jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden , 184. Reviderade/kompletterade , 35.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35."

Transkript

1 T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden , 184. Reviderade/kompletterade , 35.

2 Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN /SN H Målgrupp: Vuxna personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder i behov av stöd för att klara boende och vardagsliv. (Antagna , SN 184, reviderade/kompletterade , SN 35) Stöd i enskilt boende 1. Hemtjänst (SOL) Syfte: Att genom hjälp och stöd med hem, hushåll och personlig omvårdnad skapa en grund för ett fungerande och normalt vardagsliv. Innehåll: Stöd och hjälp att sköta bostad och hushåll såsom städning, tvätt, mat och inköp m m. Personlig omvårdnad i form av, t ex hygien, klädsel m.m. I beslut om hemtjänst specificeras vilken/vilka delar av hemtjänstens olika tjänster som omfattas av biståndet. För mer utförlig beskrivning av hemtjänstens innehåll, se tjänstebeskrivning hemtjänst för äldreomsorg, 2. Boendestödjare (SOL) Syfte: Att stödja och stärka förmågan att klara eget boende och vardagsliv. Innehåll: Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och uppföljning. Boendestöd kan erhållas i kombination med egen bostad eller knutet till särskild stödlägenhet via socialtjänsten. Stödet utformas individuellt och konkretiseras i en arbetsplan tillsammans med den berörde. 3. Övergångsbostad (SOL) Syfte: Att stödja och stärka förmågan till eget boende. Innehåll: Individuellt stöd kombineras med tillgång till bostad som upplåtes med korttidskontrakt genom socialtjänsten. Boendet är underordnat socialtjänstens tillsyn och uppföljning Vid uppvisad förmåga att ta eget ansvar för boendet kan kontrakt för bostaden överföras på den enskilde. 1

3 4. Personlig assistans (LSS) Syfte: Att kompensera varaktiga funktionshinder för att klara basala funktioner och uppgifter i vardagslivet. Innehåll: Personligt utformat stöd för grundläggande personliga behov som utgår från det aktuella funktionshindret. Grundläggande behov kan avse hjälp med hygien, klädsel, mathållning, göra sig förstådd (kommunicera) med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskap om behoven hos berörd person. Också andra praktiska behov som den enskilde inte klarar på grund av sitt funktionshinder omfattas av assistansen, såsom hjälp med sysslorna i hushållet (städning, tvätt, inköp etc) och hjälp med förflyttning (ledsagning) till och från olika aktiviteter såsom t.ex träning, sammankomster, arbete, skolgång. Stödet utformas individuellt och konkretiseras i en personlig plan tillsammans med berörd person. Boende med stöd 5. Enskilt stödboende (LSS) Syfte: Att erbjuda ett kontinuerligt stöd som kompletterar den enskildes förmåga att klara ett självständigt boende och fungerande vardagsliv. Innehåll: Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och medverkan i insatser för hemmets skötsel, mat och inköp m.m., stöd i personlig omvårdnad samt övrigt stöd och tillsyn. Den som bor i ett enskilt stödboende får också del av sjukvård enligt kommunens ansvar för hemsjukvård (sjuksköterska). Stödet utformas individuellt och konkretiseras i en personlig plan tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Personligt stöd: Stödet utformas individuell och ska förutom stöd i boendet också ge möjlighet för den enskilde att ta vara på samhällets utbud, forma ett eget socialt liv och delta i samhällslivet. Detta ska erbjudas både tillsammans med andra med likartade behov/intressen och som individuellt stöd. Personlig planering: För varje person i stödboende upprättas en personlig plan som ska innehålla: - innehåll och utformning av dagligt personligt stöd - innehåll och utformning av aktiviteter inom och utom närmiljön inkl sysselsättning utom boendet Omfattning och innehåll i den stödjande kontakten planeras tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. 2

4 Utöver innehåll i en personlig plan ges också det tillfälliga stöd som behövs på grund av uppkomna behov/händelser. Individuella aktiviteter: För planerade individuella aktiviteter inom närmiljön erbjuds utrymme med upp till 20 timmar per månad. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Semester/rekreation: Upplevelser för stimulans och rekreation utom närmiljön erbjuds med hänsyn till intresse och förmåga hos den enskilde och kan i förekommande fall även innehålla övernattningar. Semester-/rekreationsresor som innehåller övernattningar kan ske i en omfattning av högst 7 övernattningar inom en period om tre år. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Omkostnader: För aktiviteter och resor etc tillkommer omkostnader för personalens medverkan. Socialnämnden utformar särskilda riktlinjer avseende nivån för sådana omkostnader. 6. Enskilt stödboende (SOL) Syfte: Att erbjuda ett kontinuerligt stöd som kompletterar den enskildes förmåga att klara ett självständigt boende och fungerande vardagsliv. Innehåll: Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och medverkan i insatser för hemmets skötsel, mat och inköp m.m., stöd i personlig omvårdnad samt övrigt stöd och tillsyn. Den som bor i ett enskilt stödboende får också del av sjukvård enligt kommunens ansvar för hemsjukvård (sjuksköterska). Stödet utformas individuellt och konkretiseras i en personlig plan tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Personligt stöd: Stödet utformas individuell och ska förutom stöd i boendet också ge möjlighet för den enskilde att ta vara på samhällets utbud, forma ett eget socialt liv och delta i samhällslivet. Detta ska erbjudas både tillsammans med andra med likartade behov/intressen och som individuellt stöd. Personlig planering: För varje person i stödboende upprättas en personlig plan som ska innehålla: - innehåll och utformning av dagligt personligt stöd - innehåll och utformning av aktiviteter inom och utom närmiljön inkl sysselsättning utom boendet Omfattning och innehåll i den stödjande kontakten planeras tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Utöver innehåll i en personlig plan ges också det tillfälliga stöd som behövs på grund av uppkomna behov/händelser. 3

5 Individuella aktiviteter: För planerade individuella aktiviteter inom närmiljön erbjuds utrymme med upp till 8 timmar per månad. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. 7. Stödboende (LSS) Syfte: Att erbjuda ett dagligt, kontinuerligt stöd som kompletterar den enskildes förmåga att klara ett självständigt boende samt stöd och hjälp med personlig omvårdnad, övrigt stöd och tillsyn. Innehåll: Normala bostäder i sammanhållen grupp med tillhörande dagstuga i nära anslutning till bostäderna. Möjlighet finns att nå personal vid behov av stöd och hjälp dygnet runt. Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och medverkan i insatser för hemmets skötsel, mat och inköp m.m., stöd i personlig omvårdnad samt övrigt stöd och tillsyn. Den som bor i ett enskilt stödboende får också del av sjukvård enligt kommunens ansvar för hemsjukvård (sjuksköterska). Personligt stöd: Stödet utformas individuell och ska förutom stöd i boendet också ge möjlighet för den enskilde att ta vara på samhällets utbud, forma ett eget socialt liv och delta i samhällslivet. Detta ska erbjudas både tillsammans med andra med likartade behov/intressen och som individuellt stöd. Personlig planering: För varje person i stödboende upprättas en personlig plan som ska innehålla: - innehåll och utformning av dagligt personligt stöd - innehåll och utformning av aktiviteter inom och utom närmiljön inkl sysselsättning utom boendet Omfattning och innehåll i den stödjande kontakten planeras tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Utöver innehåll som utgår från personlig plan ges det stöd som motiveras av uppkomna behov/händelser oavsett när i tid som dessa inträffar. Individuella aktiviteter: För planerade individuella aktiviteter inom närmiljön erbjuds utrymme för personlig ledsagning med upp till 20 timmar per månad. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Semester/rekreation: Upplevelser för stimulans och rekreation utom närmiljön erbjuds med hänsyn till intresse och förmåga hos den enskilde och kan i förekommande fall även innehålla övernattningar. Semester-/rekreationsresor som innehåller övernattningar kan ske i en omfattning av högst 7 övernattningar inom en period om tre år. 4

6 För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Omkostnader: För aktiviteter tillkommer omkostnader för personalens medverkan. Socialnämnden utformar särskilda riktlinjer avseende nivån för sådana omkostnader. 8. Stödboende (SOL) Syfte: Att erbjuda ett dagligt, kontinuerligt stöd som kompletterar den enskildes förmåga att klara ett självständigt boende samt stöd och hjälp med personlig omvårdnad, övrigt stöd och tillsyn. Innehåll: Normala bostäder i sammanhållen grupp med tillhörande dagstuga i nära anslutning till bostäderna. Möjlighet finns att nå personal vid behov av stöd och hjälp dygnet runt. Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och medverkan i insatser för hemmets skötsel, mat och inköp m.m., stöd i personlig omvårdnad samt övrigt stöd och tillsyn. Den som bor i ett enskilt stödboende får också del av sjukvård enligt kommunens ansvar för hemsjukvård (sjuksköterska). Personligt stöd: Stödet utformas individuell och ska förutom stöd i boendet också ge möjlighet för den enskilde att ta vara på samhällets utbud, forma ett eget socialt liv och delta i samhällslivet. Detta ska erbjudas både tillsammans med andra med likartade behov/intressen och som individuellt stöd. Personlig planering: För varje person i stödboende upprättas en personlig plan som ska innehålla: - innehåll och utformning av dagligt personligt stöd - innehåll och utformning av aktiviteter inom och utom närmiljön inkl sysselsättning utom boendet Omfattning och innehåll i den stödjande kontakten planeras tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Utöver innehåll som utgår från personlig plan ges det stöd som motiveras av uppkomna behov/händelser oavsett när i tid som dessa inträffar. Individuella aktiviteter: För planerade individuella aktiviteter inom närmiljön erbjuds utrymme för personlig ledsagning med upp till 8 timmar per månad. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Omkostnader: För aktiviteter och resor etc tillkommer omkostnader för personalens medverkan. Socialnämnden utformar särskilda riktlinjer avseende nivån för sådana omkostnader. 5

7 9. Gruppbostad (LSS) Syfte: Att säkerställa en trygg omsorg med nära tillgänglig personal dygnet runt för personer med behov av stöd och omsorg som är omfattande, som uppträder upprepade gånger per dygn och är oförutsägbara i tiden. Innehåll: En gruppbostad är normalt en bostad som ingår i en grupp med upp till 6 likartade bostäder som kompletterats med vissa gemensamma utrymmen såsom kök, gemensamt matrum och samvarorum. Den som bor i gruppbostad omfattas av stöd och service och hemsjukvård med hänsyn till individuella behov. I detta ingår följande delar: Stöd och hjälp att sköta bostad och hushåll såsom städning, tvätt, mat och inköp m m. Personlig omvårdnad i form av, t ex hygien, klädsel, kosthållning och födointag m.m. Sjukvård under sjuksköterskas ansvar (hemsjukvård) Personligt stöd: Stödet är personligt och utgår från att den boende är ett eget subjekt. Således är exempelvis mathållningen en fråga om individuell planering och något som normalt alltid sker i den enskildes egen bostad om bostadens standard tillåter detta. Gemensamma måltider anordnas med stöd av dessa principer, endast som del i ett gemensamt umgänge mellan enskilda boende som önskar detta. Personalstöd erbjuds också för att den enskilde boende ska ges möjlighet att ta vara på samhällets utbud, forma ett eget socialt liv och delta i samhällslivet. Detta ska erbjudas både tillsammans med andra med likartade behov/intressen och som individuellt stöd. Personlig planering: För varje person i gruppbostad upprättas en personlig plan som ska innehålla: - innehåll och utformning av dagligt personligt stöd - innehåll och utformning av aktiviteter inom och utom närmiljön, inkl sysselsättning utom boendet Omfattning och innehåll i den stödjande kontakten planeras tillsammans med berörd person och kan förändras då ökad förmåga/självständighet uppnåtts. Utöver innehåll som utgår från personlig plan ges det stöd som motiveras av uppkomna behov/händelser oavsett när i tid som dessa inträffar. Individuella aktiviteter: För planerade individuella aktiviteter inom närmiljön erbjuds utrymme med upp till 20 timmar per månad. För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Semester/rekreation: Upplevelser för stimulans och rekreation utom närmiljön erbjuds med hänsyn till intresse och förmåga hos den enskilde och kan i förekommande fall även innehålla övernattningar. Semester-/rekreationsresor som innehåller övernattningar kan ske i en omfattning av högst 7 övernattningar inom en period om tre år. 6

8 För den praktiska tillämpningen utformar verksamhetsområdet särskilda anvisningar. Omkostnader: För aktiviteter och resor etc tillkommer omkostnader för personalens medverkan. Socialnämnden utformar särskilda riktlinjer avseende nivån för sådana omkostnader. 10. Bostad för särskilda vårdbehov (LSS) Syfte: Att säkerställa en trygg omsorg dygnet runt för personer som behöver särskilt anpassad omsorg med hänsyn till exempelvis psykisk störning eller demenssjukdom i kombination med utvecklingsstörning. Innehåll: Vård och omsorg i gruppbostad inom kommunen eller, i särskilda fall, köpt vård av annan vårdgivare. Boendet ska erbjuda särskild anpassad fysiskt miljö samt särskild kompetens för aktuella handikapp. I övrigt, se innehåll för gruppbostad. 11. Korttidsboende, tillfälliga behov (SOL) Syfte: Att erbjuda bostad under en kort akut period för att skapa struktur för fortsatta stödinsatser. Innehåll: Bostad med tillgång till personalstöd dygnet runt. Aktiviteter utom hemmet 12. Ledsagning (SOL) Syfte: Att medverka som stöd för att den funktionshindrade ska kunna leva som andra och genomföra aktiviteter utom hemmet, t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturevenemang eller bara promenera. Innehåll: Ledsagning innebär stöd i samband med förflyttning till och från önskad aktivitet samt medverkan och stöd under tiden för ifrågavarande aktivitet. Vid behov inkluderar ledsagningen på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök samt hjälp vid måltidssituationer. Insatsen avser aktiviteter som sker inom den enskildes närmiljö. 13. Ledsagarservice (LSS) Syfte: Att medverka som stöd för att den funktionshindrade ska kunna leva som andra och genomföra aktiviteter utom hemmet, t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturevenemang eller bara promenera. 7

9 Innehåll: Ledsagning innebär stöd i samband med förflyttning till och från önskad aktivitet samt medverkan och stöd under tiden för ifrågavarande aktivitet. Vid behov inkluderar ledsagningen på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök samt hjälp vid måltidssituationer. Insatsen avser i första hand aktiviteter som sker inom den enskildes närmiljö. Ledsagning kan också förekomma som insats vid enskilda tillfällen för aktiviteter som sker utanför närmiljön, exempelvis särskilda evenemang på annan ort och/eller rekreationsresor. 14. Daglig verksamhet (LSS) Målgrupp: Personer som tillhör personkrets 1 och 2 i lag om stöd och service för vissa funktionshindrade som inte kan beredas sysselsättning på arbetsmarknadens villkor. Syfte: Att erbjuda en daglig sysselsättning som ger stimulans och möjlighet till utveckling utifrån den funktionshindrades förutsättningar. Innehåll: Daglig verksamhet skall vara individuellt utformad för att uppfylla intresse och förmåga hos den funktionshindrade. 15. Daglig sysselsättning (SOL) Målgrupp: Personer med varaktiga psykiska funktionshinder som inte kan beredas sysselsättning på arbetsmarknadens villkor. Syfte: Att erbjuda en daglig sysselsättning som ger stimulans och möjlighet till utveckling utifrån den funktionshindrades förutsättningar. Innehåll: Daglig sysselsättning skall vara individuellt utformad för att uppfylla intresse och förmåga hos den funktionshindrade. 16. Kontaktperson (LSS) Syfte: Att erbjuda ett icke professionellt stöd genom en person med engagemang och intresse för andra människor. Innehåll: Kontaktpersonen är en person som står för alldagligt umgänge och någon att prata med. Kontaktpersonen kan också få funktionen stödja den funktionshindrade till att komma ut i samhället på olika aktiviteter och därigenom också få kontakt med andra. 8

10 Anhörigstöd 17. Avlösning i hemmet (SOL) Syfte: Att ge anhörig/närstående med dagligt huvudansvar för omsorgen om vuxen person med funktionshinder tillfällen till avlösning för vila eller för att genomföra personliga aktiviteter. Innehåll: Avlösning genom att överta ansvar för stöd, omvårdnad och tillsyn i den enskildes ordinarie bostad. Planering av tillfällen för avlösning, behövligt stöd, omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan med berörda. 18. Avlösarservice i hemmet (LSS) Syfte: Att ge anhörig/närstående med dagligt huvudansvar för omsorgen om vuxen person med funktionshinder tillfällen till avlösning för vila eller för att genomföra personliga aktiviteter samt att ge stimulans och rekreation för den funktionshindrade. Innehåll: Avlösning genom att överta ansvar för stöd, omvårdnad och tillsyn i den enskildes ordinarie bostad. Planering av tillfällen för avlösning, behövligt stöd, omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan med berörda. Avlösning utom hemmet Korttidsvistelse A B (LSS) Syfte: Att ge anhöriga/närstående med dagligt huvudansvar för omsorgen om vuxen person med omfattande funktionshinder tillfällen till avlösning för vila och egna aktiviteter samt erbjuda omväxling och stimulans för berörda brukare A. Korttidshem (LSS) Innehåll: Boende i familjeliknande form. Eget utrustat rum för varje person. Gemensamt kök, samvaro- och aktivitetsutrymmen. Den som vistas i korttidshem får; - personlig omvårdnad i form av hjälp med klädsel, hygien, födointag m.m. - måltider - aktiviteter för stimulans och avkoppling Aktiviteter utformas både för grupp och individuellt. Planering av stöd, behövlig omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan mellan personal och den vuxne funktionshindrade samt vid behov ombud/företrädare för denne/a 9

11 20. B Stödfamilj (LSS) Innehåll: Familj i eller utanför det personliga nätverket som återkommande tar emot och låter den funktionshindrade ta del av familjens normala rutiner och aktiviteter. Planering av stöd, omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan mellan stödfamilj och den vuxne funktionshindrade samt vid behov om bud/företrädare för denne/a. Korttidsboende (SOL) Innehåll: Innebär en särskild bostad med tillgång till personalstöd dygnet runt. Bostaden kan vara ett rum i ett korttidshem, ingå som del av anläggning/enhet för permanent särskilt boende eller bestå av avskild lägenhet. Den som bor i korttidsbostad omfattas av stöd, omvårdnad och hemsjukvård med hänsyn till individuella behov. I detta ingår; - personlig omvårdnad i form av klädsel, hygien, födointag m.m. - måltider Planering av stöd, behövlig omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan mellan personal och den vuxne funktionshindrade samt vid behov ombud/företrädare för denne/a. Kontaktfamilj (SOL) Innehåll: Familj som tar emot vuxen person för återkommande avlösning. Stödfamiljen utför normalt förekommande behov av omvårdnad i form av bl.a klädsel, hygien, födointag m.m. Den som vistas i stödfamilj deltar i familjens vardagsliv och aktiviteter. Planering av stöd, omvårdnad och aktiviteter sker i samverkan mellan kontaktfamilj och den vuxne funktionshindrade samt vid behov ombud/företrädare för denne/a. Vuxna med missbruksproblem 1. Navet Genom beroendeteam Navet erbjuds anpassade former för stöd som svarar mot missbrukets karaktär och de sociala och psykologiska förutsättningarna för varje enskild person. Program för råd och stöd kan kombineras med medicinsk och psykiatrisk behandling genom sjukvården. Innehåll: Individuellt program som alltid inleds med kartläggning av om beroende föreligger, missbrukets omfattning, svårighetsgrad och konsekvenser. Härefter upprättas en individuell plan tillsammans med berörd person. Denna kan innehålla någon/några insatser som dels syftar till att kunna erbjuda lämpligt alternativ utifrån Samtal enligt utarbetat program för reflexion och bearbetning av tanke- och handlingsmönster som påverkar eller leder till missbruk. Samtalen sker i grupp eller individuellt och omfattar normalt ett tillfälle per vecka om vardera ca en timme under en period om 6 12 månader. 10

12 Eftervårdsgrupp Uppföljning och förstärkning av vårdprogram på behandlingshem, fortsatt stöd för drogfrihet. Samtalsstöd i grupp ca två timmar per vecka, 6 10 månader. Återfallsprevention lära sig se risksituationer och att möta dessa med nya handlingsmönster. Samtal sker i grupp ca. två timmar per tillfälle, eller individuellt ca. en timme per tillfälle och omfattar normalt ett tillfälle per vecka, totalt 10 tillfällen. Haschprogram specialprogram för personer som missbrukat cannabis, kontakt 3-5 dagar per vecka ca min per tillfälle, under perioder om 4 veckor Anhörigprogram samtal med anhörig/a efter upplevda behov, från 1 upp till 10 tillfällen om vardera ca. en timme. Par- och familjesamtal i omfattning efter upplevda behov, från 1 och upp till 10 tillfällen om vardera ca. en timme. Kvinnogrupp - samtalsgrupp enbart för kvinnor med program som omfattar ett tillfälle per vecka om vardera ca två timmar under en period om 6 10 månader. Innehållet delvis anpassat för att även behandla missbruket utifrån ett kvinnoperspektiv. Individuellt psykosocialt stöd enskilda stödjande samtal. Förekommer i mycket varierande omfattning utifrån individuellt behov, från enstaka tillfällen till årslång kontakt en gång per vecka. 2. Boendestödjare Syfte: Att stödja och stärka förmågan att klara eget boende och vardagsliv. Innehåll: Individuellt stöd genom råd, praktisk vägledning, uppmuntran och uppföljning. Boendestöd kan erhållas i kombination med egen bostad eller knutet till särskild stödlägenhet via socialtjänsten. Stödet utformas individuellt och konkretiseras i en arbetsplan tillsammans med den berörde. 3. Övergångsbostad Syfte: Att stödja och stärka förmågan till eget boende. Innehåll: Individuellt stöd kombineras med tillgång till bostad som upplåtes med korttidskontrakt genom socialtjänsten. Boendet är underordnat socialtjänstens tillsyn och uppföljning Vid uppvisad förmåga att ta eget ansvar för boendet kan kontrakt för bostaden överföras på den enskilde. 4. Stödboende Syfte: Att skapa en praktiskt fungerande vardag utan dominans av missbruk för personer med långvarigt etablerat missbruk. 11

13 Innehåll: Boende med eget rum i boendegrupp med upp till 6 personer. Stöd och tillsyn för att skapa och upprätthålla normala dagliga rutiner. Måltider planeras och tillagas gemensamt. Individuellt program som planeras gemensamt med den berörde och personlig vägledning för att komma vidare i en tillvaro utan alkohol- och eller drogberoende. Stödboende kombineras med andra former av stöd för vuxna med missbrukrelaterad problematik. 5. Akutboende Syfte: Att erbjuda tillfällig övernattning då andra boalternativ saknas. Innehåll: Sängplats i avskilt (eget) boenderum. Ingår i grupp med flera boenderum för samma behov. Enbart sovplats per natt med möjlighet till personlig hygien. Öppnande kvällstid och stängning morgon kl Kontaktperson Syfte: Att erbjuda ett personligt stöd för samtal, råd och vägledning för att underlätta för den enskilde att leva ett normalt liv. Innehåll: Personligt stöd genom utsedd enskild person med intresse och engagemang för frivilliga insatser för andra människor. Kontaktpersonen är tillgänglig på sin fritid och har inte några formella krav på särskild kompetens. Innehållet i ett uppdrag som kontaktperson präglas av behov och intressen hos den som beviljats stöd i denna form. Normalt omfattar det stöd och vägledning utifrån ett medmänskligt perspektiv avseende vardagsekonomi, boende, familjerelationer, arbete och fritidssysselsättning etc. Stödet kan utgå i kombination med andra insatser för att förebygga missbruk. 7. Extern vård; Hvb Syfte: Att ge fysisk och psykisk återhämtning efter en längre tids omfattande missburk samt påverka till livsstil och beteenden som leder till kontroll över missbruket. Innehåll: Program för behandling och personlig utveckling i en alkohol- och drogfri miljö för att lära och tillämpa alternativa beteenden för ett liv utan missbruk. Genomförs i sammanhängande perioder från några veckor till ett antal månader. Plats vid behandlingshem för missbruk kan tillämpas både som insats för personer med motivation till förändring och även i vissa fall för personer som placeras med stöd av tvångslagstiftning (Lag om vård av missbrukare, LVM). Innehållet begränsas av den enskildes 12

14 inställning till sitt missbruk och är vid tillämpning av tvångsvård i första hand inriktat på att avhjälpa det omedelbara hotet till liv och hälsa som missbruket innebär samt till att erbjuda en grund för att erbjuda/motivera till ytterligare steg bort från ett destruktivt missbruksmönster. Innehåll och längd i de program som erbjuds vid Hvb-hem som nyttjas av Motala kommun uppgår normalt till 3 5 månader. 13

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer) 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE 1. Sammanfattning Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet Unga vuxna på

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning ösn Z415- -1.0 uplalue OMS ORGSFÖRVALTNINGEN A rev-4 e, 9 Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-10-02 OSN-2015-0093 Rev 2015-10-13 Omsorgsnämnden Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Projektförslag Bostad först

Projektförslag Bostad först SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-03-30 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projektförslag Bostad först Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutiner kring mat, rörelse och hälsa

Rutiner kring mat, rörelse och hälsa Före-mätning Efter-mätning Bilaga 1 Rutiner kring mat, rörelse och hälsa Enkät till arbetsgrupper i gruppbostäder och servicebostäder Frågor kring övergripande hälsoarbete H1. Hälsofrämjande arbete Bedrivs

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen december 2003 1 Hörselnedsättning/dövhet Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för medicinskt programarbete Hörselnedsättning/dövhet

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG 2014-04-28 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2015:13) Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Förord År 1994 infördes personlig assistans

Läs mer

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning `áêâìä êåêw 2004:65 aá~êáéåêw 2004/1759 e~åçä ÖÖ~êÉW péâíáçålbåüéíw Laina Kämpe Skolsektionen a~íìãw 2004-08-31 jçíí~ö~êéw oìäêáâw Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer