Rapport avseende Vattendragskontroll 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende Vattendragskontroll 1997"

Transkript

1 Rapport avseende Vattendragskontroll 1997

2 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall ph-värde ,2 7,2 7, ,2 7,2 7, ,3 7,2 7, ,4 7,1 7, ,2 7,2 7, ,3 7,3 7,3 7, ,4 7,3 7,2 7, ,5 7,3 7,2 7, ,4 7,1 7,3 7, ,4 7,3 7,2 7, ,1 7,0 6,9 6, ,9 7,2 7, ,2 7,2 7, ,3 7,3 6, ,3 7,2 7,2 7, ,2 7,2 7,0 Högsta värde ,5 7,3 7,3 7,3 Lägsta värde ,9 7,0 6,9 6,9 Konduktivitet (25 C) (ms/m) ,9 10,2 11, ,7 9,8 10, ,6 9,7 10, ,3 9,6 23, ,2 9,5 10, ,3 9,5 22,7 10, ,0 9,5 13,6 9, ,2 9,5 34,5 9, ,8 9,3 9,4 9, ,8 8,8 9,6 9, ,2 10,0 24,5 18, ,2 9,4 10, ,4 9,5 11, ,7 10,0 16, ,3 9,6 19,0 12, ,5 9,7 13,4 Högsta värde ,9 10,2 34,5 23,5 Lägsta värde ,8 8,8 9,1 9,4

3 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Alkalinitet (mmol HCO 3- /l) ,25 0,26 0, ,24 0,24 0, ,25 0,25 0, ,26 0,25 0, ,23 0,25 0, ,26 0,27 0,28 0, ,26 0,23 0,28 0, ,27 0,27 0,29 0, ,25 0,25 0,25 0, ,25 0,25 0,27 0, ,26 0,26 0,29 0, ,25 0,25 0, ,24 0,25 0, ,25 0,25 0, ,25 0,25 0,28 0, ,25 0,25 0,26 Högsta värde ,27 0,27 0,29 0,28 Lägsta värde ,23 0,23 0,25 0,25 Klorid (mg Cl - /l) ,65 7,76 11, ,69 7,65 9, ,33 7,33 8, ,55 7,65 46, ,97 8,26 9, ,62 7,76 42,87 9, ,37 7,55 17,26 7, ,26 7,26 78,45 7, ,09 7,16 7,44 8, ,51 8,75 7, ,55 8,57 47,06 31, ,23 7,48 9, ,31 7,28 12, ,60 7,68 23, ,48 7,66 33,64 13, ,46 7,54 16,73 Högsta värde ,97 8,57 78,45 46,13 Lägsta värde ,09 7,16 7,44 7,80

4 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall 2- Sulfat (mg SO 4 /l) ,69 13,83 14, ,02 13,78 13, ,16 12,87 13, ,16 14,12 17, ,21 13,59 14, ,21 14,07 17,92 14, ,35 14,07 14,89 14, ,16 14,12 21,37 13, ,21 14,70 13,64 13, ,30 13,74 13, ,02 14,60 19,31 17, ,92 13,59 14, ,34 13,64 14, ,27 13,99 15, ,19 13,89 16,81 14, ,27 13,84 14,64 Högsta värde ,69 14,70 21,37 17,58 Lägsta värde ,92 12,87 13,64 13,26 Totalkväve (µg N/l) Högsta värde Lägsta värde

5 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Ammoniumkväve (µg NH 4 -N/l) Högsta värde Lägsta värde Nitrit Nitrat (µg NO 2 +NO 3 -N/l) Högsta värde Lägsta värde

6 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Organiskt kväve (µg N/l) Högsta värde Lägsta värde Totalfosfor (µg P/l) Högsta värde Lägsta värde

7 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Fosfatfosfor (µg PO 4 -P/l) Högsta värde Lägsta värde Övrig fosfor (µg P/l) Högsta värde Lägsta värde

8 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Permanganattal (mg/l) ,0 14,4 16, ,9 14,2 15, ,4 15,2 15, ,4 17,7 15, ,1 15,1 15, ,7 16,1 17,1 18, ,0 16,6 20,0 16, ,3 18,1 15,2 14, ,3 16,5 20,2 15, ,8 16,0 16,1 15, ,7 16,6 17,3 17, ,7 14,7 20, ,1 16,4 18, ,5 17,2 19, ,8 15,9 17,7 16, ,1 16,5 17,8 Högsta värde ,0 18,1 20,2 20,1 Lägsta värde ,3 14,2 15,2 14,4 TOC (mg C/l) ,3 6,2 4, ,6 5,0 5, ,8 4,6 4, ,8 5,0 5, ,6 4,8 4, ,3 4,2 5,4 4, ,3 4,5 5,7 4, ,6 4,9 5,0 4, ,0 5,1 5,0 4, ,0 4,7 5,0 5, ,8 5,4 5,0 5, ,4 5,3 6, ,6 7,0 4, ,2 4,1 4, ,5 5,0 5,2 5, ,4 5,3 4,5 Högsta värde ,0 6,2 5,7 6,0 Lägsta värde ,8 4,2 5,0 4,5

9 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. Bron Kornhall Kalcium (mg Ca 2+ /l) ,43 7,78 8, ,37 7,54 7, ,47 7,52 7, ,13 7,94 8, ,56 7,68 7, ,47 7,66 8,92 8, ,49 7,88 8,56 8, ,52 7,72 9,32 7, ,62 7,94 7,92 7, ,47 7,58 8,14 7, ,86 8,34 9,74 9, ,82 7,86 8, ,34 7,00 7, ,54 7,73 8, ,52 7,79 8,77 8, ,47 7,51 8,14 Högsta värde ,86 8,34 9,74 9,14 Lägsta värde ,13 7,52 7,92 7,45 Magnesium (mg Mg 2+ /l) ,62 1,69 1, ,60 1,64 1, ,58 1,60 1, ,58 1,67 4, ,57 1,62 1, ,62 1,64 4,11 1, ,59 1,62 2,38 1, ,67 1,64 6,47 1, ,56 1,57 1,68 1, ,57 1,59 1,74 1, ,62 1,69 4,58 3, ,65 1,67 1, ,61 7,00 1, ,64 1,65 2, ,60 1,64 3,49 2, ,62 3,43 2,25 Högsta värde ,67 1,69 6,47 4,16 Lägsta värde ,56 1,57 1,68 1,64

10 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Kalium (mg K + /l) ,21 1,21 1, ,21 1,25 1, ,17 1,21 1, ,29 1,25 2, ,17 1,25 1, ,13 1,17 2,35 1, ,21 1,21 1,60 1, ,17 1,17 3,36 1, ,25 1,21 1,21 1, ,25 1,21 1,29 1, ,13 1,25 2,62 2, ,17 1,21 1, ,15 7,00 1, ,21 1,24 1, ,20 1,22 2,07 1, ,19 3,15 1,49 Högsta värde ,29 1,25 3,36 2,31 Lägsta värde ,13 1,17 1,21 1,25 Natrium (mg Na + /l) ,80 7,01 9, ,80 6,76 7, ,48 6,55 7, ,80 6,97 27, ,53 7,15 7, ,76 6,80 26,90 7, ,55 7,20 13,01 7, ,67 6,74 45,77 7, ,48 6,85 7,01 7, ,37 6,83 7,24 6, ,53 7,49 29,98 20, ,71 6,80 8, ,63 7,00 9, ,59 6,88 15, ,62 6,93 21,65 10, ,61 6,94 11,88 Högsta värde ,80 7,49 45,77 27,61 Lägsta värde ,37 6,55 7,01 6,94

11 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. Bron Kornhall Järn (mg Fe/l) ,17 0, ,20 0, ,05 0, ,12 0, ,06 0, ,09 0, ,07 0, ,05 0, ,04 0, ,12 0, ,04 0, ,27 0, ,13 0, ,16 0, ,11 0, ,13 0,31 Högsta värde ,27 0,66 Lägsta värde ,04 0,11 Kisel (mg Si/l) ,79 0,62 1, ,80 1,05 1, ,40 0,36 0, ,47 0,39 0, ,19 0,31 0, ,24 0,23 0,49 0, ,23 0,22 0,41 0, ,14 0,27 0,41 0, ,25 0,35 0,36 0, ,29 0,32 0,40 0, ,10 0,23 0,43 0, ,69 0,51 1, ,27 7,00 0, ,24 0,23 0, ,38 0,41 0,42 0, ,30 2,55 0,47 Högsta värde ,80 1,05 0,49 1,48 Lägsta värde ,10 0,22 0,36 0,23

12 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Mangan (µg Mn/l) ,1 11, ,0 16, ,8 5, ,6 4, ,3 8, ,6 11, ,8 8, ,1 8, ,2 5, ,1 7, ,5 6, ,0 11, ,7 10, ,0 12, ,6 8, ,1 10,4 Högsta värde ,0 16,0 Lägsta värde ,5 4,6 Koppar (µg Cu/l) ,3 1, ,7 1, ,4 1, ,7 1, ,1 1, ,0 1, ,8 1, ,9 1, ,5 1, ,0 1, ,8 1, ,1 1, ,5 1, ,4 1, ,2 1, ,4 1,3 Högsta värde ,7 1,8 Lägsta värde ,8 1,0

13 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. Bron Kornhall Zink (µg Zn/l) ,0 4, ,8 5, ,6 3, ,7 2, ,0 3, ,0 2, ,2 2, ,2 3, ,0 3, ,0 3, ,5 3, ,1 4, ,1 4, ,9 4, ,3 3, ,7 3,8 Högsta värde ,8 5,1 Lägsta värde ,2 2,0 Bly (µg Pb/l) ,16 0, ,26 0, ,14 0, ,22 0, ,12 0, ,13 0, ,07 0, ,07 0, ,10 0, ,13 0, ,06 0, ,38 0, ,14 0, ,71 0, ,15 0, ,33 0,36 Högsta värde ,38 0,62 Lägsta värde ,06 0,16

14 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Kadmium (µg Cd/l) ,017 0, ,018 0, ,015 0, ,037 0, ,031 0, ,014 0, ,007 0, ,010 0, ,009 0, ,009 0, ,008 0, ,008 0, ,009 0, ,033 0, ,015 0, ,019 0,009 Högsta värde ,037 0,013 Lägsta värde ,007 0,006 Kvicksilver (ng Hg/l) , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Högsta värde ,30 Lägsta värde ,92

15 Göta älv Provpunkt Vargön Trollhättan Garn Ormo Lärjeholm Stenpiren Älvsb. bron Kornhall Krom (µg Cr/l) ,39 1, ,38 1, ,25 0, ,24 1, ,32 0, ,28 0, ,17 0, ,12 0, ,20 0, ,31 0, ,32 0, ,35 0, ,64 0, ,28 0, Högsta värde ,39 1,20 Lägsta värde ,12 0,37 Nickel (µg Ni/l) ,79 0, ,69 0, ,57 0, ,69 0, ,63 0, ,62 0, ,63 0, ,60 0, ,66 0, ,65 0, ,64 0, ,75 1, ,91 1, ,91 0, Högsta värde ,75 1,17 Lägsta värde ,57 0,65 Provtagning och analys: Göteborgs Va-verk för Garn och Stenpiren, SMHI för Älvsborgsbron och Kornhall samt. samt Naturvårdsverket för Vargön, Trollhättan, Ormo och Lärjeholm.

16 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Temperatur ( C) ,7 2,5 2,4 2,4 2,9 2,8 3, ,1 3,8 3,8 4,5 4,7 4,2 4, ,8 15,7 16,5 16,5 15,0 14,9 16, ,5 18,0 19,5 18,3 17,5 16,5 18, ,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 ph-värde ,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6, ,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7, ,4 7,3 7,3 7,4 7,3 7,4 7, ,2 7,1 7,0 7,1 7,2 7,3 7, ,6 6,6 6,8 6,8 6,9 7,0 7, ,7 6,9 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7, ,6 7,0 6,8 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7, ,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7, ,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,3 Högsta värde ,4 7,3 7,3 7,4 7,3 7,4 7,7 Lägsta värde ,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,9 Konduktivitet (25 C) (ms/m) ,6 9,8 10,3 10,3 10,5 12,1 13, ,2 13,2 13,7 15,0 15,8 18,2 20, ,1 16,4 16,3 20,6 23,6 31,5 28, ,8 16,8 17,1 23,2 27,3 33,5 31, ,7 12,9 13,0 13,5 13,5 14,9 15, ,7 16,3 9,7 12,8 13,0 15,0 15,9 18,8 19, ,8 20,6 11,2 15,0 16,0 17,9 18,6 22,4 24, ,5 13,8 14,1 16,5 18,1 22,0 22, ,5 13,9 14,4 16,5 17,5 21,1 22,0 Högsta värde ,1 16,8 17,1 23,2 27,3 33,5 31,8 Lägsta värde ,6 9,8 10,3 10,3 10,5 12,1 13,7

17 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Färgtal (mg Pt/l) Högsta värde Lägsta värde Turbiditet (FNU) ,0 88,0 90,0 82,0 89,0 99,0 104, ,0 20,0 21,0 22,0 18,0 17,0 17, ,0 31,0 36,0 30,0 22,0 14,0 9, ,0 40,0 43,0 41,0 30,0 19,0 25, ,0 31,0 36,0 36,0 37,0 35,0 35, ,4 23,7 19,7 29,2 37,2 38,7 36,8 35,5 27, ,2 18,7 8,7 28,5 32,7 31,7 31,2 28,3 26, ,6 42,0 45,2 42,2 39,2 36,8 38, ,7 33,2 38,3 37,5 35,7 33,5 30,8 Högsta värde ,0 88,0 90,0 82,0 89,0 99,0 104,0 Lägsta värde ,0 20,0 21,0 22,0 18,0 14,0 9,9 Alkalinitet (mmol HCO 3- /l) ,16 0,13 0,14 0,15 0,14 0,17 2, ,39 0,29 0,30 0,34 0,37 0,45 0, ,95 0,49 0,50 0,65 0,77 1,10 1, ,00 0,57 0,58 0,80 0,97 1,30 1, ,18 0,15 0,17 0,19 0,19 0,22 0, ,15 0,40 0,19 0,31 0,32 0,40 0,44 0,56 0, ,13 0,45 0,28 0,35 0,38 0,43 0,47 0,60 0, ,54 0,33 0,34 0,43 0,49 0,65 1, ,46 0,33 0,34 0,42 0,47 0,60 0,74 Högsta värde ,00 0,57 0,58 0,80 0,97 1,30 2,00 Lägsta värde ,16 0,13 0,14 0,15 0,14 0,17 0,25

18 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Klorid (mg Cl - /l) Högsta värde Lägsta värde Totalkväve (µg N/l) Högsta värde Lägsta värde Totalfosfor (µg P/l) Högsta värde Lägsta värde

19 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 COD (Mn) (mg O 2 /l) Högsta värde Lägsta värde Totalhårdhet (mg Ca/l ) Högsta värde Lägsta värde Fosfatfosfor (µg PO 4 -P/l) Högsta värde Lägsta värde

20 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Kalcium (mg Ca 2+ /l) ,3 5,4 5,5 5,5 5,7 6,2 6, ,0 6,8 6,9 7,2 7,9 9,0 11, ,0 8,9 9,1 11,0 12,0 15,0 17, ,0 9,7 9,7 11,0 15,0 18,0 18, ,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8, ,9 8,4 5,1 6,8 6,8 7,7 8,5 10,2 10, ,0 9,1 6,4 7,5 8,2 8,9 9,3 11,1 11, ,7 7,6 7,6 8,3 9,5 11,2 12, ,4 7,3 7,5 8,3 9,1 10,8 11,6 Högsta värde ,0 9,7 9,7 11,0 15,0 18,0 18,0 Lägsta värde ,3 5,4 5,5 5,5 5,7 6,2 6,8 Magnesium (mg Mg 2+ /l) ,6 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2, ,6 2,5 2,4 2,7 3,2 3,6 4, ,2 2,8 3,0 3,8 5,0 6,8 5, ,0 2,9 3,0 4,0 5,7 7,8 7, ,3 2,6 2,7 2,8 2,8 3,0 3, ,2 3,3 1,7 2,5 2,4 2,8 3,3 4,1 3, ,2 3,4 1,8 2,4 2,6 3,0 3,5 4,1 4, ,3 2,6 2,7 3,1 3,8 4,8 4, ,7 2,5 2,6 3,0 3,5 4,3 4,3 Högsta värde ,2 2,9 3,0 4,0 5,7 7,8 7,0 Lägsta värde ,6 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 Järn (mg Fe/l) ,30 2,50 2,20 2,00 3,20 3,40 2, ,46 0,93 1,00 1,10 1,00 0,92 0, ,30 1,20 1,20 1,20 1,10 2,10 0, ,50 2,10 2,30 2,30 1,80 2,50 2, ,20 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 1, ,67 1,51 1,09 1,50 1,86 1,79 1,65 1,59 1, ,51 1,26 0,67 1,40 1,56 1,53 1,55 1,37 1, ,95 1,67 1,70 1,68 1,78 2,14 1, ,57 1,52 1,71 1,67 1,66 1,70 1,56 Högsta värde ,30 2,50 2,30 2,30 3,20 3,40 2,60 Lägsta värde ,46 0,93 1,00 1,10 1,00 0,92 0,87

21 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Kisel (mg Si/l) ,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2, ,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2, ,1 1,9 1,9 2,1 2,3 2,7 2, ,2 1,7 1,7 1,8 2,2 2,6 2, ,1 2,8 2,8 3,2 3,1 3,0 2, ,7 3,3 1,8 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,9 2,9 1,7 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2, ,3 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2, ,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 Högsta värde ,2 2,8 2,8 3,2 3,1 3,0 2,9 Lägsta värde ,6 1,7 1,7 1,8 2,2 2,3 2,3 Kalium (mg K + /l) ,8 3,8 4,4 3,5 3,9 5,4 5, ,3 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2, ,9 2,0 2,0 2,4 2,5 5,0 3, ,0 3,0 2,9 3,3 3,4 3,7 4, ,9 2,8 2,8 3,1 3,2 3,2 3, ,0 3,5 1,5 2,4 2,6 2,8 2,8 3,0 2, ,2 4,7 1,6 4,2 4,1 4,0 4,3 9,3 4, ,4 2,7 2,8 2,9 3,0 3,9 3, ,8 3,1 3,2 3,2 3,4 5,4 3,6 Högsta värde ,0 3,8 4,4 3,5 3,9 5,4 5,0 Lägsta värde ,3 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,3 Natrium (mg Na + /l) ,0 10,0 11,0 11,0 11,0 14,0 15, ,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20, ,0 17,0 17,0 22,0 24,0 34,0 28, ,0 18,0 18,0 26,0 28,0 35,0 31, ,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14, ,1 18,0 10,1 13,5 13,8 16,3 16,2 19,5 20, ,0 22,0 11,3 15,7 16,5 18,8 19,0 23,7 20, ,4 14,0 14,4 17,2 18,2 23,0 21, ,5 14,4 14,9 17,5 17,8 22,1 20,7 Högsta värde ,0 18,0 18,0 26,0 28,0 35,0 31,0 Lägsta värde ,0 10,0 11,0 11,0 11,0 14,0 14,0

22 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Mangan (µg Mn/l) Högsta värde Lägsta värde Heterotrofa bakt (2d, 20 C/ml) Högsta värde Lägsta värde Tot Ant Kol Bakt ((35 C,MF) / 100ml) Högsta värde Lägsta värde

23 Lärjeån Provpunkt L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 Ant Term Kol Bakt ((44 C,MF) /100 ml) Högsta värde Lägsta värde E Coli/LTLSB (CFU/100ml ) , Högsta värde Lägsta värde Provtagning och analys utförda av Göteborgs Va-verks laboratorium

24 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron Temperatur ( C) Syre (mg O 2 /l) ph-värde ,8 0,3 0,4 0,5 0, ,5 1,5 1,4 2,2 1, ,9 11,7 12,2 12,3 12, ,5 18,0 19,1 19,0 21, ,1 9,9 10,2 11,4 11, ,6 2,7 1,7 2,3 1, ,5 14,2 14,0 14,2 8, ,9 13,7 13,4 13,2 11, ,4 10,8 9,9 9,8 9, ,1 8,3 7,9 7,0 9, ,3 10,4 9,9 9,2 7, ,6 13,1 13,2 12,4 11, ,0 11,3 11,1 10,5 9, ,0 11,4 10,7 11,1 10, ,6 11,8 11,4 11,0 9, ,9 11,5 11,1 10,9 9,7 Högsta värde ,5 14,2 14,0 14,2 11,8 Lägsta värde ,3 8,3 7,9 7,0 7, ,1 6,8 6,8 6,9 7, ,9 7,1 7,0 6,8 7, ,1 7,2 7,1 7,0 9, ,1 7,1 7,1 6,8 8, ,9 7,1 7,1 7,0 7, ,0 7,1 7,0 7,0 7, ,9 7,0 6,9 6,9 7, ,0 7,0 7,0 6,9 7, ,0 7,1 7,0 6,9 7, ,0 7,0 7,0 6,9 7,5 Högsta värde ,1 7,2 7,1 7,0 9,2 Lägsta värde ,9 6,8 6,8 6,8 7,0

25 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron Konduktivitet (25 C) (ms/m) Färgtal (mg Pt/l) ,3 11,4 11,6 11,8 27, ,7 13,5 11,8 10,5 21, ,2 13,0 12,3 12,3 24, ,3 14,4 11,1 11,0 26, ,5 13,5 14,2 12,0 26, ,8 14,2 15,0 14,7 28, ,4 13,4 11,4 11,7 23, ,0 15,9 13,1 12,5 27, ,1 13,3 12,7 12,1 25, ,2 14,2 12,4 12,1 25,7 Högsta värde ,3 14,4 15,0 14,7 28,6 Lägsta värde ,3 11,4 11,1 10,5 21, is Högsta värde Lägsta värde

26 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron Turbiditet (FNU) ,0 8,8 10,0 10,0 46, is 12,0 12,0 13,0 43, ,0 55,0 28, ,0 12,0 8,4 6,2 70, ,0 19,0 9, ,0 16,0 18,0 14,0 115, ,1 12,3 12,0 12,1 82, ,0 11,1 12, ,0 16,0 26,0 28,0 120, ,9 6,8 13,6 12,0 160, ,0 27,0 67,0 190,0 52, ,0 17,0 18, ,2 9,8 11,5 8,3 4, ,0 26,0 14, ,0 7,9 6,9 5,6 21, ,5 9,1 8,8 6,8 24, ,0 39,0 20,0 18,0 83, ,0 35,0 12, ,3 32,8 27,5 15,3 16,3 12,7 11,2 82, ,0 13,1 13,1 11,5 25,1 19,1 16,9 45, ,0 26,5 27,2 15,7 14,7 17,9 27,0 68, ,1 24,1 22,6 14,2 18,7 16,6 18,4 65,4 Högsta värde ,0 62,0 55,0 28,0 39,0 67,0 190,0 160,0 Lägsta värde ,9 14,0 11,1 9,4 6,8 6,9 5,6 4,5 Alkalinitet (mmol HCO 3- /l) ,61 0,24 0,19 0,20 1, ,23 0,37 0,22 0,17 0, ,39 0,39 0,30 0,26 1, ,32 0,52 0,35 0,25 1, ,34 0,37 0,36 0,26 1, ,45 0,41 0,35 0,37 1, ,32 0,43 0,27 0,29 1, ,31 0,52 0,32 0,28 0, ,39 0,38 0,30 0,25 1, ,34 0,44 0,29 0,27 1,07 Högsta värde ,61 0,52 0,36 0,37 1,30 Lägsta värde ,23 0,24 0,19 0,17 0,86

27 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron Totalkväve (µg N/l) is Högsta värde Lägsta värde Nitratkväve (µg NO 3 -N/l) < < Högsta värde Lägsta värde

28 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron Totalfosfor (µg P/l) is Högsta värde Lägsta värde

29 Tillflöden till Göta älv Provpunkt SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6 GÅ 1 GÅ 2 G 1 G 2 G 3 SK ST 1 ST 2 ST 3 Slumpån Lillån Bro Rom Lerumså Visslaån Iglabäck Gårdaån Vallbyån Grönån Forsån Ölandaån Sköldån Stallb. 1 Stallb. 2 Kårebron COD (Mn) (mg O 2 /l) ,0 13,0 12,0 9,0 13, is 10,0 10,0 7,0 9, ,0 12,0 13, ,0 9,0 8,0 6,0 9, ,0 16,0 12, ,0 9,0 9,0 6,0 15, ,0 9,0 9,0 7,0 17, ,0 10,0 17, ,0 11,0 14,0 11,0 18, ,0 13,0 15,0 10,0 35, ,0 10,0 10,0 21,0 10, ,0 28,0 22, ,0 15,0 12,0 10,0 19, ,0 20,0 14, ,0 11,0 11,0 9,0 13, ,0 10,0 10,0 8,0 10, ,0 13,0 13,0 10,0 12, ,0 19,0 13, ,2 19,4 21,1 13,5 11,8 11,7 8,2 14, ,8 28,0 26,0 16,5 13,1 11,3 9,1 12, ,3 16,8 17,5 15,2 11,1 11,1 9,5 15, ,7 21,4 21,5 15,1 12,0 11,4 8,9 14,1 Högsta värde ,0 24,0 28,0 22,0 15,0 15,0 21,0 35,0 Lägsta värde ,0 13,0 10,0 12,0 9,0 8,0 6,0 9,0 Provtagning och analys utförda av Göteborgs Va-verks laboratorium

30 Säveån Provpunkt S 2 S 6 S 8 S 10 S 14 S 15 S 15 A S 16 S 17 S 18 S 20 S 26 S 28 S 29 S 30 S 32 Temperatur ( C) ,3 0,3 1,3 2,1 2, ,5 4,0 3,3 3,4 3, ,0 10,0 7,7 7,8 8, ,1 20,5 19,2 19,2 19, ,5 16,5 17,3 17,8 17, ,0 5,6 5,4 6,2 7,5 Syre (mg O 2 /l) ph-värde ,1 12,9 12,8 13,6 13, ,9 11,9 13,1 13,5 13, ,5 9,6 12,6 11,9 11, ,9 8,9 10,1 9,0 8, ,1 8,0 7,3 8,7 7, ,5 8,5 9,2 11,3 10, ,9 9,7 11,2 11,4 11, ,7 8,6 11,3 11,7 11, ,3 10,0 10,9 11,3 10, ,6 9,4 11,1 11,5 11,1 Högsta värde ,1 12,9 13,1 13,6 13,3 Lägsta värde ,1 8,0 7,3 8,7 7, ,8 6,8 7,0 7,0 7, ,8 6,9 7,0 7,0 7, ,0 7,0 7,0 7,2 7, ,9 7,0 7,5 7,2 7, ,0 7,1 6,9 6,9 7, ,0 7,0 6,9 7,0 6, ,8 6,9 7,2 7,0 7, ,8 6,9 7,1 7,1 7, ,9 7,0 7,1 7,1 7, ,8 6,9 7,1 7,0 7,1 Högsta värde ,0 7,1 7,5 7,2 7,2 Lägsta värde ,8 6,8 6,9 6,9 6,9

31 Säveån Provpunkt S 2 S 6 S 8 S 10 S 14 S 15 S 15 A S 16 S 17 S 18 S 20 S 26 S 28 S 29 S 30 S 32 Konduktivitet (25 C) (ms/m) Färgtal (mg Pt/l) ,7 17,5 12,7 15,8 17, ,9 16,9 12,3 11,8 12, ,6 17,0 12,2 12,6 13, ,6 13,5 12,3 12,0 13, ,5 18,1 13,1 13,3 14, ,9 26,0 13,7 14,0 56, ,5 18,9 12,3 12,0 14, ,2 19,8 12,3 12,1 13, ,4 18,2 12,7 13,3 21, ,7 18,9 12,5 12,5 16,5 Högsta värde ,5 26,0 13,7 15,8 56,8 Lägsta värde ,9 13,5 12,2 11,8 12, is Högsta värde Lägsta värde

32 Säveån Provpunkt S 2 S 6 S 8 S 10 S 14 S 15 S 15 A S 16 S 17 S 18 S 20 S 26 S 28 S 29 S 30 S 32 Turbiditet (FNU) ,00 35,00 1,30 15,00 4, ,44 3,60 59,00 22,00 31,00 78,00 47,00 0,84 0,53 1,10 0,92 11,00 2,20 4,40 6,10 7, ,30 11,70 2,50 1,30 3, ,55 1,10 9,60 1,90 2,70 11,00 13,50 2,50 2,20 1,00 0,89 1,80 1,20 1,70 1,50 1, ,40 18,00 1,60 2,00 2, ,54 1,60 8,90 1,90 5,40 4,10 6,90 1,60 2,10 0,75 0,74 0,98 0,93 1,30 1,90 2, ,60 6,90 1,70 1,50 9, ,44 1,50 11,00 2,10 3,20 2,80 19,00 2,30 2,90 0,55 0,70 0,70 7,50 1,60 2,50 2, ,60 4,10 2,30 1,20 3, ,38 1,60 8,50 3,10 4,40 7,70 6,30 0,86 1,40 0,73 1,10 1,00 1,10 1,20 1,40 2, ,40 17,00 0,86 1,50 2, ,38 1,40 9,50 1,80 3,60 is 5,40 0,91 0,69 0,53 0,56 0,97 0,75 1,90 1,70 2, ,42 1,61 12,40 5,02 4,83 12,04 11,18 1,48 1,73 0,99 0,94 1,55 1,48 1,85 2,12 2, ,47 2,07 10,28 3,67 5,39 10,49 10,40 0,97 1,41 0,64 0,61 1,28 1,42 3,03 2,93 3, ,46 1,80 17,75 5,47 7,55 17,85 16,35 1,50 1,67 0,78 0,82 3,25 2,28 2,02 2,52 3, ,45 1,83 13,48 4,72 5,93 13,41 12,64 1,32 1,60 0,80 0,79 2,03 1,73 2,30 2,52 3,04 Högsta värde ,55 3,60 59,00 22,00 31,00 78,00 47,00 2,50 2,90 1,10 1,10 15,00 7,50 4,40 6,10 9,10 Lägsta värde ,38 1,10 8,50 1,80 2,30 2,80 5,40 0,84 0,53 0,53 0,56 0,70 0,75 1,20 1,40 1,50 Alkalinitet (mmol HCO 3- /l) ,29 0,42 0,34 0,23 0, ,19 0,44 0,31 0,22 0, ,23 0,47 0,31 0,24 0, ,34 0,40 0,34 0,24 0, ,57 0,56 0,38 0,27 0, ,51 0,81 0,40 0,28 0, ,28 0,58 0,31 0,22 0, ,35 0,58 0,34 0,24 0, ,36 0,52 0,35 0,25 0, ,33 0,56 0,33 0,23 0,25 Högsta värde ,57 0,81 0,40 0,28 0,34 Lägsta värde ,19 0,40 0,31 0,22 0,24

33 Säveån Provpunkt S 2 S 6 S 8 S 10 S 14 S 15 S 15 A S 16 S 17 S 18 S 20 S 26 S 28 S 29 S 30 S 32 Totalkväve (µg N/l) is Högsta värde Lägsta värde Nitratkväve (µg NO 3 -N/l) < Högsta värde Lägsta värde

34 Säveån Provpunkt S 2 S 6 S 8 S 10 S 14 S 15 S 15 A S 16 S 17 S 18 S 20 S 26 S 28 S 29 S 30 S 32 Totalfosfor (µg P/l) COD (Mn) (mg O 2 /l) is Högsta värde Lägsta värde is Högsta värde Lägsta värde Provtagning och analys utförda av Göteborgs Va-verks laboratorium

35 Mölndalsån Provpunkt MP 1 MP 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 7.3 MP 8 MP 8.1 MP 10 Temperatur ( C) ,4 0,3 0,7 0, ,2 3,3 2,7 4, ,1 4,0 4,6 4,3 5,0 4,3 5,0 5,5 5,0 5, ,8 8,1 7,3 8, ,3 19,6 17,0 19, ,2 21,2 16,0 20,5 20, ,3 20,8 10,5 21, ,5 11,3 10,2 12,1 12,1 12,0 12,8 11,0 13,2 12, ,3 4,2 1,0 4, ,2 4,0 1,0 3,5 3,8 Syre (mg O 2 /l) ph-värde ,6 13,3 13,3 11, ,1 12,8 12,1 13, ,9 11,3 10,1 10, ,7 8,7 5,6 3, ,0 8,1 4,9 2, ,0 12,0 10,5 10, ,2 11,3 9,8 9, ,4 11,2 9,0 8, ,9 11,0 9,4 8, ,8 11,2 9,4 9,1 Högsta värde ,1 13,3 13,3 13,1 Lägsta värde ,7 8,1 4,9 2, ,6 6,7 7,1 7, ,8 6,6 7,0 7, ,9 6,9 7,2 7, ,7 6,8 6,9 6, ,0 7,0 7,2 6, ,7 6,8 7,3 7, ,7 6,8 7,1 7, ,8 6,9 7,1 6, ,8 6,8 7,1 6, ,8 6,8 7,1 6,9 Högsta värde ,0 7,0 7,3 7,1 Lägsta värde ,6 6,6 6,9 6,8

36 Mölndalsån Provpunkt MP 1 MP 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 7.3 MP 8 MP 8.1 MP 10 Konduktivitet(mS/m) Färgtal (mg Pt/l) ,2 12,5 47,3 20, ,1 12,3 31,4 16, ,9 11,8 23,7 19, ,5 11,4 29,9 21, ,9 11,2 62,5 22, ,4 11,9 47,8 17, ,7 9,6 36,5 17, ,0 11,4 55,8 18, ,5 11,9 40,4 19, ,4 10,9 44,2 18,5 Högsta värde ,9 12,5 62,5 22,8 Lägsta värde ,2 11,2 23,7 16, Högsta värde Lägsta värde

37 Mölndalsån Provpunkt MP 1 MP 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 7.3 MP 8 MP 8.1 MP 10 Turbiditet (FNU) ,97 0,63 4,20 2, ,26 0,39 1,00 0,93 1,00 1,10 3,00 19,00 3,40 4, ,10 1,50 8,30 2, ,33 0,39 1,00 0,85 0,89 1,40 2,30 8,10 5,10 2, ,00 1,20 28,00 6, ,52 0,52 1,05 0,78 0,89 0,91 2,40 5,80 1,60 1, ,67 0,56 1,10 0,84 1,30 1,20 1,50 19,00 4,90 1, ,40 0,97 6,80 1, ,54 0,38 1,40 1,20 1,30 1,40 1,90 18,00 3,60 2, ,79 0,86 7,30 2, ,27 0,28 1,90 0,61 0,74 1,10 1,50 18,00 4,30 11, ,43 0,53 1,43 0,95 1,26 1,27 2,08 13,01 2,10 2, ,43 0,70 1,24 0,74 1,02 0,98 1,68 7,45 2,42 2, ,43 0,42 1,88 0,87 1,03 1,19 2,10 12,95 3,82 3, ,43 0,55 1,52 0,85 1,10 1,14 1,96 11,14 2,78 3,05 Högsta värde ,67 0,56 7,40 1,20 1,50 1,40 3,00 28,00 5,10 11,50 Lägsta värde ,26 0,28 0,79 0,61 0,63 0,91 1,50 4,20 1,60 1,30 Alkalinitet (mmol HCO 3 -/l) ,18 0,18 1,10 0, ,18 0,12 0,54 0, ,19 0,15 0,50 0, ,16 0,18 0,87 0, ,25 0,24 1,70 0, ,21 0,22 1,20 0, ,16 0,15 0,68 0, ,20 0,18 1,07 0, ,20 0,18 0,99 0, ,18 0,17 0,91 0,33 Högsta värde ,25 0,24 1,70 0,50 Lägsta värde ,16 0,12 0,50 0,22

38 Mölndalsån Provpunkt MP 1 MP 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 7.3 MP 8 MP 8.1 MP 10 Totalkväve (µg N/l) Högsta värde Lägsta värde Nitratkväve (µg NO 3 -N/l) Högsta värde Lägsta värde

39 Mölndalsån Provpunkt MP 1 MP 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 7.3 MP 8 MP 8.1 MP 10 Totalfosfor (µg P/l) COD (Mn) (mg O 2 /l) Högsta värde Lägsta värde Högsta värde Lägsta värde Provtagning och analys utförda av Göteborgs Va-verks laboratorium

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017-2019 AVSEENDE ÅR 2017 Förslag april 2017 Mätstationer och provtagningspunkter 2017-2019 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2015 AVSEENDE ÅR 2015 Förslag april 2015 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika

Läs mer

Dnr KK18/456. Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK18/456. Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet Antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-11 2/7 Prislista 2019 Enskilt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN Ingående i rapport avseende 12 års vattendragskontroll April 13 - 2 - Säveån Bakgrund Säveån har ett avrinningsområde på ca 15 km 2 och ett normalt årsmedelflöde

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1a. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN Ingående i rapport avseende 2018 års vattendragskontroll April 2019 Säveån Nr: Namn 2 Sävens utlopp 6 Säveån nedtröms Vårgårda 8 Svartån 10 Säveån vid Torp 14

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning.

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning. Ackrediteringens omfattning Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium Uppsala Ackrediteringsnummer 1995 A000428-001 Aktivitetsmätning Vattenanalys Analys av radon i vatten metodbeskrivning, Strålsäkerhetsmyndigh

Läs mer

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A Ackrediteringens omfattning 208-02-2 206/2905 Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A0002-00 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al SS

Läs mer

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A Ackrediteringens omfattning Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer 10120 Kvalitetskontroll A013308-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja Ackrediteringens omfattning Laboratorier Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för vatten och miljö Uppsala Ackrediteringsnummer 1208 Sektionen för geokemi och hydrologi A000040-002 Biologiska

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A Ackrediteringens omfattning Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A000078-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Hårdhet, totalt SS 028161, utg

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.11 ± 0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A

Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A Ackrediterings omfattning Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer 10217 A013682-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Kalcium, Ca SS 028161, utg 2 AAS 0,5 5 mg/l Dricksvatt

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet mottagare 2 Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.23 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc ph. 1,1,2- Triklorete n. VD Rådhuset ,2 <1 <1 < 0.01 < ,03 6 < 0.

Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc ph. 1,1,2- Triklorete n. VD Rådhuset ,2 <1 <1 < 0.01 < ,03 6 < 0. 1,1,2- Triklorete n 1,2- Dikloretan 2,4- Diklorprop Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc amid ph 2,4-D eter Aldrin Alkalinitet mg µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l cfu/100ml µg/l HCO3/l 8,2

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU < 0.1 ± 0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Analysrapport. Ankomsttemp C Mikro Ankomsttemp C Kem Provtagningsdatum Mikrob. analys påbörjad Kemisk analys påbörjad Provtagare Desinfektion

Analysrapport. Ankomsttemp C Mikro Ankomsttemp C Kem Provtagningsdatum Mikrob. analys påbörjad Kemisk analys påbörjad Provtagare Desinfektion Eurofins Water Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Orust Kommun Tekniska enheten 473 80 HENÅN Kundnummer: SL8429422 Provnummer: Provbeskrivning: Matris:

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 6.2 ± 0.93 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) förskolan Nej=0 Ja=1 : 0 SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.17 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Ackreditengens omfattning Provningslaboratoer Kretslopp och vatten Mölndal Ackreditengsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratoum A000089-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al EPA Method 200.8,

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.41 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg 10 ±2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) : SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.26 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg 15 ±2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Vattenkvalitet i Dannäs

Vattenkvalitet i Dannäs attenkvalitet i Dannäs attnet i Dannäs är mjukt (5 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Vattenkvalitet i Rydaholm

Vattenkvalitet i Rydaholm attenkvalitet i Rydaholm attnet i Rydaholm är medelhårt (6 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd disk- och tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat!

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN ingående i rapport avseende 24 års vattendragskontroll April 25 1 2 Säveån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Bakgrund Ån har ett avrinningsområde

Läs mer

1995 ISO/IEC Datum Kundnr

1995 ISO/IEC Datum Kundnr Uppsala Vatten och Avfall AB 751 44 Uppsala ISO/IEC 17025 Datum Kundnr 11-05-20 815 11-1711-1 Upp drags givare C/O 11-05-09 10:20 ANSATTNINGSDAG TEMP VID ANKOMST ODLINGSBARA MIKROORGANISMER VID 22 COLIFORMA

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN ingående i rapport avseende 23 års vattendragskontroll April 24 1 2 Säveån Bakgrund Ån har ett avrinningsområde som är 15 km 2 och normalt årsmedelflöde är 18

Läs mer

> \A/ IS.' <^ Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC 17025

> \A/ IS.' <^ Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC 17025 SYNLAB Analytics & Services Sweden Aia 80X 1083, 581 10 Linkoping Tel: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28 ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKOPING > \A/ IS.'

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet ALcontrol AB Rapport Nr 18000067 Anläggning : Huseberg, område 4 Provtagningsdatum : 2018-01-25 Provtagningstidpunkt : 1030 Provets märkning : Hus 707 Ankomstdatum : 2018-01-25 Ankomsttidpunkt : 2150 Temperatur

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019 Analysprislista 2019 Sida 1 av 5 Välkommen till Vi erbjuder dig personlig service och ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser. är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A Ackrediteringens omfattning Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A001119-010 Aktivitetsmätning Vattenanalys Cesium, Cs-137 Intern metod: KMLi- 01 Cesium

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2016-2021 Arbogaåns Vattenförbund November 2015 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar...4 Vattenkemi metaller 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Vattenkvalitet i Värnamo

Vattenkvalitet i Värnamo attenkvalitet i ärnamo Ljusseveka vattenverk levererar dricksvatten till ärnamo, Hörle, Åminne, Tånnö, Hånger och ett område nordväst om sjön Hindsen. På sikt kommer även dricksvattnet att ledas västerut

Läs mer

Sammanställning av mätdata, status och utveckling

Sammanställning av mätdata, status och utveckling Ramböll Sverige AB Kottlasjön LIDINGÖ STAD Sammanställning av mätdata, status och utveckling Stockholm 2008 10 27 LIDINGÖ STAD Kottlasjön Sammanställning av mätdata, status och utveckling Datum 2008 10

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2011

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2011 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2011 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2011. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 972

Analysrapport. ProvId: 7,00. Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 972 Provtaget: 1-02-1 : 4,6 C Kund: Sollentuna Kommun Mottaget: 1-02-1 :02 6,4 C Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 72 Kommun: Sollentuna 2 SOLLENTUNA Provtagare: Stellan nina.lans@seom.se;

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3 Provtaget: 1--05 :, C Kund: Sigtuna Kommun Mottaget: 1--05 :4,6 C Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3 Kommun: Sigtuna 60 ARLANDA STAD Provtagare: Nisse

Läs mer

Nya bedömningsgrunder för grundvatten

Nya bedömningsgrunder för grundvatten Nya bedömningsgrunder för grundvatten Lena Maxe Workshop om övervakning, kartläggning & analys Stockholm 1-3 februari 2012 Naturvårdsverket gav 1999 ut bedömningsgrunder för grundvatten Process SGU miljömålsansvarig

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Analysrapport. Tekniska verken. > laf ifii 6 Utfärdad av ackrediterat laboratorium. ^^^^ED4^ RAPPORT Sida 1/1. REPORT issued by an Accredited

Analysrapport. Tekniska verken. > laf ifii 6 Utfärdad av ackrediterat laboratorium. ^^^^ED4^ RAPPORT Sida 1/1. REPORT issued by an Accredited 9 Tekniska ^^^^ED4^ RAPPORT Sida 1/1 > laf ifii 6 Utfärdad av ackrediterat laboratorium Provnummer SI 600993 Rejekt Västerås Analysnamn IVIetod Resultat Mätosäkerhet [±] Enhet * Alkalinitet slam SS-EN

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P23 Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P23 Box 2094 Provtaget: 1--05 0:50,1 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1--05 0: C Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Mikael Danielsson

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094 Provtaget: 1-02-1 0: 2,4 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1-02-1 0:5 C Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P Box 4 Kommun: Järfälla 02 SOLNA Provtagare: Mikael Danielsson

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094 Provtaget: 1-02-1 07: 1,3 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1-02-1 0: C Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Rosalia Canovas andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Analysvariabler Metod (referens) Mätprincip Mätområde 1 Mätosäkerhet Haltområde Provtyp

Läs mer

Vattenkvalitet i Forsheda

Vattenkvalitet i Forsheda attenkvalitet i Forsheda attnet i Forsheda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! attenkvalitén

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094 Provtaget: --05 0:, C Kund: Norrvatten Mottaget: --05 0: C Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Rosalia Canovas andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094 Provtaget: 1-02- 0:00 1,0 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1-02- 0: C Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Ludwika Komajda andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Analysvariabler Metod (referens) Mätprincip Mätområde 1 Mätosäkerhet Haltområde Provtyp

Läs mer

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document

Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Analysvariabler Metod (referens) Mätprincip Mätområde 1 Mätosäkerhet Haltområde Provtyp

Läs mer

Sedimentbehandling i Växjösjön

Sedimentbehandling i Växjösjön Sedimentbehandling i Växjösjön 1 (7) Sedimentbehandling i Växjösjön Uppföljningsplan av sjöns tillstånd och status avseende vattenkemiska, sedimentkemiska och biologiska undersökningar före, under och

Läs mer

DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Kontroll Dokumenttyp 1 av 22 BILAGA 1 DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT E-post: info@ 2 av 22 SAMMANFATTNING I denna bilaga redovisas 2017 års analysresultat från genomförda provtagningar

Läs mer

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Nya vattenprov togs 2014 09 03 på utgående vatten från vattenverk samt vid en fastighet på Storskogsvägen, denna gång var det ett så kallat utökat prov med

Läs mer

Vattenkvaliteten i Norrström

Vattenkvaliteten i Norrström Fakta 2013:15 Vattenkvaliteten i Norrström 1965 2012 Publiceringsdatum 2013-12-20 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för Miljöanalys Telefon: 08-785 51 07 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se Övervakning

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Västerhejde Annex 1:1, del av

Västerhejde Annex 1:1, del av Västerhejde Annex 1:1, del av PM Vatten Sammanställning 2017--20 ) Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1 Visby 2017-09-15 Provpumpningsprotokoll Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin

Läs mer

Vattenkvalitet i Bredaryd

Vattenkvalitet i Bredaryd attenkvalitet i Bredaryd Bredarydsvattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än

Läs mer

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida -3-3. () Bilaga Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport 4 -3-3. () INLEDNING I rapport Analysdata Dag- och ytvatten 4 redovisas analysresultat från provtagning genomförd av Swedavia i

Läs mer

Faktablad PROVTAGNING ENLIGT FÖRESKRIFTERNA FÖR DRICKSVATTEN (SLVFS 2001:30) Provtagning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Faktablad PROVTAGNING ENLIGT FÖRESKRIFTERNA FÖR DRICKSVATTEN (SLVFS 2001:30) Provtagning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Faktablad PROVTAGNING ENLIGT FÖRESKRIFTERNA FÖR DRICKSVATTEN (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS

Läs mer