Årsredovisning med sikte på hållbar balans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 med sikte på hållbar balans

2 VÅRA UTMANINGAR FORTSÄTTA ATT VARA KOSTNADSLEDANDE INOM STANDARDSTÅL Tornio Works är en global ledare i fråga om kostnadseffektiv tillverkning av stora volymer av standardstål. Anledningen är anläggningens integrerade produktion från kromgruvan via smältning av rostfritt stål till kall- och varmvalsning. VÄGEN TILL MARKNADEN Huvuddelen av Outokumpus försäljning når slutanvändarna av rostfritt stål genom distributörer och företag som vidareförädlar produkten. BEROENDE AV NICKEL Koncernens produktportfölj består till stor del av rostfritt stål som innehåller nickel. Eftersom nickelpriset är utsatt för stora fluktuationer tenderar även efterfrågan på dessa ståltyper och produkter att variera mycket. EUROPACEntrerad Större delen av Outokumpus försäljning sker i Europa, där så gott som alla våra produktionsanläggningar finns. >> Outokumpu >> företagets verksamhet 14 >> Outokumpu

3 VÅRA ÅTGÄRDER FOKUSERA PÅ OPERATIONAL EXCELLENCE Våra Excellence-program syftar till att uppnå en förbättrad generell effektivitet i produktionen och leverantörskedjan. Vi håller en hård kostnadskontroll och arbetar aktivt med åtgärder för kostnadsbesparingar. Dessutom har investeringsprogrammet optimerats för att hantera det besvärliga marknadsläget. NÄRMARE KUNDEN För att skapa en stabilare affärsmodell vill vi öka andelen försäljning till slutanvändare och projekt, samt till viktiga distributörer med mer förutsägbara ordervolymer. Vår säljorganisation har anpassats och vårt nätverk med servicecenter har förstärkts, i avsikt att kunna ge bättre service till de branscher som använder sig av rostfritt stål. DIVERSIFIERAD PRODUKTPORTFÖLJ För att uppnå bättre balans i vår produktportfölj ökar vi försäljningen av vårt specialstål och ger oss in på marknaden för nickelfritt stål. Vi inriktar oss även på att optimera användningen av vår befintliga produktionskapacitet. TILLVÄXT UTANFÖR EUROPA Outokumpu är marknadsledande inom specialstål och vi avser att ytterligare expandera den globala marknaden för specialstål och produkter av specialstål. Vi etablerar servicecenter och ökar vår produktion utanför Europa. >> styrelse och koncernledning 24 >> kontaktuppgifter 31

4 2 >> outokumpu 2008 / outokumpu i korthet outokumpu årsredovisning 2008 Outokumpu i korthet RÖRELSEVINST AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAl SKULDSÄTTNINGSGRAD Miljoner euro % % Outokumpu i korthet Omsättning (2008) miljoner euro Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål. Vår vision är att vara den obestridda ledaren i branschen och framgången ska baseras på Operational Excellence. Kunder i många olika branscher och över hela världen använder vårt rostfria stål och våra tjänster. Rostfritt stål är återvinningsbart, underhållsfritt och dessutom mycket starkt och hållbart ett material för en hållbar framtid. Outokumpu har verksamhet i 30 länder och har mer än medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo i Finland. Outokumpu är sedan 1988 börsnoterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Leveranser av rostfritt stål (2008) Anställda (31 dec 2008) Huvudprodukter Stålsorter Dimensioner Kunder Typiska kundbranscher som använder rostfritt stål Största produktionsanläggningarna Säljbolag och servicecenter tusen ton Kall- och varmvalsade rostfria stålband, plåtprodukter, kvartoplåt, tunna band, rör och långa produkter. Fullt sortiment av rostfria standardstål och höglegerade austenitiska stål, duplexstål, ferritiska stål och manganstål. Kallvalsade platta produkter i tjocklekar från 0,12 mm till 6,5 mm. Varmvalsade band och plåt i varierande bredd och tjocklek. Fullt sortiment av rörprodukter, från hygienrör till tjockväggiga rör. Distributörer, legovalsnings- och andra vidareförädlingsföretag, rörtillverkare samt slutanvändare och projektkunder. Konstruktion, bygg och anläggning, kemi, petrokemisk industri och energi, transportväsen, kök och köksutrustning, hushållsapparater, process- och råvaruindustri. Dessutom många andra branscher och användningsområden. Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Ett omfattande nätverk av säljbolag och servicecenter i cirka 30 länder.

5 outokumpu årsredovisning 2008 outokumpu i korthet / outokumpu 2008 >> 3 Rostfritt stål används i många olika branscher Process- och råvaruindustrin Kemi, petrokemi och energi Konstruktion, bygg och anläggning Restauranger och hushållsapparater Transport Rostfritt stål som material Rostfritt stål är korrosionsbeständigt, starkt, hygieniskt och återvinningsbart. Dessa egenskaper gör det idealiskt för många krävande industri- och konsumentområden. Flera livscykelstudier visar att totalkostnaden för rostfritt stål är lägre än för konkurrerande material, eftersom rostfritt stål kräver väldigt lite underhåll. Konsumtionen av rostfritt stål har ökat snabbare än någon annan metall i världen. Användningen ökar i takt med den ekonomiska tillväxten tack vare materialets egenskaper och estetiska kvaliteter. Outokumpus produktion av rostfritt stål omfattar både austenitiskt (300-serien) och ferritiskt (400-serien) stål. Allt rostfritt stål innehåller krom, det är det som gör stålet rostfritt. Austenitiskt rostfritt stål innehåller vanligtvis förutom krom även nickel. Ferritiskt rostfritt stål innehåller inte nickel. 300-serien stod för cirka 58 procent av den globala marknaden för rostfritt stål under Det rostfria stålet har unika egenskaper som gör det svårt att ersätta med andra material.

6 4 >> outokumpu 2008 / marknadsposition outokumpu årsredovisning 2008 Marknadsposition Konsumtionen av rostfritt stål ökar snabbare än någon annan metall i världen. Outokumpu är en av världens största producenter av rostfritt stål och anses vara världsledande inom teknisk support, forskning och utveckling. I enlighet med den strategiska fas där vi nu befinner oss, ökar Outokumpu andelen specialstål och specialprodukter i produktmixen. Den globala marknaden för rostfritt stål uppgår till 27 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 80 miljarder euro. Under de senaste tjugo åren har konsumtionen ökat med mellan fem och sex procent per år. I Europa, som är Outokumpus huvudmarknad, uppgår marknaden till 4,2 miljoner ton och konsumtionen har ökat med två procent per år. Under de senaste åren har den största tillväxten skett i Kina med en takt på cirka 15 procent per år. Outokumpus huvudsakliga produktionsanläggningar finns i Finland, Sverige, Storbritannien, usa och Nederländerna. Den årliga smältkapacitet uppgår till 2,55 miljoner ton, kapaciteten för färdiga produkter av kallvalsat material, samt varmvalsade och betade band uppgår till 1,6 miljoner ton. Outokumpu har också årlig produktionskapacitet på 0,3 miljoner ton långa produkter och varmvalsad plåt. Ur ett globalt perspektiv är Outokumpus största anläggning, Tornio Works i Finland, en av världens mest kostnadseffektiva och mest integrerade produktionsanläggningar för rostfritt stål. I Tornio Works producerar vi främst stora volymer rostfritt standardstål, medan Avesta i Sverige fokuserar på kundanpassat specialstål och andra specialprodukter. Outokumpus marknadsandel för rostfria band uppgår till 18 procent i Europa och till 6 procent i världen. Outokumpus huvudmarknader är Europa (78 procent av omsättningen 2007), Asien (8 procent) samt Nordoch Sydamerika (11 procent). Nyckeltal för koncernen Omsättning miljoner Rörelsevinst miljoner Extraordinära poster i rörelsevinst miljoner Vinst före skatt miljoner Extraordinära poster i finansiella intäkter miljoner Nettovinst för perioden från kvarvarande verksamheter miljoner Nettovinst för perioden från verksamheter under avveckling miljoner Nettovinst för perioden miljoner Sysselsatt kapital den 31 december miljoner Avkastning på sysselsatt kapital % -1,6 13,9 Nettokassa genererad från rörelseaktiviteter miljoner Anläggningskostnader miljoner Räntebärande nettoskuld den 31 december miljoner Soliditet % 52,4 56,5 Skuldsättningsgrad % 38,4 23,6 Vinst per aktie -1,05 3,52 Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter -0,61 3,63 Vinst per aktie från verksamheter under avveckling -0,44-0,10 Nettovärde per aktie 15,50 18,53 Utdelning per aktie 0,50 1) 1,20 Aktiekurs den 31 december 8,28 21,21 Börsvärde den 31 december miljoner Leveranser av rostfritt stål ton Baspris för rostfritt stål 2) /ton Anställda den 31 december ) 2008: Styrelsens förslag till bolagsstämman. 2) Rostfritt stål: CRU Tyska baspriser (2 mm kallvalsad 304 plåt). Obs! Mellan juli och oktober 2007 noterades priserna för vissa sorter av rostfritt stål på basis av marknadspris. Därför är baspriserna det beräknade värdet av marknadspriset minus legeringstillägget för denna tidsperiod (CRU).

7 outokumpu årsredovisning 2008 marknadsposition / outokumpu 2008 >> 5 Försäljnings- och servicecenter Försäljning och lager Försäljningskontor Produktionsanläggningar slutanvändning av rostfritt stål Stora producenter av rostfritt stål Källa: CRU. Global konsumtion av kallvalsade platta produkter Kök, köksutrustning 32% Industriutrustning 27% Transport 15% Konstruktion, bygg och anläggning 16% Svetsade rör 6% Övrigt 4% Uppskattad stålämneskapacitet, miljoner ton ArcelorMittal, Nederländerna 3,16 3,16 Acerinox, Spanien 2,90 3,23 ThyssenKrupp, Tyskland 2,90 3,14 TISCO, Kina 2,60 2,60 POSCO, Sydkorea 2,60 2,80 Outokumpu, Finland 2,55 2,55 Källa: CRU och Outokumpu Råvaror Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt ferrokrom och nickel är de huvudsakliga råvaror som används för att producera rostfritt stål. Ferrokrom och i synnerhet nickel är de dyraste råvarorna. Outokumpu driver en egen kromgruva i Kemi och ett ferrokromsmältverk i Torneå, båda i Finland. Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt nickel och en viss del av ferrokromet köps på den öppna marknaden. Energi Elenergi stod för cirka fyra procent av de totala produktionskostnaderna. Koncernens största konsumenter av elenergi är ferrokromsmältverket i Torneå och stålverken för rostfritt stål i Torneå i Finland, Avesta i Sverige och Sheffield i Storbritannien.

8 6 >> outokumpu 2008 / VDs kommentar outokumpu årsredovisning 2008 VDs kommentar 2008 blev ett exceptionellt år. Det första halvåret var normalt för marknaden för rostfritt stål, med stabil efterfrågan och goda priser. Det andra halvåret var dock allt annat än normalt mycket svag efterfrågan och fallande legerings- och produktpriser, vilket medförde att situationen blev mycket besvärlig. Orsaken till att affärsklimatet förändrades så dramatiskt var oron på de globala finansiella marknaderna. Den finansiella krisen hade stor inverkan på hur kunderna inom rostfritt stål agerade. Svårigheter med att ordna finansiering och den generellt osäkra situationen innebar att flera företag avbeställde eller sköt på sina investeringar, att konsumenter drog ned på sin konsumtion och att många kunder minskade sina lager. Detta agerande ledde till svag efterfrågan på rostfritt stål under årets senare del. Ur ett finansiellt perspektiv förvärrades situationen genom att priset för en del legeringar kollapsade, främst nickel och molybden, vilket medförde att vårt finansiella resultat försämrades under årets tredje och fjärde kvartal. Kortfristiga åtgärder Det är mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser för den nära framtiden, men vi måste vara beredda på att marknaden även i fortsättningen kommer att vara besvärlig. Outokumpu står finansiellt starkt inför den här situationen: vi har en stark balansräkning, förfallostrukturen på våra lån är balanserad och vi har ett bra kassaflöde. Som företag måste vi dock vara förberedda på att marknaden kommer att utvecklas svagt under en viss tid. Därför fattade vi i december och januari beslut om åtgärder som syftar till att maximera vårt kortfristiga kassaflöde och säkerställa vår finansiella flexibilitet. De viktigaste åtgärderna är: Kostnadsminskningar: både rörliga och fasta kostnader minskas. Vårt mål är att minska de fasta kostnaderna under 2009 med cirka 100 miljoner euro. Effektiv hantering av lager och upphandlingar för att säkerställa en minskning av rörelsekapitalet. Senareläggning av investeringar. Investeringsprogrammet begränsas till 300 miljoner euro under Det utgör en minskning med över 500 miljoner euro jämfört med vår ursprungliga plan. Strategin gäller fortfarande Syftet med Outokumpus strategi är att uppnå en stabilare och mer förutsägbar affärsmodell. Några av de viktigaste komponenterna i denna strategi är att öka försäljningen till slutanvändare och projektkunder, skapa stabilare leveranser till distributörer och att öka försäljningen av specialprodukter och ferritiskt stål (stål utan nickel). Som stöd för att kunna förverkliga dessa strategiska mål skapade vi en ny kommersiell organisation. Ett viktigt koncept i denna nya struktur är att vi skapar kundsegmentsteam vars huvuduppgift är att förstå olika branschers behov och att skräddarsy produkter och lösningar enligt dessa behov. Teamen är en kombination av expertkunskap om kunder och produkter, FoU-stöd och kompetens inom leverantörskedjan. Förvärvet av den italienska distributören SoGePar under sommaren 2008 var ett viktigt steg framåt för att öka vår försäljning till slutanvändare. Genom förvärvet fick vi tillgång till en stor kundbas och högkvalitativa servicecenter i Italien och Storbritannien, som båda är strategiskt viktiga marknader för Outokumpu. Strategin att utveckla en stabilare affärsmodell gäller fortfarande, även om vissa relaterade investeringar som vi beslutat om nu har skjutits på framtiden. För närvarande har vi tillräcklig kapacitet för att sälja mer specialprodukter och ferritiska stål, och att öka verksamheten i fråga om försäljning till slutanvändare och till projekt. Vår nya kommersiella organisation är mycket lämplig för denna utmaning. Ett år med fokus på ansvarsfullt företagande För att markera betydelsen av ansvarsfullt företagande, utsåg vi 2008 till temaår för ansvarsfullt företagande. Vi inledde året genom att sätta tydliga och konkreta mål för det ansvarsfulla företagandets tre dimensioner. För miljön satte vi till exempel upp mål för minskat avfall och förbättrad effektivitet inom energianvändningen. Detta berörde både produktion och kontorsarbete. Vissa av målen blev på grund av det andra halvårets sjunkande produktionsvolym mindre relevanta. Men vi gjorde tydliga framsteg, särskilt när det gäller att minska avfallet. När det gäller den sociala dimensionen gjordes goda framsteg avseende säkerheten. Förlorad arbetstid på grund av olyckor förbättrades från 11 per miljon arbetade timmar under 2007 till 9 under Vi har satt upp ännu tuffare mål för 2009 och i framtiden siktar vi mot en nollvision för olyckor. Sett till den ekonomiska dimensionen blev 2008 en besvikelse. Orsaken var främst låg försäljningsvolym och låga priser under det andra halvåret, samt att priserna på legeringar kollapsade. Framtiden Även om det är svårt att sia om den framtida utvecklingen, är det troligt att marknaderna på kort och medellång sikt kommer att vara svåra. Jag är säker på att Outokumpu även under dessa krävande förhållanden kommer att få en relativt god utveckling. Nu är det viktigare än någonsin att fokusera på våra främsta styrkor: Kostnadseffektivitet vid vår största produktionsanläggning Tornio Works En stark marknadsposition inom specialstål Strävan efter Operational Excellence Kundinriktad organisation Med hjälp av våra styrkor och kortfristiga åtgärder kommer vi att kunna hantera dagens svåra situation och vara starkare än någonsin när marknaden normaliseras igen. Slutligen vill jag tacka våra kunder för deras stöd och lojalitet, och våra aktieägare för deras tålamod i dessa omvälvande tider. Jag vill även tacka Outokumpus medarbetare för fantastiska insatser och för ert fortsatta engagemang för högkvalitativt arbete. Juha Rantanen, vd

9 outokumpu årsredovisning 2008 VDs kommentar / outokumpu 2008 >> 7

10 8 >> outokumpu 2008 / vision och strategisk inriktning outokumpu årsredovisning 2008 Vision och strategisk inriktning 2005 upp till 5 år upp till 10 år idag Uppnå globalt ledarskap Den obestridda ledaren inom rostfritt Säkerställa positionen som nr. 1 inom rostfritt i Europa Uppfylla löften och sätta nya mål Outokumpu är ett internationellt företag inom rostfritt stål. Vår vision är att vara den obestridda ledaren inom rostfritt stål med framgången baserad på Operational Excellence. Strategiska mål För att nå vår vision att bli den obestridda ledaren har vi satt upp tre strategiska mål: Skapa värde genom att bygga upp förstklassig produktions- och distributionskapacitet på alla världens stora marknader Skapa värde genom kommersiell och produktionsmässig Excellence Bevara värde genom att fortlöpande utveckla våra medarbetare och ha kunderna i fokus för allt vi gör Vägen mot att uppnå vår vision består av tre huvudfaser: för det första ska vi hålla våra löften och sätta upp nya mål, för det andra ska vi säkerställa att vi är ledande i Europa genom förbättrad Operational Excellence och för det tredje ska vi uppnå globalt ledarskap inom rostfritt stål. Det yttersta målet är att säkerställa en kraftig och varaktig ökning av aktieägarvärdet. Under den första fasen av koncernens strategiska utveckling låg fokus på att förenkla Outokumpus affärsportfölj, stärka koncernens balansräkning och finansiella flexibilitet, samt förbättra den interna effektiviteten och konkurrenskraften genom att bygga upp och stärka företagets Operational Excellence. Outokumpus ställning inom rostfritt stål är redan stark. I Torneå i Finland har Outokumpu en av världens mest kostnadseffektiva och integrerade produktionsanläggningar. Därmed säkerställs vårt kostnadsledarskap inom standardstål. Dessutom har Outokumpu genom sin långa historia och omfattande kunskaper, samt väl designade produktionsanläggningar i Sverige, en ledande ställning inom specialiserade rostfria stålprodukter. I enlighet med strategin har tonvikten lagts på interna förbättringar och att stärka bolagets finansiella prestation, samt att förbättra kvaliteten på våra befintliga tillgångar. Under den första fasen initierades koncernens Excellenceprogram och de fortgår nu enligt plan. Idag är Outokumpu ett renodlat bolag inom rostfritt stål, med stark balansräkning och en mycket god position för att öka takten på vår lönsamma tillväxt.

11 outokumpu årsredovisning 2008 vision och strategisk inriktning / outokumpu 2008 >> 9 Att vara den obestridda ledaren inom rostfritt stål Outokumpus styrkor Branschens bästa lönsamhet Föredöme när det gäller kundrelationer Mest effektiva produktionsprocesserna Mest attraktiva arbetsgivaren Fullt integrerad och kostnadseffektiv produktionsanläggning i Torneå i Finland En ledande position inom specialprodukter Stark fokus på kunder Erkänd produkt- och processutveckling Fokus på kontinuerlig förbättring och Excellence Outokumpus ställning inom rostfritt stål är redan stark. Syftet med strategin är att uppnå en stabilare och mer lönsam affärsmodell 2007 gick Outokumpu in i nästa fas av strategiutvecklingen, som syftar till att säkerställa ställningen som Europas ledande företag inom branschen. Under den här fasen ligger fokus på att utveckla och säkerställa en mer stabil och lönsam affärsmodell, för att kunna stå emot effekterna av de kraftiga svängningar som drabbar marknaden för standardprodukter inom rostfritt stål. Även tillväxtmöjligheter som är relaterade till både koncernens storlek och geografiska täckning kommer att övervägas. Denna andra fas i Outokumpus strategi syftar till att: under de kommande fem åren öka försäljningen till slutanvändare och projekt från nuvarande 35 procent till minst 50 procent stabilisera försäljningsvolymen till viktiga distributörer öka andelen mervärdesskapande specialprodukter och ferritiska produkter (utan nickel) från en tredjedel till hälften behålla vårt kostnadsledarskap inom volymproduktion av standardstål Att shifta Outokumpus produktionskapacitet mer till specialprodukter med större mervärde kommer att omfatta både en breddning av produktutbudet och de kvaliteter som tillverkas, samt en ökning av produktionen av duplexstål med lågt nickelinnehåll. Tillväxtmålen omfattar även en ökning av koncernens produktionskapacitet för ferritiskt stål (utan nickel) för att minska de fluktuationer i vinsten som orsakas av instabila nickelpriser och 2008 tillkännagavs ett omfattande investeringsprogram om cirka 2 miljarder euro i enlighet med strategiutvecklingen. Bland åtgärderna kan nämnas investeringar avsedda för en expansion av nätverket med servicecenter, dels genom en expansion av befintliga servicecenter och dels etablering av nya i både Europa och Asien. Programmet inkluderade även en breddning av koncernens produktutbud genom investeringar i produktionskapaciteten för mervärdesskapande specialprodukter, och då särskilt duplexstål och ferritiskt stål utan nickel. Förutom detta ingick en investering för ökad ferrokromproduktion i Torneå i investeringsprogrammet. Som en följd av oron på de globala finansiella marknaderna och den följande försvagningen av marknaden för rostfritt stål under 2008, granskades koncernens investeringsprogram i slutet av året och vi fattade beslut om att skjuta upp större delen av investeringsprogrammet. Projekt omfattande cirka 1,5 miljarder euro sköts upp i minst 12 månader. Outokumpus målsättning att uppnå en balanserad produktmix för koncernen kan fortfarande uppnås under kommande år genom att vi bättre tillvaratar dagens produktionskapacitet och genomför vissa ändringar av produktmixen.

12 10 >> outokumpu 2008 / vision och strategisk inriktning outokumpu årsredovisning 2008 Ledarskapsprinciper Outokumpu har definierat koncernomfattande ledarskapsprinciper. Huvudprinciperna är att: Fatta välgrundade beslut Uppnå högt ställda mål Skapa ett vinnande team Inspirera till goda prestationer Skapa förtroende och respekt Outokumpu följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obestridda ledaren inom rostfritt stål. Övergången mot ökad försäljning till slutanvändare och projektkunder kräver att koncernen expanderar sin lager- och bearbetningskapacitet förvärvade Outokumpu den fristående italienska distributören SoGePar Group. Eftersom synergifördelarna var större än förväntat, kunde vi skjuta på huvuddelen av våra planerade organiska investeringar i servicecenter. De enda investeringar som för närvarande går vidare är expansionen av ett servicecenter i Willich i Tyskland, etableringen av ett nytt servicecenter för plåt i Kina och en investering för att öka produktionskapaciteten för kvartoplåt i New Castle i usa. Under 2007 utökades de långsiktiga Operational Excellence-programmen, som lanserades under 2005 och som ursprungligen omfattade Commercial och Production Excellence, så att de även omfattar Supply Chain Excellence. I slutet av 2008 uppgick de totala ackumulerade fördelar som uppnåtts till cirka 86 miljoner euro, jämfört med kostnadsnivåerna för Målet om en förbättring på 200 miljoner euro 2009 från programmen kommer inte att nås med dagens marknadsutsikter, eftersom förbättringarna är mycket beroende av levererad volym och priset på råvaror. Vi avser fortfarande att uppnå de uppsatta förbättringarna, men med en fördröjning. Vi följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obestridda ledaren inom rostfritt stål. Som en följd av rådande marknadsutsikter måste koncernen förbereda sig på en svag marknad, och fokusera på lönsamhet och kassaflöde på kort sikt. De åtgärder som har beslutats täcker de prioriterade områdena för att utveckla stabilitet över en hel konjunkturcykel, säkerställa konkurrenskraften för koncernens europeiska tillgångar, ytterligare fokus på att bättre hantera kundkontakter och ta steg mot tillväxt och beredskap inför en global konsolidering. Outokumpus operativa styrka gör oss välpositionerade för att nå framgång i vår strävan mot globalt ledarskap. Finansiella mål Outokumpus övergripande finansiella mål är att generera maximalt hållbart ekonomiskt mervärde till aktieägarna. Koncernens finansiella mål är i linje med vår vision när det gäller tillväxt, lönsamhet och finansiell styrka och är följande: att fortsätta att växa snabbare än marknaden en avkastning på sysselsatt kapital på över 13 procent och att alltid vara nummer ett bland konkurrenterna skuldsättningsgrad under 75 procent Utdelningspolicy I den utdelningspolicy som fastställts av styrelsen ska utdelningen över en konjunkturcykel uppgå till minst en tredjedel av företagets nettovinst under samma period. Målet är att uppnå en stabil årlig utbetalning till aktieägarna. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen, utöver finansiella resultat, ta hänsyn till koncernens investerings- och utvecklingsbehov. Etiska principer Outokumpu tror på mänsklig värdighet och mångfald, vi fördömer diskriminering och intolerans av alla slag. Outokumpu strävar efter att uppnå hållbar mänsklig, ekonomisk, social och ekologisk utveckling i hela sin verksamhet. Outokumpu följer lagar och regler i de länder där företaget bedriver verksamhet och följer alla ingångna avtal och förpliktelser. Dessutom fördömer Outokumpu korruption och mutor och följer konkurrenslagstiftningen strikt. En sund och positiv arbetsplats är en källa till styrka för alla medarbetare och gynnar även deras familjer, vänner och kolleger.

13 outokumpu årsredovisning 2008 vision och strategisk inriktning / outokumpu 2008 >> 11

14 12 >> outokumpu 2008 / 2008 i korthet outokumpu årsredovisning i korthet Q1 Under det första kvartalet 2008 var efterfrågan från Q2 distributörer och slutanvändare stark och stabil. Baspriserna ökade under kvartalet och uppgick i genomsnitt till euro/ton. Leveransvolymen av rostfritt stål var god och nära full produktionskapacitet. Nickelpriset låg kring US dollar/ton. Rörelseresultatet uppgick till 100 miljoner euro, inklusive nickelrelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro. Beslut fattades om en investering i högkvalitativ ultraren ferritisk och austenitisk produktionskapacitet i Tornio. Baspriserna nådde sin topp på euro/ton och genomsnittet under det andra kvartalet var euro/ton. I maj började nickelpriset falla vilket ledde till svagare efterfrågan, speciellt från distributörer. Rörelseresultatet uppgick till 174 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagervinster på cirka 20 miljoner euro. För att skapa förutsättningar för ökad försäljning till slutanvändare och projektkunder, förvärvade Outokumpu SoGePar Group, en italiensk distributör av rostfritt stål. Outokumpu fattade beslut om att investera i en dubblering av ferrokromproduktionen i Tornio.

15 outokumpu årsredovisning i korthet / outokumpu 2008 >> 13 Q3 Q4 Den finansiella krisen drabbade världen och marknaderna försvagades ytterligare. Efterfrågan på rostfritt stål från distributörer och slutanvändare, speciellt byggnation och vitvaror, föll kraftigt. Nickelpriset föll till nivåer kring US dollar/ton. Under det säsongmässigt svaga tredje kvartalet, var leveransvolymen för rostfritt stål låg och baspriset föll till euro/ton. Outokumpu rapporterade en rörelseförlust på 66 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro och extraordinära kostnader på 66 miljoner euro. Koncernen tillkännagav att man avser att lägga ned sin Thin Strip-verksamhet i Sheffield i Storbritannien. Den stigande finansiella oron resulterade i en översyn av nästan hela Outokumpus investeringsprogram på 2 miljarder euro. Den globala finansmarknaden kollapsade och efterfrågan på rostfritt stål försvagades ännu mer, baspriserna föll till historiskt låga nivåer kring euro/ton. Levererade volymer motsvarade ungefär 60 procent av full produktionskapacitet. Outokumpu vinstvarnade för Q4. Rörelseförlusten för Q4 var 271 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på 185 miljoner euro och 17 miljoner euro i extraordinära avsättningar. Priset för alla råmaterial sjönk och nickelpriset sjönk till under US dollar/ton. Nästan hela investeringsprogrammet skjöts upp med minst 12 månader och koncernomfattande kostnadsbesparande åtgärder, bland annat personalneddragningar, tillkännagavs.

16 14 >> företagets verksamhet / outokumpus verksamhet och affärsenheter outokumpu årsredovisning 2008 Outokumpus verksamhet och affärsenheter Huvudvägar till marknaden En betydande andel av koncernens försäljning sker till distributörer, legovalsningsföretag och rörtillverkare. Dessa segment fortsätter att vara avgörande för koncernens totala verksamhet, samtidigt som Outokumpu eftersträvar tillväxt i slutanvändarsegment som ger mervärde, till exempel byggnation, olika industrianvändningar samt catering och hushållsartiklar. Leveranser till projekttillämpningar, marknadssegment som massa och papper, avsaltningsanläggningar samt olja och gas är centrala för koncernens utveckling. OUTOKUMPUS AFFÄRSENHETER OCH FÖRSÄLJ NINGSNÄTVERK Outokumpus servicecenter Distributörer, vidareförädling SLUTAN VÄNDARE & PROJEKT Outokumpu är en av de största aktörerna på den internationella marknaden för rostfritt stål. Outokumpus huvudprodukt är rostfria stålband, där vi har en marknadsandel på omkring 18 procent i Europa och sex procent i världen. Koncernens produktsortiment omfattar standardstål, specialstål och specialprodukter. Outokumpus viktigaste produktionsanläggningar är två effektiva, integrerade verk för rostfritt stål ett i Torneå i Finland och ett i Avesta i Sverige samt en produktionsväg från stålverket i Sheffield i Storbritannien till flera produktionsenheter för långa produkter och plåt i Sverige, Storbritannien och usa. Outokumpus strategi syftar till att skapa en mer stabil och lönsam affärsmodell. Detta ska ske dels genom att vi ökar försäljningsandelen av mervärdesskapande specialstål, dels genom att vi ökar den andel av försäljningen som går till slutanvändare och projektkunder i relation till försäljningen till transaktionskunder. Vi kommer också att rikta in oss på de mest attraktiva tillväxtmöjligheterna. Denna utveckling stöds av en integrerad organisationsmodell som betonar att koncernen är ett enda företag gentemot kunderna. För att kunna öka andelen försäljning till slutanvändare och projektkunder stärks och utvidgas vårt nätverk av servicecenter på befintliga marknader förvärvade Outokumpu den italienska distributören SoGePar Group, med servicecenter i Italien och Storbritannien. Ett nytt servicecenter ska etableras i Kina framför allt för att serva den kinesiska marknaden med specialstål och specialstålsprodukter. För att öka försäljningsandelen för specialstål, kommer Outokumpu att optimera användningen av den befintliga produktionskapaciteten. Detta sker genom att öka produktionen av specialstål och specialstålsprodukter, till exempel duplexstål, och ge sig in på marknaden för stål utan nickelinnehåll, som bland annat omfattar ferritiskt stål. De framgångsrika Operational Excellence-programmen har expanderats ytterligare och omfattar idag, förutom Production och Commercial Excellence, även Supply Chain Management. Den nya organisationen är utformad för optimal kundservice. Försäljningen är organiserad i segment- baserade kundgrupper som hanteras av särskilda team. Outokumpus produktionsverksamhet är organiserad i affärsenheter som är indelade i två divisioner enligt vilken typ av produkt som produceras: General Stainless och Specialty Stainless. I den integrerade organisationen ansvarar affärsenheterna för produktstrategi och för den övergripande lönsamheten. Den tvärfunktionella försäljnings- och marknadsorganisationen, Group Sales and Marketing, ansvarar för att koncernens kommersiella mål uppnås och Supply Chain Management för leveransresultatet som helhet. Koncernen har ett omfattande nätverk av säljbolag, servicecenter och försäljningsagenturer i cirka 70 länder. Outokumpus affärsenheter och tvärorganisatoriska funktioner beskrivs mer detaljerat i följande avsnitt.

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer