Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen Rätten till en Värdig Död"

Transkript

1 Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Räkenskapsåret Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar 10 - noter 10 - underskrifter 12

2 Sida 2 av 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för RIKSFÖRENINGEN RÄTTEN TILL EN VÄRDIG DÖD får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Vid årsmötet 2010 avgick styrelseledamoten Claes-Göran Westrin. Gunnar Hagberg avgick som ordförande, men kvarstår i styrelsen. Styrelsen har haft följande sammansättning fr.o.m. årsmötet Göran Thingwall Stockholm Orförande Berit Hasselmark Stockholm Vice ordförande Leif Leonardson Stockholm Kassör Gunilla Nilsson Växjö Sekreterare Gunnar Hagberg Växjö Ledamot Carsten Lyhagen Staffanstorp Ledamot Anna Hedbrant Höganäs Ledamot Margareta Sanner Uppsala Ledamot Stellan Welin Hunnebostrand Ledamot Ingemar Ström Borlänge Suppleant Inger Sundström Bertilsson Stockholm Suppleant Claes-Göran Westrin Uppsala Suppleant Valberedningen har utgjorts av Siv Widell, sammankallande, Ellis Wohlner och Anders Naessil. Revision har utförts av Sonora Revision AB genom auktoriserad revisor Rickard Wagner med Karin Rosén som suppleant. Som internrevisor har även detta år Gunnar Silfwersvärd fungerat. (Se separat rapport.) Möten Årsmötet 2011 ägde rum den 2 april i konferenscentret Polstjärnan, Stockholm. Före årsmötet talade professor emeritus i medicin och medicinsk etik, Jan L.Bernheim om erfarenheter av palliativ vård och legal eutanasi i Belgien under rubriken Integrerad vård vid livets slut. Ca 60 personer närvarade vid detta föredrag. Ett 30-tal personer deltog i det efterföljande årsmötet. Styrelsemöten under 2011 hölls den 12 februari, den 2 april (strax före årsmötet), den 2 april (konstituerande möte efter årsmötet), den 2 april, den 28 maj samt den 1 oktober. Mötena har hållits i Stockholm (Hotell Tapto) och när så är möjligt i någons bostad, vilket håller kostnaderna nere. Områden/frågor Juridiska frågor har bevakats av Carsten Lyhagen, som är juris doktor i straffrätt. Medicinska frågor har bevakats av Göran Thingwall, läkare/allmänmedicin och Gunnar Hagberg, läkare/kirurg. Suppleant Claes Göran Westrin, psykiatriker/professor emeritus, finns också att tillfråga. Vårdens frågor är bekanta för Berit Hasselmark, sjuksköterska/barnmorska och Anna Hedbrant, undersköterska.

3 Sida 3 av 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Politisk kontakt fås via Anna Hedbrant (C), Stellan Welin (S) och suppleant Ingemar Ström (M). Margareta Sanner, psykolog och docent i samhällsmedicin, och Stellan Welin, professor i bioteknik/ kultur/samhälle, som båda har forskat inom transplantationsområdet och är ledamöter i etikkommittén för Organisationen för Organdonation i Mellansverige (OFO), har bevakat frågor där organdonation och livstestamente berörs samtidigt. Bulletinen Bulletinen har utkommit med tre tolvsidiga nummer, nr 66, nr 67 samt nr 68. Berit Hasselmark har fortsatt varit redaktör för tidskriften, men har ingen egen mediekunskap bakom sig och anser fortlöpande att styrelsen helst borde söka finna en person med någon någon mer lämplig bakgrund för skriften. Redaktören välkomnar dock alltid bidrag till skriften och tar gärna på sig att redigera och kontrollera/förbättra språket om insändaren så önskar. En del sådana bidrag, även i form av bilder och poesi, har också inkommit, och har kunnat få plats i tidskriften. Det mesta av materialet, artiklar mm, kommer från styrelsemedlemmar. Nya RTVD-medlemmar får alltid den senaste Bulletinen samtidigt med första välkomstförsändelsen. Hemsidan Hemsidan här är Berit Hasselmark webmaster och kan självständigt föra in nyskrivna artiklar och bilder samt nyheter från massmedia. I bakgrunden finns ett webhotell i Skåne, dit vi kan vända oss för mer hjälp. De ser till så att, mot en ganska modest betalning, hemsidan fungerar. Under 2011 införde vi länkar till cirka 50 nyhetsartiklar. Vi följer ganska väl med i vad som finns att beakta på vårt intresseområde i olika media. Medlemskontakter Medlemskontakter - RTVD s officiella telefonnummer, , går till en mobiltelefon med intalat svar. Olika styrelsemedlemmar har i omgångar haft hand om telefonen. Hit ringer personer som vill ställa frågor om vår förening eller om döden, den egna eller någon närståendes död. Via hemsidan inkommer mejl med liknande ärenden på adressen Dessa besvaras av Berit Hasselmark. Ett annat sätt att nå oss är genom telefonsamtal direkt till någon av våra styrelsemedlemmar, då allas telefonnummer finns utsatta på hemsidan. Via dessa olika kanaler har således medlemmar, allmänhet eller press m.fl. möjlighet att ställa frågor till RTVD eller bara få den kontakt som de behöver. Det är gissningsvis personer i veckan, som på dessa sätt söker upp RTVD. Många av samtalen och kontakterna kan bli ganska långa, när det rör sig om människor som behöver ventilera sina tankar om det annars så tabubelagda ämnet döden. Styrelsemedlemmarna emellan och även med andra intressenter pågår nästan dagligen en intensiv mejl-utväxling om allt tänkbart som rör våra frågor. På så sätt kan vi diskutera och förbereda oss inför aktuella ämnen, vilket gör oss mer införstådda när vi sedan möts vid inplanerade möten. Livsslutsdirektivet Livsslutsdirektivet utkom förnyat under Det kallades tidigare Livstestamente. Det skickas ut med första sändningen till alla nya medlemmar. Till det hör ett litet blått kort för plånboken och en instruktion om hur man kan fylla i direktivet. Det gamla livstestamentet finns samtidigt kvar att skriva ut från hemsidan, för den som inte vill bli medlem. Direktivet och i synnerhet det lilla kortet, har visat sig åtråvärt och många skriver och vill genom medlemskap få tillgång till dem.

4 Sida 4 av 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Juridisk sakkunskap Juridisk sakkunskap är naturligtvis av största vikt för en förening som driver de frågor som RTVD gör. I styrelsen finns juristen Carsten Lyhagen, som tagit fram för oss viktiga fakta om gällande lagstiftning ur lagböckerna, tittat på Yttrandefrihetsgrundlagen, Tryckfrihetsförordningen och Personuppgiftslagen, utöver att han satt sig in i ett par FN-konventioner och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Bluffakturor De bluffakturor vi erhöll tidigare har upphört att komma in Möten Möten Göran Thingwall och Berit Hasselmark, RTVD, hade i augusti ett möte med Christer Sturmark och Ellis Wohlner, ordför resp vice ordför för Humanisterna, om hur man kan tänka sig ett närmare samarbete de båda föreningarna emellan. Framträdanden Vi som arbetar i styrelsen försöker föra fram RTVD s budskap via massmedia så mycket som möjligt. Resultaten varierar dock. Några styrelsemedlemmar sätter varje år samman artiklar som gäller våra frågor, men de refuseras för det mesta sedan av tidningarna kanske mest för att de inte är tillräckligt chockerande eller intressanta och därför inte betraktas som spännande nyheter. De bör nog helst handla om något aktuellt fall, till exempel någon som just nu inväntar livsslutet och blir uselt behandlad inom sjukvården. Den sortens nyheter verkar vara vad tidningarna vill ha. Vi ett tillfälle i september ordnades emellertid en intervju genom RTVD med en cancersjuk kvinna i ett program i radions P1. Kvinnan berättade anonymt och öppet om sina förberedelser för sitt självmord. Göran Thingwall (ordför) (M) skrev tillsammans med Anna Hedbrant (C) och Ingemar Ström (M) till Riksdagens social- och utrikesutskott om initiativ till en parlamentarisk utredning om självbestämmande vid livets slut. Inga gensvar hittills. Göran samt Gunnar Hagberg skickade en skrivelse till Socialstyrelsen och ställde konkreta frågor rörande fem patientfall och läkarassisterad självvald död. Betydelselöst svar inkom från chefen för Avdelningen för Regler och Tillstånd. (Kommer att finnas på hemsidan). Göran skickade vidare Bulletinen nr 68 till samtliga riksdagsledamöter som bilaga till ett e-mejl. Gunnar Hagberg (styrelsemedlem, f d ordför) - I mars höll Gunnar en föreläsning för distriktssköterskor, vilket förhoppningsvis resulterade i ett antal nya medlemsansökningar. Den 20 juni medverkade Gunnar i Radio Kronoberg och medio september deltog han i Radio Ett i ett två timmar långt lyssnarfrågeprogram med Robert Aschberg som programledare. Noteras kan att de allra flesta som ringde där var positiva till dödshjälp. Gunnar har även skrivit inlägg till De Handikappades Riksförbund mot deras syn på införandet av dödshjälp. Har även medverkat i en debattartikel till SmålandsPosten. Berit Hasselmark (vice ordför) deltog i oktober i ett lokalradioprogram från en PR-kurs i en folkhögskola där hon berättade om RTVD. Hon blev vidare filmad och intervjuad på en journalisthögskola i Stockholm, där hon svarade på frågor som rörde dödshjälp. Berit har även kontakt med en norsk journalist som vill göra en dokumentärfilm om dödshjälp för television. Socialstyrelsen Socialstyrelsen kom i april i år ut med förslag till nya allmänna föreskrifter om livsuppehållande behandling. Detta lämnades på remiss och även RTVD hade möjlighet att yttra sig, varför Stellan Welin och Berit Hasselmark från styrelsen skrev ihop RTVD s remissvar. Detta kunde medlemmarna läsa i Bulletinen nr 67/2011. Socialstyrelsens slutliga riktlinjer publicerades sedan i augusti och gick ut på att patientens roll och vilja visserligen förstärktes, men utan att man närmade sig ett tillstånd som kan anses som dödshjälp eller hjälp till dödshjälp.

5 Sida 5 av 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Marknadsföring och PR Vi har kvar ett ansenligt antal av vår informationsbroschyr, tryckt Denna skickas ut när personer vill veta något i ämnet dödshjälp, livsslutsdirektiv, mm. Vi skickar då också gärna ut överblivna, tidigare exemplar av vår medlemstidskrift Bulletinen. Broschyren används även flitigt i samband med föreläsningar. Den PR-firma, Fri Kommunikation, Stockholm, som vi engagerade för drygt ett år sedan har tyvärr inte levererat vad vi hoppades på, varför vi söker vidare. Berit Hasselmark (i styrelsen) lyckades dock efter många misslyckanden till slut här få fram en ny, lite djärvare annons, ett annonsunderlag som skall kunna användas framöver. Vi lät införa vår tidigare, lilla annons i fyra olika tidskrifter i december månad, PRO-tidningen, Veteranen (SPF), Året Runt samt Allers. Detta genererade en ökad mängd telefonsamtal till oss med frågor om vad vi står för och hur man blir medlem. Föreningen syns då och då på Facebook (Internet) med t ex länkar från dagstidningar, rapporter och tv-inslag. Vi får god respons från många personer i alla åldrar. Ofta förekommer kommentaren "det är en svår fråga" men de flesta är helt klart positiva till vårt arbete. Vi finns ej på Twitter, men välkomnar om någon medlem vill hjälpa till i samband med dessa båda sociala media! RTVD-Vänner Föreningens projekt, som vi kallar RTVD-VÄNNER, påbörjades under år Vi vill ta fram en lista på så många välkända och väl ansedda svenskar som möjligt, som har starka sympatier för vad RTVD står för. Vi har lyckats samla ett 20-tal namn och funderar vidare på hur vi dels skall få fler, dels skall kunna använda detta material i PR-syfte. Önskemålet är att presentera dem på vår hemsida, men det är meningen att de skall kunna synas även i andra sammanhang så småningom. Internationella aktiviteter I Europa finns en överordnad organisation för föreningarna i olika länder som önskar få tillgång till rätt till eutanasi för sina medborgare, de s k Right-to-Die Societies (RtDS). Det senaste mötet hölls i Luxemburg under tre dagar i september Gunnar Hagberg och Berit Hasselmark från styrelsen representerade där vårt land. Det känns rätt att finnas med i dessa internationella sammanhang, dels för att visa solidaritet, dels för att få nya idéer till det egna arbetet från annat håll. En uttömmande redovisning från mötet finns att läsa i nr 68 av Bulletinen. Den allmänna opinionen / Massmedialt Diskussionen om dödshjälp och om läkarassisterad suicid har fortsatt under året. Vi vågar påstå att man nu åtminstone vågar skriva om och diskutera detta tabubelagda ämne något mer, jämfört med för tio eller tjugo år sedan. Socialministern har dock i olika sammanhang visat att han aldrig kommer att gå med på något som liknar aktiv dödshjälp inklusive att hjälpa någon människa att dö, och han framhäver att vilket RTVD i och för sig också anser att sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Justitieministern har fortfarande heller inte velat ta itu med den färdiga men obehandlade statliga utredningen från 2004 som rörde Livsslutsdirektiven /Livstestamenten. Den dråpmisstänkta barnläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Fallet med ett spädbarn som fick dö i september 2008 på Astrid Lindgren-sjukhuset i Solna avgjordes efter tre års väntan i oktober Detta är utan jämförelse det största fallet i Sverige under året som kommer i närheten av de frågor RTVD kämpar för, även om det av många medicinska beslutsfattare sägs att det inte hade någonting med dödshjälp att göra. Många ansåg nog ändå att ärendet till inte ringa del handlade om just dödshjälp. Nu ska såväl Riksåklagaren (RÅ) som Justitiekanslern (JK) granska

6 Sida 6 av 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE fallet (enl TT). Även åklagarmyndighetens riksenhet för polismål har beslutat att inleda förundersökning för att utreda om någon polis kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. En ny motion benämnd Självbestämmande vid livets slut har inlämnats den av riksdagsledamoten Eva Flyborg m fl (FP, MP, C), - Motion 2011/12:So532 Gerd Hagman, avliden november Skådespelerskan Gerd Hagman var medlem i RTVD sedan 1960-talet. Efter en artikel, en intervju med henne i Bulletinen 2009 uttalade hon sig modigt och rättframt i olika massmedia om sin åsikt att äldre borde ha rätt till dödshjälp när de känner att de har levt färdigt. Hon ville få dö innan hon fyllde 90 år. Men hennes sista tid blev tyvärr inte vad hon hade önskat. Hon levde vidare på ett äldreboende i Stockholmstrakten, ensam, alltmer försvagad, helt utan livsglädje. Hon avled vid 92 års ålder. Medlemmar Medlemsantalet uppgavs till 2430 personer i januari 2012 (2515 pers i januari 2011 samt 2590 pers år 2010). - Medlemsregistret är utlokaliserat till personal på Föreningshuset Sedab AB i Stockholm Bokföringen - även den finns på Föreningshuset Sedab AB från den 1 januari Se separat redovisning. Ekonomifunktionen Under det gångna året har förfrågningar inkommit från en del av våra medlemmar rörande föreningens ekonomi. Detta torde bero på uppmärksammade missförhållanden inom föreningar som Röda Korset, där stora medel missbrukats. I Bulletinen nr 66 finns en artikel som övergripande belyser hur vår ekonomi hanteras. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Summa Disponeras enligt följande: Till nästa år balanseras Summa Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.

7 Sida 7 av 12 RESULTATRÄKNING för räkenskapsåret 01 januari december Not Nettoomsättning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 0 0 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

8 Sida 8 av 12 BALANSRÄKNING Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Sida 9 av 12 BALANSRÄKNING Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Sida 10 av 12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar - Inventarier 20 NOTER Kr Not 1. Nettoomsättning Medlemsavgifter Gåvor Summa nettoomsättning Not 2. Specifikation av resultatposten direkta kostnader Föreningshuset/Medlreg Bulletinen Medl.registret Redohuset Summa direkta kostnader

11 Sida 11 av 12 NOTER Kr Not 3. Specifikation av resultatposten övriga externa kostnader Resekostnader Årsmöteskostnader Styrelsemöten Annonser/marknadsföring Trycksaker Webbsida Bokföring Revision Bank och postgirokostnade Övriga kostnader Summa direkta kostnader Not 4. Resultat från finansiella anläggningstillgångar Erhållen utdelning Resultat vid avyttring Not 5. Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning 0 0 Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut

12

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 68 oktober 2011 Foto Bengt Eijler Foto Berit Hasselmark Hur dör vi? Att titta lite närmare på hur vi dör i Sverige nu för tiden kan vara tänkvärt. Jag

Läs mer

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 Foto Berit Hasselmark Stadsbiblioteket, Stockholm»Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting.«(ordspråk från Kina) Avhandling om

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer