NYHETSBREV mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se"

Transkript

1 ICOMOS SWEDEN Foto: Marie Klingspor Rotstein Great Zimbabwe National Monument NYHETSBREV mars 2007

2 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ORDFÖRANDE HAR ORDET Denna utgåva av Nyhetsbrevet kan benämnas dubbelnummer. Denna något digra lunta innehåller förutom årsmöteshandlingar även material som skulle publicerats i december. Seminariet Hotet mot världsarven - ett globalt perspektiv som hölls i Tallumpaviljongen den 28 november var intressant och lyckat. Någon dag senare lämnade Börje Olsson sin post på Kyrkogårdsförvaltningen i och med sin pensionering. Börje lär dock kvarstå som ICOMOS kontakt för världsarvet Skogskyrkogården. ICOMOS Finland inbjöd till Nordiskt möte i december ute på Sveaborg. Norge och Sverige deltog. Mötet enades bland annat om initiativ till aktivering av Blue Shield i olika länder, samt att sammanställa ett gemensamt brev till ICOMOS International om Risk Preparedness, ICORP, som är inaktivt. Det föreslogs ett gemensamt projekt för de nordiska ICOMOS-kommittéerna för restaurering av tre nordiska salar i FN-byggnaden i New York. Brev i frågan kommer att skrivas. Eftermiddagen ägnades åt Cesare Brandi seminarium, (läs mer i detta brev). Dagen avslutades med Lilla julen i fästningens Kvarnsal. Ordförande Kirsti Kovanen och medhjälpare hade arrangerat dagen föredömligt. Sverige inbjuder till nästa Nordiska möte som blir i Stockholm, planerat till den 9 november detta år. I december agerade styrelsen mot förslag till exploatering av områden angränsande Norrvikens trädgårdar i Båstad med ett protestbrev. Läs om reaktionerna på skrivelsen i detta Nyhetsbrev. Representanterna för våra vetenskapliga kommittéer är allt mer aktiva, vilket är glädjande. De gemensamma möten som sker två gånger per år är givande. Lena Palmqvist är sammankallande. Nästa möte är den 23 april. Välkommen den som är intresserad! Här i brevet informeras vi om deltagande i några kommittémöten på olika håll i världen under Som ordförande deltog jag i ett antal möten (Pécs, Edinburgh) förra året. Därutöver var jag inbjuden till Zimbabwe att diskutera underhåll och dokumentation av Great Zimbabwe, ett nationalmonument i sten, världsarv sedan Det enda monument i världen som givit namn till sitt land. Ytterst ansvarig för monumentet är landets ICOMOS ordförande Godfrey Mahachi. Intresset är brinnande och ansträngningarna stora att bevara murar och formationer, men ekonomi och naturliga förutsättningar begränsar möjligheterna. Behovet är stort för insatser av olika slag. Kanske kan vi från svensk sida bidraga på något sätt. Jag var även på en studieresa till Japan med Kyoto och Tokyo som huvuddestinationer. Styrelsen ICOMOS Japan med ordförande Masaru Maeno och Mr Okada i spetsen arrangerade ett möte, vilket blev en glad överraskning. Ett tiotal världsarv (tempel, palats, trädgårdar) besöktes. Den japanska kulturen imponerar, men det mest häpnadsväckande var trädgårdskulturen. Träd, gräs och mossor kultiveras på ett sätt jag aldrig tidigare skådat. Stora ytor beväxta med mossor tuktas av personer liggandes på knä. Nästan under lupp rensas oönskade partiklar bort med nagelsaxstora verktyg. Det kan inte liknas vid vad vi normalt kallar trädgårdsskötsel, utan mer vid konserveringsarbete. Helt otroligt! Nu är det dags för årsmöte. Denna gång träffas vi vid Observatoriet i Stockholm den 19 mars. På eftermiddagen har vi seminarium om värdefrågor. På senare tid har detta tema fått en vidare betydelse. Vad är ett värde? Vad värderas i en värdering? I fallet Norrviken värderas även omgivningen till det värderade objektet. Jag hoppas att vi ses där och diskuterar frågan. Väl mött! Marie Klingspor Rotstein Riksantikvarieämbetet (National Heritage Board), Box 5404, SE STOCKHOLM, Sweden. President: Marie Klingspor Rotstein Tel +46 (0) Fax +46 (0) Secretary: Anna-Gretha Eriksson Tel +46 (0) Fax +46 (0)

3 INNEHÅLL Årsmöteskallelse 4 Årsmötesseminarium 5 Årsredogörelse Svenska ICOMOS Resultat- och balansredovisning Förslag till budget Internationella träkommittén i Turkiet och Italien 13 Hoten mot världsarven ett globalt perspektiv 15 Forsknings- och föreläsningsvistelse i Nederländerna 15 Cesare Brandi Norrvikens trädgårdar ett skådespel i flera akter 19 Bufferzones and the World Heritage Convention 20 Inbjudan Thessaloniki June Nya medlemmar 24 Patriotiska sällskapets medalj 24

4 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 19 MARS 2007 Plats: Kafé Himlavalvet, OBSERVATORIET, Drottninggatan 120, Stockholm Vetenskapsakademien äger observatoriet och driver museet i denna Naturvetenskapens kulturbyggnad vars uppförande påbörjades 1748 under ledning av Carl Hårleman. Klockan anordnas ett diskussionsseminarium kring temat FOKUS: VÄRDEFRÅGOR årsmötesförhandlingar 1. Godkännande av kallelseförfarandet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av justeringsman 4. Årsredogörelse 5. Ekonomisk redovisning och revision 6. Budget för år Årsavgift för Kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer 9. Val av valnämnd 10. Firmatecknare för ICOMOS 11. Motioner 12. Övriga frågor Efter mötet dukas det upp till buffé. Kvällen avslutas med besök i Observatoriemuseet och vid klart väder även en titt på stjärnorna i teleskop. Kostnad c:a 150 kr (ej dryck) + 50 kr museet. Anmälan till seminariet, samt buffé senast onsdag den 14 mars 2007 till eller fax (Marie Klingspor Rotstein) Riksantikvarieämbetet (National Heritage Board), Box 5404, SE STOCKHOLM, Sweden. President: Marie Klingspor Rotstein Tel +46 (0) Fax +46 (0) Secretary: Anna-Gretha Eriksson Tel +46 (0) Fax +46 (0)

5 I C O M O S S W E D E N DISKUSSIONSSEMINARIUM Kafé Himlavalvet, OBSERVATORIET, Drottninggatan 120, Stockholm 19 mars kl VÄRDEFRÅGOR Vad är kulturhistoriska värden? Internationellt och nationellt, regionalt och lokalt. Finns det andra värderingar som vi måste ta till oss? Inte bara professionella värderingar, utan även upplevelser, etc.? Kom och diskutera frågan! Axel Unnerbäck: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse - grundprinciper Britt Wisth: Klassificering av Stockholms bebyggelsemiljö praktisk tillämpning av grundprinciper Ingrid Schwanborg: Vem och vad avgör framtiden för det kyrkliga kulturarvet? Det pågående projektet för kulturhistoriska bedömningar av kyrkorna presenteras. Maria Flinck: Värdet av kontinuerlig skötsel att bedöma och bevara trädgårdens kulturhistoriska värde Lena Palmqvist: San Antonio, Michoacán, Mexico - ett levande kulturarv Diskussion Kaffe serveras under eftermiddagen. Museet drivs av Vetenskapsakademien och är dess första egna byggnad.

6 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2006 The Executive of ICOMOS SWEDEN, elected 6 March 2003 for three years but with a shift on some of the positions 8 March 2006, has had the following members 2006: Marie Klingspor Rotstein, President Kerstin Westerlund Bjurström, Vice President Anna-Gretha Eriksson, Secretary General Björn Norman, Treasurer Birgitta Hoberg Kjell Lundquist Nils Ahlberg Maria Wikman. The Executive has had eight meetings during January, 21 February, 14 March, 2 May, 31 May, 28 August, 28 November and 8 December. Apart from this a number of informal Bureau meetings have taken place. Members By the end of December 2006 ICOMOS SWEDEN had 14 institutional members and 116 individual members. One appointed Honorary Member of ICOMOS SWEDEN. During the year 2006 there are four new individual members: Lennart Palmqvist, Stockholm; Jan af Geijerstam, Stockholm; Sonja Zdunek, Stockholm and Kristin Balksten, PhD student, Munkedal. Publications The Nyhetsbrev (Newsletter), which is mainly written in Swedish, has been published three times. The first one, in February, contained, among other things, the Annual Report and other documents for the Annual General Meeting and Annual Seminar. The following number, in June, included information on a number of events, a report from the Annual Seminar and the minutes of the Annual General Meeting. In the next one, in October, there was information and reports on activities and the Europe group meeting in Pécs, Hungary and Advisory committee meeting in Edinburgh, Scotland. Events The Annual Seminar and the Annual General Meeting took place on the 8th of March The theme for the seminar was the General Assembly in Xi an. The meeting was attended by over 30 people from different professions engaged in monuments and sites. Lecturers were mainly Swedish and German experts involved in monuments and sites and in architecture. The activity on the International Day of Monuments and Sites 18 April, was a visit too Gasverket in Stockholm. The theme of the year was the Industrial Heritage. Riksantikvarieämbetet (National Heritage Board), Box 5404, SE STOCKHOLM, Sweden. President: Marie Klingspor Rotstein Tel +46 (0) Fax +46 (0) Secretary: Anna-Gretha Eriksson Tel +46 (0) Fax +46 (0)

7 2 28 November a seminar on Hotet mot världsarven ett globalt perspektiv was organized at the Woodland cementary. About 50 people attended. Other activities and work The Work Programme for ICOMOS SWEDEN , which was adopted at the Annual General Meeting in March Members of the Executive have been designated responsible for the various tasks. On the national level The number of membership activities and newsletters keep up to and even exceeds the goal. The activity of the Swedish working groups has been good, on the whole, and a some smaller and larger events have taken place. The web page for ICOMOS SWEDEN is functioning very well -The work for the recruiting of new members from underrepresented groups and in key positions, new Institutional Members and also Supporting Members has made progress, but here it is still much to do. No major campaign to make ICOMOS Membership Card and its right of free entrance better known at Swedish museums and places of visit has been undertaken; we are waiting for the outcome of the discussions in Paris about a common membership card for ICOMOS and ICOM. To help increasing the participation of Swedish members in World Heritage missions and other international missions there have been some seminars and information to individual members. The information leaflet in Swedish on ICOMOS and ICOMOS SWEDEN is now in use. The cooperation with other heritage associations in Sweden has developed, but more can be done. On the Nordic and Baltic level One Nordic ICOMOS meetings took place in Helsinki 15 December The program was about Cesare Brandi s work and principles of restoration. Kerstin Westerlund Bjurström gave a public lecture on Cesare Brandi versus Ove Hidemark. The North European Wooden Towns Project has not been particularly active, one meeting was cancelled. On the international level We have worked for promoting taking better advantage of the World Heritage work within ICOMOS activities as a whole. ICOMOS SWEDEN has for this period had liaison officer to all relevant International Committees. Within the ICOMOS European Group there was a meeting in Pécs, Hungary, 9-12 June Marie Klingspor Rotsetin, Anna-Gretha Eriksson and Nils Ahlberg participated in ICOMOS Europe Group Meeting. ICOMOS SWEDEN has also contributed to the Heritage at Risk project. ICOMOS SWEDEN is cooperating with the Foundation for Cultural Heritage without Borders in its work in Bosnia-Herzegovina and other parts of the world. ICOMOS SWEDEN is a founding member of the Foundation and appoints two members on the executive board, Hans Sandström and Christian Laine. In addition, Birgitta Hoberg has been a member of the executive, but representing the National Heritage Board. In a letter to the Heritage Board in Malmö, ICOMOS SWEDEN strongly argued against the proposal about new buildings in Norrvikens trädgårdar, Båstad, (a well known historical garden in southern Sweden).

8 3 Representation and participation, various commissions concerning ICOMOS and the main tasks of ICOMOS 31 January, Nils Ahlberg lectured on International Conservation, including ICOMOS and the UNESCO system, international charters and the World Heritage Convention, at Stockholm University March, Katri Lisitzin participated in the IUCN Technical advisory expert mission to Lofoten Islands, Norway for suggested World Heritage Nomination 31 March - 1 April, Daniel Kwiatkowski participated in the 10 th meeting of the International Scientific Committee on Stone in Camps-sur Marne, France April, Katri Lisitzin participated in Joint ICOMOS, IUCN, World Heritage Centre Reactive Monitoring Mission to the Rice Terraces of the Philippine Cordilleras 9-12 June, Marie Klingspor Rotstein, Anna-Gretha Eriksson and Nils Ahlberg Participated in ICOMOS Europe Group Meeting in Pécs, Hungary June, Katri Lisitzin participated in Joint ICOMOS ICCROM World Heritage Centre Reactive Monitoring Mission to Lalibela, Ethiopia (ICCROM expert) 4-8 September, Katri Lisitzin participated in ICOMOS World Heritage Nomination Evalution Mission, Valnerina, Italy 8-12 September, Marie Klingspor Rotstein and Kerstin Westerlund participated in the Advisory Committee meeting in Edinburgh September, Hans Sandström (member of the Management Group), Tina Wiik and Ewa Sandström Malinowski participated in the 15 th International Symposium of the International Wood Committee in Istanbul and Rize, Turkey. 7 November, Lena Palmqvist, participated in the Annual meeting of the CIAV, The International Committee of Vernacular Architecture, in Patzcuaro, Mexico, 6-10 November. Was elected vice president in the Committee and gave a paper on The silent knowledge of building and craftmanship. 11 October 19 November, Nils Ahlberg made a research and lecturing visit in the Netherlands, on the invitation of ICOMOS Netherlands and Utrecht University, and among other things gave a public lecture at ICOMOS office in Amsterdam on Swedish Town Planning based on Dutch Theory November, Thomas Adlercreutz participated in the annual meeting of ICOMOS International Scientific Committee for Legal Administrative and Financial Issuses (ICLAFI) in Hiroshima, Japan. He delivered a lecture and a paper on the World Heritage Convention and Buffer Zones. On behalf of the Committee he is also preparing a proposal for revision of ICOMOS model statutes for National Committees. 15 December, Marie Klingspor Rotstein and Kerstin Westerlund Bjurström participated in a Nordic ICOMOS meeting in Helsinki. Elected officers and representatives Auditors: Lars Cnattingius and Börje Olsson.

9 4 Nominations Committee: Britt-Marie Hammarskiöld (chairperson), Kerstin Alexandersson, and Nanna Cnattingius. Thomas Adlercreutz, liaison officer for ICOMOS International Committee on Legal, Administrative and Financial Issues. Nils Ahlberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Historic Towns and Villages, of which he is also Vice President. He is furthermore ICOMOS SWEDEN representative in the North European Wooden Towns Project and the Swedish Urban Heritage Network. Ulf Bertilsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Rock Art, of which he is also the President. Björn Björk, liaison officer for ICOMOS International Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage. Dan Carlsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Cultural Routes. Ewa Bergdahl, liaison officer for ICOMOS International Committee on Cultural Tourism, and Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this. Daniel Kwiatkowski, liaison officer for ICOMOS International Committee on Stone, and Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this. Christian Laine, representative of ICOMOS SWEDEN on the Executive of the Foundation for Cultural Heritage without Borders. Erland Montgomery, liaison officer for ICOMOS International Committee on Heritage Documentation. Lena Palmqvist, liaison officer for ICOMOS International Committee on Vernacular Architecture of which she is also Vice President. (Sammankallande för de svenska vetenskapliga kommittéerna) Hans Sandström, liaison officer for ICOMOS International Committee on Wood and member of its Management Group, and representative of ICOMOS SWEDEN in the Foundation for Cultural Heritage without Borders. Torbjörn Suneson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Historic Gardens Cultural Landscapes, and Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this. He is also ICOMOS representative in the Grönsöö Historic Parks Project at the Department of Urban and Rural Development Ultuna, SLU, Uppsala. Bert Westenberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage. Kerstin Westerlund Bjurström, liaison officer for ICOMOS International Committee on Economics of Conservation. Ola Wetterberg, liaison officer for ICOMOS International Committee on Training and Chairperson of the Swedish working committee corresponding to this. Håkan Jorikson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Polar Heritage.

10 5 Leifh Stenholm, liaison officer for ICOMOS International Committee on Fortifications and Military Heritage Andreas Olsson, liaison officer for ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage Stockholm 1 March 2006 Anna-Gretha Eriksson Reports from the Swedish working committees 2006 The Swedish working committee on Stone has been chaired by Daniel Kwiatkowski. He participated in the 10 th meeting of the International Scientific Committee on Stone in Champs-sur-Marne (France) 31 st March - 1 st April The glossary on stone deterioration is almost ready to be published. Printed version of the glossary will be presented at the next general assembly in Swedish proposal for work on the state of art in stone conservation has been discussed on the meeting. It was proposed to compile overview of conservation - restoration methods and techniques in all countries represented in ISCS, ending in a common ICOMOS document. Next meeting of ISCS will take place in Edinburgh on 4-5 May this year and than in Québec during the ICOMOS general assembly in Canada in the beginning of October CIAV International Scientific Conference in Patzcuaro, Mexico, November The first item of news is that a new vice-president was elected during the 2006 annual meeting. The executive committee is pleased to welcome Ms. Lena Palmqvist, from Sweden, as vice-president. The committee has also revised its by-laws in order to make them conform to the Eger-Xi'an principles. These revised by-laws, which were approved by a postal vote, will facilitate participation in the committee and should increase its membership. Two awards were given during the conference, one to the community of San Antonio for its remarkable work in maintaining a traditional Purhépecha village as a living community. The second award, proposed by our colleague Dimitros Psaros, from Greece, was given posthumously to the late Rashel Anguelova, from Bulgaria, for her role in founding CIAV. Finally, the first issues of our electronic newsletter were released, thanks to the outstanding work of the secretary general, Valeria Prieto. The 2006 International Scientific Conference in Patzcuaro was a remarkable success thanks to the wonderful hospitality of our Mexican hosts, to the interesting presentations made by more than twenty speakers from ten different countries and, especially, to the gigantic efforts undertaken by our colleagues Gisela Medina Chavez and Valeria Prieto. Effectively managed by their respective chairs, the sessions of the scientific conference, which had for theme "Pride of Place", dealt with different issues of vernacular architecture from various approaches, human, materialist, scientific or technical. The keynote address delivered by Felipe Leal showed us how to see the essentials of architecture. We discovered that, from the Arctic Circle to the Equator, and this includes Japan, traditional architecture is threatened by modern development. Yet, studies presented during this conference have demonstrated that vernacular buildings respond adequately to climatic conditions. We also learned that vernacular studies are very popular in academic circles, as history classes conduct inventories of traditional buildings and as architectural classes teach how to construct in adobe. We rejoiced in the fact that the future of vernacular architecture can be ensured by conducting summer camps where children can learn how to record a traditional building and that many of these children

11 6 decide later on to become architects. We heard with delight that the average age of construction workers in adobe has diminished from 54 to 28. There is hope for the future of vernacular architecture as more and more persons across the world are following in the footsteps of the 19th-century Swedish master builder, August Holmbergs, and are documenting traditional buildings to ensure cultural diversity in architecture with the same care and love. Plans for 2007 We have received an invitation from our colleague Augusto Villabon to hold the next annual in the Philippines. The proposed theme for this conference is "Vernacular Landscape in Danger", and we will have an opportunity to discuss it with members from another International Scientific Committee, Cultural Tourism, as Augusto intends to invite its members to join our meeting in the Rice Terraces, a World Heritage Site. In this way and by other means, we will continue to establish strategic alliances with other groups interested in vernacular architecture. We will hold a membership drive, targeting young experts of vernacular architecture in order to rejuvenate our membership. We will maintain the periodical electronic news bulletin and continue the awards program by obtaining nominations from members. We will also work towards publishing an illustrated version of the Vernacular Charter as well as a History of Traditional Building Construction. We will also make progress on our resolution on the safeguard of vernacular traditions in disaster areas, as this issue will be on the agenda of our 2007 meeting. We will pursue our resolution to stop the construction of a road bridge that would destroy the historic character of the town of Tomo-no-Ura in Japan. The committee will also continue to contribute to the efforts of ICOMOS Michoacan in helping the indigenous community of San Antonio in obtaining decent standards of living. We will promote the use of natural materials as a means for energy savings in response to global climatic changes. We will lobby to have UNESCO budgets for World Heritage Designations changed to include the work undertaken for desk reviews. Finally, vice-president Professor Masaru Maeno, from Japan, has kindly offered to assist the town of Patzcuaro in maintaining its historic character. Report from groups with close links to ICOMOS SWEDEN Cultural Heritage without Borders (CHwB), of which ICOMOS SWEDEN is a founding member. Cultural Heritage without Borders has continued rescue work in the Balkans with special support to the development of National Museums in Belgrade and Sarajevo. Restoration works have been completed on the Handanija Mosque in Prusac, Bosnia and Herzegovina, the Haddum Mosque in Djakova, Kosovo, the town walls of Jaice, Bosnia and Herzegovina and Kotor Montenegro, Institute for Protction of Monuments in Mostar, Bosnia and Herzegovina and the Seraj building in Velica Hoca, Kosovo. Integrated planning projects have been initiated in Prizren, Kosovo and Jaice, Bosnia and Herzegovina. International seminars have been arranged on heritage and earthquakes in Kotor and integrated planning in Prizren. ChwB has local offices in Sarajevo and Prishtina. The main sponsor is Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). ICOMOS SWEDEN has two members on the Board, Hans Sandström and Christian Laine. The CHwB web site is with links to special sites for the local offices.

12 ICOMOS SWEDEN Resultat- och balans /BN RESULTATRÄKNING 2006 INTÄKTER Medlemsavgifter institutioner Nedlemsavgifter enskilda Verksamhetsbidrag RAÄ Ränteintäkter Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 052,77 kr ,77 kr KOSTNADER Administration Styrelse Hemsidan Seminarier mm Internationella kommittéer - resebidrag General Assembly 2005 Nordiskt och europeiskt samarbete Avgift till ICOMOS Paris Bankkostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT ,00 kr 5 837,00 kr 7 238,00 kr ,33 kr ,29 kr 3 078,44 kr 1 382,00 kr ,04 kr 2 005,00 kr ,22 kr ,55 kr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Plusgiro SHB Checkkonto SHB Depåkonto Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital per Årets resultat Summa skulder och eget kapital 9 321,42 kr ,69 kr ,38 kr ,49 kr ,75 kr ,55 kr ,30 kr ICOMOS SWEDEN C:\Icomos\Resultat och balans Icomos 2006

13 ICOMOS SWEDEN Budgetförslag /BN BUDGET 2007 INTÄKTER Medlemsavgifter - enskilda ,00 kr ,00 kr Förutbetalda medlemsavgifter 4-450,00 kr ,00 kr Medlemsavgift - institutioner ,00 kr ,00 kr Verksamhetsbidrag - RAÄ ,00 kr ,00 kr Räntor 3 000,00 kr Summa intäkter ,00 kr KOSTNADER Administration ,00 kr Bank och Plusgiro 2 100,00 kr Styrelse 6 000,00 kr Hyra 6 500,00 kr Avgift till ICOMOS Paris - enskilda ,00 kr ,00 kr Avgift till ICOMOS Paris - institutionsmedlemmar ,00 kr ,00 kr Hemsidan 8 000,00 kr Icomos Sverige - aktiviteter ,00 kr Internationella administrativa möten ,00 kr Resebidrag ,00 kr Medlemmar och Internationella kommittéer Summa kostnader ÅRETS RESULTAT ,00 kr 3 600,00 kr ICOMOS SWEDEN C:\Icomos\Budgetförslag 2007

14 I Internationella träkommittén i Turkiet och Italien ICOMOS internationella träkommitté (Comité International Bois eller International Wood Committee) samlades till symposium i Istanbul och i nordöstra Anatolien den september Som en särskild del av symposiet anordnades en endagskonferens - Why Save Historic Timber Structures? med deltagare också från stadens förvaltning och från tekniska högskolan i Istanbul. Den turkiska trävarubranschens organisation (Ulusal Ahsap Birligi) och det turkiska ICOMOS var medarrangörer. De traditionella trähusen i Turkiet, och i de europeiska delarna av det tidigare osmanska riket, har två eller flera våningar. I nordöstra Anatolien utnyttjas kastanj som byggnadsvirke, med låg vikt och lätt att bearbeta. Ramverkskonstruktionen är den vanligaste, eventuellt med en undervåning i sten. Fyllningen kan vara i tegel, sten eller lera, men det är lika vanligt med bara panel. Timmerhus är sällsynta och förekommer bara i bergstrakterna. Huvudvåningen är ofta överkragande. Taket är traditionellt täckt med tegel. Husen kännetecknas av lätthet; väggarna är tunna, vare sig de är byggda som raffinerade fackverk eller som timrade konstruktioner. Fasaden är klädd med träpanel eller puts, med fönster, fönsterluckor och spröda gallerverk som dominerande inslag. Dimensionerna är eleganta, men också sårbara när underhållet sviktar. Symposiet varade i sex dagar. Två av dessa ägnades Istanbul, åt träbebyggelsen i Zeyrek och Süleymaniye och åt villorna längs Bosporens stränder. Under två senare dagar reste vi i bergsområdet söder om Rize vid Svartahavskusten, för att på nära håll studera varianter av det turkiska huset, i brant sluttning mellan teodlingar eller i trång gränd i liten stad (som i Bosnien). Den sista dagen tillbringade vi på Büyükada, den största av Prinsöarna, som ligger i Marmarasjön en dryg timmes båtresa rakt söderut från Istanbul. I nordöstra Anatolien är det är regnigt och grönt. De branta dalgångarna mynnar i Svarta havet. Det odlas te och grönsaker och de högst belägna timmerhusen försvinner i dimman. 13

15 Symposiets centrala dag var den välbesökta konferensens. Dess syfte var att lyfta fram det traditionella trähusets kvaliteter och möjligheter och att uppmärksamma de mest hotade stadsdelarna i Istanbul. Stadsdelarna Zeyrek och Süleymaniye ingår båda i världsarvsområdet. Utvecklingen där har varit densamma som i andra europeiska storstäder. De innehåller många avrivna tomter och förfallna byggnader, tillfälligt bebodda eller helt övergivna, i väntan på rivning. Träkommitténs medlemmar var konferensens internationella gäster. Det var vår uppgift att ingjuta mod och förhoppning hos dem som kämpar för bevarande i Istanbul, genom att visa exempel från andra länder på att ringaktad träbebyggelse har fått status som innemiljö och att en till synes oundviklig utveckling har kunnat hejdas. Framtiden får utvisa huruvida de styrande i Istanbul lät sig övertygas. Det f.d. hotellet och barnhemmet på Büyükada; kanske världens största träbyggnad, i fyra våningar, med stomme i ramverkskonstruktion och tunna panelklädda fasader. Förmodligen bortom räddning. Den internationella träkommittén etablerades 1972, för trettiofem år sedan. Norrmännen Nils Marstein och Knut Einar Larsen var ordförande respektive generalsekreterare under en lång period på 1990-talet, då kommittén bl. a. formulerade de bevarandeprinciper (Principles for the Preservation of Historic Timber Structures), som godkändes av ICOMOS generalförsamling i Mexiko Dessa och andra dokument kan läsas eller laddas ned via hemsidan Sekretariatet, med generalsekreteraren Gennaro Tampone, finns idag i Florens på Collegio degli Ingegneri della Toscana. Där kommer också nästa symposium att hållas, den november Det preliminära temat är Från material till konstruktion och kommer symposiet att studera och diskutera timmerkonstruktioner, hur de statiskt fungerar och hur de kan bevaras. Intresserade kan vända sig till undertecknad för ytterligare upplysningar. Hans Sandström Medlem av Träkommitténs ledningsgrupp 14

16 Hoten mot världsarven ett globalt perspektiv ICOMOS höll den 28 november 2006 i Tallumpaviljongen på Skogskyrkogården ett seminarium om hoten mot världsarven. Man skulle kunna tro att våra världsarv, säkerställda med den starkaste lagstiftning som länderna kan uppbåda och stadda under fortlöpande övervakning skulle vara befriade från alla hot. Men så är inte fallet. Kommersiella intressen, som gruvbrytning i Australien, vatten- och vindkraftsanläggningar överallt i världen och olämplig bebyggelse som skyskrapor i Vilnius, Wien, Köln och annorstädes är bara några exempel. Därtill har under senare år världsarven använts som vapen i till exempel krigen på Balkan och i Afghanistan. En exposé över världen på detta tema presenterades. Flera svenska världsarv med hot hängande över sig redovisades: Skogskyrkogården planeras få en förtätande bostadsbebyggelse inpå knutarna; Över Drottningholm hänger hotet om att ett av alternativen till förbifart Stockholm kommer för nära, I Tanum är det svårt att hitta en vägsträckning som tar alla hänsyn till hällristningarnas kulturlandskap; Även hot och planer för nationellt viktiga objekt presenterades: I Nationalstadsparken redovisas långtgående planer på förtätning och nybebyggelse i ett förslag till översiktsplan; Ett enormt konferenscenter planeras tätt intill Stockholms stadshus. I den efterföljande diskussionen kunde konstateras att skyddet för våra värdefullaste miljöer inte kan hävdas om den politiska viljan inte finns. Det är också viktigt att vi i framtiden tänker i termer av tillräckligt stora skyddsområden för att ha möjlighet att möta de hot som kan finnas mot våra nationellt och internationellt mest värdefulla miljöerna. I seminariet medverkade Nils Ahlberg, Börje Olsson, Ann-Charlotte Backlund, Christian Laine, Kerstin Westerlund och Birgitta Hoberg, som också var moderator under seminariet. Forsknings- och föreläsningsvistelse i Nederländerna En så omfattande stadsplanering som i det svenska stormaktsväldet fanns ingen annanstans i 1600-talets Europa. De europeiska länderna hade gemensamma idéer om hur staden skulle utformas men det var här i det svenska riket som de i större omfattning omsattes i praktiken. För att hitta något motsvarande får man gå till de europeiska kolonierna i Sydamerika och Fjärran Östern. Stadsbyggnadsteorin hade sin grund i den italienska renässansen men kring sekelskiftet 1600 hade holländarna utvecklats till de ledande på området och det var främst därifrån den svenska stormakten införskaffade experter och kunskap. När de holländska ICOMOS-kollegorna fick se min doktorsavhandling Stadsgrundningar och planförändringar, Svensk stadsplanering upptäckte de genast parallellerna och bjöd på stående fot in mig att komma till Holland och föreläsa. I avhandlingen behandlas närmare 340 stadsplaneprojekt på 175 platser i nuvarande Sverige, Finland och Estland samt delar av Ryssland, Lettland, Polen och Tyskland. Det finns till och med några exempel i dagens Vitryssland, långt nere i Tyskland och i den lilla svenska kolonin i Nordamerika. En separat volym innehåller runt 370 kartor i färg och även om man inte förstod den svenska texten kunde man läsa dessa. Tillsammans gjordes cirka 100 nyanläggningar. De allra flesta var grundningar av helt nya städer men det hände också att gamla städer flyttades och byggdes upp på en ny plats. En 15

17 andra typ av åtgärd var planförändringar i existerande städer, tillsammans cirka 175 projekt. Det rörde sig om regleringar som ofta var mycket omfattande, utvidgningar, separata förstäder eller kombinationer av dessa. En tredje typ av åtgärd var befästningsanläggningar. Planerna var till att börja med oregelbundna men vid 1600-talets början tar de rätvinkliga rutnätsplanerna över helt. Ibland finns det inslag av kanaler och någon gång förekommer ett gatunät med radiellt utstrålande gator. Ett stipendium från Vitterhetsakademien gjorde det möjligt att förverkliga resan och den 11 oktober förra året bar det av. Redan samma kväll var det dags för en offentlig föreläsning i det palats i centrala Amsterdam där ICOMOS har sitt kontor. Dagen därpå universitetet i Utrecht. Och sedan fortsatte det till den 19 november: föreläsningar på olika håll i landet, möten med en lång rad av de främsta forskarna och kännarna på området, kontakt med olika kulturmiljövårdande organ. Jag besökte de viktigaste kartarkiven och en lång rad städer tillsammans med holländska kollegor eller på egen hand. Dessutom fick jag möjlighet att göra en kortare utflykt till Belgien och den franska gränsen. Avhandlingen är framlagd vid Institutionen för landskapsplanering vid från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Den är tryckt men finns även på nätet: Nils Ahlberg Cesare Brandi , Seminar in Helsinki, Suomenlinna 15/ One restoration architect, one philosophy, two buildings, two attitudes Ove Hidemark; Drottningholms slottsteater och Kina slott versus Cesari Brandi Kerstin Westerlund Bjurström Arkitekt SAR/MSA Reading about Cesare Brandis texts I got a strong feeling that they have more to do with the Swedish architect Owe Hidemark than what an exact examination of their texts would tell Cesare Brandi seems to have had a very strong focus on the polarity between aesthetical and historical value and on he importance of unity between them. For Ove Hidemark as headstrong personality and architect every action is part of a unity in his own mind. Still in his working process he does exactly what Cesare Brandi says. To let the building continue to tell the story from its different parts is important for him. He always analyse what story each part of the building tells and how it is expressed in its architecture. He decide about the importance of the different epochs in relation to the over all effect from aesthetic point of view. May bee Ove Hidemark does not stress the aesthetical value that much as Cesare Brandi when talking about these matters but in practise he does. What he really emphasizes is the importance of an ethic attitude to the building and its creation, respect for time, respect for human values and natural processes more than perfection. 16

18 The theatre, designed by Carl Fredrik Adelcrantzwas inaugurated in The fragility and authenticity is kept in nearly every detail Drottningholm Court Theatre is a building which has survived through a brilliant life as court theatre, as home for a lot of people, as neglected store and stonemasonry back to a famous theatre established on the world map of music. The goal for work being done by Ove Hidemark was to keep authenticity as far as possible. Not only authentic materials etc, also authentic wear and tear is kept. The best way to let the building tell its story beside keeping authenticity in this case is going on with performances in spite of the danger to the building it courses. The limit for use is what the building can bear from wear and tear point of view. The lime tree alley close to the palace has more than 300 years The theatre has nearly 250 years of hard life, which is important to visualise With Ove Hidemarks words: Like an elderly person s body, the structure of an old building comprises memories, wrinkles, spots of trouble here and there, and should be hugged with care, and listened patiently to hear its utterances. Old people do not take kindly to change, and it is better to try instead to meet them on their own terms, as one should do when keeping company with old houses. Its own historical substance must be allowed to reflect and mediate qualities of its age, and the right means sought to preserve its often subtle but even so very specific testimony to the successions of centuries and gnawing of time.. It concerns in part the preservation of the building, but also efforts to inculcate in visitors the specific experience of time, of entering a 17

19 space where time, despite the headless flood, pauses, draws breathe, and instills in spectators a wonderful sense of historical reality The Chinese pavilion is restored back to the happening it was. With no evidence of time. Its heyday as place just for leisure lasted during some hectic years The Chinese Pavillion Like the theatre it was commissioned by the queen Louvisa Ulrika The architect was also the same Carl Fredrik Adlercrantz. Its origin was a small wooden pavilion secretly transported to the site given as birthday present to the queen a sort of happening. Its heyday as place just for leisure lasted during some hectic years during the end of the 1800 th century. To let the building tell its history it was decided that the building should be restored to its original state, like a lackery shrine with an atmosphere of unreality, with no evidence of time.. The rococo leisure palace combines the exotism of the day and the fascination for Ancient China. It is a retreat in time and space. Ove Hidemark is the key personality and pioneer in the development of Swedish restoration policy, both theoretically and in practice. He has had a major impact on attitudes towards historic buildings and their treatment monuments and humble cottages alike. Ove Hidemark is the key personality and pioneer in the development of Swedish restoration policy, both theoretically and in practice, during the latter half of the 20 th century. He has had a major impact on attitudes towards historic buildings and their treatment monuments and humble cottages alike. An architect in private practice since 1962, he has been responsible for the restoration of several of Sweden s most remarkable buildings, such as the Royal Palace in Stockholm, the Katarina Church in the same city (Europa Nostra Award 1996), the World Heritage site of Drottningholm, the Skokloster Palace (Europa Nostra Award 1978) and the 18

20 Cathedral of Strängnäs. Still his new building projects look for their own forms. For this he has also won the most prestigious architectural prize in Sweden the Kasper Sahlin prize The continued use of traditional building techniques has been integral to his philosophy and has lead to the revival of some abandoned skills. Especially in the 1960 and the 70 ties his profound idea about the importance of continuity was new and provocative. Every building needs its own treatment. A third Example could have been the work Ove Hidemark has don at Skokloster the biggest private palace from 1700 th century Sweden Instead of relating back to that time his restoration goes back to work in the 1830 th. May be a dream of a glorious history and what it might have expressed in art and architecture. You can read his own words about that in his and his wives book Eko av historien. Also a different attitude. For me personally his attitude to ethic value is the most important. Respect to people of earlier generations to their efforts, ideas, dreams, knowledge and practical work. He really has something to say to us in our new world when nothing tends to have a value but self fulfilment and trends. Also when we talk about sustainable environment his philosophy can give creative solutions for future. Kerstin Westerlund Bjurström Board of ICOMOS Sweden Norrvikens trädgårdar ett skådespel i flera akter Norrvikens trädgårdar - Sverige vackraste park ca 3 km norr om Båstad, anlades åren av pomologen och trädgårdsmannen Rudolf Abelin ( ), bl.a. som inspirations- och mönsteranläggning för allmänheten. Anläggningen omfattar olika historiska trädgårdar. Den idag kanske mest kända är den japanska med ett stort antal växtarter från bortre Asien, främst rododendron. Anläggningen kom att bli Abelins livsverk. Sedan 1986 drivs Norrviken som aktiebolag med en stiftelse som garant för att anläggningen bibehålls och utvecklas i Abelins anda. Norrvikens trädgårdar, med senare decenniers överlagringar, är väl dokumenterade, väl besökta och mycket väl kända i Sverige och utomlands. Dess många olika värden har formulerats av flera: enskilda, föreningar och organisationer samt av landets lokala, regionala och nationella kulturvårdande myndigheter. De senaste decennierna har den dock återkommande varit på tapeten, av olika men ändå likartade skäl: ekonomiska. Det har gjorts olika publika nysatsningar, prövats olika förvaltnings- och skötsellösningar och föreslagits ny bebyggelse av olika slag. Kulturreservatsinstrumentet har prövats, men avslagits. År 2006 kulminerade förslagsställandet i en ny och omfattande exploateringsplan (hotell, hotellvillor och P-platser) för hela området (se: Arkitekten 09, september 2006, s ). Många har reagerat på denna: enskilda, organisationer och myndigheter. Skrivelser, förslag och debatter har avlöst varandra. I december författade även ICOMOS Sverige en inlaga: Med en blandning av både sorg, ilska och genans konstaterar ICOMOS att ett kulturarv med räckvidd långt utanför Båstad faktiskt på allvar diskuteras att förskingras. 19

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

NYHETSBREV April 2012 www.icomos.se

NYHETSBREV April 2012 www.icomos.se NYHETSBREV April 2012 www.icomos.se INNEHÅLL Ordförande har ordet... 3 Aktuellt... 4 Internationella kulturmiljödagen den 18 april...4 Medlemsfrågor...5 Nya styrelsemedlemmar...5 Nya representanter i kommittéer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen och styrelsearbetet. Styrelsen för ICOMOS SVERIGE har under året bestått av Nils Ahlberg, ordförande, Malin Myrin, vice ordförande, Jan-Gunnar Lindgren, sekreterare,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält!

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält! Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6 20 februari 2009 Europas största och mest avancerade testfält! Planeringen av utbyggnaden av testfältet är i fullgång. Flera värdefulla investeringar har gjorts

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 Att antas vid ICOMOS SWEDEN s årsmöte den

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen.

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer