Nummer SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation"

Transkript

1 16 Nummer SKÄRGÅRDSBIODLARNA Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation

2 2 Styrelse SKÄRGÅRDSBIODLARNA Denna tidning är utgiven av Skärgårdsbiodlarna. En medlemstidning skall vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna och en kanal för information, ideer, tips, annonsering, missnöje, frågor och kallelser. Skärgårdsbiodlarna PG:nr Namn Anders Lindberg Amanda Connolly Björn Lindgren Christer Lindberg Erling Lindström Johanna Ljung Marscha Thalin Bertil Johnsson Befattning Ordförande Sjukd.ansvarig Vice ordförande Materielförv Kassör Fastigh. Ansv. Beatelund Sekreterare Styrelseledam. Vice ordf. Styrelseledam. Telefonnummer bost bost bost bost arb e-postadress christer bost bost Styrelseledam Kupansvaring Beatelund bost. Om du har material som kan tänkas intressera läsarna hör av Er till : Ulf Johansson Revisor bost se Robert Varttinen Fleminggatan Stockholm (kväll) (arb.) Bert Bergman Solveig Lindberg Robert Varttinen Övriga Valber.Sammank. Valberedningen Redaktör Bitidn bost bost landet robert. Vi är tacksamma för alla bidrag även annonser är välkommna. Bo Nordén Sandhamn Fiskarv Torhamn bost

3 14 henne. Fåfängan hyrs under sommaren ut för fester, bröllop, dop och musikaftnar mm I den gamla trädgården finns en bigård och här hålls kurser i biodling. Efterord Det Beatelund som finns idag och dess historia från slutet av 1600-talet är väldokumenterad. Det har däremot inte varit lätt att skriva om det forntida Kornäs. Det finns inte många säkra upplysningstrådar att fortsätta nysta i. Spekulationer däremot finns det gott om. Då inga utgrävningar har gjorts, vare sig på gravfältet eller på möjliga bosättningsplatser av gården och gårdarna Kornäs, får vi lita på vad erfarna arkeologer anser. Vi har i våra efterforskningar pratat med arkeologerna Gabriele Prenzlau-Enander och Rolf Källman på Stockholms läns museum. Dessa har varit till mycket stor hjälp, och gett oss svar på många frågor. Historien som klarnat för oss, själva stommen i berättelsen, är att här har funnits en tidstypisk gård sedan forntiden. Här finns hedniska gravar (kanske också kristna). Beatelunds historia och utveckling har vuxit fram ur dessa gårdar och ur de marker som omger dem. Beatelund är inte ensam om en sådan historieutveckling. Så här gick det till på många platser, liten koja blir stor och ännu större, förmögen och förvaltar så småningom över stora jordägor. Detta är en bit av vårt kulturarv, väl värd att ha i minnet och kanske kan man skänka alla dessa människor en tanke, som varit med och skapat detta kulturarv som vi ärvt, och som vi en gång också ska lämna efter oss. Nästa nummer Nästa nummer kommer bland annat behandla avläggare. Så kommer värmen med stormsteg! Knappt har vi haft någon snösmältning, med resningsflykt förrän det börjar dra ihop sig till vidare åtgärder. I och med det varma vädret så pass tidigt som i år, kan det bli nödvändigt att ge bina extra foder. Föreningen har köpt in Apifonda för dem som behöver. Mer om det på sidan fem. innehåll Höstens och vinterns program 2006/ Vår och sommarprogram 4 Varroabehandling 5 Vår nya hemsida! 5 Kick off för fler biodlare och mer honung 6 Beatelund 7 Styrelsen RV 3

4 4 Vårens och sommarens program för 2007 på Beatelund Beatelund öppnar den 6:e maj en diskussion om varroa kommer det bli 20:e maj börjar drottningodling med Kjell Sjöholm för dem som är intresserade 27:e maj avslutning av drottningodlingen som började den 20:e 10:e juni praktiskt varroabehandling Den 17:juni delar Erling med sig av sina kunskaper i att göra salvor och tvålar, på Erlings sätt Öppet hus den 12: augusti med korvgrillning Bi och miljö föreläsning med Mari-Ann Serva denna aktivitet sker i samband med leveransen av Bifor Reservation för eventuella ändringar i programmet. Om du vill vara säker på att inte missa sådant, anmäl din e- postadress till Björn, se nedan. Aktuell information finns alltid på hemsidan. Gå med i SBR! Styrelsen uppmanar de medlemmar som inte är med i SBR att gå med. Det finns en rad fördelar, bland annat så ingår vissa försäkringar och du får en mycket intressant tidning med bland annat de senaste rönen på biforskningen område.som ny medlem betalar du bara 200 kr första året. Ändrad e-postadress Om du har ny e-postadress så meddela Björn så kan han ha ett aktuellt register. En stor del av Beatelunds charm är det intima sambandet mellan byggnaderna och parken. Park-anläggningens planering finns på karta från 1680-talet. Trädgårdsanläggningen var känd och berömd redan på 1680-talet. Ovanför näckrosdammen stiger marken kraf-tigt. På sidorna om mittpartiet finns två alléer av askar, det svenska kulturträdet. Denna backe kallas enligt traditionen Japbacken eftersom det ska ha funnits ett japanskt lusthus där. Av detta återstår endast stengrunden. Där är nu uppfört en terassbyggnad, som är avsedd att rymma samlingar från svenskt 1700-tal. Terrängen stiger ytterligare och parken slutar med en hög rund stengrund. På denna är uppfört ett kinesiskt tempel. Omkring 1860-talet fanns på denna plats ännu kvar ett torn i tre våningar, med bl a en vävkammare. Av herrgårdarna i Värmdö skeppslag finns f.n. ingen som överträffar Beatelund i fråga om be-byggelse, inredning och underhåll. Det är en av landets mest repre-sen-tativa herrgårds-miljö-er från karolinsk tid. Den stora trädgården har bevarat mycket från barocktidens trädgårdskonst och har återställts efter en planritning från Claes Rålambs tid. Diverse Beatelund var en av alla gårdar som byggdes upp bara några år efter ryssarnas härjningar. Brukspatron Odelberg som var en trogen gäst på Beatelund berättar om Inga Westerberg. Hon hade fallit ner för det intilliggande berget och slagit ihjäl sig då hon var 16 år. Inga älskade att klättra i berg. På Beatelund gick solen i moln. I parken bland statyerna finns en byst i brons av 13

5 12 virket upp-för-des en liten byggnad av herrgårdsstil på Ingarösidan. Då man tog ner denna flygel fann man gamla gobelänger som använts som tätningsmedel. Tyvärr gick det inte att rädda dessa. Den- äldsta byggnaden är det gamla herrgårdsstallet med den speciella takbrytningen. Den tillkom före branden och klarade sig ur denna. Huvudbyggnaden har den vanliga 1700-tals indelningen med en stor sal i husets mitt med ett åt trädgården utdraget mittparti. Framför densamma ligger ett större rum, som nu är inrett till hall, med trappuppgång till övre våningen. Den övre våningen är nu inredd med tre rum, av vilka ett troligen tillkom under senare delen av 1700-talet. Vid byggandet dekorerades hela nedre våningen genom att måla med temperafärg på de breda takplankorna. Genom en ren händelse upptäcktes 1931, att under det synliga putsade taket fanns ett äldre. Detta var skyddat genom dubbla vassmattor och har genom detta bevarats mycket väl. Alla de nyupptäckta taken i undervåningen är av typisk senbarock stil och verkligt elegant målade i milda och vackra färger. Denna kan vara en avbildning av det gamla Beatelund. Till dessa barocktak hörde enkla stockväggar målade med Falu rödfärg. Väggarna var förmodligen täckta av vävda eller målade tapeter. I varje rum fanns en murad öppen spis. Mot mitten av 1700-talet var barockinredningen omodern. Taken överputsades, stockarna täck-tes med rokokopanel, de gamla öppna spisarna revs och ersattes med kakelugnar. En pärla av 1700-talsinredning är den lilla kavaljersflygeln, som ligger närmast Baggens-fjärden. Dess fem rum med vackra paneler och kakelugnar är av allra högsta kvalitet. Varroabehandling våren, sommaren och hösten 2007 I och med att vi fått varroan på Värmdö behöver vi koordinera våra ansträngningar att håla kvalstermängden nere. Alla inom samma område behöver gör samma behandling ungefär samtidigt för hålla ned reinvasionstrycket. Om en bigård inte blir behandlad så kommer de runt omkring reinvanderas med kvalster från den. Styrelsen kommer anslå en plan för hur varroan ska beskempas i vårat område. Vi återkommer med mer information. Vår hemsida! Gå in på vår nya fina hemsida! Där finner du aktuell information från och om Skärgårsdbiodlarna. Webbadressen är; Om du har något för hemsidan; en liten artikel, bilder, etc. så hör av dig till Björn så ordnar han så at det kommer in på hemsidan. Extra foder I och med det varma vädret på senare tid kan man behöva ge bina extra foder. Föreningen har köpt in Apifonda för detta ändamål. Hör av dig till styrelsen om du behöver köpa Apifonda. 5

6 6 Kick off för fler biodlare och mer honung Under januari till augusti 2006 drev SBR det första Kick off projektet i fem distrikt i södra Sverige. Det resulterade i en ökning med 59 nya medlemmar sammanlagt i de fem distrikten. I år, januari till augusti, ska Kick off projektet gå i två distrikt, Stockholm och Östergötland. Projektet ska redovisas den 31:a augusti och resultatet mäts i antalet nya medlemmar. Detta är det kortsiktiga perspektivet. På lång sikt skapar denna värvningssatsning en ökad aktivitet i föreningarna som håller i sig då nya medlemmar tillför föreningen nya idéer som vitaliserar organisationen. För stockholmdistriktet är Lotta Fabricius adjungerad till SBRs riksstyrelse som projektledare, en representant från distriktsstyrelsen och fyra eldsjälar från lokalföreningarna ingår i den lilla projektgrupp som ska utarbeta formerna för projektet och skapa en övergripande aktivitetsplan. Vi ska synliggöra biodlingen i Stockholm! Ta chansen att prova nya sätt att nå ut till tänkbara biodlarmålgrupper! Varje förening är viktig. Tillsammans med eldsjälarna ska lokalföreningarna sätta upp mål för hur många nya medlemmar man kan värva fram till augusti och göra en aktivitetsplan, där ska självklart de redan befintliga verksamheterna som föreningen har ingå. Tillsammans har vi större möjligheter. varande bygg-naderna på den kvar-stående grunden av huvud-byggnaden, som då bara hade en vå-ning, och de båda flyglarna. På en glasruta på vinden i en av flyglarna finns en blyinfattning med årtalet 1726 vilket troligtvis är byggnadsåret. Efter Cederströms död 1793 lämnades ett hem, med ett mycket rikt och stort bibliotek. Änk-an bosatte sig på Beatelund och vid hennes död testamenterades ägorna till sonen Anders Cederström som gjorde gården till fideikommiss inom Ceder-ström-ska släkten. (Fideikommiss- egendom som ska gå i arv inom en släkt och inte får säljas el pantsättas) Beatelund fanns inom Cederströmska släktes ägor cirka 200år, fram till 1917 då gården med vederbörligt tillstånd upphörde att vara av fideikommissnatur. Bankdirektör Carl Frisk köpte ägorna och lät stycka upp dem.1923 köpte Sven Westerberg området som bestod av den gamla herrgården med parkområde och en mindre skogslott, tillsammans med 80 tunnland. Han köpte också ytterligare mark för att skydda det gamla stället och dess natur. Byggnaderna På den efter branden återstående grunden har den nuvarande huvudbyggnaden uppförts i en rätlinjig och traditionell form. Planformen är rektangulär, och huset hade ursprungligen endast en våning. Av de fyra flyglarna i samma stil som huvudbyggnaden återstår nu endast tre. Parallellt med huvudbyggnaden och vid sidan av denna, såsom framgår av bilden fanns ytterligare en flygel och troligen större än de övriga. Denna revs i början av seklet, och av 11

7 10 Brunn och Ävlinge i Ingarö socken. Senare även Brunnsnäs, Långvik och Enkärret. Rålamb kallade de sammanslagna gårdarna för Beatelund, efter hustrun, Beata Soop. Det är också troligt att det var Rålamb som först ståndsmässigt bebyggde gården. Det är svårt att veta hur byggnaderna sett ut, men en bevarad ägokarta från 1680-talet ger ett begrepp om hur byggnaderna legat och hur planlösningen varit. Efter Claes Rålambs död, ärvde sonen Bror Rålamb Beatelund. Han var en av Karl XII:s dra-banter och därmed ofta ute i strid. Under hans långa frånvaro var det frun som bodde på och försvarade Beatelund från att utsättas för reduktion, (dvs., beslagtas därför att det ansågs vara o- mistligt för flottan. Orsaken till intresset för Beatelunds kan vara den rika förekomsten av ek, som var ett viktigt råmaterial vid den tidens skeppsbyggnad). Till de hårda slag, som reduktionen, krig, missväxt och hungersnöd tillfogat godsägaradeln drabbades Beatelund 1719 av ryssarnas härjningar. Bland de många gårdar i Stockholm skär-gård som brändes fanns även Beatelund. Större delen av skogen brändes, lösegendom rövades bort och säteribyggnaden brändes ner. Mirakulöst nog räddades ladan och är alltså den äldsta byggnaden på egendomen. Projektgruppen har satt samman ett gemensamt mål för distriktet. Vi ska under projektperioden öka antalet medlemmar med tio procent. Projektledare: Lotta Fabricius, Distriktsstyrelsens kontakt: Björn Lindgren, Eldsjälar som är kontaktpersoner för olika delar av Stockholm: Norra: Guje Schmidt, Södra: Birgitta Gustafsson, Västra: Anita Persson, Östra: Per Thunman, 7 Bror Rålambs enda dotter Maria Charlotta, gifte sig med riksrådet Olof Karlson, senare adlad Cederström, och därmed kom godset till den Ceder-strömska släkten. Olof blev en mycket be-trodd och förmögen man efter att ha följt Karl XII i Bender. Då han återvände övertog han sköt -seln av gården. Det var säkerligen han som byggt de nu-

8 8 Beatelund Av Ann-Britt Åkerblom detta är ett utdrag från en längre avhandling om Korsnäs och Beatelund. Närmiljön Vid Kolström, det sund som skiljer Ingarön från Värmdön, ligger det gamla säteriet Beate-lund. Gården skyddas från norr och nordost genom höga berg och skogsbevuxna höjder. Det ligger rakt i söder med utsikt över Baggensfjärden. Söderläget medför att vårblommorna kommer flera veckor tidigare och vegetationen är synnerligen rik. Alla de uppsvenska lövträden växer finn där, även boken i spridda exemplar. Skärgårdens orkidéer, gullvivor, luktvioler och Kungsängsliljor samt förvildade herrgårdsväxter finns i riklig mängd. Tack vare fridlysningen 1936 av Storängsudd ökar blomsterprakten år från år. Beatelund ligger i en gammal kulturbygd. Som alla säterigårdar har Beatelund uppkommit genom sammanslagning av ett flertal mindre boendeställen, såsom Stora och Lilla Kornäs, Bergvik och Brunn. Av dessa var Stora Kornäs det förnämsta. Denna gårds namn skrivs mycket olika i de äldsta handlingarna: Kuthranaes 1400, Quernäs 1447 och Kudernäs Hur såg gården ut? Bostadens anordning gick mera ut på att det skulle vara bekvämt i det vardagliga livet. På gårdstomten fanns dessutom ett par rektangulära eller kvadratiska flyg-lar. Man behövde mång-a rum, eftersom man behövde en stor tjänstestab för alla ar-beten som skulle utföras i den tidens självhushåll, då man mest levde av gårdens produkter. Under mitten av 1700-talet be-stod tjänstestaben av ungefär 10 personer. Men vid frihetstidens början uppfördes bl a Beatelund i karolinsk stil med det s.k. säteritaket, som hade takfall även mot gavlarna och med en mellan-del, som på halva höjden delar av takytan i två takfall. Denna stil blev dock förändrad vid slutet av 1700talet, då den gustavianska stilen blev den härskande. Gårdstomten var ofta inhägnad. På Beatelund ser vi en stenmur runt egendomen. Vid århund-radets början var taken täck-ta med halvrunt klyvvirke, täckt med näver och däröver brädor. Senare täcktes taken med spån eller tegel. I närheten av bostadshusen låg bodar, brygghus och badstugor, alla med brädtak. Ett stycke från gården låg övriga uthus, täckta med brädor, rör eller halm. Vid varje gård fanns trädgård med fruktträd och bärbuskar Inredningen de väggfasta sängarna och bänkarna ersattes med lösa möbler. Väggarna var vanligen av målade vävda tapeter eller randiga ostindiska tapeter. För fönstren hängde vävda gardiner och ibland rullgardiner. I flera av rummen fanns vackert dekorerade kakelugnar. Gården s historia Gustav II Adolf, även drottning Christina, gav bort stora jordegendomar som betalning för mot riket gjorda tjänster. Så hände också denna egendom, som ursprungligen bestod av två hemman, Lilla och Stora Kornäs blev Claes Rålamb ägare till både Stora Kornäs och senare Lilla Kornäs. Snart utvidgade han sina ägor, 9

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

OBS! Årets bidrottningfärg är gul! Aktiviteter 2007 3-4. Ordföranden har ordet 5. Avgående ordförandens tack 6. Tillsynsmannens spalt 7

OBS! Årets bidrottningfärg är gul! Aktiviteter 2007 3-4. Ordföranden har ordet 5. Avgående ordförandens tack 6. Tillsynsmannens spalt 7 2007 Innehåll Sida Aktiviteter 2007 3-4 Ordföranden har ordet 5 Avgående ordförandens tack 6 Tillsynsmannens spalt 7 Bedrägligt lugn på varroafronten 8 Distrikt 8 Värmdö kommun 9 Utflykt till Ekerö 2006

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Kosta glashus Kosta glashus.

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se Mieninfo Nr 3 / 2012 september, oktober, november Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 / Björn Jäderås 0459-851 43 Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd e-post: info@bjk.g.se webbsida:

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Glad sommar! Vi önskar er alla. Alla öppettider i sommar på sid 8! PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 TÄVLA OCH VINN

Glad sommar! Vi önskar er alla. Alla öppettider i sommar på sid 8! PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 TÄVLA OCH VINN BOMÄRKET NYHETER & INFORMATION FRÅN AB BOSTÄDER I LIDKÖPING» JUNI 2014 TÄVLA OCH VINN PRESENTKORT PÅ LIDENS SID 4 SID 2 DEN CYKLANDE HOLLÄNDAREN Alla öppettider i sommar på sid 8! SID 5 NÖJDA KUNDER SID

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till:

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till: Varför inte gå»man ur huse«till: Årsmöte 29/3 1 Alla medlemmar inbjudes härmed till Årsmöte i Norra Ängby Trädgårdstadsförening När: Tisdag den 29:e mars 2011 Plats: Ängby Slott, stora salen. Tid: kl.

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012 KULTUR I UPPLAND No 15 2012 Detta nummer Rasbo kyrka är en av Upplands största medeltida landskyrkor. Den ligger vackert på en höjd och kyrkogården är omgiven av en mossbevuxen gråstensmur. I kyrkan möter

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

Bo tillsammans. I Utkiken är vedspis och kakelugn standard. Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus.

Bo tillsammans. I Utkiken är vedspis och kakelugn standard. Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus. Bo tillsammans 8 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU november 2008 www.kollektivhus.nu Anna Korsell och Martha Branting tycker att de får miljötänkandet på köpet i Utkiken. I Utkiken är vedspis

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

HEMHÖSTEN 2013. öppna ytor och vitt, vitt. Start fredag 25/10. Köpte sig ett slott Mikaelas hösttips Satsar på skärmar Sidorna 12 13

HEMHÖSTEN 2013. öppna ytor och vitt, vitt. Start fredag 25/10. Köpte sig ett slott Mikaelas hösttips Satsar på skärmar Sidorna 12 13 HEMHÖSTEN 2013 öppna ytor och vitt, vitt Sidorna 22 23 Ett kvarglömt fönster fick Alexandra von Zweigberg k att åka till ett område hon aldrig tidigare varit i, men som nu är hennes hem. 1950-talshuset

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning. styrelsemedlem, grannsamverkansgeneral

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning. styrelsemedlem, grannsamverkansgeneral Välkommen till sommarnumret: Innan vi går i tryck Vi försöker som vanligt blanda stort och smått med färskt och fornt. Det är ett pyssel varje gång med att få ihop annonser, artiklar och bilder till en

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Nr 7/8 Juli/Augusti 2013 Bitidningen

Nr 7/8 Juli/Augusti 2013 Bitidningen Nr 7/8 Juli/Augusti 2013 Bitidningen John Harbo: Alla biavlare kan VSH-testa bin Ta vara på propolis Bin som vapen Mera blommor och pollen till bina Bitidningen 7/8 2013 1 Nu även BJ Sherriff original

Läs mer