Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011"

Transkript

1 CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011 Stålmarknaden Handelsbanken blev inbjuden att ge en presentation om järnmalm vid CRUs internationella stålkonferens i Rom. Vi passar på att summera våra intryck av stålmarknaden från konferensen samt vårt eget budskap kring järnmalm. Stålindustrin har haft en svår återhämtning från finanskrisen Konsolidering, Kina, Indien och volatilitet var de mest upprepade orden på CRUs stålkonferens Status för stålindustrin 170 deltagare från 42 länder var samlade för att diskutera och lyssna till de senaste trenderna och nyheterna i stålindustrin. Stålbolagen har haft en tuff återhämtning från finanskrisen och även med dagens globala tillväxt anses stålmarknadens framtid i bästa fall vara osäker. Byggsektorn, som konsumerar mycket av de långa produkterna, har haft det motigt i väst där brist på finansiering varit akut. Platta produkter har lidit av den svaga bilproduktionen efter att de olika skrotningsprogrammen som lanserades som en del av stimulanspaketen världen över tagit slut. Kina nådde rekordkonsumtion av stål under Q men skalade sedan ned verksamheten under resten av 2010 i olika åtgärder för att kyla ekonomin och för att klara uppställda miljömål. Året 2011 har börjat med översvämning i kolgruvorna i Australien och i järnmalmsgruvorna i Brasilien. Järnmalmspriset har också stigit efter exportstopp från vissa regioner i Indien. Just som stålbolagen började återhämta sina marginaler efter finanskrisen blir de nu åter pressade av skenande priser på järnmalm och kol. Vilken var snackisen? Det mejslades snart ut att de fyra stora samtalsämnena och tillika huvudämnet för de flesta presentationer var; konsolidering, Kina, Indien och volatilitet. Konsolideringen kommer dels av att stålbolagen i väst fortfarande lider av lågt kapacitetsutnyttjande vilket ger dem låg prispåverkan. Samtidigt blir de klämda av de volatila råvarupriserna, varför konsolidering uppströms i förädlingskedjan genom köp av kol och järnmalmsgruvor ses som en bättre strategi än att kombinera rena stålbolag. Stålproducenten POSCO sade sig till exempel ha som mål att öppna minst en gruva per år framgent. Då Kina har inhemska förekomster av kol i mycket större utsträckning än järnmalm bedöms konkurrensen om järnmalmstillgångar bli större än för kol framöver. Konsolidering var ordet på allas läppar Källa: Daewoo och POSCO Kina och Indien var som vanligt aktuella samtalsämnen. Särskilt anmärkningsvärt var att Kina nu har nått högre nivåer än USA räknat som kg per capita, vilket gav nytt bränsle åt diskussionen. Gruv- och energibolaget BHP Billiton poängterade dock att övriga utvecklingsekonomier utanför Kina bidragit med tillväxt i stålkonsumtion motsvarande ett halvt Kina det senaste decenniet. Kina är alltså inte ensamt draglok. For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 POSCO + Daewoo = Integrerat bolag från gruva till sålt stål Konsolidering Den sista september fusionerades koreanska stålproducenten POSCO med Daewoo. Det kombinerade bolaget får en omsättning på omkring 75 miljarder dollar. Det står nu klart att strategin bakom sammanslagningen var att kombinera POSCOs starka ställning som stålproducent med Daewoos projektportfölj med råvaror och energi tillsammans med en stark serviceaffär för stålprodukter. På så vis blir den kombinerade enheten på sikt fullt vertikalt integrerad, från järnmalm och kol i gruvorna till stålproduktion och efterföljande säljnät och servicefunktioner. Bolaget har som uttalat mål att öppna minst en gruva per år och annonserade investeringar om miljarder dollar i projektutveckling av järn-, kol-, och koppargruvor de kommande tio åren. Detta vittnar om styrkan i den nya trenden. I vår presentation underströk vi också styrkan i vertikal integration och att temat framöver kommer vara konsolidering mellan stålbolag och järn- och kolgruvor för att kontrollera försörjningen av de olika råvarorna för stålproduktion. Integrerad gruv- och stålproduktion är en ovanlig men attraktiv position Steel Production Iron Ore Production Vale Rio Tinto BHP Billiton Anglo American Fortescue Metalloinvest Cliffs National Mineral (India) System Capital Management LKAB Essel Mining & Industries Cia Siderurgica Nacional State of Venezuela Anshan (Ansteel) Steel Authority of India (SAIL) IMIDRO (Iran) Evraz Group Novolipetsk Shougang Severstal Tata Steel US Steel ArcelorMittal Shandong Luzhong Magnitogorsk Novolipetsk Sumitomo ThyssenKrupp Gruppo Riva Hebei Iron and Steel Gerdau Jiangsu Shagang JFE POSCO Källa: Handelsbanken Capital Markets *Endast ett urval av bolag är inkluderade Mittal har länge haft som strategi att vara en integrerad producent Arcelor Mittal, kontrollerat av Lakshmi Mittal är världens största stålproducent men även världens sjunde största producent av järnmalm. Bolaget har länge haft som strategi att vara en integrerad producent och har haft en aggressiv agenda för att förvärva gruvtillgångar under de senaste åren. Lakshmis yngre broder, Pramod Mittal, tillämpar samma strategi i sitt något mindre bolag, Global Steel Holdings. Även Japanska stålbolag har sedan länge haft andelar i järnmalmsgruvor i Australien och Brasilien. Under de senaste 20 åren har stålbolagen i Europa och Nordamerika dragit sig tillbaka från gruvverksamhet och renodlat verksamheten till stålproduktion. Under de senaste åren har dock integrationen ökat igen, till följd av omstruktureringen av den ryska och ukrainska industrin tillsammans med att de kinesiska bolagen blivit en del av den globala ekonomin. År 2009 kontrollerades 23 % av globala järnmalmsproduktionen av stålindustrin. Nu när POSCO som den största renodlade stålproducenten slagit in på samma spår kommer konkurrensen om järnmalmsfyndigheter att öka de kommande åren. Att vara placerad i mitten av figuren ovan, med helägd försörjning av järnmalm, kommer sålunda även fortsättningsvis att vara en strategiskt riktig position med en naturlig försäkring mot stigande priser på järnmalm. 18 March

3 Kina har passerat USA i stålkonsumtion per capita Kina och Indien Kina har nu nått en stålkonsumtion om 445 kg per capita vilket är mer än vad USA konsumerar. Ännu finns dock mycket kvar att bygga i Kina och fordonsparken är fortfarande liten jämfört med utvecklade ekonomier. Gruvbolaget BHP Billiton tror därför inte att Kina når en topp i stålkonsumtion före år Bolaget använder 15 år som planeringshorisont och bekymrar sig inte nämnvärt om stålindustrin och den globala ekonomins volatilitet i närtid. Prioritet för gruvbolag är att bygga gruvkapacitet med lång livstid, låg produktionskostnad och goda transportmöjligheter till utvecklingsländerna. Stålkonsumtion per capita växer med stigande inkomst Källa: CISA, World Steel och BHP Billiton Indien är inte längre lika självklar som efterföljare till Kina Till skillnad mot för några år sedan så är inte lika många fullt så övertygade om Indien som nästa Kina. Idag konsumerar Indien lika mycket stål som Kina gjorde Landet ligger alltså 20 år efter Kina. Även om Indien förväntas växa fortare än Kina de kommande 15 åren så är det från mycket lägre nivåer. För att Indien ska komma upp i Kinas nuvarande stålkonsumtion krävs högre real tillväxt minst 9 % i år. Därutöver krävs högre industriproduktion den måste utgöra minst 40 % av BNP och större privata investeringar också minst 40 % av BNP. Det krävs 6 gånger mer golvyta per capita och en omstrukturering av Indiens största städer till att bygga på höjden, vilket är det som konsumerar mest stål i byggsektorn. Det som istället lyftes fram i diskussionerna var de övriga utvecklingsekonomiernas frammarsch; MENA, CIS, Brasilien, och Sydost-Asien utan Kina har växt motsvarande ett halvt Kina i stålkonsumtion de senaste tio åren. Länderna har 4 miljarder invånare och ännu bara en stålkonsumtion per capita om 102 kg mot den utvecklade världens 400 kg. Överhettning i Kina är inget som stålmarknaden tar hårt på Det allmänt rådande temat om risken för överhettning i Kina med åtföljande program för att kyla ekonomin var inget som väckte uppmärksamhet. Den globala finanskrisen orsakades av överexponerade banker i väst. Kina har inte ett bankväsen som är så utvecklat att något jämförlig skulle kunna inträffa där. Upplevelsen av finanskrisen i Kina blev också mycket av att dra i handbromsen och sedan släppa igen. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur kräver stål även nu när landet ska inriktas mot starkare tillväxt i tjänstesektorn. BHP Billiton förutspår att Kinas tjänstesektor kommer att vara större än industrisektorn år 2025, efter att ha växt 4 gånger mot 2010 års nivåer. 18 March

4 Den stora utmaningen i närtid för stålbolagen är den höga volatiliteten Volatilitet Stor tillförsikt finns för stålindustrin på sikt men den stora utmaningen för stålbolagen i närtid är den höga volatiliteten. Både priser och efterfrågan på stål tillsammans med kostnader för råmaterial som järn, kol, nickel och mangan har blivit mer volatila efter finanskrisen. Osäkerheten skapar en högre risk på resultatet per månad för stålbolagen och sänker värderingen av desamma. För råvarorna har främst den skarpt lutande kostnadskurvan för järnmalm bidragit till ostadiga priser. Skyddad av de höga fraktpriserna under 2008 blomstrade småskalig kinesisk produktion av järnmalm. Dessa producenter har hög produktionskostnad och bidrar till de starka prissvängningarna på järnmalm. Högre volatilitet på råvaror har blivit ett stort problem Källa: Arcelor Mittal *Reala priser Stålbolag måste ha större balansräkning, lägre belåning, större kassa och säkra priser på produkter och råvaror Sammanfattningsvis råder det ingen brist på järnmalm och kol i obrutna reserver. Stålindustrin förväntar sig att gruvkapaciteten ska växa ifatt stålproduktionen och därmed sänka priserna på råvarorna för stålproduktion. Arcelor Mittal betonade att för att klara de stora svängningarna i marknaden i närtid måste stålbolag ha större balansräkning, lägre belåning, hålla större kassa och säkra priser, både för produkter och för råmaterial. Att säkra priserna kan ske antingen genom finansiella positioner eller genom kontroll av gruvproduktion. Kontentan av årets stålkonferens är således att strategin för framgångsrika stålbolag i den nya världen efter finanskrisen består i att förvärva och expandera befintliga gruvtillgångar i kombination med organisk tillväxt i utvecklingsekonomierna. Martin Jansson, Råvarustrateg, 18 March

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

6 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Dan Lindwall Head of Corporate Capital Markets Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Torbjörn Iwarson Head of Commodities Patrik Meijer Head of Flow Rates Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Pär Jäderberg Head of Structured Finance Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist FICC Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategiest FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anna Råman Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Norwegian economy Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Yngve Welander London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

Råvaror - Veckobulletin

Råvaror - Veckobulletin Råvaror 2009-12-14 Råvaror - Veckobulletin Dow Jones UBS Commodity Index Oljan och guldet rekylerade ner kraftigt i veckan, men uppgångstrenderna är intakta. Vi ser därför rekylen som ett bra köptillfälle.

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012 A Nordic Iron Ore opportunity 2 februari, 2012 Disclaimer THIS DOCUMENT MAY NOT BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 Penning- och valutapolitik tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 S v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik 2010:3 Penning- och valutapolitik 3/2010 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Vecka 21 lugnet lägger sig

Vecka 21 lugnet lägger sig Investeringsstrategier Vecka 21 18 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 5 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of SEK TBC Booster Notes Linked to OMXS30 Index due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer