Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013"

Transkript

1 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht

2 3 For information in English, please visit: Välkommen till Lunds universitet 5 Att läsa på universitet 6 Information til danske studerende 8 Två vägar till en examen 9 Stöd, hjälp & karriärrådgivning 12 Hitta bostad 14 Studera utomlands 16 Studentlivet 18 Utbildningar vid Lunds universitet 20 Program 23 Nybörjarprogram 24 Övriga program 29 Kurser 33 Naturvetenskap 34 Tvärvetenskap 53 Ekonomi 55 Juridik 64 Samhällsvetenskap 65 Medicin & vård 80 Musik 83 Humaniora & Teologi 84 Teknik (LTH ) 111 Kurser i Helsingborg 112 Nätbaserade kurser 113 Information 115 Nya regler 116 Bra att veta 117 Nätbaserad utbildning 118 Förklaringar och förkortningar 118 Behörighet 119 Meritvärdering och urval 120 Anmälan 122 Din anmälan steg för steg 124 Examen 127 Sökregister 128 Beställningsmaterial 136 Viktiga kontaktuppgifter och adresser 137 Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse där du växer som människa och får vänner, kunskaper och kontakter för hela livet. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världsarbetsmarknaden öppen!

3 4 5 Välkommen! Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och män niskors villkor. Universitetet rankas som ett av världens främsta lärosäten. Vi tar oss an komplexa prob lem och globala utmaningar och verkar för att kunskaper och innovationer kommer samhället tillgodo. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Vi har studenter och anställda från hela världen och ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud. Vid Lunds universitet kan du välja mellan ca 280 utbildningsprogram och fristående kurser på olika nivåer, inom ett hundratal olika ämnen. Det breda utbildningsutbudet ger dig stora möjligheter att kombinera ämnen till en examen med personlig profil. Universitetet har dessutom ett stort antal nätbaserade distanskurser samt bedriver fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning för personer som är verksamma ute i arbetslivet. Vi är ett internationellt universitet och rekryterar från hela världen. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder och ingår som enda svenska univer sitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21. Varje år reser ca lundastudenter ut i världen för att studera genom olika utbytesprogram. Lunds universitet erbjuder studenterna hjälp och stöd genom studietiden. Studievägledningen, studenthälsan, studieverkstaden, pedagogiskt stöd och karriär vägledningen är några av de stödresurser som finns. Dessutom finns ett fantastiskt nätverk av bibliotek, Lunds universitets bibliotek (LUB), som omfattar ett trettiotal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Just nu byggs och planeras två stora anläggningar för material forskning i Lund: MAX IV-laboratoriet som blir ett världsledande synkrotronljuslaboratorium och europeiska ESS som får världens mest kraftfulla neutronkälla. De kommer att få avgörande betydelse för material- och livsvetenskaperna och för industrins utveckling. I Lund finns också nystartade Medicon Village som ska erbjuda en unik miljö inom Life Science. Genom att integrera forskning, innovation och företagande skapas förutsättningar för bättre hälsa och liv. Liksom i de flesta andra universitetsstäder råder det brist på bostäder i centrala Lund, men avstånden är korta och kommunikationen väl uppbyggd till närliggande byar, kommuner och städer. Bostadsfrågan brukar därför ordna sig en bit in på terminen. Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse som gör att du växer som människa, får vänner, kunskaper och kontakter för livet. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världens arbetsmarknad öppen. Varmt välkommen! Mer om universitets utbildningar se: Gilla Lunds universitet på Facebook och ställ din fråga till oss om studier:

4 6 7 Att läsa på universitet Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre. När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka och bilda sig en uppfattning om olika typer av information. Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som du bär med dig och använder hela livet. Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment, mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten. Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i förhållande till gymnasiet. En annan skillnad är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och experter inom ett ämne. En tredje skillnad är att kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande än på gymnasiet och att en stor del av den är på engelska. Därför är det vik tigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som hjälper dig som ny student med tips och strategier. Kurser eller program Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fristående kurser. Gemensamt för programmen är att de består av en längre sammanhållen studietid som leder fram till en examen, medan en kurs i ett ämne (t.ex. franska eller biologi) är mindre tidsmässigt omfattande. Såväl programmens som kursernas omfattning anges i högskole poäng (hp). Det går 30 hp på en termin och 60 hp på ett läsår vid heltidsstudier. Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars arbetsinsats per vecka. Lunds universitet erbjuder ca kurser. En del av dessa riktar sig till nyantagna, medan andra är fortsättnings- och fördjupningskurser, eller fortbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser ges på grundnivå och. På båda nivåerna kan man ta ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du profilera din utbildning. Hur fritt kan man då välja? Går det att blanda kurser och ämnen hur som helst? Svaret är i princip ja. Det som styr är vad du är intresserad av och vilken typ av yrke som du siktar på. Om du är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företagsekonomi och nationalekonomi kombinerat med språkstudier som ger dig en internationell kompetens. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. På grundnivå kan du fördjupa dig i något av ämnena som blir s.k. huvudområde. Du läser minst 90 hp inom huvudområdet och ytterligare 90 hp i andra ämnen för att ta ut en kandidatexamen om sammanlagt 180 hp. Om du därefter vill fortsätta till läser du kurser mot svarande 60 hp för en magisterexamen eller 120 hp för en masterexamen. Valmöjligheterna är stora. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad struktur för hela utbildningen och du vet vilken examen den leder till. Fördelen med kurser är flexibilitet. Du väljer själv vilka kurser som skall ingå och du kan bestämma dig under utbildningens gång. Kursstudier är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill vidga eller fördjupa din kompetens men kanske inte har behov av en helt ny utbildning eller examen. Ta gärna kontakt med en studievägledare både före och under studierna för att diskutera just dina förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Läs mer på sidan 9-11! Utbud I den här katalogen hittar du alla program och kurser du kan söka inför våren Kursförteckningen är uppbyggd så att du under varje fakultet eller område (t.ex. naturvetenskap, vård eller humaniora) hittar tillhörande ämnen. Under dessa hittar du alla de kurser som ingår i respektive ämne. I katalogen hittar du också de utbildningar som Lunds universitet arrangerar på andra orter. På sidan finns även en förteckning över utbildningsutbudet för hela året. Ytterligare information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på

5 8 9 Information til danske studerende Två olika vägar till en examen Er du dansk studerende som vil læse din uddannelse i Lund? I det svenske uddannelsessystem findes der hele uddannelsesprogrammer, men også et stort antal af såkaldte fristående kurser. Du kan opnå din drømmeuddannelse ved selv at vælge, hvilke fristående kurser du vil sammensætte til en akademisk grad. Du kan også læse fristående kurser som et led i din danske uddannelse. Dette giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det område, du synes er interessant, men kurserne kan også kombineres, så du får en unik profil. Kursernes omfang opgives i högskolepoäng. 30 högskolepoäng modsvarer et semesters studier på 30 ECTS. Undervisningen foregår på svensk eller engelsk, men du har ret til at skrive din eksamen på dansk. Studerende med dansk adgangsgivende eksamen fra gymnasiet eller tilsvarende er kvalificerede til studier på universitet i Sverige. Karakterer og eventuelle andre meritter konverteres i overensstemmelse med særskilte tabeller. Optagelsen sker med udgangspunkt i forkellige kvotegrupper, blandt andet en for gymnasiekarakterer og en for tidligere studier på universitetet. Du kan henvende dig til en studievejleder for mere information. Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af relevante eksamensbeviser eller lignende. Det skal du også, hvis du søger om optagelse til en uddannelse på grundniveau (markeret med i kataloget) med specifikke adgangskrav i et eller flere gymnasiefag. Hvis du vil søge ind på en uddannelse eller et kursus på avanceret niveau eller på et niveau, der kræver faglige forkundskaber, skal du i god tid kontakte studievejlederen på det institut, hvor du vil læse. Du har også gode muligheder for at tage på et udvekslingsophold eller komme i praktik. Når du studerer på Lunds universitet, kan du ligeledes tage din danske SU med. ansøgningen er digital via: eller Ansøg senest: 15. oktober 2014 til alle bachelorprogrammer og kurser samt visse master- og magisterprogrammer med start i foråret januar 2015 til master- og magisterprogrammer med start efteråret april 2015 til alle bachelorprogrammer og kurser samt visse master- og magisterprogrammer med start i efteråret Yderligere information: Her kan du læse mere om at studere på Lunds universitet, finde guider og se inspirerende interviews med danske studerende. For generelle spørgsmål: På Lunds universitet läser du På Lunds universitet läser du anting en ett program eller kombinerar ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål: en universi tetsexamen. De flesta utbildningar går att läsa på båda sätten. Men det finns undantag vill du till exempel bli civilingenjör, läkare eller psykolog så måste du gå ett program. Hur ska man tänka när man väljer? Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det är en trygghet att veta att man har platsgaranti till alla kurser som är obligatoriska i programmet. Du lär också känna din klass bättre, eftersom ni följs åt under studietiden. Även om du läser ett program så ingår det ofta valbara terminer, där du själv väljer en fristående kurs. Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibilitet. Du måste inte ha bestämt vad du ska läsa varje termin på universitetet när du börjar. Du har möjlighet att skapa en unik utbildning och att profilera den med väl valda kurser. Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och intressen. Om du till exempel är intresserad av internationell ekonomi kan du välja kurser i företags ekonomi och nationalekonomi kombinerat med språk studier. Är du istället intresserad av att jobba med bistånd i utvecklingsländer kan du till exempel läsa statsvetenskap, mänskliga rättighetsstudier och freds- och konfliktkunskap. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill. Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som vill vidga eller fördjupa din kompetens. Det är också lättare att byta studieort än om du läser på ett program. Examen Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grundnivå, en kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp ska vara i det valda fördjupningsämnet (120 hp för vissa ämnen), varav 15 hp består av ett självständigt arbete. Du kan också välja att läsa vidare på, ytterligare ett eller två år, och ta en master. Möjligheterna är oändliga! Vänd dig gärna till universitetets studievägledare med dina frågor och funderingar: Vänd och läs om Kim och Jens, som valde olika utbildningsvägar. Øresund Universitetsnätverk OBS! Du skal være opmærksom på, at en Øresund dansk Universitetsnätverk 3-årig bachelorgrad på svensk i Øresundsregionen. hedder Øresund Universi er et samarbejde mellem 8 universiteter tetsnätverk kandidat. arbejder Den 2-årige for, at det samlede kursus udbud, biblioteker, overbygning, laboratorier som på og andre faciliteter skal være dansk lettilgængelige hedder kandidat, for alle studerende og forskere i regionen. hedder Således på svensk at forskning master. og uddannelse på begge sider af Øresund komplementerer hinanden. Helsingør Helsingborg Øresund Universitetsnätverk sekretariat Tel eller København E-post Lund Malmö

6 10 11 För Kim Hof var valet lätt. Efter att ha läst samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet ville hon lära sig mer om samhälle, politik och ekonomi och sökte Politices kandidatprogrammet. Folk är mycket öppnare och mer avslappnade här. Det är skönt att allt är så nära, säger Kim Hof, 22 år, och jämför Lund med Järfälla utanför Stockholm, där hon är uppvuxen. När Kim skulle studera vid universitetet ville hon gärna byta miljö. När hon besökte Lund för första gången, promenerade genom ett lummigt Lundagård och tittade in i den pampiga universitetsaulan blev hon förtjust. Nu har hon precis avslutat fjärde terminen på Politices kandidatprogrammet med inriktning mot statsvetenskap. Jag visste vad jag ville läsa och för mig kändes det bra att börja på ett program. Det finns ramar det första året är obligatoriskt men också en stor frihet att välja inom programmet. Det är en bred utbildning som ger en bra grund som man sedan kan bygga vidare på, säger Kim och berättar att hon planerar att förlägga en termins praktik till Vietnam. Jag är adopterad därifrån, har bott och jobbat där lite och talar lite vietnamesiska så det ska bli mycket spännande. Att läsa på Politices kandidatprogrammet innebär mycket självstudier. Kim brukar ha ungefär tre föreläsningar i veckan, varannan vecka är det något seminarium. Vi har mycket bra föreläsare professorer och lektorer som har skrivit våra kursböcker. Det är intressant och givande. Men visst, man måste tycka om att läsa och plöja sidor, gå upp i tid de dagar man inte har föreläsningar och jobba som en vanlig dag. Ett brett program ger både ramar och valfrihet Det blir mycket pluggande hemma i studentlägenheten på Sparta för Kim, men hon hinner också med att arbeta vid sidan av studierna. Hon jobbar både som student ambassadör för den Samhällsvetenskapliga fakulteten och på AF Bostäders kundcenter. Det är nog rätt unikt att ha två jobb vi är ju studenter som konkurrerar om jobben. Men jag gillar att jobba och har varit mycket fokuserad på att hitta arbete och då går det. Efter praktikterminen i Vietnam planerar Kim att bygga på sin utbildning med en master, gärna i ett fransktalande land. När hon avslutat utbildningen är ett av målen att arbeta för en internationell biståndsorganisation. Drömmen är att jobba med utvecklingsfrågor i mindre utvecklade länder, att kunna påverka och förändra. Vad är det bästa med Lund, Kim? Lund är en pittoresk och lummig stad. Här ligger allt så nära och hela staden är gjord för studenter. Det är också bra att det är nära till Malmö och Köpenhamn. Att välja fritt passade mig Matematik var huvudämnet när Jens Sundberg plockade ihop sin examen med fristående kurser. En termin studerade han fysik i Kairo. Nu arbetar han på MAX IV-laboratoriet och fördjupar sig i acceleratorfysik. Jag hade en bra lärare i matematik på gymnasiet och har alltid tyckt att det varit roligt. När jag bestämde mig för att läsa vid universitet kändes det naturligt att välja matte, berättar Jens Sundberg när vi ses på Max IV-laboratoriet i Lund, där han idag arbetar. Jens kände att han hittade rätt från början. Det var roligt att läsa matematik och det gick bra. Efter att han läst den första kursen tog han en paus, arbetade, reste med Transibiriska järnvägen till Peking och fortsatte vidare runt i Asien. Tillbaka i Sverige fortsatte han med studierna. För mig fungerade det utmärkt att läsa fristående kurser, att välja fritt och läsa det som kändes rätt för mig och på så vis plocka ihop en bra kombination. Även om man inte läser ett program lär man känna mycket folk. Idag har jag många vänner som jag kursade ihop med. Jens valde att kombinera matematiken med fristående kurser i fysik. Ett stipendium tog honom till The American University i Kairo där han läste fysik och även tog en kurs i arabiska. Det var häftigt med studenter från hela världen och många egyptier. På ett sätt var det samma sak som i Sverige, men samtidigt helt annorlunda kulturen, språket, miljön. När han tagit sin examen såg han att forskningsanläggningen Max IV-laboratoriet i Lund sökte folk. Max IV-laboratoriet har cirka 140 anställda och tar varje år emot cirka 800 forskare inom skilda fält som fysik, kemi, biologi, material vetenskap, geologi, teknik och medicin. Jens fick jobbet som operatör. Det handlar bland annat om att injicera elektroner i de så kallade lagringsringarna. Men han arbetar även med loggning, felsökning och intrimning av injektorn. Just nu arbetar han deltid för att kunna vidareutbilda sig i accelatorfysik. Max IV-laboratoriet är en spännande arbetsplats. Området är komplext och det finns så stora möjligheter att utvecklas. Man blir aldrig fullärd. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Vad är det bästa med Lunds universitet, Jens? Friheten och valmöjligheterna och att man träffar mycket folk. Att man hela tiden lär sig saker, får stimulans och utvecklas.

7 12 13 Stöd och hjälp Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta din situation som student. 9 Biblioteks- och informationsservice Nätverket Lunds universitets bibliotek består av ett 30-tal bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, besöksadresser och informationsresurser såsom bibliotekskatalogen, söktjänster och databaser. Varje student tillhör ett hemmabibliotek, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. Lånekort får man på sitt hemmabibliotek och det är giltigt på alla biblioteken i nätverket. De olika biblioteken ger regelbundet kurser i informationssökning. Det finns även kurser, tester och övningar på webbplatsen. Biblioteken ger också service till studenter med lässvårigheter. Kontaktuppgifter/öppettider: 9 Studentreceptionen I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina frågor, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt person. Du får bland annat veta mer om ansökan och studentlivet, samt information om utbildningar och kurser. Studentreceptionen kan skriva ut studieintyg, byta lösenord till ditt studentkonto och hjälpa dig hitta rätt bland universitetets byggnader. E-post: International Desk samordnar mottagandet av de internationella studenterna, samt anordnar aktiviteter och fadderprogram för att ge de internationella 9 Studievägledning Vi finns för dig som behöver vägledning och information inför och under din studietid. Det kan exempelvis gälla om du är osäker på ditt val av studier, har frågor om vad som krävs för att söka en viss utbildning, olika examina, utbildningars innehåll och inriktning samt vilka yrkesområden olika utbildningar leder till. Du kan också få vägledning i att sätta ihop kurser till en gångbar examen som svarar mot dina intressen. Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in-vägledning, distansvägledning via Skype och telefonvägledning. Via e-post och vår chatt kan du få svar på kortare frågor av informativ karaktär. Besök: Sölvegatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset E-post: studenterna en trevlig tid vid Lunds universitet. Även svenska studenter är varmt välkomna att ansöka om att bli internationell fadder, samt att delta i vissa aktiviteter. Mer information om de aktiviteter som anordnas hittar du via: E-post: StiL Studentkontosupport hjälper dig med frågor som gäller ditt StiL-datorkonto och trådlösa nätverk. E-post: Samtliga delar av Studentreceptionen hittar du på: Stora Algatan 4, Lund, Tel: För besökstider: 9 Pedagogiskt stöd Du som har en funktionsnedsättning och vill ha stödåtgärder under studierna är välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd. Du erbjuds ett personligt samtal för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder. Det finns möjlighet att under studierna få anteckningsstöd, stöd av mentor, teckenspråkstolk och individuell handledning. Vissa stödåtgärder kräver planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolkar eller anpassning av lokaler. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid. Sölvegatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset Tel: (vx) 9 Studieverkstaden Behöver du förbättra din studieteknik? Har du svårt att komma igång med uppsatsen? Är du osäker på språket? Studieverkstaden är öppen för alla studenter vid universitetet. Vi svarar på dina frågor om studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet och erbjuder handledning både individuellt och i grupp. Tillsammans med Studenthälsan ger vi de längre kurserna Våga tala och Börja skriva nu. Vi har också kompetens att hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska. Välkommen att boka tid hos oss! Sölvegatan 29, Lund, Hus: Genetikhuset Tel: E-post: 9 Studenthälsan Studenthälsan finns till för dig som är student vid Lunds universitet, vilket inkluderar universitetets utbildningar i Malmö samt Campus Helsingborg. På Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, psykiatriker, sjukgymnast och medicinsk sekreterare. Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra. Alla besök tids beställs men du kan också få telefonrådgivning i olika frågor. Ett besök kostar 60 kr. Paradisgatan 5B, Lund Tel: E-post: Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tel: Karriärservice Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service när det gäller förberedelser inför arbetslivet. Bland annat erbjuds du CV-granskning, karriärvägledningssamtal och karriärseminarier. Universitetet har flera karriärcenter, både centralt och på vissa av fakulteterna. Tillsammans med webbportalen MyCareer.lu.se utgör dessa center en länk mellan studier och arbete. För mer information se hemsidor nedan: Lunds universitets jobb- och karriärportal: mycareer.lu.se Karriärservice, Stora Algatan 4, Lund, S-career för dig som är student vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund Arbetslivsforum för dig som studerar humaniora/teologi Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12, Lund , facebook.com/arbetslivsforum Karriärcenter på Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1 (Rum EC1:133), Lund, , Studie- och karriärvägledningen, LTH, Ole Römers väg 3C, Lund Karriärkontoret Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö VentureLab Ekonomihögskolan (hjälper studenter att starta och utveckla företag), Scheelevägen 15 (Ideon Agora), Lund

8 14 15 Henrik Hågemark (bild t.v.) bor i en etta på Vildanden och Malin Bogren (bild t.h.) i ett korridorrum på Delphi. Hitta bostad center. Henrik gillar också att det är grönt där han bor, mycket träd och blommor. Ett stort plus är att det finns både korridorrum och lägenheter. Bo utanför Lund Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alternativ att bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och Det är en skön blandning. Jag har lärt känna nytt Burlöv. I Malmö finns bland annat Malmö Studenthus folk som bor på korridor så det är kul att hänga där med 666 nyrenoverade lägenheter. Pendelavstånden Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning, särskilt vid terminsstarten. Därför är det bra om du tidigt tar reda på vilka möjligheter som finns och ställer dig i bostadskö i god tid. Två av rummen är reserverade för studenter som kommer från olika delar av världen. De brukar stanna ett halvår eller ett år, berättar Malin. Hon tycker att det nästan bara finns fördelar med korridorboende. Är man ny i Lund och inte känner så ibland. Konkurrensen om rum och lägenheter är tuff vid terminsstarten. Många nyblivna studenter tackar ja till ett första boende för att ha någonstans att bo. Väl på plats i Lund är det lättare att leta bostad. En bit in på terminen brukar bostadssituationen klarna upp något är korta och kommunikationerna goda. Landskrona, som inte ligger mer än 15 minuter från Lund är ett annat alternativ liksom Hässleholm, med 30 minuters resväg från Lund. Information om lediga boenden finns på respektive kommuns hemsida. I Helsingborg finns det ingen gemensam bostadskö många händer det nästan alltid något i korridoren och kanske hittar du just det där perfekta korridor eftersom det finns för många olika bostadsaktörer. AF Bostäder är den största studentbostadsförmedlaren middagar och fester. I det stora köket hon delar med rummet, lägenheten eller kollektivboende som du har Oavsett om man vill söka studentlägenhet eller lägen i Lund. Företaget äger och förvaltar närmare åtta andra studenter kan man sätta sig och plugga längtat efter. het på den övriga bostadsmarknaden måste man studentbostäder lägenheter, pentryrum och korridorrum. När du blivit antagen som om man känner sig ensam eller bli inspirerad av någon som lagar en maträtt man aldrig tidigare har prövat. Bostad via studentnationerna därför söka direkt hos den fastighetsägare man vill bo hos. I Helsingborg finns det idag sex olika studenthem. student gör du en bostadsansökan hos AF Bostäder genom att gå in på Gör en bostads Andra boendealternativ De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhanda håller också bostäder och har egna köer till sina lägenheter Inget av dem ligger längre än minuters cykelväg bort från Campus. ansökan så fort antagningsbeskedet kommer då kan Henrik Hågemark, som läser idé och lärdomshistoria och studentrum. Vissa nationer kräver att man är På kan du hitta du få förtur till bostäder reserverade för novischer, på politices kandidatprogrammet, ställde sig i AF medlem. Studenter som är aktiva på nationen får kontaktuppgifter till alla studentboenden, länkar till nybörjare. Glöm inte att senare under terminen bli Bostäders bostadskö några månader innan han skulle oftast bostad snabbare. Många nationer har novisch- andra fas tighets ägare och hyresvärdar samt annonser medlem i Studentlund och därmed medlem i Akade börja plugga. utlottning i början av varje termin. Kontakta hus för inne boende och andrahandsalternativ i staden. miska föreningen. Annars riskerar du att förlora din Jag ville gärna ha en etta och fick det till slut, förmannen på din nation för mer information och bostad eller köplats. Malin Bogren drog en vinstlott i novischlotteriet hos AF Bostäder och fick fritt välja sitt boende när hon berättar han. Henriks etta på 27 kvadratmeter ligger på fjärde våningen i studentboendet Vildanden. Lägenheten ansökningshandlingar. Akut behov av bostad AF Bostäder började plugga. Hon föll för ett studentrum med eget badrum på Delphi i norra Lund och trivs jättebra. är ljus och mysigt inredd med loppisfynd och lite nytt från Ikea. Det är inte stort men Henrik har lyckats Har du akut behov av bostad kan du kontakta studenternas egen bostadsförmedling Bopoolen, Bopoolen Malin går sjätte terminen på juristprogrammet och är mitt i uppsatsskrivandet när vi ses i hennes studentrum på Delphi. Rummet trivsamt möblerat med soffa, säng, skrivbord, mysiga gardiner och en gitarr på väggen har varit hennes hem i snart tre år. dela in sina 27 kvadratmeter i sovrum, matsal och vardagsrum. Vi har haft nyårsmiddag här med förrätt, varmrätt och efterrätt och bakade till och med bröd i min lilla ugn. Vid sex personer går väl gränsen när man ska ta Här lägger privatpersoner som vill hyra ut rum eller del i lägenhet ut annonser. Som student kan du själv lägga in annons om den bostad du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också kontraktsförslag, lagar och regler och tips på hur man Lunds universitets 13 nationer Malmö Studenthus Det är mycket socialt att bo här. Vi är nästan som hem vänner och titta på film. ska gå till väga för att leta och hyra ut bostad. Helsingborg en familj. Jag har träffat många av mina bästa vänner Vildanden ligger en liten bit från centrum, men här på korridoren, några av dem är utbytesstudenter. det är nära till allt mataffärer, pizzeria och köp

9 16 17 Ta chansen studera utomlands! Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser cirka lundastudenter ut i världen. En av dem är Clara Alfsdotter som studerat arkeologi vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia i Lund. Hon valde att resa som utbytesstudent till Pontifica Universidad Católica de Perú i Lima. En av de allra bästa erfarenheterna var att jag fick delta i en utgrävning via utbytesprogrammet. Under en månad bodde jag i en by vid kusten i norra Peru. Människorna och arkeologin var fantastiska, berättar Clara, som skrev sin magisteruppsats om sina erfarenheter när hon återvände. Clara hade många fantastiska upplevelser med sig hem från Peru. Vardagslivet i storstaden Lima gjorde avtryck. Hon handlade ofta på små lokala matmarknader. Stadsbussen var en minibuss, där en man hängde ut från dörren och försökte överrösta den höga latinamerikanska popmusiken när han skrek ut alla hållplatser. En härlig resa till staden Iquitos i Amazonas och en strapatsrik busstur till bolivianska gränsen är andra oförglömliga minnen. Det var härligt att inse att man klarar sig så bra på egen hand i ett främmande land allt löser sig! Rent studiemässigt är jag mycket glad över att jag fått en helt ny syn på den svenska arkeologin och på vetenskapsbedrivandet, såväl i Sverige som i Peru. Den största skillnaden är att få peruaner har möjlighet att studera vid ett så fint universitet som jag gjorde. I Lima var universitetet som ett eget litet samhälle omgivet av murar och vakter. Det är stor skillnad mot öppenheten i Sverige. Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de flesta utländska universitet. Du kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds universitet och utgöra en del av din examen. För William Potocki, som läser systemvetenskap vid Ekonomihögskolan, var det en självklarhet att läsa utomlands under studietiden. Han har alltid velat jobba utomlands och att läsa en utbytestermin gav honom chansen att prova på att leva i ett annat land. Valet föll på Singapore Management University, SMU, vilket visade sig vara ett bra val. Utbildningen höll samma kvalitet som vid Lunds universitet. Lärarna var väldigt duktiga och många av dem hade en kombinerad tjänst med undervisning på universitetet och jobb på något av de stora företagen i Singapore. Detta gjorde att vi fick jobba med case i undervisningen som faktiskt hade hänt på riktigt, berättar William. Det visade sig att sättet att undervisa skilde sig mycket mellan Sverige och Singapore. På universitetet i Singapore gällde det att vara delaktig hela tiden under föreläsningarna. Man diskuterade mycket och sedan betygsattes studentens delaktighet. Vi hade också mer redovisningar än vad man vanligtvis har i Sverige. Men det var lärorikt att göra presentationer för klassen och jag tycker att jag har utvecklats massor, säger William. Vart kan jag åka? Lunds universitet deltar i flera utbytesprogram, bland annat Nordplus för studier i Norden, Erasmus för studier inom Europa och Erasmus Mundus Action 2 för studier i till exempel Asien och Mellanöstern. Universitetet har dessutom samarbetsavtal med en mängd utländska universitet ibland annat USA, Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Nya Zeeland. Jag valde att studera i ett annat land därför att jag älskar äventyr och att prova på nya saker! Att jag lärde mig tala flytande spanska i Peru är jag oerhört glad över, säger Clara Alfsdotter. Detta är det bästa jag har gjort i hela mitt liv, säger William. Jag hade så roligt och fick så många värdefulla kontakter för framtiden. Och att ha studerat på ett universitet i Singapore, som är affärscentrum för Asien, är också bra för cv:t. Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla kontakter med universitet runt om i världen. Läs mer om internationella möjligheter på internationellt. Hur söker jag? För att söka utbytesstudier måste du vara inskriven för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha klarat av en termins studier, dvs 30 högskolepoäng. Börja med att undersöka vilka möjligheter som finns vid den institution där du studerar. Många institutioner har breda kontaktnät ute i världen, deltar i internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa avtal med universitet både i Europa och i andra delar av världen. En annan möjlighet är att söka sommaraktiviteter utomlands samt utbyte vid University of California. Dessa utbytesplatser är öppna för alla studenter oavsett vad man studerar och går att söka till en gång om året. Du möter världen även i Lund. Visste du att Lunds universitet tar emot flest internationella studenter av alla svenska universitet? På många av de kurser och utbildningar som ges på engelska går både svenska och utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att uppleva den internationella atmosfären möjligheten till nya perspektiv och internationella bekantskaper finns även här. Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera dig som fadder för internationella studenter. Mer information hittar du på För mer information kontakta din fakultet eller besök hemsidan

10 18 19 Studentlivet Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till att nya studenter vallfärdar till Lund varje termin. Studentlivet ger många intressanta erfarenheter och möjlig heter att utvecklas även utanför föreläsningssalarna. För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara medlem i Studentlund, Teknologkåren eller Smålands nation. De har alla en mängd aktiviteter att engagera sig i! 9 Studentlund Studentlund är ett samarbete mellan många nationer, kårer och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet ger dig tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklubbar, intressanta föredrag, utbildningsbevakning, scenuppsättningar, mängder av stipendier och studentrabatter och mycket mer. Så blir du enkelt medlem: När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet: gå in på registrera dig som medlem och betala in medlemsavgiften. Ditt medlemskort (studentlegitimation) får du hemskickat efter att du avslutat registreringen genom att besöka den nation som du vill bli medlem i. All information om hur du blir medlem finns att läsa på Studentlunds hemsida. 9 Akademiska föreningen mötesplatsen Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och få många nya vänner? Då ska du gå med i något av Akademiska Före ningens utskott. Det är en härlig känsla att vara med och fixa inför kväll en och sedan se resultatet, säger Björn Jonsson som är engagerad i studentaftonsutskottet. Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund lockat intressanta gäster från hela världen. Jimi Hendrix, Ingmar Bergman och Drottning Margrethe är bara några exempel. Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba med grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ordkonst vara utskottet för dig. Radio AF som sänder radio fem dagar i veckan är utskottet som ständigt söker nya medlemmar. Det är ett roligt sätt att få utlopp för sitt musikintresse, säger Malin Castwall Hanson, som är engagerad i Radio AF sedan 1,5 år tillbaka. Akademiska Föreningens syfte är att vara en mötesplats för studenter, före detta studenter och universitetsanställda. AF-borgen i Lundagård är den fysiska mötesplatsen inte minst genom studieplatserna och aktiviteterna i caféet Athen. Spex, teater och poesiaftnar i AF-borgen händer det alltid något. Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille för nya studenter. Då finns nationer, studentföreningar, AF:s olika utskott, företag och många fler på plats och presenterar sig. 9 Lär känna folk på nationerna Vid Lunds universitet finns 13 nationer. De äldsta bilda des bara några år efter det universitetet grundades. Ett sätt att delta i nationslivet är att arbeta ideellt. Lotta Hermansson, student från Göteborg, valde att bli lunchmästare på Göteborgs nation. Det innebär att hon en förmiddag varannan vecka ansvarar för nationens kök där det lagas mat till 50 personer. Det är ett bra sätt att lära känna människor som går olika utbildningar och kommer från olika delar av landet. Som tjänsteman har man vissa fördelar som gratis inträden och förköp till stora evenemang, berättar Lotta. Birgitta Nilsson, student på psykologprogrammet, har sjungit i kör sedan hon var tonåring. När hon började studera i Lund valde hon att gå med i Kalmars, Blekingskas och Wermlands gemensamma nationskör, Gudrunkören: Kören tar emot alla som vill vara med och det gör att det blir en väldigt gemytlig stämning. Kören ger mig lite annan verklighet än studierna, berättar hon. Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, stipendie utdelning och egna tidningar är andra aktiviteter på nationerna. Läs mer om Lunds 13 nationer på 9 Var med och påverka utbildningen Som student vid Lunds universitet kan du vara med och påverka kurslitteratur och upplägg av utbildningsprogrammen. Ett sätt är att gå med i någon av Lunds nio studentkårer. Kårerna har dagliga diskussioner med universitetets och fakulteternas ledningar och tillsätter runt 1000 förtroendevalda studenter som granskar utbildningar och gör de bättre. Dessutom anordnas arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och mottagningar av de nya studenterna. Lunds universitets studentkårer, LUS, är en sam arbets organisation för alla nio studentkårer och bevakar runt lundastudenters intressen gente mot uni ver sitetet, kommunen och regionen. Valet av ny rektor, bostadspolitik och rätten till anonyma tentor är några av de prioriterade frågorna. Man följer också noggrant vad som händer på utbildningsområdet nationellt. Clara Lundblad, teologistuderande och ordförande i LUS, rekommenderar varmt alla studenter att engagera sig i en kår: Kårerna är ett bra mötesforum du lär känna massa fantastiska människor, får näringslivskontakter och möjlighet att skriva allt från remisser och debattartiklar till att koka kaffe. Det är ett bra och konkret komplement till studierna. 9 Vill du veta mer? Särskild information om kårer, nationer och Akademiska föreningen finns på

11 20 Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet Hela Utbildningsutbudet vid Lunds universitet 21 Detta uppslag visar Lunds universitets utbildningsutbud för hela året. På övriga sidor i katalogen hittar du alla kurser och program du kan söka nu inför vårterminen 2015 (utom master- och magisterprogram, som du hittar på Mer information om alla Lunds universitets utbildningar hittar du på OBS! Endast vissa av nedanstående Master-/Magisterprogram är ansökningsbara den 15 oktober inför vårterminen Flertalet av programmen har sista anmälningsdag 15 januari 2015 för start höstterminen Mer information om aktuellt utbud och vilka anmälningstider som gäller för varje program hittar du på Program på nybörjarnivå och Master-/Magisterprogram Arabiska studier Arbetsterapeutprogrammet Arkitektutbildning Audionomprogrammet Barnmorskeutbildning Beteendevetenskap Biomedicinprogrammet Brandingenjörsutbildning Civilekonomprogrammet: Analytisk Språklig (7 olika språk) Civilingenjör: Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Informations- och kommunikationsteknik Industriell ekonomi Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik Maskinteknik med teknisk design Medicin och teknik Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Digitala kulturer Dramatik Ämnen Ekonomie kandidatprogrammet Equality and Diversity Management Europastudier med humanistisk profil Food Service Management (Hbg) Freds- och konfliktvetenskap Fri konst Genusvetenskap Högskoleingenjör: Byggteknik Arkitektur Byggteknik Järnvägsteknik Byggteknik Väg- och trafikteknik Datateknik Datateknik logistik Elektroteknik med automationsteknik Industrial Service Management (Hbg) Industridesign Japanska Journalistutbildning Juristprogrammet Kriminologi Kyrkomusik Logistics Service Management (Hbg) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Modevetenskap Musikerutbildning (12 inr.) Musiklärarutbildning Mänskliga rättigheter Naturvetenskapligt program: Astronomi och astrofysik Biologi Fysik Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik Meteorologi o biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi och ekosystemanalys Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Personal- och arbetslivsfrågor Politices kandidatprogram Praktisk filosofi, politik och ekonomi Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Psykologprogrammet Psykoterapeutprogrammet (3 inr.) Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsplanering urban och regional utveckling Service Managementutbildning (Hbg): Health Hotel & Restaurant Retail Tourism Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Skådespelarutbildning Socionomutbildning Specialistsjuksköterskeprogrammet (12 inr.) Språkkonsultutbildningen Strategisk kommunikation (Hbg) Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Teknisk bastermin Tekniskt basår Teologiprogrammet Trafikflygare Utvecklingsstudier Ämneslärarprogrammet Öst- och Sydöstasienkunskap (2 inr.) Ekonomi, 60 hp Corporate and Financial Management Economics Entrepreneurship European and International Tax Law Finance Globalization, Brands and Consumption Hälsoekonomi och styrning i vården Informationssystem International Economics with a focus on China International Marketing and Brand Management Managing People, Knowledge and Change Redovisning och ekonomistyrning Redovisning och revision Sustainable Business Leadership Ekonomi, 120 hp Economic Demography Economic Development and Growth Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Economic History Economics Finance Statistics Technology Management Humaniora och teologi, 120 hp ABM-master (arkiv, bibliotek och muséer) Applied Cultural Analysis Arkeologi teori och praktik Europastudier med humanistisk profil Film and Media Production Historiska studier Kognitionsvetenskap Litteratur kultur medier (8 inr.) Språkvetenskap (16 inr.) Teologi och religionsvetenskap The Religious Roots of Europe Visual Culture Översättarutbildning Juridik, 120 hp Mänskliga rättigheter Sjörätt Konstnärlig utbildning, 120 hp Musikerutbildning (14 inr.) Kyrkomusik (3 inr.) Fri konst (2 inr.) Teater (3 inr.) Medicin/vård, 120 hp Audiologi och logopedi (2 inr.) Biomedicin (2 inr.) Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap (2 inr.) Medicinsk vetenskap Naturvetenskap, 120 hp Astrofysik Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Bioinformatik Biologi (9 inr.) Fysik (6 inr.) Geologi Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning Geografisk informationsvetenskap Kemi Matematik Matematisk statistik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap (6 inr.) Molekylärbiologi (4 inr.) Nanokemi Naturgeografi och ekosystemanalys Proteinvetenskap Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi Samhällsvetenskap, 120 hp European Affairs Programme Genusstudier Globala studier International Development and Management (LUMID) Master in Service Management (5 inr.) (HBG) Masterprogram i strategisk kommunikation (HBG) Personal- och arbetslivsfrågor Samhällsvetenskap (18 inr.) Strategic Public Relations Utvecklingsstudier Welfare Policies and Management Teknologi, 120 hp Arkitektur Bioteknik Energi- och miljöeffektiva byggnader Fotonik Industridesign Katastrofriskhantering och klimatanpassning Livsmedelsteknik Nanovetenskap System på chips Hållbar stadsgestaltning Trådlös kommunikation Vattenresurshantering Övriga masterprogram, 120 hp Asienstudier Environmental Management and Policy Environmental Studies and Sustainability Science Human Factors and System Safety Mellanösternstudier Miljöstrategisk styrning Arabiska Arbetsterapi Arkeologi Arkivvetenskap Astronomi Audiologi Biologi Bioinformatik Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Danska Ekonomisk historia Engelska Entreprenörskap Etnologi Europastudier Filmvetenskap Filosofi Folkhälsovetenskap Forsknings- och teknikpolitik Franska Freds- och konfliktvetenskap Fysik Företagsekonomi Genusvetenskap Geografi Geologi GIS geografisk informationsbehandling Grekiska Handelsrätt Hebreiska Historia Historisk arkeologi Historisk osteologi Humanekologi Idé- och lärdomshistoria Informatik Isländska Italienska Japanska Jiddisch Journalistik Juridik Kemi Kinesiska Kognitionsvetenskap Konsthistoria och visuella studier Kulturvetenskaper Latin Lingvistik Litteraturvetenskap Litterärt skapande Logopedi Luftfart Matematik Matematisk statistik Medicinsk strålningsfysik Medie- och kommunikationsvetenskap Mediehistoria Mellanösternkunskap Mellanösternstudier Miljöstrategi Miljövetenskap Museologi Musik Musikvetenskap Mänskliga rättigheter Nationalekonomi Naturgeografi och ekosystemanalys Nordiska språk Numerisk analys Nygrekiska Omvårdnad Pedagogik Polska Praktisk filosofi Psykologi Religionsvetenskap Retorik Rumänska Ryska Rättssociologi Samhällsgeografi Service management Sjukgymnastik Socialantropologi Socialt arbete Sociologi Spanska Statistik Statsvetenskap Strategisk kommunikation Svenska Synkrotronljusbaserad vetenskap Teatervetenskap Teknik Teoretisk filosofi Teoretisk fysik Tyska Utvecklingsstudier Öst- och centraleuropakunskap Våra master- och magisterprogram hittar du på

12 22 23 Program Nybörjarprogram och övriga program

13 24 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 25 Ekonomi, administration, turism Ekonomie kandidatprogram 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag? Detta är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen. Det här är programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen! Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde. Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar som du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget. Du kan kombinera dina studier i Lund med studier utomlands, tack vare Ekonomihögskolans stora utbud av partneruniversitet. Du kan med fördel också kombinera studierna med praktik. Efter studierna har du möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. Programmet, som består av tre års studier (180 hp), leder till en ekonomie kandidatexamen. Med en ekonomie kandidatexamen är du behörig att söka medlemskap i Civilekonomförbundet. Mer om utbildningen hittar du på Humaniora/Teologi Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen i dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken och det sociala livet till individers sökande efter mening. Om du öppnar en dagstidning inser du att religion är något som dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar dessutom från tid till tid och från människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv. Du lär dig att studera religion och tro på ett vetenskapligt sätt för att få en bredare och djupare förståelse både för individer och för samhällen utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Kandidatprogrammet spänner över många olika ämnen, och du väljer själv var du vill lägga din tonvikt. Inom programmet kan du bekanta dig med såväl kristendomen som övriga världsreligioner och lära mer om deras rötter, deras utveckling fram till idag och hur de på olika sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Du kan också välja att studera till exempel beteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, tros- och livsåskådningsvetenskap. Studierna avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats. Utbildningen passar för dig som är intresserad av teologi och religionsvetenskap och som ser en yrkeskarriär inom information, kultur, journalistik och utbildning. Programmet är också utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom Svenska kyrkan. Blivande pastorer inom andra samfund kan ha god nytta av denna utbildning. Mer info på Juridik Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) 270,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: max 20 platser tillsätts genom alternativt urval (se lu.se/ujik), övriga platser enligt Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Juridicum i Lund kan erbjuda dig en av landets bästa juristutbildningar, med hög lärartäthet och många undervisningstimmar med skickliga lärare som följer dig genom de nio terminer som leder fram till en juristexamen. Utbildningen är inriktad på att du ska skaffa dig juridiska kunskaper och färdigheter i analys, argumentation och problemlösning. Stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning. Juristprogrammet består av sex terminer obligatoriska kurser och tre terminer fördjupningskurser och examensarbete. Efter termin sex har du möjlighet att ta en kandidatexamen i rättsvetenskap. Du som går vidare mot en Juristexamen har ett stort utbud kurser på att välja bland, i syfte att fördjupa och bredda dina kunskaper inom valt ämnesområde. Du har även möjlighet att läsa andra kurser vid Lunds universitet eller på annan ort som då kan ingå i din examen. Vi uppmuntrar till studier utomlands och har ett antal partneruniversitet världen över. På termin 5 ingår viss praktik och som valbar kurs kan du sedan även välja att praktisera hel eller del av termin i Sverige eller utomlands. Juridicum har ett stort och välutrustat bibliotek med många studieplatser, generösa öppettider samt en av Nordens främsta samlingar av svensk och utländsk juridisk litteratur. Med vår gedigna utbildning i ryggen är du väl rustad för ett arbete inom såväl privat som offentlig sektor, både i Sverige och internationellt, där det handlar om att lösa komplexa problem. Mer om utbildningen hittar du på Matematik/naturvetENskap Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi, alternativ ingång 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. (områdesbehörighet 3/A3) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa biologi är detta utbildningen för dig! Utbildningens första termin är en introduktionskurs där du lär dig de naturvetenskapliga grunderna i kemi, fysik och matematik, men även biologi, miljövetenskap, geologi och naturgeografi. Efter denna introduktionskurs är du förberedd för baskurserna i biologi men även för andra grundkurser vid naturvetenskapliga fakulteten som har förkunskapskrav Ma D, Fy B, Ke B och Bi B. Andra terminen börjar du det biologiska basblocket med kurser i cellbiologi, genetik, mikrobiologi, zoologi, botanik och ekologi. Föreläsningar varvas med laborationer, exkursioner och seminarier. Du läser också stödämne, vanligen kemi men du kan även välja andra ämnen som passar den profil du vill ge din kandidatexamen. Du kan redan inom din kandidatexamen fördjupa dig inom t ex naturvård, zoofysiologi, genetik eller ekologi. Du har också möjlighet att läsa andra naturvetenskapliga kurser och kurser utanför det naturvetenskapliga området. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i biologi. Efter kandidatexamen kan du välja någon av våra masterutbildningar i biologi för att specialisera dig inom något ämnesområde. Mer info på Sciences, Physics 180,0 hp (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. of your higher secondary school leaving certificate: 100 %. Application code LU Education start: Description: Our world is facing many challenges in basic science when exploring fundamental forces and particles or the origin of the universe, planets and life, and in applied science to find sustainable energy sources, new technology on the nano-scale and tailor-made materials for industry, chemistry and medicine. Physics is the basis for this endeavour and physicists play an important role in these and many other fields. Lund is consistently ranked as the top university in Northern Europe in physical sciences and this excellence is now expanding through the building of two international research centres MAX IV and ESS. Around the university and the centres you will find a large number of innovation companies, making Lund a motor in the economy of southern Scandinavia. Physicists in Lund are working on the cutting edge of everything from particle physics at CERN to nanoscience and photonics. More information at Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Kan du se dig själv i framtiden på ett företag där man utvecklar nya material eller hittar nya mediciner? Eller kan du se dig själv som en forskare på en stor och internationellt ledande anläggning, här i Sverige eller utomlands? Då är du lyckligt lottad, för du befinner dig precis i rätt tid och på rätt plats för att vara med på den spännande resa vi förbereder oss på i Lund - vägen till ett internationellt ledande forsknings- och innovationscentrum! Lund har vunnit jackpot i forskningsvärlden - ett nytt ledande laboratorium, MAX IV, byggs och vi har också fått rättigheterna till ytterligare ett internationellt projekt, ESS. Tillsammans med den världsledande utveckling och forskning som redan sker här, så kan man tryggt säga att Naturvetenskap i Lund, det är där framtiden skapas! Om du kittlas av detta vill följa en utbildning med världsunika möjligheter - besök vår hemsida och anmäl dig till den här ingången! Mer info på utbildning.fysik.lu.se/kandidatprogram Sciences, Physics 180,0 hp (credits) Requirements: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Physics B, Chemistry A and Mathematics D. of your higher secondary school leaving certificate: 66 %, The Swedish national university aptitude test: 34 %. Application code LU Education start: Description: See our homepage edu.physics.lu.se/bsc More information utbildning.fysik.lu.se/kandidatprogram Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. (områdesbehörighet 3/A3) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: En utbildning i geologi riktar sig till dig som är intresserad av vår planet, dess utveckling genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden. En geolog är expert på hur berg- och jordlager är uppbyggda och hur vatten rör sig i dessa lager. Geologer kartlägger och inventerar naturresurser som exempelvis grundvatten, malmer och mineral, gör mark- och grundundersökningar av olika slag samt arbetar med miljö och naturvård. Idag råder brist på välutbildade geologer och efter såväl kandidat- som masterexamen är möjligheterna att få ett intressant, spännande och omväxlande arbete stora. Om du läser geologi i Lund har du ett brett utbud av kurser att välja bland för att utbilda dig efter arbetsmarknadens behov eller för en framtid inom forskning. Teoretiska studier varvas med övningar, seminarier, fältarbeten och exkursioner. Första terminen är en introduktionskurs där du får grunderna i kemi, fysik och matematik men även geologi, biologi, miljövetenskap och naturgeografi. Efter denna är du förberedd för studier i geologi men även för andra ämnen som har förkunskapskrav Ma D, Fy A, Ke B och Bi B eller Ma 4, Fy 1a/1b1 + 1b2, Ke 2 och Bi 2. På basblockets fem kurser får du lära dig allt om geologins grunder, från mineral och vulkanism till istider, klimatförändringar och livets utveckling. Basblocket kompletterar du med valfria eller tillämpade kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Du kan därefter fortsätta med en masterutbildning och fördjupa dig i geologi. Mer om utbildningen hittar du på Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier med möjlig direkt övergång till magister/masternivå ytterligare ett eller två år. Programmet kan påbörjas varje termin och utbildningen inleds med grundläggande studier i fysik, kemi och matematik. Efter baskurserna går du vidare med kemi/fysik utbildningen som beroende på huvudämnesinriktning planeras i samråd med studievägledare vid någon av institutionerna. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som ligger i gränsområdet mellan fysik och kemi. Den påbörjade utbildningsvägen Ansök på senast 15 oktober Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

14 26 NYBÖRJARPROGRAM Nybörjarprogram 27 ger också möjlighet att utan tidsförlust helhjärtat satsa på endast ett av de båda områdena med alla de utbildningsvägar detta medför. Flera moderna fysikforskningsområden som t ex nanovetenskap, förbränningsfysik och medicinsk fysik kräver även kunskaper i kemi. Motsvarande gäller för flera kemiforskningsområden som t ex fysikalisk kemi, teoretisk kemi och kemisk fysik vilka kräver kunskaper i fysik. Moderna solceller, elektroniska näsor, vätgasbilar, energilagring, supraledning, batteriutveckling är bara några av områdena där kemi och fysik växelverkar. Detta innebär att behovet av personal med kompetens inom både fysik och kemi kommer att öka i framtiden. Många är de fysiker och kemister som i sin dagliga gärning har saknat tillräckliga kunskaper i det andra av dessa båda ämnen. Gränslandet mellan kemi och fysik kommer säkert att tillhöra framtiden. Den solida naturvetenskapliga grunden som erhålls i denna utbildning är alltid gångbar på arbetsmarknaden. Mer information på utbildning.fysik.lu.se/kandidatprogram Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, förstå och förutsäga verkligheten. Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras, och en matematisk utbildning är en bra grund för sådana arbetsuppgifter. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker -- komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp. Kandidatprogrammet i matematik inleds med ett obligatoriskt block innehållande grundläggande kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Därefter följer ett block valfria kurser som dels skall ge breddning genom att ämnen andra än de matematiska studeras, dels ge fördjupning genom fortsättningskurser inom något eller några av matematikämnena. Utbildningen kan ges en helt teoretisk inriktning mot rena matematiska kunskaper, men också en mer tillämpad prägel för den som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan innebära att man gör en mindre forskningsuppgift eller för en uppdragsgivare utanför universitetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem. Mer om utbildningen hittar du på Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. (områdesbehörighet 3/A3) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta med miljöfrågor och hållbar utvecklig av vårt samhälle men saknar de naturvetenskapliga kunskaperna som krävs? Nu finns det en alternativ ingång till kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd som ger dig möjlighet till detta! Du börjar med att under första terminen läsa in de naturvetenskapliga grunderna i kemi, fysik och matematik samt orientera dig ämnen som biologi, miljövetenskap, geologi och naturgeografi. Andra terminen går du sedan in och läser på det ordinarie programmet. Ren mat, ren luft och rent vatten. Dräglig miljö för människor och djur och en hållbar utveckling av samhället. Detta är frågor som miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med dagligen. Miljö- och hälsoskyddsutbildningen handlar om hur man praktiskt arbetar med miljö- och klimatfrågor i vår närmiljö. Utbildningen ger dig kunskap om: orsakerna till och konsekvenserna av miljöförstöring hur man praktiskt arbetar med miljöproblemen inom en kommunal förvaltning hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning vilka lagar och regler som styr vad som är tillåtet och inte tillåtet inom miljöområdet Mer om utbildningen hittar du på utbildning/kandidatprogram/miljoe--och-haelsoskydd Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. (områdesbehörighet 3/A3) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet, och vill läsa molekylärbiologi är detta utbildningen för dig! Förkunskapskraven är grundläggande behörighet samt Matte C och Naturkunskap B. Utbildningens första termin är en introduktionskurs där du lär dig de naturvetenskapliga grunderna i kemi, fysik och matematik men även biologi, miljövetenskap, geologi och naturgeografi. Efter denna introduktionskurs är du förberedd för baskurserna i molekylärbiologi men även för andra grundkurser vid naturvetenskapliga fakulteten som har förkunskapskrav Ma D, Fy B, Ke B och Bi B. Inom molekylärbiologin studeras liv och livsprocesser på det molekylära planet, på DNA- och proteinnivå. Det är ett ämne som växt fram i gränslandet mellan biologi, kemi och medicin. Mer om utbildningen hittar du på kandidatutbildning/alternativ-ingaang/ molekylaerbiologi---alternativ-ingaang Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. (områdesbehörighet 3/A3) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Nu kan du som har MaC och NkB samt grundläggande behörighet för högskolestudier även utbilda dig inom Naturgeografi och ekosystemanalys, som tidigare krävt alla naturvetenskapliga ämnen från gymnasiet. Här läser du kurser med fokus på klimat, landskap, vatten, ekosystem och olika ämneskretslopp. Du lär dig också behärska viktiga metoder och verktyg såsom geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalysteknik. Det finns mycket goda möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands. Som naturgeograf arbetar du med miljö- och naturvårdsfrågor i en global värld där jordens gemensamma resurser måste hanteras på ett hållbart sätt. Exempel på organisationer och företag vilka efterfrågar naturgeografer är: Världsbanken, SIDA, FN, Naturvårdsverket, IVL Svenska miljöinstitutet, Skogsstyrelsen, SMHI, länsstyrelser och kommuner. Under utbildningens första termin lär du dig de naturvetenskapliga grunderna inom kemi, fysik, biologi matematik samt miljövetenskap, geologi och naturgeografi. Därefter är du förberedd för baskurserna i Naturgeografi och ekosystemanalys men även för andra grundkurser vid naturvetenskapliga fakulteten som kräver Ma D, Fy B, Ke B och Bi B. Efter första terminen ges all fortsatt undervisning på Engelska. Mer om utbildningen hittar du på education_details.asp?cat=1&id=63&lang=1 samhällsvetenskap Politices kandidatprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp. Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmet. Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. För att erhålla en politices kandidatexamen ska studenten i något av de tre huvudområdena (nationalekonomi, samhällsgeografi, statsvetenskap) ha fördjupat sin kunskap motsvarande 1-90 hp och fullgjort ett större självständigt arbete. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet ger också en god grund för programstudier på. Mer om utbildningen hittar du på Psykologprogrammet 300,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 42 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog. Psykologprogrammet ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Vidare ingår yrkespraktik, psykopatologi, grundläggande psykoterapiutbildning, arbete i grupper och organisationer samt vetenskapsteorier och -metoder. I slutet av utbildningen genomförs en examensuppsats. Utbildningen präglas av samspel mellan teori och praktik, med olika former av undervisning, färdighetsträning och klientarbeten. Det finns idag ca leg. psykologer inom barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Många har egen praktik. Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet. En psykologexamen ger goda förutsättningar att arbeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling, konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter. Mer om utbildningen hittar du på psykologprogrammet Socionomprogrammet 210,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid i Lund Anm-kod LU Utbildningsstart: Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Socionomutbildningen omfattar 3 1/2 års heltidsstudier, och avslutas med en socionomexamen. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund och Helsingborg. Huvudämnet är socialt arbete men studierna innehåller även ämnen som socialpolitik, juridik, psykologi och sociologi. Socionomutbildningen kännetecknas av ett samspel mellan teori och praktik och har en generell inriktning. Yrkesverksamma socionomer och brukar-/ frivilliga organisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen. I utbildningen ingår också färdighetsträning som t ex kommunikationsövningar och handledd socionompraktik. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor över hela världen. Förutom lärarledda lektioner förekommer seminarier, grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. Studenterna förväntas ta eget ansvar för sina studier. Det finns inslag av individuella uppgifter på alla kurser men det är vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och som en förberedelse inför detta arbetar studenter ofta i grupp. Delar av undervisningen är fältförlagda och sker på arbetsplatser med socionomverksamhet. Formerna för examination varierar mellan olika kurser och moment och innehåller såväl salstentor som hemuppgifter. Ytterligare information om fortbildning och forskning i socialt arbete finns på Socialhögskolans hemsida Mer om utbildningen hittar du på Tvärvetenskap Kandidatprogram i mänskliga rättigheter 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 40 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Som student förvärvar du kunskaper om och insikter i mänskliga rättigheter som en historiskt föränderlig idé och politisk praktik, filosofiskt begrepp och rättsligt fenomen. Ansök på senast 15 oktober Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

15 28 NYBÖRJARPROGRAM övriga program 29 Programmet förenar historiska, filosofiska och juridiska perspektiv för att skapa förståelse för och ett analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som den komplexa företeelse det är i vår samtid. Det är upplagt för att skapa såväl bredd som specialisering och erbjuder studenterna att göra praktik i Sverige eller utomlands. I den första delen av programmet byggs en gemensam flervetenskaplig ämnesbas. Den andra delen av programmet innehåller tematisk fördjupning och individuell specialisering med betydande inslag av valbarhet och integration mellan teori, vetenskapliga forskningsmetoder och praktiskt arbete. Mer information om programmets innehåll och struktur hittar du på hemsidan, Mer om utbildningen hittar du på VåRD/meDIcIN Arbetsterapeutprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Centralt för arbetsterapi är att aktivitet har betydelse för hälsa, välbefinnande och utveckling. Arbetsterapi fokuserar på att alla människor har rätt till aktiviteter som bidrar till ett gott och hälsosamt liv. Arbetsterapeuter arbetar med människor och deras möjligheter att delta i vardagslivets aktiviteter och i samhällslivet och de insatser som vidtas baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapeuter är verksamma i kommuner, landsting, statliga och privata verksamheter och arbetar med både förebyggande och hälsofrämjande samt habiliterande och rehabiliterande insatser. Internationalisering är centralt i programmet och samverkan sker med forskare och pedagoger från utländska lärosäten. Arbetsmarknaden är god då behovet av arbetsterapeuter väntas öka i samhället. Mer om utbildningen hittar du på arbetsterapeut Fysioterapeutprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 17/A15) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Fysioterapi som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Fysioterapeutisk verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionspåverkan avseende rörelse- och stödjeorganen, centralt och perifert nervsystem, andning och cirkulation, psykosomatik samt psyke. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Fysioterapeuter är verksamma inom såväl landsting, kommunal, statlig som privat verksamhet. Fysioterapeuter finns inom äldre- och handikappomsorg, inom öppen och sluten akut sjukvård, inom somatisk och psykiatrisk rehabilitering, barn och ungdomshabilitering, friskvård och företagshälsovård. Utbildningen omfattar 3 års heltidsstudier och avslutas med Fysioterapeutexamen (kandidatexamen). Efter ansökan hos Socialstyrelsen erhålls legitimation som fysioterapeut. Utbildningen är uppbyggd kring ämnet fysioterapi med utgångspunkt i begreppen rörelse och kroppsfunktion. Utbildningen ger även kunskap i humanbiologiska, medicinska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Utbildningen betonar ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med tidig patientkontakt och en bred verksamhetsförlagd utbildning. Under studietiden finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands. Mer info på Läkarprogrammet 330,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Platser: 120 Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Läkarutbildningen omfattar en studietid av 5½ år. Professionell utveckling och tidig introduktion av hälso- och sjukvårdsaspekter betonas i utbildningen. Utbildningsplanen är anpassad efter Bolognadeklarationen och de första sex terminerna tillhör grundläggande nivå. De första tre terminerna studeras den friska människans biologi. Fjärde och femte terminen ägnas åt sjukdomslära. Under den femte terminen introduceras också forskningsmetodik och man skriver ett examensarbete om 15 hp. Den 6: e terminen är den första med kliniska studier och temat är basal invärtesmedicin. Efter 6 terminer är det möjligt att erhålla kandidatexamen. Terminerna 7-11 tillhör och innehåller mest klinisk utbildning. Hela termin 10 ägnas åt examensarbete. Halva termin 11 utgörs av breddnings- och fördjupningskurser, varefter programmet avslutas med allmän- och samhällsmedicin. Efter 11 terminer erhålls läkar- och mastersexamen. De första tre terminerna studerar man i Lund, termin 4 och 5 i Lund eller Malmö. De kliniska placeringarna under termin 6-11 sker vid sjukvårdsinrättningar i södra Sverige, men företrädesvis i Lund, Malmö och Helsingborg. Mer info på Sjuksköterskeprogrammet 180,0 hp Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Urval: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: All teoretisk undervisning sker i Lund. Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) förläggs till Lund och andra orter enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring förekommer. Beskrivning: Sjuksköterskeyrket passar dig som vill arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden. Sjuksköterskan har en arbetsledande ställning inom hälso- och sjukvården och ansvarar för att patienten får en god omvårdnad. Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller i hemmiljö. I arbetet ingår allt från avancerad sjukvård, läkemedel och provtagning till att hjälpa till med hygien och förflyttning. Utbildningen omfattar 6 terminer på heltid. Du läser omvårdnad och medicin. Med ett humanistiskt och vetenskapligt förhållningssätt får du en helhetsbild av människan och utvecklar din förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående. Teori och praktik är integrerade, vilket innebär att du praktiserar ett antal veckor inom olika delar av vården. Ett uppsatsarbete/fördjupningsarbete ingår. Möjlighet finns att förlägga delar av studierna utomlands. Efter avslutad utbildning erhålls sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen följer EES-avtalet (DS 1992:34) för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater. Om du vill vidareutbilda dig kan du specialisera dig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom flera områden, och/eller fortsätta med master- eller forskarstudier. Mer info på Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta inom akutsjukvård på akutmottagning, medicinsk eller kirurgisk akutvårdsavdelning och intagningsavdelningar. Som akutsjuksköterska ska du kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd på icke diagnostiserade patienter, ge kvalificerad omvårdnad och ibland självständigt påbörja en medicinsk utredning samt inleda farmakologisk behandling. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den teoretiska delen omfattar schemabunden undervisning med föreläsningar, arbete i grupp, seminarier, metod- och färdighetsträning varvat med självstudier. Under den kliniska (verksamhetsförlagda) delen inom akutsjukvård får du bland annat erfarenhet av samarbete med andra yrkeskategorier, vilket utgör en viktig del av yrkesutövningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning akutsjukvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ akutsjukskoeterska Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg sjuksköterska samt körkort behörighet B Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta inom ambulansoch katastrofsjukvård samt arbete i larmcentral, akutbil och helikoptersjukvård. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med kirurgiska, medicinska och psykiska sjukdomstillstånd, infektionssjukdomar samt trauma och som har svikt och risk för svikt i ett eller flera organsystem, liksom akuta situationer i samband med barna födande. Arbetet omfattar vidare bedömningar, rådgivning, prioritering och åtgärder på larmcentral, på hämtplats, under transport och vid överlämnande till mottagande enhet. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den teoretiska delen omfattar schemabunden undervisning med föreläsningar, arbete i grupp, seminarier, metod- och färdighetsträning varvat med självstudier. Under den kliniska (verksamhetsförlagda) delen inom ambulanssjukvård och akutsjukvård får du bland annat erfarenhet av samarbete med andra yrkeskategorier, vilket utgör en viktig del av yrkesutövningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning ambulanssjukvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ ambulanssjukskoeterska Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande Heltid/Dagtid Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, vilket omfattar barn- och skolhälsovård, medicinsk- och kirurgisk barnsjukvård, akutsjukvård, barnintensivvård samt neonatalvård. Specialområdet omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer/närstående. Arbetet kan t ex innefatta; omvårdnad och behandlingar av barn och ungdomar, inom de olika verksamhetsområdena, i samarbete med familj och andra närstående; att beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Undervisningen är webbaserad med campusförlagda föreläsningsdagar och seminarier. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp. Antalet obligatoriska och frivilliga resurstillfällen varierar i de olika kurserna. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen inom barnmedicinsk eller barnkirurgisk verksamhet samt inom akut-, neonatal eller intensivvård är förlagd till samtliga sjukhus inom Region Skåne alternativt enligt överenskommelse med annan region. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning barnsjukvård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med mastereller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ barnsjukskoeterska Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg distans Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Utbildningen ger kompetens att arbeta som onkologisjuksköterska. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med såväl vanligt förekommande som komplicerade maligna sjukdomar. Onkologisjuksköterskans funktion kräver förmåga att identifiera och utveckla förståelse för patientens och närståendes situation, ge emotionellt stöd vid onkologisk behandling, samt utifrån ett professionellt förhållningssätt reflektera och lösa problem relaterade till villkor och utvecklingstendenser inom området. Utbildningen är delvis campusbaserad och genomförs med stöd av webbaserad lärandemiljö. Studierna omfattar teoretiska och kliniska studier under handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till andra orter inom Region Skåne enligt anvisningar. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Ansök på senast 15 oktober Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

16 30 ÖVRIGA PROGRAM övriga program 31 Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning onkologisk vård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ onkologisjukskoeterska Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg distans Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta som specialistsjuksköterska inom såväl sluten som öppen psykiatrisk vård. Utbildningen fokuserar på goda kunskaper om psykiatriska sjukdomstillstånd, deras behandling samt de stöd- och serviceinsatser som erbjuds i samhället. Särskild vikt läggs vid kunskap om evidensbaserade psykosociala insatser för personer som till följd av långvarig psykisk sjukdom drabbats av psykiskt funktionshinder. Utbildningen är delvis campusbaserad med stöd av webbaserad lärandemiljö. Den teoretiska undervisningen bedrivs i huvudsak som självstudier, som redovisas via publicering av skriftliga rapporter på kurshemsidor. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen kan fullgöras på hemorten. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med mastereller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ psykiatrisjukskoeterska Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 90 hp i ditt undervisningsämne och totalt minst 180 hp. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. I ämnesstudierna ska dessutom ett självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, naturkunskap, matematik, språk eller något av de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i ett undervisningsämne? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i ditt ämne, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 120 hp i ditt undervisningsämne och totalt minst 180 hp. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. I ämnesstudierna ska det dessutom ett självständigt arbete om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, naturkunskap, matematik, språk eller något av de naturvetenskapliga ämnena i gymnasieskolan? Har du redan de teoretiska kunskaperna i ett undervisningsämne? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i ditt ämne men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om 90 hp i ett högskoleämne och minst 45 hp i det andra högskoleämnet, inklusive ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 hp. För behörighet till undervisningsämnet svenska krävs alltid 90 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, matematik, språk eller de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i två undervisningsämnen? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 120 hp i minst ett ämne och lägst 90 hp i minst ett andra ämne. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. För ämnet svenska krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska det dessutom ingå ett självständiga arbeten om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som ämneslärare i teknik, naturvetenskap, eller språk i Gymnasieskolan och redan har de teoretiska kunskaperna inom dina undervisningsämnen. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, tre ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 90 hp i minst ett ämne och lägst 45 hp i ytterligare 2 ämnen. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. För ämnet svenska krävs alltid 90 hp. I ämnesstudierna ska det dessutom ingå minst ett självständiga arbeten om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, matematik språk eller de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i tre undervisningsämnen? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Ansök på senast 15 oktober Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

17 30 ÖVRIGA PROGRAM övriga program 31 Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning onkologisk vård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ onkologisjukskoeterska Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård 60,0 hp Behörighet: Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg distans Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Programmet ger kompetens att arbeta som specialistsjuksköterska inom såväl sluten som öppen psykiatrisk vård. Utbildningen fokuserar på goda kunskaper om psykiatriska sjukdomstillstånd, deras behandling samt de stöd- och serviceinsatser som erbjuds i samhället. Särskild vikt läggs vid kunskap om evidensbaserade psykosociala insatser för personer som till följd av långvarig psykisk sjukdom drabbats av psykiskt funktionshinder. Utbildningen är delvis campusbaserad med stöd av webbaserad lärandemiljö. Den teoretiska undervisningen bedrivs i huvudsak som självstudier, som redovisas via publicering av skriftliga rapporter på kurshemsidor. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen kan fullgöras på hemorten. Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård och medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med mastereller forskarstudier. Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver. Mer om utbildningen hittar du på utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/ psykiatrisjukskoeterska Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 90 hp i ditt undervisningsämne och totalt minst 180 hp. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. I ämnesstudierna ska dessutom ett självständigt arbete om minst 15 hp ingå. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, naturkunskap, matematik, språk eller något av de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i ett undervisningsämne? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i ditt ämne, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 120 hp i ditt undervisningsämne och totalt minst 180 hp. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. I ämnesstudierna ska det dessutom ett självständigt arbete om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, naturkunskap, matematik, språk eller något av de naturvetenskapliga ämnena i gymnasieskolan? Har du redan de teoretiska kunskaperna i ett undervisningsämne? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i ditt ämne men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om 90 hp i ett högskoleämne och minst 45 hp i det andra högskoleämnet, inklusive ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 hp. För behörighet till undervisningsämnet svenska krävs alltid 90 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, matematik, språk eller de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i två undervisningsämnen? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 120 hp i minst ett ämne och lägst 90 hp i minst ett andra ämne. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. För ämnet svenska krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska det dessutom ingå ett självständiga arbeten om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som ämneslärare i teknik, naturvetenskap, eller språk i Gymnasieskolan och redan har de teoretiska kunskaperna inom dina undervisningsämnen. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, tre ämnen 90,0 hp Behörighet: Grundläggande samt avslutade ämnesstudier om lägst 90 hp i minst ett ämne och lägst 45 hp i ytterligare 2 ämnen. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. För ämnet svenska krävs alltid 90 hp. I ämnesstudierna ska det dessutom ingå minst ett självständiga arbeten om minst 15 hp. Urval: i första hand en prioritering av sökande med matematisk/ naturvetenskaplig/teknisk utbildning att göras upp till maximalt hälften av utbildningsplatserna. Om det i denna grupp i sin tur krävs ett urval sker detta genom flest antal uppnådda högskolepoäng i de aktuella ämnena. Heltid/Dagtid i Helsingborg Anm-kod LU Utbildningsstart: Beskrivning: Vill du arbeta som ämneslärare i teknik, matematik språk eller de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan årskurs 7-9? Har du redan de teoretiska kunskaperna i tre undervisningsämnen? Då är detta en utbildning för dig. Utbildningen ger dig de pedagogiska grunderna som är en förutsättning för läraryrket. Du får lära dig att undervisa i dina ämnen, men du får också lära dig bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och dess villkor. Mer om utbildningen hittar du på amneslararutbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning Ansök på senast 15 oktober Regler för behörighet & urval: s Mer utbildningsinfo: www- och e-post-adresser till fakulteter och institutioner hittar du via

18 32 33 Kurser Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik 32 33

19 34 Naturvetenskap Alla kurser Alla kurser Naturvetenskap Astronomi Institutionen för astronomi Box 43, Besöksadress: Sölvegatan 27, Lund Exp: Inom astronomi och astrofysik studerar man allt från de minsta partiklarna, kvarkarna och elektronerna, till de gigantiska galaxerna och allt från tidens början till långt in i framtiden. Vi söker svar på frågor som till exempel: Hur stort är universum? Hur och när bildades galaxerna? Varifrån kommer alla grundämnen och när bildades de? Hur uppstår stjärnor och planeter? Kan det finnas liv på andra planeter och kan vi i så fall upptäcka det? Hur stora teleskop krävs för att vi ska kunna upptäcka liv i universum och hur konstruerar vi dessa teleskop? Astronomi: Universium och kvarkarna orienteringskurs om mikro- och makrokosmos (ASTA05) 7,5 hp Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU Astronomi: Människan i universum den astronomiska världsbilden genom tiderna (ASTC02) 7,5 hp 60 hp akademiska studier Kvartsfart/Kvällstid Anm-kod LU Astronomy: Radiation Processes and Stellar Atmospheres (ASTA34) 7,5 hp (credits) Requirements: General and Atomic and Molecular Physics (FYSC11) and Physics 3: Modern Physics (FYSA31) or equivalent. English B (advanced) proficiency certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Application code LU Astronomy: Bachelor s Degree Project (ASTK01) 15,0 hp (credits) Requirements: General and FYSA31 or equivalent. certificate: 20 %, The Swedish national university aptitude test: 10 %, Previous college/university studies (APGR): 70 %. Application code LU Course period: Astronomy: High Energy Astrophysics (ASTM12) 7,5 hp (credits) Requirements: FYSA31 or equivalent. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Astronomy: Laboratory Astrophysics (ASTM15) 7,5 hp (credits) Requirements: FYSA31 or equivalent. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Computational Astrophysics (ASTM22) 7,5 hp (credits) Requirements: FYSA31 or equivalent. English B (advanced) proficiency Application code LU Astronomy: Master s Degree Project (ASTM31) 60,0 hp (credits) Requirements: Accepted to the Master program in Astronomy or equivalent. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Bioinformatik Biologiska institutionen Sölvegatan 37, Ekologihuset Besöksadress: Sölvegatan 37, Lund Exp: , Studievägledare: Tel: Bioinformatik innefattar bl.a hantering och strukturering av stora datamängder, modellering inom evolution och cellbiologi samt analys av molekylärbiologiska data såsom DNA- och proteinsekvenser. Bioinformatics: Master s Degree Project (BINP30) 30,0 hp (credits) Requirements: A bachelor s degree in a relevant subject and 45 ECTS cr at Advanced level in Bioinformatics including BINP11, BINP13 and BINP14. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Bioinformatics: DNA sequencing informatics I (BINP26) 7,5 hp (credits) Requirements: Courses corresponding to BINP11 Bioinformatics and Sequence Analysis 7.5 credits, BINP13 Programming in Perl 7.5 credits and BINP15 Bioinformatics: Dataprocessing and Analysis 15 credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Bioinformatics: DNA sequencing informatics II (BINP27) 7,5 hp (credits) Requirements: Courses corresponding to BINP11 Bioinformatics and Sequence Analysis 7.5 credits, BINP13 Programming in Perl 7.5 credits, BINP15 Bioinformatics: Dataprocessing and Analysis 15 credits and Bioinformatics: DNA sequencing informatics I. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biologi Biologiska institutionen Sölvegatan 37, Lund, Ekologihuset Besöksadress: Sölvegatan 37, Lund Exp: , Studievägledare: Tel: BIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI Biologi är vetenskapen om allt levande från molekylers och cellers uppbyggnad och funktion till globala ekologiska samband. Kunskaper i biologi och molekylärbiologi öppnar vägen till många fascinerande forskningsinriktningar och arbetsområden. Biologiundervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och självstudier under handledning samt laborationer och fältstudier. Undervisningen syftar till att träna studenten i att söka information, tillämpa kunskaper och lösa vetenskapliga problem. Vi erbjuder två kandidatprogram: biologi och molekylärbiologi. På masternivå erbjuder vi flera spännande specialiseringar t ex, molekylär ekologi, medicinsk biologi, akvatisk ekologi, ekotoxikologi, mikrobiologi, evolutionär ekologi, molekylär genetik och bioteknik, växtekologi mm. Alla våra kurser kan läsas som fristående kurs. De erbjuds också som breddningskurser för studenter inom många program vid universitetet och som fortbildningskurser för yrkesverksamma. Du är välkommen att kontakta studievägledarna för att diskutera lämpliga kurser eller program. Biologi: Ekologi (BIOC02) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11) Heltid/Veckoslut Anm-kod LU Kursperiod: Molekylärbiologi (MOBA03) 15,0 hp kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp samt kemi 20 hp Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Biologi: Examensarbete kandidatexamen (BIOK01) 15,0 hp kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, BIOC01 Humanfysiologi 15 hp / BIOB09 Zoofysiologi 7,5 hp, BIOC02 Ekologi 15 hp, Organismbiologi 30 hp samt relevanta biologiska kurser om minst 15 hp. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Molekylärbiologi: Examensarbete kandidatexamen (MOBK01) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikro biologi 15 hp, BIOC01 Humanfysiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp, MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp samt kemi 30 hp. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Organismbiologi (kurspaket) (BIOKP2) 30,0 hp MOBA01 Cellbiologi 15 hp och BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Biology: Antibiotics Biology and Chemistry (BIOR56) 7,5 hp (credits) Requirements: 120 ECTS credits Science studies including Chemistry 30 ECTS credits and Microbiology 7.5 ECTS credits or Biochemistry 15 ECTS credits and a course corresponding to BIOR18 Microbiology 15 ECTS credits or another relevant advanced molecular biology course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Aquatic Ecology (BIOR68) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and BIOR17 Limnology 15 ECTS credits or BIOR44 Limnology and Water Management 15 ECTS credits or BIOR65 Marine Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period:

20 36 Naturvetenskap Alla kurser Alla kurser Naturvetenskap Biology: Biological Monitoring (BIOR39) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and at least 3 ECTS credits in Floristics. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Chemical Ecology (BIOR55) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Conservation Biology (BIOR37) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits and BIOR23 Nature Conservation 15 ECTS credits or BIOR13 Ecology - advanced course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Ethology and Behavioural Ecology (BIOR71) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 HEC Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits or BIOR58 Neurobiology 15 ECTS credits or BIOR20 Sensory Biology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Genetic Analysis I (BIOR59) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Genetic Analysis II (BIOR60) 7,5 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits and BIOR59 Genetic Analyses I 7,5 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Immunology (BIOR16) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits and BIOC01 Human Physiology 15 ECTS credits or BIOB02 Zoology 12 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Plant Systematics and Diversity (BIOR72) 10,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOR54 Plant Evolution and Diversity 15 ECTS credits or BIOR25 Molecular Ecology and Evolution 15 ECTS credits. For students at NABIS: Courses corresponding to Alpha Taxonomical Principles (Gothenbug University) 5 hp och 1BG393 Fundamental and Molecular Systematics 10 hp (Uppsala University). English B (advanced) Full-time/Internet course Application code LU Course period: Biology: Cellular and Molecular Immunology (BIOR75) 15,0 hp (credits) Requirements: 120 credits in Science studies including courses corresponding to cell and molecular biology / biochemistry 30 credits, genetics 5 credits, microbiology 5 credits, human physiology 15 credits, immunology 5 credits and chemistry 15 credits. In addition 30 credits of advanced level courses in molecular biology. English B Application code LU Course period: Biology: Methods in Molecular Biology (BIOR47) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and Chemistry 20 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biologi: Bevarandebiologi teori, praktik och utvärderande metoder (BIOR70) 15,0 hp Behörighetskrav: 105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp samt BIOR23 Naturvård 15 hp eller BIOR69 Populationsoch samhällsekologi 15 hp. Svenska B Anm-kod LU Biology: Microscopy Bio-Imaging (BIOS08) 7,5 hp (credits) Requirements: A Bachelor s Degree in Science including Cell Biology 15 ECTS credits or Biochemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Miljörätt för naturvetare (MNXN01) 15,0 hp Behörighetskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier. Svenska B Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Biology: Molecular Biotechnology (BIOR31) 15,0 hp (credits) Requirements: 135 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, Chemistry 20 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and a relevant advanced molecular biology course 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Molecular Ecology and Evolution (BIOR25) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits and BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Molecular Genetics (BIOR61) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, MOBA02 Chemistry of the Cell 15 ECTS credits, MOBA03 Molecular Biology 15 ECTS credits and Chemistry 20 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Ornithology (BIOR51) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Plant Ecology (BIOR34) 15,0 hp (credits) Requirements: ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits, at least 3 ECTS credits in Floristics, BIOF03 Floristics - intermediate course 7.5 ECTS credits and BIOR13 Ecology - advanced course 15 ECTS credits or BIOR24 Soil Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Population and Community Ecology (BIOR69) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 HEC in Science including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 HEC. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Applied Ecotoxicology (BIOR52) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including courses corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits, Chemistry 15 ECTS credits, and BIOR41 Ecotoxicology 15 ECTS credits or KEMB06 Analytical Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Toxicology (BIOR21) 15,0 hp (credits) Requirements: 90 ECTS credits Science studies including courses corresponding to MOBA01 Cell Biology 15 ECTS credits, BIOA01 Genetics and Microbiology 15 ECTS credits, BIOC01 Human Physiology 15 ECTS credits and Chemistry 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Water Management (BIOR66) 15,0 hp (credits) Requirements: 105 ECTS credits Science studies including a course corresponding to BIOC02 Ecology 15 ECTS credits. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Biology: Master s Degree Project (BIOMXX) 30,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor s degree including 90 ECTS credits in Cell Biology, Genetics, Microbiology, Ecology, Botany and Zoology plus 7,5 ECTS credits in Statistics. 45 ECTS credits advanced level courses in Biology with relevance for the project. See course syllabus for more information. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period: Molecular Biology: Master s Degree Project (MOBMXX) 30,0 hp (credits) Requirements: A Bachelor s degree including 105 ECTS credits in Cell Biology, Genetics, Microbiology, Human physiology, Molecular biology, Biochemistry, and Chemistry. 45 ECTS credits advanced level courses in Molecular Biology with relevance for the project. See course syllabus for more information. English B (advanced) proficiency Application code LU Course period:

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BIex = Gymnasieexamen BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen)

Läs mer

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 34 NOVEBER 2015 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 34 NOVEBER 2015 8 5 6 7 Lund LTH 9 3 4 Infotält Fysiologen 10 2 Sölvegatan Warholms väg Lund C/Clemenstorget Buss 1, 6, 20, 166

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg VT ht 2014 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15

- järnvägsteknik BI 15,70 3 11 BIEX 14,95 9 8 BII 15,50 4 5 HP 0,95 12 15 Antagningsstatistik Program, Lunds universitet Urval 2, HT 2015 Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt 2013 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET

Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET Informationsdagar TIS 13, 20, 27 NOVEMBER LUNDS UNIVERSITET PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 OCH 27 NOVEMBER 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet program informationsdagarna 2012 3 Välkommen till Lunds universitets Informationsdagar 13, 20 och 27 november 2012 I det här häftet finns programmet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet

Informationsdagar. tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Informationsdagar tis 13, 20, 27 november Lunds universitet Foto omslag Charlotte Carlberg Berg Layout Robin Poulsen, Media-Tryck Tryckår 2012 PROGRAM INFORMATIONSDAGARNA 2012 3 Välkommen till Lunds universitets

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015

Att vara dansk student vid Lunds universitet. Öppet Hus 12 april 2015 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015 Svensk Dansk ordlista Universitet / Högskola Universitet / Universitet Folkhögskola Højskole Institution Institutt Examen Akademisk

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp HSE1K, Bachelor Programme in Culture, Society and Ethnography, 180 hp Anmälningskod: P5050 Starttermin:

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info!

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEBER 2013 LUNDS UNIVERSITET LU info Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! 2 Dina åsikter är viktiga för oss! SVARA PÅ VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Lund Män september 2012 William Grevatt & Associates Lund - Män Number of Surveys: 755 2. Hemorten ligger i: Skåne 53% Blekinge 3% Småland 8% Halland 5% Göteborg med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 53 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

LUnds universitet. lund malmö Helsingborg 2015/16. Utbildningar & studentliv

LUnds universitet. lund malmö Helsingborg 2015/16. Utbildningar & studentliv LUnds universitet lund malmö Helsingborg 2015/16 Utbildningar & studentliv Innehåll: Tio snabba om Lunds universitet 5 Välkommen till ett universitet i världsklass 6 Att läsa på universitet 8 Tre studentstäder

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR

UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR INFORMATION OM STUDENTBANKEN UPPDRAG: STUDENTAMBASSADÖR Emma Norman 2009 STUDENTBANKEN HÖGSKOLAN DALARNAS STUDENTAMBASSADÖRER VAD ÄR STUDENTBANKEN? Som studentambassadör arbetar du för Högskolan Dalarna,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Varför valde du att studera utomlands? Jag hade velat studera utomlands sen jag började juristprogrammet på Stockholms Universitet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Antagningsstatistik program ht 2010 urval 2 Uppsala universitet

Antagningsstatistik program ht 2010 urval 2 Uppsala universitet Utbildningsprogram Urvalsgrupp Antal antagna Lägsta meritvärde Apotekarprogrammet Högskoleprov 0,9 Apotekarprogrammet Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning 6 432 Apotekarprogrammet Sökande

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation Schema för dagen Hörsal A 13.15-14.00 Studievägledarinformation 14.00-14.15 PAUS (möjlighet att ställa frågor) 14.15-14.30 Management 14.30-14.45 Finance 14.45-15.00

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Inspirationsdagarna 8-9 NOVEMBER 2016 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 8-9 NOVEMBER 2016 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 89 NOVEBER 2016 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 89 NOVEBER 2016 Välkommen till Lunds universitets Inspirationsdagar! Välkommen till en fullspäckad inspirationsdag med smakprov

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17. Utbildningar & studentliv

LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17. Utbildningar & studentliv LUNDS UNIVERSITET LUND MALMÖ HELSINGBORG 2016/17 Utbildningar & studentliv 3 Innehåll: Tio snabba om Lunds universitet... 5 Välkommen till ett universitet i världsklass... 6 Att läsa på universitet...

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer