Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124"

Transkript

1 Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida Avsnitt 1. INLEDNING 1-1. Värmeskåp Egenskaper Skötsel Hjälp Säkerhet Avsnitt 2. INSTALLATION 2-1. Inledning Packa upp HEC 3 och 4 Anvisningar för installation av hyllor HEC 2 Anvisningar för installation av hyllor Installera eller byta ut lysrör Placering Skåpets dimensioner Elektrisk anslutning Avsnitt 3. Avsnitt 4. DRIFT -3. Inledning Driftsreglage Start Drift med produkter Rengöringsförfaranden FELSÖKNING 4-1. Felsökningsguide Felkod ORDLISTA... G-1 FM Revised i

3 AVSNITT 1. INLEDNING 1-1. VÄRMESKÅP Henny Penny-värmeskåpet är en grundläggande livsmedelsproduktionsutrustningsenhet utformad för att hålla heta paketerade livsmedel vid rätt temperatur i kommersiella livsmedelsverksamheter. Detta skåp bibehåller det varma livsmedlets kvalitet medan det håller en konstant temperatur EGENSKAPER Lätt att rengöra Elektroniskt styrd temperatur Avtagbara hyllor Elektriska komponenter lätt åtkomliga Tillverkat av rostfritt stål Nätsladden kan riktas på olika sätt

4 1-3. SKÖTSEL Liksom all livsmedelsserviceutrustning, kräver Henny Penny-värmeskåpet skötsel och underhåll. I denna bruksanvisning finns kraven på underhåll och rengöring. De måste alltid vara en regelbunden del av enhetens drift HJÄLP Om du behöver hjälp ska du ringa till din lokala Henny Penny-distrubutör eller ring Henny Penny Corp eller SÄKERHET Det enda sättet att säkerställa säker drift av Henny Penny-värmeskåpet är att fullständigt förstå förfaranden för rätt installation, drift och underhåll. Anvisningarna i denna bruksanvisning har skapats för att hjälpa dig lära dig riktiga förfaranden. Där information är särskilt viktig eller är säkerhetsrelaterad används orden OBS, VIKTIGT eller VARNING. Betydelse SÄKERHETSVARNINGSSYMBOL används tillsammans med FARA, VARNING eller VIKTIGT vilket markerar faran som en typ av personskada. OBS! används till att framhäva speciellt viktig information. VIKTIGT använt utan säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i skada på egendom. VIKTIGT använt med säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i mindre eller moderat skada. VARNING använt med säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i död eller allvarlig skada

5 AVSNITT 2. INSTALLATION 2-1. INLEDNING Detta avsnitt ger installationsanvisningarna för Henny Penny-värmeskåpet. Installation av denna enhet bör utföras endast av en kvalificerad servicetekniker. Punktera inte enhetens hölje med borrar eller skruvar då du kan skada komponenter eller få en elektrisk stöt PACKA UPP Henny Penny-värmeskåpet har blivit testat, inspekterat och omsorgsfullt packat för att säkerställa att det når sin destination i bästa möjliga skick. Enheten har bultats fast vid ett träunderlägg. Alla delar har packats in och tejpats på insidan av enheten. Enheten har sedan packats inuti en tredubbel wellpappkartong med tillräcklig fyllnad för att hålla för normal frakt. Alla fraktskador måste noteras i närvaro av leveransagenten och signeras innan han eller hon ger sig av. När du ska ta ur Henny Penny-skåpet ur kartongen måste du: 1. Skära av banden försiktigt. 2. Öppna kartongen och ta bort emballaget. 3. Lyfta bort kartongen från enheten. 4. Ta bort fyra bultar som håller enheten vid träunderlägget. 5. Installera ben på enhet om tillgängliga (extra). Undvik att göra sönder sidoglaset eller att skada enheten genom att lägga den på baksidan, inte på sidan, när du installerar benen. Installera benen innan du installerar hyllorna

6 2-2. PACKA UPP (FORTSÄTTNING) Figur Packa upp och installera hyllorna. a. Kroka i hyllornas konsoler i slitsarna i den bakre väggen inuti enheten. Titta på bilden på nästa sida (figur 2-5 och 2-6) hur slitsarna ska ordnas för 2, 3 eller 4 hyllenheter. b. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss skruven som säkrar hyllkontaktskyddet och ta bort skyddet. Fig c. Dra skyddet av behållarna på båda sidorna av hyllorna. Figur 2-1. d. Rikta in spetsarna på pluggen med hålen i uttaget och tryck in pluggarna ordentligt i behållarna. Figur 2-2. e. För in kanten på hyllkontaktskyddet i skåran i bakpanelen och skruva fast skyddet med samma skruv som avlägsnades i steg b. Se fig Pluggarna måste sitta ordentligt fast i behållarna för att lamporna och hyllvärmarna ska fungera. 7. Installera lysrören. Se avsnittet Installera eller byta ut lysrör. 8. Ta bort botteninsatserna och dra bort pappemballaget som sitter runt elementen i botten av enheten. Figur 2-2 Undvik brand genom att ta bort de tre korrugerade fraktstöden placerade under dessa inlägg, allt synligt paketeringsmaterial, tejp och uppackningsanvisningarna innan du kör enheten. 9. Dra av eventuellt skyddsmaterial från skåpets utsida. Figur 2-3 Var försiktig när du flyttar skåpet så att du undviker att skada dig. 10. När hyllorna och hyllamporna är installerade och förpackningsmaterialet borttaget är enheten klar att köras. Figur

7 2-3. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV HYLLOR I VÄRMESKÅP HEC 3 OCH 4 Ritningen nedan visar hur slitsarna är arrangerade (höger och vänster) för värmeskåpets hyllkonsoler. Linjerna pekar på slitsarna som den översta spetsen av konsolen passar in i. Översta hyllan - enhet med 4 hyllor Översta hyllan - enhet med 3 hyllor 3:e hyllan - enhet med 4 hyllor 2:a hyllan - enhet med 3 hyllor 2:a hyllan - enhet med 4 hyllor 1:a hyllan - enhet med 3 hyllor 1:a hyllan - enhet med 4 hyllor Figur

8 2-4. ANVISNINGAR FÖR IN- STALLATION AV HYLLOR I VÄRMESKÅP HEC 2 Ritningen nedan visar hur slitsarna är arrangerade (höger och vänster) för värmeskåpets hyllkonsoler. Linjerna pekar på slitsarna som den översta spetsen av konsolen passar in i. 2:a hyllan (rekommenderar) 1:a hyllan (rekommenderar) Figur

9 2-5. INSTALLERA ELLER BYTA UT LYSRÖREN Denna lampa har utformats för att inte gå sönder och måste ersättas med Promolux del nr 12521C (Henny Penny del nr BL01-019) för att fortsätta att uppfylla NSF:s (National Sanitation Foundation, USA) standarder. Använd maximum 21 watt, T5 lysrör. 1. Se till att strömmen till enheten är avstängd och låt enheten kallna. Figur 2-7 Undvik elektrisk stöt och brännskador genom att koppla ur strömmen och låta enheten kallna innan du byter lampa. 2. Ta bort skruvarna som håller fast lamphållarna med en krysskruvmejsel och ta bort hållarna. Figur Om du byter ut en trasig lampa ska du försiktigt vrida lampan ur fattningarna. 4. Installera den nya lampan genom att försiktigt vrida lampan in i fattningen och knäppa den på plats. Upprepa för varje hylla. 5. Installera lamphållarna och slå på strömmen så är enheten är klar att köras PLACERING Enheten bör placeras i ett område där den lätt kan fyllas och tömmas. Skåpet måste vara vågrätt för att fungera riktigt. Om Henny Penny-värmeskåpet inte har ben, nivellera det och lägg en sträng silikongummi (silikon eller motsvarande tätningsmedel måste vara ett material som visas i NSF:s listor) runt enheten så att den tätas mot golvet SKÅPETS DIMENSIONER Bredd Höjd Djup HEC tum 71 tum 31tum (94 cm) (180,3 cm) (80 cm) HEC tum 71 tum 31 tum (124,5 cm) (180,3 cm) (80 cm) 77 tum (195,6 cm med ben) HEC tum 56 tum 31 in. (940 mm) (142,2 cm) (80 cm) HEC tum 56 tum 31 in. (124,5 cm) (142,2 cm) (80 cm) (62 tum (157,4 cm) med ben)

10 2-8. ELEKTRISK ANSLUTNING Värmeskåpet är tillgängligt från fabriken för antingen 208, 240, eller V växelström. Märkplåten, som är placerad på enhetens kontrollpanel, visar rätt spänning Enheten kräver ett jordat uttag med en separat elektrisk ledning som är skyddad av en säkring eller överspänningsbrytare med rätt kapacitet. Denna enhet måste vara tillräckligt och säkert jordad. Se lokala elektriska koder för korrekta jordningsförfaranden. Om enheten inte är tillräckligt jordad kan det leda till elektrisk stöt. För att undvika elektriska stötar måste denna apparat utrustas med en extern överspänningsbrytare som kopplar loss alla icke jordade (ojordade) ledare. För att förhindra risk för elchock ska denna utrustning vara förbunden till annan utrustning och beröringsbarar metallytor i närheten med en ledare för potentialutjämning. Denna utrustning är försedd med en skruvanslutning för detta ändamål. Skruvanslutningen för potentialutjämning är märkt med följande symbol Elektriska data för värmeskåpet, modell HEC-103/HEC-104 visas i tabellen nedan. Modellnummer Fas Volt Watt Amp HEC-104 (3 hyllor) ,4 HEC-104 (3 hyllor) ,8 HEC-104 (3 hyllor) ,6 HEC-104 (4 hyllor) ,7 HEC-104 (4 hyllor) ,9 HEC-104 (4 hyllor) ,6 HEC-103 (3 hyllor) ,5 HEC-103 (3 hyllor) ,4 HEC-103 (3 hyllor) ,4 HEC-103 (4 hyllor) ,2 HEC-103 (4 hyllor) ,6 HEC-103 (4 hyllor) ,4 HEC-123 (2 hyllor) ,2 HEC-123 (2 hyllor) ,8 HEC-123 (2 hyllor) ,2 HEC-124 (2 hyllor) ,7 HEC-124 (2 hyllor) ,2 HEC-124 (2 hyllor) ,

11 AVSNITT 3. DRIFT 3-1. INLEDNING Detta avsnitt förklarar alla reglage tillsammans med driftsförfaranden och dagligt underhåll. Läs inledningen och avsnitten om installation och drift innan du kör enheten. Kom åt reglagen genom att ta bort den nedersta frontpanelen genom att dra ut ett av panelens hörn och knäppa av det från klämman DRIFTSREGLAGE Figur Objekt Beskrivning Funktion Nr Nr visas _ Strömbrytare En vippkontakt som skickar elektrisk ström till driftskomponenterna inte och lyser när den är påslagen Digital display Visar skåpets temperatur, klockinställningar, felkod och valen i Programläget Tryck på denna knapp när du vill ställa in basvärmevärden och växla genom Programläget Lyser när värmen är på för den speciella hyllan Ställ in motsvarande värmevärde för hyllan genom att trycka på och hålla nere denna knapp; exempel.: tryck och håll nere för att ställa in översta hyllans värmevärde; hyllknapparna 1 till 4 används också i det speciella programläget för att slå på och stänga av och värmen för varje hylla (endast 3 knappar på modell HEC-103) Används till att ställa in hyllornas och basens värmevärden; tryck och håll nere medan du slår på strömbrytaren så öppnas det speciella programläget; används i det speciella programläget för att stänga av och på värme eller Ett diagram som visar vilken hyllknapp som styr vilken hylla, exempel: ställ in översta hyllans värmevärden genom att trycka och hålla nere

12 3-2. DRIFTSREGLAGE (fortsättning) HEC-103 & HEC HEC-123 & HEC

13 3-3. START Innan du använder värmeskåpet ska du rengöra det grundligt enligt anvisningarna i avsnittet Rengöringsförfaranden i denna bruksanvisning. 1. Vrid strömbrytaren till läget PÅ. 2. Om värmevärdena för hyllorna inte har ställts in ska du dra ut ett av nedersta frontpanelens hörn och knäppa av det från enheten för att komma åt reglagen. 3. Tryck och håll nere och använd till att ställa in bas- eller bottenhyllans värmevärde. Det kan ställas in från AV till högst 10. De övre värmeinställningarna är 1, 2, 3, etc. 1 betyder att värmen är på 10 % av tiden, 10 betyder att värmen är på 100 % av tiden. Om LOC visas på displayen när du försöker ställa in värmevärdet, betyder detta att reglagen är låsta (locked = låst) och inställningarna kan inte ändras förrän de låsts upp i det speciella programläget. 4. Tryck och håll nere varje hyllknapp (1 till 4) och använd till att ställa in värmevärdet för varje motsvarande hylla. Dessa kan ställas in från AV till högst 10. Använd diagrammet under knapparna för att ta reda på vilken knapp som styr vilken hylla. Exempel: Ställ in översta hyllans värmevärden genom att trycka och hålla nere. En värmevärdeinställning på 8 för basen och alla hyllor rekommenderas för färdigförpackade hela kycklingar. 5. När reglagen är inställda sätter du tillbaka frontpanelen genom att rikta in klämmorna och knäppa dem på plats ordentligt. 6. Låt enheten värmas upp i ungefär 30 minuter. 7. Färdigförpackade livsmedelsprodukter kan nu placeras på varje hylla. Alla hyllytor är heta! Du kan bränna dig!

14 3-4. DRIFT MED PRODUKTER 1. Placera de heta, färdigförpackade produkterna på var och en av hyllorna. Vi rekommenderar inte att färdigförpackade produkter staplas eftersom kvaliteten då inte kan garanteras. 2. Servera först den produkt som varit i skåpet längst ENGÖRINGSFÖRFARANDEN 1. Vrid strömbrytaren till AV. 2. Stäng av strömmen till skåpet. Undvik brännskador genom att låta enheten kallna innan du rengör den. 3. Öppna dörrarna och ta ut all produkt ur skåpet. 4. Torka varje hylla med en mjuk trasa, tvål och vatten. Basens paneler (bottenhyllan) kan tas bort för grundligare rengöring. Hålen i mitten av varje panel gör det lättare att ta bort panelerna. 6. Rengör skåpet med en fuktig trasa. 7. Rengör sidoglaset med glasrengöringsmedel som inte lämnar strimmor och en mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel. Använd inte stålull, andra slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller kemikalierna klor, brom, jod eller ammoniak, eftersom dessa ämnen försämrar det rostfria stålet, förkortar enhetens livslängd och repar den svarta beläggningen på sidoglaset. Använd inte en vattenstråle (tryckspruta) till att rengöra enheten. Det kan orsaka att komponenterna inte fungerar. 8. Låt enheten torka grundligt innan du lägger in mer produkt

15 3-6. DET SPECIELLA PROGRAM-LÄGET Detta läge inkluderar funktionen låsa/låsa upp, styra initialisering och testning av värmeeffekter och displayer. 1. Stäng av strömbrytaren. 2. Tryck och håll nere båda medan du slår på strömbrytaren. 3. SP visas på displayen, följt av P=L eller P=U. 4. Tryck på för att antingen låsa ( P=L ) eller låsa upp ( P=U ) reglagen. Om du låser reglagen kan ingen ändra hyllornas värmevärden förrän reglagen har låsts upp. 5. Tryck på. 6. In visas på displayen Återinitialisera reglagen genom att trycka och hålla nere eller. Detta ställer in alla värmeinställningar på AV, eller på fabriksinställda i parametrar. In3, In2, In1 visas på displayen, följt av In-, SyS, som visar att initialiseringen är klar. 7. Tryck på. 8. OP visas på displayen. Stäng av och slå på värme för varje hylla genom trycka på och släppa hyllornas knappar (1 till 4). Stäng av och slå på basens värme genom att trycka på och släppa. Stäng av och slå på alla displayer och all värme genom att trycka på. 9. Avsluta det speciella programläget genom att trycka och hålla nere. Avsluta det speciella programläget när som helst genom att trycka och hålla nere.. Om du inte tryckt på några knappar under 1 minut, avslutar reglagen automatiskt det speciella programläget

16 4-1. FELSÖKNINGSGUIDE AVSNITT 4. FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Produkten håller inte temperaturen Hyllans värmevärden är inte tillräckligt höga Produkten är inte het när den placeras i skåpet Ställ in högre värmevärden i reglagen Placera färdigförpackad het mat i skåpet Med strömbrytaren på är Öppna kretsen Kontrollera att enheten är enheten fullständigt ur ansluten till nätet. funktion (INGEN STRÖM) Kontrollera brytare eller säkring vid strömlådan Kontrollera kontrollpanelens säkringar bakom den understa frontpanelen Hyllan värms inte Hyllan är inte ansluten till uttaget Kontrollera att hyllans kontakt är på rätt sätt ordentligt intryckt i uttaget, inuti skåpet Lampan är inte tänd Hyllan är inte ansluten till uttaget på rätt sätt Kontrollera att hyllans plugg är ordentligt intryckt i uttaget, inuti enheten 4-2. FELKOD DISPLAY ORSAK ÅTGÄRD PÅ PANELEN E04 Manövertavlan är överhettad Stäng av och slå på enheten igen. Om displayen visar E04, blir manövertavlan för het; se till att enheten inte överhettas E41 Minnet är hoprört Stäng av enheten och slå på den igen. Om E41 fortfarande visas på displayen ska du initiera moderkortet; om E41 fortsätter ska du byta ut manöverkortet

17 O R D L I S T A HENNY PENNY VÄRMESKÅP avkalkningsmedel börvärde brickstöd brytare för ventil dräneringsventil flottörströmbrytare frånslagspunkt för slut på vatten fuktighetsgivare fuktighetsinställning givarklämma koncentrationsringsenhet kontrollpanel lägsta hålltemperatur LED livsmedelsgivare luftrör lufttemperaturgivare modul parametrar ett rengöringsmedel som används till ta bort kalkavlagringar i vattentråget en förinställd temperatur eller fuktighet; börvärdet är en programmerbar funktion skenor, fästa vid luftrören så att brickor med produkt kan hållas i enheten ett reglage som automatiskt öppnar och stänger ventilen på skåpets baksida för att hålla den förinställda fuktighetsnivån en enhet genom vilken vattnet dräneras från vattentråget till ett grunt tråg på golvet; ventilen måste vara stängd medan enheten används om fuktighet önskas en apparat som känner av låg vattennivå i vattentråget en förinställd temperatur vid vilken en sensor varnar operatören att vattentråget behöver fyllas på en apparat som mäter fuktighetsprocent inne i skåpet när det används en förinställd fuktighetsnivå vid vilken skåpet körs; denna inställning är programmerad i fabriken men kan ändras i fältet en metallhållare som fästs vid kontrollpanelens utsida för att hålla livsmedelsgivaren när den inte används; klämman är ett extra tillbehör en metallenhet placerad i vattentråget i botten av enheten som hjälper till att hålla en jämn fuktighetsnivå inne i skåpet komponenterna som styr enhetens driftsystem; panelen är placerad överst på skåpets främre yta den lägsta säkra temperatur vid vilken livsmedelsprodukter kan hållas för mänsklig konsumtion en elektronisk lampa på kontrollpanelen en givare, placerad utanför skåpet som, när den sätts in i produkten, meddelar produktens temperatur till kontrollpanelen kanaler i enheten, fästa vid insidans sidor, som leder den heta luften mot botten av enheten och vanligtvis har brickstöd fästa vid dem en rund anordning, placerad på insidan av skåpet som mäter lufttemperaturen i skåpet och skickar denna information till kontrollpanelen den borttagbara översta delen av skåpet som innehåller hela driftsystemet en förinställd grupp av börvärden utformade för att hålla speciella livsmedelsprodukter vid viss temperatur och fuktighetsnivå G-1 603

18 produktens lastkapacitet provfunktion referenspunkt för vattenbyte i tråget relativ fuktighet sensor för varmvattenberedaren strömbrytare systeminitialisering temperaturinställning tryckspruta uttag för livsmedelsgivare vattenfyllningslinje vattenstråle vattentråg ventilerade paneler det högsta rekommenderade antal kilo livsmedelsprodukter som säkert kan förvaras i skåpet ett program som används för att låta bröd jäsa en förinställd temperatur vid vilken en sensor varnar operatören att vattentråget har för mycket kalkavlagringar fuktighetsnivån utanför skåpet en del i varmvattenberedaren som skickar ett meddelande till reglagen när vattentråget är fyllt med kalk eller tomt PÅ/AV-brytaren som skickar ström till enhetens driftsystem; denna brytare stänger inte av den elektriska strömmen från väggen till enheten en programprocess som återställer fabriksinställningar en förinställd temperatur till vilken skåpet värms upp; denna inställning är programmerad i fabriken men kan ändras i fältet en apparat som skjuter en vattenström under tryck; denna apparat får INTE användas till att rengöra ett värmeskåp anslutningen där livsmedelsgivaren sätts i för att kommunicera med kontrollpanelen linjen markerad på insidan av vattentråget som visar maximal vattennivå för att förhindra att vatten rinner ut på golvet en apparat som skjuter en vattenström under tryck; denna typ av apparat får INTE användas till att rengöra ett värmeskåp området i skåpet som håller vatten för att skapa fuktighet inuti skåpet öppningar på skåpet som gör att luft kommer åt på sidorna och baksidan av modulen 503 G-2

Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK

Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK Modell HMR-107 Modell HMR-106 Modell HMR-105 Modell HMR-104 Modell HMR-103 SERVICEHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sidan Avsnitt 1. INLEDNING...1-1 1-1. Heated Merchandiser...1-1 1-2. Funktioner...1-1

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

SW Gasolspis och bänkspis

SW Gasolspis och bänkspis SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Badrumselement med handdukstork

Badrumselement med handdukstork Badrumselement med handdukstork Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- och ETG100A-serien Bilden är endast avsedd som referens. Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i kartongen. Läs

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

BASIC SAUNA COLLECTION

BASIC SAUNA COLLECTION BASIC SAUNA COLLECTION SV Monteringsanvisningar för bastu S1212B S1515B S1515RB S1812B S2015B S2015RB S2020B S2020RB 22112006 SV Läs igenom monteringsanvisningarna innan du börjar montera bastun. Dessa

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer