Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012"

Transkript

1 Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012 Tolkning och sammanställning av framförda synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid under ett Idécafé på Ulvhälls Herrgård. Till Idécaféet kom 49 personer, 17 män och 32 kvinnor. Initiativtagare till och arrangör av Idécaféet var kommunmedborgare Camilla Trolle. Synpunkterna kommer att fungera som underlag i det fortsatta arbetet med Översiktsplan Vissa synpunkter, de som inte har en självklar plats i den strategiska översiktsplaneringen, kommer att skickas vidare till ansvarigt kontor på kommunen för att på bästa sätt kunna tas omhand! 1 Gruppdiskussioner om kommunens framtid Åtta grupper formades med fyra till åtta personer i varje grupp. Deltagarna fick själva lyfta de frågor man ville diskutera med gruppen runt bordet. Kontentan av de frågor som diskuterades och de resonemang som fördes fram skrevs av deltagarna ned på den plansch som placerats ut på varje bord. Planschen var designad med olika teman för att uppmuntra till diskussion kring olika frågor, det vill säga för att få till en spridning mellan olika samtalsämnen. Tiden för uppgiften var cirka 45 minuter. Syftet med denna aktivitet var att försöka identifiera vilka frågor som kan tolkas vara extra viktiga för boende och/eller verksamma i kommunen vilka frågor Idécaféets deltagare anser att översiktsplanen borde fokusera på. Många av de mer detaljerade synpunkter som handlar om Strängnäs stadskärna kommer att beaktas inom ett kommande projekt med fokus att titta på hur centrum kan bli bättre. Denna sammanställning har därmed vidarebefordrats till Mikael Rojek (Samhällsbyggnadsstrateg, Samhällsbyggnadskontoret) och Stina Lorentz-Pantzar (Kommunikatör, Kommunikationsenheten) som kommer att arbeta med projektet.

2 Sammanställning av spelplanerna /planscherna utifrån olika teman: Demokrati Dialog - Bättre kommunikation använd flera olika sociala medier - Arrangera medborgarstämmor 1-2 gånger/år - Skapa dialoger för alla åldersgrupper (ungdomar, småbarnsföräldrar m.m.) - Introducera unga till den deltagande demokratin - En bättre medborgardialog utnyttja de sociala medier som finns (Facebook, Twitter o.s.v.) - Utnyttja unga människors drivkraft och idéer Övrigt - Skapa förutsättningar för samarbete företagare och näringsliv - Sätt Strängnäs på världskartan satsa stort! Gör inte lite av varje och sådant som redan finns. Skapa förutsättningar för stora och galna idéer (t.ex. Star Warslandet, kan skapa massor av arbetstillfällen)! - Var passionerade demokrater - Lås upp kommunhuset - Stadsnät åt alla inbjudande digital infrastruktur - Se till att förändringar i kommunen når fler medborgare använd fler informationskanaler - Öka transparensen i kommunen och öka informationsspridningen vi vill veta vilka visioner vi (i kommunen) har - Boosta föreningslivet Miljö- och klimatanpassningar Sophantering - Det behövs sopsortering och matavfallshantering som fungerar Förflyttningar - Knyt ihop Strängnäs kommundelar med hjälp av cykelbanor - Busstrafiken inom kommunen bättre turtäthet och tänk kreativt vad gäller fordonsval och bränsle (alternativa bränslen, t.ex. etanol) - Utveckla och bevara den vackra vattenmiljön gör Strängnäs till en verklig Mälarstad där man kan ta sjöbussen mellan stadskärnan och andra kommundelar - För att kunna lämna bilen hemma krävs att kommunikationerna inom kommunen synkas mot tågavgångarna, samt att gång- och cykelbanorna utformas bättre med t.ex. bra belysning Övrigt - Skapa förutsättningar för en levande stadskärna idag tar alla bilen till Solberga - Bygg inte bort grönområden i stadskärnan - Ta fram en strategi för hållbart byggande i översiktsplanen - Kommunen borde införa något sorts incitament för att främja byggande av passivhus

3 - Ta i översiktsplanen med information om att Mälarens vatten kan stiga rejält - Anpassa avrinningssystemen för mer extrema nederbördsperioder - Arbetet med Blåplanen är viktigt - För att ge medborgare bättre möjligheter att påverka sin egen energianvändning krävs mer information gå ut på sociala medier, stå i staden och på tågstationen m.m. för att nå folket Goda livsmiljöer - Sätt ihop en grupp som anordnar diverse event som julmarknader, torghandel m.m. i stadskärnan - Utomhusgympa kan Balanze och Hälsoskaparna samköra utomhusgympa, gärna kostnadsfritt under sommarhalvåret för blandade grupper. Lämplig plats kan vara strandbadet och maskinparken i Västerviken kan nyttjas - Ställ krav på bodarna i hamnen ha bestämda öppettider och utöka bodarnas funktion (höst: halloween med ansiktsmålning, ostprovning, pumpaförsäljning o.s.v., jul: julmarknad, varm choklad o.s.v.) - Se till att butikerna har extra öppet under storhelger - Möjlighet att hyra skridskor önskas (t.ex. från skridsko-/hockeyskolan) - Skapa en mysigare och mer välkomnande miljö på Trädgårdsgatan och på Gyllenhjelmstorget utveckla en riktig torgmiljö - Gör något kreativt och öppet av gamla rådhuset saluhall t.ex. - Ta bort den fula parkeringen på Stortorget skapa förutsättningar för t.ex. uteserveringar - Bevara små lekplatser i närområdet, t.ex. Ugglans park - Kvällsöppna caféer - Rusta upp Brunnsvägen med parkeringar, träd och trevliga lyktor - Se till att de offentliga toaletterna är fräscha - Grönområden - Behåll och underhåll de grönområden som finns i centrum - Rekreationsmöjligheterna i kommunen är inte tillräckliga utan skulle kunna bli mycket bättre: Ett utegym skulle t.ex. kunna byggas vid stadsskogen och utmed spåret kan bänkar placeras och grillplatser anläggas. Båtramper behövs runt om i kommunen, idag finns ingen bra ramp. Många har sina båtar på trailer och vill kunna åka och sjösätta sina båtar på olika ställen i Mälaren (titta gärna på hur Gnesta har utformat sina ramper i staden). - En växande ungdomskultur - Skapa en bättre ungdomsmiljö - Gör mer för våra ungdomar - Utrymme för skapande och kreativitet - Mötesplatser

4 - Skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv (Multeum är bra) - Skapa fler mötesplatser - Det finns idag ej tillräckligt med mötesplatser i kommunen fram för fler platser att mötas på: Torget (bara park idag) Storgatan Ångbåtsbryggan Runt idrottsanläggningar Fler lekparker i stil med den på Visholmen - Viktigt med trygghet i form av bra barnomsorg - Dynamisk skolverksamhet - Viktigt med närhetstänk gällande skol- och barnomsorg - Planera för små och nära förskolor för mindre barngrupper i exploateringsområden mer långsiktig planering behövs - Skolan är viktig. Tänk på närheten - Gratis buss till alla skolbarn kan ge god miljöpåverkan. Viktigt att värna om säkerheten - Lägg ned skjutfältet hundarna mår inte bra - Strandskyddsområden bör sträcka sig maximalt 100 meter upp på land (med undantag för skyddsområden där det kan behövas bredare områden) - Ett hälsoperspektiv behövs - Frihet - Närhet - Vi bryr oss - Generationsbredd Kommunikationer Buss - Busskort till skolungdomar för att behålla dem i Strängnäs kommun - Mer synkade tider mellan buss och tåg - Tätare trafik vid senare tider på kvällen i hela kommunen - Sätt in flera mindre bussar som kan gå oftare/tätare Cykel - Möjlighet att ta med cykel på tåget

5 - Bättre cykelväg till campus - Cykelväg från Härad med en säker överfart över st. Eskils källa - Knyt ihop kommundelarna med cykelvägar - Bättre cykelvägar inom kommunen - Utveckla möjligheter att cykla säkert utifrån ett barnperspektiv, exempelvis cykelbana ut till Härad - Skapa cykelbana mellan Strängnäs stad och Stallarholmen, samt mellan Strängnäs stad och Härad - Kommunala sommarcyklar Tåg - Mer synkade tider mellan buss och tåg - Bättre helgkommunikationer behövs med senare avgångar fredagar och lördagar från Stockholm, Eskilstuna (Örebro), Enköping (Uppsala) och Katrineholm (eventuellt Norrköping) Bil - Bevakning på parkeringsytorna vid tågstationerna i Läggesta och Strängnäs, samt på pendlarparkeringen vid Mc Donalds - Ett bilfritt centrum skulle kunna tilltala både Strängnäsbor och turister Sjöfart - Utnyttja sjövägarna mer effektivtför att knyta staden närmare vattnet. Använd nuvarande och framtida ångbåtsbryggor som stationer (jämför med busstationer) Övrigt - Idéer: spårtaxi och biogasbussar - Det är nödvändigt att ordna en transport mellan resecentrum till Campus, d.v.s. samordning mellan de olika kommunikationsalternativen - Få ordning på kommunikationerna (pendlingen) till/från Strängnäs. För att kunna attrahera inflyttning och underlätta för kommuninvånarna behövs goda kommunikationer - Bygg ut mobilnätet det finns ingen fungerande telefoni utanför tätort - Bättre kommunikationer både inom och utanför kommunen - Anlägg en tvärbana på räls från nya Eldsund ut till Kilen/Solberga genom centrum Geografi - Alla kommundelar ska ha samma rättigheter - Låt varje kommundel utveckla sin egen identitet - Samhällen bör växa/krympa efter sina egna förutsättningar - Idag upplevs kommunen vara splittrad - Bättre kommunikationsmöjligheter mer regelbundna avgångar och senare avgångar på kvällar och helger - Kommunikationer skapar samspel

6 - Starta en camping vid P10-badet med strandpromenad in till Strängnäs. Även för båtfolk - Utveckla Sörmlandsleden: Knyter kommuner samman regional samverkan Utveckla gastronomivandring i samarbete med småproducenter (närodlat) och restauranger Bra för folkhälsan För alla generationer något man kan göra tillsammans Ställ i ordning bra campingplatser Företagsklimat/ näringsliv - Fokusera på att stärka stadskärnan och se till att Solberga fortsätter tillhandahålla volymhandel (ej ett nytt Tuna Park). Detta gäller även andra områden som till exempel Eldsund - Småhandel inne i Strängnäs centrum - Var rädd om centrumhandeln ( gågatan på Trädgårdsgatan har inneburit färre kunder på grund av parkeringsbrist) - En bra mix av butiker är önskvärt så att man kan handla det mesta i Strängnäs utan att behöva åka till andra städer. Klädbutiker (för män), skobutiker och barnbutiker m.m. behövs - Skapa en medvetenhet kring vikten av att handla lokalt - Skapa en attraktiv stadskärna med torg/mötesplatser, gågator, parkeringar och med rätt förutsättningar för näringsidkarna - Stadskärneförening med fastighetsledare och med stöd av kommunen - Mångfald, brett utbud och variation behövs Handelspolicyn har arbetats fram gemensamt av - Skapa bra parkeringsmöjligheter i staden Samhällsbyggnadskontoret, Kommunikationsenheten och Näringslivskontoret. Den remitterades av - Hur utarbetas handelspolicyn? kommunstyrelsen till teknik- och fritidsnämnden, nämnden för hållbart samhälle, plan- och byggnämnden, kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, samtliga områdesstyrelser, köpmannaföreningarna i Mariefred och Strängnäs samt fastighetsägargruppen i Strängnäs - Ett centrum för möten behövs centralt i kommunen för yttrande. Remisstiden gick ut den 29 augusti. - Se till att centrum blir mer levande så att fler vill vara ute i staden och på restaurangerna - Hinder för nyetablering samordning krävs (översiktsplaneringen) - Forum för nyetableringar som samordnar lokaler, fastighetsägare, lediga lokaler, mark, tillstånd, bristbranscher - Ge hyressubventioner för företag som vågar satsa i Strängnäs stad fyll centrum med liv (t.ex. genom kvällsöppna caféer) - Företag behöver service för att kunna etablera sig skapa förutsättningar för ett bra serviceklimat, t.ex. i Sundby Park - Alla företag ska vara välkomna Fri etablering av företag styr inte

7 - Gör om Svenska Hem Arena till ett köpcentrum eller till en innemarknad - Bered plats för en mix av kedjor och lokala entreprenörer - Använd Mälarblick som ett matställe med mat från olika kulturer - Olika mässor borde kunna hållas i Svenska Hem Arena - Gör filmstudio av Svenska hem Arena - Skapa ett snyggare Gyllenhjelmstorg ta bort fontänen - Bättre tillgänglighet/skyltning till stadskärnan - Gör verklighet av planerna för Visholmen viktigt även för folkhälsan. Se till att bygga kallbadhus - Turism är viktigt - Många företag inom turism, till exempel camping i Skottvång - Bättre infarter till Strängnäs stad. Öppna exempelvis upp Söderleden - Bättre genomströmning ned från Finnige öppna Frejastråket - För Tosteröborna vore det idealiskt att ha en mataffär - Liberala alkohollagar - Kvitten bör på något sätt kommersialiseras - Skapa en gemensam, egen plattform på webben för event, sevärdheter, turistvänliga företag etc. - Hur göra kommunen attraktiv för alkoholfria alternativ? Eventuellt genom kvällsöppna caféer Övrigt - Bättre mötesplatser för ungdomar - Viktigt med ungdomsperspektiv: Utveckla verksamhet för motorintresserade ungdomar Kommunen behöver ha ett långsiktigt perspektiv och vara genuint intresserade av att lyssna på ungdomar och av att skapa förutsättningar för ett aktivt ungdomsliv Viktigt att redan befintliga anläggningar, såsom Kulturskolan och andra lokaler för idrotts-/fritidsutövning, får finnas kvar och fortsätta att fungera på samma bra sätt som idag - Skapa fler mötesplatser för alla åldrar, etniciteter, intressen etc. - Fixa till Visholmen, småbarnspooler, kiosk m.m. Underhåll kan kanske skötas av idrottsföreningar

8 - Återuppliva och storsatsa på en permanent och interaktiv förr-i-tiden -parklek för barn, samt med bra vuxenhäng för föräldrar - Önskas: hundrastgård i innerstaden - Återinför huvudled (istället för högerregeln) vis korsningen Storgatan- Hospitalsgatan - Återinför starta-eget-bidrag något som skulle kunna öka antalet butiker/företagare - Planera för båtuppläggningsplatser - Folkhälsa bör behandlas utifrån ett multi-/tvärsektoriellt perspektiv. Gå t.ex. på löptrenden och arrangera något som skiljer sig från en mara/halvmara - All heder till den duktiga parkförvaltningen! Koppla samman kommunens ungdomsprojekt till parkförvaltningen - Nytänk i Svenska Hem Arena megaloppis med utställare från hela Sverige och konst-/arkitekttävling med återvinningstema - Utveckla och gör en storsatsning på kajakmaraton i Mälaren - Prioritera hela kommunen - Tänk på den alarmerande, omvända ålderspyramiden i staden. De nu köpstarka 40-talisterna kommer at kosta stora resurser. Satsa mer på att göra småbarnsfamiljer nöjda. En hel del nyinflyttade familjer flyttar nu tillbaka till Stockholm - Vi löser inte allt genom att bygga nya bostäder (och rondeller). Inflödet av inflyttare till Strängnäs kommer att stagnera om vi inte satsar mer på service, samverkan och barns villkor, samt på att levandegöra innerstaden - Varför skapa särskilda boenden för vissa åldersgrupper, t.ex. 55+-boenden? - Mer aktivt arbete från kommunen och större stöd till djurskydd etc. 2 Utrymme för diskussioner kring mer detaljerade sakfrågor Under Idécaféets andra fas/aktivitet gavs utrymme för diskussioner kring mer detaljerade frågor och idéer vad gäller förbättringsåtgärder inom ett kortare tidsperspektiv. I den separata sammanställningen av dessa synpunkter/idéer anges det/de kontor i kommunen som bäst anses kunna ta hand om respektive synpunkt.

Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012

Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012 Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012 Tolkning och sammanställning av framförda synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid under Idéfabrikens två faser/aktiviteter. Till Idéfabriken kom

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer