Föregående. Modul: Användningsområde, Produkt, System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föregående. Modul: Användningsområde, Produkt, System"

Transkript

1 ##~~Do not edit this line.1~~## Protan ##~~Do not edit this line.189.0~~## Meny Punkt 1 - Användningsområden ##~~Do not edit this line.189.1~~## Meny Punkt 2 - Produkter ##~~Do not edit this line.189.2~~## Meny Punkt 3 - System ##~~Do not edit this line.388~~## Nästa ##~~Do not edit this line.414~~## ##~~Do not edit this line.202~~## Introduktion ##~~Do not edit this line.435~~## Välkommen ##~~Do not edit this line.436~~## Välkommen till Protan E-Academy Modul: Användningsområde, Produkt, System Föregående Protan E-Academy är en digital kurs som skall ge dig en god översikt över Protans produkter och system för användning som takbeläggning och tätskikt för byggnader. Produkter och lösningar för tätskikt i våtrum och radontätning är en del av kursen. Kursen är en vägledning som hjälper dig att hitta rätt produkt och goda tekniska lösningar för de flesta användningsområden och konstruktioner. Obs: Våtrumstätning med Protans tätskikt är inte godkänt i Sverige, enbart i Norge. Om du vill kan du hoppa över denna kursdel. Läs om kursens uppbyggnad och målgrupper. Har du frågor som du inte hittar svar på, vänligen kontakta Lycka till! ##~~Do not edit this line.49148~~## Kursens uppbyggnad Kursen är uppbyggd av tre moduler: «Användningsområden», «Produkter» och «System». Du kan lätt navigera mellan modulerna i kursen och använda det som ett uppslagsverk för det område som du är intresserad av eller så kan du ta kursen i sin helhet och systematiskt jobba dig igenom den. I modulerna hittar du också uppgifter som du kan lösa fortlöpande som en del av inlärningen. Målgrupper Kursen passar för alla som är intresserade av tätskikt inom byggnader, oavsett om du är arkitekt, konstruktör, egenföretagare eller montör. Du kan välja att använda kursen

2 anpassad efter dina egna önskemål. ##~~Do not edit this line.38~~## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ##~~Do not edit this line.5347~~## Om tak och användningsområden ##~~Do not edit this line.41~~## Om tak och användningsområden ##~~Do not edit this line.4409~~## På följande sidor kan du läsa mer om: Takets funktion När vi pratar om takets egenskaper ligger det nära till hands att hänvisa till takets funktion. Med funktion menar vi... Bärande konstruktion Den bärande takkonstruktionen är ett stabilt och hållfast underlag för isolering och takbeläggning. Byggnadens bärande takkonstruktion blir vald utifrån... Ventilerade eller kompakta tak Uppbyggnaden av en takkonstruktion kan följa olika principer... ##~~Do not edit this line.4391~~## Allmänt om tak och användningsområden Protan är tillverkare och leverantör av system för tak, byggnadstätning, terrasser och våtrum för nybyggnad och renovering samt för tätning mot radon. Efter var och hur i en konstruktion tätskiktet används delar vi in det i: Takduk - används för det yttersta, vattentäta och klimatexponerade ytskiktet på ett tak. På exponerade terrasskonstruktioner används begreppet terrassduk. Tätskikt - används när den vattentäta beläggningen är inbyggd i konstruktionen, förutom om det är ett omvänt tak, duo-tak, terrasser eller i våtrum eller som radontätning i byggnader. ##~~Do not edit this line.5339~~## Takets funktion ##~~Do not edit this line.43~~## Takets funktion ##~~Do not edit this line.4430~~## Takets funktion

3 När vi pratar om egenskaperna på ett tak ligger det nära till hands att hänvisa till takets funktion. Med funktion menar vi vad takkonstruktionen med alla sina komponenter rent tekniskt ska tåla för att skydda byggnaden. Vi tänker då exempelvis på skydd mot nederbörd i form av snö, is och regn. Att det har en god värmeisolerande förmåga och bidrar till att reducera oljud under byggnationen. En takkonstruktion ska också utformas med goda förutsättningar för avrinning och avlopp från byggnaden som reducerar möjligheten att vatten blir stående på taket. En takkonstruktion ska samtidigt konstrueras så att den inte bidrar till brandspridning och vara beräknad och utformad för att tåla belastning av snö, vind och eventuellt andra laster som den kan förväntas att utsättas för. En typisk takkonstruktion för kompakta varma tak har ett ytskikt, d.v.s. takduken högst upp. Mellan den bärande konstruktionen och takduken läggs ångspärr och isolering. ##~~Do not edit this line.5341~~## Bärande konstruktion ##~~Do not edit this line.4451~~## Bärande konstruktion Den bärande takkonstruktionen är ett lastbärande och hållfast underlag för isolering och taktäckning. Byggnadens bärande takkonstruktion väljs utifrån typ av byggnad och dess funktion. Här är de vanligaste typerna av takkonstruktioner i kompakta varma tak: Takkonstruktion av stål i form av profilerad stålplåt, där tjockleken och utformningen av profilerna är viktiga för styvhet och styrka Takkonstruktion av trä Takkonstruktion av betong Takkonstruktion av betongelement Taket kan också levereras som självbärande prefabricerade takelement. Elementen består av en bärande konstruktion och isolering. De kan levereras med eller utan takduk. ##~~Do not edit this line.45~~## Bärande konstruktion A ##~~Do not edit this line.36501~~## Underlag ståltrapetsplåt ##~~Do not edit this line.5467~~## Bärande konstruktion B ##~~Do not edit this line.36512~~## Underlag trä ##~~Do not edit this line.5621~~##

4 Bärande konstruktion C ##~~Do not edit this line.36516~~## Underlag betong ##~~Do not edit this line.5622~~## Bärande konstruktion D ##~~Do not edit this line.36520~~## Underlag TT-kassetter ##~~Do not edit this line.5623~~## Bärande konstruktion E ##~~Do not edit this line.36524~~## Underlag lättbetong ##~~Do not edit this line.5624~~## Bärande konstruktion F ##~~Do not edit this line.36528~~## Underlag prefabricerade element ##~~Do not edit this line.5625~~## Bärande konstruktion G ##~~Do not edit this line.36532~~## Underlag prefabricerade element ##~~Do not edit this line.5343~~## Ventilerade eller kompakta tak ##~~Do not edit this line.9194~~## Ventilerade eller kompakta tak Takkonstruktionens uppbyggnad kan följa två olika principer. De kan konstrueras som ventilerat eller som kompakt tak. Ventilerade tak I ett ventilerat tak har taket luftspalter under tätskiktet. Det uppstår ingen värmeförlust till takytan och takytan är då kall så att snö inte smälter så länge utomhustemperaturen är under fryspunkten. Ventilerade tak utförs vanligtvis som lutande tak med utvändig avlopp. Värmeisoleringen kan monteras mellan bärande bjälkar och regler eller på ovansidan av den bärande konstruktionen. Kompakta tak Kompakta tak är en takkonstruktion som består av ett eller flera skikt som ligger så tätt ihop som möjligt och som fungerar som en sammanhängande enhet. Varma kompakta tak utförs utan luftskikt mellan värmeisolering och takduk och värmeflödet gör att snön på taket smälter. Därför utförs varma kompakta tak vanligtvis med invändigt avlopp. Kompakta tak utförs ofta som plana tak d.v.s. som tak med mindre än 6 lutning.

5 Kompakta tak kan delas i varma tak som har ångspärr, isolering och takduk i den ordningen ovanför det bärande underlaget, och omvända tak som har tätskikt, isolering och ballast eller skyddsskikt i den ordningen på den bärande konstruktionen. Ett alternativ är duo-tak där isoleringen läggs både under och över tätskiktet. I kalla kompakta tak monteras tätskiktet rakt över den bärande konstruktionen utan användning av värmeisolering. Detta är en lösning som kan användas på balkonger och terrasser utan källare eller underliggande utrymme. ##~~Do not edit this line.2793~~## Ventilerade eller kompakta tak A ##~~Do not edit this line.36543~~## Ventilerat tak ##~~Do not edit this line.9211~~## Ventilerade eller kompakta tak B ##~~Do not edit this line.36558~~## Ventilerat tak ##~~Do not edit this line.9212~~## Ventilerade eller kompakta tak C ##~~Do not edit this line.36562~~## Kompakt tak - varmt taksystem ##~~Do not edit this line.9213~~## Ventilerade eller kompakta tak D ##~~Do not edit this line.36636~~## Kompakt tak - duo-taksystem ##~~Do not edit this line.9214~~## Ventilerade eller kompakta tak E ##~~Do not edit this line.36645~~## Kompakt tak - omvänt taksystem ##~~Do not edit this line.9215~~## Ventilerade eller kompakta tak F ##~~Do not edit this line.36651~~## Kompakt tak - utan isolering ##~~Do not edit this line.5345~~## Användningsområden ##~~Do not edit this line.4332~~## Användningsområden ##~~Do not edit this line.9368~~## Användningsområden för Protan takduk och tätskikt Protan har takduk och tätskikt för en rad användningsområden. Här vill vi ge en kort presentation av de vanligaste användningsområdena. Det finns också hänvisning till vilka Protan produkter och taksystem som rekommenderas för vilken användning. Protans produkter och lösningar är utvecklade efter flera årtiondens erfarenhet av produktion och montering. Produkterna är kända för hög kvalitet och lång livslängd.

6 Vi har produkter som är undersökta med hänsyn till miljökrav och som samtidigt är hållbara i alla klimat. Vi erbjuder tekniska och kostnadseffektiva tak- och tätskiktslösningar både för nybyggnation och renovering. Gå till nästa sida för en komplett översikt över användningsområden. ##~~Do not edit this line.11554~~## Översikt över användningsområden ##~~Do not edit this line.5346~~## Översikt över användningsområden ##~~Do not edit this line.9375~~## Översikt över användningsområden Exponerade tak Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är hållbara i alla slags klimat och täcker alla tekniska behov och önskemål när det gäller ett kostnadseffektivt tak. Tätskikt och gröna tak Protans tätskikt för ballasterade tak, gröna tak och torvtak. Våra tätskikt är kända för hög kvalitet och lång livslängd, och de har en unik halkskyddande yta. Terrasser Med Protans starka och hållbara system för terrasser och balkonger får du terrassduk och tätskikt av hög kvalitet med lång livslängd. Vattenrelaterade problem med fukt, mögel, röta och korrosion undviks. Våtrum Med Protans starka och hållbara tätskiktssystem för våtrum undviker du läckage och problem med fukt, mögel, röta och korrosion. Våra tätskiktssystem kan användas både på golv och på vägg i våtzonen. Protan Cool Roof Protan Cool Roof är ett taksystem med en hög förmåga att reflektera solstrålar som reducerar överföring av värme från taket till byggnaden. Protan Cool Roof har också en hög termisk emission och utstrålar absorberad eller ej reflekterad solenergi. Detta ökar takets hållbarhet, reducerar byggnadens kylbehov och motverkar uppvärmningen i urbana områden (Urban Heating). Protan Design Roof Taket är byggnadens femte fasad. Med Protans unika lösningar kan taket bidra till att

7 lyfta arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. Olika profiler och färger på taket kan skapa uppmärksamhet och intresse för byggnaden. Samtidigt säkerställer Protans höga kvalitet ett hållbart tak med lång livslängd. Protan Solar Roof Protan Solar Roof är ett koncept som förutsätter att solpanellösningar monteras på taket på Protan takduk. Radontätning Radon är en osynlig och luktfri gas som inte kan förnimmas på något sätt, men som utgör ett ökande problem för hälsan. Höga koncentrationer av radongas är farliga. Därför är det viktigt att täta byggnaden mot radon från grunden. Protans tätskikt Radon Safe hindrar radon från att tränga in i byggnaden. ##~~Do not edit this line.46~~## Exponerade tak ##~~Do not edit this line.2811~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## Välj från listan... ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX ##~~Do not edit this line ~~## Protan EXG ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.2807~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## Välj från listan... ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.2797~~## Exponerade tak

8 Med exponerade tak menas takkonstruktioner med utanpåliggande takduk som vattentätande och klimatexponerat ytskikt. Denna typ av tak kan monteras på flera olika sätt. Du kan välja mellan flera system för mekanisk infästning av takduken. Om konstruktionen uppfyller villkoren kan takduken alternativt limmas eller monteras som vakuumtak. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde och bli mer bekant med dessa. Protans produkter och lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är hållbara i alla slags klimat och täcker alla tekniska behov och önskemål när det gäller ett kostnadseffektivt tak. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning som exponerad takduk. ##~~Do not edit this line.47~~## Exponerade tak A ##~~Do not edit this line.59151~~## Lager ##~~Do not edit this line.9558~~## Exponerade tak B ##~~Do not edit this line.59161~~## Polcirkelcenter ##~~Do not edit this line.9564~~## Exponerade tak C ##~~Do not edit this line.59167~~## Kyrka ##~~Do not edit this line.9570~~## Exponerade tak D ##~~Do not edit this line.59173~~## Besökscenter ##~~Do not edit this line.9576~~## Exponerade tak E ##~~Do not edit this line.59179~~## Idrottshall ##~~Do not edit this line.9584~~## Exponerade tak F ##~~Do not edit this line.59185~~## Kontorsbyggnad ##~~Do not edit this line.9590~~## Exponerade tak G ##~~Do not edit this line.59191~~## Lager ##~~Do not edit this line.9596~~## Exponerade tak H ##~~Do not edit this line.59197~~## Idrottshall ##~~Do not edit this line.9602~~## Exponerade tak I ##~~Do not edit this line.59203~~## Museum

9 ##~~Do not edit this line.9610~~## Exponerade tak J ##~~Do not edit this line.59209~~## ##~~Do not edit this line.9616~~## Exponerade tak K ##~~Do not edit this line.59215~~## ##~~Do not edit this line.9628~~## Exponerade tak L ##~~Do not edit this line.59221~~## ##~~Do not edit this line.9634~~## Exponerade tak M ##~~Do not edit this line.59227~~## ##~~Do not edit this line.5351~~## Kyllager ##~~Do not edit this line.6687~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX ##~~Do not edit this line ~~## Protan EXG ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line.6683~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line.6637~~## Kyllager Takfönster Radhus Idrottshall Omegaprofil på tak Exponerade tak i kylrum är mycket krävande konstruktioner som måste projekteras noggrant. Kylrum har normalt en temperatur mellan +1 och +5 C. Den relativa fuktigheten (RF) ligger normalt mellan 85% och 98%. Fukttransport i konstruktionen sker dels genom diffusion och dels genom luftläckage. Med en tillräckligt tät ångspärr stannar diffusionen på konstruktionens varma sida och luftläckage undviks genom ångspärrens / takdukens lufttäta skarvar och tejpskarvade anslutningar och övergångar vid genomföringar och mot andra delar av byggnaden. P.g.a. komplexiteten i fukttransporten i denna typ av tak måste du ha god kunskap om hur byggnaden skall användas för att välja korrekta lösningar för takkonstruktionens uppbyggnad. För kyllager med låg temperaturer (5 C eller lägre) är förhållanden enklast.

10 Här varierar fukttransportens riktning beroende på om utomhustemperaturen är högre eller lägre än kylrumstemperaturen. Under stora delar av året (vår, sommar, höst) är temperaturen och ångtrycket utomhus större än inne i kylrummet och man får en fukttransport utifrån och in i konstruktionen. Under vintern är situationen omvänd vilket betyder att kondens i konstruktionen uppstår och att fukttransporten utifrån är mest kritisk med tanke på tid och fuktens mängd. En fuktteknisk korrekt uppbyggnad av konstruktionen för «kalla» kyllager kan vara som beskrivet nedan: Luft- och ångtät taktätning med Protan SE, EX, EXG eller EX-A på utvändig (varm) sida av isoleringen. Isolering. (Här är det viktigt att komma ihåg att användning av luft- och diffusionsöppen isolering (mineralull och delvis cellplastisolering av EPS) ställer mycket höga krav till diffusionstätning och självtorkningsförmåga. Användning av mineralull bör begränsas till det som evt. är nödvändigt ur brandsynpunkt.) Insidan av isoleringen skall ha ett diffusionsöppet lufttätt skikt med lufttäta skarvar, anslutningar och genomföringar. Detta är speciellt viktigt för att förhindra uppkomsten av fukt vid luftströmning (konvektion) under den del av året då det är kallare ute än inne i kylrummet. Den bärande konstruktionen bör vara av perforerad stålplåt. Ett lufttätt utförande av taktätningen i alla skikt i taket är viktigt. Detta gäller för väggar så väl som för golv. Köldbryggor bör undvikas. Protan Vakuumtak på lufttäta takelement (med PIR isolering) är speciellt lämpliga till denna typ av konstruktion. Hellimning och mekaniskt infästning är alternativa lösningar. Kyllager och frysrum är komplicerade konstruktioner och måste projekteras. I kyllager med höga temperaturer (högre än 5 C) är fukttransporten särskilt komplicerad och risken för mögelbildning är så pass stor att en fuktteknisk analys rekommenderas till varje projekt. ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem

11 ##~~Do not edit this line ~~## Protan hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.2794~~## Kyllager A ##~~Do not edit this line.36667~~## Risk för fuktighet på båda sidor av konstruktionen ##~~Do not edit this line.11582~~## Kyllager B ##~~Do not edit this line.11583~~## Kyllager C ##~~Do not edit this line.11641~~## Kyllager D ##~~Do not edit this line.5353~~## Fryslager ##~~Do not edit this line.11569~~## Fryslager I exponerade takkonstruktioner direkt mot frysrum som normalt har en temperatur på -20 till -30 C ger den låga inomhustemperaturen i praktiken alltid en temperatursänkning i konstruktionen som riktar sig utifrån och in till frysrummet. Detta medför en risk för fukttransport och isbildning i isoleringen. Fukttransport i konstruktionen sker dels som diffusion och dels genom luftläckage. Diffusionen stoppas genom en tillräckligt tät ångspärr på konstruktionens varma sida och luftläckage förhindras genom lufttäta skarvar och fogade anslutningar och övergångar vid genomföringar och andra byggnadsdelar. En fuktteknisk konstruktionsuppbyggnad för fryslager kan lösas som beskrivet nedan: Luft- och ångtät lösning med Protan SE på 0,2 mm PE-folie med lösa skarvar på den utåtvända (varma) sidan av isoleringen. Isolering Diffusionsöppet skikt på den kalla sidan mot frysrummet så att fuktighet i isoleringen kan diffundera ut i inomhusluften. Det betyder att den bärande konstruktionen måste bestå av perforerad diffusionsöppen stålplåt. Det är viktigt att uppnå ett lufttätt utförande av tätningsskikten i taket vilket även gäller för väggar och golv. Köldbryggor måste undvikas. Protan Vakuumtak på lufttäta takelement (med PIR-isolering) är särskilt lämpliga till denna typ av konstruktion. Hellimmade system och mekanisk infästning är alternativa lösningar. Kyllager och frysrum är komplicerade och måste projekteras. ##~~Do not edit this line.6695~~##

12 Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX ##~~Do not edit this line ~~## Protan EXG ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.6691~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.11670~~## Fryslager A ##~~Do not edit this line.36681~~## Risk för fuktighet på ovansidan av konstruktionen ##~~Do not edit this line.4337~~## Fryslager B ##~~Do not edit this line.11681~~## Fryslager C ##~~Do not edit this line.5355~~## Simhallar ##~~Do not edit this line.11726~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line.11725~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line.11719~~## Simhallar o.d. I takkonstruktioner över simhallar och andra byggnader med hög fuktighet bör punktering av ångspärren undvikas eller utföras med stor noggrannhet. Fukttransporten i konstruktionen sker dels som diffusion och dels vid luftläckage. Vid tillräckligt tät

13 ångspärr stannar diffusionen på konstruktionens varma sida och luftläckage undviks när ångspärren / taktätningen har lufttäta skarvar och tätade anslutningar och övergångar vid genomföringar och andra byggnadsdelar. Den lämpligaste lösningen för takkonstruktioner med hög inomhustemperatur och fuktighet är Protan 2X Vakuum, men andra lösningar är också möjliga. Se system. I denna lösning är ångspärren dimensionerad för maximal vindlast. Alla genomföringar lufttätas både för att hindra fuktig luft att tränga in i konstruktionen och för att vakuumtak-lösningen skall fungera. Till tätning av exponerade tak över en bärande konstruktion används Protan takduk, se rekommenderade produkter och infästningssystem. Den bärande konstruktionen kan vara av betong eller stål. ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtak ##~~Do not edit this line ~~## Protan 2X ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line.4335~~## Simhallar A ##~~Do not edit this line.36710~~## Risk för fuktighet på undersidan av konstruktionen ##~~Do not edit this line.11735~~## Simhallar B ##~~Do not edit this line.11737~~## Simhallar C ##~~Do not edit this line.11736~~## Simhallar D ##~~Do not edit this line.5357~~##

14 Uppgift 1 ##~~Do not edit this line.4336~~## Uppgift1 ##~~Do not edit this line.45929~~## Uppgift ##~~Do not edit this line.45922~~## Vilken funktion har ångspärren (0,2mm PE-folie löst utlagd) i ett varmt kompakt tak? ##~~Do not edit this line.45923~~## Den skall stoppa fukttransport i form av diffusion. ##~~Do not edit this line.45925~~## Den skall stoppa fukttransport i form av konvektion. ##~~Do not edit this line.45927~~## Den skall stoppa varmlufttransport i takkonstruktionen. ##~~Do not edit this line.45917~~## Rätt! Ångspärrens funktion är att stoppa fukttransport i form av diffusion genom ett material från dess varma till kalla sida. Ångspärren är inte effektiv att stoppa konvektion (transport av varm luft genom luftläckage). Ångspärren utformas med lufttäta skarvar och tätade anslutningar och övergångar vid genomföringar och mot andra byggnadsdelar. ##~~Do not edit this line.45918~~## Fel! Ångspärrens funktion är att stoppa fukttransport i form av diffusion genom ett material från dess varma till kalla sida. Ångspärren är inte effektiv att stoppa konvektion (transport av varmluft genom luftläckage). Ångspärren utformas med lufttäta skarvar och tätade anslutningar och övergångar vid genomföringar och mot andra byggnadsdelar. ##~~Do not edit this line.45919~~## Fel! Ångspärrens funktion är att stoppa fukttransport i form av diffusion genom ett material från dess varma till kalla sida. Ångspärren är inte effektiv att stoppa konvektion (transport av varmluft genom luftläckage). Ångspärren utformas med lufttäta skarvar och tätade anslutningar och övergångar vid genomföringar och mot andra byggnadsdelar. ##~~Do not edit this line.48~~## Tätskikt och gröna tak ##~~Do not edit this line.6703~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - ballasterat tätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan GG ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE Titanium+ ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtakstätskikt ##~~Do not edit this line.6699~~##

15 Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Intensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Extensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Singel ##~~Do not edit this line ~~## Betongplattor ##~~Do not edit this line ~~## Gjutning ##~~Do not edit this line.11809~~## Protan tätskikt och gröna takkonstruktioner Det finns flera alternativ för ballast i takkonstruktioner där takduken monteras som tätskikt. Ballasten väljs utifrån användning, utseende och övriga viktiga funktioner för taket. De vanligaste typerna av ballast är singel, betongplattor, betonggjutning, trätrall eller planteringar i form av gröna tak. En aktuell trend är att kombinera dessa alternativ på takytorna. Fördelen med ballasterade taksystem är att tätskiktet skyddas mot yttre påverkan från klimat och temperatursvängningar, sprickor, punkteringar och andra mekaniska påfrestningar. Tätskiktet läggs ut löst och kräver ingen mekanisk infästning på takytan. Dessutom punkteras inte ångspärren. Protan har olika takduk och tätskikt för användning i ballasterade och gröna tak. Produkterna lämpar sig både för nybyggnation och renoveringsprojekt. Våra produkter är kända för hög kvalitet och lång livslängd. På följande sidor hittar du information om dessa användningsområden: Protan Ballasterat taksystem med singel och betongplattor Protan Ballasterat taksystem med betonggjutning Protan Intensiva gröna tak Protan Extensiva gröna tak Protan torvtak ##~~Do not edit this line.49~~## Tätskikt och gröna tak A ##~~Do not edit this line.59267~~##

16 Gröna tak ##~~Do not edit this line.60081~~## Tätskikt och gröna tak B ##~~Do not edit this line.60128~~## Ballasterade tak med betonggjutning gjutning ##~~Do not edit this line.60106~~## Tätskikt och gröna tak C ##~~Do not edit this line.60134~~## Extensiva gröna tak ##~~Do not edit this line.11875~~## Tätskikt och gröna tak D ##~~Do not edit this line.59273~~## Tak med singel och trätrall ##~~Do not edit this line.5359~~## Singel och betongplattor ##~~Do not edit this line.11822~~## Protan taksystem ballasterade med singel och betongplattor Här beskriver vi ballasterade taksystem där tätskiktet ligger löst under singel eller betongplattor. I varma tak kan tätskiktet placeras antingen som rättvänd, duo-tak eller omvänd lösning. Singel och betongplattor som ballast har som primär funktion att med sin vikt hålla tätskikt och andra skikt i takkonstruktionen på plats. Dessutom är ballasten obrännbar och ger konstruktionen motstånd mot brandspridning. Singel och betongplattornas värmekapacitet, d.v.s. förmågan att reflektera ljus och att hålla tillbaka fuktighet bidrar till ett svalare klimat under varma sommarmånader samtidigt som det ger taket ett estetisk fördelaktigt utseende. Vid användning av betongplattor kan hela eller delar av taket användas för gångtrafik eller som terrass. Under «system» kan du klicka dig vidare till aktuellt system för detta användningsområde och bli bättre bekant med det. Under «produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning i ballasterade takkonstruktioner. ##~~Do not edit this line.6711~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - ballasterat tätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan GG

17 ##~~Do not edit this line.6707~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Ballasterat taksystem med singel ##~~Do not edit this line ~~## Protan Ballasterat taksystem med betongplattor ##~~Do not edit this line.4338~~## Singel och betongplattor 13A ##~~Do not edit this line.59290~~## Tak med singel och betongplattor ##~~Do not edit this line.12021~~## Singel och betongplattor B ##~~Do not edit this line.59296~~## Tak med betongplattor ##~~Do not edit this line.5361~~## Betonggjutning ##~~Do not edit this line.11936~~## Protan Ballasterat taksystem med gjutning Här beskriver vi ballasterade taksystem där tätskiktet ligger löst i konstruktionen under en betonggjutning. Tätskiktet kan läggas antingen i en rättvänd, duo-tak eller omvänd lösning då konstruktionen är isolerad. Betonggjutning med Protan tätskikt kan användas som parkeringsdäck eller som underlag för intensiva gröna tak. Under «system» kan du klicka dig vidare till aktuellt system för detta användningsområde och bli mer bekant med det. Under «produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning i ballasterade takkonstruktioner med gjutning. ##~~Do not edit this line.6719~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan GG ##~~Do not edit this line.6715~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Ballasterat taksystem med betonggjutning gjutning ##~~Do not edit this line.4339~~## Betonggjutning 14A

18 ##~~Do not edit this line.5363~~## Intensiva gröna tak ##~~Do not edit this line.11940~~## Protan intensiva gröna tak Intensiva gröna tak har ett tjockt lager av jord eller växtsubstrat och kan utformas som takträdgård med gräs, buskar och träd. I intensiva gröna tak är jordtjockleken mer än 300 mm vilket gör dem lämpliga för olika typer av vegetation. Intensiva gröna tak är en erkänd konstruktion som möjliggör tätskikt i större format utan behov för mekanisk infästning. Tätskiktet monteras enkelt och snabbt och kräver ingen mekanisk förankring vid an- och avslutningar. Tätskiktet kan monteras antingen som en rättvänd, duo-tak eller omvänd lösning då konstruktionen är isolerad. Vegetationstäckta tak förbrukar nederbörd eller fördröjer dess utsläpp till avloppssystem och kan därmed reducera problem med regnflöden i urbana områden. Den kylande diffusionseffekten kan minska kylbehovet sommartid och takets isoleringsegenskaper kan reducera uppvärmningsbehovet vintertid. Vegetationen på gröna tak filtrerar bort eller samlar upp damm och föroreningar från luften. Gröna tak ger nya levnadsområden och ökar områdets biologiska mångfald. De motverkar uppvärmning i urbana områden (Urban Heat Island Effect) och kan användas till matodling av matplantor. Gröna tak bidrar till en vackrare stadsbild i centrala områden. Under «system» kan du klicka dig vidare till aktuella system gällande detta användningsområde. Under «produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning som tätskikt i intensiva gröna tak. ##~~Do not edit this line.6727~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - Ballasterat tätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan GG ##~~Do not edit this line.6723~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Intensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line.4341~~## Intensiva gröna tak 16A ##~~Do not edit this line.5365~~##

19 Extensiva gröna tak ##~~Do not edit this line.11944~~## Protan extensiva tak Extensiva gröna tak kännetecknas av att taket är täckt med ett tunt lager av växtsubstrat och har en plantering med typisk växtlighet som suckulenter och mossa. I nordiskt klimat används ofta plantor från fetknoppssläktet och kallas därför sedumtak. Sedum är det latinska namnet för fetknopp. Sedumtak bygger på och väger relativt lite och används huvudsakligen i lättare takkonstruktioner med stålplåt som bärande underlag. Det kan också användas på konstruktioner som tål mer vikt. Extensiva gröna tak kräver generellt lite underhåll. På samma sätt som på ballasterade tak skall det tas hänsyn till vindkraften som taket kan vara utsatt för och vindlasten skall beräknas. Det kan behövas för betongplattor eller liknande i rand- och hörnzon där stark vind förekommer. Samtidigt skall brandspridning förhindras. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning som tätskikt i extensiva gröna tak. ##~~Do not edit this line.6735~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE Titanium+ ##~~Do not edit this line.6731~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Extensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line.4340~~## Extensiva gröna tak 15A ##~~Do not edit this line.59302~~## Extensiva gröna tak med singel och betongplattor ##~~Do not edit this line.12022~~## Extensiva gröna tak B ##~~Do not edit this line.59308~~## Sedumtak ##~~Do not edit this line.12023~~##

20 Extensiva gröna tak C ##~~Do not edit this line.59314~~## Sedumtak ##~~Do not edit this line.12024~~## Extensiva gröna tak D ##~~Do not edit this line.59320~~## Sedum på lutande tak ##~~Do not edit this line.12025~~## Extensiva gröna tak E ##~~Do not edit this line.59326~~## Sedum som logotyp ##~~Do not edit this line.12026~~## Extensiva gröna tak F ##~~Do not edit this line.59332~~## Sedumtak ##~~Do not edit this line.5367~~## Torvtak ##~~Do not edit this line.11948~~## Protan torvtak Torvtak är en variant av extensiva gröna tak och används på mindre takytor, oftast på stugor i lantliga områden. Under de sista årtiondena har moderna varianter utvecklats som är anpassade till dagens behov i tättbebyggda områden. Tätskiktet monteras direkt på ventilerad råspont. Torvtak monteras normalt enbart under sommarhalvåret så att torvtakstätskiktet blir utsatt för vindlast över längre perioder innan torven läggs på. Därför fästs tätskiktet mekaniskt till underlaget. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga för användning i intensiva gröna tak. ##~~Do not edit this line.6743~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtakstätskikt ##~~Do not edit this line.6739~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtaksystem ##~~Do not edit this line.4342~~## Torvtak 17A

21 ##~~Do not edit this line.59344~~## ##~~Do not edit this line.12027~~## Torvtak B ##~~Do not edit this line.59362~~## ##~~Do not edit this line.12028~~## Torvtak C ##~~Do not edit this line.59350~~## Torvtak Torvtak Moderna torvtak ##~~Do not edit this line.12029~~## Torvtak D ##~~Do not edit this line.59356~~## Torvtak i Oslo ##~~Do not edit this line.5369~~## Uppgift 2 ##~~Do not edit this line.45989~~## Uppgift 2 ##~~Do not edit this line.45999~~## Uppgift ##~~Do not edit this line.46002~~## Vad är skillnaden mellan intensiva och extensiva gröna tak? ##~~Do not edit this line.46003~~## Extensiva gröna tak har en jordtjocklek och vikt som är betydligt större än intensiva gröna tak. ##~~Do not edit this line.46005~~## Intensiva gröna tak är det samma som sedumtak och extensiva gröna tak är lågbyggande. ##~~Do not edit this line.46007~~## Intensiva gröna tak har betydligt tjockare växtskikt och större vikt än extensiva gröna tak. ##~~Do not edit this line.46012~~## Fel! Intensiva gröna tak har en typisk tjocklek på växtskiktet på mm och en vikt i vattenmättat tillstånd på kg / m2, medan extensiva gröna tak har en tjocklek på växtskiktet på mm och en vikt på kg / m2 (vattenmättat). Extensiva tak kallas ofta för sedumtak. ##~~Do not edit this line.46011~~## Fel! Intensiva gröna tak har en typisk tjocklek på växtskiktet på mm och en vikt i vattenmättat tillstånd på kg/m2, medan extensiva gröna tak har en tjocklek på växtskiktet på mm och en vikt på kg/m2 (vattenmättat). Extensiva tak kallas ofta för sedumtak.

22 ##~~Do not edit this line.46010~~## Rätt! Intensiva gröna tak har en typisk tjocklek på växtskiktet på mm och en vikt i vattenmättat tillstånd på kg/m2, medan extensiva gröna tak har en tjocklek på växtskiktet på 30-90mm och en vikt på 50-90kg/m2 (vattenmättat). Extensiva tak kallas ofta för sedumtak. ##~~Do not edit this line.5373~~## Protan Design Roof ##~~Do not edit this line.6751~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX ##~~Do not edit this line ~~## Protan EXG ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - Ballasterat tätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan GG ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE Titanium+ ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtakstätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan Våtrumstätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan T ##~~Do not edit this line ~~## Protan GT ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - Inbyggt terrasstätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan Radon Safe ##~~Do not edit this line.6747~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Mekanisk infäst ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem

23 ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan 2X ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Intensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Extensiva gröna taksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Torvtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Singel ##~~Do not edit this line ~~## Betongplattor ##~~Do not edit this line ~~## Gjutning ##~~Do not edit this line ~~## Sargsystem med flik ##~~Do not edit this line ~~## Sargsystem med tunnel ##~~Do not edit this line ~~## Protan Topptätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Klassisk ##~~Do not edit this line ~~## Protan Exponerad Terrassduk GT ##~~Do not edit this line ~~## Protan Exponerad Terrassduk T ##~~Do not edit this line ~~## Ballasterad terrass ##~~Do not edit this line ~~## Terrass med limmade klinkersplattor ##~~Do not edit this line ~~## Radontätning ##~~Do not edit this line.11956~~## Protan Design Roof Protan Design Roof är en beteckning för takdukar och tätskikt utförda med särskilt fokus på takets form, utseende och estetik samtidigt som installationen och val av produkter står för hög kvalitet och funktion. Med Protans olika takdukar och tätskikt, olika färger och profiler har vi en unik möjlighet att utforma ett tak med stor arkitektonisk frihet och att åstadkomma ett tak som ger ett exklusivt och innovativt uttryck.

24 Våra lösningar monteras enkelt och med hög kvalitet oavsett om taket är plant, lutande, bågformat eller har en mer krävande utformning. Profiler finns i två varianter, som omegaprofil och som trekantprofil och de svetsas på den färdigmonterade takduken, antingen i samma färg som takduken eller i en kontrastfärg. Profilerna ger djup och liv till stora takytor och används även för att uppnå en mönstereffekt. Avstånden mellan profilerna är valfri och kan användas till att uppnå olika uttryck i formgivningen. Takytan kan också användas till profilering. En företags logotyp kan integreras eller svetsas direkt på takduken. ##~~Do not edit this line.6759~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX ##~~Do not edit this line ~~## Protan EXG ##~~Do not edit this line ~~## Protan EX-A ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.6755~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.53~~## Protan Design Roof 19A ##~~Do not edit this line.59373~~## Takduk i olika färger ##~~Do not edit this line.12030~~## Protan Design Roof B ##~~Do not edit this line.59379~~## Logotyp

25 ##~~Do not edit this line.12031~~## Protan Design Roof C ##~~Do not edit this line.59385~~## Takduk i olika färger ##~~Do not edit this line.12032~~## Protan Design Roof D ##~~Do not edit this line.59391~~## Omegaprofil ##~~Do not edit this line.12033~~## Protan Design Roof E ##~~Do not edit this line.59397~~## Logotyp ##~~Do not edit this line.12034~~## Protan Design Roof F ##~~Do not edit this line.59403~~## Omegaprofil ##~~Do not edit this line.12035~~## Protan Design Roof G ##~~Do not edit this line.59409~~## Takduk i gult med profiler ##~~Do not edit this line.6506~~## Protan Solar Roof ##~~Do not edit this line.11960~~## Protan Solar Roof Protan Solar Roof är ett koncept som är framtaget för att solpanellösningar skall monteras på ett tak med Protan takduk. Solpanelen kan integreras på taket eller monteras fristående. Beroende på vilket solpanelsystem som används väljs typ och kvalitet av Protan takduken. Protan levererar inte själva solpanelsystemet. ##~~Do not edit this line.6767~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan SE Titanium+ ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.6763~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem

26 ##~~Do not edit this line ~~## Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.6507~~## Protan Solar Roof 20A ##~~Do not edit this line.59425~~## ##~~Do not edit this line.12036~~## Protan Solar Roof B ##~~Do not edit this line.59431~~## ##~~Do not edit this line.5375~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.11964~~## Protan Cool Roof Solpanelsystem Solpanelsystem Protan Cool Roof är ett taksystem med hög förmåga att reflektera solstrålar och som bidrar därmed till att förhindra att värme från taket tränger in till byggnaden. Dessutom har Protan Cool Roof en hög termisk emission och en bra förmåga att stråla absorberad eller ej reflekterad solenergi. Detta ökar takets livslängd och reducerar byggnadens kylbehov och motverkar uppvärmning i urbana områden (Urban Heat Island Effect). Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga till Cool Roof. ##~~Do not edit this line.6775~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Cool Roof ##~~Do not edit this line.6771~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Standard-Överlappsystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Fliksystem ##~~Do not edit this line ~~##

27 Protan Prefabricerade stormoduler ##~~Do not edit this line ~~## Protan Vakuumtaksystem ##~~Do not edit this line ~~## Protan Hellimmat taksystem ##~~Do not edit this line.55~~## Protan Cool Roof 21A ##~~Do not edit this line.59442~~## Aquarium Polaria ##~~Do not edit this line.12037~~## Protan Cool Roof B ##~~Do not edit this line.59448~~## Hög solenergireflektion ##~~Do not edit this line.12038~~## Protan Cool Roof C ##~~Do not edit this line.59454~~## Vit takduk ##~~Do not edit this line.5377~~## Terrass ##~~Do not edit this line.11968~~## Protan Terrass Med Protans robusta och hållbara system för terrasser och balkonger får du terrassduk och terrasstätskikt av hög kvalitet och med lång livslängd som förhindrar vattenrelaterade problem p.g.a. fukt, mögel, röta och korrosion. Protan terrassduk passar på exponerade terrasser och balkonger. Den har en robust, hållbar och säker ovansida för gångtrafik. Protans terrassduk lämpar sig särskilt bra vid låga dörrtrösklar som kräver lågt byggande lösningar och där krav ställs på låg vikt på terrassen och där man önskar enkel rengöring. Protan terrasstätskikt skall monteras med övertäckning. Vanliga övertäckningar är betongplattor eller trätrall. Kakel kan även limmas direkt på tätskiktet och vid behov kan betong gjutas ovanpå. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka produkter som är lämpliga till användning som terrassduk eller terrasstätskikt. ##~~Do not edit this line.6783~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan T ##~~Do not edit this line ~~##

28 Protan GT ##~~Do not edit this line ~~## Protan G - Övertäckt terrasstätskikt ##~~Do not edit this line.6779~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Exponerad Terrassduk GT ##~~Do not edit this line ~~## Protan Exponerad Terrassduk T ##~~Do not edit this line ~~## Ballasterad terrass ##~~Do not edit this line ~~## Terrass med limmade kakelplattor ##~~Do not edit this line.57~~## Terrass 22A ##~~Do not edit this line.59464~~## Exponerad terrassduk ##~~Do not edit this line.12039~~## Terrass B ##~~Do not edit this line.59470~~## Terrass med betongplattor ##~~Do not edit this line.5379~~## Våtrum ##~~Do not edit this line.11972~~## Protan Våtrum Våtrum skall projekteras och utföras på ett sätt så att det inte uppstår skada på konstruktion och material p.g.a. läckande vatten eller kondens. Med våtrum menas rum som påverkas av vatten eller hög relativ luftfuktighet. Det är en skillnad på våtrum med vattenpåverkan av både golv och vägg, t.ex. badrum med dusch eller badkar, och på våtrum med enbart lägenhetsrelaterad vattenpåverkan på golvet, t.ex. toalett och tvättstuga där väggarna inte räknas som våtrum, men där rummet har vatteninstallationer. Våtrummet delas upp i våta och torra zoner. Våtzonen omfattar den delen av rummet där direkt vattenpåverkan förekommer och dessa konstruktioner utförs vattentätt t.ex. med ett tätskikt eller med kakel. Protan levererar våtrumstätskikt till olika lösningar för vattentätning i våtrum. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för Protans system för montering av våtrumstätskikt. Under «Relaterade produkter» hittar du en

29 översikt över vilka Protan produkter som skall användas som tätskikt i våtrum. ##~~Do not edit this line.6791~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Våtrumstätskikt ##~~Do not edit this line.6787~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Topptätskikt ##~~Do not edit this line ~~## Protan Tätskikt under betonggjutning ##~~Do not edit this line.59~~## Våtrum 23A ##~~Do not edit this line.59478~~## Våtrum vägg ##~~Do not edit this line.12042~~## Våtrum B ##~~Do not edit this line.59484~~## Våtzoner ##~~Do not edit this line.12043~~## Våtrum C ##~~Do not edit this line.59490~~## Våtrum golv ##~~Do not edit this line.5381~~## Radontätning ##~~Do not edit this line.11976~~## Protan Radontätning Radon i byggnaden kommer vanligtvis från marken och sugs in i byggnaden via otätheter i byggnadens källare eller bottenvåning. Radon är en osynlig och luktfri gas som inte kan förnimmas på något sätt, men som utgör ett ökande hälsoproblem. Höga koncentrationer av radongas är farliga. Radontätning i byggnader krävs i dag av myndigheterna. Kravet är att det skall monteras radontätning som en passiv åtgärd i alla byggnader där personer vistas. Radontätskikt skall antingen monteras på färdig glättat underlag i bygg-gropen, på färdig glättat underlag av isolering eller på glättad betongplatta eller liknande, med klämd och limmad / förseglad anslutning mot konstruktionen och genomföringar. Under «Relaterade system» kan du klicka dig vidare till aktuella system för detta användningsområde. Under «Relaterade produkter» hittar du en översikt över vilka

30 produkter som är lämpliga för användning som radontätning. ##~~Do not edit this line.6799~~## Relaterade produkter: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Protan Radon Safe ##~~Do not edit this line.6795~~## Relaterade system: ##~~Do not edit this line ~~## ##~~Do not edit this line ~~## Radontätning ##~~Do not edit this line.61~~## Radontätning24A ##~~Do not edit this line.59499~~## Radontätning ##~~Do not edit this line.12040~~## RadontätningB ##~~Do not edit this line.59505~~## Radontätning ##~~Do not edit this line.12041~~## RadontätningC ##~~Do not edit this line.59511~~## Montering av radontätskikt ##~~Do not edit this line.5383~~## Uppgift 3 ##~~Do not edit this line.46061~~## Uppgift 3 ##~~Do not edit this line.46071~~## Uppgift ##~~Do not edit this line.46074~~## Har Protan en lösning på våtrum där kakel kan limmas direkt på tätskiktet? ##~~Do not edit this line.46075~~## Ja ##~~Do not edit this line.46077~~## Nej ##~~Do not edit this line.46083~~## Rätt! Protan Topptätskikt är en lågbyggande lösning där tätskiktet limmas till stabilt underlag och där kakel kan limmas direkt på tätskiktet. ##~~Do not edit this line.46082~~## Fel! Protan Topptätskikt är en lågbyggande lösning där tätskiktet limmas till stabilt underlag och kakel kan limmas direkt på tätskiktet.

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Nybyggnad Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Protan tak- och membransystem Speciellt utvecklat för nordiska förhållanden! Protan takduk är känt för sina unika fördelar

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Takduk För täta, säkra tak

Takduk För täta, säkra tak Takduk För täta, säkra tak Fakta om fördelar och nackdelar 1 INNEHÅLL Taket, den femte fasaden 3 Kvaliteten på svenska tak måste höjas 4 Taket, grunden för ett torrt hus 5 Fördelar med takduk 6 Nackdelar

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

DET ÄR DAGS FÖR FÖRÄNDRING

DET ÄR DAGS FÖR FÖRÄNDRING De gröna taken från De Boer Green Roof Solutions är frukten av vår erfarenhet och våra kunskaper. Grogrunden för vårt företag är företaget De Boer som grundades 1922 och är ledande inom vattentäta membranskikt

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

Skyddar värden. Protan nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Skyddar värden. Protan nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Skyddar värden Protan nybyggnad Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Skyddar värden Protan tak- och membransystem Speciellt utvecklat för nordiska förhållanden! Protan takduk

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Sedumtak David Adelsberg 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sammanfattning Detta arbete grundar sig i att

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV

UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV SE UR ETT SÄKRARE PERSPEKTIV ORIGINAL DESIGN PATENT 50 ÅRS GARANTI Viktigast är ur vilket perspektiv vi ser på världen. Det avgör om vi ser den i optimistiska färger och om vi är lyckliga. Huset är vårt

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Soltorpet 41, Klingsta Gård 18, Klingsta Park, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Andreas och Anna Larsson Uppdragsgivare Andreas Larsson Närvarande vid besiktningen Anna Alteg

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26 Adress/ort: Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag:

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Certifiering. Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen. Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR

Certifiering. Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen. Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR Certifiering Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR Jan-Inge Bengtsson Constructech Sweden AB Notera: Originaldokumentet för

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

Vakuuminfäst. Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande

Vakuuminfäst. Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande Vakuuminfäst Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande Innehåll Sida Allmänt Teknik Lufttätning Projektering - ventilplacering Utförande Fukt Uppföljning/kontroll 3 3 4 5

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

SCEN. Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE

SCEN. Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE SCEN Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE SCEN C:\Users\Janis Kristians\Documents\REVIT MODEL 1. platsen 2. byggnaden SOCIAL 3. människan 9. människan 8. byggnaden EKONOMISK EKOLOGISK

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag.

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag. Låglutande tak på träbjälklag är först och främst tänkt som tilläggsisolering av gamla låglutande tak. För att använda lösningarna ska man Applikationer Låglutande tak Låglutande tak Konstruktionerna har

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

ISOLERADE TAKELEMENT

ISOLERADE TAKELEMENT ISOLERADE TAKELEMENT KLASSISKT BANDTÄCKT PLÅTTAK 80% SNABBARE MONTAGE AV TAKET MONTERING ÅRET OM ÄVEN VID NEDERBÖRD SNABBT SKYDD OCH DIREKT BYGGNATION UNDER TAKET UNIKT PATENTERAT TAKSYSTEM Okänslig för

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån...

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån... Fastlock Uni Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån......eller med toppclips ovanifrån, vilket ger en dold infästning Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20

SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20 SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20 MONTERING AV LÅNGSIDOR 21-32 MONTERING AV TAKSTÖD 33-34

Läs mer

Gyptone Undertak Funktion och design

Gyptone Undertak Funktion och design Gyptone Undertak Funktion och design Reflecting everyday life 1 1 Reflecting everyday life För den dagliga användaren av en byggnad är undertaket en naturlig del av vardagen som ofta märks ifall det inte

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK PLATS FÖR MER VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK VÄGGLUCKOR GÖR RUMMET STÖRRE RÄCKET RAMAR IN TRAPPAN LÅT DIG

Läs mer

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar GLEMBRINGNYTT Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar Tält teknisk information samt aktuella priser Före utleverans av ett

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Passivhus. Framtidens byggnadssätt. Sami Junttila. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Passivhus. Framtidens byggnadssätt. Sami Junttila. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Passivhus Framtidens byggnadssätt Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Passivhus Framtidens byggnadssätt Sammanfattning

Läs mer

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet Klassade massivar Hus och Fastighet Dörrar för fastighetens alla behov Nedan ser du ett urval av våra modeller. Släta ar Gedigen stomme med 110 mm ram, tät fyllning och 4 mm spärrskiva. Fanerad D43 Mönsterlagt

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-05-18 Fastighetsbeteckning: Skosnöret 13 Adress/ort: Vältstigen 11 / Älvsjö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K) Företag:

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(13) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Stadsradhus brf Radiomasten

Stadsradhus brf Radiomasten Stadsradhus brf Radiomasten Tre våningar med många alternativ på inredning och material Modernt bekvämt boende med hög kvalitet ETAPP 2 Stadsradhus för dig som vill bo med lite mer frihet. Bo modernt och

Läs mer