Vi svarar på dina frågor om studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet och erbjuder handledning både individuellt och i grupp. Tillsammans med Studenthälsan ger vi de längre kurserna Våga tala och Börja skriva nu. Vi har också kompetens att hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska. Välkommen att boka tid hos oss! Sölvesgatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset Tel: E-post: 9 Studenthälsan Studenthälsan finns till för dig som är student vid Lunds universitet, vilket inkluderar universitetets utbildningar i Malmö samt Campus Helsingborg. På Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, psykiatriker, sjukgymnast och medicinsk sekreterare. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra. Alla besök tids beställs men du kan också få telefonrådgivning i olika frågor. Ett besök kostar 60 kr. Paradisgatan 5B, Lund Tel: E-post: Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tel: 1177 Mer information: 9 Karriärservice Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service när det gäller förberedelser inför arbetslivet. Bland annat erbjuds du CV-granskning, karriärvägledningssamtal och karriärseminarier. Universitetet har flera karriärcenter, både centralt och på vissa av fakulteterna. Tillsammans med webbportalen MyCareer.lu.se utgör dessa center en länk mellan studier och arbete. För mer information se hemsidor nedan. Lunds universitets jobb- och karriärportal: mycareer.lu.se Karriärservice, Stora Algatan 4, Lund, Arbetslivsforum för dig som studerar humaniora/teologi Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12, Lund , facebook.com/arbetslivsforum Karriärcenter på Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1 (Rum EC1:133), Lund, , Studie- och karriärvägledningen, LTH, Ole Römers väg 3C, Lund Karriärkontoret Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö VentureLab Ekonomihögskolan (hjälper studenter att starta och utveckla företag), Scheelevägen 15 (Ideon Agora), Lund

8 14 15 Henrik Hågemark (bild t.v.) bor i en etta på Vildanden och Malin Bogren (bild t.h.) i ett korridorrum på Delphi. Hitta bostad finns både korridorrum och lägenheter. Det är en skön blandning. Jag har lärt känna nytt folk som bor på korridor så det är kul att hänga där Burlöv. I Malmö finns bland annat Malmö Studenthus med 670 nyrenoverade lägenheter. Pendelavstånden är korta och kommunikationerna goda. Landskrona, ibland. som inte ligger mer än 15 minuter från Lund är ett Konkurrensen om rum och lägenheter är tuff vid annat alternativ liksom Hässleholm, med 30 minuters Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning, särskilt vid terminsstarten. Därför är det bra om du tidigt tar reda på vilka möjligheter som finns och ställer dig i bostadskö i god tid. halvår eller ett år, berättar Malin. Hon tycker att det nästan bara finns fördelar med korridorboende. Är man ny i Lund och inte känner så många händer det nästan alltid något i korridoren middagar och fester. I det stora köket hon delar med terminsstarten. Många nyblivna studenter tackar ja till ett första boende för att ha någonstans att bo. Väl på plats i Lund är det lättare att leta bostad. En bit in på terminen brukar bostadssituationen klarna upp något och kanske hittar du just det där perfekta korridorrummet, lägenheten eller kollektivboende som du har resväg från Lund. Information om lediga boenden finns på respektive kommuns hemsida. I Helsingborg finns det ingen gemensam bostadskö eftersom det finns för många olika bostadsaktörer. Oavsett om man vill söka studentlägenhet eller lägenhet på den övriga bostadsmarknaden måste man AF Bostäder är den största studentbostadsförmedla åtta andra studenter kan man sätta sig och plugga längtat efter. därför söka direkt hos den fastighetsägare man vill bo ren i Lund. Företaget äger och förvaltar närmare studentbostäder lägenheter, pentryrum om man känner sig ensam eller bli inspirerad av någon som lagar en maträtt man aldrig tidigare har prövat. Bostad via studentnationerna hos. I Helsingborg finns det idag sex olika studenthem. Inget av dem ligger längre än minuters cykelväg och korridorrum. När du blivit antagen som student registrerar du dig på och ställer dig Andra boendealternativ De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhanda håller också bostäder och har egna köer till sina lägenheter bort från Campus. På kan du hitta då i AF Bostäders kö. Registera dig så fort antagnings Henrik Hågemark, som läser idé och lärdomshistoria och studentrum. Vissa nationer kräver att man är kontaktuppgifter till alla studentboenden, länkar till beskedet kommer då kan du få förtur till bostäder på politices kandidatprogrammet, ställde sig i AF medlem. Studenter som är aktiva på nationen får andra fas tighets ägare och hyresvärdar samt annonser reserverade för novischer, nybörjare. Glöm inte att Bostäders bostadskö några månader innan han skulle oftast bostad snabbare. Många nationer har novisch- för inne boende och andrahandsalternativ i staden. senare under terminen bli medlem i Studentlund och börja plugga. utlottning i början av varje termin. Kontakta hus därmed medlem i Akademiska föreningen. Annars Jag ville gärna ha en etta och fick det till slut, förmannen på din nation för mer information och riskerar du att förlora din bostad eller köplats. Malin Bogren drog en vinstlott i novischlotteriet hos AF Bostäder och fick fritt välja sitt boende när hon började plugga. Hon föll för ett studentrum med eget badrum på Delphi i norra Lund och trivs jättebra. Malin går sjätte terminen på juristprogrammet berättar han. Henriks etta på 27 kvadratmeter ligger på fjärde våningen i studentboendet Vildanden. Lägenheten är ljus och mysigt inredd med loppisfynd och lite nytt från Ikea. Det är inte stort men Henrik har lyckats dela in sina 27 kvadratmeter i sovrum, matsal och ansökningshandlingar. Akut behov av bostad Har du akut behov av bostad kan du kontakta studenternas egen bostadsförmedling Bopoolen, Här lägger privatpersoner som AF Bostäder Tunavägen Bopoolen AF-borgen i Lund, 4 våningen och är mitt i c-uppsatsskrivandet när vi ses i hennes student rum på Delphi. Rummet trivsamt möblerat vardagsrum. Vi har haft nyårsmiddag här med förrätt, varmrätt vill hyra ut rum eller del i lägenhet ut annonser. Som student kan du själv lägga in annons om den bostad Lunds universitets 13 nationer med soffa, säng, skrivbord, mysiga gardiner och en gitarr på väggen har varit hennes hem i snart tre år. Det är mycket socialt att bo här. Vi är nästan som en familj. Jag har träffat många av mina bästa vänner här på korridoren, några av dem är utbytesstudenter. och efterrätt och bakade till och med bröd i min lilla ugn. Vid sex personer går väl gränsen när man ska ta hem vänner och titta på film. Vildanden ligger en liten bit från centrum, men det är nära till allt mataffärer, pizzeria och köpcen du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också kontraktsförslag, lagar och regler och tips på hur man ska gå till väga för att leta och hyra ut bostad. Bo utanför Lund Malmö Studenthus Thomsons väg 32 A Helsingborg Två av rummen är reserverade för studenter som kom ter. Henrik gillar också att det är grönt där han bor, Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alterna mer från olika delar av världen. De brukar stanna ett mycket träd och blommor. Ett stort plus är att det tiv att bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och

9 16 17 Ta chansen studera utomlands! Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser cirka lundastudenter ut i världen. En av dem är Clara Alfsdotter som studerat arkeologi vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia i Lund. Hon valde att resa som utbytesstudent till Pontifica Universidad Católica de Perú i Lima. En av de allra bästa erfarenheterna var att jag fick delta i en utgrävning via utbytesprogrammet. Under en månad bodde jag i en by vid kusten i norra Peru. Människorna och arkeologin var fantastiska, berättar Clara, som skrev sin magisteruppsats om sina erfarenheter när hon återvände. Clara hade många fantastiska upplevelser med sig hem från Peru. Vardagslivet i storstaden Lima gjorde avtryck. Hon handlade ofta på små lokala matmarknader. Stadsbussen var en minibuss, där en man hängde ut från dörren och försökte överrösta den höga latinamerikanska popmusiken när han skrek ut alla hållplatser. En härlig resa till staden Iquitos i Amazonas och en strapatsrik busstur till bolivianska gränsen är andra oförglömliga minnen. Det var härligt att inse att man klarar sig så bra på egen hand i ett främmande land allt löser sig! Rent studiemässigt är jag mycket glad över att jag fått en helt ny syn på den svenska arkeologin och på vetenskapsbedrivandet, såväl i Sverige som i Peru. Den största skillnaden är att få peruaner har möjlighet att studera vid ett så fint universitet som jag gjorde. I Lima var universitetet som ett eget litet samhälle omgivet av murar och vakter. Det är stor skillnad mot öppenheten i Sverige. Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de flesta utländska universitet. Du kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds universitet och utgöra en del av din examen. För William Potocki, som läser systemvetenskap vid Ekonomihögskolan, var det en självklarhet att läsa utomlands under studietiden. Han har alltid velat jobba utomlands och att läsa en utbytestermin gav honom chansen att prova på att leva i ett annat land. Valet föll på Singapore Management University, SMU, vilket visade sig vara ett bra val. Utbildningen höll samma kvalitet som vid Lunds universitet. Lärarna var väldigt duktiga och många av dem hade en kombinerad tjänst med undervisning på universitetet och jobb på något av de stora företagen i Singapore. Detta gjorde att vi fick jobba med case i undervisningen som faktiskt hade hänt på riktigt, berättar William. Det visade sig att sättet att undervisa skilde sig mycket mellan Sverige och Singapore. På universitetet i Singapore gällde det att vara delaktig hela tiden under föreläsningarna. Man diskuterade mycket och sedan betygsattes studentens delaktighet. Vi hade också mer redovisningar än vad man vanligtvis har i Sverige. Men det var lärorikt att göra presentationer för klassen och jag tycker att jag har utvecklats massor, säger William. Vart kan jag åka? Lunds universitet deltar i flera utbytesprogram, bland annat Nordplus för studier i Norden, Erasmus för studier inom Europa och Erasmus Mundus Action 2 för studier i till exempel Asien och Mellanöstern. Universitetet har dessutom samarbetsavtal med en mängd utländska universitet ibland annat USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Nya Zeeland. Jag valde att studera i ett annat land därför att jag älskar äventyr och att prova på nya saker! Att jag lärde mig tala flytande spanska i Peru är jag oerhört glad över, säger Clara Alfsdotter. Detta är det bästa jag har gjort i hela mitt liv, säger William. Jag hade så roligt och fick så många värdefulla kontakter för framtiden. Och att ha studerat på ett universitet i Singapore, som är affärscentrum för Asien, är också bra för cv:t. Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla kontakter med universitet runt om i världen. Läs mer om internationella möjligheter på internationellt. Hur söker jag? För att söka utbytesstudier måste du vara inskriven för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha klarat av en termins studier, dvs 30 högskolepoäng. Börja med att undersöka vilka möjligheter som finns vid den institution där du studerar. Många institutioner har breda kontaktnät ute i världen, deltar i internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa avtal med universitet både i Europa och i andra delar av världen. En annan möjlighet är att söka sommaraktiviteter utomlands samt utbyte vid University of California. Dessa utbytesplatser är öppna för alla studenter oavsett vad man studerar och går att söka till en gång om året. Du möter världen även i Lund. Visste du att Lunds universitet tar emot flest internationella studenter av alla svenska universitet? På många av de kurser och utbildningar som ges på engelska går både svenska och utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att uppleva den internationella atmosfären möjligheten till nya perspektiv och internationella bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för internationella studenter. Mer information hittar du på För mer information kontakta din fakultet eller besök hemsidan

10 18 19 Studentlivet Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till att nya studenter vallfärdar till Lund varje termin. Studentlivet ger många intressanta erfarenheter och möjlig heter att utvecklas även utanför föreläsningssalarna. För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara medlem i Studentlund, Teknologkåren eller Smålands nation. De har alla en mängd aktiviteter att engagera sig i! 9 Studentlund Studentlund är ett samarbete mellan många nationer, kårer och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet ger dig tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklubbar, intressanta föredrag, utbildningsbevakning, scenuppsättningar, mängder av stipendier och studentrabatter och mycket mer. Så blir du enkelt medlem: När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet: gå in på registrera dig som medlem och betala in medlemsavgiften. Ditt medlemskort (studentlegitimation) får du hemskickat efter att du avslutat registreringen genom att besöka den nation som du vill bli medlem i. Om du är medlem sedan tidigare får du en terminsräkning skickad på posten och fortsätter att vara medlem genom att betala den. All information om hur du blir medlem finns att läsa på Studentlunds hemsida. 9 Akademiska föreningen mötesplatsen Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och få många nya vänner? Då ska du gå med i något av Akademiska Före ningens utskott. Det är en härlig känsla att vara med och fixa inför kväll en och sedan se resultatet, säger Björn Jonsson som är engagerad i studentaftonsutskottet. Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund lockat intressanta gäster från hela världen. Jimi Hendrix, Ingmar Bergman och Drottning Margrethe är bara några exempel. Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba med grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ordkonst vara utskottet för dig. Radio AF som sänder radio fem dagar i veckan är utskottet som ständigt söker nya medlemmar. En del gör bara ett par inslag, andra tillbringar hela sin fritid här, berättar Anders Wigren som är engagerad i Radio AF. Akademiska Föreningens syfte är att vara en mötesplats för studenter, före detta studenter och universitetsanställda. AF-borgen i Lundagård är den fysiska mötesplatsen inte minst genom studieplatserna och aktiviteterna i caféet Athen. Spex, teater och poesiaftnar i AF-borgen händer det alltid något. Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille för nya studenter. Då finns nationer, studentföreningar, AF:s olika utskott, företag och många fler på plats och presenterar sig. 9 Lär känna folk på nationerna Vid Lunds universitet finns 13 nationer. De äldsta bilda des bara några år efter det universitetet grundades. Ett sätt att delta i nationslivet är att arbeta ideellt. Lotta Hermansson, student från Göteborg, valde att bli lunchmästare på Göteborgs nation. Det innebär att hon en förmiddag varannan vecka ansvarar för nationens kök där det lagas mat till 50 personer. Det är ett bra sätt att lära känna människor som går olika utbildningar och kommer från olika delar av landet. Som tjänsteman har man vissa fördelar som gratis inträden och förköp till stora evenemang, berättar Lotta. Birgitta Nilsson, student på psykologprogrammet, har sjungit i kör sedan hon var tonåring. När hon började studera i Lund valde hon att gå med i Kalmars, Blekingskas och Wermlands gemensamma nationskör, Gudrunkören: Kören tar emot alla som vill vara med och det gör att det blir en väldigt gemytlig stämning. Kören ger mig lite annan verklighet än studierna, berättar hon. Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, stipendie utdelning och egna tidningar är andra aktiviteter på nationerna. Läs mer om Lunds 13 nationer på 9 Var med och påverka utbildningen Som student vid Lunds universitet kan du vara med och påverka kurslitteratur och upplägg av utbildningsprogrammen. Ett sätt är att gå med i någon av Lunds nio studentkårer. Kårerna har dagliga diskussioner med universitetets och fakulteternas ledningar och tillsätter runt 1000 förtroendevalda studenter som granskar utbildningar och gör de bättre. Dessutom anordnas arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och mottagningar av de nya studenterna. Lunds universitets studentkårer, LUS, är en sam arbets organisation för alla nio studentkårer och bevakar runt lundastudenters intressen gente mot uni ver sitetet, kommunen och regionen. Valet av ny rektor, bostadspolitik och rätten till anonyma tentor är några av de prioriterade frågorna. Man följer också noggrant vad som händer på utbildningsområdet nationellt. Clara Lundblad, teologistuderande och ordförande i LUS, rekommenderar varmt alla studenter att engagera sig i en kår: Kårerna är ett bra mötesforum du lär känna massa fantastiska människor, får näringslivskontakter och möjlighet att skriva allt från remisser och debattartiklar till att koka kaffe. Det är ett bra och konkret komplement till studierna. 9 Vill du veta mer? Särskild information om kårer, nationer och Akademiska föreningen finns på

11 20 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet 21 Detta uppslag visar Lunds universitets utbildningsutbud för hela året. På övriga sidor i katalogen hittar du alla kurser och program du kan söka nu inför höstterminen 2014 (utom master- och magisterprogram, som du hittar på Mer information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på OBS! Endast vissa av nedanstående Master-/Magisterprogram är ansökningsbara den 15 april inför höst terminen Flertalet av programmen har sista anmälningsdag 15 januari 2015 för start höstterminen Mer information om aktuellt utbud och vilka anmälningstider som gäller för varje program hittar du på Program på nybörjarnivå och Master-/Magisterprogram Arabiska studier Arbetsterapeutprogrammet Arkitektutbildning Audionomprogrammet Barnmorskeutbildning Beteendevetenskap Biomedicinprogrammet Brandingenjörsutbildning Civilekonomprogrammet: Analytisk Språklig (7 olika språk) Civilingenjör: Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Informations- och kommunikationsteknik Industriell ekonomi Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Medicin och teknik Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Digitala kulturer Dramatik Ämnen Ekonomie kandidatprogrammet Equality and Diversity Management Europastudier med humanistisk profil Food Service Management (Hbg) Freds- och konfliktvetenskap Fri konst Genusvetenskap Högskoleingenjör: Byggteknik Arkitektur Byggteknik Järnvägsteknik Byggteknik Väg- och trafikteknik Datateknik Datateknik logistik Elektroteknik med automationsteknik Industrial Service Management (Hbg) Industridesign Japanska Journalistutbildning Juristprogrammet Kriminologi Kyrkomusik Logistics Service Management (Hbg) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Modevetenskap Musikerutbildning (12 inr.) Musiklärarutbildning Mänskliga rättigheter Naturvetenskapligt program: Astronomi och astrofysik Biologi Fysik Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik Meteorologi o biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi och ekosystemanalys Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Personal- och arbetslivsfrågor Politices kandidatprogram Praktisk filosofi, politik och ekonomi Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet (3 inr.) Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsplanering urban och regional utveckling Service Managementutbildning (Hbg): Health Hotel & Restaurant Retail Tourism Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Skådespelarutbildning Socionomutbildning Specialistsjuksköterskeprogrammet (12 inr.) Språkkonsultutbildningen Strategisk kommunikation (Hbg) Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Teknisk bastermin Tekniskt basår Teologiprogrammet Trafikflygare Utvecklingsstudier Ämneslärarprogrammet Öst- och Sydöstasienkunskap (2 inr.) Ekonomi, 60 hp Corporate and Financial Management Economics Entrepreneurship European and International Tax Law Finance Globalization, Brands and Consumption Hälsoekonomi och styrning i vården Informationssystem International Economics with a focus on China International Marketing and Brand Management Managing People, Knowledge and Change Redovisning och ekonomistyrning Redovisning och revision Sustainable Business Leadership Ekonomi, 120 hp Economic Demography Economic Development and Growth Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Economic History Economics Finance Statistics Technology Management Humaniora och teologi, 120 hp ABM-master (arkiv, bibliotek och muséer) Applied Cultural Analysis Arkeologi teori och praktik Europastudier med humanistisk profil Film and Media Production Historiska studier Kognitionsvetenskap Litteratur kultur medier (8 inr.) Språkvetenskap (16 inr.) Teologi och religionsvetenskap The Religious Roots of Europe Visual Culture Översättarutbildning Juridik, 120 hp Mänskliga rättigheter Sjörätt Konstnärlig utbildning, 120 hp Musikerutbildning (14 inr.) Kyrkomusik (3 inr.) Fri konst (2 inr.) Teater (3 inr.) Medicin/vård, 120 hp Audiologi och logopedi (2 inr.) Biomedicin (2 inr.) Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap (2 inr.) Medicinsk vetenskap Naturvetenskap, 120 hp Astrofysik Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Bioinformatik Biologi (9 inr.) Fysik (6 inr.) Geologi Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning Geografisk informationsvetenskap Kemi Matematik Matematisk statistik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap (6 inr.) Molekylärbiologi (4 inr.) Nanokemi Naturgeografi och ekosystemanalys Proteinvetenskap Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi Samhällsvetenskap, 120 hp European Affairs Programme Genusstudier Globala studier International Development and Management (LUMID) Master in Service Management (5 inr.) (HBG) Masterprogram i strategisk kommunikation (HBG) Personal- och arbetslivsfrågor Samhällsvetenskap (18 inr.) Strategic Public Relations Utvecklingsstudier Welfare Policies and Management Teknologi, 120 hp Arkitektur Bioteknik Energi- och miljöeffektiva byggnader Fotonik Industridesign Katastrofriskhantering och klimatanpassning Livsmedelsteknik Nanovetenskap System på chips Hållbar stadsgestaltning Trådlös kommunikation Vattenresurshantering Övriga masterprogram, 120 hp Asienstudier Environmental Management and Policy Environmental Studies and Sustainability Science Human Factors and System Safety Mellanösternstudier Miljöstrategisk styrning Arabiska Arbetsterapi Arkeologi Arkivvetenskap Astronomi Audiologi Biologi Bioinformatik Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Danska Ekonomisk historia Engelska Entreprenörskap Etnologi Europastudier Filmvetenskap Filosofi Folkhälsovetenskap Forsknings- och teknikpolitik Franska Freds- och konfliktvetenskap Fysik Företagsekonomi Genusvetenskap Geografi Geologi GIS geografisk informationsbehandling Grekiska Handelsrätt Hebreiska Historia Historisk arkeologi Historisk osteologi Humanekologi Idé- och lärdomshistoria Informatik Isländska Italienska Japanska Jiddisch Journalistik Juridik Kemi Kinesiska Kognitionsvetenskap Konsthistoria och visuella studier Kulturvetenskaper Latin Lingvistik Litteraturvetenskap Litterärt skapande Logopedi Luftfart Matematik Matematisk statistik Medicinsk strålningsfysik Medie- och kommunikationsvetenskap Mediehistoria Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Miljöstrategi Miljövetenskap Museologi Musik Musikvetenskap Mänskliga rättigheter Nationalekonomi Naturgeografi och ekosystemanalys Nordiska språk Numerisk analys Nygrekiska Omvårdnad Pedagogik Polska Praktisk filosofi Psykologi Religionsvetenskap Retorik Rumänska Ryska Rättssociologi Samhällsgeografi Service management Sjukgymnastik Socialantropologi Socialt arbete Sociologi Spanska Statistik Statsvetenskap Strategisk kommunikation Svenska Synkrotronljusbaserad vetenskap Teatervetenskap Teknik Teoretisk filosofi Teoretisk fysik Tyska Utvecklingsstudier Öst- och centraleuropakunskap Våra master- och magisterprogram hittar du på

12 22 23 Program Nybörjarprogram och övriga program

13 24 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 25 data Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Systemvetenskapliga kandidatprogrammet erbjuder dig en bred och gränsöverskridande utbildning där du bygger upp kunskaper och färdigheter för att möta de krav som du kan komma att ställas inför i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem. På programmet lär du dig att designa informationssystem som är väl anpassade efter användares och verksamheters behov. Alla typer av organisationer behöver informationssystem för att stödja sina verksamheter. Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem, t.ex. när du bokar tåg-, flyg- och konsertbiljetter, laddar ner videoklipp från YouTube, kommunicerar med vänner på Facebook eller handlar på nätet. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem, webbsidor och e-handelsportaler. Eftersom informationssystem är centrala och bland det mest betydelsefulla i företag, myndigheter, organisationer, samhället och i människors vardag, är efterfrågan på personer med kompetens för att utveckla och designa informationssystem stor. Mer om utbildningen hittar du på Ekonomi, administration, turism Ekonomie kandidatprogram Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag? Detta är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen. Det här är programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen! Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde. Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar som du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget. Du kan kombinera dina studier i Lund med studier utomlands, tack vare Ekonomihögskolans stora utbud av partneruniversitet. Du kan med fördel också kombinera studierna med praktik. Efter studierna har du möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. Programmet, som består av tre års studier (180 hp), leder till en ekonomie kandidatexamen. Med en ekonomie kandidatexamen är du behörig att söka medlemskap i Civilekonomförbundet. Mer om utbildningen hittar du påwww.ehl.lu.se/ekonomprogrammet. Mer om utbildningen hittar du på ekonomprogrammet Kandidatprogram i Service Management, Health Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vårt tvärvetenskapliga kandidatprogram ger dig breda kunskaper om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av verksamheter där service och kundrelationer är centrala. Vårt samarbete med företag och organisationer utgör en viktig plattform för utbildningen och vi arbetar aktivt med gästföreläsningar och studiebesök. När du söker till programmet väljer du mellan fyra inriktningar: Health, Hotel & Restaurant, Retail eller Tourism. Om inriktningen: Health Management ger dig färdigheter i att planera, driva, effektivisera och utveckla verksamheter med fokus på hälsa. Du kommer att studera ledarskap, organisation och ekonomi med särskilt fokus på speciell kunskap som branschen efterfrågar. Du lär dig också att analysera och utveckla nya affärsidéer för såväl den traditionella hälso- och sjukvården men också för fitness- och wellness orienterade verksamheter. Studera utomlands: Det finns flera möjligheter att åka utomlands, antingen via utbytesavtal eller via centrala utbytesplatser. Framtid: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som ekonom, verksamhetsansvarig, controller, projektledare, hälsoutvecklare, platschef eller andra befattningar inom serviceintensiva företag. Utbildningens bredd ger dig även möjlighet att göra internationell karriär eller starta eget företag. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vårt tvärvetenskapliga kandidatprogram ger dig breda kunskaper om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av verksamheter där service och kundrelationer är centrala. Vårt samarbete med företag och organisationer utgör en viktig plattform för utbildningen och vi arbetar aktivt med gästföreläsningar och studiebesök. När du söker till programmet väljer du mellan fyra inriktningar: Health, Hotel & Restaurant, Retail eller Tourism. Om inriktningen: Hotel & Restaurant Management gör dig väl insatt i hur branschen fungerar när det gäller kundrelationer, organisationsstrukturer, personalledning och företagens roll i samhället. Du lär dig arbeta kreativt med konceptutveckling och upplevelsedesign, du får en inblick i måltidsproduktion, distribution och kvalitetsaspekter samt grundläggande kunskaper i det juridiska regelsystemet och handelsrättsliga aspekter. Studera utomlands: Det finns flera möjligheter att åka utomlands, antingen via utbytesavtal eller via universitetets centrala utbytesplatser. Framtid: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som t ex. receptionschef, restaurangchef, driftansvarig, inköpsansvarig, marknadsförare, bokningschef eller andra ledarbefattningar inom serviceintensiva företag. Utbildningens bredd ger dig även möjlighet att göra internationell karriär eller starta eget företag. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vårt tvärvetenskapliga kandidatprogram ger dig breda kunskaper om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av verksamheter där service och kundrelationer är centrala. Vårt samarbete med företag och organisationer utgör en viktig plattform för utbildningen och vi arbetar aktivt med gästföreläsningar och studiebesök. När du söker till programmet väljer du mellan fyra inriktningar: Health, Hotel & Restaurant, Retail eller Tourism. Om inriktningen: Inriktningen Retail Management ger dig färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag och organisationer inom detaljhandeln. Detaljhandeln är en av de största näringsgrenarna i landet och innefattar allt från mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Du får kunskap om utformning, utveckling, sortiment och upplevelser i butiken samt om nätverk, yrkesroller och relationer inom detaljhandeln. Studera utomlands: Det finns flera möjligheter att åka utomlands, antingen via utbytesavtal eller via universitetets centrala utbytesplatser. Framtid: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som butikskommunikatör, marknadsförare, projektledare, butikschef, inköpare, Category Manager eller andra befattningar inom serviceintensiva företag. Utbildningens bredd ger dig även möjlighet att göra internationell karriär eller starta eget företag. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vårt tvärvetenskapliga kandidatprogram ger dig breda kunskaper om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av verksamheter där service och kundrelationer är centrala. Vårt samarbete med företag och organisationer utgör en viktig plattform för utbildningen och vi arbetar aktivt med gästföreläsningar och studiebesök. När du söker till programmet väljer du mellan fyra inriktningar: Health, Hotel & Restaurant, Retail eller Tourism. Om inriktningen: Inriktningen Tourism Management riktar sig till dig som vill ha världen som arbetsfält och som gärna arbetar med värdskap, ledarskap och har ett intresse för besöksnäringen. Du får kunskap om hur man utvecklar hållbara destinationer, hur turistnäringens nätverk och relationer samverkar, hur upplevelser och konsumtion hänger samman samt hur framgångsrikt entreprenörskap skapas. Studera utomlands: Det finns flera möjligheter att åka utomlands, antingen via utbytesavtal eller via utbytesplatser. Framtid: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som turistchef, destinationsutvecklingskonsult, Operations Manager, Travel Consult ant, Travel Manager eller andra befattningar inom serviceintensiva företag. Utbildningens bredd ger dig även möjlighet att göra internationell karriär eller starta eget företag. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i Logistics Service Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Utbildningen ger dig kompetens för att kunna utveckla innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sätter kunden och service i centrum. Här utvecklar du en "verktygslåda" bestående av olika logistikmetoder och modeller för logistiksystem och servicelösningar för att öka lönsamheten. Programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att de problemområden och frågeställningar som behandlas i utbildningens olika moment integrerar kunskap från tekniska, ekonomiska och service managementbaserade områden. Programmet är utvecklat tillsammans med företag och organisationer verksamma inom logistikbranschen, på så vis får du högaktuell branschkunskap och värdefulla kontakter inför framtiden. Studera utomlands: Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra internationella kontakter för att skapa internationella förutsättningar för dig som student. Det finns flera möjligheter att åka utomlands, antingen via institutionens utbytesavtal eller via universitetets centrala utbytesplatser. Framtid: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som t ex. logistikchef, projektledare, informatör, inköpare, distributionsansvarig, platschef eller andra befattningar inom logistik, varuflöden och transportekonomi. Du har kunskap om logistikrelaterade frågor inom företag och kan skapa effektiva servicelösningar. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management. Mer om utbildningen hittar du på Humaniora/Teologi Kandidatprogram i digitala kulturer Behörighet: Grundläggande behörighet Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Internet, digitala och nätbaserade miljöer dominerar idag stora delar av vardagslivet och vår kultur. Därför är det viktigt att förstå handlingsmönster och föreställningsvärldar som uppstår när vi relaterar till varandra, till samhället, till konsumtion och kulturproduktion genom digitala teknologier. När humanistiska ämnen har blivit allt mer efterfrågade för att kunna problematisera och analysera situationen är det också avgörande att kunna behärska de digitala verktygen för att delta i utvecklingen. Vi utbildar kompetenta humanister som kan kommunicera med olika grupper som har skilda kunskaper om digitala medier och teknologier. Kandidatprogrammet förenar teoretiska ämneskunskaper och analytiska samt kommunikativa färdigheter med färdigheter i digital medieproduktion, utifrån arbetslivets önskemål om kultur- och samhällsanalytiker med både generella och specifika kunskaper. Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

14 26 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 27 Programmet anknyter genomgående till arbetslivet, t ex genom en verksamhetsförlagd kurs och ett flertal projektkurser. Det ingår en valbar termin som ger din utbildning en unik profil. Du som har läst programmet kan bland annat arbeta med digitala strategier och kulturförmedling, inom webbredaktioner, på kommunikations- och webbyråer, som researcher i digitala produktionssammanhang, som webbanalytiker och som projektledare i digitaliseringsprojekt, men det ger dig också förutsättningar att hantera de förändringar som sker i samhället och själv skapa egna möjligheter på arbetsmarknaden. Mer om utbildningen hittar du på kursutbud/hgdik/ Kandidatprogram i modevetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Inom kandidatprogrammet i modevetenskap skaffar du dig redskap att insiktsfullt tolka vår tids mode och trender. För detta krävs kunskaper om mode som visuellt uttryck, som kulturarv och materiell kultur. Det behövs en inblick i modebranschens organisation. I programmet tränar du dig i att analysera modets roll, dess uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Programmet fokuserar på mode i beklädnad och kropp, exempelvis i kläder, skor, frisyrer och kroppsliga förändringar, men mode som fenomen studeras även inom andra estetiska och livsstilsrelaterade uttryck. I programmet utvecklar du en kritisk förståelse för mode som en betydelsefull kulturindustri som positionerar individen i en social och global värld. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning och kurser i entreprenörskap och projektledning får du tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Mer om utbildningen hittar du på kursutbud/hgmov/ Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Europastudier vid Språk- och Litteraturcentrum är ett treårigt kandidatprogram som har en humanistisk profil och samtidigt en tydlig fokus på för anställningsbarheten relevanta kunskaper och färdigheter. Europastudier syftar till att erbjuda en innovativ och väl integrerad utbildning inom dels europeisk idé- och kulturhistoria och dels ett av de språk som kan studeras vid Språk- och litteraturcentrum. Nutidsrelevanta frågor som berör identitetskonstruktionsprocesser, samt kulturens och identitetens påverkan över europeiska processer som integration och utvidgning skall lyftas fram. Programmet inkluderar också moment som syftar till att ge kunskaper och praktiska erfarenheter inom entreprenörskap och projektledning. Mer om utbildningen hittar du på europastudier/program/kandidatprogram Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Platser: 20 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Men det är också en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen som huvudområde. Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd för sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska kunskaper utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och analys som också tar hänsyn till värde aspekter. Din utbildning ger dig de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera för olika ståndpunkter. Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Mer om utbildningen hittar du på kandidatprogram-ppe/ Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen i dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken och det sociala livet till individers sökande efter mening. Om du öppnar en dagstidning inser du att religion är något som dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar dessutom från tid till tid och från människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv. Du lär dig att studera religion och tro på ett vetenskapligt sätt för att få en bredare och djupare förståelse både för individer och för samhällen utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Kandidatprogrammet spänner över många olika ämnen, och du väljer själv var du vill lägga din tonvikt. Inom programmet kan du bekanta dig med såväl kristendomen som övriga världsreligioner och lära mer om deras rötter, deras utveckling fram till idag och hur de på olika sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Du kan också välja att studera till exempel beteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, tros- och livsåskådningsvetenskap. Studierna avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats. Utbildningen passar för dig som är intresserad av teologi och religionsvetenskap och som ser en yrkeskarriär inom information, kultur, journalistik och utbildning. Programmet är också utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom Svenska kyrkan. Blivande pastorer inom andra samfund kan ha god nytta av denna utbildning. Mer om utbildningen hittar du på information/kommunikation Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Platser: 30 Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vad har kritiskt tänkande, kreativitet och digitala medier gemensamt? Jo, det är några komponenter som symboliserar kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Vill du arbeta som kommunikatör med både traditionella och nya medier? Kan du se dig själv som projektledare för internetbaserade projekt? Då ska du läsa denna treåriga tvärvetenskapliga utbildning som fokuserar på strategier för kommunikation, människor och digitala medier. Detta är den första utbildningen i Sverige som kombinerar strategisk kommunikation med digital kommunikation. Utbildningen förenar den strategiska kommunikationens samhälleliga och sociala aspekter med kunskap om digital kommunikation, utvecklingsmetoder och interaktionsdesign. Utbildningen är väl anpassad att möta dagens behov i näringslivet och ger kompetens inom ett brett område som efterfrågas allt mer av både organisationer och företag. Organisationsperspektivet löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Efter utbildningen kan du arbeta på företags och organisationers kommunikationsavdelningar eller ingå i projektorganisationer och utvecklingsteam. Du kommer att kunna arbeta både praktiskt och strategiskt med kommunikationsplanering, digitala medier, internetstrategier samt risk-, krav- och kvalitetsanalyser. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på. Mer om utbildningen hittar du på php?id=1981 Kandidatprogram i strategisk kommunikation Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Platser: 50 Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Vill du utveckla organisationers varumärke och relationen till olika målgrupper? Vill du jobba med den interna kommunikationen och göra de anställda delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen? Är du intresserad av att utveckla en förmåga att förmedla budskap genom text och bild? Då ska du läsa programmet i strategisk kommunikation. Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är unikt i Sverige och erbjuder en utbildning med målet att du ska bli en analytisk och praktiskt kunnig kommunikatör. Du tränas i såväl retorik och praktisk svenska som webbdesign och visuell kommunikation. Under utbildningen kopplas teoretiska kunskaper inom områdena marknadskommunikation, public relations och internkommunikation till yrkeslivet. Detta görs bland annat genom en praktikperiod under utbildningens fjärde termin och gästföreläsare från näringslivet. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov och du kommer att möta lärare från flera ämnen såsom företagsekonomi, statsvetenskap och retorik. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel informatör, marknadskommunikatör och webbredaktör inom både privata och offentliga organisationer. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på. Mer om utbildningen hittar du på php?id=1972 Juridik Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: max 20 platser tillsätts genom alternativt urval (se lu.se/ujik), övriga platser enligt Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Juridicum i Lund kan erbjuda dig en av landets bästa juristutbildningar, med hög lärartäthet och många undervisningstimmar med skickliga lärare som följer dig genom de nio terminer som leder fram till en juristexamen. Utbildningen är inriktad på att du ska skaffa dig juridiska kunskaper och färdigheter i analys, argumentation och problemlösning. Stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning. Juristprogrammet består av sex terminer obligatoriska kurser och tre terminer fördjupningskurser och examensarbete. Efter termin sex har du möjlighet att ta en kandidatexamen i rättsvetenskap. Du som går vidare mot en Juristexamen har ett stort utbud kurser på att välja bland, i syfte att fördjupa och bredda dina kunskaper inom valt ämnesområde. Du har även möjlighet att läsa andra kurser vid Lunds universitet eller på annan ort som då kan ingå i din examen. Vi uppmuntrar till studier utomlands och har ett antal partneruniversitet världen över. På termin 5 ingår viss praktik och som valbar kurs kan du sedan även välja att praktisera hel eller del av termin i Sverige eller utomlands. Juridicum har ett stort och välutrustat bibliotek med många studieplatser, generösa öppettider samt en av Nordens främsta samlingar av svensk och utländsk juridisk litteratur. Med vår gedigna utbildning i ryggen är du väl rustad för ett arbete inom såväl privat som offentlig sektor, både i Sverige och internationellt, där det handlar om att lösa komplexa problem. Kursstart 27/8 Mer om utbildningen hittar du på Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

15 28 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 29 Matematik/naturvetenskap Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Platser: 25 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Vill du studera avlägsna galaxer eller leta efter liv på andra planeter? Vill du förstå hur svarta hål fungerar eller vill du utveckla avancerade datorsimuleringar av komplicerade astrofysikaliska processer? Allt detta och mycket mer arbetar astronomer med. De använder fysiken för att förklara universum och dess beståndsdelar, från det allra minsta som processer på atomnivå, till det allra största som galaxer och universum självt. Vid Lunds universitet läser du en blandning av kurser i fysik, matematik och astronomi, som ger dig en mycket god grund för att angripa astrofysikaliska problemställningar. Under de fyra första terminerna på programmet tillägnar du dig de baskunskaper i fysik och matematik som du behöver för att gå vidare. Under den femte och sjätte terminen läser du först en allmän grundkurs i astronomi följt av fördjupade studier. Under den sjätte terminen gör du även ett projektarbete tillsammans med en eller flera forskare vid institutionen. Mer om utbildningen hittar du på Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 samt 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Biologi handlar om allt levande. Biologer har därför kunskap om allt från arvsmassans och cellernas struktur och funktion till organismers samspel med varandra och sin omgivning. Biologer kan studera fysiologiska processer från molekyl- och cellnivå till organ och vävnader, eller söka förklaringar till hur klimatförändringar påverkar ekosystemen. Biologer studerar också biodiversitet och hur hotade arter kan bevaras, den evolutionära förklaringen till arters utveckling, transport, ackumulering och nedbrytning av miljögifter och globala ekologiska samband. Efter kandidatexamen kan du välja någon av våra masterutbildningar i biologi för att specialisera dig inom något ämnesområde. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa biologi finns en alternativ ingång, se kandidatutbildning/alternativ-ingaang/biologi---alternativ-ingaang. Vi planerar att ge alternativ ingång våren Mer om utbildningen hittar du på kandidatutbildning/biologi Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor hur ska de fungera och vilka möjligheter finns? Vi vill göra vårt liv bättre och mer miljöansvarsfulla hur ska vår teknik se ut imorgon? Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter hur vet man det? Universum genomsyras av mörk materia och kanske kan en kraft beskriva all fysik hur kan man förstå det? Om du kittlas av dessa och liknande frågor och vill studera på ett program där 90% av studenterna får jobb inom ett år av sin examen - då är Fysik i Lund något för dig. Programmet börjar med ett tvåårigt basblock, där du bevarar din valfrihet, men får pröva på olika tillämpningar. Sedan kan du specialisera dig mot fysik som till exempel inriktas mot livets grundstenar eller elementarpartiklarnas värld, mot nya material eller bättre energikällor, lasrar och kvantdatorer. Mer om utbildningen hittar du på utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Sciences, Physics (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. Application code LU Education start: Description: Our world is facing many challenges in basic science when exploring fundamental forces and particles or the origin of the universe, planets and life, and in applied science to find sustainable energy sources, new technology on the nano-scale and tailor-made materials for industry, chemistry and medicine. Physics is the basis for this endeavour and physicists play an important role in these and many other fields. Lund is consistently ranked as the top university in Northern Europe in physical sciences and this excellence is now expanding through the building of two international research centres MAX IV and ESS. Around the university and the centres you will find a large number of innovation companies, making Lund a motor in the economy of southern Scandinavia. Physicists in Lund are working on the cutting edge of everything from particle physics at CERN to nanoscience and photonics. More information can be found at bachelor/ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Blir det regn imorgon, eller kan vi åka till stranden? Kommer svenska städer att dränkas när glaciärerna smälter? Blir det vanligare med våldsamma stormar och nedrivna skogar och hus? Och kommer det att tvinga försäkringsbolagen att ta ut högre premier och elbolagen att gräva ned sina ledningar? Det finns många frågor som människor ställer sig när de funderar på bussen eller framför nyheterna. Vill du vara med och söka svaren på dem? Då leder den här ingången till en utbildning för dig. Som andra fysikutbildningar, så ingår ett basblock om tre terminer, där du lär dig den grundläggande och nödvändiga fysiken och matematiken. Efter det inriktar du dig antingen mot meteorologi eller biogeofysik. Meteorologi handlar om vädret lokalt och regionalt. Du lär dig vilka processer som styr vädret och hur man gör prognoser. För att kunna göra det, så behöver du också lära dig mera om hur haven påverkar atmosfären, hur glaciären och polariserna utvecklas och hur kosmisk strålning och solens aktivitet påverkar jorden. Biogeofysik handlar om vädret och atmosfären i ett större perspektiv både under en längre tid och över ett större område. Det är säkert så att en av de viktigaste uppgifterna för din generation är att bättre förstå klimatet och att hitta sätt där vi kan utvecklas utan att störa det. Människor med förståelse för klimatet kommer i framtiden att efterfrågas på kommuner, företag, internationella organisationer och forskningscentra. Mer om utbildningen hittar du på utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi A, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 1, Fysik 1a/1b1 samt 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Platser: 30 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Geologiutbildningen är till för dig som har ett stort engagemang för vår planet, dess utveckling och förändring genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden. En geolog är expert på hur berg- och jordlager är uppbyggda och hur vatten rör sig i dessa lager. Geologer kartlägger och inventerar naturresurser som exempelvis grundvatten, malm och mineral, gör mark- och grundundersökningar av olika slag samt arbetar med miljö och naturvård. Idag råder brist på välutbildade geologer och efter såväl kandidat- som masterexamen är möjligheterna att få ett intressant, spännande och omväxlande arbete större än någonsin. Om du läser geologi i Lund har du ett brett utbud av kurser att välja bland för att utbilda dig efter arbetsmarknadens behov eller för en framtid inom forskningen. Du kan med andra ord skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen och mål. Teoretiska studier varvas med övningar, seminarier, fältarbeten och exkursioner. Vår undervisning sker i en lugn och avslappnad atmosfär i moderna och välutrustade lokaler. Den treåriga kandidatutbildningen inleds med ett basblock som består av fem kurser och som omfattar de första 2,5 terminernas studier. Här får du lära dig allt om geologins grunder, från mineral och vulkanism till istider, klimatförändringar och livets utveckling. De teoretiska kurserna kompletterar du sedan med tillämpade kurser som gör att du är väl förberedd för ett kommande arbetsliv. Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete. Mer om utbildningen hittar du på Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Platser: 20 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kemi är en utbildning för dig som vill tänka och arbeta molekylärt, experimentellt och problemlösande. Den leder till en kandidatexamen i kemi. Utbildningen börjar med en termins grundläggande kurser i kemi och andra terminen inleds med en matematikkurs. Därefter läser du ytterligare kurser i kemi som ger ett brett kemiskt kunnande, varvat med kurser inom valfri områden inom såväl naturvetenskap som inom andra områden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom något av kemins olika områden. Mer om utbildningen hittar du på kandidat/ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier med möjlig direkt övergång till magister/masternivå ytterligare ett eller två år. Programmet kan påbörjas varje termin och utbildningen inleds med grundläggande studier i fysik, kemi och matematik. Efter baskurserna går du vidare med kemi/fysik utbildningen som beroende på huvudämnesinriktning planeras i samråd med studievägledare vid någon av institutionerna. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som ligger i gränsområdet mellan fysik och kemi. Den påbörjade utbildningsvägen ger också möjlighet att utan tidsförlust helhjärtat satsa på endast ett av de båda områdena med alla de utbildningsvägar detta medför. Flera moderna fysikforskningsområden som t ex nanovetenskap, förbränningsfysik och medicinsk fysik kräver även kunskaper i kemi. Motsvarande gäller för flera kemiforskningsområden som t ex fysikalisk kemi, teoretisk kemi och kemisk fysik vilka kräver kunskaper i fysik. Moderna solceller, elektroniska näsor, vätgasbilar, energilagring, supraledning, batteriutveckling är bara några av områdena där kemi och fysik växelverkar. Detta innebär att behovet av personal med kompetens inom både fysik och kemi kommer att öka i framtiden. Många är de fysiker och kemister som i sin dagliga gärning har saknat tillräckliga kunskaper i det andra av dessa båda ämnen. Gränslandet mellan kemi och fysik kommer säkert att tillhöra framtiden. Den solida naturvetenskapliga grunden som erhålls i denna utbildning är alltid gångbar på arbetsmarknaden. Se våra hemsidor utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Mer om utbildningen hittar du på utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

16 30 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 31 Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/ Molekylärbiologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Platser: 20 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kemi/molekylärbiologi är en utbildning för dig som är intresserad av en utbildning som riktar sig mot gränsområdet mellan kemi och biologi. Den leder till en kandidatexamen i kemi eller molekylärbiologi. Utbildningen börjar med en termins grundläggande kurser i kemi och andra terminen läser du kurserna Analytisk kemi samt Cellens kemi. Inför tredje terminen väljer du om du vill inrikta dig mot en utbildning i molekylärbiologi eller mot en utbildning i kemi med tonvikt på biokemi eller något annat av kemins olika områden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom molekylärbiologi, biokemi eller annat kemiområde. Mer om utbildningen hittar du på kandidat/ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, förstå och förutsäga verkligheten. Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras, och en matematisk utbildning är en bra grund för sådana arbetsuppgifter. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp. Kandidatprogrammet i matematik inleds med ett obligatoriskt block innehållande grundläggande kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Därefter följer ett block valfria kurser som dels skall ge breddning genom att ämnen andra än de matematiska studeras, dels ge fördjupning genom fortsättningskurser inom något eller några av matematikämnena. Utbildningen kan ges en helt teoretisk inriktning mot rena matematiska kunskaper, men också en mer tillämpad prägel för den som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan innebära att man gör en mindre forskningsuppgift eller för en uppdragsgivare utanför universitetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem. Mer om utbildningen hittar du på utbildning/kandidatprogram/ Sciences, Mathematics (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. Application code LU Education start: Description: Mathematics is inherent in a manifold of technical and scientific achievements. As an example we can mention the notion of a differential equation which so far has been a most adequate tool for describing dynamical phenomena. The subject of mathematics plays a special role as an exact science with emphasis on quantitative aspects. This in turn makes the subject a highly relevant tool in a number of areas where quantitative analysis is needed. More information can be found at education/mathematics-bachelors-programme/ Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 samt 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Ren mat, ren luft och rent vatten. Dräglig miljö för människor och djur och en hållbar utveckling av samhället. Detta är frågor som miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med dagligen. Miljö- och hälsoskyddsutbildningen handlar om hur man praktiskt arbetar med miljö- och klimatfrågor i vår närmiljö. Utbildningen ger dig kunskap om: orsakerna till och konsekvenserna av miljöförstöring hur man praktiskt arbetar med miljöproblemen inom en kommunal förvaltning hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning vilka lagar och regler som styr vad som är tillåtet och inte tillåtet inom miljöområdet Hur du läser den senare delen av utbildningen, beror på om du vill avsluta din utbildning efter tre år eller om du vill fortsätta att läsa ett masterprogram i miljö- och hälsoskydd. Om du vill avsluta din utbildning efter tre år läser du ytterligare kurser inom miljö- och hälsoskydds området, så som livsmedelssäkerhet, djurskydd, miljöförvaltning, miljöskydd samt metodik och praktik. Om du istället planerar att fortsätta läsa masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, väljer du att under kandidatutbildningen specialisera dig inom något miljövetenskapligt område, t.ex. klimatarbete, naturvård, kemiska miljörisker och ekotoxikologi, naturresurser eller vatten- och markvård. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa miljö- och hälsoskydd finns en alternativ ingång, se Mer om utbildningen hittar du på /www.miljovetenskap.lu.se/ utbildning/kandidatprogram/miljoe--och-haelsoskydd Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 samt 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Klimatförändring, föroreningar, övergödning. Listan kan göras lång, men möjlighet till förändring finns. Miljövetenskaplig utbildning är en tvärvetenskaplig utbildning där fokus ligger på att förstå den naturvetenskapliga bakgrunden till miljöfrågor, men innehåller också den samhällsvetenskapliga kunskap t ex miljörätt och miljöekonomi som krävs för att genomföra de förändringar och långsiktiga lösningar som behövs för ett hållbart samhälle. Utbildningen inleds med ett basblock där följande områden ingår: Grundläggande orsaker till och konsekvenser av miljöproblem Naturliga kretslopp och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter Metoder för att beskriva och analysera miljöproblem Ekonomiska konsekvenser av miljöförstöring och miljöskydd Strategier för att komma tillrätta med miljöproblem Principerna bakom miljöledningssystem, miljörevision och miljöcertifiering Den senare delen av utbildningen inriktar du dig mot ett valfritt miljövetenskapligt område, vilket ger en specialistkompetens som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan vara t.ex. kemiska miljögifter och toxikologi, naturvård, markvård, vattenvård eller naturresurser. Efter utbildningen kan du välja mellan att ge dig ut på arbetsmarknaden eller läsa vidare på någon av våra masterutbildningar i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa miljövetenskap finns en alternativ ingång, se Mer om utbildningen hittar du på utbildning/kandidatprogram/miljoevetenskap Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 samt 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: En molekylärbiolog studerar liv och livsprocesser på det molekylära planet, på DNA- och proteinnivå. Molekylärbiologi är ett ämne som vuxit fram i gränsområdet mellan biologi, kemi och medicin, men har även kopplingar till andra vetenskaper som t ex fysik och informatik. Molekylärbiologiska tekniker används idag inom en mängd olika områden, t.ex. biokemi, biomedicin, bioteknik, mikrobiologi, genetik, immunologi, ekologi, arkeologi, och rättsmedicin. Under utbildningens första två år läser du ett basblock bestående av kurser i cellbiologi, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, humanfysiologi, kemi och biokemi vilket ger dig en gedigen grund att stå på inför dina vidare studier. Föreläsningar varvas med laborationer och seminarier. Du kan redan inom din kandidatexamen fördjupa dig inom t ex mikrobiologi, molekylärgenetik eller fysiologi. Du har också möjlighet att läsa andra naturvetenskapliga kurser och kurser utanför det naturvetenskapliga området. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i molekylärbiologi. Efter kandidatexamen kan du välja någon av våra masterutbildningar i molekylärbiologi och specialisera dig inom något ämnesområde. Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa molekylärbiologi finns en alternativ ingång, se kandidatutbildning/alternativ-ingaang/molekylaerbiologi---alternativingaang. Vi planerar att ge alternativ ingång våren Mer om utbildningen hittar du på kandidatutbildning/molekylaerbiologi Sciences, Physical Geography and Ecosystem Analysis (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Biology B, Physics B, Chemistry B and Mathematics D. of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. Application code LU Education start: Description: The three-year programme consists of one introductory year and two years of specialization. During the first year a solid foundation is laid in natural science, focusing on environmental science. After this, courses are taken in subjects such as climatology, geographical information science, programming and environmental modeling. Theory and practice are integrated on different scales (local to global) as well as in different locations (e.g. both industrial and non-industrial countries). Close contact with private and governmental bodies and field-work within Sweden as well as to Asia or Africa are natural ingredients of the programme. More information can be found at Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kan du se dig själv i framtiden på ett företag där man utvecklar nya material eller hittar nya mediciner? Eller kan du se dig själv som en forskare på en stor och internationellt ledande anläggning, här i Sverige eller utomlands? Då är du lyckligt lottad, för du befinner dig precis i rätt tid och på rätt plats för att vara med på den spännande resa vi förbereder oss på i Lund vägen till ett internationellt ledande forsknings- och innovationscentrum! Lund har vunnit jackpot i forskningsvärlden ett nytt ledande laboratorium, MAX IV, byggs och vi har också fått rättigheterna till ytterligare ett internationellt projekt, ESS. Tillsammans med den världsledande utveckling och forskning som redan sker här, så kan man tryggt säga att Naturvetenskap i Lund, det är där framtiden skapas! Om du kittlas av detta vill följa en utbildning med världsunika möjligheter besök vår hemsida och anmäl dig till den här ingången! Mer om utbildningen hittar du på utbildning.fysik.lu.se/ kandidatprogram Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

17 32 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 33 Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Ingången Teoretisk fysik är avsedd att ge en gedigen insikt och kompetens i fysikers sätt att handskas med och lösa problem, med hjälp av metoder som äger tillämpningar inom ett brett spektrum av ämnesområden långt utanför den traditionella fysiken, exempelvis biologi, medicin eller ekonomi. Du som följer denna ingång kommer därför att vara väl rustad både för fortsatta studier med sikte mot en doktorsexamen i fysik/teoretisk fysik och för studier inom andra naturvetenskapliga ämnen. Med dina erfarenheter inom modellering kommer du likaså att vara väl rustad för det moderna yrkeslivet. Mer om utbildningen hittar du på Sjukhusfysikerutbildning 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E eller Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10) Platser: 12 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Som legitimerad sjukhusfysiker får du en god fysik- och matematikbakgrund med fördjupade kunskaper i allmän strålningsfysik och i sjukhusfysik. Sjukhusfysikers främsta arbetsfält är inom sjukvården med fokus på bildgivande medicinsk diagnostik (röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi), strålbehandling och strålskydd. Även andra områden i samhället som kräver specialkunskaper om strålning har stor nytta av sjukhusfysiker. Många arbetar på strålskydds- och miljöskyddsmyndigheter, inom kärnkraftsindustrin eller som produkt- eller utvecklingsspecialister i medicinteknisk industri. Utbildningen ger samtidigt en masterexamen (Master of Science in Medical Physics). Svenska sjukhusfysiker har gott rykte internationellt och anställningsbarheten är relativt god utomlands. Utbildningen förbereder för forskarstudier i medicinsk strålningsfysik. Mer om utbildningen hittar du på grundutbildning samhällsvetenskap Bachelor of Science Programme in Development Studies (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History A and Social Studies A or History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. Application code LU Education start: Description: The bachelor s programme in development studies is interdisciplinary and focuses on economic, social and political processes and their linkages to development cooperation. The aim is to provide the knowledge needed in order to critically examine and understand the preconditions for, and process of, development. The programme offers students both the background knowledge and the concrete skills needed to work in development-related fields. Students also gain a critical social science approach that prepares them for postgraduate studies and assists them in various professions within government agencies, private firms and NGOs. The programme draws on, and combines, the scientific traditions from four different disciplines within the social sciences, i.e. sociology, political science, human geography and economic history. This offers the students a multi-disciplinary perspective on development studies, and provides opportunity to deepen the knowledge in any of the aforementioned subjects. More information can be found at development-studies Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kandidatprogrammet i Freds och konfliktvetenskap omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp). Programmet som helhet byggs upp kring ämnena freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap, ekonomisk historia, historia och socialantropologi. Minst 90 hp skall avläggas i ämnet Freds och konfliktvetenskap.syftet är att utbilda studenter för att de inom olika typer av nationella och internationella organisationer och yrkesverksamheter ska kunna arbeta med kvalificerad omvärldsanalys i frågor som berör fred, säkerhet samt praktisk konflikthantering/lösning och fredsbevarande insatser. Studenten får möjlighet att kombinera studier i freds- och konfliktvetenskap med statsvetenskap samt med ett av de valbara ämnena ekonomisk historia, historia, socialantropologi eller fortsättningskursen i statsvetenskap. På så sätt kan studenten följa olika teman beroende på kursval. Inom programmets ram har studenterna möjlighet att under en termin genomföra kursen arbetslivspraktik eller förlägga en termins studier utomlands. Utbildningsprogrammet har som mål att förbereda de studerande för arbete med freds- och konfliktrelaterade frågor på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan. Programmet ger grundläggande kunskap i teori, metod och i flervetenskapliga perspektiv såsom statsvetenskap, historia, folkrätt, teologi och socialantropologi på krig, konflikthantering och fredsbyggande. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i genusvetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kandidatprogram i genusvetenskap syftar till att ge kunskap om genusrelationer i ett historiskt och samtida perspektiv, att ge insikt i den breda tvärvetenskapliga teoretiska debatten inom genusforskningen samt till att ge analytiska redskap för att hantera genusrelaterade arbetsuppgifter inom yrkeslivet. Programmet har en profilering mot intersektionalitet, dvs samspelet mellan genus, etnicitet, klass och sexualitet. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter om bland annat jämställdhet och mångfald som kan användas inom såväl offentlig som privat verksamhet och en gedigen kunskap om det genusvetenskapliga forskningsfältet. Stor vikt läggs vid att utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande, att skriva, analysera och göra presentationer, att söka information, samt att utveckla förmågan att använda informationsteknik i sitt arbete. Kandidatprogram i genusvetenskap omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier, varav 90 högskolepoäng i huvudämnet genusvetenskap. I programmet ingår kursen Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng. Utöver detta läser du 60 högskolepoäng i ett valbart ämne. Du kan också välja att ägna en termin åt praktik inom kursen Arbetslivspraktik. Mer om utbildningen hittar du på grundutbildning/kandidatprogram-i-genusvetenskap Kandidatprogram i kriminologi Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Brott och straff är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten som dessutom utgör grunden för mängder av det moderna samhällets yrken och yrkesverksamheter. Kriminalvårdare, brottsförebyggare, lärare, journalister, utredare, samhällsanalytiker listan på arbeten där kriminologisk kunskap är relevant kan göras lång. Kandidatprogrammet i kriminologi presenterar och diskuterar kriminologiska och rättssociologiska grundfrågor. Är kriminalitet en livsstil? Hur fungerar kriminalvården? Hur ser samspelet mellan sociala normer och rättsregler ut? Bland de kriminologiska teman som tas upp finns kriminella livsstilar, våld, brottsoffer och rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet. I utbildningen diskuteras också centrala rättssociologiska frågeställningar, exempelvis hur normer och rättsregler fungerar i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Man diskuterar även varför nya lagar stiftas eller befintliga lagar reformeras, samt om lagar får avsedda effekter. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Det ges även möjlighet till utlandsstudier inom programmets ramar. Programmet leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde rättssociologi eller sociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på inom respektive huvudområde. Mer om utbildningen hittar du på kriminologi.sam.lu.se/ Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet syftar till att den studerande ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Programmet syftar också till att utveckla de studerandes förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området. Att arbeta med personalfrågor innebär idag så mycket mer än vad som traditionellt setts och beskrivits som personalarbete. Till personalutveckling, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar som tidigare tillsammans med personaladministrativt arbete utgjorde kärnan i arbetet, har idag kommit uppgifter som utrednings- och utvärderingsarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, fackligt arbete på central nivå liksom ledaruppgifter i skilda typer av organisationer. På senare tid har konsultverksamhet blivit vanlig. Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser. Programmet leder fram till en Kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med inriktning sociologi eller pedagogik eller psykologi eller arbetsrätt. Programmet förbereder även för studier på i något av dessa ämnen. Mer om utbildningen hittar du på pa.sam.lu.se/kandidat/ Kandidatprogram i samhällsplanering urban och regional utveckling Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram. Globalisering, arbetslivets omvandling, en förändrad befolkningssammansättning både åldersmässigt och etniskt, miljöförstöring och klimathot, är alla faktorer som gör att behovet av planeringsrelevanta analyser ökar. En samhällsplanerare måste därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden. Programmets kärna utgörs av fördjupningsämnena samhällsgeografi och sociologi. I programmet läggs särskilt stor vikt vid urbana och regionala förhållanden, och hur planering i olika former kan hantera dessa. Detta fokus utesluter inte samspel med nationella eller internationella sammanhang. I utbildningen ingår ett stort inslag av övningar, fältstudier, exkursioner, GIS-moment (GIS = geografiska informationssystem) med direkt professionsrelevans. Kontakter med potentiella arbetsgivare upprätthålls genom hela programmet. Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker och har färdigheter som är tydliga och direkt användbara på arbetsmarknaden. Ett brett spektrum av arbetsgivare kommer att efterfråga din kompetens; kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, EU-organ, men också intresseorganisationer representerande både näringsliv och fack samt privata konsultföretag med planeringsinriktning. Mer om utbildningen hittar du på Politices kandidatprogrammet Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Platser: 75 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp. Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmet. Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. För att erhålla en politices kandidatexamen ska studenten i något av de tre huvudområdena (nationalekonomi, samhällsgeografi, Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

18 34 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 35 statsvetenskap) ha fördjupat sin kunskap motsvarande 1-90 hp och fullgjort ett större självständigt arbete. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet ger också en god grund för programstudier på. Mer om utbildningen hittar du på Psykologprogrammet 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Platser: 42 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog. Psykologprogrammet ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Vidare ingår yrkespraktik, psykopatologi, grundläggande psykoterapiutbildning, arbete i grupper och organisationer samt vetenskapsteorier och -metoder. I slutet av utbildningen genomförs en examensuppsats. Utbildningen präglas av samspel mellan teori och praktik, med olika former av undervisning, färdighetsträning och klientarbeten. Det finns idag ca leg. psykologer inom barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Många har egen praktik. Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet. En psykologexamen ger goda förutsättningar att arbeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling, konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter. Mer om utbildningen hittar du på psykologprogrammet Socionomprogrammet 210,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Heltid/Dagtid i Lund Anm-kod LU Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Socionomutbildningen omfattar 3 1/2 års heltidsstudier, och avslutas med en socionomexamen. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund och Helsingborg. Huvudämnet är socialt arbete men studierna innehåller även ämnen som socialpolitik, juridik, psykologi och sociologi. Socionomutbildningen kännetecknas av ett samspel mellan teori och praktik och har en generell inriktning. Yrkesverksamma socionomer och brukar-/ frivilliga organisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen. I utbildningen ingår också färdighetsträning som t ex kommunikationsövningar och handledd socionompraktik. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor över hela världen. Förutom lärarledda lektioner förekommer seminarier, grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. Studenterna förväntas ta eget ansvar för sina studier. Det finns inslag av individuella uppgifter på alla kurser men det är vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och som en förberedelse inför detta arbetar studenter ofta i grupp. Delar av undervisningen är fältförlagda och sker på arbetsplatser med socionomverksamhet. Formerna för examination varierar mellan olika kurser och moment och innehåller såväl salstentor som hemuppgifter. Ytterligare information om fortbildning och forskning i socialt arbete finns på Socialhögskolans hemsida Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Information: Kurser inom programmet ges i Lund och Helsingborg. Beskrivning: Om programmet: Equality and Diversity Management handlar om hur man strategiskt arbetar inom organisationer för att rekrytera, behålla och ge lika möjligheter till medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder. Utbildningen är flervetenskaplig och ges i samarbete mellan Institutionen för service management och tjänstevetenskap samt Genusvetenskapliga institutionen och du läser kurser i bl.a. ledarskap, likabehandling, juridik, organisation, ekonomi, globalisering och genusvetenskap. Denna unika kombination av två huvudområden ger en flersidig kompetens och skapar en särskild nisch bland de många ledarskaps- och ekonomutbildningarna i landet. Praktik och utlandsstudier: Under utbildningen får du både teoretiska och praktiska kunskaper i hur man på dagens arbetsplatser kan arbeta med mångfald, service och utveckling. Du ges även möjlighet till utlandsstudier eller praktik och inför den sista terminen på programmet väljer du huvudområde, genusvetenskap eller service management. Framtid: Efter utbildningen kan du jobba nationellt eller internationellt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i privata eller offentliga organisationer och verksamheter. Du kan exempelvis arbeta med HR, personalutveckling eller som utbildningskonsult. Du kan även fortsätta dina studier på och ta en masterexamen i service management eller i genusvetenskap. Mer om utbildningen hittar du på Kandidatprogram i beteendevetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Beteendevetenskapligt kandidatprogram är en 3-årig utbildning som syftar till att ge de studerande kunskaper om mänskligt beteende och hur beteendet påverkas av kulturella, samhälleliga, sociala och biologiska faktorer. Programmet erbjuder också träning i de färdigheter som används vid professionell verksamhet inom det beteendevetenskapliga fältet. Därmed är utbildningen relevant i många olika arbetsområden, inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Några exempel är information/kommunikation, förändringsutvecklings- och utvärderingsarbete, hälso- och friskvård, marknadsföring, pedagogiskt utvecklingsarbete, personalarbete, projektledning, rehabiliterings- och behandlingsarbete, biståndsarbete och stödjande/ rådgivande verksamhet. Programmet leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi, och ger därmed behörighet till vidare studier på inom respektive huvudområde. Mer om utbildningen hittar du på språk Kandidatprogram i arabiska studier Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Målet för Programmet för arabiska studier (PAS) är att ge studenter goda kunskaper i modern standardarabiska samt en bred orientering om den historisk-politiska utvecklingen i arabländerna/ Mellanöstern sedan uppkomsten av islam och fram till idag. Syftet med programmet är delvis att utbilda studenter till en god språklig förmåga, där fokus läggs vid den praktiska språkfärdigheten i arabiska, och delvis att utbilda studenter om de nutida samhällena i de olika länderna i Mellanöstern med särskild tyngdpunkt på utvecklingen i arabländerna. Vidare studeras de kulturella förhållandena i området inklusive religiösa, sociala och litterära förhållanden. Mer om utbildningen hittar du på program/hgara/ Kandidatprogram i japanska Behörighet: Grundläggande behörighet Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kandidatprogammet i japanska omfattar 180 högskolepoäng varav 120 hp i japanska inklusive examensuppsats på 15 hp. Därutöver ska studenten läsa 15 hp i Japans historia, 15 hp i Kinas historia samt ett valfritt ämne om 30 hp. Utbildningsprogrammets mål är att ge goda kunskaper i det japanska språket, en inblick i Östasiens historia och tankevärld samt kunskaper om det nutida samhällets politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. Det är också en god utgångspunkt för den som vill vidga och fördjupa sina kunskaper i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen till att omfatta också främmande språk och kulturer. Den kan med fördel kombineras med annan högskoleutbildning av betydelse för verksamhet i eller med Östasien, t.ex. teknik och ekonomi. Mer om utbildningen hittar du på program/ Tvärvetenskap Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Platser: 40 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Som student förvärvar du kunskaper om och insikter i mänskliga rättigheter som en historiskt föränderlig idé och politisk praktik, filosofiskt begrepp och rättsligt fenomen. Programmet förenar historiska, filosofiska och juridiska perspektiv för att skapa förståelse för och ett analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som den komplexa företeelse det är i vår samtid. Det är upplagt för att skapa såväl bredd som specialisering och erbjuder studenterna att göra praktik i Sverige eller utomlands. I den första delen av programmet byggs en gemensam flervetenskaplig ämnesbas. Den andra delen av programmet innehåller tematisk fördjupning och individuell specialisering med betydande inslag av valbarhet och integration mellan teori, vetenskapliga forskningsmetoder och praktiskt arbete. Mer information om programmets innehåll och struktur hittar du på hemsidan, Mer om utbildningen hittar du på undervisning Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs ,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som älskar musik och önskar förena ditt musikintresse med att undervisa i grundskolans årskurs 1-9. Utbildningen studeras på heltid under 4,5 5 år. Du kombinerar musikämnet med ett annat skolämne. Vid Musikhögskolan i Malmö erbjuds fr.om 2014 ingen 3-ämnes variant. Kombinationerna är många. I början av studierna läggs stort fokus på din musikaliska utveckling med mycket undervisning i sång, piano, gitarr, tillval, satslära, gehör, rytmik, ensemble m.m. Undervisningen sker såväl enskilt som i grupp, i seminarie- och föreläsningsform. Under utbildningen får du också delta i några större projekt tillsammans med andra studerande. Musikhögskolan i Malmö strävar efter att du på bästa sätt ska förberedas för din kommande yrkesroll genom hög kvalitet på undervisningen, gedigna kurser i utbildningsvetenskap, varierad verksamhetsförlagd utbildning med handledning och besök från högskolan i varje praktikperiod samt god tillgång till Lunds universitets faciliteter. Läs mer om utbildningen, behörighet och antagningsprov på Mer om utbildningen hittar du på Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

19 36 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 37 Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental/ ensemble ämnesprofilering med arr/komp 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). Urval: Huvudinstrumentprov och profilprov Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen är en 5-5,5-årig tvåämneslärarutbildning. I Ämne 1, som är ingångsämne, ingår musikstudier, kurser med metodiskt och pedagogiskt innehåll inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning. Ämne 2 är antingen ett annat skolämne eller en musikestetisk fördjupning som ger dig kompetens att även undervisa i kommunal musikskola, kulturskola, folkhögskola eller en kombination av dessa. Utbildningen ger dig behörighet för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 1-9. När du studerar till Ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan med ämnesprofilering arr/komp, har du redan från studiestart en inriktning på ett huvudinstrument/sång inom klassisk musik, folkmusik, jazz, rock eller blandade genrer samt kurser i arrangering och komposition. På Musikhögskolan i Malmö får du mycket undervisning i bl.a. huvudinstrument, ensemble, sång, arr/komp, lärarkunskap och har stora möjligheter att profilera dig och utveckla din professionella roll som musikpedagog. Varje år genomförs ett stort antal konserter och konsertprojekt med anknytning till din utbildningsinriktning, men också pedagogiska och konstnärliga projekt över program- och ämnesgränserna. Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram vilket öppnar för utbytesstudier med andra musikhögskolor runt om i världen. Mer om utbildningen hittar du på Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental/ ensemble med ämnesprofilering kör 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). Urval: Huvudinstrumentprov och profilprov Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen är en 5-5,5-årig tvåämneslärarutbildning. I Ämne 1, som är ingångsämne, ingår musikstudier, kurser med metodiskt och pedagogiskt innehåll inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning. Ämne 2 är antingen ett annat skolämne eller en musikestetisk fördjupning som ger dig kompetens att även undervisa i kommunal musikskola, kulturskola, folkhögskola eller en kombination av dessa. Utbildningen ger dig behörighet för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 1-9. När du studerar till Ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan med ämnesprofilering kör, har du redan från studiestart en inriktning på ett huvudinstrument/sång inom klassisk musik, folkmusik, jazz, rock eller blandade genrer samt körkurser. På Musikhögskolan i Malmö får du mycket undervisning i bl.a. huvudinstrument, ensemble, sång, körsång, dirigering, lärarkunskap och har stora möjligheter att profilera dig och utveckla din professionella roll som musikpedagog. Varje år genomförs ett stort antal konserter och konsertprojekt med anknytning till din utbildningsinriktning, men också pedagogiska och konstnärliga projekt över program- och ämnesgränserna. Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram vilket öppnar för utbytesstudier med andra musikhögskolor runt om i världen. Mer om utbildningen hittar du på Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental/ ensemble med ämnesprofilering rytmik 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). Urval: Huvudinstrumentprov och profilprov Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen är en 5-5,5-årig tvåämneslärarutbildning. I Ämne 1, som är ingångsämne, ingår musikstudier, kurser med metodiskt och pedagogiskt innehåll inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning. Ämne 2 är antingen ett annat skolämne eller en musikestetisk fördjupning som ger dig kompetens att även undervisa i kommunal musikskola, kulturskola, folkhögskola eller en kombination av dessa. Utbildning ger dig behörighet för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 1-9. När du studerar till Ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan med ämnesprofilering rytmik, har du redan från studiestart en inriktning på ett huvudinstrument/sång inom klassisk musik, folkmusik, jazz, rock eller blandade genrer samt kurser i rytmik. På Musikhögskolan i Malmö får du mycket undervisning i bl.a. huvudinstrument, ensemble, sång, musikteori, rytmik, lärarkunskap och har stora möjligheter att profilera dig och utveckla din professionella roll som musikpedagog. Varje år genomförs ett stort antal konserter och konsertprojekt med anknytning till din utbildningsinriktning, men också pedagogiska och konstnärliga projekt över program- och ämnesgränserna. Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram vilket öppnar för utbytesstudier med andra musikhögskolor runt om i världen. Mer om utbildningen hittar du på Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental/ ensemble 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). Urval: Huvudinstrumentprov och profilprov Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen är en 5-5,5-årig tvåämneslärarutbildning. I Ämne 1, som är ingångsämne, ingår musikstudier, kurser med metodiskt och pedagogiskt innehåll inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning. Ämne 2 kan antingen vara ett annat skolämne eller musikfördjupningskurser som ger dig kompetens att även undervisa i kommunal musikskola, kulturskola, folkhögskola eller en kombination av dessa. Utbildningen ger dig behörighet för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 1-9. När du ansöker till Ämneslärarutbildningen i musik med inriktning mot gymnasieskolan, väljer du redan från studiestart en inriktning på ditt huvudinstrument eller i sång inom klassisk musik, folkmusik, jazz, rock eller blandade genrer. På Musikhögskolan i Malmö får du mycket undervisning i bl.a. huvudinstrument, ensemble, sång, ensemble- och körledning, musikteori, lärarkunskap och har stora möjligheter att profilera dig och utveckla din professionella roll som musikpedagog. Varje år genomförs ett stort antal konserter och konsertprojekt med anknytning till din utbildningsinriktning, men också pedagogiska och konstnärliga projekt över program- och ämnesgränserna. Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram vilket öppnar för utbytesstudier med andra musikhögskolor runt om i världen. Mer om utbildningen hittar du på Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i engelska inom grundskolans årskurs 7-9. För att bli en bra lärare i engelska behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom engelska studerar du ytterligare två andra ämnen, i vilka du också blir behörig att undervisa. Du väljer dina andra undervisningsämnen under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andraoch tredjeämne kan flera studieorter förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Fysik B, Matematik D, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Fysik 2, matematik 4, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som fysik lärare inom grundskolans årskurs 7-9. För att bli en bra fysiklärare behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom fysik studerar du ytterligare två andra ämnen, i vilka du också blir behörig att undervisa. Du väljer dina andra undervisningsämnen under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet i Lund och i Helsingborg, beroende på ditt val av andra- och tredjeämne kan ytterligare studieort tillkomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Historia A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i historia inom grundskolans årskurs 7-9. För att bli en bra lärare i historia behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom historia studerar du ytterligare två andra ämnen, i vilka du också blir behörig att undervisa. Du väljer dina andra undervisningsämnen under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andra- och tredjeämne kan flera studieorter förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

20 38 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 39 Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 (områdesbehörighet 6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som samhällskunskapslärare inom grundskolans årskurs 7-9. För att bli en bra samhällskunskapslärare behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik, och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom samhällskunskap studerar du ytterligare ett eller två andra ämnen, i vilka du också blir behörig att undervisa. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Du väljer dina andra ämnen under utbildningen. Om du väljer att kombinera samhällskunskap med svenska blir detta din ämneskombination, du väljer alltså inte något tredje ämne. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andra- och tredjeämne kan flera studieorter förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i svenska inom grundskolans årskurs 7-9. För att bli en bra lärare i svenska behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. När du väljer ämnet svenska blir det alltid ditt huvudämne. Förutom svenska studerar du ytterligare ett eller två andra ämnen, i vilka du också blir behörig att undervisa. Om du väljer att kombinera svenska med samhällskunskap blir detta din ämneskombination, du väljer alltså inte något tredje ämne. Du väljer dina andra undervisningsämnen under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andra- och tredjeämne kan flera studieorter förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i engelska inom gymnasieskolan. För att bli en bra lärare i engelska behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom engelska studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andra ämne under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andraämne kan ytterligare studieort förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Fysik B, Matematik D, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Fysik 2, matematik 4, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som fysiklärare inom gymnasieskolan. För att bli en bra fysiklärare behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom fysik studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andra undervisningsämne under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet i Lund och Helsingborg om ditt val av andraämne kommer att vara matematik kan ytterligare studiort förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Historia A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i historia inom gymnasieskolan. För att bli en bra lärare i historia behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom historia studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andra ämne under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andraämne kan ytterligare studieort förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 (områdesbehörighet 6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som samhällskunskapslärare inom gymnasieskolan. För att bli en bra samhällskunskapslärare behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom samhällskunskap studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Ämnet samhällskunskap blir ditt huvudämne. Om du väljer att kombinera samhällskunskap med svenska förlängs din utbildning med 30 högskolepoäng, det vill säga en termin. Du väljer ditt andra undervisningsämne under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andraämne kan ytterligare studieort förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c) Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i svenska inom gymnasieskolan. För att bli en bra lärare i svenska behöver du djupa kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare. Förutom svenska studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Om du väljer att kombinera svenska med samhällskunskap förlängs din utbildning med 30 högskolepoäng, det vill säga en termin. Du väljer ditt andra undervisningsämne under utbildningen. Utbildningen är placerad på Lunds universitet Campus Helsingborg men beroende på ditt val av andraämne kan ytterligare studieort förekomma. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning Vård/medicin Arbetsterapeutprogrammet Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Heltid/Dagtid Anm-kod LU Beskrivning: Centralt för arbetsterapi är att aktivitet har betydelse för hälsa, välbefinnande och utveckling. Arbetsterapi fokuserar på att alla människor har rätt till aktiviteter som bidrar till ett gott och hälsosamt liv. Arbetsterapeuter arbetar med människor och deras möjligheter att delta i vardagslivets aktiviteter och i samhällslivet och de insatser som vidtas baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapeuter är verksamma i kommuner, landsting, statliga och privata verksamheter och arbetar med både förebyggande och hälsofrämjande samt habiliterande och rehabiliterande insatser. Internationalisering är centralt i programmet och samverkan sker med forskare och pedagoger från utländska lärosäten. Arbetsmarknaden är god då behovet av arbetsterapeuter väntas öka i samhället. Mer om utbildningen hittar du på arbetsterapeut Ansök på senast 15 april Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BIex = Gymnasieexamen BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen)

Läs mer

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 34 NOVEBER 2015 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 34 NOVEBER 2015 8 5 6 7 Lund LTH 9 3 4 Infotält Fysiologen 10 2 Sölvegatan Warholms väg Lund C/Clemenstorget Buss 1, 6, 20, 166

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15 Antagningsstatistik Program, Lunds universitet Urval 2, HT 2015 Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 OCH 27 NOVEMBER 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet program informationsdagarna 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 och 27 november 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015 Svensk Dansk ordlista Universitet / Högskola Universitet / Universitet Folkhögskola Højskole Institution Institutt Examen Akademisk

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Foto omslag Charlotte Carlberg Berg Layout Robin Poulsen, Media-Tryck Tryckår 2012 PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 53 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR INFORMATION OM STUDENTBANKEN UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR Emma Norman 2009 STUDENTBANKEN HÖGSKOLAN DALARNAS STUDENTAMBASSADÖRER VAD ÄR STUDENTBANKEN? Som studentambassadör arbetar du för Högskolan Dalarna,

Läs mer

LUnds universitet. lund malmö Helsingborg 2015/16. Utbildningar & studentliv

LUnds universitet. lund malmö Helsingborg 2015/16. Utbildningar & studentliv LUnds universitet lund malmö Helsingborg 2015/16 Utbildningar & studentliv Innehåll: Tio snabba om Lunds universitet 5 Välkommen till ett universitet i världsklass 6 Att läsa på universitet 8 Tre studentstäder

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Varför valde du att studera utomlands? Jag hade velat studera utomlands sen jag började juristprogrammet på Stockholms Universitet

Läs mer

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info!

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEBER 2013 LUNDS UNIVERSITET LU info Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! 2 Dina åsikter är viktiga för oss! SVARA PÅ VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Lund Män september 2012 William Grevatt & Associates Lund - Män Number of Surveys: 755 2. Hemorten ligger i: Skåne 53% Blekinge 3% Småland 8% Halland 5% Göteborg med

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Examen Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom program Förkunskapskrav

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp HSE1K, Bachelor Programme in Culture, Society and Ethnography, 180 hp Anmälningskod: P5050 Starttermin:

Läs mer

Inspirationsmagasinet lund malmö Helsingborg 2013/14. Studentliv & framtidsmöjligheter

Inspirationsmagasinet lund malmö Helsingborg 2013/14. Studentliv & framtidsmöjligheter LUnds universitet Inspirationsmagasinet lund malmö Helsingborg 2013/14 Studentliv & framtidsmöjligheter Innehåll Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse där du växer som människa och

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 135 129 103 # 15.1 0.9 110 48 # 14.27 0.8 50169 Design- och produktutveckling

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Högskolekvalitet 2010

Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Svenskt Näringsliv tar tempen på samverkan vid svenska universitet och högskolor - och hur det går för examinerade studenter på arbetsmarknaden Utbildning måste

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass B-nivå Valfri termin Kurser för framtida auktorisation som revisor Utlandsstudier

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Inspirationsdagarna 8-9 NOVEMBER 2016 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 8-9 NOVEMBER 2016 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 89 NOVEBER 2016 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 89 NOVEBER 2016 Välkommen till Lunds universitets Inspirationsdagar! Välkommen till en fullspäckad inspirationsdag med smakprov

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång av nya

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17. Utbildningar & studentliv

LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17. Utbildningar & studentliv LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17 Utbildningar & studentliv 3 Innehåll: Tio snabba om Lunds universitet... 5 Välkommen till ett universitet i världsklass... 6 Att läsa på universitet...

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 puclicerad uhr.se 2014-04-17 Stockholms universitet, sektionen för antagning och högskoleprov 2014-04-17 Anm.kod i SU-43353

Läs mer