Kommunexperten. Fortfarande en äldreomsorg i strykklass. Analysartikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Fortfarande en äldreomsorg i strykklass. Analysartikel"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Fortfarande en äldreomsorg i strykklass Invandringen betalas av U-hjälpen på statlig nivå och av äldreomsorgen på lokal nivå! När uppmärksammas det senare? Mellan 2006 och 2014 var tilldelningen av resurser till grundskolan något mer än fyra gånger snabbare än för äldreomsorgen. Nästan lika snabbt växte penningflödet till förskola 1-5 år. Social omsorg (bidrag) fick en tilldelning som ökade obetydligt snabbare än den stora förloraren, äldreomsorgen. Satt under stark långvarig kostnadspress är frågan om detta speglar en äldresektor som är ett under av kostnads- och kvalitetseffektivitet eller en utarmad verksamhet där de äldre far illa? Redaktionsruta Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Adress: Svensk Kommunrating AB Box Uppsala E-post: Webbplatser: ISSN Materialet i Kommunexperten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt.

2 Fortfarande en äldreomsorg i strykklass Invandringen betalas av U-hjälpen på statlig nivå och av äldreomsorgen på lokal nivå! När uppmärksammas det senare? Mellan 2006 och 2014 var tilldelningen av resurser till grundskolan något mer än fyra gånger snabbare än för äldreomsorgen. Nästan lika snabbt växte penningflödet till förskola 1-5 år. Social omsorg (bidrag) fick en tilldelning som ökade obetydligt snabbare än den stora förloraren, äldreomsorgen. Satt under stark långvarig kostnadspress är frågan om detta speglar en äldresektor som är ett under av kostnads- och kvalitetseffektivitet eller en utarmad verksamhet där de äldre far illa? Uppföljande analys Under rubriken Vad gör vi med de äldre? finns en kunskapsblogg på Svensk Kommunratings hemsida från 18 april Det är en analys för åren 2006 till Detta är en uppföljning med tillägg av åren 2013 och Slutsatserna i den tidigare analysen består. Resultatet för alla Sveriges 290 kommuner Diagram 1: Indexserier för fyra verksamheter mellan 2006 och 2014, över 9 år. Grundskolans resurser har växt allra snabbast, något mer än 4 gånger snabbare än äldreomsorgen men levererar dokumenterat inte ett kvalitetsmässigt godtagbart resultat. Det 1

3 stämmer med teori och erfarenhet som säger att knapphet tvingar till ansträngningar och med mycket pengar går det operativa tempot ner. Förskola 1 till 5 år tillhör också vinnarna och har fått en resurstillväxt mellan 2006 och 2014 i underkant av grundskolans. Skillnaderna i kostnader mellan kommunerna är liten i denna verksamhet. Det satsas således pengar på barn men inte på de äldre i kommunerna. Social omsorg tillhör som äldreomsorgen förlorarna och här ligger resurstillväxten under äldreomsorgens fram till 2008 för att därefter gå förbi och landa något högre I social omsorg ryms försörjningsstödet och kostnaderna för sociala placeringar. Försörjningsstödet är vad som tidigare benämndes socialbidrag. Äldreomsorgens resurser växer långsammast under perioden och är den stora förloraren i resursfördelningskampen. Äldreomsorgen har således under många år befunnit sig under ett starkt effektiviseringstryck och sett till löne- och volymökning är frågan om kvaliteten har kunnat upprätthålls. Speglar detta en äldresektor som är ett under av kostnads- och kvalitetseffektivitet eller är det en utarmad verksamhet där de äldre far illa? Metoden är unik Kostnadsutveckling kan mätas på olika sätt. Ett bra mått är hur snabbt kostnaderna stiger utöver en nivå som kan anses som kostnadseffektiv för respektive verksamhet. Här jämförs således inte hur snabbt totala kostnader för olika verksamheter utvecklas vilket är det enklaste och vanligaste sättet i de flesta analyser. För förskola har exempelvis valts kostnaden per inskrivet barn i den kommun som under perioden har lägst kostnad, nämligen Falköping med kronor per inskrivet barn år Då finns 290 kommuner med högre kostnad 2006, 289 kommuner med högre kostnader 2007 och 290 kommuner med högre kostnader varje år efter 2007 tills För varje år multipliceras skillnaden i enhetskostnad för varje kommun jämfört kronor med antalet inskrivna barn i respektive kommun. Därmed fås en överkostnad för varje kommun. Dessa summeras till en total överkostnad för alla kommuner för varje år. Dessa summor av överkostnader för förskolan bildar således en serie från 2006 till 2014 som indexeras. På samma sätt räknas indexserier fram för övriga tre verksamheter. På detta sätt fås rättvisande mått på resurstilldelningstakter för hela kommunsektorn för dessa fyra verksamheter. Det torde inte gå att konstruera ett bättre mått som speglar politiska prioriteringar. Den här använda metoden för konstruktion av ett överkostnadsindex kan vara för kort beskriven för att till fullo förstås och accepteras. De flesta politiker gillar inte jämförelser och agerar för att undvika att bli jämförda. Det finns därför en ovana att tänka i dessa termer. Det är bara Svensk Kommunrating med sitt expertsystem som torde ha använt överkostnadsanalys under mer än 20 år. Vad det är och hur det används i olika jämförande analyser finns det många exempel på i dokument som kan hämtas ner från Slutsatser för alla 290 kommuner Två viktiga förutsättningar finns i bakgrunden när slutsatser ska dras. 2

4 Den ena är att påminna om finanskrisen 2008, som innebar en snabb och djup aktivitetssvacka i ekonomin och en lika snabb återhämtning åren därefter. Det var dock en chock som torde ha sänkt den redan tidigare låga ekonomiska tillväxten i Sverige på grund av en långt driven fördelningspolitik till nästan noll procent räknat i termer av BNP per invånare. Ladorna är tomma, som den pågående finansministern efter valet 2014 så salomoniskt kunde konstatera. Det var hennes enkla sätt att påpeka att den ekonomiska tillväxten, som tidigare hade levererat ett reformutrymme varje år, inte längre gjorde det. En vinn-vinnekonomi hade ersatts av ett läge som sedan flera år innebar nollsummespel. Ville politiker göra något inom ett område, som att satsa på verksamheter för barn, så var man tvungen att omfördela eller bromsa in tilldelningen väsentligt av resurser till andra verksamheter, som här äldre. De äldre är en grupp med svagt inflytande i brist på vad statsvetare kallar voice i debatten. Deras ledare är före detta politiker med lojaliteter som tystar. Den andra bakgrundsfaktorn är volymförändringar som sedan många år skett genom förskjutningar inom befolkningspyramiden men som nu väsentligt späs på i expanderande inriktning genom att hela pyramiden sväller genom en snabb invandring. Därför ska den ekonomiska tillväxten, så som nämnts ovan, mätas genom nyckeltalet BNP per invånare. Utan ekonomisk tillväxt blir ekonomin ett nollsummespel mellan svenskar och invandrare. Invandringens kortsiktiga kostnader måste betalas genom omfördelning och på riksplanet sker det genom att, dels öka statsskulden, dels omföra medel från U-hjälpen. Det kan konstateras att på kommunplanet sker det genom att äldreomsorgen får stå tillbaka. Det förvånar att kostnaderna inom den lagstadgade verksamheten social omsorg inte växer snabbare än vad den gör under perioden. Den har enligt diagram 1 en oväntat låg och linjär tillväxt. I debatten nämns hur dessa kostnader i kommuner med många invandrare växer snabbt. Den borde därför tryckas upp mycket snabbare än vad den gör och i en mer exponentiell bana. Här finns inget som tyder på att det är så. Det ger anledning till att formulera en tes om omfördelning. I samma takt som andelen av de sociala kostnaderna i en kommun omfördelas för att ge stöd till invandrade svenskar så minskar andelen som går till svenskar födda i Sverige. Bidragsregimerna i kommunerna för svenskar födda i Sverige skulle under perioden successivt ha skärpts på sätt som tidigare varit otänkbara. I Svensk Kommunratings databas finns inte uppgifter som kan verifiera denna tes. Det närmaste vi kommer visas i tabell 1 och det är vilka kommuner som har sociala överkostnader på mer än vad som motsvaras av en skatteförändring på 2 procent. Tabell 1: Antalet kommuner bokslutsåret 2014, vars överkostnader inom Social omsorg är större än en skatteförändring på 2 procent eller 2 skattekronor var 40 stycken. Malmö 3,70 Munkfors 2,72 Storfors 2,21 Eda 2,05 Sorsele 3,35 Tierp 2,68 Valdemarsvik 2,19 Grums 2,04 Eskilstuna 3,34 Botkyrka 2,61 Ödeshög 2,13 Lycksele 2,04 Södertälje 3,28 Finspång 2,39 Gullspång 2,12 Söderhamn 2,03 Göteborg 3,07 Lilla Edet 2,36 Borlänge 2,10 Västerås 2,03 Katrineholm 2,35 Örebro 2,10 Munkedal 2,02 Älvkarleby 2,94 Filipstad 2,35 Malung 2,09 Hällefors 2,02 Färgelanda 2,89 Alvesta 2,35 Linköping 2,08 Dals-Ed 2,01 Flen 2,88 Heby 2,33 Helsingborg 2,06 Norrköping 2,78 Nässjö 2,27 Gävle 2,06 Landskrona 2,77 Ljusdal 2,24 Trollhättan 2,06 3

5 Det finns 88 kommuner 2014 som har överkostnader inom social omsorg som är mindre än vad en skatteförändring på 1 procent skulle resultera i och 162 kommuner ligger mellan 1 och 2 procent i skatteförändring. Sker det en snabb ökning av de sociala kostnaderna i kommuner med stort invandrartryck? Att det sker en viss kostnadsökning i aktuella kommuner kan inte förnekas. Detta speglar tabell 2 där samma utsorterande analys görs på bokslutssiffror 2012 eller två år tidigare. Tabell 2: Antalet kommuner bokslutsåret 2012, vars överkostnader inom Social omsorg var större än en skatteförändring på 2 procent eller 2 skattekronor var 28 stycken, Sorsele 4,09 Norrköping 2,75 Heby 2,21 Lilla Edet 2,05 Södertälje 3,53 Gotland 2,58 Borlänge 2,19 Haninge 2,03 Malmö 3,36 Tierp 2,57 Örebro 2,19 Gävle 2,03 Flen 2,49 Gullspång 2,14 Lycksele 2,01 Eskilstuna 2,98 Botkyrka 2,47 Helsingborg 2,10 Falun 2,00 Göteborg 2,97 Alvesta 2,35 Hörby 2,08 Landskrona 2,92 Katrineholm 2,27 Trollhättan 2,07 Färgelanda 2,84 Tranås 2,23 Finspång 2,07 Det finns 96 (88) kommuner 2012 (2014) som har överkostnader inom social omsorg som är mindre än vad en skatteförändring på 1 procent skulle resultera i och 166 (162) kommuner ligger mellan 1 och 2 procent i skatteförändring. Ännu tydligare blir tendenserna om man går tillbaka många år, vilket tabell 3 visar. Tabell 3: Antalet kommuner bokslutsåret 2007, vars överkostnader inom Social omsorg är större än en skatteförändring på 2 procent eller 2 skattekronor var 11 stycken. Malmö 3,19 Göteborg 2,78 Orust 2,53 Norrköping 2,28 Eskilstuna 2,66 Gotland 2,41 Storfors 2,15 Södertälje 2,99 Botkyrka 2,56 Landskrona 2,32 Örebro 2,09 Nu kan nämnas att överskotten och därmed kassaflödet från verksamheten i ett växande antal kommuner har fallit under perioden. Det innebär att man försämrar egenfinansieringen till investeringarna eller har minskat dessa över åren och lånar mer och ökar kommunernas skuldsättning. Inte bara staten utan kommunerna lånefinansierar mer av sin verksamhet. Prioriterar kommunerna på olika sätt? Frågan är om det finns skillnader mellan kommunerna och för att få svar på detta delas de in i tre grupper, de tre storstadsregionerna, större stadsregioner och landsortens kommuner. 1. De tre storstadsregionerna består av Stockholm, Göteborg och Malmö med 38 förortskommuner. De benämns "De tre storstadsregionerna" 2. Större stadsregioner består av 31 större städer med 22 förortskommuner. De benämns "Större stadsregioner" 3. Övriga 196 kommuner är indelade i pendlings-, turism-, varuproducerande- och glesbygdskommuner samt kommuner i tätbefolkad region. De benämns "Landsortens kommuner" Därefter har samma analys som ovan gjorts för dessa tre grupper av kommuner. 4

6 De tre storstadsregionerna med förortskommuner I diagram 2, framgår läget i de tre storstadsregionerna. Dessa följer utvecklingen i riket (diagram 1, jmf punkter) med små avvikelser. Grundskolan slutar 2014 i ett marginellt bättre läge än för riket medan social omsorg tappar något och övriga två slutar på kommunsnittet. Diagram 2: Indexserier för fyra verksamheter mellan 2006 och 2014, över 9 år. De större städerna med förortskommuner Enligt diagram 3 är de större städer vinnare jämfört med riket, speciellt tydligt är det för grundskola och förskola 1 till 5 år och i något mindre omfattning för äldreomsorgen. Diagram 3: Indexserier för fyra verksamheter mellan 2006 och 2014, över 9 år. 5

7 Det framgår tydligt av diagram 1 och 2 att systemet för utjämning mellan kommunerna, som staten skruvar på lite då och då, har hanterat de tre storstäderna med förorter neutralt över åren medan omfördelning skett till de större städernas fördel 2007 och att detta setts som fel och justerats igen Hur staten ändrar utjämningen för att nå största fördelningspolitiska rättvisa är inte denna analys syfte men det var landsortens kommuner som fick ta smällen 2007 och uppleva en dusch av tillskottsresurser Detta visar diagram 4 tydligt. Landsortens kommuner Av diagram 4 framgår att landsortens kommuner är förlorare i utjämningen 2007 och vinnare 2008 men totalt sett förlorare fram till 2014, om man undantar social omsorg där man slår alla övriga grupper av kommuner, såväl riket som storstadsregionerna och större städer. År 2007 blev index under 100 för tre av fyra verksamheter, vilket var ett tufft och av staten skapat budgetläge för 196 kommuner. Det året höjde dock inte mer än sju kommuner skatten och sex tillhörde gruppen landsortens kommuner. Diagram 4: Indexserier för fyra verksamheter mellan 2006 och 2014, över 9 år. Rikspolitikerna har nyligen gjort en ny översyn av utjämningen och skruvat på systemets koefficienter så att landsortens kommuner ska få ännu mer resurser omfördelat till sig från och med Staten har fått påpekanden om de snedheter som beskrivits ovan. Det är inte tillfredsställande med ett fördelningssystem som behöver ändras ofta. Det är inte robust och det beror på att det är feltänkt från början så som fallet ofta blir med system som säger sig utjämna, som man uppfattar det, opåverkbara förutsättningar. Nu är det inte så och utjämnas förutsättningar, som faktiskt är påverkbara, förstörs ekonomiska incitament. Det speciella här är att utjämningen förstör incitamenten för lokalt genererad ekonomisk tillväxt. Fås nämligen bidrag i utjämningen per invånare finns starka incitament att hindra 6

8 utflyttning vid arbetslöshet genom generösa bidragsregimer. De bidrag som ges och får folk att stanna i kommunen är till stor del självfinansierande genom utjämningen. Tid som kommunalpolitiker kunde använda för att förbättra det lokala företagsklimatet används för att lobba fördelar för kommunen hos staten inför kommande justeringar av utjämningen. Med, som tidigare lokala skattebaser och inte som nu med en kollektiv skattebas i riksdagen skulle incitamenten vara mer tillväxtkonforma. Det ger nästan ingenting i kommunens kassa i återbäring av tid och resurser som används för att förbättra företagsklimatet i en kommun. Sammanfattning Invandringens kostnader på kommunal nivå betalas av en äldreomsorg som är satt under stark och långvarig kostnadspress. Sett till löne- och volymökningar är frågan om kvaliteten upprätthållits till 2014 jämfört Knapphet på resurser tvingar till ansträngningar som säkrar kvaliteten men det behöver inte alltid vara så. Är äldresektorn ett under av kostnadsoch kvalitetseffektivitet eller en utarmad verksamhet där de äldre far illa? Det senare kan mycket väl vara fallet då de äldre är en tungfotad väljargrupp med svagt inflytande. Detta förstärks också av brist på voice i debatten. Deras ledare är före detta politiker med lojaliteter som tystar. Inte heller hörs mycket från professionen. Det satsas däremot massivt på verksamheter för yngre. Detta stöds av rörliga väljare men här finns också volymökningen från invandringen. Mellan 2006 och 2014 var tilldelningen av resurser till grundskolan något mer än fyra gånger snabbare än för äldreomsorgen och nästan lika snabbt växte resursflödet till förskola 1-5 år. Grundskolan levererar inte ett kvalitetsmässigt godtagbart resultat vilket kan bero på att med mycket pengar går det operativa tempot ner. Skolan har sedan länge försetts med de resurser de behöver, vilket internationella jämförelser indikerar. Skillnaderna i kostnader mellan kommunerna är liten i förskoleverksamheten som med tanke på sin mindre välfärdsmässiga betydelse borde vara satt under samma kostnadspress som äldreomsorgen. Skolan ligger i detta avseende mycket högre upp på välfärdstrappan. Social omsorg har fått en tilldelning som ökat obetydligt snabbare än den stora förloraren, äldreomsorgen och denna verksamhets hittills låga linjära utveckling förvånar. I debatten nämns hur dessa kostnader i kommuner med många invandrare växer snabbt. Den borde därför tryckas upp mycket snabbare än vad den gör och i en mer exponentiell bana. Här finns inget som tyder på att det är så sektoriellt sett. Förmodligen sker någon form av omfördelning mellan kommuner eller mellan svenskar födda i Sverige och invandrade svenskar. Det går dock att visa att de sociala kostnaderna växer under perioden i kommuner, som befinner sig under starkt invandrartryck genom att överkostnader inom verksamheten mäts i skatteuttag. I dessa kommuner sätter också växande sociala kostnader stark kostnadspress på övriga kommunala verksamheter och där är äldreomsorgen en speciellt utsatt verksamhet. Det ständigt marginella filandet på utjämning mellan kommunerna med mindre goda effekter som framgår här illustrerar vilken dominerande ställning segregerande fördelningspolitik har över befrämjandet av ekonomisk tillväxt, som är det främsta instrumentet för integration. Hans Jensevik VD Svensk Kommunrating Vi kan kommuner 7

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Vad gör vi med de gamla? Hur prioriterar kommunalpolitikerna? De sju åren mellan 2006 och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Färgelanda kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg C Tendens Färgelanda rätt väg med

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Österåkers kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg A Tendens Österåker ekonomisk analys

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunexperten. Södertälje! Sveriges Detroit?

Kommunexperten. Södertälje! Sveriges Detroit? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB 2014-01-30 Analysartikel Södertälje! Sveriges Detroit? I analystidningen Kommunexperten 2011, nr 5 analyserades

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Kommunernas IT-miljö, våren 2004. En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest

Kommunernas IT-miljö, våren 2004. En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest Kommunernas IT-miljö, våren 2004 En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest Svarsfrekvens 2004-11-24 2 av kommunerna i Sverige Deltagande kommuner Alvesta Arvidsjaurs Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer