Automation och Säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Automation och Säkerhet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2018/2019 KENTIMA HOLDING AB (publ) Automation och Säkerhet

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning /2019 i sammandrag... 3 VD har ordet... 4 Finansiella mål och utfall... 8 Success Story... 9 Affärsidé, vision, mål och strategi Kentima AB Kentima Control R&D AB Affärsområde Automation HMI/SCADA Software Industrial Computers Operator Panels/Boxes Building Management Software Affärsområde Security Video Management Software NVR och NVC PSIM Software NVR-N Rack Solutions Verksamhetsrapport 2018/ Kontaktuppgifter Årsstämma Aktien Ledande befattningshavare Styrelse, Revisor och CA Förvaltningsberättelse 2018/ Koncernens nyckeltal Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

3 2018/2019 i sammandrag Flera nya medarbetare Under året har vi förstärkt organisationen och rekryterat flera kvalificerade medarbetare med fokus på positioner som ger oss större kapacitet att öka vår närvaro på marknaden, möta efterfrågan på utvecklingsarbete åt våra kunder och inleda nya samarbeten. Det har varit en lyckad investering och framför allt är den viktig för vi ska kunna trygga bolagets långsiktiga framtidssatsning och fortsatta tillväxt. Ethiris ERS Ethiris NVR-N Rack Solution Ett nytt produktområde, Ethiris ERS, pre-lanserades i maj månad på partnereventet. Nu kan Kentima leverera kompletta system för avancerad videoövervakning, inbyggda i ett racksystem med flera sammankopplade Ethiris NVR-N, NAS, Power Supply, UPS m.m. Systemen är extremt kraftfulla, innehåller unik funktionalitet, hög säkerhet med inbyggd redundans och har dessutom en mycket hög prestanda, upp till kameror kan anslutas i en och samma rack. En spännande satsning för Kentima. 400 partners Antalet ansluta partners fortsätter öka i bolaget. I år har drygt 40 nya partners anslutit sig och partnerprogrammet har nu c:a 400 anslutna företag. Allt fler partners väljer produkter från Kentima i sina kommande projekt och fortsätter efterhand att välja produkter från flera av produktområdena. Man uppskattar enkelheten, skalbarheten och konkurrenskraften. Några få exempel på våra kunder: Bravida, Schneider, Elajo, Rejlers, ABB, FLIR, Sandvik, Malthe Winje, ÅF Industry, Siemens. Tillväxt koncernen Koncernen ökade både koncernomsättning och bruttovinst. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde (19 492) KSEK, en tillväxt på 9 procent. EBITDA-resultatet påverkades av årets satsning på nya medarbetare och nådde (6 176) KSEK. Dotterbolagen Omsättningen i Kentima AB ökade under året med 12 procent och uppgick till (27 204) KSEK och hade en försäljningstillväxt inom produktområdena Automation & Säkerhet på 11 procent under hela verksamhetsåret, (13 443) KSEK och under Q4 uppgick tillväxten till 22 procent och landade på KSEK. Efterfrågan på såväl produkter som konsulttid har fortsatt öka under året och bolaget ser en betydande tillväxtpotential för samtliga produktområden. Bolaget ser även goda förutsättningar för en stabil, långsiktig och hållbar tillväxt och lönsamhet. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som levererar kundanpassade styrsystem, ökade sin omsättning med 5 procent för hela verksamhetsåret och uppgick till (31 878) KSEK. Dotterbolagens omsättning inkluderar även intern försäljning mellan koncernens bolag och den försäljningen påverkar inte koncernomsättningen. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019 3

4 VD har ordet... Vi har nu stängt böckerna för verksamhetsåret 2018/2019. Bolaget hade en god tillväxt och under året har vi haft ett fortsatt fokus på att vidareutveckla och, på olika sätt, öka försäljningen av våra egenutvecklade produkter. Jag konstaterar att vi för 5:e året i rad ökade både koncernomsättning och bruttovinst. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde (19 492) KSEK, en ökning på 9 procent. EBITDA-resultatet påverkades i år av den satsning bolaget gjort på att utöka organisationen med ännu fler kvalificerade medarbetare, och nådde (6 176) KSEK. Vi lämnar ett positivt år bakom oss och fortsätter fokusera på en stabil, långsiktig och hållbar tillväxt. Försäljningstillväxt Koncernen har haft en positiv omsättningstillväxt de senaste 5 åren och i år översteg omsättningen 50 MSEK. Även bruttovinsten steg och uppgick till KSEK, detta gav en bruttomarginal under hela verksamhetsåret på 42 procent. Koncernomsättning Dotterbolaget Kentima AB hade en försäljningstillväxt inom egenutvecklade produkter, inom områdena Automation & Säkerhet, på 11 procent under hela verksamhetsåret och uppgick till KSEK, under Q4 uppgick tillväxten till 22 procent och landade på KSEK. Resultatet under Q4 blev lägre jämfört med föregående år och anledningen är främst ökade personalkostnader i Kentima AB. Försäljningen av kundanpassade styrsystem i dotterbolaget Kentima Control R & D AB ökade med 5 procent för hela verksamhetsåret. Produktutveckling & lanseringar Kentima är ett produktutvecklande företag och vid sidan av ett intensivt arbete med att skapa en god försäljningstillväxt fortgår ett oavbrutet och aktivt utvecklingsarbete av våra produkter. Vi satsar stora resurser på vår produktutveckling och produkterna vidareutvecklas och moderniseras ständigt för att de ska ligga i framkant och uppfylla de krav som marknaden efterfrågar. Under året har vi lanserat flera nya versioner av våra mjukvaror, olika uppgraderingar av våra operatörsenheter och industridatorer, en ny generation av Box PC, en helt ny version av vårt koncept för fastighetsautomation och inte minst prelanseringen av vårt nya spännande produktområde - Ethiris NVR-N Rack Solutions. Kentima Partner Exploring Days en viktig mötesplats I maj månad gick vårt årliga Kentima Partner Exploring Days av stapeln i Göteborg, Stockholm och Lund. Vi hade över 100 deltagare i år och intresset var stort för våra produkter och flera spännande och kommande projekt diskuterades. Eventen är ett värdefullt tillfälle för oss att träffa systemintegratörer som använder våra produkter inom flera olika områden, allt från maskinstyrning, fastighetsautomation, videoövervakning, överordnade säkerhetssystem till automationslösningar för process- och tillverkningsindustrin. Försäljning egenutvecklade produkter 4 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

5 FÖRUTSÄTTNINGAR för framtiden - EXPANSION OCH ÖKAD TILLVÄXT Det finns flera anledningar till att Kentima har stora möjligheter att öka tillväxttakten och expandera verksamheten under kommande år. Nedan har vi lyft fram några viktiga faktorer. Ökad efterfrågan på våra produkter Marknaden för Automations- och Säkerhetsprodukter växer kontinuerligt och under året har vi haft en stigande efterfrågan inom våra olika produktområden. Det resulterade i att försäljningen av egenutvecklade produkter under Q4 ökade med 22 procent, jämfört med samma period föregående år. Förutom en ökad produktförsäljning får vi allt fler förfrågningar från våra systemintegratörer som leder till ökad försäljning i form av fakturerbar konsulttid. Förstärkt organisation Under året har vi fortsatt vårt rekryteringsarbete och förstärkt organisationen med ännu fler kvalificerade medarbetare. Vi har haft fokus på att tillsätta positioner som ger oss en ökad närvaro på marknaden därigenom en ökad försäljning. Med detta ökar även våra möjligheter att bedriva avancerad utveckling till våra systemintegratörer och inleda flera nya spännande samarbeten. Ett sådant exempel är vårt samarbete med Consilium Säkerhet, där vi framöver ser en ökad försäljning av mjukvarulicenser. Satsningen på en förstärkt organisation har varit en lyckad investering och är viktig för att trygga bolagets långsiktiga framtidssatsningar och fortsatta tillväxt. Vi kommer under nästa verksamhetsår fortsätta arbetet med att utöka bolaget med ytterligare nya medarbetare. Kundens önskemål i fokus Den ökade efterfrågan från nya kunder är självklart en viktig faktor för kommande tillväxt. En annan viktig tillväxtfaktor är att våra befintliga kunder i allt större utsträckning väljer att använda produkter från flera av våra produktområden. Vår målsättning är att utveckla det som marknaden efterfrågar och därför sätter vi kundernas önskemål i fokus. Vi lägger stor vikt vid att noga lyssna av våra kunder och hur de vill använda våra produkter. Detta tar vi hänsyn till i vårt utvecklingsarbete och kan därigenom ta fram nya funktioner och lösningar som underlättar arbetet för våra systemintegratörer och ger ett mervärde för deras kunder. Utveckling och tillverkning i Sverige Alla våra egenutvecklade produkter utvecklas och tillverkas i våra lokaler i Staffanstorp, strax utanför Malmö och Lund. Moderna mjukvaror för övervakning En viktig förutsättning för en ökad tillväxt är att produkterna är attraktiva och framtidssäkra. Våra mjukvaror WideQuick HMI/SCADA/PSIM och Ethiris VMS är framtagna för att skapa olika typer av avancerade övervakningssystem. WideQuick HMI/SCADA övervakar främst maskiner, fastigheter och olika industriella anläggningar. WideQuick PSIM är en mjukvara för att skapa överordnade säkerhetssystem och används inom t.ex. sjukhus, fängelser och industri. Vår mjukvara för videoövervakning Ethiris VMS har ett mycket brett användningsområde och används i t.ex. köpcentrum, skolor, sjukhus, fängelser, industri, idrottsarenor, transport & kommunikation och för övervakning av hela städer. Robusta Industridatorer med hög kvalité Våra industridatorer och operatörsenheter har under flera år haft en stadig tillväxt. De är utvecklade för tuff industriell miljö och är idag väl etablerade och kända på marknaden för sin höga kvalité och långa livslängd. De används inom en mängd olika branscher där varierande miljöer och anläggningar ställer olika krav. Kunderna har stora valmöjligheter och väljer vilken grundserie som passar i den miljö industridatorn ska placeras, Panel-PC eller Box-PC, bildskärm från 10,1 till 21,5, CPU, lagringsmedia och operativsystem. Hög kvalité på support Våra supporttekniker har en hög kunskap om våra produkter. Det gör att våra kunder får en kvalificerad support där vi i allt större utsträckning bedriver olika konsultuppdrag där vi bistår våra systemintegratörer i deras olika projekt. Våra utbildningar håller en hög standard. Det är våra supporttekniker som förbereder och leder våra utbildningar. Vi har en unik servicegrad med korta svarstider på supporten. Det är mycket uppskattat av våra kunder och gör att systemintegratörerna blir effektivare i sitt arbete vid konfigurering och installation av våra produkter. Brett produktprogram inom videoövervakning Förutom vår mjukvara för videoövervakning, Ethiris VMS, erbjuder vi marknaden ett brett urval av NVR- och NVC-enheter (Network Video Recorder och Network Video Client), Dessa består av en hårdvara, som är optimerad för sin uppgift, med Ethiris VMS förinstallerad. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019 5

6 ...VD har ordet forts. När vi utvecklar våra serier av Ethiris NVR och NVC utgår vi från samma hårdvaruplattform som vi använder till våra industridatorer, därför kan vi även här erbjuda marknaden en hårdvara med högsta prestanda och kvalité. Genom att leverera Ethiris VMS färdiginstallerad på vår hårdvara underlättar vi systemintegratörens arbete väsentligt. Att konfigurera och köra igång ett medelstort videoövervakningssystem med våra produkter tar bara ett par timmars arbete för systemintegratören, ofta ännu kortare tid. Ethiris NVR-N Rack Solutions, ERS Under våra partnerevent i maj genomförde vi en lyckad pre-lansering av ett helt nytt produktområde inom videoövervakning, Ethiris NVR-N Rack Solutions, ERS, ett område som vi bedömer har en stor framtida försäljningspotential. ERS är kompletta racksystem för medelstora till stora system, där det ofta krävs avancerad videoövervakning. Racksystemet består av flera sammankopplade Ethiris NVR-N, NAS, UPS, Switchar, Power Supply m.m. Systemen är exceptionellt kraftfulla, innehåller unik funktionalitet, hög säkerhet med inbyggd redundans och har en extremt hög prestanda där upp till kameror kan anslutas till ett och samma system. I vår ERS är det möjligt att ta emot video från övervakningskameror med Full-HD samtidigt, det innebär att systemet totalt tar emot bilder/sekund, lagrar all videoinformation och samtidigt skickar önskad information vidare till klienterna. Vi kommer lansera systemen fullt ut i september men efterfrågan kom igång direkt efter vår pre-lansering och vi har redan levererat flera system. Flexibilitet, integration och hög säkerhet Våra produkter innehåller unika funktioner som är framtagna för att erbjuda användaren stor flexibilitet. Vi har även stort fokus på att våra produkter enkelt ska kunna integreras med andra system i anläggningen och med hjälp av kryptering m.m. hålla hög säkerhet. Allt detta gör att våra produkter enkelt kan anpassas till olika applikationer och användningsområden. Välkända företag som kunder Vi har idag ett stort antal fantastiskt engagerade och kvalificerade kunder, flera av dem är dessutom stora och välkända företag t.ex. ABB, Assemblin, Bravida, Consilum, Elajo, Midroc, FLIR, Sandvik, Rejlers, Schneider, Siemens, Valmet, ÅF Industri. Attraktiva produkter för fastighetsautomation Miljöfrågor och energibesparing blir allt viktigare frågor för alla fastighetsägare och dessutom måste de följa olika lagstiftningar och klimatmål. Allt fler fastighetsägare väljer vårt koncept för fastighetsautomation, WideQuick BMS (Building Management System). Med vårt koncept underlättas fastighetsägarens arbete med att uppfylla olika krav och säkerställa driften av fastigheten. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare får ett unikt system som förenklar deras arbete med att minska energiförbrukningen och skapa en bättre komfort för hyresgästerna. Det passar alla typer av fastigheter och kan användas för en enskild fastighet eller som ett gemensamt övervakningssystem för flera fastigheter. Dessutom får systemintegratören ett verktyg som underlättar och effektiviserar konfigurering och installation av den här typen av system. Ett välorganiserat bolag Vi är ett väletablerat och välorganiserat bolag som har kvalificerad personal inom samtliga avdelningar inom utveckling, tillverkning, sälj, support, ekonomi, produkt, marknad och företagsledning. Avdelningarna har ett nära samarbete med korta beslutsvägar och vi har en stabil grund att bygga vidare på för fortsatt expansion. 400 företag anslutna till vårt partnerprogram Antalet ansluta partners fortsätter öka och under året har vi fått över 40 nya partners. Vi har nu c:a 400 företag anslutna till vårt partnerprogram. Efterhand som våra partners upptäcker alla fördelar, genomgår våra kostnadsfria utbildningar och provar på våra produkter väljer de flesta att bli köpande kunder. Exportmarknad med enorma möjligheter Vi har under de senaste åren riktat vårt försäljningsarbete mot den svenska marknaden, parallellt som vi på flera olika sätt förbereder oss för en omfattande exportsatsning. På den svenska marknaden möter vi redan flera av konkurrenterna som vi kommer att möta internationellt. Våra produkter är mycket uppskattade på marknaden och vår försäljning ökar successivt. Detta tillsammans med att de redan används i flera större projekt i Europa gör oss övertygade om att de kommer hålla hög klass i konkurrensen, även på den internationella marknaden. Ökad tillväxt och expansion Sammantaget, är dessa några av anledningarna till att vi ser stora möjligheter att skapa en betydande tillväxt under kommande år. 6 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

7 Jag vill tacka alla våra medarbetare för ännu ett bra år. Vi har haft ett intensivt år och tidvis ett väldigt högt tempo Det är fantastiskt roligt att få skapa ett framgångsrikt bolag tillsammans med så många engagerade medarbetare. Vi satsar nu vidare framåt och tar oss an ännu ett verksamhetsår där jag hoppas på en god omsättningstillväxt och en fortsatt tillfredställande resultatutveckling, även om resultatet kommer att påverkas av i vilken omfattning vi fortsätter förstärka organisationen genom rekrytering av ytterligare viktig kompetens. Vår målsättning är att Kentima ska vara ett ledande bolag inom Automation & Säkerhet och vi är övertygade om att en kommande exportsatsning kommer vara ytterligare en faktor som påverkar tillväxttakten positivt. När vi inleder vår internationella satsning, ska vi vara väl förberedda, och vår avsikt är att genomföra den med befintliga medel. Därför fokuserar vi för närvarande våra aktiviteter till den svenska marknaden samtidigt som vi parallellt fortsätter förberedelserna. Inom vårt affärsområde kundanpassade styrsystem finns just nu en viss osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas de närmaste kvartalen. Inom affärsområdena Automation och Säkerhet ser vi positivt på framtiden och flera av de spännande samarbeten vi inlett under de senaste åren kommer påverka tillväxten positivt framöver. Kent Nilsson, Grundare, huvudägare och VD Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019 7

8 Finansiella mål och utfall Styrelsen i Kentima Holding AB (publ) fastslog i november 2017 en övergripande målsättning för de närmaste åren att, med 2016/2017 som bas, öka omsättning och vinsten i bolaget enligt följande: Nettoomsättning Mål: Uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 20 procent per år under de närmaste 5 åren. Utfall: Tillväxten 2018/2019 uppgick till 8 procent. Den genomsnittliga tillväxten de två senaste åren uppgick till 22,7 procent. Resultat (EBITDA) Mål: Uppnå ett EBITDA-resultat som överstiger 10 Mkr, senast verksamhetsåret 2020/2021. Utfall: EBITDA-resultatet 2018/2019 uppgick till 4,4 Mkr. Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Mål: Rörelsemarginalen ska succesivt förbättras inom intervallet 5-10 procent. Utfall: Rörelsemarginalen 2018/2019 uppgick till 3,5 procent. Skuldsättningsgrad Mål: Skuldsättningsgraden ska understiga 0,75. Utfall: Skuldsättningsgraden 2018/2019 uppgick till 0,4. 8 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

9 Ny Success Story - Volkswagen Slovakia Ethiris VMS övervakar produktionslinjer hos Volkswagen AJTY Company Ltd har installerat Kentimas Ethiris Video Management Software hos Volkswagen Slovakia i Bratislava. Ethiris VMS och mer än 60 kameror används i första hand för att övervaka avdelningarna för montering och målning av karosser. AJTY Company Ltd ligger i Slovakiens huvudstad Bratislava och har varit en av Kentimas systemintegratörer i många år. AJTY levererar kundanpassade säkerhetslösningar med avancerad teknologi och har haft många stora projekt med Ethiris VMS och Ethiris NVR/NVC. Nu har de installerat drygt 60 kameror hos Volkswagens produktionsenhet i Slovakien. När Volkswagen frågade efter ett kompetent videoövervakningsmjukvara var svaret enkelt för AJTY, - Kentimas Ethiris VMS! Volkswagen Slovakia är den enda bilfabriksanläggning i världen som tillverkar åtta modeller från fem olika fabrikat under ett och samma tak. Den senaste och åttonde modellen är Porsche Cayenne Coupé, som kommer att tillverkas exklusivt i Bratislava för kunder över hela världen. Övriga sju modeller är VW Touareg, VW up!, Audi Q7, Q8, SEAT Mii, SKODA Citigo och Porsche Cayenne. Anläggningen i Bratislava är enorm och det är väldigt svårt för människor att identifiera problem i produktionslinjerna. Genom övervakning med Ethiris VMS vid några av monteringsstationerna, framför allt avdelningarna för montering och målning av karosser, kan de snabbt och enkelt se vad som pågår i dessa områden. Volkswagen har väldigt höga krav på säkerhet och tillförlitlighet i det system som krävs av Volkswagen Slovakia. Men återigen lever Ethiris upp till samtliga krav, säger Denis Fronko, Technical Director AJTY. Kentimas tankesätt, där prestanda och tillförlitlighet är högsta prioritet, kommer från en bakgrund med ena foten i säkerhetsbranschen och den andra i automationsbranschen. Det genomsyrar samtliga produktområden och är en viktig anledning till varför Kentimas produkter används i verksamhetskritiska system. SNABBFAKTA Ethiris VMS flexibilitet och unika skalbarhet gör det möjligt att skapa allt från mindre system till stora och avancerade applikationer med extremt hög funktionalitet. Volkswagen Slovakia är den enda bilfabrik i världen som tillverkar åtta modeller från fem olika fabrikat under ett och samma tak. Integrationsmöjligheterna i Ethiris VMS är omfattande genom stöd för standardprotokoll såsom OPC, ONVIF och ODBC. Genom att kombinera detta med en enastående JavaScript-motor, för maximal flexibilitet, får man ett verkligt intelligent videoövervakningssystem. Ethiris fantastiska flexibilitet, höga prestanda och omfattande möjlighet att integrera med andra system är egenskaper som gjorde valet enkelt, säger Jan Pesadik, Produktionsexpert hos Volkswagen. Den inbyggda skalbarheten är baserad på en äkta klient-server-arkitektur och en rak licensmodell. Nya kameror kan sömlöst läggas till systemet en och en bara genom att uppdatera licensen. Nya servrar och klienter kan också läggas till vid behov för att skala upp systemet. Klientkonfigurationerna lagras på servern och nya klienter laddar enkelt layouten från servern och är uppe i drift på nolltid. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019 9

10 Affärsidé, vision, mål och strategi Affärsidé Kentima är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska, egenutvecklade mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system. Produkterna kan snabbt anpassas av systemintegratören efter slutkundens behov och önskemål. Hög kvalité, flexibilitet i kombination med unika egenskaper ger ett betydande mervärde för slutkunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet. Vision Kentima ska vara en ledande leverantör på marknaden av Automations- och Säkerhetsprodukter, både nationellt och internationellt. Produkterna ska genom hög funktionalitet och prestanda, unika egenskaper, samt hög kvalité vara det mest attraktiva och kostnadseffektiva alternativet. Det ska vara möjligt för systemintegratörer att snabbt konfigurera önskad lösning till ett brett spektrum av slutkunder. Produkterna inom Automation ska främst användas för att övervaka t.ex. maskiner, fastigheter, processindustrier och andra typer av industriella anläggningar. Avsikten är att produkterna t.ex. ska effektivisera produktionen, minska drift- och underhållskostnader, skapa färre driftstopp, minska energiförbrukning i fastigheter och öka komforten för hyresgästerna. Produkterna ska vara robusta, flexibla och enkelt kunna integreras med andra system. Användargränssnittet ska vara enkelt att använda och operatören ska därigenom effektivt både övervaka och påverka systemet. Produkterna inom Säkerhet ska, genom att kommunicera med övervakningskameror och andra säkerhetssystem, användas för att övervaka och säkra t.ex. fastigheter, offentliga miljöer och andra typer av anläggningar. Avsikten med produkterna är att de ska skapa en tryggare miljö för människor och underlätta arbetet med att övervaka olika miljöer, både genom att förebygga brott och medverka till att lösa brott. Produkterna ska ha en hög prestanda och flexibilitet och enkelt kunna integreras med andra system. Våra produkter används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Vi ska vara innovativa och lyhörda för våra kunders behov och önskemål och värna om långsiktiga relationer. Med ett ansvarsfullt ledarskap, en effektiv organisation och kunniga medarbetare skapar vi god tillväxt, ett lönsamt och väletablerat företag både på den svenska och internationella marknaden. 10 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

11 Mål Kentima ska öka sina marknadsandelar inom Automations- och Säkerhetsbranschen Kentima ska ha en god tillväxt såväl på den svenska marknaden som på den internationella marknaden Kentima ska vara känt i branschen för produkternas höga kvalité och en hög servicenivå Kentima ska vara en eftertraktad arbetsgivare Kentima ska visa god lönsamhet och avkastning till aktieägarna Strategi Förstärka säljorganisationen Ny kostnadseffektiv exportsatsning Skapa fler kundrelationer och aktivt söka efter långsiktiga samarbeten Fortsätta utveckla kostnadseffektiva, attraktiva produkter med hög kvalité Kostnadseffektiv produktion med korta leveranstider Attraktiv support med korta svarstider och hög kunskapsnivå Öka antalet partners/systemintegratörer och antalet köpande kunder 11

12 Kentima AB Kunder Kunderna i Kentima AB är primärt återförsäljare, främst systemintegratörer och OEM-kunder. Återförsäljarna installerar bolagets produkter hos slutkunderna som en enskild produkt eller som en del i ett helt system. Kentima har stort fokus på kundrelationer och har c:a 400 systemintegratörer och installatörer inom automations- och säkerhetsbranschen som anslutit sig till Kentima Partner Program, ett partnerprogram som är framtaget för att stärka samarbetet med kunderna. All personal är anställd i Kentima AB och här görs alla stora framtidssatsningar inom produktutveckling, marknad och försäljning. Vad ingår i siffrorna för egenutvecklade produkter Kentima AB tillverkar och säljer en specialanpassad modell av sina industridatorer till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Intäkterna för denna försäljning är exkluderad i den försäljning som Kentima AB redo-visar som Försäljning egenutvecklade produkter. I försäljningen som redovisas som Försäljning egenutvecklade produkter ingår endast den produktförsäljning som säljs till bolagets externa kunder inom affärsområdena Automation och Säkerhet, d.v.s. intäkter för spetskonsulting, utbildningar och tillbehör ingår inte heller. Skalbarhet för fortsatt tillväxt Kentima AB har under flera år satsat stora resurser på produktutveckling och i vårt utvecklingsarbete har vi bl.a. fokus på skalbarhet och flexibilitet och tar vara på alla synergier vi får genom vår breda produktportfölj. Vi har idag produkter som är väletablerade på marknaden och vi ser stora möjligheter till att få en god tillväxt på kommande försäljning med befintlig produktportfölj och organisation, samtidigt som vi fortsätter att vidarutveckla vårt produktprogram och tar fram nya applikationer, vertikaler och koncept. Dotterbolagens individuella omsättning inkluderar även intern försäljning mellan koncernens bolag, men den försäljningen påverkar inte koncernomsättningen. Kentima AB Affärsområde Automation - HMI/SCADA Software - Operator Panels/Boxes - Industrial Computers Affärsområde Security - Video Management Software - NVR/NVC - NVR-N Rack Solutions - PSIM Software Kentima AB Egenutvecklade produkter Systemintegratörer OEM Slutkunder 12

13 Kentima Control R&D AB Kunder Kentima Control säljer kundanpassade styrsystem till OEMkunder som huvudsakligen är verksamma mot gruvindustrin. Kundanpassade styrsystem Systemen är uppbyggda av både mjuk- och hårdvara som utvecklas, tillverkas och levereras av systerbolaget Kentima AB. Hårdvaran är i grunden en industridator med WideQuick HMI/SCADA mjukvara som Kentima Control konfigurerar till önskad funktionalitet beroende på applikation. Beställningarna från OEM-kunden kompletteras med olika typer av systemkomponenter t.ex. I/O-enheter, transformatorer, mätomvandlare, kablage o.s.v. för att till slut levereras som ett komplett färdigt kundanpassat styrsystem. Systemen används för att övervaka och styra t.ex. stenkrossar i gruvor där syftet är att uppnå ett optimalt produktionsresultat samtidigt som systemet ska skydda utrustningen från t.ex. överbelastning. Industridatorerna från Kentima är extremt robusta och klarar av tuffa miljöer med stora temperaturvariationer, elektriska störningar, smuts, vibrationer och hög fuktighet. Försäljning Bolaget säljer både nya system och utbytessystem, d.v.s. när ett system behöver bytas ut i en anläggning köper kunden ett helt nytt system. Ett driftstopp i en gruvanläggning är mycket kostsamt och därför föredrar kunden ofta att ta kostnaden för ett utbytessystem som gör att driften snabbt kommer igång, istället för att vänta på att systemet repareras. En krossanläggning ses över kontinuerligt för att undvika onödiga stopp i processen. Därför byts flera slitdelar ut vid bestämda tidpunkter, innan de gått sönder. En hel del anläggningar förändras och byggs ut och behöver t.ex. nya kablage, nya givare och ibland flera nya system. Kentima Control har levererat flera tusen system som är installerade över hela världen och bolagets produkter är kända för sin höga kvalité och långa livstid. Tillväxt Tillväxten i Kentima Control är svår att förutspå eftersom den styrs av faktorer som tillgång och efterfrågan på råvaror och vilka investeringsnivåer som finns inom den globala gruvindustrin och dessa faktorer kan bolaget inte påverka. Kentima Control R&D AB Affärsområde Customized Control System Kentima Control R&D AB Kundanpassade styrsystem OEM Slutkunder 13

14 Affärsområdet Automation Inom affärsområdet Automation utvecklar, tillverkar och säljer Kentima produkter inom tre produktområden, HMI/SCADA Software, Operator Panels/Boxes och Industrial Computers. Samtliga produktområden utgör viktiga delar inom området industriell automation och används vid övervakning och kontroll i t.ex. tillverkningsindustri, processindustri, infrastruktur anläggningar, fastighetsautomation, system för energiförsörjning, VA-verk och enskilda maskiner. Det finns en stor efterfrågan på produkter inom området industriell automation och vi bedömer att marknaden för dessa produkter kommer att ha en fortsatt god tillväxt de kommande åren. Den allt högre konkurrensen gör att produktions- och tillverkningsprocesser måste bli allt mer effektiva och det finns inte utrymme för kostsamma och onödiga driftstopp. Inom området Fastighetsautomation är det bland annat kravet på lägre energiförbrukning, bättre kontroll och uppföljning samt ökad komfort för hyresgästerna som gör att efterfrågan på produkterna ökar. En annan viktig faktor som driver efterfrågan är ökade krav på bättre miljöanpassning för alla typer av anläggningar. Samtliga våra produkter inom affärsområdet Automation används för att skapa system som övervakar och kontrollerar en hel anläggning, fastighet eller en enskild maskin. Detta görs genom att våra produkter kommunicerar med olika system för att hämta information som därefter lagras, behandlas och övervakas. Informationen presenteras för operatören som via ett smart uppbyggt användargränssnitt enkelt kan vidta rätt åtgärd för olika situationer. Varje projekt kräver en individuell konfigurering av övervakningssystemet för att det ska passa för olika anläggningar. Det är också viktigt att våra produkter enkelt kan integreras med andra system för att systemintegratören ska kunna skapa ett totalt system för övervakning och styrning. Genom att våra produkter är extremt flexibla, innehåller unika funktioner och snabbt kan konfigureras för den aktuella anläggningen blir våra produkter ett kostnadseffektivt alternativ med stort användningsområde. 14

15 15

16 HMI/SCADA Software WIDEQUICK HMI/SCADA - Modern design i överordnat övervakningssystem WideQuick HMI/SCADA, en av marknadens främsta mjukvaror, ett komplett system som används för att skapa olika typer av överordnade grafiska övervaknings- och presentationssystem med tillhörande kommunikation och användargränssnitt. WideQuick är extremt flexibel och innehåller ett stort antal funktioner för att skapa allt från HMI-system till kraftfulla och avancerade SCADA-system. Mjukvaran har ett brett användningsområde och används inom bland annat process- och tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, infrastruktur, maskinstyrning och säkerhet. WideQuick är en skalbar och komponentbaserad mjukvara som används som både HMI-/SCADA-system inom Automation och som PSIM-system inom Säkerhet. WideQuick kommunicerar mot ett stort antal olika system för att utbyta information. WideQuick samlar in processvärden och andra signaler från underliggande styrsystem och I/O enheter, för att därefter lagra, övervaka och behandla informationen samt visualisera informationen grafiskt för operatören. Operatören använder informationen för att fatta korrekta beslut och vidta rätt åtgärder beroende på vilka situationer som inträffar i anläggningen eller i maskinen. Slutkunden får ett kostnadseffektivt sytem som är enkelt att använda och som effektiviserar produktionen och ökar driftssäkerheten. WideQuick Web Client är en webbservermodul som gör det möjligt att övervaka och påverka anläggningen eller maskinen på distans via dator, mobil eller surfplatta. 16

17 Industrial Computers OE - Robusta industridatorer med hög kvalité och snygg design Kentima har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka industridatorer som är anpassade för en tuff industriell användning. De klarar av krävande omgivningar som till exempel elektriska störningar, mekaniska påfrestningar, vibrationer, fukt, damm och stora variationer i omgivningstemperaturen. Våra industridatorer finns i fyra serier med olika grundläggande egenskaper och alla är utvecklade för att uppnå lång livslängd och ett minimum av underhåll. Hög kvaité är viktigt, därför har samtliga enheter en väl genomtänkt konstruktion och de flesta modellerna kan levereras helt utan rörliga delar och samtliga har en stabil front i saltvattenbeständigt aluminium som gör att industridatorerna både är spol- och dammtäta. De är designade helt i metall och ett mycket kompakt och stryktåligt utförande. Vi erbjuder marknaden stora valmöjligheter: Panel PC eller Box PC, olika storlekar och upplösningar på skärmen, bildskärmsalternativ från 10,1 till 21,5, valbar processor, valbar minnesstorlek, valbar lagringsmedia och valbart operativsystem. Den höga kvalitén ger en lång livslängd som gör våra industridatorer till en kostnadseffetiv investering. Industridatorerna har ett brett användningsområde och används idag främst inom processindustri, tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, infrastruktur och maskinstyrning. Operator Panels/Boxes Operatörsenheter - Total kontroll över anläggningen Operatörsenheterna bygger på våra kraftfulla OE industridatorer som vi kombinerat med vår smarta HMI/SCADAmjukvara WideQuick. Användargränssnittet är snyggt och modernt och är utvecklat som en multiplattformsteknologi vilket möjliggör att operatörsenheter kan levereras med antingen Windows eller Linux som operativsystem. WideQuick är ett kraftfullt utvecklingsverktyg som ger användaren en intuitiv och flexibel miljö för konfigurering av HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer. Projekttiden förkortas genom ett stort antal smarta funktioner som gör att användaren kan konfigurera den övervakning och det användargränssnitt som den aktuella anläggningen kräver. Det är enkelt att integrera våra enheter med olika underoch överordnade system, detta är viktiga förutsättningar för att systemintegratörerna ska kunna skapa kompletta övervakningssystem åt sina slutkunder. Vi använder standarder som OPC och Modbus vilket möjliggör unika kommunikationsmöjligheter med t.ex. ett stort antal PLC och distribuerade I/O från olika tillverkare och annan utrustning. Med operatörsenheter från Kentima kan anläggningen enkelt övervakas och påverkas via vanliga webbläsare på både datorer och mobila enheter. 17

18 Building Management Software WideQuick BMS - för optimerad fastighetsdrift i alla typer av fas WideQuick BMS (Building Management System) är ett fastighetsautomationssystem som ger systemintegratören möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick BMS ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett effektivt, driftsäkert och flexibelt övervakningssystem för integration av fastighetens HVAC-styrsystem och andra system såsom brandpaneler, energimätare, solcellsanläggningar med mera. Det gör systemet unikt, enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt och öka komforten för hyresgästerna. WideQuick BMS är baserad på mjukvaran WideQuick HMI/SCADA som är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa överordnade övervakningssystem. Mjukvaran består av fyra grundkomponeter WideQuick Designer, WideQuick Runtime, Wide- Quick Remote Client och WideQuick Web Client. WideQuick BMS har en hög skalbarhet som gör att systemintegratören kan välja den systemarkitektur som passar det aktuella projektet. Systemintegratörer kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel monterad i apparatsskåpsfronten till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där man kan övervaka fastigheterna via ett centralt kontrollrum eller på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta. Menysystem i ett fastighetsautomationssystem kan vara komplexa och svårnavigerade eftersom en fastighet kan bestå av många olika fysiska system - från tappvarmvatten till solcellsanläggningar. Kentimas navigeringssystem låter användaren skräddarsy menyerna i drift-miljön - välja ikoner och systemnamn efter behov och smak och spara direkt. Ikoner tillsammans med en logisk indelning gör det lätt att navigera intuitivt till det önskade systemet, som även förhandsvisas. WideQuick kan även kommunicera med flera olika säkerhetssystem, t.ex. videoövervakning, inbrottslarm, passagesystem och brandlarm för att tillsammans med olika system för fastighetsautomation skapa en total överordnad plattform för fastighetens samtliga system. 18 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

19 tigheter WideQuick BMS kan övervaka och påverka ett stort antal funktioner som sänker energiförbrukningen för fastigheten. Förutom att säkerställa rätt temperatur i olika lokaler kan t.ex. mängden luft till konferenslokaler ökas med antalet närvarande personer samtidigt som ljus och temperatur automatiskt kan dämpas i de rum som inte används. WideQuick BMS innehåller även interaktiva programmoduler för att analysera energianvändning. Solceller Luftkonditionering Ventilation Belysning Varmvatten Kameraövervakning Värme Datalagring Energiförsörjning Elbilsladdning

20 Affärsområdet Security Inom affärsområdet Security utvecklar, tillverkar och säljer Kentima produkter inom fyra produktområden, Video Management Software (VMS), Network Video Recorder/Client (NVR/NVC), NVR-N Rack Solutions samt Physical Security Information Management Software (PSIM). Produkterna används för att skapa en effektiv och kraftfull videoövervakning samt avancerade överordnade säkerhetssystem. Samtliga produktområden utgör viktiga delar för att skapa en effektiv övervakning och ge en funktionell och total säkerhetslösning. Våra säkerhetsprodukter har ett brett användningsområde och används för att övervaka till exempel flygplatser, lastbilsterminaler, idrottsarenor, köpcentrum, butiker, järnvägsstationer, industri- och processanläggningar, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Vårt välstånd ökar och det ger oss en allt högre levnadsstandard, samtidigt förändras vår omvärld och skapar en större känsla av otrygghet. Detta medför att det ställs allt högre krav på säkerhetslösningar som ger människor en ökad trygghet och ökat skydd mot hot och våld. Högre ställda krav på säkerhet omfattar även byggnader, anläggningar och andra typer av miljöer där det på ett eller annat sätt kan finnas risk för skadegörelse, intrång och/ eller inbrott. Alla dessa faktorer spelar stor roll för tillväxten inom affärsområdet Security. Våra produkter ger användaren goda förutsättningar att förebygga och reducera brott och ökar möjligheten för polisen att snabbt kunna lösa brott i efterhand via t.ex. inspelad video från lagrat material. Gemensamt för alla våra produkter inom Affärsområdet Security är att de används för övervakning av olika områden, anläggningar och byggnader. Detta görs genom att våra videoövervakningsprodukter kommunicerar och hämtar information från kameror och andra system och vår överordnade PSIM-mjukvara kommunicerar hämtar information från olika underordnade säkerhetssystem. Informationen lagras, behandlas, övervakas och presenteras för operatören som enkelt kan vidta rätt åtgärd för olika situationer. Vi ska vara det bästa alternativet med konkurrenskraftiga produkter som innehåller avancerad och unik funktionalitet. Det är också viktigt att våra produkter snabbt kan konfigureras av systemintegratören och är enkla att använda för slutanvändaren. 20

21 21

22 Video Management Software ETHIRIS VMS - Videoövervakning med unik flexibilitet Ethiris är en generell och kraftfull mjukvara med ett stort och brett användningsområde. Ethiris används idag inom flera olika områden: butiker, köpcentrum, flygplatser, järnvägsstationer, lastbilsterminaler, industri- och processanläggningar, idrottsarenor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Den unika skalbarheten i Ethiris gör att man kan skapa allt från mindre system till stora komplexa applikationer. Den flexibla uppbyggnaden av Ethiris gör att både användare och installatörer kan optimera funktionaliteten efter slutkundernas olika krav och behov och för det aktuella användningsområdet. Ethiris är utvecklat för en öppen plattform med ett omfattande stöd för anslutning av olika kameramodeller via ONVIF-standarden och individuella protokoll från ledande kameratillverkare. Några av de stora kameratillverkare som Ethiris har stöd för är Axis, Bosch, Canon, Dahua, FLIR, Hikvision, Panasonic och Samsung. Ethiris har en komponentbaserad och skalbar struktur, man kan alltså enkelt utöka kapaciteten i en anläggning efter behov genom fler licenser och nya Ethiriskomponenter. Ethiris är enkelt att använda och konfigureringen görs snabbt med hjälp av en inbyggd guide. Det tar endast några minuter att installera och konfigurera den grundläggande funktionaliteten för ett medelstort system. Ethiris är en framtidssäker satsning som kan kommunicera via OPC-standarden och möjliggör integration med ett stort antal system inom säkerhet, automation och andra områden. För att skapa en total säkerhetsplattform kan man integrera Ethiris med vår programvara WideQuick PSIM. Systemet kan även integreras med passagesystem, brandlarm, inbrottslarm samt olika styrsystem och andra överordnade SCADA-system. 22

23 NVR och NVC ETHIRIS NVR/NVC - Nyckelfärdig videoövervakning För professionell videoövervakning erbjuder vi Ethiris NVR och NVC. Vi tog det bästa från våra redan väl utvecklade och etablerade produkter, Ethiris VMS och vår hårdvaruplattform och det resulterade i vårt produktområde Ethiris NVR och NVC som består av nyckelfärdiga produkter, med hög prestanda, som avsevärt förenklar arbetet vid installation och driftssättning av system för videoövervakning. Varje anläggning är unik och vi har satsat på ett brett produktutbud inom det här området. Stora valmöjligheter och antalet kombinationer vi har gör det enkelt för systemintegratören att kombinera olika modeller och skapa systemlösningar som uppfyller slutkundens olika önskemål och de varierande krav som finns på videoövervakning i olika anläggningar. Alla våra NVR och NVC modeller är optimerade och anpassade för sin uppgift och med den förinstallerade Ethiris VMS skapas ett flexibelt och mycket kraftfullt videoövervakningssystem. En viktig funktion är Ethiris Cluster med redundans, som ger Ethiris NVR en självklar plats i säkerhetskritiska anläggningar med extra hög krav på stabilitet och tillförlitlighet och ett system i världsklass. PSIM Software Ethiris Video Management Software Fire Alarm Building Automation PLC Database Access Perimeter Intrusion Access Control Intruder Alarm SCADA Operator Panel Other Security Systems Distributed I/O WideQuick PSIM - Överordnat säkerhetssystem WideQuick Physical Security Information Management (PSIM) är en kraftfull, flexibel och skalbar mjukvara som grundar sig på WideQuick HMI/SCADA och som samverkar med Ethiris Video Management Software (VMS) och används för att skapa överordnade säkerhetssystem. WideQuick PSIM kommunicerar och hämtar information från olika säkerhetssystem, till exempel videoövervakning, passagesystem, inbrottslarm och brandlarm, övervakar ett stort antal funktioner i anläggningen och presenterar relevant information till operatören i ett gemensamt användargränssnitt. PSIM används främst i säkerhetskritiska anläggningar som till exempel fängelser, flygplatser och sjukhus samt infrastruktur, offentliga verksamheter och större industrier. Det finns en tät integration mot Ethiris VMS som ger möjlighet till en omfattande videofunktionalitet. Allt detta ger operatören en tydlig bild om vad som händer i anläggningen när olika situationer uppstår. Operatören kan snabbt fatta rätt beslut och vidta nödvändiga åtgärder, samtidigt som risken för felaktiga beslut reduceras. Informationen från anläggningen kan presenteras både lokalt i ett kontrollrum och på valfri dator via en webbläsare. WideQuick PSIM ger många fördelar, bland annat ökad kontroll, förbättrad situationsmedvetenhet och rapportering. En högre effektivitet ger minskade kostnader och ett intelligent system som förbättrar säkerheten. 23

24 NVR-N Rack Solutions ETHIRIS NVR-N Rack Solutions - för ökad trygghet, bättre och enk Ethiris NVR-N Rack Solutions är Kentimas senaste produktområde som är kompletta racklösningar för videoövervakning som gör det otroligt enkelt att leverera ett robust och redundant system av högsta kvalité till ett attraktivt pris. Det finns 16 olika modeller som är dimensionerade för mellan kameror och upp till över 500 TB videolagring. Syftet med racklösningarna är att förenkla arbetet väsentligen för systemintegratören med att sätta ihop ett komplett, robust och vältestat system. Ethiris NVR-N Rack Solutions är framtaget för att förenkla konfigurering och installation av medelstora till mycket stora videoövervakningssystem. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att säkerställa driften av den här typen av anläggningar. Systemet bygger på vår mjukvara Ethiris VMS som innehåller ett stort antal avancerade funktioner för effektiv videoövervakning. Systemet är uppbyggt med redundans i flera nivåer och erbjuder omfattande integrationsmöjligheter med andra säkerhetssystem. Allt detta innebär att Ethiris NVR-N Rack Solutions är den bästa lösningen för anläggningar där det ställs krav på ett driftsäkert system med hög funktionalitet, kvalité och prestanda. Genom att välja en färdig racklösning från Kentima sparar både systemintegratören och slutkunden väldigt mycket tid. För att uppnå ett optimalt fungerande system är det väldigt mycket att tänka på och ta hänsyn till. Det har vi på Kentima redan gjort och använt all vår kunskap och erfarenhet för att sätta ihop de bästa videoövervakningssystemen till ett mycket attraktivt pris. Racklösningarna finns i tre grundserier för att täcka behov av olika storlekar på anläggningarna. Dessa är Serie S (Small), Serie M (Medium) och Serie L (Large). Grundtanken är att racklösningen ska tillhandahålla allt som behövs i en videoövervakningsanläggning förutom själva kamerorna. Samtliga racklösningar från Kentima har inbyggd redundans via Ethiris Cluster som ser till att anläggningen har full kapacitet även om en NVR skulle falla ifrån. Videolagringen har redundans genom att vara konfigurerad med RAID 5 eller RAID 6, allt efter slutkundens önskemål. Med de olika modeller av NAS vi erbjuder stödjer vi videolagring med upp till över en halv Petabyte (500 TB) användbar diskyta. 24 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

25 lare videoövervakning Larmcentral Arenor Offentlig miljö Köpcentrum Trafiksystem Flygplatser Industri Logistik och distribution Hotell Hamnar Parkeringshus 25

26 Verksamhetsrapport 2018/2019 Fortsatt ökad omsättning och bruttovinst Bolagets koncernomsättning och bruttovinst ökade, för femte året i rad. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde (19 492) KSEK, en tillväxt på 9 procent. EBITDA-resultatet nådde (6 176) KSEK. Dotterbolagens utveckling 2018/2019 Omsättningen i Kentima AB ökade under året med 12 procent och uppgick till (27 204) KSEK och hade en försäljningstillväxt inom produktområdena Automation & Säkerhet, egenutvecklade produkter, på 11 procent under hela verksamhetsåret, (13 443) KSEK. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som levererar kundanpassade styrsystem, ökade sin omsättning med 5 procent för hela verksamhetsåret och uppgick till (31 878) KSEK. Dotterbolagens omsättning inkluderar även intern försäljning mellan koncernens bolag, men den försäljningen påverkar inte koncernomsättningen. Investeringar Förutom aktivering av utvecklingskostnader har koncernen inte gjort några större investeringar. De nya aktiveringarna som gjorts under perioden uppgår till (4 086) KSEK. Koncernen har under perioden skrivit av (1 567) KSEK på aktiverade utvecklingskostnader. Personal Medeltalet anställda under året var 24 (18) personer. Finansiell kalender september 2019 Bokslutskommuniké 2018/ oktober 2019 Årsredovisning 2018/ november 2019 Delårsrapport Q1, juli-sep november 2019 Årsstämma 2019 Finansiell kalender februari 2020 Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec maj 2020 Delårsrapport Q3, jan-mars september 2020 Bokslutskommuniké 2019/ oktober 2020 Årsredovisning 2019/ november 2020 Delårsrapport Q1, juli-sep november 2020 Årsstämma Kentima Holding AB Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

27 Kontakt och övrig information Revisor Karin Löwhagen, Auktoriserad revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB Karin Löwhagen är vald till revisor för ett år fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2018/2019. Certified Adviser Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: , Prenumerera på nyhetsbrev från Kentima Hemsida Kontaktpersoner Kentima IR: VD Styrelsens ordförande Kent Nilsson Jens Kinnander Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

28 Årsstämma Årsstämman i Kentima Holding AB (publ), , hålls torsdagen den 21 november 2019 kl. 15:00 i Staffanstorp. Registrering Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 15 november Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 18 november Inpassering och avprickning inför stämman sker den 21 november 2019 kl Anmälan Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande: Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, Staffanstorp, eller Per telefon , vardagar klockan 9:00-16:00, eller Via e-post Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 15 november 2019 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering. Fullständig kallelse samt anmälningssedel och fullmakt finns på hemsidan under Investerare och Årsstämma: Stämman hålls på: Staffanstorps Gästis, Stationsvägen 2, Staffanstorp Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring. 28 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

29 Aktien Aktieinformation - Kentima Holding AB (publ) Totalt utstående aktier vid periodens utgång uppgick till st. varav är A-aktier. Totalt antal aktieägare den 30 juni 2019 var enligt Euroclear 904 st. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2013 och handel sker med kortnamn KENH. Aktiekursens utveckling Förändring av aktiekursen: Ägarförhållanden Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de 10 största ägarna per den 30 juni Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Kapitalandel % Röstandel % Kent Nilsson via bolag och stiftelse ,04 39,17 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,94 9,13 Teja Capital AB ,55 13,13 Christer Jönsson ,08 3,88 Sven-Olof Thorstensson ,10 3,13 Erik Lindén ,43 2,62 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo Branch NQ ,10 2,37 Stig Fölhammar ,38 1,05 Jens Söderlund ,35 1,03 Nordnet Pensionsförsäkringar AB ,05 0,80 Summa de största ägarna: ,01 76,32 Övriga: ,99 23,68 Totalt: ,00 100,00 Källa: Euroclear Sweden AB per Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

30 Ledande befattningshavare Kent Nilsson, f 62 Huvudsaklig sysselsättning: VD Aktieinnehav i bolaget: * A-aktier via Dewani AB * B-aktier via Dewani AB och stiftelse Annsofi Andersson, f 72 Huvudsaklig sysselsättning: Ekonomichef Aktieinnehav i bolaget: * B-aktier Peter Andersson, f 65 Huvudsaklig sysselsättning: Produktchef Säkerhet Aktieinnehav i bolaget: * B-aktier 30 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

31 Styrelse, Revisor och CA Jens Kinnander, f 72 Roll i styrelsen: Ordförande sedan 2012 Huvudsaklig sysselsättning: Advokat och partner på Advokatfirman Delphi Tidigare anställningar: Advokatfirman Glimstedt, Partner ( ) Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance ( ) Mannheimer Swartling, Advokatbyrå, Advokat ( ) Övriga styrelseuppdrag: BrainCool AB (publ), LUGI Tennisförening Aktieinnehav i bolaget: * B-aktier Peter Ahlgren, f 50 Roll i styrelsen: Styrelsemedelm sedan 2015 Huvudsaklig sysselsättning: Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB Tidigare anställningar: Cardo Door, Marknadsdirektör och koncernledning, Malmö ( ) Gambro AB, Chef Gambro Asia Pacific, Lund och Hong Kong ( ) Alfa Laval AB, olika chefsroller, Lund och London ( ) Övriga styrelseuppdrag: Arc Arom Pure, Sweden-China Trade Council Aktieinnehav i bolaget: * B-aktier Kent Nilsson, f 62 Roll i styrelsen: Styrelsemedlem sedan 2000 Huvudsaklig sysselsättning: VD Kentima Holding AB Tidigare anställningar: Basi Data ( ), Basi Instrument ( ) Övriga styrelseuppdrag: Dewani AB, Piveta Fastigheter AB, Kentima Control R&D AB, Kentima AB Aktieinnehav i bolaget: * A-aktier via Dewani AB * B-aktier via Dewani AB och stiftelse *Innehav per Annsofi Andersson Karin Löwhagen Styrelsesuppleant Auktoriserad revisor Certified Advisor Kentima Holding AB Mazars SET Revisionsbyrå AB Västra Hamnen Corporate Finance Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

32 Förvaltningsberättelse 2018/2019 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, KSEK. Kentima Holding AB (publ), org.nr: , bolagets säte är Staffanstorp Verksamheten Bolaget bedriver huvudsakligen: - Utveckling, tillverkning och försäljning av hård- och mjukvara för automations- och säkerhetsbranschen. - Utveckling, tillverkning och försäljning av styrsystem för process- och tillverkningsindustrin och tillhörande utrustning. - Spetskonsulting främst med inriktning på programmering inom IT-området. Koncernen Flerårsöversikt KSEK 2018/ / / /2016 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 73,7 69,3 65,9 66,2 Medeltal anställda Moderbolaget Flerårsöversikt KSEK 2018/ / / /2016 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 93,8 97,3 92,6 93,2 Medeltal anställda Väsentliga händelser 2018/2019 Koncernen ökade både koncernomsättning och bruttovinst. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde (19 492) KSEK, en tillväxt på 9 procent. EBITDA-resultatet påverkades av årets satsning på nya medarbetare och nådde (6 176) KSEK. Omsättningen i Kentima AB ökade under året med 12 procent och uppgick till (27 204) KSEK och hade en försäljningstillväxt inom produktområdena Automation & Säkerhet på 11 procent under hela verksamhetsåret, (13 443) KSEK och under Q4 uppgick tillväxten till 22 procent och landade på KSEK. Efterfrågan på såväl produkter som konsulttid har fortsatt öka under året och bolaget ser en betydande tillväxtpotential för samtliga produktområden. Bolaget ser även goda förutsättningar för en stabil, långsiktig och hållbar tillväxt och lönsamhet. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som levererar kundanpassade styrsystem, ökade sin omsättning med 5 procent för hela verksamhetsåret och uppgick till (31 878) KSEK Dotterbolagens omsättning inkluderar även intern försäljning mellan koncernens bolag och den försäljningen påverkar inte koncernomsättningen. Under året har organisationen förstärkts flera nya medarbetare. Det har varit en mycket lyckad och viktigt investering för att trygga bolagets långsiktiga framtidssatsning och fortsatta tillväxt. 32 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

33 Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK) Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Förändring i eget kapital Koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av A-aktier och B-aktier. A-aktien medför röstvärde 10 och B-aktien medför röstvärde 1. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

34 Koncernens nyckeltal Belopp i KSEK Resultaträkningen Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansräkningen Eget kapital Räntebärande skulder Räntebärande nettoskuld Balansomslutning Investeringar Medeltal anställda Rörelsemarginal (%) 3,5 % 9,6% Vinstmarginal (%) 3,6 % 9,8% Räntabilitet på eget kapital (%) 6,0 % 16,8% Soliditet, % 73,7 % 69,3% Skuldsättningsgrad 0,4 0,4 Resultat per registrerad aktie (SEK) 0,06 0,15 Utdelning per aktie (SEK) *0,00 *0,00 *Enligt styrelsens förslag Antal aktier vid periodens slut (registrering) Antal aktier vid periodens slut efter utspädning Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Eget kapital per aktie, kr 0,94 0,89 För definitioner av nyckeltal se sidan Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

35 Koncernens resultaträkning Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat före skatt Aktuell skatt/uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 0,06 0,15 Per balansdagen Per balansdagen efter utspädning Genomsnittligt under perioden Genomsnittligt under perioden efter utspädning Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

36 Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i KSEK Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgifter på annans fastighet Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

37 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL Aktiekapital 12, Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

38 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar som belastar detta resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Erhållna räntor och liknande poster Betalda räntor och liknande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring i varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Tillskott nyemission 0 0 Omkostnad nyemission 0 0 Förändring av långfristiga skulder Utdelning till aktieägarna 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Kassa och bank Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

39 Moderbolagets resultaträkning Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader till koncernföretag Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Mottagna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt ÅRETS RESULTAT Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

40 Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i KSEK Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 0 Fordringar hos koncernbolag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

41 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital 12, Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder 0 25 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

42 Moderbolagets kassaflödesanalys Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Erhållna räntor och liknande poster Betalda räntor och liknande poster Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Tillskott nyemission 0 0 Omkostnad nyemission 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Kassa och bank Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

43 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... Alla belopp anges i KSEK om inget annat anges. Allmän information Kentima Holding AB är ett publikt aktiebolag med säte i Staffanstorp. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. På pågående, ej avslutade projekt har inga avskrivningar gjorts. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. avser mjukvara för automations- och säkerhetsbranscherna. Utgifterna aktiveras till den del det bedöms vara av väsentligt värde för Kentima Holding AB under kommande år. I de utgifter som aktiverats finns internt upparbetade värden i form av direkta och indirekta kostnader för personal sysselsatt med produktutveckling samt externa tjänster för produktutveckling. Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda: det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången, det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar, utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 5 år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar sker enligt nedan: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. 5 år Nedskrivningar Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången generar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har upptagits till bokslutsdagens valutakurs. Varulager mm Varulagret består av inköpta färdigvaror, råvaror och förbrukningsmaterial. Värdering av varulagret har skett till anskaffningsvärdet vilket är lägre än verkligt värde. Avdrag för inkurans har gjorts med 3%. Leasingavgifter Samtliga koncernens leasingavtal är operationella. Utgifter för operationella leasingavtal periodiseras och kostnadsföres över avtalad löptid. Intäkter Koncernbolagens intäkter består av försäljning av styrsystem för process- och tillverkningsindustri och tillhörande utrustning, mjukvara och hårdvara inom området datoriserad kameraövervakning och bildanalys samt konsulttjänster i anslutning till ovanstående. Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner överförts på köparen. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

44 ...Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Avsättningar Som avsättningar redovisas sannolika förpliktelser, som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, men som är osäkra till belopp och den tidpunkten då de skall infrias. Inkomstskatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En inventering av bolagets och koncernens tillgångar och skulder visar att några materiella skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden ej existerar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Den 30 juni 2019 har moderbolaget skattemässiga underskott om (27 548) KSEK. Uppskjuten skatt har inte redovisats på detta underskott då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden dessa underskott beräknas kunna nyttjas mot framtida skattemässiga överskott. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Ägarförhållande Dewani AB, org.nr , äger 25,84% (25,84%) av aktierna och 38,26% (38,26%) av rösterna i Kentima Holding AB (publ). Något koncernförhållande föreligger inte längre mellan Dewani AB och Kentima Holding AB (publ). Uppskattningar och bedömningar Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar: Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. Värdet på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. bygger på nedskrivningsprövningar för framtida diskonterade kassaflöden. Dessa uppskattningar kan visa sig vara väsentligt felaktiga. Dock omprövas dessa årligen varför effekten ej bör bli väsentlig för något enskilt räkenskapsår. De avskrivningstider som bolaget tillämpar bygger på förväntad nyttjandeperiod och restvärde för immateriella och materiella anläggningstillgångar. Även dessa uppskattningar kan visa sig vara väsentligt felaktiga. Dock omprövas dessa årligen varför effekten ej bör bli väsentlig för något enskilt räkenskapsår. Koncernredovisning Koncernen är en mindre koncern. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning, medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22%. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets netto-tillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Definition av nyckeltal Rörelsemarginal Vinstmarginal Räntabilitet på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per registrerad aktie vid periodens slut Eget kapital per aktie Rörelseresultat i % av omsättningen Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med omsättningen Resultat före skatt i % av justerat eget kapital Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Skulder + avsättningar dividerat med justerat eget kapital Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut 44 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

45 Noter Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Övriga kostnader till koncernföretag 0 0 Moderbolaget Försäljning som avser koncernföretag Not 2 Leasingavtal Koncernen Under året har koncernens leasingavgifter uppgått till Framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år Moderbolaget Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 0 0 Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Koncernen Medelantalet anställda Män Kvinnor Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader för VD Varav pensionskostnader för övriga anställda Utbetald direktpension Gottgörelse från pensionsstiftelse Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

46 Noter Löner och andra ersättningar Moderbolaget Medelantalet anställda Män 0 0 Kvinnor Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader för VD 0 0 Varav pensionskostnader för övriga anställda 0 0 Könsfördelning i styrelsen och bland ledande befattningshavare Styrelsen Män 3 3 Kvinnor Ledande befattningshavare Män 2 2 Kvinnor Ersättning till ledande befattningshavare under året Moderbolaget Lön Förmåner Pensions kostnader Fakturerat belopp Styrelsens ordförande, Jens Kinnander Styrelseledamot, Peter Ahlgren Verkställande direktör Dotterbolag Verkställande direktör Andra ledande befattninghavare (2 personer) Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut Styrelsens ordförande och styrelseledamoten ersätts med avtalat arvode som lön. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavares ersättning utgår i form av fast lön. 46 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

47 Noter Uppsägning/avgångsvederlag Uppsägningstid för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 5-6 månader från bolagets sida och 1 månad från den anställdes sida. Inga avtal om avgångsvederlag har tecknats. Pension Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionsförmåner för VD och andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB har en pensionsförpliktelse till koncernens VD om pension mellan 55 och 65 års ålder. Pensionsutfästelens kapitalvärde är per balansdagen beräknad till KSEK. Pensionsutfästelsen är till sin helhet tryggad via pensionsstiftelse. Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Not 5 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader Not 6 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt 19 2 Uppskjuten skatt Avstämning av årets redovisade skattekostnad Koncernen Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22% Effekt av ej värderade underskottsavdrag Skatteeffekt skattemässiga justeringar 19 2 Årets redovisade skattekostnad 19 2 Moderbolaget Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22% Effekt av ej värderade underskottsavdrag Årets redovisade skattekostnad 0 0 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

48 Noter Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m Koncernen Ingående anskaffningsvärde Investerat under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet Koncernen Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

49 Noter Not 10 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Lämnat aktieägartillskott Utgående anskaffningsvärde Företag Org.nummer Säte Antal/Kap. Andel % Kentima Control R&D AB Staffanstorp / 100% Kentima AB Staffanstorp / 100% Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetald hyra Förutbetalda leasingkostnader Övriga poster Moderbolaget Övriga poster Not 12 Aktiekapitalets utveckling I tabellen nedan framgår förändringarna i Kentima Holding AB:s aktiekapital sedan bolaget bildades 2000 fram till balansdagen. Förändring i Förändring i Totalt Totalt Kvotvärde År Transaktion antal aktier aktiekapital antal aktier aktie kapital SEK 2000 Nybildning Fondemission Split 9: , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option ,11 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

50 Noter Not 13 Upplysning om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång ,11 Antal/värde vid årets utgång ,11 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna löner Upplupna sociala kostnader på upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala kostnader, semesterlön Upplupna styrelsearvoden 0 0 Upplupna kostnader konsultarvoden Upplupna revisionsarvoden 0 80 Övriga poster Moderbolaget Upplupna styrelsearvoden 0 0 Upplupna kostnader konsultarvoden 0 70 Upplupna revisionsarvoden 0 40 Övriga poster Not 15 Checkräkningskredit Koncernen Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 16 Långfristiga skulder Koncernen Amortering inom 2 till 5 år Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

51 Noter Not 17 Skulder för vilka säkerhet ställts Koncernen Checkräknings- och kortkredit Övriga lån från kreditinstitut Företagsinteckningar Moderbolaget Checkräknings- och kortkredit 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Not 18 Ställda säkerheter och eventualförlpliktelse Koncernen Företagsinteckningar Moderbolaget Eventualförpliktelser. Lämnade proprieborgen, beviljad kredit till dotterbolagen Kentima Control R & D AB Kentima AB Summa eventualförpliktelser Not 19 Transaktioner med närstående Koncernbolagen har haft transaktioner på marknadsmässiga villkor med närstående under räkenskapsåret enligt följande: Piveta Fastigheter AB Hyreskostnad o övriga tjänster (1 1994) Advokatfirman Delphi i Malmö AB Köpta tjänster 118 (134) */ Triple 8 AB Köpta tjänster 0 (34) */ */ I dessa belopp ingår styrelsearvode. Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

52 Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 22 oktober Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 21 november Staffanstorp den 22 oktober 2019 Jens Kinnander Kent Nilsson Peter Ahlgren Ordförande VD Ledamot Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 22 oktober Karin Löwhagen, Auktoriserad revisor 52 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

53 Revisionsberättelse... Till bolagsstämman i Kentima Holding AB (publ) Org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kentima Holding AB (publ) för räkenskapsåret 1 juli juni Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna i detta dokument. Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktör som har ansvaret för den andra informationen. Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna andra information och jag gör inget uttalande med bestrykande avseende denna andra information. I samband med min revision av årsredovisning och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifierats ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenligt med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om jag, baserat på det arbete jag har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i detta avseende. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistisk alternativ att göra något av detta. Revisorns ansvar Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/

54 ...Revisionsberättelse revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kentima Holding AB (publ) för räkenskapsåret 1 juli juni 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställandedirektören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Staffanstorp den 22 oktober 2019 Karin Löwhagen Auktoriserad revisor 54 Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2018/2019

55

56 KENTIMA PRODUCT LINES AUTOMATION HMI/SCADA SOFTWARE INDUSTRIAL COMPUTERS OPERATOR PANELS/BOXES SECURITY VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE NETWORK VIDEO RECORDER/CLIENT NVR-N RACK SOLUTIONS PSIM SOFTWARE Kentima Holding AB Org. nr: Postadress: Besöksadress: Box 174 Kastanjevägen Staffanstorp Staffanstorp Sverige Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2017/2018 Staffanstorp den 20 november 2018

Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2017/2018 Staffanstorp den 20 november 2018 Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2017/2018 Staffanstorp den 20 november 2018 Kent Nilsson, VD Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Allmän information Egenutvecklade produkter Aktien Årsredovisning

Läs mer

Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november 2016

Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november 2016 Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november 2016 Kent Nilsson VD Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november

Läs mer

SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM

SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM Om Kentima Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations och säkerhetsbranschen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2017/2018. KENTIMA HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2017/2018. KENTIMA HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2017/2018 KENTIMA HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 2017/2018 i sammandrag... 3 VD har ordet... 4 Finansiella mål och utfall... 7 Affärsidé, vision, mål och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2019)

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2019) DELÅRSRAPPORT Q1 - Q3 (juli 2018 - mars 2019) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2018 mars 2019) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Kentima fortsätter fokusera på tillväxt och lönsamhet och under Q3 ökade

Läs mer

Allmän information. Årsredovisning 2016/2017. Delårsrapport Q1 2017/2018. Framtiden

Allmän information. Årsredovisning 2016/2017. Delårsrapport Q1 2017/2018. Framtiden Kent Nilsson, VD Allmän information Årsredovisning 2016/2017 Delårsrapport Q1 2017/2018 Framtiden Allmän information Kentima koncernen Moderbolag: Kentima Holding AB (publ) Affärsområden: Automation och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. KENTIMA HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. KENTIMA HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2015/2016... 3 Kentima - koncernen... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016/2017. KENTIMA HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2016/2017. KENTIMA HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2016/2017 KENTIMA HOLDING AB (publ) 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 2016/2017 i sammandrag... 4 VD har ordet... 5 Kentimakoncernen... 8 Vision, mål och strategi... 9 Försäljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. juli-september 2016

DELÅRSRAPPORT. juli-september 2016 DELÅRSRAPPORT 1 juli-september 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 (juli september 2016) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och försäljningen av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017. KENTIMA HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017. KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (juli 2016 juni 2017) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Den positiva utvecklingen i Kentima fortsatte under Q4 och resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2018)

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2018) DELÅRSRAPPORT Q1 - Q3 (juli 2017 - mars 2018) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2017 mars 2018) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Den positiva utvecklingen fortsatte under Q3 med en hög tillväxt och

Läs mer

INDUSTRIAL COMPUTERS

INDUSTRIAL COMPUTERS INDUSTRIAL COMPUTERS Industridatorer för tuff industriell användning Hög kvalité och robust utförande Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av industridatorer för tuff och krävande

Läs mer

BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM @ WideQuick BMS - för optimerad fastighetsdrift WideQuick BMS (Building Management System) är ett fastighetsautomationssystem som ger våra systemintegratörer möjlighet att

Läs mer

AUTOMATION PRODUCTS FROM KENTIMA. HMI/SCADA Software Operator Panels Industrial Computers

AUTOMATION PRODUCTS FROM KENTIMA. HMI/SCADA Software Operator Panels Industrial Computers AUTOMATION PRODUCTS FROM KENTIMA HMI/SCADA Software Operator Panels Industrial Computers Om Kentima Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat för Kentima-koncernen.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. juli - december Q1 - Q2, 2016 PRODU KTER PARTN ER UTBILD NING SUPPORT SECUR ITY AUTO MATION M ARKNAD

HALVÅRSRAPPORT. juli - december Q1 - Q2, 2016 PRODU KTER PARTN ER UTBILD NING SUPPORT SECUR ITY AUTO MATION M ARKNAD HALVÅRSRAPPORT juli - december Q1 - Q2, 2016 PRODU KTER PARTN ER UTBILD NING SUPPORT SECUR ITY AUTO MATION M ARKNAD HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli december 2016) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018. KENTIMA HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018. KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (juli 2017 juni 2018) i sammandrag Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Bolaget fortsätter sin stabila tillväxt och hela

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2017)

DELÅRSRAPPORT. Q1 - Q3 (juli mars 2017) DELÅRSRAPPORT Q1 - Q3 (juli 2016 - mars 2017) Ethiris NVR och Ethiris VMS används tillsammans med närmare 100 kameror för att övervaka fotbollsarenan Olympia i Helsingborg. DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2016

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1 (juli - september 2018)

DELÅRSRAPPORT. Q1 (juli - september 2018) DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2018) DELÅRSRAPPORT Q1 (juli september 2018) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernomsättningen ökade under Q1 med 17 procent och uppgick till 11 036 (9

Läs mer

HMI/SCADA Software. Video Management Software. Våren 2014

HMI/SCADA Software. Video Management Software. Våren 2014 HMI/SCADA Software Video Management Software Utbildningar Våren 2014 Inledning Investera i kunskap Vi på Kentima har en mycket lång och god erfarenhet av att utbilda våra distributörer, återförsäljare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. juli-december Q1-Q2, 2017

HALVÅRSRAPPORT. juli-december Q1-Q2, 2017 HALVÅRSRAPPORT juli-december Q1-Q2, 2017 HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli december 2017) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Kentima redovisar ett mycket positivt andra kvartal med en kraftig omsättningstillväxt

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN Basic Training, 2 dagar Script Training, 1 dag Professional Training, 2 dagar Building Automation Training, 2 dagar

UTBILDNINGAR VÅREN Basic Training, 2 dagar Script Training, 1 dag Professional Training, 2 dagar Building Automation Training, 2 dagar UTBILDNINGAR VÅREN 2019 Basic, 2 dagar Script, 1 dag Professional, 2 dagar Building Automation, 2 dagar Basic, 2 dagar Script, 1 dag Professional, 1 dag Inledning Investera i kunskap Vi på Kentima har

Läs mer

UTBILDNING HÖSTEN 2016

UTBILDNING HÖSTEN 2016 UTBILDNING HÖSTEN 2016 Inledning Investera i kunskap Vi på Kentima har en lång och god erfarenhet av att utbilda våra systemintegratörer, återförsäljare och slutkunder. Genom att förstärka kompetensen

Läs mer

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Sida 1 av 5 Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Styrelsen i ( Kentima Holding eller Bolaget ), som är listat på NASDAQ Stockholm First North ( First North ), har med stöd av bemyndigande från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016)

DELÅRSRAPPORT. Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) KENTIMA HOLDING AB (publ.) Org.nr 556590-2151 Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och omsättningstillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016

Läs mer

Marknad och försäljning. Ekonomisk information

Marknad och försäljning. Ekonomisk information Dagens presentation Kortfattad introduktion av Kentima Marknad och försäljning Affärsområden och produktområden Ekonomisk information Kentima Moderbolag: Listad på: VD: Huvudkontor: Lokalkontor: Grundat:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 (juli sep 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1 (juli sep 2015) DELÅRSRAPPORT Q1 (juli sep 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under Q1 till -89 (-1 870) KSEK, en minskad förlust med 95 procent

Läs mer

INDUSTRIAL COMPUTERS

INDUSTRIAL COMPUTERS INDUSTRIAL COMPUTERS Industridatorer för tuff industriell användning Hög kvalité och robust utförande Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av industridatorer, från robusta och tillförlitliga

Läs mer

Foto, Niklas Alm. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015

Foto, Niklas Alm. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015 Foto, Niklas Alm Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2014/2015... 3 Kentima - koncernen... 4 Vision, mål och strategi...

Läs mer

Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android

Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android Staffanstorp 130627 Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android Från och med idag kommer Ethiris användare att kunna ladda ner Ethiris Mobile 5.10 för Android. Den nya versionen innehåller framför

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning minskade under 2014/2015 med 11 procent jämfört med föregående verksamhetsår och minskade även under

Läs mer

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE Flexibelt, kraftfullt och intelligent Video Management Software ger användaren ett kraftfullt och avancerat övervakningssystem som är enkelt att använda. Dess unika egenskaper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1, juli-sep 2014

DELÅRSRAPPORT Q1, juli-sep 2014 DELÅRSRAPPORT Q1, juli-sep 2014 FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Kentima AB har fortsatt sin positiva utveckling internationellt och har under Q1 (juli-september) undertecknat fem nya internationella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. juli-september 2017

DELÅRSRAPPORT. juli-september 2017 DELÅRSRAPPORT juli-september 2017 DELÅRSRAPPORT Q1 (juli september 2017) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens omsättning ökade under Q1 med 50 procent och uppgick till 9 438 (6 299).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

PSIM SOFTWARE. Fire Alarm. Building Automation. Ethiris Video Management Software. Perimeter Intrusion PLC. Intruder Alarm. Access

PSIM SOFTWARE. Fire Alarm. Building Automation. Ethiris Video Management Software. Perimeter Intrusion PLC. Intruder Alarm. Access PSIM SOFTWARE Ethiris Video Management Software Fire Alarm Building Automation PLC Database Access Perimeter Intrusion Access Control Intruder Alarm SCADA Operator Panel Other Security Systems Distributed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli-dec 2014) FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli-dec 2014) FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli-dec 2014) FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Den positiva utvecklingen i dotterbolaget Kentima AB fortsätter, både på den svenska och internationella marknaden.

Läs mer

Årsstämma Kent Nilsson VD

Årsstämma Kent Nilsson VD Årsstämma 2014 Kent Nilsson VD Dagens presentation Företagspresentation Verksamheten 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Kvartalsrapport Q1-2014 Framtiden Företagspresentation Koncernens uppbyggnad Kentima

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014)

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014) Kentima Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014) BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Under Q3 ökade licensintäkterna från bolagets försäljning av mjukvaror med 32 procent jämfört med samma

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Web Client. Produktinformation

Web Client. Produktinformation Web Client Produktinformation Inledning Web Client Industrin ställer allt högre krav på flexibla lösningar. WideQuick Web Client ger operatören möjlighet att styra och övervaka anläggningen oavsett tid

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Stark omsättningsutveckling och framåtriktade investeringar

Stark omsättningsutveckling och framåtriktade investeringar Bokslutskommuniké 20 Stark omsättningsutveckling och framåtriktade investeringar Fjärde kvartalet i sammandrag - Rörelsens intäkter ökade med 32 procent till 23 157 KSEK ( 500) - Bruttomarginalen uppgick

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Kentima fortsätter exportsatsningen enligt plan och flera nya distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats under året. Koncernens

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2019-01-01 till 2019-03-31 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.

Läs mer

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr HMI/SCADA Designer Runtime Web Client Remote Client HMI Operator Panel Produktbroschyr Ett modernt, kraftfullt och flexibelt... HMI/SCADA är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)

Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2013/2014... 3 Kentima... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet... 6 Marknad och

Läs mer

Årsstämma Area for red header box (8,09x1,26)

Årsstämma Area for red header box (8,09x1,26) Årsstämma 2013 Area for red header box (8,09x1,26) Välkomna till Beijer Electronics årsstämma 2013 Malmö Börshus, tisdagen den 23 april 2013 Agenda Detta är Beijer Electronics 2012 Investeringar i ett

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q2, juli-december 2013)

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q2, juli-december 2013) Kentima Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT (Q1-Q2, juli-december 2013) BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Omsättningen för bolagets fyra produktområden med egenutvecklade produkter ökade med 22 % första halvåret

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilket

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2016 Delårsrapport Januari - Mars 2016 (Första Kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 1 062 (791) tsek vilket motsvarar en tillväxt på 34% Rörelseresultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2019

DELÅRSRAPPORT Q2 2019 DELÅRSRAPPORT Q2 2019 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 18 JULI 2019 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2019 Januari juni 2019 jämfört med motsvarande

Läs mer

Starkt tillväxt i Europa - utebliven tillväxt i Norden beroende på sena leveranser

Starkt tillväxt i Europa - utebliven tillväxt i Norden beroende på sena leveranser Delårsrapport kvartal 1 2019 Starkt tillväxt i Europa - utebliven tillväxt i Norden beroende på sena leveranser Höjdpunkter första kvartalet - Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 20 489 KSEK (18

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2019-01-01 till 2019-06-30 2019-08-28 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017 Pressmeddelande 2017-08-25 Halvårsrapport (publ) 2017 Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2017-01-01 2017-06-30) Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK Resultatet före skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2019

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2019 Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2019 DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2019 April - juni 2019 (kvartal två koncern) Nettoomsättningen uppgick till 31 626 tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 2012/2013 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 37 908 (45 064) KSEK. Nedgången beror delvis på en försäljningsnedgång till en av

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Utvecklad säkerhet med ny teknik Årsstämma den 8 maj 2015 Utvecklad säkerhet med ny teknik Alf Göransson VD och koncernchef Securitas Group Försäljningstillväxt 2005-2014 Försäljning, MSEK Organisk försäljningstillväxt, % 70 000 7 65

Läs mer

Kentima Holding. Årsredovisning 2012/2013

Kentima Holding. Årsredovisning 2012/2013 Kentima Holding Årsredovisning 2012/2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2012/2013... 3 Detta är Kentima... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet... 6 Produktutveckling...

Läs mer

Oden Control AB (publ) Delårskommuniké Tertial

Oden Control AB (publ) Delårskommuniké Tertial 1 (5) Oden Control AB (publ) Delårskommuniké Tertial 1 2006 Intäkterna uppgick till 1 260 TSEK (1 412) Bruttomarginalen uppgick till 53 procent (7) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15 TSEK

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

Välkommen till årsstämma den 22 april 2015

Välkommen till årsstämma den 22 april 2015 Årsstämma Area for red header box (8,09x1,26) Area for big and left picture Area for right picture Position from top left corner: Horizontal 0,5 cm Vertical 0,5 cm Position from top right corner: Horizontal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)

Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2013/2014... 3 Kentima... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet... 6 Marknad och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

FIREFLY AB (publ) STABIL UTVECKLING KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER Finansiell utveckling juli september 2018

FIREFLY AB (publ) STABIL UTVECKLING KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER Finansiell utveckling juli september 2018 FIREFLY AB (publ) KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2018 STABIL UTVECKLING Finansiell utveckling juli september 2018 Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr) Orderstocken minskade med 21 % under

Läs mer

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet 2 Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Årsstämma Area for big and left picture. Area for right picture. Area for red header box (8,09x1,26)

Årsstämma Area for big and left picture. Area for right picture. Area for red header box (8,09x1,26) Årsstämma 2011 Area for red header box (8,09x1,26) Area for big and left picture Area for right picture Position from top left corner: Horizontal 0,5 cm Vertical 0,5 cm Position from top right corner:

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för april juni 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för april juni 2016. Delårsrapport januari- juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för april juni. Malmö, 15 augusti - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden

Läs mer

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver. Orderingång 32,7 MSEK (26,0) Omsättning 32,2 MSEK (27,7) Bruttomarginal 44,0 procent (44,7) Rörelseresultat 3,2 MSEK (2,6) Resultat efter skatt 2,4 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Vi har haft en bra start

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer