Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012"

Transkript

1 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

2 For information in English, please visit: Välkommen till Lunds universitet 5 Att läsa på universitetet 7 Information til danske studerende 9 Øresund Universitetsnätverk 9 Stöd, hjälp & karriärrådgivning 10 Studera utomlands 12 Studentlivet & -organisationer 14 Hitta boende 16 Utbildningar vid Lunds universitet 18 Program 20 Nybörjarprogram 22 Master- & magisterprogram 50 Kurser 68 Naturvetenskap 70 Tvärvetenskapliga & övriga kurser 90 Ekonomi 92 Juridik 103 Samhällsvetenskap 104 Vård 120 Musik 123 Humaniora & Teologi 129 Teknik (LTH) 158 Kurser i Helsingborg 162 Nätbaserade kurser 165 Information 166 Nya urvalsgrupper 168 Bra att veta 169 Förklaringar och förkortningar 170 Nätbaserad utbildning 170 Behörighet 171 Meritvärdering och urval 172 Anmälan 174 Din anmälan steg för steg 176 Examen 178 Sökregister 180 Övrigt 191 Beställningsmaterial 192 Viktiga adresser 193

3 Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse där du växer som människa och får vänner, kunskaper och kontakter för hela livet. Med vårt sigill på ditt examens bevis ligger världsarbetsmarknaden öppen!

4

5 5 Välkommen! Lunds universitet är Sveriges starkaste och största och ett av Europas ledande universitet med anor från Det är ett traditionsrikt, historiskt och likaså ett modernt, dynamiskt och internationellt universitet. Med studenter årligen från hela världen och Sveriges bredaste utbildningsutbud toppar Lunds universitet år efter år undersökningar om vilket som är Sveriges bästa universitet. Vid Lunds universitet kan du välja mellan över 290 utbildningsprogram och fristående kurser på olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Universitetet utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. Till Lunds universitet hör även teater-, musik och konst högskolorna i Malmö, Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed som utbildar trafikpiloter och innovativa Campus Helsingborg som bland annat har program för blivande ingenjörer, kommunikatörer, socionomer, lärare och service managers. Det breda utbildningsutbudet ger stora möjligheter att kombinera ämnen till en examen med personlig profil. Universitetet har också ett stort antal nätbaserade distanskurser samt bedriver fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning för personer som är verksamma ute i arbetslivet. Lunds universitet samarbetar med 680 partneruniver sitet i mer än 50 länder och varje år reser c:a lunda studenter ut i världen för att studera. Lunds universitet erbjuder studenterna hjälp och stöd genom studietiden; studievägledning, studenthälsan, skrivarverkstaden, pedagogiskt stöd och karriärvägledning är några av de stödresurser som finns. Dessutom finns ett fantastiskt nätverk av bibliotek; Lunds universitetsbibliotek (LUB) som består av ett trettiotal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Som stad har Lund en speciell stämning; högt i tak, en mysig medeltida stadskärna, tätt mellan upplevelserna och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Stadsbilden är livlig med gott om uteserveringar och roliga butiker. Det finns även flera grönområden och Lund är verkligen cyk listernas stad. Staden har dessutom ett rikt kulturliv och studentnationerna som fungerar som sociala mötesplatser för studenterna. Liksom i de flesta andra universitetsstäder råder det brist på centrala bostäder, men avstånden är korta och kommunikationen väl uppbyggd till närliggande byar, kommuner och städer. Bostadsfrågan brukar ordna sig en bit in på terminen. Läs mer på sidan 16.

6 6 Skåne är ett av Sveriges mest befolkningstäta län. De tre största städerna i Skåne Lund, Helsingborg och Malmö ligger nära varandra och det är enkelt att resa mellan städerna. Helsingborg är en ung universitetsstad med gammal historia och en av Sveriges snabbast växande städer. Helsingborgs riviera har långa finkorniga sandstränder och det finns gott om fina fiskelägen. Med Pågatågen tar det inte många minuter att resa från Lund till Malmö, staden som bubblar av kultur, evenemang, trevliga parker, mysiga fik och bra shopping. Mindre än en timma från Lund finns Köpenhamn med storstadsliv, shopping och internationella upplevelser. Att studera vid Lunds universitet är en berikande upp levelse, där du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Med vårt sigill på ditt examens bevis ligger världsarbetsmarknaden öppen. Varmt välkommen! Mer om universitetets utbildningar: Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier:

7 7 Att läsa på universitet Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre. När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet. Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet. En annan skillnad är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne. En tredje skillnad är att kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och att en stor del av den är på engelska. Därför är det vik tigt att ha en god studieteknik. På högskolan finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper nyantagna med tips och strategier. Kurser eller program Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fristående kurser. Gemensamt för programmen är att de består av en längre sammanhållen studietid som leder fram till en examen, medan en kurs i ett ämne (t.ex. franska eller biologi) är mindre tidsmässigt omfattande. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskole poäng (hp). Det går 30 hp på en termin och 60 hp på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka. Lunds universitet erbjuder ca kurser. En del av dessa riktar sig till nyantagna, medan andra är fort-

8 8 sättnings- och fördjupningskurser, eller fortbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser ges på grundnivå (termin ett till tre) och avancerad nivå (termin fyra och uppåt). På båda nivåerna kan man ta ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du profilera din utbildning. Hur fritt kan man då välja? Går det att blanda kurser och ämnen hur som helst? Svaret är i princip ja. Det som styr är vad du är intresserad av och vilken typ av yrke som du siktar på. Om du är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företagsekonomi och nationalekonomi kombinerat med språkstudier som ger dig en internationell kompetens. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. På grundnivå kan du fördjupa dig i något av ämnena som blir s.k. huvudområde. Du läser minst 90 hp inom huvudområdet och ytterligare 90 hp i andra ämnen för att ta ut en kandidatexamen om sammanlagt 180 hp. Om du därefter vill fortsätta till avancerad nivå läser du kurser motsvarande 60 hp för en magisterexamen eller 120 hp för en masterexamen. Valmöjligheterna är stora. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad struktur för hela utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Fördelen med kurser är flexibilitet. Du väljer själv vilka kurser som skall ingå och du kan bestämma dig under utbildningens gång. Kursstudier är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill vidga eller fördjupa din kompetens men kanske inte har behov av en helt ny utbildning eller examen. Ta gärna kontakt med en studievägledare både före och under studierna för att diskutera just dina förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Kurser eller program I den här katalogen hittar du alla program och kurser du kan söka inför hösten Kursförteckningen är uppbyggd så att du under varje fakultet eller område (t.ex. naturvetenskap, vård eller humaniora) hittar tillhörande ämnen. Under dessa hittar du alla de kurser som ingår i respektive ämne. I katalogen hittar du också de utbildningar som Lunds universitet arrangerar på andra orter. På sidan 18 finns också en förteckning över utbildningsutbudet för hela året. Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

9 9 Dansk information Er du en dansk studerende, som vil læse en del af din uddannelse i Lund? I det svenske uddannelsessystem findes der hele uddan nelsesprogrammer, men også et stort antal af såkaldte fristående kurser. Hvis du læser fristående kurser, skal du søge om optagelse for et semester ad gangen, og du skal søge hvert semester. Blandt de fristående kurser som findes i dette katalog finder du helt sikkert mange, der kan meritoverføres til din egen bachelor- eller kandidatuddannelse. Kursernes omfang opgives i högskolepoäng. 30 högskolepoäng modsvarer et halvt årsværk på 30 ECTS. Studerende med dansk adgangsgivende eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende, er kvalificerede til studier på universitet i Sverige. Adgangskrav og kriterier for valg af studenter til oversøgte kurser finder du i katalogets indledende del. Der beskrives for eksempel de kvotegrupper, der anvendes ved prioritering. Karakterer og andre eventuelle meriter oversættes i overensstemmelse med særskilte tabeller. Vær opmærksom på at i et fag på avanceret niveau fordeles de fleste pladser i forhold til antal af högskolepoäng eller modsvarende, det vil sige mængden af eksaminationer og beståede studier på universitetsniveau. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en såkaldt Eksamensudskrift eller karakterudskrift, hvoraf det tydligt fremgår hvilke studier, der er afsluttet og hvor mange ECTS-point de omfatter. Vil du konkurrere i kvoten for gymnasiekarakterer, skal du vedlægge en kopi af dit Studentereksamensbevis eller lignende. Det skal du også, hvis du søger om optagelse til en uddannelse på grundniveau (markeret med i kataloget) med specifikke adgangskrav i et eller flere gymnasiefag. Hvis du planlægger at søge ind på et kursus på avanceret niveau eller på et niveau, der kræver faglige forkundskaber, skal du i god tid kontakte studievejlederen på det institut, hvor du vil læse. Studievejlederen fortager en bedømmelse af, hvorvidt din faglige kompetence er tilstrækkelig for det ønskede kursus. Hvis din faglige kompetence er i orden, skal du bede om en bedømmelse, der vedlægges din ansøgning om optagelse. Husk ansøgningsfristen den 15 april! ansøgningen er digital via: Yderligere information: Helsingør København Helsingborg Lund Malmö Øresund Universitetsnätverk Øresund Universitetsnätverk er et samarbejde mellem 8 universiteter i Øresundsregionen. Øresund Universitetsnätverk arbejder for, at det samlede kursus udbud, biblioteker, laboratorier og andre faciliteter skal være lettilgængelige for alle studerende og forskere i regionen. Således at forskning og uddannelse på begge sider af Øresund komplementerer hinanden. Øresund Universitetsnätverk sekretariat Tel eller E-post

10 10 Stöd och hjälp Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta din situation som student. 9 Biblioteks- och informationsservice Nätverket Lunds universitets bibliotek består av ett 30-tal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser så som bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Varje student tillhör ett hemmabibliotek, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. Lånekort får man på sitt hemmabibliotek och det är giltigt på alla biblioteken i nätverket. De olika biblioteken ger regelbundet kurser i informationssökning. Det finns även kurser, tester och övningar på webbplatsen. Biblioteken ger också service till studenter med lässvårigheter. Hemsida: Kontaktuppgifter/öppettider: 9 Studentservice reception Studentservice har en reception där du kan träffa representanter från StiL-supporten, Studieinformationen, Karriärservice, International Desk och International Housing Office. Här kan du få svar på många av dina frågor eller få hjälp att komma i kontakt med rätt person. StiL-supporten hjälper dig med frågor som gäller ditt studentkonto. E-post: Studieinformationen tillhandahåller information om utbildningar samt svarar på frågor kring ansökan, studier och studentlivet. De kan också skriva ut studieintyg och byta lösenord till ditt studentkonto. E-post: Karriärservice hjälper bland annat till med att granska ditt CV och din jobbansökan. E-post: International Desk ger dig information om utbytesstudier och samordnar mottagandet av de internationella studenterna. E-post: International Housing Office administrerar cirka studentrum i Lund, Malmö och Helsingborg, i första hand till internationella studenter. E-post: Besök: Sandgatan 3, Gamla kirurgen, Lund Tel: E-post: För besöks- och telefontider:

11 11 9 Studievägledning Vi finns för dig som behöver vägledning och information inför och under din studietid. Det kan exempelvis gälla om du är osäker på ditt val av studier, har frågor om vad som krävs för att söka en viss utbildning, olika examina, utbildningars innehåll och inriktning samt vilka yrkesområden olika utbildningar leder till. Du kan också få vägledning i att sätta ihop kurser till en gångbar examen som svarar mot dina intressen. Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in vägledning, distansvägledning via Skype eller telefonvägledning. Via e-post och vår chatt kan du få svar på kortare frågor av informativ karaktär. Sandg 3, Gamla kirurgen, Lund E-post: 9 Pedagogiskt stöd Du som har en funktionsnedsättning och vill ha stödåtgärder under studierna är välkommen att kontakta avdelning Pedagogiskt stöd. Du erbjuds ett personligt samtal för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder. Det finns möjlighet att under studierna få anteckningsstöd, stöd av mentor, teckenspråkstolk och individuell handledning. Vissa stödåtgärder kräver planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråks tolkar eller anpassning av lokaler. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid. Sandg 3, Gamla Kirurgen, Lund Tel: (vx) Hemsida: 9 Studieverkstaden språkhandledning Behöver du förbättra din studieteknik? Har du svårt att komma igång med uppsatsen? Är du osäker på språket? Universitetets studieverkstad är öppen för alla lundastudenter. Vi svarar på dina frågor om studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet och erbjuder individuell handledning och kortare kurser. Tillsammans med Studenthälsan ger vi de längre kurserna Våga tala och Våga skriva. Vi har också kompetens att hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska. Välkommen att boka tid hos oss! Besök: Sandg 3, Gamla kirurgen, rum 144, Lund Tel: E-post: Mer information: 9 Studenthälsan Studenthälsan finns till för dig som är student vid Lunds universitet, vilket inkluderar universitetets utbildningar i Malmö samt Campus Helsingborg. På Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterskor, psykolog, psykiater, allmänläkare, sjukgymnast och läkarsekreterare. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra. Alla besök tidsbeställs men du kan också få telefonrådgivning i olika frågor. Ett besök kostar 60 kr. Besök: Paradisgatan 5B, Lund Tel: E-post: Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tel: 1177 Mer information: 9 Karriärservice Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service när det gäller förberedelser och kontakter inför arbetslivet. Utöver universitetets centrala karriärservice finns även lokala karriärcenter ute på vissa områden. Dessa center tillsammans med webbportalen (som visar examensarbeten, praktikplatser och lediga jobb) utgör en länk mellan studier och arbete, en mötesplats mellan studenter och arbetsgivare. Du kan bland annat få enskild karriärvägledning, jobb ansökningar granskade och träning inför kommande anställningsintervjuer. Seminarier hålls regelbundet och då och då kommer gästföreläsare som berättar om olika karriärmöjligheter. Dessutom finns VentureLab, som är universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och för att stötta de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. Besök: Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund Tel: , E-post: Öppettider: mån-fre samt tors Hemsida:

12 12 Ta chansen studera utomlands! Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser cirka lundastudenter ut i världen. En av dem är Emma Almström (t.h.). Hon sökte utbytesplats genom Lunds universitets utbytesprogram LUUP. Universitetet har avtal med fler än 680 universitet i 50 olika länder. Valet föll på Fudan University i Shanghai, rankat som ett av Kinas tre bästa lärosäten. På det kinesiska universitetet läste hon kurser i management, spelteori och PR. Jag är glad att jag tog chansen att åka iväg och fick på så sätt lära känna staden, människorna och kulturen. Det är en ovärderlig erfarenhet som jag kommer att ha mycket stor nytta av i framtiden, säger Emma Almström. Självklart ökar min konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom min erfarenhet av Kina och mina kunskaper i språket, men minst lika viktig är min personliga utveckling. Jag har blivit starkare och vet vad jag vill med mitt liv, säger Emma, som på sikt hoppas kunna arbeta i Kina. I Shanghai flyttade Emma in i bostadskomplex för utbytesstudenter på universitetscampus, vilket var ett bra sätt att komma in i studentlivet. Efter en kort tid hade hon såväl utländska som kinesiska vänner: Shanghai är en helt underbar stad med ett fantastiskt uteliv. Jag hade otroligt roligt och har saknat staden varje dag sedan jag kom hem. Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de flesta utländska universitet. Du kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds universitet och utgöra en del av din examen. En förutsättning är att studievägledaren vid din heminstitution godkänner kurserna som du vill läsa. Hamse Kjerstadius, som bytte Lunds Tekniska Högskola mot University of Ottawa i Kanada under ett år, berättar: Jag hade studielån och hade turen att få några stipendier innan jag reste. Det gjorde att jag kunde göra roliga saker. Eftersom ett av Hamses viktigaste mål var att lära sig språket satsade han medvetet på att hålla sig ifrån andra utbytesstudenter och hyrde ett rum i ett hus nära universitet. Strategin fungerade. Han fick många kanadensiska vänner. Det som är spännande med Kanada är att landet är så likt Sverige. De skillnader som finns får en att fundera på varför vi gör saker annorlunda.

13 13 Vart kan jag åka? Lunds universitet deltar i flera utbytesprogram, bland annat Nordplus för studier i Norden, Erasmus för studier inom Europa och Erasmus Mundus Action 2 för studier i till exempel Asien och Mellan östern. Universitetet har dessutom samarbetsavtal med en mängd utländska universitet i bland annat USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Nya Zeeland. Jag ville till ett engelskspråkigt land och tyckte att Kanada kändes som ett mer spännande alternativ än England eller USA, säger Hamse Kjerstadius. Jag ville uppleva något annorlunda och lära mig något nytt. När det visade sig att Fudan University i Shanghai hade flera bra och relevanta kurser var valet enkelt, motiverar Emma Almström sitt val. Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla kontakter med universitet runt om i världen. Läs mer om internationella möjligheter på Du möter världen även i Lund. Visste du att Lunds universitet tar emot flest internationella studenter av alla svenska universitet? På många av de kurser och utbildningar som ges på engelska går både svenska och utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att uppleva den internationella atmosfären möjligheten till nya perspektiv och internationella bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för internationella studenter. Mer information hittar du på International Desk vid Studentservice Lunds universitet, Box 117, Lund Besöksadress: Gamla Kirurgen, Sandgatan 3 Öppet-/telefontid: tis, ons, fre 10-14, tors Tel , Fax E-post Hur söker jag? För att söka utbytesstudier måste du vara inskriven för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha klarat av en termins studier, dvs 30 högskolepoäng. Börja med att undersöka vilka möjligheter som finns vid den institution, där du studerar. Många institutioner har breda kontaktnät ute i världen, deltar i internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa avtal med universitet både i Europa och i andra delar av världen. En annan möjlighet är att som Emma Almström söka till Lunds universitets gemensamma utbytesprogram LUUP, som är öppet för alla studenter oavsett vad man studerar. Dessa utbytesplatser går att söka till en gång om året. Olika tider gäller för olika länder. Läs mer på

14 14 Studentlivet Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till att nya studenter vallfärdar till Lund varje termin. 9 Studentlund ett förmånligt medlemskap Lunds rika studentliv ger många intressanta erfarenheter och möjligheter att utvecklas även utanför föreläsnings salarna. För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara medlem i Studentlund som är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet ger dig tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklubbar, intressanta föredrag, utbildningsbevakning, scenuppsättningar, mängder av stipendier och studentrabatter och mycket mer. Så blir du enkelt medlem: När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet: gå in på registrera dig som medlem och betala in medlemsavgiften. Ditt medlems kort (studentlegitimation) får du hemskickat efter att du avslutat registreringen genom att besöka den nation som du vill bli medlem i. Om du är medlem sedan tidigare får du en terminsräkning skickad på posten och fortsätter att vara medlem genom att betala den. All information om hur du blir medlem finns att läsa på Studentlunds hemsida. 9 Akademiska föreningen mötesplatsen Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och få många nya vänner? Då ska du gå med i något av Akademiska Föreningens utskott. Det är en härlig känsla att vara med och fixa inför kväll en och sedan se resultatet, säger Björn Jonsson, som är engagerad i studentaftonsutskottet. Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund lockat intressanta gäster från hela världen. Jimi Hendrix, Ingemar Bergman och Drottning Margrethe är bara några exempel. Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba med grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ordkonst vara utskottet för dig. Radio AF, som sänder radio från fem dagar i veckan, är utskottet som ständigt söker nya medlemmar. En del gör bara ett par inslag, andra tillbringar hela sin fritid här, berättar Anders Wigren, som är engagerad i Radio AF. Akademiska Föreningens syfte är att vara en mötesplats för studenter, före detta studenter och universitetsanställda. AF-borgen i Lundagård är den fysiska mötesplatsen inte minst genom studieplatserna och

15 15 aktiviteterna i caféet Athen. Spex, teater och poesiaftnar i AF-borgen händer det alltid något. Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille för nya studenter. Då finns nationer, studentföreningar, AF:s olika utskott, företag och många fler på plats och presenterar sig. 9 Lär känna folk på nationerna Vid Lunds universitet finns 13 nationer, de äldsta bildades bara några år efter det universitetet grundades. Ett sätt att delta i nationslivet är att arbeta ideellt. Lotta Hermansson, student från Göteborg, valde att bli lunchmästare på Göteborgs nation. Det innebär att hon en förmiddag varannan vecka ansvarar för nationens kök där det lagas mat till 50 personer. Det är ett bra sätt att lära känna människor som går olika utbildningar och kommer från olika delar av landet. Som tjänsteman har man vissa fördelar som gratis inträden och förköp till stora evenemang, berättar Lotta. Birgitta Nilsson, student på psykologprogrammet, har sjungit i kör sedan hon var tonåring. När hon började studera i Lund valde hon att gå med i Kalmars, Blekingskas och Wermlands gemensamma nationskör, Gudrunkören: Kören tar emot alla som vill vara med och det gör att det blir en väldigt gemytlig stämning. Kören ger mig lite annan verklighet än studierna, berättar hon. Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, stipendieutdelning och egna tidningar är andra aktiviteter på nationerna. Läs mer om Lunds 13 nationer på studentlund.se/nationer 9 Var med och påverka utbildningen Som student vid Lunds universitet kan du vara med och påverka kurslitteratur och upplägg av utbildningsprogrammen. Ett sätt är att gå med i någon av Lunds nio studentkårer. Kårerna ha dagliga diskussioner med universitetets och fakulteternas ledningar och tillsätter runt förtroendevalda studenter som granskar utbildningar och gör dem bättre. Förutom utbildningsbevakning anordnar kårerna arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och mottagning av de nya studenterna. 9 Vill du veta mer? Särskild information om kårer, nationer och Akademiska föreningen finns på och i studentguiden som AF, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer skickar ut till alla nyantagna studenter vid universitet.

16 16 Hitta bostad Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning särskilt vid terminsstarten. Därför är det bra att sätta sig in i vilka möjligheter som finns att hitta bostad och ställa sig i kö i god tid. Den största studentbostadsförmedlaren i Lund är AF Bostäder som äger och förvaltar över studentbo stä der familjelägenheter, pentryrum och korridorrum. Ett korridorrum fungerar lite annorlunda än en vanlig lägenhet. Du väljer om du vill vara privat eller social genom att ha dörren öppen eller stängd, säger Felix Hall, som utbildar sig till civilingenjör i datateknik. Han är en av många studenter som fått ett korri dorrum genom AF Bostäder. I rummet som är på 20,5 kvadratmeter har han lyckats få in tv, hemmabio, dator, säng, liten soffa, bord, två bokhyllor, en byrå och ett guitar hero trumset. När korridorlivet fungerar är det roligt. Vi hittar på mycket saker tillsammans, tittar på film, festar och grillar. Ställ dig i kö och behåll din plats När du blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem i Studentlund, och betalar in medlemsavgiften. Då blir du samtidigt medlem i Akademiska Föreningen och kan ställa dig i AF Bostäders kö. Ingrid Freese kom från Stockholm för att studera i Lund och valde först att bo på studentkorridor. Efter fyra år kände hon att det var dags att flytta vidare. Efter som hon hade behållit och hela tiden uppdaterat sitt könummer hos AF Bostäder kunde hon relativt snabbt få en studentlägenhet i centrala Lund. Jag har en en-och-en-halva med ett litet kök. Det fun kar jättebra! Det är som att bo i lägenhet i vilket bostadsområde som helst även om alla som bor här är studenter. Jag har mitt eget umgänge och nära till mina kompisar. Bostad via studentnationerna De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhandahåller också bostäder och har egna köer till sina lägenheter och studentrum. Vissa nationer kräver att man är medlem. Studenter som är aktiva på nationen får oftast snabbare bostad. Många nationer har novischutlottning i början av varje termin. Kontakta husförmannen på din nation för mer information och ansökningshandlingar. Akut behov av bostad Har du akut behov av bostad kan du kontakta studenternas egen bostadsförmedling Bopoolen, Här lägger privatpersoner som vill hyra ut rum eller del i lägenhet ut annonser. Som student kan du själv lägga in annons om den bostad

17 17 du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också kontraktsförslag, lagar och regler och tips på hur man ska gå till väga för att leta och hyra ut bostad. Vid terminsstart kan det också vara bra att känna till att Vandrarhemmet Tåget och Källby Camping i Lund finns. Du kan också leta bostad vid den nationella studentportalen: Bo utanför Lund Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alternativ att bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlöv. I Malmö finns bland annat Malmö Studenthus med 670 nyrenoverade lägenheter. Pendelavstånden är korta och kommunikationerna goda. Landskrona, som inte ligger mer än 20 minuter från Lund är ett annat alternativ liksom Hässleholm, med 30 minuters resväg från Lund. Information om lediga boenden finns på respektive kommuns hemsida. I Helsingborg finns det ingen gemensam bostadskö eftersom det finns för många olika bostadsaktörer. Oavsett om man vill söka studentlägenhet eller lägenhet på den övriga bostadsmarknaden måste man därför söka direkt hos den fastighetsägare man vill bo hos. I Helsingborg finns det idag sex olika studenthem. Inget av dem ligger längre än minuters cykelväg bort från Campus. På kan du hitta kontaktuppgifter till alla studentboenden, länkar till andra fas tighets ägare och hyresvärdar samt annonser för inne boende och andrahandsalternativ i staden. Kontaktinformation: AF Bostäder Tunavägen Bopoolen AF-borgen i Lund, 4 våningen Lunds universitets 13 nationer Källby Camping, Lund, Vandrarhemmet Tåget, Lund, Malmö Studenthus Thomsons väg 32 A Helsingborg

18 18 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet Program på nybörjarnivå och avancerad nivå Apotekarprogrammet Arabiska studier Arbetsterapeutprogrammet Arkitektutbildning Audionomprogrammet Barnmorskeutbildning Beteendevetenskap Biomedicinprogrammet Brandingenjörsutbildning Civilekonomprogrammet: Analytisk Språklig (7 olika språk) Civilingenjör: Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Informations- och kommunikationsteknik Industriell ekonomi Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Medicin och teknik Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Dramatik Ekonomie kandidatprogrammet Equality and Diversity Management Europastudier med humanistisk profil Food management (Hbg) Fri konst Genusvetenskap Högskoleingenjör: Byggteknik Arkitektur Byggteknik Järnvägsteknik Byggteknik Väg- och trafikteknik Datateknik Datateknik logistik Elektroteknik med automationsteknik Industrial Service Management (Hbg) Industridesign Journalistutbildning Juristprogrammet Kandidatprogram i digitala kulturer Kandidatprogram i japanska Kandidatprogram i modevetenskap Kandidatprogram i mångfaldsutveckling Kandidatutbildning i kyrkomusik Kriminologi Livsmedelsteknisk högskoleutbildning YTH Logistics Service Management (Hbg) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Musikerutbildning (12 inr.) Musiklärarutbildning Mänskliga rättigheter Naturvetenskapligt program: Astronomi och astrofysik Biologi Fysik Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik Meteorologi o biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Personal- och arbetslivsfrågor Politices kandidatprogram Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet (3 inr.) Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsplanering urban och regional utveckling Service Managementutbildning (Hbg): Health Hotel & Restaurant Retail Tourism Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Skådespelarutbildning Socionomutbildning Specialistsjuksköterskeprogrammet (10 inr.) Strategisk kommunikation (Hbg) Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Teknisk bastermin Tekniskt basår Teologiprogrammet Trafikflygare Utvecklingsstudier Ämneslärarprogrammet Öst- och Sydöstasienkunskap (2 inr.) Master-/Magisterprogram Ekonomi, 60 hp Corporate and Financial Management Economic Research Methods Economics Entrepreneurship European and International Tax Law Finance Globalization, Brands and Consumption Informationssystem International Economics with a focus on China International Marketing and Brand Management Management Research Managing People, Knowledge and Change Redovisning och ekonomistyrning Redovisning och revision Statistics Sustainable Business Leadership Ekonomi, 120 hp Economic Demography Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Economic History Economics Finance Statistics Technology Management Humaniora och teologi, 120 hp ABM-master (arkiv, bibliotek och muséer) Applied Cultural Analysis Arkeologi teori och praktik Europastudier med humanistisk profil Film and Media Production Historiska studier Kognitionsvetenskap Litteratur kultur medier (5 inr.) Språkvetenskap (13 inr.) Teologi och religionsvetenskap The Religious Roots of Europe Visual Culture Översättarutbildning Juridik, 120 hp Mänskliga rättigheter Sjörätt Konstnärlig utbildning, 120 hp Musikerutbildning (14 inr.) Kyrkomusik (3 inr.) Fri konst (2 inr.) Teater Medicin/vård, 120 hp Audiologi och logopedi (2 inr.) Biomedicin (2 inr.) Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap (2 inr.) Medicinsk vetenskap Naturvetenskap, 120 hp Astrofysik Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Bioinformatik Biologi (9 inr.) Fysik Geologi Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning Geografisk informationsvetenskap Kemi Matematik Matematisk statistik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap (6 inr.) Molekylärbiologi (4 inr.) Nanokemi Naturgeografi och ekosystemanalys Proteinvetenskap Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi Samhällsvetenskap, 120 hp European Affairs Programme Genusstudier Globala studier International Development and Management (LUMID) Master in Service Management (Helsingborg) Masterprogram i strategisk kommunikation (Helsingborg) Personal- och arbetslivsfrågor Public Management (2 inr.) Samhällsvetenskap (18 inr.) Strategic Public Relations Utvecklingsstudier Welfare Policies and Management Teknologi, 120 hp Bioteknik Energi- och miljöeffektiva byggnader Fotonik Livsmedelsteknik Nanovetenskap System på chips Hållbar stadsgestaltning Trådlös kommunikation Vattenresurshantering Övriga masterprogram, 120 hp Asienstudier Environmental Management and Policy Environmental Studies and Sustainability Science Human Factors and System Safety Miljöstrategisk styrning Samhälle, vetenskap och teknik

19 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet 19 Ämnen Antikens kultur och samhällsliv Arabiska Arbetsterapi Arkeologi Arkivvetenskap Astronomi Audiologi Biologi Bioinformatik Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Danska Ekonomisk historia Engelska Entreprenörskap Etnologi Europastudier Filmvetenskap Filosofi Folkhälsovetenskap Forsknings- och teknikpolitik Franska Freds- och konfliktvetenskap Fysik Företagsekonomi Genusvetenskap Geografi Geologi GIS geografisk informationsbehandling Grekiska Handelsrätt Hebreiska Historia Historisk arkeologi Historisk osteologi Humanekologi Idé- och lärdomshistoria Informatik Isländska Italienska Japanska Jiddisch Journalistik Juridik Kemi Kinesiska Kognitionsvetenskap Konsthistoria och visuella studier Kulturvetenskaper Latin Lingvistik Litteraturvetenskap Litterärt skapande Logopedi Luftfart Matematik Matematisk statistik Medicinsk strålningsfysik Medie- och kommunikationsvetenskap Mediehistoria Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Miljöstrategi Miljövetenskap Museologi Musik Musikvetenskap Mänskliga rättigheter Nationalekonomi Naturgeografi och ekosystemanalys Nordiska språk Numerisk analys Nygrekiska Omvårdnad Pedagogik Polska Praktisk filosofi Psykologi Religionsvetenskap Retorik Rumänska Ryska Rättssociologi Samhällsgeografi Service management Sjukgymnastik Socialantropologi Socialt arbete Sociologi Spanska Statistik Statsvetenskap Strategisk kommunikation Svenska Synkrotronljusbaserad vetenskap Teatervetenskap Teknik Teoretisk filosofi Teoretisk fysik Tyska Utvecklingsstudier Öst- och centraleuropakunskap Detta uppslag visar Lunds universitets utbildningsutbud för hela året. På följande sidor hittar du alla kurser och program du kan söka nu inför höstterminen Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

20 20

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare?

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? På Stockholms universitet kan du skaffa dig en natur vetenskaplig utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar UAF Utbildnings- och rekryteringsmässa 16 november 2006 Vinn ett körkort! Sid. 4 Trött på jobbet? Hitta ny framtid på mässan! Karolina - Örebros nya stjärnskott uppträder på mässan Jobba som volontär?

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer