10. Sök på webben för mera information om teknikerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Sök på webben för mera information om teknikerna"

Transkript

1 Rolf Sara 2012

2 1. Vad är restaurering 2. När bör bilder restaureras 3. Restaureringens definition 4. Restaureringsmetoder 5. Scanning av bilder 6. Arkivering av bilder 7. De viktigaste verktygen 8. Grundteknikerna 9. Exempel Från enkla till krävande 10. Sök på webben för mera information om teknikerna

3 Samma som retuschering Korrigering av lokala fel Två olika definitioner 1. Aterställning av bilden till den ursprunglika kvaliteten Korrigering av defekter Damm, repor, osv. Korrigering av bildens dynamik (exponering) Korrigering av lokala ljusa eller mörka fläckar Korrigering av en sönderriven bild Korrigering av färgbalansen

4 2. Återställning av bilden att motsvara det ursprungliga motivet En mycket mera krävande operation Den ursprungliga bilden kan ha varit dålig från början Antingen negativet eller pappersbilden av dålig kvalitet Liknar den klassiska retuscheringen Detaljer som saknas måste skapas Kräver ofta konstnärliga kunskaper

5 Muséerna restaurerar inte Man vill bevara bilden precis som den är Kräver användning av en kalibrerad scanner En IT-8 kalibringsbild och ett kalibreringsprogram behövs Bilder restaureras ibland för försäljning En privat ägare vill oftast restaurera sina bilder

6 Kloning (Stämpel) Lagningspensel (intelligent korrigering) Flyttning av områden (intelligent) Kopiering av detaljer Spegling av detaljer Målning (pensel) Användning av lager (mycket viktigt!) Rotering och flyttning av objekt

7 Använd rätt upplösning Fotografier dpi Scanning i färg ger fördelar även för svartvita bilder med färgfel (färgade fläckar) Scanning i 16-bit format ger fördelar Diabilder och kinofilmer dpi Scannerns optiska upplösning är begränsad För stor upplösning förbättrar inte bilden Endast filstorleken växer Använd alltid det avancerade gränssnittet Med ett scanningsprogram av god kvalitet

8 Originalfilen alltid i en separat filkatalog Får aldrig editeras! Motsvarar ett negativ Bilderna bör namnges systematiskt Skild filkatalog för varje år Spara bilderna i filkataloger med beskrivande namn Inga beskrivande bildnamn (t.ex. stugan, bryggan, mamma) Helst datumbaserade namn (t.ex _3412.jpg, där sista delen är bildräknarens värde) Scannade bilder organiseras enligt källa

9 Säkerhetskopiering!!! Allt material minst på två skivor Gärna också DVD-kopior Kopiorna förvaras fysiskt på olika ställen Hårdskivorna går sönder med 100 %s säkerhet Håller från 2 10 år Spara olika editerade versioner som olika filer Använd psd-filer i Photoshop

10 Använd lager för all korrigering Gör en kopia av originalbilden på ett nytt lager (Ctrl-J) Korrigera damm, repor och veck på det nya lagret Skapa ett nytt lager för varje korrigeringsoperation Räkna med tiotals lager för komplicerade korrigeringar Spara bilden i psd-format så att lagren bibehålls Avlägsna aldrig bildens naturliga bakrundsbrus (t.ex. filmkorn) En bild utan brus ser falsk ut

11 Två olika typer av lager 1. Bildlager Varje lager innehåller en bild och eventuellt en lagermask Två lager kan kombineras med en lagermask 2. Justeringslager (adjustment layer) Innehåller endast en justeringsfunktion och en mask Änrar inte på originalbilden Ett rätt stort antal funktioner tillgängliga, bl.a. nivåer, kurvor, nyans/mättnad, kanalmixer osv. Lagerjusteringarna kan vid behov ändras i efterskott

12 En blandningsmetod kan definieras för varje lager Blandningsmetoden definierar hur successiva lager kombineras Kan basera sig på en formel, färg, ljushet el.d. Många olika blandningmetoder De viktigaste är: normal, multiply, screen, overlay, color och luminosity Exempel visas senare Mycket användbara, speciellt för färgbilder Ett lager kan göras ljusare eller mörkare, kontrasten kan förbättras, en färg eller ljushet kan lånas, brus kan insättas osv. Användningen kräver en del övning

13 Multiply Förbättrar kontrasten Rätt radikal effekt Kan finjusteras med lageropaciten Ett liknande resultat kan fås med nivå- eller kurvjustering Fördelen är en enkel justerbarhet

14 Screen Motsvarar på varandra projicerade bilder Gör ljusa områden ljusare Luminosity Det övre lagrets ljushet definierar bildens ljushet Färgnyanserna tas från det nedre lagret Overlay Det övre lagrets ljusa delar gör resultatet ljusare och mörka delar mörkare Gråtoner har ingen effekt

15 Kan användas t.ex. för att insätta en vattenstämpel Vattenstämpeltexten skrivs med neutralgrå färg Dubbelklicka på textlagrets högra kant i panelen Texten förses med en stanseffek (emboss) Overlay väljs som blandningsmetod Endast toner som skiljer sig förån neutralgrått kommer att synas, dvs de mörka och ljusa kanterna av texten Opaciteten justeras

16 Originalbild Bild utan brus High pass brus Brus från originalet Bruset från en bild kan överföras till en annan bild Ett nytt lager skapas (Ctrl-Shift-N) och lagret fylls med en bild utan brus En kopia av det nedre lagret görs (Ctrl-J) Välj Filter Other High pass med radievärdet omkring 2 Flytta det filtrerade lagret högst upp med musen Ställ blandningsmetoden till Overlay Bruset har flyttats till bilden utan brus Används främst för lokala areor

17 De viktigaste restaureringsverktygen Lasso (Lasso) Lagninspensel (Healing) Pensel (Brush) Klonstämpel (Cloning stamp) Gradient (Gradient) Efterbelysning/Färgskugga (Dodge/Burn) Varje verktyg har många inställningar Bekanta dig med inställningarna

18 Normallasso Ibland svår att använda med mus Svårt att rita med god precision Lassopolygon Ritar linjära lassosegment Lättare att kontrollera Magnetlasso Bra för objekt med god kontrast

19 Mycket viktig vid användning av masker Ofta önskas endast en svag penseleffekt PS: Flow-värdet litet (<10) Varje penseldrag eller målning målar endast svagt Lämpar sig för avlägsnande av ljusa eller mörka fläckar PSE: Opacitetsvärdet bör vara lågt För samma effekt bör musknappen tryckas före varje penseldrag

20 Det viktigaste verktyget vid restaurering Mycket bättre än kloningsstämpeln Medveten om omgivningen och justerar korrigeringen till den (ljushet/brus) Anpassar bruset till omgivningen Detekterar raka kanter och korrigerar dem rätt Bevarar kanterna Ett svep tvärs över kanten fixar den rätt Ett utmärkt verktyg för korrigering av damm och repor Ett svep längs en repa fixar repan

21 En kombination av lagningspenseln och kloningsstämpel Använder ett definierat modellområde Anpassa korrigeringen till omgivningen Justerar ljusheten och nyanserna till omgivningen Exempel på användningen t.v. Överst originalbilden I mittersta bilden definieras modellområdet Nederst den korrigerade versionen Korrigeringen börjas från den röda cirkeln med ett svep neråt

22 Det lönar sig absolut att lära sig tangentkoderna för de viktigaste funktionerna (gör arbetet mycket snabbare) Varje verktyg har en bokstavskod Alla menyalternativ har en egen koder, lär dig de viktigaste Visningen av det valda området (de vandrande myrorna ) kan tillfällig gömmas med Ctrl-H Valet bibehålls, endast visningen göms Kan ibland vara störande när vissa funktioner inte tycks fungera (t.ex. kloningsstämpeln), tryck Ctrl-H på nytt för att se valet Nyttig t.ex. när man vill justera det valda områdets ljushet att passa till resten av bilden

23 Zoomning Ctrl - + ja Ctrl - förstorar/förminskar bilden på skärmen Ctrl-0 skalar bilden till skärmens storlek Ctrl-Alt-0 visar bilden med 100 %s zoomning Varje bildpixel motsvarar en skärmpixel Alt-musrullen zoomar bilden Flyttning av bilden Med rullningslisterna (hissarna) Rullning med musrullen flyttar bilden vertikalt Ctrl-rullning flyttar bilden horisontellt Genom att hålla mellanslagstangenten nertryckt kan man fritt flytta bilden med musen

24 Val av förgrunds/bakgrundsfärgerna Tangent D återställer färgerna till vit/svart Tangent X byter förgrunds/bakrundsfärgerna Mycket användbara funktioner när man arbetar med masker

25 Mycket användbara En mask kan tillsättas till varje lager förutom basen En mask skapas automatiskt för varje justeringslager Definierar lagrets transparens Svart gömmer och vit visar Gråtoner gömmer/visar delvis En mask målas ofta för hand med en mjuk pensel En mask kan även skapas från ett valt område Skapar en mask med skarpa kanter Kanterna kan mjukas upp med feather-funktionen

26 Innan man målar i masken måste masken, inte bilden, väljas i layers-panelen för annars målar man över bilden Två mycket användbara funktioner Ctrl-klickning på masken i layers-panelen Visar masken som ett valt område Ctrl-klickning återställer till normalvisning av masken Alt-klickning på masken i layers-panelen Visar masken som svartvit bild i bildfönstret Kan justeras med penseln Alt-klickning återställer till normalvisning

27 När masken är vald kan man måla direkt på den Själva masken syns inte, endast dess effekt på bilden Måla alltid med en mjuk pensel Ibland lönar det sig att måla tunna skikt (gråtoner) I Photoshop justerar man Flow-värdet (ofta 5 50 %) Upprepad målning eller strykning över gör masken mörkare eller ljusare I Photoshop Elements (PSE) justerar man opaciteten av penseln Samma effekt som i PS kan uppnäs genom att klicka med musen och måla upprepade gånger

28 originalet Korrigering med kurvor Bakgrunden för ljus Masken Korrigerade bilden

29 Bilden bör värderas innan den restaureras Är bilden överhuvudtaget restaurerbar Är bilden värd att restaureras Hur många timmar kommer restaureingen att ta Kommer slutresultatet att vara tillfredsställande Svartvita bilder ofta lättare att retaurera Färgbilder kan ha problem med färgbalansen och en ojämn blekning Svårt blekta färgbilder kan eventuellt inte restaureras väl

30 Bilden för ljus Stora ljushetsvariationer Kontrasten dålig Ansikten olika mörka Gör en kopia av bilden (Ctrl J) Välj det nya kopierade lagret och ställ blandningen till multiply Justera transparensen till 50 b% Gråtonerna mycket bättre En del av ansikten mörka

31 Skapa ett justeringslager (levels eller curves) Justera ljusheten uppåt Invertera masken till svart (Ctrl-I) Måla vita hål i masken ovanpå de mörka ansikten Justera ljusheten av ansikten

32 Presidentens ansikte har låg kontrast Korrigeras med ett justeringslager och en mask

33 Det vänstra nedre hörnet underexponerat Bilden har antagligen bleknat ojämnt Ett mörkt område i nedre högra hörnet Besvärlig att korrigera Det ljusa hörnet kan korrigeras med en gradientmask Fläckigheten korrigeras genom att måla för hand

34 Använd multiply som blandfunktion och begränsa effekten till nedre vanstra hörnet Gör tre nya kopior av masklagret med Ctrl-J varefter resultatet är rätt bra Finjustera med curves och levels justeringslager

35 Kontrasten kan förbättras med justeringlager och masker Ljusa och mörka fläckar kan fixas antingen med justeringslager eller med dodge/burn-verktyget

36 Bilden mycket fläckig och ojämnt exponerad En del av bilden nästan helvit och en del (t.ex. Ansikten) mycket mörk Bilden kräver många lokala justeringar Görd med justeringslager Ett nyt lager för varje justering

37 Betydligt mera krävande Färgbalansen bör korrigeras Färgmättnaden bör justeras Pappersbilderna ofta mycket oskarpa Filmkornigheten kan vara stor En selektiv blekning mycket vanlig Färgbilderna består av tre separata färger, röd, grön och blå (RGB) Ibland används magenta, gul och cyan (CMYK) Färgerna bleks med olika hastighet Vissa färger bleknar ickelinjärt (ljusa och mörka delar med olika hastighet) Cyanfärgen bleknar snabbast

38 Alkuperäinen Automaattikorjaus Käsinkorjaus Färgbalansen ofta dålig pga. Den ojämna blekningen av färgkomponenterna Förorsakar olika typer av färgförskjutningar Kan korrigeras genom att kompensera för blekningen av de olika färgkomponenterna Photoshop har en automatisk korrigeringsfunktion (fungerar rätt väl) En manuell justering ger dock alltid ett bättre resultat Efter färgbalansjusteringen bör ofta även ljusheten och färgmättnaden justeras

39 Okorrigerad Automatkorrigerad Manuellt korrigerad

40 En stor fläck med färgfel i övre kanten Beror på fel i färgkanalerna Den gröna och blå kanalen har problem Många olika sätt att korrigera Röd Grön Blå

41 RGB Röd Välj området med lasso-verktyget Kopiera arean från den röda kanalen Eftersom den röda kanalen är minst blekt flyttas det valda området till den gröna och blå kanalen Ljusheten för det valda området i den gröna och blå kanalen justeras så att det motsvarar omgivningen Grön Blå Blå efter justeringen

42 Håret och väggen rätt bra Väggen kan korrigeras även med kloning Fungerar ej för håret Håret kan korrigeras med en lämplig blandningsfunktion Hårfärgen vid pannan väljs med pipettverktyget Ett nytt lager skapas med (Ctrl-Shift-N) och fylls med hårfärgen

43 Det nya lagret är helbrunt En svart mask skapas för håret varvid lagret inte syns Med en vit pensel målas ett hål i masken så att endast håret syns Håret är en brun klump Blandfunktionen ställs till Color varvid hårets struktur kommer fram men hårfärgen kommer från det bruna lagret Korrigerat hår

44 Ett gulnat färgfoto från 80-talet Samma korrigeringsprinciper som för den föregående bilden Varje färgkanal justeras separat Färgerna blir bättre men bilden är mörk Bilden kan korrigeras med kurvår eller nivåer Färgmättnaden för låg

45 Färgmättnaden ökas Ett blåaktigt område i mitten Korrigeras med justeringslager Resultatet är inte perfekt men dock mycket bättre Korrigerad bild Originalbild

46 Bilden ser ut som en vanlig bleknad bild Bilden kan dock inte korrigeras genom att justera färgkanalerna Bilden kan då vara en CMYK- bild med cyan magenta gul färgkanaler Bilden bör då korrigeras i CMYK-format i Photoshop

47 Syaani Magenta Keltainen CMYK Färgbalansen korrigeras på motsvarande sätt så att varje kanals dynamik justeras skilt Resultatet är lika dåligt som RGB-korrigeringen Jeansfärgerna rätt bra men hudfärgen mycket dålig Orsaken är den fläckiga cyankanalen Svår att korrigera Färg från de övriga kanaler kan lånas med Channel mixer-funktionen

48 Med lite extra arbete kan bilden bli acceptabel För att få ett bra resultat krävs en hel del arbete i Photoshop Masker och selektiva justeringar bör användas

49 Delar av en bild kan flyttas till en annan eller samma bild Ofta vill man flytta en person till en annan bild eller radera en person från bilden Med samma teknik kan man också radera störande detaljer ur en bild Enkelt att göra med masker Bilderna till vänster demonstrerar tekniken

50 Detaljen som skall flyttas måste först definieras som ett valt område Flera olika metoder kan användas Val med lasso (besvärligt och oexakt) Lassopolygon (något nogrannare) Magnetlasso (ginar ofta vid små detaljer) Trollstav (beroende av bakgrunden) I detta fall är trollstaven bäst En kopia av baslagret görs med Ctrl-J Med trollstaven väljs himlen bredvid flickan Ett område med ungefär samma himmelfärg blir valt Valet inverteras med Ctrl-Shift-I varvid flickan blir vald med god precision men även en stor del av den övriga bilden väljs

51 Det iverterade valda området kopieras till ett nytt lager med Ctrl-J Alla övriga lager släcks Flickan syns nu väl mot en tom bagrund Flickan väljs med lassopolygonverktyget Ett nytt lager med endast flickan skapas med Ctrl-J Övriga lager släcks varvid endast flickan på det nya lagret syns

52 Klicka på den genomskinliga bakrunden och invertera det valda området med Ctrl-Shift-I Endast flickan är nu vald med mycket god precision men kanterna är för skarpa Tryck Ctrl-Alt-R för att justera kanternas hårdhet Ställ Feather värdet så att kanterna blir lagom mjuka Aktivera kopian av baslagret så att originalbilden syns Välj flyttningsverktyget (V) och flytta flickan till toppen av masten Den ursprungliga flickan på berget måste ännu raderas från bilden

53 Klona berget under flickan med klonstämpeln så att skorna försvinner Välj nu flickan med lassoverktyget och välj sedan Patch tool -verktyget Aktivera source parametern för verktyget Flytta med musen det valda området uppåt så att det hamnar på himlen ovanför Innehållet från det nya läget insätts i det valda området Områdets färg anpassas automatiskt till omgivningen Bilden ser mycket autentisk ut

54 I vissa fall kan delar av en bild speglas En repa över munnen kräver spegling Först korrigeras kinden och läppen med lagningspenseln Eftersom ljuset kommer rakt framifrån kan den högra mungipan speglas från den vänstra

55 Vänstra delen av munnen väljs med lasso Kanterna mjukas med feather-funktionen Det valda området kopieras till ett nytt lager (Ctrl-J) Det nedre lagret släcks Bakrunden av det övre lagret väljs med trollstaven Det valda området inverteras med Ctrl- Shift-I Från Edit-menyn väljs Transform Flip Horizontal Flyttningsverktyget aktiveras (V) Baslagret aktiveras Munhalvan flyttas till rätt plats Lagren kombineras med Ctrl-E Finjusteras med lagningspenseln

56 Restaureringen är krävande Bildkvalitén är rätt dålig även som bäst Kommer att ta flera timmar Kontrasten är dålig Bilden har repor och sprickor Problem på kritiska ställen (ögon, mun) Det nedre vänstra hörnet har lossnat helt och tejpats i fel läge

57 Kontrasten kan justeras på många sätt: med kurvor, nivåer, kontrasjustering och blandfunktioner för lager De tre första påverkar även de ljusaste områden och förorsakar överexponering Lagerblandning (multiply) ges det bästa resultatet i detta fall En lagerkopia av bilden görs med Ctrl-J och blandfunktionen ställs till multiply Effekten är för drastisk varför transparensen ställs till 88 %

58 För korrigering av damm och veck skapas ett nytt lager (Ctrl-Shift- N och Ctrl-Alt-Shift-E) som innehåller all information från de underliggande lagren Restaureringen görs på det nya lagret Största delen av korrigeringarna kan göras med lagningspenseln (J) De enklaste korrigeringarna görs först

59 Efter den innehållsmedvetna korrigeringen återstår några besvärliga problem Pulpetens vertikallist svår att korrigera med lagningspenseln Korrigeras med den innehållsmedvetna kloningsstämpeln Övre delen av pulpeten är fläckig Korrigeras med Patch-verktyget

60 Den högra listens övre del används som modell (Alt-klick) Korrigeringen börjas från motsvarande ställe på listen som skall korrigeras genom att måla neråt över repan Efter korrigeringen anpassar verktyget korrigeringen till bakgrunden

61 Med Patch-verktyget kan man flytta eller klona önskade områden Området väljs med lassopolygonverktyget Släpa det valda området till höger till ett jämnt område Den korrigerade arean anpassas automatiskt till omgivningen

62 Reporna i ansiktet korrigeras med lagningspenseln Det vänstra ögat har försvunnit vid korrigeringen Det högra ögat kopieras över till vänster

63 Ögat väljs med lassoverktyget Kanterna mjukas med Ctrl-Alt-R Ett feather-värde på 0.7 är lämpligt

64 Gör en kopia av ögat som ett nytt lager med Ctrl-J Välj flyttningsverktyget (V) Flytta ögat med musen till rätt ställe Korrigera ögats ljusheten med kurvor Resultatatet är inte perfekt men dock mycket bättre

65 Det nedre vänstra hörnet har lossnat och tejpats i fel läge Syns tydligt vid vertikallisten längst till vänster Hörnet väljs med lassopolygonverktyget Endast bilden, inte den vita rispade delen av hörnet väljs

66 Kopiera det valda hörnet till ett eget lager (Ctrl-J) Välj hörnet genom att klicka på bakgrunden utanför hörnet Invertera området med Ctrl-Shift-I Från Edit menyn välj Transform Rotate Rotera hörnet så att detaljerna är parallella med den övriga bilden Flytta in bilden på rätt plats (V)

67 Efter roteringen måste hörnet töjas något i vertikalled Görs med Edit-Transform-Skew Hörnet sitter nu perfekt Hörnets repor korrigeras med lagningspenseln

68

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden SVARTVITT METOD 1 Svartvita bilder är fortfarande populära och att skapa dem i Photoshop erbjuder en viss utmaning. Alla bilder passar inte att göra svartvita. För att skapa en fungerande svartvit bild

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER Att fixa till gamla bilder sträcker sig från enklare justeringar till mer avancerade operationer. Det kan handla om att enbart behöva justera ljus och kontraster, men

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Processen att frilägga objekt innehåller följande steg Att analysera bilden Markeringsverktyg

Processen att frilägga objekt innehåller följande steg Att analysera bilden Markeringsverktyg Friläggning av hår Att frilägga en bild tillhör de stora utmaningarna inom bildredigering och den största utmaningen av dem alla kanske är att frilägga hår och få ett godkänt resultat. Olika bilder innebär

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

Laboration 1 Photoshop

Laboration 1 Photoshop Laboration 1 Photoshop Syfte Erbjuder studenterna en möjlighet att lära sig grunderna i Photoshop, samt få en inblick i mer avancerade retuscheringsmetoder. Genomförande Genomförs individuellt eller i

Läs mer

Mask luminans och färgmättnad

Mask luminans och färgmättnad Mask luminans och färgmättnad Arbeta med detaljerna i en bild med luminans och färgmättnad. Luminans 1. Börja med att justera bilden i Camera Raw. 2. Gå till Channels i lagerpaletten och välj den blå kanalen.

Läs mer

Retuschering inkl Skönhetsretusch. Kalle Prorok Okt 2010

Retuschering inkl Skönhetsretusch. Kalle Prorok Okt 2010 Retuschering inkl Skönhetsretusch Kalle Prorok Okt 2010 Varför vill man retuschera? Lokala justeringar Ljusa upp/mörka ner delar av bild Redigera bort tillfälliga skavanker Ta bort detaljer i bakgrund/förgrund

Läs mer

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet.

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet. Moderskeppet.se Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer Med Patrik Larsson Se fler kurser på Moderskeppet.se/dvd Allt material skyddat av upphovsrätten Du får gärna skriva ut detta

Läs mer

Retuschera och laga bilder med Photoshop

Retuschera och laga bilder med Photoshop sid. 1 Retuschera och laga bilder med Photoshop Klonstämpeln (Clone stamp) för för att redigera bort pixlar och ersätta dem med pixlar från andra områden i bilden. Lagningspenseln (Healing brush) Laga

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Processen att frilägga objekt innehåller följande steg Att analysera bilden Markeringsverktyg

Processen att frilägga objekt innehåller följande steg Att analysera bilden Markeringsverktyg Friläggning av hår Att frilägga en bild tillhör de stora utmaningarna inom bildredigering och den största utmaningen av dem alla kanske är att frilägga hår och få ett godkänt resultat. Olika bilder innebär

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik Digital redigering Photoshop Format JPG för fotografier 24-bitars färg (RGB), 16,7 milj färger GIF lämplig för ritad grafik 256 färger Färgpalett indexerad bild Stödjer genomskinlighet Kan vara animerade

Läs mer

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH ENKLARE ANSIKTSRETUSCH Här kommer jag att visa en enklare ansiktsretusch. Det är ganska många steg i processen, men de flesta steg är i sig inte krångliga. Jag kommer så långt det är möjligt att arbeta

Läs mer

MASQUERADE. Bilderna är numrerade. Se lagerstacken i slutet av guiden för att se i vilken ordning de ska vara placerade.

MASQUERADE. Bilderna är numrerade. Se lagerstacken i slutet av guiden för att se i vilken ordning de ska vara placerade. MASQUERADE Detta är ingen exakt guide för alla bilder, utan kan kräva lite andra tekniker beroende på vilken bild du använder. Å andra sidan är detta bara exempel på hur man kan göra. Tanken är att visa

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

DAG TILL NATT. 1. Konvertera bilden till ett Smart Object genom att högeklicka på ikonen i lagerpaletten.

DAG TILL NATT. 1. Konvertera bilden till ett Smart Object genom att högeklicka på ikonen i lagerpaletten. DAG TILL NATT Att förvandla dag till natt i Photoshop är ganska enkelt. Den metod jag visar funkar på de flesta bilder jag testat. Andra verktyg man kan använda sig av i steg 3 är Levels och Curves. 1.

Läs mer

Labfärg paradiset i Photoshop

Labfärg paradiset i Photoshop text Anders jensen Labfärg paradiset i Photoshop Mitt i Photoshop, väl dolt bland vanliga menyer och funktioner, finns en hemlig portal. Den har funnits där i åratal, men få känner till dess hemligheter.

Läs mer

Photoshop grundläggande bildredigering

Photoshop grundläggande bildredigering Photoshop grundläggande bildredigering Ljus, kontrast och färg - Underexponerad bild Att redigera bilder handlar i grunden om att ha en fungerande strategi - ett flöde i arbetet. Detta skaffar man enklast

Läs mer

Elements 5.0. Innehållsförteckning

Elements 5.0. Innehållsförteckning Elements 5.0 Innehållsförteckning 2. Tanka hem en bild 3. Öppna en bild 4. Rotera 5. Ändra storlek 6. Spara 7. Skriv ut 9. Förbättra 12. Filter 13. Trollstav/Övertoning 14. Klona 15. Gör flytande 16. Svartvit

Läs mer

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

Bildbehandling Photoshop för naturfotografer

Bildbehandling Photoshop för naturfotografer Bildbehandling Photoshop för naturfotografer Med hjälp av Camera Raw och Photoshop kan du krama ut det allra bästa ur dina vackra naturfotografier. Patrik Larsson visar dig hur. text Patrik Larsson och

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret [LISTAN TILL HÖGER. Hela vägen uppifrån och ned] Använda knappen QuickScan (snabbavläsning) Inställningar för QuickScan Inställningar för egenskaper Förhandsgranskningsfönster (Preview window) [SLUT LISTA]

Läs mer

Laboration 1 Photoshop

Laboration 1 Photoshop Laboration 1 Photoshop Syfte Erbjuder studenterna en möjlighet att lära sig grunderna i Photoshop, samt få en inblick i mer avancerade retuscheringsmetoder. Genomförande Genomförs individuellt eller i

Läs mer

Kung Päron. Efter finjusteringen är det bara att klicka Ctrl+J och friläggningen återfinns på ett eget lager och flyttat över den till arbetsbilden

Kung Päron. Efter finjusteringen är det bara att klicka Ctrl+J och friläggningen återfinns på ett eget lager och flyttat över den till arbetsbilden Kung Päron Hur jag gjort bakgrunden till den färdiga bilden visar jag inte i denna guiden, utan hänvisar till nästkommande guider. Fört har jag gjort friläggningar och sedan flyttat över dem till min arbetsbild

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Collage: Flygande brunnslock

Collage: Flygande brunnslock 1/6 Collage: Flygande brunnslock To kända surreallister som levde under 1900-talet är Salvador Dali och Rene Magritte. Nu har du chansen att ta upp konkurrensen. Med lagerhantering i Paint Shop Pro är

Läs mer

Laboration 1 Photoshop

Laboration 1 Photoshop Laboration 1 Photoshop Syfte Erbjuder studenterna en möjlighet att lära sig grunderna i Photoshop, samt få en inblick i mer avancerade retuscheringsmetoder. Genomförande Genomförs i grupp om 2 personer.

Läs mer

Bildbehandla med Photoshop Elements 11

Bildbehandla med Photoshop Elements 11 Bildbehandla med Photoshop Elements 11 Ordlista Verktyg Flytta Zooma Handverktyg Pipett Rektangulär markeringsram Elliptisk markeringsram Lasso Lassopolygon Magnetlasso Trollstav Snabbmarkering Markeringspensel

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

SKAPA DITT EGET UNIVERSUM

SKAPA DITT EGET UNIVERSUM SKAPA DITT EGET UNIVERSUM Det allra första är att du har laddat hem en del molnbilder. De går att hitta på många olika ställen på nätet som tillhandahåller texturer. De jag använt är nedanstående bilder.

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

Foto och Bild - Lab B

Foto och Bild - Lab B Biomedicinsk fysik & röntgenfysik Kjell Carlsson Foto och Bild - Lab B Svartvitt kopieringsarbete, tonreproduktion Kurs: 2D1574, Medieteknik grundkurs, moment: Foto och bild Kjell Carlsson & Hans Järling

Läs mer

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010 Brusreducering och Skärpning av bilder Kalle Prorok Okt 2010 Varför blir det brus? Termiskt brus i sensorn Statistiska avvikelser Ökar med känsligheten (ISO) Högre med små pixlar Syns mest i röda o blå

Läs mer

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok Christian Gundersson Xxxx Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok av Christian Gundersson Publicerad $Date: 2006/04/12 20:04:19 $ Copyright 2005-2006 Christian Gundersson En liten sammanfattning här Permission

Läs mer

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik Photoshop - Skärpa Skärpa är ett omfattande område i Photoshop. Det finns flera verktyg för skärpa, men de flesta fungerar inte på ett bra sätt. Denna guide fokuserar på metoder och verktyg som fungerar.

Läs mer

Bildbehandling i Adobe Photoshop

Bildbehandling i Adobe Photoshop : Samuel Kvarnbrink samuel@acc.umu.se 16 november 2005 1 Uppgift Din beställare från en fackpresstidning ger dig i uppdrag att ordna fram en bra bild till en artikel som ska handla om den sensationella

Läs mer

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Innehåll Kapitel 1 Läs detta först 1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion Photoshop 1 Om Photoshop... 12 2 Starta

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Enkla konverteringar. Justeringslager Övertoningskarta/Gradient Map

Enkla konverteringar. Justeringslager Övertoningskarta/Gradient Map Photoshop - Svartvitt Det finns en mängd sätt att arbeta med svart i Photoshop. Några väldigt enkla och andra mer komplexa. För att få snygga svartvita bilder krävs ofta några steg i processen, som inbegriper

Läs mer

Skapa, öppna och ladda ned bilder

Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa en bild 1. Välj Arkiv - Nytt 2. Ge bilden ett namn i rutan Namn 3. Skriv vilken bredd och höjd i rutan Bredd och Höjd 4. Ange upplösning (pixlar/tum = dpi) 5. Klicka

Läs mer

10 olika ramar. Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3.

10 olika ramar. Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3. 10 olika ramar Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3. 1. Skapa ett nytt lager och fyll detta med vitt. 2. Välj svart som förgrundsfärg

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Redigera i Photoshop Elements

Redigera i Photoshop Elements Redigera i Photoshop Elements Ordlista Verktyg Flytta Zooma Handverktyg Pipett Rektangulär markeringsram Elliptisk markeringsram Lasso Lassopolygon Magnetlasso Trollstav Snabbmarkering Markeringspensel

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10. http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10. http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/ ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10 http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/ Vi tar gärna emot kommentarer och tips. Det går bra att e-posta till förlaget: info@thelindata.se, eller

Läs mer

Texturbild. Lagerpaletten du kommer arbeta med ser du till höger. 1. Kopiera bakgrunden till ett nytt lager och gör den svartvit.

Texturbild. Lagerpaletten du kommer arbeta med ser du till höger. 1. Kopiera bakgrunden till ett nytt lager och gör den svartvit. Texturbild En guide om hur man skapar en bild med matta färger och texturiserad yta. Guiden innehåller moment där man får pröva sig fram och resultatet kanske inte blir det man tänkt sig direkt, men med

Läs mer

Ett nytt digitalt mode har synts mycket de

Ett nytt digitalt mode har synts mycket de Vi lär dig teknikerna bakom den nya Photoshoptrenden där bilder fylls med spännande illustrationer. text Elin Åhlander och Mattias Karlsson Foto + Illustration = Sant Ett nytt digitalt mode har synts mycket

Läs mer

Grunder i Photoshop. Arbetsytan. Ovan ser du arbetsytan i Photoshop med dess olika delar.

Grunder i Photoshop. Arbetsytan. Ovan ser du arbetsytan i Photoshop med dess olika delar. Grunder i Photoshop Arbetsytan Ovan ser du arbetsytan i Photoshop med dess olika delar. Det är svårt att täcka in allt om Photoshop i en guide. Fokus kommer att ligga på vad jag själv tycker jag har haft

Läs mer

Bildoptimering för webben

Bildoptimering för webben Bildoptimering för webben Av Stefan Isaksson och Jonas Andersson För att få en så hög och så jämn teknisk kvalitet på webben som möjligt krävs att man behandlar bildfilen på rätt sätt. Denna artikel ger

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Ett lager i Photoshop är den del som du arbetar aktivt på i programmet

Ett lager i Photoshop är den del som du arbetar aktivt på i programmet Photoshop - Lager Ett lager i Photoshop är den del som du arbetar aktivt på i programmet Ett dokument som öppnas (nytt (Ctrl + N) eller en egen bild man öppnar) har alltid ett låst bakgrundslager som man

Läs mer

Övningar i bilder och färger

Övningar i bilder och färger Övningar i bilder och färger I dessa övningar ska du öva på att redigera några bilder för att anpassa dem till en webbplats. Bilderna kommer att beskäras på olika sätt, förändras i färguppsättning och

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Syftet med Photoshop i denna kurs är att kunna hantera bilden och spara den rätt samt använda den i layout. Viktiga saker att tänka på är:

Syftet med Photoshop i denna kurs är att kunna hantera bilden och spara den rätt samt använda den i layout. Viktiga saker att tänka på är: MKGB20Photoshop - datapass och övningar Photoshop grund 1 PDF - Digital bild och Redigera färger Digital bild - format och filformat etc..skriftlig pdf - engelskspråkig läggs ut som lite vägledning www.moderskeppet.se

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Lagningsverktyg. Klonverktyg. Klonpanel. Att klona

Lagningsverktyg. Klonverktyg. Klonpanel. Att klona Photoshop - Klonverktygen Klonverktygen återfinns i Verktygspanelen/Tool Bar. De består av två delar, dels lagningsverktyg, dels klonings och mönsterverktyg. Verktygen har en verktygsrad som visas under

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

Redigera. Rotera bild

Redigera. Rotera bild Redigera Ofta tar man bilder på höjden, d v s håller kameran vertikalt när man fotograferar. Några digitalkameror känner av detta och lägger bilden rätt, men oftast får man gå in i ett program och rotera

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

BANVERKTYGET. Verktygen

BANVERKTYGET. Verktygen BANVERKTYGET Genom banverktyget kan man skapa banor eller kurvor genom att peka och klicka eller peka och dra med verktyget för att skapa mjukare linjer. Detta är funktionellt när man antingen ska skapa

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

Macromedia Flash MX 2004

Macromedia Flash MX 2004 Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Erik Öberg Macromedia Flash MX 2004 Visuell kommunikation Detta exemplar tillhör: VT 2005 Laborationskompendium för Macromedia Flash Uppgift 1 Texthanteringen

Läs mer

PHOTOSHOP GUIDE. Magnus Servin

PHOTOSHOP GUIDE. Magnus Servin B I L D M O N T A G E En steg-för-steg guide av Magnus Servin. Publicerad 2008-06-18. För fler guider, tips och inspiration se www.familjenservin.se/magnus h i m m e l.jp g Inl e d n i n g Denna guide

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

PHOTOSHOP FÖR CHARTERTURISTER

PHOTOSHOP FÖR CHARTERTURISTER PDF-material för Photoshop Artikelkurs 1 025 Av: Mattias Karlsson PHOTOSHOP FÖR CHARTERTURISTER När illusionen om det perfekta semesterfotot spricker får du vända dig till Photoshop Mattias Karlsson visar

Läs mer

Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements

Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements Bildbehandling 6 proffsiga verktyg i Photoshop Elements För dig som vill bildbehandla dina fotografier finns mycket att hämta i Photoshop Elements. Lyft fram detaljer ur skuggor eller gör din bild spännande

Läs mer

Retroeffekter Piffa upp dina bilder med olika retroeffekter. Här hittar du 18 effekter som du kan laborera vidare med själv. Ladda ner bilden retro

Retroeffekter Piffa upp dina bilder med olika retroeffekter. Här hittar du 18 effekter som du kan laborera vidare med själv. Ladda ner bilden retro Retroeffekter Piffa upp dina bilder med olika retroeffekter. Här hittar du 18 effekter som du kan laborera vidare med själv. Ladda ner bilden retro colors för egna experiment. Färgerna jag använder kommer

Läs mer

Propaganda har funnits så länge människor har haft

Propaganda har funnits så länge människor har haft Photoshoppa din egen propaganda Vill du få dina vänner att göra som du vill? Så här inför OS i Kina kanske det skulle passa bra med din egen propagandaaffisch? text Fredrik Holm Propaganda har funnits

Läs mer

PHOTOSHOP ELEMENTS 10

PHOTOSHOP ELEMENTS 10 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 10 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe)

www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe) www.webbphoto.se D A T O R D I G I T A L A F L Ö D E T K A M E R A K O R T B Ä R B A R H Å R D D I S K R E D I G E R I N G M J U K V A R A O U T P U T L A G R I N G K A T A L O G M J U K V A R A PIXELS

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Photoshop - Filter. En del filter har undermenyer, man kan välja får, de presenteras allt eftersom.

Photoshop - Filter. En del filter har undermenyer, man kan välja får, de presenteras allt eftersom. Photoshop - Filter Filtren i Photoshop är många och de flesta har ingen praktisk funktion vid traditionell bildredigering. Några funkar däremot väldigt väl och jag kommer länka vidare till guider där de

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Det bästa2 Hoppas du gillar den. Med Mattias Karlsson Adobe Certified Instructor

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Det bästa2 Hoppas du gillar den. Med Mattias Karlsson Adobe Certified Instructor Moderskeppet.se Anteckningsmaterial till kursen Det bästa2 Hoppas du gillar den. Med Mattias Karlsson Adobe Certified Instructor Se fler kurser på Moderskeppet.se/dvd Allt material skyddat av upphovsrätten

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

LAGERBLANDNINGSLÄGEN

LAGERBLANDNINGSLÄGEN LAGERBLANDNINGSLÄGEN Lagerblandningslägen är en av de mer kreativa funktionerna i Photoshop. En enkel ändring av läget från Normal till t ex Overlay kan höja en bilds attraktionskraft betydligt. Men hur

Läs mer