Årsredovisning med sikte på hållbar balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 med sikte på hållbar balans

2 VÅRA UTMANINGAR FORTSÄTTA ATT VARA KOSTNADSLEDANDE INOM STANDARDSTÅL Tornio Works är en global ledare i fråga om kostnadseffektiv tillverkning av stora volymer av standardstål. Anledningen är anläggningens integrerade produktion från kromgruvan via smältning av rostfritt stål till kall- och varmvalsning. VÄGEN TILL MARKNADEN Huvuddelen av Outokumpus försäljning når slutanvändarna av rostfritt stål genom distributörer och företag som vidareförädlar produkten. BEROENDE AV NICKEL Koncernens produktportfölj består till stor del av rostfritt stål som innehåller nickel. Eftersom nickelpriset är utsatt för stora fluktuationer tenderar även efterfrågan på dessa ståltyper och produkter att variera mycket. EUROPACEntrerad Större delen av Outokumpus försäljning sker i Europa, där så gott som alla våra produktionsanläggningar finns. >> Outokumpu >> företagets verksamhet 14 >> Outokumpu

3 VÅRA ÅTGÄRDER FOKUSERA PÅ OPERATIONAL EXCELLENCE Våra Excellence-program syftar till att uppnå en förbättrad generell effektivitet i produktionen och leverantörskedjan. Vi håller en hård kostnadskontroll och arbetar aktivt med åtgärder för kostnadsbesparingar. Dessutom har investeringsprogrammet optimerats för att hantera det besvärliga marknadsläget. NÄRMARE KUNDEN För att skapa en stabilare affärsmodell vill vi öka andelen försäljning till slutanvändare och projekt, samt till viktiga distributörer med mer förutsägbara ordervolymer. Vår säljorganisation har anpassats och vårt nätverk med servicecenter har förstärkts, i avsikt att kunna ge bättre service till de branscher som använder sig av rostfritt stål. DIVERSIFIERAD PRODUKTPORTFÖLJ För att uppnå bättre balans i vår produktportfölj ökar vi försäljningen av vårt specialstål och ger oss in på marknaden för nickelfritt stål. Vi inriktar oss även på att optimera användningen av vår befintliga produktionskapacitet. TILLVÄXT UTANFÖR EUROPA Outokumpu är marknadsledande inom specialstål och vi avser att ytterligare expandera den globala marknaden för specialstål och produkter av specialstål. Vi etablerar servicecenter och ökar vår produktion utanför Europa. >> styrelse och koncernledning 24 >> kontaktuppgifter 31

4 2 >> outokumpu 2008 / outokumpu i korthet outokumpu årsredovisning 2008 Outokumpu i korthet RÖRELSEVINST AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAl SKULDSÄTTNINGSGRAD Miljoner euro % % Outokumpu i korthet Omsättning (2008) miljoner euro Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål. Vår vision är att vara den obestridda ledaren i branschen och framgången ska baseras på Operational Excellence. Kunder i många olika branscher och över hela världen använder vårt rostfria stål och våra tjänster. Rostfritt stål är återvinningsbart, underhållsfritt och dessutom mycket starkt och hållbart ett material för en hållbar framtid. Outokumpu har verksamhet i 30 länder och har mer än medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo i Finland. Outokumpu är sedan 1988 börsnoterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Leveranser av rostfritt stål (2008) Anställda (31 dec 2008) Huvudprodukter Stålsorter Dimensioner Kunder Typiska kundbranscher som använder rostfritt stål Största produktionsanläggningarna Säljbolag och servicecenter tusen ton Kall- och varmvalsade rostfria stålband, plåtprodukter, kvartoplåt, tunna band, rör och långa produkter. Fullt sortiment av rostfria standardstål och höglegerade austenitiska stål, duplexstål, ferritiska stål och manganstål. Kallvalsade platta produkter i tjocklekar från 0,12 mm till 6,5 mm. Varmvalsade band och plåt i varierande bredd och tjocklek. Fullt sortiment av rörprodukter, från hygienrör till tjockväggiga rör. Distributörer, legovalsnings- och andra vidareförädlingsföretag, rörtillverkare samt slutanvändare och projektkunder. Konstruktion, bygg och anläggning, kemi, petrokemisk industri och energi, transportväsen, kök och köksutrustning, hushållsapparater, process- och råvaruindustri. Dessutom många andra branscher och användningsområden. Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Ett omfattande nätverk av säljbolag och servicecenter i cirka 30 länder.

5 outokumpu årsredovisning 2008 outokumpu i korthet / outokumpu 2008 >> 3 Rostfritt stål används i många olika branscher Process- och råvaruindustrin Kemi, petrokemi och energi Konstruktion, bygg och anläggning Restauranger och hushållsapparater Transport Rostfritt stål som material Rostfritt stål är korrosionsbeständigt, starkt, hygieniskt och återvinningsbart. Dessa egenskaper gör det idealiskt för många krävande industri- och konsumentområden. Flera livscykelstudier visar att totalkostnaden för rostfritt stål är lägre än för konkurrerande material, eftersom rostfritt stål kräver väldigt lite underhåll. Konsumtionen av rostfritt stål har ökat snabbare än någon annan metall i världen. Användningen ökar i takt med den ekonomiska tillväxten tack vare materialets egenskaper och estetiska kvaliteter. Outokumpus produktion av rostfritt stål omfattar både austenitiskt (300-serien) och ferritiskt (400-serien) stål. Allt rostfritt stål innehåller krom, det är det som gör stålet rostfritt. Austenitiskt rostfritt stål innehåller vanligtvis förutom krom även nickel. Ferritiskt rostfritt stål innehåller inte nickel. 300-serien stod för cirka 58 procent av den globala marknaden för rostfritt stål under Det rostfria stålet har unika egenskaper som gör det svårt att ersätta med andra material.

6 4 >> outokumpu 2008 / marknadsposition outokumpu årsredovisning 2008 Marknadsposition Konsumtionen av rostfritt stål ökar snabbare än någon annan metall i världen. Outokumpu är en av världens största producenter av rostfritt stål och anses vara världsledande inom teknisk support, forskning och utveckling. I enlighet med den strategiska fas där vi nu befinner oss, ökar Outokumpu andelen specialstål och specialprodukter i produktmixen. Den globala marknaden för rostfritt stål uppgår till 27 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 80 miljarder euro. Under de senaste tjugo åren har konsumtionen ökat med mellan fem och sex procent per år. I Europa, som är Outokumpus huvudmarknad, uppgår marknaden till 4,2 miljoner ton och konsumtionen har ökat med två procent per år. Under de senaste åren har den största tillväxten skett i Kina med en takt på cirka 15 procent per år. Outokumpus huvudsakliga produktionsanläggningar finns i Finland, Sverige, Storbritannien, usa och Nederländerna. Den årliga smältkapacitet uppgår till 2,55 miljoner ton, kapaciteten för färdiga produkter av kallvalsat material, samt varmvalsade och betade band uppgår till 1,6 miljoner ton. Outokumpu har också årlig produktionskapacitet på 0,3 miljoner ton långa produkter och varmvalsad plåt. Ur ett globalt perspektiv är Outokumpus största anläggning, Tornio Works i Finland, en av världens mest kostnadseffektiva och mest integrerade produktionsanläggningar för rostfritt stål. I Tornio Works producerar vi främst stora volymer rostfritt standardstål, medan Avesta i Sverige fokuserar på kundanpassat specialstål och andra specialprodukter. Outokumpus marknadsandel för rostfria band uppgår till 18 procent i Europa och till 6 procent i världen. Outokumpus huvudmarknader är Europa (78 procent av omsättningen 2007), Asien (8 procent) samt Nordoch Sydamerika (11 procent). Nyckeltal för koncernen Omsättning miljoner Rörelsevinst miljoner Extraordinära poster i rörelsevinst miljoner Vinst före skatt miljoner Extraordinära poster i finansiella intäkter miljoner Nettovinst för perioden från kvarvarande verksamheter miljoner Nettovinst för perioden från verksamheter under avveckling miljoner Nettovinst för perioden miljoner Sysselsatt kapital den 31 december miljoner Avkastning på sysselsatt kapital % -1,6 13,9 Nettokassa genererad från rörelseaktiviteter miljoner Anläggningskostnader miljoner Räntebärande nettoskuld den 31 december miljoner Soliditet % 52,4 56,5 Skuldsättningsgrad % 38,4 23,6 Vinst per aktie -1,05 3,52 Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter -0,61 3,63 Vinst per aktie från verksamheter under avveckling -0,44-0,10 Nettovärde per aktie 15,50 18,53 Utdelning per aktie 0,50 1) 1,20 Aktiekurs den 31 december 8,28 21,21 Börsvärde den 31 december miljoner Leveranser av rostfritt stål ton Baspris för rostfritt stål 2) /ton Anställda den 31 december ) 2008: Styrelsens förslag till bolagsstämman. 2) Rostfritt stål: CRU Tyska baspriser (2 mm kallvalsad 304 plåt). Obs! Mellan juli och oktober 2007 noterades priserna för vissa sorter av rostfritt stål på basis av marknadspris. Därför är baspriserna det beräknade värdet av marknadspriset minus legeringstillägget för denna tidsperiod (CRU).

7 outokumpu årsredovisning 2008 marknadsposition / outokumpu 2008 >> 5 Försäljnings- och servicecenter Försäljning och lager Försäljningskontor Produktionsanläggningar slutanvändning av rostfritt stål Stora producenter av rostfritt stål Källa: CRU. Global konsumtion av kallvalsade platta produkter Kök, köksutrustning 32% Industriutrustning 27% Transport 15% Konstruktion, bygg och anläggning 16% Svetsade rör 6% Övrigt 4% Uppskattad stålämneskapacitet, miljoner ton ArcelorMittal, Nederländerna 3,16 3,16 Acerinox, Spanien 2,90 3,23 ThyssenKrupp, Tyskland 2,90 3,14 TISCO, Kina 2,60 2,60 POSCO, Sydkorea 2,60 2,80 Outokumpu, Finland 2,55 2,55 Källa: CRU och Outokumpu Råvaror Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt ferrokrom och nickel är de huvudsakliga råvaror som används för att producera rostfritt stål. Ferrokrom och i synnerhet nickel är de dyraste råvarorna. Outokumpu driver en egen kromgruva i Kemi och ett ferrokromsmältverk i Torneå, båda i Finland. Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt nickel och en viss del av ferrokromet köps på den öppna marknaden. Energi Elenergi stod för cirka fyra procent av de totala produktionskostnaderna. Koncernens största konsumenter av elenergi är ferrokromsmältverket i Torneå och stålverken för rostfritt stål i Torneå i Finland, Avesta i Sverige och Sheffield i Storbritannien.

8 6 >> outokumpu 2008 / VDs kommentar outokumpu årsredovisning 2008 VDs kommentar 2008 blev ett exceptionellt år. Det första halvåret var normalt för marknaden för rostfritt stål, med stabil efterfrågan och goda priser. Det andra halvåret var dock allt annat än normalt mycket svag efterfrågan och fallande legerings- och produktpriser, vilket medförde att situationen blev mycket besvärlig. Orsaken till att affärsklimatet förändrades så dramatiskt var oron på de globala finansiella marknaderna. Den finansiella krisen hade stor inverkan på hur kunderna inom rostfritt stål agerade. Svårigheter med att ordna finansiering och den generellt osäkra situationen innebar att flera företag avbeställde eller sköt på sina investeringar, att konsumenter drog ned på sin konsumtion och att många kunder minskade sina lager. Detta agerande ledde till svag efterfrågan på rostfritt stål under årets senare del. Ur ett finansiellt perspektiv förvärrades situationen genom att priset för en del legeringar kollapsade, främst nickel och molybden, vilket medförde att vårt finansiella resultat försämrades under årets tredje och fjärde kvartal. Kortfristiga åtgärder Det är mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser för den nära framtiden, men vi måste vara beredda på att marknaden även i fortsättningen kommer att vara besvärlig. Outokumpu står finansiellt starkt inför den här situationen: vi har en stark balansräkning, förfallostrukturen på våra lån är balanserad och vi har ett bra kassaflöde. Som företag måste vi dock vara förberedda på att marknaden kommer att utvecklas svagt under en viss tid. Därför fattade vi i december och januari beslut om åtgärder som syftar till att maximera vårt kortfristiga kassaflöde och säkerställa vår finansiella flexibilitet. De viktigaste åtgärderna är: Kostnadsminskningar: både rörliga och fasta kostnader minskas. Vårt mål är att minska de fasta kostnaderna under 2009 med cirka 100 miljoner euro. Effektiv hantering av lager och upphandlingar för att säkerställa en minskning av rörelsekapitalet. Senareläggning av investeringar. Investeringsprogrammet begränsas till 300 miljoner euro under Det utgör en minskning med över 500 miljoner euro jämfört med vår ursprungliga plan. Strategin gäller fortfarande Syftet med Outokumpus strategi är att uppnå en stabilare och mer förutsägbar affärsmodell. Några av de viktigaste komponenterna i denna strategi är att öka försäljningen till slutanvändare och projektkunder, skapa stabilare leveranser till distributörer och att öka försäljningen av specialprodukter och ferritiskt stål (stål utan nickel). Som stöd för att kunna förverkliga dessa strategiska mål skapade vi en ny kommersiell organisation. Ett viktigt koncept i denna nya struktur är att vi skapar kundsegmentsteam vars huvuduppgift är att förstå olika branschers behov och att skräddarsy produkter och lösningar enligt dessa behov. Teamen är en kombination av expertkunskap om kunder och produkter, FoU-stöd och kompetens inom leverantörskedjan. Förvärvet av den italienska distributören SoGePar under sommaren 2008 var ett viktigt steg framåt för att öka vår försäljning till slutanvändare. Genom förvärvet fick vi tillgång till en stor kundbas och högkvalitativa servicecenter i Italien och Storbritannien, som båda är strategiskt viktiga marknader för Outokumpu. Strategin att utveckla en stabilare affärsmodell gäller fortfarande, även om vissa relaterade investeringar som vi beslutat om nu har skjutits på framtiden. För närvarande har vi tillräcklig kapacitet för att sälja mer specialprodukter och ferritiska stål, och att öka verksamheten i fråga om försäljning till slutanvändare och till projekt. Vår nya kommersiella organisation är mycket lämplig för denna utmaning. Ett år med fokus på ansvarsfullt företagande För att markera betydelsen av ansvarsfullt företagande, utsåg vi 2008 till temaår för ansvarsfullt företagande. Vi inledde året genom att sätta tydliga och konkreta mål för det ansvarsfulla företagandets tre dimensioner. För miljön satte vi till exempel upp mål för minskat avfall och förbättrad effektivitet inom energianvändningen. Detta berörde både produktion och kontorsarbete. Vissa av målen blev på grund av det andra halvårets sjunkande produktionsvolym mindre relevanta. Men vi gjorde tydliga framsteg, särskilt när det gäller att minska avfallet. När det gäller den sociala dimensionen gjordes goda framsteg avseende säkerheten. Förlorad arbetstid på grund av olyckor förbättrades från 11 per miljon arbetade timmar under 2007 till 9 under Vi har satt upp ännu tuffare mål för 2009 och i framtiden siktar vi mot en nollvision för olyckor. Sett till den ekonomiska dimensionen blev 2008 en besvikelse. Orsaken var främst låg försäljningsvolym och låga priser under det andra halvåret, samt att priserna på legeringar kollapsade. Framtiden Även om det är svårt att sia om den framtida utvecklingen, är det troligt att marknaderna på kort och medellång sikt kommer att vara svåra. Jag är säker på att Outokumpu även under dessa krävande förhållanden kommer att få en relativt god utveckling. Nu är det viktigare än någonsin att fokusera på våra främsta styrkor: Kostnadseffektivitet vid vår största produktionsanläggning Tornio Works En stark marknadsposition inom specialstål Strävan efter Operational Excellence Kundinriktad organisation Med hjälp av våra styrkor och kortfristiga åtgärder kommer vi att kunna hantera dagens svåra situation och vara starkare än någonsin när marknaden normaliseras igen. Slutligen vill jag tacka våra kunder för deras stöd och lojalitet, och våra aktieägare för deras tålamod i dessa omvälvande tider. Jag vill även tacka Outokumpus medarbetare för fantastiska insatser och för ert fortsatta engagemang för högkvalitativt arbete. Juha Rantanen, vd

9 outokumpu årsredovisning 2008 VDs kommentar / outokumpu 2008 >> 7

10 8 >> outokumpu 2008 / vision och strategisk inriktning outokumpu årsredovisning 2008 Vision och strategisk inriktning 2005 upp till 5 år upp till 10 år idag Uppnå globalt ledarskap Den obestridda ledaren inom rostfritt Säkerställa positionen som nr. 1 inom rostfritt i Europa Uppfylla löften och sätta nya mål Outokumpu är ett internationellt företag inom rostfritt stål. Vår vision är att vara den obestridda ledaren inom rostfritt stål med framgången baserad på Operational Excellence. Strategiska mål För att nå vår vision att bli den obestridda ledaren har vi satt upp tre strategiska mål: Skapa värde genom att bygga upp förstklassig produktions- och distributionskapacitet på alla världens stora marknader Skapa värde genom kommersiell och produktionsmässig Excellence Bevara värde genom att fortlöpande utveckla våra medarbetare och ha kunderna i fokus för allt vi gör Vägen mot att uppnå vår vision består av tre huvudfaser: för det första ska vi hålla våra löften och sätta upp nya mål, för det andra ska vi säkerställa att vi är ledande i Europa genom förbättrad Operational Excellence och för det tredje ska vi uppnå globalt ledarskap inom rostfritt stål. Det yttersta målet är att säkerställa en kraftig och varaktig ökning av aktieägarvärdet. Under den första fasen av koncernens strategiska utveckling låg fokus på att förenkla Outokumpus affärsportfölj, stärka koncernens balansräkning och finansiella flexibilitet, samt förbättra den interna effektiviteten och konkurrenskraften genom att bygga upp och stärka företagets Operational Excellence. Outokumpus ställning inom rostfritt stål är redan stark. I Torneå i Finland har Outokumpu en av världens mest kostnadseffektiva och integrerade produktionsanläggningar. Därmed säkerställs vårt kostnadsledarskap inom standardstål. Dessutom har Outokumpu genom sin långa historia och omfattande kunskaper, samt väl designade produktionsanläggningar i Sverige, en ledande ställning inom specialiserade rostfria stålprodukter. I enlighet med strategin har tonvikten lagts på interna förbättringar och att stärka bolagets finansiella prestation, samt att förbättra kvaliteten på våra befintliga tillgångar. Under den första fasen initierades koncernens Excellenceprogram och de fortgår nu enligt plan. Idag är Outokumpu ett renodlat bolag inom rostfritt stål, med stark balansräkning och en mycket god position för att öka takten på vår lönsamma tillväxt.

11 outokumpu årsredovisning 2008 vision och strategisk inriktning / outokumpu 2008 >> 9 Att vara den obestridda ledaren inom rostfritt stål Outokumpus styrkor Branschens bästa lönsamhet Föredöme när det gäller kundrelationer Mest effektiva produktionsprocesserna Mest attraktiva arbetsgivaren Fullt integrerad och kostnadseffektiv produktionsanläggning i Torneå i Finland En ledande position inom specialprodukter Stark fokus på kunder Erkänd produkt- och processutveckling Fokus på kontinuerlig förbättring och Excellence Outokumpus ställning inom rostfritt stål är redan stark. Syftet med strategin är att uppnå en stabilare och mer lönsam affärsmodell 2007 gick Outokumpu in i nästa fas av strategiutvecklingen, som syftar till att säkerställa ställningen som Europas ledande företag inom branschen. Under den här fasen ligger fokus på att utveckla och säkerställa en mer stabil och lönsam affärsmodell, för att kunna stå emot effekterna av de kraftiga svängningar som drabbar marknaden för standardprodukter inom rostfritt stål. Även tillväxtmöjligheter som är relaterade till både koncernens storlek och geografiska täckning kommer att övervägas. Denna andra fas i Outokumpus strategi syftar till att: under de kommande fem åren öka försäljningen till slutanvändare och projekt från nuvarande 35 procent till minst 50 procent stabilisera försäljningsvolymen till viktiga distributörer öka andelen mervärdesskapande specialprodukter och ferritiska produkter (utan nickel) från en tredjedel till hälften behålla vårt kostnadsledarskap inom volymproduktion av standardstål Att shifta Outokumpus produktionskapacitet mer till specialprodukter med större mervärde kommer att omfatta både en breddning av produktutbudet och de kvaliteter som tillverkas, samt en ökning av produktionen av duplexstål med lågt nickelinnehåll. Tillväxtmålen omfattar även en ökning av koncernens produktionskapacitet för ferritiskt stål (utan nickel) för att minska de fluktuationer i vinsten som orsakas av instabila nickelpriser och 2008 tillkännagavs ett omfattande investeringsprogram om cirka 2 miljarder euro i enlighet med strategiutvecklingen. Bland åtgärderna kan nämnas investeringar avsedda för en expansion av nätverket med servicecenter, dels genom en expansion av befintliga servicecenter och dels etablering av nya i både Europa och Asien. Programmet inkluderade även en breddning av koncernens produktutbud genom investeringar i produktionskapaciteten för mervärdesskapande specialprodukter, och då särskilt duplexstål och ferritiskt stål utan nickel. Förutom detta ingick en investering för ökad ferrokromproduktion i Torneå i investeringsprogrammet. Som en följd av oron på de globala finansiella marknaderna och den följande försvagningen av marknaden för rostfritt stål under 2008, granskades koncernens investeringsprogram i slutet av året och vi fattade beslut om att skjuta upp större delen av investeringsprogrammet. Projekt omfattande cirka 1,5 miljarder euro sköts upp i minst 12 månader. Outokumpus målsättning att uppnå en balanserad produktmix för koncernen kan fortfarande uppnås under kommande år genom att vi bättre tillvaratar dagens produktionskapacitet och genomför vissa ändringar av produktmixen.

12 10 >> outokumpu 2008 / vision och strategisk inriktning outokumpu årsredovisning 2008 Ledarskapsprinciper Outokumpu har definierat koncernomfattande ledarskapsprinciper. Huvudprinciperna är att: Fatta välgrundade beslut Uppnå högt ställda mål Skapa ett vinnande team Inspirera till goda prestationer Skapa förtroende och respekt Outokumpu följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obestridda ledaren inom rostfritt stål. Övergången mot ökad försäljning till slutanvändare och projektkunder kräver att koncernen expanderar sin lager- och bearbetningskapacitet förvärvade Outokumpu den fristående italienska distributören SoGePar Group. Eftersom synergifördelarna var större än förväntat, kunde vi skjuta på huvuddelen av våra planerade organiska investeringar i servicecenter. De enda investeringar som för närvarande går vidare är expansionen av ett servicecenter i Willich i Tyskland, etableringen av ett nytt servicecenter för plåt i Kina och en investering för att öka produktionskapaciteten för kvartoplåt i New Castle i usa. Under 2007 utökades de långsiktiga Operational Excellence-programmen, som lanserades under 2005 och som ursprungligen omfattade Commercial och Production Excellence, så att de även omfattar Supply Chain Excellence. I slutet av 2008 uppgick de totala ackumulerade fördelar som uppnåtts till cirka 86 miljoner euro, jämfört med kostnadsnivåerna för Målet om en förbättring på 200 miljoner euro 2009 från programmen kommer inte att nås med dagens marknadsutsikter, eftersom förbättringarna är mycket beroende av levererad volym och priset på råvaror. Vi avser fortfarande att uppnå de uppsatta förbättringarna, men med en fördröjning. Vi följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obestridda ledaren inom rostfritt stål. Som en följd av rådande marknadsutsikter måste koncernen förbereda sig på en svag marknad, och fokusera på lönsamhet och kassaflöde på kort sikt. De åtgärder som har beslutats täcker de prioriterade områdena för att utveckla stabilitet över en hel konjunkturcykel, säkerställa konkurrenskraften för koncernens europeiska tillgångar, ytterligare fokus på att bättre hantera kundkontakter och ta steg mot tillväxt och beredskap inför en global konsolidering. Outokumpus operativa styrka gör oss välpositionerade för att nå framgång i vår strävan mot globalt ledarskap. Finansiella mål Outokumpus övergripande finansiella mål är att generera maximalt hållbart ekonomiskt mervärde till aktieägarna. Koncernens finansiella mål är i linje med vår vision när det gäller tillväxt, lönsamhet och finansiell styrka och är följande: att fortsätta att växa snabbare än marknaden en avkastning på sysselsatt kapital på över 13 procent och att alltid vara nummer ett bland konkurrenterna skuldsättningsgrad under 75 procent Utdelningspolicy I den utdelningspolicy som fastställts av styrelsen ska utdelningen över en konjunkturcykel uppgå till minst en tredjedel av företagets nettovinst under samma period. Målet är att uppnå en stabil årlig utbetalning till aktieägarna. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen, utöver finansiella resultat, ta hänsyn till koncernens investerings- och utvecklingsbehov. Etiska principer Outokumpu tror på mänsklig värdighet och mångfald, vi fördömer diskriminering och intolerans av alla slag. Outokumpu strävar efter att uppnå hållbar mänsklig, ekonomisk, social och ekologisk utveckling i hela sin verksamhet. Outokumpu följer lagar och regler i de länder där företaget bedriver verksamhet och följer alla ingångna avtal och förpliktelser. Dessutom fördömer Outokumpu korruption och mutor och följer konkurrenslagstiftningen strikt. En sund och positiv arbetsplats är en källa till styrka för alla medarbetare och gynnar även deras familjer, vänner och kolleger.

13 outokumpu årsredovisning 2008 vision och strategisk inriktning / outokumpu 2008 >> 11

14 12 >> outokumpu 2008 / 2008 i korthet outokumpu årsredovisning i korthet Q1 Under det första kvartalet 2008 var efterfrågan från Q2 distributörer och slutanvändare stark och stabil. Baspriserna ökade under kvartalet och uppgick i genomsnitt till euro/ton. Leveransvolymen av rostfritt stål var god och nära full produktionskapacitet. Nickelpriset låg kring US dollar/ton. Rörelseresultatet uppgick till 100 miljoner euro, inklusive nickelrelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro. Beslut fattades om en investering i högkvalitativ ultraren ferritisk och austenitisk produktionskapacitet i Tornio. Baspriserna nådde sin topp på euro/ton och genomsnittet under det andra kvartalet var euro/ton. I maj började nickelpriset falla vilket ledde till svagare efterfrågan, speciellt från distributörer. Rörelseresultatet uppgick till 174 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagervinster på cirka 20 miljoner euro. För att skapa förutsättningar för ökad försäljning till slutanvändare och projektkunder, förvärvade Outokumpu SoGePar Group, en italiensk distributör av rostfritt stål. Outokumpu fattade beslut om att investera i en dubblering av ferrokromproduktionen i Tornio.

15 outokumpu årsredovisning i korthet / outokumpu 2008 >> 13 Q3 Q4 Den finansiella krisen drabbade världen och marknaderna försvagades ytterligare. Efterfrågan på rostfritt stål från distributörer och slutanvändare, speciellt byggnation och vitvaror, föll kraftigt. Nickelpriset föll till nivåer kring US dollar/ton. Under det säsongmässigt svaga tredje kvartalet, var leveransvolymen för rostfritt stål låg och baspriset föll till euro/ton. Outokumpu rapporterade en rörelseförlust på 66 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro och extraordinära kostnader på 66 miljoner euro. Koncernen tillkännagav att man avser att lägga ned sin Thin Strip-verksamhet i Sheffield i Storbritannien. Den stigande finansiella oron resulterade i en översyn av nästan hela Outokumpus investeringsprogram på 2 miljarder euro. Den globala finansmarknaden kollapsade och efterfrågan på rostfritt stål försvagades ännu mer, baspriserna föll till historiskt låga nivåer kring euro/ton. Levererade volymer motsvarade ungefär 60 procent av full produktionskapacitet. Outokumpu vinstvarnade för Q4. Rörelseförlusten för Q4 var 271 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på 185 miljoner euro och 17 miljoner euro i extraordinära avsättningar. Priset för alla råmaterial sjönk och nickelpriset sjönk till under US dollar/ton. Nästan hela investeringsprogrammet skjöts upp med minst 12 månader och koncernomfattande kostnadsbesparande åtgärder, bland annat personalneddragningar, tillkännagavs.

16 14 >> företagets verksamhet / outokumpus verksamhet och affärsenheter outokumpu årsredovisning 2008 Outokumpus verksamhet och affärsenheter Huvudvägar till marknaden En betydande andel av koncernens försäljning sker till distributörer, legovalsningsföretag och rörtillverkare. Dessa segment fortsätter att vara avgörande för koncernens totala verksamhet, samtidigt som Outokumpu eftersträvar tillväxt i slutanvändarsegment som ger mervärde, till exempel byggnation, olika industrianvändningar samt catering och hushållsartiklar. Leveranser till projekttillämpningar, marknadssegment som massa och papper, avsaltningsanläggningar samt olja och gas är centrala för koncernens utveckling. OUTOKUMPUS AFFÄRSENHETER OCH FÖRSÄLJ NINGSNÄTVERK Outokumpus servicecenter Distributörer, vidareförädling SLUTAN VÄNDARE & PROJEKT Outokumpu är en av de största aktörerna på den internationella marknaden för rostfritt stål. Outokumpus huvudprodukt är rostfria stålband, där vi har en marknadsandel på omkring 18 procent i Europa och sex procent i världen. Koncernens produktsortiment omfattar standardstål, specialstål och specialprodukter. Outokumpus viktigaste produktionsanläggningar är två effektiva, integrerade verk för rostfritt stål ett i Torneå i Finland och ett i Avesta i Sverige samt en produktionsväg från stålverket i Sheffield i Storbritannien till flera produktionsenheter för långa produkter och plåt i Sverige, Storbritannien och usa. Outokumpus strategi syftar till att skapa en mer stabil och lönsam affärsmodell. Detta ska ske dels genom att vi ökar försäljningsandelen av mervärdesskapande specialstål, dels genom att vi ökar den andel av försäljningen som går till slutanvändare och projektkunder i relation till försäljningen till transaktionskunder. Vi kommer också att rikta in oss på de mest attraktiva tillväxtmöjligheterna. Denna utveckling stöds av en integrerad organisationsmodell som betonar att koncernen är ett enda företag gentemot kunderna. För att kunna öka andelen försäljning till slutanvändare och projektkunder stärks och utvidgas vårt nätverk av servicecenter på befintliga marknader förvärvade Outokumpu den italienska distributören SoGePar Group, med servicecenter i Italien och Storbritannien. Ett nytt servicecenter ska etableras i Kina framför allt för att serva den kinesiska marknaden med specialstål och specialstålsprodukter. För att öka försäljningsandelen för specialstål, kommer Outokumpu att optimera användningen av den befintliga produktionskapaciteten. Detta sker genom att öka produktionen av specialstål och specialstålsprodukter, till exempel duplexstål, och ge sig in på marknaden för stål utan nickelinnehåll, som bland annat omfattar ferritiskt stål. De framgångsrika Operational Excellence-programmen har expanderats ytterligare och omfattar idag, förutom Production och Commercial Excellence, även Supply Chain Management. Den nya organisationen är utformad för optimal kundservice. Försäljningen är organiserad i segment- baserade kundgrupper som hanteras av särskilda team. Outokumpus produktionsverksamhet är organiserad i affärsenheter som är indelade i två divisioner enligt vilken typ av produkt som produceras: General Stainless och Specialty Stainless. I den integrerade organisationen ansvarar affärsenheterna för produktstrategi och för den övergripande lönsamheten. Den tvärfunktionella försäljnings- och marknadsorganisationen, Group Sales and Marketing, ansvarar för att koncernens kommersiella mål uppnås och Supply Chain Management för leveransresultatet som helhet. Koncernen har ett omfattande nätverk av säljbolag, servicecenter och försäljningsagenturer i cirka 70 länder. Outokumpus affärsenheter och tvärorganisatoriska funktioner beskrivs mer detaljerat i följande avsnitt.

17 outokumpu årsredovisning 2008 outokumpus verksamhet och affärsenheter / företagets verksamhet >> 15 Fyra huvudtyper av rostfritt stål Olika typer och sammansättningar av rostfritt stål utvecklas för olika slutanvändningar. De fyra huvudsorterna är austenitiska, ferritiska, ferrit-austenitiska och martensitiska stål. Samtliga innehåller minst 10,5 procent krom. Outokumpus huvudprodukt är austenitiskt rostfritt stål, som utöver 18 procent krom normalt innehåller åtta procent nickel. Ferritiskt rostfritt stål innehåller inte nickel, men däremot upp till 24 procent krom. Martensitiskt rostfritt stål innehåller procent krom. Ferrit-austenitiska stål (duplexstål) innehåller 1,5 5 procent nickel och har hög hållfasthet och korrosionshärdighet. Outokumpus duplexstål är ferrit-austenitiskt och innehåller endast små mängder nickel. OUTOKUMPUS LEVERANSER AV ROSTFRITT STÅL ton Kallvalsat Varmvalsade och betade band Kvartoplåt Rörprodukter Långa produkter Prefabricerade produkter Summa leveranser

18 16 >> företagets verksamhet / general stainless outokumpu årsredovisning 2008 General Stainless NYCKELTAL FÖR GENERAL STAINLESS Miljoner euro Omsättning varav Tornio Works Rörelseresultat varav Tornio Works Extraordinära poster i rörelseresultatet - - Sysselsatt kapital den 31 december Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,2 8,1 Investeringar Avskrivning Anställda den 31 december ton Leveranser av huvudprodukter Kallvalsat Varmvalsade och betade band Prefabricerade produkter Summa leveranser från divisionen General Stainless producerar högkvalitativt rost fritt standardstål i form av rullar, tunnplåt och långa produkter. Huvudmarknaden för dessa produkter är Europa. Kostnadseffektivitet, hög kvalitet och leveranssäkerhet är de viktigaste konkurrensfördelarna inom detta marknadssegment med hög volym. Outokumpus strategi för att behålla sin ställning som kostnadsledande inom standardstål är att utnyttja de fördelar som den integrerade Torneåanläggningen erbjuder, genomdriva koncernens Operational Excellence-program och sänka de fasta kostnaderna. För närvarande återfinns produkter från General Stainless främst inom industrisegment som till exempel massa och papper, kemisk och petrokemisk industri, bygg och anläggning, energirelaterade branscher, samt catering och köksutrustning. Kunderna utgörs både av slutanvändare och av distributörer som även håller lager och bearbetar rostfritt stål för att tillgodose slutanvändarnas behov. General Stainless består av affärsenheterna Tornio Works och Long Products. Dessutom finns större delen av koncernens lager och servicecenter, samt säljbolag inom General Stainless. Tornio Works Tornio Works ligger i norra Finland och är ett av världens största stålverk för rostfritt stål och har världens mest integrerade verksamhet. Huvudprodukterna från Torneå är kalloch varmvalsade austenitiska rostfria band och plåt. Verket producerar även ferritiskt stål. Tornio Works integrerade produktionsprocess börjar i den närbelägna kromgruvan i Kemi, fortsätter i Tornio Works ferrokromsmältverk och går vidare genom två stålverk för rostfritt stål, ett varmvalsverk och kallvalslinjer. För att kunna erbjuda kunderna på våra huvudmarknader ännu bättre service, utförs en stor andel av slutbearbetningen i Terneuzen i Nederländerna. Tornio Works aktuella produktionskapacitet per år är: smältning 1,65 miljoner ton, varmvalsning 1,6 miljoner ton och 1,2 miljoner ton färdiga produkter från kallvalsverken. Tornio Works levererar också en del olegerade varmvalsade band både till interna och externa kunder. Tornio Works konkurrensfördelar Tornio Works är koncernens största enhet och är efter den expansion som genomfördes en av världens mest kostnadseffektiva produktionsanläggning för rostfritt stål. Den innovativa rap-linjen (Rolling- Annealing-Pickling) gör produktionen ännu mer flexibel. Produktionen i rap-linjen kan växlas mellan varmvalsade (varmband) och kallvalsade

19 outokumpu årsredovisning 2008 general stainless / företagets verksamhet>> 17 Ferrokrom GENERAL STAINLESS FÖRSÄLJNING PER MARKNAD Europa 84% (Finland 4%) Nord- och Sydamerika 4% Asien 9% Australien och Oceanien 2% Tornio Works är världens mest integrerade produktionsanläggning för rostfritt stål. produkter allt efter marknadens efterfrågan. rap-linjen är en integrerad kallvalsningslinje som också har en klar kostnadsfördel framför traditionella kallvalsningsprocesser, där valsning och betning utförs i separata linjer. Integrationen av de här två processtegen resulterar i lägre kostnader och minskat rörelsekapital. rap-linjen kan också användas för att producera rap 2e, en semikallvalsad produkt. Produkten har mottagits speciellt väl av tillverkare av rostfria rör, där den kan ersätta vanligt kallvalsat rostfritt stål i många tillämpningar. För att utöka koncernens produktsortiment inledde Outokumpu produktion av ferritiskt rostfritt stål i 400-serien i Tornio Works Eftersom det inte innehåller nickel general stainless anställda per land Finland 59% Storbritannien 12% Italien 8% Nederländerna 5% Sverige 4% Tyskland 3% Frankrike 2% Övriga 8% har priset för produkterna i 400-serien traditionellt varit stabilare än för Outokumpus huvudprodukt, austenitiskt rostfritt stål i 300-serien. Tornio Works har en konkurrensmässig kostnadsfördel vid produktionen av 400-serien, eftersom flytande ferrokrom från egen tillverkning kan användas i produktionsprocessen vilket minskar smältkostnaderna. Outokumpus aktuella produktionskapacitet för ferritiskt stål, sedan den nya ap-linjen 2 tagits i bruk, uppgår till cirka ton per år. Ett investeringsprojekt om 90 miljoner euro för en ny ap-linje i Tornio Works slutfördes under Den nya linjen, ap 2, har en årlig produktionskapacitet på ton och möjliggör produktion av austenitiska och ferritiska produkter med mini- Krom gör rostfritt stål rostfritt. Cirka 90 procent av den krommalm som upparbetas till olika typer av ferrokrom används av den metallurgiska industrin. Industrin för rostfritt stål förbrukar cirka 90 procent av den globala ferrokromproduktionen (främst högkoligt stål och chargestål) uppgick den globala ferrokromproduktionen till 7,3 miljoner ton. Ferrokrom produceras främst i Sydafrika (45 procent), Kazakstan (13 procent), Kina (17 procent), Indien (10 procent) och Finland (3 procent). Outokumpu har en unik position och en tydlig konkurrensfördel genom den egna kromgruvan i Kemi i norra Finland. I närheten sker den egna ferrokromproduktionen i anslutning till anläggningen för rostfritt stål Tornio Works. De huvudsakliga fördelar som denna integration erbjuder är: Inköp av råvaror sker till anskaffningskostnad medan prissättning av kromet i den slutliga produkten sker till marknadspris Överföringen av ferrokrom till verket sker i flytande form vid Tornio Works (kostnadsbesparingar avseende energi, transport och logistik) Möjligheten att använda koloxid från ferrokromprocessen som bränsle i verket (minskat behov av extern energi) Idag är Outokumpu till procent självförsörjande i fråga om ferrokrom och kan hantera Tornio Works behov internt. Resterande behov täcks genom återvunnet rostfritt stål men även genom inköp av primär ferrokrom från den globala marknaden. KEMI GRUVA OCH TORNEÅ FERROKROMVERK Produktion Utvunnen malm, miljoner ton 1,3 1,2 Kromitkoncentrat, ton Ferrokrom, ton Malmreserver och mineralresurser 31 dec Miljoner ton Sort Malmreserver Kända 37 26% Cr ² O ³ Mineralresurser Indikerade 13 29% Cr ² O ³ Möjliga 72 29% Cr ² O ³ En mineralresurs är en koncentration eller förekomst av material av substantiellt ekonomiskt värde i eller på jordskorpan i sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga utsikter för eventuell ekonomisk utvinning. En malmreserv är den ekonomiskt brytbara delen av den uppmätta och/eller indikativa mineralresursen. Malmreserver är inte inkluderade i mineralresurserna. Cr2O 3 = kromoxid.

20 18 >> företagets verksamhet / general stainless outokumpu årsredovisning 2008 Case En pappersmaskin som slår rekord i Kina Hainan PM2 Foto med tillstånd från Voith Paper. Pappersmaskinen från Voith Paper. Voith Paper bygger världens största pappersmaskin för Hainan Jinhai Pulp & Paper Industry Co. Ltd. of China. Maskinen byggs med ett komplett paket produkter av rostfritt stål från Outokumpu. Hainan Jinhai Pulp & Paper Industry Co. Ltd. är ett dotterbolag till det indonesiska företaget Asia Pulp & Paper. Företaget driver världens största massafabrik på ön Hainan och håller på att bygga ännu en ledande industrianläggning: Hainan PM2 kommer att bli världens största maskin sett till längd. Den levereras av Voith Paper från Heidenheim i Tyskland. Det är en omfattande byggprocess som sträcker sig från förberedelse av lager till färdigställande. Maskinens kapacitet blir en miljon ton per år när den tas i bruk i maj I pappersmaskiner finns mycket vätska och klorid som kräver stora mängder rostfritt stål. För en maskin i Hainan PM2s storlek krävs ton platta produkter, rör och armaturer av rostfritt stål. Voith Paper är en världsledande leverantör av teknologi till massa- och pappersindustrin. För att säkra sin tillgång till rostfritt stål har Voith länge samarbetat med Outokumpu och de använder sig av hela vårt produktsortiment. Peter Meuter, som är Key Account Manager för Voith på Outokumpu, beskriver förhållandet mellan Voith och Outokumpu som ett nära partnerskap. Petra Copparini, som är inköpare på Voith, säger att processen med Outokumpu har gått bra och att vår höga produktkvalitet och tillförlitlighet ökar relationens värde. Hainan PM2 erbjöd oss en möjlighet att testa en ny form av samarbete: Voith har överlåtit alla leveranser av platta produkter, rör och armaturer av rostfritt stål till Outokumpu. Det är första gången i partnerskapets historia som vi haft ett så omfattande samarbete. Arrangemanget innebär att Voith har dragit stor nytta av den förenklade upphandlingen av rostfritt stål och därmed undvikit att köpa olika delar från ett antal olika leverantörer.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Kvartalsrapport Q2/2009

Kvartalsrapport Q2/2009 Kvartalsrapport Q2/2009 23 juli 2009 Juha Rantanen, vd www.outokumpu.com Q2/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q2/2009 Framtidsutsikter 2

Läs mer

DU STÅR FÖR IDÉERNA...

DU STÅR FÖR IDÉERNA... DU STÅR FÖR IDÉERNA... Årsredovisning 2007 Innehåll OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu i korthet 2 Outokumpus marknadsposition 4 Koncernchefens rapport 6 Vision och strategisk rikting 8 Höjdpunkter under 2007

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rostfritt stål i -land

Rostfritt stål i -land Rostfritt stål i -land Marknadsnyheter Nr 24, december 2010 Innehåll Rostfritt i korthet PMI (ekonomisk indikator) Kinesisk export Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land Damstahl, Neumo Ehrenberg

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

AvestaPolarit Koncernledning

AvestaPolarit Koncernledning AvestaPolarit Koncernledning Vasagatan 8 10 SE-103 27 STOCKHOLM, Sweden Telefon +46 (0)8 613 36 00 Fax +46 (0)8 613 36 90 Linnoitustie 4 A P O Box 270 FIN-02601 ESBO Finland Telefon: +358 9 576 45511 Fax:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalet, april-juni 2008 Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april-juni 2007). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6),

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB

Årsstämma i Securitas AB 4 maj 2011 Årsstämma i Securitas AB Alf Göransson, VD och koncernchef När allting ser likadant ut, är priset den enda skillnaden 2 Bevisa skillnaden 3 Differentiering genom specialisering Erbjud kunskap

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer