Årsredovisning KVD Kvarndammen Gruppen AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

2 innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon 9 Värderingar 9 KVD Norge 10 Vi tar ansvar 10 Medarbetarna är KVD 11 KVD Kvarndammen Styrelse 13 Ledning 14 Flerårsöversikt 15 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning, koncernen 19 Rapport över finansiell ställning, koncernen 20 Rapport över förändringar i eget kapital, 21 Rapport över kassaflöden, koncernen 22 Resultaträkning, moderbolaget 23 Balansräkning, moderbolaget 24 Förändringar i eget kapital, moderbolaget 25 Rapport över kassaflöden, moderbolaget 26 Tilläggsupplysningar och noter 27 Revisionsberättelse 42 KVD Kvarndammen är Nordens största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar, maskiner och tunga fordon. Företaget grundades 1991 och driver marknadsplatserna kvd.se, kvdnorge.no och kvdauctions.com där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. Varje år säljs över personbilar och över maskiner och tunga fordon via kvd.se. I KVDkoncernen ingår dessutom Sveriges största värderingssajt för personbilar och lätta lastbilar Bilpriser.se är Sveriges ledande värderingssajt för personbilar och lätta lastbilar. Under året värderades 17,5 miljoner fordon på sajten. Målgruppen är både privatpersoner och professionella användare. 2 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

3 2012 i sammanfattning 2012 i sammanfattning Total försäljning TSEK på kvarndammen.se KVD har 11 anläggningar runt om i Sverige samt en anläggning i Oslo i Norge. Luleå 0 Östersund Sundsvall KVD:s omsättning och resultat För att skapa jämförbarhet redovisas jämförelsetal i ovan tabell utifrån proformerade siffror då nuvarande koncern uppstod under År Nettoomsättning TSEK EBITA Rörelsemarginal % * 14 Oslo Kungälv Kållered Landskrona Upplands Väsby Åkersberga Strängnäs Linköping Vimmerby * Under 2012 belastades koncernens resultat med uppstartskostnader i Norge med 9 Mkr. Under 2012 ökade försäljningen på marknadsplatsen kvd.se och även antalet genomförda värderingar på företagets värderingstjänst Bilpriser.se. Hösten 2012 etablerade sig KVD i Norge och gick in på den privata marknaden för begagnade bilar. År 2012 uppgick försäljningen på kvd.se till ett totalt värde av 2,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med På nätauktionerna såldes totalt objekt, varav fordon och maskiner och andra objekt. Auktionsobjektens snittförsäljningsvärde ökade under året, vilket beror på att fler stora maskiner sålts i kombination med att antalet objekt av mindre värde blivit färre. Hösten 2012 öppnade KVD sin försäljningstjänst för privatpersoner och volymerna av privatägda bilar ökade successivt under året. Marknadsplatsen kvd.se hade under 2012 i genomsnitt unika besökare per vecka. Värderingarna av personbilar och lätta lastbilar som görs med hjälp av värderingssajten Bilpriser.se har blivit betydligt fler under året och totalt gjordes 17,5 miljoner värderingar, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. För maskiner och tunga fordon har det under året skapats en funktion med automatiserad budgivning, vilken ger köparna möjlighet att delta i budgivningen även om de inte har möjlighet att sitta vid datorn. KVD inledde sin utlandssatsning genom att etablerade sig i Norge. Den första anläggningen öppnade i Oslo och till den rekryterades norsk personal. Första norska auktionen genomfördes i november med ett gott resultat. En ny KVD-anläggning öppnades i Sundsvall. Anläggningen är en filial som drivs av ett fristående partnerföretag. KVD arbetar systematiskt med CR, Corporate Responsibility, och miljöfrågorna är prioriterade. Under året har samtliga anläggningar genomgått en miljööversyn med syfte att ytterligare minska verksamhetens miljöbelastning samt att säkerställa att verksamheten uppfyller lagar och förordningar. Antalet anställda var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. KVD hade i början av året 177 anställda, varav 51 kvinnor, och i december 184 anställda, varav 52 kvinnor. Under andra halvåret så avyttrades två fastigheter och i december såldes den resterande ägarandelen om 20 procent i värderingsbolaget Marknadspriser i Sverige AB. Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

4 VD har ordet Att skapa värde KVD har utvecklats mycket de senaste åren och 2012 var inte något undantag. Vi kommer fortsätta vara den främsta marknads platsen för affärer med bilar, tunga fordon och maskiner. Därför utvecklar och förbättrar vi hela tiden våra tjänster för att säkerställa att vi skapar mervärde för våra kunder; både säljare och köpare. Marknadsmässiga priser KVD tillhandahåller en trygg marknadsplats där seriösa köpare och seriösa säljare kan mötas och på ett enkelt sätt göra goda affärer. Vi ser till att allt går rätt till och hjälper både säljare och köpare genom hela affären. Vi är experter på det vi gör och vi drivs av att ständigt göra det ännu bättre. Att över 95 procent av våra köpare inte har sett objektet de köper, utan litar på våra noggranna tester och objektiva beskrivningar, visar på ett förtroende. Vi är tacksamma för det förtroendet och vet samtidigt att det måste förvaltas. Krav och förväntningar förändras och vi måste vara lyhörda och förstå våra säljande och köpande kunders behov. Underlätta för köparna så skapas köpkraft åt säljarna Genom att göra auktioner och objekt mer lättillgängliga attraherar vi fler köpare och stärker på så vis köpkraften för våra säljare. Ett sätt vi gör detta på är att underlätta köpet genom att hjälpa till med finansieringar, garantier, försäkringar och transporter. Ett annat sätt är att hela tiden utveckla och förbättra våra tjänster och vår service. Under 2012 har vi lanserat flera nyheter som underlättar för våra köpare. Några av dessa är funktionen autobud på tunga fordon, maskiner och överskottsvaror; fler tillfällen för kvällsauktioner; lördagsvisningar på våra tre största auktionsanläggningar; en transportlösning för maskiner och sms-aviseringar. Underlätta för säljarna så får köparna fler attraktiva objekt För våra säljande kunder är det viktigt att affären går enkelt och att de hos oss får ett högre nettovärde än genom andra säljkanaler. Marknadsplatsens starka köpkraft gör att säljarna får bra betalt för sina objekt och vårt kontinuerliga arbete med att förenkla försäljningen, hålla kostnaderna nere och optimera tiden från beställning till slutfört uppdrag, gör att säljarna behöver lägga ner mindre tid på försäljningen. Nya marknader Förutom att hela tiden utveckla och förbättra våra befintliga tjänster och erbjudanden är det viktigt att vi utvecklar företaget genom att se oss om efter nya marknader. Under 2012 gick vi in på den privata marknaden för begagnade bilar och gjorde det möjligt för privatpersoner att sälja sin bil genom oss. Det öppnar ett nytt segment av bilar och säljare och kommer dessutom öka köpkraften på kvd.se, eftersom det blir enklare för våra kunder att göra sig av med sin gamla bil när de har ropat in en ny. Under hösten började vi också vår internationella expansion genom att etablera oss i Norge. Det är en spännande satsning som börjat bra. Inom några år ska vi vara ett självklart val för alla som vill köpa eller sälja en begagnad bil i Norge var ett händelserikt år och det kommer 2013 också att bli. Bland annat kommer vår hemsida få ett helt nytt utseende och flera nya funktioner. Det är en viktig del i vårt arbete att säkerställa att våra köpare och säljare gör en bra affär på ett enkelt sätt. Ulrika Drotz Molin, VD Vi är experter på det vi gör och drivs av att ständigt göra det bättre Ulrika Drotz Molin VD för KVD Kvarndammen AB 4 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

5 Vision I köparens och säljarens intresse KVD är en oberoende marknadsplats som erbjuder trygghet för både köpare och säljare av varor av högre värde, där samtliga varor testas och betalning sker under kontrollerade former. KVD säljer inga egna objekt utan förmedlar andras. Detta ger KVD en oberoende ställning som gör det möjligt att ta vara på både köparens och säljarens intressen. Martin Olsson, Servicetekniker på KVDs anläggning i Kungälv. KVD för samman seriösa säljare och seriösa köpare och hjälper dem att genomföra trygga affärer med varandra. Säljarna väljer KVD för enkelheten, den starka köpkraften på kvd.se och för att de får ett större värde än via andra försäljningskanaler. KVD vision KVD ska vara förstahandsvalet för alla som säljer eller köper varor av högre värde KVD tar hand om hela affären, från första samtalet till dess att pengarna från försäljningen finns på säljarens konto. Det noggranna KVD-testet som genomförs av alla varor uppskattas också av säljarna. Det ökar marknadsplatsens tro värdighet och köparens trygghet vilket bidrar till den starka köpkraften. KVD hjälper också köparen genom hela köpet. Dels genom att alla objekt som förmedlas via KVD testas noggrant och objektivt, och dels att allt som kommer fram vid testerna och som har betydelse för köparna redovisas öppet på kvd.se. Det gör att köparna känner sig trygga att lägga marknadsmässiga bud på bilar och maskiner, även om de inte har sett objekten i verkligheten. KVD hjälper också köparen med pappersarbete och erbjuder prisvärda finansieringslösningar, garantier, försäkringar och transporter. Hela köp- och säljprocessen är fullständigt transparent, till fördel för såväl säljare och köpare. Båda parter kan följa budgivningen i realtid och omedelbart se när ett nytt bud läggs. På så vis gör KVD försäljningsprocessen enkel, riskfri och lönsam för både köpare och säljare. Finansbolag Företag Privatpersoner Banker På bilpriser.se kan såväl företag som privatpersoner värdera personbilar och lätta lastbilar. Myndigheter Kommuner Försäkringsbolag Konkursförvaltare Uppdragsgivarna lämnar försäljningsuppdrag till KVD KVD med marknadsplatsen kvarndammen.se Privatpersoner och näringsidkare i Sverige och utomlands köper objekten KVD gör noggranna tester av alla objekt som förmedlas och beskriver dessa objektivt på hemsidan. Detta i kombination med en enkel och kostnadseffektiv transaktion och en säker finansiell lösning, skapar en trygg handelsplats som tar till vara på både säljarens och köparens intressen. Affärsmodellen skapar stark köpkraft, vilket är av stort värde för de kunder som har objekt att sälja och som även leder till en välfylld marknadsplats med objekt av god kvalitet, vilket är av stort värde för de kunder som vill köpa. Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

6 ökad köpkraft Tillgänglighet ökar köpkraften Att sälja över 500 bilar och 120 tunga fordon och maskiner varje vecka året om, kräver en marknadsplats med stark köpkraft. Kvd.se får sin köpkraft av att den innehåller intressanta objekt som har testats noggrant. Köpkraften byggs också av tillgänglighet, vilket har varit i fokus under Hemsidan kvd.se hade i genomsnitt drygt unika besökare per vecka under Den högsta besökssiffran noterades vecka 48 då KVD sålde ett antal unika bilar från Saab Automobiles konkursbo. Möjlighet att delta i budgivningen även om de inte sitter vid en dator. Ökad tillgänglighet För att öka köpkraften är det viktigt att det är enkelt för säljare och köpare att vara med på auktionerna och ta sig till de anläggningar där objekten står. Under 2012 infördes därför flera nyheter för att öka denna tillgänglighet. KVD har under året utökat visningstiderna på anläggningarna i Åkers berga, Kungälv och Kållered genom att införa lördagsöppet. Att få möjlighet att se objekten även på helgerna är ett önskemål från köparna som kommit fram i de kundundersökningar som KVD löpande gör. För att öka tillgängligheten för de köpare av maskiner och tunga fordon som har svårt att aktivt närvara vid auktionerna, lanserades en funktion med automatiserad budgivning. Denna ger köparna möjlighet att delta i budgivningen även om de inte har möjlighet att sitta vid datorn. Ytterligare en nyhet för året är att budgivarna kan få ett sms 30 minuter innan auktionsavslutningen. Man väljer detta enkelt genom att klicka i en checkbox i samband med att man registrerar sitt bud. Påminnelsen går att få både som sms och mail. För att öka exponeringen av objekten började KVD 2012 med löpande utläggning av auktionsobjekten, istället för en gång i veckan. Fördelen med det nya sättet att arbeta är att objekten ligger ute längre tid och får en längre exponering på kvd.se, men också på Blocket och andra annonssajter. Det gör att fler har möjlighet att se objekten, vilket i sin tur stärker köpkraften. KVD:s medlemmar får varje vecka ett nyhetsbrev via e-post med information om veckans auktioner. Under 2012 har denna kanal utvecklats genom att nyhetsbrevet nu finns i två målgruppsanpassade versioner. Ett för dem som är intresserade av maskiner och tunga fordon och ett för dem som är intresserade av personbilar. KVD:s webbplats strävar efter att ha den bästa tillgängligheten och användarvänligheten för köpare och säljare. År 2012 påbörjades därför ett arbete med att ta fram en ny hemsida som kommer lanseras under Hemsidan kommer att ha många nya funktioner och vara anpassad till alla plattformar. Ökad tillgänglighet En ny hemsida kommer lanseras under 2013 och kommer vara anpassad till alla plattformar. 6 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

7 Personbilar Personbilar År 2012 ökade försäljningen av personbilar till totalt bilar på en avtagande marknad. Detta kan jämföras med de drygt bilar som KVD sålde föregående år. Med sålda fordon var KVD landets största oberoende förmedlare av begagnade bilar år Idag kan alla privatpersoner sälja sina bilar genom KVD. Den positiva utvecklingen 2012 ska ses mot bakgrund att förutsättningarna på marknaden var relativt ogynnsamma. Året var svagt för nybilsförsäljningen i Sverige med knappt sålda person bilar. År 2009 var också ett svagt år för nybilsförsäljningen, vilket påverkade KVD 2012 eftersom en stor del av de fordon som KVD säljer är tre år gamla leasingbilar. Privatägda bilar Tidigare har enbart organisationer, kommuner och företag kunnat sälja bilar via KVD. I januari 2012 utvidgade dock KVD sin tjänst och började ta emot privatägda personbilar. Inledningsvis hanterades endast direkta förfrågningar från medlemmar som ville sälja sin bil. I september togs steget fullt ut och idag har alla privat personer möjligheten att sälja sina bilar genom KVD. De flesta bilar som säljs via KVD är ett till tre år gamla leasingbilar i mycket bra skick. För att behålla den goda kvaliteten på utbudet ställs ett flertal krav på de privatbilar som ska säljas. De får till exempel inte vara äldre än tio år eller gått längre än mil. Antalet privatägda bilar på nätauktionerna ökade successivt under 2012 och volymerna beräknas fortsätta öka Det är framförallt slutpriset, enkelheten, att KVD tar hand om hela affären och att KVD hanterar eventuella reklamationer, som gör tjänsten så intressant för privatpersoner. Drygt 7 procent på export De som ropar in personbilarna på kvd.se är främst privatpersoner, men även företagare och bilhandlare finns bland köparna. När det gäller lätta lastbilar är småföretagarna den dominerande köpargruppen, men även här är privat personer en viktig grupp. Drygt 7 procent av personbilarna och de lätta lastbilarna säljs på export. Finland var den främsta exportmarknaden under 2012, följt av Norge och Polen. Magnus Persson, leveransansvarig på KVDs anläggning i Kungälv. Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

8 Monica Zsambokrety, handläggare för maskiner på KVDs anläggning i Kungälv. 8 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

9 Maskin och tunga fordon Maskin och tunga fordon Marknaden för begagnade entreprenadmaskiner och tunga fordon sviktade under 2012 som en effekt av den svaga konjunkturen. KVD tog dock marknadsandelar under året när det gäller större maskiner samt tunga fordon och positionerade sig som en viktig aktör på begagnatmarknaden. År 2012 såldes objekt inom affären maskiner och tunga fordon på kvd.se, vilket är färre än föregående år. Genomsnittsvärdet för objekten ökade dock markant, vilket ligger i linje med KVD:s strategi att välja bort en del mindre objekt och satsa på objekt med högre värden. Det ökar köpkraften och stärker kompetensen inom fokusområden. Affärsområdet är idag inriktat på områdena Entreprenad, Lantbruk, Materialhantering samt Skog. Totalt sålde KVD omkring 700 större maskiner, som exempelvis hjullastare och grävmaskiner, Det är fler än 2011 och ökningen var särskilt tydlig mot slutet av året. KVD fick också in ett flertal nya större uppdragsgivare inom maskinsegmentet under De senaste årens positiva trend inom segmentet tunga fordon fortsatte under Antalet tunga fordon (lastbilar, bussar och dragbilar) som såldes ökade kraftigt jämfört med Automatisk budgivning Under 2012 utvecklade KVD en funktion med automatiserad budgivning för maskiner, tunga fordon och överskottsvaror. Funktionen har varit särskilt efterfrågad av näringsidkare som nu har möjlighet att delta i budgivningen även om de inte kan sitta vid datorn under auktionen. Direktauktion Många av KVD:s uppdragsgivare uppskattar att de kan sälja objekt på så kallad Direktauktion. Det innebär att objekten står kvar hos uppdragsgivaren under hela försäljningsprocessen och man behöver därmed inte transportera entreprenadmaskiner och andra tunga objekt till en KVD-anläggning. De objekt som säljs via direktauktion testas av KVDs experter och beskrivs lika noga som de objekt som säljs från KVDs anläggningar. Fler länder KVD har under 2012 utökat sitt internationella kontaktnät i syfte att följa prisutvecklingen och efterfrågan även på andra marknader, främst i Europa. En tydlig trend är att de maskiner som köps på kvd.se finner köpare i allt fler länder. Finland, Norge och länderna i östra Europa är fortfarande de viktigaste exportmarknaderna, men nya köpare har tillkommit från både Sydamerika och Afrika. Värderingar KVDs värderingstjänst Bilpriser.se är Sveriges mest använda värderingstjänst för personbilar och lätta lastbilar. År 2012 gjordes totalt 17,5 miljoner värderingar med hjälp av tjänsten, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med KVD Bilpriser AB som driver sajten Bilpriser.se är ett dotterbolag till KVD och tillhandahåller värderingstjänster till både företag och konsument. Tjänsterna omfattar allt från automatisk bilvärdering på internet och i mobiltelefoner till manuella värderingar av enstaka bilar, hela vagnparker samt integrationer med externa affärssystem. Privatpersoner kan utan kostnad använda tjänsten Bilpriser Konsument på hemsidan eller i mobiltelefonen. För företagsanvändare finns Bilpriser Pro som är en abonnemangstjänst med avancerade funktioner. Under 2012 blev KVD Bilprisers mobila tjänster både fler och enklare att använda och i början av 2013 lanseras Bilpriser.se i responsiv design. År 2012 började KVD Bilpriser bygga upp system för den norska marknaden och kommer 2013 erbjuda tjänster mot företag och konsument. Enkelt att integrera Finansbolag, banker och försäkringsbolag använder värderingar från bilpriser.se i sina kredithanterings processer och skadehanteringsprocesser. För större kunder blev det under 2012 betydligt enklare för dessa kunder att integrera och använda KVD Bilprisers värderingstjänster i sina egna system. Korrekta och trovärdiga värderingar KVD Bilpriser baserar sina värden på egna prognoser, marknadspriser och faktiska försäljningspriser från flera olika källor. Under 2012 vidareutvecklade KVD Bilpriser den metod och det beräkningsprogram som används för att bearbeta prisstatistiken, som utöver egna prognoser är en viktig del av bilvärderingarna. Prisuppgifterna som samlas in dagligen kan nu bearbetas snabbare vilket gör att bilmodeller kan kontrolleras med bättre precision och med kortare intervaller. Ökad trafik och antal värderingar Under 2012 har trafiken till bilpriser.se ökat med strax över 20 procent jämfört med

10 KVD Norge KVD Norge 2012 blev året då KVD påbörjade en internationell satsning, där företagets modell skall etableras på flera marknader. Först ut blev grannlandet Norge där den första auktionen hölls i november månad. Det är alltid en utmaning att etablera en verksamhet på en ny marknad. Men KVDs etablering fick en bra start och uppmärksammades av såväl säljare och köpare som av medier och branschen. Till en början är verksamheten i Norge inriktade på personbilar och hålls på den norskspråkiga sajten kvdnorge.no. Första anläggningen ligger i ett mycket bra läge på Lören i Oslo och personalen är norsk. Valet av Norge föll sig naturligt. Strukturen av uppdragsgivare i Norge påminner om den i Sverige liksom behovet av en tjänst för effektiv avyttring. Även på köparsidan finns tydliga likheter mellan länderna. Precis som i Sverige är det många norrmän som upplever en osäkerhet när de ska köpa eller sälja begagnad bil. Då är det en trygghet att bilen testas och förmedlas av en oberoende part som ser till att allt går rätt till. Dessutom har många norska kunder sedan länge handlat på de svenska nätauktionerna. Det kommer ta tid att bygga upp en lönsamhet i Norge, men det är en långsiktig investering och KVD har uthållighet. Tanken är att utveckla verksam heten, både när det gäller typen av objekt och den geografiska spridningen av anläggningar. Målet är att inom några år vara det naturliga valet för alla som vill köpa eller sälja begagnade bilar i Norge. Bryant Borders, rekondare på KVDs anläggning i Oslo. Vi tar ansvar KVD arbetar systematiskt med CR, Corporate Responsibility, ett begrepp som inbegriper frågor som rör miljö, arbetsmiljö och etik. Företaget bedriver en verksamhet som har påverkan på miljön och miljöfrågorna är därför prioriterade inom CR-arbetet. Det är en självklarhet för KVD att uppträda med ansvarskänsla och att välja arbetsmetoder som tar största möjliga hänsyn till miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Under 2012 har en miljööversyn genomförts på samtliga anläggningar för att säkerställa att de följer lagar och krav inom miljöområdet. Ett internetbaserat kemikaliehanteringssystem har införts för att få en effektiv, säker och regelrätt hantering av de kemikalier som används inom produktionen. Tony på KVDs produktionsanläggning i Kållered. 10 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

11 Patrik och Anneli i bilhandläggargruppen på KVD. Medarbetarna är KVD KVDs marknadsplats finns på internet men det är medarbetarna som varje dag levererar företagets tjänst. De träffar kunderna, bygger varumärket och de kommer med idéer och lösningar. I KVDs snabba tillväxt är medarbetarna den viktigaste byggstenen och varje individ bidrar till företagets framgång. På KVD uppmuntras alla medarbetare att ta egna initiativ till förbättringar.företagets kraftiga tillväxt har lett till att det idag är en lyckad Varje individ bidrar till företagets framgång. blandning av medarbetare som varit länge i företaget, med lång rutin och värdefulla erfarenheter och nya medarbetare, som kommer in med tankar och idéer från andra branscher och företag. Tillsammans skapar de en kreativ och inspirerande arbetsplats.i december 2012 hade KVD 167 an ställda varav 40 kvinnor. För med arbetarna är de gemensamma värderingarna viktiga och dessa genom syrar hela organisationen: Respekt, Engagemang och Prestigelöshet. Respekt Vi har en positiv attityd och visar respekt för varandra, våra kunder och deras egendom. Engagemang Vi är engagerade, tar ett steg i taget och hittar kreativa lösningar. Prestigelöshet Vi samarbetar och kan ge och ta. Vi lyssnar på varandra och på våra kunder. Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

12 kvd historik KVD Kvarndammen KVD startar som ett konsultföretag med fyra medarbetare. I Sverige är samhällsekonomin i svajning med finanskris och många konkurser. KVD:s affärsidé är att hjälpa finansbolag och banker att städa i leasingstockar samt ta hand om återtag, värderingar och försäljning i Västsverige Tiderna är bättre och KVD börjar därför erbjuda sina tjänster till företag och myndigheter över hela landet. Avtal skrivs exempelvis med Nordea, Skandiabanken och Posten. KVD får tillgång till en försäljningshall i Agnesberg utanför Göteborg KVD:s auktioner flyttar rakt över Göta Älv till Ellesbo/Kungälv och där ligger företagets huvudkontor än idag. Offentliga auktioner hålls varje vecka, dels i auktionshallen i Ellesbo, dels lokalt på plats ute i landet. KVD har egen flyttpersonal med lastbilar som inventerar och tömmer konkursbon. Egendomen körs sedan till den egna auktionshallen. Allt fler bilar säljs på auktionerna Konjunkturen förbättras ytterligare och konkurserna blir färre, vilket gör att man på KVD bestämmer sig för att satsa på bilauktioner. KVD hyr en auktionsanläggning i Helsingborg och startar ett samarbete med ett företag i Strängnäs. Antalet sålda bilar fortsätter att öka KVD skapar sin första hemsida och lägger ut listor med auktionsbilarna på Internet. Den webbadress som används är Det blir möjligt för köpare att lämna anbud (förhandsbud) via nätet inför på-platsauktionerna KVD börjar med de första renodlade nätauktionerna samtidigt som på-platsauktionerna fortsätter Flera uppdragsgivare vill att deras bilar enbart ska säljas på nätauktion eftersom resultatet generellt sett blir bättre då KVD går över till att sälja alla bilar på nätauktion. Antalet medarbetare i företaget är cirka 30. Arbetet med att utveckla den automatiska bilvärderingstjänsten bilpriser.se inleds KVD fokuserar på att utveckla nätauktionerna samt processen runt dessa. Säljarbetet för att få in nya uppdragsgivare intensifieras KVD tecknar ett avtal med Svenska Bankföreningen om att leverera system för kreditstocksvärderingar utifrån EU:s kapitaltäckningsdirektiv Basel II KVD säljer fordon och övriga objekt på nätauktionerna. På-platsauktionerna av övriga objekt flyttas i huvudsak till nätet. Sjätte APfonden köper 60 procent av KVD Antalet unika besökare på kvd.se är uppe i per vecka. Auktions anläggningen i Upplands Väsby öppnar Den nya auktionsanläggningen i Strängnäs levererar sina första objekt. Auktionssajten kvd.se passerar unika besökare per vecka i genomsnitt Den engelskspråkiga auktionssajten kvdauctions.com lanseras. Sajten vänder sig i första hand till köpare utanför Sveriges gränser. I slutet av året blir det börsnoterade private equity-bolaget Ratos nya ägare av KVD KVD säljer över fordon och övriga objekt på de veckovisa auktionerna till ett sammanlagt värde av 2,5 miljarder kronor. Kvd.se och värderingssajten bilpriser.se lanserar mobilsajter där användarna kan lägga bud på auktionsobjekt och värdera i sin mobiltelefon eller surfplatta. Auktionsanläggningen i Kållered, söder om Göteborg, börjar leverera objekt till köpare År 2012 börjar KVD sälja bilar åt privatpersoner och inleder en internationell expansion genom att etablera sig i Norge. En ny anläggning öppnas i Sundsvall. KVD Personal 12 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

13 styrelse Ebbe Pelle Jacobsen Ordförande Född 1949 CEO Delsey SA Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: Netonnet, Delsey, Scandinavian Business Seating, Bo Concept, Praktiker AG Jonathan Wallis Ledamot Född 1974 Senior Investment Manager Ratos Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: Euromaint Henrik Joelsson Ledamot Född 1969 Investment Director Ratos Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: Bisnode, Biolin Scientific Anders Borg Suppleant sedan 2010 Född 1978 Investment Manager Ratos Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: Biolin Scientific Stefan Holmgren Ledamot Född 1961 Partner StensVreta Kapitalförvaltning Ledamot sedan 2006 Övriga styrelseuppdrag: Holmbergs Child Safety, Gnotec, Översvämningsfonden Sverige, Chelys Kapitalförvaltning, NVGAS Bo Sandberg Ledamot Född 1952 Entreprenör och egenföretagare Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: Tele & Datanät Fiberoptik, Nima Maskin, BJC Group, ALMI Mälardalen Peter Carrick Ledamot Född 1952 Ledamot sedan 2010 Övriga styrelseuppdrag: BTJ Group Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

14 ledning Från vänster bakre raden; Benny Karlsson, marknadschef; Sten Falk, Affärsutveckling; Mathias Björkman, Oscar Hamreus HR-utvecklare TF HR-ansvarig; Håkon Bråthen, Affärsområdesansvarig Norge; Per Blomberg, Chef affären Maskiner och Tunga fordon; Petter Wolf, TF IT-chef. Från vänster främre raden; Dag Thyselius, PR- och informationsansvarig; Karin Nilsson, CFO; Ulrika Drotz Molin, VD; Mattias Forslund, Chef affären Bil och Båt samt TF Försäljningschef. Saknas på bild: Henrik Otterstedt, Operativ Chef Norden. 14 Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

15 Flerårsöversikt Resultaträkning Tkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga intäkter/kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar EBITA Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar -72 EBIT Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från andelar i intresseföretag -2 EBT Skatt Minoritets andel 2 Årets/periodens resultat Rapport över kassaflöden Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Kassaflöde före förvärv och avyttring av företag Nettoinvesteringar i företag Kassaflöde efter investeringar Förändring av lån Lämnad utdelning Övrigt Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde Rapport över finansiell ställning Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Uppskjutna skattefodringar Summa anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar exkl likvida medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande 37 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Den under 2010 nybildade koncernen, med KVD Kvarndammen Gruppen AB som nytt moderbolag, redovisas legalt i årsredovisningen från 19 november Den nybildade koncernen redovisas enligt IFRS vilket inte den tidigare koncernen med KVD Kvarndammen AB som moder bolag gjort. För att lättare kunna följa utvecklingen över tiden och därmed skapa jämförbarhet redovisas jämförelsetal utifrån proformerade siffror i ovanstående flerårsöversikt. De proformerade värdena utgår från den tidigare koncernen med KVD Kvarndammen AB som moderbolag justerade för återlagda goodwillavskrivningar som är den mest väsentliga skillnaden mellan IFRS och tidigare tillämpade redovisnings principer. Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

16 formell del årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse s resultaträkning och rapport över totalresultat s rapport över finansiell ställning s rapport över förändringar i eget kapital s rapport över kassaflöden s resultaträkning och rapport över totalresultat s balansräkning s rapport över förändringar i eget kapital s rapport över kassaflöden Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

17 Förvaltningsberättelse KVD Kvarndammen Gruppen AB ägs till 100% av Ratos AB via Kelly Intressenter 1 AB, org.nr , med säte i Stockholm. Information om verksamheten KVD Kvarndammen Gruppen AB är moderbolag i KVD Kvarndammen koncernen och verksamheten består i att äga och förvalta koncernens bolag. s verksamhet startades i samband med att KVD Kvarndammen Gruppen AB förvärvade 100% av aktierna i KVD Kvarndammen AB i december Verksamhetens art och inriktning driver en oberoende nätbaserad marknadsplats för förmedling av i första hand begagnade bilar, maskiner och tunga fordon. KVD Kvarndammen AB, som grundades 1991, driver auktionssajten kvarndammen.se där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. Antalet unika besökare uppgår till cirka per vecka. I koncernen ingår också Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se har 184 anställda och finns representerad på elva orter i Sverige samt på en ort i Norge. Auktionsanläggningar drivs i egen regi i Stockholm (Åkersberga och Upplands Väsby), Strängnäs, Landskrona, Göteborg (Kungälv och Kållered), Linköping och Oslo, samt i övrigt genom samarbetspartners i Vimmerby, Sundsvall, Göteborg (Kungälv och Kållered), Linköping och Oslo, samt i övrigt genom samarbetspartners i Vimmerby, Sundsvall, Östersund och Luleå. Huvudkontoret finns i Kungälv. Ledande på auktioner KVD Kvarndammen (KVD) har två huvudaffärer, Personbil och Maskin & Tunga Fordon, där Personbil är den största och utgör drygt 70 procent av omsättningen. KVD hanterar den kompletta transaktionen från uppdragsgivare till slutkund, men äger inte själv objekten som förmedlas. KVD förbereder objekten för försäljning och testar dem, annonserar, genomför veckovisa nätauktioner på hemsidan kvd.se och erbjuder betalningslösning samt tillläggstjänster som garanti, försäkring och finansiering. Intäkterna består till övervägande del av kommission på förmedlade objekt och tjänster. Marknadsplatsen kvd.se är den största i sitt slag i Sverige och har i genomsnitt cirka unika besökare per vecka sålde KVD Kvarndammen cirka objekt. Av dessa var cirka fordon och maskiner och andra övriga objekt. I KVD ingår även Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se, som drivs av dotterbolaget KVD Bilpriser AB. Under 2012 gjorde bolaget drygt 17,5 miljoner värderingar. Väsentliga händelser under året Under året bildades ett nytt dotterbolag, KVD Kvarndammen Norge AS, där förmedling av begagnade bilar sker via kvdnorge.no. Under året har aktieägartillskott om TSEK lämnats till det norska dotterbolaget. KVD Kvarndammen har under 2012 sålt det helägda dotterbolaget Bergkvarnen Fastigheter AB, som ägde koncernens fastighet i Åkersberga, samt avyttrat fastigheten i Kungälv som ägdes av dotterbolaget KB Kvarnen. KVD Kvarndammen AB kvarstår som hyresgäst i båda fastigheterna, varför transaktionerna var av karaktären salelease-back av fastigheter. I december såldes de resterande 20 procenten av innehavet i Marknadspriser i Sverige AB. har under året refinansierat sin upplåning (se vidare nedan) och i samband med refinansieringen beslutade bolagsstämman i december månad att utdela TSEK till aktieägarna, vilket motsvarade SEK per aktie. Styrelsen och bolagsstämman bedömde att den föreslagna utdelningen var försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Den föreslagna utdelningen ansågs även försvarlig med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen bedömdes inte påverka bolagets och koncernens förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar. Styrelsens och bolagsstämmans uppfattning var vidare att bolagets ekonomiska ställning med beaktande av utdelningen var betryggande för fordringsägarna. Styrelsen och bolagsstämman kunde inte heller finna andra omständigheter som föranledde att utdelningen inte borde ske. Verksamhetens risker KVD Kvarndammens verksamhet och resultat påverkas av en rad yttre och inre faktorer. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera alla förekommande risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras. Företaget är främst exponerat för marknadsrelaterade risker, rörelserelaterade risker samt finansiella risker. Finansiella risker beskrivs i not 4. KVD Kvarndammen är ett auktionsföretag som agerar som en mäklare och har en oberoende ställning gentemot uppdragsgivare, dvs. säljare och köpare. Genom att inga egna objekt säljs och intäktsmodellen bygger på en provision tas ingen prisrisk. Verksamheten är förhållandevis konjunkturoberoende. Under 2012 har KVD fortsatt arbetet inom området Corporate Responsibility (CR), dvs. alla frågor som rör miljö, arbetsmiljö och etiska frågor, samt stöd till socialt arbete och lokalt föreningsliv. Under året har samtliga anläggningar genomgått en miljööversyn med syfte att ytterligare minska verksamhetens miljöbelastning. KVD:s miljöpolicy slår fast att koncernens verksamhet har en påverkan på miljön samt att målsättningen är att minimera denna så långt som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska bedrivas med ständiga kundanpassade miljöförbättringar. KVD ska eftersträva ett långsiktigt miljöarbete med ett livscykelperspektiv och agera förebyggande. Vidare ska KVD sträva efter hög effektivitet i användning av energi, vatten och naturresurser. I första hand ska uppkomst av avfall minimeras, i andra hand ska system för återanvändning och återvinning gynnas. Anmälningspliktig verksamhet KVD-koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Två anläggningar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp i vatten. Marknadsutveckling KVD Kvarndammen erbjuder uppdragsgivarna heltäckande service både när det gäller försäljning på kvarndammen.se och värdering av personbilar på bilpriser.se. Tjänsterna kompletterar varandra och stärker effektiviteten för hela företaget. KVD:s stora utbud av intressanta försäljningsobjekt och det etablerade varumärket attraherar en mycket stor kundkrets med omfattande köpkraft. KVD har under 2012 ökat försäljningen av tilläggstjänster som försäkring, tilläggsgaranti, däck, finansiering och transporter. De köpare som är med och lägger bud på nätauktionerna kommer från hela Sverige, från våra grannländer och från resten av världen. Tydliga Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

18 objektbeskrivningar och en satsning på att erbjuda en hög grad av köptrygghet har resulterat i över registrerade medlemmar på auktionssajten. Det stora intresset från köparnas sida och KVD:s rationella sätt att arbeta genererar ett högre realiserat värde för uppdragsgivarna vid avyttring än alternativa försäljningskanaler. Under 2012 har KVD fortsatt tidigare års utveckling med allt fler uppdragsgivare och ökad omsättning som följd. Dessutom öppnades försäljningstjänsten upp för privatpersoner. Finansiell ställning och resultat Soliditeten uppgick till 42 (61) procent per den 31 december 2012 och det egna kapitalet uppgick till ( ) TSEK. Likvida medel uppgick till (18 348) TSEK per den 31 december 2012 och innebär en minskning med TSEK jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (31 759) TSEK. Under 2012 har koncernen refinansierat sina lån, vilket innebar att samtliga tidigare låneskulder amorterades i sin helhet och en ny upplåning om TSEK samt en checkräkningskredit om TSEK. I samband med refinansieringen genomfördes en utdelning till ägarna på TSEK, vilket är huvudförklaringen till att koncernens soliditet minskat jämfört med föregående år. De immateriella tillgångarna uppgick den 31 december till ( ) TSEK och består av goodwill. Under året har koncernen avyttrat två fastigheter i en sale-lease-back-transaktion, vilket gjort att byggnader och mark i balansräkningen numera endast uppgår till (56 127) TSEK. Det försämrade resultatet jämfört med föregående år är framför allt hänförligt till uppstartskostnader för den nystartade norska verksamheten och försämrade marginaler i den svenska. Årets resultat uppgick till (-16) TSEK. Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2012 till ( ) TSEK. Soliditeten uppgick till 32 (60) procent och likvida medel till 627 (346) TSEK. s externa upplåning sker helt via moderbolaget, varför förklaringen till den minskade soliditeten i allt väsentligt är samma som för koncernen. Bolagets andelar i koncernföretag har ökat till ( ) TSEK, vilket till sin helhet är hänförligt till uppstart av ett norskt dotterföretag och aktieägartillskott till detsamma. Bolagets skuld avseende syntetiska personaloptioner har ökat till (7 415) TSEK och är till övervägande del hänförligt till en ny omvärdering till verkligt värde. Medarbetare Vid utgången av 2012 uppgick antalet medarbetare till 184 (177), varav 52 (51) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick till 184 (177). Styrelsearbete under året Under året har styrelsen avhållit ett ordinarie sammanträde. Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen. Händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång. Utsikter inför 2013 KVD Kvarndammen kommer under 2013 att fortsätta fokusera på en lönsam tillväxt genom framför allt ett ökat antal förmedlade fordon och maskiner samt etablering av ytterligare produktionsanläggningar i Sverige. Vidare ska fler uppdragsgivare erbjudas att sälja via så kallad Direktauktion, där uppdragsgivarna har möjlighet att sälja via auktionssajten kvarndammen.se från den egna anläggningen. Därutöver kommer stort fokus att läggas på att fullfölja etableringsplanen i Norge och nå lönsamhet under året. Antalet värderade bilar på bilpriser.se förväntas öka i och med ett ökande utbud av tjänster, exempelvis mobila applikationer. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, disponeras enligt följande: Moderföretaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras kr kr kr kr kr Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter samt noter. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där ej annat anges. Intäkter, resultat och ställning koncernen ) ) Nettoomsättning s egna kapital Balansomslutning Resultat efter finansnetto Räntekostnader m m Årets resultat Soliditet 1) 42% 61% 52% Avkastning på total eget kapital 2) 7% 8% -1% Avkastning på eget kapital 3) 5% 8% -2% 1) Eget kapital i procent av balansomslutningen 2) Resultat efter finansnetto med återläggning av räntekostnader m m i procent av genomsnittlig balansomslutning 3) Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 4) Från och med 1 januari 2011 tillämpar koncernen IFRS. Jämförelseår avser dock endast perioden eftersom verksamheten i koncernen med KVD Kvarndammen Gruppen AB som moderbolag startades i samband med att Ratos AB förvärvade 100% av aktierna i KVD Kvarndammen AB i december Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

19 Resultaträkning KOncernen Belopp i tkr Not Intäkter Övriga rörelseintäkter Förändring av pågående arbete för annans räkning Köpta tjänster Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Hänförligt till: s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 30 Övriga poster -8 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 22 Summa årets totalresultat Hänförligt till: s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

20 Rapport över finansiell ställning KOncernen Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella tillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran redovisningsmedel Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 1 kr) Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv 30 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld personaloptioner 4, Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Skuld redovisningsmedel Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB

kvd.se Årsredovisning 2012

kvd.se Årsredovisning 2012 kvd.se Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB INNEHÅLL 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2013. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2013 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2013 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 KVD värdesätter säljarens och köparens affär 5 En köpstark marknadsplats 6 Företagsbilar och fritidsfordon

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2011 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697. Årsredovisning KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2011 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697. Årsredovisning KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning KVD Kvarndammen Gruppen AB 1 Introduktion Årsredovisning 2011 KVD Kvarndammen Gruppen AB 556826-5697 Innehåll Introduktion 2011 i sammanfattning VD har ordet Vision Köpkraften överträffar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer