Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012"

Transkript

1 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

2 For information in English, please visit: Välkommen till Lunds universitet 5 Att läsa på universitetet 7 Information til danske studerende 9 Øresund Universitetsnätverk 9 Stöd, hjälp & karriärrådgivning 10 Studera utomlands 12 Studentlivet & -organisationer 14 Hitta boende 16 Utbildningar vid Lunds universitet 18 Program 20 Nybörjarprogram 22 Master- & magisterprogram 50 Kurser 68 Naturvetenskap 70 Tvärvetenskapliga & övriga kurser 90 Ekonomi 92 Juridik 103 Samhällsvetenskap 104 Vård 120 Musik 123 Humaniora & Teologi 129 Teknik (LTH) 158 Kurser i Helsingborg 162 Nätbaserade kurser 165 Information 166 Nya urvalsgrupper 168 Bra att veta 169 Förklaringar och förkortningar 170 Nätbaserad utbildning 170 Behörighet 171 Meritvärdering och urval 172 Anmälan 174 Din anmälan steg för steg 176 Examen 178 Sökregister 180 Övrigt 191 Beställningsmaterial 192 Viktiga adresser 193

3 Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse där du växer som människa och får vänner, kunskaper och kontakter för hela livet. Med vårt sigill på ditt examens bevis ligger världsarbetsmarknaden öppen!

4

5 5 Välkommen! Lunds universitet är Sveriges starkaste och största och ett av Europas ledande universitet med anor från Det är ett traditionsrikt, historiskt och likaså ett modernt, dynamiskt och internationellt universitet. Med studenter årligen från hela världen och Sveriges bredaste utbildningsutbud toppar Lunds universitet år efter år undersökningar om vilket som är Sveriges bästa universitet. Vid Lunds universitet kan du välja mellan över 290 utbildningsprogram och fristående kurser på olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Universitetet utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. Till Lunds universitet hör även teater-, musik och konst högskolorna i Malmö, Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed som utbildar trafikpiloter och innovativa Campus Helsingborg som bland annat har program för blivande ingenjörer, kommunikatörer, socionomer, lärare och service managers. Det breda utbildningsutbudet ger stora möjligheter att kombinera ämnen till en examen med personlig profil. Universitetet har också ett stort antal nätbaserade distanskurser samt bedriver fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning för personer som är verksamma ute i arbetslivet. Lunds universitet samarbetar med 680 partneruniver sitet i mer än 50 länder och varje år reser c:a lunda studenter ut i världen för att studera. Lunds universitet erbjuder studenterna hjälp och stöd genom studietiden; studievägledning, studenthälsan, skrivarverkstaden, pedagogiskt stöd och karriärvägledning är några av de stödresurser som finns. Dessutom finns ett fantastiskt nätverk av bibliotek; Lunds universitetsbibliotek (LUB) som består av ett trettiotal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Som stad har Lund en speciell stämning; högt i tak, en mysig medeltida stadskärna, tätt mellan upplevelserna och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Stadsbilden är livlig med gott om uteserveringar och roliga butiker. Det finns även flera grönområden och Lund är verkligen cyk listernas stad. Staden har dessutom ett rikt kulturliv och studentnationerna som fungerar som sociala mötesplatser för studenterna. Liksom i de flesta andra universitetsstäder råder det brist på centrala bostäder, men avstånden är korta och kommunikationen väl uppbyggd till närliggande byar, kommuner och städer. Bostadsfrågan brukar ordna sig en bit in på terminen. Läs mer på sidan 16.

6 6 Skåne är ett av Sveriges mest befolkningstäta län. De tre största städerna i Skåne Lund, Helsingborg och Malmö ligger nära varandra och det är enkelt att resa mellan städerna. Helsingborg är en ung universitetsstad med gammal historia och en av Sveriges snabbast växande städer. Helsingborgs riviera har långa finkorniga sandstränder och det finns gott om fina fiskelägen. Med Pågatågen tar det inte många minuter att resa från Lund till Malmö, staden som bubblar av kultur, evenemang, trevliga parker, mysiga fik och bra shopping. Mindre än en timma från Lund finns Köpenhamn med storstadsliv, shopping och internationella upplevelser. Att studera vid Lunds universitet är en berikande upp levelse, där du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Med vårt sigill på ditt examens bevis ligger världsarbetsmarknaden öppen. Varmt välkommen! Mer om universitetets utbildningar: Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier:

7 7 Att läsa på universitet Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre. När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet. Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet. En annan skillnad är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne. En tredje skillnad är att kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och att en stor del av den är på engelska. Därför är det vik tigt att ha en god studieteknik. På högskolan finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper nyantagna med tips och strategier. Kurser eller program Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fristående kurser. Gemensamt för programmen är att de består av en längre sammanhållen studietid som leder fram till en examen, medan en kurs i ett ämne (t.ex. franska eller biologi) är mindre tidsmässigt omfattande. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskole poäng (hp). Det går 30 hp på en termin och 60 hp på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka. Lunds universitet erbjuder ca kurser. En del av dessa riktar sig till nyantagna, medan andra är fort-

8 8 sättnings- och fördjupningskurser, eller fortbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser ges på grundnivå (termin ett till tre) och avancerad nivå (termin fyra och uppåt). På båda nivåerna kan man ta ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du profilera din utbildning. Hur fritt kan man då välja? Går det att blanda kurser och ämnen hur som helst? Svaret är i princip ja. Det som styr är vad du är intresserad av och vilken typ av yrke som du siktar på. Om du är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företagsekonomi och nationalekonomi kombinerat med språkstudier som ger dig en internationell kompetens. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. På grundnivå kan du fördjupa dig i något av ämnena som blir s.k. huvudområde. Du läser minst 90 hp inom huvudområdet och ytterligare 90 hp i andra ämnen för att ta ut en kandidatexamen om sammanlagt 180 hp. Om du därefter vill fortsätta till avancerad nivå läser du kurser motsvarande 60 hp för en magisterexamen eller 120 hp för en masterexamen. Valmöjligheterna är stora. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad struktur för hela utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Fördelen med kurser är flexibilitet. Du väljer själv vilka kurser som skall ingå och du kan bestämma dig under utbildningens gång. Kursstudier är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill vidga eller fördjupa din kompetens men kanske inte har behov av en helt ny utbildning eller examen. Ta gärna kontakt med en studievägledare både före och under studierna för att diskutera just dina förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Kurser eller program I den här katalogen hittar du alla program och kurser du kan söka inför hösten Kursförteckningen är uppbyggd så att du under varje fakultet eller område (t.ex. naturvetenskap, vård eller humaniora) hittar tillhörande ämnen. Under dessa hittar du alla de kurser som ingår i respektive ämne. I katalogen hittar du också de utbildningar som Lunds universitet arrangerar på andra orter. På sidan 18 finns också en förteckning över utbildningsutbudet för hela året. Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

9 9 Dansk information Er du en dansk studerende, som vil læse en del af din uddannelse i Lund? I det svenske uddannelsessystem findes der hele uddan nelsesprogrammer, men også et stort antal af såkaldte fristående kurser. Hvis du læser fristående kurser, skal du søge om optagelse for et semester ad gangen, og du skal søge hvert semester. Blandt de fristående kurser som findes i dette katalog finder du helt sikkert mange, der kan meritoverføres til din egen bachelor- eller kandidatuddannelse. Kursernes omfang opgives i högskolepoäng. 30 högskolepoäng modsvarer et halvt årsværk på 30 ECTS. Studerende med dansk adgangsgivende eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende, er kvalificerede til studier på universitet i Sverige. Adgangskrav og kriterier for valg af studenter til oversøgte kurser finder du i katalogets indledende del. Der beskrives for eksempel de kvotegrupper, der anvendes ved prioritering. Karakterer og andre eventuelle meriter oversættes i overensstemmelse med særskilte tabeller. Vær opmærksom på at i et fag på avanceret niveau fordeles de fleste pladser i forhold til antal af högskolepoäng eller modsvarende, det vil sige mængden af eksaminationer og beståede studier på universitetsniveau. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en såkaldt Eksamensudskrift eller karakterudskrift, hvoraf det tydligt fremgår hvilke studier, der er afsluttet og hvor mange ECTS-point de omfatter. Vil du konkurrere i kvoten for gymnasiekarakterer, skal du vedlægge en kopi af dit Studentereksamensbevis eller lignende. Det skal du også, hvis du søger om optagelse til en uddannelse på grundniveau (markeret med i kataloget) med specifikke adgangskrav i et eller flere gymnasiefag. Hvis du planlægger at søge ind på et kursus på avanceret niveau eller på et niveau, der kræver faglige forkundskaber, skal du i god tid kontakte studievejlederen på det institut, hvor du vil læse. Studievejlederen fortager en bedømmelse af, hvorvidt din faglige kompetence er tilstrækkelig for det ønskede kursus. Hvis din faglige kompetence er i orden, skal du bede om en bedømmelse, der vedlægges din ansøgning om optagelse. Husk ansøgningsfristen den 15 april! ansøgningen er digital via: Yderligere information: Helsingør København Helsingborg Lund Malmö Øresund Universitetsnätverk Øresund Universitetsnätverk er et samarbejde mellem 8 universiteter i Øresundsregionen. Øresund Universitetsnätverk arbejder for, at det samlede kursus udbud, biblioteker, laboratorier og andre faciliteter skal være lettilgængelige for alle studerende og forskere i regionen. Således at forskning og uddannelse på begge sider af Øresund komplementerer hinanden. Øresund Universitetsnätverk sekretariat Tel eller E-post

10 10 Stöd och hjälp Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta din situation som student. 9 Biblioteks- och informationsservice Nätverket Lunds universitets bibliotek består av ett 30-tal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser så som bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Varje student tillhör ett hemmabibliotek, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. Lånekort får man på sitt hemmabibliotek och det är giltigt på alla biblioteken i nätverket. De olika biblioteken ger regelbundet kurser i informationssökning. Det finns även kurser, tester och övningar på webbplatsen. Biblioteken ger också service till studenter med lässvårigheter. Hemsida: Kontaktuppgifter/öppettider: 9 Studentservice reception Studentservice har en reception där du kan träffa representanter från StiL-supporten, Studieinformationen, Karriärservice, International Desk och International Housing Office. Här kan du få svar på många av dina frågor eller få hjälp att komma i kontakt med rätt person. StiL-supporten hjälper dig med frågor som gäller ditt studentkonto. E-post: Studieinformationen tillhandahåller information om utbildningar samt svarar på frågor kring ansökan, studier och studentlivet. De kan också skriva ut studieintyg och byta lösenord till ditt studentkonto. E-post: Karriärservice hjälper bland annat till med att granska ditt CV och din jobbansökan. E-post: International Desk ger dig information om utbytesstudier och samordnar mottagandet av de internationella studenterna. E-post: International Housing Office administrerar cirka studentrum i Lund, Malmö och Helsingborg, i första hand till internationella studenter. E-post: Besök: Sandgatan 3, Gamla kirurgen, Lund Tel: E-post: För besöks- och telefontider:

11 11 9 Studievägledning Vi finns för dig som behöver vägledning och information inför och under din studietid. Det kan exempelvis gälla om du är osäker på ditt val av studier, har frågor om vad som krävs för att söka en viss utbildning, olika examina, utbildningars innehåll och inriktning samt vilka yrkesområden olika utbildningar leder till. Du kan också få vägledning i att sätta ihop kurser till en gångbar examen som svarar mot dina intressen. Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in vägledning, distansvägledning via Skype eller telefonvägledning. Via e-post och vår chatt kan du få svar på kortare frågor av informativ karaktär. Sandg 3, Gamla kirurgen, Lund E-post: 9 Pedagogiskt stöd Du som har en funktionsnedsättning och vill ha stödåtgärder under studierna är välkommen att kontakta avdelning Pedagogiskt stöd. Du erbjuds ett personligt samtal för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder. Det finns möjlighet att under studierna få anteckningsstöd, stöd av mentor, teckenspråkstolk och individuell handledning. Vissa stödåtgärder kräver planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråks tolkar eller anpassning av lokaler. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid. Sandg 3, Gamla Kirurgen, Lund Tel: (vx) Hemsida: 9 Studieverkstaden språkhandledning Behöver du förbättra din studieteknik? Har du svårt att komma igång med uppsatsen? Är du osäker på språket? Universitetets studieverkstad är öppen för alla lundastudenter. Vi svarar på dina frågor om studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet och erbjuder individuell handledning och kortare kurser. Tillsammans med Studenthälsan ger vi de längre kurserna Våga tala och Våga skriva. Vi har också kompetens att hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska. Välkommen att boka tid hos oss! Besök: Sandg 3, Gamla kirurgen, rum 144, Lund Tel: E-post: Mer information: 9 Studenthälsan Studenthälsan finns till för dig som är student vid Lunds universitet, vilket inkluderar universitetets utbildningar i Malmö samt Campus Helsingborg. På Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterskor, psykolog, psykiater, allmänläkare, sjukgymnast och läkarsekreterare. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra. Alla besök tidsbeställs men du kan också få telefonrådgivning i olika frågor. Ett besök kostar 60 kr. Besök: Paradisgatan 5B, Lund Tel: E-post: Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tel: 1177 Mer information: 9 Karriärservice Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service när det gäller förberedelser och kontakter inför arbetslivet. Utöver universitetets centrala karriärservice finns även lokala karriärcenter ute på vissa områden. Dessa center tillsammans med webbportalen (som visar examensarbeten, praktikplatser och lediga jobb) utgör en länk mellan studier och arbete, en mötesplats mellan studenter och arbetsgivare. Du kan bland annat få enskild karriärvägledning, jobb ansökningar granskade och träning inför kommande anställningsintervjuer. Seminarier hålls regelbundet och då och då kommer gästföreläsare som berättar om olika karriärmöjligheter. Dessutom finns VentureLab, som är universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och för att stötta de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. Besök: Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund Tel: , E-post: Öppettider: mån-fre samt tors Hemsida:

12 12 Ta chansen studera utomlands! Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser cirka lundastudenter ut i världen. En av dem är Emma Almström (t.h.). Hon sökte utbytesplats genom Lunds universitets utbytesprogram LUUP. Universitetet har avtal med fler än 680 universitet i 50 olika länder. Valet föll på Fudan University i Shanghai, rankat som ett av Kinas tre bästa lärosäten. På det kinesiska universitetet läste hon kurser i management, spelteori och PR. Jag är glad att jag tog chansen att åka iväg och fick på så sätt lära känna staden, människorna och kulturen. Det är en ovärderlig erfarenhet som jag kommer att ha mycket stor nytta av i framtiden, säger Emma Almström. Självklart ökar min konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom min erfarenhet av Kina och mina kunskaper i språket, men minst lika viktig är min personliga utveckling. Jag har blivit starkare och vet vad jag vill med mitt liv, säger Emma, som på sikt hoppas kunna arbeta i Kina. I Shanghai flyttade Emma in i bostadskomplex för utbytesstudenter på universitetscampus, vilket var ett bra sätt att komma in i studentlivet. Efter en kort tid hade hon såväl utländska som kinesiska vänner: Shanghai är en helt underbar stad med ett fantastiskt uteliv. Jag hade otroligt roligt och har saknat staden varje dag sedan jag kom hem. Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de flesta utländska universitet. Du kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds universitet och utgöra en del av din examen. En förutsättning är att studievägledaren vid din heminstitution godkänner kurserna som du vill läsa. Hamse Kjerstadius, som bytte Lunds Tekniska Högskola mot University of Ottawa i Kanada under ett år, berättar: Jag hade studielån och hade turen att få några stipendier innan jag reste. Det gjorde att jag kunde göra roliga saker. Eftersom ett av Hamses viktigaste mål var att lära sig språket satsade han medvetet på att hålla sig ifrån andra utbytesstudenter och hyrde ett rum i ett hus nära universitet. Strategin fungerade. Han fick många kanadensiska vänner. Det som är spännande med Kanada är att landet är så likt Sverige. De skillnader som finns får en att fundera på varför vi gör saker annorlunda.

13 13 Vart kan jag åka? Lunds universitet deltar i flera utbytesprogram, bland annat Nordplus för studier i Norden, Erasmus för studier inom Europa och Erasmus Mundus Action 2 för studier i till exempel Asien och Mellan östern. Universitetet har dessutom samarbetsavtal med en mängd utländska universitet i bland annat USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Nya Zeeland. Jag ville till ett engelskspråkigt land och tyckte att Kanada kändes som ett mer spännande alternativ än England eller USA, säger Hamse Kjerstadius. Jag ville uppleva något annorlunda och lära mig något nytt. När det visade sig att Fudan University i Shanghai hade flera bra och relevanta kurser var valet enkelt, motiverar Emma Almström sitt val. Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla kontakter med universitet runt om i världen. Läs mer om internationella möjligheter på Du möter världen även i Lund. Visste du att Lunds universitet tar emot flest internationella studenter av alla svenska universitet? På många av de kurser och utbildningar som ges på engelska går både svenska och utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att uppleva den internationella atmosfären möjligheten till nya perspektiv och internationella bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för internationella studenter. Mer information hittar du på International Desk vid Studentservice Lunds universitet, Box 117, Lund Besöksadress: Gamla Kirurgen, Sandgatan 3 Öppet-/telefontid: tis, ons, fre 10-14, tors Tel , Fax E-post Hur söker jag? För att söka utbytesstudier måste du vara inskriven för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha klarat av en termins studier, dvs 30 högskolepoäng. Börja med att undersöka vilka möjligheter som finns vid den institution, där du studerar. Många institutioner har breda kontaktnät ute i världen, deltar i internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa avtal med universitet både i Europa och i andra delar av världen. En annan möjlighet är att som Emma Almström söka till Lunds universitets gemensamma utbytesprogram LUUP, som är öppet för alla studenter oavsett vad man studerar. Dessa utbytesplatser går att söka till en gång om året. Olika tider gäller för olika länder. Läs mer på

14 14 Studentlivet Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till att nya studenter vallfärdar till Lund varje termin. 9 Studentlund ett förmånligt medlemskap Lunds rika studentliv ger många intressanta erfarenheter och möjligheter att utvecklas även utanför föreläsnings salarna. För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara medlem i Studentlund som är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet ger dig tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklubbar, intressanta föredrag, utbildningsbevakning, scenuppsättningar, mängder av stipendier och studentrabatter och mycket mer. Så blir du enkelt medlem: När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet: gå in på registrera dig som medlem och betala in medlemsavgiften. Ditt medlems kort (studentlegitimation) får du hemskickat efter att du avslutat registreringen genom att besöka den nation som du vill bli medlem i. Om du är medlem sedan tidigare får du en terminsräkning skickad på posten och fortsätter att vara medlem genom att betala den. All information om hur du blir medlem finns att läsa på Studentlunds hemsida. 9 Akademiska föreningen mötesplatsen Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och få många nya vänner? Då ska du gå med i något av Akademiska Föreningens utskott. Det är en härlig känsla att vara med och fixa inför kväll en och sedan se resultatet, säger Björn Jonsson, som är engagerad i studentaftonsutskottet. Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund lockat intressanta gäster från hela världen. Jimi Hendrix, Ingemar Bergman och Drottning Margrethe är bara några exempel. Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba med grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ordkonst vara utskottet för dig. Radio AF, som sänder radio från fem dagar i veckan, är utskottet som ständigt söker nya medlemmar. En del gör bara ett par inslag, andra tillbringar hela sin fritid här, berättar Anders Wigren, som är engagerad i Radio AF. Akademiska Föreningens syfte är att vara en mötesplats för studenter, före detta studenter och universitetsanställda. AF-borgen i Lundagård är den fysiska mötesplatsen inte minst genom studieplatserna och

15 15 aktiviteterna i caféet Athen. Spex, teater och poesiaftnar i AF-borgen händer det alltid något. Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille för nya studenter. Då finns nationer, studentföreningar, AF:s olika utskott, företag och många fler på plats och presenterar sig. 9 Lär känna folk på nationerna Vid Lunds universitet finns 13 nationer, de äldsta bildades bara några år efter det universitetet grundades. Ett sätt att delta i nationslivet är att arbeta ideellt. Lotta Hermansson, student från Göteborg, valde att bli lunchmästare på Göteborgs nation. Det innebär att hon en förmiddag varannan vecka ansvarar för nationens kök där det lagas mat till 50 personer. Det är ett bra sätt att lära känna människor som går olika utbildningar och kommer från olika delar av landet. Som tjänsteman har man vissa fördelar som gratis inträden och förköp till stora evenemang, berättar Lotta. Birgitta Nilsson, student på psykologprogrammet, har sjungit i kör sedan hon var tonåring. När hon började studera i Lund valde hon att gå med i Kalmars, Blekingskas och Wermlands gemensamma nationskör, Gudrunkören: Kören tar emot alla som vill vara med och det gör att det blir en väldigt gemytlig stämning. Kören ger mig lite annan verklighet än studierna, berättar hon. Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, stipendieutdelning och egna tidningar är andra aktiviteter på nationerna. Läs mer om Lunds 13 nationer på studentlund.se/nationer 9 Var med och påverka utbildningen Som student vid Lunds universitet kan du vara med och påverka kurslitteratur och upplägg av utbildningsprogrammen. Ett sätt är att gå med i någon av Lunds nio studentkårer. Kårerna ha dagliga diskussioner med universitetets och fakulteternas ledningar och tillsätter runt förtroendevalda studenter som granskar utbildningar och gör dem bättre. Förutom utbildningsbevakning anordnar kårerna arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och mottagning av de nya studenterna. 9 Vill du veta mer? Särskild information om kårer, nationer och Akademiska föreningen finns på och i studentguiden som AF, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer skickar ut till alla nyantagna studenter vid universitet.

16 16 Hitta bostad Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning särskilt vid terminsstarten. Därför är det bra att sätta sig in i vilka möjligheter som finns att hitta bostad och ställa sig i kö i god tid. Den största studentbostadsförmedlaren i Lund är AF Bostäder som äger och förvaltar över studentbo stä der familjelägenheter, pentryrum och korridorrum. Ett korridorrum fungerar lite annorlunda än en vanlig lägenhet. Du väljer om du vill vara privat eller social genom att ha dörren öppen eller stängd, säger Felix Hall, som utbildar sig till civilingenjör i datateknik. Han är en av många studenter som fått ett korri dorrum genom AF Bostäder. I rummet som är på 20,5 kvadratmeter har han lyckats få in tv, hemmabio, dator, säng, liten soffa, bord, två bokhyllor, en byrå och ett guitar hero trumset. När korridorlivet fungerar är det roligt. Vi hittar på mycket saker tillsammans, tittar på film, festar och grillar. Ställ dig i kö och behåll din plats När du blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem i Studentlund, och betalar in medlemsavgiften. Då blir du samtidigt medlem i Akademiska Föreningen och kan ställa dig i AF Bostäders kö. Ingrid Freese kom från Stockholm för att studera i Lund och valde först att bo på studentkorridor. Efter fyra år kände hon att det var dags att flytta vidare. Efter som hon hade behållit och hela tiden uppdaterat sitt könummer hos AF Bostäder kunde hon relativt snabbt få en studentlägenhet i centrala Lund. Jag har en en-och-en-halva med ett litet kök. Det fun kar jättebra! Det är som att bo i lägenhet i vilket bostadsområde som helst även om alla som bor här är studenter. Jag har mitt eget umgänge och nära till mina kompisar. Bostad via studentnationerna De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhandahåller också bostäder och har egna köer till sina lägenheter och studentrum. Vissa nationer kräver att man är medlem. Studenter som är aktiva på nationen får oftast snabbare bostad. Många nationer har novischutlottning i början av varje termin. Kontakta husförmannen på din nation för mer information och ansökningshandlingar. Akut behov av bostad Har du akut behov av bostad kan du kontakta studenternas egen bostadsförmedling Bopoolen, Här lägger privatpersoner som vill hyra ut rum eller del i lägenhet ut annonser. Som student kan du själv lägga in annons om den bostad

17 17 du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också kontraktsförslag, lagar och regler och tips på hur man ska gå till väga för att leta och hyra ut bostad. Vid terminsstart kan det också vara bra att känna till att Vandrarhemmet Tåget och Källby Camping i Lund finns. Du kan också leta bostad vid den nationella studentportalen: Bo utanför Lund Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alternativ att bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlöv. I Malmö finns bland annat Malmö Studenthus med 670 nyrenoverade lägenheter. Pendelavstånden är korta och kommunikationerna goda. Landskrona, som inte ligger mer än 20 minuter från Lund är ett annat alternativ liksom Hässleholm, med 30 minuters resväg från Lund. Information om lediga boenden finns på respektive kommuns hemsida. I Helsingborg finns det ingen gemensam bostadskö eftersom det finns för många olika bostadsaktörer. Oavsett om man vill söka studentlägenhet eller lägenhet på den övriga bostadsmarknaden måste man därför söka direkt hos den fastighetsägare man vill bo hos. I Helsingborg finns det idag sex olika studenthem. Inget av dem ligger längre än minuters cykelväg bort från Campus. På kan du hitta kontaktuppgifter till alla studentboenden, länkar till andra fas tighets ägare och hyresvärdar samt annonser för inne boende och andrahandsalternativ i staden. Kontaktinformation: AF Bostäder Tunavägen Bopoolen AF-borgen i Lund, 4 våningen Lunds universitets 13 nationer Källby Camping, Lund, Vandrarhemmet Tåget, Lund, Malmö Studenthus Thomsons väg 32 A Helsingborg

18 18 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet Program på nybörjarnivå och avancerad nivå Apotekarprogrammet Arabiska studier Arbetsterapeutprogrammet Arkitektutbildning Audionomprogrammet Barnmorskeutbildning Beteendevetenskap Biomedicinprogrammet Brandingenjörsutbildning Civilekonomprogrammet: Analytisk Språklig (7 olika språk) Civilingenjör: Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Informations- och kommunikationsteknik Industriell ekonomi Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Medicin och teknik Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Dramatik Ekonomie kandidatprogrammet Equality and Diversity Management Europastudier med humanistisk profil Food management (Hbg) Fri konst Genusvetenskap Högskoleingenjör: Byggteknik Arkitektur Byggteknik Järnvägsteknik Byggteknik Väg- och trafikteknik Datateknik Datateknik logistik Elektroteknik med automationsteknik Industrial Service Management (Hbg) Industridesign Journalistutbildning Juristprogrammet Kandidatprogram i digitala kulturer Kandidatprogram i japanska Kandidatprogram i modevetenskap Kandidatprogram i mångfaldsutveckling Kandidatutbildning i kyrkomusik Kriminologi Livsmedelsteknisk högskoleutbildning YTH Logistics Service Management (Hbg) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Musikerutbildning (12 inr.) Musiklärarutbildning Mänskliga rättigheter Naturvetenskapligt program: Astronomi och astrofysik Biologi Fysik Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik Meteorologi o biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Personal- och arbetslivsfrågor Politices kandidatprogram Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet (3 inr.) Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsplanering urban och regional utveckling Service Managementutbildning (Hbg): Health Hotel & Restaurant Retail Tourism Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Skådespelarutbildning Socionomutbildning Specialistsjuksköterskeprogrammet (10 inr.) Strategisk kommunikation (Hbg) Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Teknisk bastermin Tekniskt basår Teologiprogrammet Trafikflygare Utvecklingsstudier Ämneslärarprogrammet Öst- och Sydöstasienkunskap (2 inr.) Master-/Magisterprogram Ekonomi, 60 hp Corporate and Financial Management Economic Research Methods Economics Entrepreneurship European and International Tax Law Finance Globalization, Brands and Consumption Informationssystem International Economics with a focus on China International Marketing and Brand Management Management Research Managing People, Knowledge and Change Redovisning och ekonomistyrning Redovisning och revision Statistics Sustainable Business Leadership Ekonomi, 120 hp Economic Demography Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Economic History Economics Finance Statistics Technology Management Humaniora och teologi, 120 hp ABM-master (arkiv, bibliotek och muséer) Applied Cultural Analysis Arkeologi teori och praktik Europastudier med humanistisk profil Film and Media Production Historiska studier Kognitionsvetenskap Litteratur kultur medier (5 inr.) Språkvetenskap (13 inr.) Teologi och religionsvetenskap The Religious Roots of Europe Visual Culture Översättarutbildning Juridik, 120 hp Mänskliga rättigheter Sjörätt Konstnärlig utbildning, 120 hp Musikerutbildning (14 inr.) Kyrkomusik (3 inr.) Fri konst (2 inr.) Teater Medicin/vård, 120 hp Audiologi och logopedi (2 inr.) Biomedicin (2 inr.) Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap (2 inr.) Medicinsk vetenskap Naturvetenskap, 120 hp Astrofysik Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Bioinformatik Biologi (9 inr.) Fysik Geologi Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning Geografisk informationsvetenskap Kemi Matematik Matematisk statistik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap (6 inr.) Molekylärbiologi (4 inr.) Nanokemi Naturgeografi och ekosystemanalys Proteinvetenskap Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi Samhällsvetenskap, 120 hp European Affairs Programme Genusstudier Globala studier International Development and Management (LUMID) Master in Service Management (Helsingborg) Masterprogram i strategisk kommunikation (Helsingborg) Personal- och arbetslivsfrågor Public Management (2 inr.) Samhällsvetenskap (18 inr.) Strategic Public Relations Utvecklingsstudier Welfare Policies and Management Teknologi, 120 hp Bioteknik Energi- och miljöeffektiva byggnader Fotonik Livsmedelsteknik Nanovetenskap System på chips Hållbar stadsgestaltning Trådlös kommunikation Vattenresurshantering Övriga masterprogram, 120 hp Asienstudier Environmental Management and Policy Environmental Studies and Sustainability Science Human Factors and System Safety Miljöstrategisk styrning Samhälle, vetenskap och teknik

19 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet 19 Ämnen Antikens kultur och samhällsliv Arabiska Arbetsterapi Arkeologi Arkivvetenskap Astronomi Audiologi Biologi Bioinformatik Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Danska Ekonomisk historia Engelska Entreprenörskap Etnologi Europastudier Filmvetenskap Filosofi Folkhälsovetenskap Forsknings- och teknikpolitik Franska Freds- och konfliktvetenskap Fysik Företagsekonomi Genusvetenskap Geografi Geologi GIS geografisk informationsbehandling Grekiska Handelsrätt Hebreiska Historia Historisk arkeologi Historisk osteologi Humanekologi Idé- och lärdomshistoria Informatik Isländska Italienska Japanska Jiddisch Journalistik Juridik Kemi Kinesiska Kognitionsvetenskap Konsthistoria och visuella studier Kulturvetenskaper Latin Lingvistik Litteraturvetenskap Litterärt skapande Logopedi Luftfart Matematik Matematisk statistik Medicinsk strålningsfysik Medie- och kommunikationsvetenskap Mediehistoria Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Miljöstrategi Miljövetenskap Museologi Musik Musikvetenskap Mänskliga rättigheter Nationalekonomi Naturgeografi och ekosystemanalys Nordiska språk Numerisk analys Nygrekiska Omvårdnad Pedagogik Polska Praktisk filosofi Psykologi Religionsvetenskap Retorik Rumänska Ryska Rättssociologi Samhällsgeografi Service management Sjukgymnastik Socialantropologi Socialt arbete Sociologi Spanska Statistik Statsvetenskap Strategisk kommunikation Svenska Synkrotronljusbaserad vetenskap Teatervetenskap Teknik Teoretisk filosofi Teoretisk fysik Tyska Utvecklingsstudier Öst- och centraleuropakunskap Detta uppslag visar Lunds universitets utbildningsutbud för hela året. På följande sidor hittar du alla kurser och program du kan söka nu inför höstterminen Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

20 20

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BIex = Gymnasieexamen BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen)

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15 Antagningsstatistik Program, Lunds universitet Urval 2, HT 2015 Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 34 NOVEBER 2015 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 34 NOVEBER 2015 8 5 6 7 Lund LTH 9 3 4 Infotält Fysiologen 10 2 Sölvegatan Warholms väg Lund C/Clemenstorget Buss 1, 6, 20, 166

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015 Svensk Dansk ordlista Universitet / Högskola Universitet / Universitet Folkhögskola Højskole Institution Institutt Examen Akademisk

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 53 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

lunds program&kurser Våren 2012

lunds program&kurser Våren 2012 lunds universitet program&kurser Våren 2012 välkommen Lunds universitet är Skandinaviens största och ett av Europas ledande universitet med anor från 1666. Det är ett traditionsrikt historiskt och likaså

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR INFORMATION OM STUDENTBANKEN UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR Emma Norman 2009 STUDENTBANKEN HÖGSKOLAN DALARNAS STUDENTAMBASSADÖRER VAD ÄR STUDENTBANKEN? Som studentambassadör arbetar du för Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 OCH 27 NOVEMBER 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 135 129 103 # 15.1 0.9 110 48 # 14.27 0.8 50169 Design- och produktutveckling

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet program informationsdagarna 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 och 27 november 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Foto omslag Charlotte Carlberg Berg Layout Robin Poulsen, Media-Tryck Tryckår 2012 PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015 Filosofiska fakulteten AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BI 18.35 7 22 AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BIEX 17.30 8

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp" ett flertal gånger (en gång per urvalgrupp). Dessa ska dock enbart räknas en gång per

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Antagningsstatistik program ht 2010 urval 2 Uppsala universitet

Antagningsstatistik program ht 2010 urval 2 Uppsala universitet Utbildningsprogram Urvalsgrupp Antal antagna Lägsta meritvärde Apotekarprogrammet Högskoleprov 0,9 Apotekarprogrammet Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning 6 432 Apotekarprogrammet Sökande

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång av nya

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Examen Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom program Förkunskapskrav

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakulteten fakulteten 50017 Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram 180.0 fakultetsnämnden Linköping 50 90 621 50018 50019 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram Franska 180.0 Affärsjuridiska

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer