privatvård när du behöver den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "privatvård när du behöver den"

Transkript

1 TRYGGHET SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD PENSION BANKTJÄNSTER privatvård när du behöver den

2

3 innehåll inlednin 5 Skandia Privatvård tre försäkrin ar Skandia Privatvård 6 fakta och tjänster Skandia Privatvård specialistläkarvård och behandlin Skandia Sjukvårdsråd ivnin eftervård och hjälpmedel kostnads- och av iftsersättnin in en kostnadsbe ränsnin Skandia Privatvård Plus 8 fakta och tjänster Skandia Privatvård Plus specialistläkarvård utan remiss Skandia Sjukvårdsråd ivnin psykiatri och sjuk ymnastik eftervård och hjälpmedel kostnads- och av iftsersättnin ytterli are läkarutlåtande vård världen över in en kostnadsbe ränsnin Skandia Privatvård Excellent 12 fakta och tjänster Skandia Privatvård Excellent specialistläkarvård världen över Skandia Sjukvårdsråd ivnin vaccinationsråd ivnin hälsokontroller och sjuk ymnastik psykiatri och missbruksavvänjnin ledsa are vid operationer eftervård och hjälpmedel kostnads- och av iftsersättnin ytterli are läkarutlåtande vård världen över in en kostnadsbe ränsnin våra sjukhus Stockholm Sophiahemmet Artro Clinic Sabbatsber Närsjukhuset Ersta Sjukhus Stockholms Specialistvård Uppsala Elisabeth Sjukhuset Götebor Carlanderska Sjukhemmet Örebro Läkar ruppen i Örebro Köpenhamn Privathospitalet Hamlet Oslo Røde Kors Klinikk Helsin fors Mehiläinen Europa Altona, St. Geor e & Harbur våra motta nin ar 22 3

4

5 sjukvård och try het inom räckhåll Skandia Privatvård tre försäkrin ar Trycket på den offentliga sjukvården är hårt, vilket ofta direkt resulterar i längre sjukskrivningsperioder än vad som är nödvändigt. Långa väntetider på läkarkonsultation och behandling är illa nog för vem som helst. Dessvärre påverkar det även ditt yrkesliv och arbete, inte minst dig som är egenföretagare. Det finns mycket att vinna genom att förebygga långa sjukskrivningar för dig personligen såväl som för det företag du verkar i. Därför erbjuder Skandia ett antal produkter för företag och privatpersoner som i olika hög grad försäkrar dig om sjukvård när den behövs. Även när det rör sig om behov utanför Sverige finns vi där våra resurser sträcker sig över hela Norden och lite till. Som ett komplement till den offentliga sjukvården är kraven på oss högt ställda inte minst våra egna. Vi erbjuder dig därför sjukvård av bästa kvalitet och med hög servicegrad på alla nivåer. Annars skulle vi inte vara till någon nytta. I vårt nätverk ingår flera hundra privatläkare och specialister på plats där vården behövs. Våra mottagningar och sjukhus hittar du på 20 orter över hela Sverige. Dessutom har vi mottagningar i Danmark, Norge och Finland samt i London. Skandia Privatvårdsprodukter syftar till att förbättra vårdsituationen för den enskilda personen, därför erbjuder vi dessa produkter till alla som vill ta del av dem. Privatvård vår grundförsäkring, men redan på en så hög nivå att du efter remiss får tillgång till privat specialist vid sjukdom eller behov av operation. Privatvård Plus en försäkring som ger dig tillgång till specialistläkare utan krav på remiss, men också tillgång till ett trettiotal Lifelinemottagningar i Norden och i London. Privatvård Excellent vår mest heltäckande privatvårdsförsäkring. Vid behov ger försäkringen dig tillgång till internationell sjukvård och personlig service en vård utan gränser som normalt ligger utom räckhåll för de flesta av oss. 5

6 Skandia Privatvård när du snabbt måste komma på fötter

7 fakta och tjänster Skandia Privatvård Sjukvårdsrådgivning och Vårdplanering Rehabilitering efter operation Specialistläkarvård och operationer Hjälpmedel efter remiss Resor och logi Sjukgymnastik efter operation Giltig i Norden Efterbehandling och konvalescens Kan tecknas från 16 års ålder och Hemhjälp efter operation livsvarigt Ingen kostnadsbegränsning eller självrisk Möjlighet att teckna motsvarande försäkringsskydd för maka/make/sambo och barn från 16 års ålder Ansvarstid 5 år specialistläkarvård och behandlin Skandia Privatvård ger dig snabb tillgång till privat specialistvård om du råkar ut för skada eller sjukdom som kräver specialist eller operativt ingrepp. När du är i behov av specialistläkarvård omfattar Privatvård undersökning, diagnostisering och behandling på Lifelinemottagning eller hos läkare, anvisad av Skandia Vårdplanering. Behandlingen ska ha föregåtts av utredning och remiss från allmänläkare eller företagsläkare, som du själv bekostat. Eventuell operation, vård och behandling sker på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Skandia Sjukvårdsråd ivnin I Privatvård ingår även Skandia Sjukvårdsrådgivning och Vårdplanering professionell rådgivning av legitimerade och erfarna sjuksköterskor via telefon oavsett var i världen du befinner dig. När sjuksköterskorna bedömer att behov finns, hänvisar de vidare till vård hos någon lämplig läkare inom vårt nätverk. Via ett 020-nummer får du även hjälp med din vårdplanering. Skandia Sjukvårdsrådgivning fungerar som en länk mellan dig som patient och våra privata vårdgivare. eftervård och hjälpmedel Försäkringen täcker kostnader för eftervård, konvalescens, rehabilitering och resor. Du får även ersättning för hjälpmedel ordinerade av behörig läkare och som kan anses skäliga för skadans eller sjukdomens läkning. kostnads- och av iftsersättnin Ersättning utgår för resor och logi i samband med läkarbesök eller operation. Vid större operation kan ersättningen även omfatta motsvarande kostnad för medföljande nära anhörig. Försäkringen ersätter även patientavgifter inom offentlig vård upp till högkostnadsskyddet. ingen kostnadsbe ränsnin Skandia Privatvård har ingen kostnadsbegränsning eller självrisk. Försäkringen medger en ansvarstid upp till 5 år dvs den tid under vilken du kan få ersättning eller behandling för ett och samma sjukdoms-/skadetillfälle. 7

8 Skandia Privatvård Plus när du behöver vård från det mindre till det större

9

10 fakta och tjänster Skandia Privatvård Plus Sjukvårdsrådgivning och Vårdplanering Rehabilitering Allmän- och specialistläkarvård Hjälpmedel Operationer utan remiss Resor och logi Psykiatri-/psykologbehandling Läkemedel Sjukgymnastik Second opinion Efterbehandling och konvalescens Giltig i hela världen efter tilläggspremie Hemhjälp efter operation Gäller vid utlandsresa i 45 dagar Kan tecknas från 16 års ålder och livsvarigt Ingen kostnadsbegränsning eller självrisk Möjlighet att teckna motsvarande försäkringsskydd för maka/make/sambo och barn från 16 års ålder Ansvarstid 5 år specialistläkarvård utan remiss Skandia Privatvård Plus ger dig snabbt tillgång till undersökning, diagnostisering och behandling av läkare vid någon av Skandias Lifelinemottagningar eller av Skandia Vårdplanering anvisad läkare. Försäkringen ger dig direkt tillgång till privat specialistvård om du råkar ut för skada eller sjukdom som kräver specialist eller operativt ingrepp. Utan krav på remiss från allmän- eller företagsläkare, anvisar Skandia Vårdplanering dig till privat sjukvårdsmottagning eller specialist beroende på dina behov. Eventuell operation, vård och behandling sker på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Skandia Sjukvårdsråd ivnin I Privatvård Plus ingår även Skandia Sjukvårdsrådgivning och Vårdplanering professionell rådgivning av legitimerade och erfarna sjuksköterskor via telefon oavsett var i världen du befinner dig. När sjuksköterskorna bedömer att behov finns, hänvisar de vidare till lämplig mottagning i vårt nätverk. Via ett 020-nummer får du även hjälp med din vårdplanering. Skandia Vårdplanering fungerar som en länk mellan dig som patient och våra privata vårdgivare. psykiatri och sjuk ymnastik Andra tjänster som ingår i Privatvård Plus är möjlighet till behandling hos en av oss anvisad psykolog eller sjukgymnast i vårt nätverk. 10

11 eftervård och hjälpmedel Försäkringen täcker kostnader för eftervård, konvalescens, rehabilitering och resor. Du får även ersättning för hjälpmedel ordinerade av behörig läkare och som kan anses skälig för skadans eller sjukdomens läkning. kostnads- och av iftsersättnin Ersättning utgår för resor och logi i samband med läkarbesök eller operation. Vid större operation kan ersättningen även omfatta kostnad för medföljande nära anhörig. Privatvård Plus ersätter även patientavgifter inom offentlig vård och kostnader för läkemedel upp till högkostnadsskyddet. ytterli are läkarutlåtande Second opinion _ ytterligare läkarutlåtande innebär att du i vissa fall kan få rätt till ytterligare medicinskt utlåtande av en specialistläkare, om du som patient ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande. vård världen över Med Privatvård Plus är du vid tillfällig utlandsresa försäkrad i 45 dagar från resans utresedatum räknat. Försäkringen är dessutom giltig i hela världen efter tilläggspremie, vilket gör den aktuell för företag med utlandsplacerad personal. in en kostnadsbe ränsnin Skandia Privatvård Plus har ingen kostnadsbegränsning eller självrisk. Försäkringen medger en ansvarstid upp till 5 år dvs den tid under vilken du kan få ersättning eller behandling för ett och samma sjukdoms-/skadetillfälle. 11

12 Skandia Privatvård Excellent när du vill ha det mesta av vård inom räckhåll

13

14 fakta och tjänster Skandia Privatvård Excellent Sjukvårds- och vaccinationsrådgivning Ledsagare vid operationer utanför Norden för hela familjen Efterbehandling och konvalescens Vårdplanering Hemhjälp efter operation Allmän- och specialistläkarvård Rehabilitering Operationer världen över vid behov Hjälpmedel Hälsokontroller Resor och logi Psykiatri-/psykologbehandling Läkemedel Sjukgymnastik Second opinion Missbrukaravvänjning Giltig i hela världen efter tilläggspremie Gäller vid utlandsresa i 60 dagar Kan tecknas från 16 års ålder och livsvarigt Ingen kostnadsbegränsning eller självrisk Möjlighet att teckna motsvarande försäkringsskydd för maka/make/sambo och barn från 16 års ålder Ansvarstid 5 år Vaccinering för försäkrad specialistläkarvård världen över I Privatvård Excellent ingår även Skandia Sjukvårdsrådgivning och Vårdplanering professionell rådgivning av legitimerade och erfarna sjuksköterskor via telefon oavsett var i världen du befinner dig. När sjuksköterskorna bedömer att behov finns, hänvisar de vidare till lämplig mottagning i vårt nätverk. Sjukvårdsrådgivning gäller för samtliga medlemmar i den försäkrades familj. Skandia Vårdplanering fungerar som en länk mellan dig som patient och våra privata vårdgivare. vaccinationsråd ivnin Skandia Privatvård Excellent är vår mest heltäckande privatvårdsförsäkring. Försäkringen öppnar upp för internationella sjukvårdsresurser och personlig service, som normalt ligger utom räckhåll för de flesta av oss. Privatvård Excellent ger dig snabbt tillgång till undersökning, diagnostisering och behandling av läkare vid någon av Skandias Lifelinemottagningar eller av Skandia Vårdplanering anvisad läkare här i Sverige och Norden såväl som i resten av världen. Försäkringen ger dig direkt tillgång till privat specialistvård om du råkar ut för skada eller sjukdom som kräver specialist eller operativt ingrepp. Utan krav på remiss från allmän- eller företagsläkare, anvisar Skandia Vårdplanering dig till privat sjukvårdsmottagning eller specialist beroende på dina behov. Eventuell operation, vård och behandling sker på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Skandia Sjukvårdsråd ivnin Inför en vistelse i utlandet kan samtliga medlemmar i den försäkrades familj få information om både lokala sjukdomsmässiga förhållanden och vilka vaccinationer som krävs för resan. I försäkringen ingår dessutom vaccination för den försäkrade vid utlandsresa när så rekommenderas, influensavaccination och TBE-vaccination. Via ett 020-nummer får du som försäkringstagare även hjälp med din vårdplanering. hälsokontroller och sjuk ymnastik Med Privatvård Excellent genomgår du en hälsokontroll vartannat år från och med 20 års ålder. Kontrollen består av provtagning hos sjuksköterska och läkarundersökning med genomgång av provsvaren. Försäkringen ger dig även möjlighet till behandling hos någon av oss anvisad sjukgymnast i vårt nätverk. 14

15 psykiatri och missbruksavvänjnin En ytterligare tjänst som ingår i försäkringen är möjlighet till behandling av rekommenderad psykolog inom vårt nätverk. Vid missbruk av alkohol, narkotika, medicin eller vid spelberoende, täcker försäkringen även kostnaderna för en oavbruten behandlingsperiod. ledsa are vid operationer Vid operationer utanför Norden får du hjälp med att boka flyg och hotell för dig själv som försäkrad och för medföljande ledsagare. eftervård och hjälpmedel Försäkringen täcker kostnader för eftervård, konvalescens, rehabilitering och resor. Du får även ersättning för hjälpmedel ordinerade av behörig läkare och som kan anses skäliga för skadans eller sjukdomens läkning. kostnads- och av iftsersättnin Ersättning utgår för resor och logi i samband med läkarbesök eller operation. Vid större operation kan ersättningen även omfatta kostnad för medföljande nära anhörig. Privatvård Excellent ersätter även patientavgifter inom offentlig vård och kostnader för läkemedel upp till högkostnadsskyddet. ytterli are läkarutlåtande Second opinion ytterligare läkarutlåtande innebär att du i vissa fall kan få rätt till ytterligare medicinskt utlåtande av en specialistläkare, om du som patient ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande. vård världen över Med Privatvård Excellent är du vid tillfällig utlandsresa försäkrad i 60 dagar från resans utresedatum räknat. Under denna period täcker försäkringen kostnader för läkaroch sjukhusvård. Skulle du därefter av medicinska skäl inte kunna resa hem, gäller försäkringen även till dess ditt tillstånd förbättrats så att hemresan kan ske. Försäkringen är, efter tilläggspremie, dessutom giltig i hela världen, vilket gör den aktuell för företag med utlandsplacerad personal. ingen kostnadsbe ränsnin Skandia Privatvård Excellent har ingen kostnadsbegränsning eller självrisk. Försäkringen medger en ansvarstid upp till 5 år dvs den tid under vilken du kan få ersättning eller behandling för ett och samma sjukdoms-/skadetillfälle. 15

16 sjukhus med det mesta för alla

17 Ett av våra försäkringars främsta argument är tiden. Tiden du sparar genom att slippa onödig väntan på den vårdinsats du behöver för att snabbt bli frisk. Tillgänglighet, specialitet, kvalitet och servicenivå är alla viktiga aspekter, utifrån vilka vi gjort våra val av samarbetspartners. Därför har vi heller inte bara ett sjukhus i vårt nätverk, utan flera stycken. Hög medicinsk kvalitet och hög servicegrad har de alla gemensamt. De flesta erbjuder specialistsjukvård inom de flesta områden. Några av dem har, utöver det, valt att satsa extra mycket på vissa medicinska eller kirurgiska specialiteter. Därför kan det också hända att vi inte i alla lägen rekommenderar dig det sjukhus som är beläget närmast dig, utan det som är bäst på just den sjukdom eller skada du lider av. Om våra olika sjukhus, deras specialiteter och var de ligger kan du läsa om på följande sidor.

18 Stockholm Sophiahemmet Sophiahemmet är ett modernt och välutrustat privatsjukhus, som erbjuder specialistsjukvård i både öppen- och slutenvård. Till sitt förfogande har man en toppmodern röntgenavdelning med datortomografi och MR-kamera, fyra moderna operationssalar och ett nyinrättat dagkirurgiskt centrum med två operationssalar med postoperativ vård och dessutom tre vårdavdelningar. Artro Clinic Artro Clinic ingår i Capiokoncernen och är en av Sveriges största specialistkliniker för idrottsskador och artroskopisk kirurgi. Verksamheten inryms i St Görans sjukhus, beläget i centrala Stockholm. Även om elitidrottsmän och fritidsmotionärer utgör en stor patientgrupp på Artrokliniken välkomnas naturligtvis alla patienter oavsett skadans orsak. Sabbatsber Närsjukhuset Välutrustat sjukhus i centrala Stockholm med bl a specialistläkarmottagning, operationsavdelning, vårdavdelning, röntgen/ MR/ultraljud/DT och laboratorium. Fem operationssalar som är utrustade för avancerad kirurgisk verksamhet samt vårdavdelning för patienter som genomgår större, kirurgiska ingrepp. 18

19 Ersta Sjukhus Sjukhusets största klinik är MagTarm Centrum med såväl kirurgiska som medicinska behandlingsmöjligheter. Vid sjukhuset finns också en intensivvårdsavdelning, samt en modern heldigitaliserad röntgenavdelning. Rehabilitering bedrivs inom områdena neurologi och hjärtsjukdomar. Här finns även tillgång till sjukgymnastik. Ersta sjukhus har en erkänd hospiceavdelning samt öppen och sluten psykiatrivård. Stockholms Specialistvård Stockholms Specialistvård på Löwenströmska sjukhuset, bedriver kirurgisk verksamhet inom följande fem specialiteter: allmänkirurgi, ortopedi, urologi, öronnäsa-hals-sjukdomar och handkirurgi. Operationsverksamheten sker i tre moderna och välutrustade operationssalar. Uppsala Elisabeth Sjukhuset Axess Elisabeth Sjukhuset är ett modernt sjukhus i Uppsala. Sjukhuset erbjuder en högkvalitativ medicinsk och kirurgisk specialistsjukvård inom många områden, speciellt inom ortopedi. Öppenvårdsmottagningen har tillgång till egen röntgen. 19

20 Götebor Carlanderska Sjukhemmet Carlanderska är ett komplett sjukhus, vackert beläget i centrala Göteborg. Här finns de flesta specialiteter inom medicin representerade. Förutom operations- och vårdavdelning, finns öppenvårdsmottagningar samt en väl fungerande medicinsk service i form av röntgen och laboratorium. Örebro Läkar ruppen i Örebro Sjukhuset är beläget i centrala Örebro och erbjuder både öppenoch slutenvård inom en mängd olika specialiteter, till exempel ögonkirurgi, ortopedi, urologi, allmänkirurgi, öron-näsa-hals-sjukdomar och gynekologi. Dessutom finns en sjukgymnastikavdelning och vaccinationsmottagning. Köpenhamn Privathospitalet Hamlet Privathospitalet Hamlet i Köpenhamn har 53 sängplatser, fördelade på 27 enkelrum och13 tvåbäddsrum. Sjukhuset har fyra operationssalar, en operationssal för ögon, en intensivvårdsavdelning för åtta personer och uppvakningsrum. Dessutom har Hamlet kompletta möjligheter att utreda och behandla hjärtpatienter. 20

21 Oslo Helsin fors Europa Røde Kors Klinikk Røde Kors Klinikk i Oslo har laboratorium, röntgen, fyra operationssalar, 30 vårdplatser och ett stort antal öppenvårdsmottagningar inom flera specialistområden. Røde Kors Klinikk ingår i den privata hälsokoncernen Omnia, som också omfattar 10 öppenvårdsmottagningar runt om i Norge. Mehiläinen Mehiläinen i Helsingfors är ett toppmodernt sjukvårdscenter och sjukhus med över 100 läkare inom både allmän- och specialistsjukvård. Även akutmottagning dygnet runt utan tidsbeställning. Bland många av specialistområdena på sjukhuset märks hjärt/kärlkirurgi, starroperationer, ortopedkirurgi (höft och knä) och plastikkirurgi. Altona, St. Geor e & Harbur Som ett komplement till Skandia Privatvårds nordiska nätverk och i samarbete med GerMedic har vi till vårt förfogande tre sjukhus i Hamburg: Altona, St. George och Harburg. Sjukhusen erbjuder bl a högteknologisk kärlkirurgi, avancerad neurokirurgi och cancerbehandling. 21

22 motta nin ar som läker nästan alla sår Det är inte säkert att du alltid behöver ett stort sjukhus för att snabbast få den hjälp du behöver. Vi vill påstå motsatsen. Många gånger är det både snabbare och enklare att besöka någon av våra kompetenta Lifelinemottagningar. Förslagsvis den som ligger närmast där du för tillfället befinner dig. De resurser och den kompetens som våra mottagningar kan erbjuda dig räcker nämligen i de allra flesta fall för att få dig frisk och kry. Våra mottagningar är noga utvalda och då det är många till antalet är chansen också stor att någon ligger nära dig. Tillsammans utgör våra Lifelinemottagningar grundstommen i vårt ständigt växande nätverk av mottagningar och privatsjukhus. 22

23

24 Skandia Privatvård SE Stockholm Besöksadress Sveavägen 38 Sverige T F Försäkrings AB Skandia SCOOTER STHLM 30001:1

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juni 2013 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen:

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen: Förköpsinformation 2016 Sjukvård Olycksfall Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Satsa på Alingsås lasarett! - Det lagom stora sjukhuset Vad Hur Varför Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Framtidens närsjukhus Närsjukhus med specialistuppdrag

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1

Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1 Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1 ALLMÄNNA VILLKOR 1.1 INLEDNING Vid tidpunkten för anslutningen ska kretsen av försäkringsberättigade bestå av personer bosatta (folkbokförda) i Norden

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård april 2012 Dokumentation från dialogen i Gnesta Datum: 24 april 2012 Tid: 18:00 19:30 Plats: Tingshuset, Gnesta Antal deltagare: 26 personer varav 6 landstingspolitiker,

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Seniorreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig över 70 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig upp till 35 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

NU VI BYGGER ETT AV SVERIGES MODERNASTE DJURSJUKHUS för din bästa vän

NU VI BYGGER ETT AV SVERIGES MODERNASTE DJURSJUKHUS för din bästa vän NU VI BYGGER ETT AV SVERIGES MODERNASTE DJURSJUKHUS för din bästa vän OMTANKE ÄR VÅR VIKTIGASTE INVESTERING När man är sjuk är man extra känslig, både för bakterier och omgivning. Man behöver genuin omtanke,

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Innehåll 1 Kravspecifikation 1.1 Kontaktuppgifter... 3 1.2 Pris... 3 1.3 Ansvarstid... 3 1.4 Hälsoprövning...

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Årsberättelse 2014. "Högsta kvalitet och bästa service

Årsberättelse 2014. Högsta kvalitet och bästa service Årsberättelse 214 "Högsta kvalitet och bästa service Beskrivning av SportsMed Carlanderska SportsMed är ett nischföretag som uteslutande bedriver sjukvård inom sektorn Privat sjukvårdsförsäkring inom ortopedi

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring grupp Allmänna villkor 2009 NLH1:01 Försäkringsvillkor Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN

Läs mer

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare Innehåll UNIK försäkring vid olycksfall... 4 Ett exempel: Elin blir skadad när hon cyklar... 6 Vad får Elin av UNIK olycksfallsförsäkring?... 7 Första hjälpen... 7 Sjukhus... 7 Läkare, sjukgymnast... 8

Läs mer

Patientavgifter 2012 respektive 2013

Patientavgifter 2012 respektive 2013 Patientavgifter 2012 respektive 2013 Introduktion Föreliggande uppdrag omfattar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av de nya avgifterna föreslås gälla 1 augusti 2012 för

Läs mer

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare Försäing för privat- praktiserande tandläkare Det här är en branschanpassad försäing för privatpraktiserande tandläkare. Försäingen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och din verksamhet. Läs mer

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 3 April 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det nya numret av Speciellt kan du läsa om: Remissfri bröstmottagning Bättre cancervård i länet

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst PNP-RÅDET Ett

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2325436 Organisationsnr: 212000-0589 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Eksjö kommun

Läs mer

Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar. Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010

Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar. Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010 Så tycker småföretagarna om Sjuklöneansvaret - ett sjukt ansvar Undersökning FöretagarFörbundets webbpanel januari 2010 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes via webbenkäter under 72 timmar

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

För dig upp till 35 år. Ungdomsreseförsäkring

För dig upp till 35 år. Ungdomsreseförsäkring För dig upp till 35 år Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Ungdomsreseförsäkring får

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Vårdgarantin. Vårdgarantin

Vårdgarantin. Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Landstinget Gävleborg arbetar för att erbjuda en säker vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet. Vårdgarantin reglerar inte om eller vilken vård som ska ges,

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen I samband med att Reumatikerförbundet under 2004 fokuserar på behovet av rehabilitering, har Reumatikertidningen tagit pulsen på den svenska rehabiliteringen.

Läs mer

Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se

Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se valladjurklinik presentation 9 okt 09.indd 1 2009-10-11 17:12:28 Det krävs kunskap och omtanke för att ta hand om ett djur. På Valla Djurklinik

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE Carina Nordqvist Falk 1 Olika möjligheter för regionen att bedriva vård på Egen regi Upphandlad enligt LoU Upphandlad enligt LoV Verksamhetsbidrag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 november 2011 1181/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011 I enlighet med social-

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv 2015 SUS Malmö ålder 20-74 292028 2015 SUS Malmö ålder 75+ 31653 2020 Sus Malmö ålder 20-74 308946 2020 Sus Malmö ålder 75+ 35506 2030 Sus Malmö ålder

Läs mer

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 1 De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 Tillsammans med Per Lagheim från Locum i Stockholm kommer vi att här redovisa två svenska

Läs mer

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården Ett utvecklingsområde FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE Låt oss vara tydliga: vi saknar fackkompetens inom hälso- och sjukvård. Vi säger detta med förhoppningen att läsare

Läs mer

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna INGRESS I november börjar TV4 sända 16 nyproducerade avsnitt av Veterinärerna. Succéserien som nu är inne på sin åttonde säsong har ofta uppemot en

Läs mer

Behandlings-/Vårdprogram

Behandlings-/Vårdprogram Behandlings-/Vårdprogram Patienter med behandlingsresistenta smärttillstånd och ett opioidberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroendepsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Remiss från vårdcentralen till akutmottagningen - vad händer sedan?

Remiss från vårdcentralen till akutmottagningen - vad händer sedan? Remiss från vårdcentralen till akutmottagningen - vad händer sedan? Uppföljning av akutremisser från LidingöDoktorn. Kit Melgaard Brevik, ST-läkare LidingöDoktorn Vetenskaplig handledare: Eva Toth-Pal,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Välkommen till Örebro läns landsting

Välkommen till Örebro läns landsting Välkommen till Örebro läns landsting 1 Här finns vi Norge Finland Danmark Sverige Örebro län ligger mitt i Sverige. Från Örebro är det är ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Fakta om

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll Kravspecifikation Innehåll 1 Kravspecifikation... 2 1.1 Kontaktuppgifter... 2 1.2 Pris... 2 1.3 Ansvarstid... 2 1.4 Hälsoprövning... 2 1.5 Undantag... 2 1.6 Giltighetstid... 3 1.7 Teckningstid... 3 1.8

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt Sammanträdesplats Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget

Läs mer

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv PrivatAccess Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv Vi hjälper våra kunder att bli friskare Vi är ett försäkringsföretag som bryr oss om våra kunder och deras hälsa. Vi erbjuder kloka och förebyggande

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-07 Så vill vi utveckla närsjukvården Mark - Svenljunga 2 (8) Innehållsförteckning Närsjukvård Mark - Svenljunga... 3 Vad vill Socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

REHAB Förköpsinformation

REHAB Förköpsinformation REHAB Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Respondenter: Marita / Operativa avdelningen Inger / Operationsavdelningen Katja / Operationsavdelningen INNEHÅLL Inledning

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer