Lantligt boende utanför Hällevadsholm MUNKEDAL ASPÅNG 5:5 (DEL AV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantligt boende utanför Hällevadsholm MUNKEDAL ASPÅNG 5:5 (DEL AV)"

Transkript

1 Lantligt boende utanför Hällevadsholm MUNKEDAL ASPÅNG 5:5 (DEL AV)

2 Vy över gården från öster Aspång Lantbruksfastighet om ca 2 ha belägen längst med Blågrönavägen strax norr om Hällevadsholm. Gårdscentrum med bostadshus, ladugård, snickarbod och traktorgarage. Möjlighet till djurhållning i mindre skala. Henrik Pålsson Ansvarig mäklare/skogsmästare LRF Konsult Tanumshede Jennie Bråthén Mäklare LRF Konsult Uddevalla Visning: Fredag 24 maj kl Anmälan krävs. Prisidé: kr Försäljningssätt: Öppen budgivning,

3 Beskrivning Övrigmark 1 ha Åkermark 1 ha Småhusmark lantbruk 0,1 ha Total areal 2,1 ha Antal bostadsbyggnader: 1 st Boarea: 104 m² Biarea: 55 m² Summa driftskostnader: SEK/år Fastighetsbeteckning: MUNKEDAL ASPÅNG 5:5 (del av) Adress: Aspång 28, Hällevadsholm BOSTADSHUS Med vid utsikt över ett böljande jordbrukslandskap ligger bostadshuset till Aspång 5:5. Huset, som är uppfört 1960 i 1 ½-plan med källare, har en murad grund och fasad av vitmålad stående träpanel. Yttertaket av betongpannor är omlagt -08 och fönstren är av typen 2- eller 3-glas. Samtliga fönster utom tre stycken byttes under -02. Bostaden värms upp av ett vattenburet värmesystem kopplat till en kombipanna (-05) ved/pellets/el. I vardagsrummet finns det en luft/luft värmepump från -16. Bostaden är sparsamt isolerad. Enskilt vatten från borrad brunn (ca 2-3 år gammal) med filter för höga järnvärden. Vattenprov har inte gjorts. Avloppet leds till en trekammarbrunn. Ny skorstenskupa från -07. Påpekanden från skorstensfejarmästaren har åtgärdats löpande under åren. Enligt taxeringsinformationen har bostaden en boyta om 104 m² och en biyta om 55 m². Entré med stor härlig veranda (byggd -16) i sydvästläge. Hall med förråd och garderober. Badrum med WC, handfat och dusch (plastmatta och våtrumstapet). Stort kök med matplats där diskbänk inkl vatten- och avloppsrör, köksfläkt och spis är från -12. Luftigt och tvådelat vardagsrum med praktiska skjutdörrar av trä. Övervåning med tre sovrum varav ett har utgång till balkong i sydost, garderober/förråd samt gäst-wc som ej är i bruk. Källaren nås via hallen alternativt via ingång från trädgården. Oinrett med rymliga förrådsutrymmen, matkällare, pannrum och tvättstuga. Övriga upplysningar om bostadsbyggnaden: Avloppsledningarna av gjutjärn är i mycket dåligt skick. Tidigare läckage har åtgärdats men ibland blir det stopp i ledningarna och säljarna har fått beställa spolning av rören. Elpatronen används ej för när elpatronen är påslagen läcker expansionskärlet. Gäst-WC har inget element och vintertid blir utrymmet mycket kallt. Driftskostnad Total driftskostnad: SEK/år I detta ingår följande kostnader: Uppvärmning: SEK/år Vatten och avlopp: SEK/år Renhållning: SEK/år Sotning: SEK/år Väg: SEK/år Försäkring: SEK/år Hushållsel: SEK/år Fiberanslutning: SEK/år Kommunal fastighetsavgift: SEK/år Antal personer i hushållet: 2 st. Nuvarande ägare förvärvade fastigheten i början av 2019 och har aldrig bott i huset. Driftskostnaderna är hämtade från tidigare ägare och är uppgifter från Taxeringsvärde Då fastigheten är under avstyckning finns inget komplett taxeringsvärde. Delvärden i dagens taxering Ekonomibyggnad: SEK Småhusbyggnad lantbruk: SEK Småhusmark: SEK

4 LADUGÅRD Ladugård uppförd Träkonstruktion med träfasad och eternittak. Både fasad och tak är till stor del täckt av plåt. Byggnaden har en taxerad byggnadsyta om 294 m². 310 m² enligt försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Byggnaden rymmer ett äldre gjutet djurstall, mjölkrum, vagnsbodar, utrymme för förvaring av löshö samt flera förrådsutrymmen. Tillbyggt vindskydd för hästar. El finns. Vatten fanns men är nu frånkopplat. Byggnaden är i behov av renovering. SNICKARBOD Mindre stuga inredd till snickarbod. Murad grund med källare. Fasad av träpanel och yttertak av plåt. El är indragen. TRAKTORGARAGE Garage med murade väggar och yttertak av plåt. Byggnaden är i dåligt skick. FASTIGHETSUPPGIFTER Fiberförening Bostadshuset är anslutet till fibernät via fiberföreningen Blå-Grön Fiber. Kostnaden för befintligt abonnemang är 349 kr/mån. Köparen skall överta medlemsskapet. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för både privatperson och juridisk person som söks hos Länsstyrelsen och kostar 3700 kr för privatperson. Förvärvstillstånd krävs dock ej för privatperson som varit mantalsskriven det senaste året eller längre inom glesbygd i aktuell kommun. Friskrivningsklausul Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att skrivas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen ombeds göra en noggrann undersökning av fastigheten och dess byggnader. Fastighetsbildning Området som säljs ligger under avstyckning. Ansökan till Lantmäteriet om fastighetsbildning skickades in i mars Tillträde kan därför tidigast ske först när fastighetsbildningen är färdigställd. Lantmäteriets normala handläggningstid för en fastighetsbildning är ca 11 månader. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av säljaren. Exakt areal och vilka samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som fastigheten kommer att ha del i bestäms av lantmätaren i förrättningen. Möjlighet finns dock för en köpare att hyra fastigheten vid behov mellan kontrakts- och tillträdesdag. Inteckningar Fastigheten säljs inteckningsfri. Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd

5 RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR Gemensamhetsanläggning Munkedal Aspång Ga:4 (väg), Munkedal Aspång Ga:2 (väg). Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Fornlämning (Registreringsdatum: ), Avtalsrättighet Avloppsanläggning, Fornlämning (Registreringsdatum: ), Avtalsrättighet Kraftledning, Nyttjanderätt KOMMUNIKATIONSLEDNING. Rättigheter, last Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning, Avtalsservitut: Avloppsanläggning - Se beskrivning. Samfällighet MUNKEDAL ASPÅNG S:2 (väg) FÖRSÄLJNINGSSÄTT Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. BETALNINGSVILLKOR 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. VISNING Fredag 24/5 kl 15:30-17:00. Anmälan. NUVARANDE ÄGARE Petter Orvelin Fredrik Orvelin Johan Orvelin

6

7 Översiktskartor

8 Vägkarta Fastigheten inom röd markering

9 Fastighetskarta Kartan visar fastighetens ungefärliga omfattning inom gul markering.

10 Information om behandling av personuppgifter BAKGRUND LRF Konsult samlar in och lagrar information du lämnar inom ramen för förmedlingsuppdraget. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet behandling, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter. Med Personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. De personuppgifter vi samlar in kommer bl.a. direkt från dig själv men vanligtvis krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta. Vi samlar ibland även in personuppgifter om dig som kund via publikt tillgängliga. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER Köpare Om du köper en fastighet som LRF Konsult förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål. a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * E-postadress, telefonnummer, adress, namn Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet. b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är. * Kontonummer, namn, adress, personnummer, kopia på ID-handling Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i tio år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits. c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell fastighet, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare samt hantera kontakter med banker och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är. * Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, låneuppgifter Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist. d) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en fastighet förmedlad genom LRF Konsult. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är. * Namn, e-postadress, telefonnummer Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i tio år från tillträdet. e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra de arkiveringsskyldigheter som åligger LRF Konsult enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde. Spekulanter Om du visar intresse för en fastighet som förmedlas av LRF Konsult behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål. a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * E-postadress, telefonnummer, namn Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en fastighet förmedlad genom LRF Konsult. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre år från att uppgifterna samlats in. b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * E-postadress, telefonnummer, namn Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där

11 LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre år från att den fastighet då uppgifterna samlades in har försålts. c) Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * Namn, telefonnummer, e-postadress, lämnade bud Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats. d) Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss fastighet. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * Namn, telefonnummer, e-postadress Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där LRF Konsult har ett berättigat intresse av att kunna administrera fastighetsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som fastigheten förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål. e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger LRF Konsult enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: * Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den fastighet du visat intresse för. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbiträden är Mspecs (Mäklarsystem), banker, länsstyrelser och övriga myndigheter och samarbetspartners. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE Har du lämnat samtycke till LRF Konsult kan du när som helst återkalla detta, om det är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt eventuella samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan. Du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke. DINA RÄTTIGHETER Rätt till rättelse och registerutdrag LRF Konsult kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter. Rättigheter från och med 25 maj 2018 a) Rätt att invända mot behandling Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än LRF Konsults legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål. b) Rätt till radering Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter. c) Rätt till behandlingsbegränsning Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering. d) Rätt till tillgång Du har rätt att erhålla en bekräftelse från LRF Konsult att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information: * behandlingens ändamål, de kategorier av Personuppgifter som behandlas, mottagare av Personuppgifter, den tid under vilken Personuppgifterna behandlas, information om de rättigheter som återges häri, information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in samt om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. e) Rätt till dataportabilitet När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. f) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta. Klagomål till tillsynsmyndighet Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen). KONTAKTA OSS Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation. LRF Konsult AB ( ) Franzéngatan Stockholm Tel: E-post:

12 Köparinformation Utgångspunkt för ansvarsfördelningen Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. Köparens undersökningsplikt Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris, skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. Anlitande av besiktningsman Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång.

13 Säljarens upplysningsskyldighet Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. Säljarens utfästelser Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Fastighetsmäklarens information om fel Fastighetsmäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventuella fel, men fastighetsmäklaren ska informera intressenter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem. Det kan till exempel handla om fel som iakttagits, har kännedom om eller har anledning att misstänka, t.ex. genom tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap. Uppgift om areal Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med skilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser. Avtalsfrihet friskrivning Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. Fastighetsbildning Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren skriftligen ansöka om fastighetsbildning i enlighet med köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt. Ogiltighet inträder även om köpet efter prövning av lantmäterimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning. Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår ren från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter rättigheter som tillkommit genom myndighetsbeslut följer marken utan särskilt beslut. Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet. Säljaren har fri prövningsrätt Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren har fri prövningsrätt. Budförteckning I varje förmedlingsuppdrag är mäklaren skyldig att upprätta en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn, kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts, senast vid tillträdet. Den som har lämnat bud vid sluten budgivning får ingen information om övriga bud. Information om sidoverksamhet Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information om sidoverksamhet. Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt ersättning till LRF Konsult AB om kr, beroende på aktuellt annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset. För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda förmedlingen informerar mäklaren om detta separat. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av köpekontraktet. Kontakta din fastighetsmäklare för mer information Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande. Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd, skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastighetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdraget för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisas till någon av LRF Konsults skogs- eller lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller affärsrådgivare.

14 Budgivning Information från Fastighetsmäklarinspektionen Bud är inte bindande Ett bud är normalt inte bindande inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. Mäklarens skyldigheter vid budgivning Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur de bör lämna sina bud. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren. Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om en spekulant inte har lämnat sitt bud på det sätt som bestämts. Mäklaren ska också vidarebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för objektet till säljaren. Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt. Mäklarens skyldigheter när uppdraget har slutförts En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om: - spekulantens namn (alternativt namnet på spekulantens ombud). - kontaktuppgifter, som kan vara en adress, en e-postadress eller ett telefonnummer. - budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, till exempel villkor om lån eller besiktning. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts. Om uppdraget har slutförts utan att det blivit någon försäljning ska mäklaren ändå överlämna förteckningen till uppdragsgivaren. Detta gäller till exempel om uppdragsavtalet har sagts upp av mäklaren eller av dig som uppdragsgivare. Säljaren bestämmer över budgivningen Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren hur budgivningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i marknadsföringen. Budgivningen kan ske på olika sätt I praktiken finns det två modeller: öppen och sluten budgivning. Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren, som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligt. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som har lämnat bud får ingen information om övriga bud. Kort om budgivningen Vem som helst kan ge ett bud skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor. En spekulant kan inte räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.

15 Budblankett Budgivare Namn Adress Postnummer, ort Telefon, e-postadress Fastighet MUNKEDAL ASPÅNG 5:5 (del av) Bud Bokstäver Bankreferens Siffror Kontaktperson Information För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning. Budgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets undertecknande. Bud skall anges i bestämt belopp i svenska kronor. Särskilda villkor, avsikt med förvärvet eller annan information ni vill delge säljaren eller fastighetsmäklaren kan skrivas på blankettens baksida eller i särskild handling. Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de bud som lämnas. Denna förteckning överlämnas till säljare och köpare. Genom att underteckna denna blankett godkänner jag att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy läs mer på lrfkonsult.se/dataskydd. Budgivare Ort och datum Ort och datum Underskrift Skickas till Underskrift Via post eller mail till: LRF Konsult, Industrivägen 3 D, Tanumsehde OBS! Märk budet "ASPÅNG 5:5" Inlämnas senast Öppen budgivning LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.

16 Vi är landets största förmedlare av jord- och skogsbruksfastigheter Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/ För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Ca 2 ha åker, ca 1 ha bete och ca 3,5 ha skog. Belägen i enskilt läge "längst in på vägen". Mindre bostadshus för permanent-

Läs mer

Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80

Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80 Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80 Skogsfastighet 3 Ha utan byggnader i Knäred Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se Skogsmark

Läs mer

Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1

Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1 Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1 Fastigheten, vilken är belägen i Västra Vedåkra, omfattar totalt 19 ha varav 15 ha åkermark, 2 ha betesmark och 2 ha skogsmark. Åkermarken har jordartsklass

Läs mer

Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9

Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9 Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9 Obebyggd skog- och lantbruksfastighet mellan Arkelstorp och Vånga. Areal om 12,5 ha varav ca 8,5 ha skogsmark, ca 3 ha salixodling

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY BAKGRUND

INTEGRITETSPOLICY BAKGRUND INTEGRITETSPOLICY BAKGRUND Gård & Skog samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för uppdraget. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften inom uppdraget. Denna

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Information om behandling av personuppgifter Bakgrund samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för förmedlingsuppdraget. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Bakgrund Information om behandling av personuppgifter Köpare Säljare Spekulanter Best of Homes Fastighetsmäklare samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du

Läs mer

GDPR - information om behandling av personuppgifter

GDPR - information om behandling av personuppgifter 1. Bakgrund, nedan kallad Mäklarföretaget samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för Förmedlingsuppdraget. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar

Läs mer

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Två rena skogsfastigheter med gemensam gräns. Totalt ca 45 hektar produktiv skog plus 14 hektar impediment. Virkesinnehåll uppskattas

Läs mer

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Germundslöt ligger enskilt beläget strax sydöst om Transätterssjön, cirka fyra kilometer nordväst om Flen. Torpet har tre rum och kök samt badrum och toalett. Pris:

Läs mer

Hus på skogstomt ÖRKELLJUNGA LÄRKESHOLM 1:24

Hus på skogstomt ÖRKELLJUNGA LÄRKESHOLM 1:24 Hus på skogstomt ÖRKELLJUNGA LÄRKESHOLM 1:24 På avskilt läge öster om Örkelljunga finns denna uppvuxna skogstomt. Byggnad med öppen planlösning i ett plan med möjligheter till boende eller verksamhet.

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 1. Bakgrund INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Mäklarcity samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för förmedlingsuppdraget. Denna informationstext anger vilka kategorier av

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert beläget på Bjärehalvön ligger fyrlängade Riddargården. Gården har ett fritt läge med genomrinnande vatten i natursköna Ängelsbäck. Med

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Steninge 8:283 med adress Marsgatan 31, 19558 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 1978

Läs mer

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med Personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. GDPR-information 1. Bakgrund Bostad ida Fastighetsförmedling samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 1. Bakgrund MÄKLARHUSET I ÖRNSKÖLDSVIK("MÄKLARHUSET", "vi" eller "oss") samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för när vi utför förmedlingsuppdraget.

Läs mer

Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22

Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22 Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22 Fin möjlighet att köpa tomtmark nära sjön Lången (Norra Lången). Unikt läge! Tomter med närhet till Örebro, knappt en mil från E18 och ännu närmare till

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Objekt Frågor att besvara om fastigheten Karin Vasen Thomas Vasen Fastigheten Partille Ugglum 199:10 med adressen Bragevägen 14, 43361 Sävedalen Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med Personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. GDPR-information 1. Bakgrund Mäklarbyrån i Malmö BoHem ( i fortsättningen "vi", "oss" eller "vårt") samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Denna informationstext

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Bakgrund Information om behandling av personuppgifter Mäklarföretaget samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du kan finnas registrerad med personuppgifter

Läs mer

Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15

Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15 Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15 Villa med renoveringsbehov. Tomt om 12 505 kvm och uthus. Pris: 485 000 SEK, Högstbjudande Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter

Läs mer

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 På vackert och avskilt läge med vy över delvis egen damm ligger denna mysiga gård. Unikt läge mitt i naturen med ett rikt djurliv. Med cirka 5 ha betesmark

Läs mer

Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44

Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44 Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44 Boende med ett naturskönt läge, perfekt till er som vill bo i en lugn och trivsam miljö. Enklare bostadshus med 2 sovrum, kök, allrum

Läs mer

Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99

Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99 Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99 Modern villa i Sätaröd strax utanför Tollarp. Perfekt för er som söker efter ett boende i en lugn och trivsam miljö. Närhet till såväl naturen som till alla bekvämligheter

Läs mer

Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV

Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV Åkermark på Öland, strax öster om Torslunda kyrka. Uppskattningsvis ca. 5,63 ha. åker och 3,5 ha Ölandsskog i ett sammanhängande skifte söder om Kåtorpsgatan.

Läs mer

Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV

Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV Härmed utbjudes ett tilltalande markområde med väl sammanhängande areal, raka gränser och god tillgänglighet. Den del av fastigheten som är aktuell för överlåtelse

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Frågelista - fastighet. Nytt Golv, Diverse målning och tapetsering -2016

Frågelista - fastighet. Nytt Golv, Diverse målning och tapetsering -2016 Säljare Objekt Frågor att besvara om fastigheten Tobias Ringensjö Fastigheten Linköping Kottebo 1:11 med adressen Kottebo Östergård 1, 59039 Kisa Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a.

Läs mer

Frågelista - Fastighet

Frågelista - Fastighet Frågelista Fastighet Säljare Objekt. Lillgårdsgatan 6, 59193 MOTALA. Lillgårdsgatan 6, 59193 MOTALA Fastigheten Motala Sund 7:15 med adress Lillgårdsgatan 6, 591 93 Motala Frågor att besvara om fastigheten:

Läs mer

Integritetspolicy. fjelkners. Fastighetsmäkleri. fastighetsmäkleri

Integritetspolicy. fjelkners. Fastighetsmäkleri. fastighetsmäkleri Integritetspolicy Fjelkners Fastighetsmäkleri Information om behandling av enligt GDPR Fjelkners Fastighetsmäkleri AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för de handlingar som vi

Läs mer

Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV

Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV Nu ges tillfälle till att förvärva ca 12,5 ha mark i Furumon mellan Lörby och Norje. Marken utgörs av ca 6,5 ha åkermark och 6 ha skogsmark

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70

Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70 Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70 På fritt läge i naturskön trakt ligger denna mindre gård. Ca 5 ha åkermark i ett skifte. Gårdscentra med boningshus och ekonomibyggnad med omfattande renoveringsbehov.

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Christer Eliasson 1/1-del Klevedalen 551, 472 97 Varekil Objekt Fastigheten Orust Stala-Kärra 1:27 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10

Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10 Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10 Mindre jordbruksfastighet som består av åkermark, strandmark samt vatten. Byggnaderna på fastigheten har avstyckats och därför är fastigheten obebyggd. Åkermarken

Läs mer

Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4

Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4 Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4 Nu finns möjlighet att förvärva en mycket behaglig skogsfastighet. Produktiv barrskog med möjlighet till rekreation och jakt. 19 hektar skog

Läs mer

Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3

Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3 Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3 Villandsgården är en välskött bygdegård på utmärkt läge och god tillgänglighet mellan Kristianstad och Fjälkinge. Lokalerna är anpassade för bröllop, fest samt

Läs mer

Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5

Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5 Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5 Mark på perfekt läge i Särdal, areal 7 Ha Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se I det pittoreska Särdal,

Läs mer

Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23

Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23 Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23 Bostadshus Gemytligt renoverat fritidshus om 2,5 rok i natursköna Galven, Tillhörande härbre och äldre ladugårdsbyggnad, samt 1 ha åkermark och 2 ha skogsmark.

Läs mer

Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150

Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150 Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150 Högt beläget gårdscentrum med en enastående vacker vy över ett böljande mosaiklandskap. Stallängor i T-formation ramar in 30-talsbostaden

Läs mer

Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1

Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1 Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1 Gård 15 ha med mindre boende Gård med bra avskilt läge, lämplig för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Bostad i bra skick

Läs mer

Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12

Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12 Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12 Baksida m källaringång Litet bostadshus på landet som passar den som söker ett ostört läge. Huset lämpar sig väl både som permanentbostad

Läs mer

Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1

Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1 Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1 Nu ges tillfälle till att förvärva en skärgårdsö Bokö även kallad "Mulö", belägen ca 510 min med båt utanför utanför Matvik kust. Ön är bebodd med

Läs mer

Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV

Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV Lugn och ro i bergslagsskogen! Mindre gård med möjlighet för djurhållning belägen vid Västgöthyttefors, Nora. Modern bostad med 4 rum och

Läs mer

Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13

Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13 Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13 Lantligt boende eller fritidsboende med ekonomibyggnader och mark i Fäbodliden, Burträsk. Fastighetens byggnader

Läs mer

Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6

Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6 Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6 På trevligt och ostört läge nära Boalt, mellan Osby och Lönsboda, finner vi "Skyttens" som är ett klassiskt litet skånsk soldattorp med egen damm och ca 6 ha skogsmark.

Läs mer

58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV

58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV 58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV Vackert belägen skog- och lantbruksfastighet i Grödby mellan Ryssberget och Levrasjön. Total areal om 58 ha varav ca 21 ha skogsmark,

Läs mer

Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16

Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16 Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16 Kringbyggd gård. Ca 10 ha. Bostad för renovering alt. rivning. Äldre byggnadsdetaljer bevarade. Christian Persson Mäklare LRF Konsult Varberg +46340664012

Läs mer

Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42

Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42 Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42 Obebyggt skogsskifte på ca 17 ha med god gran bonitet på 9,3 m3sk. Skogsmarken uppgår till 16,3 ha och har ett virkesförråd som uppgår

Läs mer

Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV

Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV Avstyckadgård ca 10 km sydöst om Söderköping med stora utvecklingsmöjligheter. Bostadshus, magasin med gäststuga samt ekonomibyggnad som ger möjlighet

Läs mer

Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1

Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1 Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1 Trevlig lantbruksfastighet i Skea, mellan Hässleholm och Sösdala. Total areal om drygt 14 ha varav 4 ha åker, 6,25 ha bete och 2,5 ha skog. Gårdscentrum med välskött boningshus

Läs mer

Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3

Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3 Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3 Trivsam Gård Ulf Lindahl Mäklare LRF Konsult Falkenberg 034629721 ulf.lindahl@lrfkonsult.se Gård med en bra storlek för boende eller mindre djurhållning med bra avstånd till

Läs mer

Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV

Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV Markområde på omkring 62 ha varav ca 60 ha åkermark (60,18 enligt EU-ansökan) där alla skiften ligger tillsammans vid Suderbys herrgård

Läs mer

Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1

Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1 Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1 Obebyggd lantbruksfastighet om ca 17 ha åkermark. Mycket goda jaktmöjligheter. Belägen uppe på Romeleåsen och gränsar till Häckeberga i väst. Fastighetens höga

Läs mer

Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17

Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17 Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17 Skogsfastighet 4 km norr om Värnamo omfattande 54 ha varav 49 ha skog, 3 ha övrig mark och 2 ha vatten. Virkesförrådet uppgår till

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 28 hektar mellan Mölnbo, Järna och Hölö. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-26 Joakim Aro

Läs mer

Liten gård med bra läge! VARA GAMMELTRÅVAD 2:8

Liten gård med bra läge! VARA GAMMELTRÅVAD 2:8 Liten gård med bra läge! VARA GAMMELTRÅVAD 2:8 Bostadhus Liten gård i Gammeltråvad om ca 2,5 ha. 1½-plans bostadshus om 7 rum och kök som helrenoverades invändigt 2012. Uppvärmning med jordvärme och nytt

Läs mer

Äggproduktion Varberg VARBERG ÅSKLOSTER 1:103 OCH 1:47 DEL AV

Äggproduktion Varberg VARBERG ÅSKLOSTER 1:103 OCH 1:47 DEL AV Äggproduktion Varberg VARBERG ÅSKLOSTER 1:103 OCH 1:47 DEL AV Fem längor som är uthyrda KORSBERGA HÖNSERI Ulf Lindahl Mäklare LRF Konsult Falkenberg 034629721 ulf.lindahl@lrfkonsult.se Egen fastighet med

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Ann Engelbrecht 1/1-del Skeppargatan 7, I, 114 52 Stockholm Bostadstel: 08-660 26 25 Objekt Fastigheten Borgholm Södra Munketorp 8:1 Frågor att besvara om

Läs mer

Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4

Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4 Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4 Fritidshus med tillhörande skog, 10 Ha med båtplats och utsikt över sjö Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se

Läs mer

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Sofia Palmkvist Mäklare LRF Konsult Östersund +46670614775 sofia.palmkvist@lrfkonsult.se Mindre skogsfastighet belägen vid fjällbyn Bakvattnet efter

Läs mer

Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11

Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11 Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11 På fritt och lantligt läge med staden inom räckhåll ligger denna trevliga gård. Välhållet boningshus med rejäla utrymmen och ekonomibyggnader

Läs mer

Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20

Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20 Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20 Trevlig gård på ca 15 ha. Bostadshus med renoveringsbehov. Ekonomibyggnader lämpade för mindre djurhållning eller annan verksamhet.

Läs mer

Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4

Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4 Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4 Tillfälle att förvärva en gård med stor utvecklingspotential och ca 16,5 ha åkermark i jordklass 8 och 9. Fastigheten ligger i attraktivt område endast 1 km öst

Läs mer

Avstyckad gård i Vallby DEL AV SIMRISHAMN VALLBY 9:19

Avstyckad gård i Vallby DEL AV SIMRISHAMN VALLBY 9:19 Avstyckad gård i Vallby DEL AV SIMRISHAMN VALLBY 9:19 Välunderhållen gård strax söder om Hammenhög. Vackert vitputsat gårdscentrum med bostadshus från 30-talet. Stallängor i L-formation där den ena längan

Läs mer

Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18

Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18 Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18 2 st obebyggda fastigheter om totalt 7,9 ha, som gränsar mot varandra. Åkermark i form av fastmark, 7 ha enligt

Läs mer

Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11.

Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11. Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11. Skogsfastighet med underhållna hus, inägomark, ladugård och fiskerätt och nära allmän väg. Försäljningssätt: Öppen budgivning, Anbud skall

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Objekt Fastigheten Sigtuna Södertil 1:181 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 2005

Läs mer

Lantligt läge i Söderhamn SÖDERHAMN ÖSTANSJÖ 8:2, DEL AV

Lantligt läge i Söderhamn SÖDERHAMN ÖSTANSJÖ 8:2, DEL AV Lantligt läge i Söderhamn SÖDERHAMN ÖSTANSJÖ 8:2, DEL AV Utsikt från balkong Lantlig idyll nära staden! En rymlig villa med stor trädgård och en bäck som slingrar sig fram längs gräsmattans kant. Två ekonomibyggnader

Läs mer

Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34

Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34 Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34 Skogsfastighet om 42 ha i ett skifte med bra tillgänglighet. Belägen norr Umeå mellan Sävar och Bodbyn. Virkesförråd ca 4 600 m3sk. Pris: Utgångspris 1 100 000 SEK Göran Ek Mäklare

Läs mer

Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1

Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1 Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1 Jord & Skogsfastighet med högt läge på Hallandsåsen, 31 Ha Utmärkta möjligheter för framtida Hästgård - nybyggnation. Henrik Gustafsson Mäklare

Läs mer

Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6

Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6 Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6 Skogsbild avd.8 Skogsfastighet 36 ha i ett skifte vid Kolvik på Bokenäs. Omfattar ca 24 ha produktiv skogsmark och ca 9 ha jordbruksmark. Totalt virkesförråd

Läs mer

Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV

Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV Åkermark i jordbruksaktiva Mellby Längs väg 24 i Mellby och med bevattning finns nu möjlighet att förvärva nästan 16 Ha åkermark. Lättillgängligt,

Läs mer

Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3

Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3 Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3 Obebyggd jordbruksfastighet med fantastiskt fint söderläge vid sjön Täljaren. Förhandsbesked om bygglov finns beviljat. De 6 hektaren mark ner

Läs mer

Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12

Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12 Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12 Nyligen uppfört boende i de anrika trakterna runt Glimmingehus. Här finns ett stort lugn i det omgivande slättlandskapet men också en närhet till många

Läs mer

Lantligt boende med härlig gårdsmiljö LJUNGBY VRÅ-BRODDHULT 1:48

Lantligt boende med härlig gårdsmiljö LJUNGBY VRÅ-BRODDHULT 1:48 Lantligt boende med härlig gårdsmiljö LJUNGBY VRÅ-BRODDHULT 1:48 Lars Magnusson Mäklare LRF Konsult Växjö 037265786 lars.magnusson@lrfkonsult.se Renoverad villa med 7,5 ha skog, åkermark samt ladugård,

Läs mer

Villa i Ysby, 130 kvm kvm tomt - bra läge LAHOLM MUNKAGÅRD 1:47

Villa i Ysby, 130 kvm kvm tomt - bra läge LAHOLM MUNKAGÅRD 1:47 Villa i Ysby, 130 kvm - 1200 kvm tomt - bra läge LAHOLM MUNKAGÅRD 1:47 Renoveringsobjekt på bra läge i Ysby! Villa i Ysby, ca 130 kvm bostadsyta, 5 rum & kök, renoveringsobjekt på bra läge. Garage / uthus

Läs mer

Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1

Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1 Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1 Tillfälle att förvärva Nöbbelövs prästgården som erbjuder många möjligheter för er som söker ett lantligt boende i en lugn och naturskön omgivning.

Läs mer

Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV

Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV Nu finns det möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva hela skifte 3 av Alva Östris 1:17. Drygt 29 ha som idag är inhägnat för bete och stora delar

Läs mer

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland Jakt- och fiskeliv i norra Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Skogsfastighet i Bastuknappen med ett virkesförråd om ca 4 280 m³sk och en tillväxt på 208 m³sk/år. Förutom skogsvärdet har fastigheten

Läs mer

Lantbruksfastighet - 31 ha TOMELILLA INGELSTAD 9:5

Lantbruksfastighet - 31 ha TOMELILLA INGELSTAD 9:5 Lantbruksfastighet - 31 ha TOMELILLA INGELSTAD 9:5 Åkermark av jordklass 10 med en brukningsbar areal om ca 30 ha. Två mindre gårdscentrum, varav ett med bostadsbyggnad. Fastigheten är belägen mellan Hammenhög

Läs mer

Gård i Fastarp - Östra Ljungby KLIPPAN FASTARP 4:6

Gård i Fastarp - Östra Ljungby KLIPPAN FASTARP 4:6 Gård i Fastarp - Östra Ljungby KLIPPAN FASTARP 4:6 Trivsam, trelängad gård på lantligt och lugnt läge med närhet till skogsområde. Gården är belägen i Fastarp, norr om Östra Ljungby. Areal om ca 18 ha

Läs mer

Hästgård 9 ha MUNKEDAL SÖNNERHULT 2:1 (OMRÅDE AV)

Hästgård 9 ha MUNKEDAL SÖNNERHULT 2:1 (OMRÅDE AV) Hästgård 9 ha MUNKEDAL SÖNNERHULT 2:1 (OMRÅDE AV) Bostadshus Mindre gård norr om Hedekas med äldre bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader. Totalt ca 9 ha varav ca 5 ha jordbruksmark. Mycket högt och

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Skogsskifte i nordligaste Värmland

Skogsskifte i nordligaste Värmland Skogsskifte i nordligaste Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Obebyggd skogsmark i ett skifte omfattande totalt 63 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 4 280 m³sk

Läs mer

33 ha i Vilske-Kleva FALKÖPING KLEVA 15:1 DEL AV

33 ha i Vilske-Kleva FALKÖPING KLEVA 15:1 DEL AV 33 ha i Vilske-Kleva FALKÖPING KLEVA 15:1 DEL AV Skattegården är belägen på Mössebergs västra sluttning ca 13 km nordväst om Falköping. Fastighetens totala areal uppgår till ca 33 ha varav 30 ha åkermark.

Läs mer

Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7

Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7 Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7 Spannmålsgård om totalt c:a 67 ha varav c:a 63 ha bördig åkermark på lerjord. På fastigheten Bya 3:7 finns ett f.d. gårdscentrum

Läs mer

Brobylund - Åstorp ÅSTORP BROBY 17:19

Brobylund - Åstorp ÅSTORP BROBY 17:19 Brobylund - Åstorp ÅSTORP BROBY 17:19 Brobylund är en vacker, kringbyggd gård i utkant av Åstorp med närhet till Hyllinge, Helsingborg och allmänna kommunikationer. Gården har genomgått fortlöpande renoveringar

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Susanne Jansson 610828-6664 Anders Sjögren 590623-6251 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Byggnad å Varberg Getakärr 5:64 med adress Havsvägen 13, 43254 Varberg Frågorna i denna

Läs mer

Gård i Ranarp med 7 ha mark BÅSTAD RANARP 4:22, DEL AV

Gård i Ranarp med 7 ha mark BÅSTAD RANARP 4:22, DEL AV Gård i Ranarp med 7 ha mark BÅSTAD RANARP 4:22, DEL AV Gård i Ranarp på Bjärehalvön med ca 7 ha mark och rymligt boningshus på fritt och lantligt läge. Gedigna konomibyggnader passande för djurhållning

Läs mer

Ängelholm - Höja ÄNGELHOLM SKÖRPINGE 10:12

Ängelholm - Höja ÄNGELHOLM SKÖRPINGE 10:12 Ängelholm - Höja ÄNGELHOLM SKÖRPINGE 10:12 Välskött och trivsam gård med närhet till Ängelholm. Mangårdsbyggnad i mycket bra skick, uppförd i 1,5 plan om 220 kvm. Ekonomibyggnader med öppna ytor och närhet

Läs mer

Gård med idylliskt läge - Edsbyn OVANÅKER KYAN 2:4

Gård med idylliskt läge - Edsbyn OVANÅKER KYAN 2:4 Gård med idylliskt läge - Edsbyn OVANÅKER KYAN 2:4 Gården vid vägens slut Enskilt belägen gård med idylliskt läge i Fullsborn, 10 km nord-väst om Edsbyn. Bostadsbyggnad samt gästhus och ett flertal förrådsbyggnader.

Läs mer

Gård med vacker mangårdsbyggnad invid Billesholm BJUV SÖDRA VRAM 8:11

Gård med vacker mangårdsbyggnad invid Billesholm BJUV SÖDRA VRAM 8:11 Gård med vacker mangårdsbyggnad invid Billesholm BJUV SÖDRA VRAM 8:11 Gård på utsökt läge invid Billesholm med gångavstånd till skola och idrottsplats. Närhet till Söderåsen med utsökta ridmöjligheter.

Läs mer

Tillväxtfastighet 116 ha Guttamåla KARLSKRONA NORRA BOASJÖ 1:20

Tillväxtfastighet 116 ha Guttamåla KARLSKRONA NORRA BOASJÖ 1:20 Tillväxtfastighet 116 ha Guttamåla KARLSKRONA NORRA BOASJÖ 1:20 Byggnadsfri barrskogsdominerad tillväxtfastighet på 116 ha strax norr om Tving. Fastigheten ligger fördelad i tre skiften med en total areal

Läs mer

Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6

Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6 Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6 Åre Överhallen 3:6 ligger cirka 2,4 km upp från korsningen i Hallen i riktning mot Bydalen. En mindre jordbruksfastighet med 2 ha skogsmark, 3 ha

Läs mer

Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV

Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV Markområden om totalt omkring 17 ha varav åkermark i form av fastmark, totalt ca 15,5 ha enligt SAM-ansökan 2016 fördelat på 6 block. På marken

Läs mer

Älvsnära pärla i Hjuken VINDELN HJUKEN 3:33

Älvsnära pärla i Hjuken VINDELN HJUKEN 3:33 Älvsnära pärla i Hjuken VINDELN HJUKEN 3:33 Robin Lindström Mäklare LRF Konsult Umeå 0703684521 robin.lindstrom@lrfkonsult.se Trött på att renovera eller alltid göra i ordning det sista för att det perfekta

Läs mer

Fantastiskt läge med milsvid utsikt ÄNGELHOLM VÄDERKVARNSTORPET 2:4

Fantastiskt läge med milsvid utsikt ÄNGELHOLM VÄDERKVARNSTORPET 2:4 Fantastiskt läge med milsvid utsikt ÄNGELHOLM VÄDERKVARNSTORPET 2:4 Vid Ausås mölla söder om Ängelholm på ett högt och vackert läge ligger denna avstyckade gård. Gården har sitt ursprung på 1700-talet

Läs mer

Hästgård med vackert boende i Stigäng, Sävsjö SÄVSJÖ STIGÄNG 1:1

Hästgård med vackert boende i Stigäng, Sävsjö SÄVSJÖ STIGÄNG 1:1 Hästgård med vackert boende i Stigäng, Sävsjö SÄVSJÖ STIGÄNG 1:1 Hästgård om 9,5 ha med vackert boende norr om Vrigstad utanför Hylletofta. Bostad om 121 kvm boyta och 70 kvm biyta. Stall med boxar, åker-

Läs mer